Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013"

Transkriptio

1 VACON OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2013

2 Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote Loka-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 87,7 miljoonaa euroa (94,4 milj. euroa). Laskua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 7,1 %. Liikevaihto oli 97,8 miljoonaa euroa (103,2 milj. euroa), jossa oli laskua 5,2 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 9,7 miljoonaa euroa ja 9,9 % liikevaihdosta (12,2 milj. euroa ja 11,8 % liikevaihdosta). Liikevoitto oli 9,7 miljoonaa euroa ja 9,9 % liikevaihdosta (11,0 milj. euroa ja 10,7 % liikevaihdosta). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 14,7 miljoonaa euroa (15,1 milj. euroa). Tulos/osake oli 0,44 euroa (0,51 euroa). Tammi joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 399,8 miljoonaa euroa (401,9 milj. euroa). Laskua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 0,5 %. Liikevaihto oli 403,0 miljoonaa euroa (388,4 milj. euroa), jossa oli kasvua 3,8 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 40,6 miljoonaa euroa ja 10,1 % liikevaihdosta (36,5 milj. euroa ja 9,4 % liikevaihdosta). Liikevoitto oli 40,6 miljoonaa euroa ja 10,1 % liikevaihdosta (38,0 milj. euroa ja 9,8 % liikevaihdosta). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 46,7 miljoonaa euroa (52,3 milj. euroa). Tulos/osake oli 1,84 euroa (1,72 euroa). Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuoden 2013 tuloksesta maksetaan osinkoa 1,30 euroa osakkeelta. 2

3 Loka-joulukuun avainluvut: Milj. euroa 10-12/2013 oikaistu* 10-12/2012 Muutos, % Saadut tilaukset 87,7 94,4-7,1 % Liikevaihto 97,8 103,2-5,2 % Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 9,7 12,2-20,7 % % liikevaihdosta 9,9 % 11,8 % Liikevoitto 9,7 11,0-12,1 % % liikevaihdosta 9,9 % 10,7 % Tulos ennen veroja 9,2 10,7-14,2 % Tammi joulukuun avainluvut: Milj. euroa 1-12/2013 oikaistu* 1-12/2012 Muutos, % Saadut tilaukset 399,8 401,9-0,5 % Tilauskanta 46,8 50,0-6,4 % Liikevaihto 403,0 388,4 3,8 % Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 40,6 36,5 11,3 % % liikevaihdosta 10,1 % 9,4 % Liikevoitto 40,6 38,0 6,9 % % liikevaihdosta 10,1 % 9,8 % Tulos ennen veroja 39,7 37,1 6,8 % Liiketoiminnan nettorahavirta 46,7 52,3-10,7 % Tulos/osake, EUR 1,84 1,72 7,2 % Oman pääoman tuotto, % 25,4 % 26,1 % Korolliset nettovelat -17,2-10,3 66,8 % Nettovelkaantumisaste, % -14,7 % -9,5 % Bruttoinvestoinnit 19,7 14,0 41,2 % *IAS 19 standardin mukaiset oikaistut luvut. IFRS-standardimuutoksista on kerrottu tarkemmin tämän osavuosikatsauksen loppuosassa. 3

4 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys Vuonna 2013 Vacon kasvatti liikevaihtoaan ja paransi kannattavuuttaan haastavassa markkinatilanteessa. Yhtiön arvion mukaan taajuusmuuttajamarkkinoiden kasvu oli hidasta vuonna Tilaukset pienenivät loka-joulukuussa 2013 vertailukauteen nähden. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueella tilaukset kasvoivat lukuun ottamatta uusiutuvan energian tuotantoon suunnattuja tuotteita, joissa tilaukset laskivat. Kokonaisuutena tilaukset EMEA-alueella olivat vertailukautta matalammalla tasolla. Aasian ja Tyynenmeren (APAC) alueen tilausten lasku johtui muutamien asiakkaiden tilausten kausivaihtelusta. Pohjois- ja Etelä-Amerikassa tilausten lasku jakaantui useammalle eri teollisuudenalalle. Vaconin saadut tilaukset olivat vuonna 2013 lähes edellisvuoden tasolla. EMEA-alueella sekä APACalueella tilaukset kasvoivat jonkin verran vuonna Pohjois- ja Etelä-Amerikassa tilaukset laskivat tammi-joulukuussa Vaconin liikevaihto laski loka-joulukuussa Liikevaihdon laskuun vaikuttivat joidenkin asiakastoimitusten siirtyminen vuodelle 2014 ja uusiutuvan energian tuotantoon suunnattujen tuotteiden myynnin lasku EMEA-alueella. Alueellisesti liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa APAC-alueella. EMEA-alueella ja Pohjois- ja Etelä-Amerikassa liikevaihto sen sijaan laski. Tammi-joulukuussa 2013 Vaconin liikevaihto kasvoi vertailukauteen nähden. Liikevaihto kasvoi mm. rakennusautomaatioon ja uusiutuvan energian tuotantoon suunnattujen tuotteiden osalta. Vuonna 2013 liikevaihto kasvoi EMEA- ja APAC-alueilla, mutta laski Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Vacon on käynnistänyt lisätoimenpiteet tilausten ja liikevaihdon saattamiseksi kasvu-uralle Pohjois- ja Etelä- Amerikassa vuonna Vuonna 2013 yhtiön kannattavuus parani selvästi vertailukauteen nähden, mutta vuoden viimeisen neljänneksen kannattavuus oli vertailukautta heikompi liikevaihdon laskun vuoksi. Kannattavuuden paranemiseen vuonna 2013 vaikutti erityisesti kustannushyöty materiaalihankintojen siirtämisestä matalamman kustannustason maihin. Vacon on päättänyt laajentaa tuotetarjontaansa keskijännitteellä toimivien taajuusmuuttajien markkinoille. Vaconin nykyiset taajuusmuuttajat toimivat pienjännitealueella, kun taas keskijännitealueen taajuusmuuttajat toimivat tyypillisesti useiden kilovolttien jännitealueella ja useiden megawattien tehoilla. Keskijännitealueen taajuusmuuttajien maailmanmarkkinat ovat kasvussa ja tällä hetkellä niiden arvoksi arvioidaan 2,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria (IHS). Vaconin keskijännitealueen taajuusmuuttajien ensimmäisten pilottitoimitusten on määrä tapahtua vuonna Vacon lanseerasi lokakuussa 2013 markkinoille uuden VACON NXP Grid Converter taajuusmuuttajan, joka edustaa energian optimoinnin seuraavaa kehitysaskelta ja osaltaan varmistaa, että esimerkiksi laivojen ja satamien omistajat kykenevät parantamaan energiatehokkuutta ja tuottavuutta. 4

5 Tilaukset ja tilauskanta Saatujen tilausten arvo oli loka-joulukuussa 87,7 miljoonaa euroa (94,4 milj. euroa). Tilausten alueellinen kehitys vertailukauteen verrattuna oli seuraava: APAC-alueella laskua 18,9 %, EMEA-alueella laskua 1,2 % ja Pohjois- ja Etelä-Amerikassa laskua 9,5 %. Tammi-joulukuussa tilaukset olivat 399,8 miljoonaa euroa (401,9 milj. euroa). Tilauskanta laski vuoden alusta 6,4 % ja oli kauden lopussa 46,8 miljoonaa euroa (50,0 milj. euroa). Liikevaihto Vaconin liikevaihto oli loka-joulukuussa 97,8 miljoonaa euroa (103,2 milj. euroa). Liikevaihto laski 5,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tammi-joulukuussa liikevaihto oli 403,0 miljoonaa euroa (388,4 milj. euroa), jossa oli kasvua 3,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vacon-konsernin liikevaihdon jakauma alueittain: Milj. euroa 10-12/ 2013 % liikevaihdosta 10-12/ 2012 % liikevaihdosta 1-12/ 2013 % liikevaihdosta 1-12/ 2012 % liikevaihdosta Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka 55,1 56,3 % 60,5 58,6 % 242,1 60,1 % 225,5 58,1 % Pohjois- ja Etelä-Amerikka 18,9 19,4 % 19,9 19,3 % 70,7 17,6 % 76,6 19,7 % Aasia ja Tyynenmeren alue 23,8 24,3 % 22,8 22,1 % 90,2 22,4 % 86,2 22,2 % Yhteensä 97,8 100,0 % 103,2 100,0 % 403,0 100,0 % 388,4 100,0 % APAC-alueella liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa EMEA-alueella Vaconin liikevaihto laski lokajoulukuussa Liikevaihto laski EMEA-alueella erityisesti uusiutuvan energian tuotantoon suunnattujen tuotteiden osalta. Pohjois- ja Etelä-Amerikassa liikevaihto laski vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. Maantieteellisesti vahvin kasvualue vuonna 2013 oli EMEA-alue, jossa liikevaihto kasvoi 7,3 %. Vaconin Euroopan oma myyntiverkosto menestyi erinomaisesti haastavassa markkinatilanteessa. EMEA-alueella parhaiten kasvaneita asiakastoimialoja vuonna 2013 olivat meriteollisuus ja uusiutuvan energian tuotanto. APAC-alueella liikevaihto kasvoi 4,7 % vuonna Liikevaihto kasvoi erityisesti rakennusautomaatiossa. Myynti kotimaisille asiakkaille Kiinassa ei kehittynyt odotusten mukaisesti. Pohjois- ja Etelä-Amerikassa liikevaihto laski 7,7 % vuonna Liikevaihto laski useammalla eri teollisuuden alalla. Vacon on käynnistänyt lisätoimenpiteet tilausten ja liikevaihdon saattamiseksi kasvuuralle Pohjois- ja Etelä-Amerikassa vuonna Vaconin alueellisen myynnin raportointi perustuu laskutusosoitteisiin, ei tuotteiden loppusijoituspaikkaan. 5

6 Vacon-konsernin liikevaihdon jakauma jakelukanavittain: Milj. euroa 10-12/ 2013 % liikevaihdosta 10-12/ 2012 % liikevaihdosta 1-12/ 2013 % liikevaihdosta 1-12/ 2012 % liikevaihdosta Loppuasiakkaat 8,0 8,2 % 10,6 10,2 % 31,1 7,7 % 32,1 8,3 % Jakelijat 15,5 15,8 % 18,5 17,9 % 63,6 15,8 % 62,6 16,1 % Kone- ja laitevalmistajat 32,7 33,5 % 34,5 33,5 % 137,6 34,1 % 124,5 32,1 % Brand label -asiakkaat 16,2 16,6 % 16,2 15,7 % 63,2 15,7 % 69,9 18,0 % Järjestelmätoimittajat 25,4 25,9 % 23,4 22,7 % 107,5 26,7 % 99,3 25,6 % Yhteensä 97,8 100,0 % 103,2 100,0 % 403,0 100,0 % 388,4 100,0 % Vaconin myynti järjestelmätoimittajille kasvoi loka-joulukuussa Myynti Brand label -asiakkaille pysyi vertailukauden tasolla. Myynti kone- ja laitevalmistajille sekä loppuasiakkaille ja jakelijoille sen sijaan laski. Vaconin liikevaihto kone- ja laitevalmistajille, järjestelmätoimittajille ja jakelijoille on kasvanut viime vuodesta, kun taas loppuasiakkaiden ja Brand label -asiakkaiden osuus on laskenut. Liikevaihdon jakauma Vacon-konsernin suurimpien asiakastoimialojen osalta: Asiakastoimiala Osuus liikevaihdosta vuonna 2013 Osuus liikevaihdosta vuonna 2012 Osuus liikevaihdosta vuonna 2011 Rakennusautomaatio 26 % 25 % 19 % Jakelijat ja brand label asiakkaat 21 % 21 % 22 % Meriteollisuus 12 % 13 % 9 % Yleinen prosessiteollisuus, nosturit ja nostimet 6 % 7 % 7 % Uusiutuvan energian tuotanto 5 % 3 % 13 % Vedenkäsittely 4 % 4 % 4 % Energiantuotanto 4 % 3 % 3 % Kaivos- ja metalliteollisuus 3 % 4 % 4 % Muut asiakastoimialat yhteensä 20 % 20 % 19 % Vaconin liikevaihdon jakaumassa suurimpien asiakastoimialojen osalta ei ole tapahtunut suuria muutoksia vuonna Voimakkaimmin kasvoi myynti rakennusautomaation ja uusiutuvan energian tuotantoon suunnattujen tuotteiden osalta. Suurimmista asiakastoimialoista kaivos- ja metalliteollisuuden sekä yleisen prosessiteollisuuden, nostureiden ja nostimien osuus Vaconin liikevaihdosta laski. 6

