Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2"

Transkriptio

1 Projektisuunnitelma Luuppi verkkoportaali versio 1.2 Petri Ikävalko Panu Tunttunen Eero Jaakonaho Mikko Kuivanen Kari Jussila Julius Torkkeli Johannes Lampela

2 Luuppi Projektisuunnitelma 2 / 19 Versiohistoria Päiväys Versio Muutokset Muutoksien syyt Tekijät Tarkennuksia, korjauksia ja lisäyksiä Dokumentin koostaminen - Useita korjauksia, muutoksia ja sisällön lisäyksiä Huom: - Dokumentista puuttuu edelleen lukujen 14 ja 15 sisältö - Vaatii vielä täydellisen oikoluvun - Sisältöä pitää tuottaa enemmän -> tarkentaa sisältöä? Puutteellisia kappaleita ja virheitä Keskeneräinen dokumentti Panu Tunttunen Petri Ikävalko, Panu Tunttunen Ensimmäinen versio - Työryhmä

3 Luuppi Projektisuunnitelma 3 / 19 Sisällysluettelo Versiohistoria Johdanto Tarkoitus ja kattavuus Tuote ja ympäristö Määritelmät, termit ja lyhenteet Viitteet Yleiskatsaus Nykyinen järjestelmä Vanha järjestelmä Muut vastaavat järjestelmät Hyödyt ja haitat Projektin hyödyt Projektin haitat Projektin organisointi Henkilöstö Sidosryhmät Asiantuntijat Asiakas Projektiryhmän koon muuttaminen Projektin tavoitteet ja päättyminen Projektiryhmän tavoitteet Asiakkaan tavoitteet Projektin tavoitteet Projektin keskeyttämiskriteerit Projektin päättymiskriteerit Projektin ositus ja vaiheistus Välineet ja ympäristö Selaimet Järjestelmä Versionhallinta Dokumentointi Vaiheistus ja menetelmät Työmääräarviot... 13

4 Luuppi Projektisuunnitelma 4 / Lopullinen tuote Seuranta, ohjaus ja tiedottaminen Ryhmän sisäinen Ulkopuolinen Asiakas Kurssi Standardit, direktiivit ja määräykset Standardit ja suositukset Toimituspaketti ja takuu Luottamuksellisuus Tekijänoikeudet, käyttöoikeudet ja lisenssit Riskienhallintasuunnitelma Selite merkinnöistä Todennäköisyysaste Vakavuusaste Riskiluettelo Riskien seuranta Koulutussuunnitelma Projektiryhmän sisäinen koulutus Asiakkaalle tarjottava koulutus Asennussuunnitelma Käyttöönottosuunnitelma Projektin kustannukset Hylätyt ratkaisuvaihdoehdot ja jatkokehitysajatuksia Hylätyt ratkaisuvaihtoehdot Jatkokehitysajatuksia... 19

5 Luuppi Projektisuunnitelma 5 / 19 1 Johdanto 1.1 Tarkoitus ja kattavuus Tämä projektisuunnitelma on toteutettu Tampereen yliopiston projektityökurssin Luuppi projektille. Tässä dokumentissa on kuvattu projektin tarkoitus ja sisältö. Lisäksi dokumentissa kuvataan projektin aikataulu, riskienhallinta ja henkilöstöresurssit. Dokumentti on tarkoitettu yleiseksi ohjeeksi projektin toteuttajille, sekä asiakkaalle ja antaa yleiskuvan mitä pitää tehdä ja koska. Dokumentti päivittyy tarpeen mukaan projektin edetessä, jotta se vastaa todellisuutta ja on ajan tasalla. 1.2 Tuote ja ympäristö Projektin tuote on Tampereen yliopiston matematiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden ainejärjestö Luuppi Ry:lle tehtävät uudet kotisivut. Käyttäjinä tulevat olemaan Luupin jäsenet, muut opiskelijat, sekä kaikki Luupin toiminnasta kiinnostuneet tahot. Sivustojen ylläpitoa varten tarvitaan asiakkaalta web-palvelin. Palvelimella tulee olla PHP -tuki, sekä MySQL -tietokanta. Loppukäyttäjä ei tarvitse sivujen käyttöön, kuin jonkin tunnetun www - selaimen. 1.3 Määritelmät, termit ja lyhenteet PHP (Hypertext Preprocessor) Palvelimella suoritettava ohjelmointikieli, joka mahdollistaa verkkosivustojen dynaamisen toiminnan. MySQL Relaatiotietokanta verkkosovelluksiin. XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) Staattisten verkkosivustojen toteutukseen tarkoitettu kuvauskieli. CSS (Cascading Style Sheets) Verkkosivustoiden tyylimäärittelyihin käytetty kuvauskieli. PDF (Portable Document Format) Adoben tiedostomuoto laitteistoriippumattomaan dokumenttien kuvaukseen Ohjelmistokehys (Framework) Tietyn ohjelmistokielen kehys, joka tarjoaa valmiin pohjan toteuttamisen helpottamiseksi. Sisältää valmiita toimintoja, luokkia, malleja ja kirjastoja nopeuttamaan ja vähentämään ylimääräistä kehitystyötä.

6 Luuppi Projektisuunnitelma 6 / 19 Subversion (SVN) Versionhallintatyökalu, jonka avulla ryhmän eri ohjelmistokehittäjät työskentelevät synkronoidusti samojen tiedostojen parissa ilman, että versioristiriitoja pääsee tapahtumaan lokalisoidusta kehityksestä poiketen. Digitaalinen maksupalvelu (DMP) Projektissa käytetään Luottokunnan toteuttamaa Digitaalista maksupalvelua joka mahdollistaa verkkokaupan maksujen hallinnan. Tätä ratkaisua tarvitaan mahdollistamaan Luuppi Ry:n jäsenmaksujen ja haalarien oston maksaminen. Palvelu liitetään osaksi verkkokauppaa tai tilausjärjestelmää HTML-lomakkeen tai XML-rajapinnan kautta. 1.4 Viitteet Projektin sivusto: Käytetyn PHP-ohjelmistokehyksen kotisivut: Kurssin kotisivut: https://projectwiki.cs.uta.fi/wiki/main_page Scrum -ohjelmistokehitysmalli: 1.5 Yleiskatsaus 1. Johdanto Kertoo dokumentista ja projektista yleisesti 2. Nykyinen järjestelmä Nykyisen järjestelemän kuvausta 3. Hyödyt ja haitat Projektin tuomat edut ja mahdolliset haittapuolet 4. Projektin organisointi Kertoo projektin organisoinnista tarkemmin 5. Projektin tavoitteet ja päättyminen Projektin tavoitteiden ja läpiviennin kuvaus 6. Projektin ositus ja vaiheistus Projektin jako osakokonaisuuksiinsa 7. Seuranta, ohjaus ja tiedottaminen Työkaluja projektin läpivientiin 8. Standardit, direktiivit, määräykset Toteutusta ohjaavat määritelmät 9. Riskienhallintasuunnitelma Kuinka selvitä mahdollisista ongelmista 10. Koulutussuunnitelma Projektiin liittyvä koulutus 11. Asennussuunnitelma Tuotteen lopullinen siirto asiakkaalle 12. Käyttöönottosuunnitelma Miten asiakas saa tuotteen käyttöönsä 13. Kustannukset Projektin kokonaiskustannukset 14. Hylätyt ratkaisuvaihtoehdot ja jatkokehitysajatuksia Esille tulleita toteutus- ja kehittämisratkaisuja 15. Projektin tehokkuus ja onnistuminen - Arvio projektista kokonaisuutena

