Valmentajan opas. Osuuskunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valmentajan opas. Osuuskunta"

Transkriptio

1 Valmentajan opas TEEMA KLUBI Osuuskunta Osuuskunta yhdessä yrittämistä Osuuskuntien suosio kasvaa! Yhä useampi nuori valitsee yritysmuodokseen osuuskunnan. Osuuskunta -klubi tutustuttaa yrittäjyyteen, jonka arvoja ovat yhdessä tekeminen ja osallisuus.

2 Teksti: Laura Salmi Työryhmä: Sami Karhu, Matti Ketola, Virpi Skippari, Marjaana Liukko, Juha Ruuska Toimitus: Virpi Skippari, Satu Mellanen Taitto: Tiina Rinne Kuvitus: Aija Karjalainen Kannen kuva: Jenni Heinonen Paino: Reilat oy Tosi Painavat Suomen 4H-liitto 2014 Opas on tuotettu Pellervo-Seuran ja Hannes Gebhardin rahaston tuella

3 Osuuskunta Valmentajalle Osuuskunta-asia on karistanut pölyt harteiltaan ja sopii hyvin monen nuoren arvomaailmaan. Taloudellisen hyödyn lisäksi työhön liittyy yhteisöllisyys, joka rohkaisee omien unelmien toteuttamiseen. Monet nuoret näkevät yrittäjyyden elämäntapana otteena elämään ja työhön. Osuustoiminnan yritysmuodokseen valitsevat nuoret ovat usein perehtyneitä yrittämisen eettisiin kysymyksiin ja luonnon kunnioittamiseen kaupallista ajattelua unohtamatta. Tässä materiaalissa painotetaan nuorten osuutta ja tekemisen merkitystä oppimisessa. Valmentajana saat klubitapaamisille valmiiksi rakennettuja malleja, joita hyödynnät haluamallasi tavalla kunhan et nuoria kohdatessasi pureskele asioita liian valmiiksi. Tämä valmentajan opas tukee sinua ja auttaa sinua valmentajana rohkaisemaan nuoria toimimaan itse. Osuustoimintaklubin valmentajana sinun tulee muistaa se, että nuoret aikovat klubin lisäksi elää muutakin elämää kuin yrittäjän 24h-arkea. He haluavat kuulua aktiiviseen, vapaamuotoiseen ja vaikutusmahdollisuuksia sisältävään klubiin, jossa omille valinnoille, keskustelulle ja rennolle toiminnalle on tilaa. Miksi sana valmentaja eikä esimerkiksi tutummin ohjaaja? Valmentamisella viitataan tässä motivointiin, kannustamiseen ja mentorointiin, jossa vastuu oppimisesta konkreettisesti siirtyy nuorelle. Tämä edellyttää aikuiselta sekä tilan antamista että samanaikaisesti lempeää pakottamista vastuunottoon. Valmentajuus on tiennäyttämistä, visiointia, vahvuuksien etsimistä, herättämistä ja tiimihengen nostattamista. Jokaisen klubikerran päätteeksi sinun on hyvä muistuttaa nuorille, että yhdessä tehtyä kannattaa jäsentää, sulatella ja pohtia: Mitä tein hyvin? Mitä olisin voinut tehdä paremmin? Mitä opin? Mitä vien käytäntöön? Tämän oppaan kanssa osuuskuntaklubin toteutus on helppoa. Tarvitset vain hivenen suunnitteluaikaa, reilusti rentoutta sekä uskallusta tehdä virheitä ja oppia niistä. Olet samalla reissulla kuin klubilaisetkin, ilmalennolla kohti tuntematonta. Toisin sanoen: oppimassa uutta. Ennakkotehtävä osuuskuntaklubin valmentajalle Tee itsellesi ajatuskartta siitä, mitä ajattelet osuustoiminnasta. Ajatuskartan tekeminen tarkentaa ja havainnollistaa omia käsityksiäsi ja asenteitasi. Miten suhtaudut yrittäjyyteen? Mitä mieltä olet yhteisyrittämisestä ja yksityisyrittäjyydestä? Mitä työelämätaitoja nuoret voivat osuustoiminnan kokemisesta oppia? Mitkä ovat omat tavoitteesi klubin valmentamisessa? Mitä aiot oppia? Kun selkiytät omat näkemyksesi, se helpottaa keskittymistäsi nuorten oppimisen seuraamiseen osuuskuntaklubissa. Selaa valmentajan materiaali kokonaisuudessaan läpi. Jokaisen klubikerran yhteydessä kerrotaan tehtävien taustat ja tavoitteet sekä ideat, joilla saat klubisi toimimaan ja nuoret kiinnostumaan yhteisestä yrittämisestä. 3

4 1. Olenko vastuullinen osuustoimija? Tavoite Ensimmäisen kokoontumisen tavoitteena on muodostaa käsitys osuustoiminnasta ja saada nuoret kiinnostumaan yhdessä tekemisestä. Taustaksi valmentajalle Mieti, mikä yleensä saa nuorten ryhmän tekemään, pohtimaan ja analysoimaan? Ei ainakaan käskeminen tai aikuisen liian valmiiksi ja helpoksi pureskelemat tehtävät. Niiden tuloksena on tylsistymistä, eikä kukaan halua sitoutua yhteiseen juttuun. Hyvä meininki, hinku ja innostaminen ovat avainsanat. Anna heti ensimmäisellä kerralla nuorille selkeä kuva siitä, mihin ollaan ryhtymässä. Nippelitiedot selviävät matkan varrella, mutta Oletko vastuullinen osuustoimija? -tehtävän avulla nuoret pääsevät miettimään, mistä osuustoiminnassa on kyse. Sinun ei tarvitse olla huolissasi tai ahdistunut, vaikkei itselläsikään olisi vielä kokonaiskuvaa osuuskuntien toiminnasta. Tämä mahdollinen osaamisvaje korjaantuu varmasti. Tarvittavat materiaalit Tila, jossa kaikki istuvat kasvokkain. TOP-tehtävät ja muistiinpanovälineet. Aloitus Toivota nuoret tervetulleiksi osuuskuntaklubiin. Käyttäkää hetki aikaa klubitapaamisten sisältöihin, aikatauluihin ja nuorten kysymyksiin. Osoittaaksesi ryhmälle, ettei osuuskunta-ajatus ole mitään jäykkää pönötystä, aloittakaa jollain mielikuvia rikastavalla leikillä. Sellaiseksi sopii esimerkiksi Mun työnkuva -ideointileikki: Istutaan ringissä. Kerro jokaisella kierroksella uuden osuuskunnan nimi (osuuskunta Bändi, Nuortenlehti Retro, osk Bitti, osk Vaahtokarkki, Korjauspaja WellDone, Lähiruokapiiri Pöperö, käsityöosuuskunta Hanska), ja nuoret vastaavat vuorotellen kysymykseen: mitä työtä sinä voisit tämän nimisessä osuuskunnassa tehdä, mikä olisi Sun työnkuva? Leikkiä helpottaa, jos olet kirjoittanut kysymyksen kaikille näkyviin. Nuoret saavat vastata hassujakin, kunhan jokainen puhuu vuorollaan. Tehtävän idea on saada ryhmään iloa ja uskallusta sekä luoda ymmärrys siitä, että jokaisen puheella on merkitystä. Rohkeimpien kanssa leikin voi ottaa näytellen. Leikin kesto noin 20 min. Teema Työstetään TOP-tehtävä. Lopuksi käsitellään yhdessä tehtävän Pohdittavaksi-osuus. Lopetus Sopikaa yhdessä seuraavan tapaamisen ajankohta, ja kerro, että seuraavalla kerralla vallataan kyläkoulu ja suunnitellaan se täyteen osuustoimintaa. Lisätietoa osuustoiminnasta: Pellervo-Seura Paikalliset TE-toimistot Uusyrityskeskukset Kirjallisuutta: Osuuskunnan perustajan opas, Osuuskuntalaki, 4

