Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2"

Transkriptio

1 Projektisuunnitelma Luuppi verkkoportaali versio 1.2 Petri Ikävalko Panu Tunttunen Eero Jaakonaho Mikko Kuivanen Kari Jussila Julius Torkkeli Johannes Lampela

2 Luuppi Projektisuunnitelma 2 / 19 Versiohistoria Päiväys Versio Muutokset Muutoksien syyt Tekijät Tarkennuksia, korjauksia ja lisäyksiä Dokumentin koostaminen - Useita korjauksia, muutoksia ja sisällön lisäyksiä Huom: - Dokumentista puuttuu edelleen lukujen 14 ja 15 sisältö - Vaatii vielä täydellisen oikoluvun - Sisältöä pitää tuottaa enemmän -> tarkentaa sisältöä? Puutteellisia kappaleita ja virheitä Keskeneräinen dokumentti Panu Tunttunen Petri Ikävalko, Panu Tunttunen Ensimmäinen versio - Työryhmä

3 Luuppi Projektisuunnitelma 3 / 19 Sisällysluettelo Versiohistoria Johdanto Tarkoitus ja kattavuus Tuote ja ympäristö Määritelmät, termit ja lyhenteet Viitteet Yleiskatsaus Nykyinen järjestelmä Vanha järjestelmä Muut vastaavat järjestelmät Hyödyt ja haitat Projektin hyödyt Projektin haitat Projektin organisointi Henkilöstö Sidosryhmät Asiantuntijat Asiakas Projektiryhmän koon muuttaminen Projektin tavoitteet ja päättyminen Projektiryhmän tavoitteet Asiakkaan tavoitteet Projektin tavoitteet Projektin keskeyttämiskriteerit Projektin päättymiskriteerit Projektin ositus ja vaiheistus Välineet ja ympäristö Selaimet Järjestelmä Versionhallinta Dokumentointi Vaiheistus ja menetelmät Työmääräarviot... 13

4 Luuppi Projektisuunnitelma 4 / Lopullinen tuote Seuranta, ohjaus ja tiedottaminen Ryhmän sisäinen Ulkopuolinen Asiakas Kurssi Standardit, direktiivit ja määräykset Standardit ja suositukset Toimituspaketti ja takuu Luottamuksellisuus Tekijänoikeudet, käyttöoikeudet ja lisenssit Riskienhallintasuunnitelma Selite merkinnöistä Todennäköisyysaste Vakavuusaste Riskiluettelo Riskien seuranta Koulutussuunnitelma Projektiryhmän sisäinen koulutus Asiakkaalle tarjottava koulutus Asennussuunnitelma Käyttöönottosuunnitelma Projektin kustannukset Hylätyt ratkaisuvaihdoehdot ja jatkokehitysajatuksia Hylätyt ratkaisuvaihtoehdot Jatkokehitysajatuksia... 19

5 Luuppi Projektisuunnitelma 5 / 19 1 Johdanto 1.1 Tarkoitus ja kattavuus Tämä projektisuunnitelma on toteutettu Tampereen yliopiston projektityökurssin Luuppi projektille. Tässä dokumentissa on kuvattu projektin tarkoitus ja sisältö. Lisäksi dokumentissa kuvataan projektin aikataulu, riskienhallinta ja henkilöstöresurssit. Dokumentti on tarkoitettu yleiseksi ohjeeksi projektin toteuttajille, sekä asiakkaalle ja antaa yleiskuvan mitä pitää tehdä ja koska. Dokumentti päivittyy tarpeen mukaan projektin edetessä, jotta se vastaa todellisuutta ja on ajan tasalla. 1.2 Tuote ja ympäristö Projektin tuote on Tampereen yliopiston matematiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden ainejärjestö Luuppi Ry:lle tehtävät uudet kotisivut. Käyttäjinä tulevat olemaan Luupin jäsenet, muut opiskelijat, sekä kaikki Luupin toiminnasta kiinnostuneet tahot. Sivustojen ylläpitoa varten tarvitaan asiakkaalta web-palvelin. Palvelimella tulee olla PHP -tuki, sekä MySQL -tietokanta. Loppukäyttäjä ei tarvitse sivujen käyttöön, kuin jonkin tunnetun www - selaimen. 1.3 Määritelmät, termit ja lyhenteet PHP (Hypertext Preprocessor) Palvelimella suoritettava ohjelmointikieli, joka mahdollistaa verkkosivustojen dynaamisen toiminnan. MySQL Relaatiotietokanta verkkosovelluksiin. XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) Staattisten verkkosivustojen toteutukseen tarkoitettu kuvauskieli. CSS (Cascading Style Sheets) Verkkosivustoiden tyylimäärittelyihin käytetty kuvauskieli. PDF (Portable Document Format) Adoben tiedostomuoto laitteistoriippumattomaan dokumenttien kuvaukseen Ohjelmistokehys (Framework) Tietyn ohjelmistokielen kehys, joka tarjoaa valmiin pohjan toteuttamisen helpottamiseksi. Sisältää valmiita toimintoja, luokkia, malleja ja kirjastoja nopeuttamaan ja vähentämään ylimääräistä kehitystyötä.

6 Luuppi Projektisuunnitelma 6 / 19 Subversion (SVN) Versionhallintatyökalu, jonka avulla ryhmän eri ohjelmistokehittäjät työskentelevät synkronoidusti samojen tiedostojen parissa ilman, että versioristiriitoja pääsee tapahtumaan lokalisoidusta kehityksestä poiketen. Digitaalinen maksupalvelu (DMP) Projektissa käytetään Luottokunnan toteuttamaa Digitaalista maksupalvelua joka mahdollistaa verkkokaupan maksujen hallinnan. Tätä ratkaisua tarvitaan mahdollistamaan Luuppi Ry:n jäsenmaksujen ja haalarien oston maksaminen. Palvelu liitetään osaksi verkkokauppaa tai tilausjärjestelmää HTML-lomakkeen tai XML-rajapinnan kautta. 1.4 Viitteet Projektin sivusto: Käytetyn PHP-ohjelmistokehyksen kotisivut: Kurssin kotisivut: https://projectwiki.cs.uta.fi/wiki/main_page Scrum -ohjelmistokehitysmalli: 1.5 Yleiskatsaus 1. Johdanto Kertoo dokumentista ja projektista yleisesti 2. Nykyinen järjestelmä Nykyisen järjestelemän kuvausta 3. Hyödyt ja haitat Projektin tuomat edut ja mahdolliset haittapuolet 4. Projektin organisointi Kertoo projektin organisoinnista tarkemmin 5. Projektin tavoitteet ja päättyminen Projektin tavoitteiden ja läpiviennin kuvaus 6. Projektin ositus ja vaiheistus Projektin jako osakokonaisuuksiinsa 7. Seuranta, ohjaus ja tiedottaminen Työkaluja projektin läpivientiin 8. Standardit, direktiivit, määräykset Toteutusta ohjaavat määritelmät 9. Riskienhallintasuunnitelma Kuinka selvitä mahdollisista ongelmista 10. Koulutussuunnitelma Projektiin liittyvä koulutus 11. Asennussuunnitelma Tuotteen lopullinen siirto asiakkaalle 12. Käyttöönottosuunnitelma Miten asiakas saa tuotteen käyttöönsä 13. Kustannukset Projektin kokonaiskustannukset 14. Hylätyt ratkaisuvaihtoehdot ja jatkokehitysajatuksia Esille tulleita toteutus- ja kehittämisratkaisuja 15. Projektin tehokkuus ja onnistuminen - Arvio projektista kokonaisuutena