7 Luuppi Projektisuunnitelma 7 / 19 2 Nykyinen järjestelmä 2.1 Vanha järjestelmä Asiakkaalla on käytössään sivusto, joka pohjautuu CMS järjestelmään. Sivustolle on lisätty toiminnallisuutta erilaisten moduulien avulla, joiden integroinnissa ja/tai kehittämisessä ei ole käytetty teknisesti kannattavaa ohjelmistokoodia. Sivuston eri toiminnot ovat räätälöity vain ja ainoastaan tiettyä tarkoitusta varten, jonka tuloksena koodin uudelleenkäytettävyys ja jälleenkehitys mahdollisuudet ovat olemattomia. 2.2 Muut vastaavat järjestelmät Vastaavia CMS järjestelmiä on käytössä monilla ainejärjestöillä. Käytännössä kaikki järjestelmät ovat räätälöity kunkin ainejärjestön tarpeiden mukaan. Valmista järjestelmää, mitä voitaisiin ajatella käytettäväksi tässä projektissa, ei ole löytynyt. Asiakkaan toimeksiannossa antamien vaatimusten pohjalta ei ollutkaan todennäköistä, että valmista järjestelmää olisi löytynyt. 3 Hyödyt ja haitat 3.1 Projektin hyödyt Luuppi ry saa uuden nettisivuston, jonka avulla se pystyy hallitsemaan käyttäjätunnuksia, tapahtumia, liittymismaksujen ja haalareiden maksujen hoitamista sähköisesti, sekä henkilöiden hakurekisteri. Mahdollisia muita toimintoja myös kuinka paljon projektin edetessä ehditä hoitamaan. Hyötyinä mainittakoon myös, että projektiin osallistuvat saavat kokemusta, sekä opintopisteitä. 3.2 Projektin haitat Haittojen määrä on hyvin minimaalinen, mutta näistä mainittakoon, että projektissa ei välttämättä ehditä suorittaa kaikkia asiakkaan mainitsemia alemman prioriteetin toimintoja, vaikkakin projektissa pyritään myös kaikki nämä toteuttamaan.

8 Luuppi Projektisuunnitelma 8 / 19 4 Projektin organisointi 4.1 Henkilöstö Projektiryhmä koostuu kahdesta projektipäälliköstä, viidestä projektityöntekijästä sekä käytettävyysryhmän kautta osa-aikaisena toimivasta käytettävyysasiantuntijasta. Kaikki projektin henkilöt ovat Tampereen yliopiston opiskelijoita. Projektipäälliköt suorittavat ohjelmistoprojektin johtaminen -kurssia. Työtekijät ovat projektityö -kurssilla olevia opiskelijoita. Projektipäälliköt: Petri Ikävalko Panu Tunttunen Projektityöntekijät: Eero Jaakonaho o o käyttöliittymätoteutus ohjelmointi Mikko Kuivanen o o tietokanta ohjelmointi Johannes Lampela o ohjelmointi Kari Jussila o ohjelmointi Julius Torkkeli o ohjelmointi Käytettävyysasiantuntija: Saila Oldén 4.2 Sidosryhmät Asiantuntijat Projektissa toimii käytettävyysasiantuntija kurssille osallistuvana opiskelijana. Lisäksi käytettävissä on graafikko asiakkaan puolelta Asiakas Projektin asiakas on Luuppi ry, jonka yhteyshenkilönä toimii Tuomas Tauriala. Asiakas tulee ylläpitämään ja edelleen kehittämään valmista tuotetta kokonaisuudessaan. 4.3 Projektiryhmän koon muuttaminen Ryhmän koon muuttuminen voi aiheutua ryhmän jäsenen eroamisesta, jos jäsen esimerkiksi päättää jättää kurssin kesken. Ryhmän jäsen voidaan myös erottaa ryhmästä, mikäli projektin johto katsoo sen aiheelliseksi toistuvien tehtävien laiminlyöntien tai rikkomusten takia.

9 Luuppi Projektisuunnitelma 9 / 19 Projektiryhmän koon muuttuessa projekti pyritään viemään suunnitellusti läpi. Tällöin ryhmän keskinäistä työnjakoa on sovitettava uuteen ryhmäkokoon sopivaksi. Työnjako on tehtävä niin, ettei yksittäisen ryhmän jäsenen työrasitus kasva kohtuuttoman suureksi. Tarvittaessa projektin toteutustapa mahdollistaa toteutettavien komponenttien määrän pienentämisen. Tätä vaihtoehtoa voidaan harkita, mikäli projektin läpivieminen täysimittaisena ei ole uudella ryhmäkoolla mahdollista. 5 Projektin tavoitteet ja päättyminen 5.1 Projektiryhmän tavoitteet Projektiryhmän tavoitteena on saada Luuppi -ainejärjestölle toimivat ja tarkoituksen mukaiset kotisivut. Tarkoitus on uudistaa vanhat sivut tarjoamalla käytettävämmät ja kattavammat sivut, joita on mahdollista käyttää myös mobiililaitteilla. Projektiryhmä pyrkii tuottamaan sivustoa asiakkaan ehdoilla. Projektiryhmän jäsenillä on aikaa projektiin 5h-20h viikossa. Ensisijaiset: Tutustua projektiluonteiseen työskentelyyn Oppia lisää teknisiä taitoja tekemällä (PHP, Ajax, jquery jne.) Suoriutua kurssista kurssiajan puitteissa Tehdä asiakkaalle kattavat sivut, joilla on vanhoja sivuja parempi käytettävyys Luoda sivustolle lisää toimintoja ja hyödyntää dynaamisuutta Toissijaiset: Toteuttaa erilaisia ominaisuuksia itse, kuten kalenteri Integroida esim. Facebook -toimintoja sivustolle 5.2 Asiakkaan tavoitteet Ensisijaiset: Suunnitella sivustolle ulkoasu, joka on graafisesti selkeä ja käytettävä Tehdä staattisia sivuja, jotka ovat helppoja päivittää Jäsenrekisteri ja käyttäjätunnustenhallinta Toteuttaa käyttäjille haku jäsenrekisteristä Toteuttaa mahdollisuus käyttää jäsenrekisteriä tapahtumiin ilmoittautuessa Sivustolle mahdollisuus liittyä Luuppiin ja maksaa liittymismaksu Jäsenrekisterin jäsenistä tilastotietoa sivustolle Tapahtumien toteutus kalenterimuodossa ja monipäiväisten tapahtumien selkeyttäminen Mahdollisuus saada tapahtumat ical -muodossa esim. Omaan kalenteriin Sponsoreiden näkyvyys joka sivuille Toissijaiset: Uutiset RSS -muodossa ulos Kuva-arkisto, joille käyttäjät voivat ladata (ja poistaa) kuviaan

10 Luuppi Projektisuunnitelma 10 / 19 Tenttiarkisto, jossa hakutoiminto ja upload -toiminto jäsenille Haalarien tilaus- ja maksu-mahdollisuus jäsenille Liikunta-sivujen korvaus staattisilla sivuilla Staattisille sivuille WYSIWYG -editori Toimivuus mobiililaitteilla Dokumentaation selkeys, jotta projektia on helppo kehittää eteenpäin Integroiminen Facebook -palveluun Ajaxin käyttöä mm. kalenterissa 5.3 Projektin tavoitteet Ensisijaiset: Toteuttaa vaatimusmäärittelyn mukainen lopputuote Luuppi ry:lle Hankkia kokemusta projektityöskentelystä Toimia tiiviisti ryhmässä kaikissa projektin osa-alueissa Toissijaiset: Suoriutua projektista aikataulun mukaisesti Pitää huolta, että jokainen panostaa tasapuolisesti projektiin ja ottaa vastuun tekemisistään 5.4 Projektin keskeyttämiskriteerit Projektin keskeyttäminen ei ole todennäköistä, sillä asiakas on yliopiston ainejärjestö, jolla ei ole varsinaista taloudellista intressiä. Suurin keskeyttämiskriteeri lienee työntekijöiden (opiskelijoiden) projektin keskeyttäminen tai projektin venyminen liian pitkäksi. Projektiryhmä on kuitenkin varsin suuri (6hlö + projektipäälliköt), ja asiakkaan vaatimukset voivat olosuhteiden pakosta joustaa, jos esimerkiksi 1-2 opiskelijaa keskeyttää projektissa työskentelyn, on silti mahdollista saada käyttökelpoinen tuote asiakkaalle. 5.5 Projektin päättymiskriteerit Projektin tärkeimmät päättymiskriteerit on asiakkaan tyytyväisyys tuotteeseen ja kurssin aika. Kaikkia asiakkaan esittämiä ominaisuuksia ei välttämättä pystytä kurssin aikana toteuttamaan, joten tärkeää projektin päättämisessä on myös hyvä dokumentointi. Selkeän dokumentoinnin avulla sivuston mahdollinen jatkaminen ja ominaisuuksien lisääminen helpottuu. Projektin päättymisestä päättävät projektipäälliköt ja asiakas.

11 Luuppi Projektisuunnitelma 11 / 19 6 Projektin ositus ja vaiheistus 6.1 Välineet ja ympäristö Järjestelmä tullaan toteuttamaan ja testaamaan Luuppi RY:n palvelimella. Järjestelmään tulee selainkäyttöliittymä, jonka tulisi toimia mahdollisimman monella nettiselaimella Selaimet Mozilla Firefox (versio 2-) Microsoft Internet Explorer (versio 7-) Apple Safari (versio 4-) Google Chrome (versio 9-) Opera (versio 11-) Järjestelmä Toteuttamiseen käytettävänä kielenä toimii PHP versio 5.x.x Kehitysympäristönä toimii NetBeans versio 6.x Tietokantana toimii MySQL versio 5.x Versionhallinta Subversion Yliopisto tarjoaa versionhallinnan palvelimen Dokumentointi Projektin dokumentointiin käytetään Microsoft Office -tuoteperheen ohjelmistoja, sekä Googledocs työkaluja 6.2 Vaiheistus ja menetelmät Projektissa käytetään SCRUM ohjelmistokehitysmallia. Tarkoituksena on pitää noin kolmen viikon mittaisia sprinttejä. Sprinttiin siis sisältyisi kuusi palaveria (ja tarvittaessa ylimääräinen workshop) ja yksi asiakastapaaminen, joka mahdollisesti tullaan käymään samassa ajankohdassa projektiryhmän palaverin kanssa. Palavereissa on tarkoituksena käsitellä projektissa toteutettuja asioita ja katselmoida retrospektiivisesti jo toteutettuja. Ryhmän on tarkoitus olla itseohjautuva, sekä jäseniään tukeva. Ongelmien ratkaisuja etsitään nopeasti toisten avustuksella, jolloin tyhjäkäynnin määrä minimoituu. Määrittelyvaihe: Esitutkimus, viikolla 38 Vaatimusmäärittely, viikolla 39 Projektisuunnitelma, viikolla 40 Toteutusvaihe:

12 Luuppi Projektisuunnitelma 12 / 19 Suunniteltu aikataulu on suuntaa antava ja siihen tullaan todennäköisesti tekemään muutoksia toteutettavien asioiden aikataulutuksen suhteen. Sivusto sisältää niin monia ominaisuuksia, että niiden läpikäyminen, suunnittelu, toteutus ja testaus tulevat viemään paljon aikaa projektissa. Viikko Tehtävä 38 - Esitutkimus - Sprint 1 alkaa 39 - Käytettävyyskartoitus - Käyttöliittymän ja arkkitehtuurin suunnittelu aloitetaan - Teknologioihin perehtyminen 40 - Projektisuunnitelman palauttaminen ja katselmointi - Teknologioihin perehtyminen jatkuu - Käyttöliittymän layout arvioitavaksi 41 - Sprint 2 alkaa - Tekninen toteutus alkaa - Framework käyttöön - Prototyypin toteutus - Tietokanta hyvälle mallille - Sivuston eri osioiden kevyttä suunnittelua - Staattisten sivujen editori (max. 2 henkilöä) 42 - Prototyyppi valmis - Prototyypistä käyttöliittymäksi - Jäsenrekisterin suunnittelua ja toteutusta - Versionhallinta jokaiselle haltuun ellei jo ole - Staattisten sivujen editori valmis - Uutishallinnan toteutus (1 henkilö) 43 - Käyttöliittymätestausta - Frameworkin opiskelua (vaatii panostusta!) - Käyttöliittymä valmis 44 - Sprint 3 alkaa - 1. henkilökohtainen raportti - Jäsenrekisterin toteutus jatkuu - Uutistenhallinta valmis Toteuttanut henkilö jatkaa RSS syötteiden toteuttamisella 45 - Tapahtumienhallinnan toteutus alkaa - Käyttöliittymän korjailua ja ehostamista - Framework opeteltu 46 - Jäsenrekisteri valmis - Osioiden suunnittelua ja toteutusta 47 - Sprint 4 alkaa - Jäsenrekisterin mahd. muutoksia ja säätöjä - Tapahtumienhallinnan toteutus jatkuu / valmis - Korjailua ja säätöä 48 - Projektin esittely - Yhden sivun tiivistelmä - Toteutus jatkuu 49 - Katselmointi - Tapahtumien hallinta ja kalenteri valmis ical tuen toteutus - Kokoushallinnan ja haalariverkkokaupan suunnittelu ja toteutus alkaa 50, 51 - Loma 1 - Sprint 5 alkaa - 2. henkilökohtainen raportti - Toteutus jatkuu 2 - Kokoushallinta ja haalariverkkokauppa valmis

13 Luuppi Projektisuunnitelma 13 / 19 - Kuvagallerian ja tenttiarkiston suunnittelu ja toteutus (saisi alkaa miltei jo aikaisemmin!) 3 - Toteutus jatkuu - Testausta - Korjailua 4 - Sprint 6 alkaa - Kuvagalleria ja tenttiarkisto valmis - Lisäominaisuudet toteutukseen 5, 6 - Lisäominaisuuksien toteutusta - Toimintojen testausta - Korjailua - Käytettävyystarkastelu 7 - Sprint 7 alkaa - Viimeistelyä 8 - Projektin esittely - Kertomus - Loppuraportti - 3. henkilökohtainen raportti - Lopputapaaminen projektin vastuuhenkilön kanssa - Projektin lopputuotteen toimittaminen CD:llä 6.3 Työmääräarviot Työmäärän arvio on tehty sen mukaisesti, kuinka paljon jokainen projektiin osallistuva pystyy antamaan aikaansa projektin eteen. Projektiryhmän jäsen Työtunteja viikossa Petri Ikävalko 8 Panu Tunttunen 12 Eero Jaakonaho 10 Mikko Kuivanen 10 Johannes Lampela 20 Kari Jussila 10 Julius Torkkeli 10 Saila Oldén 5 Yhteensä viikon projektissa tämä viikoittainen resursointi tekisi projektin kokonaistuntimääräksi n Käytettyjen tuntien määrät tulevat todellisuudessa vaihtelemaan varmasti eri viikkojen välillä. On toivottavaa ja tarpeellista, että projektiin liittyviä tehtäviä hoidetaan ennen määrättyjä aikarajoja, mikäli muut akuutit tehtävät on hoidettu. Toimittaessa näin odottamattomien ongelmien tuomat epätehokkaat työtunnit eivät pilaa kokonaisaikataulua. 6.4 Lopullinen tuote Sivusto rakennetaan asiakkaan tarjoamalle palvelimelle alusta alkaen. Tuotteen varsinainen luovutus asiakkaalle tapahtuu kuitenkin vasta projektin päättyessä. Asiakkaalle toimitetaan kaikki asiakkaan kannalta relevantit dokumentit, sekä mahdollisesti muita dokumentteja. Tuotteeseen ei

14 Luuppi Projektisuunnitelma 14 / 19 kuulu tuki- tai koulutuspalveluja. Projektin dokumentit löytyvät osoitteesta 7 Seuranta, ohjaus ja tiedottaminen 7.1 Ryhmän sisäinen Projektiryhmän, pääsääntöisin maanantaisin pidettävä, viikkopalaveri on ryhmän sisäisen seurannan perusta. Palaverissa käydään läpi edellisen viikon tehdyt tehtävät ja alkavan viikon tehtävät sekä kaikki muut ajankohtaiset projektiin liittyvät asiat. Keskiviikkoisin on mahdollisuus järjestää johonkin tiettyyn asiaan liittyviä workshoppeja. Ryhmällä on käytössä myös postituslista ja IRC-kanava IRCnet) joita käytetään ryhmän sisäisessä tiedottamisessa ja viestinnässä. 7.2 Ulkopuolinen Asiakas Asiakkaan kanssa järjestetään yksi palaveri joka sprintin aikana, eli noin kolmen viikon välein. Palaverin tarkoitus on esitellä asiakkaalle mahdollisia prototyyppejä ja saada asiakkaalta palautetta. Palaveri järjestetään mahdollisuuksien mukaan viikkopalaverin yhteydessä. Asiakkaalle toimitetaan myös kaikki projektiryhmän dokumentit kommentoitaviksi. Asiakas osallistuu myös projektin dokumenttien katselmointeihin. Asiakkaalle lähetetään viikoittain raportti projektin etenemisestä Kurssi Projektipäälliköt toimittavat projektin viikkoraportin kurssin vastuuhenkilölle joka viikon maanantaina. Viikkoraportti sisältää esimerkiksi tiedot siitä kuinka paljon projektiin on käytetty aikaa, missä vaiheessa projekti on, mahdollisista ongelmista ja siitä mitä projektissa on tarkoitus seuraavalla viikolla tehdä. Kurssin vastuuhenkilö osallistuu projektin katselmointeihin. 8 Standardit, direktiivit ja määräykset 8.1 Standardit ja suositukset W3C XHTML 1.0 Strict W3C CSS 2.1 PHP 5.2.x MySQL 5.x.x JavaScript jquery 1.5

15 Luuppi Projektisuunnitelma 15 / 19 Ajax 8.2 Toimituspaketti ja takuu Projektin jälkeen toimeksiantaja arvioi tuotetun verkkosovelluksen kelpoisuuden tuotantokäyttöön ja päättää sen käyttöönotosta. Projektiryhmän jäsenet eivät ole enää vastuullisia mikäli verkkosovellus päätetään ottaa käyttöön projektin jälkeen. Jokaisen sprintin loputtua pyritään toimittamaan valmistunut moduuli asiakkaalle mahdollista testausta varten. 8.3 Luottamuksellisuus Projektissa voidaan mahdollisesti käsitellä joitain luottamuksellisia tietoja. Opiskelijoiden tietoja tai muuta, joiden täytyy pysyä ulkopuolisten saavuttamattomissa. 8.4 Tekijänoikeudet, käyttöoikeudet ja lisenssit Kaikki oikeudet projektissa tuotettuun verkkosovellukseen, sen lähdekoodiin ja verkkosovelluksen sisältämään muuhun dataan siirtyvät toimeksiantajalle. Projektissa ei käytetä GPL-, LGPL- tai muuta avointa lisenssiä. 10 Riskienhallintasuunnitelma 10.1 Selite merkinnöistä Todennäköisyysaste Asteikko määritelty välille 1 5, jolloin 1 tarkoittaa erittäin epätodennäköistä ja 5 erittäin todennäköistä Vakavuusaste Asteikko määritelty välille 1 5, jolloin 1 tarkoittaa erittäin vähäistä vaikutusta ja 5 erittäin suurta vaikutusta Riskiluettelo Kategoria Riski Todennäköisyys Vakavuus Asiakkaan vähäinen motivaatio projektia kohtaan Asiakas Projektiryhmän tasainen työpanos projektia kohtaan sekä asiakkaan säännöllinen informoiminen projektista on tärkeää asiakkaan motivaation kannalta. Toipuminen: Jos asiakas ei ole perillä jostakin syystä projektin kulusta, pyritään tilanne selvittämään palaverilla, jossa asiakkaan kanssa keskustellaan projektin tilanteesta ja tulevista vaiheista. 3 5

16 Luuppi Projektisuunnitelma 16 / 19 Annettujen vaatimusten väärintulkitseminen Asiakas Asiakas Asiakas Projektiryhmä Projektiryhmä Pyritään tuottamaan mahdollisimman selkeitä vaatimusmäärittelyjä ja korjaamaan niitä tarkennusvaatimusten perusteella. Toipuminen: Palavereissa on tarkoituksena käydä läpi menneitä, nykyisiä ja tulevia asioita joka viikko. Jos ilmenee epäselvyyksiä tai huomataan toteutuksessa poikkeavia ratkaisuja, niin asiat pyritään oikaisemaan. Valittujen vaatimusten liiallinen määrä sprintissä Vaatimusten toteutusta tullaan seuraamaan aktiivisesti ja asioita priorisoidaan vaatimusten mukaisesti. Asiakkaan kanssa tullaan neuvottelemaan mahdollisten ongelmatilanteiden sattuessa. Toipuminen: Vaatimusten liiallisuudesta tullaan pitämään palaveri asiakkaan kanssa ja vaatimuksia tullaan todennäköisesti karsimaan. Asiakas ei osallistu palavereihin Palaverit sovitaan asiakkaan kanssa tarpeeksi ajoissa, jotta ajankohta on myös asiakkaalle sopiva. Toipuminen: Jos asiakas ei pääse paikalle, niin tilalle sovitaan uusi palaveri, joka käydään pelkästään esimerkiksi projektipäälliköiden ja asiakkaan kesken. Toinen mahdollisuus on hoitaa palaveriasia sähköpostitse. Uusiin teknologioihin perehtyminen vie liikaa aikaa Työryhmän pitää motivoida toisiaan jatkuvasti tekemällä asioita yhdessä. Ongelmien esiintyessä on kysyttävä apua esimerkiksi projektipäälliköiltä. Toipuminen: Jos ongelmia ilmenee liiaksi, tullaan järjestämään workshoppeja, joissa käydään läpi projektin teknologioita ja perehdytään eri osa-alueisiin yhteisvoimin. Vähäinen motivaatio projektia kohtaan Ryhmän motivaatiota pyritään pitämään yllä vapailla työajankohdilla viikkoa kohti, sekä johtamalla projektia avoimesti ja tasapuolisesti. Toipuminen: Henkilön laiminlyödessä työtehtäviään, asiasta tullaan neuvottelemaan ja myöhemmin määritellään uudelleen työtehtävien aikataulutus hänen osaltaan. Motivaatiota tulisi ylläpitää itse ryhmän kesken kommunikoimalla ja

17 Luuppi Projektisuunnitelma 17 / 19 Projektiryhmä toteuttamalla asioita yhdessä. Aikataulujen yhteensopivuus on huono ryhmän kesken Aikatauluja laatiessa tarkastetaan ryhmäläisten omat aikataulut, etteivät ajankohdat mene päällekkäin. Toipuminen: Aikataulutus tehdään parhaalla mahdollisella sopivuusasteella ryhmän kesken. Jos ongelmia ilmenee usealla henkilöllä ajankohdan suhteen, tullaan ajankohtaa siirtämään. 3 4 Projektiryhmä Joku keskeyttää kurssin 2 5 Projektiryhmä Projektiryhmä Henkilökohtaiset ongelmat tms. vähentävät työpanosta Vähäinen kokemus työskentelytavoista ja teknologioista Käytettävien työkalujen ja teknologioiden toimimattomuus Työkalut Työkalut Organisointi Käytettäviin työkaluihin ja teknologioihin tulee perehtyä hyvin, jolloin ongelmatilanteita voidaan ratkoa suhteellisen tehokkaasti. Toipuminen: Ongelmatilanteissa pyritään ratkomaan ongelmat yhteistyössä tai hankkimalla apua ulkoiselta taholta. Työkalujen käyttöönoton ja niihin perehtymisen viivästyminen Kommunikaatio ryhmän sisällä ei toimi Ryhmän kesken pidetään aktiivisesti kommunikaatiota yllä eri kommunikointitapojen avulla Toipuminen: Jos kommunikointi ei toimi, niin palavereita tullaan järjestämään useammin. Organisointi Arvioidut työmäärät ja resurssit epäonnistuvat 3 4 Projektipäälliköiden tehottomuus tai kokemuksen puute Organisointi Organisointi Projektipäälliköt pyrkivät perehtymään tuleviin asioihin yhdessä ja motivoimaan toisiaan tehokkaampaan työskentelyyn. Kokemuksen puute tullaan korvaamaan itseopiskelulla ja perehdytyksellä. Aikataulutus ja muut projektin edistymiselle tärkeät asiat eivät toimi halutulla tavalla Projektiryhmän jäsenillä ei ole ennestään sen suurempaa kokemusta PHP ohjelmointikielestä tai verkkototeutuksesta. Kokemus perustuu lähinnä opistolla käytyihin alkeiskursseihin. Vähäinen

18 Luuppi Projektisuunnitelma 18 / 19 kokemus yhdistettynä projektiin sisältyvään laajaan vaatimuslistaan voi tuloksena olla pahastikin keskeneräinen sovellus. Tammikuun loppupuolella, kun projekti on lopussa, kaksi ryhmän jäsentä lähtee ulkomaille, joka aiheuttaa tiukkaa aikataulutusta projektin alkupuoliskolle toteutuksen suhteen. Riskinä on siis työresurssien vaje verrattuna jäljellä olevien kehitystehtävien vaatimaan aikaan. Projektin paisuminen asiakkaan toimesta on myös yksi riskeistä, joka tulee projektia hallittaessa pitää hallinnassa oikeilla toimenpiteillä. Asiat tulee siis aikatauluttaa harkiten sekä ongelmia ja vaatimuksia puida palavereissa sekä katselmoinneissa Riskien seuranta Riskien tilannetta seurataan koko projektin ajan ja viikkopalavereissa käydään läpi meneillään olevaan sprinttiin oleellisesti liittyvät riskit. Muut projektiin liittyvät ongelmat ja niiden liittyminen ja mahdollinen vaikutus jo tunnistettuihin riskeihin arvioidaan myös viikoittaisissa tapaamisissa. Riskilistaa päivitetään uusien tunnistettujen riskien ilmaantuessa ja jo tunnistettujen riskien realisoituessa. Palavereissa on myös tarkoituksena keskustella mahdollisista riskeistä ja niiden todennäköisyyden vähentämisestä. 11 Koulutussuunnitelma 11.1 Projektiryhmän sisäinen koulutus Varsinainen koulutus jätetään ryhmän jäsenen vastuulle, eli hänen tulee perehtyä hänelle annettuun tehtävään itsenäisesti. Ryhmän toimiva sisäinen kommunikaatio mahdollistaa tarvittaessa vertaistuen. Ongelmatilanteissa voidaan aina kysyä ratkaisuehdotuksia muilta ryhmän jäseniltä Asiakkaalle tarjottava koulutus Asiakkaalle tarjottava koulutus järjestetään kertaluontoisena opetustilaisuutena. Asiakas tulee perehdyttää sivuston rakenteeseen ja hallintaan, jotta tämä voi projektin jälkeen itse tuottaa ja muokata sivuston sisältöä. Projektin loputtua ylläpitopalveluita ei ole saatavilla. 12 Asennussuunnitelma Sivuston asentaa käyttöön projektiryhmä, joka pyrkii testaamaan sivustoa ennen sen käyttöönottoa, jotta sen toimintavarmuus taataan. Myös tietokantaa testataan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ennen asennusta. Vanha sivusto ja tietokanta otetaan talteen, jolloin sitä voidaan käyttää väliaikaisesti esim. mahdollisissa ongelmatilanteissa.

19 Luuppi Projektisuunnitelma 19 / Käyttöönottosuunnitelma Sivusto otetaan käyttöön asiakkaan toimesta, heidän vaatimustensa mukaan. Uusi tietokanta luodaan uuden sivuston tarpeisiin, joten tietokannan käyttöönotto ennen uuden sivuston valmistumista ei ole tarpeen. 14 Projektin kustannukset Projektiin on arvioitu käytettävän 1700 työtuntia. Palkan ollessa noin 30 euroa per tunti, niin projektin budjetiksi saadaan euroa. Arvioidut matkapuhelinkustannukset tulevat olemaan noin 100 euroa. Projektin paikallisen luonteen vuoksi matkakuluja ei arvioitu aiheutuvan laisinkaan. Projektin kokonaishinnaksi saadaan euroa kun voittomarginaali on 25 %. Työprojektissa pitäisi ottaa myös huomioon myös muut kiinteät kustannukset kuten tilavuokrat, laitteistokustannukset ja ohjelmistolisenssit, sekä arvioida kilpailija-analyysin perusteella onko hinta-arvio realistinen ja kilpailukykyinen. Pitää myös huomioida, että mikäli projektityötä toteuttaisi kokenut ryhmä, jolla on aikaisempaa kokemusta vastaavista projekteista, selkeä työn kuva ja valmis osaaminen tekniikoista ja käytettävistä ohjelmista, voitaisiin projekti toteuttaa merkittävästi vähäisemmällä työmäärällä ja näin ollen myös halvemmalla. Todellisuudessa projekti on asiakkaalle miltei ilmainen, sillä projekti toteutetaan opiskelijatyönä ilman korvauksia. Ainoat merkittävät kustannukset asiakkaalle syntyvät Luottokunnalta ostetusta digitaalisen maksun palvelusta joka mahdollistaa jäsenmaksun ja haalareiden maksamisen Internetissä. Tämän palvelun hinta on vain joitakin satoja euroja ja koska Luuppi Ry:llä on palvelu ollut käytössään jo aiemmin, voidaan katsoa, että uusia kustannuksia ei käytännössä synny. 15 Hylätyt ratkaisuvaihdoehdot ja jatkokehitysajatuksia 15.1 Hylätyt ratkaisuvaihtoehdot Alustaksi suunniteltiin projektin alussa Joomlaa, jolle järjestelmän olisi voinut toteuttaa. Suunnitelma kuitenkin hylättiin, koska haluttiin käyttää ohjelmistokehystä, joka ei aseta ns. suuria rajoitteita sovelluksen toteuttamiselle Jatkokehitysajatuksia Sovellusta tullaan jatkokehittämään Luuppi ry:n toimesta, joten jatkokehitysajatukset jäävät asiakkaan suunnitelmien varaan. Sovellukseen voidaan suhteellisen helposti toteuttaa erilaisia moduuleita tarpeiden mukaan. Projektin päämääränä oli toteuttaa teknisesti mallikelpoinen alusta, jolle on tehokasta toteuttaa jatkoa.

Esitutkimus. Luuppi, versio 1.0. Petri Ikävalko Panu Tunttunen. http://luuppi.googlecode.com

Esitutkimus. Luuppi, versio 1.0. Petri Ikävalko Panu Tunttunen. http://luuppi.googlecode.com Esitutkimus Luuppi, versio 1.0. Petri Ikävalko Panu Tunttunen http://luuppi.googlecode.com Versionhallinta ei ole vielä käytössä, koska projekti on vielä varhaisessa vaiheessa Luuppi Esitutkimus 2 / 10

Lisätiedot

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä ESITUTKIMUS Polku Versio 0.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi janne.pihlajaniemi@iki.fi Antti Jämsén antti.jamsen@uta.fi Maria Hartikainen maria.hartikainen@uta.fi Pekka Kallioniemi pekka.kallioniemi@uta.fi

Lisätiedot

ESITUTKIMUS. Polku Versio 1.0. Projektiryhmä

ESITUTKIMUS. Polku Versio 1.0. Projektiryhmä ESITUTKIMUS Polku Versio 1.0 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas Jokiniemi 1 Versiohistoria Päiväys Versionumero

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. KotKot. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Projektisuunnitelma. KotKot. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Projektisuunnitelma KotKot Helsinki 22.9.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 + 1 op) Projektiryhmä Tuomas Puikkonen

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 0.1. Projektiryhmä

PROJEKTISUUNNITELMA. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 0.1. Projektiryhmä PROJEKTISUUNNITELMA Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 0.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi janne.pihlajaniemi@iki.fi Antti Jämsén antti.jamsen@uta.fi Maria Hartikainen maria.hartikainen@uta.fi

Lisätiedot

Ryhmä (11) Numeropankki

Ryhmä (11) Numeropankki Tampereen teknillinen yliopisto Tietotekniikan laitos TIE-13100 Tietotekniikan projektityö Ryhmä (11) Numeropankki Projektisuunnitelma Tommi Blomster Jari Laaksonen Petri Tahvanainen Eemil Väisänen (vastaa

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.1. Projektiryhmä

PROJEKTISUUNNITELMA. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.1. Projektiryhmä PROJEKTISUUNNITELMA Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni

Lisätiedot

Data Sailors - COTOOL dokumentaatio Riskiloki

Data Sailors - COTOOL dokumentaatio Riskiloki Table of Contents 1 Johdanto.................................................................................... 1 1.1 Versiohistoria...........................................................................

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Tekninen määrittely: Editori Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 1.1. Tarkoitus ja kattavuus...4 1.2. Tuote ja ympäristö...4 1.3. Määritelmät,

Lisätiedot

Siimasta toteutettu keinolihas

Siimasta toteutettu keinolihas AS 0.3200 Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt Projektisuunnitelma: Siimasta toteutettu keinolihas Laura Gröhn 224417 Mikko Kyllönen 221177 Lauri Liukko Sipi 84702A Susanna Porkka 225131 3.2.2015

Lisätiedot

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2. Projektiryhmä

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2. Projektiryhmä VAATIMUSMÄÄRITTELY Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Loppuraportti LITA/TIKO/PAPERIKONEKILTA 1 (14) 18.5.2009 LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Tekijät: Jaakko Karhunen Jani Hyvönen TIKO, IT-Dynamo 5.kerros Osoite: Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

Internet-pohjainen ryhmätyöympäristö

Internet-pohjainen ryhmätyöympäristö Menetelmäohje Internet-pohjainen ryhmätyöympäristö Riku Hurmalainen, 24.3.2002 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Termit...4 3. Toteutus...5 3.1. Yleiskuvaus...5 3.2. Tekninen ratkaisu...5 3.3. Tietoturva...6

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Projektityö

Projektityö Projektityö 21.10.2005 Projektisuunnitelma Työn ositus Projektisuunnitelman sisältö Kurssin luennoitsija ja projektiryhmien ohjaaja: Timo Poranen (email: tp@cs.uta.fi, työhuone: B1042) Kurssin kotisivut:

