Terhi Tamminen, Avaava I Sivu 3 IPR-haasteet pienen yrityksen näkökulmasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terhi Tamminen, Avaava I Sivu 3 IPR-haasteet pienen yrityksen näkökulmasta"

Transkriptio

1 NEWS IPR UPDATE NUMBER Terhi Tamminen, Avaava I Sivu 3 IPR-haasteet pienen yrityksen näkökulmasta Matti Ylitalo, Medrian ja Luowia I Sivu 4-5 Mallisuojaus patentoinnin tarkistuslistalle! Juha Myllyoja I Sivu 6-7 Graafiset käyttöliittymät & mallisuojaus

2 PÄÄKIRJOITUS Kolmas teollinen vallankumous IPR-oikeudet ja lainsäädäntö yrittävät pysyä mukana n Teollisoikeudet ja tekijänoikeudet ovat jo pitkään seuranneet tekniikan kehitystä jonkinlaisella viiveellä. Tietokoneiden yleistyttyä 1980-luvulla mietittiin pitkään, mikä olisi sopiva suojamuoto tietokoneohjelmille. Asiaa pohdittiin useidenkin työryhmien voimin, ja lopulta päädyttiin tekijänoikeuteen, joskin patentoiminen on ollut mukana rinnakkaisena suojamuotona jo pitkään. Useamman kuin yhden suojamuodon käyttäminen keksinnölle tai tuotteelle ei siis ole uusi asia. Teknisesti monimutkaiset esineet ovat tuoneet lisää haasteita kaupallisten intressien suojaamiselle. Samaan tuotteeseen voidaan hakea tavaramerkkejä, malleja ja patenttisuojaa myös tietokoneohjelmien käyttö osana tuotetta on lisääntynyt huomattavasti. Esimerkkinä voi mainita niinkin arkipäiväiset asiat kuin kodinkoneet tai hissien ohjausjärjestelmät. Nykyaikaisessa perheautossa voi olla jopa 40 erillistä tietokonetta ohjaamassa auton eri toimintoja. Tällaisissa esineissä on useita erilaisia teknologioita ja ominaisuuksia, joiden suojaamiseen täytyy kiinnittää erityistä huomiota. Tuotteen tai siihen liittyvän näytön ulkonäkö, visuaalinen ilme, muotoilu, tekniset ratkaisut ja innovaatiot voivat kaikki tulla suojatuksi yhdellä tai useammalla tavalla. Teollinen internet on yksi tämän päivän kuumista otsikoista. Erilaisten ohjainten ja diagnostiikkayksiköiden kytkeminen IP-osoitteella internetiin tulee muuttamaan toimintatapoja esimerkiksi tarjoamalla etähuoltopalveluita tai koneiden tuotto- ja diagnostiikkatietoja. Kaikki tämä on taloudellisesti merkittävää toimintaa, ja sen kehittäjät haluavat myös suojata merkittävimmät tekniset ratkaisut. 3D-printtaus on puolestaan mullistamassa valmistustekniikan, mutta se tuo myös uusia haasteita IPR-oikeuksien parissa työskenteleville. Monimutkaisten tai teknisesti hankalasti valmistettavissa olevien osien tuotanto tulee helpommaksi. Esineen tai tuotteen ominaisuudet voidaan siirtää helposti mantereelta toiselle 3D-kuvailutiedoston mukana printattavaksi siellä, missä kyseistä osaa tarvitaan, jolloin myös varaosien valmistus ja toimituslogistiikka tulevat muuttumaan merkittävästi. Toisaalta tämä herättää myös uusia oikeudellisia kysymyksiä. Minkälainen oikeus esineen oikeudenhaltijalla on kuvailutiedostoon, tai kenellä on oikeus tulostaa ja käyttää näin luotuja esineitä? Nykyisin lääketiede käyttää 3D-tulostusta esimerkiksi potilaskohtaisesti räätälöityjen proteesien valmistamiseen, ja lentokoneteollisuus valmistaa suihkumoottorin osia 3D-tulostamalla. Käyttömuodot tulevat varmasti laajenemaan huomattavasti myös muille tekniikan alueille sitä mukaa kun järjestelmät yleistyvät ja 3D-tulostukseen käytettävien laitteistojen hinnat laskevat. Kaikkien näiden uusien ilmiöiden keskellä on hyvä pitää myös perinteiset sopimusasiat mielessä niin pienissä kuin suurissakin yrityksissä. Täysin vedenpitävää sopimusta ei ole olemassa, mutta lyhyelläkin sopimuksella asiat saadaan osapuolten välillä huomattavasti selkeämmiksi. Perinteisten IPR-kivijalkojen lisäksi alalla on hengästyttävän paljon uutta pohdittavaa; asiat tuntuvat monimutkaistuvan entisestään. Julkisuudessa on puhuttu jopa siitä, että meneillään olisi kolmas teollinen vallankumous. Teollinen internet, kompleksiset tuotteet, 3D-tulostus, robotit ja virtuaalimaailma tulevat pitämään IPR-asiantuntijat kiireisinä myös tulevina vuosina. Jyrki Nikula Yksikönjohtaja, IPR Legal & Tavaramerkit JULKAISIJA: KOLSTER OY AB, Iso Roobertinkatu 23, Helsinki, VASTAAVA TOIMITTAJA: Anne Suutala, SISÄLTÖSUUNNITTELU: Marjut Honkasalo, Toni Korelin, Jyrki Nikula, Solveig Nylund, Antti Peltonen, Tapio Äkräs, Marianna Sorsa. GRAAFINEN SUUNNITTELU JA TAITTO: WIN WIN BRANDING. KANSIKUVA: Avaava, Porvoon Taidetehtaan opasteet. TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET: Kolster Oy Ab, Puh , Sähköposti: 2

3 ASIAKKAAN NÄKÖKULMA Sopimukset ja niukat resurssit ovat pienen yrityksen isoin IPR-haaste TEKSTI: Terhi Tamminen, markkinointi & tuotekehitys, Avaava Avaava on rakennetun ympäristön esteettömyyteen ja viestinnän saavutettavuuteen erikoistunut konsultointi ja markkinointiyksikkö Karanttia Oy Perusturva -nimisessä yrityksessä. Pienessä yrityksessä on mietittävä tarkkaan, mitkä ovat tärkeitä suojattavia asioita liiketoiminnassa, ja mihin niukat resurssit kannattaa laittaa. n Muotoilu on tärkeä osa Avaavan toimintaa. Avaava pyrkii jatkuvasti sekä jäljittämään että tuottamaan muotoilullisesti kiinnostavia tuotteita, menetelmiä ja palveluja ympäristön esteettömyyteen ja viestinnän saavutettavuuteen. Olemme alusta saakka tiedostaneet hyvien sopimusten merkityksen niin muotoiluprosessissa kuin muissa yhteistyökumppanuuksissakin. Hyvä sopimus kiteyttää toisaalta yhteiset pelisäännöt, mutta yhtäällä varmistaa, että asiat tulevat yrityksen kannalta kannattavasti toteutetuiksi. Olemme laatineet erilaisia muotoilusopimuksia, joissa tärkeää on sopia hyvinkin tarkkaan se, mitkä oikeudet tuotekehityksen päättyessä jäävät yrityksen omaisuudeksi ja millä käyttöoikeuslaajuudella. Kunnioitamme muotoilijoiden tekijänoikeutta, mutta samalla meille on tärkeää, että pienten resurssien takia saamme mahdollisimman kattavat käyttöoikeudet tilaamaamme suunnitteluun, jotta jatkotyö on mahdollisimman joustavaa sekä taloudellista. Tuotteiden mallisuojausten suhteen pohdimme jatkuvasti, mikä on meille taloudellisesti järkevää, ja mihin panoksia kannattaa laittaa. Muotoilualalla on vallalla ajatus, että esimerkiksi huonekaluja on turha suojata, kun niitä on niin helppo kiertää ja kopioida kuitenkin. Ymmärrämme kuitenkin sen, että kun johonkin suunnitteluun käyttää paljon aikaa sekä rahaa, ja mitä ainutlaatuisempi tuotos on kyseessä, sitä tärkeämpää on määritellä, mitkä asiat on järkevä suojata. Koska emme itse ole sopimusteknisiä osaajia, olemme alusta saakka käyttäneet ammattilakimiehiä sopimusten laatimisessa niin monikansallisten valmistajien jälleenmyyntisopimusten osalta kuin muotoilijoidenkin kanssa. Sen olemme oppineet, että mitä perusteellisemmin sopimus on tehty, sitä vähemmän siihen tarvitsee jälkikäteen enää palata. Kaikille saavutettavaa viestintää ja opasteita kaikille aisteille. Avaavan kehittämä KOHOSIGN -opastejärjestelmä on designtuote, jonka on suunnitellut Hahmo Design Oy. IPR-lakimies Juha Myllyoja: Muotoiluun panostetut eurot tuottavat n Muotoilu ja immateriaalioikeudet kannattaa nähdä investointina yrityksen arvonnousuun. Tutkimukset osoittavat, että muotoiluun ja sen suojaamiseen panostetut eurot tuovat takaisin panostuksia enemmän. Tanskan hallituksen tekemä selvitys osoitti selvästi, että muotoilu antaa kilpailuetua kaikenkokoisille yrityksille. Muotoilua te- hokkaasti hyödyntävät yritykset olivat selvästi kannattavampia kuin yritykset, jotka eivät suojaa innovaatioitaan. Tämä näkyi myös yritysten osakkeiden kurssikehityksessä. Muotoilutietoiset yritykset onnistuivat myös viemään tuotteitaan ulkomaille muita yrityksiä paremmin (viennin osuus liikevaihdosta keskimäärin 34 %, muilla keskimäärin 18 %). Muotoilun hyödyntäminen olennaisena osana yrityksen liiketoimintastrategiaa on nähtävissä yrityksen pitkän aikavälin menestyksenä. Standard & Poors in kymmenen vuoden seuranta Yhdysvaltain osakemarkkinoilla osoitti muotoilutietoisten yritysten kurssikehityksen lyövän muiden yritysten S&P-indeksin 228 prosentilla. 3

4 MALLIT & PATENTIT JA HYÖDYLLISYYSMALLIT Patenttiasiantuntijan vinkki: Mallisuojaus mukaan patentointiprosessin tarkistuslistalle! TEKSTI: Anne Suutala I Teknisissä kohteissa mallisuoja voi olla tehokas tapa täydentää patentin tai hyödyllisyysmallin suoja-alaa tai toisin päin. Käytännön esimerkit osoittavat, että suojausta on hyvä tarkastella perinteisen ajatusmallin ulkopuolelta. CASE MEDRIAN OY & HELPie n Eurooppapatenttiasiamies Matti Ylitalo kertoo usein pohtineensa, miten helposti myös IPR-asioiden hoidosta tulee rutiinia, jossa pitäydytään tutuissa uomissa. Yritys, joka on tottunut jättämään patentti- tai hyödyllisyysmallihakemuksia, jättää niitä automaattisesti uusista innovaatioista miettimättä esimerkiksi mallisuojan mahdollisuuksia. Tai jos merkittävä innovaatio on tuotteen ulkomuodossa ja päähuomio designissa, ei välttämättä tule mieleen tutkia samalla ratkaisun teknistä uutuutta, joka voisi olla suojattavissa myös hyödyllisyysmallilla, ellei patentilla. - Uudet innovaatiot ovat harvoin joko pelkästään teknisiä tai muotoilullisia asioita. Sen vuoksi pitäisi aina harkita erilaisia suojauskombinaatioita bisneslähtöisesti. Mistä ominaisuuksista liikevaihto ja kilpailuetu syntyvät? Miten pidät kilpailijat mahdollisimman pitkään loitolla? Tätä tietoa yrityksissä varmasti on, mutta se ei aina välity IPR-suunnitelmiksi asti tai tule yrityksen ulkopuolisen patenttiasiamiehen tietoon, Matti harmittelee. Tuotekehitys, design ja markkinointi ovat usein eri henkilöiden vastuualueilla. Tilaisuuksia ei välttämättä tarjoudu luonnostaan yhteiseen ajatusten vaihtoon IPR-näkökulmasta. Sen vuoksi Matti ehdottaakin, että mallisuojauksen arviointi otettaisiin kaikissa patenttihakemuksia jättävissä yrityksissä aktiivisesti mukaan patentointiprosessiin, tarkistuslistalle. Usein tuotteen ulkomuoto menee limittäin teknisen ratkaisun ja toiminnallisuuden kanssa. Mallisuoja on siitä kätevä suojamuoto, että sen saadakseen tuotteen ei tarvitse olla keksinnöllinen eikä erityisen taiteellinenkaan; riittää että se on omintakeinen. Kynnys sen ha- kemiselle ja saamiselle on matala ja kustannukset varsin edulliset esimerkiksi Euroopan-laajuisesta suojasta. - Jos muotoiluun on ensin käytetty satoja työtunteja, voi sanoa, että mallisuojan tehopainosuhde on suuri! Suhteellisen pienellä investoinnilla saa suojattua innovaatioita, joihin on panostettu todella paljon työtä. Jos muotoilulla on mitään merkitystä liiketoimintaan ja kuka uskaltaa väittää, että ei olisi? mallisuojaa kannattaa harkita vakiokuviona, Matti kannustaa. Älykkäistä mallien ja patenttien tai hyödyllisyysmallien kombinaatioista löytyy hyviä esimerkkejä Kolsterin asiakasyrityksistä. Case Medrian Oy & HELPie Medrian Oy on kehittänyt HELPietuotteen hammashoitotyön apuvälineeksi. Kyseessä on kertakäyttöinen tuote, jossa on kolme toiminnallisuutta yhdessä tuotteessa: kielenpidin, syljenimu ja purutuki. Tuote helpottaa hammaslääkärin tai suuhygienistin työtä, ja potilaskin voi rentoutua, kun kappale pitää suun auki ja kielen ja syljenerityksen kurissa. HELPie-tuotteelle on haettu sekä mallisuojaa että patenttia. Poikkeuksellista oli se, että design oli jo valmiina, kun suojausta alettiin miettiä. Usein patentoivissa kohteissa on ensin tietty toiminnallisuus ja tekninen ratkaisu, ja lopullinen design kaupalliselle tuotteelle muotoutuu myöhemmin. HELPie on designtuote, jonka tehokas ulkonäkö on insinöörinkin silmissä myyntivaltti. Muotoilu tuo tuotteeseen tiettyä toiminnallisuutta mutta sisältää myös teknisiä ratkaisuja, joissa muotoilu limittyy tekniseen toteutukseen. Tuotteelle haettiin ensin mallisuojan kautta täsmäsuoja suoraa kopiointia vastaan. Sen jälkeen tehtiin ennakkouutuustutkimus, jossa selvisi, että tuotteessa on mukana keksinnöllisyyttä, jota voidaan suojata patentilla laajemminkin. - HELPien suojauksen kiertäminen on tehty erittäin hankalaksi patentin avulla, Matti sanoo. - Jos tuotteelle olisi haettu vain mallisuoja, olisi kilpailija voinut saada aikaan saman toiminnallisuuden hiukan erilaisella muotoilulla. Mallisuoja yksinään ei ehkä saisi pidettyä kilpailijoita pitkään loitolla. Mutta mallisuoja antaa patenttia pidemmän suoja-ajan, ja se on hyvin tärkeä myös brändin kannalta tietty design kietoutuu tuotteeseen, ja kokonaisuus on suojattu. 4

5 Case Luowia Collection Oy Luowia Collection Oy on kehittänyt teknisiltä ratkaisuiltaan ja muotoilultaan suojatun Luowia Collection -jätekeräysjärjestelmän. Jätesäiliöissä ulkonäkö on merkittävä tekijä erityisesti taloyhtiöiden tai kuntien ostopäätöksissä. Jätteenkeräystä tekevälle yhtiölle puolestaan keräyssäiliöiden toiminnallisuudella on iso merkitys. Patenttiasiamiehen näkökulmasta Luowia on osannut hyödyntää tuotteissaan tehokkaasti erityisesti mallisuojan ja hyödyllisyysmallin yhdistelmää. - Mallisuojalla on tuotu kautta rantain suojaa myös teknisiin ratkaisuihin. Kilpailijat joutuvat menemään epämielekkääseen, teknisesti huonompaan ratkaisuun, Matti sanoo. Järjestelmässä lieriön muotoinen maanalainen osa on lujuusteknisesti optimoitu kestämään maan ja pohjaveden painetta. Kolmeen sivuun jakautuva verhoilu ja kansiratkaisu ovat maisemallisesti miellyttäviä. Jätekeräysastioiden huolto on helppoa ja kustannustehokasta, sillä verhoiluelementit ovat irrotettavissa ja vaihdettavissa. Verhoiluelementtien väliin jää tilaa merkinnöille ja käyttöohjeille. - Mallisuojan ja hyödyllisyysmallin kombinaatiolla on saatu laaja suoja tekniselle ratkaisulle 10 vuodeksi, ja täsmäsuoja ulkomuodolle 25 vuodeksi nopeasti ja edullisesti, Matti kertoo. Matin mukaan hyödyllisyysmallin mitätöinti on lisäksi käytännössä jopa hankalampaa kuin patentin. - Hyödyllisyysmallin alempi kriteeristö tuo sen piirteen, että se pysyy myös patenttia helpommin pystyssä. Hyödyllisyysmallin ja mallisuojan yhdistelmä voikin olla todella fiksu ja pienelle yritykselle tehokas suojaus, Matti sanoo. Hyödyllisyysmallin heikkoutena voi pitää sitä, että sen uutuutta ei tutkita, ellei tutkimusta erikseen pyydä. Tällöin ei välttämättä saada tietoa siitä, olisiko suojaus pitävä, jos sitä jouduttaisiin puolustamaan, tai olisiko laajempi kansainvälinen suojaus mahdollinen. - Mielestäni kuitenkin hyödyllisyysmalli on turhan ylenkatsottu suojamuoto. Sillä on sama pelotevaikutus kuin patentilla; se antaa toimintarauhaa markkinoilla. Jos kilpailija on tulossa samoille markkinoille, hyödyllisyysmallista saa nopeasti työkalun kilpailijaa vastaan; silloin on millä vääntää, Matti sanoo. Harkitse omintakeisten varaosien mallisuojausta Matti kertoo myös pohtineensa viime aikoina sekä patenttiasiamieskollegoiden että asiakasyritysten edustajien kanssa mahdollisuuksia suojata omintakeisia varaosia mallisuojalla. Varaosia kopioidaan tunnetusti paljon; tietyistä varaosista jopa 80 % saattaa olla kopioita. Mitä isommasta tai kalliimmasta laitteesta on kyse, sitä pitempi on yleensä myös tuotteen elinkaari varaosien kautta. Tuotteen elinkaaressa varaosakauppa voi olla isoin osa rahavirrasta, joten se kannattaa pitää omissa käsissä. - Ainakin tietyt omintakeiset ja keskeiset varaosat kannattaisi suojata mallisuojalla suoraa kopiointia vastaan. Vaikka mallisuoja ei välttämättä osoittautuisikaan validiksi, jos sitä lähdettäisiin testaamaan oikeudessa, jo mallisuojan olemassaolo aivan samalla tavalla kuin patentinkin olemassaolo mitä todennäköisimmin hidastaa ja jarruttaa kilpailijan tuloa markkinoille. Mallisuojalla on selvä pelotevaikutus joka tapauksessa. CASE LUOWIA COLLECTION OY 5

6 MALLIOIKEUDET Graafiset käyttöliittymät mallisuojauksen nouseva sovellusalue TEKSTI: Juha Myllyoja I On yleisesti tunnettua, että mallioikeuden kohteena voi olla tuotteen tai sen osan ulkomuoto. Lähtökohtaisesti suojan kohteena onkin yleensä konkreettinen tuote. Viime vuosina kasvava trendi on ollut erilaisten graafisten käyttöliittymien ja ikonien suojaaminen mallisuojalla, sillä käyttöliittymäelementit ovat oivallinen keino erottautua kilpailijoista. n Mallisuojan kasvavaa suosiota käyttöliittymissä selittää luonnollisesti valtava erilaisten älylaitteiden esiinmarssi matkapuhelimista ja tableteista aina erilaisiin säätölaitteisiin, ohjauspaneeleihin ja älytelevisioihin. Valmistajat haluavat erottautua muista, ja uudet oivallukset käyttöliittymän ulkoasussa ovat olennainen osa tuotteiden suojausta perinteisen laitteen muodon lisäksi. Graafinen käyttöliittymä (Graphical User Interface, GUI) tarkoittaa tekstiin, kuviin ja muihin käyttöliittymäelementteihin perustuvaa tapaa käyttää tietokonetta tai muuta älylaitetta. Se koostuu erilaisista elementeistä kuten ikkunoista, kuvakkeista, valikoista, osoittimista ja valintanapeista. Näitä elementtejä kutsutaan nimikkeellä WIMP, jonka kirjaimet tulevat englanninkielen sanoista Windows, Icons, Menus and Pointing devices. Laitteet häviävät, käyttöliittymäelementit porskuttavat Usein toimivaksi osoittautuva käyttöliittymä erilaisine elementteineen säilyy ajallisesti kauemmin kuin laitteet, joissa se kulloinkin on. Ajatellaanpa vaikka Windows-käyttöjärjestelmän monia graafisia elementtejä tai Applen vastaavia. Laitteiden erilaisten mallien tai jopa käyttöjärjestelmien uudistuessa käyttöliittymän graafinen ulkoasu pidetään usein kuitenkin samanlaisena. Uusiin laitteisiin on helppo siirtyä tutun ja turvallisen käyttöliittymän avulla. Onko käyttöliittymien globaali suojaus mahdollista? 6 Vaikka lainsäädäntö eri maissa on myös malliasioissa harmonisoitunut vauhdilla, ollaan vielä kaukana tavaramerkkipuolella vallitsevasta tilanteesta. Eri maiden lainsäädäntöjen harmonisoinnin tavoitteena on ollut sekä kannustaa suunnittelijoita uuteen muotoiluun että tukea myös yleistä investointihalukkuutta teollisoikeuksiin. Markkinoiden globalisoituessa on mallioikeuden samoin kuin muiden immateriaalioikeuksien merkitys korostunut. Vaikka mallisuoja suojamuotona tunnetaan nykyään jo hyvin laajalti maailmalla, on muun muassa graafisia käyttöliittymiä koskevien suojausten kattavuudessa ollut toivomisen varaa. Ongelmana on lisäksi ollut useita käytännöllisiä seikkoja, jotka liittyvät mallisuojauksien yhteydessä hyväksyttäviin kuviin. Kansainvälisen suojan tarpeesta johtuen on solmittu useita immateriaalioikeuksia koskevia kansainvälisiä sopimuksia. Mallialalla merkittävät virstanpylväät ovat olleet EU:n mallioikeusjärjestelmä ja Haagin sopimuksen mukainen kansainvälinen mallien rekisteröintijärjestelmä. Suomessa Haagin sopimuksen Geneven asiakirja astui voimaan Myöhemmin myös EU on liittynyt tähän järjestelmään. Oikeuksien haltijoille on tärkeää, että suojan kohde saa suojaa tärkeimmillä markkina-alueilla. Graafisten käyttöliittymien suojaus mallilla on jo mahdollista kaikissa merkittävissä teollisuusmaissa sekä lukuisissa muissakin maissa, vaikka kansallista vaihtelua käytännöissä vielä esiintyy. Keskeisimmät markkina-alueet ovat Yhdysvalloissa, Euroopassa, Kiinassa, Japanissa ja Etelä-Koreassa. Euroopassa vallitsee yhteisymmärrys EU-alue on toiminut edelläkävijänä graafisten käyttöliittymien ja ikonien mallisuojauksessa. Euroopassa vallitseekin yhteisömallijärjestelmän suojissa varsin pitkälle menevä yhteisymmärrys graafisen käyttöliittymän mallisuojaamisen tavoista. Euroopassa voi hakea useita malleja samalla hakemuksella, mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi vaihtuvia näyttönäkymävariaatioita

7 voi hakea suuriakin määriä yhdellä hakemuksella. Aikaisemmin mallien oikeudellista suojaa koskevat säännökset poikkesivat toisistaan huomattavasti jopa Euroopan unionin eri jäsenvaltioissa. Näiden erojen katsottiin kuitenkin vääristävän kilpailua ja vaikuttavan sitä kautta sisämarkkinoiden toimintaan. Euroopan yhteisöjen komissio antoi alustavan ehdotuksensa yhtenäisestä mallioikeusjärjestelmästä Euroopan yhteisössä jo vuonna Yhteisömalliasetus sisältää säännökset sekä rekisteröidyn että rekisteröimättömän mallin suojasta. Yhteisömalliasetus tuli voimaan Perinteiset kansalliset mallisuojajärjestelmät säilyivät uuden järjestelmän rinnalla. Käytännössä kuitenkin yhteisömalliasetus merkitsi melkeinpä kuolinkellojen soittoa ainakin Suomen kansalliselle mallirekisterille. Asetuksen 3. artiklassa määritellään, millainen malli voi olla, ja se mahdollistaa graafisten käyttöliittymien kaikkien elementtien suojaamisen yhteisömallilla. Käytännössä yhteisömalleja rekisteröivä virasto OHIM on myös hyvin joustava sen suhteen, millaisilla kuvilla suojaa voidaan hakea. Kuvat kannattaa kuitenkin valita huolellisesti, jotta jatkohakemukset niiden avulla ovat mahdollisimman ongelmattomia. Kiina uusin tulokas mallisuojauksessa Kiinassa graafisten käyttöliittymäkomponenttien suojaus tuli mahdolliseksi lukien. Pääperiaate on, että käyttöliittymäkuvat pitää esittää tuotteen osana. Kiinan patenttivirasto on julkaissut asiasta lähes 40-sivuisen yksityiskohtaisen ohjeen, jossa selvitetään, millaiset kuvat ovat sallittuja haettaessa mallisuojaa graafisille käyttöliittymille. Designmaa Japani dynaamisesti mukana Myös Japanissa graafisten käyttöliittymien mallisuojaus on mahdollista. Vuodesta 2011 lähtien siellä on ollut mahdollista hakea enemmän kuin yksi malli samalla hakemuksella. Tämä mahdollistaa myös dynaamisten näyttönäkymien kuvaamisen. Ohjeistukset siitä, millaisia kuvien 7 pitää olla, ovat myös Japanissa aasialaiseen tapaan hyvin tarkkoja. USA on käyttöliittymäelementtien veteraani Yhdysvalloissa graafisten käyttöliittymäkuvien suojaus on ollut mahdollista jo 1980-luvulta lähtien. Vuonna 2006 tuli dynaamisten näyttönäkymien suojaaminen mahdolliseksi. Malleja käytetään myös yhä enemmän patenttien veroisena aseena liiketoiminnassa. Kuuluisassa Applen ja Samsungin välisessä IPR-sodassa mallioikeudella suojatut näyttönäkymät olivat erittäin merkittävässä roolissa.

8 NEWS IPR UPDATE NUMBER A6V0 AJANKOHTAISTA Toni Korelin nimitetty myynti- ja asiakkuusjohtajaksi Kolsterin johtoryhmä on nimittänyt patenttiasiamies, DI Toni Korelinin myynti- ja asiakkuusjohtajaksi. Kuva Sami Perttilä - Nykypäivän taloustilanteessa IPR-asiantuntijapalveluiden laatu, ratkaisukeskeisyys ja asiakkaiden liiketoiminnan ja kilpailutilanteen entistä syvempi tuntemus korostuvat entisestään. Otan tehtävän vastaan sillä asenteella, että pyrimme jatkuvasti parantamaan asiakaskokemusta näillä alueilla. Ovi Kolsterille on aina auki!, Korelin sanoo. USA ja Japani liittyivät mallien kansainväliseen rekisteröintijärjestelmään USA ja Japani ovat liittyneet mallien kansainväliseen rekisteröintijärjestelmään eli Haagin sopimukseen. Sopimus astuu voimaan Liittymisen myötä mallien kansainvälisen rekisteröintijärjestelmän merkitys kasvaa huomattavasti. Järjestelmä mahdollistaa mallioikeussuojan hakemisen yhdellä hakemuksella yhteensä 64 maassa tai maantieteellisellä alueella. EPO linjasi kasveihin liittyvää patentointia Euroopan patenttiviraston laajennetun valituslautakunnan päätökset tapauksissa Tomatoes II (G 0002/12) ja Broccoli II (G 0002/13) selkiyttävät yli vuosikymmenen jatkunutta epäselvää kasveihin liittyvää patentointikäytäntöä Euroopassa. Vaikka valmistusmenetelmä olisikin oleellisesti biologinen prosessi, ja siten Euroopan patenttisopimuksen mukaan ei patentoivissa, itse tuote voi kuitenkin olla patentoivissa. Patentointi Suomessa laskussa, Euroopassa kasvua Suomeen jätettyjen patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten määrät olivat viime vuonna laskussa (-11 % ja -6 %). Sen sijaan Euroopan patenttivirastoon jätettiin viime vuonna ennätysmäärä hakemuksia, yhteensä 3,1 % edellisvuotta enemmän. Suomalaiset patenttihakemukset vähentyivät (-9,3 %), mutta Suomi oli siitä huolimatta Euroopan toiseksi innovatiivisin maa väkilukuun suhteutettuna. Nokia ja Kone olivat suomalaisyrityksistä innovatiivisimpia. Samsung johtaa Euroopan patenttitilastoja, ja ensimmäistä kertaa kärkiviisikkoon nousi kiinalainen yritys Huawei. MIP 2015: IP firm rankings Kolster jatkaa ykkösryhmässä Managing Intellectual Property -lehti on jo yli 20 vuoden ajan toteuttanut IPR-alan kattavimman ja tunnetuimman haastattelututkimuksen. Alalla toimivista asiantuntijayrityksistä Kolster on jälleen arvioitu vuoden 2015 tutkimuksessa ykköstasolle ( Tier 1 ) sekä patentti- että tavaramerkkiosaamisellaan. Kolster pilotoi EPOn uutta online-järjestelmää Kolsterilla eurooppapatentti- ja PCT-hakemuksista vastaava Eeva Mänty oli kutsuttu Euroopan patenttiviraston EPO Online Services User Day -tapahtumaan maaliskuussa kertomaan CMS (Case Management System) -työkalun käyttäjäkokemuksista. Kolster on alan pioneeri online filing -järjestelmien käyttöönotossa ja niiden kehittämisessä yhteistyössä virastojen kanssa jo vuodesta 2001, jolloin sähköinen asiointi Euroopan patenttiviraston kanssa tuli mahdolliseksi.

Kolster Oy Ab. IPR asiantuntija vuodesta 1874

Kolster Oy Ab. IPR asiantuntija vuodesta 1874 Kolster Oy Ab IPR asiantuntija vuodesta 1874 Palvelumme Patentit Hyödyllisyysmallit Tutkimukset ja valvonnat Tavaramerkit ja verkkotunnukset Mallioikeudet Riita-asiat IPR Management Kolster on Suomen johtava

Lisätiedot

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) Mitä IPR liittyy liiketoimintaan? TAVARAMERKKI PATENTTI MALLI- SUOJA TEKIJÄNOIKEUS

Lisätiedot

Teollisoikeuksilla kilpailuetua

Teollisoikeuksilla kilpailuetua Teollisoikeuksilla kilpailuetua milloin asiamiehen kokemusta kannattaa hyödyntää? TYP 2014 23.10.2014 Håkan Niemi Kolster Oy Ab Pohjalainen 13.10.2014 Pohjalainen 13.10.2014 Pohjalainen 20.10.2014 2 3

Lisätiedot

PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA

PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA KEKSINNÖLLISYYDEN ARVIOINNISTA 1. CASE: MATTOKAUPPAA NORJASSA - SUOJAUKSEN MERKITYS 2. TÄRKEIMMÄT PELIVÄLINEET LIIKETOIMINNAN TUKEMISEEN 3. IPR -STRATEGIASTA

Lisätiedot

Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista

Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista www.kolster.fi Kolster on IPR-asiantuntija Kolster Oy Ab on teollisoikeuksiin tai laajemmin immateriaalioikeuksiin (IPR, Intellectual Property Rights) erikoistunut

Lisätiedot

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Sanna Aspola, Berggren Oy Ab 26.3.2013 Kansalliset oikeudet kansainvälisellä kentällä Kansainväliset viranomaiset, järjestöt ja sopimukset

Lisätiedot

Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua

Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua - aineeton pääp ääoma liiketoiminnan tukijalkana Vesi-ohjelman vuosiseminaari 22.11.2011 Sisält ltöä: 1) Immateriaalijärjestelm rjestelmä ja innovaatioprosessi

Lisätiedot

Case Genelec. IPR-seminaari PK-yrityksille. Aki Mäkivirta, tuotekehitysjohtaja 2.2.2015 Kuopio

Case Genelec. IPR-seminaari PK-yrityksille. Aki Mäkivirta, tuotekehitysjohtaja 2.2.2015 Kuopio Case Genelec IPR-seminaari PK-yrityksille Aki Mäkivirta, tuotekehitysjohtaja 2.2.2015 Kuopio Mistä IPR:ää löytyy? Suunnittelu Tuotanto Tuote, mielikuva markkinoilla innovatiivisuus teknologiaosaaminen

Lisätiedot

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi VT Ari-Pekka Launne Kolster OY AB Helsinki 31.5.2012 IPR ja Internet mistä on kysymys? Internet on muuttunut muutamien toimijoiden yhteydenpitovälineestä globaaliksi

Lisätiedot

Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta

Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta IPR-lakimies Ari-Pekka Launne Helsinki 3.6.2015 Oikeuksien varmistaminen Tuotekehitys Markkinoilletulo Brändi TUOTE ja sen SUOJAUS Kartoitus Seuranta Palaute

Lisätiedot

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO)

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM2016-00123 TMO Huhtala Liisa(TEM) 20.04.2016 Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot

Patenttitietokannoista ja patentista

Patenttitietokannoista ja patentista Patenttitietokannoista ja patentista Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous 21.10.2009 Kristiina Grönlund Patenttikirjasto ja neuvontapalvelut Patentti- ja rekisterihallitus Maksuttomia patenttitietokantoja

Lisätiedot

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI Juha Sarviaho Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa Teollinen muotoilu on teollisuusjärjestelmien tai tuotejärjestelmien

Lisätiedot

IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä. 2.2.2015 Minna Aalto-Setälä

IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä. 2.2.2015 Minna Aalto-Setälä IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä 2.2.2015 Minna Aalto-Setälä Esityksen sisältö Tavaramerkin suojaus ja puolustaminen Miten valita oma merkki? Miten suojaan? Mallioikeus Suojan kohde Miten suojaan?

Lisätiedot

Kolster. Palvelumme. Asiakkaamme. Toimintamallimme

Kolster. Palvelumme. Asiakkaamme. Toimintamallimme Kolster. Kolster on Suomen johtava immateriaalioikeuksien asiantuntija. Meiltä saat kaikki palvelut keksintöjen, muotoilun ja brändien suojaamiseksi, puolustamiseksi ja hyödyntämiseksi. Kolster on vuonna

Lisätiedot

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa?

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? 8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9:00 9:20 Tervetuloa - seminaarin avaus Aineeton oikeus käytännössä ja julkinen rahoitus Tapani Saarenpää, asiantuntija,

Lisätiedot

IPR-pikaopas startupeille

IPR-pikaopas startupeille IPR-pikaopas startupeille MIKSI IPR-ASIOISTA PITÄISI HUOLEHTIA? Auttavatko patentit pääomasijoitusten saantia? Suojaavatko patentit startupia riitatilanteissa? Estävätkö patentit muita käyttämästä hyväkseen

Lisätiedot

Brändin arvonmääritys ISO 10668. Sisältö ja hyödyt käytännössä

Brändin arvonmääritys ISO 10668. Sisältö ja hyödyt käytännössä Brändin arvonmääritys ISO 10668 Sisältö ja hyödyt käytännössä ISO 10668 taustaa Standardin nimi: Brändin arvonmääritys. Vaatimukset brändin taloudellisen arvon määrittämiseen Vahvistettu 20.9.2010 SFS:n

Lisätiedot

Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista

Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista www.kolster.fi IPR-palvelua vuodesta 1874 Kolster Oy Ab on immateriaalioikeuksiin (IPR, Intellectual Property Rights) erikoistunut asiantuntijayritys. Tehtävämme

Lisätiedot

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ BRANDS Lisää myyntiä Vahvista BRÄNDIÄ VIESTINTÄ myymälässä MIKSI SE ON TÄRKEÄÄ? Hyödyntämällä näitä tietoja voit lisätä myyntiä melkoisesti Haluatko lisätä myyntiä? Viesti enemmän Haluatko kasvattaa MARKKINAOSUUTTASI?

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

IP Landscape. Mika Waris INNORATA 2-2. seminaari 06.10.2009. Mika Waris

IP Landscape. Mika Waris INNORATA 2-2. seminaari 06.10.2009. Mika Waris Mika Waris INNORATA 2-2 seminaari 06.10.2009 Mika Waris Immateriaalijärjestelmä kilpailutekijänä Mika Waris Innovaatioystävällinen ympäristö Keskeinen osa innovaatioympärist ristöä on immateriaalijärjestelm

Lisätiedot

IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015. IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo

IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015. IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015 IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo Aineettomat oikeudet eli IPR Yrityksen toiminimi Tavaramerkki Mallioikeus

Lisätiedot

"Oikeusportfolion" rakentaminen ohjelmistoyritykselle

Oikeusportfolion rakentaminen ohjelmistoyritykselle "Oikeusportfolion" rakentaminen ohjelmistoyritykselle Oikeus tietoyhteiskunnassa -kurssi TKK 14.2.2005 Markus Oksanen lakimies, Asianajotoimisto Peltonen, Ruokonen & Itäinen, Helsinki Immateriaalioikeudet

Lisätiedot

Teollisoikeudet Venäjällä ja eräissä Euraasian maissa - kokemuksia hyödyntämisestä. Tiivistelmä. Pertti Kiuru

Teollisoikeudet Venäjällä ja eräissä Euraasian maissa - kokemuksia hyödyntämisestä. Tiivistelmä. Pertti Kiuru Teollisoikeudet Venäjällä ja eräissä Euraasian maissa - kokemuksia hyödyntämisestä Tiivistelmä Pertti Kiuru Tausta Tässä tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten yritysten kokemuksia teollisoikeuksien

Lisätiedot

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI Juha Sarviaho Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa Yritysilmeen luominen ja tuotemerkin kehittäminen Muutokset toimintaympäristössä

Lisätiedot

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari ASIANAJOTOIMISTO Esityksen rakenne mikä on brändi? miten brändi suojataan? miten brändin loukkauksilta puolustaudutaan?

Lisätiedot

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 08.45-09.00 Kahvi Voitto II seminaariohjelma 01.04.04 09.00-09.15 Tuotekonseptoinnin haasteet/ VTT Tiina Apilo 09.15-09.30 Konseptoinnin eri tasot/ TKK Matti

Lisätiedot

Aineettomat oikeudet ohjelmistoliiketoiminnassa

Aineettomat oikeudet ohjelmistoliiketoiminnassa Aineettomat oikeudet ohjelmistoliiketoiminnassa Olli Pitkänen Helsinki Institute for Information Technology () Asianajotoimisto Opplex Oy 02-02 1 Aineettomat eli immateriaalioikeudet Englanniksi Intellectual

Lisätiedot

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä ecome Ecome Finland Oy Itämerenkatu 3 p. 020 7749 580 00180 Helsinki p. 020 7749 585 Suomi - Finland ecome@ecome.fi y. 2193874-3 www.ecome.fi Ecome-järjestelmä pähkinänkuoressa Ecome on suomalaisen yhtiön

Lisätiedot

Mitä start-up -yritys odottaa PRH:n palveluilta? OTK Maria Rehbinder, Legal Counsel (IPR),Aalto-yliopisto http://copyright.aalto.

Mitä start-up -yritys odottaa PRH:n palveluilta? OTK Maria Rehbinder, Legal Counsel (IPR),Aalto-yliopisto http://copyright.aalto. Mitä start-up -yritys odottaa PRH:n palveluilta? OTK Maria Rehbinder, Legal Counsel (IPR),Aalto-yliopisto http://copyright.aalto.fi Start-up -yritys toimijoita http://ace.aalto.fi/en/ The aim of Aalto

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

Case Valmet Power Työsuhdekeksintö- ja patenttiriita. Pirta Tiiro ja Jyrki Nikula Kolster Oy Ab

Case Valmet Power Työsuhdekeksintö- ja patenttiriita. Pirta Tiiro ja Jyrki Nikula Kolster Oy Ab Case Valmet Power Työsuhdekeksintö- ja patenttiriita Pirta Tiiro ja Jyrki Nikula Kolster Oy Ab TAUSTAA: TYÖSUHDEKEKSINTÖLAKI Laki on vuodelta 1967 (muutoksia 1988, 2000 ja 2006) Säännökset hyvin vaikeaselkoisia

Lisätiedot

Lisensointi, verkottuminen ja hyvät kumppanit arvossaan. America Invents Act muuttaa patentoinnin käytäntöjä Miten laaditaan hyvä lisenssisopimus?

Lisensointi, verkottuminen ja hyvät kumppanit arvossaan. America Invents Act muuttaa patentoinnin käytäntöjä Miten laaditaan hyvä lisenssisopimus? No 1 2012 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE America Invents Act muuttaa patentoinnin käytäntöjä Miten laaditaan hyvä lisenssisopimus? Pegasor Oy: Lisensointi, verkottuminen ja hyvät kumppanit

Lisätiedot

Kotimaisia ja eurooppapatentteja yrityksille edellisvuotta vähemmän vuonna 2009

Kotimaisia ja eurooppapatentteja yrityksille edellisvuotta vähemmän vuonna 2009 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 00 Patentointi 00 Kotimaisia ja eurooppapatentteja yrityksille edellisvuotta vähemmän vuonna 00 Suomalaisten yritysten ja yhteisöjen Suomeen tekemien patenttihakemusten

Lisätiedot

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista.

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista. PROFILOINNIN TYÖKALUT Yrityksen kaikilla merkeillä täytyy olla yhtenäinen linja. Visuaalinen kokonaisuus: symbolit, merkit, tunnukset, tunnusvärit, typografia muodostavat yhden eheän erottuvan linjan,

Lisätiedot

Mitä aloittavan BioICT-yrityksen tulisi tietää IPR:istä, niiden hallinnasta ja patentoinnista? IPR University Center

Mitä aloittavan BioICT-yrityksen tulisi tietää IPR:istä, niiden hallinnasta ja patentoinnista? IPR University Center Mitä aloittavan BioICT-yrityksen tulisi tietää IPR:istä, niiden hallinnasta ja patentoinnista? IPR University Center Pääsihteeri Marja-Leena Mansala Immateriaalioikeuden kehys 15.11.2013 IPR University

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q1 2013: Erittäin vahva alku vuodelle Q1/2013 Q1/2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

IPR-pikaopas aloittaville yrityksille

IPR-pikaopas aloittaville yrityksille IPR-pikaopas aloittaville yrityksille Miksi IPR-asioista pitäisi huolehtia? Aloittavalla yrityksellä on edessään hyvin suuri joukko tehtäviä, jotka tulisi hoitaa nopeasti kuntoon. Monet tehtävistä ovat

Lisätiedot

Kuinka mittaan mediatiedotteen vaikuttavuuden? 24.9.2015 Sanelma Helkearo M-Brain

Kuinka mittaan mediatiedotteen vaikuttavuuden? 24.9.2015 Sanelma Helkearo M-Brain Kuinka mittaan mediatiedotteen vaikuttavuuden? 24.9.2015 Sanelma Helkearo M-Brain M-Brain on globaalisti toimiva tietopalvelu-, teknologia- ja konsultointiyritys Palvelumme ja ratkaisumme on räätälöity

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

Teemu Lehto ja Jari Jaakkola tavoittelevat kasvua ja uusia markkinoita IPR:n ja teknologiamyynnin avulla.

Teemu Lehto ja Jari Jaakkola tavoittelevat kasvua ja uusia markkinoita IPR:n ja teknologiamyynnin avulla. NEWS IPR UPDATE NUMBER 2-2015 Jyrki Nikula I Sivu 3 Turvaamistoimet markkinaoikeudessa Jari Jaakkola & Teemu Lehto, asiakasnäkökulma I Sivu 4-5 QPR Software hakee kasvua innovoinnista Jukka Kantanen I

Lisätiedot

Studio ART Oy. Yritysesittely. Studio ART Oy. Kasöörintie 14 90420 Oulu p. 040-5799073 www.studioart.fi

Studio ART Oy. Yritysesittely. Studio ART Oy. Kasöörintie 14 90420 Oulu p. 040-5799073 www.studioart.fi Studio ART Oy Yritysesittely Studio ART Oy Kasöörintie 14 90420 Oulu p. 040-5799073 www.studioart.fi Pekka Klemetti Managing Director pekka.klemetti@studioart.fi Studio ART Oy Toimiala ICT Avainsana Tuotekehitys,

Lisätiedot

Oulun yliopisto Pekka Räsänen pekka.rasanen@oulu.fi 04-14-2000 / PR 1. innovaatiopalvelujen tarve innovaatiostrategia innovaatioprosessi

Oulun yliopisto Pekka Räsänen pekka.rasanen@oulu.fi 04-14-2000 / PR 1. innovaatiopalvelujen tarve innovaatiostrategia innovaatioprosessi Oulun yliopisto Pekka Räsänen pekka.rasanen@oulu.fi 04-14-2000 / PR 1 Sisältö innovaatiopalvelujen tarve innovaatiostrategia innovaatioprosessi keksinnön tunnistaminen evaluointi hyödyntämissuunnitelma

Lisätiedot

Tuotekopioinnista, patentoinnista ja muista suojakeinoista

Tuotekopioinnista, patentoinnista ja muista suojakeinoista Tuotekopioinnista, patentoinnista ja muista suojakeinoista Veli Sinda, asiantuntija, liikejuridiikka 20.11.2015 YLEISTÄ TUOTEKOPIOINNIN ONGELMASTA Yritysmaailmassa toisen ilmeinen kopiointi katsotaan moitittavaksi

Lisätiedot

Teollisoikeudet. Olli Pitkänen

Teollisoikeudet. Olli Pitkänen Teollisoikeudet Olli Pitkänen Patentti Patentti tekijänoikeus Tekijänoikeus suojaa luovuutta itsenäinen, omaperäinen, tekijän persoonallisuus ei muotovaatimuksia ilmiasu, implementointi Patentti suojaa

Lisätiedot

Teollinen Internet. Tatu Lund

Teollinen Internet. Tatu Lund Teollinen Internet Tatu Lund Suomalaisen yritystoiminnan kannattavuus ja tuottavuus ovat kriisissä. Nokia vetoinen ICT klusteri oli tuottavuudeltaan Suomen kärjessä ja sen romahdus näkyy selvästi tilastoissa.

Lisätiedot

KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT. hyvinvoinnin maailma...

KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT. hyvinvoinnin maailma... KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT hyvinvoinnin maailma... Hygieniaa ja mukavuutta yksinkertaisesti 1 Keskuspölynimuri 2 PVC-putket 3 Äänenvaimennin 4 Imurasia Kuvat ovat suuntaa-antavia. KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT

Lisätiedot

IPR-opas. Immateriaalioikeudet yliopistossa. Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia?

IPR-opas. Immateriaalioikeudet yliopistossa. Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia? IPR-opas Immateriaalioikeudet yliopistossa Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia? Tutkimustuloksia sekä osaamista hyötykäyttöön ja liiketoiminnaksi Kiinnostaako

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2014 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja 2013: Vahvaa kokonaiskehitystä 2013 2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset M 6 151,0 5 496,2 11,9

Lisätiedot

Vaivattomasti parasta tietoturvaa

Vaivattomasti parasta tietoturvaa Vaivattomasti parasta tietoturvaa BUSINESS SUITE Tietoturvan valinta voi olla myös helppoa Yrityksen tietoturvan valinta voi olla vaikeaa loputtomien vaihtoehtojen suossa tarpomista. F-Secure Business

Lisätiedot

Helsinki University Licensing Ltd Oy. Helsinki University Licensing Ltd Oy. Helsinki University Licensing Ltd Oy. Helsinki University

Helsinki University Licensing Ltd Oy. Helsinki University Licensing Ltd Oy. Helsinki University Licensing Ltd Oy. Helsinki University Ohjelmistojen kaupallistaminen lisensointiyhtiön palveluna Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos 27.1.2000 Eija Pöytäkivi Helsingin yliopiston Holdingin 100% tytäryhtiö, perustettu 1993 Helsingin

Lisätiedot

Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet

Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet Tapio Karvonen 7.6.2012 Itämeri-foorumi 0 Sisältö Laivanrakennuksen tila maailmalla Trendit Itämeren alueen maiden meriteollisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Pörssin Avoimet Ovet 1.9.2015 1.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 1.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN YHTEISKUNTA

Lisätiedot

YRITYSKYSELY EU:N VAPAAKAUPPASOPIMUSNEUVOTTELUISTA USA:N JA JAPANIN KANSSA

YRITYSKYSELY EU:N VAPAAKAUPPASOPIMUSNEUVOTTELUISTA USA:N JA JAPANIN KANSSA YRITYSKYSELY EU:N VAPAAKAUPPASOPIMUSNEUVOTTELUISTA USA:N JA JAPANIN KANSSA Euroopan unioni on aloittelemassa neuvotteluita kaupan vapauttamisesta USA:n ja Japanin kanssa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Lisätiedot

LAUSUNTO KOSKIEN HALLITUKSEN ESITYSTÄ YHDISTETYSTÄ PATENTTITUOMIOISTUIMESTA TEHDYN SOPIMUKSEN KANSALLISTA VOIMAANSAATTAMISTA (HE 45/2015 vp)

LAUSUNTO KOSKIEN HALLITUKSEN ESITYSTÄ YHDISTETYSTÄ PATENTTITUOMIOISTUIMESTA TEHDYN SOPIMUKSEN KANSALLISTA VOIMAANSAATTAMISTA (HE 45/2015 vp) Minna Aalto-Setälä Lausunto 9.10.2015 Lakivaliokunta 00102 EDUSKUNTA lav@eduskunta.fi LAUSUNTO KOSKIEN HALLITUKSEN ESITYSTÄ YHDISTETYSTÄ PATENTTITUOMIOISTUIMESTA TEHDYN SOPIMUKSEN KANSALLISTA VOIMAANSAATTAMISTA

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Arvoa innovaatioista missä ja miten?

Arvoa innovaatioista missä ja miten? Arvoa innovaatioista missä ja miten? Pekka Ylä-Anttila EK 1.6.2012 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Mistä puhun tänään? Miten ja missä arvo syntyy globaalitaloudessa?

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus kouluttaa. Kurssit Syksy 2009. Patentti- ja rekisterihallituksen kurssit: Yrityksille. Yrityspalvelutehtävissä

Patentti- ja rekisterihallitus kouluttaa. Kurssit Syksy 2009. Patentti- ja rekisterihallituksen kurssit: Yrityksille. Yrityspalvelutehtävissä Patentti- ja rekisterihallituksen kurssit: Yrityksille Yrityspalvelutehtävissä toimiville Asiantuntijoille ja asiamiehille kouluttaa Kurssit Syksy 2009 KAUPPAREKISTERIASIAT TAVARAMERKKI JA MALLISUOJA PATENTTI

Lisätiedot

Tämän teoksen käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 3.0 Muokkaamaton -lisenssi.

Tämän teoksen käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 3.0 Muokkaamaton -lisenssi. Tämän teoksen käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 3.0 Muokkaamaton -lisenssi. Pilvipalvelut uhkat ja mahdollisuudet Elias Aarnio Open Source -asiantuntija Innopark Programmes Oy elias.aarnio@innopark.fi

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi (Open Source) liiketoiminnassa

Avoin lähdekoodi (Open Source) liiketoiminnassa Avoin lähdekoodi (Open Source) liiketoiminnassa Mikko Amper 12.11.2013 Mitä aloittavan BioICT-yrityksen tulisi tietää IPR:istä, niiden hallinnasta ja patentoinnista? Tässä esityksessä ilmaistut mielipiteet

Lisätiedot

käyttäjäkokemusta KONE Oyj: Kolster patenttitehtaasta konsultoivaksi kumppaniksi IPR työsuhteissa ja yritysten välisissä sopimuksissa No 3 2012

käyttäjäkokemusta KONE Oyj: Kolster patenttitehtaasta konsultoivaksi kumppaniksi IPR työsuhteissa ja yritysten välisissä sopimuksissa No 3 2012 No 3 2012 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE KONE Oyj: IPR-suojaus palvelemaan käyttäjäkokemusta Kolster patenttitehtaasta konsultoivaksi kumppaniksi IPR työsuhteissa ja yritysten välisissä

Lisätiedot

Suomessa kolmanneksi eniten haettuja eurooppapatentteja suhteessa väkilukuun

Suomessa kolmanneksi eniten haettuja eurooppapatentteja suhteessa väkilukuun Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2007 Patentointi 2006 Suomessa kolmanneksi eniten haettuja eurooppapatentteja suhteessa väkilukuun Väkilukuun suhteutettuna Suomessa tehtiin kolmanneksi eniten eurooppalaisia

Lisätiedot

Kolster Info. Muotoilu myy. Sandvik Tamrock. Suomen patenttilaki uudistuu. oletko suojannut myyntivalttisi? muotoilee ja suojaa tiukasti

Kolster Info. Muotoilu myy. Sandvik Tamrock. Suomen patenttilaki uudistuu. oletko suojannut myyntivalttisi? muotoilee ja suojaa tiukasti Kolster Info Nr0 1 2006 Maaliskuu Muotoilu myy oletko suojannut myyntivalttisi? Sandvik Tamrock muotoilee ja suojaa tiukasti Suomen patenttilaki uudistuu Mallioikeudet teksti: Anne Suutala > anne.suutala@kolster.fi

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2.

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi Pk-koulutusohjelma vastaa Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Klippanin kätevä suomalainen turvaistuin kaiken ikäisille lapsille

Klippanin kätevä suomalainen turvaistuin kaiken ikäisille lapsille Lehdistötiedote 18.11.2011 Klippanin kätevä suomalainen turvaistuin kaiken ikäisille lapsille Klippanin uusi lasten turvaistuin Triofix on markkinoiden monipuolisin: pienin säädöin se muuntuu sopivaksi

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Juha Vuorela Seinäjoki, 12.5.2016

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Juha Vuorela Seinäjoki, 12.5.2016 Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Juha Vuorela Seinäjoki, 12.5.2016 Esiintyjän esittely Juha Vuorela, vanhempi tutkijainsinööri DI, TKK 2004 PRH:lla

Lisätiedot

Metsäala nyt ja tulevaisuudessa

Metsäala nyt ja tulevaisuudessa Metsässä puhaltavat uudet tuulet -seminaari Mikaeli, Mikkeli 11.9.2012 Metsäala nyt ja tulevaisuudessa Lauri Hetemäki Euroopan metsäinstituutti & Itä-Suomen yliopisto Esityksen sisältö 1. Metsäsektorin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

Kattava tietoturva kerralla

Kattava tietoturva kerralla Kattava tietoturva kerralla PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS Tietoturvan on oltava kunnossa Haittaohjelmahyökkäyksen tai tietoturvan vaarantumisen seuraukset voivat olla vakavia ja aiheuttaa merkittäviä

Lisätiedot

Yritykset kumppanina uusia palveluratkaisuja kehitettäessä. Espoo 1.10.2013 tj Jyrki Niinistö Evondos Oy, Salo

Yritykset kumppanina uusia palveluratkaisuja kehitettäessä. Espoo 1.10.2013 tj Jyrki Niinistö Evondos Oy, Salo Yritykset kumppanina uusia palveluratkaisuja kehitettäessä Espoo 1.10.2013 tj Jyrki Niinistö Evondos Oy, Salo Yritykset ovat erilaisia Yritys tarvitsee maksavia asiakkaita heti tai keskipitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Internet. Tekniikantie 12 Innopoli 02150 ESPOO 9043542717 90466464

Internet. Tekniikantie 12 Innopoli 02150 ESPOO 9043542717 90466464 Rissa & Järvinen Oy IBI Internet Tekniikantie 12 Innopoli 02150 ESPOO 9043542717 90466464 c:- '~ Internet: petterljarvinen@retj.fi XAOO: G=petteri; S=jarvinen; O=pjoy; P=inet; A=mailnet; C=fi WVVVV-sivu

Lisätiedot

Marjat maailmassa. Johdanto kansainvälisiin marjastrategiohin & trendeihin. Market intelligence for healthy profits

Marjat maailmassa. Johdanto kansainvälisiin marjastrategiohin & trendeihin. Market intelligence for healthy profits Market intelligence for healthy profits Marjat maailmassa Johdanto kansainvälisiin marjastrategiohin & trendeihin Projektin tavoitteet Löytää malleja marja-alan osaamisen tuotteistamiseksi korkean jalostusarvon

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

konfliktinhallinnassa Kolster IPR Legal auttaa

konfliktinhallinnassa Kolster IPR Legal auttaa No 2 2011 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Tekijänoikeudet hyötykäyttöön teollisoikeuksien rinnalle Metso Automation, Fiskars ja Lite-On Mobile: Näkökulma IPR-oikeuksien puolustamiseen

Lisätiedot

Avoimen ja jaetun tiedon hyödyntäminen. Juha Ala-Mursula BusinessOulu

Avoimen ja jaetun tiedon hyödyntäminen. Juha Ala-Mursula BusinessOulu Avoimen ja jaetun tiedon hyödyntäminen Juha Ala-Mursula BusinessOulu Agenda Internetin kehityskaari Määritelmiä: Jaettu data Avoimet rajapinnat Avoin arkkitehtuuri Esimerkki sovelluskohteesta: OuluHealth

Lisätiedot

IP MANAGING PLATFORM FOR FUTURE IP LEADERS. www.greip.com www.greip.info. Developed by Berggren Group

IP MANAGING PLATFORM FOR FUTURE IP LEADERS. www.greip.com www.greip.info. Developed by Berggren Group IP MANAGING PLATFORM FOR FUTURE IP LEADERS. www.greip.com www.greip.info 1 WE HAVE GREAT NEWS FOR YOUR IP. MANAGING IP IS NOW CENTRALIZED. PERSONALIZED. AND REACHES ALL PARTIES. YOU LL GET MORE OUT OF

Lisätiedot

Kohti palveluliiketoiminnan. Case: Chiller Oy. Raimo Pöntys Asiakkuuspäällikkö

Kohti palveluliiketoiminnan. Case: Chiller Oy. Raimo Pöntys Asiakkuuspäällikkö Kohti palveluliiketoiminnan tehokkaampaa soveltamista Case: Chiller Oy Raimo Pöntys Asiakkuuspäällikkö Chiller Oy Pääkonttori Tuusulassa Liikevaihto n. 18 milj. (2010) Henkilöstö n. 55 henkilöä Valmistus

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Oyj sijoituskohteena

Smart way to smart products. Etteplan Oyj sijoituskohteena Etteplan Oyj sijoituskohteena Sijoitus Invest 2014 -tapahtuma 12.-13.11.2014 Etteplan suunnittelualan edelläkävijä yli 30 vuotta Suomen suurin kone- ja laitesuunnitteluun erikoistunut yritys ja suurimpien

Lisätiedot

SOVELLUSALUEEN KUVAUS

SOVELLUSALUEEN KUVAUS Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu SOVELLUSALUEEN KUVAUS LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 12.12.2000

Lisätiedot

Fiskars Oyj Abp. Varsinainen yhtiökokous 16.3.2010

Fiskars Oyj Abp. Varsinainen yhtiökokous 16.3.2010 Fiskars Oyj Abp Varsinainen yhtiökokous 16.3.2010 Fiskarsin yritysarvo (EV) MEUR 1600 1400 1200 1000 800 600 Fiskarsin operations liiketoiminta Wärtsilän shares osakkeet 400 200 0 Fiskarsin liiketoimintojen

Lisätiedot

KYBERTURVAMARKKINA KASVAA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

KYBERTURVAMARKKINA KASVAA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA KYBERTURVAMARKKINA KASVAA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, toimitusjohtaja (twitter: @kairinen) Nordnet-aamiaistilaisuus, Helsinki, 24.9.2015 24.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

Lyhyt opas Sopimusasiakkaan palveluun

Lyhyt opas Sopimusasiakkaan palveluun Lyhyt opas Sopimusasiakkaan palveluun Sisältö Klikkaa pikalinkkejä tai vieritä diaesitystä eteenpäin 1. Suomen Asiakastieto Kaikki asiakkaistasi 2. Sopimusasiakkaan etusivu 3. Kotimaa-valikko 4. Suhdekartta

Lisätiedot

Talent Q. työsuhteen elinkaaren kaikkiin eri vaiheisiin.

Talent Q. työsuhteen elinkaaren kaikkiin eri vaiheisiin. Talent Q henkilöstön kehittämisen seuraava askel Perinteisesti organisaatiot käyttävät useita soveltuvuusarviointityökaluja henkilöstön osaamisen kehittämisen eri vaiheissa. Eri menetelmien ylläpito kuitenkin

Lisätiedot

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Vihdin visiopäivä 26.3.2009 Matti Lehti

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Vihdin visiopäivä 26.3.2009 Matti Lehti Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos Vihdin visiopäivä 26.3.2009 Matti Lehti Tietotekniikan ja tietoliikenteen läpimurrot 1900- luvulla avasivat tien digitaaliseen tietoyhteiskuntaan Transistori

Lisätiedot

Suuria säästöjä elpo-elementeillä

Suuria säästöjä elpo-elementeillä Suuria säästöjä elpo-elementeillä Säästöä rakentamisajassa Säästöä asuinneliöissä Säästöä materiaalikuluissa Säästää myös ympäristöä Elpotek Oy talotekniikan innovaatioita Elpotek Oy on talotekniikkaelementtien

Lisätiedot

Nokia Kartat -käyttöohje

Nokia Kartat -käyttöohje Nokia Kartat -käyttöohje 1.0. painos 2 Sisältö Sisältö Tietoja Nokia Kartat -palvelusta 3 Tarkastele sijaintiasi ja selaa karttaa 3 Etsi paikka 4 Etsi lähialueen paikkoja 4 Lisää paikkaan valokuva 5 Tallenna

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 Sisältö Markkinakatsaus 2008 kasvun ja kannattavuuden vuosi Tulevaisuuden näkymät Varsinainen yhtiökokous 26.3.2009 Sivu

Lisätiedot

KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ

KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Lupaavat pörssiyhtiöt tilaisuus 3.3.2015 3.3.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 3.3.2015 Nixu

Lisätiedot

Innovatiivisuus Suomen elintarvikeketjun menestystekijänä

Innovatiivisuus Suomen elintarvikeketjun menestystekijänä Innovatiivisuus Suomen elintarvikeketjun menestystekijänä Visio- ja uutispäivä Toimitusjohtaja Elintarviketeollisuusliitto ry Tämä ei ole uutinen: Innovatiivisuus on ja on aina ollut kehittyvän yrityksen

Lisätiedot