Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2"

Transkriptio

1 Projektisuunnitelma Luuppi verkkoportaali versio 1.2 Petri Ikävalko Panu Tunttunen Eero Jaakonaho Mikko Kuivanen Kari Jussila Julius Torkkeli Johannes Lampela

2 Luuppi Projektisuunnitelma 2 / 19 Versiohistoria Päiväys Versio Muutokset Muutoksien syyt Tekijät Tarkennuksia, korjauksia ja lisäyksiä Dokumentin koostaminen - Useita korjauksia, muutoksia ja sisällön lisäyksiä Huom: - Dokumentista puuttuu edelleen lukujen 14 ja 15 sisältö - Vaatii vielä täydellisen oikoluvun - Sisältöä pitää tuottaa enemmän -> tarkentaa sisältöä? Puutteellisia kappaleita ja virheitä Keskeneräinen dokumentti Panu Tunttunen Petri Ikävalko, Panu Tunttunen Ensimmäinen versio - Työryhmä

3 Luuppi Projektisuunnitelma 3 / 19 Sisällysluettelo Versiohistoria Johdanto Tarkoitus ja kattavuus Tuote ja ympäristö Määritelmät, termit ja lyhenteet Viitteet Yleiskatsaus Nykyinen järjestelmä Vanha järjestelmä Muut vastaavat järjestelmät Hyödyt ja haitat Projektin hyödyt Projektin haitat Projektin organisointi Henkilöstö Sidosryhmät Asiantuntijat Asiakas Projektiryhmän koon muuttaminen Projektin tavoitteet ja päättyminen Projektiryhmän tavoitteet Asiakkaan tavoitteet Projektin tavoitteet Projektin keskeyttämiskriteerit Projektin päättymiskriteerit Projektin ositus ja vaiheistus Välineet ja ympäristö Selaimet Järjestelmä Versionhallinta Dokumentointi Vaiheistus ja menetelmät Työmääräarviot... 13

4 Luuppi Projektisuunnitelma 4 / Lopullinen tuote Seuranta, ohjaus ja tiedottaminen Ryhmän sisäinen Ulkopuolinen Asiakas Kurssi Standardit, direktiivit ja määräykset Standardit ja suositukset Toimituspaketti ja takuu Luottamuksellisuus Tekijänoikeudet, käyttöoikeudet ja lisenssit Riskienhallintasuunnitelma Selite merkinnöistä Todennäköisyysaste Vakavuusaste Riskiluettelo Riskien seuranta Koulutussuunnitelma Projektiryhmän sisäinen koulutus Asiakkaalle tarjottava koulutus Asennussuunnitelma Käyttöönottosuunnitelma Projektin kustannukset Hylätyt ratkaisuvaihdoehdot ja jatkokehitysajatuksia Hylätyt ratkaisuvaihtoehdot Jatkokehitysajatuksia... 19

5 Luuppi Projektisuunnitelma 5 / 19 1 Johdanto 1.1 Tarkoitus ja kattavuus Tämä projektisuunnitelma on toteutettu Tampereen yliopiston projektityökurssin Luuppi projektille. Tässä dokumentissa on kuvattu projektin tarkoitus ja sisältö. Lisäksi dokumentissa kuvataan projektin aikataulu, riskienhallinta ja henkilöstöresurssit. Dokumentti on tarkoitettu yleiseksi ohjeeksi projektin toteuttajille, sekä asiakkaalle ja antaa yleiskuvan mitä pitää tehdä ja koska. Dokumentti päivittyy tarpeen mukaan projektin edetessä, jotta se vastaa todellisuutta ja on ajan tasalla. 1.2 Tuote ja ympäristö Projektin tuote on Tampereen yliopiston matematiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden ainejärjestö Luuppi Ry:lle tehtävät uudet kotisivut. Käyttäjinä tulevat olemaan Luupin jäsenet, muut opiskelijat, sekä kaikki Luupin toiminnasta kiinnostuneet tahot. Sivustojen ylläpitoa varten tarvitaan asiakkaalta web-palvelin. Palvelimella tulee olla PHP -tuki, sekä MySQL -tietokanta. Loppukäyttäjä ei tarvitse sivujen käyttöön, kuin jonkin tunnetun www - selaimen. 1.3 Määritelmät, termit ja lyhenteet PHP (Hypertext Preprocessor) Palvelimella suoritettava ohjelmointikieli, joka mahdollistaa verkkosivustojen dynaamisen toiminnan. MySQL Relaatiotietokanta verkkosovelluksiin. XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) Staattisten verkkosivustojen toteutukseen tarkoitettu kuvauskieli. CSS (Cascading Style Sheets) Verkkosivustoiden tyylimäärittelyihin käytetty kuvauskieli. PDF (Portable Document Format) Adoben tiedostomuoto laitteistoriippumattomaan dokumenttien kuvaukseen Ohjelmistokehys (Framework) Tietyn ohjelmistokielen kehys, joka tarjoaa valmiin pohjan toteuttamisen helpottamiseksi. Sisältää valmiita toimintoja, luokkia, malleja ja kirjastoja nopeuttamaan ja vähentämään ylimääräistä kehitystyötä.

6 Luuppi Projektisuunnitelma 6 / 19 Subversion (SVN) Versionhallintatyökalu, jonka avulla ryhmän eri ohjelmistokehittäjät työskentelevät synkronoidusti samojen tiedostojen parissa ilman, että versioristiriitoja pääsee tapahtumaan lokalisoidusta kehityksestä poiketen. Digitaalinen maksupalvelu (DMP) Projektissa käytetään Luottokunnan toteuttamaa Digitaalista maksupalvelua joka mahdollistaa verkkokaupan maksujen hallinnan. Tätä ratkaisua tarvitaan mahdollistamaan Luuppi Ry:n jäsenmaksujen ja haalarien oston maksaminen. Palvelu liitetään osaksi verkkokauppaa tai tilausjärjestelmää HTML-lomakkeen tai XML-rajapinnan kautta. 1.4 Viitteet Projektin sivusto: Käytetyn PHP-ohjelmistokehyksen kotisivut: Kurssin kotisivut: https://projectwiki.cs.uta.fi/wiki/main_page Scrum -ohjelmistokehitysmalli: 1.5 Yleiskatsaus 1. Johdanto Kertoo dokumentista ja projektista yleisesti 2. Nykyinen järjestelmä Nykyisen järjestelemän kuvausta 3. Hyödyt ja haitat Projektin tuomat edut ja mahdolliset haittapuolet 4. Projektin organisointi Kertoo projektin organisoinnista tarkemmin 5. Projektin tavoitteet ja päättyminen Projektin tavoitteiden ja läpiviennin kuvaus 6. Projektin ositus ja vaiheistus Projektin jako osakokonaisuuksiinsa 7. Seuranta, ohjaus ja tiedottaminen Työkaluja projektin läpivientiin 8. Standardit, direktiivit, määräykset Toteutusta ohjaavat määritelmät 9. Riskienhallintasuunnitelma Kuinka selvitä mahdollisista ongelmista 10. Koulutussuunnitelma Projektiin liittyvä koulutus 11. Asennussuunnitelma Tuotteen lopullinen siirto asiakkaalle 12. Käyttöönottosuunnitelma Miten asiakas saa tuotteen käyttöönsä 13. Kustannukset Projektin kokonaiskustannukset 14. Hylätyt ratkaisuvaihtoehdot ja jatkokehitysajatuksia Esille tulleita toteutus- ja kehittämisratkaisuja 15. Projektin tehokkuus ja onnistuminen - Arvio projektista kokonaisuutena

7 Luuppi Projektisuunnitelma 7 / 19 2 Nykyinen järjestelmä 2.1 Vanha järjestelmä Asiakkaalla on käytössään sivusto, joka pohjautuu CMS järjestelmään. Sivustolle on lisätty toiminnallisuutta erilaisten moduulien avulla, joiden integroinnissa ja/tai kehittämisessä ei ole käytetty teknisesti kannattavaa ohjelmistokoodia. Sivuston eri toiminnot ovat räätälöity vain ja ainoastaan tiettyä tarkoitusta varten, jonka tuloksena koodin uudelleenkäytettävyys ja jälleenkehitys mahdollisuudet ovat olemattomia. 2.2 Muut vastaavat järjestelmät Vastaavia CMS järjestelmiä on käytössä monilla ainejärjestöillä. Käytännössä kaikki järjestelmät ovat räätälöity kunkin ainejärjestön tarpeiden mukaan. Valmista järjestelmää, mitä voitaisiin ajatella käytettäväksi tässä projektissa, ei ole löytynyt. Asiakkaan toimeksiannossa antamien vaatimusten pohjalta ei ollutkaan todennäköistä, että valmista järjestelmää olisi löytynyt. 3 Hyödyt ja haitat 3.1 Projektin hyödyt Luuppi ry saa uuden nettisivuston, jonka avulla se pystyy hallitsemaan käyttäjätunnuksia, tapahtumia, liittymismaksujen ja haalareiden maksujen hoitamista sähköisesti, sekä henkilöiden hakurekisteri. Mahdollisia muita toimintoja myös kuinka paljon projektin edetessä ehditä hoitamaan. Hyötyinä mainittakoon myös, että projektiin osallistuvat saavat kokemusta, sekä opintopisteitä. 3.2 Projektin haitat Haittojen määrä on hyvin minimaalinen, mutta näistä mainittakoon, että projektissa ei välttämättä ehditä suorittaa kaikkia asiakkaan mainitsemia alemman prioriteetin toimintoja, vaikkakin projektissa pyritään myös kaikki nämä toteuttamaan.

8 Luuppi Projektisuunnitelma 8 / 19 4 Projektin organisointi 4.1 Henkilöstö Projektiryhmä koostuu kahdesta projektipäälliköstä, viidestä projektityöntekijästä sekä käytettävyysryhmän kautta osa-aikaisena toimivasta käytettävyysasiantuntijasta. Kaikki projektin henkilöt ovat Tampereen yliopiston opiskelijoita. Projektipäälliköt suorittavat ohjelmistoprojektin johtaminen -kurssia. Työtekijät ovat projektityö -kurssilla olevia opiskelijoita. Projektipäälliköt: Petri Ikävalko Panu Tunttunen Projektityöntekijät: Eero Jaakonaho o o käyttöliittymätoteutus ohjelmointi Mikko Kuivanen o o tietokanta ohjelmointi Johannes Lampela o ohjelmointi Kari Jussila o ohjelmointi Julius Torkkeli o ohjelmointi Käytettävyysasiantuntija: Saila Oldén 4.2 Sidosryhmät Asiantuntijat Projektissa toimii käytettävyysasiantuntija kurssille osallistuvana opiskelijana. Lisäksi käytettävissä on graafikko asiakkaan puolelta Asiakas Projektin asiakas on Luuppi ry, jonka yhteyshenkilönä toimii Tuomas Tauriala. Asiakas tulee ylläpitämään ja edelleen kehittämään valmista tuotetta kokonaisuudessaan. 4.3 Projektiryhmän koon muuttaminen Ryhmän koon muuttuminen voi aiheutua ryhmän jäsenen eroamisesta, jos jäsen esimerkiksi päättää jättää kurssin kesken. Ryhmän jäsen voidaan myös erottaa ryhmästä, mikäli projektin johto katsoo sen aiheelliseksi toistuvien tehtävien laiminlyöntien tai rikkomusten takia.

9 Luuppi Projektisuunnitelma 9 / 19 Projektiryhmän koon muuttuessa projekti pyritään viemään suunnitellusti läpi. Tällöin ryhmän keskinäistä työnjakoa on sovitettava uuteen ryhmäkokoon sopivaksi. Työnjako on tehtävä niin, ettei yksittäisen ryhmän jäsenen työrasitus kasva kohtuuttoman suureksi. Tarvittaessa projektin toteutustapa mahdollistaa toteutettavien komponenttien määrän pienentämisen. Tätä vaihtoehtoa voidaan harkita, mikäli projektin läpivieminen täysimittaisena ei ole uudella ryhmäkoolla mahdollista. 5 Projektin tavoitteet ja päättyminen 5.1 Projektiryhmän tavoitteet Projektiryhmän tavoitteena on saada Luuppi -ainejärjestölle toimivat ja tarkoituksen mukaiset kotisivut. Tarkoitus on uudistaa vanhat sivut tarjoamalla käytettävämmät ja kattavammat sivut, joita on mahdollista käyttää myös mobiililaitteilla. Projektiryhmä pyrkii tuottamaan sivustoa asiakkaan ehdoilla. Projektiryhmän jäsenillä on aikaa projektiin 5h-20h viikossa. Ensisijaiset: Tutustua projektiluonteiseen työskentelyyn Oppia lisää teknisiä taitoja tekemällä (PHP, Ajax, jquery jne.) Suoriutua kurssista kurssiajan puitteissa Tehdä asiakkaalle kattavat sivut, joilla on vanhoja sivuja parempi käytettävyys Luoda sivustolle lisää toimintoja ja hyödyntää dynaamisuutta Toissijaiset: Toteuttaa erilaisia ominaisuuksia itse, kuten kalenteri Integroida esim. Facebook -toimintoja sivustolle 5.2 Asiakkaan tavoitteet Ensisijaiset: Suunnitella sivustolle ulkoasu, joka on graafisesti selkeä ja käytettävä Tehdä staattisia sivuja, jotka ovat helppoja päivittää Jäsenrekisteri ja käyttäjätunnustenhallinta Toteuttaa käyttäjille haku jäsenrekisteristä Toteuttaa mahdollisuus käyttää jäsenrekisteriä tapahtumiin ilmoittautuessa Sivustolle mahdollisuus liittyä Luuppiin ja maksaa liittymismaksu Jäsenrekisterin jäsenistä tilastotietoa sivustolle Tapahtumien toteutus kalenterimuodossa ja monipäiväisten tapahtumien selkeyttäminen Mahdollisuus saada tapahtumat ical -muodossa esim. Omaan kalenteriin Sponsoreiden näkyvyys joka sivuille Toissijaiset: Uutiset RSS -muodossa ulos Kuva-arkisto, joille käyttäjät voivat ladata (ja poistaa) kuviaan

10 Luuppi Projektisuunnitelma 10 / 19 Tenttiarkisto, jossa hakutoiminto ja upload -toiminto jäsenille Haalarien tilaus- ja maksu-mahdollisuus jäsenille Liikunta-sivujen korvaus staattisilla sivuilla Staattisille sivuille WYSIWYG -editori Toimivuus mobiililaitteilla Dokumentaation selkeys, jotta projektia on helppo kehittää eteenpäin Integroiminen Facebook -palveluun Ajaxin käyttöä mm. kalenterissa 5.3 Projektin tavoitteet Ensisijaiset: Toteuttaa vaatimusmäärittelyn mukainen lopputuote Luuppi ry:lle Hankkia kokemusta projektityöskentelystä Toimia tiiviisti ryhmässä kaikissa projektin osa-alueissa Toissijaiset: Suoriutua projektista aikataulun mukaisesti Pitää huolta, että jokainen panostaa tasapuolisesti projektiin ja ottaa vastuun tekemisistään 5.4 Projektin keskeyttämiskriteerit Projektin keskeyttäminen ei ole todennäköistä, sillä asiakas on yliopiston ainejärjestö, jolla ei ole varsinaista taloudellista intressiä. Suurin keskeyttämiskriteeri lienee työntekijöiden (opiskelijoiden) projektin keskeyttäminen tai projektin venyminen liian pitkäksi. Projektiryhmä on kuitenkin varsin suuri (6hlö + projektipäälliköt), ja asiakkaan vaatimukset voivat olosuhteiden pakosta joustaa, jos esimerkiksi 1-2 opiskelijaa keskeyttää projektissa työskentelyn, on silti mahdollista saada käyttökelpoinen tuote asiakkaalle. 5.5 Projektin päättymiskriteerit Projektin tärkeimmät päättymiskriteerit on asiakkaan tyytyväisyys tuotteeseen ja kurssin aika. Kaikkia asiakkaan esittämiä ominaisuuksia ei välttämättä pystytä kurssin aikana toteuttamaan, joten tärkeää projektin päättämisessä on myös hyvä dokumentointi. Selkeän dokumentoinnin avulla sivuston mahdollinen jatkaminen ja ominaisuuksien lisääminen helpottuu. Projektin päättymisestä päättävät projektipäälliköt ja asiakas.

11 Luuppi Projektisuunnitelma 11 / 19 6 Projektin ositus ja vaiheistus 6.1 Välineet ja ympäristö Järjestelmä tullaan toteuttamaan ja testaamaan Luuppi RY:n palvelimella. Järjestelmään tulee selainkäyttöliittymä, jonka tulisi toimia mahdollisimman monella nettiselaimella Selaimet Mozilla Firefox (versio 2-) Microsoft Internet Explorer (versio 7-) Apple Safari (versio 4-) Google Chrome (versio 9-) Opera (versio 11-) Järjestelmä Toteuttamiseen käytettävänä kielenä toimii PHP versio 5.x.x Kehitysympäristönä toimii NetBeans versio 6.x Tietokantana toimii MySQL versio 5.x Versionhallinta Subversion Yliopisto tarjoaa versionhallinnan palvelimen Dokumentointi Projektin dokumentointiin käytetään Microsoft Office -tuoteperheen ohjelmistoja, sekä Googledocs työkaluja 6.2 Vaiheistus ja menetelmät Projektissa käytetään SCRUM ohjelmistokehitysmallia. Tarkoituksena on pitää noin kolmen viikon mittaisia sprinttejä. Sprinttiin siis sisältyisi kuusi palaveria (ja tarvittaessa ylimääräinen workshop) ja yksi asiakastapaaminen, joka mahdollisesti tullaan käymään samassa ajankohdassa projektiryhmän palaverin kanssa. Palavereissa on tarkoituksena käsitellä projektissa toteutettuja asioita ja katselmoida retrospektiivisesti jo toteutettuja. Ryhmän on tarkoitus olla itseohjautuva, sekä jäseniään tukeva. Ongelmien ratkaisuja etsitään nopeasti toisten avustuksella, jolloin tyhjäkäynnin määrä minimoituu. Määrittelyvaihe: Esitutkimus, viikolla 38 Vaatimusmäärittely, viikolla 39 Projektisuunnitelma, viikolla 40 Toteutusvaihe:

12 Luuppi Projektisuunnitelma 12 / 19 Suunniteltu aikataulu on suuntaa antava ja siihen tullaan todennäköisesti tekemään muutoksia toteutettavien asioiden aikataulutuksen suhteen. Sivusto sisältää niin monia ominaisuuksia, että niiden läpikäyminen, suunnittelu, toteutus ja testaus tulevat viemään paljon aikaa projektissa. Viikko Tehtävä 38 - Esitutkimus - Sprint 1 alkaa 39 - Käytettävyyskartoitus - Käyttöliittymän ja arkkitehtuurin suunnittelu aloitetaan - Teknologioihin perehtyminen 40 - Projektisuunnitelman palauttaminen ja katselmointi - Teknologioihin perehtyminen jatkuu - Käyttöliittymän layout arvioitavaksi 41 - Sprint 2 alkaa - Tekninen toteutus alkaa - Framework käyttöön - Prototyypin toteutus - Tietokanta hyvälle mallille - Sivuston eri osioiden kevyttä suunnittelua - Staattisten sivujen editori (max. 2 henkilöä) 42 - Prototyyppi valmis - Prototyypistä käyttöliittymäksi - Jäsenrekisterin suunnittelua ja toteutusta - Versionhallinta jokaiselle haltuun ellei jo ole - Staattisten sivujen editori valmis - Uutishallinnan toteutus (1 henkilö) 43 - Käyttöliittymätestausta - Frameworkin opiskelua (vaatii panostusta!) - Käyttöliittymä valmis 44 - Sprint 3 alkaa - 1. henkilökohtainen raportti - Jäsenrekisterin toteutus jatkuu - Uutistenhallinta valmis Toteuttanut henkilö jatkaa RSS syötteiden toteuttamisella 45 - Tapahtumienhallinnan toteutus alkaa - Käyttöliittymän korjailua ja ehostamista - Framework opeteltu 46 - Jäsenrekisteri valmis - Osioiden suunnittelua ja toteutusta 47 - Sprint 4 alkaa - Jäsenrekisterin mahd. muutoksia ja säätöjä - Tapahtumienhallinnan toteutus jatkuu / valmis - Korjailua ja säätöä 48 - Projektin esittely - Yhden sivun tiivistelmä - Toteutus jatkuu 49 - Katselmointi - Tapahtumien hallinta ja kalenteri valmis ical tuen toteutus - Kokoushallinnan ja haalariverkkokaupan suunnittelu ja toteutus alkaa 50, 51 - Loma 1 - Sprint 5 alkaa - 2. henkilökohtainen raportti - Toteutus jatkuu 2 - Kokoushallinta ja haalariverkkokauppa valmis

13 Luuppi Projektisuunnitelma 13 / 19 - Kuvagallerian ja tenttiarkiston suunnittelu ja toteutus (saisi alkaa miltei jo aikaisemmin!) 3 - Toteutus jatkuu - Testausta - Korjailua 4 - Sprint 6 alkaa - Kuvagalleria ja tenttiarkisto valmis - Lisäominaisuudet toteutukseen 5, 6 - Lisäominaisuuksien toteutusta - Toimintojen testausta - Korjailua - Käytettävyystarkastelu 7 - Sprint 7 alkaa - Viimeistelyä 8 - Projektin esittely - Kertomus - Loppuraportti - 3. henkilökohtainen raportti - Lopputapaaminen projektin vastuuhenkilön kanssa - Projektin lopputuotteen toimittaminen CD:llä 6.3 Työmääräarviot Työmäärän arvio on tehty sen mukaisesti, kuinka paljon jokainen projektiin osallistuva pystyy antamaan aikaansa projektin eteen. Projektiryhmän jäsen Työtunteja viikossa Petri Ikävalko 8 Panu Tunttunen 12 Eero Jaakonaho 10 Mikko Kuivanen 10 Johannes Lampela 20 Kari Jussila 10 Julius Torkkeli 10 Saila Oldén 5 Yhteensä viikon projektissa tämä viikoittainen resursointi tekisi projektin kokonaistuntimääräksi n Käytettyjen tuntien määrät tulevat todellisuudessa vaihtelemaan varmasti eri viikkojen välillä. On toivottavaa ja tarpeellista, että projektiin liittyviä tehtäviä hoidetaan ennen määrättyjä aikarajoja, mikäli muut akuutit tehtävät on hoidettu. Toimittaessa näin odottamattomien ongelmien tuomat epätehokkaat työtunnit eivät pilaa kokonaisaikataulua. 6.4 Lopullinen tuote Sivusto rakennetaan asiakkaan tarjoamalle palvelimelle alusta alkaen. Tuotteen varsinainen luovutus asiakkaalle tapahtuu kuitenkin vasta projektin päättyessä. Asiakkaalle toimitetaan kaikki asiakkaan kannalta relevantit dokumentit, sekä mahdollisesti muita dokumentteja. Tuotteeseen ei

14 Luuppi Projektisuunnitelma 14 / 19 kuulu tuki- tai koulutuspalveluja. Projektin dokumentit löytyvät osoitteesta 7 Seuranta, ohjaus ja tiedottaminen 7.1 Ryhmän sisäinen Projektiryhmän, pääsääntöisin maanantaisin pidettävä, viikkopalaveri on ryhmän sisäisen seurannan perusta. Palaverissa käydään läpi edellisen viikon tehdyt tehtävät ja alkavan viikon tehtävät sekä kaikki muut ajankohtaiset projektiin liittyvät asiat. Keskiviikkoisin on mahdollisuus järjestää johonkin tiettyyn asiaan liittyviä workshoppeja. Ryhmällä on käytössä myös postituslista ja IRC-kanava IRCnet) joita käytetään ryhmän sisäisessä tiedottamisessa ja viestinnässä. 7.2 Ulkopuolinen Asiakas Asiakkaan kanssa järjestetään yksi palaveri joka sprintin aikana, eli noin kolmen viikon välein. Palaverin tarkoitus on esitellä asiakkaalle mahdollisia prototyyppejä ja saada asiakkaalta palautetta. Palaveri järjestetään mahdollisuuksien mukaan viikkopalaverin yhteydessä. Asiakkaalle toimitetaan myös kaikki projektiryhmän dokumentit kommentoitaviksi. Asiakas osallistuu myös projektin dokumenttien katselmointeihin. Asiakkaalle lähetetään viikoittain raportti projektin etenemisestä Kurssi Projektipäälliköt toimittavat projektin viikkoraportin kurssin vastuuhenkilölle joka viikon maanantaina. Viikkoraportti sisältää esimerkiksi tiedot siitä kuinka paljon projektiin on käytetty aikaa, missä vaiheessa projekti on, mahdollisista ongelmista ja siitä mitä projektissa on tarkoitus seuraavalla viikolla tehdä. Kurssin vastuuhenkilö osallistuu projektin katselmointeihin. 8 Standardit, direktiivit ja määräykset 8.1 Standardit ja suositukset W3C XHTML 1.0 Strict W3C CSS 2.1 PHP 5.2.x MySQL 5.x.x JavaScript jquery 1.5

15 Luuppi Projektisuunnitelma 15 / 19 Ajax 8.2 Toimituspaketti ja takuu Projektin jälkeen toimeksiantaja arvioi tuotetun verkkosovelluksen kelpoisuuden tuotantokäyttöön ja päättää sen käyttöönotosta. Projektiryhmän jäsenet eivät ole enää vastuullisia mikäli verkkosovellus päätetään ottaa käyttöön projektin jälkeen. Jokaisen sprintin loputtua pyritään toimittamaan valmistunut moduuli asiakkaalle mahdollista testausta varten. 8.3 Luottamuksellisuus Projektissa voidaan mahdollisesti käsitellä joitain luottamuksellisia tietoja. Opiskelijoiden tietoja tai muuta, joiden täytyy pysyä ulkopuolisten saavuttamattomissa. 8.4 Tekijänoikeudet, käyttöoikeudet ja lisenssit Kaikki oikeudet projektissa tuotettuun verkkosovellukseen, sen lähdekoodiin ja verkkosovelluksen sisältämään muuhun dataan siirtyvät toimeksiantajalle. Projektissa ei käytetä GPL-, LGPL- tai muuta avointa lisenssiä. 10 Riskienhallintasuunnitelma 10.1 Selite merkinnöistä Todennäköisyysaste Asteikko määritelty välille 1 5, jolloin 1 tarkoittaa erittäin epätodennäköistä ja 5 erittäin todennäköistä Vakavuusaste Asteikko määritelty välille 1 5, jolloin 1 tarkoittaa erittäin vähäistä vaikutusta ja 5 erittäin suurta vaikutusta Riskiluettelo Kategoria Riski Todennäköisyys Vakavuus Asiakkaan vähäinen motivaatio projektia kohtaan Asiakas Projektiryhmän tasainen työpanos projektia kohtaan sekä asiakkaan säännöllinen informoiminen projektista on tärkeää asiakkaan motivaation kannalta. Toipuminen: Jos asiakas ei ole perillä jostakin syystä projektin kulusta, pyritään tilanne selvittämään palaverilla, jossa asiakkaan kanssa keskustellaan projektin tilanteesta ja tulevista vaiheista. 3 5

16 Luuppi Projektisuunnitelma 16 / 19 Annettujen vaatimusten väärintulkitseminen Asiakas Asiakas Asiakas Projektiryhmä Projektiryhmä Pyritään tuottamaan mahdollisimman selkeitä vaatimusmäärittelyjä ja korjaamaan niitä tarkennusvaatimusten perusteella. Toipuminen: Palavereissa on tarkoituksena käydä läpi menneitä, nykyisiä ja tulevia asioita joka viikko. Jos ilmenee epäselvyyksiä tai huomataan toteutuksessa poikkeavia ratkaisuja, niin asiat pyritään oikaisemaan. Valittujen vaatimusten liiallinen määrä sprintissä Vaatimusten toteutusta tullaan seuraamaan aktiivisesti ja asioita priorisoidaan vaatimusten mukaisesti. Asiakkaan kanssa tullaan neuvottelemaan mahdollisten ongelmatilanteiden sattuessa. Toipuminen: Vaatimusten liiallisuudesta tullaan pitämään palaveri asiakkaan kanssa ja vaatimuksia tullaan todennäköisesti karsimaan. Asiakas ei osallistu palavereihin Palaverit sovitaan asiakkaan kanssa tarpeeksi ajoissa, jotta ajankohta on myös asiakkaalle sopiva. Toipuminen: Jos asiakas ei pääse paikalle, niin tilalle sovitaan uusi palaveri, joka käydään pelkästään esimerkiksi projektipäälliköiden ja asiakkaan kesken. Toinen mahdollisuus on hoitaa palaveriasia sähköpostitse. Uusiin teknologioihin perehtyminen vie liikaa aikaa Työryhmän pitää motivoida toisiaan jatkuvasti tekemällä asioita yhdessä. Ongelmien esiintyessä on kysyttävä apua esimerkiksi projektipäälliköiltä. Toipuminen: Jos ongelmia ilmenee liiaksi, tullaan järjestämään workshoppeja, joissa käydään läpi projektin teknologioita ja perehdytään eri osa-alueisiin yhteisvoimin. Vähäinen motivaatio projektia kohtaan Ryhmän motivaatiota pyritään pitämään yllä vapailla työajankohdilla viikkoa kohti, sekä johtamalla projektia avoimesti ja tasapuolisesti. Toipuminen: Henkilön laiminlyödessä työtehtäviään, asiasta tullaan neuvottelemaan ja myöhemmin määritellään uudelleen työtehtävien aikataulutus hänen osaltaan. Motivaatiota tulisi ylläpitää itse ryhmän kesken kommunikoimalla ja

17 Luuppi Projektisuunnitelma 17 / 19 Projektiryhmä toteuttamalla asioita yhdessä. Aikataulujen yhteensopivuus on huono ryhmän kesken Aikatauluja laatiessa tarkastetaan ryhmäläisten omat aikataulut, etteivät ajankohdat mene päällekkäin. Toipuminen: Aikataulutus tehdään parhaalla mahdollisella sopivuusasteella ryhmän kesken. Jos ongelmia ilmenee usealla henkilöllä ajankohdan suhteen, tullaan ajankohtaa siirtämään. 3 4 Projektiryhmä Joku keskeyttää kurssin 2 5 Projektiryhmä Projektiryhmä Henkilökohtaiset ongelmat tms. vähentävät työpanosta Vähäinen kokemus työskentelytavoista ja teknologioista Käytettävien työkalujen ja teknologioiden toimimattomuus Työkalut Työkalut Organisointi Käytettäviin työkaluihin ja teknologioihin tulee perehtyä hyvin, jolloin ongelmatilanteita voidaan ratkoa suhteellisen tehokkaasti. Toipuminen: Ongelmatilanteissa pyritään ratkomaan ongelmat yhteistyössä tai hankkimalla apua ulkoiselta taholta. Työkalujen käyttöönoton ja niihin perehtymisen viivästyminen Kommunikaatio ryhmän sisällä ei toimi Ryhmän kesken pidetään aktiivisesti kommunikaatiota yllä eri kommunikointitapojen avulla Toipuminen: Jos kommunikointi ei toimi, niin palavereita tullaan järjestämään useammin. Organisointi Arvioidut työmäärät ja resurssit epäonnistuvat 3 4 Projektipäälliköiden tehottomuus tai kokemuksen puute Organisointi Organisointi Projektipäälliköt pyrkivät perehtymään tuleviin asioihin yhdessä ja motivoimaan toisiaan tehokkaampaan työskentelyyn. Kokemuksen puute tullaan korvaamaan itseopiskelulla ja perehdytyksellä. Aikataulutus ja muut projektin edistymiselle tärkeät asiat eivät toimi halutulla tavalla Projektiryhmän jäsenillä ei ole ennestään sen suurempaa kokemusta PHP ohjelmointikielestä tai verkkototeutuksesta. Kokemus perustuu lähinnä opistolla käytyihin alkeiskursseihin. Vähäinen

18 Luuppi Projektisuunnitelma 18 / 19 kokemus yhdistettynä projektiin sisältyvään laajaan vaatimuslistaan voi tuloksena olla pahastikin keskeneräinen sovellus. Tammikuun loppupuolella, kun projekti on lopussa, kaksi ryhmän jäsentä lähtee ulkomaille, joka aiheuttaa tiukkaa aikataulutusta projektin alkupuoliskolle toteutuksen suhteen. Riskinä on siis työresurssien vaje verrattuna jäljellä olevien kehitystehtävien vaatimaan aikaan. Projektin paisuminen asiakkaan toimesta on myös yksi riskeistä, joka tulee projektia hallittaessa pitää hallinnassa oikeilla toimenpiteillä. Asiat tulee siis aikatauluttaa harkiten sekä ongelmia ja vaatimuksia puida palavereissa sekä katselmoinneissa Riskien seuranta Riskien tilannetta seurataan koko projektin ajan ja viikkopalavereissa käydään läpi meneillään olevaan sprinttiin oleellisesti liittyvät riskit. Muut projektiin liittyvät ongelmat ja niiden liittyminen ja mahdollinen vaikutus jo tunnistettuihin riskeihin arvioidaan myös viikoittaisissa tapaamisissa. Riskilistaa päivitetään uusien tunnistettujen riskien ilmaantuessa ja jo tunnistettujen riskien realisoituessa. Palavereissa on myös tarkoituksena keskustella mahdollisista riskeistä ja niiden todennäköisyyden vähentämisestä. 11 Koulutussuunnitelma 11.1 Projektiryhmän sisäinen koulutus Varsinainen koulutus jätetään ryhmän jäsenen vastuulle, eli hänen tulee perehtyä hänelle annettuun tehtävään itsenäisesti. Ryhmän toimiva sisäinen kommunikaatio mahdollistaa tarvittaessa vertaistuen. Ongelmatilanteissa voidaan aina kysyä ratkaisuehdotuksia muilta ryhmän jäseniltä Asiakkaalle tarjottava koulutus Asiakkaalle tarjottava koulutus järjestetään kertaluontoisena opetustilaisuutena. Asiakas tulee perehdyttää sivuston rakenteeseen ja hallintaan, jotta tämä voi projektin jälkeen itse tuottaa ja muokata sivuston sisältöä. Projektin loputtua ylläpitopalveluita ei ole saatavilla. 12 Asennussuunnitelma Sivuston asentaa käyttöön projektiryhmä, joka pyrkii testaamaan sivustoa ennen sen käyttöönottoa, jotta sen toimintavarmuus taataan. Myös tietokantaa testataan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ennen asennusta. Vanha sivusto ja tietokanta otetaan talteen, jolloin sitä voidaan käyttää väliaikaisesti esim. mahdollisissa ongelmatilanteissa.

19 Luuppi Projektisuunnitelma 19 / Käyttöönottosuunnitelma Sivusto otetaan käyttöön asiakkaan toimesta, heidän vaatimustensa mukaan. Uusi tietokanta luodaan uuden sivuston tarpeisiin, joten tietokannan käyttöönotto ennen uuden sivuston valmistumista ei ole tarpeen. 14 Projektin kustannukset Projektiin on arvioitu käytettävän 1700 työtuntia. Palkan ollessa noin 30 euroa per tunti, niin projektin budjetiksi saadaan euroa. Arvioidut matkapuhelinkustannukset tulevat olemaan noin 100 euroa. Projektin paikallisen luonteen vuoksi matkakuluja ei arvioitu aiheutuvan laisinkaan. Projektin kokonaishinnaksi saadaan euroa kun voittomarginaali on 25 %. Työprojektissa pitäisi ottaa myös huomioon myös muut kiinteät kustannukset kuten tilavuokrat, laitteistokustannukset ja ohjelmistolisenssit, sekä arvioida kilpailija-analyysin perusteella onko hinta-arvio realistinen ja kilpailukykyinen. Pitää myös huomioida, että mikäli projektityötä toteuttaisi kokenut ryhmä, jolla on aikaisempaa kokemusta vastaavista projekteista, selkeä työn kuva ja valmis osaaminen tekniikoista ja käytettävistä ohjelmista, voitaisiin projekti toteuttaa merkittävästi vähäisemmällä työmäärällä ja näin ollen myös halvemmalla. Todellisuudessa projekti on asiakkaalle miltei ilmainen, sillä projekti toteutetaan opiskelijatyönä ilman korvauksia. Ainoat merkittävät kustannukset asiakkaalle syntyvät Luottokunnalta ostetusta digitaalisen maksun palvelusta joka mahdollistaa jäsenmaksun ja haalareiden maksamisen Internetissä. Tämän palvelun hinta on vain joitakin satoja euroja ja koska Luuppi Ry:llä on palvelu ollut käytössään jo aiemmin, voidaan katsoa, että uusia kustannuksia ei käytännössä synny. 15 Hylätyt ratkaisuvaihdoehdot ja jatkokehitysajatuksia 15.1 Hylätyt ratkaisuvaihtoehdot Alustaksi suunniteltiin projektin alussa Joomlaa, jolle järjestelmän olisi voinut toteuttaa. Suunnitelma kuitenkin hylättiin, koska haluttiin käyttää ohjelmistokehystä, joka ei aseta ns. suuria rajoitteita sovelluksen toteuttamiselle Jatkokehitysajatuksia Sovellusta tullaan jatkokehittämään Luuppi ry:n toimesta, joten jatkokehitysajatukset jäävät asiakkaan suunnitelmien varaan. Sovellukseen voidaan suhteellisen helposti toteuttaa erilaisia moduuleita tarpeiden mukaan. Projektin päämääränä oli toteuttaa teknisesti mallikelpoinen alusta, jolle on tehokasta toteuttaa jatkoa.

Esitutkimus. Luuppi, versio 1.0. Petri Ikävalko Panu Tunttunen. http://luuppi.googlecode.com

Esitutkimus. Luuppi, versio 1.0. Petri Ikävalko Panu Tunttunen. http://luuppi.googlecode.com Esitutkimus Luuppi, versio 1.0. Petri Ikävalko Panu Tunttunen http://luuppi.googlecode.com Versionhallinta ei ole vielä käytössä, koska projekti on vielä varhaisessa vaiheessa Luuppi Esitutkimus 2 / 10

Lisätiedot

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä ESITUTKIMUS Polku Versio 0.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi janne.pihlajaniemi@iki.fi Antti Jämsén antti.jamsen@uta.fi Maria Hartikainen maria.hartikainen@uta.fi Pekka Kallioniemi pekka.kallioniemi@uta.fi

Lisätiedot

ESITUTKIMUS. Polku Versio 1.0. Projektiryhmä

ESITUTKIMUS. Polku Versio 1.0. Projektiryhmä ESITUTKIMUS Polku Versio 1.0 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas Jokiniemi 1 Versiohistoria Päiväys Versionumero

Lisätiedot

Ryhmä (11) Numeropankki

Ryhmä (11) Numeropankki Tampereen teknillinen yliopisto Tietotekniikan laitos TIE-13100 Tietotekniikan projektityö Ryhmä (11) Numeropankki Projektisuunnitelma Tommi Blomster Jari Laaksonen Petri Tahvanainen Eemil Väisänen (vastaa

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 0.1. Projektiryhmä

PROJEKTISUUNNITELMA. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 0.1. Projektiryhmä PROJEKTISUUNNITELMA Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 0.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi janne.pihlajaniemi@iki.fi Antti Jämsén antti.jamsen@uta.fi Maria Hartikainen maria.hartikainen@uta.fi

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.1. Projektiryhmä

PROJEKTISUUNNITELMA. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.1. Projektiryhmä PROJEKTISUUNNITELMA Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Tekninen määrittely: Editori Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 1.1. Tarkoitus ja kattavuus...4 1.2. Tuote ja ympäristö...4 1.3. Määritelmät,

Lisätiedot

Internet-pohjainen ryhmätyöympäristö

Internet-pohjainen ryhmätyöympäristö Menetelmäohje Internet-pohjainen ryhmätyöympäristö Riku Hurmalainen, 24.3.2002 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Termit...4 3. Toteutus...5 3.1. Yleiskuvaus...5 3.2. Tekninen ratkaisu...5 3.3. Tietoturva...6

Lisätiedot

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2. Projektiryhmä

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2. Projektiryhmä VAATIMUSMÄÄRITTELY Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Loppuraportti LITA/TIKO/PAPERIKONEKILTA 1 (14) 18.5.2009 LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Tekijät: Jaakko Karhunen Jani Hyvönen TIKO, IT-Dynamo 5.kerros Osoite: Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

Lego Mindstorms anturit

Lego Mindstorms anturit Lego Mindstorms anturit Metropolia Ammattikorkeakoulu Projektisuunnitelma Tomi Ilonen KA09 Tommi Nuotiomaa KA09 Matias Pitkänen KA09 20.1.2012 Insinöörityö Päivämäärä Sisällys 1 Projektin kuvaus 1 1.1

Lisätiedot

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Järjestelmäprojekti 1 projektisuunnitelma ICT4TN007-2 SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Versio 0.1 Tekijät Keijo Nykänen Tarkastanut Hyväksynyt HAAGA-HELIA

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

206 Verkkosivun tuottaminen finaalitehtävät

206 Verkkosivun tuottaminen finaalitehtävät TAITAJA2013 Finaalitehtävä 1 (6) 206 Verkkosivun tuottaminen finaalitehtävät YLEISTÄ -lajin finaalitehtävissä kilpailijat päivittävät ennakkoon julkaistuna finaalitehtävänä olleen Ekoripe tmi luontoyrittäjän

Lisätiedot

WWW-Sivustojen suunnittelu. Miten WWW toimii. Suunnittelun lähtökohdat 14.10.2010

WWW-Sivustojen suunnittelu. Miten WWW toimii. Suunnittelun lähtökohdat 14.10.2010 WWW-Sivustojen suunnittelu Miten WWW toimii Web-selain hakee Web-sivun HTML-kielisen kuvauksen Sivuun liittyvät kuvat (jpeg, gif, png) Sivuun liittyvät muut elementit Palvelimen URL-osoite esim. http://www.metropolia.fi

Lisätiedot

WWW-Sivustojen suunnittelu

WWW-Sivustojen suunnittelu WWW-Sivustojen suunnittelu Miten WWW toimii Web-selain hakee Web-sivun HTML-kielisen kuvauksen Sivuun liittyvät kuvat (jpeg, gif, png) Sivuun liittyvät muut elementit Palvelimen URL-osoite esim. http://www.metropolia.fi

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio, testausraportti, 22.4.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 22.4.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 22.4.2002 Matti

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Projektin tavoitteet

Projektisuunnitelma. Projektin tavoitteet Projektisuunnitelma Projektin tavoitteet Projektin tarkoituksena on tunnistaa erilaisia esineitä Kinect-kameran avulla. Kinect-kamera on kytkettynä tietokoneeseen, johon projektissa tehdään tunnistuksen

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri & Jäsentietojärjestelmä Toteutus

Tapahtumakalenteri & Jäsentietojärjestelmä Toteutus Tapahtumakalenteri & Jäsentietojärjestelmä Toteutus Henri Kinnunen, Seppo Tompuri, Tero Malkki, Matti Heiskanen, Tommi Rönkönharju, Tuomas Valkeapää Sisällysluettelo 1. Alkusanat...2 2. Käyttötapaukset...2

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.0. Projektiryhmä

LOPPURAPORTTI. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.0. Projektiryhmä LOPPURAPORTTI Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.0 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas

Lisätiedot

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.1. Projektiryhmä

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.1. Projektiryhmä VAATIMUSMÄÄRITTELY Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas

Lisätiedot

TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ

TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ TEEMU JAUHIAINEN, JONI NORDSTRÖM TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ Metropolia Ammattikorkeakoulu KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA Projektisuunnitelma 19.3.2014 Sisällys Lyhenteet 1 Johdanto 1 2 Projektin tavoitteet 1 3

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Teknillinen korkeakoulu 51 Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 21.11.01 Oskari Pirttikoski Ensimmäinen versio 0.2 27.11.01 Oskari Pirttikoski Lisätty termit

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

LUUPPI RY: VAATIMUSMÄÄRITTELY. Toiminnot Sivu / Osio Sisältö / Huomioita Peruskäyttäjä Ylläpito Vastuullinen

LUUPPI RY: VAATIMUSMÄÄRITTELY. Toiminnot Sivu / Osio Sisältö / Huomioita Peruskäyttäjä Ylläpito Vastuullinen LUUPPI RY: VAATIMUSMÄÄRITTELY Toiminnot Sivu / Osio Sisältö / Huomioita Peruskäyttäjä Ylläpito Vastuullinen Etusivu Etusivu Lukee ja saa tietoa Voi kirjautua sisään omilla tunnuksillaan (muillakin sivuilla

Lisätiedot

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry Viisaat hankinnat: Avoimuudet uusissa JIT 2015 -ehdoissa JulkICTLab-seminaari 20.11.2015 Martin von Willebrand, puheenjohtaja Avoin arkkitehtuuri Luo jäsenien menestystarinoita avoimilla ratkaisuilla Avoimet

Lisätiedot

10 v. työkokemus teknologiaprojekteista, tiiminvedosta ja agile menetelmistä.

10 v. työkokemus teknologiaprojekteista, tiiminvedosta ja agile menetelmistä. 1 Heikki Paananen, MSc., Lehtori Lahden Ammattikorkeakoulu, Liiketalouden Ala Tietojenkäsittely vuodesta 2011 Mm. Ketterät projektinhallintatekniikat, projektiohjaus. 10 v. työkokemus teknologiaprojekteista,

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

28.8.1975 ruovedellä pohjois-hämeessä. lepounit.com (yritys) lepo.net (oma)

28.8.1975 ruovedellä pohjois-hämeessä. lepounit.com (yritys) lepo.net (oma) Muokattu: 2015-01-29 Viimeisin versio: http://lepo.net/cv/fi CV taru puhuvasta nörtistä henkilötiedot nimi anu leponiemi syntynyt 28.8.1975 ruovedellä pohjois-hämeessä sähköposti ja www anu (at) lepounit.com

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTIRAPORTTI LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

Hajautettu Ohjelmistokehitys

Hajautettu Ohjelmistokehitys Hajautettu Ohjelmistokehitys Maria Paasivaara Hajautuksen muotoja Yrityksen sisäinen hajautus Maan sisällä Maiden välillä, esim. offshore Yritysten välinen hajautus Alihankinta Lisenssointi Partnershipit

Lisätiedot

Digitaalisen median tekniikat Luento 1: Intro

Digitaalisen median tekniikat Luento 1: Intro Digitaalisen median tekniikat Luento 1: Intro Web Mahtava alusta tiedon välittämiseen! Information Superhighway! Web Archive! Gutenberg! DEMO Kirjasto ja analoginen media digitaaliseksi Julkaisutekniikan

Lisätiedot

IT ja viestintäteknologia

IT ja viestintäteknologia IT ja viestintäteknologia 206 Verkkosivujen tuottaminen Kuva: Skills Finland / Markku Heikkilä Lajivastaavat Miikka Merikanto 1 / 12 Suomen Liikemiesten Kauppaopisto miikka.merikanto(at)businesscollege.fi

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI Jani Niemi Eurajoen kristillinen opisto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 1 ASIAKKAAN JA PROJEKTIN ESITTELY...1 1.1 Aikataulu...1 2 SUUNNITTELU...2 2.1

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Luuppi-projekti http://code.google.com/p/luuppi/

Testaussuunnitelma Luuppi-projekti http://code.google.com/p/luuppi/ Testaussuunnitelma Luuppi-projekti http://code.google.com/p/luuppi/ versio 1.0 Projektiryhmä: Panu Tunttunen Petri Ikävalko Mikko Kuivanen Johannes Lampela Eero Jaakonaho Kari Jussila Saila Oldén Päiväys

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS PROJEKTITOIMINNAN PERUSTEET TENTTI 28.4.2001 Tonja Molin-Juustila Kustakin tehtävästä max 6 pistettä. Vastaukset arvostellaan 0,5 pisteen tarkkuudella. Oikeat vastaukset

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Tiput-ryhmä Ohjelmistotuotantoprojekti

Projektisuunnitelma. Tiput-ryhmä Ohjelmistotuotantoprojekti Projektisuunnitelma Tiput-ryhmä 10.10.2006 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti Grönholm Peter Hautamäki Marja Koski Marja-Ilona Lavi Rakel Piela Riitta, projektipäällikkö Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet Ohjelmistoprojektin hallinta 1 Sisältö Projektiorganisaatio ja sidosryhmät Ohjelmistoprojektin kulku Projektin suunnittelu Ositus Osallistujat Työmäärän arviointi

Lisätiedot

Opas koulujen VALO-hankintaan. Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy

Opas koulujen VALO-hankintaan. Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy Opas koulujen VALO-hankintaan Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy Mikä ihmeen VALO? VALO = vapaat ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot Kyse on siis Open Sourcesta eli vapaista

Lisätiedot

File [Otsikko] 2014-02-26 40212. Projektisuunnitelma. SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista

File [Otsikko] 2014-02-26 40212. Projektisuunnitelma. SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista apj2014 Projektisuunnitelma 1 (6) Projektisuunnitelma SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista Versio 1.0 Muutoshistoria umero Pvm Selitys Tekijä(t) 0.1 12.2.2014 Projektisuunnitelmaluonnos

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio, testausraportti, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 11.2.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 11.2.2002 Matti Peltomäki

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Jyrki Kullaa ohjaava opettaja. Mika Miettinen puheenjohtaja

Jyrki Kullaa ohjaava opettaja. Mika Miettinen puheenjohtaja TKI-Projekti: /3 Aloituskokous Aika 6..204 klo.00 Paikka Metropolia AMK, Eerikinkatu 36, Helsinki Läsnä Sebastian Gumenius sihteeri Jyrki Kullaa ohjaava opettaja Mika Miettinen puheenjohtaja. Kokouksen

Lisätiedot

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Versio Päivämäärä Henkilö Kuvaus 1.0 13.12.2013 Pöyry Alustava rakenne ja sisältö 1.1 22.12.2013 Pöyry Lisätty tekstiä ilmoituksiin, turvallisuuteen ja sisäiseen API:in

Lisätiedot

Sisäilman laadun mittausjärjestelmän rakentaminen ZigBee-verkon avulla

Sisäilman laadun mittausjärjestelmän rakentaminen ZigBee-verkon avulla AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt: Sisäilman laadun mittausjärjestelmän rakentaminen ZigBee-verkon avulla Projektisuunnitelma Ari-Heikki Rintaniemi Joonas Sundberg 31. tammikuuta

Lisätiedot

Työkalut ohjelmistokehityksen tukena

Työkalut ohjelmistokehityksen tukena 1 Työkalut ohjelmistokehityksen tukena Johdanto 2 Työkaluja eli ohjelmistotyötä tukevia ohjelmistoja käytetään ohjelmistoalan yrityksissä nykypäivänä paljon. Työkalut auttavat ohjelmistoalan ihmisiä suunnittelemaan

Lisätiedot

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä ecome Ecome Finland Oy Itämerenkatu 3 p. 020 7749 580 00180 Helsinki p. 020 7749 585 Suomi - Finland ecome@ecome.fi y. 2193874-3 www.ecome.fi Ecome-järjestelmä pähkinänkuoressa Ecome on suomalaisen yhtiön

Lisätiedot

Toteutusvaihe T2 Edistymisraportti

Toteutusvaihe T2 Edistymisraportti Toteutusvaihe T2 Edistymisraportti Sisällysluettelo 1. Projektin tila...3 1.1. Suoritetut tehtävät...4 1.2. Käytetyt menetelmät...5 1.3. Ongelmat...6 1.4. Jatkosuunnitelmat...6 Versio- ja muutoshistoria

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 POHDINTAA Mitä asioita projektissa seurataan? Kuka vastaa ohjauksesta? Millä tavoin projektia seurataan ja ohjataan? Mitä asioita ohjaukseen kuuluu?

Lisätiedot

Ohjelmiston toteutussuunnitelma

Ohjelmiston toteutussuunnitelma Ohjelmiston toteutussuunnitelma Ryhmän nimi: Tekijä: Toimeksiantaja: Toimeksiantajan edustaja: Muutospäivämäärä: Versio: Katselmoitu (pvm.): 1 1 Johdanto Tämä luku antaa yleiskuvan koko suunnitteludokumentista,

Lisätiedot

Uudelleenkäytön jako kahteen

Uudelleenkäytön jako kahteen Uudelleenkäyttö Yleistä On pyritty pääsemään vakiokomponenttien käyttöön Kuitenkin vakiokomponentit yleistyneet vain rajallisilla osa-alueilla (esim. windows-käyttöliittymä) On arvioitu, että 60-80% ohjelmistosta

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Toiminnallinen määrittely: Editori Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.01 7.11.01 Pekka Koskinen Alustava sisällysluettelo 0.1 12.11.01 Pekka

Lisätiedot

AJAX-konsepti AJAX. Asynkronisuus. Nykyisten web-ohjelmien ongelmia. Asynchronous JavaScript And XML

AJAX-konsepti AJAX. Asynkronisuus. Nykyisten web-ohjelmien ongelmia. Asynchronous JavaScript And XML AJAX-konsepti AJAX Asynchronous JavaScript And XML Viimeisin muoti-ilmiö web-ohjelmoinissa, termi Ajax tuli käyttöön vuoden 2005 aikana Joukko teknologioita, joiden avulla voidaan toteuttaa uudenlaisen

Lisätiedot

Tarjoussuunnitteluun työkalu

Tarjoussuunnitteluun työkalu Aleksi Heimovesa, Iiro Hakkarainen, Jesse Honko Tarjoussuunnitteluun työkalu Metropolia Ammattikorkeakoulu Kone- ja tuotantotekniikka Projektisuunnitelma 16.1.2015 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Projektin tavoitteet

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI Jani Niemi Eurajoen kristillinen opisto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 1 ASIAKKAAN JA PROJEKTIN ESITTELY...1 1.1 Aikataulu...1 2 SUUNNITTELU...1 2.1

Lisätiedot

Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille

Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille TraFin ulkoinen integraatio Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille Ohje 26.2.2014 Versio 1.1, Hyväksytty Luottamuksellinen Vastuutaho Trafi MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys

Lisätiedot

Microsoft Project 2007 KÄYTÖN PERUSTEET. Kari J Keinonen 2008. Koulutus

Microsoft Project 2007 KÄYTÖN PERUSTEET. Kari J Keinonen 2008. Koulutus KÄYTÖN PERUSTEET Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsitelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Opintomateriaalin

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus

Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus Ville Toiviainen Tomi Tuovinen Lauri af Heurlin Tavoite Projektin tarkoituksena on luoda valmis sekvenssiohjelma säätötekniikan

Lisätiedot

Aika Vaihe Lopputulos

Aika Vaihe Lopputulos Ruokis-hanke ICT PROJEKTI: Projektin ohjaaja: Lasse Seppänen Projektipäällikkö: Tommi Leppänen Projektin jäsenet: Jenita Karimäki, Tuija Pörhölä, Kalle Veuro ja Olli Savisaari Projekti Projektin tarkoitus

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi hankinnoissa Juha Yrjölä

Avoin lähdekoodi hankinnoissa Juha Yrjölä Avoin lähdekoodi hankinnoissa 9.6.2016 Juha Yrjölä Mitä on avoin lähdekoodi? 1. Lähdekoodi tulee jakaa ohjelmiston mukana tai antaa saataville joko ilmaiseksi tai korkeintaan luovuttamiskulujen hinnalla.

Lisätiedot

Tik-76.612 Ohjelmistotuoteliiketoiminta

Tik-76.612 Ohjelmistotuoteliiketoiminta Tik-76.612 Ohjelmistotuoteliiketoiminta Luennot ja projekti synty suunnittelu käynnistys ohjaus päätös operointi Ti 12.3 To 14.3 Ti 19.3 To 21.3 Ti 26.3 To 4.4 Ti 9.4 To 11.4 Ti 16.4 Ti 18.4 To 23.4 Kurssin

Lisätiedot

Partnerbook. Pohjois-Suomen koulutusverkoston digitaalinen työtila

Partnerbook. Pohjois-Suomen koulutusverkoston digitaalinen työtila Partnerbook Pohjois-Suomen koulutusverkoston digitaalinen työtila Pohjois-Suomen koulutusverkoston kokous Aika: keskiviikko 27.5.2015 klo 14-16 Paikka: Raahen ammattiopisto, Tervahovinkatu 2, Raahe Asiakkuusjohtaja

Lisätiedot

0.47 27.11.2005 Santeri Saarinen Korjattu testaustasoja ja tehty tarkennuksia I1-testaukseen

0.47 27.11.2005 Santeri Saarinen Korjattu testaustasoja ja tehty tarkennuksia I1-testaukseen Muutoshistoria Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.1 24.10.2005 Elina Kontro Laatuasiat siirretty omaan dokumenttiin jatkotyöstetty 0.2 27.10.2005 Santeri Saarinen Bugien elinkaari yms. asioita jatkettu 0.3 28.10.2005

Lisätiedot

GroupDesk Toiminnallinen määrittely

GroupDesk Toiminnallinen määrittely GroupDesk Toiminnallinen määrittely Tilanne: Paikallinen oppilaitos, kuvitteellinen WAMK, tarvitsee ryhmätyöhön soveltuvan sähköisen asioiden hallintajärjestelmän ja ryhmätyöohjelmiston, jonka ajatuksena

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen Käyttöohje projektien toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...3

Lisätiedot

Tiedonhallinnan perusteet. Viikko 1 Jukka Lähetkangas

Tiedonhallinnan perusteet. Viikko 1 Jukka Lähetkangas Tiedonhallinnan perusteet Viikko 1 Jukka Lähetkangas Kurssilla käytävät asiat Tietokantojen toimintafilosofian ja -tekniikan perusteet Tiedonsäilönnän vaihtoehdot Tietokantojen suunnitteleminen internetiä

Lisätiedot

TIETOPYYNTÖ. Vaurio- ja onnettomuusrekisteri (VARO) 1 Tietopyynnön tausta ja tavoitteet. 2 Tietopyynnön kohde

TIETOPYYNTÖ. Vaurio- ja onnettomuusrekisteri (VARO) 1 Tietopyynnön tausta ja tavoitteet. 2 Tietopyynnön kohde 1 (6) 1.2.2011 TIETOPYYNTÖ Vaurio- ja onnettomuusrekisteri (VARO) 1 Tietopyynnön tausta ja tavoitteet 1.1 Yleistä Tämä asiakirja on tietopyyntö. Tämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan alustava

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Integraation tavoitteita Lähtökohta Web-palvelut Asiakasrekisteri ERP, Tuotannon ohjaus Tuotanto Myynti Intranet Extranet? CRM Johdon tuki Henkilöstö Kirjanpito Palkanlaskenta

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Sähköisen projektikansion dokumentointi Innon levyasemalle \\kapa10\inno

Sähköisen projektikansion dokumentointi Innon levyasemalle \\kapa10\inno Valmistelu Suunnittelu ja organisointi Aloitus Toteutus Päätös Projektiidea, tarjous ja into tehdä! Valmentajan / ohjaavan opettajan nimeäminen Projektitiimin kokoaminen / roolit Sopimus toimeksiantajan

Lisätiedot

Lakki. Lisää ot sik k o osoit t am alla. Nöyrästi vain lakki kourassa... Jussi Vänskä Espotel Oy. vierailuluentosarja OTM kurssi 2010

Lakki. Lisää ot sik k o osoit t am alla. Nöyrästi vain lakki kourassa... Jussi Vänskä Espotel Oy. vierailuluentosarja OTM kurssi 2010 Lakki Nöyrästi vain lakki kourassa... Jussi Vänskä Espotel Oy vierailuluentosarja OTM kurssi 2010 2.luento: ohjelmistokehityksen päivärutiinit Lisää ot sik k o osoit t am alla Siitä vain reunasta Miten

Lisätiedot

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Kulttuurituotanto projektina Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Tuotannon vaiheet (IDEA) tavoitteiden määrittely määrälliset, laadulliset, taloudelliset suunnittelu toteutus

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Vaatimusmäärittely Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 12.10.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 0.2 17.10.01 Pekka Koskinen Lisätty vaatimuksia

Lisätiedot

Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit 1 Evtek KA ELINKAARIMALLEISTA

Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit 1 Evtek KA ELINKAARIMALLEISTA Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit. Vesiputousmalli ELINKAARIMALLEISTA. Ohjelmiston elinkaari Ohjelmiston elinkaarella (life cycle) tarkoitetaan aikaa, joka kuluu ohjelmiston kehittämisen aloittamisesta

Lisätiedot

3.11.2010. Web-sisällönhallintajärjestelmät. Sisältö. Mitä on web-sisällönhallinta?

3.11.2010. Web-sisällönhallintajärjestelmät. Sisältö. Mitä on web-sisällönhallinta? Sisältö Mitä on web-sisällönhallinta? Tausta ja tavoitteet Käytännön prosessi Yleisesti Keskeiset ominaisuudet Sisällönhallintajärjestelmän valitseminen ja käyttöönotto Wordpress Joomla! Drupal Yhteenveto

Lisätiedot

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta Asiantuntijaseminaari Helsinki 26.11.2013 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto (KITT) KITT = Kirjastotilastotietokanta

Lisätiedot

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform S11-09 Control System for an Autonomous Household Robot Platform Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Quang Doan Lauri T. Mäkelä 1 Kuvaus Projektin tavoitteena on

Lisätiedot

Projektityö: Mobiiliajopäiväkirja. Mikko Suomalainen

Projektityö: Mobiiliajopäiväkirja. Mikko Suomalainen Projektityö: Mobiiliajopäiväkirja Mikko Suomalainen 1. Määritelmä Mobiiliajopäiväkirja on kännyköille suunnattu ajopäiväkirja-sovellus. Sovelluksen pääperiaate on toimia automaattisena ajopäiväkirjana.

Lisätiedot

Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä

Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä 1 Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä Osa kokonaisarkkitehtuurin ja toiminnan kehittämistä! 2 TTY:n tunnuslukuja Työntekijöitä 2.300 Opiskelijoita 12.500 Keskitettyjä järjestelmiä 79 kpl Opiskelu/opetus

Lisätiedot

PROJEKTI- HALLINNAN KÄSIKIRJA

PROJEKTI- HALLINNAN KÄSIKIRJA RISTO PELIN PROJEKTI- HALLINNAN KÄSIKIRJA (seitsemäs painos) PROJEKTIJOHTAMINEN OY RISTO PELIN Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän kirjan jäljentäminen ilman tekijän kirjallista lupaa painamalla, monistamalla,

Lisätiedot

Projektisuunnitelma PULSU. Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Projektisuunnitelma PULSU. Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Projektisuunnitelma PULSU Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 op) Projektiryhmä Heikki Manninen Noora Joensuu

Lisätiedot

Yhteenvetodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 5.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Yhteenvetodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 5.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Yhteenvetodokumentti Boa Open Access Helsinki 5.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Ilmari

Lisätiedot

Orientaatio ICT-alaan. Projekti

Orientaatio ICT-alaan. Projekti Orientaatio ICT-alaan Projekti Projekti Ajallisesti rajoitettu, kertaluonteinen tehtävä määrätyt resurssit sekä oma (linjaorganisaatiosta poikkeava) organisaatio Toteutus tapahtuu suunnitelmallisesti ennalta

Lisätiedot

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12. Scrum is Not Enough Scrum ei riitä Ari Tanninen & Marko Taipale Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.2009 Ari Tanninen Vanhempi ohjelmistoinsinööri Marko Taipale Teknologiajohtaja,

Lisätiedot

Harjoitustyö 3: Verkkosivujen toiminnallisuus (JavaScript)

Harjoitustyö 3: Verkkosivujen toiminnallisuus (JavaScript) Harjoitustyö 3: Verkkosivujen toiminnallisuus (JavaScript) Kurssin toisessa harjoitustyössä tutustutaan verkkosivujen toiminnallisuuden toteuttamiseen JavaScript:n avulla. Lisäksi käydään läpi verkkosivuston

Lisätiedot

Käyttöohje Planeetta Internet Oy 3.8.2011

Käyttöohje Planeetta Internet Oy 3.8.2011 Käyttöohje Planeetta Internet Oy 3.8.2011 PLANEETTA TIEDOSTOPALVELIN KÄYTTÖOHJE 3.8.2011 1 (25) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Planeetta Tiedostopalvelin... 2 Yleistä tietoa palvelusta... 2 Palvelun

Lisätiedot

9.2.2015 1 (3) KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö / K.R-P B. RISKIEN ARVIOINTI JA RISKIENHALUNTASUUNNITELMA

9.2.2015 1 (3) KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö / K.R-P B. RISKIEN ARVIOINTI JA RISKIENHALUNTASUUNNITELMA UUDENKAUPUNGIN Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö / K.R-P 9.2.2015 1 (3) B. RISKIEN ARVIOINTI JA RISKIENHALUNTASUUNNITELMA Olennaisimmat toimintaan ja talouteen liittyvät riskit sekä niihin suunnitellut

Lisätiedot

SharePoint verkkopalvelualustana

SharePoint verkkopalvelualustana SharePoint verkkopalvelualustana Agenda Onko Microsoft onnistunut pyrkimyksissään kehittää SharePointia nykyaikaiseksi verkkojulkaisualustaksi? Vieläkö se mielletään lähinnä dokumenttienhallintaan sopivana

Lisätiedot

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: 26.10.2004 Projekti : AgileElephant Versio: V0.9

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: 26.10.2004 Projekti : AgileElephant Versio: V0.9 AgilElephant T-76.115 Esa Mommo, 57197J Pauli Vesterinen, 65220P Tekijä: Esa Mommo/Pauli Vesterinen Omistaja: ElectricSeven Aihe: Sivu 1 of 6 Dokumentti Historia Revisio Historia Revision päiväys: 26.10.2004

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 VIIME KERRALLA MENETELMIÄ Musta laatikko Valkea laatikko Harmaa laatikko Regressio Automaatio Rasitus (kuormitus)

Lisätiedot

SOINTU ENNAKOIVUUTTA, TEHOKKUUTTA JA TURVALLISUUTTA KOTIHOITOON.

SOINTU ENNAKOIVUUTTA, TEHOKKUUTTA JA TURVALLISUUTTA KOTIHOITOON. SOINTU ENNAKOIVUUTTA, TEHOKKUUTTA JA TURVALLISUUTTA KOTIHOITOON. MIKÄ ON SOINTU? Anturiteknologiaan perustuva kotihoidon järjestelmä Auttaa suunnittelemaan, ennakoimaan, priorisoimaan ja kehittämään kotihoidon

Lisätiedot

Web-sisällönhallintajärjestelmät

Web-sisällönhallintajärjestelmät Web-sisällönhallintajärjestelmät Sisältö Mitä on web-sisällönhallinta? Tausta ja tavoitteet Käytännön prosessi Web-sisällönhallintajärjestelmät Yleisesti Keskeiset ominaisuudet Sisällönhallintajärjestelmän

Lisätiedot

Test World Oy. Ohjelmistoprojekti 2004 T-76.115

Test World Oy. Ohjelmistoprojekti 2004 T-76.115 Test World Oy Ohjelmistoprojekti 2004 T-76.115 TW QMD JA 13.9.2004 Page 1(5) 1. Yritys Test World Oy on suomalainen yksityinen vuonna 1991 perustettu yritys. Sen toimialana on autojen ja renkaiden testaus

Lisätiedot

Fiksumpi käyttöliittymä kuntaan. Miten kuntien tietojärjestelmät saadaan palvelemaan kuntalaisia? LapIT-päivät 2015

Fiksumpi käyttöliittymä kuntaan. Miten kuntien tietojärjestelmät saadaan palvelemaan kuntalaisia? LapIT-päivät 2015 Fiksumpi käyttöliittymä kuntaan Miten kuntien tietojärjestelmät saadaan palvelemaan kuntalaisia? LapIT-päivät 2015 Otso Kivekäs 20.8.2015 Otso Kivekäs+ Codento Kehittämispäällikkö, kunta-alan projektit

Lisätiedot

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari Alkuraportti Avoimen lähdekoodin käyttö WWW-sovelluspalvelujen toteutuksessa Lappeenranta, 30.3.2008,

Lisätiedot