7 Liikevoitto ja tulos Loka-joulukuussa 2013 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 9,7 miljoonaa euroa ja 9,9 % liikevaihdosta (liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,2 milj. euroa ja 11,8 %). Yhtiön kannattavuuden laskuun loka-joulukuussa vaikutti liikevaihdon lasku. Loka-joulukuussa 2013 ei ollut kertaluonteisia eriä. Vertailukautena 2012 kertaluonteisten erien nettovaikutus yhtiön liikevoittoon oli -1,2 miljoonaa euroa. Vaconin liikevoitto parani selvästi vuonna Tähän vaikutti erityisesti kustannushyöty materiaalihankintojen siirtämisestä matalamman kustannustason maihin. Tammi-joulukuussa liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 40,6 miljoonaa euroa ja 10,1 % liikevaihdosta (liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 36,5 milj. euroa ja 9,4 %). Vuonna 2013 ei ollut kertaluonteisia eriä. Vuonna 2012 kertaluonteisten kertaerien nettovaikutus yhtiön liikevoittoon oli 1,5 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,44 euroa loka-joulukuussa (0,51 euroa) ja 1,84 euroa tammi-joulukuussa (1,72 euroa). Tase ja rahavirta Yhtiön tase säilyi vahvana ja liiketoiminnan nettorahavirta oli loka-joulukuussa 14,7 milj. euroa (15,1 milj. euroa). Nettorahavirta oli tammi-joulukuussa 46,7 miljoonaa euroa (52,3 milj. euroa). Yhtiö on nettovelaton. Liiketoiminnan vahvan nettorahavirran ansiosta yhtiön nettovelkaantumisaste oli -14,7 % (-9,5 %). Nettovelka oli katsauskauden lopussa -17,2 miljoonaa euroa ja kassavarat 35,9 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 216,4 miljoonaa euroa (206,7 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 55,0 % (53,0 %). Konsernin pääomarakenne ja maksuvalmius säilyivät hyvinä. Korolliset velat olivat 18,7 miljoonaa euroa kauden lopussa (20,7 milj. euroa). Tutkimus ja tuotekehitys Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat tammi-joulukuun aikana 27,3 miljoonaa euroa (25,1 milj. euroa), joista 5,9 miljoonaa euroa (4,5 milj. euroa) aktivoitiin tuotekehitysmenoina. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen osuus oli 6,8 % konsernin liikevaihdosta (6,5 %). Tutkimuksessa ja tuotekehityksessä on panostettu vuonna 2013 erityisesti keskijännitteellä toimivien taajuusmuuttajien tuotekehitystyöhön, VACON 100 tuoteperheen tehoalueen laajentamiseen ja VACON NXP System Drive tuotteen kehittämiseen. Vacon on päättänyt laajentaa tuotetarjontaansa keskijännitteellä toimivien taajuusmuuttajien markkinoille. Vaconin nykyiset taajuusmuuttajat toimivat pienjännitealueella, kun taas keskijännitealueen taajuusmuuttajat toimivat tyypillisesti useiden kilovolttien jännitealueella ja useiden megawattien tehoilla. Keskijännitealueen taajuusmuuttajien maailmanmarkkinat ovat kasvussa ja tällä hetkellä niiden arvoksi arvioidaan 2,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria (IHS). Vaconin keskijännitealueen taajuusmuuttajien ensimmäisten pilottitoimitusten on määrä tapahtua vuonna Vacon lanseerasi lokakuussa 2013 markkinoille uuden VACON NXP Grid Converter taajuusmuuttajan, joka edustaa energian optimoinnin seuraavaa kehitysaskelta ja osaltaan varmistaa, että esimerkiksi laivojen ja satamien omistajat kykenevät parantamaan energiatehokkuutta ja tuottavuutta. 7

8 Investoinnit Konsernin bruttoinvestoinnit olivat tammi-joulukuussa 19,7 miljoonaa euroa (14,0 milj. euroa). Investoinnit kohdistuivat muun muassa tuotannon ja tietojärjestelmien kehittämiseen. Yhtiö on käynnistänyt tietojärjestelmien kehitysohjelman tukemaan tulevaisuuden kasvutavoitteita. Nämä panostukset vaikuttivat vertailukautta suurempiin investointeihin. Organisaatio ja henkilöstö Joulukuun lopussa konsernin palveluksessa oli henkilöä (1 513), joista 744 (708) oli Suomessa ja 852 (805) muissa maissa. Maantieteellisesti henkilöstömäärä kasvoi voimakkaimmin EMEA-alueella. Alla olevassa taulukossa on esitetty Vaconin katsauskauden keskimääräiset henkilömäärät: 1-12/ /2012 Toimihenkilöitä Työntekijöitä Yhteensä Muutokset ylimmässä johdossa Vaconin talous- ja rahoitusjohtaja Pia Aaltonen-Forsell jää äitiyslomalle helmikuussa Hänen äitiyslomansa ajaksi Vaconin talous- ja rahoitusjohtajaksi ja Vacon-konsernin johtoryhmän jäseneksi on nimitetty KTM Ann-Louise Brännback (s. 1964). Ann-Louise Brännback on työskennellyt aiemmin Vacon-konsernissa useissa taloushallinnon johtotehtävissä, mm. Group Controllerina. Muut keskeiset tapahtumat katsauskaudella Vacon järjesti pääomamarkkinapäivän Helsingissä Tilaisuudessa Vaconin johto esitteli yhtiön vision, uudet pitkänajan taloudelliset tavoitteet ja uudistetun strategian. Vaconin taloudelliset tavoitteet vuosiksi ovat seuraavat: Kasvu: Tavoitteena on saavuttaa yli 10 %:n keskimääräinen vuotuinen liikevaihdon kasvu. Kasvutavoite perustuu liiketoiminnan orgaaniseen kasvattamiseen markkinaympäristössä, jossa taajuusmuuttajamarkkinat kasvavat selvästi keskimääräistä bruttokansantuotetta nopeammin. Valikoituja yritysostoja voidaan käyttää kasvun kiihdyttämiseksi edelleen. Kannattavuus: Pitkänajan kannattavuustavoitteena on saavuttaa liikevoittoprosentissa 14 %:n kestävä taso. Vacon keskittyy kasvuun ja toimenpiteisiin, joilla parannetaan yhtiön tehokkuutta pitkällä aikavälillä ja näin saavutetaan suurempi absoluuttinen liikevoitto ja omistaja-arvo. Vacon ei katso pitkänajan taloudellisten tavoitteidensa olevan markkinaohjeistus millekään erityiselle vuodelle vuosien välisenä ajanjaksona. Yhtiö julkistaa erillisen markkinaohjeistuksen vuosittain. 8

9 Strategiset painopisteet ja kilpailuetu Vaconin strategia perustuu 100 %:n keskittymiseen taajuusmuuttajiin. Taajuusmuuttajamarkkinat luovat yhtiölle hyvät kasvumahdollisuudet myös tulevaisuudessa. Vacon laajentaa edelleen laajaa tuote-, sovellus- ja huoltopalveluvalikoimaansa. Yhtiö tuo markkinoille keskijännitealueen taajuusmuuttajia ja järjestelmäkäyttöjä. Yhtiö laajentaa myös huoltopalveluliiketoimintaansa. Taajuusmuuttajiin keskittyvänä yhtiönä Vacon laajentaa edelleen asiakastoimialavalikoimaansa, mikä tuo vakautta yhtiön toimintaan erilaisissa markkinatilanteissa. Vacon tulee myös kiihdyttämään kasvua laajentamalla toimintojaan uusille maantieteellisille alueille ja keskittymällä korkean markkinakasvun maihin. Yksi Vaconin strategian kulmakivistä on monikanavamyynti. Monikanavaisuutta tarvitaan laajan tuotevalikoiman viemiseksi kaikkiin maihin ja valituille asiakastoimialoille. Kanavien valintaa optimoidaan yksittäisten maiden erityispiirteiden mukaisesti. Toimintojen tehokkuuden järjestelmällisen parantamisen lisäksi kannattavuuden pääasiallisina vetureina ovat hankinnat parhaan kustannustehokkuuden tarjoavista maista, kustannusoptimointiin tähtäävä suunnittelu, alueellinen tuotanto ja huoltopalvelutoiminnan kasvu sekä erottautuminen sovellusohjelmistoilla ja pilvipalveluilla. Vaconin erottautuminen ja kilpailuetu perustuvat neljään tekijään: tuotejohtajuuteen, syvälliseen sovellustietämykseen, laaja-alaisiin huoltopalveluihin ja ainutlaatuiseen yrityskulttuuriin. Vaconin uusi yhteisöllinen visio - The Drives Family Vacon on määrittänyt liiketoimintansa uuden vision, joka julkistettiin marraskuussa Visio tehtiin yhdessä henkilöstön kanssa keväällä 2013 käynnistyneessä prosessissa. Visionsa mukaisesti Vacon näkee, että todellista arvoa luodaan yhdessä. Tämän vuoksi Vacon luo The Drives Familyn, tiiviin yhteisön, missä parhaat ihmiset tekevät työtä yhdessä kehittääkseen asiakkaillemme parhaita tuotteita, sovelluksia ja huoltopalveluja. Vacon on yhtiö, joka tuo yhteen henkilökunnan, asiakkaat, yhteistyökumppanit, toimittajat, osakkeenomistajat, tutkijat ja opiskelijat kaikki ne jotka jakavat Vaconille luonteenomaisen Driven by Drives asenteen. Vacon pyrkii kasvamaan markkinoita nopeammin ja vankalla kannattavuudella. Tämä mahdollistaa sen, että Vacon voi investoida tulevaisuuden kasvuun ja jakaa lisäarvoa The Drives Familyn keskuudessa. Keskeiset tapahtumat katsauskauden jälkeen Vacon tiedotti tammikuussa 2014, että sen liikevaihto kehittyi vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä yhtiön odotuksia heikommin ja että Vacon alentaa vuoden 2013 liikevaihtoa koskevaa ohjeistustaan. Samalla Vacon julkisti ennakkotietoja liikevoitosta. 9

10 Osakkeet ja osakkeenomistajat Vaconin markkina-arvo joulukuun lopussa oli 891,7 miljoonaa euroa (611,5 milj. euroa). Osakkeen päätöskurssi oli 58,50 euroa. Se oli tammi-joulukuun aikana alimmillaan 40,00 euroa ja ylimmillään 59,90 euroa. Tammi-joulukuun aikana yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä yhteensä osaketta 122,5 miljoonan euron arvosta eli 15,5 % osakekannasta. Vaconilla oli päivätyn osakasrekisterin mukaan rekisteröityä osakkeenomistajaa. Hallintarekistereissä ja ulkomaisten rekisteröimiä osakkeita oli yhteensä 48,0 % (51,2 %) osakekannasta. Suurimmat osakkeenomistajat olivat: Osakkeita, kpl Omistusosuus, % AC Invest Three B.V ,6 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,2 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö LähiTapiola ,8 % Koskinen Jari ,4 % Ehrnrooth Martti ,1 % Vaasa Engineering Oy ,9 % Erikoissijoitusrahasto Handelsbanken Pohjoismaat Selective ,5 % Holma Mauri ,4 % OP-Focus-erikoissijoitusrahasto ,2 % OP-Delta-sijoitusrahasto ,1 % Omat osakkeet ,3 % Muut ,4 % Yhteensä ,0 % Ulkona olevat osakkeet Vaconin hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen suorassa omistuksessa oli osaketta eli 0,2 % Vaconin osakekannasta. Omat osakkeet Vuonna 2013 Vacon luovutti varsinaisen yhtiökokouksen 2012 antaman valtuutuksen nojalla omaa osaketta osakepalkkiojärjestelmän mukaisina palkkioina. Yhtiön haltuun palautui loka-joulukuussa 2013 yhteensä 422 omaa osaketta osakepalkkiojärjestelmän sääntöjen mukaisesti. Vuonna 2013 yhtiön haltuun palautui kaikkiaan osaketta osakepalkkiojärjestelmän sääntöjen mukaisesti. Vacon Oyj:llä oli hallussaan omia osakkeita yhteensä kappaletta, jotka on hankittu keskikurssilla 38,44 euroa osakkeelta. Osakkeet vastaavat 0,3 % osakepääomasta ja äänimäärästä eli merkitys omistuksen ja äänivallan jakautumiselle ei ole merkittävä. Hallitus ei ole vuonna 2013 käyttänyt sille yhtiökokouksen myöntämiä valtuutuksia omien osakkeiden hankinnan tai osakeannin osalta. 10

11 Osingonjakoehdotus Emoyhtiön voitto tilikaudelta 2013 oli 23,7 miljoonaa euroa ja jakokelpoiset varat tilikauden päättyessä 76,6 miljoonaa euroa. Hallitus esittää pidettävälle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilikauden 2013 voitosta maksetaan osinkoa 1,30 euroa osakkeelta ja loput tilikauden voitosta siirretään kertyneisiin voittovaroihin. Ehdotuksen mukaan osinkoihin käytettäisiin yhteensä 19,8 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1. huhtikuuta 2014 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 8. huhtikuuta Yhtiön toimintaan liittyvät yleiset riskit ja epävarmuustekijät Vacon on alttiina riskeille, jotka voivat johtua yhtiön operatiivisesta toiminnasta tai liiketoimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista. Vaconin liiketoiminnalle tyypilliset ja yleiset riskit liittyvät mm. kysynnän epävarmuuteen ja hintakilpailun lisääntymiseen, asiakasmenetyksiin, luottotappioihin, liikearvoon, siirtohinnoitteluun, raaka-aineiden ja komponenttien saatavuuteen sekä valuuttojen arvojen vaihteluihin. Raaka-aineiden ja komponenttien hintojen muutokset, saatavuus ja laatu voivat vaikuttaa yhtiön liiketoiminnan kannattavuuteen ja suuruuteen. Raaka-aineiden ja komponenttien ostosopimukset ovat pääosin vuosisopimuksia, joissa on hinta- ja valuuttaklausuulit raaka-aineiden ja materiaalien maailmanmarkkinahintojen vaihteluille. Vaconin tilauskanta on perinteisesti ollut ajallisesti lyhyt eikä siihen sen takia liity merkittäviä toimitusten ajoitukseen tai peruuntumiseen liittyviä riskejä. Vaconilla on maailmanlaajuisesti tuhansia asiakkaita. Kymmenen suurimman asiakkaan osuus Vaconin liikevaihdosta oli vuonna 2013 noin 40 %:n tasolla. Yhtiö arvioi jatkuvasti asiakkaidensa luottokelpoisuutta ja kykyä suoriutua velvoitteistaan. Vaconilla on kyky sopeuttaa valmistuskapasiteettiaan markkinakysyntää vastaavaksi. Tuotannon replikointi yhtiön eri tehtaisiin sekä ohjelma, jossa materiaalihankinnat siirretään parhaan kustannustason maihin, parantavat valmistus- ja toimitusvarmuutta entisestään. Yhtiö arvioi rahoitusvarojen ja nostettavissa olevien luottositoumusten olevan riittävällä tasolla maksuvalmiuden turvaamiseksi. Johto arvioi vuosittain, liittyykö taseen pitkäaikaisiin varoihin arvonalentumisriskiä. Liikearvo testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen toteamiseksi. Tulokseen vaikuttavista rahoitusriskeistä merkittävimpiä ovat valuuttakurssiriskit. Valuuttakurssien vaihtelut voivat vaikuttaa liiketoimintaan, vaikka toiminnan kansainvälistyessä yksittäisten valuuttojen suhteellinen merkitys vähenee. Merkittävimmät euroon suhteutetut kurssiriskit liittyvät Yhdysvaltain dollariin ja Kiinan renminbiin. Konserni käyttää rahoitusriskienhallinnassaan valuuttatermiinejä, valuuttaoptioita, valuuttalainoja ja koronvaihtosopimuksia. Johdannaissopimuksia tehdään suojaustarkoituksissa ja niihin ei sovelleta suojauslaskentaa. 11

12 Näkymät vuodelle 2014 IHS-markkinatutkimuslaitoksen mukaan taajuusmuuttajamarkkinoiden vuosittainen kasvu on vuosina keskimäärin 7 %. Maailmanlaajuiset megatrendit, kuten kaupungistuminen, teollisuusautomaation kasvu, energiatehokkuus, kehittyvät markkinat ja uusiutuva energia, tukevat taajuusmuuttajamarkkinoiden kasvua. Taajuusmuuttajamarkkinoiden kasvu vaihtelee vuosittain ja jopa vuosineljänneksittäin, mutta yleisesti voidaan arvioida, että taajuusmuuttajamarkkinat kasvavat selvästi globaalia kansantuotteen kasvua nopeammin. Vuoden 2014 yleiseen markkinakehitykseen liittyy epävarmuustekijöitä. Vacon arvioi, että taajuusmuuttajamarkkinat kasvavat yleisestä markkinakehityksestä riippuen noin 5-10 % vuonna Yhtiö on viimeisten vuosien aikana laajentanut ja uudistanut tuotetarjontaansa, mikä antaa yhtiölle hyvät edellytykset kasvaa taajuusmuuttajamarkkinoita nopeammin vuonna Vaconin tavoitteena on parantaa kannattavuuttaan vuonna Kannattavuuden paranemiseen vaikuttavat keskeisesti kustannushyöty materiaalihankintojen siirtämisestä matalamman kustannustason maihin sekä toiminnan yleisen tehokkuuden kehittäminen. Markkinaohjeistus vuodelle 2014 Vacon arvioi, että sen liikevaihto kasvaa 5-15 % ja että sen liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä on % vuonna Vuonna 2013 Vaconin liikevaihto oli 403,0 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä 10,1 %. Vaconin taloudelliset tavoitteet vuosiksi Kasvu: Tavoitteena on saavuttaa yli 10 %:n keskimääräinen vuotuinen liikevaihdon kasvu. Kasvutavoite perustuu liiketoiminnan orgaaniseen kasvattamiseen markkinaympäristössä, jossa taajuusmuuttajamarkkinat kasvavat selvästi keskimääräistä bruttokansantuotetta nopeammin. Valikoituja yritysostoja voidaan käyttää kasvun kiihdyttämiseksi edelleen. Kannattavuus: Pitkänajan kannattavuustavoitteena on saavuttaa liikevoittoprosentissa 14 %:n kestävä taso. Vacon keskittyy kasvuun ja toimenpiteisiin, joilla parannetaan yhtiön tehokkuutta pitkällä aikavälillä ja näin saavutetaan suurempi absoluuttinen liikevoitto ja omistaja-arvo. 12

13 Laadintaperiaatteet Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia. Tilinpäätöstiedotteen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2012 tilinpäätöksessä, sekä voimaantulleita IFRS-standardimuutoksia. Nämä ovat IAS 19 Työsuhde-etuudet, IFRS 7 Rahoitusinstrumentit ja IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen. IAS 19 Työsuhde-etuudet Muutos standardissa IAS 19 poistaa yhtiön käyttämän putkimenetelmän soveltamisen mahdollisuuden. Standardin mukaan kaikki vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan laajan tuloslaskelman uudelleen määrittämisestä johtuvan erän kautta. Takautuvaan työsuoritukseen perustuva meno kirjataan välittömästi henkilöstökuluihin osana eläkekulua. Odotettavissa olevasta tuoton määrittelystä luovutaan ja siirrytään käyttämään diskonttauskorkoa myös omaisuuden tuoton määrittelyssä. Konserniyhtiöiden eläkevelvoite määritetään laskemalla arvioitujen rahavirtojen nykyarvo käyttäen diskonttauskorkona yritysten liikkeelle laskemien korkealaatuisten joukkovelkakirjalainojen korkoa. Jos tällaisille joukkovelkakirjalainoille ei ole syviä markkinoita, diskonttauskorkona käytetään valtion joukkovelkakirjalainojen markkinatuottoja. Määrityksessä käytetyt joukkovelkakirjalainat ovat saman valuutan määräisiä kuin maksettavat etuudet. Valittu diskonttauskorko kuvastaa etuuksien arvioitua keskimääräistä maksuhetkeä. Järjestelyyn kuuluvien varojen käyvän arvon määrittämiseen käytetään ensisijaisesti tilinpäätöspäivän markkinahintaa. Mikäli markkinahintaa ei ole käytettävissä, arvioidaan käypä arvo diskonttaamalla vastaiset odotettavissa olevat rahavirrat käyttäen samaa diskonttauskorkoa kuin eläkevelvoitteen määrittelyssä. Muutoksilla on vähäinen vaikutus yhtiön omaan pääomaan ja eläkevelvoitteen määrään. Muutoksen seurauksena hetken eläkevelvoite kasvaa 0,2 miljoonaa euroa ja oma pääoma pienenee 0,2 miljoonaa euroa. Yhtiö otti uudistetun standardin käyttöön vuoden 2013 alusta. IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot Muutos standardissa IFRS 7 tarkentaa liitetietovaatimuksia, jotka koskevat taseessa nettomääräisesti esitettyjä rahoitusinstrumentteja sekä yleisiä netotusjärjestelyjä tai vastaavanlaisia sopimuksia. Muutoksella ei ole olennaista vaikutusta. Yhtiö otti uudistetun standardin käyttöön vuoden 2013 alusta. IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen Standardi sisältää yhtenäiset käyvän arvon määrittämistä ja liitetietoja koskevat vaatimukset, jotka koskevat kaikkia IFRS-standardeja. Muutoksella ei ole olennaista vaikutusta. Yhtiö otti uudistetun standardin käyttöön vuoden 2013 alusta. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. 13

14 Konsernin tuloslaskelma, IFRS, milj. euroa 10-12/2013 oikaistu* 10-12/ /2013 oikaistu* 1-12/2012 Liikevaihto 97,8 103,2 403,0 388,4 Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,0 0,3 0,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,7-1,3 1,5-1,9 Materiaalit ja palvelut -48,0-50,7-204,2-201,5 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -19,6-19,8-82,1-76,7 Liiketoiminnan muut kulut -17,9-16,9-64,1-56,8 Poistot aineellisista hyödykkeistä -1,6-1,7-6,4-6,4 Poistot aineettomista hyödykkeistä -1,8-1,9-7,2-7,3 Liikevoitto 9,7 11,0 40,6 38,0 Rahoitustuotot ja -kulut -0,5-0,3-1,0-0,9 Tulos ennen veroja 9,2 10,7 39,7 37,1 Tuloverot -2,5-2,8-11,0-10,3 Tilikauden voitto 6,7 7,9 28,7 26,9 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 6,6 7,8 28,0 26,2 Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,1 0,7 0,7 Osakekohtainen tulos, euroa 0,44 0,51 1,84 1,72 Osakekohtainen tulos laimennettuna, euroa 0,44 0,51 1,84 1,72 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS, milj. euroa 10-12/2013 oikaistu 10-12/ /2013 oikaistu 1-12/2012 Tilikauden voitto 6,7 7,9 28,7 26,9 Muut laajan tuloksen erät Uudelleen määrittämisestä johtuva erä -1,0 0,0-0,9-0,5 Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi -1,0 0,0-0,9-0,5 Muuntoerot -0,2-0,2-0,4 0,1 Erät, jotka voidaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi -0,2-0,2-0,4 0,1 Laaja tulos yhteensä 5,5 7,7 27,5 26,5 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 5,5 7,6 26,9 25,8 Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,1 0,6 0,7 *IAS 19 standardin mukaiset oikaistut luvut. Taulukko-osiossa myöhemmin esitettävät oikaistut luvut perustuvat edellä mainittuun uudistuneeseen IAS 19 standardiin. 14

15 Konsernin tase, IFRS, milj. euroa oikaistu oikaistu * VARAT Liikearvo 8,9 9,2 9,2 Kehittämismenot 20,3 18,7 17,4 Muut aineettomat hyödykkeet 8,2 6,8 9,3 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 26,6 24,4 25,1 Myytävissä olevat rahoitusvarat 3,7 3,7 3,7 Laskennalliset verosaamiset 7,3 7,2 5,7 Muut rahoitusvarat 3,2 3,1 2,3 Pitkäaikaiset varat yhteensä 78,3 73,0 72,7 Vaihto-omaisuus 27,1 25,7 28,2 Myyntisaamiset ja muut saamiset 75,1 76,9 80,9 Rahavarat 35,9 31,1 16,3 Lyhytaikaiset varat yhteensä 138,1 133,7 125,4 Varat yhteensä 216,4 206,7 198,1 OMA PÄÄOMA JA VELAT Osakepääoma 3,1 3,1 3,1 Ylikurssirahasto 5,0 5,0 5,0 Sidotut muut rahastot 2,4 0,1 0,1 Omat osakkeet -2,0-2,9-0,9 Arvonmuutosrahasto 2,5 2,3 2,3 Kertyneet voittovarat 104,6 98,7 86,2 Määräysvallattomien omistajien osuus 1,9 2,0 1,9 Oma pääoma yhteensä 117,4 108,3 97,7 Laskennalliset verovelat 6,0 5,9 6,0 Eläkevelvoitteet 3,5 2,1 1,7 Korolliset velat 14,9 17,9 20,2 Pitkäaikaiset velat yhteensä 24,4 25,9 27,9 Ostovelat ja muut velat 57,7 54,7 53,1 Verovelat 1,7 3,8 1,7 Varaukset 11,4 11,1 9,3 Korolliset velat 3,8 2,9 8,5 Lyhytaikaiset velat yhteensä 74,5 72,5 72,5 Oma pääoma ja velat yhteensä 216,4 206,7 198,1 *) Vertailukauden alun tase tulee IAS 1.10:n mukaan esittää, kun konserni on ottanut tilikauden alusta käyttöön uudistetun IAS 19 -standardin, jota on sen siirtymäsäännösten mukaan sovellettu takautuvasti IAS 8:n mukaan. 15

16 2013 laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS, milj. euroa Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Ylikurssi rahasto Sidotut muut rahastot Omat osakkeet Osakepääoma Arvonmuutosrahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä Oma pääoma , oikaistu 3,1 5,0 0,1-2,9 2,3 98,7 106,3 2,0 108,3 Muut oikaisut *) 2,4 0,1-3,0-0,5 0,0-0,5 Tilikauden tulos 28,0 28,0 0,7 28,7 Muut laajan tuloksen erät: Uudelleen määrittämisestä johtuva erä -0,9-0,9-0,9 Muuntoerot -0,3-0,3-0,1-0,4 Laaja tulos yhteensä 26,9 26,9 0,6 27,5 Osakepalkkiot 0,9 0,0 0,9 0,9 Osingonjako -16,8-16,8-0,5-17,3 Määräysvallattomilta omistajilta hankittu osuus -1,3-1,3-0,2-1,5 Oma pääoma ,1 5,0 2,4-2,0 2,5 104,6 115,6 1,9 117,4 *) Vararahastosiirto 2,4 MEUR oman pääoman sisällä laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS, milj. euroa Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Ylikurssi rahasto Sidotut muut rahastot Omat osakkeet Osakepääoma Arvonmuutosrahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä Oma pääoma ,1 5,0 0,1-0,9 2,3 86,2 95,8 1,9 97,7 Laatimisperiaatteen muutos (IAS 19) 0,0 0,0 0,0 Oma pääoma , oikaistu 3,1 5,0 0,1-0,9 2,3 86,2 95,8 1,9 97,7 Muut oikaisut 0,0-0,2-0,2 0,0-0,1 Tilikauden tulos 26,2 26,2 0,7 26,9 Muut laajan tuloksen erät: Uudelleen määrittämisestä johtuva erä -0,5-0,5-0,5 Muuntoerot 0,1 0,1 0,1 Laaja tulos yhteensä 25,8 25,8 0,7 26,5 Osakepalkkiot 0,3 0,9 1,2 1,2 Osingonjako -13,7-13,7-0,6-14,3 Omien osakkeiden hankinta -2,3-2,3-2,3 Määräysvallattomilta omistajilta hankittu osuus -0,3-0,3 0,0-0,3 Oma pääoma ,1 5,0 0,1-2,9 2,3 98,7 106,3 2,0 108,3 16

17 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS, milj. euroa 10-12/2013 oikaistu 10-12/ /2013 oikaistu 1-12/2012 Tilikauden voitto 6,7 7,9 28,7 26,9 Poistot 3,5 3,6 13,7 13,7 Rahoitustuotot ja-kulut 0,5 0,3 1,0 0,9 Verot 2,5 2,8 11,0 10,3 Muut oikaisut -0,3 0,5 1,9-1,4 Käyttöpääoman muutos 4,6 1,0 2,3 12,9 Rahoituserien ja verojen rahavirta -2,7-1,0-11,8-10,9 Liiketoiminnan nettorahavirta 14,7 15,1 46,7 52,3 Tytäryhtiön hankinta 0,0-0,1-1,5-0,5 Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -1,3-1,3-8,9-5,8 Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -5,1-2,0-11,2-6,0 Investoinnit muihin sijoituksiin 0,5-0,8 0,3-0,5 Investointien nettorahavirta -5,9-4,2-21,2-12,9 Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,0-0,9 0,0 0,5 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -5,7 0,0-5,7 0,0 Lyhytaikaisten lainojen nostot -1,5 0,0 4,2 13,0 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 2,1-1,6-0,7-21,0 Omien osakkeiden hankinta 0,0-1,3 0,0-2,3 Maksetut osingot 0,0-0,2-17,3-14,6 Rahoituksen nettorahavirta -5,1-4,0-19,5-24,4 Rahavarojen muutos 3,8 6,9 5,9 15,0 Rahavarat tilikauden alussa 32,6 24,6 31,1 16,3 Rahavarojen muuntoerot -0,4-0,4-1,0-0,3 Rahavarat tilikauden lopussa 35,9 31,1 35,9 31,1 17

