HANKESUUNNITELMA ERKKISJÄRVEN ULKOILUKESKUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANKESUUNNITELMA ERKKISJÄRVEN ULKOILUKESKUS 21.6.2012"

Transkriptio

1 HANKESUUNNITELMA ERKKISJÄRVEN ULKOILUKESKUS

2 HANKKEEN NIMI Hankkeen nimi on Erkkisjärven ulkoilukeskus Turvallinen, viihtyisä, virikkeellinen ja luonnonkaunis koko kylän yhteinen liikunta- ja virkistäytymisalue. HANKKEEN TAUSTA JA TARVE Sarjankylän-Erkkilän alue on kasvavaa aluetta. Uusia lapsiperheitä muttaa kylälle vuosittain. Kylän keskeiseksi alueeksi on muodostunut Erkkilän koulu ja Erkkisjärven seutu. Erkkisjärvi ja siitä 1,2 km etäisyydellä oleva Vähäjärvi sekä 2 km etäisyydellä oleva Koistislampi muodostavat maakunnallisesti ja jopa valtakunnallisesti merkittävän lintuvesistökokonaisuuden. Molemmat lähialueen vesistöt ovat kunnostettu lintuvesistöiksi. Eri ryhmät, mm. vanhempainyhdistys, Keskustan Sarjankylän paikallisyhdistys, ovat miettineet kylän kehittämistä ja harrastusmahdollisuuksien parantamista. Yhteistuumin on päädytty kehittämään ko. aluetta, koska se hyvin soveltuu monipuoliseen harrastamiseen. Alueen kartoituksessa on todettu, että mm. koulun piha-alueella olevat liikuntavälineet ja -kentät ovat surkeassa, jopa vaarallisessa kunnossa. Ranta-alueen lintutornin käytettävyys on hankala, koska kulku tapahtuu koulun piha-alueen läpi, mikä aiheuttaa myös turvallisuusriskin. Vanhempainyhdistyksen kokoama työryhmä on tehnyt alustavaa selvitystä ja suunnitelmaa ulkoilualueen kehittämiseksi. Hankkeen juridiseksi toteuttajaksi valittiin kylän yhteinen organisaatio, Sarjankylän-Erkkilän kehitysosuuskunta, joka on perustettu vuonna 1992 kylän kehittämiseen. HANKKEEN KOHDERYHMÄT JA HYÖDYNSAAJAT Hankkeen ensisijainen kohderyhmä on kylän nuoret ja lapset, sekä heidän vanhempansa. Kokonaisuuden kuitenkin ollessa laaja hyötyjiä ovat kaikki kyläläiset. Rakennettavat liikuntavälineet ja -kentät ovat kaikkien käytettävissä. Ranta-alueelle rakennettava luontopolku/hiihtolatu sopii rauhallisempaan liikkumiseen kaiken ikäisille. Tien siirron johdosta rannalle pääsy helpottuu liikuntarajoitteisille ja vanhuksille. Siirrolla parannetaan pelialueen toimivuutta, huollettavuutta ja turvallisuutta. Hankkeesta hyötyvät lintuharrastajat maakunnallisesti, tuleehan kohteesta myös lintuharrastajien keskus, mahdollistaen jopa retkikuntien saapumisen linja-autolla. Hyötyjiä ovat myös virkistyskalastajat. Hankkeen uskotaan parantavan kylän yhteishenkeä ja talkoohenkeä, josta jo suunnitteluvaiheessa on ollut näyttöä. Kylä on ollut aikaisemmin kaksijakoinen koulupiirien mukaan (Sarjankylän koulupiiri ja Erkkilän koulupiiri), tällä hankkeella on tavoitteena saada aikaan viimeinen silaus yhteenkuuluvuuden parantamisessa. HANKKEEN TOTEUTUS Hankkeen toteuttamiseen osallistuu laaja joukko kyläläisiä, juridisena toimijana on Sarjankylän- Erkkilän kehitysosuuskunta ja sen kuusijäseninen hallitus. Hankkeelle on valittu vetäjä hallituksen ulkopuolelta. Hankkeelle on muodostettu ohjausryhmä, jossa osuuskunnan halituksen lisäksi on hankkeen vetäjä, hankintavastaava ja valvoja, sekä tarvittaessa eri sidosryhmien edustajia.

