- 3 - VALTION TYÖMARKKINALAITOS STATE EMPLOYER S OFFICE 5/2002. Vuosikertomus 2001 HELSINKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- 3 - VALTION TYÖMARKKINALAITOS STATE EMPLOYER S OFFICE 5/2002. Vuosikertomus 2001 HELSINKI"

Transkriptio

1 - 3 - VALTION TYÖMARKKINALAITOS STATE EMPLOYER S OFFICE 5/2002 Vuosikertomus 2001 HELSINKI

2 - 4 - Valtion työmarkkinajohtajalta Valtion työmarkkinalaitoksen toimintaa vuonna 2001 leimasi valmistautuminen valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikan tuleviin haasteisiin varauduttaessa suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymiseen. Valtioneuvoston tekemä periaatepäätös valtion henkilöstöpolitiikan linjasta oli merkittävä kannanotto työnantajan kilpailukyvyn ja koko hallinnon toimintakyvyn puolesta. Päätös velvoittaa eri osapuolia määrätietoisiin ja perusteellisiinkin toimiin henkilöstöpolitiikan ja johtamisen uudistamiseksi ja kehittämiseksi osana tulosohjausta ja toimintojen strategista johtamista. Vaikka vastuu linjausten toteuttamisesta on ensisijaisesti valtion toimintayksiköillä, päätös velvoittaa myös ministeriöitä ja valtioneuvostoa itseään. Se konkretisoituu myös valtion yhteisen työnantaja- ja henkilöstöpolitiikan toimintasuunnitelmana, joka ohjaa Valtion työmarkkinalaitoksen toimintaa lähivuosina. Syksyn 2001 aikana Valtion työmarkkinalaitos valmisteli jo useaa uutta hanketta, jotka on tarkoitus käynnistää vuoden 2002 alussa tukemaan toimintayksiköissä tehtävää työtä. Erityinen painopiste Valtion työmarkkinalaitoksen työssä on ollut palkkausuudistuksessa. Periaatepäätöksessä kiirehditään toimenpiteitä koko valtionhallinnon siirtymiseksi tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaan palkkaukseen. Vaikka uuteen järjestelmään siirtyneitä toimintayksiköitä on vielä suhteellisen vähän, on valmistelu useissa toimintayksiköissä kuitenkin edennyt hyvin pitkälle. Uuden palkkausjärjestelmän teknistä valmistelua ja sopimuksen aikaansaamista Valtion työmarkkinalaitos on tukenut kaikilla käytettävissään olevilla keinoilla

3 - 5 - Sisällys Henkilöstöosasto Valtion työmarkkinalaitos Toiminta-ajatus... 7 Tehtävät ja sisäinen organisaatio... 7 Valtion henkilöstö vuonna Valtion työmarkkinalaitoksen työnantajakenttä... 9 Työnantajavirkamiehet... 9 Valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikan neuvottelukunta...10 Työmarkkinaryhmä...10 Työnantajaryhmät Yhteistyö Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry:n kanssa Yhteistyö Euroopan unionin jäsenvaltioiden puitteissa Pohjoismainen yhteistyö OECD yhteistyö Työmarkkinaratkaisut Palkantarkistukset lukien Matkakustannusten korvaus Työrauha Valpas-toimenpiteet Työmarkkinaratkaisut ja talousarvio...12 Valtiotyönantajan osallistuminen työelämäasioiden valmisteluun Valtion yhteisen henkilöstöpolitiikan kehittäminen VNp valtion henkilöstöpolitiikan linjasta Palkkausjärjestelmien uudistaminen...14 Korkeimpien oikeuksien palkkalain muutos...14 Henkilöstövoimavarojen oikeasuhtainen mitoittaminen...15 Matkakustannusten alentaminen...15 Valtioyhteisön ylimmän johdon henkilöstötietojärjestelmä Johtaminen Henkilöstön kehittäminen Nuorten rekrytoinnin edistäminen Tasa-arvosuositus...17 Yhteistoiminnan parantaminen valtionhallinnossa Valtion yhteisen henkilöstöpolitiikan mk-määräiset kehittämispanostukset...18 Työsuojelun edistäminen...18 Valtion eläketurvan kehittäminen Virkamieslautakunta...19

4 - 6 - Tilastointi ja tietohuolto...20 Budjettitalouden henkilöstötilinpäätös (HTP)...20 Valtion palkka-analyysit (VPL)...20 HELMI-Informaatiojärjestelmä...21 Valtion työnantajatoiminnan ja henkilöstöstrategian integroidun tiedonhallinnan uudistaminen...21 Työvoimakustannustutkimus...22 Valtion henkilörekisterin hyödyntäminen...22 VTML:n kotisivut ja Tekstipankki...22 Tilastoyhteistyö...23 Toiminta Euroopan unionin jäsenenä...23 Eurooppatason työelämän kehittäminen...23 EU:n henkilöstöpolitiikkaan vaikuttaminen...23 Kansalliset asiantuntijat...24 Valtion työmarkkinalaitoksen henkilöstö ja sen kehittäminen...24 Julkaisut vuonna Liite 1 Valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikan neuvottelukunta...29 Liite 2 Työmarkkinaryhmä...31 Liite 3 Työnantajaryhmät...33 Liite 4 Hallinnonalan neuvotteluviranomaiset ja työehtosopimusvirastot...37 Liite 5 Virkamieslautakunta...39 Liite 6 Valtion työterveys- ja työturvallisuusneuvottelukunta...41

5 - 7 - Henkilöstöosasto Valtion työmarkkinalaitos 2001 Valtiovarainministeriön henkilöstöosasto toimii valtion henkilöstöpolitiikan tulosyksikkönä ja samalla Valtion työmarkkinalaitoksena. Henkilöstöosasto vastaa ministerin antamien yleisten ohjeiden mukaan valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikan toteuttamisesta ja kehittämisestä. Henkilöstöosasto kuuluu ministeriön hallinnollisen alivaltiosihteerin johtamaan resurssihallinnon päätulosalueeseen. Toiminta-ajatus Henkilöstöosasto - Valtion työmarkkinalaitos - linjaa ja kehittää valtiovarainministeriön osana kansantaloudellisesti kestävää valtion henkilöstöpolitiikkaa tavoitteenaan * kilpailukykyinen työnantajapolitiikka * tuloksellinen ohjaus, johtaminen ja tiedonhallinta * osaava, motivoitunut ja oikein mitoitettu henkilöstö * aktiivinen vaikuttaminen Euroopan unionin henkilöstöpolitiikkaan. Tehtävät ja sisäinen organisaatio Osaston sisäisestä organisaatiosta määrätään ministeriön työjärjestyksen 13 :n mukaisesti osaston työjärjestyksessä, jonka osastopäällikkö vahvistaa. Osaston työjärjestystä muutettiin siten, että osastolla on kolme sisäistä yksikköä aikaisemman neljän sijasta. Neuvotteluyksikkö - sopimuspolitiikan ja -toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen sekä työrauha - palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot - henkilöstön mitoitus ja edellä mainittuihin liittyvät talousarvioasiat Henkilöstöpolitiikan yksikkö - yleinen henkilöstöpolitiikka ja hallinto - palvelussuhde, henkilöstön oikeudellinen asema ja neuvottelu- ja sopimusjärjestelmän perusteet - henkilöstön kehittäminen, johtaminen, osallistuminen ja työympäristö - työterveys ja henkilöstöpalvelut - eläkkeet ja palvelussuhteeseen liittyvä taloudellinen turva

6 - 8 - Tutkimusyksikkö - kansantaloudelliset ja tilastolliset kysymykset - tulopoliittiset selvitykset - työnantajatoiminnan ja henkilöstöhallinnon tiedonhallinta, tilastoyhteistyö, tutkimukset ja selvitykset - palkkauksen ja palkkaustekniikan tutkimus ja tietohuolto - osaston atk-tukipalvelut Suoraan osastopäällikön alaisuudessa ovat osaston yhteiset palvelut: toiminta- ja taloussuunnittelu, osaston henkilöstö- ja palkkauskysymykset, johdon ja henkilöstön kehittäminen, toimistopalvelut, tiedotus, työnantajakuvaan ja julkaisuihin liittyvät palvelut ja niiden kehittäminen. Henkilöstöosaston osastokohtaiset toimintamenot vuonna 2001 olivat 16,2 miljoonaa markkaa. Kertomusvuoden päättyessä osastolla oli 49 henkilöä. Valtion henkilöstö vuonna 2001 Valtion henkilöstön määrä oli vuonna 2001 yhteensä henkilöä, joista valtion liikelaitosten palveluksessa on henkilöä. Palvelussuhteittain henkilöstö jakautui seuraavasti: Virkasuhteessa Työsopimus- Yhteensä suhteessa Budjettitalous Valtion liikelaitokset Yhteensä Budjettitalouden henkilöstön määrä, palkkasumma ja työvoimakustannukset ovat kehittyneet vuosina seuraavasti: Muutos% 00/01 Henkilöstön ,6 määrä Palkkasumma ,6 (milj. mk) Työvoimakustannukset (milj. mk) ,7 Henkilöstön palvelussuhteista oli osa-aikaisia noin 8 prosenttia ja määräaikaisia 29 prosenttia.