5 4H-TOP TEKEMÄLLÄ OPPII PARHAITEN Olenko vastuullinen osuuskuntatoimija? MEIDÄN OSUUSKUNTA taso ja aihe C9 Osuustoiminta on kivaa ja kannattaa! Idea on simppeli, osuuskunta toimii jäsentensä eduksi. Jäsenet omistavat osuuskunnan ja suunnittelevat toimintaansa yhdessä. Olet ehkä miettinyt, mikä elämässä on oikeasti tärkeää. Voisiko vastaus kuluttamisen ja tuottamisen haasteisiin löytyä osuuskunnasta? Reilun kaupan tuotteet ovat esimerkki kansainvälisestä osuustoiminnasta. Suomessa suosittuja ovat muun muassa erilaiset lähiruokapiirit. Kestävän kehityksen tavoite sopiikin loistavasti osuustoimintaan. Osuuskunnan pitää toimia vastuullisesti ja huomioida ympäristö ja muut ihmiset. Tarvikkeet: rehellisyys, avoimuus, rohkeus, kynä Tee näin: Lue väittämät ja laita muistiin ajatuksia, joita ne sinussa herättivät. Väittämä Omia ajatuksia Omia ajatuksia 1. Onko sinusta kiva puuhata porukassa? 2. Tuntuisiko kivalta kuulua johonkin seuraavista: a) taiteilijaporukka b) käsityörinki c) työkalukirjasto d) pyörien ja mopojen korjauspaja e) luomupiiri f) sieniosuuskunta g) lähiruokapiiri, vai perustaisitteko porukalla h) kulttuurilehden, bändin tai i). 3. Valitse seuraavista kaksi arvoparia, jotka tunnet omaksesi? a) yhteistyö ja yhteisöllisyys b) tinkimättömyys ja tuloksellisuus c) tasavertaisuus ja luottamus d) mammona ja maine e) avoimuus ja rehellisyys 4. Toimiessasi porukassa sooloiletko, vai onko yhteinen hyvä sinulle tärkeää? Pohdittavaksi: Olisitko vastaustesi perusteella osuuskuntalainen? Jos teitte testin porukalla, esittele mietteesi myös muille. Tekijän nimi: Päiväys: Ohjaajan kuittaus: Palautetta ohjaajalta: Lähde: 5

6 2. Osuuskunta-aakkoset Tavoite Toisella kerralla tavoitteena on tiimityön merkityksen avaaminen ja osuuskuntaidean havainnollistaminen käytännössä. Taustaksi valmentajalle Sinun tehtäväsi tällä klubikerralla on ohjata nuoret näkemään osuuskunta-ajatuksen hyötyjä käytännön suunnittelutyön kautta. Osuuskuntien keskeisin hyöty tulee siitä, että niiden palvelut ovat juuri jäsenten haluamia ja palvelut sekä tuotetaan että myydään jäsenille kohtuulliseen hintaan. Näitä palveluja voivat olla esimerkiksi tuotteiden ostaminen edullisempaan hintaan, yhteiset kirjanpitopalvelut, palkanmaksu tai vaikkapa työn tarjoaminen osuuskuntalaisille. Tarvittavat materiaalit Suuria papereita, liimalappuja, kyniä, TOP-tehtävä Osuuskunta-aakkoset tulostettuna kaikille Aloitus Käy läpi TOP-tehtävä, ja jutelkaa sen herättämistä ajatuksista. Kerro, että tällä kerralla on tarkoituksena opetella ideoimaan yhdessä, hakea pientä mukavaa kilpailutilannetta, joka kuuluu myös yritystoimintaan ja huomata, millaisiin rooleihin kukakin erilaisissa touhuissa päätyy. Ensiksi jakaannutaan kahteen tai kolmeen ryhmään. Ryhmien tehtävänä on kuuden minuutin aikana keksiä mahdollisimman monella aakkosella alkavia projekteja tai yritysideoita, joilla tämä paikalla oleva porukka voisi hankkia itselleen rahaa. Ideat kirjoitetaan isolle paperille. Teema Saatte käyttöönne vanhan kyläkoulun. Piirtäkää pohjapiirroshahmotelma isolle paperille, jotta jokaisella on suunnilleen samanlainen käsitys käytössä olevasta tilasta. Päättäkää, mihin kaikille tuttuun maisemaan sijoittaisitte rakennuksen. Seuraavaksi jokainen (jos nuoria on paljon, niin pareittain) suunnittelee, millaista pientä bisnestä voisi talossa, talosta käsin tai taloa hyödyntäen toteuttaa, omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan käyttäen. Aikaa on vartti. Ajatukset kirjataan lyhyesti liimalapuille. Kaikki laput asetetaan yhtä aikaa näkyviin talon ympärille. Esitelkää ideat ja miettikää samankaltaisten bisnesideoiden yhdistämismahdollisuuksia. Sijoittakaa toiminta talon sisälle, kuka asettuu minnekin. Kun vanha kyläkoulu on hankittu hyötykäyttöön, katsokaa, mitä ja miten voisitte hyötyä toistenne toiminnasta. Lopetus Tee yhteenveto, jossa kerrot kyläkoulutehtävän olleen osuustoiminta-ajattelua parhaimmillaan: kaikki tekivät, ja kaikki hyötyivät. Lopussa sinun on tärkeä kysyä, miltä mielikuvatehtävän teko tuntui. Jaa klubilaisille TOP-tehtävä Osuuskunta-aakkoset. Jokainen saa seuraavaa klubikertaa varten selvitettäväksi kaksi kysymystä tehtävän kohdista a j. Esimerkiksi A=Aamukahvila, B=Biitsikiska, C=?, D=Disko, E=Eläinparkki, F=Fotopalvelu, G=?, H=Helmikorupaja, I=Iltapäivätoiminta Sinä toimit tuomarina. Jos idean ehdottanut ryhmä pystyy osoittamaan, että jokaiselle ryhmäläiselle olisi projektissa töitä, ehdotuksesta saa pisteen. Mikäli haluatte, voittajajoukkueen voi palkita jollain hauskalla pienellä asialla. Kesto noin 20 min. 6