18 Segmentti-informaatio Vacon on keskittynyt yhteen tuotteeseen, taajuusmuuttajaan, joka on myös Vaconin ainoa liiketoimintasegmentti. Toimintasegmentin luvut ovat yhtenevät koko konsernin lukujen kanssa. Vaconin liiketoiminta on organisoitu seuraaviin pääalueisiin: Market Operations, Product Operations ja Support Functions. Organisaation asiakaslähtöisyyden varmistamiseksi toimintaa ohjataan myyntikanavittain: jakelijat, järjestelmäintegraattorit, loppuasiakkaat, OEM-asiakkaat ja brand label -asiakkaat. Vaconin korkein operatiivinen päätöksentekijä on Vacon Oyj:n toimitusjohtaja, joka arvioi konsernin taloudellista tilaa ja sen kehitystä kokonaisuutena. Taloudelliset tunnusluvut Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake, EUR 1,84 1,72 1,10 1,22 1,01 Oma pääoma/osake, EUR 7,58 6,99 6,28 5,90 5,25 Osinko/osake, EUR *) 1,30 1,10 0,90 1,00 0,70 Osinko/tulos, % *) 70,68 64,09 81,47 82,13 69,02 Efektiivinen osinkotuotto, % *) 2,2 2,7 2,9 2,6 2,6 P/E-luku 31,8 23,4 28,0 32,0 26,3 Kauden alin, EUR 40,00 31,11 27,21 24,90 15,30 Kauden ylin, EUR 59,90 42,54 48,73 39,75 28,90 Kauden lopussa, EUR 58,50 40,20 30,90 39,00 26,70 Tilikauden keskikurssi, EUR 51,71 38,36 38,50 32,49 21,51 Osakekannan markkina-arvo, MEUR 891,7 611,5 471,5 593,4 406,1 Osakkeiden vaihto, kpl Osakkeiden vaihto, % 15,5 20,7 19,5 17,6 29,6 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa Omat osakkeet *) Tilikauden 2013 osalta osinko on hallituksen esitys yhtiökokoukselle. 18

19 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto, MEUR 403,0 388,4 380,9 338,0 272,0 Liikevaihdon muutos, % 3,8 2,0 12,7 24,3-7,2 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, MEUR 40,6 36,5 34,8 32,4 22,5 Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä muutos, % 11,3 4,9 7,5 43,6-35,0 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, % liikevaihdosta 10,1 9,4 9,1 9,6 8,3 Liikevoitto, MEUR 40,6 38,0 24,7 28,6 22,5 Liikevoiton muutos, % 6,9 53,6-13,4 26,8-35,0 Liikevoitto, % liikevaihdosta 10,1 9,8 6,5 8,5 8,3 Tulos ennen veroja, MEUR 39,7 37,1 27,0 27,5 22,0 Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 9,8 9,6 7,1 8,1 8,1 Oman pääoman tuotto, % 25,4 26,1 18,7 22,1 20,5 Sijoitetun pääoman tuotto, % 33,0 33,5 26,9 27,0 23,1 Korolliset nettovelat, MEUR -17,2-10,3 12,4 9,8 1,6 Nettovelkaantumisaste, % -14,7-9,5 12,7 10,7 2,0 Käyttöpääoma, MEUR 31,4 33,0 45,1 45,9 31,2 Omavaraisuusaste, % 55,0 53,0 50,0 46,0 56,5 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, MEUR 19,7 14,0 18,7 15,9 18,2 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, % liikevaihdosta 4,9 3,6 4,9 4,7 6,7 Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, MEUR 27,3 25,1 25,1 20,8 17,6 Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta 6,8 6,5 6,6 6,2 6,5 Henkilöstö kauden lopussa Tilauskanta, MEUR 46,8 50,0 36,6 52,1 32,0 Konsernin vastuut, milj. euroa Vakuudet ja vastuusitoumukset 15,0 16,1 Rahoitussitoumukset 0,0 0,0 19

20 IAS 19 uudistuksen vaikutukset, milj. euroa raportoitu muutos oikaistu Konsernin tuloslaskelma Työsuhde-etuuksista aiheutavat kulut -77,0 0,3-76,7 Liikevoitto 37,7 0,3 38,0 Rahoitustuotot ja -kulut -0,9 0,0-0,9 Tulos ennen veroja 36,8 0,3 37,1 Tulovero -10,2-0,1-10,3 Tilikauden voitto 26,6 0,2 26,9 Vaikutus tuloslaskelmaan 0,2 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 25,9 0,2 26,2 Määräysvallattomille omistajille 0,7 0,7 Konsernin laaja tuloslaskelma Tilikauden voitto 26,6 0,2 26,9 Muut laajan tuloksen erät Rahavirran suojaukset 0,0 0,0 Muuntoero 0,1 0,1 Uudelleen määrittämisestä johtuva erä -0,5-0,5 Laaja tulos yhteensä 26,7-0,2 26,5 Vaikutus laajaan tuloslaskelmaan -0,2 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 26,1-0,2 25,8 Määräysvallattomille omistajille 0,7 0,7 Konsernitase VARAT Varat etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä 0,1-0,1 0,0 Vaikutus varoihin -0,1 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma 108,5-0,2 108,3 Laskennalliset verovelat 6,0-0,1 5,9 Eläkevelvoitteet 1,9 0,2 2,1 Vaikutus omaan pääomaan ja velkoihin -0,1 20

VACON OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2013

VACON OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2013 Q VACON OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2013 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Huhti-kesäkuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 114,0 miljoonaa euroa (108,9 milj. euroa). Kasvua edellisen vuoden

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

VACON OYJ OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI MA ALISKUU 2015

VACON OYJ OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI MA ALISKUU 2015 Q1 VACON OYJ OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI MA ALISKUU 2015 Tammi-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 106,4 miljoonaa euroa (104,8 milj. euroa). Kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 1,4

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2012

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2012 VACON OYJ TILINPÄ ÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2012 Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2012 Loka-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 94,4 miljoonaa euroa (76,9 milj. euroa). Kasvua edellisen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012 2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 1.8.2012 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät arvopaperin

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Vesa Laisi toimitusjohtaja, Vacon Oyj

Toimitusjohtajan katsaus Vesa Laisi toimitusjohtaja, Vacon Oyj Toimitusjohtajan katsaus Vesa Laisi toimitusjohtaja, Vacon Oyj 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys sisältää aikaan sidonnaisia tietoja, jotka pitävät paikkansa niiden julkaisuhetkellä. Tämä esitys sisältää tulevaisuuteen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö

Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö Sijoitus Invest messut 2013 Helsinki 13.-14.11.2013 Vesa Laisi, Vacon Oyj:n toimitusjohtaja Vacon 1 Huomautus Esityksen sisältö perustuu tämänhetkisiin tietoihin. Esitys sisältää

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot

OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011

OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011 Q3 OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 25.10.2011 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2011 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät

Lisätiedot

2.8.2007 kello 10.00

2.8.2007 kello 10.00 Vacon Oyj Pörssitiedote 2.8.2007 kello 10.00 VACON OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2007 Korkea energian hinta vauhdittaa taajuusmuuttajakauppaa Huhti-kesäkuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 60,0 milj.

Lisätiedot

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 23.2.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 23.2.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 23.2.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2015 Elecsterin hyvä kehitys jatkui Yhteenveto luvuista Loka-joulukuu: Liikevaihto 13,0 MEUR (10 12/2014:

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Liikevaihto kasvoi 14% edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 42,8 miljoonaa euroa Liiketulos parani 93% ja nousi 2,4

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Tuloslaskelmariveillä on esitetty liikevoittoon asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset luvut.

Tuloslaskelmariveillä on esitetty liikevoittoon asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset luvut. Takoma Oyj Osavuosikatsaus 2.6.2016 klo 10.00 TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2015 30.4.2016 (6 kk) Tuloslaskelmariveillä on esitetty liikevoittoon asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2006 31.7.2007) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 6.9.2007

Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2006 31.7.2007) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 6.9.2007 Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2006 31.7.2007) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 6.9.2007 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 3. neljänneksellä Osavuosikatsaus Q3/2007

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007

Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007 Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007 VAAHTO GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS ajalta 1.9.2006-28.2.2007 Pulp & Paper Machinery Kovassa kilpailussa Pulp & Paper Machinery ryhmän katsauskauden myynti onnistui

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2007. Huhtikuu 24, 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2007. Huhtikuu 24, 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2007 Huhtikuu 24, 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q1-KATSAUS 2007 1-3/2007 1-3/2006 muutos 2006 Tilaukset M 902,1 840,3 7 % 3 116,3 Tilauskanta M 3 105,7 2 654,0 17

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012 1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 25.4.2012 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät

Lisätiedot

SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.4.2010 klo 13.00 SRV:N TILINKAUDEN 2009 VERTAILUVUT UUDEN IFRS -TULKINNAN MUKAAN

SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.4.2010 klo 13.00 SRV:N TILINKAUDEN 2009 VERTAILUVUT UUDEN IFRS -TULKINNAN MUKAAN 1((14) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.4.2010 klo 13.00 SRV:N TILINKAUDEN 2009 VERTAILUVUT UUDEN -TULKINNAN MUKAAN SRV-konserni soveltaa raportoinnissaan 1.1.2010 alkaen IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.7.2007 KLO 09.00 PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.7.2007 KLO 09.00 PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.7.2007 KLO 09.00 PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 - Liikevaihto 149,9 miljoonaa euroa (H1/2006, 108,6 miljoonaa euroa) - Q2 liikevaihto 71,5 miljoonaa euroa (Q2/2006,

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003 Tammi syyskuu Liikevaihto tammi-syyskuussa oli 191,8 (170,8) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 12,3

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2005 71,9 Meur, kun se oli

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

100% focus on AC drives

100% focus on AC drives 100% focus on AC drives Q4 TILINPÄ ÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2010 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 2.2.2011 kello 9.30 Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2010 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella tilinpäätökseen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

Saga Furs Oyj:n tilikauden ensimmäisen neljänneksen tulos painui selvästi tappiolliseksi

Saga Furs Oyj:n tilikauden ensimmäisen neljänneksen tulos painui selvästi tappiolliseksi SAGA FURS OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.11.2013-31.1.2014 Vantaalla 26.3.2014 klo 15.00 Saga Furs Oyj:n tilikauden ensimmäisen neljänneksen tulos painui selvästi tappiolliseksi Yhtiön tilikauden päättymisajankohdan

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila. 30.1.2014 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila. 30.1.2014 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2013 5. Toimintaympäristö Liitteet 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Asuntomarkkinat

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI MA ALISKUU 2011

OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI MA ALISKUU 2011 Q1 OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI MA ALISKUU 2011 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 27.4.2011 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2011 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

1-3/15 1-3/14 Muutos 1-12/14 Keskeiset tunnusluvut, MEUR 3 kk 3 kk % 12 kk

1-3/15 1-3/14 Muutos 1-12/14 Keskeiset tunnusluvut, MEUR 3 kk 3 kk % 12 kk Efore-konsernin Osavuosikatsaus Q1 1.1.2015 31.3.2015 1 EFORE OYJ Osavuosikatsaus 21.4.2015 klo 9.00 EFORE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2015 31.3.2015 Tammi-maaliskuu 2015 lyhyesti - Liikevaihto oli 23,5

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 7.6.2007. Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2006 30.4.2007)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 7.6.2007. Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2006 30.4.2007) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 7.6.2007 Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2006 30.4.2007) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 2. neljänneksellä Osavuosikatsaus Q2/2007

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 4.11. OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.7. - 30.9. 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9.

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 30.08.2013 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 88 TEUR (73 TEUR). Voitto

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan laskevan edellisvuoden tasolta. Kannattavuuden ennakoidaan heikentyvän.

Medialiiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan laskevan edellisvuoden tasolta. Kannattavuuden ennakoidaan heikentyvän. TIEDOTE 20.5.2013 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 16,5 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 18,3 milj.

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.9.2007-29.2.2008

Osavuosikatsaus 1.9.2007-29.2.2008 Osavuosikatsaus 1.9.2007-29.2.2008 VAAHTO GROUP -konsernin osavuosikatsaus ajalta 1.9.2007-29.2.2008 Vaahto Group konsernin katsauskauden liikevaihto oli 41,8 milj. euroa (37,6 milj. euroa) ja liikevoitto

Lisätiedot

Yhtiö arvioi tilikauden 2015 liikevaihdon olevan 86-96 milj.euroa ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä olevan 2-5 milj.euroa.

Yhtiö arvioi tilikauden 2015 liikevaihdon olevan 86-96 milj.euroa ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä olevan 2-5 milj.euroa. Efore-konsernin Osavuosikatsaus Q2 1.1.2015 30.6.2015 1 EFORE OYJ Osavuosikatsaus 12.8.2015 klo 9.00 EFORE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2015 30.6.2015 Huhti-kesäkuu 2015 lyhyesti - Liikevaihto oli 23,7 milj.

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015 Ahlstrom Tammi-maaliskuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.215 Sisältö Tammi-maaliskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 21.2.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 21.2.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 21.2.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2013 Elecsterillä maltillista kasvua Yhteenveto luvuista Loka-joulukuu: Liikevaihto 11,2 MEUR (10 12/2012:

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2007 KLO 8.30 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2007

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2007 KLO 8.30 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2007 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2007 KLO 8.30 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2007 Tammi -syyskuu - Vuoden 2007 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 170,2 milj. euroa (190,0 vastaavalla

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2006 24,1 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

VACONIN SAADUT TILAUKSET ENSIMMÄISELLÄ KAUDELLA OLIVAT YRITYKSEN HISTORIAN KORKEIMMAT

VACONIN SAADUT TILAUKSET ENSIMMÄISELLÄ KAUDELLA OLIVAT YRITYKSEN HISTORIAN KORKEIMMAT VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2004 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2004 VACONIN SAADUT TILAUKSET ENSIMMÄISELLÄ KAUDELLA OLIVAT YRITYKSEN HISTORIAN KORKEIMMAT Tammikuu-maaliskuu pääkohdat:

Lisätiedot

Vacon Oyj, Pörssitiedote, 3.2.2010 kello 9.30. Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2009

Vacon Oyj, Pörssitiedote, 3.2.2010 kello 9.30. Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2009 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 3.2.2010 kello 9.30 Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2009 Loka-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 63,5 milj. euroa, laskua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com Tilinpäätös 2005 8.2.2006 www.raute.com 2005 M Jatkuvat toiminnot 2005 2004 Liikevaihto Liiketulos 108,6 4,4 73,1 3,6* Uudet tilaukset: projektit teknologiapalvelut 109 23 Tilauskanta 55 Henkilöstö (kirjoilla)

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot