Valmentajan opas. Osuuskunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valmentajan opas. Osuuskunta"

Transkriptio

1 Valmentajan opas TEEMA KLUBI Osuuskunta Osuuskunta yhdessä yrittämistä Osuuskuntien suosio kasvaa! Yhä useampi nuori valitsee yritysmuodokseen osuuskunnan. Osuuskunta -klubi tutustuttaa yrittäjyyteen, jonka arvoja ovat yhdessä tekeminen ja osallisuus.

2 Teksti: Laura Salmi Työryhmä: Sami Karhu, Matti Ketola, Virpi Skippari, Marjaana Liukko, Juha Ruuska Toimitus: Virpi Skippari, Satu Mellanen Taitto: Tiina Rinne Kuvitus: Aija Karjalainen Kannen kuva: Jenni Heinonen Paino: Reilat oy Tosi Painavat Suomen 4H-liitto 2014 Opas on tuotettu Pellervo-Seuran ja Hannes Gebhardin rahaston tuella

3 Osuuskunta Valmentajalle Osuuskunta-asia on karistanut pölyt harteiltaan ja sopii hyvin monen nuoren arvomaailmaan. Taloudellisen hyödyn lisäksi työhön liittyy yhteisöllisyys, joka rohkaisee omien unelmien toteuttamiseen. Monet nuoret näkevät yrittäjyyden elämäntapana otteena elämään ja työhön. Osuustoiminnan yritysmuodokseen valitsevat nuoret ovat usein perehtyneitä yrittämisen eettisiin kysymyksiin ja luonnon kunnioittamiseen kaupallista ajattelua unohtamatta. Tässä materiaalissa painotetaan nuorten osuutta ja tekemisen merkitystä oppimisessa. Valmentajana saat klubitapaamisille valmiiksi rakennettuja malleja, joita hyödynnät haluamallasi tavalla kunhan et nuoria kohdatessasi pureskele asioita liian valmiiksi. Tämä valmentajan opas tukee sinua ja auttaa sinua valmentajana rohkaisemaan nuoria toimimaan itse. Osuustoimintaklubin valmentajana sinun tulee muistaa se, että nuoret aikovat klubin lisäksi elää muutakin elämää kuin yrittäjän 24h-arkea. He haluavat kuulua aktiiviseen, vapaamuotoiseen ja vaikutusmahdollisuuksia sisältävään klubiin, jossa omille valinnoille, keskustelulle ja rennolle toiminnalle on tilaa. Miksi sana valmentaja eikä esimerkiksi tutummin ohjaaja? Valmentamisella viitataan tässä motivointiin, kannustamiseen ja mentorointiin, jossa vastuu oppimisesta konkreettisesti siirtyy nuorelle. Tämä edellyttää aikuiselta sekä tilan antamista että samanaikaisesti lempeää pakottamista vastuunottoon. Valmentajuus on tiennäyttämistä, visiointia, vahvuuksien etsimistä, herättämistä ja tiimihengen nostattamista. Jokaisen klubikerran päätteeksi sinun on hyvä muistuttaa nuorille, että yhdessä tehtyä kannattaa jäsentää, sulatella ja pohtia: Mitä tein hyvin? Mitä olisin voinut tehdä paremmin? Mitä opin? Mitä vien käytäntöön? Tämän oppaan kanssa osuuskuntaklubin toteutus on helppoa. Tarvitset vain hivenen suunnitteluaikaa, reilusti rentoutta sekä uskallusta tehdä virheitä ja oppia niistä. Olet samalla reissulla kuin klubilaisetkin, ilmalennolla kohti tuntematonta. Toisin sanoen: oppimassa uutta. Ennakkotehtävä osuuskuntaklubin valmentajalle Tee itsellesi ajatuskartta siitä, mitä ajattelet osuustoiminnasta. Ajatuskartan tekeminen tarkentaa ja havainnollistaa omia käsityksiäsi ja asenteitasi. Miten suhtaudut yrittäjyyteen? Mitä mieltä olet yhteisyrittämisestä ja yksityisyrittäjyydestä? Mitä työelämätaitoja nuoret voivat osuustoiminnan kokemisesta oppia? Mitkä ovat omat tavoitteesi klubin valmentamisessa? Mitä aiot oppia? Kun selkiytät omat näkemyksesi, se helpottaa keskittymistäsi nuorten oppimisen seuraamiseen osuuskuntaklubissa. Selaa valmentajan materiaali kokonaisuudessaan läpi. Jokaisen klubikerran yhteydessä kerrotaan tehtävien taustat ja tavoitteet sekä ideat, joilla saat klubisi toimimaan ja nuoret kiinnostumaan yhteisestä yrittämisestä. 3

4 1. Olenko vastuullinen osuustoimija? Tavoite Ensimmäisen kokoontumisen tavoitteena on muodostaa käsitys osuustoiminnasta ja saada nuoret kiinnostumaan yhdessä tekemisestä. Taustaksi valmentajalle Mieti, mikä yleensä saa nuorten ryhmän tekemään, pohtimaan ja analysoimaan? Ei ainakaan käskeminen tai aikuisen liian valmiiksi ja helpoksi pureskelemat tehtävät. Niiden tuloksena on tylsistymistä, eikä kukaan halua sitoutua yhteiseen juttuun. Hyvä meininki, hinku ja innostaminen ovat avainsanat. Anna heti ensimmäisellä kerralla nuorille selkeä kuva siitä, mihin ollaan ryhtymässä. Nippelitiedot selviävät matkan varrella, mutta Oletko vastuullinen osuustoimija? -tehtävän avulla nuoret pääsevät miettimään, mistä osuustoiminnassa on kyse. Sinun ei tarvitse olla huolissasi tai ahdistunut, vaikkei itselläsikään olisi vielä kokonaiskuvaa osuuskuntien toiminnasta. Tämä mahdollinen osaamisvaje korjaantuu varmasti. Tarvittavat materiaalit Tila, jossa kaikki istuvat kasvokkain. TOP-tehtävät ja muistiinpanovälineet. Aloitus Toivota nuoret tervetulleiksi osuuskuntaklubiin. Käyttäkää hetki aikaa klubitapaamisten sisältöihin, aikatauluihin ja nuorten kysymyksiin. Osoittaaksesi ryhmälle, ettei osuuskunta-ajatus ole mitään jäykkää pönötystä, aloittakaa jollain mielikuvia rikastavalla leikillä. Sellaiseksi sopii esimerkiksi Mun työnkuva -ideointileikki: Istutaan ringissä. Kerro jokaisella kierroksella uuden osuuskunnan nimi (osuuskunta Bändi, Nuortenlehti Retro, osk Bitti, osk Vaahtokarkki, Korjauspaja WellDone, Lähiruokapiiri Pöperö, käsityöosuuskunta Hanska), ja nuoret vastaavat vuorotellen kysymykseen: mitä työtä sinä voisit tämän nimisessä osuuskunnassa tehdä, mikä olisi Sun työnkuva? Leikkiä helpottaa, jos olet kirjoittanut kysymyksen kaikille näkyviin. Nuoret saavat vastata hassujakin, kunhan jokainen puhuu vuorollaan. Tehtävän idea on saada ryhmään iloa ja uskallusta sekä luoda ymmärrys siitä, että jokaisen puheella on merkitystä. Rohkeimpien kanssa leikin voi ottaa näytellen. Leikin kesto noin 20 min. Teema Työstetään TOP-tehtävä. Lopuksi käsitellään yhdessä tehtävän Pohdittavaksi-osuus. Lopetus Sopikaa yhdessä seuraavan tapaamisen ajankohta, ja kerro, että seuraavalla kerralla vallataan kyläkoulu ja suunnitellaan se täyteen osuustoimintaa. Lisätietoa osuustoiminnasta: Pellervo-Seura Paikalliset TE-toimistot Uusyrityskeskukset Kirjallisuutta: Osuuskunnan perustajan opas, Osuuskuntalaki, 4

5 4H-TOP TEKEMÄLLÄ OPPII PARHAITEN Olenko vastuullinen osuuskuntatoimija? MEIDÄN OSUUSKUNTA taso ja aihe C9 Osuustoiminta on kivaa ja kannattaa! Idea on simppeli, osuuskunta toimii jäsentensä eduksi. Jäsenet omistavat osuuskunnan ja suunnittelevat toimintaansa yhdessä. Olet ehkä miettinyt, mikä elämässä on oikeasti tärkeää. Voisiko vastaus kuluttamisen ja tuottamisen haasteisiin löytyä osuuskunnasta? Reilun kaupan tuotteet ovat esimerkki kansainvälisestä osuustoiminnasta. Suomessa suosittuja ovat muun muassa erilaiset lähiruokapiirit. Kestävän kehityksen tavoite sopiikin loistavasti osuustoimintaan. Osuuskunnan pitää toimia vastuullisesti ja huomioida ympäristö ja muut ihmiset. Tarvikkeet: rehellisyys, avoimuus, rohkeus, kynä Tee näin: Lue väittämät ja laita muistiin ajatuksia, joita ne sinussa herättivät. Väittämä Omia ajatuksia Omia ajatuksia 1. Onko sinusta kiva puuhata porukassa? 2. Tuntuisiko kivalta kuulua johonkin seuraavista: a) taiteilijaporukka b) käsityörinki c) työkalukirjasto d) pyörien ja mopojen korjauspaja e) luomupiiri f) sieniosuuskunta g) lähiruokapiiri, vai perustaisitteko porukalla h) kulttuurilehden, bändin tai i). 3. Valitse seuraavista kaksi arvoparia, jotka tunnet omaksesi? a) yhteistyö ja yhteisöllisyys b) tinkimättömyys ja tuloksellisuus c) tasavertaisuus ja luottamus d) mammona ja maine e) avoimuus ja rehellisyys 4. Toimiessasi porukassa sooloiletko, vai onko yhteinen hyvä sinulle tärkeää? Pohdittavaksi: Olisitko vastaustesi perusteella osuuskuntalainen? Jos teitte testin porukalla, esittele mietteesi myös muille. Tekijän nimi: Päiväys: Ohjaajan kuittaus: Palautetta ohjaajalta: Lähde: 5

6 2. Osuuskunta-aakkoset Tavoite Toisella kerralla tavoitteena on tiimityön merkityksen avaaminen ja osuuskuntaidean havainnollistaminen käytännössä. Taustaksi valmentajalle Sinun tehtäväsi tällä klubikerralla on ohjata nuoret näkemään osuuskunta-ajatuksen hyötyjä käytännön suunnittelutyön kautta. Osuuskuntien keskeisin hyöty tulee siitä, että niiden palvelut ovat juuri jäsenten haluamia ja palvelut sekä tuotetaan että myydään jäsenille kohtuulliseen hintaan. Näitä palveluja voivat olla esimerkiksi tuotteiden ostaminen edullisempaan hintaan, yhteiset kirjanpitopalvelut, palkanmaksu tai vaikkapa työn tarjoaminen osuuskuntalaisille. Tarvittavat materiaalit Suuria papereita, liimalappuja, kyniä, TOP-tehtävä Osuuskunta-aakkoset tulostettuna kaikille Aloitus Käy läpi TOP-tehtävä, ja jutelkaa sen herättämistä ajatuksista. Kerro, että tällä kerralla on tarkoituksena opetella ideoimaan yhdessä, hakea pientä mukavaa kilpailutilannetta, joka kuuluu myös yritystoimintaan ja huomata, millaisiin rooleihin kukakin erilaisissa touhuissa päätyy. Ensiksi jakaannutaan kahteen tai kolmeen ryhmään. Ryhmien tehtävänä on kuuden minuutin aikana keksiä mahdollisimman monella aakkosella alkavia projekteja tai yritysideoita, joilla tämä paikalla oleva porukka voisi hankkia itselleen rahaa. Ideat kirjoitetaan isolle paperille. Teema Saatte käyttöönne vanhan kyläkoulun. Piirtäkää pohjapiirroshahmotelma isolle paperille, jotta jokaisella on suunnilleen samanlainen käsitys käytössä olevasta tilasta. Päättäkää, mihin kaikille tuttuun maisemaan sijoittaisitte rakennuksen. Seuraavaksi jokainen (jos nuoria on paljon, niin pareittain) suunnittelee, millaista pientä bisnestä voisi talossa, talosta käsin tai taloa hyödyntäen toteuttaa, omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan käyttäen. Aikaa on vartti. Ajatukset kirjataan lyhyesti liimalapuille. Kaikki laput asetetaan yhtä aikaa näkyviin talon ympärille. Esitelkää ideat ja miettikää samankaltaisten bisnesideoiden yhdistämismahdollisuuksia. Sijoittakaa toiminta talon sisälle, kuka asettuu minnekin. Kun vanha kyläkoulu on hankittu hyötykäyttöön, katsokaa, mitä ja miten voisitte hyötyä toistenne toiminnasta. Lopetus Tee yhteenveto, jossa kerrot kyläkoulutehtävän olleen osuustoiminta-ajattelua parhaimmillaan: kaikki tekivät, ja kaikki hyötyivät. Lopussa sinun on tärkeä kysyä, miltä mielikuvatehtävän teko tuntui. Jaa klubilaisille TOP-tehtävä Osuuskunta-aakkoset. Jokainen saa seuraavaa klubikertaa varten selvitettäväksi kaksi kysymystä tehtävän kohdista a j. Esimerkiksi A=Aamukahvila, B=Biitsikiska, C=?, D=Disko, E=Eläinparkki, F=Fotopalvelu, G=?, H=Helmikorupaja, I=Iltapäivätoiminta Sinä toimit tuomarina. Jos idean ehdottanut ryhmä pystyy osoittamaan, että jokaiselle ryhmäläiselle olisi projektissa töitä, ehdotuksesta saa pisteen. Mikäli haluatte, voittajajoukkueen voi palkita jollain hauskalla pienellä asialla. Kesto noin 20 min. 6

7 4H-TOP TEKEMÄLLÄ OPPII PARHAITEN Osuuskunta-aakkoset MEIDÄN OSUUSKUNTA taso ja aihe C9 Tiesitkö, että Suomi on maailman vahvin osuuskuntamaa. Sen täytyy siis tosiaankin olla hyvä juttu! Mitä sinun mielestäsi osuustoiminta tarkoittaa? Voisiko siitä olla sinulle apua työllistymisessä ja rahan hankinnassa? Kun selvität itsellesi alla olevat osuuskunnan aakkoset, saat käyttöösi perustiedot. Voit pian huomata olevasi osa mahtavaa tekijätiimiä ja ansaita rahaa omaa osaamistasi hyödyntäen. Tarvikkeet: Muistiinpanovälineet ja netti Tee näin: Etsi ja kirjoita vastaukset seuraaviin kysymyksiin. Erinomaiset nettisivut tehtävän avuksi ovat sekä a) Kuka osuuskunnan omistaa? b) Montako jäsentä osuuskunnan perustamiseen tarvitaan? c) Voiko alaikäinen olla perustamassa osuuskuntaa? Entä liittyä siihen? d) Mitä tarkoittaa jäsen ja ääni -periaate? e) Millä perustella toiminnan voitto jaetaan jäsenten kesken? f) Voiko osuuskunnan jäsenyydestä erota? Entä tulla erotetuksi? g) Millä ehdoin osuuskunnan jäsenellä säilyy työttömyysturva? h) Mitä virallisia ilmoituksia osuuskuntaa perustettaessa on tehtävä? i) Mikä on osuuskunnan ja osakeyhtiön ero? j) Mitä osuuskuntia tiedät? Pohdittavaks:i Miltä osuustoiminta vaikuttaa? Yleensä ensivaikutelmalla on iso merkitys. Tekijän nimi: Päiväys: Ohjaajan kuittaus: Palautetta ohjaajalta: Lähde: 7

8 3. Erilaisia osuuskuntia Tavoite Saada nuoret näkemään, että osuuskunnan avulla on mahdollista luoda jotain uutta ja työllistää itsensä. Taustaksi valmentajalle Osuuskuntateeman taustalla on tiimioppimisen ja yrittäjyyskasvatuksen teoreettinen kehys. Lyhykäisyydessään se tarkoittaa sitä, että sinun huomiosi tulee aina keskittyä oppimiseen, ei ongelmaan ja sen ratkaisuun. Kuvainnollisesti ajatellen sinä pidät moottoria käynnissä sillä aikaa, kun nuori selvittää itse karttaa perille ja ohjaa ajoneuvoa määränpäähänsä, mutkienkin kautta. Luottamus nuoren ja valmentajan välille syntyy innostamalla, kannustamalla, kysymällä, kuuntelemalla ja perusteita vaatimalla, mutta kunnioittamalla nuoren ajatusmaailmaa. Vastoinkäymisiltä sinä et saa nuorta suojella, mutta epäonnistumisten kohdalla auta häntä puhumaan auki pieleen menneet kohdat ja pohtimaan toimivampia ratkaisuja. Tällä klubikerralla sinun tulee tietää osuuskunta-asioiden perusteet, mutta on hyvä, jos tapaamispaikalla on mahdollisuus päästä nettiin tarkistamaan asioita. Kun sinä annat merkin, silmät sidottuna olevat alkavat käännellä kippoja oman joukkueen tavan mukaan, joko nurinpäin tai oikein päin. Ajan päätyttyä lasketaan, kumpi joukkue on saanut enemmän kuppeja käännettyä omikseen. Ensimmäisellä kierroksella parit saavat puhua. Toiselle kierrokselle vaihdetaan parin kanssa paikkoja ja ohjaaminen perustuu ainoastaan kosketukseen. Jos leikitään lattialla, liikutaan takapuoli maassa. Hauskaa riittää! Teema Käydään läpi edellisellä klubikerralla selvitettäväksi annetun Osuuskunta-aakkoset -tehtävän vastaukset. Lopetus Nuoret saavat kotitehtäväksi jutella kavereitten, sukulaisten ja tuttujen kanssa osuuskunta-asiaa. Kuuluuko joku heistä johonkin osuuskuntaan tai onko joskus kuulunut? Minkä nimisiä ja minkä alan osuuskuntia lähialueella toimii? Paikkakunnilla toimivista osuuskunnista voi kysyä myös esimerkiksi Pellervosta. Tutustu myös osuuskuntarekisteriin. Halutessaan nuori voi tehdä Erilaisia osuuskuntia -tehtävän Tarvittavat materiaalit Muistiinpanovälineet, mahdollisuus päästä nettiin ja 20 tyhjää jogurttipurkkia tai paperimukia Kipot ja kupit -leikkiin. Aloitus Alkuun kannattaa valita joku innostava ja hauska yhteisleikki, jossa kaikki saavat heittäytyä pois päivän huolistaan ja rooleistaan. Toimivia ovat erilaiset energianpurkuleikit, kuten hipat, tuolileikit ja viestit. Kunhan leikki vain on sellainen, josta myös sinä innostut, koska ainoastaan innostumalla voi innostaa toisia. Tutustumisen arvoinen energianpurku on Kipot ja kupit -luottamusleikki: Jaetaan ryhmä kahtia Nurinpäisiin ja Oikeinpäisiin. Joukkueiden sisällä jakaudutaan pareihin. Lattialle tai suurelle pöydälle laitetaan n. 20 kuppia. 10 laitetaan nurinpäin ja 10 oikeinpäin. Parista toisen silmät sidotaan, ja toinen asettuu seisomaan hänen hartioidensa taakse ohjaajaksi. Kaikki parit asettuvat pöydän ympärille tai lattialle. 8

9 4H-TOP TEKEMÄLLÄ OPPII PARHAITEN Erilaisia osuuskuntia MEIDÄN OSUUSKUNTA taso ja aihe C9 Postilaatikkoon kolahtava osuuskunnan jäsenlehti on vain yksi näkyvä merkki osuuskuntatoiminnasta. Tässä tehtävässä etsit tietoa oman paikkakuntasi tai lähialueesi osuuskunnista. On lähes varmaa, että koet muutamia yllätyksiä: Ai katos vaan, onko tuokin osuuskuntatoimintaa. Kun tutustut oman paikkakunnan osuuskuntiin, saatat löytää samanhenkistä porukkaa. Pidä silmät ja korvat auki. Moni menestyksekäs yrittäjäura on saanut alkunsa osuuskuntien rohkaisevassa ilmapiirissä! Tarvikkeet: Muistiinpanovälineet ja netti 1. Selvitä, mitä isoja ja pieniä osuuskuntia omalta alueeltasi löytyy? Tietoa voit etsiä esimerkiksi osoitteesta 2. Valitse mielestäsi kiinnostavin ja hanki siitä tietoa. Jos mahdollista, vieraile osuuskunnassa tai jututa sen jäseniä. Jäsen voi löytyä vaikka omasta perhepiiristäsi. Pohdittavaksi: Pohdi valitsemaasi osuuskuntaa asiakkaan näkökulmasta? Miksi jäsen valitsee juuri tämän osuuskunnan haluamiensa tuotteiden tai palveluiden hankkimiseen? Tekijän nimi: Päiväys: Ohjaajan kuittaus: Palautetta ohjaajalta: Lähde: 9

10 4. Vierailulle valmistautuminen. Miksi osuuskunta? Tavoite Etsiä lähialueelta työntekijäomisteinen osuuskunta, jossa klubi voi vierailla, valmistautua vierailuun ja pohtia osuuskunnan perustamista yksilön näkökulmasta. Taustaksi valmentajalle Rohkeus ja luovuus ovat yhdessä toimimisen ja tavoitteisiin pääsemisen rakennusaineita. Rohkeutta on se, ettei pelkää epäonnistumista. Sitä on myös kyky ideoida, etsiä ahkerasti ratkaisuja ja tehdä päätöksiä. Hyvä tapa lähestyä luovuutta on kuvata sitä ymmärryksenä ja taitona toimia yhdessä erilaisuuden keskellä. Tällä klubikerralla opetellaan kuuntelevaa keskustelua eli dialogia. Se on vuorovaikutusta, jossa osapuolet yrittävät aidosti ymmärtää toistensa näkemyksiä. Siinä yhdistyvät kuuntelemisen ja puhumisen taito, uusien näkökulmien tarkastelu sekä omien ja toisten mielipiteiden kunnioitus ja arvostus. Sinun tehtäväsi on rakentavasti ohjata nuoria kuuntelemaan toisiaan tasapuolisesti ja oivaltamaan näkökulmien erilaisuuteen sisältyvä loistava mahdollisuus oppia ja kehittyä yhdessä, muodostaa uusi, yhteinen näkemys. Teema Tehdään TOP-tehtävä. Nuoret lukevat ääneen kohdan 1 väittämät. Jokainen käy vetämässä neljän itseensä sopivan väittämän alle viivan. Jokainen perustelee yhden tai kaksi valintaansa, ja kohdan 3 kysymyksistä keskustellaan kuuntelevasti ryhmässä. Sinä ohjaat keskustelua ja huolehdit siitä, että kaikki pääsevät osallistumaan tasapuolisesti. Lopetus Kovan pohtimistyön päätteeksi jokaisen on hyvä saada rohkaisevaa palautetta. Teipatkaa kaikkien selkiin A4- paperit. Kiertäkää kynä mukananne tilassa ja kirjoittakaa jokaisen paperiin jatkosanat lauseeseen Vaikutat hyvälle tyypille. Osuuskuntalaisen sinusta tekee Tarvittavat materiaalit TOP-tehtävä Miksi osuuskunta? ja muistiinpanovälineet. Sinä voit elävöittää klubikertaa kirjoittamalla tehtävän ensimmäisen kohdan väittämät erivärisille papereille ja asettamalla ne seinälle. Jos aikaa on, nuoretkin voivat tehdä tämän. Aloitus Ottakaa alkuun nopea kokousharjoitus, 15 min. Nuoret valitsevat ehdotusten perusteella puheenjohtajan ja sihteerin. Käsiteltävä asia on osuuskuntaklubin tuleva vierailu. Käyttäkää taustatietoina edellisellä kerralla saadun kotitehtävän tuottamaa materiaalia. Päättäkää kaksi lähialueelta löytyvää osuuskuntaa, joista kysytään mahdollisuutta vierailuun. Nuoret jakavat yhteydenottotehtävät sekä vierailulla pohdittavat kysymykset ja sopivat, miten informoivat vierailukohteesta toisiaan. 10

11 4H-TOP TEKEMÄLLÄ OPPII PARHAITEN Miksi osuuskunta? MEIDÄN OSUUSKUNTA taso ja aihe C9 Yrityksen perustaminen voi arveluttaa. Ehkä tunnistat ajatuksen: Mulle liian yksinäistä puurtamista tai En rohkene itsekseni aloittaa. Turhan moni yrittäjähenkinen tyyppi jättää näistä syistä kokeilematta omia taitojaan. Näin jää syntymättä monta menestystarinaa. Osuuskunta on vastaisku empimiseen! Osuuskunnassa ei tarvitse yrittää yksin. Jäsenet omistavat ja hallitsevat osuuskuntaa yhdessä. Tässä tehtävässä pohdit osuustoiminnan tarjoamia mahdollisuuksia ensin itsenäisesti ja sitten yhdessä toisten kanssa. Tarvikkeet: Muistiinpanovälineet ja netti Tee näin: 1. Lue alla olevat Miksi perustaisin osuuskunnan -mietteet ajatuksella. a) haluan omaa rahaa ja haluan työllistää itseni. b) haluan tutustua tyyppeihin, jotka ovat kiinnostuneita yrittämisestä haluan verkostoitua c) oman osaamisen hyödyntäminen on minulle tärkeää d) olen kiinnostunut oppimaan yrittäjyyteen liittyviä tietoja ja taitoja e) tarvitsen apua hallinto- ja raha-asioissa f) tarvitsen sosiaalisia kontakteja, en halua puurtaa yksin g) uskon, että osuuskunta mahdollistaa monipuolisen yrittämisen 2. Mieti tapaasi tehdä töitä, haluasi kehittyä, elämäntilannettasi ja tulevaisuudensuunnitelmiasi. Valitse listalta itsellesi sopivat, neljä osuvinta syytä osuuskuntalaisuuteen. 3. Perustele jokainen valitsemasi kohta vähintään yhdellä asialla. Perusteet voivat liittyä esimerkiksi luonteenpiirteisiisi, jo olemassa oleviin kontakteihin tai kehitystarpeisiisi. Mitä osaat? Mitä et vielä? Mitä haluaisit kokeilla ja mikä arveluttaa? Kenestä voisi olla apua? 4. Keskustelkaa perusteistanne parin kanssa/pienryhmässä. Pohdittavaksi: Olisiko ryhmässänne osuuskunta-ainesta ja miksi? Tekijän nimi: Päiväys: Ohjaajan kuittaus: Palautetta ohjaajalta: Lähde: 11

12 5. Vierailu toimivassa osuuskunnassa Tavoite Tutustua todelliseen osuuskuntatoimintaan. Taustaksi valmentajalle Uteliaisuus on menestymisen avain. Sinä voit ohjata osuuskuntavierailulla nuorten huomiota heidän henkilökohtaisten vahvuuksiensa mukaan. Älä kuitenkaan sano, mitä nuoren pitää nähdä tai ajatella vaan antaa uteliaisuuden herätä. Tärkeintä on jälkeenpäin keskustella siitä, millaisia asioita nuoret ovat vierailulla nähneet ja mitkä asiat erityisesti jäivät heidän mieleensä. Osuuskunnan toiminnan esittelyn ja nuorten tekemien kysymysten lisäksi voit vierailulla suunnata keskustelua moniosaamisen merkitykseen ja erilaisten taitojen hyödyntämiseen osuustoiminnassa. Mitä kaikkea osaamista tässä osuuskunnassa tarvitaan? Mitä muuta iloa kuin taloudellista hyötyä osuuskunta on jäsenilleen tuottanut? Yleensä tällaisten kysymysten vastaukset rohkaisevat ja innostavat nuoria. Ne myös madaltavat kynnystä paperitöiden edessä. Teema Nuorten tutustuminen osuuskuntaan käytännössä. Lopetus Anna klubilaisille kotiin Menestystekijöitä etsimässä -tehtävä, jonka taakse jokainen nuori kirjaa kolme mieleen painuneinta juttua vierailulta. Nuori voi halutessaan myös tehdä TOP-tehtävän. Tarvittavat materiaalit TOP-tehtävä Menestystekijöitä etsimässä tulostettuna kaikille. 12

13 4H-TOP TEKEMÄLLÄ OPPII PARHAITEN MEIDÄN OSUUSKUNTA taso ja aihe C9 Menestystekijöitä etsimässä Osuustoiminta voi aluksi tuntua megaluokan kokonaisuudelta, josta ei saa mitään otetta. Onneksi kaikki tarvittava tieto on helposti löydettävissä. Tämä tehtävä antaa lisää tietoa ja ajatuksia osuuskunta-asian tarkasteluun. Tarvikkeet: Muistiinpanovälineet osataan markkinoida sitoutuvat kysyntää yhteistyössä laatutuotteiden ja/tai -palvelujen arvoja ja periaatteita taitava johto yrittäjähenkisiä vastuunsa laaditut säännöt osallistuvat aktiivisesti liikeidea Tee näin: Sijoita laatikossa olevat sanat oikeille viivoille. Millainen on menestyvä osuuskunta? Osuuskunta menestyy, jos sillä on hyvä, jolle on markkinoilla. Sen jäsenet yhteisiin päämääriin ja sen toimintaan. Osuuskunnalla on huolella, jotka luovat raamit yhteisyrityksen toiminnalle. Tarvitaan myös ja tunteva hallinto. Osuuskunnan tuotteet/palvelut menestyvät, kun niitä oikeassa paikassa ja oikealle asiakaskunnalle. Jäsenet ovat ja ammattitaitoisia / tekijöitä. Jäsenet kykenevät toimimaan ja ratkaisemaan eteen tulevia ongelmia. Menestyvä osuuskunta toteuttaa osuustoiminnan. Pohdittavaksi: Etsi ristikosta kymmenen osuustoiminnan perustana olevaa arvoa Pohdittavaksi: Etsi ristikosta kymmenen osuustoiminnan perustana olevaa arvoa * M M V Ä L I T T Ä M I N E N L V A U R E K O S A U I O O N N I J Y K G A D S A D F G A L E R M V C E R E T V D S J A M O M A V A L T A I S U U S Ä Ä A T G U P K A S O M Y A T A - A I I R L X U L A P R E R I R T S O L I D A A R I S U U S D A Y A M D H V I L J A S H T T A N O D E T G H U U N O M B I T S E N Ä I S Y Y S I X P U N M M I K K I G D T C V - D I X A Y R S K T A S A - A R V O B E N I M O L U P P I A I U A I D E M O K R A T I A W Q C O I K E U D E N M U K A I S U U S R E H E L L I S Y Y S L A M O N J E R T Tekijän nimi: Päiväys: Ohjaajan kuittaus: Palautetta ohjaajalta: Lähde: 13

14 6. Osuuskuntalaisten roolit Tavoite Saada nuoret ymmärtämään tiimityön vahvuudet ja selvittää, millaisiin rooleihin tiimityössä voi päästä. Taustaksi valmentajalle Nuorille on korostettava aina, että he ovat yksilöinä erityisiä ja ainutlaatuisia. Vaikka puhutaan tiimityöstä, sen näkökulma osuustoiminnassa on aina sellainen, jossa jokainen osallistuu yhteisen hyvän tekemiseen omalla persoonallaan ja oman osaamisensa turvin. Roolien merkityksen ymmärtäminen osuuskunnassa on ensisijaisen tärkeää. Nuorille kannattaa muistuttaa, että jos bisneksissä haluaa nopeita tuloksia, kannattaa toimia yksin, mutta jos haluaa enemmän, parempia ja pitkäaikaisempia tuloksia, kannattaa toimia tiimissä. Tässä ajatuksessa kytee osuuskunta-ajattelun kultainen siemen. Tarvittavat materiaalit TOP-tehtävä Osakuntalaisten roolit ja siinä mainitut tarvikkeet, muistiinpanovälineet sekä 2 4 huivia. Teema Tehdään yhdessä TOP-tehtävä ohjeiden mukaisesti. Lopetus Tehkää sinun johdollasi lyhyt yhteenveto siitä, mitä tähän asti on osuuskuntaklubissa tehty. Ensi viikolla alatte perustaa osuuskuntaa oikeilla menetelmillä, mutta leppoisasti oppien. Varatkaa tapaamiseen aikaa vähintään 2 3 tuntia. Silloin tarvitaan pinnistelemistä ideoiden kanssa, joten mininyyttärit voisivat antaa energiaa ideointiin. Sopikaa, mitä pientä sormisyötävää ja -juotavaa jokainen tuo mukanaan. Aloitus Yhteistyö kunniaan heti aloituksessa! Putsatkaa päivän ajatukset ja keskittykää klubikertaan tällä hauskalla Ympyräläpsy-yhteistyöleikillä: Asettukaa piiriin pöydän ympärille tai risti-istuntaan lattialle ja laittakaa kädet limittäin. Lattialla istuttaessa kädet ovat vieressä istuvien polvilla. Yksi osallistuja läpsäyttää kädellään pöytää tai polvea eli laittaa impulssin liikkeelle. Impulssi pyritään saamaan piirissä eteenpäin mahdollisimman sujuvasti. Vaikeuta hetken päästä impulssin liikettä taputtamalla käsiäsi kahdesti, jolloin impulssin suunta muuttuu. Kolmas muutos on se, että lamautat muutamia koneen osia laittamalla liinan joidenkin nuorten päälle, jolloin heidän kätensä eivät toimi. Ympyräläpsy loppuu aina mahdollisimman nopean rytmin yrittämiseen. Kesto noin 15 min. 14

