Johtokunnan kokous Pöytäkirja 5/2019

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johtokunnan kokous Pöytäkirja 5/2019"

Transkriptio

1 Johtokunnan kokous Pöytäkirja 5/2019

2 PÖYTÄKIRJA 2 (9) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika klo Paikka SKYPE-kokous/ ISLABin hallinnon kokoushuone, KYS, rak 1A, 3. krs, Kuopio Asiat Allekirjoitukset Merja Miettinen puheenjohtaja Anu Tervala pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi. Risto Kortelainen Heikki Löppönen Pöytäkirjan nähtävänä pito Liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Liikelaitoskuntayhtymän kirjaamossa (osoitteessa Puijonlaaksontie 2, Kuopio, c/o KYS/Puijon sairaala rak 1A, 3. krs.) klo

3 PÖYTÄKIRJA 3 (9) Käsiteltävät asiat 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN SELVITYS LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISTYÖSTÄ HUS:N KANSSA JA SOPIMUSLUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN LUOTTOKORTTIEN HAKEMINEN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIONTIKERTOMUKSEN KÄSITTELY VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT LISÄYS VUODEN 2019 INVESTOINTISUUNNITELMAAN SEURAAVAN YHTYMÄKOKOUKSEN AJANKOHDASTA PÄÄTTÄMINEN KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN... 9

4 PÖYTÄKIRJA 4 (9) Listan asianro KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Varsinaiset jäsenet Juha Hartikainen Merja Miettinen Ilkka Naukkarinen Risto Kortelainen Panu Peitsaro Jere Penttilä Riitta Smolander Puheenjohtaja Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä Varajäsenet Heikki Löppönen Antti Hedman Juha Mustonen Jarmo J. Koski Saara Pesonen Asko Saatsi Risto Ockenström Merja Miettinen Päivi Ylikangas, vt. toimitusjohtaja Anu Tervala, hallinto- ja talouspäällikkö Kokouskutsu lähetetään johtokunnan varsinaisille jäsenille sähköpostitse 5 vrk ennen kokousta. Materiaalia voidaan tarvittaessa toimittaa myös postitse sähköisen kokouskutsun lähettämisen jälkeen, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Määräaika, jonka perusteella kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi, koskee sähköisesti lähetettyä kutsua. Kokousten esityslista julkaistaan ennen kokousta myös ISLABin internet-sivuilla. Johtokunnan puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunnan puheenjohtaja Merja Miettinen avasi kokouksen klo Läsnäolijat: Merja Miettinen, puheenjohtaja Heikki Löppönen Risto Kortelainen Juha Mustonen (skype-yhteys) Panu Peitsaro (skype-yhteys) Riitta Smolander (skype-yhteys) Päivi Ylikangas, esittelijä Anu Tervala, pöytäkirjan pitäjä Poissa: Juha Hartikainen (varahenkilö paikalla) Ilkka Naukkarinen (varahenkilö paikalla) Jere Penttilä Kokouskutsu on lähetetty Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PÖYTÄKIRJA 5 (9) Listan asianro KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKAS- TUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN Listan asianro 3. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Johtokunta valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Risto Kortelainen ja Heikki Löppönen. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. 48 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Listan asianro 4. Toimitusjohtajan muutettu esitys: Korjataan pykälänumerot alkamaan pykälästä 46 (kokouskutsussa virheellisesti pykälästä 44). Lisätään käsiteltäväksi yksi asiakohta, ja muutetaan lopun pykälänumerot seuraavasti: - 55 Lisäys investointisuunnitelmaan Seuraavan yhtymäkokouksen ajankohdasta päättäminen - 57 Kokouksen päättäminen 49 KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimitusjohtaja antaa johtokunnalle tilannekatsauksen. Katsaus jaetaan pöydälle (oheismateriaali 1). Johtokunta päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

6 PÖYTÄKIRJA 6 (9) Listan asianro SELVITYS LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISTYÖSTÄ HUS:N KANSSA JA SOPIMUS- LUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN Listan asianro 6. Sopimusluonnos ei ole valmistunut vielä johtokunnan kokoukseen mennessä. Patologian selvitys on tehty samaan aikaan hankkeen yhteydessä, ja sitä jatketaan ISLABista erillään yhteistyössä ERVA-alueen kesken. Antti Hedman toimii ryhmän kokoonkutsujana, ja mukaan otetaan johtajaylilääkärit ja patologian esimiehet. Johtokunnan puheenjohtajan muutettu esitys: Johtokunta merkitsee tiedoksi hankkeen tilanteen. Sopimusluonnos jaetaan johtokunnalle heti kun se on jaettavissa, ja asiaa käsitellään seuraavissa johtokunnan kokouksissa ja LUOTTOKORTTIEN HAKEMINEN Liikelaitoskuntayhtymällä ei ole ollut aikaisemmin lainkaan luottokortteja. Tämä on aiheuttanut jonkin verran käytännön ongelmia, koska nykyään esim. suurin osa matkavarauksista tai esim. ammattikirjallisuuden hankinnoista vaatii luottokorttivahvistuksen. Johtokunnalle on päädytty esittämään, että keskeisille viranhaltijoille otettaisiin luotokortit. Korttien käyttöön liittyvät menettelyt ja niiden ohjeistus sekä ja sisäisen valvonnan menettelyt laaditaan ennen korttien käyttöönottoa. Toimitusjohtajan muutettu esitys: Johtokunta päättää hakea luottokorttia keskeisille viranhaltijoille, jotka ovat toimitusjohtaja, hallinto- ja talousjohtaja, henkilöstöjohtaja, tietohallintojohtaja sekä aluelaboratorioiden johtajat. Päätöksentekohetkellä viranhaltijat ovat seuraavat: - vt. toimitusjohtaja Päivi Ylikangas - hallinto- ja talousjohtaja Anu Tervala - henkilöstöjohtaja Jaana Lyhykäinen Johtokunta päättää, että toimitusjohtajan kortin luottoraja on ja muiden euroa.

7 PÖYTÄKIRJA 7 (9) Listan asianro TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIONTIKERTOMUKSEN KÄSITTELY Listan asianro 8. Kuntalain (410/2015) 121 :n 4 mom. mukaan tarkastuslautakunta antaa yhtymäkokoukselle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään yhtymäkokouksessa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa yhtymäkokoukselle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Johtokunta antaa yhtymäkokoukselle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Yhtymäkokous käsitteli ja hyväksyi osaltaan LIITTEENÄ 1 esitetyn arviointikertomuksen kokouksessaan , ja päätti saattaa sen edelleen käsiteltäväksi liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle. Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan, että keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on saavutettu. Johtokunta merkitsee tiedoksi ja käsittelee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen. Johtokunta päättää esittää lausuntonaan yhtymäkokoukselle, että arviointikertomus huomioidaan vuoden 2019 toiminnan johtamisessa ja seurannassa sekä vuoden 2020 talousarvion ja liiketoimintasuunnitelman valmistelussa. 53 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Oheismateriaali 3 (jaetaan pöydälle). Johtokunta päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan oheismateriaalissa 3 esitettyihin päätöksiin.

8 PÖYTÄKIRJA 8 (9) Listan asianro TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Listan asianro 10. Servica Oy:n osakkeiden oston toteutuminen Osakkeiden omistusoikeus on siirtynyt ja varainsiirtovero on maksettu Johtokunta merkitsee asian tiedoksi. 55 LISÄYS VUODEN 2019 INVESTOINTISUUNNITELMAAN Vuoden 2019 investointisuunnitelman alkuperäinen kokonaissumma on euroa pidetyssä yhtymäkokouksessa vuoden 2019 asetettiin tavoitteeksi, että vuoden 2019 investointisuunnitelman kokonaissumma saisi olla enintään euroa. Vuoden 2019 investointisuunnitelmaan on tarve lisätä biosuojalaboratorion (BSL) biosuoja- ja vetokaappihankinnat. Hankintojen on aiemman suunnitelman mukaan ollut tarkoitus tapahtua vuoden 2020 puolella, mutta aikataulu on nopeutunut PSSHP:n rakennushankkeiden aikataulujen vuoksi, ja tulevat tehtäväksi jo kuluvana vuonna. Yhtymäkokouksen asettaman investointien kokonaismäärän ei lisäyksestä huolimatta odoteta ylittyvän, vaan lisäys pyritään kattamaan muilla investointisuunnitelman muutoksilla. Johtokunta päättää lisätä biosuojalaboratorion biosuoja- ja vetokaappihankinnat vuoden 2019 investointisuunnitelmaan, koska rakennushankkeiden aikataulu on aikaistunut. Mikäli lisäystä ei pystytä kattamaan muilla investointisuunnitelman muutoksilla, yhtymäkokoukselle esitetään kokonaissumman kasvattamista vastaavasti.

9 PÖYTÄKIRJA 9 (9) Listan asianro SEURAAVAN YHTYMÄKOKOUKSEN AJANKOHDASTA PÄÄTTÄMINEN Yhtymäkokous päättää, milloin seuraava yhtymäkokous kutsutaan koolle. Asiana mm. perussopimuksen muutos. Johtokunta päättää kutsua yhtymäkokouksen koolle klo 10. Listan asianro KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Seuraavat kokoukset pidetään seuraavasti: klo 10 Skype-kokous Kuopiossa, kokoukset aloitettaneen noin klo 12, aikataulut täsmentyvät.

10 PÖYTÄKIRJA 10 (9) OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 46-50, 54, Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät: 51-53, 55 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 135 :n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 51-53, 55 Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Oikaisuvaatimusviranomaisena, jolle oikaisuvaatimus tehdään, toimii Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän johtokunta, osoite: Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä, Kirjaamo, PL 1700, KUOPIO. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkuntayhtymien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksen mukana tulee olla päätös, johon oikaisua vaaditaan, sekä selvitys siitä päivästä, mistä oikaisuvaatimusta koskeva aika edellä sanotun mukaan on luettava. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.