HYVÄÄ SYYTÄ RAJOITTAA ALKOHOLIMAINONTAA ALKOHOLIMAINONNAN ABC

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVÄÄ SYYTÄ RAJOITTAA ALKOHOLIMAINONTAA ALKOHOLIMAINONNAN ABC"

Transkriptio

1 7 HYVÄÄ SYYTÄ RAJOITTAA ALKOHOLIMAINONTAA ALKOHOLIMAINONNAN ABC

2 SISÄLLYS SAATTEEKSI 3 1. Mihin alkoholin mielikuvamainontaa tarvitaan? 4 2. Alkoholimainonta vetoaa alaikäisiin 5 3. Nykyinen lainsäädäntö ei suojele alaikäisiä alkoholimainonnalta 6 4. Alkoholiteollisuuden itsesääntely - pukki kaalimaan vartijana 7 5. Ranska ja Norja näyttävät eurooppalaisille esimerkkiä 8 6. Tuotetietojen esittely on mielikuvilla pelaamista parempi vaihtoehto 9 7. Alkoholikulttuurin muutos tarvitsee tuekseen lainsäädäntöä 10 Lähteitä ja luettavaa 11 ÄMPÄRI PÄÄHÄN? Kansalaisjärjestöt ovat lanseeranneet fiktiivisen Total Blocker -ämpärituotteen, joka soveltuu mitä parhaiten alkoholimainonnalta suojautumiseen. Kampanjan ideana on laittaa aikuiset pohtimaan kuinka monta kertaa ja kuinka monessa tilanteessa kotisohvalla, kadulla, urheilukisoissa lapsi kohtaa alkoholiviestejä. 2

3 SAATTEEKSI 7 HYVÄÄ SYYTÄ RAJOITTAA ALKOHOLIMAINONTAA Käsillä oleva tietopaketti avaa 7 eri näkökulmaa alkoholimainonnan rajoittamisen puolesta. Vaikka laki kieltää alkoholimainonnan kohdistamisen alaikäisille, osoittavat tutkimukset, että lapset ja nuoret altistuvat alkoholimainonnalle, kiinnittävät siihen huomiota ja muistavat sen sisältöjä. HANKKEEN TAVOITTEITA TUKEMASSA Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Suomen Vanhempainliitto Syöpäjärjestöt Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi Suomen ASH (Action on Smoking and Health) Alkoholimainonnan rajoittamiselle löytyy kansan tuki: kyselytutkimuksen mukaan 58 % suomalaisista olisi valmis kieltämään alkoholin mielikuvamainonnan. Selvityksen mukaan ainakin 120 kansanedustajaa kannattaa mielikuvamainonnan kieltämistä. Toivomme eduskunnalta kokonaisvaltaisia toimia alkoholimainonnan rajoittamiseen. Jos koko alkoholimainontaa ei voida kieltää, olisi mielikuvamainonnan kielto kuitenkin askel eteenpäin. Laki, joka nykyisen kieltoluetteloinnin sijaan sallisi vain tuotetietojen esittelyn (niin sanottu positiivilista), lopettaisi tehokkaasti lapsiin ja nuoriin vetoavien elementtien käytön alkoholimainonnassa. Mitä mieltä Sinä olet? Mikä olisi fi ksu tapa suojella lapsia alkoholimainonnalta? 3

4 1 Mihin alkoholin mielikuvamainontaa tarvitaan? A koholimainonnan rajoittamiselle löytyy kansan tuki: kyselytutkimuksen mukaan 58 % suomalaisista olisi valmis kieltämään alkoholin mielikuvamainonnan. Yksilölliset elämänvalinnat eivät poistu alkoholimainontaa rajoittamalla eikä vaatimusten taustalla ole yksittäisten kukkahattutätien toiveet. Rajoitusten takana seisoo kansalaisten enemmistön lisäksi joukko kansalaisjärjestöjä, joiden johtoajatuksena on vähentää alkoholinkulutuksesta aiheutuvia haittoja väestötasolla. Lähes kaikki eduskuntapuolueet ja enemmistö kansanedustajista ovat samalla kannalla. Onkin kysyttävä: kuinka kauan vähemmistö voi demokratiassa ajaa alkoholiteollisuuden etua? Markkinointi ei pelkästään jaa tuotteiden markkinaosuuksia, vaan se myös lisää kokonaiskulutusta. Alkoholin markkinointiin käytetään valtavasti rahaa ja sitä suunnittelevat asiansa osaavat ammattilaiset. Tutkimuksista tiedämme, että mielikuvamainonta vaikuttaa myös alkoholinkäyttötottumuksiin. Ei ole mikään uutinen, että alkoholin kokonaiskulutuksen väheneminen toisi säästöjä sosiaali- ja terveydenhoitopalvelujen kuluihin ja näin vapauttaisi verovarojamme muuhun käyttöön. Kuka esimerkiksi haikailee enää tupakkamainonnan perään? Kukkahattutätien hurskastelua kaikki rajoitukset! 4

5 2 Alkoholimainonta vetoaa alaikäisiin. L asten ja nuorten alkoholinkäyttöä on vähennettävä kaikin keinoin ja heidän etunsa täytyy mennä alkoholiteollisuuden markkinatavoitteiden edelle. Alkoholin mielikuvamainonta se että mainonnassa voi esittää vapaasti mielikuvia luovaa sisältöä vetoaa lapsiin ja nuoriin. Siis juuri heihin joille sitä ei saisi alkoholilain mukaan suunnata. Aikuismainen mainonta, jossa puhutaan vain tuotetiedoista, ei houkuttele heitä samalla tavalla. Markkinoinnin ammattilaiset tunnustavat itsekin, että mainontaa suunnataan ohi virallisen kohderyhmän. Tämä epävirallinen kohderyhmä voi alkaa jo 15-vuotiaista ja erityisesti tyttöjen juottaminen on jatkunut jo pidempään. Alkoholimainonnalla on tutkitusti vaikutusta alaikäisten juomiskäyttäytymiseen. Alkoholin myyntiä edistetään niin laajasti ja niin monin tavoin, että siitä on tullut kiinteä osa elinympäristöämme. Kaikkialle levinnyt ja jokapäiväinen mainonta tavoittaa tehokkaasti alaikäiset. Ei nuoret piittaa mainoksista, aikuisia tässä tavoitellaan. KYSELYTUTKIMUS: Vuonna 2011 tehty haastattelututkimus Suomessa osoitti alkoholimainonnan tavoittavan noin 90 % suomalaisista vuotiaista. 76 % oli kohdannut mainoksia televisiossa, 59 % kaupoissa, 56 % lehdissä, 50 % ulkomainoksissa, 46 % internetissä, 21 % elokuvissa, 22 % radiossa, 16 % urheilutapahtumissa ja 16 % musiikkitilaisuuksissa. 5

6 3 Nykyinen lainsäädäntö ei suojele alaikäisiä alkoholimainonnalta. L ainvastaiseen mainokseen voidaan puuttua vasta kun se on julkaistu, jolloin mainos on jo päässyt tekemään tehtävänsä. Vaikka alaikäisiin kohdistuva alkoholimainonta on laissa kielletty, ei laki anna mahdollisuutta panna kieltoa toimeen eikä puuttua lain rikkomiseen tehokkaasti. Lainvastaiseen mainokseen voidaan puuttua vasta kun se on julkaistu, jolloin mainos on jo päässyt tekemään tehtävänsä. Koska kieltopäätökset koskevat vain yhtä kampanjaa ja koska seuraamukset ovat lieviä, kiellettyjä kampanjoita seuraavat uudet samanlaiset. Tuotteiden valmistajat ja markkinoijat astelevat varovasti lain ja markkinoinnin hyvien tapojen reunoilla ja kokeilevat niiden rajoja. Myös sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on nostanut esiin lain valvonnan ongelmia. Laki, joka kieltoluetteloinnin sijaan sallisi vain tuotetietojen esittelyn (niin sanottu positiivilista), lopettaisi tehokkaasti lapsiin ja nuoriin vetoavien elementtien käytön alkoholimainonnassa. Hupsista! Tekevälle sattuu.. HUOMAUTUKSIA JA RIKKOMUKSIA: Mainonnan eettinen neuvosto antoi Hartwallin Åttå Drinkero -kampanjalle huomautuksen. Neuvosto katsoi, että kampanja oli hyvän tavan vastainen. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira päätti antaa Oy Hartwall Ab:lle ohjeen, jonka mukaan Otto Virtanen -nimistä long drink -juomaa ei saanut enää mainostaa siinä muodossa kuin sitä silloin mainostettiin. Valvira katsoi, että juoman mainonta rikkoi alkoholilain miedon alkoholijuoman mainontaa koskevia säännöksiä, sillä mainonnan voitiin katsoa kohdistuvan alaikäisiin. Lisäksi mainonnasta välittyi alkoholilain vastaisesti kuva alkoholin suorituskykyä lisäävästä ja piristävästä vaikutuksesta. 6

7 4 Alkoholiteollisuuden itsesääntely - pukki kaalimaan vartijana. K aikkia koskevat selkeät lakiin perustuvat säännöt ovat sekä kuluttajan että tuottajan näkökulmasta parempi vaihtoehto. Kansainvälisissä alkoholiteollisuuden järjestöissä on ehdotettu mainonnan itsesääntelyä, jolla saataisiin aikaan sama vaikutus kuin lailla, mutta vaivaamatta lainsäätäjiä. Tuottajat siis toimisivat oman markkinointinsa valvojina. tiassa noudatettavat normit asettaa lainsäätäjä eivätkä yrittäjät. Kyllä me porukassa mietittiin että tämä mainos on ihan passeli. Itsesääntely on vapaaehtoista ja koskee vain siihen sitoutuvia tuottajia ja markkinoijia. Itsesäätelystä luopuminen onnistuu hetkessä. Kansainväliset tutkimukset osoittavat, ettei pelkän itsesääntelyn avulla ole kyetty hillitsemään alaikäisiin kohdistuvaa alkoholimainontaa. Teollisuus tarjoaa Suomessakin itsesääntelyä vaihtoehdoksi oikeudelliselle sääntelylle. On kuitenkin selvempää ajatella, että demokra- 7

8 5 Ranska ja Norja näyttävät eurooppalaisille esimerkkiä. A lkoholimainonnan rajoittaminen tuotetietojen esittelyyn tai koko alkoholimainonnan kieltäminen on mahdollista. RANSKAN KANSANTERVEYSLAKI SALLII ALKOHOLIMAINONNASSA VAIN TUOTETIETOJEN ESITTELYN. Ranskan lainsäädännön mukaan mainoksessa voi kertoa pelkästään tuotteen alkoholipitoisuuden, nimen, alkuperän, tuottajan ja maahantuojan yhteystiedot, tuotantotavan, myyntiehdot ja tuotteen käyttötavan. Samat määräykset koskevat myös alkoholipakkauksia. Ranska ei ole hävinnyt yhtään juttua EY-tuomioistuimessa, vaikka alkoholiteollisuus on niitä sinne vienyt. Ranskan mallia on nykyistä Suomen malliamme huomattavasti helpompi valvoa. Vaihdetaanko puheenaihetta; oletteko jo kuulleet että Olut tekee hyvää? NORJAN LAIN MUKAAN ALKOHOLIJUOMIEN MAINONTA ON KIELLETTY. Mainonnaksi määritellään Norjan mallissa mikä tahansa joukkotiedotuksen muoto, joka tähtää menekin lisäämiseen, mukaan lukien mainokset painotuotteissa, elokuvissa, radiossa, televisiossa, puhelinverkoissa, dataverkoissa, ulkomainoksissa, pylvästauluissa ja vastaavissa välineissä, näyttelyissä, messuilla ja muissa tilaisuuksissa, painotuotteiden tai näytteiden jakaminen yms. Ongelmana on Norjassa edelleen ollut nettimainonta. Internetissä on vaikea tietää, onko joku sivusto suunnattu juuri norjalaisille. Myös käyttäjien omaehtoista markkinointia on vaikea estää. Ulkomailta lähetettävissä TV-ohjelmissa on edelleen ollut mainoksia jopa norjaksi. Ongelmista huolimatta kattava kielto vähentää merkittävästi nuoriin kohdistuvaa alkoholimainontaa. 8

9 6 Tuotetietojen esittely on mielikuvilla pelaamista parempi vaihtoehto. M ielikuvamainonnan rajoitusten vastustajat maalailevat erilaisia uhkakuvia hintasodasta ja sosiaalisen median vyörytyksestä. Teollisuus voi nytkin hyvin pitkälle päättää tuotteensa hinnan eli hintakilpailu ei ilmaannu vasta mielikuvamainonnan rajoittamisen jälkeen. Alkoholi on myös monen ruokakaupan tai ravintolan sisäänheittotuote. Hintasota voidaan ehkäistä tai lopettaa alkuunsa kohdennetulla verotuspäätöksellä, jos poliittista tahtoa on. Kun tavoitteena on vähentää lasten alkoholinkäyttöä, on parempi, että mainoksessa lukee oluen hinta kuin että mainoksessa luodaan lapsille mielikuvia alkoholista välttämättömänä osana hyvää elämää. Alkoholimainontalakien tarkastelussa tulee myös ottaa huomioon rajoitusten ulottuminen tuotepakkauksiin. Alaikäisille markkinoinnin kielto koskee kaikkea mediaa, myös sosiaalista mediaa. Kansainvälinen kehityskin kulkee kohti alaikäisten tehokasta suojelua alkoholimainonnalta myös sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median tuomat uudet haasteet eivät ole mikään syy nostaa käsiä pystyyn alkoholin mielikuvamainonnan rajoittamisessa. Senkun kiusaatte, liityn kostoksi facebookiin. 9

10 7 Alkoholikulttuurin muutos tarvitsee tuekseen lainsäädäntöä. S elvityksen mukaan ainakin 120 kansanedustajaa kannattaa mielikuvamainonnan kieltämistä. Päihdevalistus ja -kasvatus eivät riitä muuttamaan suomalaista alkoholikulttuuria, vaikka teollisuus antaa niin ymmärtää. Alkoholimainonta on vastainformaatiota valistukselle ja kasvatukselle. Terveyden edistäjät eivät voi rahallisesti kilpailla mainosbudjettien kanssa. Tarvitsemme lainsäädäntöä tukemaan kulttuurista muutosta. Toivomme eduskunnalta kokonaisvaltaisia toimia alkoholimainonnan rajoittamiseen. Jos koko alkoholimainontaa ei voida kieltää, olisi mielikuvamainonnan kielto kuitenkin askel eteenpäin. Olethan yksi heistä, jotka asettavat lasten ja nuorten hyvinvoinnin alkoholiteollisuuden markkinatavoitteiden edelle. En minä valistusta vastusta mutta jokainen on oman mainontansa herra. MALLIA TUPAKKA- LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ: Alkoholi, kuten tupakka, poikkeaa muista kulutushyödykkeistä. Sen vuoksi sille tarvitaan omat säännöt. Tupakoinnin vähentämiseen tähtäävissä toimissa on kulmakivenä ollut mainonnan rajoittaminen. Nykyään monet markkinoinnin ammattilaiset pitävät tupakoinnin markkinointia epäeettisenä, mutta näin ei ole ollut aina - asenteet ovat muuttuneet muun muassa rajoittavan lainsäädännön myötä. 10

11 LÄHTEITÄ JA LUETTAVAA MIELIPIDEILMASTO Terveyden edistämisen keskuksen tiedote: 58 % kansalaisista kieltäisi alkoholin mielikuvamainonnan. Julkaistu Kansanedustajien kanta alkoholin mielikuvamainonnan kieltämiseen. Elämäntapaliiton selvitys. Julkaistu NUORET JA ALKOHOLIMAINONTA Kyselytutkimus nuorten kohtaamasta alkoholimainonnasta. Suomen ASH (Action on Smoking and Health) Nuorten näkemyksiä alkoholimainonnasta. Terveyden edistämisen keskuksen julkaisuja 5/2011. MetroLiven artikkeli: Uusi uljas lonkero. Julkaistu The impact of alcohol marketing exposure on the drinking behaviour of young people. EUCAM Fact Sheet ALKOHOLITEOLLISUUDEN TOIMINTA The Seven Key Messages of the Alcohol Industry. Information for everyone who wants to be aware of the real intentions of the alcohol industry. EUCAM (Vapaa suomennos viinamainos.infoverkkosivuilla) Babor et al. Alcohol, No ordinary commodity. Oxford University Press Alcohol Marketing in the Digital Age. Berkeley Media Studies Group Alcohol Marketing in the 21st Century: New Methods, Old Problems. Mart. Marin Institute, USA. Substance use & Misuse 46, Kiukas & Mikkonen. Alkoholiteollisuus ja valistus. Yhteiskuntapolitiikka 74, Kansanterveysjärjestöt ja alkoholielinkeinot. Terveyden edistämisen keskuksen julkaisuja 8/2011. ALKOHOLIMAINONNAN SÄÄNTELY EUROOPASSA Effective Alcohol Marketing Regulations. A proposed framework to evaluate existing alcohol marketing regulations. STAP & EUCAM Alcohol marketing regulations in Europe: How effective are they? EUCAM Fact Sheet Legal possibilities of a comprehensive alcohol advertising ban in Europe. EUCAM Fact Sheet LISÄTIETOJA Toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi, p , -verkkosivut ja Total Blocker -video Alkoholin mielikuvamainonta kiellettävä. Elämäntapaliiton Myötäote-julkaisu 1/2011. Julkaistu Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 11

12 TOTAL BLOCKER!

Enemmän hyvinvointia - vähemmän päihteitä HUUGO LEVOTON KANSALAISKYSELY. LOPPUUKO tupakointi? ALKOHOLIAKATEMIA. alkoholimainonnasta.

Enemmän hyvinvointia - vähemmän päihteitä HUUGO LEVOTON KANSALAISKYSELY. LOPPUUKO tupakointi? ALKOHOLIAKATEMIA. alkoholimainonnasta. TERVEYSUUTISET > JOHTOLANKA > TEEMA > KOLUMNI > AJOKUNTO > KOHTAAMISET > 2/2012 HUUGO Työelämän alkoholiohjelma LEVOTON vanhemmuus -malttamattomat lapset LOPPUUKO tupakointi? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Lisätiedot

Pääkirjoitus. Henkilökuvassa 12 Tämän finnkampenin voittaa länsinaapuri 14 Kalle Björklid Vesilinjalla koko ikänsä 16 Pyövelistä parantajaksi

Pääkirjoitus. Henkilökuvassa 12 Tämän finnkampenin voittaa länsinaapuri 14 Kalle Björklid Vesilinjalla koko ikänsä 16 Pyövelistä parantajaksi Lehdessä käsitellään ajankohtaisia päihde- ja raittiusasioita, yhdistysten tapahtumia ja muuta Raittiuden Ystävien toimintaan liittyvää. Raittiuden Ystävät ry (RY) on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton

Lisätiedot

päihdetyön erikoislehti 4/2012

päihdetyön erikoislehti 4/2012 päihdetyön erikoislehti 4/2012 Huumehaittojen vähentäminen kenen asialla ja mitä seuraavaksi? Asumisen tuki vaatii uudenlaista osaamista Riippuvuuden arvoituksen jäljillä Korvaushoidossa moni nainen on

Lisätiedot

Päihdetyön erikoislehti 5 n 2014 VERTAISTUKEA HUOSTAANOTON JÄLKEEN HUUMEKUOLEMA MEDIASSA NIKOTIINI SIIRTYNYT UUSIIN TUOTTEISIIN

Päihdetyön erikoislehti 5 n 2014 VERTAISTUKEA HUOSTAANOTON JÄLKEEN HUUMEKUOLEMA MEDIASSA NIKOTIINI SIIRTYNYT UUSIIN TUOTTEISIIN Päihdetyön erikoislehti 5 n 2014 VERTAISTUKEA HUOSTAANOTON JÄLKEEN HUUMEKUOLEMA MEDIASSA NIKOTIINI SIIRTYNYT UUSIIN TUOTTEISIIN 5 n 2014 Päihdetyön erikoislehti 16 6 TIIMI Päihdetyön erikoislehti, www.a-klinikka.fi/tiimi

Lisätiedot

päihdetyön erikoislehti 4/2011

päihdetyön erikoislehti 4/2011 päihdetyön erikoislehti 4/2011 Päihderiippuvuus ja rikosseuraamukset Pitkäaikaisasunnottomuus voidaan poistaa Kuinka puhua päihteistä vanhuksen kanssa? Korvaushoidon kotiannokset ja väärinkäytön riski

Lisätiedot

Panimoalan alkoholijuomien vastuullisen markkinointiviestinnän. ohjeet

Panimoalan alkoholijuomien vastuullisen markkinointiviestinnän. ohjeet Panimoalan alkoholijuomien vastuullisen markkinointiviestinnän ohjeet Julkaisija: Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Painopaikka: Hämeen Kirjapaino Ulkoasu: gra & grappo 2011 Esipuhe Panimoala toimii

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan

Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan EHYT 4 14.10.2014 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan JATKUU SIVULLA Tammikuussa tienataan Tipattomalla EHYT ry:n koordinoima Tipaton

Lisätiedot

TIE SAVUTTOMAAN SUOMEEN

TIE SAVUTTOMAAN SUOMEEN Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2014:10 TIE SAVUTTOMAAN SUOMEEN Tupakkapolittinen toimenpideohjelma Helsinki 2014 Tie savuttomaan Suomeen Tupakkapoliittinen toimenpideohjelma Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 >

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 > EHYT 3 17.9.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote IKÄHANKE ESITTÄYTYY Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > Minna Lehtinen EHYT ry:n aluefoorumit jatkuvat

Lisätiedot

kolme teemaa Kuluttajaparlamentin KULUTTAJAN N o 4/2012

kolme teemaa Kuluttajaparlamentin KULUTTAJAN N o 4/2012 N o 4/2012 hinta: 4 euroa KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry www.kuluttajaliitto.fi Kuluttajaparlamentin kolme teemaa Joulukaupan pelisäännöt. Kuluttajaliikkeen yhdistymisestä kaksi vuotta.

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

5/2009 Teemana Luotto & Raha

5/2009 Teemana Luotto & Raha 31.8.2009 5/2009 Teemana Luotto & Raha Pääkirjoitus Välttämätön luotto, välttävät ehdot... 2 Artikkelit Finanssikriisi terästää luottojen valvontaa maailmalla... 3 OECD peräänkuuluttaa taloudellista lukutaitoa

Lisätiedot

Onko RAY raha-automaatti?

Onko RAY raha-automaatti? Onko RAY raha-automaatti? Matti Hokkanen Järjestöjen viestintäpäivä, Helsinki 6.9.2012 6.9.2012 1 Tämä puheenvuoro on keskustelunavaus järjestöihin päin, ei sen lopputulos. Tässä puheenvuorossa ei esitetä

Lisätiedot

18-30 vuotiaiden pikavipin käyttö

18-30 vuotiaiden pikavipin käyttö 18-30 vuotiaiden pikavipin käyttö Virtanen, Hanna 2009 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava 18-30 -vuotiaiden pikavipin käyttö Hanna Virtanen Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Lahja Kallinen MAINONTA JA LAPSET. hyvän markkinointitavan noudattaminen lapsille suunnatussa ja lapset tavoittavassa mainonnassa Mtv3-kanavalla

Lahja Kallinen MAINONTA JA LAPSET. hyvän markkinointitavan noudattaminen lapsille suunnatussa ja lapset tavoittavassa mainonnassa Mtv3-kanavalla Lahja Kallinen MAINONTA JA LAPSET hyvän markkinointitavan noudattaminen lapsille suunnatussa ja lapset tavoittavassa mainonnassa Mtv3-kanavalla Pro gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin

Lisätiedot

Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn

Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn Heikkilä, Erika Lehikoinen, Elisa 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn

Lisätiedot

MERVI HARA SATU LIPPONEN. Tupakkayhtiöt - ELOKUVIEN KUMMIT

MERVI HARA SATU LIPPONEN. Tupakkayhtiöt - ELOKUVIEN KUMMIT MERVI HARA SATU LIPPONEN Tupakkayhtiöt - ELOKUVIEN KUMMIT Mervi Hara ja Satu Lipponen Teksti on vapaasti lainattavissa, kun lähde mainitaan. Ulkoasu ja taitto: Kirsi-Marja Puuras ISBN 978-951-96539-7-6

Lisätiedot

Se toimii sittenkin. kuinka päihdevalistuksesta saa selvää. youth research network. Markku Soikkeli & Mikko Salasuo & Anne Puuronen & Matti Piispa