15 4H-TOP TEKEMÄLLÄ OPPII PARHAITEN Osuuskuntalaisten rooli MEIDÄN OSUUSKUNTA taso ja aihe C9 Tässä hauskassa ryhmätehtävässä etsitään työntekijöitä osuustoiminnan eri rooleihin. Ensin jokainen miettii itselleen sopivan roolin. Oletko mielestäsi loistava ideoija? Tunnistatko itsesi parhaiten ahkerana puurtajana? Ehkä olet kavereiden mielestä ihan paras pomo. Sen jälkeen toiset kertovat oman näkemyksensä valinnastasi. Tehtävä vaatii avoimuutta ja rehellisyyttä. Samalla se kehittää taitoja palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen. Tarvikkeet: paperipaloja, tusseja, kaksi suurta arkkia paperia Tee näin: 1. Hahmotelkaa isolle paperille mind map, johon keräätte yhteisyrityksenne pyörittämisessä tarvittavat henkilöt. Jos on vaikea päästä alkuun, ottakaa pohdintaan avuksi jokin esimerkkifirma (esim. kahvila, kioski, kesäteatteri). Mitä erityisosaamista oman yhteisyrityksenne työntekijöiltä vaaditaan? 2. Jokainen kirjoittaa lapulle nimensä, kolme vahvuuttaan ja kolme heikkoa kohtaansa eli kehittymistarvetta. 3. Liimatkaa kaikkien paperit seinälle ja tarkastelkaa niitä kommentoimatta. 4. Seuraavaksi tehkää isolle paperille ruudukko. Mihin rooliin asettaa itsensä? Missä roolissa ryhmä näkee? Joni Sonia Iiro Tina 5. Jokainen kirjoittaa pienille, ruudukkoon mahtuville lapuille oman näkemyksensä siitä, missä roolissa itsensä näkee ja millaisessa roolissa kaverista olisi yhteisyrityksen menestykselle eniten hyötyä. Jokainen arvioi jokaista. Kun kaikki ovat valmiina, kiinnitetään laput ruudukkoon. 6. Seuraa avoin keskustelu, jossa jokainen saa kysyä ja jokaiseen kysymykseen vastataan. Yllättivätkö tulokset? Muistakaa myönteinen ja toisia tsemppaava sävy. Kuvitelkaa, että olisitte kumppanuksia rahaa tuottavassa yrityksessä, jossa jokaisen työpanosta tarvitaan. Tärkeintä on, että jokaiselle löytyy juuri hänen ominaisuuksilleen parhaiten soveltuva tehtävä. Tavoitteena on saada kokoon hyvä porukka, jonka yhteispeli sujuu. Pohdittavaksi: Kuvitelkaa, että ryhmänne oikeasti perustaisi osuuskunnan. Millaisia vahvuuksia ryhmästänne löytyy? Millaisiin asioihin pitäisi hankkia apua ulkopuolelta? Tekijän nimi: Päiväys: Ohjaajan kuittaus: Palautetta ohjaajalta: Lähde: 15

16 7. Osuuskunnan perustaminen 1 Tavoite Luoda innostunut ja sitoutunut ilmapiiri osuuskunnan perustamisen ympärille ja aloittaa osuuskunnan perustamiseen liittyvien papereiden tekeminen. Taustaksi valmentajalle Tämä ja seuraava klubikerta toimivat sitä paremmin, mitä enemmän nuorilla on aikaa. Mikäli klubilla on mahdollisuus pitää viikonloppuleiri, tässä kohtaa sellaisen järjestäminen kantaa hedelmää. Yhteinen suoritushaaste ja paljon yhteistä aikaa ovat tehokkaan ja toimivan tiimin perusta. Nuorten oppimisen lähtökohta ovat tekeminen ja toiminnallisuus. Ilman toimintaa suurin osa asioista on vain kuultua tai luettua tietoa, joka ei kirkastu tai painu nuoren mieleen. Osuuskuntaklubi on kuudella ensimmäisellä kerralla hioutunut yhteen, nähnyt aidon osuuskunnan työssään ja saanut mielikuvan siitä, mistä yhteisyrittämisessä on kyse. Lopetus Huolehdi siitä, että raskas aivotyö ja työläs yhteisten mielipiteiden löytäminen katkeavat hyvässä hengessä. TOP-tehtävän Pohdinta-osuuden jokainen tekee kotona. Lopettakaa klubikerta rakentamalla Pää-maha-mato: Jonon ensimmäinen asettuu selinmakuulle kädet ylhäällä tuntosarvina. Toinen menee makuulle ja laittaa päänsä ensimmäisen vatsalle jne. Tarvittavat materiaalit TOP-tehtävä Perustetaan osuuskunta osa 1, mahdollisuus päästä nettiin sekä 4H-Yrityksen Nuoren työkirja (vihkonen tai sähköinen versio > 4H-Yrityksen Nuoren työkirja). Aloitus Asettakaa nyyttärisyömiset nätisti tarjolle. Tehkää herkuteltaessa unelmointikierros, jossa jokainen jatkaa seuraavaa lausetta todellisella haaveellaan: Jos tänään tililleni ilmestyisi euroa, niin ensimmäiseksi Käy kierroksen jälkeen läpi TOP-tehtävän asiat, ja ryhtykää hommiin. Teema TOP-tehtävän tekeminen yhdessä. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen osuuskunnalle käyttäen apuna 4H-Yrityksen Nuoren työkirjaa. 16

17 4H-TOP TEKEMÄLLÄ OPPII PARHAITEN MEIDÄN OSUUSKUNTA taso ja aihe C Perustetaan osuuskunta osa 1 Paperit, päätökset ja kokoukset kuuluvat myös osuuskunnan pyörittämiseen. Perustetaan osuuskunta -tehtävä on jaettu kahteen osaan. Tavoitteena on perustaa osuuskunta. Se voi olla pelkkä kokeilu tai oikean osuuskunnan toiminnan aloittaminen. Kokeile niin tiedät miltä osuuskuntalaisuus tuntuu. Ensimmäisessä tehtävässä tehdään liiketoimintasuunnitelma ja luodaan yhteinen kokonaiskuva osuuskunnasta ennen varsinaisia perustamistoimia. Tarvikkeet: Muistiinpanovälineet, internet ja 4H-Yrityksen Nuoren työkirja. Tee näin: 1. Mieti omaa osaamistasi osana osuuskunnan toimintaa. Mitä osaat? Mitä teet? Mitä haluat osuuskunnalta? 2. Keksikää yhdessä osuuskunnalle liikeidea. Laatikaa liiketoimintasuunnitelma käyttäen apuna 4H-Yrityksen Nuoren työkirjaa. Pohdittavaksi: Yhdistä osuuskunnan periaatteisiin liittyvät sanaparit. jäsentensä vähintään kolme paitsi liikeyritys etukäteen määräämättömät kaupparekisteriin osuuskunnan kokouksella huolehtii hallinnosta ja taloudenhoidosta jokaisella osuuskunnalla päätösvalta määräytyy on omat säännöt jäsenmäärä ja pääoma perustajajäsentä omistama ylin päättävä valta osuuskunnan hallitus myös henkilöyhteisö jäsen&ääni-periaateella tehdään ilmoitus Tekijän nimi: Päiväys: Ohjaajan kuittaus: Palautetta ohjaajalta: Lähde: 17

18 8. Osuuskunnan perustaminen 2 Tavoite Koota osuuskuntaideat, toteuttaa tehtävänjako erilaisissa osuuskunnan perustamiseen liittyvissä osatehtävissä ja saada osuuskunnan perustamiseen vaadittavat paperit tehtyä. Taustaksi valmentajalle Tärkeimpiä taitoja työelämässä ovat kriisien hallinta ja kyky sopia yhteisistä säännöistä. Nuorilla ei välttämättä ole vielä kokemusta siitä, että mielipiteistä kinaaminen ja joskus tiukatkin sanailut kuuluvat työhön ja erityisesti kehitystyöhön. Sinun tärkeä tehtäväsi osuuskuntaprojektissa on pitää huolta siitä, että keskusteluissa pitäydytään asiassa. Mahdollisissa pattitilanteissa vastuullasi on antaa apua kompromissien tekemisessä. Haasteellisissakaan tilanteissa sinun ei pidä puuttua nuorten ideointityön sisältöön vaan heidän toimintatapoihinsa. Oppimisen tulee pääsääntöisesti olla hauskaa ja kivaa. Sinun täytyy kuitenkin muistaa, että nuorten jännittyneisyys, hämmennys ja ahdistus osoittavat heidän olevan todellisen oppimisprosessin äärellä. Asiaan uskominen on kaikkien saavutusten alku, eli nuorten innostamista, kannustamista ja uskon luomista ei kukaan valmentaja voi tehdä liikaa. Tarvittavat materiaalit TOP-tehtävä Perustetaan osuuskunta osa 2, muistiinpanovälineet, mahdollisuus päästä nettiin ja reilusti aikaa. Aloitus Käykää läpi se, mitä edellisellä kerralla saitte tehdyksi liiketoimintasuunnitelmaan. Tehkää mielipidekierros, jossa kaikki saavat sanoa, mitä mieltä ovat edellisen kerran työskentelystä ja tuloksesta. Teema TOP-tehtävän Perustetaan osuuskunta osa 2 tekeminen. Lopetus Sinulla täytyy olla hoksottimet herkkinä aistimaan, milloin nuoret alkavat väsyä ja työskentelyn tuloksellisuus hiipuu. Tällöin on tärkeää pistää asiat hautumaan ja tehdä jotain ihan muuta. Hyvä lopetus on laittaa soimaan energisoivaa, mutta rauhallista musiikkia. Nuoret jakaantuvat pareiksi ja parin kanssa ajetaan ajatukset kehosta ulos. Toinen on poppamies. Toinen popattava, joka seisoo tukevassa haaraasennossa silmät kiinni. Poppamies käy jokaisen raajan läpi aluksi kevyesti sormilla puristaen. Ensin jalat, sitten kädet ja hartiat, lopuksi pään. Sen jälkeen hän pyyhkäisee samat alueet napakasti aivan kuin pyyhkisi ripein vedoin vesipisaroita pois. Näin saadaan kovassa ajatustyössä patoutuneet kiukut pihalle. 18

19 4H-TOP TEKEMÄLLÄ OPPII PARHAITEN MEIDÄN OSUUSKUNTA taso ja aihe C9 Perustetaan osuuskunta osa 2 Tehtävän ensimmäisessä osassa on tehty pohdintoja, muovattu mielipiteitä, luotu yhteisiä pelisääntöjä ja laadittu liiketoimintasuunnitelma. Nyt nämä ajatukset kootaan paperille. Virallisista paperihommista selviää helposti, jos taustatyöt on tehty perusteellisesti. Tarvikkeet: Muistiinpanovälineet, netti Tee näin: Osuuskunnan perustaminen alkaa. 1. Hyvät ja selkeät ohjeet osuuskunnan perustamiseen löytyy Pellervon Osuuskunnan perustamisoppaasta (www.pellervo.fi). Siinä on esimerkiksi sääntöjen ja perustamisasiakirjan pohjat sekä mallitäytetyt asiakirjat esimerkkeineen. Tiivis osuuskunnan perustamispaketti löytyy myös patentti- ja rekisterihallitukselta (www.prh.fi). 2. Käyttäkää oikeita, aitoja lomakkeita ja kaavakepohjia, vaikka kyseessä olisikin harjoitustyö. 3. Osuuskunnan perustaminen etenee seuraavan listan mukaisesti. Jakakaa tehtäviä ja varatkaa siihen tarpeeksi aikaa. Edetkää kohta kerrallaan, keskustelkaa ja kirjatkaa. Varmistakaa lopuksi, että jokainen kohta on tullut tehdyksi. Onnea matkaan. a. Hankintaan osuuskunnan jäsenet b. Valitaan osuuskunnan toimiala ja nimi c. Tehdään osuuskunnan säännöt d. Kirjoitetaan perustamisasiakirja e. Pidetään hallituksen kokous (pöytäkirjan tekeminen) f. Pyydetään hallituksen jäsenten, mahdollisen toimitusjohtajan ja tilintarkastajan kirjallinen suostumus tehtävään g. Täytetään ja lähetetään perustamisilmoitus kaupparekisteriin (Y1-lomake ja liitelomake nro 2) ja verottajalle (samalla lomakkeella kummallekin) h. Haetaan elinkeinolupa (eli toiminnan mahdollinen luvanvaraisuus) i. Järjestetään sisäinen valvonta, kirjanpito ja tilintarkastus j. Mitä muuta? Pohdittavaksi: Voiko näin hyvin tehdyn homman jättää vain suunnitteluasteelle? Jos saitte paperishown tehtyä, pystytte varmasti myös pyörittämään rahaa tuottavaa toimintaa. Miettikää! Tekijän nimi: Päiväys: Ohjaajan kuittaus: Palautetta ohjaajalta: Lähde: 19

20 9. Mainonnalla näkyvyyttä Tavoite Saada nuoret ymmärtämään, mikä merkitys omasta osuuskunnasta kertomisella ja sen mainostamisella on tulojen hankkimisessa. Taustaksi valmentajalle Tässä vaiheessa nuoret ovat varmasti jo ymmärtäneet osuuskuntaidean mahdollisuudet ja tiimityön erinomaisuuden. Sinun on hyvä vielä täsmentää, että osuuskunnan perusajatus on koota useat pienet voimat suuremmaksi voimaksi: yksilö on markkinoilla varsin pieni toimija, mutta toisten kanssa yhdessä toimiessa voima kasvaa. Nuoret ovat tehneet suuren työn osuuskuntansa suunnittelussa sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Nyt on aika antaa tilaa täysin vapaalle luovuudelle. Mainoskampanjan tai jäsenlehden suunnittelulla nuoret voivat visuaalisesti osoittaa, miltä he ajattelevat osuuskuntansa näyttävän. Lopetus Klubikokonaisuutena osuuskunta-asia päättyy tähän, ja on kiitosten aika. On kuitenkin erittäin toivottavaa, että puratte projektin vielä jollain vapaamuotoisella tavalla, esimerkiksi pienillä juhlilla. Sinun kannattaa panostaa ryhmän yhteen saamiseen. Nyt voit kertoa nuorille, mitä sinä itse koit matkan varrella ja miten näit tiimin kehittyvän. Yhtä tärkeää on antaa nuorille tilaa kertoa omat kokemuksensa. Ainoastaan rehellisen palautteen antaminen ja saaminen, rakentava arviointi ja yhdessä koettujen asioiden käsitteleminen, pohtiminen ja läpikäyminen varmistavat sen, että kaikki ovat oppineet ja kehittyneet niin osuuskuntaklubilaiset kuin sinäkin. Tarvittavat materiaalit TOP-tehtävä Mainonnalla näkyviin ja siinä mainitut tarvikkeet. Aloitus Selailkaa osuustoimintalehtiä (esim. Yhteishyvä) ja etsikää kiinnostavia ja hauskasti toteutettuja juttuja. Jokainen nostaa esiin muutaman iskevän aiheen, otsikon tai juttukokonaisuuden. Teema Mainostamista koskevan TOP-tehtävän tekeminen. 20

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Yhdessä tehden, oppien ja yrittäen -peli

Yhdessä tehden, oppien ja yrittäen -peli Yhdessä tehden, oppien ja yrittäen -peli PELIOHJEET JOHDANTO Yhdessä tehden, oppien ja yrittäen -pelin tarkoituksena on oppia uutta mielekkäällä ja hauskalla tavalla. Pelissä ei varsinaisesti ole voittajaa,

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä

Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä 30-60 minuuttia ryhmätöinä tai yksin, Harjoituslomakkeet ja kynät voi suorittaa osissa Tavoitteet Pohtia, minkälaisia ominaisuuksia ja taitoja omassa

Lisätiedot

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä.

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä. OHJEET TUOKION TOTEUTTAMISTA VARTEN Tarvitset - tarinan ja kuvan - joko seinälle kiinnitettävät rastitehtävät ja niihin liittyvät materiaalit tai jokaiselle lapselle oman tehtäväpaperin - piirustuspaperia

Lisätiedot

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN!