7 4H-TOP TEKEMÄLLÄ OPPII PARHAITEN Osuuskunta-aakkoset MEIDÄN OSUUSKUNTA taso ja aihe C9 Tiesitkö, että Suomi on maailman vahvin osuuskuntamaa. Sen täytyy siis tosiaankin olla hyvä juttu! Mitä sinun mielestäsi osuustoiminta tarkoittaa? Voisiko siitä olla sinulle apua työllistymisessä ja rahan hankinnassa? Kun selvität itsellesi alla olevat osuuskunnan aakkoset, saat käyttöösi perustiedot. Voit pian huomata olevasi osa mahtavaa tekijätiimiä ja ansaita rahaa omaa osaamistasi hyödyntäen. Tarvikkeet: Muistiinpanovälineet ja netti Tee näin: Etsi ja kirjoita vastaukset seuraaviin kysymyksiin. Erinomaiset nettisivut tehtävän avuksi ovat sekä a) Kuka osuuskunnan omistaa? b) Montako jäsentä osuuskunnan perustamiseen tarvitaan? c) Voiko alaikäinen olla perustamassa osuuskuntaa? Entä liittyä siihen? d) Mitä tarkoittaa jäsen ja ääni -periaate? e) Millä perustella toiminnan voitto jaetaan jäsenten kesken? f) Voiko osuuskunnan jäsenyydestä erota? Entä tulla erotetuksi? g) Millä ehdoin osuuskunnan jäsenellä säilyy työttömyysturva? h) Mitä virallisia ilmoituksia osuuskuntaa perustettaessa on tehtävä? i) Mikä on osuuskunnan ja osakeyhtiön ero? j) Mitä osuuskuntia tiedät? Pohdittavaks:i Miltä osuustoiminta vaikuttaa? Yleensä ensivaikutelmalla on iso merkitys. Tekijän nimi: Päiväys: Ohjaajan kuittaus: Palautetta ohjaajalta: Lähde: 7

8 3. Erilaisia osuuskuntia Tavoite Saada nuoret näkemään, että osuuskunnan avulla on mahdollista luoda jotain uutta ja työllistää itsensä. Taustaksi valmentajalle Osuuskuntateeman taustalla on tiimioppimisen ja yrittäjyyskasvatuksen teoreettinen kehys. Lyhykäisyydessään se tarkoittaa sitä, että sinun huomiosi tulee aina keskittyä oppimiseen, ei ongelmaan ja sen ratkaisuun. Kuvainnollisesti ajatellen sinä pidät moottoria käynnissä sillä aikaa, kun nuori selvittää itse karttaa perille ja ohjaa ajoneuvoa määränpäähänsä, mutkienkin kautta. Luottamus nuoren ja valmentajan välille syntyy innostamalla, kannustamalla, kysymällä, kuuntelemalla ja perusteita vaatimalla, mutta kunnioittamalla nuoren ajatusmaailmaa. Vastoinkäymisiltä sinä et saa nuorta suojella, mutta epäonnistumisten kohdalla auta häntä puhumaan auki pieleen menneet kohdat ja pohtimaan toimivampia ratkaisuja. Tällä klubikerralla sinun tulee tietää osuuskunta-asioiden perusteet, mutta on hyvä, jos tapaamispaikalla on mahdollisuus päästä nettiin tarkistamaan asioita. Kun sinä annat merkin, silmät sidottuna olevat alkavat käännellä kippoja oman joukkueen tavan mukaan, joko nurinpäin tai oikein päin. Ajan päätyttyä lasketaan, kumpi joukkue on saanut enemmän kuppeja käännettyä omikseen. Ensimmäisellä kierroksella parit saavat puhua. Toiselle kierrokselle vaihdetaan parin kanssa paikkoja ja ohjaaminen perustuu ainoastaan kosketukseen. Jos leikitään lattialla, liikutaan takapuoli maassa. Hauskaa riittää! Teema Käydään läpi edellisellä klubikerralla selvitettäväksi annetun Osuuskunta-aakkoset -tehtävän vastaukset. Lopetus Nuoret saavat kotitehtäväksi jutella kavereitten, sukulaisten ja tuttujen kanssa osuuskunta-asiaa. Kuuluuko joku heistä johonkin osuuskuntaan tai onko joskus kuulunut? Minkä nimisiä ja minkä alan osuuskuntia lähialueella toimii? Paikkakunnilla toimivista osuuskunnista voi kysyä myös esimerkiksi Pellervosta. Tutustu myös osuuskuntarekisteriin. Halutessaan nuori voi tehdä Erilaisia osuuskuntia -tehtävän Tarvittavat materiaalit Muistiinpanovälineet, mahdollisuus päästä nettiin ja 20 tyhjää jogurttipurkkia tai paperimukia Kipot ja kupit -leikkiin. Aloitus Alkuun kannattaa valita joku innostava ja hauska yhteisleikki, jossa kaikki saavat heittäytyä pois päivän huolistaan ja rooleistaan. Toimivia ovat erilaiset energianpurkuleikit, kuten hipat, tuolileikit ja viestit. Kunhan leikki vain on sellainen, josta myös sinä innostut, koska ainoastaan innostumalla voi innostaa toisia. Tutustumisen arvoinen energianpurku on Kipot ja kupit -luottamusleikki: Jaetaan ryhmä kahtia Nurinpäisiin ja Oikeinpäisiin. Joukkueiden sisällä jakaudutaan pareihin. Lattialle tai suurelle pöydälle laitetaan n. 20 kuppia. 10 laitetaan nurinpäin ja 10 oikeinpäin. Parista toisen silmät sidotaan, ja toinen asettuu seisomaan hänen hartioidensa taakse ohjaajaksi. Kaikki parit asettuvat pöydän ympärille tai lattialle. 8

9 4H-TOP TEKEMÄLLÄ OPPII PARHAITEN Erilaisia osuuskuntia MEIDÄN OSUUSKUNTA taso ja aihe C9 Postilaatikkoon kolahtava osuuskunnan jäsenlehti on vain yksi näkyvä merkki osuuskuntatoiminnasta. Tässä tehtävässä etsit tietoa oman paikkakuntasi tai lähialueesi osuuskunnista. On lähes varmaa, että koet muutamia yllätyksiä: Ai katos vaan, onko tuokin osuuskuntatoimintaa. Kun tutustut oman paikkakunnan osuuskuntiin, saatat löytää samanhenkistä porukkaa. Pidä silmät ja korvat auki. Moni menestyksekäs yrittäjäura on saanut alkunsa osuuskuntien rohkaisevassa ilmapiirissä! Tarvikkeet: Muistiinpanovälineet ja netti 1. Selvitä, mitä isoja ja pieniä osuuskuntia omalta alueeltasi löytyy? Tietoa voit etsiä esimerkiksi osoitteesta 2. Valitse mielestäsi kiinnostavin ja hanki siitä tietoa. Jos mahdollista, vieraile osuuskunnassa tai jututa sen jäseniä. Jäsen voi löytyä vaikka omasta perhepiiristäsi. Pohdittavaksi: Pohdi valitsemaasi osuuskuntaa asiakkaan näkökulmasta? Miksi jäsen valitsee juuri tämän osuuskunnan haluamiensa tuotteiden tai palveluiden hankkimiseen? Tekijän nimi: Päiväys: Ohjaajan kuittaus: Palautetta ohjaajalta: Lähde: 9

10 4. Vierailulle valmistautuminen. Miksi osuuskunta? Tavoite Etsiä lähialueelta työntekijäomisteinen osuuskunta, jossa klubi voi vierailla, valmistautua vierailuun ja pohtia osuuskunnan perustamista yksilön näkökulmasta. Taustaksi valmentajalle Rohkeus ja luovuus ovat yhdessä toimimisen ja tavoitteisiin pääsemisen rakennusaineita. Rohkeutta on se, ettei pelkää epäonnistumista. Sitä on myös kyky ideoida, etsiä ahkerasti ratkaisuja ja tehdä päätöksiä. Hyvä tapa lähestyä luovuutta on kuvata sitä ymmärryksenä ja taitona toimia yhdessä erilaisuuden keskellä. Tällä klubikerralla opetellaan kuuntelevaa keskustelua eli dialogia. Se on vuorovaikutusta, jossa osapuolet yrittävät aidosti ymmärtää toistensa näkemyksiä. Siinä yhdistyvät kuuntelemisen ja puhumisen taito, uusien näkökulmien tarkastelu sekä omien ja toisten mielipiteiden kunnioitus ja arvostus. Sinun tehtäväsi on rakentavasti ohjata nuoria kuuntelemaan toisiaan tasapuolisesti ja oivaltamaan näkökulmien erilaisuuteen sisältyvä loistava mahdollisuus oppia ja kehittyä yhdessä, muodostaa uusi, yhteinen näkemys. Teema Tehdään TOP-tehtävä. Nuoret lukevat ääneen kohdan 1 väittämät. Jokainen käy vetämässä neljän itseensä sopivan väittämän alle viivan. Jokainen perustelee yhden tai kaksi valintaansa, ja kohdan 3 kysymyksistä keskustellaan kuuntelevasti ryhmässä. Sinä ohjaat keskustelua ja huolehdit siitä, että kaikki pääsevät osallistumaan tasapuolisesti. Lopetus Kovan pohtimistyön päätteeksi jokaisen on hyvä saada rohkaisevaa palautetta. Teipatkaa kaikkien selkiin A4- paperit. Kiertäkää kynä mukananne tilassa ja kirjoittakaa jokaisen paperiin jatkosanat lauseeseen Vaikutat hyvälle tyypille. Osuuskuntalaisen sinusta tekee Tarvittavat materiaalit TOP-tehtävä Miksi osuuskunta? ja muistiinpanovälineet. Sinä voit elävöittää klubikertaa kirjoittamalla tehtävän ensimmäisen kohdan väittämät erivärisille papereille ja asettamalla ne seinälle. Jos aikaa on, nuoretkin voivat tehdä tämän. Aloitus Ottakaa alkuun nopea kokousharjoitus, 15 min. Nuoret valitsevat ehdotusten perusteella puheenjohtajan ja sihteerin. Käsiteltävä asia on osuuskuntaklubin tuleva vierailu. Käyttäkää taustatietoina edellisellä kerralla saadun kotitehtävän tuottamaa materiaalia. Päättäkää kaksi lähialueelta löytyvää osuuskuntaa, joista kysytään mahdollisuutta vierailuun. Nuoret jakavat yhteydenottotehtävät sekä vierailulla pohdittavat kysymykset ja sopivat, miten informoivat vierailukohteesta toisiaan. 10

11 4H-TOP TEKEMÄLLÄ OPPII PARHAITEN Miksi osuuskunta? MEIDÄN OSUUSKUNTA taso ja aihe C9 Yrityksen perustaminen voi arveluttaa. Ehkä tunnistat ajatuksen: Mulle liian yksinäistä puurtamista tai En rohkene itsekseni aloittaa. Turhan moni yrittäjähenkinen tyyppi jättää näistä syistä kokeilematta omia taitojaan. Näin jää syntymättä monta menestystarinaa. Osuuskunta on vastaisku empimiseen! Osuuskunnassa ei tarvitse yrittää yksin. Jäsenet omistavat ja hallitsevat osuuskuntaa yhdessä. Tässä tehtävässä pohdit osuustoiminnan tarjoamia mahdollisuuksia ensin itsenäisesti ja sitten yhdessä toisten kanssa. Tarvikkeet: Muistiinpanovälineet ja netti Tee näin: 1. Lue alla olevat Miksi perustaisin osuuskunnan -mietteet ajatuksella. a) haluan omaa rahaa ja haluan työllistää itseni. b) haluan tutustua tyyppeihin, jotka ovat kiinnostuneita yrittämisestä haluan verkostoitua c) oman osaamisen hyödyntäminen on minulle tärkeää d) olen kiinnostunut oppimaan yrittäjyyteen liittyviä tietoja ja taitoja e) tarvitsen apua hallinto- ja raha-asioissa f) tarvitsen sosiaalisia kontakteja, en halua puurtaa yksin g) uskon, että osuuskunta mahdollistaa monipuolisen yrittämisen 2. Mieti tapaasi tehdä töitä, haluasi kehittyä, elämäntilannettasi ja tulevaisuudensuunnitelmiasi. Valitse listalta itsellesi sopivat, neljä osuvinta syytä osuuskuntalaisuuteen. 3. Perustele jokainen valitsemasi kohta vähintään yhdellä asialla. Perusteet voivat liittyä esimerkiksi luonteenpiirteisiisi, jo olemassa oleviin kontakteihin tai kehitystarpeisiisi. Mitä osaat? Mitä et vielä? Mitä haluaisit kokeilla ja mikä arveluttaa? Kenestä voisi olla apua? 4. Keskustelkaa perusteistanne parin kanssa/pienryhmässä. Pohdittavaksi: Olisiko ryhmässänne osuuskunta-ainesta ja miksi? Tekijän nimi: Päiväys: Ohjaajan kuittaus: Palautetta ohjaajalta: Lähde: 11

12 5. Vierailu toimivassa osuuskunnassa Tavoite Tutustua todelliseen osuuskuntatoimintaan. Taustaksi valmentajalle Uteliaisuus on menestymisen avain. Sinä voit ohjata osuuskuntavierailulla nuorten huomiota heidän henkilökohtaisten vahvuuksiensa mukaan. Älä kuitenkaan sano, mitä nuoren pitää nähdä tai ajatella vaan antaa uteliaisuuden herätä. Tärkeintä on jälkeenpäin keskustella siitä, millaisia asioita nuoret ovat vierailulla nähneet ja mitkä asiat erityisesti jäivät heidän mieleensä. Osuuskunnan toiminnan esittelyn ja nuorten tekemien kysymysten lisäksi voit vierailulla suunnata keskustelua moniosaamisen merkitykseen ja erilaisten taitojen hyödyntämiseen osuustoiminnassa. Mitä kaikkea osaamista tässä osuuskunnassa tarvitaan? Mitä muuta iloa kuin taloudellista hyötyä osuuskunta on jäsenilleen tuottanut? Yleensä tällaisten kysymysten vastaukset rohkaisevat ja innostavat nuoria. Ne myös madaltavat kynnystä paperitöiden edessä. Teema Nuorten tutustuminen osuuskuntaan käytännössä. Lopetus Anna klubilaisille kotiin Menestystekijöitä etsimässä -tehtävä, jonka taakse jokainen nuori kirjaa kolme mieleen painuneinta juttua vierailulta. Nuori voi halutessaan myös tehdä TOP-tehtävän. Tarvittavat materiaalit TOP-tehtävä Menestystekijöitä etsimässä tulostettuna kaikille. 12

13 4H-TOP TEKEMÄLLÄ OPPII PARHAITEN MEIDÄN OSUUSKUNTA taso ja aihe C9 Menestystekijöitä etsimässä Osuustoiminta voi aluksi tuntua megaluokan kokonaisuudelta, josta ei saa mitään otetta. Onneksi kaikki tarvittava tieto on helposti löydettävissä. Tämä tehtävä antaa lisää tietoa ja ajatuksia osuuskunta-asian tarkasteluun. Tarvikkeet: Muistiinpanovälineet osataan markkinoida sitoutuvat kysyntää yhteistyössä laatutuotteiden ja/tai -palvelujen arvoja ja periaatteita taitava johto yrittäjähenkisiä vastuunsa laaditut säännöt osallistuvat aktiivisesti liikeidea Tee näin: Sijoita laatikossa olevat sanat oikeille viivoille. Millainen on menestyvä osuuskunta? Osuuskunta menestyy, jos sillä on hyvä, jolle on markkinoilla. Sen jäsenet yhteisiin päämääriin ja sen toimintaan. Osuuskunnalla on huolella, jotka luovat raamit yhteisyrityksen toiminnalle. Tarvitaan myös ja tunteva hallinto. Osuuskunnan tuotteet/palvelut menestyvät, kun niitä oikeassa paikassa ja oikealle asiakaskunnalle. Jäsenet ovat ja ammattitaitoisia / tekijöitä. Jäsenet kykenevät toimimaan ja ratkaisemaan eteen tulevia ongelmia. Menestyvä osuuskunta toteuttaa osuustoiminnan. Pohdittavaksi: Etsi ristikosta kymmenen osuustoiminnan perustana olevaa arvoa Pohdittavaksi: Etsi ristikosta kymmenen osuustoiminnan perustana olevaa arvoa * M M V Ä L I T T Ä M I N E N L V A U R E K O S A U I O O N N I J Y K G A D S A D F G A L E R M V C E R E T V D S J A M O M A V A L T A I S U U S Ä Ä A T G U P K A S O M Y A T A - A I I R L X U L A P R E R I R T S O L I D A A R I S U U S D A Y A M D H V I L J A S H T T A N O D E T G H U U N O M B I T S E N Ä I S Y Y S I X P U N M M I K K I G D T C V - D I X A Y R S K T A S A - A R V O B E N I M O L U P P I A I U A I D E M O K R A T I A W Q C O I K E U D E N M U K A I S U U S R E H E L L I S Y Y S L A M O N J E R T Tekijän nimi: Päiväys: Ohjaajan kuittaus: Palautetta ohjaajalta: Lähde: 13

14 6. Osuuskuntalaisten roolit Tavoite Saada nuoret ymmärtämään tiimityön vahvuudet ja selvittää, millaisiin rooleihin tiimityössä voi päästä. Taustaksi valmentajalle Nuorille on korostettava aina, että he ovat yksilöinä erityisiä ja ainutlaatuisia. Vaikka puhutaan tiimityöstä, sen näkökulma osuustoiminnassa on aina sellainen, jossa jokainen osallistuu yhteisen hyvän tekemiseen omalla persoonallaan ja oman osaamisensa turvin. Roolien merkityksen ymmärtäminen osuuskunnassa on ensisijaisen tärkeää. Nuorille kannattaa muistuttaa, että jos bisneksissä haluaa nopeita tuloksia, kannattaa toimia yksin, mutta jos haluaa enemmän, parempia ja pitkäaikaisempia tuloksia, kannattaa toimia tiimissä. Tässä ajatuksessa kytee osuuskunta-ajattelun kultainen siemen. Tarvittavat materiaalit TOP-tehtävä Osakuntalaisten roolit ja siinä mainitut tarvikkeet, muistiinpanovälineet sekä 2 4 huivia. Teema Tehdään yhdessä TOP-tehtävä ohjeiden mukaisesti. Lopetus Tehkää sinun johdollasi lyhyt yhteenveto siitä, mitä tähän asti on osuuskuntaklubissa tehty. Ensi viikolla alatte perustaa osuuskuntaa oikeilla menetelmillä, mutta leppoisasti oppien. Varatkaa tapaamiseen aikaa vähintään 2 3 tuntia. Silloin tarvitaan pinnistelemistä ideoiden kanssa, joten mininyyttärit voisivat antaa energiaa ideointiin. Sopikaa, mitä pientä sormisyötävää ja -juotavaa jokainen tuo mukanaan. Aloitus Yhteistyö kunniaan heti aloituksessa! Putsatkaa päivän ajatukset ja keskittykää klubikertaan tällä hauskalla Ympyräläpsy-yhteistyöleikillä: Asettukaa piiriin pöydän ympärille tai risti-istuntaan lattialle ja laittakaa kädet limittäin. Lattialla istuttaessa kädet ovat vieressä istuvien polvilla. Yksi osallistuja läpsäyttää kädellään pöytää tai polvea eli laittaa impulssin liikkeelle. Impulssi pyritään saamaan piirissä eteenpäin mahdollisimman sujuvasti. Vaikeuta hetken päästä impulssin liikettä taputtamalla käsiäsi kahdesti, jolloin impulssin suunta muuttuu. Kolmas muutos on se, että lamautat muutamia koneen osia laittamalla liinan joidenkin nuorten päälle, jolloin heidän kätensä eivät toimi. Ympyräläpsy loppuu aina mahdollisimman nopean rytmin yrittämiseen. Kesto noin 15 min. 14