Se toimii sittenkin. kuinka päihdevalistuksesta saa selvää. youth research network. Markku Soikkeli & Mikko Salasuo & Anne Puuronen & Matti Piispa Se toimii sittenkin kuinka päihdevalistuksesta saa selvää Markku Soikkeli & Mikko Salasuo & Anne Puuronen & Matti Piispa youth research network Se toimii sittenkin Kuinka päihdevalistuksesta saa selvää

Lisätiedot

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys

Lisätiedot

Olutliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua arviomuistiosta ja lausuu seuraavaa:

Olutliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua arviomuistiosta ja lausuu seuraavaa: Sosiaali- ja terveysministeriö/ Johtaja Kari Paaso Hallitusneuvos Ismo Tuominen kirjaamo.stm@stm.fi Lausuntopyyntö STM075:00/2011 LAUSUNTO 30.9.2013 Olutliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua arviomuistiosta

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa

Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Sanna Pylkkänen (toim.) Preventiimiverkoston työryhmä 2010

Lisätiedot

VAIN YHDELLE? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa

VAIN YHDELLE? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa VAIN YHDELLE? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Sanna Pylkkänen (toim.) Preventiimiverkoston työryhmä 2010

Lisätiedot

www.eroakirkosta.fi AJATTELU- VÄHEMMISTÖT TUKEVAT TOISIAAN VAPAA- AJATTELIJAT EIVÄT OLE YKSIN ARVO- KESKUSTELUA Tampereen Uskonnoton vaihtoehto

www.eroakirkosta.fi AJATTELU- VÄHEMMISTÖT TUKEVAT TOISIAAN VAPAA- AJATTELIJAT EIVÄT OLE YKSIN ARVO- KESKUSTELUA Tampereen Uskonnoton vaihtoehto Tampereen 3-2005 Uskonnoton vaihtoehto SIINÄ MENI SANANVAPAUS!? ARVO- KESKUSTELUA MERKILLISTÄ MORAALIA VAPAA- AJATTELIJAT EIVÄT OLE YKSIN AJATTELU- VÄHEMMISTÖT TUKEVAT TOISIAAN www.eroakirkosta.fi Julkaisija

Lisätiedot

Kuluttajien luottamuksen voittaminen. Kahdeksan askeleen opas (tuleville) europarlamentaarikoille

Kuluttajien luottamuksen voittaminen. Kahdeksan askeleen opas (tuleville) europarlamentaarikoille Kuluttajien luottamuksen voittaminen Kahdeksan askeleen opas (tuleville) europarlamentaarikoille Kuluttajien luottamuksen voittaminen Kuluttajien luottamuksen voittaminen Kahdeksan askeleen opas (tuleville)

Lisätiedot

LÄÄKKEIDEN DIGITAALINEN KULUTTAJAMARKKINOINTI CONSUMER MEDICINE MARKETING IN DIGITAL CHANNELS

LÄÄKKEIDEN DIGITAALINEN KULUTTAJAMARKKINOINTI CONSUMER MEDICINE MARKETING IN DIGITAL CHANNELS Progradu -tutkielma LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikan maisteriohjelma LÄÄKKEIDEN DIGITAALINEN KULUTTAJAMARKKINOINTI CONSUMER MEDICINE MARKETING IN DIGITAL

Lisätiedot

Tavaroiden vapaa liikkuvuus Tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien perussopimuksen määräysten soveltamisopas

Tavaroiden vapaa liikkuvuus Tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien perussopimuksen määräysten soveltamisopas Tavaroiden vapaa liikkuvuus Tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien perussopimuksen määräysten soveltamisopas Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Tavaroiden vapaa liikkuvuus Tavaroiden vapaata

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Yksityisyys, luottamus ja turvallisuus verkoissa

Yksityisyys, luottamus ja turvallisuus verkoissa Yksityisyys, luottamus ja turvallisuus verkoissa LUOTI-artikkeli 2/2006 Marja-Liisa Viherä Liikenne- ja viestintäministeriön LUOTI-ohjelma* on pyytänyt kolmelta eri alan ammattilaiselta asiantuntijaartikkelia

Lisätiedot