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! Keskeisenä tavoitteena tason 1 koulutuksessa on luoda valmentajille ja ohjaajille perusta yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen. Vuonna 2016 uudistetussa

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä haluan lisää kokemusta lasten hoidosta, koska haluun kehittyä alan ammattilaiseksi. Haluan saada opiskelijana myös rahaa sellasella työllä mistä

Lisätiedot

HYP on lyhenne sanoista Huomioivaa Yhdessäoloa Päivittäin HYP on asenne ja yhdessäolotapa:

HYP on lyhenne sanoista Huomioivaa Yhdessäoloa Päivittäin HYP on asenne ja yhdessäolotapa: Huomioivaa Yhdessäoloa Päivittäin ihmisille, jotka ovat vaarassa jäädä yksin HYP jakson käynnistyskokous Tutustu myös opasvihkoon Sheridan Forster: Huomioivan yhdessäolon malli HYP Mikä HYP on HYP on lyhenne

Lisätiedot

Opetuksen uudistajat I -juonne klo Vetäjä: Merja Ruotsalainen (OY)

Opetuksen uudistajat I -juonne klo Vetäjä: Merja Ruotsalainen (OY) Opetuksen uudistajat I -juonne 6.5.2004 klo 13.30 17.00 Vetäjä: Merja Ruotsalainen (OY) Aikataulu to klo 13.30 17.00 Juonne- ja vertaisryhmien tavoite (10 min) Esittäytyminen (30 min) Vertaisryhmien muodostaminen,

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

Osallistu kilpailuun Kesän 2017 parhaalle tapahtumalle nimi?

Osallistu kilpailuun Kesän 2017 parhaalle tapahtumalle nimi? Osallistu kilpailuun Kesän 2017 parhaalle tapahtumalle nimi? Kesäkuussa 2017 Lappeenrannassa nähdään ja koetaan sirkusta, kansantanssia ja teatteria lasten ja nuorten esittämänä, kun Nurtsi-nuorisosirkusfestivaali,

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää?

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? Tavoite: Jotta tietää mitä pitää tietää. Puheenjohtajan rooli ja osaaminen Miten johdat onnistuneen kokouksen? Mitä tehtäviä hallituksella on? Tehtävien

Lisätiedot

Fokusprosessia ohjeet

Fokusprosessia ohjeet Fokusprosessia Ohjeet ennen Fokusprosessia Tulokset ovat nyt valmiit ja edessä on prosessin tärkein osa, nimittäin työilmapiirinne kohentaminen. Aivan ensimmäiseksi teidän tulisi keskustella tuloksista

Lisätiedot

A! PEDA INTRO (5 op)

A! PEDA INTRO (5 op) A! PEDA INTRO (5 op) LP 1: Minä yliopisto-opettajana Oppimispalvelut Yliopistopedagoginen koulutus Miia Leppänen (SCI) ja Päivi Kinnunen (BIZ) 3.2.2016 Ohjaajat ja yhteystiedot Miia Leppänen Asiantuntija

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorteniltapaketti - Kirkon rakentajat Tämä ohjelmamateriaali on tarkoitettu toteutettavaksi nuortenillassa, nuorten leirillä tai isoskoulutuksessa. Ohjelman voi

Lisätiedot

Isäryhmän ohjaajalle. Perustietoa ryhmämenetelmän käytöstä, ryhmäilmiöistä ja ryhmänohjaajana toimimisesta

Isäryhmän ohjaajalle. Perustietoa ryhmämenetelmän käytöstä, ryhmäilmiöistä ja ryhmänohjaajana toimimisesta Isäryhmän ohjaajalle Perustietoa ryhmämenetelmän käytöstä, ryhmäilmiöistä ja ryhmänohjaajana toimimisesta Miksi ryhmään? Ryhmään kuuluminen on yksilölle tärkeää, sen avulla rakennetaan identiteettiä ->

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys II Kielen ja puheen kehityksen tukeminen www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 PUHUMAAN OPPIMINEN Puhe on ihmisen tärkein ilmaisun väline. Pieni lapsi oppii

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen oppimisen

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT Tähän korttipakkaan on koottu apukeinoja opinto-piirityöskentelyä varten. Voitte noudattaa ohjeita järjestelmällisesti tai soveltaa niitä vapaasti haluamallanne

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Erityisopettaja Anne Kuusisto Neuvokas perhe Syömisen ja liikkumisen tavat lapsiperheen arjessa Tämän hetken lapset kuulevat paljon ruoka- ja liikkumiskeskustelua

Lisätiedot

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu Elina Lappalainen & Pia Perälä Suunnittelemamme käsityön kokonaisuuden teemana on joulu. Projekti on suunniteltu kuudesluokkalaisille. Projektin esittelyvaiheessa

Lisätiedot

TUNTEIDEN TUNNISTAMINEN

TUNTEIDEN TUNNISTAMINEN TUNTEIDEN TUNNISTAMINEN Tunteiden päävärit ilo suru pelko suuttumus Ilon tunnesanat: levollinen hilpeä rento riemastunut turvallinen luottavainen hellä kiitollinen ilahtunut tyyni lohdutettu innostunut

Lisätiedot

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Innostunut oppilaskunta Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Tervetuloa! 2,5 tuntia Kaksi osiota Vaikuttavat oppilaat Kannustavat aikuiset Teemaan johdattavat videot sekä keskustelu- ja

Lisätiedot

Kouluyhteistyö. Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus

Kouluyhteistyö. Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Kouluyhteistyö Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingissä Hankkeen tavoitteena on: Saada tietoa laadukkaan vapaaajan vaikutuksesta nuoren

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Kokemuksia kerhotoiminnasta

Kokemuksia kerhotoiminnasta Kokemuksia kerhotoiminnasta Kerhopäivinä koulussa on aina myönteinen sutina. Ovat oppilaat ja ohjaajat sama hehku kasvoillaan touhottamassa sinne tänne. Siinä tulee rehtorinakin tunne, että tämähän toimii!

Lisätiedot

KOONTI: Työkalupakki ryhmän yhteiseen toimintaan. Heidi Kokko Aivovammaliitto Liittopäivät 2014

KOONTI: Työkalupakki ryhmän yhteiseen toimintaan. Heidi Kokko Aivovammaliitto Liittopäivät 2014 KOONTI: Työkalupakki ryhmän yhteiseen toimintaan Heidi Kokko Aivovammaliitto Liittopäivät 2014 KOONTI Tämä materiaali on koottu Aivovammaliiton liittopäivillä järjestetyn Työkalupakki ryhmän yhteiseen

Lisätiedot

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma Jakson päämääränä on kranssin suunnitteleminen ja valmistaminen pehmeitä ja kovia materiaaleja yhdistäen. Jakso on suunnattu

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen 2 AJATUKSEN MURUSIA Tämä vihkonen on sinulle, joka haluat toimia vapaaehtoisena ja olla ihminen ihmiselle. Vihkosta voi käyttää myös työnohjausistunnoissa keskustelujen

Lisätiedot

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA - Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelujen koulutusmateriaalia - mitä haluat mitä osaat millä ehdoilla TYÖNHAUN SUUNNITELMA Tavoite saavutettu? Haastattelu Aloita tästä: Mitä

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Ammatinvalinnan vahvistaminen ja työ päiväkodissa. Minnan ja Liisan opetuskokonaisuus Sote-ryhmälle, tammikuu 2017

Ammatinvalinnan vahvistaminen ja työ päiväkodissa. Minnan ja Liisan opetuskokonaisuus Sote-ryhmälle, tammikuu 2017 Ammatinvalinnan vahvistaminen ja työ päiväkodissa Minnan ja Liisan opetuskokonaisuus Sote-ryhmälle, tammikuu 2017 Opetuskokonaisuudet, 3 kertaa Teema 1: Omat ja lasten parissa työskennellessä tarvittavat

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI L U O N N O S P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A N P E R U S T E I K S I 2 0 1 4 ( 1 4. 1 1. 2 0 1 2 ) KOULUN TOIMINTAKULTTUURI Historiallisesti

Lisätiedot

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja & Erika Niemi Mitä osallisuus tarkoittaa? Kohtaamista, kunnioittavaa vuorovaikutusta, äänen antamista, mielipiteiden

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU-SEMINAARIN LQ-OHJELMAN WORKSHOP (45 min) 13.4.2016

LIIKKUVA KOULU-SEMINAARIN LQ-OHJELMAN WORKSHOP (45 min) 13.4.2016 LIIKKUVA KOULU-SEMINAARIN LQ-OHJELMAN WORKSHOP (45 min) 13.4.2016 Lions Quest elämisentaitoja-ohjelman pääkouluttaja Ulla Sirviö-Hyttinen TAVOITE: Jokainen meistä tarvitsee tunteen siitä, että kuulumme

Lisätiedot

Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015

Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015 Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015 Tytti Solantaus 2014 1 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän tarkoituksen ja keskustelun kulun selvittäminen

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

POP- Paremman Oppimisen Puolesta

POP- Paremman Oppimisen Puolesta POP- Paremman Oppimisen Puolesta PedaForum 20.8.2013 Elina Lehkonen Elsa Mannila Jukka Parviainen Sisältö POP esittely Ryhmätehtävä: Vuorovaikutuksellisen opetuksen kehittäminen Palauteryhmät ja POP Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö KAUPANPÄÄTÖS Tapio Joki Johdanto Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö K aupanpäätös on usein sekä myyjille että asiakkaille stressaavin vaihe myyntikeskustelussa ja kaikki se

Lisätiedot

YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA

YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA Case: Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö 1.2.2016 Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö 3 TOIMEKSIANTAJASTA Hyvinkään-Riihimäen Seudun

Lisätiedot

Luokan aikuisten yhteistoiminta

Luokan aikuisten yhteistoiminta Luokan aikuisten yhteistoiminta Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4. 2013 KT, ohjaava opettaja Marjatta Mikola, KM, erityisluokanopettaja Sirpa Jokinen Avaimia hyvään työyhteisöön: Arvostus,

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat).

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat). Laske kymmeneen Tavoite: Oppilaat osaavat laskea yhdestä kymmeneen ja kymmenestä yhteen. Osallistujamäärä: Vähintään 10 oppilasta kartioita, joissa on numerot yhdestä kymmeneen. (Käytä 0-numeroidun kartion

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä

Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä elina.kataja@lempaala.fi Kasvatuksen ydinkysymykset Millaisia lapsia haluamme kasvattaa?

Lisätiedot

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa Tiistai 23.8.2016 Balentor Oy - Dokumentin ja sen liitteiden sisältämän tiedon tai tietojen osan levittäminen, siirtäminen, julkaiseminen, kopioiminen, saattaminen yleisön saataviin, uudelleen tuottaminen

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisessa Työntekijän oma vastuu Rooli työyhteisössä Työyhteisön voima Tulevaisuuden haasteet Minäminäminäminäminäminäminäminä

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi ensimmäinen luokka talvi Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista,

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

Työpaikkavalmentajana työllistyvän työssä jaksamisen tukena

Työpaikkavalmentajana työllistyvän työssä jaksamisen tukena a työllistyvän työssä jaksamisen tukena Sisältö Esimerkkinä ja puskurina toimiminen suhteessa työyhteisöön Kiireen kesytys ja tylsyyden karkotus Stressinhallinta Voimavara-akku Lyhyt palautumisen kysely

Lisätiedot

CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING. Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas

CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING. Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas SISÄLTÖ Sivu Johdanto 1 Ehdotettu malli opettajapaneelin keskustelutilaisuuteen 2 2

Lisätiedot

LUKUKORTIT Lukukorteista on moneksi Toiminnallista matematiikkaa 1.-6. luokille. Riikka Lyytikäinen Liikkuva koulu Helsinki 2016

LUKUKORTIT Lukukorteista on moneksi Toiminnallista matematiikkaa 1.-6. luokille. Riikka Lyytikäinen Liikkuva koulu Helsinki 2016 LUKUKORTIT Lukukorteista on moneksi Toiminnallista matematiikkaa 1.-6. luokille Riikka Lyytikäinen Liikkuva koulu Helsinki 2016 Lukujonot Tarvikkeet: siniset ja vihreät lukukortit Toteutus: yksin, pareittain,

Lisätiedot

Tilli Toukka -ohjaajien tuki

Tilli Toukka -ohjaajien tuki Tilli Toukka -ohjaajien tuki Itsetyöskentelymateriaali MLL Hyvinkää / NEro-hanke paula.valiaho@mll.fi Itsetyöskentelymateriaali - aluksi Sinulla on edessäsi Tilli Toukka -ohjaajien avuksi kehitetty itsetyöskentelymateriaali.

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI Alakoulun tehtävävihko Tämän vihkon omistaa: Luokka: Listassa on 70 eri tehtävävaihtoehtoa. Yhdestä kirjasta tehdään yksi tehtävä. Sovi opettajan kanssa minkä tehtävän

Lisätiedot

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista?

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista? Liite Pienten Kielireppuun. Eväspussi Oman äidinkielen vahva hallinta tukee kaikkea oppimista. Tämän vuoksi keskustelemme kielten kehityksestä aina varhaiskasvatuskeskustelun yhteydessä. Kopio Kielirepusta

Lisätiedot

Pienten ryhmien toimiva vuorovaikutus pedagogiseksi voimavaraksi KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMINEN NUMMENPAKAN KOULU AURAJOEN YKSIKKÖ

Pienten ryhmien toimiva vuorovaikutus pedagogiseksi voimavaraksi KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMINEN NUMMENPAKAN KOULU AURAJOEN YKSIKKÖ Pienten ryhmien toimiva vuorovaikutus pedagogiseksi voimavaraksi KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMINEN 2015-2016 NUMMENPAKAN KOULU AURAJOEN YKSIKKÖ Kehittämistoiminnan tavoitteet Kaikkien luokan oppilaiden

Lisätiedot

Kati Sarva. VÄLKKÄLIIKUNTA-AKTIVITEETTIEN VALMISTAMINEN Välkkäpäivään 29.5.

Kati Sarva. VÄLKKÄLIIKUNTA-AKTIVITEETTIEN VALMISTAMINEN Välkkäpäivään 29.5. VÄLKKÄLIIKUNTA-AKTIVITEETTIEN VALMISTAMINEN Välkkäpäivään 29.5. Opettajainfo klo 8-9 Viertokadun juhlasalissa Pajapäivät omissa kotiluokissa (5-9 lk) Työskentelyryhmien koko porukan mukaan klo 9.00 omaan

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT Yrityksen perustaminen Yrityksen perustamisen vaiheet Oma tahto ja halu Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Yritysmuodon valinta Yritystoiminnan luvanvaraisuuden

Lisätiedot

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa KOLIN ARVOISESTI Nyt ja tulevaisuudessa Kolin arvo-ohjeet 2014 1 HUOLEHDI PARHAASTA LAADUSTA Asetamme riman entistäkin korkeammalle! YRITTÄJÄ Ota omat arvosi näkyväksi osaksi toimintaasi. Kerro ne nettisivuillasi

Lisätiedot

Työhakemus ja CV. Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014

Työhakemus ja CV. Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014 Työhakemus ja CV Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014 Työhakemus Osaaminen Luettavuus Lisäarvo Työkokemus Koulutus Erottuminen Motivaatio

Lisätiedot

Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014

Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014 Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014 Nyt on verkostojen aika Verkostoituminen voi tuoda ison kilpailuedun. Verkostoitumista tukee moni voima: Tekniikan kehitys ja sen vaatima

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Näyte. PS-kustannus, ina Majaniemi, Lotta Uusitalo-Malmivaara ja Kaisa Vuorinen

Näyte. PS-kustannus, ina Majaniemi, Lotta Uusitalo-Malmivaara ja Kaisa Vuorinen uteliaisuus Kyseletkö paljon? Oletko monessa jutussa mukana? Hankitko aina lisätietoa asioista? Vahvuutesi on UTELIAISUUS Haluat nähdä ja kokea mahdollisimman paljon. Kyllästyt nopeasti, jos et pääse ottamaan

Lisätiedot

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Esimiesopas varhaiseen tukeen Elon työhyvinvointipalvelut 1 Tavoitteena tukea työssäjaksamista Tahtotila Henkilöstön työssä jaksaminen ja jatkaminen on avainasia! Luodaan meidän tapa toimia pelisäännöt

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Harjoite 3: Valmentajan psyykkinen lajianalyysi

Harjoite 3: Valmentajan psyykkinen lajianalyysi Harjoite 3: Valmentajan psyykkinen lajianalyysi Aikaa kuluu yksilöllisesti Voidaan tehdä osina Harjoituslomake ja kynä Tavoitteet Lajin ja urheilijan psyykkisten taitojen ja niiden kehittämistarpeen analyysi

Lisätiedot

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura Myönteisen muistelun kortit Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista,

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot