Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013"

Transkriptio

1 VACON OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2013

2 Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote Loka-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 87,7 miljoonaa euroa (94,4 milj. euroa). Laskua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 7,1 %. Liikevaihto oli 97,8 miljoonaa euroa (103,2 milj. euroa), jossa oli laskua 5,2 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 9,7 miljoonaa euroa ja 9,9 % liikevaihdosta (12,2 milj. euroa ja 11,8 % liikevaihdosta). Liikevoitto oli 9,7 miljoonaa euroa ja 9,9 % liikevaihdosta (11,0 milj. euroa ja 10,7 % liikevaihdosta). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 14,7 miljoonaa euroa (15,1 milj. euroa). Tulos/osake oli 0,44 euroa (0,51 euroa). Tammi joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 399,8 miljoonaa euroa (401,9 milj. euroa). Laskua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 0,5 %. Liikevaihto oli 403,0 miljoonaa euroa (388,4 milj. euroa), jossa oli kasvua 3,8 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 40,6 miljoonaa euroa ja 10,1 % liikevaihdosta (36,5 milj. euroa ja 9,4 % liikevaihdosta). Liikevoitto oli 40,6 miljoonaa euroa ja 10,1 % liikevaihdosta (38,0 milj. euroa ja 9,8 % liikevaihdosta). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 46,7 miljoonaa euroa (52,3 milj. euroa). Tulos/osake oli 1,84 euroa (1,72 euroa). Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuoden 2013 tuloksesta maksetaan osinkoa 1,30 euroa osakkeelta. 2

3 Loka-joulukuun avainluvut: Milj. euroa 10-12/2013 oikaistu* 10-12/2012 Muutos, % Saadut tilaukset 87,7 94,4-7,1 % Liikevaihto 97,8 103,2-5,2 % Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 9,7 12,2-20,7 % % liikevaihdosta 9,9 % 11,8 % Liikevoitto 9,7 11,0-12,1 % % liikevaihdosta 9,9 % 10,7 % Tulos ennen veroja 9,2 10,7-14,2 % Tammi joulukuun avainluvut: Milj. euroa 1-12/2013 oikaistu* 1-12/2012 Muutos, % Saadut tilaukset 399,8 401,9-0,5 % Tilauskanta 46,8 50,0-6,4 % Liikevaihto 403,0 388,4 3,8 % Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 40,6 36,5 11,3 % % liikevaihdosta 10,1 % 9,4 % Liikevoitto 40,6 38,0 6,9 % % liikevaihdosta 10,1 % 9,8 % Tulos ennen veroja 39,7 37,1 6,8 % Liiketoiminnan nettorahavirta 46,7 52,3-10,7 % Tulos/osake, EUR 1,84 1,72 7,2 % Oman pääoman tuotto, % 25,4 % 26,1 % Korolliset nettovelat -17,2-10,3 66,8 % Nettovelkaantumisaste, % -14,7 % -9,5 % Bruttoinvestoinnit 19,7 14,0 41,2 % *IAS 19 standardin mukaiset oikaistut luvut. IFRS-standardimuutoksista on kerrottu tarkemmin tämän osavuosikatsauksen loppuosassa. 3

4 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys Vuonna 2013 Vacon kasvatti liikevaihtoaan ja paransi kannattavuuttaan haastavassa markkinatilanteessa. Yhtiön arvion mukaan taajuusmuuttajamarkkinoiden kasvu oli hidasta vuonna Tilaukset pienenivät loka-joulukuussa 2013 vertailukauteen nähden. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueella tilaukset kasvoivat lukuun ottamatta uusiutuvan energian tuotantoon suunnattuja tuotteita, joissa tilaukset laskivat. Kokonaisuutena tilaukset EMEA-alueella olivat vertailukautta matalammalla tasolla. Aasian ja Tyynenmeren (APAC) alueen tilausten lasku johtui muutamien asiakkaiden tilausten kausivaihtelusta. Pohjois- ja Etelä-Amerikassa tilausten lasku jakaantui useammalle eri teollisuudenalalle. Vaconin saadut tilaukset olivat vuonna 2013 lähes edellisvuoden tasolla. EMEA-alueella sekä APACalueella tilaukset kasvoivat jonkin verran vuonna Pohjois- ja Etelä-Amerikassa tilaukset laskivat tammi-joulukuussa Vaconin liikevaihto laski loka-joulukuussa Liikevaihdon laskuun vaikuttivat joidenkin asiakastoimitusten siirtyminen vuodelle 2014 ja uusiutuvan energian tuotantoon suunnattujen tuotteiden myynnin lasku EMEA-alueella. Alueellisesti liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa APAC-alueella. EMEA-alueella ja Pohjois- ja Etelä-Amerikassa liikevaihto sen sijaan laski. Tammi-joulukuussa 2013 Vaconin liikevaihto kasvoi vertailukauteen nähden. Liikevaihto kasvoi mm. rakennusautomaatioon ja uusiutuvan energian tuotantoon suunnattujen tuotteiden osalta. Vuonna 2013 liikevaihto kasvoi EMEA- ja APAC-alueilla, mutta laski Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Vacon on käynnistänyt lisätoimenpiteet tilausten ja liikevaihdon saattamiseksi kasvu-uralle Pohjois- ja Etelä- Amerikassa vuonna Vuonna 2013 yhtiön kannattavuus parani selvästi vertailukauteen nähden, mutta vuoden viimeisen neljänneksen kannattavuus oli vertailukautta heikompi liikevaihdon laskun vuoksi. Kannattavuuden paranemiseen vuonna 2013 vaikutti erityisesti kustannushyöty materiaalihankintojen siirtämisestä matalamman kustannustason maihin. Vacon on päättänyt laajentaa tuotetarjontaansa keskijännitteellä toimivien taajuusmuuttajien markkinoille. Vaconin nykyiset taajuusmuuttajat toimivat pienjännitealueella, kun taas keskijännitealueen taajuusmuuttajat toimivat tyypillisesti useiden kilovolttien jännitealueella ja useiden megawattien tehoilla. Keskijännitealueen taajuusmuuttajien maailmanmarkkinat ovat kasvussa ja tällä hetkellä niiden arvoksi arvioidaan 2,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria (IHS). Vaconin keskijännitealueen taajuusmuuttajien ensimmäisten pilottitoimitusten on määrä tapahtua vuonna Vacon lanseerasi lokakuussa 2013 markkinoille uuden VACON NXP Grid Converter taajuusmuuttajan, joka edustaa energian optimoinnin seuraavaa kehitysaskelta ja osaltaan varmistaa, että esimerkiksi laivojen ja satamien omistajat kykenevät parantamaan energiatehokkuutta ja tuottavuutta. 4

5 Tilaukset ja tilauskanta Saatujen tilausten arvo oli loka-joulukuussa 87,7 miljoonaa euroa (94,4 milj. euroa). Tilausten alueellinen kehitys vertailukauteen verrattuna oli seuraava: APAC-alueella laskua 18,9 %, EMEA-alueella laskua 1,2 % ja Pohjois- ja Etelä-Amerikassa laskua 9,5 %. Tammi-joulukuussa tilaukset olivat 399,8 miljoonaa euroa (401,9 milj. euroa). Tilauskanta laski vuoden alusta 6,4 % ja oli kauden lopussa 46,8 miljoonaa euroa (50,0 milj. euroa). Liikevaihto Vaconin liikevaihto oli loka-joulukuussa 97,8 miljoonaa euroa (103,2 milj. euroa). Liikevaihto laski 5,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tammi-joulukuussa liikevaihto oli 403,0 miljoonaa euroa (388,4 milj. euroa), jossa oli kasvua 3,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vacon-konsernin liikevaihdon jakauma alueittain: Milj. euroa 10-12/ 2013 % liikevaihdosta 10-12/ 2012 % liikevaihdosta 1-12/ 2013 % liikevaihdosta 1-12/ 2012 % liikevaihdosta Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka 55,1 56,3 % 60,5 58,6 % 242,1 60,1 % 225,5 58,1 % Pohjois- ja Etelä-Amerikka 18,9 19,4 % 19,9 19,3 % 70,7 17,6 % 76,6 19,7 % Aasia ja Tyynenmeren alue 23,8 24,3 % 22,8 22,1 % 90,2 22,4 % 86,2 22,2 % Yhteensä 97,8 100,0 % 103,2 100,0 % 403,0 100,0 % 388,4 100,0 % APAC-alueella liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa EMEA-alueella Vaconin liikevaihto laski lokajoulukuussa Liikevaihto laski EMEA-alueella erityisesti uusiutuvan energian tuotantoon suunnattujen tuotteiden osalta. Pohjois- ja Etelä-Amerikassa liikevaihto laski vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. Maantieteellisesti vahvin kasvualue vuonna 2013 oli EMEA-alue, jossa liikevaihto kasvoi 7,3 %. Vaconin Euroopan oma myyntiverkosto menestyi erinomaisesti haastavassa markkinatilanteessa. EMEA-alueella parhaiten kasvaneita asiakastoimialoja vuonna 2013 olivat meriteollisuus ja uusiutuvan energian tuotanto. APAC-alueella liikevaihto kasvoi 4,7 % vuonna Liikevaihto kasvoi erityisesti rakennusautomaatiossa. Myynti kotimaisille asiakkaille Kiinassa ei kehittynyt odotusten mukaisesti. Pohjois- ja Etelä-Amerikassa liikevaihto laski 7,7 % vuonna Liikevaihto laski useammalla eri teollisuuden alalla. Vacon on käynnistänyt lisätoimenpiteet tilausten ja liikevaihdon saattamiseksi kasvuuralle Pohjois- ja Etelä-Amerikassa vuonna Vaconin alueellisen myynnin raportointi perustuu laskutusosoitteisiin, ei tuotteiden loppusijoituspaikkaan. 5

6 Vacon-konsernin liikevaihdon jakauma jakelukanavittain: Milj. euroa 10-12/ 2013 % liikevaihdosta 10-12/ 2012 % liikevaihdosta 1-12/ 2013 % liikevaihdosta 1-12/ 2012 % liikevaihdosta Loppuasiakkaat 8,0 8,2 % 10,6 10,2 % 31,1 7,7 % 32,1 8,3 % Jakelijat 15,5 15,8 % 18,5 17,9 % 63,6 15,8 % 62,6 16,1 % Kone- ja laitevalmistajat 32,7 33,5 % 34,5 33,5 % 137,6 34,1 % 124,5 32,1 % Brand label -asiakkaat 16,2 16,6 % 16,2 15,7 % 63,2 15,7 % 69,9 18,0 % Järjestelmätoimittajat 25,4 25,9 % 23,4 22,7 % 107,5 26,7 % 99,3 25,6 % Yhteensä 97,8 100,0 % 103,2 100,0 % 403,0 100,0 % 388,4 100,0 % Vaconin myynti järjestelmätoimittajille kasvoi loka-joulukuussa Myynti Brand label -asiakkaille pysyi vertailukauden tasolla. Myynti kone- ja laitevalmistajille sekä loppuasiakkaille ja jakelijoille sen sijaan laski. Vaconin liikevaihto kone- ja laitevalmistajille, järjestelmätoimittajille ja jakelijoille on kasvanut viime vuodesta, kun taas loppuasiakkaiden ja Brand label -asiakkaiden osuus on laskenut. Liikevaihdon jakauma Vacon-konsernin suurimpien asiakastoimialojen osalta: Asiakastoimiala Osuus liikevaihdosta vuonna 2013 Osuus liikevaihdosta vuonna 2012 Osuus liikevaihdosta vuonna 2011 Rakennusautomaatio 26 % 25 % 19 % Jakelijat ja brand label asiakkaat 21 % 21 % 22 % Meriteollisuus 12 % 13 % 9 % Yleinen prosessiteollisuus, nosturit ja nostimet 6 % 7 % 7 % Uusiutuvan energian tuotanto 5 % 3 % 13 % Vedenkäsittely 4 % 4 % 4 % Energiantuotanto 4 % 3 % 3 % Kaivos- ja metalliteollisuus 3 % 4 % 4 % Muut asiakastoimialat yhteensä 20 % 20 % 19 % Vaconin liikevaihdon jakaumassa suurimpien asiakastoimialojen osalta ei ole tapahtunut suuria muutoksia vuonna Voimakkaimmin kasvoi myynti rakennusautomaation ja uusiutuvan energian tuotantoon suunnattujen tuotteiden osalta. Suurimmista asiakastoimialoista kaivos- ja metalliteollisuuden sekä yleisen prosessiteollisuuden, nostureiden ja nostimien osuus Vaconin liikevaihdosta laski. 6

7 Liikevoitto ja tulos Loka-joulukuussa 2013 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 9,7 miljoonaa euroa ja 9,9 % liikevaihdosta (liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,2 milj. euroa ja 11,8 %). Yhtiön kannattavuuden laskuun loka-joulukuussa vaikutti liikevaihdon lasku. Loka-joulukuussa 2013 ei ollut kertaluonteisia eriä. Vertailukautena 2012 kertaluonteisten erien nettovaikutus yhtiön liikevoittoon oli -1,2 miljoonaa euroa. Vaconin liikevoitto parani selvästi vuonna Tähän vaikutti erityisesti kustannushyöty materiaalihankintojen siirtämisestä matalamman kustannustason maihin. Tammi-joulukuussa liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 40,6 miljoonaa euroa ja 10,1 % liikevaihdosta (liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 36,5 milj. euroa ja 9,4 %). Vuonna 2013 ei ollut kertaluonteisia eriä. Vuonna 2012 kertaluonteisten kertaerien nettovaikutus yhtiön liikevoittoon oli 1,5 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,44 euroa loka-joulukuussa (0,51 euroa) ja 1,84 euroa tammi-joulukuussa (1,72 euroa). Tase ja rahavirta Yhtiön tase säilyi vahvana ja liiketoiminnan nettorahavirta oli loka-joulukuussa 14,7 milj. euroa (15,1 milj. euroa). Nettorahavirta oli tammi-joulukuussa 46,7 miljoonaa euroa (52,3 milj. euroa). Yhtiö on nettovelaton. Liiketoiminnan vahvan nettorahavirran ansiosta yhtiön nettovelkaantumisaste oli -14,7 % (-9,5 %). Nettovelka oli katsauskauden lopussa -17,2 miljoonaa euroa ja kassavarat 35,9 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 216,4 miljoonaa euroa (206,7 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 55,0 % (53,0 %). Konsernin pääomarakenne ja maksuvalmius säilyivät hyvinä. Korolliset velat olivat 18,7 miljoonaa euroa kauden lopussa (20,7 milj. euroa). Tutkimus ja tuotekehitys Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat tammi-joulukuun aikana 27,3 miljoonaa euroa (25,1 milj. euroa), joista 5,9 miljoonaa euroa (4,5 milj. euroa) aktivoitiin tuotekehitysmenoina. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen osuus oli 6,8 % konsernin liikevaihdosta (6,5 %). Tutkimuksessa ja tuotekehityksessä on panostettu vuonna 2013 erityisesti keskijännitteellä toimivien taajuusmuuttajien tuotekehitystyöhön, VACON 100 tuoteperheen tehoalueen laajentamiseen ja VACON NXP System Drive tuotteen kehittämiseen. Vacon on päättänyt laajentaa tuotetarjontaansa keskijännitteellä toimivien taajuusmuuttajien markkinoille. Vaconin nykyiset taajuusmuuttajat toimivat pienjännitealueella, kun taas keskijännitealueen taajuusmuuttajat toimivat tyypillisesti useiden kilovolttien jännitealueella ja useiden megawattien tehoilla. Keskijännitealueen taajuusmuuttajien maailmanmarkkinat ovat kasvussa ja tällä hetkellä niiden arvoksi arvioidaan 2,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria (IHS). Vaconin keskijännitealueen taajuusmuuttajien ensimmäisten pilottitoimitusten on määrä tapahtua vuonna Vacon lanseerasi lokakuussa 2013 markkinoille uuden VACON NXP Grid Converter taajuusmuuttajan, joka edustaa energian optimoinnin seuraavaa kehitysaskelta ja osaltaan varmistaa, että esimerkiksi laivojen ja satamien omistajat kykenevät parantamaan energiatehokkuutta ja tuottavuutta. 7

8 Investoinnit Konsernin bruttoinvestoinnit olivat tammi-joulukuussa 19,7 miljoonaa euroa (14,0 milj. euroa). Investoinnit kohdistuivat muun muassa tuotannon ja tietojärjestelmien kehittämiseen. Yhtiö on käynnistänyt tietojärjestelmien kehitysohjelman tukemaan tulevaisuuden kasvutavoitteita. Nämä panostukset vaikuttivat vertailukautta suurempiin investointeihin. Organisaatio ja henkilöstö Joulukuun lopussa konsernin palveluksessa oli henkilöä (1 513), joista 744 (708) oli Suomessa ja 852 (805) muissa maissa. Maantieteellisesti henkilöstömäärä kasvoi voimakkaimmin EMEA-alueella. Alla olevassa taulukossa on esitetty Vaconin katsauskauden keskimääräiset henkilömäärät: 1-12/ /2012 Toimihenkilöitä Työntekijöitä Yhteensä Muutokset ylimmässä johdossa Vaconin talous- ja rahoitusjohtaja Pia Aaltonen-Forsell jää äitiyslomalle helmikuussa Hänen äitiyslomansa ajaksi Vaconin talous- ja rahoitusjohtajaksi ja Vacon-konsernin johtoryhmän jäseneksi on nimitetty KTM Ann-Louise Brännback (s. 1964). Ann-Louise Brännback on työskennellyt aiemmin Vacon-konsernissa useissa taloushallinnon johtotehtävissä, mm. Group Controllerina. Muut keskeiset tapahtumat katsauskaudella Vacon järjesti pääomamarkkinapäivän Helsingissä Tilaisuudessa Vaconin johto esitteli yhtiön vision, uudet pitkänajan taloudelliset tavoitteet ja uudistetun strategian. Vaconin taloudelliset tavoitteet vuosiksi ovat seuraavat: Kasvu: Tavoitteena on saavuttaa yli 10 %:n keskimääräinen vuotuinen liikevaihdon kasvu. Kasvutavoite perustuu liiketoiminnan orgaaniseen kasvattamiseen markkinaympäristössä, jossa taajuusmuuttajamarkkinat kasvavat selvästi keskimääräistä bruttokansantuotetta nopeammin. Valikoituja yritysostoja voidaan käyttää kasvun kiihdyttämiseksi edelleen. Kannattavuus: Pitkänajan kannattavuustavoitteena on saavuttaa liikevoittoprosentissa 14 %:n kestävä taso. Vacon keskittyy kasvuun ja toimenpiteisiin, joilla parannetaan yhtiön tehokkuutta pitkällä aikavälillä ja näin saavutetaan suurempi absoluuttinen liikevoitto ja omistaja-arvo. Vacon ei katso pitkänajan taloudellisten tavoitteidensa olevan markkinaohjeistus millekään erityiselle vuodelle vuosien välisenä ajanjaksona. Yhtiö julkistaa erillisen markkinaohjeistuksen vuosittain. 8

9 Strategiset painopisteet ja kilpailuetu Vaconin strategia perustuu 100 %:n keskittymiseen taajuusmuuttajiin. Taajuusmuuttajamarkkinat luovat yhtiölle hyvät kasvumahdollisuudet myös tulevaisuudessa. Vacon laajentaa edelleen laajaa tuote-, sovellus- ja huoltopalveluvalikoimaansa. Yhtiö tuo markkinoille keskijännitealueen taajuusmuuttajia ja järjestelmäkäyttöjä. Yhtiö laajentaa myös huoltopalveluliiketoimintaansa. Taajuusmuuttajiin keskittyvänä yhtiönä Vacon laajentaa edelleen asiakastoimialavalikoimaansa, mikä tuo vakautta yhtiön toimintaan erilaisissa markkinatilanteissa. Vacon tulee myös kiihdyttämään kasvua laajentamalla toimintojaan uusille maantieteellisille alueille ja keskittymällä korkean markkinakasvun maihin. Yksi Vaconin strategian kulmakivistä on monikanavamyynti. Monikanavaisuutta tarvitaan laajan tuotevalikoiman viemiseksi kaikkiin maihin ja valituille asiakastoimialoille. Kanavien valintaa optimoidaan yksittäisten maiden erityispiirteiden mukaisesti. Toimintojen tehokkuuden järjestelmällisen parantamisen lisäksi kannattavuuden pääasiallisina vetureina ovat hankinnat parhaan kustannustehokkuuden tarjoavista maista, kustannusoptimointiin tähtäävä suunnittelu, alueellinen tuotanto ja huoltopalvelutoiminnan kasvu sekä erottautuminen sovellusohjelmistoilla ja pilvipalveluilla. Vaconin erottautuminen ja kilpailuetu perustuvat neljään tekijään: tuotejohtajuuteen, syvälliseen sovellustietämykseen, laaja-alaisiin huoltopalveluihin ja ainutlaatuiseen yrityskulttuuriin. Vaconin uusi yhteisöllinen visio - The Drives Family Vacon on määrittänyt liiketoimintansa uuden vision, joka julkistettiin marraskuussa Visio tehtiin yhdessä henkilöstön kanssa keväällä 2013 käynnistyneessä prosessissa. Visionsa mukaisesti Vacon näkee, että todellista arvoa luodaan yhdessä. Tämän vuoksi Vacon luo The Drives Familyn, tiiviin yhteisön, missä parhaat ihmiset tekevät työtä yhdessä kehittääkseen asiakkaillemme parhaita tuotteita, sovelluksia ja huoltopalveluja. Vacon on yhtiö, joka tuo yhteen henkilökunnan, asiakkaat, yhteistyökumppanit, toimittajat, osakkeenomistajat, tutkijat ja opiskelijat kaikki ne jotka jakavat Vaconille luonteenomaisen Driven by Drives asenteen. Vacon pyrkii kasvamaan markkinoita nopeammin ja vankalla kannattavuudella. Tämä mahdollistaa sen, että Vacon voi investoida tulevaisuuden kasvuun ja jakaa lisäarvoa The Drives Familyn keskuudessa. Keskeiset tapahtumat katsauskauden jälkeen Vacon tiedotti tammikuussa 2014, että sen liikevaihto kehittyi vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä yhtiön odotuksia heikommin ja että Vacon alentaa vuoden 2013 liikevaihtoa koskevaa ohjeistustaan. Samalla Vacon julkisti ennakkotietoja liikevoitosta. 9

10 Osakkeet ja osakkeenomistajat Vaconin markkina-arvo joulukuun lopussa oli 891,7 miljoonaa euroa (611,5 milj. euroa). Osakkeen päätöskurssi oli 58,50 euroa. Se oli tammi-joulukuun aikana alimmillaan 40,00 euroa ja ylimmillään 59,90 euroa. Tammi-joulukuun aikana yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä yhteensä osaketta 122,5 miljoonan euron arvosta eli 15,5 % osakekannasta. Vaconilla oli päivätyn osakasrekisterin mukaan rekisteröityä osakkeenomistajaa. Hallintarekistereissä ja ulkomaisten rekisteröimiä osakkeita oli yhteensä 48,0 % (51,2 %) osakekannasta. Suurimmat osakkeenomistajat olivat: Osakkeita, kpl Omistusosuus, % AC Invest Three B.V ,6 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,2 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö LähiTapiola ,8 % Koskinen Jari ,4 % Ehrnrooth Martti ,1 % Vaasa Engineering Oy ,9 % Erikoissijoitusrahasto Handelsbanken Pohjoismaat Selective ,5 % Holma Mauri ,4 % OP-Focus-erikoissijoitusrahasto ,2 % OP-Delta-sijoitusrahasto ,1 % Omat osakkeet ,3 % Muut ,4 % Yhteensä ,0 % Ulkona olevat osakkeet Vaconin hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen suorassa omistuksessa oli osaketta eli 0,2 % Vaconin osakekannasta. Omat osakkeet Vuonna 2013 Vacon luovutti varsinaisen yhtiökokouksen 2012 antaman valtuutuksen nojalla omaa osaketta osakepalkkiojärjestelmän mukaisina palkkioina. Yhtiön haltuun palautui loka-joulukuussa 2013 yhteensä 422 omaa osaketta osakepalkkiojärjestelmän sääntöjen mukaisesti. Vuonna 2013 yhtiön haltuun palautui kaikkiaan osaketta osakepalkkiojärjestelmän sääntöjen mukaisesti. Vacon Oyj:llä oli hallussaan omia osakkeita yhteensä kappaletta, jotka on hankittu keskikurssilla 38,44 euroa osakkeelta. Osakkeet vastaavat 0,3 % osakepääomasta ja äänimäärästä eli merkitys omistuksen ja äänivallan jakautumiselle ei ole merkittävä. Hallitus ei ole vuonna 2013 käyttänyt sille yhtiökokouksen myöntämiä valtuutuksia omien osakkeiden hankinnan tai osakeannin osalta. 10

11 Osingonjakoehdotus Emoyhtiön voitto tilikaudelta 2013 oli 23,7 miljoonaa euroa ja jakokelpoiset varat tilikauden päättyessä 76,6 miljoonaa euroa. Hallitus esittää pidettävälle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilikauden 2013 voitosta maksetaan osinkoa 1,30 euroa osakkeelta ja loput tilikauden voitosta siirretään kertyneisiin voittovaroihin. Ehdotuksen mukaan osinkoihin käytettäisiin yhteensä 19,8 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1. huhtikuuta 2014 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 8. huhtikuuta Yhtiön toimintaan liittyvät yleiset riskit ja epävarmuustekijät Vacon on alttiina riskeille, jotka voivat johtua yhtiön operatiivisesta toiminnasta tai liiketoimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista. Vaconin liiketoiminnalle tyypilliset ja yleiset riskit liittyvät mm. kysynnän epävarmuuteen ja hintakilpailun lisääntymiseen, asiakasmenetyksiin, luottotappioihin, liikearvoon, siirtohinnoitteluun, raaka-aineiden ja komponenttien saatavuuteen sekä valuuttojen arvojen vaihteluihin. Raaka-aineiden ja komponenttien hintojen muutokset, saatavuus ja laatu voivat vaikuttaa yhtiön liiketoiminnan kannattavuuteen ja suuruuteen. Raaka-aineiden ja komponenttien ostosopimukset ovat pääosin vuosisopimuksia, joissa on hinta- ja valuuttaklausuulit raaka-aineiden ja materiaalien maailmanmarkkinahintojen vaihteluille. Vaconin tilauskanta on perinteisesti ollut ajallisesti lyhyt eikä siihen sen takia liity merkittäviä toimitusten ajoitukseen tai peruuntumiseen liittyviä riskejä. Vaconilla on maailmanlaajuisesti tuhansia asiakkaita. Kymmenen suurimman asiakkaan osuus Vaconin liikevaihdosta oli vuonna 2013 noin 40 %:n tasolla. Yhtiö arvioi jatkuvasti asiakkaidensa luottokelpoisuutta ja kykyä suoriutua velvoitteistaan. Vaconilla on kyky sopeuttaa valmistuskapasiteettiaan markkinakysyntää vastaavaksi. Tuotannon replikointi yhtiön eri tehtaisiin sekä ohjelma, jossa materiaalihankinnat siirretään parhaan kustannustason maihin, parantavat valmistus- ja toimitusvarmuutta entisestään. Yhtiö arvioi rahoitusvarojen ja nostettavissa olevien luottositoumusten olevan riittävällä tasolla maksuvalmiuden turvaamiseksi. Johto arvioi vuosittain, liittyykö taseen pitkäaikaisiin varoihin arvonalentumisriskiä. Liikearvo testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen toteamiseksi. Tulokseen vaikuttavista rahoitusriskeistä merkittävimpiä ovat valuuttakurssiriskit. Valuuttakurssien vaihtelut voivat vaikuttaa liiketoimintaan, vaikka toiminnan kansainvälistyessä yksittäisten valuuttojen suhteellinen merkitys vähenee. Merkittävimmät euroon suhteutetut kurssiriskit liittyvät Yhdysvaltain dollariin ja Kiinan renminbiin. Konserni käyttää rahoitusriskienhallinnassaan valuuttatermiinejä, valuuttaoptioita, valuuttalainoja ja koronvaihtosopimuksia. Johdannaissopimuksia tehdään suojaustarkoituksissa ja niihin ei sovelleta suojauslaskentaa. 11

12 Näkymät vuodelle 2014 IHS-markkinatutkimuslaitoksen mukaan taajuusmuuttajamarkkinoiden vuosittainen kasvu on vuosina keskimäärin 7 %. Maailmanlaajuiset megatrendit, kuten kaupungistuminen, teollisuusautomaation kasvu, energiatehokkuus, kehittyvät markkinat ja uusiutuva energia, tukevat taajuusmuuttajamarkkinoiden kasvua. Taajuusmuuttajamarkkinoiden kasvu vaihtelee vuosittain ja jopa vuosineljänneksittäin, mutta yleisesti voidaan arvioida, että taajuusmuuttajamarkkinat kasvavat selvästi globaalia kansantuotteen kasvua nopeammin. Vuoden 2014 yleiseen markkinakehitykseen liittyy epävarmuustekijöitä. Vacon arvioi, että taajuusmuuttajamarkkinat kasvavat yleisestä markkinakehityksestä riippuen noin 5-10 % vuonna Yhtiö on viimeisten vuosien aikana laajentanut ja uudistanut tuotetarjontaansa, mikä antaa yhtiölle hyvät edellytykset kasvaa taajuusmuuttajamarkkinoita nopeammin vuonna Vaconin tavoitteena on parantaa kannattavuuttaan vuonna Kannattavuuden paranemiseen vaikuttavat keskeisesti kustannushyöty materiaalihankintojen siirtämisestä matalamman kustannustason maihin sekä toiminnan yleisen tehokkuuden kehittäminen. Markkinaohjeistus vuodelle 2014 Vacon arvioi, että sen liikevaihto kasvaa 5-15 % ja että sen liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä on % vuonna Vuonna 2013 Vaconin liikevaihto oli 403,0 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä 10,1 %. Vaconin taloudelliset tavoitteet vuosiksi Kasvu: Tavoitteena on saavuttaa yli 10 %:n keskimääräinen vuotuinen liikevaihdon kasvu. Kasvutavoite perustuu liiketoiminnan orgaaniseen kasvattamiseen markkinaympäristössä, jossa taajuusmuuttajamarkkinat kasvavat selvästi keskimääräistä bruttokansantuotetta nopeammin. Valikoituja yritysostoja voidaan käyttää kasvun kiihdyttämiseksi edelleen. Kannattavuus: Pitkänajan kannattavuustavoitteena on saavuttaa liikevoittoprosentissa 14 %:n kestävä taso. Vacon keskittyy kasvuun ja toimenpiteisiin, joilla parannetaan yhtiön tehokkuutta pitkällä aikavälillä ja näin saavutetaan suurempi absoluuttinen liikevoitto ja omistaja-arvo. 12

13 Laadintaperiaatteet Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia. Tilinpäätöstiedotteen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2012 tilinpäätöksessä, sekä voimaantulleita IFRS-standardimuutoksia. Nämä ovat IAS 19 Työsuhde-etuudet, IFRS 7 Rahoitusinstrumentit ja IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen. IAS 19 Työsuhde-etuudet Muutos standardissa IAS 19 poistaa yhtiön käyttämän putkimenetelmän soveltamisen mahdollisuuden. Standardin mukaan kaikki vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan laajan tuloslaskelman uudelleen määrittämisestä johtuvan erän kautta. Takautuvaan työsuoritukseen perustuva meno kirjataan välittömästi henkilöstökuluihin osana eläkekulua. Odotettavissa olevasta tuoton määrittelystä luovutaan ja siirrytään käyttämään diskonttauskorkoa myös omaisuuden tuoton määrittelyssä. Konserniyhtiöiden eläkevelvoite määritetään laskemalla arvioitujen rahavirtojen nykyarvo käyttäen diskonttauskorkona yritysten liikkeelle laskemien korkealaatuisten joukkovelkakirjalainojen korkoa. Jos tällaisille joukkovelkakirjalainoille ei ole syviä markkinoita, diskonttauskorkona käytetään valtion joukkovelkakirjalainojen markkinatuottoja. Määrityksessä käytetyt joukkovelkakirjalainat ovat saman valuutan määräisiä kuin maksettavat etuudet. Valittu diskonttauskorko kuvastaa etuuksien arvioitua keskimääräistä maksuhetkeä. Järjestelyyn kuuluvien varojen käyvän arvon määrittämiseen käytetään ensisijaisesti tilinpäätöspäivän markkinahintaa. Mikäli markkinahintaa ei ole käytettävissä, arvioidaan käypä arvo diskonttaamalla vastaiset odotettavissa olevat rahavirrat käyttäen samaa diskonttauskorkoa kuin eläkevelvoitteen määrittelyssä. Muutoksilla on vähäinen vaikutus yhtiön omaan pääomaan ja eläkevelvoitteen määrään. Muutoksen seurauksena hetken eläkevelvoite kasvaa 0,2 miljoonaa euroa ja oma pääoma pienenee 0,2 miljoonaa euroa. Yhtiö otti uudistetun standardin käyttöön vuoden 2013 alusta. IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot Muutos standardissa IFRS 7 tarkentaa liitetietovaatimuksia, jotka koskevat taseessa nettomääräisesti esitettyjä rahoitusinstrumentteja sekä yleisiä netotusjärjestelyjä tai vastaavanlaisia sopimuksia. Muutoksella ei ole olennaista vaikutusta. Yhtiö otti uudistetun standardin käyttöön vuoden 2013 alusta. IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen Standardi sisältää yhtenäiset käyvän arvon määrittämistä ja liitetietoja koskevat vaatimukset, jotka koskevat kaikkia IFRS-standardeja. Muutoksella ei ole olennaista vaikutusta. Yhtiö otti uudistetun standardin käyttöön vuoden 2013 alusta. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. 13

14 Konsernin tuloslaskelma, IFRS, milj. euroa 10-12/2013 oikaistu* 10-12/ /2013 oikaistu* 1-12/2012 Liikevaihto 97,8 103,2 403,0 388,4 Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,0 0,3 0,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,7-1,3 1,5-1,9 Materiaalit ja palvelut -48,0-50,7-204,2-201,5 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -19,6-19,8-82,1-76,7 Liiketoiminnan muut kulut -17,9-16,9-64,1-56,8 Poistot aineellisista hyödykkeistä -1,6-1,7-6,4-6,4 Poistot aineettomista hyödykkeistä -1,8-1,9-7,2-7,3 Liikevoitto 9,7 11,0 40,6 38,0 Rahoitustuotot ja -kulut -0,5-0,3-1,0-0,9 Tulos ennen veroja 9,2 10,7 39,7 37,1 Tuloverot -2,5-2,8-11,0-10,3 Tilikauden voitto 6,7 7,9 28,7 26,9 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 6,6 7,8 28,0 26,2 Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,1 0,7 0,7 Osakekohtainen tulos, euroa 0,44 0,51 1,84 1,72 Osakekohtainen tulos laimennettuna, euroa 0,44 0,51 1,84 1,72 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS, milj. euroa 10-12/2013 oikaistu 10-12/ /2013 oikaistu 1-12/2012 Tilikauden voitto 6,7 7,9 28,7 26,9 Muut laajan tuloksen erät Uudelleen määrittämisestä johtuva erä -1,0 0,0-0,9-0,5 Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi -1,0 0,0-0,9-0,5 Muuntoerot -0,2-0,2-0,4 0,1 Erät, jotka voidaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi -0,2-0,2-0,4 0,1 Laaja tulos yhteensä 5,5 7,7 27,5 26,5 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 5,5 7,6 26,9 25,8 Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,1 0,6 0,7 *IAS 19 standardin mukaiset oikaistut luvut. Taulukko-osiossa myöhemmin esitettävät oikaistut luvut perustuvat edellä mainittuun uudistuneeseen IAS 19 standardiin. 14

15 Konsernin tase, IFRS, milj. euroa oikaistu oikaistu * VARAT Liikearvo 8,9 9,2 9,2 Kehittämismenot 20,3 18,7 17,4 Muut aineettomat hyödykkeet 8,2 6,8 9,3 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 26,6 24,4 25,1 Myytävissä olevat rahoitusvarat 3,7 3,7 3,7 Laskennalliset verosaamiset 7,3 7,2 5,7 Muut rahoitusvarat 3,2 3,1 2,3 Pitkäaikaiset varat yhteensä 78,3 73,0 72,7 Vaihto-omaisuus 27,1 25,7 28,2 Myyntisaamiset ja muut saamiset 75,1 76,9 80,9 Rahavarat 35,9 31,1 16,3 Lyhytaikaiset varat yhteensä 138,1 133,7 125,4 Varat yhteensä 216,4 206,7 198,1 OMA PÄÄOMA JA VELAT Osakepääoma 3,1 3,1 3,1 Ylikurssirahasto 5,0 5,0 5,0 Sidotut muut rahastot 2,4 0,1 0,1 Omat osakkeet -2,0-2,9-0,9 Arvonmuutosrahasto 2,5 2,3 2,3 Kertyneet voittovarat 104,6 98,7 86,2 Määräysvallattomien omistajien osuus 1,9 2,0 1,9 Oma pääoma yhteensä 117,4 108,3 97,7 Laskennalliset verovelat 6,0 5,9 6,0 Eläkevelvoitteet 3,5 2,1 1,7 Korolliset velat 14,9 17,9 20,2 Pitkäaikaiset velat yhteensä 24,4 25,9 27,9 Ostovelat ja muut velat 57,7 54,7 53,1 Verovelat 1,7 3,8 1,7 Varaukset 11,4 11,1 9,3 Korolliset velat 3,8 2,9 8,5 Lyhytaikaiset velat yhteensä 74,5 72,5 72,5 Oma pääoma ja velat yhteensä 216,4 206,7 198,1 *) Vertailukauden alun tase tulee IAS 1.10:n mukaan esittää, kun konserni on ottanut tilikauden alusta käyttöön uudistetun IAS 19 -standardin, jota on sen siirtymäsäännösten mukaan sovellettu takautuvasti IAS 8:n mukaan. 15

16 2013 laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS, milj. euroa Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Ylikurssi rahasto Sidotut muut rahastot Omat osakkeet Osakepääoma Arvonmuutosrahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä Oma pääoma , oikaistu 3,1 5,0 0,1-2,9 2,3 98,7 106,3 2,0 108,3 Muut oikaisut *) 2,4 0,1-3,0-0,5 0,0-0,5 Tilikauden tulos 28,0 28,0 0,7 28,7 Muut laajan tuloksen erät: Uudelleen määrittämisestä johtuva erä -0,9-0,9-0,9 Muuntoerot -0,3-0,3-0,1-0,4 Laaja tulos yhteensä 26,9 26,9 0,6 27,5 Osakepalkkiot 0,9 0,0 0,9 0,9 Osingonjako -16,8-16,8-0,5-17,3 Määräysvallattomilta omistajilta hankittu osuus -1,3-1,3-0,2-1,5 Oma pääoma ,1 5,0 2,4-2,0 2,5 104,6 115,6 1,9 117,4 *) Vararahastosiirto 2,4 MEUR oman pääoman sisällä laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS, milj. euroa Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Ylikurssi rahasto Sidotut muut rahastot Omat osakkeet Osakepääoma Arvonmuutosrahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä Oma pääoma ,1 5,0 0,1-0,9 2,3 86,2 95,8 1,9 97,7 Laatimisperiaatteen muutos (IAS 19) 0,0 0,0 0,0 Oma pääoma , oikaistu 3,1 5,0 0,1-0,9 2,3 86,2 95,8 1,9 97,7 Muut oikaisut 0,0-0,2-0,2 0,0-0,1 Tilikauden tulos 26,2 26,2 0,7 26,9 Muut laajan tuloksen erät: Uudelleen määrittämisestä johtuva erä -0,5-0,5-0,5 Muuntoerot 0,1 0,1 0,1 Laaja tulos yhteensä 25,8 25,8 0,7 26,5 Osakepalkkiot 0,3 0,9 1,2 1,2 Osingonjako -13,7-13,7-0,6-14,3 Omien osakkeiden hankinta -2,3-2,3-2,3 Määräysvallattomilta omistajilta hankittu osuus -0,3-0,3 0,0-0,3 Oma pääoma ,1 5,0 0,1-2,9 2,3 98,7 106,3 2,0 108,3 16

17 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS, milj. euroa 10-12/2013 oikaistu 10-12/ /2013 oikaistu 1-12/2012 Tilikauden voitto 6,7 7,9 28,7 26,9 Poistot 3,5 3,6 13,7 13,7 Rahoitustuotot ja-kulut 0,5 0,3 1,0 0,9 Verot 2,5 2,8 11,0 10,3 Muut oikaisut -0,3 0,5 1,9-1,4 Käyttöpääoman muutos 4,6 1,0 2,3 12,9 Rahoituserien ja verojen rahavirta -2,7-1,0-11,8-10,9 Liiketoiminnan nettorahavirta 14,7 15,1 46,7 52,3 Tytäryhtiön hankinta 0,0-0,1-1,5-0,5 Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -1,3-1,3-8,9-5,8 Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -5,1-2,0-11,2-6,0 Investoinnit muihin sijoituksiin 0,5-0,8 0,3-0,5 Investointien nettorahavirta -5,9-4,2-21,2-12,9 Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,0-0,9 0,0 0,5 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -5,7 0,0-5,7 0,0 Lyhytaikaisten lainojen nostot -1,5 0,0 4,2 13,0 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 2,1-1,6-0,7-21,0 Omien osakkeiden hankinta 0,0-1,3 0,0-2,3 Maksetut osingot 0,0-0,2-17,3-14,6 Rahoituksen nettorahavirta -5,1-4,0-19,5-24,4 Rahavarojen muutos 3,8 6,9 5,9 15,0 Rahavarat tilikauden alussa 32,6 24,6 31,1 16,3 Rahavarojen muuntoerot -0,4-0,4-1,0-0,3 Rahavarat tilikauden lopussa 35,9 31,1 35,9 31,1 17

18 Segmentti-informaatio Vacon on keskittynyt yhteen tuotteeseen, taajuusmuuttajaan, joka on myös Vaconin ainoa liiketoimintasegmentti. Toimintasegmentin luvut ovat yhtenevät koko konsernin lukujen kanssa. Vaconin liiketoiminta on organisoitu seuraaviin pääalueisiin: Market Operations, Product Operations ja Support Functions. Organisaation asiakaslähtöisyyden varmistamiseksi toimintaa ohjataan myyntikanavittain: jakelijat, järjestelmäintegraattorit, loppuasiakkaat, OEM-asiakkaat ja brand label -asiakkaat. Vaconin korkein operatiivinen päätöksentekijä on Vacon Oyj:n toimitusjohtaja, joka arvioi konsernin taloudellista tilaa ja sen kehitystä kokonaisuutena. Taloudelliset tunnusluvut Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake, EUR 1,84 1,72 1,10 1,22 1,01 Oma pääoma/osake, EUR 7,58 6,99 6,28 5,90 5,25 Osinko/osake, EUR *) 1,30 1,10 0,90 1,00 0,70 Osinko/tulos, % *) 70,68 64,09 81,47 82,13 69,02 Efektiivinen osinkotuotto, % *) 2,2 2,7 2,9 2,6 2,6 P/E-luku 31,8 23,4 28,0 32,0 26,3 Kauden alin, EUR 40,00 31,11 27,21 24,90 15,30 Kauden ylin, EUR 59,90 42,54 48,73 39,75 28,90 Kauden lopussa, EUR 58,50 40,20 30,90 39,00 26,70 Tilikauden keskikurssi, EUR 51,71 38,36 38,50 32,49 21,51 Osakekannan markkina-arvo, MEUR 891,7 611,5 471,5 593,4 406,1 Osakkeiden vaihto, kpl Osakkeiden vaihto, % 15,5 20,7 19,5 17,6 29,6 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa Omat osakkeet *) Tilikauden 2013 osalta osinko on hallituksen esitys yhtiökokoukselle. 18

19 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto, MEUR 403,0 388,4 380,9 338,0 272,0 Liikevaihdon muutos, % 3,8 2,0 12,7 24,3-7,2 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, MEUR 40,6 36,5 34,8 32,4 22,5 Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä muutos, % 11,3 4,9 7,5 43,6-35,0 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, % liikevaihdosta 10,1 9,4 9,1 9,6 8,3 Liikevoitto, MEUR 40,6 38,0 24,7 28,6 22,5 Liikevoiton muutos, % 6,9 53,6-13,4 26,8-35,0 Liikevoitto, % liikevaihdosta 10,1 9,8 6,5 8,5 8,3 Tulos ennen veroja, MEUR 39,7 37,1 27,0 27,5 22,0 Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 9,8 9,6 7,1 8,1 8,1 Oman pääoman tuotto, % 25,4 26,1 18,7 22,1 20,5 Sijoitetun pääoman tuotto, % 33,0 33,5 26,9 27,0 23,1 Korolliset nettovelat, MEUR -17,2-10,3 12,4 9,8 1,6 Nettovelkaantumisaste, % -14,7-9,5 12,7 10,7 2,0 Käyttöpääoma, MEUR 31,4 33,0 45,1 45,9 31,2 Omavaraisuusaste, % 55,0 53,0 50,0 46,0 56,5 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, MEUR 19,7 14,0 18,7 15,9 18,2 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, % liikevaihdosta 4,9 3,6 4,9 4,7 6,7 Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, MEUR 27,3 25,1 25,1 20,8 17,6 Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta 6,8 6,5 6,6 6,2 6,5 Henkilöstö kauden lopussa Tilauskanta, MEUR 46,8 50,0 36,6 52,1 32,0 Konsernin vastuut, milj. euroa Vakuudet ja vastuusitoumukset 15,0 16,1 Rahoitussitoumukset 0,0 0,0 19

20 IAS 19 uudistuksen vaikutukset, milj. euroa raportoitu muutos oikaistu Konsernin tuloslaskelma Työsuhde-etuuksista aiheutavat kulut -77,0 0,3-76,7 Liikevoitto 37,7 0,3 38,0 Rahoitustuotot ja -kulut -0,9 0,0-0,9 Tulos ennen veroja 36,8 0,3 37,1 Tulovero -10,2-0,1-10,3 Tilikauden voitto 26,6 0,2 26,9 Vaikutus tuloslaskelmaan 0,2 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 25,9 0,2 26,2 Määräysvallattomille omistajille 0,7 0,7 Konsernin laaja tuloslaskelma Tilikauden voitto 26,6 0,2 26,9 Muut laajan tuloksen erät Rahavirran suojaukset 0,0 0,0 Muuntoero 0,1 0,1 Uudelleen määrittämisestä johtuva erä -0,5-0,5 Laaja tulos yhteensä 26,7-0,2 26,5 Vaikutus laajaan tuloslaskelmaan -0,2 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 26,1-0,2 25,8 Määräysvallattomille omistajille 0,7 0,7 Konsernitase VARAT Varat etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä 0,1-0,1 0,0 Vaikutus varoihin -0,1 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma 108,5-0,2 108,3 Laskennalliset verovelat 6,0-0,1 5,9 Eläkevelvoitteet 1,9 0,2 2,1 Vaikutus omaan pääomaan ja velkoihin -0,1 20

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 2 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3-8 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen Vacon Oyj, Pörssitiedote, 27.10.2009 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.20099 Heinä-syyskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 57,1 milj. euroa, laskua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

Lisätiedot

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Vacon Oyj, Pörssitiedote, 7.2.2008 kello 9.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Loka-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 2 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3-8 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

Konsernitilinpäätös Emoyhtiön tilinpäätös

Konsernitilinpäätös Emoyhtiön tilinpäätös tilinpäätös 2007 1 2 sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut 9 Tunnuslukujen laskentakaavat 10 Konsernin tuloslaskelma 11 Konsernin tase 12 Konsernin

Lisätiedot

milj. euroa). euroa). Tulos/osake neksellä 69,,0

milj. euroa). euroa). Tulos/osake neksellä 69,,0 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 22.4.2009 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009 Tammikuu-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 69,0 milj. euroa, laskuaa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdastaa

Lisätiedot

Vacon Oyj. Runsorintie 7 65380 Vaasa. Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa TASEKIRJA 1.1.-3 L.L2.2013

Vacon Oyj. Runsorintie 7 65380 Vaasa. Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa TASEKIRJA 1.1.-3 L.L2.2013 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 6538 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-3 L.L2.213 2 S sällysluettelo Hallituksen toimintakertomus Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

28.4.2005 kello 10.00

28.4.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.4.2005 kello 10.00 IFRS-standardien mukainen osavuosikatsaus Tammikuu-maaliskuu 2005 VACONIN TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO KASVUSSA Tammikuu-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

2013 Tilinpäätös. Sisältö

2013 Tilinpäätös. Sisältö 2013 Tilinpäätös Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2013... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS.... 8 Konsernitase, IFRS... 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 10 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 EFORE OYJ Osavuosikatsaus 24.10.2014 klo 9.00 EFORE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ Tilikauden

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-JOULUKUU 2014 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15 PKC GROUP Q4/2014: VAHVA KASSAVIRTA, MATALAMPI VERTAILUKELPOINEN EBITDA JA LIIKEVAIHTO LOKA-JOULUKUU 2014 LYHYESTI

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES TILINPÄÄTÖS 2014

EXEL COMPOSITES TILINPÄÄTÖS 2014 EXEL COMPOSITES TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLTÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 6 KONSERNITASE 6 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 7 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 9 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS... 32 Emoyhtiön tase, FAS... 33 Emoyhtiön rahavirtalaskelma, FAS... 34 Emoyhtiön liitetiedot, FAS...

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS... 32 Emoyhtiön tase, FAS... 33 Emoyhtiön rahavirtalaskelma, FAS... 34 Emoyhtiön liitetiedot, FAS... 2014 TILINPÄÄTÖS Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS.... 8 Konsernitase, IFRS... 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS.... 10 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.-31.12.2007 Uponor Oyj

TASEKIRJA 1.1.-31.12.2007 Uponor Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2007 Uponor Oyj SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin taloudelliset tunnusluvut 8 Osakekohtaiset tunnusluvut 9 Tunnuslukujen laskentakaavat 10 Konsernituloslaskelma

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Pörssitiedote 24.7.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Toisen neljänneksen liikevaihto edellisvuoden tasolla, kannattavuus heikkeni. Vahvasta tilauskannasta johtuen koko vuoden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2008. Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1

TILINPÄÄTÖS 2008. Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1 TILINPÄÄTÖS 2008 Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1 2 Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2008 Sisältö Tietoja osakkeenomistajille... 4 Hallituksen toimintakertomus... 5 Konsernin tuloslaskelma... 9 Konsernin tase...

Lisätiedot

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP vuosikertomus 2011 TiliNPäätös WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Tilinpäätös 03 Viisivuotiskatsaus 05 Tunnuslukujen laskentakaavat 07 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin tase 11 Konsernin

Lisätiedot

10.2.2005 kello 10.00

10.2.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2005 kello 10.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vaconin vuosi päättyi vahvaan neljännekseen Lokakuu-joulukuu pääkohdat: Liikevaihto oli 35,5 milj. euroa, kasvua

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 Liikevaihto kasvoi 68,7 % edellisestä vuodesta (1-12/2011) ollen 928,2 milj. euroa (550,2 milj. euroa).

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2005

TILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2005 TILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2005 Uponorin vuoden 2005 vuosikertomus koostuu kahdesta osasta, vuosikatsauksesta ja tilinpäätösraportista. Vuosikatsaus kertoo laajasti vuoden 2005 liiketoiminnasta ja yhtiöstä. Tilinpäätösraportti

Lisätiedot

26.4.2013. Vahvan tilauskannan, tämänhetkisten markkinanäkymien ja tarjouspyyntöjen perusteella johto arvioi, että vuonna 2013

26.4.2013. Vahvan tilauskannan, tämänhetkisten markkinanäkymien ja tarjouspyyntöjen perusteella johto arvioi, että vuonna 2013 26.4.2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013 Tilauskertymän ja liikevaihdon kasvu jatkui Tammi-maaliskuu 2013 lyhyesti (2012 vertailukauden luku): Tilauskertymä: 491,1 (425,4) miljoonaa euroa, +15 %

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

TIKKURILA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2013

TIKKURILA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2013 2013TILINPÄÄTÖS TIKKURILA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2013 Sisältö HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2 KONSERNIN TUNNUSLUVUT 8 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 9 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS) 10 KONSERNIN TASE

Lisätiedot

Markkinoiden epävarmuus heikensi tilauskertymää, vakaa kannattavuus. Katsauskausi tammi-syyskuu 2013 lyhyesti (2012 vertailukauden luku):

Markkinoiden epävarmuus heikensi tilauskertymää, vakaa kannattavuus. Katsauskausi tammi-syyskuu 2013 lyhyesti (2012 vertailukauden luku): 30.10.2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 (Korjattu tilauskannan osalta 30.10.2013 klo 12.10) Markkinoiden epävarmuus heikensi tilauskertymää, vakaa kannattavuus Katsauskausi tammi-syyskuu 2013 lyhyesti

Lisätiedot

MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009

MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 AFFECTO OYJ -- TILINPÄÄTÖSTIEDOTE -- 17.2.2011 klo 10.10 AFFECTO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009 Liikevaihto 36,0

Lisätiedot

Osavuosi- katsaus tammi maaliskuu 2013

Osavuosi- katsaus tammi maaliskuu 2013 Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2013 Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2013 Sivu 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.4.2013 klo 09.00 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2013 Liikevaihto ja kannattavuus

Lisätiedot