Terhi Tamminen, Avaava I Sivu 3 IPR-haasteet pienen yrityksen näkökulmasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terhi Tamminen, Avaava I Sivu 3 IPR-haasteet pienen yrityksen näkökulmasta"

Transkriptio

1 NEWS IPR UPDATE NUMBER Terhi Tamminen, Avaava I Sivu 3 IPR-haasteet pienen yrityksen näkökulmasta Matti Ylitalo, Medrian ja Luowia I Sivu 4-5 Mallisuojaus patentoinnin tarkistuslistalle! Juha Myllyoja I Sivu 6-7 Graafiset käyttöliittymät & mallisuojaus

2 PÄÄKIRJOITUS Kolmas teollinen vallankumous IPR-oikeudet ja lainsäädäntö yrittävät pysyä mukana n Teollisoikeudet ja tekijänoikeudet ovat jo pitkään seuranneet tekniikan kehitystä jonkinlaisella viiveellä. Tietokoneiden yleistyttyä 1980-luvulla mietittiin pitkään, mikä olisi sopiva suojamuoto tietokoneohjelmille. Asiaa pohdittiin useidenkin työryhmien voimin, ja lopulta päädyttiin tekijänoikeuteen, joskin patentoiminen on ollut mukana rinnakkaisena suojamuotona jo pitkään. Useamman kuin yhden suojamuodon käyttäminen keksinnölle tai tuotteelle ei siis ole uusi asia. Teknisesti monimutkaiset esineet ovat tuoneet lisää haasteita kaupallisten intressien suojaamiselle. Samaan tuotteeseen voidaan hakea tavaramerkkejä, malleja ja patenttisuojaa myös tietokoneohjelmien käyttö osana tuotetta on lisääntynyt huomattavasti. Esimerkkinä voi mainita niinkin arkipäiväiset asiat kuin kodinkoneet tai hissien ohjausjärjestelmät. Nykyaikaisessa perheautossa voi olla jopa 40 erillistä tietokonetta ohjaamassa auton eri toimintoja. Tällaisissa esineissä on useita erilaisia teknologioita ja ominaisuuksia, joiden suojaamiseen täytyy kiinnittää erityistä huomiota. Tuotteen tai siihen liittyvän näytön ulkonäkö, visuaalinen ilme, muotoilu, tekniset ratkaisut ja innovaatiot voivat kaikki tulla suojatuksi yhdellä tai useammalla tavalla. Teollinen internet on yksi tämän päivän kuumista otsikoista. Erilaisten ohjainten ja diagnostiikkayksiköiden kytkeminen IP-osoitteella internetiin tulee muuttamaan toimintatapoja esimerkiksi tarjoamalla etähuoltopalveluita tai koneiden tuotto- ja diagnostiikkatietoja. Kaikki tämä on taloudellisesti merkittävää toimintaa, ja sen kehittäjät haluavat myös suojata merkittävimmät tekniset ratkaisut. 3D-printtaus on puolestaan mullistamassa valmistustekniikan, mutta se tuo myös uusia haasteita IPR-oikeuksien parissa työskenteleville. Monimutkaisten tai teknisesti hankalasti valmistettavissa olevien osien tuotanto tulee helpommaksi. Esineen tai tuotteen ominaisuudet voidaan siirtää helposti mantereelta toiselle 3D-kuvailutiedoston mukana printattavaksi siellä, missä kyseistä osaa tarvitaan, jolloin myös varaosien valmistus ja toimituslogistiikka tulevat muuttumaan merkittävästi. Toisaalta tämä herättää myös uusia oikeudellisia kysymyksiä. Minkälainen oikeus esineen oikeudenhaltijalla on kuvailutiedostoon, tai kenellä on oikeus tulostaa ja käyttää näin luotuja esineitä? Nykyisin lääketiede käyttää 3D-tulostusta esimerkiksi potilaskohtaisesti räätälöityjen proteesien valmistamiseen, ja lentokoneteollisuus valmistaa suihkumoottorin osia 3D-tulostamalla. Käyttömuodot tulevat varmasti laajenemaan huomattavasti myös muille tekniikan alueille sitä mukaa kun järjestelmät yleistyvät ja 3D-tulostukseen käytettävien laitteistojen hinnat laskevat. Kaikkien näiden uusien ilmiöiden keskellä on hyvä pitää myös perinteiset sopimusasiat mielessä niin pienissä kuin suurissakin yrityksissä. Täysin vedenpitävää sopimusta ei ole olemassa, mutta lyhyelläkin sopimuksella asiat saadaan osapuolten välillä huomattavasti selkeämmiksi. Perinteisten IPR-kivijalkojen lisäksi alalla on hengästyttävän paljon uutta pohdittavaa; asiat tuntuvat monimutkaistuvan entisestään. Julkisuudessa on puhuttu jopa siitä, että meneillään olisi kolmas teollinen vallankumous. Teollinen internet, kompleksiset tuotteet, 3D-tulostus, robotit ja virtuaalimaailma tulevat pitämään IPR-asiantuntijat kiireisinä myös tulevina vuosina. Jyrki Nikula Yksikönjohtaja, IPR Legal & Tavaramerkit JULKAISIJA: KOLSTER OY AB, Iso Roobertinkatu 23, Helsinki, VASTAAVA TOIMITTAJA: Anne Suutala, SISÄLTÖSUUNNITTELU: Marjut Honkasalo, Toni Korelin, Jyrki Nikula, Solveig Nylund, Antti Peltonen, Tapio Äkräs, Marianna Sorsa. GRAAFINEN SUUNNITTELU JA TAITTO: WIN WIN BRANDING. KANSIKUVA: Avaava, Porvoon Taidetehtaan opasteet. TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET: Kolster Oy Ab, Puh , Sähköposti: 2

3 ASIAKKAAN NÄKÖKULMA Sopimukset ja niukat resurssit ovat pienen yrityksen isoin IPR-haaste TEKSTI: Terhi Tamminen, markkinointi & tuotekehitys, Avaava Avaava on rakennetun ympäristön esteettömyyteen ja viestinnän saavutettavuuteen erikoistunut konsultointi ja markkinointiyksikkö Karanttia Oy Perusturva -nimisessä yrityksessä. Pienessä yrityksessä on mietittävä tarkkaan, mitkä ovat tärkeitä suojattavia asioita liiketoiminnassa, ja mihin niukat resurssit kannattaa laittaa. n Muotoilu on tärkeä osa Avaavan toimintaa. Avaava pyrkii jatkuvasti sekä jäljittämään että tuottamaan muotoilullisesti kiinnostavia tuotteita, menetelmiä ja palveluja ympäristön esteettömyyteen ja viestinnän saavutettavuuteen. Olemme alusta saakka tiedostaneet hyvien sopimusten merkityksen niin muotoiluprosessissa kuin muissa yhteistyökumppanuuksissakin. Hyvä sopimus kiteyttää toisaalta yhteiset pelisäännöt, mutta yhtäällä varmistaa, että asiat tulevat yrityksen kannalta kannattavasti toteutetuiksi. Olemme laatineet erilaisia muotoilusopimuksia, joissa tärkeää on sopia hyvinkin tarkkaan se, mitkä oikeudet tuotekehityksen päättyessä jäävät yrityksen omaisuudeksi ja millä käyttöoikeuslaajuudella. Kunnioitamme muotoilijoiden tekijänoikeutta, mutta samalla meille on tärkeää, että pienten resurssien takia saamme mahdollisimman kattavat käyttöoikeudet tilaamaamme suunnitteluun, jotta jatkotyö on mahdollisimman joustavaa sekä taloudellista. Tuotteiden mallisuojausten suhteen pohdimme jatkuvasti, mikä on meille taloudellisesti järkevää, ja mihin panoksia kannattaa laittaa. Muotoilualalla on vallalla ajatus, että esimerkiksi huonekaluja on turha suojata, kun niitä on niin helppo kiertää ja kopioida kuitenkin. Ymmärrämme kuitenkin sen, että kun johonkin suunnitteluun käyttää paljon aikaa sekä rahaa, ja mitä ainutlaatuisempi tuotos on kyseessä, sitä tärkeämpää on määritellä, mitkä asiat on järkevä suojata. Koska emme itse ole sopimusteknisiä osaajia, olemme alusta saakka käyttäneet ammattilakimiehiä sopimusten laatimisessa niin monikansallisten valmistajien jälleenmyyntisopimusten osalta kuin muotoilijoidenkin kanssa. Sen olemme oppineet, että mitä perusteellisemmin sopimus on tehty, sitä vähemmän siihen tarvitsee jälkikäteen enää palata. Kaikille saavutettavaa viestintää ja opasteita kaikille aisteille. Avaavan kehittämä KOHOSIGN -opastejärjestelmä on designtuote, jonka on suunnitellut Hahmo Design Oy. IPR-lakimies Juha Myllyoja: Muotoiluun panostetut eurot tuottavat n Muotoilu ja immateriaalioikeudet kannattaa nähdä investointina yrityksen arvonnousuun. Tutkimukset osoittavat, että muotoiluun ja sen suojaamiseen panostetut eurot tuovat takaisin panostuksia enemmän. Tanskan hallituksen tekemä selvitys osoitti selvästi, että muotoilu antaa kilpailuetua kaikenkokoisille yrityksille. Muotoilua te- hokkaasti hyödyntävät yritykset olivat selvästi kannattavampia kuin yritykset, jotka eivät suojaa innovaatioitaan. Tämä näkyi myös yritysten osakkeiden kurssikehityksessä. Muotoilutietoiset yritykset onnistuivat myös viemään tuotteitaan ulkomaille muita yrityksiä paremmin (viennin osuus liikevaihdosta keskimäärin 34 %, muilla keskimäärin 18 %). Muotoilun hyödyntäminen olennaisena osana yrityksen liiketoimintastrategiaa on nähtävissä yrityksen pitkän aikavälin menestyksenä. Standard & Poors in kymmenen vuoden seuranta Yhdysvaltain osakemarkkinoilla osoitti muotoilutietoisten yritysten kurssikehityksen lyövän muiden yritysten S&P-indeksin 228 prosentilla. 3