15 4H-TOP TEKEMÄLLÄ OPPII PARHAITEN Osuuskuntalaisten rooli MEIDÄN OSUUSKUNTA taso ja aihe C9 Tässä hauskassa ryhmätehtävässä etsitään työntekijöitä osuustoiminnan eri rooleihin. Ensin jokainen miettii itselleen sopivan roolin. Oletko mielestäsi loistava ideoija? Tunnistatko itsesi parhaiten ahkerana puurtajana? Ehkä olet kavereiden mielestä ihan paras pomo. Sen jälkeen toiset kertovat oman näkemyksensä valinnastasi. Tehtävä vaatii avoimuutta ja rehellisyyttä. Samalla se kehittää taitoja palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen. Tarvikkeet: paperipaloja, tusseja, kaksi suurta arkkia paperia Tee näin: 1. Hahmotelkaa isolle paperille mind map, johon keräätte yhteisyrityksenne pyörittämisessä tarvittavat henkilöt. Jos on vaikea päästä alkuun, ottakaa pohdintaan avuksi jokin esimerkkifirma (esim. kahvila, kioski, kesäteatteri). Mitä erityisosaamista oman yhteisyrityksenne työntekijöiltä vaaditaan? 2. Jokainen kirjoittaa lapulle nimensä, kolme vahvuuttaan ja kolme heikkoa kohtaansa eli kehittymistarvetta. 3. Liimatkaa kaikkien paperit seinälle ja tarkastelkaa niitä kommentoimatta. 4. Seuraavaksi tehkää isolle paperille ruudukko. Mihin rooliin asettaa itsensä? Missä roolissa ryhmä näkee? Joni Sonia Iiro Tina 5. Jokainen kirjoittaa pienille, ruudukkoon mahtuville lapuille oman näkemyksensä siitä, missä roolissa itsensä näkee ja millaisessa roolissa kaverista olisi yhteisyrityksen menestykselle eniten hyötyä. Jokainen arvioi jokaista. Kun kaikki ovat valmiina, kiinnitetään laput ruudukkoon. 6. Seuraa avoin keskustelu, jossa jokainen saa kysyä ja jokaiseen kysymykseen vastataan. Yllättivätkö tulokset? Muistakaa myönteinen ja toisia tsemppaava sävy. Kuvitelkaa, että olisitte kumppanuksia rahaa tuottavassa yrityksessä, jossa jokaisen työpanosta tarvitaan. Tärkeintä on, että jokaiselle löytyy juuri hänen ominaisuuksilleen parhaiten soveltuva tehtävä. Tavoitteena on saada kokoon hyvä porukka, jonka yhteispeli sujuu. Pohdittavaksi: Kuvitelkaa, että ryhmänne oikeasti perustaisi osuuskunnan. Millaisia vahvuuksia ryhmästänne löytyy? Millaisiin asioihin pitäisi hankkia apua ulkopuolelta? Tekijän nimi: Päiväys: Ohjaajan kuittaus: Palautetta ohjaajalta: Lähde: 15

16 7. Osuuskunnan perustaminen 1 Tavoite Luoda innostunut ja sitoutunut ilmapiiri osuuskunnan perustamisen ympärille ja aloittaa osuuskunnan perustamiseen liittyvien papereiden tekeminen. Taustaksi valmentajalle Tämä ja seuraava klubikerta toimivat sitä paremmin, mitä enemmän nuorilla on aikaa. Mikäli klubilla on mahdollisuus pitää viikonloppuleiri, tässä kohtaa sellaisen järjestäminen kantaa hedelmää. Yhteinen suoritushaaste ja paljon yhteistä aikaa ovat tehokkaan ja toimivan tiimin perusta. Nuorten oppimisen lähtökohta ovat tekeminen ja toiminnallisuus. Ilman toimintaa suurin osa asioista on vain kuultua tai luettua tietoa, joka ei kirkastu tai painu nuoren mieleen. Osuuskuntaklubi on kuudella ensimmäisellä kerralla hioutunut yhteen, nähnyt aidon osuuskunnan työssään ja saanut mielikuvan siitä, mistä yhteisyrittämisessä on kyse. Lopetus Huolehdi siitä, että raskas aivotyö ja työläs yhteisten mielipiteiden löytäminen katkeavat hyvässä hengessä. TOP-tehtävän Pohdinta-osuuden jokainen tekee kotona. Lopettakaa klubikerta rakentamalla Pää-maha-mato: Jonon ensimmäinen asettuu selinmakuulle kädet ylhäällä tuntosarvina. Toinen menee makuulle ja laittaa päänsä ensimmäisen vatsalle jne. Tarvittavat materiaalit TOP-tehtävä Perustetaan osuuskunta osa 1, mahdollisuus päästä nettiin sekä 4H-Yrityksen Nuoren työkirja (vihkonen tai sähköinen versio > 4H-Yrityksen Nuoren työkirja). Aloitus Asettakaa nyyttärisyömiset nätisti tarjolle. Tehkää herkuteltaessa unelmointikierros, jossa jokainen jatkaa seuraavaa lausetta todellisella haaveellaan: Jos tänään tililleni ilmestyisi euroa, niin ensimmäiseksi Käy kierroksen jälkeen läpi TOP-tehtävän asiat, ja ryhtykää hommiin. Teema TOP-tehtävän tekeminen yhdessä. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen osuuskunnalle käyttäen apuna 4H-Yrityksen Nuoren työkirjaa. 16

17 4H-TOP TEKEMÄLLÄ OPPII PARHAITEN MEIDÄN OSUUSKUNTA taso ja aihe C Perustetaan osuuskunta osa 1 Paperit, päätökset ja kokoukset kuuluvat myös osuuskunnan pyörittämiseen. Perustetaan osuuskunta -tehtävä on jaettu kahteen osaan. Tavoitteena on perustaa osuuskunta. Se voi olla pelkkä kokeilu tai oikean osuuskunnan toiminnan aloittaminen. Kokeile niin tiedät miltä osuuskuntalaisuus tuntuu. Ensimmäisessä tehtävässä tehdään liiketoimintasuunnitelma ja luodaan yhteinen kokonaiskuva osuuskunnasta ennen varsinaisia perustamistoimia. Tarvikkeet: Muistiinpanovälineet, internet ja 4H-Yrityksen Nuoren työkirja. Tee näin: 1. Mieti omaa osaamistasi osana osuuskunnan toimintaa. Mitä osaat? Mitä teet? Mitä haluat osuuskunnalta? 2. Keksikää yhdessä osuuskunnalle liikeidea. Laatikaa liiketoimintasuunnitelma käyttäen apuna 4H-Yrityksen Nuoren työkirjaa. Pohdittavaksi: Yhdistä osuuskunnan periaatteisiin liittyvät sanaparit. jäsentensä vähintään kolme paitsi liikeyritys etukäteen määräämättömät kaupparekisteriin osuuskunnan kokouksella huolehtii hallinnosta ja taloudenhoidosta jokaisella osuuskunnalla päätösvalta määräytyy on omat säännöt jäsenmäärä ja pääoma perustajajäsentä omistama ylin päättävä valta osuuskunnan hallitus myös henkilöyhteisö jäsen&ääni-periaateella tehdään ilmoitus Tekijän nimi: Päiväys: Ohjaajan kuittaus: Palautetta ohjaajalta: Lähde: 17