7 - 9 - Budjettitalouden henkilöstöä kuvaavia keskeisiä tunnuslukuja vuosina Tunnusluku Henkilöstömäärä muutos edell. vuodesta % 0,7 1,4 0,4-1,4-2,6 Miehiä % 54,9 54,2 53,9 53,6 52,2 Naisia % 45,1 45,8 46,1 46,4 47,8 Henkilöstön keski-ikä 41,9 42,0 42,1 42,4 42,4 Seniori-ikäisiä, väh. 45 v. % 42,3 43,3 43,7 45,1 45,3 Koulutustasoindeksi 4,3 4,4 4,7 4,9 5,0 Henkilöstön käyttöaste % 81,5 81,5 81,7 81,7 81,7 Palkkojen sivukulut % 64,7 64,0 63,1 61,9 60,3 Henkilöstön luonnollinen poistuma % ** 3,2 3,7 3,9 4,3 4,3 Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä % ** 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Sairauspoissaolojen osuus säännöllisestä työajasta 3,2 3,2 3,2 3,4 3,4 ** Arvio vuoden 2001 osalta Valtion työmarkkinalaitoksen työnantajakenttä Valtion työmarkkinalaitoksen työnantajakenttä ja sopimustoiminnan piiri käsittävät valtion budjettitalouden virastot. Virka- ja työehtosopimustoimintaa omalta osaltaan harjoittavat hallinnonalan neuvotteluviranomaiset ja työehtosopimusvirastot ilmenevät liitteestä 4. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus aloitti toimintana , jolloin Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen ja Maatalouden tutkimuskeskuksen toiminnoista muodostettiin yksi organisaatio. Hätäkeskustoiminnan ylläpitovastuu siirrettiin kunnilta ja poliisilta valtion hätäkeskuslaitokselle, joka perustettiin Samasta ajankohdasta perustettiin ensimmäiset neljä valtion hätäkeskusta. Elokuun alusta 2001 perustettiin rikosseuraamusvirasto ja muutettiin Kriminaalihuoltoyhdistys valtion virastoksi, kriminaalihuoltolaitokseksi. Rikosseuraamusvirasto vastaa vankeinhoitolaitoksen ja kriminaalihuoltolaitoksen toiminnan johtamisesta. Työnantajavirkamiehet Työnantajan edustajana toimivien työnantajavirkamiesten piiri ja tehtävät määritetään valtion virkaehtosopimusasetuksessa, jota on viimeksi tarkistettu lukien (752/2001). Näitä virkamiehiä on yhteensä noin

8 Valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikan neuvottelukunta Neuvottelukunnan tehtävänä on käsitellä valtiovarainministeriön apuna valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkaa koskevat periaatteelliset kysymykset ja keskeiset toimintapoliittiset ratkaisut. Neuvottelukunnan kokoonpano ilmenee liitteestä 1. Neuvottelukunta kokoontui kertomusvuonna yksitoista kertaa. Kevätkaudella neuvottelukunta käsitteli etupäässä valtion henkilöstöpolitiikan linjaa koskevan valtioneuvoston päätöksen valmisteluun liittyviä asioita ja syyskaudella päätöksen toimeenpanoon liittyviä uusia hankkeita. Muita aihealueita vuoden 2001 aikana olivat palkkausjärjestelmien uudistaminen, johtamiskoulutus, työnantajaviestintä ja eräitä luontoisetuja koskevat verotuskysymykset. Työmarkkinaryhmä Valtiovarainministeriö asetti vuonna 1998 työmarkkinaryhmän, jonka tarkoituksena on ehkäistä ja hallita valtion työnantajakentässä toteutuvia työmarkkinahäiriöitä. Ryhmän kokoonpano vuonna 2001 näkyy liitteessä 2. Työnantajaryhmät Työnantajaryhmät käsittelivät kertomusvuonna mm. luonnosta valtioneuvoston päätökseksi valtion henkilöstöstrategiasta 2001, virastotason järjestelyvara- ja tasaarvoeräneuvotteluista saatuja kokemuksia ja eräitä muita ajankohtaisia kysymyksiä. Työnantajaryhmien jäsenet näkyvät liitteessä 3. Yhteistyö Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry:n kanssa Valtiovarainministeriön ja Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry:n (LTY) välillä oli voimassa uudistettu yhteistyösopimus. Sopimuksen mukaan LTY edustaa yritysjäseniään työ- ja virkaehtosopimustoiminnassa ja muussa työnantajaedunvalvonnassa. Valtiovarainministeriö / valtion työmarkkinalaitos tukee LTY:n toimintaa työmarkkinoiden keskusjärjestöroolissaan erityisesti liikelaitosten osalta. Valtiovarainministeriö on LTY:n kautta edustettuna julkisia yrityksiä eurooppatasolla edustavassa CEEP:ssa (Centre européen des enterprises à participation publique et d intérêt économique général). Valtion sektorin komiteaedustukseen CEEP:ssa liittyvät yhteistyöjärjestelyt hoidetaan yhteistyösopimuksen mukaisesti. LTY:n jäsenyritysten palveluksessa oli vuoden 2001 päättyessä henkilöä, joista valtion liikelaitoksissa henkilöä. Yhteistyö Euroopan unionin jäsenvaltioiden puitteissa Kansallisesta julkisesta hallinnosta vastaavien johtavien virkamiesten kokous järjestetään puolivuosittain. Vaikka kansallinen hallinto ei kuulu EU:n toimialueeseen, nämä kokoukset ovat osoittautuneet tärkeiksi forumeiksi kokemusten vaihdossa. Portugalin puheenjohtajuuskaudella pidetyn pääjohtajakokouksen jatkoksi järjes-

9 tettiin Lissabonissa myös julkishallinnon laatukonferenssi. Ranskan puheenjohtajuuskaudella Strasbourgin pääjohtajakokouksen yhteydessä järjestettiin myös sosiaalidialogikokous Suomen puheenjohtajakauden mallin mukaan. Pohjoismainen yhteistyö Henkilöstöosasto osallistui aikaisempaan tapaan myös pohjoismaiden ministerineuvoston palkka- ja henkilöstövaliokunnan toimintaan. OECD yhteistyö Henkilöstöosasto osallistui aikaisempaan tapaan myös OECD:n Public Management (PUMA)-komitean piirissä tehtyyn valmistelutyöhön. Osaston yksi virkamies työskenteli PUMA:n Budgeting and Management yksikössä Pariisissa vuoden Työmarkkinaratkaisut Palkantarkistukset lukien Kertomusvuonna olivat valtionhallinnossa voimassa vuosiksi tehdyn tulopoliittisen sopimuksen mukaiset keskus- ja virastotason virka- ja työehtosopimukset, jotka ovat voimassa saakka. Sen mukaisesti palkkoja tarkistettiin samasta ajankohdasta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus oli 120 penniä (20 senttiä) tunnilta tai 200 mark- kaa (33,64 euroa) kuukaudelta, kuitenkin vähintään 2,1 prosenttia. Lisäksi palkkoja korotettiin samasta ajankohdasta 0,5 prosentin suuruisella järjestelyvaraerällä sekä tasa-arvoerä, joka määräytyi alan naisten ja matalapalkkaisten suhteellinen osuuden mukaisesti. Tasa-arvoerän kustannusvaikutus oli 0, 4%. Matkakustannusten korvaus Matkakustannusten korvaamisesta tehtyä keskustason virka- ja työehtosopimusta tarkistettiin tehdyllä virka- ja työehtosopimuksella lukien. Muutoksista vuodelle 2001 aiheutuva kustannuslisäys on valtion budjettitalouden piirissä 5,9 prosenttia eli noin 55,5 milj.mk, josta virkaehtosopimuksen osuus on noin 37 milj. mk. Työrauha Vuosi 2001 oli alkaneen kaksivuotisen sopimuskauden ensimmäinen vuosi eikä sen kuluessa valtion sektorilla käyty työtaisteluja. Rajavartioliitto r.y. kuitenkin uhkasi työtaistelulla marraskuussa 2001.

10 Valpas-toimenpiteet Valtion henkilöstön palvelussuhteen ehtojen tarkistamisesta tehdyn virka- ja työehtosopimuksen allekirjoittamispöytäkirjan 19 :ssä oli sovittu mm. siitä, että valtion palkkakilpailukykyä on jatkuvasti seurattava ja turvattava, ottaen huomioon valtion palkkaseurantaselvityksen linjaukset. Lisäksi oli sovittu, että edellisen sopimuskauden allekirjoituspöytäkirjan 1 :n 4 momentin mukaiset työnantajatoimenpiteet toteutetaan siinä tarkoitetun mukaisesti. Valtiovarainministeriö antoi virastoille ohjeet valpas-toimenpiteistä lukien. Virastot tekivät niistä työnantajapäätökset lokakuussa Kuten vuonna 2000 toteutetuissa Valpas I tarkistuksissakin myös Valpas II -tarkistuksissa painotettiin vaativia johto-, asiantuntija- ja muita vastaavia tehtäviä, palkkauksen ja tehtävän vaativuuden välisten palkkausongelmien korjaamista sekä hyviä suorittajia sekä muita ammattitehtäviä. Sen sijaan erityistä erää nuorten palkkauksellisen aseman parantamiseksi ei sisältynyt enää Valpas II -toimenpiteisiin. Valpas II -toimenpiteiden kustannusvaikutus oli koko valtionhallinnossa keskimäärin 0,8 %. Työmarkkinaratkaisut ja talousarvio Tulopoliittiseen sopimukseen liittyvän hallituksen kannanoton mukaan sopimuksesta aiheutuvat henkilöstömenojen lisäykset budjetoitiin vuoden 2001 I lisätalousarviossa ja vuoden 2002 talousarviossa. Niihin sisällytettiin vuosille tehdyn kehyspäätöksen yhteydessä linjatun mukaisesti myös määrärahalisäykset vuoden 2001 alussa voimaan tulleiden matkustussäännön muutosten sekä valtion yleisen eläkemaksun muutosten perusteella. Valpas II -tarkistuksen rahoitus sisällytettiin vuoden 2002 talousarvioon. Palkkausjärjestelmien uudistamissopimusten kustannusten kattamista osittain erikseen hyväksytyllä erillisellä talousarviorahoituksella jatkettiin kertomusvuonna. Valtiotyönantajan osallistuminen työelämäasioiden valmisteluun Valtion työmarkkinalaitos osallistuu tuloja työelämäpolitiikan linjaamiseen tulopoliittisessa sopimuksessa sovituissa kolmikantahankkeissa. Kolmikantahankkeiden lisäksi kehittämistä tapahtuu työmarkkinaosapuolten välisissä selvityksissä. Kolmikantavalmistelussa Valtion työmarkkinalaitos osallistui vuonna 2001 mm. seuraaviin hankkeisiin: - Vuosilomalain kokonaisuudistuksen valmistelu komiteassa, jonka määräaikaa päättyy

11 Henkilöstörahastolain muutostarpeiden selvittäminen - Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen - Koulutus- ja erorahaston maksamien etuuksien muutostarpeiden selvittäminen TUPO-osapuolten välisessä valmistelussa osallistuttiin seuraaviin hankkeisiin: - Keskusjärjestöjen puheenjohtajien ja työmarkkinajohtajien neuvotteluryhmä, joka selvittää nykyisten neuvottelu- ja sopimusjärjestelmien sekä työmarkkinapolitiikan kehittämistarpeita - Työelämän osapuolten yhteistyön kehittäminen työelämän ja työn muutosten hallinnassa - Hyviä työaikakäytäntöjä koskevan keskusjärjestöjen kannanoton valmistelu - Pysyvä työaikatyöryhmä, jonka tehtävänä on yleisen kansainvälisen työaikakehityksen ja erityisesti Euroopan unionin jäsenmaiden työaikakehityksen seuraaminen - Joustavien työaikaratkaisujen kehittäminen - Tulospalkkioita käsittelevä työryhmä, jonka määräaika on sopimuskausi - Keskusjärjestöjen tasa-arvon yhteistyöryhmä (ns. pyöreä pöytä), joka on käynnisti projektin Mosaiikki erilaisuuden etu vuosille Työnarviointityöryhmän jatkotyö - Luottamusmiesmääräykset - Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö Valtion yhteisen henkilöstöpolitiikan kehittäminen VNp valtion henkilöstöpolitiikan linjasta Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen valtion henkilöstöpolitiikan linjasta. Päätös vahvistaa valtion yhteistä perustaa ja toimintakulttuuria sekä antaa kehittämistavoitteet valtion toimintayksiköille. Valtioneuvosto arvioi periaatepäätöksessä vahvistetun henkilöstöpolitiikan linjan tavoitteiden toteutumista vuonna Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että valtio on esimerkillinen työnantaja hyvän henkilöstöpolitiikan määrätietoisessa toteuttamisessa. Hyvin hoidetulla työnantaja- ja henkilöstöpolitiikalla, hyvällä johtamisella sekä osaavalla ja sitoutuneella henkilöstöllä luodaan edellytykset julkisen hallinnon tuloksellisuudelle, palvelukyvylle ja siten kansalliselle kilpailukyvylle. Valtioneuvosto vastaa valtion työnantajaja henkilöstöpolitiikan yleisistä edellytyksistä osana budjettipolitiikkaa. Virastojen tulostavoitteisiin sisällytetään toiminnan kannalta keskeiset henkilöstöpoliittiset tavoitteet, myös osaamisen kehittämiseen, liikkuvuuteen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyvät tavoitteet. Henkilöstöpolitiikan linjan toteutusta varten on tehty valtion yhteisen työnantajaja henkilöstöpolitiikan toimintasuunnitelma vuosille Suunnitelma ohjaa valtion työmarkkinalaitoksen toimintaa lähivuosina.

12 Palkkausjärjestelmien uudistaminen Vuosille tehdyssä virka- ja työehtosopimuksessa parannettiin ja täsmennettiin eräitä uudistuksen sopimustoiminnan edellytyksiä. Sopimukset tehdään sitoviksi eikä pelkästään tavoitetilamääräyksiksi ja sopimuksesta aiheutuvien lisäkustannusten kattaminen on järjestelyvarojen ja toimintayksikön oman rahoituksen lisäksi mahdollista tarvittaessa osittain erillisellä talousarviorahoituksella. Lisäksi otettiin sopimukseen kirjaukset henkilökohtaisesta palkanosasta ja siihen tarvittaessa liitettävästä keskustason neuvottelumenettelystä sekä vanhan palkan turvaamisesta. Näiden ja muiden uudistusta nopeuttavien linjausten toteuttamiseksi laadittiin palkkausjärjestelmien uudistamista koskeva Valtion työmarkkinalaitoksen ja pääsopijajärjestöjen yhteinen kannanotto Siinä korostettiin uudistuksen tärkeyttä oikeudenmukaisten ja kannustavien palkkasuhteiden sekä kilpailukyvyn ja tuloksellisen toiminnan kannalta. Kannanotossa vahvistettiin keskeiset linjaukset ja sen katsottiin olevan avaus järjestelmien ripeälle laajentamiselle vuosina koko valtionhallinnossa. Osapuolet sitoutuvat tukemaan kannanotossa esitettyjä päälinjauksia virastojen sopimustoiminnassa. Vuoden 2001 aikana uuden palkkausjärjestelmän otti käyttöön kolme virastoa (Kansanterveyslaitos, Suomenlinnan hoitokunta ja Matkailun edistämiskeskus). Näiden lisäksi kahdeksan muuta virastoa tai toimialaa tuli kiinteään sopimusneuvotteluvaiheeseen. Suurimmassa osassa muitakin toimintayksiköitä valmistelutyö jatkui eri vaiheissaan. Vuoden lopussa uusien palkkausjärjestelmien piirissä oli henkilöä eli 9 prosenttia valtion henkilöstöstä. Valtiovarainministeriö oli asettanut palkkausjärjestelmien uudistamisessa tavoitteeksi, että uudet järjestelmät kattavat valtion koko henkilöstön vuoden 2002 kuluessa. Korkeimpien oikeuksien palkkalain muutos Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidenttien ja jäsenten palvelussuhteen ehdoista annettua lakia muutettiin lukien. Lakimuutoksella korotettiin kyseisten tuomareiden palkkauksia ja yksinkertaistettiin palkkausten tarkistamisjärjestelmää.

13 Henkilöstövoimavarojen oikeasuhtainen mitoittaminen Hanke henkilöstövoimavarojen oikeasuhtaiseksi mitoittamiseksi jatkui. Vuonna 2000 asetettu työryhmä totesi muistiossaan , että valtion henkilöstöpolitiikan linjasta tehdyn periaatepäätöksen mukaan kysymys oikeasuhtaisesta mitoittamisesta liittyy valtion henkilöstöpolitiikan toteutukseen. Työryhmä ehdotti, että oikeasuhtaisen mitoittamisen periaatteen liittäminen tiiviimmin osaksi kehys- ja talousarvioprosessia aloitetaan pilottivirastojen osalta vuosien määrärahakehysten ja vuoden 2003 talousarvion valmistelun yhteydessä. Pilottivirastoiksi valittiin ulkoasiainministeriö, tullilaitos, maanmittauslaitos, liikenne- ja viestintäministeriö, tiehallinto ja kilpailuvirasto. Valtiovarainministeriö asetti lokakuussa 2001 valmistelun tueksi yhteistyöryhmän, jossa tarkasteltiin pilottivirastojen mitoitusmenetelmiä ja hahmoteltiin TTS-valmisteluun liittyvien perustelumuistioiden sisältöä. Joulukuussa 2001 valtiovarainministeriö asetti valtion henkilöstövoimavarojen mitoittamisen seurantaryhmän. Matkakustannusten alentaminen Valtion matkakustannusten alentamistyöryhmä työskenteli henkilöstöosaston johdolla. Työryhmä valmisteli vuoden 2001 sopimukset kilpailuttamalla syksyllä 2000 kotimaiset ja ulkomaiset hotellit. Aiemmin solmitut sopimukset Finnair Oyj:n, VR:n, Silja Oy:n, Suomen Taksiliiton ja Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalaisen kanssa jatkuivat vuodelle Matkakustannusten alentamissopimukset ovat keskustason puitesopimuksia, jotka vaativat virastokohtaisen vahvistuksen erillisellä sopimuksella tai pelkästään asiakaskoodista tai asiakastilistä sopimisella. Hotellihinnat ovat virkamatkoilla käytettävissä sovitulla varauskoodilla. Työryhmä tiedottaa voimassa olevista sopimuksista julkaisussaan Valtion matkakustannusten alentamissopimukset. Julkaisu ilmestyy tammikuussa ja se sisältää sopimustekstien lisäksi hotellien hinta-, osoite-, varaus- ja yhteystiedot. Valtioyhteisön ylimmän johdon henkilöstötietojärjestelmä Valtioyhteisön ylimmän johdon henkilöstötietojärjestelmään tuli yksi uusi ministeriö. Järjestelmä on käytössä 9 ministeriössä. Tavoitteena on saada järjestelmä kaikkiin ministeriöihin ja sen jälkeen hallinnonalan virastoihin. Vuoden 2001 lopulla uudistettiin internet - selaimen kautta käytettävän järjestelmän ulkoasua ja parannettiin sen toimivuutta. Kehittämishankkeessa pidettiin asiakkaisiin kiinteätä yhteyttä sekä järjestettiin esittelytilaisuuksia. Järjestelmän ylläpito- ja päivitystehtäviä on hoitanut Valtiokonttori.

14 Johtaminen Julkisen johtamisen strategiaohjelman (JUST) toinen kurssi käynnistyi keväällä ja kolmas syksyllä. Ohjelman järjestämisestä vastaa Hallinnon kehittämiskeskus. Ohjelma on suunnattu erityisesti ministeriöiden osasto- ja yksikön päällikön tehtävissä toimiville sekä muiden virastojen vastaavassa asemassa oleville virkamiehille. Ohjelma rakentuu yksilöllisten johtamisvalmiuksien ja kehittämistarpeiden arvioinnille ja se on joustava sekä kansainvälistä verkostoitumista edistävä. Mainittujen kurssien lisäksi on tehty aiesopimus vielä neljännen kurssin järjestämisestä. Julkishallinnon korkean tason naisjohtajille tarkoitettuun Tanskan hallintokorkeakoulun järjestämään kansainväliseen koulutusohjelmaan Crossing the Boundaries osallistui Suomesta neljä edustajaa sekä keskushallinnon yksikönpäällikkötasolle suunnattuun Management Program Europe ohjelmaan kolme. Henkilöstöosasto koordinoi osallistujien valintaa ja osallistui osallistumismaksujen maksamiseen. Henkilöstön kehittäminen Valtion henkilöstökoulutustoimikunta jatkoi työtään kartoittamalla toimeksiantonsa mukaisesti valtion virastojen ja laitosten oppilaitosmuotoista sekä niiden järjestämää muuta henkilöstökoulutusta, sen organisointia, rakennetta, toimintaperiaatteita, laajuutta, rahoitusta, koulutuksen tuottamis- ja hinnoitteluperusteita sekä kehittämis- ja koulutustarpeita. Toimikunta sai lisäaikaa työhönsä asti. Henkilöstöosasto tilasi Hallinnon kehittämiskeskukselta selvityksen verkko-oppimisen hyödyntämisestä valtionhallinnossa. Selvityksen mukaan verkko-oppimista henkilöstön kehittämisen välineenä oli kokeillut noin neljännes virastoista ja laitoksista. Kehittämisodotuksissa korostui yhteistyön tarve toisaalta oman hallinnonalan puitteissa ja toisaalta ministeriöiden kesken. Nuorten rekrytoinnin edistäminen Valtion kilpailukyvyn parantaminen erityisesti nuorten rekrytoinnissa oli edelleen henkilöstöpolitiikan keskeinen toimintalinja. Nuorille suunnatusta esitteestä Valtio hyvä työnantaja otettiin uudistettu painos ja sitä jaettiin oppilaitoksiin ja työvoimatoimistoihin. Ryhdyttiin valmistelemaan virastoille suunnattua opasta

15 nuorten rekrytoinnin kehittämiseksi. Valtion työnantajatilaisuuksia järjestettiin yliopistoissa ja korkeakouluissa. Lisäksi osallistuttiin yleisiin rekrytointimessuihin ja tapahtumiin eri puolilla maata. Tilaisuuksia järjestettiin vuoden aikana yhteensä seitsemän. Ryhdyttiin valmistelemaan nuorten asiantuntijoiden tutustumisohjelmaa valtionhallintoon yhteistyössä sisäasiainministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön sekä ympäristöministeriön kanssa. Kohteeksi valittiin lääninhallitukset, TE-keskukset ja ympäristökeskukset, mihin myöhemmin lisättiin vielä verohallinnon ja tullilaitoksen aluetoiminnot. Tasa-arvosuositus Vuodelta 1990 peräisin oleva valtionhallinnon tasa-arvosuositus korvattiin kesällä 2001 uudella suosituksella. Sen lähtökohtana on lainsäädännön asettamat velvollisuudet, joiden mukaan sukupuoleen liittyvillä seikoilla ei saa perusteettomasti asettaa ketään eri asemaan. Suosituksen mukaan sukupuolten välinen tasa-arvo on sisällytettävä kaikkiin toimintoihin. Suosituksessa korostetaan, ettei kysymys ole vain velvollisuuden täyttämisestä ja oikeudenmukaisuudesta, vaan aktiivisella tasa-arvotyöllä voidaan merkittävästi vaikuttaa valtionhallinnon tuloksellisuuteen ja myönteisen työnantajakuvan syntymiseen Yhteistoiminnan parantaminen valtionhallinnossa Valtiovarainministeriö asetti työryhmän kehittämään edellytyksiä ja valmistelemaan toimenpiteitä yhteistoimintamenettelyn parantamiseksi valtionhallinnossa. Toimeksiantonsa toteuttamiseksi työryhmän tulee mennessä - selvittää valtion yhteistoimintalain ja sopimusten edellyttämän yhteistoiminnan tila ja kehittäminen sekä tehdä tarvittavat ehdotukset; - varmistaa riittävä tiedotus ja koulutus siihen, että yhteistoiminnan eri tahot ja osapuolet ovat selvillä lain ja sopimusten tavoitteista ja menettelytavoista; - ottaa työssään huomioon tulopoliittisessa sopimuksessa vuosille osapuolten sopimat suositukset, toimintamallit ja hankkeet yhteistyön kehittämiseksi työelämän ja työn muutosten hallinnassa ja työyhteisöjen suunnitelmalliseksi kehittämiseksi; ja - suunnitella yhteistoiminnan tilan säännöllinen seuranta ja kehittäminen. Työryhmän toimeksiantoon liittyen valtiovarainministeriön henkilöstöosasto tilaajana ja Hallinnon kehittämiskeskus (HAUS) konsulttina ovat tehneet sopimuksen, jonka kohteena on valtion yhteistoimintalain ja sopimusten edellyttämän yhteistoiminnan tilan ja kehittämistar-

16 peiden selvittäminen sekä yhteistoiminnan kehittämiseksi tarvittavien toimenpiteiden esittäminen. Työ tulee viedä päätökseen mennessä. Valtion yhteisen henkilöstöpolitiikan mk-määräiset kehittämispanostukset Henkilöstöpolitiikan kehittämiseen kohdennetun kehittämismäärärahan ( ) käyttö v Maksettu yhteensä mk Johdon ja johtamisen kehittäminen Tietojärjestelmien kehittäminen Uusien palkkausjärjestelmien kehittäminen 370 Henkilöstön, työyhteisöjen ja rekrytoinnin kehittäminen 369 Arviointi ja seuranta 138 Muu työnantajapolitiikan kehittäminen 77 Yhteensä Työsuojelun edistäminen Valtion talousarvion momenttia Työsuojelun edistäminen voidaan käyttää työsuojelurahastoa vastaavan järjestelyn toteuttamiseksi valtionhallinnossa. Ministeriötä työsuojeluasioissa avustava Valtion työterveys- ja työturvallisuusneuvottelukunta tekee ministeriölle ehdotuksia määrärahan käytöstä. Neuvottelukunnan kokoonpano näkyy liitteessä 6. Kertomusvuonna määrärahaa myönnettiin hakemusten perusteella työturvallisuuden kehittämis- tai tutkimushankkeisiin mk ja julkaistiin Hyvä työympäristö lehteä neljä kertaa vuodessa valtion työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle sekä tilattiin Työ, terveys, turvallisuus lehti samalle kohderyhmälle. Valtion eläketurvan kehittäminen Vuonna 2001 siirryttiin valtion eläkejärjestelmässä eläkkeelle keskimäärin 58 v 9 kk iässä. Vuodesta 1996 ikä on noussut yli yhdellä vuodella. Vanhuuseläkeikään asti työssä jaksaneiden osuus kaikista eläkkeelle siirtyneistä on suurentunut 49 prosentista 59 prosenttiin. Keskimääräinen työkyvyttömyysriski on 6,15 promillea. Työkyvyttömyyseläkkeen myöntämissyynä mielenterveyden häiriöt ovat yhä merkittävämpiä. Vuonna 2001 niiden osuus oli 43 %, kun viisi vuotta aikaisemmin osuus oli 41 %.

17 Valtion maksamien työeläkkeiden lukumäärät vuoden lopussa ja vuotuinen eläkemeno vuosina Vuosi Omaeläkkeet Perhe-eläkkeet Yhteensä Eläkemeno Lkm Muutos Lkm Muutos Lkm Muutos Mmk Muutos % % % % , , , ,1 3, , , , ,3 3, , , , ,6 3, , , , ,6 3, , , , ,4 6,09 Työmarkkinoiden keskusjärjestöt sopivat marraskuussa 2001 periaatteista, joiden mukaan yksityisalojen eläkejärjestelmiä kehitetään tavoitteena myöhentää keskimääräistä eläkkeelle siirtymisikää 2-3 vuodella ja sopeuttaa eläkejärjestelmät keskimääräisen elinajan jatkuvaan kasvuun. Yksityisen sektorilla osa muutoksista, jotka koskevat varhaiseläkkeitä, toteutetaan ilmeisesti vuoden 2003 alusta ja osa vuoden 2004 alusta. Suuri joukko kysymyksiä vaatii kuitenkin vielä lisäselvityksiä. Sovittujen muutosten soveltaminen valtion eläkejärjestelmään on järjestelmien erilaisesta rakenteesta johtuen vaikeaa. Valtion eläkejärjestelmän osalta neuvottelut on aloitettu vuonna 2002 niistä asioista, joista on selkeästi sovittu kuten osa-aikaeläke ja yksilöllinen varhaiseläke. Valtion eläkevastuu vuonna 2001 oli 312,7 miljardia markkaa, josta eläkerahasto kattoi 26,8 miljardia markkaa. Valtion eläkerahastosta annetun lain mukaan vuodesta 2001 lähtien eläkerahastosta voidaan siirtää valtiovarastoon määrä, joka enintään vastaa yhtä kolmasosaa valtion eläkejärjestelmän vuotuisesta eläkemenosta. Vuonna 2001 valtiovarastoon siirrettiin 4,93 miljardia markkaa. Yhteensä rahaston varoja on siirretty valtiovarastoon 62,3 miljardia markkaa. Eläkerahaston johtokunta vahvistaa vuosittain sijoitustoiminnan periaatteet sijoitussuunnitelmassa. Rahaston sijoitussalkku oli vuoden 2001 lopussa markkina-arvoltaan 26,3 miljardia markkaa ja sen tuotto oli vuoden 2001 aikana 4,3 %. Virkamieslautakunta Valtiovarainministeriön yhteydessä oleva virkamieslautakunta käsittelee ja ratkaisee sille valtion virkamieslain mukaan kuuluvat asiat. Lautakunnan puheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä on määrätty henkilöistä, joiden ei voida katsoa edustavan työnantaja- eikä työntekijäetua. Jäsenistä kolme on määrätty työnantajia edustavista virkamiehistä ja kolme virkamiesyhdistysten keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Jokaisella jäsenellä on kaksi henkilökohtaista varajäsen-

18 tä. Virkamieslautakunnan uusi koonpano toimikaudeksi näkyy liitteessä 5. Lautakunta kokoontui vuonna kertaa. Lautakunnassa tuli vireille oikaisu- ja korvausvaatimuksia yhteensä 58. Vireillä olleista asioista tehtiin 89 päätöstä. Tilastointi ja tietohuolto Budjettitalouden henkilöstötilinpäätös (HTP) Henkilöstötilinpäätös on tällä hetkellä käytössä vajaassa 80 %:ssa virastoja. Henkilöstötilinpäätösten käyttöönottoa edistettiin pitämällä Hallinnon kehittämiskeskuksessa kaksi koulutustilaisuutta ja luennoimalla aiheesta useissa muissa koulutustilaisuuksissa. Maaliskuussa 2001 julkistettiin uusittu henkilöstötilinpäätöksen käsikirja. Ensimmäinen käsikirja oli tehty vuonna Myös henkilöstötilinpäätökseen liittyviä tietojärjestelmiä uudistettiin. Budjettitalouden henkilöstöä koskeva henkilöstötilinpäätösraportti vuosilta , henkilöstötilinpäätöksen tunnuslukutiedustelu vuodelta 2000 samoin kuin henkilöstötilinpäätöksen käytön seurantatulokset julkistettiin kesäkuussa 2001 pidetyssä ajankohtaisseminaarissa. Valtion palkka-analyysit (VPL) Virastojen ulkoisen palkkauksellisen aseman arviointiin ja valtion uusien palkkausjärjestelmien palkkarakenteen tilastolliseen analysointiin tarkoitettujen palkka-analyysien piirissä oli 54 valtion organisaatiota vuonna Näistä 21 oli sellaisia, joissa uusi järjestelmä oli otettu käyttöön ja loput 23 sellaisia, joissa niitä kokeiltiin. Po. organisaatioiden palveluksessa oli kaikkiaan runsaat henkilöä eli noin 27,6 % (22,3 % vuonna 2000) valtion henkilöstöstä. Kertomusvuonna uusina virastoina palkka-analyyseihin tulivat Suomenlinnan hoitokunta, Siemenperunakeskus, Kuluttajatutkimuskeskus, maistraatit ja ympäristöministeriö. Palkka-analyysit marraskuulta 2001 valmistuivat toukokuussa Kullekin organisaatiolle annettiin virastokohtaiset, omaa palkkauksellista asemaa kuvaavat analyysit kesäkuussa 2001 järjestetyssä palautetilaisuudessa. Uusille VPL:n käyttöön ottaville virastoille järjestettiin luokitustyöhön perehdyttävä koulutustilaisuus marraskuussa VPL:n tulosteiden kehittämistä jatkettiin tavoitteena virastojen ja

19 laitosten uusien palkkausjärjestelmien kehittämisen tukeminen myös henkilökohtaisilla palkka-analyysitulosteilla. Palkkauksen muutoksen analysointia koskeviin vpl -tulosteisiin lisättiin peräkkäisten vuosien identtisiä henkilöitä koskeva tuloste. Valtion palkka-analyysien sähköistä jakelua kehitettiin VTML Extranet-palvelun osana. HELMI-Informaatiojärjestelmä Henkilöstövoimavarojen johtamisen, kehittämisen, hallinnan sekä palvelussuhteen ehtoja koskevan neuvottelutoiminnan avuksi kehitetyn HELMI- Informaatiojärjestelmän käyttöönotot jatkuivat. Kertomusvuonna järjestelmä otettiin käyttöön liikenne- ja viestintäministeriössä, tasavallan presidentin kansliassa, tullilaitoksessa ja Åbo Akademissa. Käyttäjien koulutukseen käytettiin vuoden aikana 16 koulutuspäivää. Valtion työnantajatoiminnan ja henkilöstöstrategian integroidun tiedonhallinnan uudistaminen Vuoden 2001 kesällä valmistui perusselvitys valtion työnantajatoiminnan ja henkilöstöpolitiikan sekä valtiovarainministeriön henkilöstöosaston tiedonhallinnan kehittämisestä ja tietojärjestelmien yhteensovittamisesta. Selvityksessä kartoitettiin valtion työnantajatoiminnassa ja henkilöstöstrategiassa tarvittavaa tietosisältöä sekä eri mahdollisuuksia tiedon tuottamisen nykyaikaistamiseksi ja virtaviivaistamiseksi uutta informaatioteknologiaa hyödyntäen. Samalla selvitettiin virastojen ja laitosten odotuksia Valtion työmarkkinalaitoksen roolista henkilöstövoimavarojen tiedonhallinnan kokonaisuudessa. Selvityksen perusteella on nähtävissä, että valtion keskus- ja virastotasolla on tarve uudistaa henkilöstövoimavarojen tiedonhallintaa. Uudistamisen taustalla on selkeät asiakastarpeet ja palvelutilaus. Perusselvityksen tuloksiin ja selvityksessä esitettyihin toimenpide-ehdotuksiin perustuen hanke jatkuu yksityiskohtaisemmalla määrittelyvaiheen projektilla, joka on pohjana tiedonhallinnan kokonaisuuteen liittyvän järjestelmäympäristön uudistamisessa.

20 Työvoimakustannustutkimus Valtion työvoimakustannustutkimus vuodelta 2000 valmistui joulukuussa 2001, jolloin siitä pidettiin julkistamistilaisuus. Virastoille jaettiin lisäksi palautteena niiden omat työvoimakustannustutkimuksen tulosteet. Aikaisemmin työvoimakustannustutkimuksia on tehty vuosilta 1968, 1974, 1980, 1985, 1990 ja Työvoimakustannustutkimus sisältää yksityiskohtaista tietoa valtion budjettitalouden henkilöstön työajan käytöstä ja työvoimakustannuksista. Tutkimusten välivuosina työvoimakustannukset päivitetään vuosittain ja ennustetaan 1-2 vuodeksi eteenpäin. Valtion henkilörekisterin hyödyntäminen Valtion henkilörekisteri vuodelta 2000 valmistui vuoden 2001 maaliskuun puolivälissä. Rekisteri on poikkileikkaustilanne marraskuun tiedoista. Henkilörekisteristä tehtiin tutkimustietokanta, joka vietiin Internettiin valtiovarainministeriön ulkoisille palvelusivuille. Perinteiseen tapaan laadittiin myös julkaisu Tietoja valtion henkilöstöstä sekä taskutilastot. Kertomusvuonna Valtion työmarkkinalaitos kehitti myös virastoille ja laitoksille suunnattuja kohdennettuja palveluja VTML extranetin muodossa. Virastoille tuotettiin tietoa niiden henkilöstömääristä, palkkarakenteesta ja ansiokehityksestä sekä virastokohtaista ja koko valtiota koskevaa vertailutietoa. Extranet palveluna virastoille annettiin vuotta koskevaa palkka-analyysitulosteita, palkkarakennetulosteita ja vaihtuvuustulosteita. VTML:n kotisivut ja Tekstipankki Valtiovarainministeriön ulkoisten kotisivujen uudistaminen käynnistettiin vuonna Tämän projektin osana Valtion työmarkkinalaitos uudistaa omat kotisivunsa ja kehittää hakupoimintoja vuoden 2002 aikana. Myös Valtion henkilöstöhallinnon voimassa olevien säädösja sopimusasiakirjojen ajantasainen tietokanta Tekstipankki, jota vuoden 1997 alusta alkaen on julkaistu valtiovarainministeriön ulkoisella Internet- kotisivulla, kehitetään osaksi uusia kotisivuja. Valtiovarainministeriö ylläpitää ja päivittää keskustason säädös- ja sopimusasiakirjat. Virastotason virka- ja työehtosopimukset päivittää valtiokonttori.

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Valtiokonttori 1 (23) Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT (27.1.

Valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT (27.1. Valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT (27.1.2017) Hallinnonala Virasto Osasto Virka Virkasuhteen päättymispvm

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 5.1.2016 VM122:00/2014 Riitta Bäck 2260/03.01.01/2014

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 5.1.2016 VM122:00/2014 Riitta Bäck 2260/03.01.01/2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 5.1.2016 VM122:00/2014 Riitta Bäck 2260/03.01.01/2014 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VALTION VIRKAEHTOSOPI- MUSASETUKSEN 10 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007 N:o 859 864 SISÄLLYS N:o Sivu 859 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta... 3867 860

Lisätiedot

Verkkolaskutilastot 2016

Verkkolaskutilastot 2016 Verkkolaskutilastot 216 Kum. Q1-Q2, ostolaskut Verkkolaskun vastaanottoprosentin vertailu 216 kum. Q1-Q2 Hallinnonaloittan Hallinnonalan sisällä kirjanpitoyksiköittäin (mukana hallinnonalat, joissa on

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Valtion virka- ja työehtosopimus 2014 2017. Neuvottelutulos 24.10.2013

Valtion virka- ja työehtosopimus 2014 2017. Neuvottelutulos 24.10.2013 Valtion virka- ja työehtosopimus 2014 2017 Neuvottelutulos 24.10.2013 Sopimuskausi Sopimuskausi on 1.4.2014 31.1.2017. Sopimuskauden ensimmäinen jakso päättyy 31.1.2016 ja toinen jakso 31.1.2017. Työmarkkinakeskusjärjestöt

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Valtion elokuvatarkastamosta annetun lain :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Valtion elokuvatarkastamosta annettua lakia niin, että viraston johtokunta

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖ Vanhempi hallitussihteeri Merja Leinonen VALTIONEUVOSTON ASETUS ELINIKÄISEN OPPIMISEN NEUVOSTOSTA

OPETUSMINISTERIÖ Vanhempi hallitussihteeri Merja Leinonen VALTIONEUVOSTON ASETUS ELINIKÄISEN OPPIMISEN NEUVOSTOSTA OPETUSMINISTERIÖ Muistio Vanhempi hallitussihteeri 6.5.2009 Merja Leinonen VALTIONEUVOSTON ASETUS ELINIKÄISEN OPPIMISEN NEUVOSTOSTA 1 Tausta ja pääasiallinen sisältö Opetusministeriön yhteydessä on vuoden

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS Asettamispäätös VM120:00/2015 Kunta- ja aluehallinto-osasto 2.12.2015 luonnos ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS Asettaminen Toimikausi Valtiovarainministeriö on tänään asettanut aluehallintovirastojen ohjausryhmän

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku!

Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku! Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku! Toimialajohtaja Lasse Skog, Valtiokonttori Kehitysjohtaja Helena Lappalainen, Palkeet Kommenttipuheenvuoro: johtaja, ICT, Juha Koljonen, Palkeet Kieku-hanke loppusuoralla

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta. Esittely

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta. Esittely Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta Esittely Neuvottelukunnan jäsenistö Puheenjohtaja: Pääsihteeri Jukka Pekkala, Suomen liikunta ja urheilu ry Varapuheenjohtaja: Toiminnanjohtaja Riitta Särkelä,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto 1 Jakelussa mainituille VUODEN 2017 TULOSPALKKIOJÄRJESTELMIEN VALMISTELU Kaupunginvaltuuston 16.3.2016 tekemän päätöksen mukaisesti kaupungin johtamisjärjestelmä ja organisaatio uudistuvat 1.6.2017 alkaen.

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA VUONNA Hallinnon ohjaus

VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA VUONNA Hallinnon ohjaus VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA VUONNA 2003 Hallinnon ohjaus 2004 Valtiokonttori Hallinnon ohjaus TIIVISTELMÄ Hyväksyessään hallituksen esityksen valtion maksuperustelaiksi eduskunta edellytti samalla, että

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen Asettamispäätös VM035:00/2012 16.5.2012 Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Valtiovarainministeriö on tänään

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kunnallinen työmarkkinalaitos 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jaana Pirhonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Ministeri Vehviläinen Valtiovarainministeriö Neuvottelukunnan asettaminen Julkisen hallinnon tietohallinnon

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia HE 33/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi mittatekniikan keskuksesta annettua lakia. Ehdotettavat muutokset

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion eläkelakia muutettavaksi siten, että eläkeasioissa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena

Lisätiedot

Nuorisolain uudistaminen työryhmän esitys uudeksi nuorisolaiksi

Nuorisolain uudistaminen työryhmän esitys uudeksi nuorisolaiksi Laatija: Vastauksen määräpäivä: 30.11.2015 Nuorisolain uudistaminen työryhmän esitys uudeksi nuorisolaiksi Sisältö Johdanto, Tausta...1 Jakelu, Vastausohjeet vastaanottajille...1 Aikataulu, Vastuuvalmistelijan

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 25 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä virastoerän

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 106/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 61/2009 25.9.2009 Asia: Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä: A Virasto: Työvoima- ja elinkeinokeskus Korvausvaatimus: TE-keskus

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

VALTION VIRKA- JA TYÖEHDOT SOPIMUSKAUDELLA 2007-2010. Sopimuskaudella 1.10.2007-31.1.2010 palkkoja tarkistetaan seuraavasti:

VALTION VIRKA- JA TYÖEHDOT SOPIMUSKAUDELLA 2007-2010. Sopimuskaudella 1.10.2007-31.1.2010 palkkoja tarkistetaan seuraavasti: KIRJE 1.11.2007 Tiedekunnille, erillisille laitoksille ja hallintovirastolle VALTION VIRKA- JA TYÖEHDOT SOPIMUSKAUDELLA 2007-2010 Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt saavuttivat 13.10.2007

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

VALTIOLLA ON KYSYNTÄÄ OSAAVILLE, KEHITTYVILLE JA KANNUSTAVILLE - henkilöstön kehittämisen periaatteet valtionhallinnossa

VALTIOLLA ON KYSYNTÄÄ OSAAVILLE, KEHITTYVILLE JA KANNUSTAVILLE - henkilöstön kehittämisen periaatteet valtionhallinnossa VALTIOLLA ON KYSYNTÄÄ OSAAVILLE, KEHITTYVILLE JA KANNUSTAVILLE - henkilöstön kehittämisen periaatteet valtionhallinnossa SAATTEEKSI 2 Valtioneuvoston teki 23.3.2006 periaatepäätöksen henkilöstön aseman

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET SAK ry ESITYS 1 TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE 2005-2006, PALKANTARKISTUKSET 1 LÄHTÖKOHDAT Sopimuksen tavoitteena on myönteisen talous- ja työllisyyskehityksen saavuttamiseksi turvata palkansaajien suotuisa

Lisätiedot

Dnro 16/03/2005. Valtion virastot ja laitokset

Dnro 16/03/2005. Valtion virastot ja laitokset VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 7.2.2005 Dnro 16/03/2005 Valtion virastot ja laitokset HALLINNONALA- SEKÄ VIRASTO- JA LAITOSKOHTAISTEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSASIAKIRJOJEN JA ERÄIDEN MUIDEN ASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Paikkatietoasiain neuvottelukunta 2013-2016 2.5.2016 1 Taustaa 1983-91 LIS-projekti kehittämään paikkatietojen yhteiskäyttöä - yhteiskäytön edistäminen lisättiin MML:n tehtäviin - paikkatietohakemisto

Lisätiedot

VALTIO HYVÄ TYÖNANTAJA 2025 Suomalainen virkamiesjohtaja eurooppalaisessa vertailussa

VALTIO HYVÄ TYÖNANTAJA 2025 Suomalainen virkamiesjohtaja eurooppalaisessa vertailussa VALTIO HYVÄ TYÖNANTAJA 2025 Suomalainen virkamiesjohtaja eurooppalaisessa vertailussa Valtionhallinnon johdon päivä 6.2.2017 Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Lisätiedot

Arjen tietoyhteiskunta: Tiedon saatavuuden edistäminen

Arjen tietoyhteiskunta: Tiedon saatavuuden edistäminen Arjen tietoyhteiskunta: Tiedon saatavuuden edistäminen Linked Open Data in Finland Kristiina Pietikäinen Julkisen sektorin tieto -työryhmä Tavoitteet: Määritellä ja käynnistää toimia, joiden tavoitteena

Lisätiedot

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot)

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Eduskunta 110 Eduskunta 110000 Eduskunta 110002 Eduskunnan kanslia 21 Eduskunta 110004 Eduskunnan oikeusasiamiehen

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös

Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös 23.8.2016 Maakuntauudistuksen projektiryhmän päätös 23.8.2016 Säädetään erikseen siitä,

Lisätiedot

Tule töihin valtiolle

Tule töihin valtiolle Tule töihin valtiolle Valtion rekrytointiväylä Valtiolle.fi Löydät Valtiolle.fi -sivustolta lähes kaikki valtiolla parhaillaan avoimena olevat työpaikat. Voit tutustua valtion eri työnantajiin ja kiinnostaviin

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 1 VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 8/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 51/2008 29.8.2008 Asia Palkkaa vastaavaa korvausta koskeva vaatimus ym. Virasto yliopisto Vaatimukset Yliopisto on määrättävä maksamaan

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Valtion verkkolaskutilastot

Valtion verkkolaskutilastot Valtion verkkolaskutilastot Kum. Q1-Q2, myyntilaskut 3.8.216 Verkkolaskun lähetysprosentin vertailu 216 Q1-Q2 Hallinnonaloittan Hallinnonalojen sisällä kirjanpitoyksiköittäin (mukana hallinnonalat, joissa

Lisätiedot

Palvelukeskuksen Käynnistysaikataulu (alustava)

Palvelukeskuksen Käynnistysaikataulu (alustava) Palvelukeskuksen Käynnistysaikataulu (alustava) 15.10.2012 Kokonaisaikataulu TEHTÄVÄ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TORI-hanke Käynnistysvaiheen suunnittelu Palvelukeskustoiminta Palvelukeskuksen perustaminen

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA VUONNA Hallinnon ohjaus

VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA VUONNA Hallinnon ohjaus VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA VUONNA 2008 Hallinnon ohjaus 10.9.2009 Valtiokonttori Hallinnon ohjaus TIIVISTELMÄ Hyväksyessään hallituksen esityksen valtion maksuperustelaiksi eduskunta edellytti samalla,

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. (30.01, osa) Hallinto ja tutkimus 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä.

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä. Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto

Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto Vuosikokous 9.12.2015 Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston vuosikokous 9.12.2015 Suomalaisen Kirjallisuuden

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Puheenjohtajakokous 9.1.2014 Helena Metsälä 10.1.2014 Työryhmä kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia

Lisätiedot

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan HE 125/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 2 ja 11 f :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12. COM() 597 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin

Lisätiedot

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1 Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Kaupunginvaltuuston 10. päivänä joulukuuta 2012 85 hyväksymä. 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

* Liikuntamäärärahat mk tp n mk tp (lapsiin ja nuoriin kohdistuu noin 50%) * Liikunnan koulutuskeskukset mk tp

* Liikuntamäärärahat mk tp n mk tp (lapsiin ja nuoriin kohdistuu noin 50%) * Liikunnan koulutuskeskukset mk tp Lapsiin ja nuoriin kohdistuvia menoja valtion talousarviossa 1998 (laatinut Kimmo Aaltonen, opetusministeriön nuorisoyksikkö) (tp = tilinpäätöstieto) (ta = talousarviotieto) (n. = arvio) OPETUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 1 1 (6) KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010 2011 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen voimassaoloaika Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2010 31.12.2011.

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 110/2009 vp Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 2010 ja sairausvakuutuslain 7 luvun :n ja 18 luvun :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51 SISÄLLYS N:o Sivu 45 Laki Leivonmäen kansallispuistosta... 93 46 Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta

Lisätiedot

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla.

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla. KUNNALLISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisten muusikkojen virkaja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Työvaliokunta 17.1.2014 Helena Metsälä Työryhmän kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia Kari Ojalahti

Lisätiedot

TES: 325002 PL: 01 Liite 1

TES: 325002 PL: 01 Liite 1 TES: 325002 PL: 01 Liite 1 MEKin palkkausjärjestelmäliite 1 Määräysten soveltamisala Määräyksiä sovelletaan Matkailun edistämiskeskuksen (MEK) niihin kotimaassa työskenteleviin työsopimussuhteisiin toimihenkilöihin,

Lisätiedot

VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA VUONNA Hallinnon ohjaus

VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA VUONNA Hallinnon ohjaus VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA VUONNA 2005 Hallinnon ohjaus 23.8.2006 Valtiokonttori Hallinnon ohjaus TIIVISTELMÄ Hyväksyessään hallituksen esityksen valtion maksuperustelaiksi eduskunta edellytti samalla,

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI TIEDOTE 643/532/2007 Hallinnon ohjaus Keskuskirjanpito ja raportointi

VALTIOKONTTORI TIEDOTE 643/532/2007 Hallinnon ohjaus Keskuskirjanpito ja raportointi VALTIOKONTTORI TIEDOTE 643/532/2007 Hallinnon ohjaus Keskuskirjanpito ja raportointi 2.1.2008 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot TILIVIRASTOT Valtion talousarviosta annetun

Lisätiedot

VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA VUONNA Hallinnon ohjaus

VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA VUONNA Hallinnon ohjaus VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA VUONNA 2007 Hallinnon ohjaus 6.8.2008 Valtiokonttori Hallinnon ohjaus TIIVISTELMÄ Hyväksyessään hallituksen esityksen valtion maksuperustelaiksi eduskunta edellytti samalla,

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti

Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti Laatija: Oikeusministeriö Vastauksen määräpäivä: 30.11.2015 Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti Sisältö Johdanto, Tausta... 1 Jakelu... 2

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Valtionhallinnon rakenteiden uudistaminen hallituksen ohjelman ja kärkihankkeiden mukaisesti

Valtionhallinnon rakenteiden uudistaminen hallituksen ohjelman ja kärkihankkeiden mukaisesti Valtionhallinnon rakenteiden uudistaminen hallituksen ohjelman ja kärkihankkeiden mukaisesti Kuntamarkkinat 9.9.2015 Hallitusneuvos, yksikön päällikkö Tarja Hyvönen, valtiovarainministeriö Kunta- ja aluehallinto-osasto

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 357. Laki. kuntajakolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 357. Laki. kuntajakolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2008 N:o 357 363 SISÄLLYS N:o Sivu 357 Laki kuntajakolain muuttamisesta... 945 358 Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa

Lisätiedot

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN 1.3.2010-28.2.2013 Sihteeri Antti Rainio INSPIRE direktiivi 19 artikla: Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yhteystaho, tavallisesti jokin viranomainen, joka vastaa tätä direktiiviä

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Henkilöstön asema muutostilanteessa. Info- ja keskustelutilaisuus

Henkilöstön asema muutostilanteessa. Info- ja keskustelutilaisuus Henkilöstön asema muutostilanteessa Info- ja keskustelutilaisuus 29.3.2007 VN:n päätökset 2001 ja 2006 Vuoden 2001 periaatepäätöksen tavoitteena varautua ikärakenteen muutoksesta johtuviin toimiin valtionhallinnossa

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan. joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan,

Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan. joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan, Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan palkkausjärjestelmästä, joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan, jota edustaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisena

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Työväenliikkeen kirjasto

Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Työväenliikkeen kirjasto Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous 26.11.2007 Työväenliikkeen kirjasto Katsaus toimintaan vuonna 2007 Ritva Hänninen, Ilmatieteen laitos 30.09.09 EriK-toiminnan tarkoitus - Tekee tunnetuksi erikoiskirjastojen

Lisätiedot

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto-ohjelmat tukevat valtionhallinnon työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta ja henkilöstön kehittämistä. Kansainvälisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (562) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (561)

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (562) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (561) VALTIOKONTTORI TIEDOTE 478/03/2008 Hallinnon ohjaus 2.1.2009 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot TILIVIRASTOT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/92 muut. 927/94)

Lisätiedot

lainsäädännön uudistaminen

lainsäädännön uudistaminen Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön uudistaminen Yksityisen terveydenhuollon ajankohtaispäivä 19.5.2016, PSAVI Lakimies Maarit Karjalainen, Valvira 21 Työryhmän tehtävät (STM työryhmä

Lisätiedot

SEKTORITUTKIMUS UUDISTUU. Esko-Olavi Seppälä Esko-Olavi Seppälä / SB

SEKTORITUTKIMUS UUDISTUU. Esko-Olavi Seppälä Esko-Olavi Seppälä / SB SEKTORITUTKIMUS UUDISTUU Esko-Olavi Seppälä 29.8.2007 Neuvon työryhmä 2006-2007 Työssä tuli tarkastella Sektoritutkimuksen kokonaisorganisaatiota Perusrahoituksen kehittämistä kilpaillun rahoituksen suuntaan,

Lisätiedot

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työajan henkilöstökustannusten kaavamainen jako bruttotyöajan, tehdyn työajan ja tehokkaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007. TES : 313011 PL: 01-06 P ö y t ä k i r j a Merenkulkulaitoksen ja Merenkulkulaitoksen tekniset toimihenkilöt MERTE ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin Merenkulkulaitoksessa 9.12.2004.

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 36/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 37/2012 8.6.2012 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, vahtimestari Virasto Korkeakoulu Korvausvaatimus Korkeakoulu on

Lisätiedot

HE 137/1997 vp PERUSTELUT

HE 137/1997 vp PERUSTELUT HE 137/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain 4 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion eläkerahastosta

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen neuvoston kevätkokous , klo Ylessä, Iso Paja. Katsaus toimintaan vuonna 2008 Ritva Hänninen, Ilmatieteen laitos

Erikoiskirjastojen neuvoston kevätkokous , klo Ylessä, Iso Paja. Katsaus toimintaan vuonna 2008 Ritva Hänninen, Ilmatieteen laitos Erikoiskirjastojen neuvoston kevätkokous 26.3.2009, klo 13-16 Ylessä, Iso Paja Katsaus toimintaan vuonna 2008 Ritva Hänninen, Ilmatieteen laitos 2.10.2009 EriK-toiminnan tarkoitus Tekee tunnetuksi erikoiskirjastojen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

, VES , TES SMDno/2011/102 1

, VES , TES SMDno/2011/102 1 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 16 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry :n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry :n välillä virastoerän

Lisätiedot