HUS-TILAKESKUS LÄMMÖNHANKINNAN SELVITYS, KELLOKOSKEN JA OHKOLAN SAIRAALAT. Terhi Harjulehto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUS-TILAKESKUS LÄMMÖNHANKINNAN SELVITYS, KELLOKOSKEN JA OHKOLAN SAIRAALAT. Terhi Harjulehto"

Transkriptio

1 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS-Tilakeskus Sairaalatie Porvoo HUS-TILAKESKUS LÄMMÖNHANKINNAN SELVITYS, KELLOKOSKEN JA OHKOLAN SAIRAALAT Terhi Harjulehto Kangasvuorentie 10, FIN-40320, JYVÄSKYLÄ Puh , fax Jyväskylässä 25. syyskuuta 2009

2 HUS-Tilakeskus 2/18 ESIPUHE Tässä projektissa tarkasteltiin lämmönhankintaa HUS:n Kellokosken ja Ohkolan sairaaloissa. Selvitystyön ensimmäisessä vaiheessa määritettiin lämmön omakustannushinta ko. kohteissa nykytilanteessa. Työn toisessa vaiheessa arvioitiin lämmönhankintavaihtoehtoja ja niihin liittyviä kustannuksia lähitulevaisuudessa. Lisäksi ko. lämmönhintoja vertailtiin ulkoistetun lämmön hintaan (Rehnström, 2009). on yhteenveto HUS-Tilakeskukselle tehdystä selvitystyöstä. Raportissa esitetty kustannuslaskenta perustuu laitetoimittajilta saatuihin hinta-arvioihin sekä Energiateollisuus ry:n kustannustilastoihin. Selvityksen on tehnyt Terhi Harjulehto Elomatic Oy:stä, jossa työtä ovat valvoneet Jukka Summanen ja Hannu Vekka. Tilaajan yhteyshenkilöinä ovat toimineet Ingemar Borgman, Oiva Kukkola ja Teuvo Koivisto.

3 HUS-Tilakeskus 3/18 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 2 SISÄLLYSLUETTELO TAUSTA YLEISTÄ LÄHTÖTIEDOT LÄMMÖNHANKINTA NYKYTILANTEESSA KULUTUSENNUSTE PÄÄOMAKUSTANNUKSET KÄYTTÖKUSTANNUKSET VUOSITTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET OMAKUSTANNUSHINNAT TULEVAISUUDEN INVESTOINTITARPEET OLETUKSET VE1 TOIMINTA JATKUU NYKYISELLÄÄN Lämpökeskukset Savupiiput Öljysäiliöt Kustannusarviot VE2 OHKOLAN LIITTÄMINEN KELLOKOSKEN LÄMPÖVERKKOON Lämpökeskus Savupiiput Öljysäiliöt Lämpöverkosto Kustannusarviot INVESTOINTIEN VAIKUTUS LÄMMÖN OMAKUSTANNUSHINTOIHIN VE Pääomakustannukset Käyttökustannukset Vuosittaiset kokonaiskustannukset Omakustannushinnat VE Kulutusennuste Pääomakustannukset Käyttökustannukset Vuosittaiset kokonaiskustannukset Omakustannushinta YHTEENVETO LÄHTEET... 18

4 HUS-Tilakeskus 4/18 1. TAUSTA 1.1. Yleistä HUS-Tilakeskus sai kesäkuussa 2009 Fortumilta tarjouksen Kellokosken ja Ohkolan sairaaloiden liittämisestä kaukolämpöön (Fortum ). Jotta kaukolämpötarjousta olisi mahdollista vertailla nykytilanteeseen, HUS-Tilakeskus halusi selvittää lämmön hinnan nykytilanteessa. Lisäksi oli tarve arvioida lämmön hankintakustannuksien kehitystä lyhyellä tähtäimellä huomioiden lähitulevaisuuden (noin 5 vuotta) investointitarpeet. Selvityksen tarkoituksena on mahdollistaa lämmönhankinnan kustannusvertailu, jonka perusteella voidaan tehdä päätös jatkotoimista. Kustannuslaskenta tähtää lämmön omakustannushinnan määritykseen. Laskenta perustuu Energiateollisuus ry:n ylläpitämiin kaukolämmön kustannustilastoihin (Energiateollisuus ry, 2008a & 2008b) sekä laitetoimittajilta saatuihin budjettitasoisiin hinta-arvioihin. Selvitystyö koostuu seuraavista osista: - Lämmön omakustannushintojen määritys nykytilanteessa, - Arvio tulevaisuuden investointitarpeista seuraavissa tilanteissa VE1 toiminta jatkuu nykyisellään VE2 Ohkolan sairaala liitetään Kellokosken sairaalan lämpöverkostoon - Investointien vaikutus lämmön omakustannushintoihin VE1 -tarkastelu VE2 -tarkastelu 1.2. Lähtötiedot Lähtötietoina saatiin seuraavat energian kulutus- ja hintatiedot (Valta, S., 2009): - Kellokosken sairaalan energiankulutus vuonna 2008 maakaasu 5 991,9 MWh kevyt polttoöljy 223, 5 MWh - Ohkolan sairaalan energiankulutus vuonna 2008 kevyt polttoöljy 2 075,0 MWh - Polttoaineiden hintatiedot maakaasu 51,5 /MWh kevyt polttoöljy 42,3 /MWh sähkö (siirto + energia) 54,2 /MWh Maakaasun hinnoittelu perustuu varsinaiseen kaasun eli energian hinnoitteluun ja kaasun siirtohinnoitteluun. Maakaasun hinta 51,5 /MWh ei sisällä kuukausittain suoritettavaa siirron tehomaksua (5 850 /kk), ko. maksu on kustannuslaskennassa huomioitu kiinteänä kuluna ( /a). Maakaasun hintana on käytetty laskutuksen perusteella määritettyä 6 kk:n keskiarvohintaa (helmi-heinäkuu 2009). Myös kevyen polttoöljyn (POK) ja sähkön hintoina on käytetty laskutustietojen perusteella määritettyjä 6 kk:n keskiarvohintoja (tammi-kesäkuu 2009). Kaikki raportissa esitetyt hinta- ja kustannustiedot ovat arvonlisäverottomia (alv 0 %) ellei toisin mainita.

5 HUS-Tilakeskus 5/18 2. LÄMMÖNHANKINTA NYKYTILANTEESSA 2.1. Kulutusennuste Kulutusennuste perustuu vuoden 2008 polttoaineen kulutustietoihin (kohta 1.2). Kellokosken ja Ohkolan sairaaloiden lämpöverkkojen kulutusennuste/ -arvio on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Kellokosken ja Ohkolan sairaaloiden energia- ja tehotiedot Kellokoski Ohkola Polttoaine-energia MWh/a Lämmöntuotanto MWh/a Lämmönkulutus MWh/a Tilausteho kw Mitoitusteho kw Lähtötietojen mukaan Kellokosken sairaalan lämpöverkon huipputehontarve on noin 4 MW. Ohkolan sairaalan tilaustehona on käytetty 800 kw:a Fortumin kaukolämpötarjouksen perusteella. Arviota tukee tieto, että ennen 1 MW:n kattilan hankintaa 800 kw:n kattila ei ole riittänyt huipputeho-tilanteissa (Kukkola, O., 2009). Lämmöntuotannon hyötysuhteina on käytetty maakaasulle 0,92 ja POK:lle 0,85 (Riikonen, A., 1997). Verkostohyötysuhteena on käytetty arvoa 0, Pääomakustannukset Kellokosken lämpökeskuksessa on vuonna 2001 hankittu 4 MW maakaasukattila, jonka investointikustannus on ollut euroa. Ko. kustannus huomioitu laskennassa annuiteettimenetelmällä siten, että korkokantana on käytetty 5 % ja takaisinmaksuaikana 15 vuotta. Ohkolan lämpökeskuksen tapauksessa ei ole huomioitu olemassa olevasta laitteistoista aiheutuvia pääomakustannuksia. Vuotuiset pääomakustannukset on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. Lämmönhankinnan pääomakustannukset Kellokoski Ohkola Lämpökeskuksen laitteet Annuiteettitekijä 15 a, 5 % 0, ,09634 Pääomakulut /a Käyttökustannukset Laskenta perustuu Energiateollisuus ry:n ylläpitämiin kaukolämmön kustannustilastoihin (Energiateollisuus ry, 2008a & 2008b). Energian hintoina on käytetty seuraavia arvonlisäverottomia hintoja (alv 0 %): sähkö 54,2 /MWh, maakaasu 51,5 /MWh ja POK 42,4 /MWh. Lämmöntuotannon ja -jakelun vuosittaiset käyttökustannukset on esitetty Taulukossa 3. Molemmissa tapauksissa polttoainekustannuksien osuus käyttökustannuksista noin 90 %.

6 HUS-Tilakeskus 6/18 Taulukko 3. Lämmöntuotannon ja -jakelun käyttökustannukset Kellokoski Ohkola Lämpöverkosto: Pumppauskustannukset /a Käyttö- ja kunnossapitokustannukset /a Lämmön tuotanto: Omakäyttösähkö /a Kunnossapito- ja käyttökustannukset /a Maakaasun tehomaksu (5 850 /kk) /a Polttoaine-kustannukset /a Yhteensä (alv 0 %) /a Vuosittaiset kokonaiskustannukset Kohteiden laskennalliset kokonaisvuosikustannukset on esitetty taulukossa 4. Taulukko 4. Lämmönhankinnan laskennalliset kokonaisvuosikustannukset Kellokoski Ohkola Pääomakustannukset /a Käyttökustannukset /a Yhteensä (alv 0 %) /a Omakustannushinnat Omakustannushinnalla tarkoitetaan kaikkia lämpötoiminnasta aiheutuvia kuluja, kuten polttoaine-, sähkö-, pumppaus-, korjaus- ja kunnossapitohenkilöstö- sekä pääoman lainan lyhennys- ja korkokulut. Taulukko 5 esittää lämmön omakustannushinnat tuotettua lämpöenergiaa kohden. Taulukossa on lisäksi esitetty omakustannushinnan muodostuminen eri kustannuslajeittain. Taulukko 5. Lämmön omakustannushinnat tuotettua lämpöenergiaa kohden, nykytilanne Kellokoski Ohkola Pääomakustannukset /MWh 1,7 - Polttoainekustannukset /MWh 68,1 49,7 Muut käyttökustannukset /MWh 5,9 7,7 Yhteensä (alv 0 %) /MWh 75,7 57,4 Yhteensä (alv 22 %) /MWh 92,4 70,00

7 HUS-Tilakeskus 7/18 3. TULEVAISUUDEN INVESTOINTITARPEET 3.1. OLETUKSET Arvioitaessa lähitulevaisuudessa ajankohtaiseksi tulevia investointeja on tehty seuraavia oletuksia Kellokosken ja Ohkolan sairaaloiden lämmönhankintaan liittyen: - ko. kohteissa lämmöntuotantojärjestelmän käytettävyyden tulee olla hyvä, - päälaitteiden käyttöiät ovat luokkaa vuotta Lämpökeskuksessa tulee olla perus- ja huippukuormakattilan lisäksi varatehoa. Yleisesti ottaen varatehossa on kyse siitä, millaisen varmuuden tilaaja lämpötoiminnalleen haluaa. Toteutukseltaan ja toiminnaltaan varateho voi olla huipputehon kaltainen ja/tai yhdistetty siihen. Varatehoksi voidaan kuitenkin katsoa vain se osuus lämmöntuotantokapasiteetista, joka on käynnistettävissä riittävän nopeasti ja jota ei käytetä tuotantoon normaalitilanteessa. Kulutushuippujen aikanakin on varatehon mitoituksella varauduttava minkä tahansa tuotantoyksikön vikaantumiseen. (Energiateollisuus ry, 2006) Tässä selvityksessä on noudatettu yleistä ohjetta huippu- ja varatehosta, jonka mukaan lämpökeskuksen suurimman kattilan rikkoontuessa jäljelle jäävillä kattiloilla on pystyttävä kehittämään vähintään noin 80 % suurimmasta kuormituksesta VE1 TOIMINTA JATKUU NYKYISELLÄÄN VE1-tarkastelussa esitetään arvio investointitarpeista ja niihin liittyvistä kustannuksista siinä tapauksessa, että lämmönhankinta jatkuu nykyiseen malliin. Ts. Kellokosken sairaala-alueen tarvitsema lämpö tuotetaan Kellokoskella ja Ohkolan sairaala-alueen lämmöntarve tuotetaan Ohkolassa Lämpökeskukset Kellokoski Kellokosken lämpökeskuksen kattilat on esitetty taulukossa 6 ja kuvassa 1. Peruskuormakattilana käytetään 4 MW:n maakaasukattilaa (kattila 2). Varakäytössä ovat kattilat 3 ja 1. Taulukko 6. Kellokosken sairaalan lämpökeskuksen kattilakapasiteetti Nimi Valmistusvuosi Teho (MW) Polttoaine Kattila ,0 Maakaasu/POK Kattila ,0 Maakaasu Kattila ,5 Maakaasu Olettaen, että kattilaa 2 huolletaan säännöllisesti, sille voidaan laskea käyttöikää vuosiin asti. Polttimen laskennallinen elinikä on vuotta, joten välillä investointi uuteen polttimeen on todennäköisesti ajankohtainen. Kattilassa 1 on ollut vuotoja ja sitä on jouduttu hitsaamaan. Jos kattilan tuubit ovat puhki, myös kattila vaippa on syöpynyt ja tällöin kattilan vaihto on ajankohtainen 2 3 vuoden sisällä (Salminen, J., 2009). Noudatettaessa yleistä ohjetta huippu- ja varatehosta kattilan 2 rikkoontuessa Kellokosken lämpökeskuksessa tulisi olla 3,2 MW varatehoa käytettävissä. Tällä hetkellä tilanne on hyvä, sillä vara- ja huipputehoa on yhteensä 4,5 MW. Tämä kuitenkin edellyttää, että kattila 1 on tarpeen tullessa käytettävissä.

8 HUS-Tilakeskus 8/18 Kuva 1. Kellokosken lämpökeskuksen kattilat Tarkasteltaessa tilannetta vuonna , investointitarpeen määrittelee sekä kattilan 3 kunto ja käytettävyys että uusien laitteiden tilantarve. Lämpökeskustilat ovat hyvät, uusi kattila tulisi kattilan 1 tilalle (kuva 1). Kattila 3 on ollut kesäkäytössä eli sitä on ajettu noin 4 kk/a. Edellyttäen, että kattila 3 on pidetty lämpimänä, sillä on vielä reilusti käyttötunteja jäljellä. Kattilalle 3 olisi kuitenkin suositeltavaa tehdä kuntokartoitus. Yhteenveto investointitarpeista: - kattilaan 2 uusi poltin välillä uusi varakattila, joka korvaa nykyisen kattila 1:n joko 2 MW:n kattila (+ olemassa oleva 1,5 MW:n kattila), tai 3 4 MW kattila. Muu lämpökeskuslaitteisto, kuten putkistot ja pumput, ja siihen liittyvät investoinnit on oletettu kuuluvan käyttö- ja kunnossapidon piiriin. Ohkola Kattiloiden tiedot on lueteltu taulukossa 7, kattilat on esitetty kuvassa 2. Tällä hetkellä käytetään kattilaa 1, joka riittää yksistään talven huipputehoilla ja jolla ajetaan myös kesät. 0,6 MW:n kattila 2 on varalla. Kattila 1 on ollut käytössä 10 vuotta, ja sille voidaan laskea käyttöikää noin vuotta. Polttimen laskennallinen elinikä on vuotta, joten polttimen vaihto on ajankohtainen lähitulevaisuudessa. Lämpökeskuksessa on myös 0,8 MW:n kattila vuodelta 1978 (kattila 3 taulukossa 7), joka vaatisi kunnostuksen eikä ole käytössä (kuva 2: kattilan 2 oikealla puolella). Taulukko 7. Ohkolan sairaalan lämpökeskuksen kattilakapasiteetti Nimi Valmistusvuosi Teho (MW) Polttoaine Kattila ,0 POK Kattila ,6 POK Kattila 3 (ei käytetä) ,8 POK

9 HUS-Tilakeskus 9/18 Kuva 2. Ohkolan lämpökeskuksen kattilat 1 ja 2 Jos kattilaa 2 on vuodesta 1980 lähtien käytetty vain vara- ja huipputehona, ja jos se on pidetty lämpimänä, sillä on käyttöikää vielä hyvin jäljellä. Tässä tapauksessa Ohkolan lämpökeskus ei vaadi vuoden sisään kattilainvestointeja. Yhteenveto investointitarpeista: - kattilaan 1 uusi poltin noin vuoteen 2013 mennessä - uusi varakattila 0,8 MW; jos kattila 2 on huonokuntoinen Savupiiput Molemmat savupiiput on tarkastettu maaliskuussa Kellokosken piipussa on havaittu seuraavat korjaustarpeet (Oy Tehdaspiippu Ab, 2004): - yläosan ulkomuurauksessa on halkeamia ja auki syöpyneitä muuraussaumoja, - tukivanteet ja ulkotikkaat ovat ruosteessa, - ulkotikkaista on irronnut yksi kiilapultti. Kellokosken savupiippuun on asennettu osittainen sisäpiippu vuonna 1995, kun laitos siirtynyt maakaasun käyttöön. Ohkolan savupiipun korjaustarpeet ovat seuraavat (Oy Tehdaspiippu Ab, 2004): - ulkomuurauksessa on halkeamia ja pehmenneitä muuraussaumoja, - tukivanteet ja ulkotikkaat ovat ruosteessa, - ylimmän vanteen kiristyspultit ovat syöpyneet ohuiksi, - ukkosenjohdattimen vaijeri on liian kireällä, - piipun yläpäästä puuttuu yksi rappunen. Piippujen korjaus olisi suositeltavaa suorittaa mahdollisimman pian, jotta ennaltaehkäistään mahdollisten vaaratilanteiden syntyminen Öljysäiliöt Esitetyt kuntoarviot perustuvat asiantuntijalausuntoon (Piltonen, E., 2009) sekä lähtötietoina saatuihin tarkastuspöytäkirjoihin. Säiliöiden kuntoluokitus perustuu syvimmän syöpymän kohdalla jäljellä olevaan levynpaksuuteen.

10 HUS-Tilakeskus 10/18 Kellokoski POK-säilön tilavuus on noin m 3, säiliö on vuodelta Säiliössä pidetään 10 tonnia POK:a varastossa. Tarkastuspöytäkirjan (L&T, 2008) mukaan säiliö on luokkaa A (luokitus A D, joista D- luokan säiliöt on välittömästi poistettava käytöstä). Tarkastuksessa säiliön pohjalevyn ohuin kohta oli 4,4 mm; alkuperäis-paksuus on ollut 6 mm. Asiantuntijalausunnon (Piltonen, E., 2009) mukaan säiliön elinkaari on tiensä päässä. Riskinä on pohjalevyjen ulkopuolinen syöpymä, mitä ei voida paikallistaa. Lisäksi säiliöstä lähtevä polttoaineputkisto on riskitekijä, jota ei ole voitu edes mitata. Em. syistä johtuen suositellaan säiliön jättämistä pois käytöstä vuotovahinkojen varalta. Valuma-altaan kuntotarkastuksesta vastaa paloviranomainen. Kustannuslaskennassa on huomioitu ko. säiliön purku ja investointi uuden 100 m 3 :n POKsäiliöön. Säiliö on mitoitettu ohjeen (H17/1995) mukaan 4 MW:n lämpöteholle. Ohkola POK-säiliöt ovat maanalaisia, asennusvuosi on Säiliöiden tilavuudet ovat 50 m 3 ja 25 m 3. Säiliöille on tehty kuntotarkastus , uusintatarkastus suositellaan tehtäväksi mennessä. Molemmat säiliöt ovat luokkaa A: 50 m 3 :n säiliön ohuin kohta on 4 mm (alkuperäispaksuus 6 mm) ja 25 m 3 :n säiliön ohuin kohta on 3,8 mm (alkuperäispaksuus 6 mm). Luokan A raja on levypaksuus >3 mm. Jos levypaksuudesta on jäljellä 1,5 3 mm, säiliö on luokkaa B, ja se tulee tarkastaa kahden vuoden väliajoin. (L&T, 2007) Säiliöt on suositeltavaa uusia hyvissä ajoin. Ohjeen (H17/1995) perusteella uuden säiliön riittävä tilaavuus olisi luokkaa m 3 (laskettu lämpöteholle 1 MW) Kustannusarviot Jos lämmönhankinta jatkuu nykyiseen malliin, taulukoissa 8 ja 9 esitetyt investoinnit ovat ajankohtaisia lähitulevaisuudessa. Esitetyt kustannusarviot perustuvat laitetoimittajilta saatuihin budjettitasoisiin hinta-arvioihin. Kohdassa (3.2.1) esitetyistä kattilahankinta-vaihtoehdoista kustannuslaskentaan on valittu suurempi 3 MW:n kattila, joka on varustettu yhdistelmäpolttimella (maakaasu/pok). Laskennassa on huomioitu Kellokosken öljysäiliön purku ja investointi uuteen 100 m 3 :n säiliöön (taulukko 8 kohdat 4 ja 5). Taulukko 8. Investointitarpeet, Kellokosken lämpökeskus Hankinnan kohde Kustannus ( ) 1 Uusi poltin 4 MW:n kattilaan (kattila 2) Maakaasu/POK -kuumavesikattila 3 MW Savupiipun saneeraus Vanhan öljysäiliön purku yms Uusi POK-säiliö 100 m Suunnittelu ja projektointi Varaukset (15 %) Investoinnit yhteensä

11 HUS-Tilakeskus 11/18 Taulukoiden 8 ja 9 kohtaan 6 (suunnittelu ja projektointi) on sisällytetty mm. hankintoihin liittyvät kilpailutustoimenpiteet. Kohdan 7 varaukset kattavat 15 % kohtien 1 6 kokonaisinvestoinnista. Taulukko 9. Investointitarpeet, Ohkolan lämpökeskus Hankinnan kohde Kustannus ( ) 1 Uusi poltin 1 MW:n kattilaan (kattila 1) POK-kuumavesikattila 0,8 1 MW Savupiipun saneeraus Vanhojen öljysäiliöiden purku yms Uusi POK-säiliö 25 m 3 (sis. perustukset) Suunnittelu ja projektointi Varaukset (15 %) Investointi yhteensä Kokonaisinvestointi olisi luokkaa euroa VE2 OHKOLAN LIITTÄMINEN KELLOKOSKEN LÄMPÖVERKKOON Toisena lämmönhankinnan vaihtoehtona tarkasteltiin Ohkolan sairaalan liittämistä Kellokosken sairaalan lämpöverkkoon Lämpökeskus Jos Kellokosken ja Ohkolan sairaaloiden lämpöverkostot yhdistettäisiin, ko. verkoston yhteenlaskettu tilausteho olisi noin 4,4 MW, ja lämpökeskuksen mitoitusteho olisi 4,8 MW. (Taulukko 3) Lämpö tuotettaisiin Kellokosken lämpökeskuksessa. 4 MW:n maakaasukattila riittäisi tuottamaan noin 96 % Kellokosken ja Ohkolan vuosittaisesta lämmöntarpeesta. Lisäksi huippu- ja varatehoa tarvitaan Energiateollisuus ry:n suosituksen mukaan noin 4 MW (80 % tekee 3,9 MW). Samoin perustein kuin kohdassa investointi-vaihtoehdot Kellokosken lämpökeskuksen tapauksessa ovat seuraavat: - Kellokosken kattilaan 2 uusi poltin välillä Ohkolan kattilaan 1 uusi poltin noin vuoteen 2013 mennessä - uusi varakattila, joka korvaa Kellokosken nykyisen kattila 1:n joko 3 MW:n kattila (+ olemassa oleva 1,5 MW:n kattila), tai 4 MW kattila. Ohkolan lämpökeskuksessa säilytetään mahdollisuus lämmöntuotantoon häiriötilanteiden varalta Savupiiput Savupiippujen saneeraus kohdan mukaisesti Öljysäiliöt Molemmissa kohteissa on huomioitu vanhojen säiliöiden purku ja investonti uusiin POKsäiliöihin (kohta 3.2.3), joiden koot olisivat seuraavat:

12 HUS-Tilakeskus 12/18 - Kellokoski 100 m 3, - Ohkola m Lämpöverkosto Kaukolämpölinjan pituus Kellokosken lämpökeskuksesta Ohkolan lämpökeskukseen olisi luokkaa metriä. Putkikoko olisi DN 80 tai DN 100 riippuen siitä, tuleeko mitoituksessa huomioida mahdolliset uudet kuluttajat Kellokosken ja Ohkolan sairaaloiden lisäksi. DN 80 riittää Ohkolan sairaalan tarpeisiin. Ko. kohteessa kaukolämpötoiminta on alkanut 1960-luvulla. Jos lämpöverkot yhdistetään, olisi suositeltavaa varmistaa, että lämmönjakelu on toteutettu Energiateollisuus ry:n julkaisun Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet (K1/2003) mukaisesti. Tämä tulee huomioida erityisesti siinä tapauksessa, jos kaukolämpöverkkoon suunnitellaan liitettäväksi uusia, olemassa olevien lämpöverkkojen ulkopuolisia asiakkaita Kustannusarviot Kustannusarviot perustuvat lämpöverkoston osalta (Taulukko 10) Energiateollisuus ry:n ylläpitämiin kaukolämmön kustannustilastoihin (Energiateollisuus ry, 2008b) ja muilta osin laitetoimittajilta saatuihin budjettitasoisiin hinta-arvioihin. Verkostorakentamisen kokonaiskustannukset on laskettu Mpuk -johtorakenteelle, ja ne sisältävät materiaalit, asennukset sekä maanrakennustyöt. Kohdassa (3.3.1) esitetyistä kattilahankinta-vaihtoehdoista laskentaan on valittu suurempi, 4 MW.n kattila, joka on varustettu yhdistelmäpolttimella (maakaasu/pok). Taulukko 11 esittää investointitarpeet siinä tapauksessa, että Ohkolan sairaala liitetään Kellokosken sairaalan lämpöverkostoon. Ohkolan lämpökeskuksessa ylläpidetään valmius lämmöntuotantoon mahdollisten lämmönjakelun häiriötilanteiden varalta, mistä johtuen myös tässä tapauksessa investoidaan uuteen POK-polttimeen ja -säiliöön. Kohtaan 10 (suunnittelu ja projektointi) on sisällytetty mm. hankintoihin liittyvät kilpailutustoimenpiteet sekä kohtaan 9 liittyvä verkostosuunnittelu. Kohdan 11 varaukset kattavat 15 % kohtien 1 10 kokonaisinvestoinnista. Taulukko 10. Investointitarpeet, Ohkolan liittäminen Kellokosken lämpöverkostoon Hankinnan kohde Kustannus ( ) 1 Uusi poltin 4 MW:n kattilaan (kattila 2) Uusi poltin 1 MW:n kattilaan (kattila 1) Maakaasu/POK -kuumavesikattila 4 MW Savupiippujen saneeraus Vanhan öljysäiliön purku yms, Kellokoski Vanhojen öljysäiliöiden purku yms, Ohkola Uusi POK-säiliö 100 m 3, Kellokoski Uusi POK-säiliö 25 m 3, Ohkola Kaukolämpölinja (1 300 m, putkikoko DN 80) Suunnittelu ja projektointi Varaukset (15 %) Investoinnit yhteensä

13 HUS-Tilakeskus 13/18 4. INVESTOINTIEN VAIKUTUS LÄMMÖN OMAKUSTANNUSHINTOIHIN 4.1. VE1 Tässä esitetään arvio lämmön omakustannushintojen kehittymisestä siinä tapauksessa, että toimintaa jatketaan nykyiseen tapaan. Kustannuslajeittain eritelty kustannusarvio on esitetty kohdassa Sairaaloiden energia- ja tehotietojen on oletettu pysyvät samoina kuin vuonna 2008, kulutusennuste/ -arvio on esitetty kohdassa Pääomakustannukset Kellokosken ja Ohkolan sairaaloiden kokonaisinvestointien pääomakulut on esitetty taulukossa 11. Kokonaisinvestointi on jyvitetty laskenta-ajalle 15 vuotta käyttäen 5 %:n laskentakorkoa. Uusien investointien lisäksi myös Kellokosken lämpökeskukseen vuonna 2001 hankittu 4 MW:n maakaasukattila on huomioitu laskennassa. Taulukko 11. Investointien pääomakustannukset tarkastelussa VE1 Kellokoski Ohkola Kattila 4 MW v Uudet hankinnat Investoinnit yhteensä Annuiteettitekijä 15 a, 5 % 0, ,09634 Pääomakulut /a Käyttökustannukset Laskennassa käyttökustannukset pysyvät samoina kuin nykytilanteessa. Käyttökustannukset on esitetty kohdassa 2.3 taulukossa Vuosittaiset kokonaiskustannukset Kohteiden laskennalliset kokonaisvuosikustannukset on esitetty taulukossa 12. Taulukko 12. Lämmönhankinnan laskennalliset kokonaisvuosikustannukset, VE1 Kellokoski Ohkola Pääomakustannukset /a Käyttökustannukset /a Yhteensä (alv 0 %) /a Omakustannushinnat Taulukko 13 esittää lämmön omakustannushinnat tuotettua lämpöenergiaa kohden. Lisäksi taulukossa on esitetty omakustannushintojen muodostuminen kustannuslajeittain.

14 HUS-Tilakeskus 14/18 Taulukko 13. Lämmön omakustannushinnat tuotettua lämpöenergiaa kohden, VE1 Kellokoski Ohkola Pääomakustannukset /MWh 6,8 6,9 Polttoainekustannukset /MWh 68,1 49,7 Muut käyttökustannukset /MWh 5,9 7,7 Yhteensä (alv 0 %) /MWh 80,8 64,3 Yhteensä (alv 22 %) /MWh 98,6 78, VE2 Tässä esitetään arvio lämmön omakustannushinnasta siinä tapauksessa, että Ohkolan sairaala liitetään Kellokosken sairaalaan lämpöverkostoon. Eritelty kustannusarvio on esitetty kohdassa Sairaaloiden energia- ja tehotietojen on oletettu pysyvät samoina kuin vuonna 2008, kulutusennuste/ -arvio on esitetty kohdassa Kulutusennuste Laajennetun lämpöverkon kulutusennuste on esitetty taulukossa 14, ja se perustuu vuoden 2008 polttoaineen kulutustietoihin (kohta 1.2). Kellokosken ja Ohkolan sairaaloiden lämpöverkkojen kulutusennuste/ -arvio on esitetty taulukossa 3. Taulukko 14. VE2-tarkastelun kulutusennuste Kellokoski + Ohkola Polttoaine-energia MWh/a Lämmöntuotanto MWh/a Lämmönkulutus MWh/a Tilausteho kw Mitoitusteho kw Pääomakustannukset Kohdassa esitetyt investoinnit on huomioitu laskennassa annuiteettimenetelmällä siten, että korkokantana on käytetty 5 % ja takaisinmaksuaikana 15 vuotta. Koska tehtävänantona oli tarkastella lähitulevaisuuden (noin 5 vuotta) investointeja, laskenta huomioi myös Kellokosken lämpökeskukseen vuonna 2001 hankitun maakaasukattilan. Vuotuiset pääomakustannukset on esitetty taulukossa 15. Taulukko 15. Investointien pääomakustannukset tarkastelussa VE2 VE2 Kattila 4 MW v Uudet hankinnat Investoinnit yhteensä Annuiteettitekijä 15 a, 5 % 0,09634 Pääomakulut /a

15 HUS-Tilakeskus 15/ Käyttökustannukset Arvio lämmöntuotannon ja -jakelun vuosittaisista käyttökustannuksista VE2-tarkastelussa on esitetty taulukossa 16. Taulukko 16. Lämmöntuotannon ja -jakelun käyttökustannukset VE2 Lämpöverkosto: Pumppauskustannukset /a Käyttö- ja kunnossapitokustannukset /a Lämmön tuotanto: Omakäyttösähkö /a Kunnossapito- ja käyttökustannukset /a Maakaasun tehomaksu (5 850 /kk) /a Muut polttoaine-kustannukset /a Yhteensä (alv 0 %) /a Vuosittaiset kokonaiskustannukset VE2-tarkastelun laskennalliset kokonaisvuosikustannukset on esitetty taulukossa 17. Taulukko 17. Lämmönhankinnan laskennalliset kokonaisvuosikustannukset VE2 Pääomakustannukset /a Käyttökustannukset /a Yhteensä (alv 0 %) /a Omakustannushinta Taulukko 18 esittää lämmön omakustannushinnat tuotettua lämpöenergiaa kohden. Taulukossa on lisäksi esitetty omakustannushinnan muodostuminen eri kustannuslajeittain. Taulukko 18. Lämmön omakustannushinnat tuotettua lämpöenergiaa kohden, VE2 VE2 Pääomakustannukset /MWh 9,5 Polttoainekustannukset /MWh 65,1 Muut käyttökustannukset /MWh 5,8 Yhteensä (alv 0 %) /MWh 80,4 Yhteensä (alv 22 %) /MWh 98,1

16 HUS-Tilakeskus 16/18 5. YHTEENVETO Tehtävänantona oli määrittää lämmön omakustannushinnat Kellokosken ja Ohkolan sairaaloissa nykytilanteessa sekä lähitulevaisuudessa ja vertailla hintoja ulkoistetun energian hintaan. Tässä kappaleessa esitetään yhteenveto selvitystyön tuloksista. HUS vastaa itse Kellokosken ja Ohkolan sairaaloiden lämmönhankinnasta. Edellä on esitetty arviot lämmönhankinnan vuosittaisista kokonaiskustannuksista ja lämmön omakustannushinnoista seuraavissa tilanteissa: - nykytilanne - tulevaisuuden tarkastelu VE1, toiminta jatkuu nykyisellään - tulevaisuuden tarkastelu VE2, Ohkola liitetään Kellokosken lämpöverkostoon Fortum on esittänyt kesäkuussa 2009 tarjouksen Kellokosken ja Ohkolan sairaaloiden liittämisestä kaukolämpöön keskihintaan 46,5 /MWh (alv 0 %). Vuosittaiset kokonaiskustannukset olisivat esityksen mukaan luokkaa /a. Taulukossa 19 on esitetty lämmön omakustannushinnat nykytilanteessa ja VE1- tarkastelussa. Taulukossa 20 on esitetty lämmön hinnat kaukolämpövaihtoehdoissa, ts. VE2-tarkastelun omakustannushinta ja Fortumin kaukolämpötarjouksen mukainen lämmön keskihinta. Taulukko 19. Lämmön omakustannushinnat tuotettua lämpöenergiaa kohden, nykytilanne ja VE1-tarkastelu Tarkastelu Kellokoski Ohkola /MWh (alv 0 %) /MWh (alv 22 %) /MWh (alv 0 %) /MWh (alv 22 %) NYT 75,7 92,4 57,4 70,0 VE1 80,8 98,6 64,3 78,4 Taulukko 20. Lämmön omakustannushinta tuotettua lämpöenergiaa kohden VE2- tarkastelussa vs. Fortumin kaukolämpötarjous /MWh (alv 0 %) /MWh (alv 22 %) VE2 80,4 98,1 FORTUM *) 46,5 56,7 *) Rehnström, K., Taulukko 21 puolestaan esittää arviot vuosittaisista kokonaiskustannuksista nykytilanteessa, VE1- ja VE2-tulevaisuudentarkasteluissa sekä Fortumin kaukolämpötarjouksen mukaisen vuosikustannusarvion. Taulukko 21. Arvio vuosittaisista kokonaiskustannuksista eri lämmönhankintavaihtoehdoissa Vuosittainen kustannus, /a (alv 0 %) NYT VE VE FORTUM *) *) Rehnström, K.,

17 HUS-Tilakeskus 17/18 Esitettyjen kustannuksien perusteella lämmönhankinnan ulkoistaminen vaikuttaa varteenotettavalta vaihtoehdolta. Suunniteltaessa lämmönhankinnan ulkoistamista on huomioitava seuraava: erityisalojen hankintalain EU-kynnysarvo tavara- ja palveluhankintojen tapauksessa on , mikä Fortuminkin kesäkuun 2009 mukaisessa tarjouksessa ylittyy sopimuskauden ollessa pidempi kuin yksi vuotta. Tämä edellyttää julkisen hankintalain mukaista hankintamenettelyä, julkista kilpailutusta. Taulukossa 22 on esitetty yhteenveto ulkoistetun ja oman lämmöntuotannon hyödyistä ja haitoista. Oma lämmöntuotanto vaatii yritykseltä asiantuntemusta ja sitoo sen resursseja. Investointiprojektien läpivienti, päivittäinen käyttö ja huoltotoimenpiteet sekä polttoaineen hankinta edellyttävät perehtymistä lämmöntuotantoon. Ulkoistamisen suurimmat hyödyt ovat resurssien vapautuminen ydinliiketoimintaan sekä suuremman. Toisaalta on muistettava, että ulkopuolinen toimittaja haluaa toiminnastaan tuottoja. Taulukko 22. Lämmönhankinnan ulkoistus vs. oma tuotanto, arvioidut hyödyt ja haitat HYÖDYT (+) HAITAT (-) OMA TUOTANTO ULKOISTUS - Hyväkuntoinen lämmöntuotantolaitteisto, jolla hyvin käyttöikää jäljellä - Mahdollisuus itse vaikuttaa lämmön hintaan - Omistus, voi päättää asiat - Kustannussäästöt - Ei sido henkilöstöresursseja - HUS:n rooli vain asiakas, joka maksaa lämmöstä kulutuksensa perusteella - Korkeat kustannukset - Sitoo resursseja - Vaatii asiantuntemusta - Vaatii koulutusta (nykyisen isännöitsijän jäädessä eläkkeelle) - Riippuvuus toimittajasta - Lämmön hintakehitys? - Toimittaja haluaa tuottoja riskien siirtämisestä ulkopuoliselle on maksettava On huomattava, että Fortumin tarjous perustuu teho- ja energiankulutusarvioihin, jotka on määritetty rakennustilavuuksista keskimääräisten ominaisteho- (W/m 3 ) ja ominaiskulutustietojen (kwh/m 3 ) perusteella. Ko. esityksessä (Rehnström, K., 2009) Kellokosken sairaalaalueen liittymistehoksi on arvioitu noin 2,6 MW tässä selvityksessä ko. tehoksi on arvioitu 3,6 MW. Todellisten Fortumin kaukolämpökustannuksien selvittäminen edellyttää tarjouksen tarkentamista.

18 HUS-Tilakeskus 18/18 LÄHTEET Energiasanomat 7/2009. Energiaverojen korotuksen vaikutus kaukolämmön hintaan. (URL: ) Energiateollisuus ry, 2008a. Kaukolämmön käyttötaloudelliset tunnusluvut Energiateollisuus ry, 2008b. Maanalaisten kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen rakentamiskustannukset Energiateollisuus ry, Kaukolämmön käsikirja, 566 s. Fortum Kellokosken ja Ohkolan sairaaloiden liittäminen kaukolämpöön. Kristian Rehnström. H17/1995. Öljy- ja maakaasulämpökeskukset. Lämpölaitosyhdistys ry, ISSN HUS hallituksen kokous, Kokous / Pykälä 9. (URL: ) K1/2003. Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet (päivitetty versio ). ET ry:n julkaisuja. Kukkola, O., Isännöitsijä Oiva Kukkola, Kellokosken sairaala. Tiedonantoja puhelimitse elokuussa Puhelut Harjulehto Kukkola. L&T, Öljysäiliön tarkastuspöytäkirja n:o Tarkastuslupa 3495/33/2002. Tarkastuksesta vastaava henkilö: Eero Piltonen. L&T, Öljysäiliön tarkastuspöytäkirja n:o 2982 ja Tarkastuslupa 3495/33/2002. Tarkastuksesta vastaava henkilö: Eero Piltonen Maakaasuyhdistys ry, Maakaasukäsikirja. Oy Tehdaspiippu Ab, Ralf Ekblom, työtarjoukset Piltonen, E., Eero Piltonen, öljysäiliöiden tarkastuksesta vastaava henkilö, Lassila & Tikanoja Oy. Tiedonantoja puhelimitse ja sähköpostitse Rehnström, K., Kellokosken ja Ohkolan sairaaloiden liittäminen kaukolämpöön. Fortum Heat, Kristian Rehnströn, Riikonen, A., Kaasun käyttökohteiden putkistot sekä käyttölaitteiden sijoittaminen ja varustelu. Julkaisu M 5, 3. painos. Tammikuu Gasum Oy. Riikonen, A., Maakaasun ja nestekaasun palaminen. Julkaisu M 6, 2. painos. Helmikuu Gasum Oy. Salminen, J., Juha Salminen, tuotepäällikkö, kaasu- ja öljykattilalaitokset, Vapor Oy. Tiedonantoja sähköpostitse syyskuussa Valta, S., Sirkka Valta, HUS. Tiedonantoja sähköpostitse elokuussa 2009.

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov TAUSTA Kolmenkulman energiahanke on Nokian kaupungin koordinoima Pirkanmaan-liiton rahoittama

Lisätiedot

ONE1 Oy RISTINKALLION UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSUUNNITELMA. Kotkan Uusiutuvan energian kuntakatselmus -projekti 29.12.2014

ONE1 Oy RISTINKALLION UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSUUNNITELMA. Kotkan Uusiutuvan energian kuntakatselmus -projekti 29.12.2014 ONE1 Oy RISTINKALLION UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSUUNNITELMA Kotkan Uusiutuvan energian kuntakatselmus -projekti 29.12.2014 Julkinen/Luottamuksellinen versio 2 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Energialähteet

Lisätiedot

Bioenergiaa Pielisen Karjalaan

Bioenergiaa Pielisen Karjalaan Bioenergiaa Pielisen Karjalaan Pielisen Karjalan bioenergiaverkostot ja -virrat osana Pohjois-Karjalan energiaomavaraisuutta -hankkeen vuosiraportti 2012 Niina Huikuri & Lasse Okkonen (toim.) ISBN 978-952-275-046-4

Lisätiedot

Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu

Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Loppuraportti 1.12.211 Juha Vanhanen, Aki Pesola, Iivo Vehviläinen Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Rakennuskannan

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS KATSELMUSRAPORTTI

TUUSULAN KUNTA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS KATSELMUSRAPORTTI TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: UUDELY/0018/05.02.09/2014 Päätöksen päivämäärä: 27.1.2014 Katselmuksen tilaaja: Tuusulan kunta PL 60 04301 Tuusula TUUSULAN KUNTA UUSIUTUVAN

Lisätiedot

LÄMMITYSTAPASELVITYS

LÄMMITYSTAPASELVITYS LÄMMITYSTAPASELVITYS Sivu 1/14 LÄMMITYSTAPASELVITYS Karhulanvaaran koulu Kuhmontie 3, 89800 Suomussalmi Helmikuu 2015 Vesa Ketola Skapat Energia Oy Skapat Energia Oy Turuntie 2 13100 HÄMEENLINNA LÄMMITYSTAPASELVITYS

Lisätiedot

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 2/28 Tervasaaren alueen aloituskorttelien uusiutuvan energian ratkaisuselvitys Sisällys 1.

Lisätiedot

JANAKKALAN KUNTA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS KATSELMUSRAPORTTI

JANAKKALAN KUNTA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS KATSELMUSRAPORTTI UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS 1(43) TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: HÄMELY0230/05.02.09/2011 Päätöksen päivämäärä: 17.1.2011 Katselmuksen tilaaja: Janakkalan kunta

Lisätiedot

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA Työn

Lisätiedot

Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla

Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla Uusiutuvan energian yrityskeskus -hanke Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla Asko Ojaniemi ja Lauri Penttinen Benet Oy 14.9.2009

Lisätiedot

KATJA LIPPONEN PIENYRITYKSEN LÄMMÖNTUOTANTO- JA VARAVOIMATARPEEN MÄÄRITTÄMINEN UUSINTAINVESTOINNIN YHTEYDESSÄ Projektityö

KATJA LIPPONEN PIENYRITYKSEN LÄMMÖNTUOTANTO- JA VARAVOIMATARPEEN MÄÄRITTÄMINEN UUSINTAINVESTOINNIN YHTEYDESSÄ Projektityö KATJA LIPPONEN PIENYRITYKSEN LÄMMÖNTUOTANTO- JA VARAVOIMATARPEEN MÄÄRITTÄMINEN UUSINTAINVESTOINNIN YHTEYDESSÄ Projektityö Tarkastaja: Sami Repo 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Varavoima... 1 2.1

Lisätiedot

Maalämpöprojektin loppuraportti

Maalämpöprojektin loppuraportti Maalämpöprojektin loppuraportti Päivämäärä: 3.4.2009 Kuopio Laatija: Ville Matikka 1 1 Projektin toimenpiteet...4 2 Yleistä maalämpöpumpuista...5 2.1. Toimintaperiaate...5 2.2. Lämmönkeruu vesistöstä...5

Lisätiedot

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 1/32 ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 2/32 Harjunpään energiantuotanto - ja aluelämpöselvityksen raportti Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on keskeinen johtopäätös Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran,

Lisätiedot

Teknologiakeskus Merinova PL 810 65101 Vaasa VAASAN LOGISTIIKKA-ALUEEN ENERGIASELVITYS

Teknologiakeskus Merinova PL 810 65101 Vaasa VAASAN LOGISTIIKKA-ALUEEN ENERGIASELVITYS Teknologiakeskus Merinova PL 810 65101 Vaasa VAASAN LOGISTIIKKA-ALUEEN ENERGIASELVITYS Projekti nro H07694.P000 Viimeisin muutos Laadittu Laatija AIn Tark. / Hyv. TLS / PrS GRANLUND OY Antti Inermo Tom

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki

Saarijärven kaupunki TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: 1409/560/2009 Päätöksen päivämäärä: 10.6.2009 Katselmuksen tilaaja: Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 Saarijärvi Saarijärven kaupunki

Lisätiedot

Kaavarunkovaiheen loppuraportti

Kaavarunkovaiheen loppuraportti S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Kaavarunkovaiheen loppuraportti Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro UUDELY/0003/05.02.09/2014 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Mäntsälän kunta Projekti nro H04560.P012 Viimeisin muutos Laadittu Laatija AJT,

Lisätiedot

PK-yritysten energiaopas

PK-yritysten energiaopas PK-yritysten energiaopas 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriö Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT ISBN 951-9148-96-5 2 PK-yritysten energiaopas Esipuhe Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS 15.4.2014

VARKAUDEN KAUPUNKI UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS 15.4.2014 VARKAUDEN KAUPUNKI UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS 15.4.2014 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: POSELY/0157/05.02.09/2013 Päätöksen päivämäärä: 17.12.2013 MOTIVA-ENERGIAKATSELMUS

Lisätiedot

Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus

Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus 12.5.2014 Aki Pesola, Laura Hakala, Juha Vanhanen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: UUDELY/0025/05.02.09/2014 Päätöksen päivämäärä:

Lisätiedot

Lämpöyrittäjyyden alue- ja kansantaloudellinen tarkastelu

Lämpöyrittäjyyden alue- ja kansantaloudellinen tarkastelu Lämpöyrittäjyyden alue- ja kansantaloudellinen tarkastelu Tulokset 214 Sisältö 1. Selvityksen tausta ja toteutus 2. Tapausesimerkkien kuvaus 3. Tulokset 4. Yhteenveto ja tulosten tarkastelu Liite 1: Arviointiin

Lisätiedot

ENERGIANTUOTANTOVAIHTOEHTOJEN ELINKAARIKUSTANNUKSET

ENERGIANTUOTANTOVAIHTOEHTOJEN ELINKAARIKUSTANNUKSET ENERGIANTUOTANTOVAIHTOEHTOJEN ELINKAARIKUSTANNUKSET LUONNOS Projekti nro H07325 Viimeisin muutos Laadittu Laatija LLo Tark. / Hyv. PRS Insinööritoimisto OLOF GRANLUND OY Lassi Loisa Piia Sormunen YHTEENVETO

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖVERKON KÄYTÖN OPTIMOINTI

KAUKOLÄMPÖVERKON KÄYTÖN OPTIMOINTI Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma Tero Viander KAUKOLÄMPÖVERKON KÄYTÖN OPTIMOINTI Tarkastajat: TkT Professori Esa Vakkilainen TkT Dosentti Juha

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

VIROLAHDEN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 VIROLAHDEN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6.2011 SISÄLTÖ 1. Tausta 2. Kaukolämmön nykytila Mikkelissä 3. Toimintaympäristön

Lisätiedot

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA Kunnan maakaasu- ja kaukolämpöliiketoimintojen yhtiöittämisselvitys joulukuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti:

Lisätiedot

Energiateollisuus ry

Energiateollisuus ry Selvitys 60N50162.01-E0001 24.2.2010 Energiateollisuus ry Kaukolämpöjärjestelmän paluuveden hyväksikäyttö kiinteistöjen lämmityksessä Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida

Lisätiedot

Öljylämmitteisten rivitalojen valmius lämmityssaneeraukseen

Öljylämmitteisten rivitalojen valmius lämmityssaneeraukseen 2010 Öljylämmitteisten rivitalojen valmius lämmityssaneeraukseen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Biostuli-hanke Jukka Väkeväinen www.pkamk.fi/biostuli 5.7.2010 2 Sisällysluettelo Taustaa... 3 Selvityksen

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET

KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET 8KLTRIF Joulukuu 2012 KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET Loppuraportti II ALKUSANAT Tässä raportissa esitetään projektin Kaukolämmön hinnoittelun nykytila ja tulevaisuuden

Lisätiedot