7 Luuppi Projektisuunnitelma 7 / 19 2 Nykyinen järjestelmä 2.1 Vanha järjestelmä Asiakkaalla on käytössään sivusto, joka pohjautuu CMS järjestelmään. Sivustolle on lisätty toiminnallisuutta erilaisten moduulien avulla, joiden integroinnissa ja/tai kehittämisessä ei ole käytetty teknisesti kannattavaa ohjelmistokoodia. Sivuston eri toiminnot ovat räätälöity vain ja ainoastaan tiettyä tarkoitusta varten, jonka tuloksena koodin uudelleenkäytettävyys ja jälleenkehitys mahdollisuudet ovat olemattomia. 2.2 Muut vastaavat järjestelmät Vastaavia CMS järjestelmiä on käytössä monilla ainejärjestöillä. Käytännössä kaikki järjestelmät ovat räätälöity kunkin ainejärjestön tarpeiden mukaan. Valmista järjestelmää, mitä voitaisiin ajatella käytettäväksi tässä projektissa, ei ole löytynyt. Asiakkaan toimeksiannossa antamien vaatimusten pohjalta ei ollutkaan todennäköistä, että valmista järjestelmää olisi löytynyt. 3 Hyödyt ja haitat 3.1 Projektin hyödyt Luuppi ry saa uuden nettisivuston, jonka avulla se pystyy hallitsemaan käyttäjätunnuksia, tapahtumia, liittymismaksujen ja haalareiden maksujen hoitamista sähköisesti, sekä henkilöiden hakurekisteri. Mahdollisia muita toimintoja myös kuinka paljon projektin edetessä ehditä hoitamaan. Hyötyinä mainittakoon myös, että projektiin osallistuvat saavat kokemusta, sekä opintopisteitä. 3.2 Projektin haitat Haittojen määrä on hyvin minimaalinen, mutta näistä mainittakoon, että projektissa ei välttämättä ehditä suorittaa kaikkia asiakkaan mainitsemia alemman prioriteetin toimintoja, vaikkakin projektissa pyritään myös kaikki nämä toteuttamaan.

8 Luuppi Projektisuunnitelma 8 / 19 4 Projektin organisointi 4.1 Henkilöstö Projektiryhmä koostuu kahdesta projektipäälliköstä, viidestä projektityöntekijästä sekä käytettävyysryhmän kautta osa-aikaisena toimivasta käytettävyysasiantuntijasta. Kaikki projektin henkilöt ovat Tampereen yliopiston opiskelijoita. Projektipäälliköt suorittavat ohjelmistoprojektin johtaminen -kurssia. Työtekijät ovat projektityö -kurssilla olevia opiskelijoita. Projektipäälliköt: Petri Ikävalko Panu Tunttunen Projektityöntekijät: Eero Jaakonaho o o käyttöliittymätoteutus ohjelmointi Mikko Kuivanen o o tietokanta ohjelmointi Johannes Lampela o ohjelmointi Kari Jussila o ohjelmointi Julius Torkkeli o ohjelmointi Käytettävyysasiantuntija: Saila Oldén 4.2 Sidosryhmät Asiantuntijat Projektissa toimii käytettävyysasiantuntija kurssille osallistuvana opiskelijana. Lisäksi käytettävissä on graafikko asiakkaan puolelta Asiakas Projektin asiakas on Luuppi ry, jonka yhteyshenkilönä toimii Tuomas Tauriala. Asiakas tulee ylläpitämään ja edelleen kehittämään valmista tuotetta kokonaisuudessaan. 4.3 Projektiryhmän koon muuttaminen Ryhmän koon muuttuminen voi aiheutua ryhmän jäsenen eroamisesta, jos jäsen esimerkiksi päättää jättää kurssin kesken. Ryhmän jäsen voidaan myös erottaa ryhmästä, mikäli projektin johto katsoo sen aiheelliseksi toistuvien tehtävien laiminlyöntien tai rikkomusten takia.

9 Luuppi Projektisuunnitelma 9 / 19 Projektiryhmän koon muuttuessa projekti pyritään viemään suunnitellusti läpi. Tällöin ryhmän keskinäistä työnjakoa on sovitettava uuteen ryhmäkokoon sopivaksi. Työnjako on tehtävä niin, ettei yksittäisen ryhmän jäsenen työrasitus kasva kohtuuttoman suureksi. Tarvittaessa projektin toteutustapa mahdollistaa toteutettavien komponenttien määrän pienentämisen. Tätä vaihtoehtoa voidaan harkita, mikäli projektin läpivieminen täysimittaisena ei ole uudella ryhmäkoolla mahdollista. 5 Projektin tavoitteet ja päättyminen 5.1 Projektiryhmän tavoitteet Projektiryhmän tavoitteena on saada Luuppi -ainejärjestölle toimivat ja tarkoituksen mukaiset kotisivut. Tarkoitus on uudistaa vanhat sivut tarjoamalla käytettävämmät ja kattavammat sivut, joita on mahdollista käyttää myös mobiililaitteilla. Projektiryhmä pyrkii tuottamaan sivustoa asiakkaan ehdoilla. Projektiryhmän jäsenillä on aikaa projektiin 5h-20h viikossa. Ensisijaiset: Tutustua projektiluonteiseen työskentelyyn Oppia lisää teknisiä taitoja tekemällä (PHP, Ajax, jquery jne.) Suoriutua kurssista kurssiajan puitteissa Tehdä asiakkaalle kattavat sivut, joilla on vanhoja sivuja parempi käytettävyys Luoda sivustolle lisää toimintoja ja hyödyntää dynaamisuutta Toissijaiset: Toteuttaa erilaisia ominaisuuksia itse, kuten kalenteri Integroida esim. Facebook -toimintoja sivustolle 5.2 Asiakkaan tavoitteet Ensisijaiset: Suunnitella sivustolle ulkoasu, joka on graafisesti selkeä ja käytettävä Tehdä staattisia sivuja, jotka ovat helppoja päivittää Jäsenrekisteri ja käyttäjätunnustenhallinta Toteuttaa käyttäjille haku jäsenrekisteristä Toteuttaa mahdollisuus käyttää jäsenrekisteriä tapahtumiin ilmoittautuessa Sivustolle mahdollisuus liittyä Luuppiin ja maksaa liittymismaksu Jäsenrekisterin jäsenistä tilastotietoa sivustolle Tapahtumien toteutus kalenterimuodossa ja monipäiväisten tapahtumien selkeyttäminen Mahdollisuus saada tapahtumat ical -muodossa esim. Omaan kalenteriin Sponsoreiden näkyvyys joka sivuille Toissijaiset: Uutiset RSS -muodossa ulos Kuva-arkisto, joille käyttäjät voivat ladata (ja poistaa) kuviaan

10 Luuppi Projektisuunnitelma 10 / 19 Tenttiarkisto, jossa hakutoiminto ja upload -toiminto jäsenille Haalarien tilaus- ja maksu-mahdollisuus jäsenille Liikunta-sivujen korvaus staattisilla sivuilla Staattisille sivuille WYSIWYG -editori Toimivuus mobiililaitteilla Dokumentaation selkeys, jotta projektia on helppo kehittää eteenpäin Integroiminen Facebook -palveluun Ajaxin käyttöä mm. kalenterissa 5.3 Projektin tavoitteet Ensisijaiset: Toteuttaa vaatimusmäärittelyn mukainen lopputuote Luuppi ry:lle Hankkia kokemusta projektityöskentelystä Toimia tiiviisti ryhmässä kaikissa projektin osa-alueissa Toissijaiset: Suoriutua projektista aikataulun mukaisesti Pitää huolta, että jokainen panostaa tasapuolisesti projektiin ja ottaa vastuun tekemisistään 5.4 Projektin keskeyttämiskriteerit Projektin keskeyttäminen ei ole todennäköistä, sillä asiakas on yliopiston ainejärjestö, jolla ei ole varsinaista taloudellista intressiä. Suurin keskeyttämiskriteeri lienee työntekijöiden (opiskelijoiden) projektin keskeyttäminen tai projektin venyminen liian pitkäksi. Projektiryhmä on kuitenkin varsin suuri (6hlö + projektipäälliköt), ja asiakkaan vaatimukset voivat olosuhteiden pakosta joustaa, jos esimerkiksi 1-2 opiskelijaa keskeyttää projektissa työskentelyn, on silti mahdollista saada käyttökelpoinen tuote asiakkaalle. 5.5 Projektin päättymiskriteerit Projektin tärkeimmät päättymiskriteerit on asiakkaan tyytyväisyys tuotteeseen ja kurssin aika. Kaikkia asiakkaan esittämiä ominaisuuksia ei välttämättä pystytä kurssin aikana toteuttamaan, joten tärkeää projektin päättämisessä on myös hyvä dokumentointi. Selkeän dokumentoinnin avulla sivuston mahdollinen jatkaminen ja ominaisuuksien lisääminen helpottuu. Projektin päättymisestä päättävät projektipäälliköt ja asiakas.

11 Luuppi Projektisuunnitelma 11 / 19 6 Projektin ositus ja vaiheistus 6.1 Välineet ja ympäristö Järjestelmä tullaan toteuttamaan ja testaamaan Luuppi RY:n palvelimella. Järjestelmään tulee selainkäyttöliittymä, jonka tulisi toimia mahdollisimman monella nettiselaimella Selaimet Mozilla Firefox (versio 2-) Microsoft Internet Explorer (versio 7-) Apple Safari (versio 4-) Google Chrome (versio 9-) Opera (versio 11-) Järjestelmä Toteuttamiseen käytettävänä kielenä toimii PHP versio 5.x.x Kehitysympäristönä toimii NetBeans versio 6.x Tietokantana toimii MySQL versio 5.x Versionhallinta Subversion Yliopisto tarjoaa versionhallinnan palvelimen Dokumentointi Projektin dokumentointiin käytetään Microsoft Office -tuoteperheen ohjelmistoja, sekä Googledocs työkaluja 6.2 Vaiheistus ja menetelmät Projektissa käytetään SCRUM ohjelmistokehitysmallia. Tarkoituksena on pitää noin kolmen viikon mittaisia sprinttejä. Sprinttiin siis sisältyisi kuusi palaveria (ja tarvittaessa ylimääräinen workshop) ja yksi asiakastapaaminen, joka mahdollisesti tullaan käymään samassa ajankohdassa projektiryhmän palaverin kanssa. Palavereissa on tarkoituksena käsitellä projektissa toteutettuja asioita ja katselmoida retrospektiivisesti jo toteutettuja. Ryhmän on tarkoitus olla itseohjautuva, sekä jäseniään tukeva. Ongelmien ratkaisuja etsitään nopeasti toisten avustuksella, jolloin tyhjäkäynnin määrä minimoituu. Määrittelyvaihe: Esitutkimus, viikolla 38 Vaatimusmäärittely, viikolla 39 Projektisuunnitelma, viikolla 40 Toteutusvaihe:

12 Luuppi Projektisuunnitelma 12 / 19 Suunniteltu aikataulu on suuntaa antava ja siihen tullaan todennäköisesti tekemään muutoksia toteutettavien asioiden aikataulutuksen suhteen. Sivusto sisältää niin monia ominaisuuksia, että niiden läpikäyminen, suunnittelu, toteutus ja testaus tulevat viemään paljon aikaa projektissa. Viikko Tehtävä 38 - Esitutkimus - Sprint 1 alkaa 39 - Käytettävyyskartoitus - Käyttöliittymän ja arkkitehtuurin suunnittelu aloitetaan - Teknologioihin perehtyminen 40 - Projektisuunnitelman palauttaminen ja katselmointi - Teknologioihin perehtyminen jatkuu - Käyttöliittymän layout arvioitavaksi 41 - Sprint 2 alkaa - Tekninen toteutus alkaa - Framework käyttöön - Prototyypin toteutus - Tietokanta hyvälle mallille - Sivuston eri osioiden kevyttä suunnittelua - Staattisten sivujen editori (max. 2 henkilöä) 42 - Prototyyppi valmis - Prototyypistä käyttöliittymäksi - Jäsenrekisterin suunnittelua ja toteutusta - Versionhallinta jokaiselle haltuun ellei jo ole - Staattisten sivujen editori valmis - Uutishallinnan toteutus (1 henkilö) 43 - Käyttöliittymätestausta - Frameworkin opiskelua (vaatii panostusta!) - Käyttöliittymä valmis 44 - Sprint 3 alkaa - 1. henkilökohtainen raportti - Jäsenrekisterin toteutus jatkuu - Uutistenhallinta valmis Toteuttanut henkilö jatkaa RSS syötteiden toteuttamisella 45 - Tapahtumienhallinnan toteutus alkaa - Käyttöliittymän korjailua ja ehostamista - Framework opeteltu 46 - Jäsenrekisteri valmis - Osioiden suunnittelua ja toteutusta 47 - Sprint 4 alkaa - Jäsenrekisterin mahd. muutoksia ja säätöjä - Tapahtumienhallinnan toteutus jatkuu / valmis - Korjailua ja säätöä 48 - Projektin esittely - Yhden sivun tiivistelmä - Toteutus jatkuu 49 - Katselmointi - Tapahtumien hallinta ja kalenteri valmis ical tuen toteutus - Kokoushallinnan ja haalariverkkokaupan suunnittelu ja toteutus alkaa 50, 51 - Loma 1 - Sprint 5 alkaa - 2. henkilökohtainen raportti - Toteutus jatkuu 2 - Kokoushallinta ja haalariverkkokauppa valmis

13 Luuppi Projektisuunnitelma 13 / 19 - Kuvagallerian ja tenttiarkiston suunnittelu ja toteutus (saisi alkaa miltei jo aikaisemmin!) 3 - Toteutus jatkuu - Testausta - Korjailua 4 - Sprint 6 alkaa - Kuvagalleria ja tenttiarkisto valmis - Lisäominaisuudet toteutukseen 5, 6 - Lisäominaisuuksien toteutusta - Toimintojen testausta - Korjailua - Käytettävyystarkastelu 7 - Sprint 7 alkaa - Viimeistelyä 8 - Projektin esittely - Kertomus - Loppuraportti - 3. henkilökohtainen raportti - Lopputapaaminen projektin vastuuhenkilön kanssa - Projektin lopputuotteen toimittaminen CD:llä 6.3 Työmääräarviot Työmäärän arvio on tehty sen mukaisesti, kuinka paljon jokainen projektiin osallistuva pystyy antamaan aikaansa projektin eteen. Projektiryhmän jäsen Työtunteja viikossa Petri Ikävalko 8 Panu Tunttunen 12 Eero Jaakonaho 10 Mikko Kuivanen 10 Johannes Lampela 20 Kari Jussila 10 Julius Torkkeli 10 Saila Oldén 5 Yhteensä viikon projektissa tämä viikoittainen resursointi tekisi projektin kokonaistuntimääräksi n Käytettyjen tuntien määrät tulevat todellisuudessa vaihtelemaan varmasti eri viikkojen välillä. On toivottavaa ja tarpeellista, että projektiin liittyviä tehtäviä hoidetaan ennen määrättyjä aikarajoja, mikäli muut akuutit tehtävät on hoidettu. Toimittaessa näin odottamattomien ongelmien tuomat epätehokkaat työtunnit eivät pilaa kokonaisaikataulua. 6.4 Lopullinen tuote Sivusto rakennetaan asiakkaan tarjoamalle palvelimelle alusta alkaen. Tuotteen varsinainen luovutus asiakkaalle tapahtuu kuitenkin vasta projektin päättyessä. Asiakkaalle toimitetaan kaikki asiakkaan kannalta relevantit dokumentit, sekä mahdollisesti muita dokumentteja. Tuotteeseen ei

14 Luuppi Projektisuunnitelma 14 / 19 kuulu tuki- tai koulutuspalveluja. Projektin dokumentit löytyvät osoitteesta 7 Seuranta, ohjaus ja tiedottaminen 7.1 Ryhmän sisäinen Projektiryhmän, pääsääntöisin maanantaisin pidettävä, viikkopalaveri on ryhmän sisäisen seurannan perusta. Palaverissa käydään läpi edellisen viikon tehdyt tehtävät ja alkavan viikon tehtävät sekä kaikki muut ajankohtaiset projektiin liittyvät asiat. Keskiviikkoisin on mahdollisuus järjestää johonkin tiettyyn asiaan liittyviä workshoppeja. Ryhmällä on käytössä myös postituslista ja IRC-kanava IRCnet) joita käytetään ryhmän sisäisessä tiedottamisessa ja viestinnässä. 7.2 Ulkopuolinen Asiakas Asiakkaan kanssa järjestetään yksi palaveri joka sprintin aikana, eli noin kolmen viikon välein. Palaverin tarkoitus on esitellä asiakkaalle mahdollisia prototyyppejä ja saada asiakkaalta palautetta. Palaveri järjestetään mahdollisuuksien mukaan viikkopalaverin yhteydessä. Asiakkaalle toimitetaan myös kaikki projektiryhmän dokumentit kommentoitaviksi. Asiakas osallistuu myös projektin dokumenttien katselmointeihin. Asiakkaalle lähetetään viikoittain raportti projektin etenemisestä Kurssi Projektipäälliköt toimittavat projektin viikkoraportin kurssin vastuuhenkilölle joka viikon maanantaina. Viikkoraportti sisältää esimerkiksi tiedot siitä kuinka paljon projektiin on käytetty aikaa, missä vaiheessa projekti on, mahdollisista ongelmista ja siitä mitä projektissa on tarkoitus seuraavalla viikolla tehdä. Kurssin vastuuhenkilö osallistuu projektin katselmointeihin. 8 Standardit, direktiivit ja määräykset 8.1 Standardit ja suositukset W3C XHTML 1.0 Strict W3C CSS 2.1 PHP 5.2.x MySQL 5.x.x JavaScript jquery 1.5

15 Luuppi Projektisuunnitelma 15 / 19 Ajax 8.2 Toimituspaketti ja takuu Projektin jälkeen toimeksiantaja arvioi tuotetun verkkosovelluksen kelpoisuuden tuotantokäyttöön ja päättää sen käyttöönotosta. Projektiryhmän jäsenet eivät ole enää vastuullisia mikäli verkkosovellus päätetään ottaa käyttöön projektin jälkeen. Jokaisen sprintin loputtua pyritään toimittamaan valmistunut moduuli asiakkaalle mahdollista testausta varten. 8.3 Luottamuksellisuus Projektissa voidaan mahdollisesti käsitellä joitain luottamuksellisia tietoja. Opiskelijoiden tietoja tai muuta, joiden täytyy pysyä ulkopuolisten saavuttamattomissa. 8.4 Tekijänoikeudet, käyttöoikeudet ja lisenssit Kaikki oikeudet projektissa tuotettuun verkkosovellukseen, sen lähdekoodiin ja verkkosovelluksen sisältämään muuhun dataan siirtyvät toimeksiantajalle. Projektissa ei käytetä GPL-, LGPL- tai muuta avointa lisenssiä. 10 Riskienhallintasuunnitelma 10.1 Selite merkinnöistä Todennäköisyysaste Asteikko määritelty välille 1 5, jolloin 1 tarkoittaa erittäin epätodennäköistä ja 5 erittäin todennäköistä Vakavuusaste Asteikko määritelty välille 1 5, jolloin 1 tarkoittaa erittäin vähäistä vaikutusta ja 5 erittäin suurta vaikutusta Riskiluettelo Kategoria Riski Todennäköisyys Vakavuus Asiakkaan vähäinen motivaatio projektia kohtaan Asiakas Projektiryhmän tasainen työpanos projektia kohtaan sekä asiakkaan säännöllinen informoiminen projektista on tärkeää asiakkaan motivaation kannalta. Toipuminen: Jos asiakas ei ole perillä jostakin syystä projektin kulusta, pyritään tilanne selvittämään palaverilla, jossa asiakkaan kanssa keskustellaan projektin tilanteesta ja tulevista vaiheista. 3 5

16 Luuppi Projektisuunnitelma 16 / 19 Annettujen vaatimusten väärintulkitseminen Asiakas Asiakas Asiakas Projektiryhmä Projektiryhmä Pyritään tuottamaan mahdollisimman selkeitä vaatimusmäärittelyjä ja korjaamaan niitä tarkennusvaatimusten perusteella. Toipuminen: Palavereissa on tarkoituksena käydä läpi menneitä, nykyisiä ja tulevia asioita joka viikko. Jos ilmenee epäselvyyksiä tai huomataan toteutuksessa poikkeavia ratkaisuja, niin asiat pyritään oikaisemaan. Valittujen vaatimusten liiallinen määrä sprintissä Vaatimusten toteutusta tullaan seuraamaan aktiivisesti ja asioita priorisoidaan vaatimusten mukaisesti. Asiakkaan kanssa tullaan neuvottelemaan mahdollisten ongelmatilanteiden sattuessa. Toipuminen: Vaatimusten liiallisuudesta tullaan pitämään palaveri asiakkaan kanssa ja vaatimuksia tullaan todennäköisesti karsimaan. Asiakas ei osallistu palavereihin Palaverit sovitaan asiakkaan kanssa tarpeeksi ajoissa, jotta ajankohta on myös asiakkaalle sopiva. Toipuminen: Jos asiakas ei pääse paikalle, niin tilalle sovitaan uusi palaveri, joka käydään pelkästään esimerkiksi projektipäälliköiden ja asiakkaan kesken. Toinen mahdollisuus on hoitaa palaveriasia sähköpostitse. Uusiin teknologioihin perehtyminen vie liikaa aikaa Työryhmän pitää motivoida toisiaan jatkuvasti tekemällä asioita yhdessä. Ongelmien esiintyessä on kysyttävä apua esimerkiksi projektipäälliköiltä. Toipuminen: Jos ongelmia ilmenee liiaksi, tullaan järjestämään workshoppeja, joissa käydään läpi projektin teknologioita ja perehdytään eri osa-alueisiin yhteisvoimin. Vähäinen motivaatio projektia kohtaan Ryhmän motivaatiota pyritään pitämään yllä vapailla työajankohdilla viikkoa kohti, sekä johtamalla projektia avoimesti ja tasapuolisesti. Toipuminen: Henkilön laiminlyödessä työtehtäviään, asiasta tullaan neuvottelemaan ja myöhemmin määritellään uudelleen työtehtävien aikataulutus hänen osaltaan. Motivaatiota tulisi ylläpitää itse ryhmän kesken kommunikoimalla ja

17 Luuppi Projektisuunnitelma 17 / 19 Projektiryhmä toteuttamalla asioita yhdessä. Aikataulujen yhteensopivuus on huono ryhmän kesken Aikatauluja laatiessa tarkastetaan ryhmäläisten omat aikataulut, etteivät ajankohdat mene päällekkäin. Toipuminen: Aikataulutus tehdään parhaalla mahdollisella sopivuusasteella ryhmän kesken. Jos ongelmia ilmenee usealla henkilöllä ajankohdan suhteen, tullaan ajankohtaa siirtämään. 3 4 Projektiryhmä Joku keskeyttää kurssin 2 5 Projektiryhmä Projektiryhmä Henkilökohtaiset ongelmat tms. vähentävät työpanosta Vähäinen kokemus työskentelytavoista ja teknologioista Käytettävien työkalujen ja teknologioiden toimimattomuus Työkalut Työkalut Organisointi Käytettäviin työkaluihin ja teknologioihin tulee perehtyä hyvin, jolloin ongelmatilanteita voidaan ratkoa suhteellisen tehokkaasti. Toipuminen: Ongelmatilanteissa pyritään ratkomaan ongelmat yhteistyössä tai hankkimalla apua ulkoiselta taholta. Työkalujen käyttöönoton ja niihin perehtymisen viivästyminen Kommunikaatio ryhmän sisällä ei toimi Ryhmän kesken pidetään aktiivisesti kommunikaatiota yllä eri kommunikointitapojen avulla Toipuminen: Jos kommunikointi ei toimi, niin palavereita tullaan järjestämään useammin. Organisointi Arvioidut työmäärät ja resurssit epäonnistuvat 3 4 Projektipäälliköiden tehottomuus tai kokemuksen puute Organisointi Organisointi Projektipäälliköt pyrkivät perehtymään tuleviin asioihin yhdessä ja motivoimaan toisiaan tehokkaampaan työskentelyyn. Kokemuksen puute tullaan korvaamaan itseopiskelulla ja perehdytyksellä. Aikataulutus ja muut projektin edistymiselle tärkeät asiat eivät toimi halutulla tavalla Projektiryhmän jäsenillä ei ole ennestään sen suurempaa kokemusta PHP ohjelmointikielestä tai verkkototeutuksesta. Kokemus perustuu lähinnä opistolla käytyihin alkeiskursseihin. Vähäinen

18 Luuppi Projektisuunnitelma 18 / 19 kokemus yhdistettynä projektiin sisältyvään laajaan vaatimuslistaan voi tuloksena olla pahastikin keskeneräinen sovellus. Tammikuun loppupuolella, kun projekti on lopussa, kaksi ryhmän jäsentä lähtee ulkomaille, joka aiheuttaa tiukkaa aikataulutusta projektin alkupuoliskolle toteutuksen suhteen. Riskinä on siis työresurssien vaje verrattuna jäljellä olevien kehitystehtävien vaatimaan aikaan. Projektin paisuminen asiakkaan toimesta on myös yksi riskeistä, joka tulee projektia hallittaessa pitää hallinnassa oikeilla toimenpiteillä. Asiat tulee siis aikatauluttaa harkiten sekä ongelmia ja vaatimuksia puida palavereissa sekä katselmoinneissa Riskien seuranta Riskien tilannetta seurataan koko projektin ajan ja viikkopalavereissa käydään läpi meneillään olevaan sprinttiin oleellisesti liittyvät riskit. Muut projektiin liittyvät ongelmat ja niiden liittyminen ja mahdollinen vaikutus jo tunnistettuihin riskeihin arvioidaan myös viikoittaisissa tapaamisissa. Riskilistaa päivitetään uusien tunnistettujen riskien ilmaantuessa ja jo tunnistettujen riskien realisoituessa. Palavereissa on myös tarkoituksena keskustella mahdollisista riskeistä ja niiden todennäköisyyden vähentämisestä. 11 Koulutussuunnitelma 11.1 Projektiryhmän sisäinen koulutus Varsinainen koulutus jätetään ryhmän jäsenen vastuulle, eli hänen tulee perehtyä hänelle annettuun tehtävään itsenäisesti. Ryhmän toimiva sisäinen kommunikaatio mahdollistaa tarvittaessa vertaistuen. Ongelmatilanteissa voidaan aina kysyä ratkaisuehdotuksia muilta ryhmän jäseniltä Asiakkaalle tarjottava koulutus Asiakkaalle tarjottava koulutus järjestetään kertaluontoisena opetustilaisuutena. Asiakas tulee perehdyttää sivuston rakenteeseen ja hallintaan, jotta tämä voi projektin jälkeen itse tuottaa ja muokata sivuston sisältöä. Projektin loputtua ylläpitopalveluita ei ole saatavilla. 12 Asennussuunnitelma Sivuston asentaa käyttöön projektiryhmä, joka pyrkii testaamaan sivustoa ennen sen käyttöönottoa, jotta sen toimintavarmuus taataan. Myös tietokantaa testataan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ennen asennusta. Vanha sivusto ja tietokanta otetaan talteen, jolloin sitä voidaan käyttää väliaikaisesti esim. mahdollisissa ongelmatilanteissa.

19 Luuppi Projektisuunnitelma 19 / Käyttöönottosuunnitelma Sivusto otetaan käyttöön asiakkaan toimesta, heidän vaatimustensa mukaan. Uusi tietokanta luodaan uuden sivuston tarpeisiin, joten tietokannan käyttöönotto ennen uuden sivuston valmistumista ei ole tarpeen. 14 Projektin kustannukset Projektiin on arvioitu käytettävän 1700 työtuntia. Palkan ollessa noin 30 euroa per tunti, niin projektin budjetiksi saadaan euroa. Arvioidut matkapuhelinkustannukset tulevat olemaan noin 100 euroa. Projektin paikallisen luonteen vuoksi matkakuluja ei arvioitu aiheutuvan laisinkaan. Projektin kokonaishinnaksi saadaan euroa kun voittomarginaali on 25 %. Työprojektissa pitäisi ottaa myös huomioon myös muut kiinteät kustannukset kuten tilavuokrat, laitteistokustannukset ja ohjelmistolisenssit, sekä arvioida kilpailija-analyysin perusteella onko hinta-arvio realistinen ja kilpailukykyinen. Pitää myös huomioida, että mikäli projektityötä toteuttaisi kokenut ryhmä, jolla on aikaisempaa kokemusta vastaavista projekteista, selkeä työn kuva ja valmis osaaminen tekniikoista ja käytettävistä ohjelmista, voitaisiin projekti toteuttaa merkittävästi vähäisemmällä työmäärällä ja näin ollen myös halvemmalla. Todellisuudessa projekti on asiakkaalle miltei ilmainen, sillä projekti toteutetaan opiskelijatyönä ilman korvauksia. Ainoat merkittävät kustannukset asiakkaalle syntyvät Luottokunnalta ostetusta digitaalisen maksun palvelusta joka mahdollistaa jäsenmaksun ja haalareiden maksamisen Internetissä. Tämän palvelun hinta on vain joitakin satoja euroja ja koska Luuppi Ry:llä on palvelu ollut käytössään jo aiemmin, voidaan katsoa, että uusia kustannuksia ei käytännössä synny. 15 Hylätyt ratkaisuvaihdoehdot ja jatkokehitysajatuksia 15.1 Hylätyt ratkaisuvaihtoehdot Alustaksi suunniteltiin projektin alussa Joomlaa, jolle järjestelmän olisi voinut toteuttaa. Suunnitelma kuitenkin hylättiin, koska haluttiin käyttää ohjelmistokehystä, joka ei aseta ns. suuria rajoitteita sovelluksen toteuttamiselle Jatkokehitysajatuksia Sovellusta tullaan jatkokehittämään Luuppi ry:n toimesta, joten jatkokehitysajatukset jäävät asiakkaan suunnitelmien varaan. Sovellukseen voidaan suhteellisen helposti toteuttaa erilaisia moduuleita tarpeiden mukaan. Projektin päämääränä oli toteuttaa teknisesti mallikelpoinen alusta, jolle on tehokasta toteuttaa jatkoa.

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä ESITUTKIMUS Polku Versio 0.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi janne.pihlajaniemi@iki.fi Antti Jämsén antti.jamsen@uta.fi Maria Hartikainen maria.hartikainen@uta.fi Pekka Kallioniemi pekka.kallioniemi@uta.fi

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

Ryhmä (11) Numeropankki

Ryhmä (11) Numeropankki Tampereen teknillinen yliopisto Tietotekniikan laitos TIE-13100 Tietotekniikan projektityö Ryhmä (11) Numeropankki Projektisuunnitelma Tommi Blomster Jari Laaksonen Petri Tahvanainen Eemil Väisänen (vastaa

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio, testausraportti, 22.4.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 22.4.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 22.4.2002 Matti

Lisätiedot

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2. Projektiryhmä

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2. Projektiryhmä VAATIMUSMÄÄRITTELY Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas

Lisätiedot

Tietotekniikan Sovellusprojektit

Tietotekniikan Sovellusprojektit Tietotekniikan Sovellusprojektit Jukka-Pekka Santanen Tietotekniikan laitos 16.2.2010 Tavoitteena taitoja ja kokemusta projektimuotoisesta työtavasta ja ryhmätyöstä, projektin hallinnasta ja johtamisesta,

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Projektin tavoitteet

Projektisuunnitelma. Projektin tavoitteet Projektisuunnitelma Projektin tavoitteet Projektin tarkoituksena on tunnistaa erilaisia esineitä Kinect-kameran avulla. Kinect-kamera on kytkettynä tietokoneeseen, johon projektissa tehdään tunnistuksen

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

Convergence of messaging

Convergence of messaging Convergence of messaging Testaussuunnitelma The Converge Group: Mikko Hiipakka Anssi Johansson Joni Karppinen Olli Pettay Timo Ranta-Ojala Tea Silander Helsinki 20. joulukuuta 2002 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Dokumentin nimi LOGO:) Tampereen teknillinen yliopisto. Ryhmä XXX: Projektiryhmän nimi Projektin nimi

Dokumentin nimi LOGO:) Tampereen teknillinen yliopisto. Ryhmä XXX: Projektiryhmän nimi Projektin nimi Tampereen teknillinen yliopisto Ohjelmistotekniikan laitos OHJ-3500 Ohjelmistotuotannon projektityö LOGO:) Ryhmä XXX: Projektiryhmän nimi Projektin nimi Dokumentin nimi Jakelu: (Ryhmä) (Kurssihenkilökunta)

Lisätiedot

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu 1. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu valmistelee toimeksiannon. määrittää seuraavan kauden tarjonnan. Valitaan kehitysaiheet lle työstettäväksi. Yhteys n yhteyshenkilöön. Ollaan

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI Jani Niemi Eurajoen kristillinen opisto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 1 ASIAKKAAN JA PROJEKTIN ESITTELY...1 1.1 Aikataulu...1 2 SUUNNITTELU...2 2.1

Lisätiedot

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE Arviointilomake on tarkoitettu Sovellusprojektin vastaavan ohjaajan arvioinnin tueksi, eikä sillä siten tule korvata erillistä projektilausuntoa. Useaa arviointikohtaa

Lisätiedot

Projektisopimus. 1. Sopimuksen osapuolet. 2. Määrittelyt. 2.1 Johtoryhmä. 2.2 Suunnitteludokumentit

Projektisopimus. 1. Sopimuksen osapuolet. 2. Määrittelyt. 2.1 Johtoryhmä. 2.2 Suunnitteludokumentit Projektisopimus 1. Sopimuksen osapuolet Projektin toimeksiantaja (jäljempänä Tilaaja) on Jyväskylän yliopiston alaisista organisaatiosta koostuva ryhmä, johon kuuluvat: Virtuaaliyliopisto ja Hallinnon

Lisätiedot

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria Sivu: 1 / 10 Testausdokumentti Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto Versiohistoria Versio Päivitykset 0.4 Lisätty mod_form.php -tiedostoon liittyvät testit 0.5 Lisätty johdanto 1.0 Dokumentti

Lisätiedot

Suunnitteluvaihe prosessissa

Suunnitteluvaihe prosessissa Suunnittelu Suunnitteluvaihe prosessissa Silta analyysin ja toteutuksen välillä (raja usein hämärä kumpaankin suuntaan) Asteittain tarkentuva Analyysi -Korkea abstraktiotaso -Sovellusläheiset käsitteet

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio, testausraportti, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 11.2.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 11.2.2002 Matti Peltomäki

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi hankinnoissa Juha Yrjölä

Avoin lähdekoodi hankinnoissa Juha Yrjölä Avoin lähdekoodi hankinnoissa 9.6.2016 Juha Yrjölä Mitä on avoin lähdekoodi? 1. Lähdekoodi tulee jakaa ohjelmiston mukana tai antaa saataville joko ilmaiseksi tai korkeintaan luovuttamiskulujen hinnalla.

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI Jani Niemi Eurajoen kristillinen opisto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 1 ASIAKKAAN JA PROJEKTIN ESITTELY...1 1.1 Aikataulu...1 2 SUUNNITTELU...1 2.1

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Tiput-ryhmä Ohjelmistotuotantoprojekti

Projektisuunnitelma. Tiput-ryhmä Ohjelmistotuotantoprojekti Projektisuunnitelma Tiput-ryhmä 10.10.2006 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti Grönholm Peter Hautamäki Marja Koski Marja-Ilona Lavi Rakel Piela Riitta, projektipäällikkö Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Projektiryhmä Tete Work-time Attendance Software. Henkilökohtainen SE harjoitus: loppuraportti

Projektiryhmä Tete Work-time Attendance Software. Henkilökohtainen SE harjoitus: loppuraportti Projektiryhmä Tete Work-time Attendance Software Henkilökohtainen SE harjoitus: loppuraportti Projektin etenemisen seuranta ja kontrollointi Niilo Fredrikson T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 2(8)

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen Käyttöohje projektien toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...3

Lisätiedot

IT ja viestintäteknologia

IT ja viestintäteknologia IT ja viestintäteknologia 206 Verkkosivujen tuottaminen Kuva: Skills Finland / Markku Heikkilä Lajivastaavat Miikka Merikanto 1 / 12 Suomen Liikemiesten Kauppaopisto miikka.merikanto(at)businesscollege.fi

Lisätiedot

Projektin suunnittelu. Pienryhmäopetus - 71A00300

Projektin suunnittelu. Pienryhmäopetus - 71A00300 Projektin suunnittelu Pienryhmäopetus - 71A00300 Projektikanvaasi Mikä on projektikanvaasi? Visuaalinen työkalu projektitiimille, joka helpottaa projektin suunnittelussa ja projektin tavoitteiden kommunikaatiossa

Lisätiedot

A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen

A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen 1 AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen Projektisuunnitelma Tommi Salminen, Hanna Ukkola, Olli Törmänen 19.09.2014 1 Projektin

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus

Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus Ville Toiviainen Tomi Tuovinen Lauri af Heurlin Tavoite Projektin tarkoituksena on luoda valmis sekvenssiohjelma säätötekniikan

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Toiminnallinen määrittely: Editori Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.01 7.11.01 Pekka Koskinen Alustava sisällysluettelo 0.1 12.11.01 Pekka

Lisätiedot

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Kulttuurituotanto projektina Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Tuotannon vaiheet (IDEA) tavoitteiden määrittely määrälliset, laadulliset, taloudelliset suunnittelu toteutus

Lisätiedot

Sähköisen projektikansion dokumentointi Innon levyasemalle \\kapa10\inno

Sähköisen projektikansion dokumentointi Innon levyasemalle \\kapa10\inno Valmistelu Suunnittelu ja organisointi Aloitus Toteutus Päätös Projektiidea, tarjous ja into tehdä! Valmentajan / ohjaavan opettajan nimeäminen Projektitiimin kokoaminen / roolit Sopimus toimeksiantajan

Lisätiedot

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3 AgilElephant SEPA Diary Petri Kalsi 55347A Heikki Salminen 51137K Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: PK&HS Sivu 1 / 7 Dokumenttihistoria Revisiohistoria Revision päiväys: 29.11.2004 Seuraavan

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Labra

Testaussuunnitelma Labra Testaussuunnitelma Labra Helsinki 25.8.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 1 Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9+1op) Projektiryhmä Anssi Kapanen,

Lisätiedot

SharePoint verkkopalvelualustana

SharePoint verkkopalvelualustana SharePoint verkkopalvelualustana Agenda Onko Microsoft onnistunut pyrkimyksissään kehittää SharePointia nykyaikaiseksi verkkojulkaisualustaksi? Vieläkö se mielletään lähinnä dokumenttienhallintaan sopivana

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Vaatimusmäärittely Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 12.10.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 0.2 17.10.01 Pekka Koskinen Lisätty vaatimuksia

Lisätiedot

Aika: keskiviikkona klo 10: Paikka: sovellusprojektien kokoushuone Ag C226.2, Jyväskylän yliopisto

Aika: keskiviikkona klo 10: Paikka: sovellusprojektien kokoushuone Ag C226.2, Jyväskylän yliopisto Parsi-projektin 11. palaveri Aika: keskiviikkona 18.5. klo 10:18-12.13. Paikka: sovellusprojektien kokoushuone Ag C226.2, Jyväskylän yliopisto Pöytäkirja laadittu: 18.5.2011 Pöytäkirjaa muokattu: 23.5.2011

Lisätiedot

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta Asiantuntijaseminaari Helsinki 26.11.2013 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto (KITT) KITT = Kirjastotilastotietokanta

Lisätiedot

Power Steering for ATV

Power Steering for ATV AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Power Steering for ATV 27.1.2014 Juuso Meriläinen Antti Alakiikonen Aleksi Vulli Meriläinen, Vulli, Alakiikonen 1/6 Projektin tavoite Projektityössä

Lisätiedot

A4.1 Projektityö, 5 ov.

A4.1 Projektityö, 5 ov. A4.1 Projektityö, 5 ov. Kurssin esitietovaatimuksia Kurssin tavoitteista Kurssin sisällöstä Luentojen tavoitteista Luentojen sisällöstä Suoritustavoista ja -vaatimuksista Arvostelukriteereistä Motivointia

Lisätiedot

Ohjelmistotuotteen hallinnasta

Ohjelmistotuotteen hallinnasta Ohjelmistotuotteen hallinnasta Luennon tavoitteista Luennon sisällöstä Motivointia Lähteinä: Haikala ja Märijärvi, Ohjelmistotuotanto Royce, Software Project Management, A Unified Framework 1 Tavoitteista

Lisätiedot

Yhteenvetodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 5.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Yhteenvetodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 5.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Yhteenvetodokumentti Boa Open Access Helsinki 5.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Ilmari

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely. Kymenlaakson partiopiirin jäsenrekisteri

Vaatimusmäärittely. Kymenlaakson partiopiirin jäsenrekisteri Vaatimusmäärittely Kymenlaakson partiopiirin jäsenrekisteri SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tarkoitus ja kattavuus... 3 1.2 Tuote ja sen ympäristö... 3 1.3 Määritelmät, termit ja käytetyt lyhenteet... 4 1.4

Lisätiedot

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio 1 Loppuraportti Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu Versio 1.0 15.1.2006 2 Sisällys Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2

Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2 Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2 Monimutkaisuus: Mahdoton ymmärtää kaikki ohjelman tilat Uusien toimintojen lisääminen voi olla vaikeaa Ohjelmista helposti vaikeakäyttöisiä Projektiryhmän sisäiset kommunikointivaikeudet

Lisätiedot

JulkICTLab projektien tilannekatsaukset 06/2015

JulkICTLab projektien tilannekatsaukset 06/2015 JulkICTLab projektien tilannekatsaukset 06/2015 Hallinnon karttapalvelu Työn alla / Jatkuu Valmis Tulossa seuraavaksi Projektin sisäinen valmius Palvelun seuraavan version suunnittelu Asennukset Labiin

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Koskelo. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma. Koskelo. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma Koskelo Helsinki 16.12.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Tom Bertell Johan

Lisätiedot

KYSELYPALVELU HARAVA. Tietoisku. Dimenteq Oy. Julkinen Dimenteq Oy 2012

KYSELYPALVELU HARAVA. Tietoisku. Dimenteq Oy. Julkinen Dimenteq Oy 2012 KYSELYPALVELU HARAVA Tietoisku Dimenteq Oy SADE - HARAVA Ympäristöministeriön tilaama palvelu, osana SADe-ohjelmaa (Sähköisen asioinnin ja demokratian edistämisen vauhdittamisohjelma) Asumisen ja Rakentamisen

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 VIIME KERRALLA MENETELMIÄ Musta laatikko Valkea laatikko Harmaa laatikko Regressio Automaatio Rasitus (kuormitus)

Lisätiedot

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1 Tutkittua tietoa T. Dybå, T. Dingsøyr: Empirical Studies of Agile Software Development : A Systematic Review. Information and Software Technology 50, 2008, 833-859. J.E. Hannay, T. Dybå, E. Arisholm, D.I.K.

Lisätiedot

Harjoitustyö 3: Verkkosivujen toiminnallisuus (JavaScript)

Harjoitustyö 3: Verkkosivujen toiminnallisuus (JavaScript) Harjoitustyö 3: Verkkosivujen toiminnallisuus (JavaScript) Kurssin toisessa harjoitustyössä tutustutaan verkkosivujen toiminnallisuuden toteuttamiseen JavaScript:n avulla. Lisäksi käydään läpi verkkosivuston

Lisätiedot

WCLIQUE. Ohjelmistoprojekti. Testaussuunnitelma

WCLIQUE. Ohjelmistoprojekti. Testaussuunnitelma TKK/DISKO/Tik-76.115 WCLIQUE Projektiryhmä Clique http://www.hut.fi/jekahkon/wclique/testplan.html WCLIQUE Ohjelmistoprojekti Projektiryhmä Clique: Janne Dufva, 75008T, email: janne.dufva@nokia.com, 75014C,

Lisätiedot

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12. Scrum is Not Enough Scrum ei riitä Ari Tanninen & Marko Taipale Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.2009 Ari Tanninen Vanhempi ohjelmistoinsinööri Marko Taipale Teknologiajohtaja,

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Dynaamisiin tapahtumapuihin perustuva todenna ko isyyspohjainen riskianalyysi ydinvoimalamallille

Dynaamisiin tapahtumapuihin perustuva todenna ko isyyspohjainen riskianalyysi ydinvoimalamallille Dynaamisiin tapahtumapuihin perustuva todenna ko isyyspohjainen riskianalyysi ydinvoimalamallille Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari MS -E2177, projektin väliraportti Asiakas: VTT Oy ja Riskpilot

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIOHJE. Opiskelijoiden Office 365 for Education -palveluun

SÄHKÖPOSTIOHJE. Opiskelijoiden Office 365 for Education -palveluun SÄHKÖPOSTIOHJE Opiskelijoiden Office 365 for Education -palveluun 1 Ohjeen nimi Vastuuhenkilö Sähköpostiohje Järjestelmäasiantuntija Pekka Patrikka Voimaantulo 15.08.2013 Muutettu viimeksi 16.08.2013 Tarkistettu

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Boa Open Access. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Projektisuunnitelma. Boa Open Access. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Projektisuunnitelma Boa Open Access Helsinki 4.2.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Ilmari

Lisätiedot

Tiedote 13.8.2013. Projekti I -kurssin Tilaajalle

Tiedote 13.8.2013. Projekti I -kurssin Tilaajalle Tiedote 13.8.2013 Projekti I -kurssin Tilaajalle Projekti I on tietojenkäsittelytieteiden laitoksen (TOL) pääaineopiskelijoille tarkoitettu, pakollinen, 7 op:n opintojakso ajoitettuna 3. opintovuodelle.

Lisätiedot

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Käyttöohje Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset 0.1

Lisätiedot

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen Yksinkertaista. Me autamme. TM Ceriffi Oy Ver 3.0 22.11.2015 Mikko Kettunen UKK, ISO 9001:2015 Usein kysytyt kysymykset ISO 9001 uudistumisesta Mikä on ISO 9001? Milloin uudistus tapahtuu? Mitä muutos

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje 19.5.2015 Laitevaatimukset Tietokoneessa tulee olla asennettuna: Web-kamera Mikrofoni ja kaiuttimet tai kuulokkeet Tietokoneen internet selaimen tulee

Lisätiedot

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Sisältö Dokumentissa on kuvattu Keimo-projektin riskienhallintasuunnitelma ja kulloinkin tunnistetut riskit. Dokumenttia päivitetään jokaiseen palautukseen. Päivämäärä

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Viulu

Projektisuunnitelma Viulu Projektisuunnitelma Viulu Kuusela Johannes Sjöblom Teemu Suominen Osma Ohjelmistotuotantoprojekti Helsinki 23.9.2004 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Versiohistoria Päivämäärä Versio

Lisätiedot

Kasi. Projektisuunnitelma. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Kasi. Projektisuunnitelma. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kasi Projektisuunnitelma Helsinki 1.5.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9+1op/6ov) Projektiryhmä Asiakas Lauri

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Good Minton Sulkapalloliiton kilpailutoiminnan rekisteriohjelma

Vaatimusmäärittely Good Minton Sulkapalloliiton kilpailutoiminnan rekisteriohjelma Vaatimusmäärittely Good Minton Sulkapalloliiton kilpailutoiminnan rekisteriohjelma Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006 10 05 Jani Eränen Alustava 0.2 2006 10 06 Jani Eränen Asiakirjapohja

Lisätiedot

VAATIMUSMÄÄRITTELY Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 4)

VAATIMUSMÄÄRITTELY Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 4) VAATIMUSMÄÄRITTELY Versio 1.0 (luonnos 4) Edited by Checked by Approved by Juha Parhankangas Luonnos 4 i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 1. JOHDANTO 2 1.1. Projektin luonne 2 1.2. Tarkoitus ja kattavuus

Lisätiedot

11. PALAVERIN PÖYTÄKIRJA. Jyväskylän Yliopisto Tietotekniikan laitos CONCEPT-projekti Paikka ja aika

11. PALAVERIN PÖYTÄKIRJA. Jyväskylän Yliopisto Tietotekniikan laitos CONCEPT-projekti Paikka ja aika Paikka ja aika Kokoustila Ag C223.1 tiistai klo 13:33-16:07 Läsnä Jouni Kallio(JK), liikuntabiologian laitoksen edustaja Lari Kannisto(LK), vastaava ohjaaja Petteri Kela(KELA), tekninen ohjaaja Pekka Kuuva(PK),

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

WWW-ohjelmoinnin kokonaisuus. WWW-OHJELMOINTI 1 Merkkauskielet. Merkkauskielten idea. Merkkauskielet (markup languages) Merkkauskielten merkitys

WWW-ohjelmoinnin kokonaisuus. WWW-OHJELMOINTI 1 Merkkauskielet. Merkkauskielten idea. Merkkauskielet (markup languages) Merkkauskielten merkitys WWW-OHJELMOINTI 1 WWW-ohjelmoinnin kokonaisuus SGML, XML, HTML WWW-selaimen sovellusohjelmointi WWW-palvelimen sovellusohjelmointi Eero Hyvönen Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto 26.10.2000

Lisätiedot

Liiketoimintasovellusten modernisointi - Anna sovelluksillesi uusi elämä. Sofor varmistaa investointiesi tehokkaan hyödyntämisen

Liiketoimintasovellusten modernisointi - Anna sovelluksillesi uusi elämä. Sofor varmistaa investointiesi tehokkaan hyödyntämisen Liiketoimintasovellusten modernisointi - Anna sovelluksillesi uusi elämä Sofor varmistaa investointiesi tehokkaan hyödyntämisen 1 Syitä liiketoimintasovellusten modernisointiin Sovellusten käyttötarkoitus

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

T harjoitustyö, kevät 2012

T harjoitustyö, kevät 2012 T-110.4100 harjoitustyö, kevät 2012 Kurssiassistentit T-110.4100@tkk.fi Tietotekniikan laitos Perustieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto 31.1.2012 Yleistä Kurssin osasuoritteita ovat kaksi osatenttiä,

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21204 Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Työn yleiset järjestelyt 14.9.2015 2 Valmistautuminen Ilmoittaudu kurssille Lue harjoitustyön nettisivut

Lisätiedot

Hybridivalvomon tilatiedon hallinnan kehittäminen

Hybridivalvomon tilatiedon hallinnan kehittäminen AS- 0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt 23.9.2014 Projektisuunnitelma Työn suorittaja: Niklas Paganus Työn ohjaaja: Leena Salo Hybridivalvomon tilatiedon hallinnan kehittäminen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutettavat interaktiiviset sovellukset Selvitys GPL-lisensoinnin tuomat ongelmat

Digi-tv vastaanottimella toteutettavat interaktiiviset sovellukset Selvitys GPL-lisensoinnin tuomat ongelmat Selvitys GPL-lisensoinnin tuomat ongelmat Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Ongelman kuvaus...4 3. Eri tulkinnat GPL-lisenssistä...5 3.1. Tiukka tulkinta...5 3.2. Väljä tulkinta...5 3.3. Kompromissitulkinta...5

Lisätiedot

HTML5 -elementit jatkuu

HTML5 -elementit jatkuu HTML5 -elementit jatkuu Harjoitus: xhtml.htm -> html5.htm Muuta tämä xhtml dokumentti HTML5:ksi: http://users.metropolia.fi/~norrm/s12/kalasu/xhtml.htm Validoi myös koodisi: http://validator.w3.org/ "Mallivastaus"

Lisätiedot

PROJEKTI- OSAAMISELLA HANKKEET HALTUUN!

PROJEKTI- OSAAMISELLA HANKKEET HALTUUN! PROJEKTIVALMENNUSTEN HYÖDYT Antaa ymmärrystä projektityön kokonaisuudesta ja sen onnistuneen läpiviennin edellyttämästä osaamisesta Luo systematiikan ja antaa S-ryhmän työvälineet osallistujien käyttöön,

Lisätiedot

On-line mittausten kunnonvalvonta vedenpuhdistusprosessissa PROJEKTISUUNNITELMA

On-line mittausten kunnonvalvonta vedenpuhdistusprosessissa PROJEKTISUUNNITELMA On-line mittausten kunnonvalvonta vedenpuhdistusprosessissa PROJEKTISUUNNITELMA Tomi Lukkarinen AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan Projektisuunnitelma 2 (11) Sisältö 1. Tehtävänkuvaus... 4 1.1

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Vapaapäivien optimointi

Vapaapäivien optimointi Mat-2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Vapaapäivien optimointi Väliraportti, 4.4.2014 Asiakas: Computational Intelligence Oy Projektiryhmä: Teemu Kinnunen (projektipäällikkö) Ilari Vähä-Pietilä

Lisätiedot

Yksikkötestaus. import org.junit.test; public class LaskinTest public void testlaskimenluonti() { Laskin laskin = new Laskin(); } }

Yksikkötestaus. import org.junit.test; public class LaskinTest public void testlaskimenluonti() { Laskin laskin = new Laskin(); } } Yksikkötestauksella tarkoitetaan lähdekoodiin kuuluvien yksittäisten osien testaamista. Termi yksikkö viittaa ohjelman pienimpiin mahdollisiin testattaviin toiminnallisuuksiin, kuten olion tarjoamiin metodeihin.

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA ICT Standard Forum PROJEKTISUUNNITELMA PROJEKTIN PERUSTIEDOT

PROJEKTISUUNNITELMA ICT Standard Forum PROJEKTISUUNNITELMA PROJEKTIN PERUSTIEDOT PROJEKTISUUNNITELMA PROJEKTIN PERUSTIEDOT Hankkeen nimi: Hankkeen omistajat Pääkaupunkiseudun seurakuntien Seppo Simola, Urpu Sarlin, Pauli Juusela viestintäyhteistyö Hankepäällikkö Seppo Simola Projektin

Lisätiedot

ADM Arkkitehtuuritason automaatio #tdarc

ADM Arkkitehtuuritason automaatio #tdarc ADM Arkkitehtuuritason automaatio #tdarc Kalle Launiala http://abstractiondev.wordpress.com kalle.launiala@citrus.fi Ohjelmistoteollisuus elää murrosta Ohjelmistoteollisuudesta halutaan perusteollisuutta

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

AC Hannes Statistics Tool. Ilkka Hakkarainen

AC Hannes Statistics Tool. Ilkka Hakkarainen AC Hannes Statistics Tool Ilkka Hakkarainen 24.3.2011 Sisältö 1 Johdanto 2 1.1 Järjestelmän tarkoitus........................ 2 1.2 Toimintaympäristö.......................... 2 1.3 Rajaukset...............................

Lisätiedot

Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt

Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt Riskienhallintamenettelyt 1 (7) Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt Riskienhallintamenettelyt 2 (7) SISÄLTÖ 1 PERIAATTEET JA TAVOITTEET... 3 2 ORGANISOINTI JA VASTUUT... 4 3 RISKIENHALLINTAPROSESSI...

Lisätiedot

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima Esityksen sisältö Johdanto Yleistä leimausmenettelystä ja leimasta Leimausmenettelyn vaiheet Kuinka määrittelyjen mukaisuus testataan: esimerkkejä testitapauksista Olennaisimmat kysymykset leimausmenettelyn

Lisätiedot

Siirtokeskeytysprosessin kehittäminen. KÄYTTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS 3/2013 Arto Pahkin

Siirtokeskeytysprosessin kehittäminen. KÄYTTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS 3/2013 Arto Pahkin Siirtokeskeytysprosessin kehittäminen KÄYTTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS 3/2013 Arto Pahkin 17.9.2013 Tavoitteena Toimintamallit siirtokeskeytystarpeiden hallinnassa yhdenmukaistetaan (investoinnit, kunnonhallinta,

Lisätiedot

Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods. Espoo Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki

Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods. Espoo Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods Espoo 29.9.2016 Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki Sisältö Työn tausta Ongelman asettelu Metodiikka Kehitysprojekti

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium.

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium. Raportoitavan hankkeen perustiedot Hankkeen nimi: Kiinnostava arkkitehtuuri Hankkeen vastuutaho (hankkeen hallinnoija): Openhouse ry Y-tunnus: 2343039-6 Toimipaikka (osoite ja postinumero): c/o Jussi Murole,

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot