PORVOON PÖYTÄKIRJA 1(9) ELÄKKEENSAAJAT RY Syyskokous 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORVOON PÖYTÄKIRJA 1(9) ELÄKKEENSAAJAT RY Syyskokous 2018"

Transkriptio

1 PORVOON PÖYTÄKIRJA 1(9) Aika klo Paikka Läsnä Lundintalo, Aleksanterinkatu 11, Porvoo Kokouksessa oli läsnä 54 yhdistyksen jäsentä. Osanottajaluettelo on pöytäkirjan liitteenä. 1 KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Matti Hellsten avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi. Avauspuheessaan hän totesi, että kuluvana vuonna yhdistyksellä on ollut kaksi poikkeuksellisen suurta tapahtumaa; yhdistyksen 50- vuotisjuhlat sekä EKL:n Uudenmaan Piirin Kulttuurikatselmus sekä muutoinkin varsin toimelias vuosi.. 2 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Yhdistyksen sääntöjen 10 :n mukaan yhdistys kutsutaan koolle tiedotuksella, joka julkaistaan syyskokouksen määräämässä sanomalehdessä vähintään neljä päivää ennen kokousta tai kullekin jäsenelle vähintään neljä päivää ennen kokousta toimitettavalla kirjallisella tiedonannolla tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Yhdistyksen syyskokous päätti vuonna 2017, että kokouskutsu julkaistaan sanomalehti Uusimaassa. Vuoden 2018 syyskokouksen kokouskutsu on julkaistu sanomalehti Uusimaassa maanantaina Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle yhdistyksen sääntöjen sekä edellisen syyskokouksen päättämällä tavalla ja on siten päätösvaltainen. Kokous keskeytettiin kahvitauon ajaksi klo KOKOUSVIRKAILJOIDEN VALINTA 3.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Hellsten. 3.2 Kokouksen sihteerin valinta

2 PORVOON PÖYTÄKIRJA 2(9) Kokouksen sihteeriksi valittiin Anja Perttula. 3.3 Pöytäkirjantarkastajien valinta (2 kpl) Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Reijo Kallio ja Oili Grönroos. 3.4 Ääntenlaskijoiden valinta (3 kpl) Ääntenlaskijoiksi valittiin Toivo Hämäläinen, Reino Purmonen ja Alpo Kosamo. 4 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN Hallitus on laatinut kokouksessaan esityslistan syyskokousta varten. Esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi hallituksen esittämässä muodossa. 5 PÄÄTETÄÄN JÄSENMAKSUN JA KANNATUSJÄSENMAKSUN SUURUUS VUODEL- LE 2019 Jäsenmaksut vuonna 2018 ovat seuraavat: jäsenmaksu vuonna 2018 on 15 kannatusjäsenmaksu vuonna 2018 on 75 Hallitus esittää, että vuoden 2019 jäsenmaksut ovat seuraavat: henkilöjäsenen jäsenmaksu on 15 kannatusjäsenmaksu on 75 Kokous päätti vuoden 2019 jäsenmaksut hallituksen esityksen mukaisesti. 6 PÄÄTETÄÄN TOIMIHENKILÖIDEN KULUKORVAUKSISTA VUODELLE 2019 Kulukorvaukset ovat olleet vuonna 2018: puheenjohtaja 200 sihteeri 100 taloudenhoitaja 200 Hallitus esittää, että kulukorvaukset vuonna 2019 säilyisivät entisen suuruisina eli olisivat:

3 PORVOON PÖYTÄKIRJA 3(9) puheenjohtaja 200 sihteeri 100 taloudenhoitaja 200 Muista kulukorvauksista päätetään tapauskohtaisesti erikseen. Syyskokous päätti, että kulukorvaukset maksetaan vuonna 2019 hallituksen esityksen mukaisesti. 7 VALITAAN YHDISTYKSELLE PUHEENJOHTAJA VUODELLE 2019 Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2019 valittiin yksimielisesti Elna-Maria Grönholm. 8 PÄÄTETÄÄN KUINKA MONTA JÄSENTÄ JA VARAJÄSENTÄ HALLITUKSEEN VALI- TAAN Voimassa olevien sääntöjen mukaan varsinaisia jäseniä on 4 8 ja varajäseniä on 2 8. Samalla on päätettävä varajäsenten järjestyksestä. Hallitus esittää, että hallitukseen valitaan kahdeksan varsinaista ja neljä varajäsentä. Kokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja neljä (4) varajäsentä. Varajäsenet tulevat äänivaltaisiksi valintajärjestyksen mukaan. 9 VALITAAN HALLITUKSEN VARSINAISET JÄSENET JA VARAJÄSENET VUODELLE 2019 Hallituksen jäsenistä käydyn keskustelun aikana esitettiin varsinaisiksi ja varajäseniksi yhteensä 12 ehdokasta. Kokous päätti yksimielisesti, että vaali suoritetaan siten, että kahdeksan eniten ääniä saanutta tulee valituiksi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja neljä vähiten ääniä saanutta varajäseniksi siten, että varajäsenten äänioikeus määräytyy saadun äänimäärän mukaan. Suoritetussa vaalissa annettiin ääniä seuraavasti: Grönroos Veikko 49 ääntä Hämäläinen Toivo 45 Kytöjoki Marketta 43

4 PORVOON PÖYTÄKIRJA 4(9) Rask Roger 38 Perttula Anja 37 Purmonen Reino 36 Rask Pirjo 34 Kosamo Alpo 29 Järveläinen Oili 20 Kallonen Doris 18 Hellsten Matti 14 Auvinen Satu 12 Suoritetun vaalin tuloksena hallitukseen valittiin seuraavat kahdeksan jäsentä: Varsinaiset jäsenet Grönroos Veikko Hämäläinen Toivo Kytöjoki Marketta Rask Roger Perttula Anja Purmonen Reino Rask Pirjo Kosamo Alpo Varajäsenet Järveläinen Oili Kallonen Doris Hellsten Matti Auvinen Satu 10 VALITAAN KAKSI TOIMINNANTARKASTAJAA JA KAKSI VARATOIMINNANTAR- KASTAJAA VUODELLE 2019 Vuonna 2018 toiminnantarkastajina toimivat varsinaisina Mirjam Kallio ja Elna-Maria Grönholm varalla Monica Aho ja Esko Ylisuvanto Syyskokous valitsi yksimielisesti yhdistyksen toiminnantarkastajiksi vuodeksi 2019 Mirjam Kallion ja Ilkka Alavan. Varatoiminnantarkastajiksi vuodeksi 2019 valittiin yksimielisesti Monica Aho ja Esko Ylisuvanto. 11 VAHVISTETAAN YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019 Hallitus on kokouksessaan tehnyt esityksensä yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2019.

5 PORVOON PÖYTÄKIRJA 5(9) Puheenjohtaja esitteli hallituksen esitystä vuoden 2019 toimintasuunnitelmaksi. Hän korosti yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa sekä osallistumista mahdollisuuksien mukaan niiden tilaisuuksiin. Erityistä huolta hän kantoi Ikäihmisten neuvottelukunnan toiminnasta. Kerhotoiminnan laajentamisen erityiskohteena on jonkinlainen atk-kerho. Toimintasuunnitelmaesityksestä käydyssä keskustelussa todettiin, että yhdistys toimii seitsemässä eri toimipisteessä. Keskustelun jälkeen kokous hyväksyi vuoden 2019 toimintasuunnitelman hallituksen esittämässä muodossa. 12 PÄÄTETÄÄN TOIMINTAVASTAAVIEN KULUKORVAUKSISTA VUODELLE 2019 Hallitus esittää, että vuodelle 2019 valitaan seuraavat toimintavastaavat ja että samalla päätetään heidän kulukorvauksistaan: emäntä 100 apuemäntiä tarpeen mukaan 20 jäsenvastaava 25 matkavastaava 25 Lisäksi hallitus esittää, että jos jokin uusi toiminto käynnistyy vuoden aikana, on hallituksella oikeus valita kyseiseen toimintoon tarpeen mukaan vastaava ja päättää hänelle mahdollisesti maksettavasta kulukorvauksesta. Syyskokous vahvisti hallituksen tekemän esityksen kulukorvauksista vuodelle 2019 ja antoi hallitukselle valtuudet päättää mahdollisten uusien toimintavastaavien kulukorvauksista. 13 VAHVISTETAAN YHDISTYKSEN TALOUSARVIO VUODELLE 2019 Hallitus on kokouksessaan esityksen vuoden 2019 talousarvioksi. Yhdistyksen taloudenhoitaja Anja Perttula esitteli hallituksen esitystä vuoden 2019 talousarvioksi. Hän totesi, että merkittäviä tuloeriä ovat kerhokahvit, jäsenmaksutulot sekä avustukset. Jäsenkirjeiden postituskulut ovat jäsenmäärän kasvun myötä nousseet.

6 PORVOON PÖYTÄKIRJA 6(9) Esittelyn jälkeen käydyssä keskustelussa ei tehty muutosesityksiä talousarvioehdotukseen. Syyskokous hyväksyi yhdistyksen vuoden 2019 talousarvion hallituksen esittämässä muodossa. 14 VALITAAN EDUSTAJAT EKL:N UUDENMAAN PIIRIIN 14.1 Piirikokousedustajat Vuonna 2018 piirikokousedustajana ovat toimineet Matti Hellsten, ja Anja Perttula sekä varaedustajina Toivo Hämäläinen ja Oili Järveläinen Hallitus esittää, että vuonna 2019 piirikokousedustajina toimivat yhdistyksen syyskokouksessa 2018 valittu puheenjohtaja sekä hallituksen valitsema sihteeri sekä varaedustajina Toivo Hämäläinen ja Oili Järveläinen. Syyskokous päätti yksimielisesti, että yhdistyksen edustajina EKL:n Uudenmaan Piirin piirikokouksissa vuonna 2019 toimivat Elna-Maria Grönholm sekä hallituksen valitsema sihteeri. Varalla vuonna 2019 ovat Toivo Hämäläinen ja Oili Järveläinen Yhdistyksen ehdokas Piirihallitukseen EKL:n Uudenmaan Piirin Itä-alueen kokouksessa on sovittu, että Porvoon Eläkkeensaajien ehdokasta esitetään piirihallituksen varsinaiseksi jäseneksi. Tämän perusteella hallitus esittää, että Roger Raskia esitetään EKL:n Uudenmaan Piirin piirihallituksen varsinaiseksi jäseneksi. Syyskokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen 15 VALITAAN YHDISTYKSEN EDUSTAJA MUIDEN JÄRJESTÖJEN KOKOUKSIIN 15.1 Työväen Sivistysliiton Itäisen Uudenmaan Opintojärjestö ry Yhdistys saa jäsenmääränsä perusteella kaksi varsinaista ja kaksi varaedustajaa TSL:n Itäisen Uudenmaan Opintojärjestön Porvoon seudun opintojärjestön kokouksiin. Vuonna 2018 yhdistyksen edustajina TSL:n jäsenkokouksissa ovat toimineet Jukka Ylöstalo ja Tuija Wilenius sekä varalla Veikko Grönroos ja Satu Auvinen.

7 PORVOON PÖYTÄKIRJA 7(9) Hallitus esittää, että vuonna 2019 yhdistyksen edustajina TSL:n jäsenkokouksissa ovat Jukka Ylöstalo ja Tuija Wilenius sekä varalla Veikko Grönroos ja Satu Auvinen. Syyskokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen Porvoon Yhdistyskeskus Yhdistys voi nimetä Porvoon Yhdistyskeskuksen jäsenkokouksiin yhden tai useamman edustajan. Vuonna 2018 yhdistyksen edustajina Porvoon Yhdistyskeskuksen jäsenkokouksissa ovat toimineet Jukka Ylöstalo ja Matti Hellsten siten, että yhdistyksen äänioikeutta käyttää Jukka Ylöstalo. Hallitus esittää, että yhdistyksen edustajina Porvoon Yhdistyskeskuksen jäsenkokouksissa vuonna 2019 toimivat Jukka Ylöstalo ja Toivo Hämäläinen siten, että yhdistyksen äänioikeutta käyttää Jukka Ylöstalo. Syyskokous päätti yksimielisesti, että vuonna 2019 Porvoon Yhdistyskeskuksen jäsenkokouksissa yhdistyksen edustajina toimivat Jukka Ylöstalo ja Toivo Hämäläinen siten, että yhdistyksen äänivaltaa käyttää Jukka Ylöstalo Porvoon Ikäihmisten Neuvottelukunta Yhdistys kuuluu jäsenenä rekisteröimättömään Porvoon Ikäihmisten neuvottelukuntaan. Sen toimintasäännön mukaan kukin mukana oleva yhdistys nimeää siihen 2 3 jäsentä, joista yhden on oltava yhdistyksen puheenjohtaja. Vuonna 2018 yhdistyksen edustajina Ikäihmisten neuvottelukunnassa ovat toimineet puheenjohtaja Matti Hellsten sekä Olli Ojala ja Anja Perttula. Hallitus esittää, että yhdistys nimeää edustajikseen Ikäihmisten neuvottelukuntaan vuodeksi 2019 syyskokouksessa 2018 valitun puheenjohtajan sekä Anja Perttulan ja Toivo Hämäläisen. Syyskokous päätti yksimielisesti, että Porvoon Ikäihmisten neuvottelukunnassa yhdistyksen edustajina vuonna 2019 toimivat Elna-Maria Grönholm, Anja Perttula ja Toivo Hämäläinen. 16 PÄÄTETÄÄN YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMISTAVASTA Vuonna 2018 yhdistyksen kokouksista on ilmoitettu sanomalehti Uusimaassa.

8 PORVOON PÖYTÄKIRJA 8(9) 17 MUUT ASIAT Hallitus esittää, että vuonna 2019 yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan sanomalehti Uusimaassa. Syyskokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen jäsenkokousten koolle kutsumistavasta vuonna Kannanotto Päätettiin syyskokouksen kannanotosta, jonka laatii puheenjohtaja käydyn keskustelun pohjalta. Siihen laitetaan myös tehdyt henkilövalinnat Ilmoitusasiat Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: Yhdistyksen pikkujoulu pidetään Ravintola Iriksessä tiistaina Porvoon Orkesteriyhdistyksen konsertti on WSOY-talon auditoriossa Topin pytty -tarkkuusheittokilpailu pidetään yhdistyksen tämän vuoden viimeisessä maanantaikerhossa Askartelukerhon myyjäiset pidetään maanantaikerhon yhteydessä KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Vakuudeksi Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia hyvästä kokouksesta ja omalta osaltaan myös menneistä vuosista. Hän toivotti osanottajille Rauhallista Joulun Odotusta sekä toiminnallista vuotta 2019 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Matti Hellsten kokouksen puheenjohtaja Anja Perttula kokouksen sihteeri

9 PORVOON PÖYTÄKIRJA 9(9) Pöytäkirjantarkastajien lausunto Olemme tarkastaneet Porvoon Eläkkeensaajat ry:n pidetyn syyskokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja siellä tehtyjä päätöksiä. Porvoossa / Reijo Kallio Oili Grönroos Liitteet Kokouksen osanottajaluettelo Vuoden 2019 toimintasuunnitelma Vuoden 2019 talousarvio Kokouksen kannanotto