18 8. Osuuskunnan perustaminen 2 Tavoite Koota osuuskuntaideat, toteuttaa tehtävänjako erilaisissa osuuskunnan perustamiseen liittyvissä osatehtävissä ja saada osuuskunnan perustamiseen vaadittavat paperit tehtyä. Taustaksi valmentajalle Tärkeimpiä taitoja työelämässä ovat kriisien hallinta ja kyky sopia yhteisistä säännöistä. Nuorilla ei välttämättä ole vielä kokemusta siitä, että mielipiteistä kinaaminen ja joskus tiukatkin sanailut kuuluvat työhön ja erityisesti kehitystyöhön. Sinun tärkeä tehtäväsi osuuskuntaprojektissa on pitää huolta siitä, että keskusteluissa pitäydytään asiassa. Mahdollisissa pattitilanteissa vastuullasi on antaa apua kompromissien tekemisessä. Haasteellisissakaan tilanteissa sinun ei pidä puuttua nuorten ideointityön sisältöön vaan heidän toimintatapoihinsa. Oppimisen tulee pääsääntöisesti olla hauskaa ja kivaa. Sinun täytyy kuitenkin muistaa, että nuorten jännittyneisyys, hämmennys ja ahdistus osoittavat heidän olevan todellisen oppimisprosessin äärellä. Asiaan uskominen on kaikkien saavutusten alku, eli nuorten innostamista, kannustamista ja uskon luomista ei kukaan valmentaja voi tehdä liikaa. Tarvittavat materiaalit TOP-tehtävä Perustetaan osuuskunta osa 2, muistiinpanovälineet, mahdollisuus päästä nettiin ja reilusti aikaa. Aloitus Käykää läpi se, mitä edellisellä kerralla saitte tehdyksi liiketoimintasuunnitelmaan. Tehkää mielipidekierros, jossa kaikki saavat sanoa, mitä mieltä ovat edellisen kerran työskentelystä ja tuloksesta. Teema TOP-tehtävän Perustetaan osuuskunta osa 2 tekeminen. Lopetus Sinulla täytyy olla hoksottimet herkkinä aistimaan, milloin nuoret alkavat väsyä ja työskentelyn tuloksellisuus hiipuu. Tällöin on tärkeää pistää asiat hautumaan ja tehdä jotain ihan muuta. Hyvä lopetus on laittaa soimaan energisoivaa, mutta rauhallista musiikkia. Nuoret jakaantuvat pareiksi ja parin kanssa ajetaan ajatukset kehosta ulos. Toinen on poppamies. Toinen popattava, joka seisoo tukevassa haaraasennossa silmät kiinni. Poppamies käy jokaisen raajan läpi aluksi kevyesti sormilla puristaen. Ensin jalat, sitten kädet ja hartiat, lopuksi pään. Sen jälkeen hän pyyhkäisee samat alueet napakasti aivan kuin pyyhkisi ripein vedoin vesipisaroita pois. Näin saadaan kovassa ajatustyössä patoutuneet kiukut pihalle. 18

19 4H-TOP TEKEMÄLLÄ OPPII PARHAITEN MEIDÄN OSUUSKUNTA taso ja aihe C9 Perustetaan osuuskunta osa 2 Tehtävän ensimmäisessä osassa on tehty pohdintoja, muovattu mielipiteitä, luotu yhteisiä pelisääntöjä ja laadittu liiketoimintasuunnitelma. Nyt nämä ajatukset kootaan paperille. Virallisista paperihommista selviää helposti, jos taustatyöt on tehty perusteellisesti. Tarvikkeet: Muistiinpanovälineet, netti Tee näin: Osuuskunnan perustaminen alkaa. 1. Hyvät ja selkeät ohjeet osuuskunnan perustamiseen löytyy Pellervon Osuuskunnan perustamisoppaasta (www.pellervo.fi). Siinä on esimerkiksi sääntöjen ja perustamisasiakirjan pohjat sekä mallitäytetyt asiakirjat esimerkkeineen. Tiivis osuuskunnan perustamispaketti löytyy myös patentti- ja rekisterihallitukselta (www.prh.fi). 2. Käyttäkää oikeita, aitoja lomakkeita ja kaavakepohjia, vaikka kyseessä olisikin harjoitustyö. 3. Osuuskunnan perustaminen etenee seuraavan listan mukaisesti. Jakakaa tehtäviä ja varatkaa siihen tarpeeksi aikaa. Edetkää kohta kerrallaan, keskustelkaa ja kirjatkaa. Varmistakaa lopuksi, että jokainen kohta on tullut tehdyksi. Onnea matkaan. a. Hankintaan osuuskunnan jäsenet b. Valitaan osuuskunnan toimiala ja nimi c. Tehdään osuuskunnan säännöt d. Kirjoitetaan perustamisasiakirja e. Pidetään hallituksen kokous (pöytäkirjan tekeminen) f. Pyydetään hallituksen jäsenten, mahdollisen toimitusjohtajan ja tilintarkastajan kirjallinen suostumus tehtävään g. Täytetään ja lähetetään perustamisilmoitus kaupparekisteriin (Y1-lomake ja liitelomake nro 2) ja verottajalle (samalla lomakkeella kummallekin) h. Haetaan elinkeinolupa (eli toiminnan mahdollinen luvanvaraisuus) i. Järjestetään sisäinen valvonta, kirjanpito ja tilintarkastus j. Mitä muuta? Pohdittavaksi: Voiko näin hyvin tehdyn homman jättää vain suunnitteluasteelle? Jos saitte paperishown tehtyä, pystytte varmasti myös pyörittämään rahaa tuottavaa toimintaa. Miettikää! Tekijän nimi: Päiväys: Ohjaajan kuittaus: Palautetta ohjaajalta: Lähde: 19

20 9. Mainonnalla näkyvyyttä Tavoite Saada nuoret ymmärtämään, mikä merkitys omasta osuuskunnasta kertomisella ja sen mainostamisella on tulojen hankkimisessa. Taustaksi valmentajalle Tässä vaiheessa nuoret ovat varmasti jo ymmärtäneet osuuskuntaidean mahdollisuudet ja tiimityön erinomaisuuden. Sinun on hyvä vielä täsmentää, että osuuskunnan perusajatus on koota useat pienet voimat suuremmaksi voimaksi: yksilö on markkinoilla varsin pieni toimija, mutta toisten kanssa yhdessä toimiessa voima kasvaa. Nuoret ovat tehneet suuren työn osuuskuntansa suunnittelussa sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Nyt on aika antaa tilaa täysin vapaalle luovuudelle. Mainoskampanjan tai jäsenlehden suunnittelulla nuoret voivat visuaalisesti osoittaa, miltä he ajattelevat osuuskuntansa näyttävän. Lopetus Klubikokonaisuutena osuuskunta-asia päättyy tähän, ja on kiitosten aika. On kuitenkin erittäin toivottavaa, että puratte projektin vielä jollain vapaamuotoisella tavalla, esimerkiksi pienillä juhlilla. Sinun kannattaa panostaa ryhmän yhteen saamiseen. Nyt voit kertoa nuorille, mitä sinä itse koit matkan varrella ja miten näit tiimin kehittyvän. Yhtä tärkeää on antaa nuorille tilaa kertoa omat kokemuksensa. Ainoastaan rehellisen palautteen antaminen ja saaminen, rakentava arviointi ja yhdessä koettujen asioiden käsitteleminen, pohtiminen ja läpikäyminen varmistavat sen, että kaikki ovat oppineet ja kehittyneet niin osuuskuntaklubilaiset kuin sinäkin. Tarvittavat materiaalit TOP-tehtävä Mainonnalla näkyviin ja siinä mainitut tarvikkeet. Aloitus Selailkaa osuustoimintalehtiä (esim. Yhteishyvä) ja etsikää kiinnostavia ja hauskasti toteutettuja juttuja. Jokainen nostaa esiin muutaman iskevän aiheen, otsikon tai juttukokonaisuuden. Teema Mainostamista koskevan TOP-tehtävän tekeminen. 20

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella.

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella. YRITYS Ohjaajan opas 4H-Yrityksen Ohjaajan opas on tarkoitettu 4H-Yrityksien ohjaajille. Opas auttaa tutustumaan nuoren 4H-Yritykseen ja saamaan vinkkejä ja ohjeita nuoren ohjaamiseen liittyviin asioihin.

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Ohjaajan opas. Hoksaa bisnes

Ohjaajan opas. Hoksaa bisnes Ohjaajan opas teema kerho Hoksaa bisnes Hoksaa bisnes -teemakerhossa lapset oppivat iloista yrittäjyyttä. Kerhossa ideoidaan porukalla palveluja ja tuotteita, joita myös markkinoidaan ja myydään. Kerholaisia

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja Menetelmiä sujuvaan ryhmätyöskentelyyn Kepan raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 103 ISSN: 1236-4797 ISBN: 978-952-200-137-5 (nid.) ISBN:

Lisätiedot

Into -YRITTÄJYYTEEN! Ohjaajan vinkkivihko

Into -YRITTÄJYYTEEN! Ohjaajan vinkkivihko Into -YRITTÄJYYTEEN! Ohjaajan vinkkivihko INTO -YRITTÄJYYTEEN! Ohjaajan vinkkivihko Kirjoittaja: Ilona Kokko Työryhmä: Kari Elo, Yksityisyrittäjäin säätiö Minna Riikka Järvinen, Kerhokeskus - koulutyön

Lisätiedot

Osallisuuden olotiloissa

Osallisuuden olotiloissa Aspa-julkaisuja 1/2014 Milla Ilonen Osallisuuden olotiloissa Opas asumispalvelujen käyttäjille ja työntekijöille Aspa-säätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää eri tavoin vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit

Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit 3 Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit Valmiina kopiteltaviksi Ammatillisten perustutkintojen uusiin opetussuunnitelmiin on sisällytetty yrittäjyysopintoja viiden opintoviikon verran. Opintoviikkojen

Lisätiedot

Yritä huvikses Perusopetuksen yrittäjyyskasvatusopas

Yritä huvikses Perusopetuksen yrittäjyyskasvatusopas Yritä huvikses Perusopetuksen yrittäjyyskasvatusopas Aktiivisille nuorille ja tuleville yrittäjille sekä heidän opettajilleen Tämän aineiston tarkoitus on kannustaa nuoria pohtimaan yrittäjyyttä yhtenä

Lisätiedot

4H-Yritys Nuoren työkirja

4H-Yritys Nuoren työkirja YRIT YS 4H-Yritys Nuoren työkirja Onko sinulla idea joka haiskahtaa rahalle? 4H-Yrityksessä voit kokeilla yrityksen perustamista, bisneksen pyörittämistä ja yrittäjänä oloa. Työkirjan avulla kehitetään

Lisätiedot

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Kouluvierailuopas Maailmankaupoille Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Sisällysluettelo Mistä lisätietoa Reilusta kaupasta? 5 Mitä on Reilu kauppa? 6 Viestintä

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2011 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2012 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

GRUNDTVIG. Työkaluja S2-opetukseen

GRUNDTVIG. Työkaluja S2-opetukseen GRUNDTVIG Työkaluja S2-opetukseen Tässä työkalupakissa esitellyt menetelmät on kerätty kaksivuotisen Grundtvig-oppimiskumppanuuden Tools for Empowering through Language!? puitteissa. Hankkeeseen osallistui

Lisätiedot

Mitä tahansa voi saavuttaa kunhan vain yrittää! Klubivetäjän opas

Mitä tahansa voi saavuttaa kunhan vain yrittää! Klubivetäjän opas Mitä tahansa voi saavuttaa kunhan vain yrittää! Klubivetäjän opas Pikkuyrittäjät on alakoululaisille lapsille suunnattu klubi, jossa ryhmät keksivät omat yritysideansa ja lähtevät toteuttamaan niitä ohjaajien

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan

Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan 1 Oppaasta Luovuutta! Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan on kokoelma taide-

Lisätiedot

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Yrityspalat poimittaviksi Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille -oppimateriaaliin on poimittu tietoa yrittäjyydestä, yrittäjänä

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu Sarja F 27 (verkkojulkaisu 26) Kirjoittajat: Anna Pikala, Helinä Ahola, Petri Katajarinne ja Timo Parkkola Kirjan ulkoasu ja taitto: Kirsti Pusa Painovuosi: 2014 Tätä kirjaa

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä Meidän juttu Nuoret tapahtuman järjestäjinä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6. Tehokas ohjaaja... 6. Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA...

SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6. Tehokas ohjaaja... 6. Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA... 1 2 SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6 Tehokas ohjaaja... 6 Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA... 8 1.2 TUTUSTUMISTA RAAMATTUUN... 11 1.3 LOPPUSKABAN OHJEISTUS

Lisätiedot

Sano EI kisaamiselle. KampailijaEiKiusaa

Sano EI kisaamiselle. KampailijaEiKiusaa Sano EI kisaamiselle. Kamppailulajien yleinen tahto on, että kampailu-urheilun harrastaja ei koskaan kiusaa ketään. Ei harjoituksissa, ei koulussa, ei vapaa-ajalla. Kamppailija on kaikkien kaveri ja puuttuu

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

Parasta osallisuutta. Nuorten Keski-Suomi ry

Parasta osallisuutta. Nuorten Keski-Suomi ry Kädessäsi on Parasta Osallisuutta -julkaisu, jonka sivuille on kerätty tarinoita ja kuvauksia erilaisista keskisuomalaisista toimintaympäristöistä, joissa toteutetaan esimerkillisesti lasten ja nuorten

Lisätiedot