ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto 19.5.2015 20.5.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A"

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti klo Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen vs kirkkoherra, pj Terttu Luoma-aho vpj Leena Aspegrén Raili Kerola Samuli Korteniemi Raimo Miettunen Kimmo Niukkanen saapui klo 1740 Asko Peuraniemi Simo Rahtu Maisa Sarajärvi-Nuorti Leena Saraste varajäsen (Paananen) Anni Tolppi Heikki Salo kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Antti Jääskeläinen hallintojohtaja Kalle Kenttälä kiinteistöpäällikkö, asia 4 78 Tarja Ahopelto talouspäällikkö, asia 5 79 Harriet Urponen vs viestintäpäällikkö, poissa :n 85 ajan Pirkko Rytilahti sihteeri Poissa Aino Paananen jäsen 1 asia 75 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Laulettiin virsi 125 Vs kirkkoherra Kari Yliräisänen toimitti alkuhartauden, hiljennyttiin rukoukseen Puheenjohtaja Kari Yliräisänen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 2 asia 76 Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat Ehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Simo Rahtu ja Maisa Sarajärvi Nuorti Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen

2 Kirkkoneuvosto asia 77 Työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksellä, että kohdassa Muut asiat kuullaan Simo Rahtun, Asko Peuraniemen ja Terttu Luomaahon asiat ja Samuli Korteniemi jättää aloitteen 4 asia 78 Kirkonmäen piha-aluesuunnittelu Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta Kirkonmäen piha-aluesuunnittelu on käynnissä ja lausuntopyyntö museovirastolle on lähetetty Lausunto on luvattu antaa vapun jälkeisellä viikolla, minkä jälkeen suunnitelmat hyväksytetään kirkkoneuvostolla ja lopuksi kirkkovaltuustossa ( ) Vasta kirkkovaltuuston käsittelyn jälkeen (valitusaika 30 vrk) tuomiokapituli ottaa asian käsiteltäväksi ja lähettää edelleen kirkkohallitukselle päätettäväksi kirkkohallitukselta saadaan aikaisintaan elokuussa 2015 Vasta tämän jälkeen hanke voidaan kilpailuttaa ehdottomana (HILMA), kilpailutukseen tulee varata aikaa n3 vk Urakoitsijan valinnan jälkeen valitusaika on 1 vrk +14 vrk eli oltaisiin jo syyskuussa Hankkeen kannalta edullisinta olisi, että hanke saataisiin laskentaan (kilpailutukseen) tammi-helmikuun aikana ja että toteutukselle olisi varattuna touko-syyskuun välinen aika Tästä syystä hanke tulisi siirtää vuodelle 2016 Lisäksi huomioitava, että hanke tulisi toteuttaa kokonaisuutena kirkon ja Vapaudentien piha-alueiden osalta (sama urakoitsija) ja hankkeelle tulisi varata riittävä määräraha joka voidaan tarkentaa vasta suunnitelmien valmistuttua Esitys kp Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta on saanut asian tiedokseen ja päättää, että kirkonmäen piha-alue hanke siirretään vuodelle 2016 ja että hanke toteutetaan kokonaisuutena kirkon ja Vapaudentien piha-alueiden osalta Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen ja lähettää asian kirkkoneuvostolle

3 Kirkkoneuvosto (4 asia 78 Kirkonmäen piha-aluesuunnittelu) Kirkkoneuvosto Museovirasto on antanut lausunnon kirkonmäen piha-aluesuunnittelusta (LIITE 1) KL 9:3( /895) Määräenemmistö Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista ja enemmän kuin puolet kaikista kirkkovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa asiassa, joka koskee: ) kirkollisen rakennuksen olennaista muuttamista tai purkamista, sen käyttötarkoituksen muuttamista taikka muun rakennuksen muuttamista kirkolliseksi rakennukseksi; --- KL 14:2 ( /895) Kirkolliset rakennukset ja päätöksen alistaminen Kirkollisia rakennuksia ovat kirkot ja kellotapulit, siunaus- ja hautakappelit sekä hautausmaalla olevat niihin rinnastettavat rakennukset Kirkkopihaan, sen ja hautausmaan aitaan ja porttiin sekä sankarihautausmaahan sovelletaan, mitä kirkollisista rakennuksista säädetään Kirkkovaltuuston päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi, jos se koskee: 1) uuden kirkon tai siunauskappelin rakentamista tai hankkimista; 2) muun rakennuksen muuttamista kirkoksi tai siunauskappeliksi; 3) kirkollisen rakennuksen olennaista muuttamista tai purkamista taikka sen käyttötarkoituksen muuttamista; 4) kirkon käyttämättä jättämistä Kimmo Niukkanen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 1740 Ehdotus, kp Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 1 se kuulee pääsuunnittelija Hannu Voutilaista, joka esittelee hankkeen suunnitelmat kirkkovaltuuston kokouksessa se hyväksyy kirkonmäen piha-aluesuunnitelman (LIITE 2) ja alistaa päätöksensä kirkkohallituksen vahvistettavaksi 3 piha-aluehanke siirretään vuodelle 2016 ja hanke toteutetaan kokonaisuudessaan Vapaudentien ja Rauhankadun alueen osalta Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen

4 Kirkkoneuvosto asia 79 Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä Rovaniemen seurakunnan taloustoimistossa työskentelee talouspäällikön lisäksi tällä hetkellä kahdeksan henkilöä Näistä kahdeksasta kolme on vakinaisessa virkasuhteessa ja loput viisi ovat eri aikaan palkattuja määräaikaisia työsuhteisia työntekijöitä Seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät integroitiin vuoden 2015 alusta Kirkon palvelukeskuksen kanssa Vuoden 2015 alusta alkaen talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja on hiottu uusiksi ottaen huomioon sopimuksella määritellyn vastuujaon seurakunnan ja Kirkon Palvelukeskuksen välillä Tällä hetkellä palkkahallinnon tehtäviä hoitaa kaksi työntekijää, jotka ovat olleet yli kahden vuoden ajan määräaikaisina hoitamassa kahden vakituisen mutta muihin tehtäviin siirtyneiden palkanlaskijoiden tehtäviä Vuoden alusta matkalaskujen teko, tarkistus ja hyväksyntä on siirretty kokonaan työaloille Tarkoitus on siirtää myös osa henkilöstöhallinnosta loma-aikojen ja poissaolojen tallennus ja näiden muutokset työalojen esimiehille Tämän hetkisen tilannekuvan perusteella seurakunnan vastuulle kuuluva henkilöstöhallinnollinen työ ei ole kuitenkaan vähentynyt eikä vähenemässä, vaan jatkossakin seurakunnan palkkahallinnossa tarvitaan kaksi työntekijää Kirkon Palvelukeskuksen ja seurakunnan välisen vastuujakotaulukon mukaan ostolaskujen tiliöinti, tarkastus ja hyväksyntä suoritetaan seurakunnassa Seurakunta on muuttanut omia käytäntöjään siihen suuntaan, että ostolaskujen tiliöinti, tarkastus ja hyväksyntä voidaan suorittaa entistä enemmän suoraan työaloilla Tätä prosessia työalat ovat koulutettu hoitamaan vaihe kerrallaan ja asiaa voidaan viedä vielä pidemmälle Hankintoja suorittaville henkilöille on otettu mm luottokortit, jotta ostolaskujen määrää saadaan vähennettyä Ostolaskupuolelta voitaneen henkilöstösäästöjä pitemmällä aikavälillä saada aikaan Tämä edellyttää, että työaloille siirtyvät tehtävät pystytään työaloilla virheettömästi suorittamaan Myös myyntilaskutuspuolelta voitaneen prosessien pitemmälle viedyn automatisoinnin myötä henkilöstövähennyksiä saada aikaan Taloustoimistossa kolmen henkilön määräaikaisuudet päättyvät kesäkuun 2015 lopussa ja on tullut aika päättää näiden tehtävien jatkosta Myös yhden henkilön kohdalla määräaikaisuus päättyy ja tämänkin palvelussuhteen jatkaminen kesään 2016 saakka on olennaisen tärkeää taloushallinnon asialliselle hoitamiselle Talouspäällikkö Tarja Ahopelto on jäämässä eläkkeelle Säästöja ylityövapaat sekä vuosilomat alkavat jo heinäkuun lopulla 2015

5 Kirkkoneuvosto (5 asia 79 Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä) Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto 1 Kuulee talouspäällikkö Tarja Ahopeltoa taloustoimiston tehtävistä erityisesti kirkon palvelukeskukseen siirtymisen johdosta 2 ottaa talous- ja henkilöstöhallinnossa työskennelleet Raija Riikolan, Teresa Anttosen ja Marjo Määtän toistaiseksi voimassaoleviin toimistosihteerin virkasuhteisiin lukien 3 jatkaa taloustoimistossa työskennelleen toimistosihteerin Merja Poikajärven määräaikaista työsuhdetta lähtien vuoden 2016 kesäkuun loppuun saakka 4 määrää kirjanpitäjä Raija Perkkiön talouspäällikkö Tarja Ahopellon viransijaiseksi vuosilomien, säästövapaiden ja työaikakorvausten ajaksi lähtien eläkkeelle siirtymiseen eli saakka Kirkkoneuvosto kuuli talouspäällikkö Tarja Ahopeltoa ja hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen

6 Kirkkoneuvosto asia 80 Rovaniemen seurakunnan kappalaisen viran täyttäminen (Saarenkylä- Nammankylät-Yläkemijoen alue) Rovaniemen seurakunnan avoinna ollutta kappalaisen virkaa (Saarenkylä-Nammankylät-Yläkemijoen alue) päättyneellä hakuajalla haki ainoana pastori Elina Rask-Litendahl Rovaniemeltä Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on todennut Rask-Litendahlin kelpoiseksi hakemaan kappalaisen virkaa Liitteessä tuomiokapitulin arvio hakijasta (LIITE 3) KJ 6: 17 mukaan tuomiokapituli voi kirkkovaltuuston pyynnöstä julistaa viran uudelleen haettavaksi, jos virkaa on hakenut vain yksi kelpoinen hakija tai seurakunnan etu sitä vaatii Rovaniemen seurakunnan pappistyövoimatilanne on ollut vuosia käymistilassa organisaatiouudistusprosessin myötä Organisaatiouudistuksen astuttua voimaan, on työvoimaresurssien vakiinnuttaminen oleellista, jotta uudistuksesta saatava hyöty realisoituu ja jatkokehittäminen pitkällä tähtäimellä mahdollistuu Ehdotus, vs khra Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee Elina Rask- Litendahlin Rovaniemen seurakunnan kappalaisen virkaan (Saarenkylä- Nammankylät-Yläkemijoen alue) alkaen Ennen viran vastaanottamista virkaan valitun on esitettävä rikostaustalain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä KL 6 16 mukainen tieto terveydentilasta (T-lomake) Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen

7 Kirkkoneuvosto asia 81 Tero Raution virkavapausanomus Erityisnuorisotyönohjaaja Tero Rautio anoo virkavapautta toimiakseen Rovaniemen kaupungin palveluksessa projektiluonteisessa työssä ajalla (LIITE 4) Nuorisotyön työntekijätilanne on ollut viime vuosina osin kohtalaisen paljon sijaisten varassa Sijaisuudet ovat olleet osin lyhytkestoisia, osa pitempiaikaisia Toiminnan jatkuvuus on tästä syystä ollut paikoin katkonaista Toisaalta nuorisotyön piirissä on ollut tarvetta löytää uusien näkökulmien tuomaa uutta dynamiikkaa työntekemiseen Uutta dynamiikkaa voivat tuoda myös henkilövaihdokset tai työntekijän irtautuminen työstä määräajaksi joko myönnetyn vuorotteluvapaan tai virkavapauden myötä, jolloin työntekijälle tarjoutuu mahdollisuus tarkastella omaa työtään etäämpää Raution anomalle virkavapausajalle on löydettävissä päteviä sijaisia Kirkkoneuvosto on päätöksellään linjannut harkinnanvaraisia virkavapauksia Virkavapaan aikaisesta palveluksesta yksityisellä työnantajalla, kunnalla tai valtiolla sanotaan mm Enintään kuuden kuukauden viran-/toimensijaisuus voidaan myöntää enintään viiden palveluvuoden jälkeen Uutta virkavapautta em perusteella voi hakea aikaisintaan kolmen vuoden päästä edellisen virkavapauden päättymisestä Raution kohdalla palvelusvuosien määrä täyttyy Hänelle on myönnetty aiemmin virkavapautta oman seurakunnan ma nuorisomuusikon tehtäviin Ehdotus, vs khra Kirkkoneuvosto myöntää erityisnuorisotyönohjaaja Tero Rautiolle anotun virkavapauden Sijainen nimetään kirkkoneuvostossa Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen

8 Kirkkoneuvosto asia 82 Vastaus Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille Rovaniemen seurakunnan kirkkoherranviran täyttämisestä Oulun hiippakunnan tuomiokapituli toteaa kirjeessään (147/2015) Rovaniemen seurakunnalle kirkkoherra Jouni Riipisen irtisanoutuvan virastaan alkaen eläkkeelle siirtymistä varten Kapituli toteaa mahdolliseksi käynnistää virantäyttöprosessi Prosessin käynnistämiseksi ja etenemiseksi tuomikapituli pyytää Rovaniemen seurakunnan kirkkovaltuustoa ilmoittamaan kantansa kolmeen kysymykseen: mahdolliset viran auki julistamisen esteet, mahdollinen välillisen vaalitavan käyttö ja Rovaniemen kirkkoherran viran erityistarpeet Tuomiokapitulin kirje: Virantäytön käynnistäminen Kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 :n mukaan tuomikapitulin on julistettava avoimeksi tullut kirkkoherran virka haettavaksi vähintään 14 päivän hakuajalla julkaisemalla hakuilmoitus asianmukaisella tavalla Tuomiokapituli voi päättää yhden vuoden ajaksi kerrallaan, ettei kirkkoherran virkaa julisteta haettavaksi, jos: 1) on vireillä hanke seurakunnan liittämiseksi toiseen seurakuntaan; 2) tuomiokapituli katsoo seurakuntaa koskevien järjestelyjen aiheuttaa sen, että virka tulee tarpeettomaksi; 3) siihen on muu erityinen syy Vaalitapa Kirkkolain 23 luvun 11 kuuluu seuraavasti: Seurakunnan kirkkoherran valitsevat seurakunnan tässä vaalissa äänioikeutetut jäsenet (kirkkoherran välitön vaali) Tuomiokapituli voi kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston pyynnöstä päättää, että kirkkoherra valitaan vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto (kirkkoherran välillinen vaali) välillisen vaalin toimittamisesta tulee tehdä ennen viran haettavaksi julistamista Seurakunnalla on siis lain mukaan mahdollisuus harkita vaalin järjestämistä välillisenä Harkinnassa on syytä ottaa huomioon seurakunnan jäsenten kiinnostus seurakunnan ja kirkkoherran tehtäviä kohtaan, seurakuntalaisten aktiivisuus vaikuttaa seurakunnan toimintaan sekä paikallinen äänestysaktiivisuus edellisissä seurakuntavaaleissa tai kirkkoherran vaaleissa Lopullisen päätöksen vaalitavasta tekee tuomiokapituli Mikäli seurakunta pyytää välillisen vaalitavan käyttämistä, pyynnön perustelut on syytä kirjata asian käsittelyn yhteydessä

9 Kirkkoneuvosto (8 asia 82 Vastaus Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille Rovaniemen seurakunnan kirkkoherranviran täyttämisestä) Kirkkoherran viran erityiset tarpeet Ennen viran haettavaksi julistamista on tarkoituksenmukaista selvittää ne kriteerit, joiden perusteella hakijoiden taitoa ja kykyä arvioidaan suhteessa avoimeen virkaan Peruslähtökohtana ovat kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :ssä määritellyt kirkkoherran viran tehtävät Lisäksi voidaan ottaa huomioon seurakunnan toimintaympäristöstä nousevat tarpeet, seurakunnan koko ja seurakunnan muut olosuhteet Seurakunnan esittämät näkökohdat voivat olla osa niitä seikkoja, joihin tuomiokapituli perustaa näkemyksensä kirkkoherranviran erityisistä tarpeista Lainsäädännön ja ohjeistuksen perusteella tuomiokapituli pyytää Rovaniemen seurakunnan kirkkovaltuustoa a) ilmoittamaan, onko seurakunnalla KJ 6:14 mukaista syytä, ettei kirkkoherranvirkaa julistettaisi haettavaksi, b) ilmoittamaan, pyytääkö se välillisen vaalitavan käyttämistä, sekä c) ilmoittamaan lyhyesti Rovaniemen seurakunnan kirkkoherranviran erityiset tarpeet viran haettavaksi julistamista varten tai ilmoittamaan tuomiokapitulille, ettei erityisiä tarpeita ole Kirkkoherran vaalitapaan liittyviä näkökohtia Kirkkohallituksen kirkkoherravaalitavan lainmuutosesitys 2011 sisältää tavoitteet ja perusteet vaalitavan muutokselle, joka tuli voimaan 2013 Kirkkohallituksen esityksessä 6/2011 pidettiin välillistä vaalia ensisijaisena vaalitapana ja välitöntä vaalia toissijaisena, jota seurakunta saattoi pyytää Kirkolliskokouksessa välitön vaali tuli ensisijaiseksi ja välillinen toissijaiseksi, jota seurakunta voi pyytää käytettäväksi tuomiokapitulilta Alkuperäisen esityksen selkeät tavoitteet ja perustelut ovat yhä edelleen varteenotettavia näkökulmia seurakuntien harkitessa kirkkoherravaalin toteuttamistapaa Kirkkohallituksen esittelytekstistä 6/2011 Tavoitteena on ollut muuttaa kirkkoherran valintaprosessi sellaiseksi, että se tukee parhaan mahdollisen hakijan valintaa kirkkoherran virkaan Kirkkoherran tehtävänkuva on painottunut enenevässä määrin hallinto- ja johtotehtäviin, erityisesti henkilöstöjohtamisen alueella Taito ja kyky edellä mainituilla osaamisalueilla tulisi olla ratkaiseva kirkkoherran valinnassa, mutta suorassa kansanvaalissa nämä ominaisuudet jäävät helposti syrjään Tuomiokapituli voi tutkia ehdokkaiden johtajaominaisuuksia ja hallinnollista osaamista ja antaa niille painoa vaaliehdotusta tehdessään Tässä tuomiokapituli voi halutessaan esimerkiksi käyttää apuna soveltuvuustutkintaa Tuomiokapitulin mahdollisuudet vaikuttaa yleisten virkanimitysperusteiden huomioon ottamiseen valintatilanteessa, ovat kuitenkin rajalliset