4 MALLIT & PATENTIT JA HYÖDYLLISYYSMALLIT Patenttiasiantuntijan vinkki: Mallisuojaus mukaan patentointiprosessin tarkistuslistalle! TEKSTI: Anne Suutala I Teknisissä kohteissa mallisuoja voi olla tehokas tapa täydentää patentin tai hyödyllisyysmallin suoja-alaa tai toisin päin. Käytännön esimerkit osoittavat, että suojausta on hyvä tarkastella perinteisen ajatusmallin ulkopuolelta. CASE MEDRIAN OY & HELPie n Eurooppapatenttiasiamies Matti Ylitalo kertoo usein pohtineensa, miten helposti myös IPR-asioiden hoidosta tulee rutiinia, jossa pitäydytään tutuissa uomissa. Yritys, joka on tottunut jättämään patentti- tai hyödyllisyysmallihakemuksia, jättää niitä automaattisesti uusista innovaatioista miettimättä esimerkiksi mallisuojan mahdollisuuksia. Tai jos merkittävä innovaatio on tuotteen ulkomuodossa ja päähuomio designissa, ei välttämättä tule mieleen tutkia samalla ratkaisun teknistä uutuutta, joka voisi olla suojattavissa myös hyödyllisyysmallilla, ellei patentilla. - Uudet innovaatiot ovat harvoin joko pelkästään teknisiä tai muotoilullisia asioita. Sen vuoksi pitäisi aina harkita erilaisia suojauskombinaatioita bisneslähtöisesti. Mistä ominaisuuksista liikevaihto ja kilpailuetu syntyvät? Miten pidät kilpailijat mahdollisimman pitkään loitolla? Tätä tietoa yrityksissä varmasti on, mutta se ei aina välity IPR-suunnitelmiksi asti tai tule yrityksen ulkopuolisen patenttiasiamiehen tietoon, Matti harmittelee. Tuotekehitys, design ja markkinointi ovat usein eri henkilöiden vastuualueilla. Tilaisuuksia ei välttämättä tarjoudu luonnostaan yhteiseen ajatusten vaihtoon IPR-näkökulmasta. Sen vuoksi Matti ehdottaakin, että mallisuojauksen arviointi otettaisiin kaikissa patenttihakemuksia jättävissä yrityksissä aktiivisesti mukaan patentointiprosessiin, tarkistuslistalle. Usein tuotteen ulkomuoto menee limittäin teknisen ratkaisun ja toiminnallisuuden kanssa. Mallisuoja on siitä kätevä suojamuoto, että sen saadakseen tuotteen ei tarvitse olla keksinnöllinen eikä erityisen taiteellinenkaan; riittää että se on omintakeinen. Kynnys sen ha- kemiselle ja saamiselle on matala ja kustannukset varsin edulliset esimerkiksi Euroopan-laajuisesta suojasta. - Jos muotoiluun on ensin käytetty satoja työtunteja, voi sanoa, että mallisuojan tehopainosuhde on suuri! Suhteellisen pienellä investoinnilla saa suojattua innovaatioita, joihin on panostettu todella paljon työtä. Jos muotoilulla on mitään merkitystä liiketoimintaan ja kuka uskaltaa väittää, että ei olisi? mallisuojaa kannattaa harkita vakiokuviona, Matti kannustaa. Älykkäistä mallien ja patenttien tai hyödyllisyysmallien kombinaatioista löytyy hyviä esimerkkejä Kolsterin asiakasyrityksistä. Case Medrian Oy & HELPie Medrian Oy on kehittänyt HELPietuotteen hammashoitotyön apuvälineeksi. Kyseessä on kertakäyttöinen tuote, jossa on kolme toiminnallisuutta yhdessä tuotteessa: kielenpidin, syljenimu ja purutuki. Tuote helpottaa hammaslääkärin tai suuhygienistin työtä, ja potilaskin voi rentoutua, kun kappale pitää suun auki ja kielen ja syljenerityksen kurissa. HELPie-tuotteelle on haettu sekä mallisuojaa että patenttia. Poikkeuksellista oli se, että design oli jo valmiina, kun suojausta alettiin miettiä. Usein patentoivissa kohteissa on ensin tietty toiminnallisuus ja tekninen ratkaisu, ja lopullinen design kaupalliselle tuotteelle muotoutuu myöhemmin. HELPie on designtuote, jonka tehokas ulkonäkö on insinöörinkin silmissä myyntivaltti. Muotoilu tuo tuotteeseen tiettyä toiminnallisuutta mutta sisältää myös teknisiä ratkaisuja, joissa muotoilu limittyy tekniseen toteutukseen. Tuotteelle haettiin ensin mallisuojan kautta täsmäsuoja suoraa kopiointia vastaan. Sen jälkeen tehtiin ennakkouutuustutkimus, jossa selvisi, että tuotteessa on mukana keksinnöllisyyttä, jota voidaan suojata patentilla laajemminkin. - HELPien suojauksen kiertäminen on tehty erittäin hankalaksi patentin avulla, Matti sanoo. - Jos tuotteelle olisi haettu vain mallisuoja, olisi kilpailija voinut saada aikaan saman toiminnallisuuden hiukan erilaisella muotoilulla. Mallisuoja yksinään ei ehkä saisi pidettyä kilpailijoita pitkään loitolla. Mutta mallisuoja antaa patenttia pidemmän suoja-ajan, ja se on hyvin tärkeä myös brändin kannalta tietty design kietoutuu tuotteeseen, ja kokonaisuus on suojattu. 4

5 Case Luowia Collection Oy Luowia Collection Oy on kehittänyt teknisiltä ratkaisuiltaan ja muotoilultaan suojatun Luowia Collection -jätekeräysjärjestelmän. Jätesäiliöissä ulkonäkö on merkittävä tekijä erityisesti taloyhtiöiden tai kuntien ostopäätöksissä. Jätteenkeräystä tekevälle yhtiölle puolestaan keräyssäiliöiden toiminnallisuudella on iso merkitys. Patenttiasiamiehen näkökulmasta Luowia on osannut hyödyntää tuotteissaan tehokkaasti erityisesti mallisuojan ja hyödyllisyysmallin yhdistelmää. - Mallisuojalla on tuotu kautta rantain suojaa myös teknisiin ratkaisuihin. Kilpailijat joutuvat menemään epämielekkääseen, teknisesti huonompaan ratkaisuun, Matti sanoo. Järjestelmässä lieriön muotoinen maanalainen osa on lujuusteknisesti optimoitu kestämään maan ja pohjaveden painetta. Kolmeen sivuun jakautuva verhoilu ja kansiratkaisu ovat maisemallisesti miellyttäviä. Jätekeräysastioiden huolto on helppoa ja kustannustehokasta, sillä verhoiluelementit ovat irrotettavissa ja vaihdettavissa. Verhoiluelementtien väliin jää tilaa merkinnöille ja käyttöohjeille. - Mallisuojan ja hyödyllisyysmallin kombinaatiolla on saatu laaja suoja tekniselle ratkaisulle 10 vuodeksi, ja täsmäsuoja ulkomuodolle 25 vuodeksi nopeasti ja edullisesti, Matti kertoo. Matin mukaan hyödyllisyysmallin mitätöinti on lisäksi käytännössä jopa hankalampaa kuin patentin. - Hyödyllisyysmallin alempi kriteeristö tuo sen piirteen, että se pysyy myös patenttia helpommin pystyssä. Hyödyllisyysmallin ja mallisuojan yhdistelmä voikin olla todella fiksu ja pienelle yritykselle tehokas suojaus, Matti sanoo. Hyödyllisyysmallin heikkoutena voi pitää sitä, että sen uutuutta ei tutkita, ellei tutkimusta erikseen pyydä. Tällöin ei välttämättä saada tietoa siitä, olisiko suojaus pitävä, jos sitä jouduttaisiin puolustamaan, tai olisiko laajempi kansainvälinen suojaus mahdollinen. - Mielestäni kuitenkin hyödyllisyysmalli on turhan ylenkatsottu suojamuoto. Sillä on sama pelotevaikutus kuin patentilla; se antaa toimintarauhaa markkinoilla. Jos kilpailija on tulossa samoille markkinoille, hyödyllisyysmallista saa nopeasti työkalun kilpailijaa vastaan; silloin on millä vääntää, Matti sanoo. Harkitse omintakeisten varaosien mallisuojausta Matti kertoo myös pohtineensa viime aikoina sekä patenttiasiamieskollegoiden että asiakasyritysten edustajien kanssa mahdollisuuksia suojata omintakeisia varaosia mallisuojalla. Varaosia kopioidaan tunnetusti paljon; tietyistä varaosista jopa 80 % saattaa olla kopioita. Mitä isommasta tai kalliimmasta laitteesta on kyse, sitä pitempi on yleensä myös tuotteen elinkaari varaosien kautta. Tuotteen elinkaaressa varaosakauppa voi olla isoin osa rahavirrasta, joten se kannattaa pitää omissa käsissä. - Ainakin tietyt omintakeiset ja keskeiset varaosat kannattaisi suojata mallisuojalla suoraa kopiointia vastaan. Vaikka mallisuoja ei välttämättä osoittautuisikaan validiksi, jos sitä lähdettäisiin testaamaan oikeudessa, jo mallisuojan olemassaolo aivan samalla tavalla kuin patentinkin olemassaolo mitä todennäköisimmin hidastaa ja jarruttaa kilpailijan tuloa markkinoille. Mallisuojalla on selvä pelotevaikutus joka tapauksessa. CASE LUOWIA COLLECTION OY 5

6 MALLIOIKEUDET Graafiset käyttöliittymät mallisuojauksen nouseva sovellusalue TEKSTI: Juha Myllyoja I On yleisesti tunnettua, että mallioikeuden kohteena voi olla tuotteen tai sen osan ulkomuoto. Lähtökohtaisesti suojan kohteena onkin yleensä konkreettinen tuote. Viime vuosina kasvava trendi on ollut erilaisten graafisten käyttöliittymien ja ikonien suojaaminen mallisuojalla, sillä käyttöliittymäelementit ovat oivallinen keino erottautua kilpailijoista. n Mallisuojan kasvavaa suosiota käyttöliittymissä selittää luonnollisesti valtava erilaisten älylaitteiden esiinmarssi matkapuhelimista ja tableteista aina erilaisiin säätölaitteisiin, ohjauspaneeleihin ja älytelevisioihin. Valmistajat haluavat erottautua muista, ja uudet oivallukset käyttöliittymän ulkoasussa ovat olennainen osa tuotteiden suojausta perinteisen laitteen muodon lisäksi. Graafinen käyttöliittymä (Graphical User Interface, GUI) tarkoittaa tekstiin, kuviin ja muihin käyttöliittymäelementteihin perustuvaa tapaa käyttää tietokonetta tai muuta älylaitetta. Se koostuu erilaisista elementeistä kuten ikkunoista, kuvakkeista, valikoista, osoittimista ja valintanapeista. Näitä elementtejä kutsutaan nimikkeellä WIMP, jonka kirjaimet tulevat englanninkielen sanoista Windows, Icons, Menus and Pointing devices. Laitteet häviävät, käyttöliittymäelementit porskuttavat Usein toimivaksi osoittautuva käyttöliittymä erilaisine elementteineen säilyy ajallisesti kauemmin kuin laitteet, joissa se kulloinkin on. Ajatellaanpa vaikka Windows-käyttöjärjestelmän monia graafisia elementtejä tai Applen vastaavia. Laitteiden erilaisten mallien tai jopa käyttöjärjestelmien uudistuessa käyttöliittymän graafinen ulkoasu pidetään usein kuitenkin samanlaisena. Uusiin laitteisiin on helppo siirtyä tutun ja turvallisen käyttöliittymän avulla. Onko käyttöliittymien globaali suojaus mahdollista? 6 Vaikka lainsäädäntö eri maissa on myös malliasioissa harmonisoitunut vauhdilla, ollaan vielä kaukana tavaramerkkipuolella vallitsevasta tilanteesta. Eri maiden lainsäädäntöjen harmonisoinnin tavoitteena on ollut sekä kannustaa suunnittelijoita uuteen muotoiluun että tukea myös yleistä investointihalukkuutta teollisoikeuksiin. Markkinoiden globalisoituessa on mallioikeuden samoin kuin muiden immateriaalioikeuksien merkitys korostunut. Vaikka mallisuoja suojamuotona tunnetaan nykyään jo hyvin laajalti maailmalla, on muun muassa graafisia käyttöliittymiä koskevien suojausten kattavuudessa ollut toivomisen varaa. Ongelmana on lisäksi ollut useita käytännöllisiä seikkoja, jotka liittyvät mallisuojauksien yhteydessä hyväksyttäviin kuviin. Kansainvälisen suojan tarpeesta johtuen on solmittu useita immateriaalioikeuksia koskevia kansainvälisiä sopimuksia. Mallialalla merkittävät virstanpylväät ovat olleet EU:n mallioikeusjärjestelmä ja Haagin sopimuksen mukainen kansainvälinen mallien rekisteröintijärjestelmä. Suomessa Haagin sopimuksen Geneven asiakirja astui voimaan Myöhemmin myös EU on liittynyt tähän järjestelmään. Oikeuksien haltijoille on tärkeää, että suojan kohde saa suojaa tärkeimmillä markkina-alueilla. Graafisten käyttöliittymien suojaus mallilla on jo mahdollista kaikissa merkittävissä teollisuusmaissa sekä lukuisissa muissakin maissa, vaikka kansallista vaihtelua käytännöissä vielä esiintyy. Keskeisimmät markkina-alueet ovat Yhdysvalloissa, Euroopassa, Kiinassa, Japanissa ja Etelä-Koreassa. Euroopassa vallitsee yhteisymmärrys EU-alue on toiminut edelläkävijänä graafisten käyttöliittymien ja ikonien mallisuojauksessa. Euroopassa vallitseekin yhteisömallijärjestelmän suojissa varsin pitkälle menevä yhteisymmärrys graafisen käyttöliittymän mallisuojaamisen tavoista. Euroopassa voi hakea useita malleja samalla hakemuksella, mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi vaihtuvia näyttönäkymävariaatioita

7 voi hakea suuriakin määriä yhdellä hakemuksella. Aikaisemmin mallien oikeudellista suojaa koskevat säännökset poikkesivat toisistaan huomattavasti jopa Euroopan unionin eri jäsenvaltioissa. Näiden erojen katsottiin kuitenkin vääristävän kilpailua ja vaikuttavan sitä kautta sisämarkkinoiden toimintaan. Euroopan yhteisöjen komissio antoi alustavan ehdotuksensa yhtenäisestä mallioikeusjärjestelmästä Euroopan yhteisössä jo vuonna Yhteisömalliasetus sisältää säännökset sekä rekisteröidyn että rekisteröimättömän mallin suojasta. Yhteisömalliasetus tuli voimaan Perinteiset kansalliset mallisuojajärjestelmät säilyivät uuden järjestelmän rinnalla. Käytännössä kuitenkin yhteisömalliasetus merkitsi melkeinpä kuolinkellojen soittoa ainakin Suomen kansalliselle mallirekisterille. Asetuksen 3. artiklassa määritellään, millainen malli voi olla, ja se mahdollistaa graafisten käyttöliittymien kaikkien elementtien suojaamisen yhteisömallilla. Käytännössä yhteisömalleja rekisteröivä virasto OHIM on myös hyvin joustava sen suhteen, millaisilla kuvilla suojaa voidaan hakea. Kuvat kannattaa kuitenkin valita huolellisesti, jotta jatkohakemukset niiden avulla ovat mahdollisimman ongelmattomia. Kiina uusin tulokas mallisuojauksessa Kiinassa graafisten käyttöliittymäkomponenttien suojaus tuli mahdolliseksi lukien. Pääperiaate on, että käyttöliittymäkuvat pitää esittää tuotteen osana. Kiinan patenttivirasto on julkaissut asiasta lähes 40-sivuisen yksityiskohtaisen ohjeen, jossa selvitetään, millaiset kuvat ovat sallittuja haettaessa mallisuojaa graafisille käyttöliittymille. Designmaa Japani dynaamisesti mukana Myös Japanissa graafisten käyttöliittymien mallisuojaus on mahdollista. Vuodesta 2011 lähtien siellä on ollut mahdollista hakea enemmän kuin yksi malli samalla hakemuksella. Tämä mahdollistaa myös dynaamisten näyttönäkymien kuvaamisen. Ohjeistukset siitä, millaisia kuvien 7 pitää olla, ovat myös Japanissa aasialaiseen tapaan hyvin tarkkoja. USA on käyttöliittymäelementtien veteraani Yhdysvalloissa graafisten käyttöliittymäkuvien suojaus on ollut mahdollista jo 1980-luvulta lähtien. Vuonna 2006 tuli dynaamisten näyttönäkymien suojaaminen mahdolliseksi. Malleja käytetään myös yhä enemmän patenttien veroisena aseena liiketoiminnassa. Kuuluisassa Applen ja Samsungin välisessä IPR-sodassa mallioikeudella suojatut näyttönäkymät olivat erittäin merkittävässä roolissa.

8 NEWS IPR UPDATE NUMBER A6V0 AJANKOHTAISTA Toni Korelin nimitetty myynti- ja asiakkuusjohtajaksi Kolsterin johtoryhmä on nimittänyt patenttiasiamies, DI Toni Korelinin myynti- ja asiakkuusjohtajaksi. Kuva Sami Perttilä - Nykypäivän taloustilanteessa IPR-asiantuntijapalveluiden laatu, ratkaisukeskeisyys ja asiakkaiden liiketoiminnan ja kilpailutilanteen entistä syvempi tuntemus korostuvat entisestään. Otan tehtävän vastaan sillä asenteella, että pyrimme jatkuvasti parantamaan asiakaskokemusta näillä alueilla. Ovi Kolsterille on aina auki!, Korelin sanoo. USA ja Japani liittyivät mallien kansainväliseen rekisteröintijärjestelmään USA ja Japani ovat liittyneet mallien kansainväliseen rekisteröintijärjestelmään eli Haagin sopimukseen. Sopimus astuu voimaan Liittymisen myötä mallien kansainvälisen rekisteröintijärjestelmän merkitys kasvaa huomattavasti. Järjestelmä mahdollistaa mallioikeussuojan hakemisen yhdellä hakemuksella yhteensä 64 maassa tai maantieteellisellä alueella. EPO linjasi kasveihin liittyvää patentointia Euroopan patenttiviraston laajennetun valituslautakunnan päätökset tapauksissa Tomatoes II (G 0002/12) ja Broccoli II (G 0002/13) selkiyttävät yli vuosikymmenen jatkunutta epäselvää kasveihin liittyvää patentointikäytäntöä Euroopassa. Vaikka valmistusmenetelmä olisikin oleellisesti biologinen prosessi, ja siten Euroopan patenttisopimuksen mukaan ei patentoivissa, itse tuote voi kuitenkin olla patentoivissa. Patentointi Suomessa laskussa, Euroopassa kasvua Suomeen jätettyjen patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten määrät olivat viime vuonna laskussa (-11 % ja -6 %). Sen sijaan Euroopan patenttivirastoon jätettiin viime vuonna ennätysmäärä hakemuksia, yhteensä 3,1 % edellisvuotta enemmän. Suomalaiset patenttihakemukset vähentyivät (-9,3 %), mutta Suomi oli siitä huolimatta Euroopan toiseksi innovatiivisin maa väkilukuun suhteutettuna. Nokia ja Kone olivat suomalaisyrityksistä innovatiivisimpia. Samsung johtaa Euroopan patenttitilastoja, ja ensimmäistä kertaa kärkiviisikkoon nousi kiinalainen yritys Huawei. MIP 2015: IP firm rankings Kolster jatkaa ykkösryhmässä Managing Intellectual Property -lehti on jo yli 20 vuoden ajan toteuttanut IPR-alan kattavimman ja tunnetuimman haastattelututkimuksen. Alalla toimivista asiantuntijayrityksistä Kolster on jälleen arvioitu vuoden 2015 tutkimuksessa ykköstasolle ( Tier 1 ) sekä patentti- että tavaramerkkiosaamisellaan. Kolster pilotoi EPOn uutta online-järjestelmää Kolsterilla eurooppapatentti- ja PCT-hakemuksista vastaava Eeva Mänty oli kutsuttu Euroopan patenttiviraston EPO Online Services User Day -tapahtumaan maaliskuussa kertomaan CMS (Case Management System) -työkalun käyttäjäkokemuksista. Kolster on alan pioneeri online filing -järjestelmien käyttöönotossa ja niiden kehittämisessä yhteistyössä virastojen kanssa jo vuodesta 2001, jolloin sähköinen asiointi Euroopan patenttiviraston kanssa tuli mahdolliseksi.

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy Ideasta Liiketoimintaan, 23.11.2016 Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy LIIKEIDEASI JA LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMASI KIRKASTAMINEN Mihin tarpeeseen tuotteesi on vastaus? Mitä

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu,

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu, Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Olli Ilmarinen, PRH Oulu, 11.11.2016 Yksi tuote - monta suojaa Patentit ja hyödyllisyysmallit Tietojenkäsittelymenetelmät

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Vaasa 14.9.2016 Juha Vuorela Esiintyjän esittely Juha Vuorela, vanhempi tutkijainsinööri DI, TKK 2004 PRH:lla

Lisätiedot

Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen

Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen 05.07.2006 Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen Patentointiprosessi, onko tarpeen? a) MIETI: Mitä haluat suojata (tuote, menetelmä, käyttö)? b) MIETI: Miksi olet hakemassa patenttisuojaa?

Lisätiedot

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO)

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM2016-00123 TMO Huhtala Liisa(TEM) 20.04.2016 Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa?

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? 8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9:00 9:20 Tervetuloa - seminaarin avaus Aineeton oikeus käytännössä ja julkinen rahoitus Tapani Saarenpää, asiantuntija,

Lisätiedot

Brändin IPR-suojaus ja riskienhallinta

Brändin IPR-suojaus ja riskienhallinta Brändin IPR-suojaus ja riskienhallinta Brändin määritelmä Standardi ISO 10668, Brändin arvonmääritys. Vaatimukset brändin taloudellisen arvon määrittämiseen. Brändin määritelmä standardin mukaan: Markkinointiin

Lisätiedot

TEOLLISOIKEUDET BISNEKSESSÄ Timo Alanne Mikkeli

TEOLLISOIKEUDET BISNEKSESSÄ Timo Alanne Mikkeli TEOLLISOIKEUDET BISNEKSESSÄ Timo Alanne Mikkeli 15.11.2016 Berggren Oy Johtava eurooppalainen täyden palvelun IPR-talo Arvostettu IPR-kumppani jo vuodesta 1936 Palvelut kattavat IPR:ien koko elinkaaren

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q1 2013: Erittäin vahva alku vuodelle Q1/2013 Q1/2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut

Lisätiedot

Teollisoikeudet Venäjällä ja eräissä Euraasian maissa - kokemuksia hyödyntämisestä. Tiivistelmä. Pertti Kiuru

Teollisoikeudet Venäjällä ja eräissä Euraasian maissa - kokemuksia hyödyntämisestä. Tiivistelmä. Pertti Kiuru Teollisoikeudet Venäjällä ja eräissä Euraasian maissa - kokemuksia hyödyntämisestä Tiivistelmä Pertti Kiuru Tausta Tässä tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten yritysten kokemuksia teollisoikeuksien

Lisätiedot

Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua)

Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua) 1 (5) Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua) Asiakkaan kysymys Olemme pienehkö yritys, joka myy hiomalaikkoja pääasiassa Suomeen ja Saksaan. Keksintömme liittyy hiomalaitetta

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu OTK Maria E. Rehbinder 26.10.2009 maria.rehbinder@gmail.com Henkilölle syntyvä oikeus Tekijänoikeus voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle Poikkeuksena työnantajalle

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

Copyright Lasse Karjalainen

Copyright Lasse Karjalainen Ideoista liiketoiminnaksi miten kaupallistan ideani Lasse Karjalainen, Highline Oy (lasse.karjalainen@highline.fi, 0400 716 420) (Sympa Oy, Pulsan Asema Oy, Simulo Oy, Efecon Oy) Kaikki lähtee ideasta

Lisätiedot

IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015. IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo

IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015. IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015 IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo Aineettomat oikeudet eli IPR Yrityksen toiminimi Tavaramerkki Mallioikeus

Lisätiedot

Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä. Joensuu Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa

Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä. Joensuu Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä Joensuu 29.09.2016 Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa Sisältö 1. Mitä ovat immateriaalioikeudet? 2. Mitä on patentti-informaatio, mihin sitä voi

Lisätiedot

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH TAVARAMERKIT Tuulimarja Myllymäki, PRH Mikä tavaramerkki on? Tavaran tai palvelun kaupallinen tunnus tuotteen/palvelun erottamiseksi muiden vastaavista = Erottamisväline Yksinoikeus / kielto-oikeus Yksinoikeus

Lisätiedot

Tuotekuvasto 2015 ESITYS KALUSTEET PRESSON NÄYTTÖ KALUSTEET PRESSON PÖYTÄ KALUSTEET PRESSON

Tuotekuvasto 2015 ESITYS KALUSTEET PRESSON NÄYTTÖ KALUSTEET PRESSON PÖYTÄ KALUSTEET PRESSON Tuotekuvasto 015 ESITYS NÄYTTÖ PÖYTÄ positiivisen käyttökokemuksen vakioija. Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteiden rakennetta ja teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta. Presson Oy 008-015, kaikki

Lisätiedot

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä)

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) 1 (4) Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) Alla on kuvattu 10 itsenäistä tilannetta. Kuhunkin tilanteeseen liittyy neljä toisistaan riippumatonta väittämää. Rastita kustakin väittämästä

Lisätiedot

Aineettomat oikeudet ohjelmistoliiketoiminnassa

Aineettomat oikeudet ohjelmistoliiketoiminnassa Aineettomat oikeudet ohjelmistoliiketoiminnassa Olli Pitkänen Helsinki Institute for Information Technology () Asianajotoimisto Opplex Oy 02-02 1 Aineettomat eli immateriaalioikeudet Englanniksi Intellectual

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

QuarkXPress ohjelman uudet ominaisuudet

QuarkXPress ohjelman uudet ominaisuudet QuarkXPress 10.1 -ohjelman uudet ominaisuudet SISÄLTÖ Sisältö QuarkXPress 10.1:n uudet ominaisuudet...3 Uudet ominaisuudet...4 Dynaamiset apuviivat...4 Huomautukset...4 Kirjat...4 Redline-toiminto...4

Lisätiedot

Linux. 00 Keskeiset piirteet. Unix ja Linux Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Vesa Ollikainen (muokannut M.Mäki-Uuro) Kysymyksiä