3 Hankkeelle on muodostettu toiminnallinen ryhmä, johon on nimetty vetäjät eri vastuualueille. Organisaatiosta on erillinen liite. Kukin toiminnallisen ryhmän vetäjä kokoaa itselleen oman talkooryhmänsä ja vastaa vastuualueensa toteutuksesta. Hankken tilikirjanpidosta vastaa tilitoimisto ja päiväkirjasta kukin vastuuhenkilö vuorollaan. Omarahoitusosuuden (rahana) hankkimisesta vastaa Erkkilän koulun vanhempainyhdistys järjestämällä mm. tapahtumia ja myyjäisiä. Vanhempainyhdistys lahjoittaa tuotot osuuskunnalle hankkeen käyttöön. Lisäksi Keskustan Sarjankylän paikallisyhdistys on luvannut lahjoituksen. Hankeen käytännön toteutus on alkanut suunnittelutöillä, joihin on löytynyt kylältä ammattilaisia. Laajasta kylästä löytyy monen alan ammattilaisia, jotka otetaan mukaan yhteisiin talkoisiin. Kylältä löytyy esimerkikis noin kymmenen kaivinkonetta ja kymmeniä isoja traktoreita maansiirtokärryineen, sekä muuta tarvittavaa kalustoa. Näitä kaikkia hyödynnetään talkootöissä. Hankkeelle saatava avustus ja lahjoitusvarat käytetään materiaalien ja laitteiden hankintaan. Hankkeen suuri voimavara on osuuskunta, joka palvelee koko kylää, sekä eri yhteisöt, jotka ovat sitoutuneet hankkeen tukemiseen. Näin saamme suuren osan kyläläisistä mukaan. Hankkeen toteuttamiseen hankitaan kaupungilta käyttöoikeussopimus ja tarvittavat rakennusluvat, sekä Erkkkisjärventien tiekunnan lupa. Luettelo rakennettavista kohteista ja hankinnoista liitteenä HANKKEEN AIKATAULU Hankkeen käytännön toteutus aloitetaan raivaustöillä. Suoritetaan tarvittava puuston raivaus sekä tien siirto. Tie palvelee hankkeen aikana rakentamisliikennettä, häiritsemätttä koulutoimintaa ja parantaen rakentamisen aikaista turvallisuutta. Muussa rakentamisessa keskitytään alussa talkootyöpainotteiseen työhön. Avustuksen varmistuttua siirrytään rahavaroja vaativiin investointeihin ja varsnaiseen rakentamiseen Heinä- elokuu: Tiensiirto, liittymät, puuston raivaus, nuotiopaikka, pelkkaterassi ja rantalaituri, leikki ja pelivälineiden kunnostus, venevalkama, pöydät ja penkit. Elo- syyskuu: Rantapellon huoltotie ja parkkialue, grillikatos, kuivatus, maansiirto- ja pohjatyöt leikkipuisto alueella, pelikentällä, jääkiekkokaukalossa, pulkkamäessä, hiihtolatu/polulla, muilla poluilla, sekä beach-voley kenttä, vesiputket ja maakaapelit. Syys-lokakuu: pukukoppi, leikkivälineiden asennus, jääkiekkokaukalon pystytys, muiden liikuntavälineiden asennus, opastaulujen pystytys, vesiposti, valaisinlaitteet ja pylväät Touko- elokuu: jääkiekkokaukalon asfaltointi, istutukset, nurmialueet, viimeistely. Hanke on valmis Vanhempainyhdistyksen toimesta varainhankinta heinäkuu heinäkuu 2013

4 HANKKEEN TAVOITTEET JA TULOSODOTUKSET Hankkeen tavoitteet: 1. Kylän yhteinen ulkoilukeskus, jossa on kyläläisillä, etenkin nuorilla, mahdollisuus harrastaa monipuolisesti liikuntaa ja muita terveellisiä harrastuksia. 2. Parantaa kalastus mahdollisuutta ja lintujen sekä muun luonnon havainnoimista. 3. Järjestää kyläläisille paikka jossa nuoret, lapset, aikuiset ja vanhukset voivat yhdessä kohdata, virkistäytyä ja harjoittaa sosiaalista kanssakäymistä. 4. Parantaa alueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä 5. Kylän yhteishengen ja yhteenkuuluvuuden lujittaminen Tulosodotukset: 1. Kyläläisten liikunnan harrastaminen lisääntyy 2. Yhteishenki lisääntyy 3. Kylälle muuttaa uusia asukkaita 4. Sosiaalinen kanssakäyminen lisääntyy 5. Kylän kehittäminen jatkuu 6. Lintu harrastus lisääntyy HANKKEEN KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUSSUUNNITELMA Hankkeen kustannusarvio on euroa (josta tien siirron osuus on euroa). Hankkeeseen haetaan Ely-keskuksen yleishyödyllisen investoinnin rahoitusta Keskipiste-Leaderin kautta 75 % euroa. Loput 25% euroa jää omarahoitusosuudeksi, josta suurinosa katetaan talkootyöllä (enintään 75 %), ja loput rahalla. Hankkeen aikainen rahoitusvaje katetaan kaupungilta saatavalla lainalla ja tarvittaessa pankkilainalla. Kilpailuttaminen, hankkeelle on valittu hankintavastaava, joka hoitaa kilpailuttamisen yhteistyössä vastuuhenkilöiden kanssa. Hinnat kilpailutetaan vähintään kolmen toimittajan kesken, mikäli se on mahdollista. Hankintavastaavaa huolehtii myös hankinnasta ja laskutuksen oikeellisuudesta. Hallituksen rahastonhoitaja huolehtii laskujen maksamisesta. Liitteenä erillinen kustannusarvio. HANKKEEN TIEDOTUS JA RAPORTOINTI Hankkeen tiedottamisessa pyritään avoimuuteen ja realiaikaisuuteen, sekä siihen, että kaikki kohderyhmät tavoitetaan.hankkeen toteuttamisen aikaisesta tiedottamisesta vastaa hankkeen vetäjä yhdessä osuuskunnan puheenjohtajan kanssa. Hankkeen suunnitteluvaiheessa on järjestetty kaksi tiedotustilaisuutta kyläläisille, asia uutisoitu paikallislehdessä ja kyläläisten postilaatikkoihin on jaettu tiedote. Eri sidosryhmät Nivalan kaupunki, koulun henkilökunta, Keskipiste-Leader, Erkkisjärventien hoitokunta, maanomistaja Paavo Karhu, on tiedotettu asiasta etukäteen. Tiedotettavat jaetaan neljään eri kohderyhmään seuraavasti: 1.Sidosryhmät, 2. Kyläläiset, 3. Hankkeen organisaatio ja 4. Julkinen tiedottaminen. Tiedottamisen avuksi hankkeelle rakennetaan omat kotisivut, jotka suunnitellaan erityisesti kyläläisille tiedottamiseen, mutta siitä hyötyvät myös muut tahot kuten julkinen tiedottaminen. 1. Sidosryhmien tiedottaminen hankkeen aikana järjestetään henkilökohtaisella kontaktilla, kuten tapaaminen, puhelinkontakti tai sähköposti, tarvittaessa järjestetään sidosryhmille oma

5 tiedotus/esittelytilaisuus. Sidosryhmiä ovat: Nivalan kaupunki, koulun henkilökunta, Keskipiste-Leader, Erkkisjärventien tiekunta, maanomistajat. Hankkeesta tiedotetaan ko.tahoille aina tarvittaessa. 2. Kyläläisille suunnatussa tiedottamisessa hyödynnetään kylän tapahtumia, joissa hanketta esitellään ja kyläläiset voivat esittää kysymyksiä. Myös erilaisia tiedotteita voidaan jakaa postilaatikkoihin. Hankkeelle rakennettavat kotisivut pyritään saamaan ensisijaiseksi tiedonlähteeksi kyläläisille. 3. Hankeen organisaatio muodostuu ohjausryhmästä ja toiminnallisesta ryhmästä, näille ryhmille tiedottaminen järjestetään sähköpostilla ja yhteisillä palavereilla. 4. Julkinen tiedottaminen järjestetään lehdistön ja internetin kautta, lehdistölle järjestetään tarvittaessa tiedotuksia ja lehtiartikkeleita joko valmiina tai kutsutaan paikalle toimittaja. Raportointi: Hankkeen aikana otetaan eri työvaiheista ja hankkeen etenemisestä sekä talkooväestä kuvia, joita hyödynnetään kotisivuilla, raportoinnissa ja tiedottamisessa. Hankkeen töistä pidetään päiväkirjaa sekä hankinnoista ja kilpailutuksesta kirjanpitoa. Sidosryhmille kuten Keskipiste-Leader toimistolle tehdään tarvittavat raportit kuukausittain sekä vuosiraporti ja loppuraportti. Raportoinnissa arvioidaan hankkeen onnistumista ja siitä miten suunnitellut toimenpiteet ovat toteutuneet sekä aikataulun toteutumista. Loppuraportissa arvioidaan lisäksi miten tavoitteet on saavutettu ja miten tulosodotukset täyttyvät. HANKKEEN RISKIT JA OLETUKSET Hankkeen toteuttamisen suurin riski on se ettei sille myönnetä tukea. Tätä riskiä minimoi se, että hanke on yleishyödyllinen, koko kylän yhteinen ja suunnattu erityisesti nuorille ja mukana hankkeen taustalla on useita kylän organisaatioita, sekä se, että se on laaja kokonaisuus eikä pelkästään liikuntavälineiden hankinta. Talkoohengen puuttuminen riskinä otetaan huomioon. Sen todennäköisyys on suhteellisen pieni sillä kylällä on jo vuosikymmenien takaa kokemusta talkoohengestä ja yhteisten asioiden viemisestä eteenpäin. Yhtenä osituksena innostumisesta hankkeeseen oli järjestetty osuuskunnan henkiinheättämiskokous kokous, jossa uusia jäseniä liityi osuuskuntaan n.20 kpl. Omarahoitusosuuden löytymiseksi hankeelle on nimetty varaihankintavastaava, jolla on jo nyt runsaasti ideoita rahan keräämiseksi. Osa kylän järjestöistä on lupautuneet lahjoittamaan varoja hankkeelle. Ammattitaitoinen työvoima ja kalusto on alustavan kartoituksen mukaan kylältä löydettävissä. Aikaisemmat talkoot ja hankkeet ovat osoittaneet että Sarjankylän-Erkkilän alueella talkoohenki on yhä voimassaan. Alustavien selvitysten mukaan tarvittavat luvat tullaan saamaan, joten lupaasiat eivät nouse riskiksi. Työnaikainen turvallisuus: Hankkeen työnaikaisesta turvallisuudesta vastaa hankkeen vetäjä, jolla on kokemusta vastaavista talkoohenkisistä hankkeista, joissa työskennellään koneilla. Työmaaalue eristetään koulualueesta ja koulun henkilökuntaa tiedotetaan ja opastetaan. Töiden ajoitus pyritään järjestämää niin, että niitä on mahdollisimman vähän kouluaikana. Konetöiden aikana on kaikilla jalkamiehillä huomioliivit. Kaikki työt, jotka vaativat ammattipätevyyden tai ovat luvanvaraisia kuten sähkötyöt, teetetään pätevyyden omaavilla henkilöillä ja varmistetaan, että tarvittavat luvat ovat kunnossa.

6 Osuuskunta hankkii talkoovakuutuksen ja tarvittavan vastuuvakuutuksen työn ajaksi. Hyvin suunniteltu ja ammattitaitoisesti suoritettu valvonta poistavaa riskejä. LIITTEET (* toimitetaan jälkikäteen) Lähestymiskartta Asemapiirustukset Rakennepiirustukset Kustannusarvio * Käyttöoikeussopimus * Tiekunnan lupa * Rakennusluvat Hankinta luettelo Tiensiirto suunnitelma kustannusarvioineen Organisaatio kaavio Yhteystiedot Pöytäkirja kopiot Osuuskunnan säännöt Selvitys varallisuudesta

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2013 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2013 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 203 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 203 Leader- ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto

Lisätiedot

JyväsRiihen rahoituksen painopisteet ja valintamenettely Investointien kustannukset & rahoitus. Korpilahti 7.5.2015 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

JyväsRiihen rahoituksen painopisteet ja valintamenettely Investointien kustannukset & rahoitus. Korpilahti 7.5.2015 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry JyväsRiihen rahoituksen painopisteet ja valintamenettely Investointien kustannukset & rahoitus Korpilahti 7.5.2015 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry JyväsRiihi ry Kaikille avoin maaseudun kehittämisyhdistys

Lisätiedot

1 Aitoniemen-Hirvenniemen Kyläläiset ry

1 Aitoniemen-Hirvenniemen Kyläläiset ry 1 Aitoniemen-Hirvenniemen Kyläläiset ry ESISELVITYSHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttaja Hankkeen toteuttaja oli Aitoniemen-Hirvenniemen Kyläläiset ry niminen rekisteröity kyläyhdistys, Tampereen

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA. Päivitetty 2014 1/8

KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA. Päivitetty 2014 1/8 KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2004 Päivitetty 2014 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1. Suunnitelman tarve... 3 1.2. Kylän sijainti... 3 2. Kyläsuunnitelman seuranta ja päivitys...

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Valtakunnalliset kotiseutupäivät. Järjestämisopas. Uudistettu ja toimitettu laitos 2013. Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander

Valtakunnalliset kotiseutupäivät. Järjestämisopas. Uudistettu ja toimitettu laitos 2013. Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander Valtakunnalliset kotiseutupäivät Järjestämisopas Uudistettu ja toimitettu laitos 2013 Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander Sisällys Oppaan käyttäjälle ------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

HANKKEEN TOTEUTTAJAN OPAS

HANKKEEN TOTEUTTAJAN OPAS HANKKEEN TOTEUTTAJAN OPAS Todellinen työ hankkeen toteuttamisessa alkaa sen jälkeen, kun rahoituspäätös on saapunut. Hankkeen toteuttamista käytännössä pidetään hankalana ja monimutkaisena hommana. Totta

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Pihlavisto, Laura 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013

Lisätiedot

6 7 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 1 TOIMINTALINJA 2013 2014 Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Seuran esittely... 1 2 Seuran visio ja painopistealueet... 1 3 Eettisyys seuran toiminnassa... 1 4

Lisätiedot

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä Meidän juttu Nuoret tapahtuman järjestäjinä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

OMIN JALOIN. - elävä raitti kohtaamispaikkana. Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta

OMIN JALOIN. - elävä raitti kohtaamispaikkana. Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta OMIN JALOIN - elävä raitti kohtaamispaikkana Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ RUUKIN

Lisätiedot

3.12.2006 1 (9) Hankesuunnitelma: Kylätalo ja sinne piika

3.12.2006 1 (9) Hankesuunnitelma: Kylätalo ja sinne piika 3.12.2006 1 (9) HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarve Miksi hanke on tarpeellinen? 2. Kohderyhmä ja hyödynsaajat 3. Tavoite ja tavoitteen asettelu mitä hankkeella saavutetaan? 4. Pitkäntähtäimen

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2011 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2011 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 20 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 20 Leader- ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto Ohjelmakauden

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ. Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö

KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ. Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö SISÄLLYS JOHDANTO 3 Kyläsuunnitelman toteutus 3 Tarve 3 Suunnitelma 3 Kyläkysely

Lisätiedot

Oulun Yrittäjät. Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3

Oulun Yrittäjät. Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3 Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3 Versiohistoria pvm versio muutos Tekijä(t) 12.8.2008 1.0 työkirja koottu/täydennetty Niina Rantala, Jorma Ketola 13.8.2008 1.1 asia muutoksia, liite Tuula Koski-Tervo,

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

kotikenttä jalkapallonurmihankkeen toteuttaminen

kotikenttä jalkapallonurmihankkeen toteuttaminen kotikenttä jalkapallonurmihankkeen toteuttaminen Voittoja joka päivä Suomen Palloliitto Kotikenttä Jalkapallonurmihankkeen toteuttaminen 2011 Esipuhe Opetusministeriön myöntämän tutkimusavustuksen turvin

Lisätiedot

Rahoituskanavia kylätalon kunnostushankkeeseen

Rahoituskanavia kylätalon kunnostushankkeeseen Rahoituskanavia kylätalon kunnostushankkeeseen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 2 OMA RAHOITUS HANKKEISSA 4 3 PAIKALLISET TOIMINTARYHMÄT 5 3.1 Yleishyödyllinen kehittämishanke... 6 3.2 Yleishyödyllinen investointihanke...

Lisätiedot

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 2 SISÄLLYSLUETTELO GrIFK HOCKEY -INFON LUKIJALLE 1. GrIFK HOCKEY:N ORGANISAATIO 2. GrIFK HOCKEY:N PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 3. GrIFK HOCKEY SINETTISEURA 4. JOUKKUEIDEN JÄSENET, JOHTORYHMÄ JA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot

Teksti: Matti Sirkka. Työryhmä: Johanna Kara, Kirsi Leinonen, Rolf Mikkola, Raimo Strandén, Vidar Tallqvist, Sami Wahlman

Teksti: Matti Sirkka. Työryhmä: Johanna Kara, Kirsi Leinonen, Rolf Mikkola, Raimo Strandén, Vidar Tallqvist, Sami Wahlman JÄRJESTÄMISOPAS Teksti: Matti Sirkka Työryhmä: Johanna Kara, Kirsi Leinonen, Rolf Mikkola, Raimo Strandén, Vidar Tallqvist, Sami Wahlman Toimitus: Ville Riekkinen, Marja Räikkälä (uudistettu painos 2004)

Lisätiedot

SOPIMALLA PALVELUITA

SOPIMALLA PALVELUITA SOPIMALLA PALVELUITA Käytännön ratkaisuja 1 LUKIJALLE Keskitettyä ja tehokasta... Maaseudun palvelut ovat vaarassa. Keskustelu on jo vuosia vellonut suuren ja tehokkaan ympärillä. Suurten yksiköiden tarve

Lisätiedot

KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI 2011. Kerhotoiminnan opas

KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI 2011. Kerhotoiminnan opas 1 KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI 2011 Kerhotoiminnan opas 2 Kerhotoiminnan opas Kulttuuria kyliin hanke KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI RY 2011 31.8.2011 Projektipäällikkö Janne Lahtia Graafinen

Lisätiedot

TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2014 2016 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 Kylien kehittämissuunnitelman tarve ja tausta... 3 Kylien kehittämissuunnitelman valmisteluprosessi... 4 Kyläkohtaisesta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Esipuhe Puutarhataidot eivät enää automaattisesti siirry sukupolvelta toiselle. Kiinnostusta puutarhatoimintaan kuitenkin on yhä enemmän. Nuoret haluavat oppia kasvattamaan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3 Yhteen Hiileen kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyön vahvistaminen harvaan asutussa Päijät Hämeessä, Hartolan ja Sysmän alueella JATKOHANKE hankesuunnitelma 8.10.2012 31.12.2014

Lisätiedot