10 Kirkkoneuvosto (8 asia 82 Vastaus Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille Rovaniemen seurakunnan kirkkoherranviran täyttämisestä) Seurakuntalaisilla ei yleensä ole selkeää kuvaa kirkkoherran tehtävistä, eikä heille ole mahdollista antaa ehdokkaiden henkilökohtaisista ominaisuuksista riittävästi tietoa vertailun tekemiseen Henkilöarvioinneista, jotka ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella salassa pidettäviä, ei saa antaa tietoa julkisuuteen Tietoja voidaan käyttää yhtenä perusteena asetettaessa hakijoita vaalisijoille, mutta vaalisijajärjestys ei sido valinnan tekeviä seurakuntalaisia Äänestäjä joutuu tekemään valintansa sen tiedon ja tuntuman mukaan, joka hänen on mahdollista saada ehdokkaista muun muassa vaalinäytejumalanpalveluksissa ja mahdollisissa haastattelutilanteissa Kirkkoherran tehtäviä ajatellen nämä eivät anna riittävästi tietoja valinnan pohjaksi Edellä kerrotut kirkkohallituksen esityksen perustelut voidaan koota seuraavasti: 1) Valtuuston suorittama vaali mahdollistaa paljon paremmin hakijoiden todellisen osaamisen arvioinnin (testauksin ja haastatteluin) kirkkoherran viranhoidon oleellisimmalla osaamisalueella: (johtamistaito ja kyky kehittää organisaation strategiaa ja käytännön toimintaa jne) 2) Kirkkoherran työssä monipuolinen yhteistyö seurakunnan hallintoelinten ja luottamushenkilöiden kanssa on oleellisempaa kuin esim perinteisessä vaalinäytteessä ilmenevä kapea osaamisalue (messun toimittaminen ja saarna) Ratkaisuja seurakunnista Millaista vaalitapaa on sovellettu viimeaikaisissa kirkkoherravaaleissa? Näyttää siltä, että Etelä-Suomen hiippakunnissa on lainmuutoksen voimaantulon (2013) jälkeen siirrytty pääasiassa valtuustojen suorittamiin välillisiin vaaleihin Uuden lainsäädännön aikana Mikkelin hiippakunnan kahdeksasta (8) virantäytöstä vain yhdessä (Mäntyharju) on ollut välitön vaali Kuudessa seurakunnassa (Hamina jäs, Lappeenranta, Kymi, Pyhtää, Parikkala, ja Elimäki) vaali on ratkaistu tai ratkaistaan välillisellä vaalilla kirkkovaltuustossa Turun arkkihiippakunnassa on ollut seitsemän (7) viran täyttöä, joista viidessä (5) on ollut tai on tulossa välillinen vaali: Loimaa, Lieto, Kaarina, Nousiainen ja Punkalaidun Välitön vaali on kahdessa: Pöytyä ja Huittinen Helsingin hiippakunnassa kaikki viime aikoina avoimeksi tulleet kirkkoherranvirat on päätetty ratkaista välillisellä vaalilla: kaksi suurta kaupunkiseurakuntaa (Helsingin Paavalin seurakunta ja Vantaan Rekolan seurakunta) ja kaksi maaseudun seurakuntaa (Askola, Pornainen) Kuopion hiippakunnassa välillinen vaali on ollut ainakin Joensuussa ( jäs)

11 Kirkkoneuvosto (8 asia 82 Vastaus Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille Rovaniemen seurakunnan kirkkoherranviran täyttämisestä) Lisänäkökohtia vaalitavan valinnan harkintaan Seurakuntavaalit on käyty marraskuussa 2014, jossa seurakuntalaiset ovat ilmaisseet tahtonsa valtuuston vaalissa On myös huomattava, että lähimenneisyydessä on ollut vaalien ruuhkaa: kuntavaalit lokakuu 2012, kirkkoherranvaali joulukuu 2012, seurakuntavaalit marraskuu 2014, eduskuntavaalit huhtikuu 2015 Seurakuntalaisten osallistuminen vaaleihin Välitön vaali ilmentää demokratiaa ja kansalaisyhteiskuntaa Kahdessa viimeisessä seurakuntavaalissa Rovaniemellä äänestysprosentit olivat: 14,2% vuonna 2014 (5512 äänestäjää) ja 16,1% vuonna 2010 (6501 äänestäjää) Vuoden 2012 kirkkoherran vaalissa ääntään käytti 17,9% äänioikeutetuista (6881 äänestäjää) ja vuoden 2001 kirkkoherran vaalissa 17,6% (6702 äänestäjää) Osallistumisaktiivisuutta voi luonnehtia verrattain korkeaksi suhteessa moniin samaa suuruusluokkaa oleviin seurakuntiin Samalla prosenttiluku kääntöpuolenaan viestii, että valtaosalle (yli 80 %:lle) äänestysikäisistä seurakuntalaisista asialla ei ole ollut kovinkaan merkitystä Ilmeisesti luotetaan äänestäneiden tekemiin valintoihin Välillinen vaali, jossa kirkkovaltuusto valitsee kirkkoherran, ilmentää demokratian antamaa valtakirjaa käyttää seurakunnan ylimpänä päättävänä elimenä sitä valtaa ja vastuuta, mikä kirkkovaltuustolle on kirkkolain ja järjestyksen puitteissa suotu Ehdotus, vs khra 1 Seurakunnalla ei ole KJ 6:14 säädöksiin perustuvia seikkoja, jotka estäisivät kirkkoherran viran julistamisen haettavaksi 2 Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto ehdottaa Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille, että kirkkoherran vaali toteutetaan välillisenä vaalina 3 Rovaniemen seurakunta on jäsenmäärältään (noin ) Oulun hiippakunnan suurin seurakunta, jonka kirkkoherranviranhoidossa korostuu erityisesti johtaminen ja strateginen osaaminen Kirkkoherranviran erityistarpeina ilmoitetaan, että hakijalta edellytetään henkilöstöhallinnollisia taitoja ja kokemusta, yhteistyökykyä, kokonaisuuksien hallintaa, viestinnällisiä taitoja, kykyä strategiseen suunnitteluun ja verkostoitumiseen sekä monipuolista kokemusta johtamisesta Viranhoito edellyttää hengellistä johtajuutta, teologista oppineisuutta sekä ekumeenista suuntautuneisuutta

12 Kirkkoneuvosto (8 asia 82 Vastaus Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille Rovaniemen seurakunnan kirkkoherranviran täyttämisestä) Leena Aspegrén esitti välittömän vaalitavan käyttämistä Esitys raukesi kannattamattomana Terttu Luoma-aho esitti Asko Peuraniemen kannattamana, että kirkkoherranviran erityistarpeina ilmoitetaan, että hakijalta edellytetään henkilöstöhallinnollisia taitoja ja kokemusta, yhteistyökykyä, kokonaisuuksien hallintaa, viestinnällisiä taitoja, kykyä strategiseen suunnitteluun ja verkostoitumiseen sekä monipuolista kokemusta ja toiminnan ja henkilöstön johtamista Viranhoito edellyttää hengellistä johtajuutta, teologista oppineisuutta sekä ekumeenista suuntautuneisuutta Samuli Korteniemi esitti Leena Sarasteen kannattamana, että kirkkoherranviran erityistarpeina ilmoitetaan, että hakijalta edellytetään henkilöstöhallinnollisia taitoja ja kokemusta, yhteistyökykyä, kokonaisuuksien hallintaa, viestinnällisiä taitoja, kykyä strategiseen suunnitteluun ja verkostoitumiseen sekä monipuolista kokemusta johtamisesta Viranhoito edellyttää hengellistä johtajuutta, teologista oppineisuutta sekä kielitaitoa Asiasta äänestettiin Äänestystavaksi hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä nimenhuutoäänestys Ne, jotka olivat Terttu Luoma-ahon ehdotuksen kannalla, sanoivat JAA ja ne, jotka olivat Samuli Korteniemen ehdotuksen kannalla, sanoivat EI Suoritetussa äänestyksessä annettiin kuusi JAA - ääntä, kolme EI ääntä ja kaksi tyhjää Puheenjohtaja totesi, että ensimmäisen äänestyksen on voittanut Terttu Luoma-ahon esitys Seuraavaksi äänestettiin vs kirkkoherran päätösehdotuksesta ja edellisen äänestyksen voittaneesta Terttu Luoma-ahon ehdotuksesta Äänestystavaksi hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä nimenhuutoäänestys Ne, jotka olivat vs kirkkoherran päätösehdotuksen kannalla, sanoivat JAA ja ne, jotka olivat Terttu Luoma-ahon esityksen kannalla, sanoivat EI Suoritetussa äänestyksessä annettiin viisi JAA ääntä, kaksi EI ääntä ja neljä tyhjää Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä Puheenjohtaja totesi, että kirkkoneuvosto on hyväksynyt vs kirkkoherran päätösehdotuksen

13 Kirkkoneuvosto (8 asia 82 Vastaus Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille Rovaniemen seurakunnan kirkkoherranviran täyttämisestä) Rovaniemen seurakunnan vastauksena tuomiokapitulin kysymyksiin kirkkoherranviran täyttämisestä kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 1 seurakunnalla ei ole KJ 6:14 säädöksiin perustuvia seikkoja, jotka estäisivät kirkkoherran viran julistamisen haettavaksi 2 kirkkovaltuusto ehdottaa Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille, että kirkkoherran vaali toteutetaan välillisenä vaalina 3 Rovaniemen seurakunta on jäsenmäärältään (noin ) Oulun hiippakunnan suurin seurakunta, jonka kirkkoherranviranhoidossa korostuu erityisesti johtaminen ja strateginen osaaminen Kirkkoherranviran erityistarpeina ilmoitetaan, että hakijalta edellytetään henkilöstöhallinnollisia taitoja ja kokemusta, yhteistyökykyä, kokonaisuuksien hallintaa, viestinnällisiä taitoja, kykyä strategiseen suunnitteluun ja verkostoitumiseen sekä monipuolista kokemusta johtamisesta Viranhoito edellyttää hengellistä johtajuutta, teologista oppineisuutta sekä ekumeenista suuntautuneisuutta Leena Aspegrén ja Samuli Kortenimi jättivät asian kohtaan 2 kirjalliset eriävät mielipiteensä (LIITE)

14 Kirkkoneuvosto asia 83 Tilinpäätös vuodelta 2014 Kirkkoneuvosto allekirjoitti seurakunnan sekä hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2014 kokouksessaan Tämän jälkeen tilintarkastaja on suorittanut loppuun vuoden 2014 tilintarkastuksen ja antaneet tilintarkastuskertomuksen (LIITE 5) sekä kirkkoneuvostoa varten yhteenvetoraportin vuoden 2014 tilintarkastuskertomuksesta (LIITE 6) Seurakunnan tasekirja postitettiin kirkkoneuvoston jäsenille pidetyn kokouksen esityslistan liitteenä, joten sitä ei tässä enää uudelleen lähetetä Kirkkovaltuuston päätäntävaltaan kuuluu tilinpäätöksen vahvistamisen lisäksi myös vastuuvapauden myöntäminen kirkkoneuvoston jäsenille ja muille tilivelvollisille Tilintarkastajat esittävät vastuuvapauden myöntämistä Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 1 se vahvistaisi seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätöksen tilikaudelta 2014; 2 Rovaniemen seurakunnan tilikauden 2014 alijäämä ,46 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille; 3 Rovaniemen seurakunnan hautainhoitorahaston tilikauden 2014 ylijäämä 12628,41 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää vastuuvapauden myöntämisestä kirkkoneuvoston jäsenille sekä muille tilivelvollisille tilikaudelta 2014 Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen 10 asia 84 Talouskatsaus Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto kuulee talouskatsauksen tammi-maaliskuun ajalta Kirkkoneuvosto kuuli hallintojohtaja Antti Jääskeläisen talouskatsauksen tammi-maaliskuulta 2015

15 Kirkkoneuvosto asia 85 Vs viestintäpäällikön sivutoimi-ilmoitus Vs viestintäpäällikkö Harriet Urponen jättää kirkkoneuvostolle ilmoituksen sivutoimesta toimiakseen vapaa-aikanaan perustamassaan Saivo-yrityksessä (LIITE 7) KL 6:30 ( /1008) Sivutoimi ja kilpaileva toiminta Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa Sivutoimiluvasta päättää työnantaja Tuomiokapituli päättää sivutoimiluvan myöntämisestä seurakunnan papin viran ja lehtorin viran haltijalle Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai muutoin rajoitettuna Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa Viranhaltija ei saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä myöskään kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei voida pitää hyväksyttävinä Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan on tehtävä ilmoitus työnantajalle Työnantaja voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi kieltää tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen 2 momentissa tarkoitetuilla perusteilla Työnantaja voi peruuttaa sivutoimiluvan 2 momentissa tarkoitetulla perusteella Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen sivutoimiluvan peruuttamista Ehdotus, vs khra Kirkkoneuvosto merkitsee sivutoimi-ilmoituksen tiedokseen Vs viestintäpäällikkö Harriet Urponen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen 12 asia 86 Pöytäkirjat Seuraavat pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa: palvelutyön johtokunta 253 ja 294, julistustyön johtokunta 193, hautaja kiinteistötoimen johtokunta 144, hautaustoimen päällikkö vk 17-19, kiinteistöpäällikkö 15-19, johtava diakonianviranhaltija 18, lapsityön pastori 17-19, hallintojohtaja 17-19, kirkkoherra Ehdotus, vs khra Kirkkoneuvosto merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tiedokseen Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen

16 Kirkkoneuvosto asia 87 Muut asiat Simo Rahtu tiedusteli Korkalovaaran-Ounasjoen kappalaisjärjestelyistä Asko Peuraniemi käytti puheenvuoron ehtoollisen tarjoamisesta kirkossa ja käytännöstä Korkalovaaran kappelissa sekä alueneuvostojen ja johtokuntien pöytäkirjojen tiedoksi saattamisesta kirkkoneuvostossa Terttu Luoma-aho tiedusteli LAVA asiakirjan huomioimisesta päätöksenteossa (Lapsiystävällisyys ja varhaiskasvatus) sekä lähetyssihteerin viran täyttämisprosessista Samuli Korteniemi jätti neuvoston jäsenen aloitteen, joka koski virkojen täyttöjen valmistelua Aloite merkittiin valmisteluun 14 asia 88 Seuraavat kokoukset Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään 96 klo 1700 Seuraava kirkkovaltuuston kokous pidetään klo asia 89 Muutoksenhakuohje ja pöytäkirjan nähtävilläolo Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen muutoksenhakuohjeen Tämä pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa Rauhankatu 70:ssä Nähtävilläolosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 16 asia 90 Kokouksen päättäminen ja päätösrukous Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 2205 Laulettiin virsi 552 Kokouksen puolesta Kari Yliräisänen puheenjohtaja Pirkko Rytilahti sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi Simo Rahtu Maisa Sarajärvi-Nuorti

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1622016 1722016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1622016 klo 1700-1855 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen vt kirkkoherra, pj (poissa :t 23

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu)

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu) Kirkkoneuvosto 2752014 262014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2752014 klo 1700-1850 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Lehtola Hannu Erola Leena Järventie

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 6.6.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 8.6.2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 6.6.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 8.6.2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 6.6.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 8.6.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ke 6.6.2012 klo 18.00 18.37 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 662017 762017 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 662017 klo 1700-1835 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen kirkkoherra, pj Pertti Ahokas Ville-Pekka

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 17.2.2015 18.2.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 17.2.2015 18.2.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1722015 1822015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1722015 klo 1700-2035 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen, vs kirkkoherra puheenjohtaja Terttu

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 13.6.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 13.6.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 13.6.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 14.6.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ke 13.6.2012 klo 17.00 18.50 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet:

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 2452016 2552016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2452016 klo 1700-1835 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Kari Yliräisänen Terttu Luoma-aho Leena Aspegrén

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 22.5.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 22.5.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 22.5.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 24.5.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 22.5.2012 klo 17.00 18.15 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet:

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 3.3.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 4.3.2010. seurakuntakeskus, Rauhankatu 70, Rovaniemi

Kirkkovaltuusto 3.3.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 4.3.2010. seurakuntakeskus, Rauhankatu 70, Rovaniemi Kirkkovaltuusto 3.3.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 4.3.2010 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika ke 3.3.2010 klo 18.00-18.30 Paikka seurakuntakeskus, Rauhankatu 70, Rovaniemi Läsnä Ahokas Pertti

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 11.12.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2012 20.12.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 11.12.2012 klo 17.00-18.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet:

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto seurakuntakeskus, Rauhankatu 70, Rovaniemi

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto seurakuntakeskus, Rauhankatu 70, Rovaniemi Kirkkovaltuusto 1112017 1312017 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika ke 1112017 klo 1800-1847 Paikka seurakuntakeskus, Rauhankatu 70, Rovaniemi Läsnä Ahokas Pertti Alatalo Antti Aspegrén Leena Autto Heikki Erola

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkovaltuusto seurakuntakeskus, Rauhankatu 70, Rovaniemi

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkovaltuusto seurakuntakeskus, Rauhankatu 70, Rovaniemi Kirkkovaltuusto 2752015 2952015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika ke 2752015 klo 1800 2130 Paikka seurakuntakeskus, Rauhankatu 70, Rovaniemi Läsnä Ahokas Pertti poistui klo 2025 Alatalo Antti poistui klo

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 2/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet varajäsenet poissa Muut osallistujat (KJ 8:7 ) Tiistai 21.2.2017 klo 18 18.17 Seurakuntatalon monitoimisali,

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Kokouspäivämäärä

Kirkkovaltuusto Kokouspäivämäärä Sivu 1 KOKOUSKUTSU/ASIALUETTELO KOKOUS Kirkkovaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 26.1.2017 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA Vesitornin toimitila KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus 2 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Aika Torstai 19.1.2017 kello 16.00 16.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä Reijo

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16.

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16. LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/ Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4. klo 16. PAIKKA Sähköposti KOKOUSASIAT 32 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (6) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 9.1.2013 klo 16.00-19.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 Kirkkoneuvosto 17.11.2015 19.11.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 Kirkkoneuvosto 17.11.2015 19.11.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A 19112015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 17112015 klo 1700 2047 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen vt kirkkoherra, pj Terttu Luoma-aho vpj Leena Aspegrén

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Kirkkoneuvosto 17.9.2013 18.9.2013. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Kirkkoneuvosto 17.9.2013 18.9.2013. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 17.9.2013 klo 17.00-20.45 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Jouni Riipinen kirkkoherra, pj. Terttu Lehtola varapj. Hannu Erola Leena Järventie

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 13.1.2016 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 13.1.2016 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 13.1.2016 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon taukohuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2010-07 1 / 5 18.11.2010

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2010-07 1 / 5 18.11.2010 1 / 5 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 18.00 20.45 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, pj. Rikala Tuula, varapj., kokouksen pj. Huuskonen

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkovaltuusto 7.1.2013 1(6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkovaltuusto 7.1.2013 1(6) Kirkkovaltuusto 7.1.2013 1(6) Aika Maanantai 7.1.2013 klo 18.00-18.30 Paikka Läsnä seurakuntatalo Filppu, Terttu-Maija Frosti-Nenonen, Sirpa, varapuheenjohtaja Hammaren, Terho vara (Summanen, Esa) Hellsten,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Aika: 10.5.2012 klo 19.00 20.50 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Heikki Eronen Maria Forsman Vesilahden

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014. Ahonen Kauko Aro Jorma Hämäläinen Marja-Muusa Laitinen Pertti Matero Anneli Pulkkinen Sinikka

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014. Ahonen Kauko Aro Jorma Hämäläinen Marja-Muusa Laitinen Pertti Matero Anneli Pulkkinen Sinikka Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 5.2.2014 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 4.2.2014 klo 16.00 16.16 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Hannun sali Ahonen Kauko Aro Jorma Hämäläinen Marja-Muusa Laitinen Pertti

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70

Kirkkoneuvosto ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Kirkkoneuvosto 15.6.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 16.6.2010 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 15.6.2010 klo 17.00-18.10 Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Läsnä jäsenet:

Lisätiedot

Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen

Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen 1. Noudatettavat lait ja säännökset Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 18 Työsopimuslaki 3. luku 3 Hallintolaki (6.6.2003/434) 5. luku

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 91 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 92 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1112016 3112016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1112016 klo 900-1601 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen kirkkoherra, pj Terttu Luoma-aho

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 12.04.2016, klo 17.45-19.00 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 48 KOKOUKSEN AVAUS 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1942016 2042016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1942016 klo 1700-2010 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen vt kirkkoherra, pj (poissa :n 53

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 5/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet Keskiviikko 13.9.2017 klo 18 18.24 Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8, 74700 Kiuruvesi Ahponen Pentti

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 4/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet varajäsenet poissa Muut osallistujat (KJ 8:7 ) Tiistai 27.6.2017 klo 18 18.20 Seurakuntatalon monitoimisali,

Lisätiedot

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Kokousaika Maanantai 28.8.2017 klo 16 17.18 Kokouspaikka Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8 A 74700 Kiuruvesi Saapuvilla olleet jäsenet Häyrynen Mirita

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 2/2009 27.5.2009

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 2/2009 27.5.2009 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 27.5.2009 klo 17-19.52 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Stoor Timo jäsen, pj x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Alaoja Raimo jäsen x

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 7.5.2015 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.5.2015 klo 17.00 18.00 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kirkkoneuvosto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kirkkoneuvosto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Aika tiistai 15.1.2013 klo 18.00 19.47 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Kirkkoneuvosto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Kirkkoneuvosto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Aika tiistai 14.5.2013 klo 18.00-21.30 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom!

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57 Kokousaika Kokouspaikka Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! Aika ja paikka Laukaan kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/ KIRKKONEUVOSTO

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/ KIRKKONEUVOSTO YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 46 Aika Maanantaina 16.10.2017 klo 16.30-18.32 Paikka Läsnä Lagus Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta, poissa Jukka Hautala Kirsi Herranen-Somero Marja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 30.10.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2012 1.11.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 30.10.2012 klo 17.00-18.25 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet:

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 6/2017

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 6/2017 SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika torstai 7.12.2017 klo 15.00 Paikka Ämmänsaaren srk-keskus, Kirkkokuja 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT n:o sivu n:o 80 4 LAUSUNTO SUOMUSSALMEN SEURAKUNNAN KIRKKOHERRAN VIRAN

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto 74-87 13.10.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto 74-87 13.10.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 13.10.2015 kello 18.00 19.33 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

23.12.2003. Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA

23.12.2003. Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA 23.12.2003 Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA Kirkolliskokous on 8 päivänä marraskuuta 2003 hyväksynyt seuraavat kirkkojärjestyksen muutokset, jotka on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa numeroilla

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTO 17.2.2016

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTO 17.2.2016 ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (8) KOKOUSAIKA 17.2.2016 klo 17 19.50 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali.

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali. KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 16.00 18.05 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi Kenttälä

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Aika 24.1.2017 klo 18.00 19.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Tiitinen Ilkka jäsen/puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen poissa Hänninen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Aika Tiistai 21.3.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Torstai 25.03.2010 klo 19.30 - (HUOM! AIKA) Paikka: Kokkolan seurakuntakeskuksen Jussintupa, Kustaa Aadolfinkatu 16 (2.krs, taloustoimiston

Lisätiedot

97. KOKOUKSEN AVAUS Kokous aloitetaan alkuhartaudella, jonka jälkeen puheenjohtaja julistaa kokouksen avatuksi.

97. KOKOUKSEN AVAUS Kokous aloitetaan alkuhartaudella, jonka jälkeen puheenjohtaja julistaa kokouksen avatuksi. SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 6/2016 Kokous 7.6.2016 Aika Tiistai 7.6.2016 klo 7.30 17.30 METSÄRETKEN AIKANA n. 13.30 Paikka lähtö Savonlinnan seurakuntakeskukselta klo 7.30

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Keskiviikko 19.6.2013 kello 17.00 - Paikka: Kokkolan seurakuntakeskus Jussintupa 2 krs, käytävän päässä Kustaa Aadolfinkatu 16.

Lisätiedot

VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6) Kirkkovaltuusto 1/16 Aika Tiistai 9.2.2016 kello 17.00 18.25

VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6) Kirkkovaltuusto 1/16 Aika Tiistai 9.2.2016 kello 17.00 18.25 VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6) Aika Tiistai 9.2.2016 kello 17.00 18.25 Paikka Pieni seurakuntasali, Järvikyläntie 3 Vaala Äänestänyt: Hpk KK Läsnä Bisi Eeva jäsen X X e Haapavirta Katri jäsen, poissa

Lisätiedot

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007 Lapinjärventie 24 a 07800 Lapinjärvi (019) 530 720 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3/2007 Aika: Torstaina 10.5.2007 kello 18.00 19.10 Paikka: Virastotalo, Lapinjärventie 24 A ASIALISTA 39 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1009/2012 Kirkolliskokouksen päätös. kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1009/2012 Kirkolliskokouksen päätös. kirkkojärjestyksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1009/2012 Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta Annettu Turussa 5 päivänä marraskuuta 2009 ja 12 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2010 15.1.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2010 15.1.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 15.1.2010 klo 16-17.35 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015 AIKA Tiistai 11.8.2015 klo 18 21.25 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8 /2014 Aika: maanantai 3.11.2014 klo 18 18.55, 19.00 19.28 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013 1 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 17.00 KOKOUSPAIKKA Isopappila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (X) vj Heikki Uusitalo (Heimo Nordfors) (X) j Tarja Hätönen (X) j Liisa Kivimäki (X) j Eveliina

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 23.4.2013 klo 17.00-19.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Lehtola Hannu Erola Terttu Luoma-aho Olli Mourujärvi

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 24.3.2015 26.3.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 24.3.2015 26.3.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A 2632015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2432015 klo 1700-1940 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Jouni Riipinen kirkkoherra, pj Leena Aspegrén Raili Kerola Samuli Korteniemi

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Tyrnävän kirkossa, käynti sakastin ovesta. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 25.1.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 25.1.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 25.1.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 27.1.2011 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 25.1.2011 klo 17.00 19.55 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet:

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Aika Tiistai 30.5.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Perustettavan Salon seurakunnan järjestelytoimikunta Aika: 15.10.2008 klo 18.00-19.10 Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, Salo Osallistujat: 45 Kokouksen avaus Pöytäkirja Esityslista 5/2008

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5.6.2014 N:o 8/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 30.5.2014 Sivu 79

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5.6.2014 N:o 8/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 30.5.2014 Sivu 79 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 30.5.2014 Sivu 79 Kokousaika Torstai 5.6.2014 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Pannula

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 (10) A S I A L U E T T E L O: 135. Kokouksen avaus 136. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 137. Pöytäkirjantarkastajien valinta 138. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA 13.6.2011 kello 18.30 20.15 Kahvitarjoilu kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntasali, Sontulantie 1, Toijala OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahlfors Sirpa Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 25.10.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 25.10.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 25.10.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 26.10.2011 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 25.10.2011 klo 17.00 18.20 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet:

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2014 14.1.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2014 14.1.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 14.1.2014 klo 17.00 18.45 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1 Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors Sirpa Vaittinen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2016 Aika ja paikka Ke 3.2.2016 klo 18-19.51 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta),

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6) Aika: Keskiviikko 20.1.2016 kello 16.30-17.21 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.00 18.35 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan

Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 6 / 2012 Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan vierailusta Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kerhohuone Läsnä Viitapohja,

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 15.6.2016 klo 18 Paikka Kokoushuone Bäckman Läsnä Arhio Kaija, poissa Haaga Taru Haapakoski Paula Hannula Sirpa

Lisätiedot

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkoneuvosto 1 (18)

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkoneuvosto 1 (18) NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkoneuvosto 1 (18) KOKOUSAIKA Maanantaina 20.4.2015 klo 18.00-19.05 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014 AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hjerppe Ilkka Jaakkola Riitta Jokinen Kaarina

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 15.8.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 15.8.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 15.8.2013 klo 17.00 18.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkoneuvosto 14.02.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 23.02.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkoneuvosto 14.02.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 23.02.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ke klo 18.30 20.35 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 21.10.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 27.10.2014-28.11.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kokouksen avaus ja alkuhartaus: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja vs. kirkkoherra toimitti alkuhartauden.

Kokouksen avaus ja alkuhartaus: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja vs. kirkkoherra toimitti alkuhartauden. TYRNÄVÄN SEURAKUNNAN KIRKKOVALTUUSTON ESITTELYLISTA-PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kokousaika Tiistai 9.2.2016 klo 18.00.-18.50. Kokouspaikka Tyrnävän seurakuntatalo Läsnä Veli-Matti Hietikko Jussi-Pekka Honkanen -

Lisätiedot

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (8) KIRKKONEUVOSTO

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (8) KIRKKONEUVOSTO KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 (8) Aika: Tiistaina 25.04.2017 kello 18.00 19.25 Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone Läsnä: Jormakka Jyrki kirkkoherra, puheenjohtaja Aaramaa Simo Alatalkkari Anna-Maija

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2015 Kirkkoneuvosto sivut 80-89 KOKOUSAIKA. 13.10.2015 klo 18.00 19.40

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2015 Kirkkoneuvosto sivut 80-89 KOKOUSAIKA. 13.10.2015 klo 18.00 19.40 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2015 sivut 80-89 KOKOUSAIKA klo 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA Raahen seurakunnan virastotalo, Kirkkokatu 33, RAAHE Matala Tuomo Baas Aino Havia Risto Heikkilä Maija-Liisa Hyväri Maria Karppinen

Lisätiedot

Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Hämäläinen Mirja Kettunen Päivi Lehikoinen Irja Määttänen Toivo Turunen Jari

Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Hämäläinen Mirja Kettunen Päivi Lehikoinen Irja Määttänen Toivo Turunen Jari ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (8) KOKOUSAIKA 6.5.2014 klo 17.30 19.55 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Hämäläinen Mirja Kettunen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70

Kirkkoneuvosto ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Kirkkoneuvosto 20.4.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 22.4.2010 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 20.4.2010 klo 17.00-18.35 Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Läsnä jäsenet:

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 25.1.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 30.1.2012. seurakuntakeskus, Rauhankatu 70, Rovaniemi

Kirkkovaltuusto 25.1.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 30.1.2012. seurakuntakeskus, Rauhankatu 70, Rovaniemi Kirkkovaltuusto 25.1.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 30.1.2012 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika ke 25.1.2012 klo 18.00 18.40 Paikka Läsnä seurakuntakeskus, Rauhankatu 70, Rovaniemi Ahokas Pertti

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 Aika 10.9.2008 klo 17.00 20.31 Paikka Kaislarannan leirikeskus, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat 97 KOKOUKSEN

Lisätiedot