Linux. 00 Keskeiset piirteet. Unix ja Linux Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Vesa Ollikainen (muokannut M.Mäki-Uuro) Kysymyksiä Linux 00 Keskeiset piirteet Tux-pingviinin kuva: Larry Ewing, Simon Budig ja Anja Gerwinski Kysymyksiä 1. Mikä Linux on? 2. Kuinka Linux syntyi ja kehittyy? 3. Mitkä ovat Linuxin vahvuudet? 2 1 Linux on

Lisätiedot

Glaston tammi-maaliskuu 2016

Glaston tammi-maaliskuu 2016 Glaston tammi-maaliskuu 2016 28.4.2016 Q1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 25,0 (22,5) M Tilauskanta 31.3.2016 oli 34,5 (52,8) M Liikevaihto oli 29,4 (26,3) M Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,7 (1,2)

Lisätiedot

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi Raportin on laatinut FiHTAn toimeksiannosta Harri Luukkanen, Eco-Intelli Ky, 29.8.. 1 Yhteenveto kokonaiskehityksestä Lääkintälaitteiden vienti jatkuu aikaisemmalla korkealla tasolla Useimmat viennin pääryhmät

Lisätiedot

Vapaat ohjelmat matkalla

Vapaat ohjelmat matkalla Vapaat ohjelmat matkalla Arto Teräs Finnish Linux User Group FLUG ry Teemailta Helsinki, 24.5.2010 Kalvo 1(14) Tietotekniikka (loma)matkalla Eihän lomalla tarvitse koskea tietokoneisiin.

Lisätiedot

Alma Median tulos Q2 2011

Alma Median tulos Q2 2011 Alma Median tulos Q2 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Helsinki 1 Agenda Avainkohdat Q2 Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014

KONEen osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Tähtäimessä vieläkin vihreämpi huolto KONE etsii jatkuvasti uusia, innovatiivisia tapoja vähentää toimintojensa ympäristövaikutuksia. Huoltomiehillämme on maailmanlaajuisesti käytössään 10,000 huoltoautoa.

Lisätiedot

Teemu Lehto ja Jari Jaakkola tavoittelevat kasvua ja uusia markkinoita IPR:n ja teknologiamyynnin avulla.

Teemu Lehto ja Jari Jaakkola tavoittelevat kasvua ja uusia markkinoita IPR:n ja teknologiamyynnin avulla. NEWS IPR UPDATE NUMBER 2-2015 Jyrki Nikula I Sivu 3 Turvaamistoimet markkinaoikeudessa Jari Jaakkola & Teemu Lehto, asiakasnäkökulma I Sivu 4-5 QPR Software hakee kasvua innovoinnista Jukka Kantanen I

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 15.10.2010 2010/0195(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

FINNODE CHINA FACTORY AUTOMATION AND HIGH-END EQUIPMENT MANUFACTURING. Jari Makkonen, Liwei Tan, Jenny Zhang Finpro ry Date 28.5.

FINNODE CHINA FACTORY AUTOMATION AND HIGH-END EQUIPMENT MANUFACTURING. Jari Makkonen, Liwei Tan, Jenny Zhang Finpro ry Date 28.5. FINNODE CHINA FACTORY AUTOMATION AND HIGH-END EQUIPMENT MANUFACTURING Jari Makkonen, Liwei Tan, Jenny Zhang Finpro ry Date 28.5.2012 Projektin päätavoitteet Kuvata teollisuusautomaation ajurit Kuvata kiinalaisen

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Globaalit arvoketju & valmistus Suomessa

Globaalit arvoketju & valmistus Suomessa Globaalit arvoketju & valmistus Suomessa Petri Rouvinen Etlatieto Oy Finnmobile Vaikuttajafoorumi Hotelli Rantasipi Airport 8.11.2012, 9.40 10.15 Suomen teollinen tulevaisuus? Suomen päävientialat vaikeuksissa

Lisätiedot

3D-Tulostus Risto Linturi

3D-Tulostus Risto Linturi 3D-Tulostus Risto Linturi 3D-tulostus Kolmas teollinen vallankumous 500.000 3D-tulostinta myydään 2016 edullisin 3D-tulostin noin 200 euroa Satoja eri materiaaleja: keramiikkaa, muoveja, komposiitteja,

Lisätiedot

Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet

Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet Havaitseminen on ensimmäinen vaihe kodin tai yrityksen ja niiden seinien sisällä olevien ihmisten ja omaisuuden suojelemisessa.

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2013

KONEen tilinpäätös 2013 KONEen käyttäjälähtöistä suunnittelua. KONEen tilinpäätös 2013 Uudella ja intuitiivisella kosketusnäytöllä ohjaat nyt helposti myös hissiä. 28. tammikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q4 2013:

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana - kokemuksia EU-hankkeista Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, 9.10.2013 Jyrki Raitila, VTT Taustaa VTT (Jyväskylä) ollut mukana useissa EU- ja maakuntaprojekteissa,

Lisätiedot

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Professori Niklas Bruun, IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteessa HANKEN 28.11.2016 Teknologia osana tutkimusta ja opetusta Digitaalinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Markkinoinnilla kasvua & työtä!

Markkinoinnilla kasvua & työtä! Markkinoinnilla kasvua & työtä! Oulun Kauppakamarin Kevätforum 13.5.2016 Anne Korkiakoski Meillä on tehtävä, jotta suomalaiset yritykset lisäisivät panostuksia markkinointiin, koska silloin osaamisemme,

Lisätiedot

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat Tapio Ahomäki Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat 15.9.2016 Trimble yrityksenä Tekla Oy Trimble Solutions Oy Tekla on ollut osa Trimble Corporationia vuodesta 2011 Teklan liiketoiminnan kehitys

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

METSÄBIOTALOUS BISNESENKELIN SILMIN

METSÄBIOTALOUS BISNESENKELIN SILMIN METSÄBIOTALOUS BISNESENKELIN SILMIN Juha Kurkinen Hall.pj., tj. Rastor YKSITYISEN RAHOITUKSEN VAIHEET BISNESENKELIN LISÄARVO Bisnesenkelisijoittamisella tarkoitetaan yksityishenkilön tekemää sijoitusta

Lisätiedot

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU?

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Graafinen suunnittelu pähkinänkuoressa: Graafinen suunnittelu on universaalia. Se on kaikkialla ympärillämme, sisällä ja ulkona. Se selittää, koristelee,

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Juha Vuorela Seinäjoki, 12.5.2016

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Juha Vuorela Seinäjoki, 12.5.2016 Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Juha Vuorela Seinäjoki, 12.5.2016 Esiintyjän esittely Juha Vuorela, vanhempi tutkijainsinööri DI, TKK 2004 PRH:lla

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

LIITTEET Perusmuistio OM sekä EU-tuomioistuimen lausunto 1/13

LIITTEET Perusmuistio OM sekä EU-tuomioistuimen lausunto 1/13 Oikeusministeriö E-JATKOKIRJE OM2015-00097 LAVO Leinonen Antti 07.02.2015 JULKINEN Suuri valiokunta Asia EU/OSA; Eräiden Haagin lapsikaappaussopimukseen liittyneiden valtioiden liittymisen hyväksyminen

Lisätiedot

KONE Kuntotutkimus. Ammattilaisen arviointi hissin nykytilasta. Tehokasta kiinteistönhoitoa

KONE Kuntotutkimus. Ammattilaisen arviointi hissin nykytilasta. Tehokasta kiinteistönhoitoa KONE Kuntotutkimus Ammattilaisen arviointi hissin nykytilasta Tehokasta kiinteistönhoitoa Luotettavasti toimiva hissi tänään ja huomenna Vaativa toimintaympäristö Hissiä käyttävät kaikki kiinteistössä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle 2013 Eera kehittää alustaa suomalaisen cleantech-osaamisen verkostoimiseksi ja viemiseksi

Lisätiedot

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3. Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.2016 ETTEPLANIN KEHITYSHISTORIA Edelläkävijänä suunnittelumenetelmien

Lisätiedot

MERITEOLLISUUS SUOMESSA JA SEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET. Tapio Karvonen 29.10.2015

MERITEOLLISUUS SUOMESSA JA SEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET. Tapio Karvonen 29.10.2015 MERITEOLLISUUS SUOMESSA JA SEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET Tapio Karvonen 29.10.2015 Suomen meriklusteri MERITEOLLISUUDEN TOIMITTAJAT VARUSTAMOT MUUT MERENKULKUUN LIITTYVÄT ELINKEINOT LAIVANRAKENNUS JA OFFSHORE

Lisätiedot

Kuluttaminen ja kulttuuri

Kuluttaminen ja kulttuuri 23C580 Kuluttajan käyttäytyminen Kuluttaminen ja kulttuuri Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Luennon aiheet Kulttuuri käsitteenä mitä se oikein tarkoittaa? Kulttuuri

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Taloudellinen kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2009

Lisätiedot

Suunnitteluprosessin uudistaminen

Suunnitteluprosessin uudistaminen Suunnitteluprosessin uudistaminen Liikennejärjestelmäpäivä 20.4.2016 Matti Levomäki Suunnitteluprosessin uudistaminen TAVOITE Suunnittelun toimintatapojen kehittäminen siten, että ne tuottavat vaikuttavimmat

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna Matti Lehti

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna Matti Lehti Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna 2.9.2010 Matti Lehti Tietotekniikan ja tietoliikenteen läpimurrot 1900-luvulla avasivat tien digitaaliseen

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta

Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta 1 2009/1 Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta Finpron seminaari 22.1.2009 Harri Roos 2 2009/1 Vaasan & Vaasan -konserni Johtava tuoreleivonnan toimija Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA RAHOITUSKAUDELLA 2014-2020 Minna Partanen, hanketyöntekijä minna.partanen@ylasavonveturi.fi, p. 040 760 7173 Leader-ryhmäsi: Ylä-Savon Veturi ry, Antinkatu 10, 74120 IISALMI

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Vientijohtaja Veijo Meriläinen Pellervon Päivä 2007 11.04.2007 10.4.2007 1 Valiolla kunniakas yli 100 v historia Perustettu

Lisätiedot

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla Salotek Consulting Oy Seppo Salo Puh. +358 40 5107893 email: seppo.salo@salotek.fi www.salotek.fi Salotek Consulting Oy Yritys ja osaaminen Yrityksen toimialana

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Apulaisylilääkäri. Sädehoito. Tuija Wigren. TAYS Syövänhoidon vastuualue

Apulaisylilääkäri. Sädehoito. Tuija Wigren. TAYS Syövänhoidon vastuualue Tuija Wigren Apulaisylilääkäri TAYS Syövänhoidon vastuualue Sädehoito Tähän asti kliininen auditointi ollut luonteeltaan informoiva ja sisältänyt neuvontaa monista perusvaatimuksista osittain päällekkäistä

Lisätiedot

QUESTBACK ESSENTIALS WINTER RELEASE 2016 PARHAAT PALAT UUTUUKSISTA

QUESTBACK ESSENTIALS WINTER RELEASE 2016 PARHAAT PALAT UUTUUKSISTA QUESTBACK ESSENTIALS WINTER RELEASE 2016 PARHAAT PALAT UUTUUKSISTA Tilin asetukset: Aikavyöhyke ja paikalliset asetukset Tavoitteemme on globaali palautteenhallinnan ohjelmisto, jossa ympäri maailmaa työskentelevät

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 27. kesäkuuta 2001 PE 294.969/1-10 TARKISTUKSET 1-10 LAUSUNTOLUONNOS: Luis Berenguer Fuster (PE 294.969) PUOLAN HAKEMUS

Lisätiedot

SmartSet virtuaalistudioratkaisu opetuksessa

SmartSet virtuaalistudioratkaisu opetuksessa Lumen 3/2016 TEEMA-ARTIKKELI SmartSet virtuaalistudioratkaisu opetuksessa Timo Puukko, MA, päätoiminen tuntiopettaja, kaupan ja kulttuurin ala, Lapin ammattikorkeakoulu Asiasanat: digitaalisuus, innovaatiot,

Lisätiedot

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas 8.11.2016 Tekijänoikeudet Oikeus valmistaa kappaleita teoksesta Oikeus saattaa teos yleisön saataviin Tekijän isyysoikeus nimen mainitseminen

Lisätiedot