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio, testausraportti, 22.4.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 22.4.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 22.4.2002 Matti

Lisätiedot

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Järjestelmäprojekti 1 projektisuunnitelma ICT4TN007-2 SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Versio 0.1 Tekijät Keijo Nykänen Tarkastanut Hyväksynyt HAAGA-HELIA

Lisätiedot

Lego Mindstorms anturit

Lego Mindstorms anturit Lego Mindstorms anturit Metropolia Ammattikorkeakoulu Projektisuunnitelma Tomi Ilonen KA09 Tommi Nuotiomaa KA09 Matias Pitkänen KA09 20.1.2012 Insinöörityö Päivämäärä Sisällys 1 Projektin kuvaus 1 1.1

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

WWW-Sivustojen suunnittelu. Miten WWW toimii. Suunnittelun lähtökohdat 14.10.2010

WWW-Sivustojen suunnittelu. Miten WWW toimii. Suunnittelun lähtökohdat 14.10.2010 WWW-Sivustojen suunnittelu Miten WWW toimii Web-selain hakee Web-sivun HTML-kielisen kuvauksen Sivuun liittyvät kuvat (jpeg, gif, png) Sivuun liittyvät muut elementit Palvelimen URL-osoite esim. http://www.metropolia.fi

Lisätiedot

WWW-Sivustojen suunnittelu

WWW-Sivustojen suunnittelu WWW-Sivustojen suunnittelu Miten WWW toimii Web-selain hakee Web-sivun HTML-kielisen kuvauksen Sivuun liittyvät kuvat (jpeg, gif, png) Sivuun liittyvät muut elementit Palvelimen URL-osoite esim. http://www.metropolia.fi

Lisätiedot

1 TILATAR. 1.1 Yleistä. 1.2 Projektiorganisaatio

1 TILATAR. 1.1 Yleistä. 1.2 Projektiorganisaatio 1 TILATAR 1.1 Yleistä TILATAR-projektin tehtävänä oli toteuttaa Tampereen Työväenyhdistys ry:lle Tampereen työväentalon kokous-, ryhmätyö- sekä juhlatilojen ja näiden tilavarausten hallinnointiin sopiva

Lisätiedot

TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ

TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ TEEMU JAUHIAINEN, JONI NORDSTRÖM TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ Metropolia Ammattikorkeakoulu KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA Projektisuunnitelma 19.3.2014 Sisällys Lyhenteet 1 Johdanto 1 2 Projektin tavoitteet 1 3

Lisätiedot

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.1. Projektiryhmä

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.1. Projektiryhmä VAATIMUSMÄÄRITTELY Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä www.niksula.cs.hut.fi/~jjkankaa// Demosovelluksen tekninen määrittely v. 0.6 Päivitetty 11.12.2000 klo 20:26 Mickey Shroff 2 (12) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Tekijä / muutoksen tekijä Selite

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. FotMana17

PROJEKTISUUNNITELMA. FotMana17 PROJEKTISUUNNITELMA FotMana17 Tekijä(t) Kimmo Kärki Kka Päiväys: 15.5.2017 Tiivistelmä Tarkoituksena on rakentaa Jalkapallomanageri järjestelmä, jolla voidaan pelata visuaalisesti manageripeliä. Järjestelmää

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO MONIPALVELU HALONEN

PROJEKTIDOKUMENTAATIO MONIPALVELU HALONEN PROJEKTIDOKUMENTAATIO MONIPALVELU HALONEN Jani Niemi Eurajoen kristillinen opisto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 1 ASIAKKAAN JA PROJEKTIN ESITTELY...1 1.1 Aikataulu...1 2 SUUNNITTELU...2 2.1

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri & Jäsentietojärjestelmä Toteutus

Tapahtumakalenteri & Jäsentietojärjestelmä Toteutus Tapahtumakalenteri & Jäsentietojärjestelmä Toteutus Henri Kinnunen, Seppo Tompuri, Tero Malkki, Matti Heiskanen, Tommi Rönkönharju, Tuomas Valkeapää Sisällysluettelo 1. Alkusanat...2 2. Käyttötapaukset...2

Lisätiedot

1 Aateliset. 1.1 Johdanto. 1.2 Organisaatio

1 Aateliset. 1.1 Johdanto. 1.2 Organisaatio 1 Aateliset 1.1 Johdanto Projektissa oli tarkoituksena tuottaa tietokanta renessanssitansseja varten sekä www-pohjainen käyttöliittymä tälle tietokannalle. Valmiiseen tietokantaan on mahdollista sekä dokumentoida,

Lisätiedot

206 Verkkosivun tuottaminen finaalitehtävät

206 Verkkosivun tuottaminen finaalitehtävät TAITAJA2013 Finaalitehtävä 1 (6) 206 Verkkosivun tuottaminen finaalitehtävät YLEISTÄ -lajin finaalitehtävissä kilpailijat päivittävät ennakkoon julkaistuna finaalitehtävänä olleen Ekoripe tmi luontoyrittäjän

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Verkkopokerijärjestelmä. Loppuraportti Ryhmä Kanat Ohjelmistotuotantoprojekti, syksy 2008

Verkkopokerijärjestelmä. Loppuraportti Ryhmä Kanat Ohjelmistotuotantoprojekti, syksy 2008 Verkkopokerijärjestelmä Loppuraportti Ryhmä Kanat Ohjelmistotuotantoprojekti, syksy 2008 Projektiryhmä Samuli Aalto-Setälä Jukka Kekälainen Jarno Kyykkä Mika Mielonen Mårten Smeds Otto Waltari Ohjaaja

Lisätiedot

Toteutusvaihe T3 Digi-tv: Edistymisraportti

Toteutusvaihe T3 Digi-tv: Edistymisraportti Toteutusvaihe T3 Digi-tv: Edistymisraportti Sisällysluettelo 1. Projektin tila...3 Dtv: Work done per Person (current phase)...3 Dtv: Work done per Worktype (current phase)...3 2. Suoritetut tehtävät...4

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Projektin tavoitteet

Projektisuunnitelma. Projektin tavoitteet Projektisuunnitelma Projektin tavoitteet Projektin tarkoituksena on tunnistaa erilaisia esineitä Kinect-kameran avulla. Kinect-kamera on kytkettynä tietokoneeseen, johon projektissa tehdään tunnistuksen

Lisätiedot

Matematiikan oppifoorumi Projektisuunnitelma

Matematiikan oppifoorumi Projektisuunnitelma Matematiikan oppifoorumi Projektisuunnitelma Carl Johansson Jukka Kariola Outi Marttila Helena Venäläinen Sampsa Virtanen Ohjaaja Jukka Eskola Asiakas Mikko Mäkelä Ohjelmistotuotantoprojekti 29.10.1999

Lisätiedot

Tietotekniikan Sovellusprojektit

Tietotekniikan Sovellusprojektit Tietotekniikan Sovellusprojektit Jukka-Pekka Santanen Tietotekniikan laitos 16.2.2010 Tavoitteena taitoja ja kokemusta projektimuotoisesta työtavasta ja ryhmätyöstä, projektin hallinnasta ja johtamisesta,

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Teknillinen korkeakoulu 51 Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 21.11.01 Oskari Pirttikoski Ensimmäinen versio 0.2 27.11.01 Oskari Pirttikoski Lisätty termit

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.0. Projektiryhmä

LOPPURAPORTTI. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.0. Projektiryhmä LOPPURAPORTTI Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.0 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas

Lisätiedot

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry Viisaat hankinnat: Avoimuudet uusissa JIT 2015 -ehdoissa JulkICTLab-seminaari 20.11.2015 Martin von Willebrand, puheenjohtaja Avoin arkkitehtuuri Luo jäsenien menestystarinoita avoimilla ratkaisuilla Avoimet

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Testausdokumentti. Kivireki. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testausdokumentti. Kivireki. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testausdokumentti Kivireki Helsinki 17.12.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Anu Kontio Ilmari

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset. Riskienhallinta DTV projektissa

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset. Riskienhallinta DTV projektissa Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Riskienhallinta DTV projektissa Riskienhallinta DTV projektissa Sivu 1/8 Sisällysluettelo 1. Riskienhallinta DTV projektissa...3 1.1. Projektin

Lisätiedot

Convergence of messaging

Convergence of messaging Convergence of messaging Testaussuunnitelma The Converge Group: Mikko Hiipakka Anssi Johansson Joni Karppinen Olli Pettay Timo Ranta-Ojala Tea Silander Helsinki 20. joulukuuta 2002 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

Dokumentin nimi LOGO:) Tampereen teknillinen yliopisto. Ryhmä XXX: Projektiryhmän nimi Projektin nimi

Dokumentin nimi LOGO:) Tampereen teknillinen yliopisto. Ryhmä XXX: Projektiryhmän nimi Projektin nimi Tampereen teknillinen yliopisto Ohjelmistotekniikan laitos OHJ-3500 Ohjelmistotuotannon projektityö LOGO:) Ryhmä XXX: Projektiryhmän nimi Projektin nimi Dokumentin nimi Jakelu: (Ryhmä) (Kurssihenkilökunta)

Lisätiedot

PS-vaiheen edistymisraportti Kuopio

PS-vaiheen edistymisraportti Kuopio PS-vaiheen edistymisraportti Kuopio Kuopio, PS-vaiheen edistymisraportti, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 1.0 30.10.2001 Ossi Jokinen Kuopio2001, vain kurssin T-76.115 arvostelun

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

Playoff kokouspöytäkirja 4

Playoff kokouspöytäkirja 4 Playoff kokouspöytäkirja 4 Aika ja paikka 13.9.2007 klo 12.15 14.00 TKTL, sali A319 Osallistujat Jari Anttila, puheenjohtaja Sanna Fröblom Aarno Sandvik Tommi Paavilainen Miikka Kohijoki Päivi Pääkkö,

Lisätiedot

Hajautettu Ohjelmistokehitys

Hajautettu Ohjelmistokehitys Hajautettu Ohjelmistokehitys Maria Paasivaara Hajautuksen muotoja Yrityksen sisäinen hajautus Maan sisällä Maiden välillä, esim. offshore Yritysten välinen hajautus Alihankinta Lisenssointi Partnershipit

Lisätiedot

28.8.1975 ruovedellä pohjois-hämeessä. lepounit.com (yritys) lepo.net (oma)

28.8.1975 ruovedellä pohjois-hämeessä. lepounit.com (yritys) lepo.net (oma) Muokattu: 2015-01-29 Viimeisin versio: http://lepo.net/cv/fi CV taru puhuvasta nörtistä henkilötiedot nimi anu leponiemi syntynyt 28.8.1975 ruovedellä pohjois-hämeessä sähköposti ja www anu (at) lepounit.com

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio, testausraportti, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 11.2.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 11.2.2002 Matti Peltomäki

Lisätiedot

LUUPPI RY: VAATIMUSMÄÄRITTELY. Toiminnot Sivu / Osio Sisältö / Huomioita Peruskäyttäjä Ylläpito Vastuullinen

LUUPPI RY: VAATIMUSMÄÄRITTELY. Toiminnot Sivu / Osio Sisältö / Huomioita Peruskäyttäjä Ylläpito Vastuullinen LUUPPI RY: VAATIMUSMÄÄRITTELY Toiminnot Sivu / Osio Sisältö / Huomioita Peruskäyttäjä Ylläpito Vastuullinen Etusivu Etusivu Lukee ja saa tietoa Voi kirjautua sisään omilla tunnuksillaan (muillakin sivuilla

Lisätiedot

Digitaalisen median tekniikat Luento 1: Intro

Digitaalisen median tekniikat Luento 1: Intro Digitaalisen median tekniikat Luento 1: Intro Web Mahtava alusta tiedon välittämiseen! Information Superhighway! Web Archive! Gutenberg! DEMO Kirjasto ja analoginen media digitaaliseksi Julkaisutekniikan

Lisätiedot

10 v. työkokemus teknologiaprojekteista, tiiminvedosta ja agile menetelmistä.

10 v. työkokemus teknologiaprojekteista, tiiminvedosta ja agile menetelmistä. 1 Heikki Paananen, MSc., Lehtori Lahden Ammattikorkeakoulu, Liiketalouden Ala Tietojenkäsittely vuodesta 2011 Mm. Ketterät projektinhallintatekniikat, projektiohjaus. 10 v. työkokemus teknologiaprojekteista,

Lisätiedot

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Versio Päivämäärä Henkilö Kuvaus 1.0 13.12.2013 Pöyry Alustava rakenne ja sisältö 1.1 22.12.2013 Pöyry Lisätty tekstiä ilmoituksiin, turvallisuuteen ja sisäiseen API:in

Lisätiedot

Edustajiston kokous Lahdessa MR Kuva Jorma Tenovuo. Uusi ohjelmistokehittäjä aloittaa marraskuu 2008

Edustajiston kokous Lahdessa MR Kuva Jorma Tenovuo. Uusi ohjelmistokehittäjä aloittaa marraskuu 2008 Tietoa Tiirasta Tiira Edustajiston kokous Lahdessa 21.3.2010 MR Kuva Jorma Tenovuo 1/X Tiiran lyhyt historia Edustajiston kokouksessa päätetään Tiiran toteuttamisesta marraskuu 2004 Ohjelmistokehitys alkaa

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTIRAPORTTI LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Tiput-ryhmä Ohjelmistotuotantoprojekti

Projektisuunnitelma. Tiput-ryhmä Ohjelmistotuotantoprojekti Projektisuunnitelma Tiput-ryhmä 10.10.2006 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti Grönholm Peter Hautamäki Marja Koski Marja-Ilona Lavi Rakel Piela Riitta, projektipäällikkö Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE Arviointilomake on tarkoitettu Sovellusprojektin vastaavan ohjaajan arvioinnin tueksi, eikä sillä siten tule korvata erillistä projektilausuntoa. Useaa arviointikohtaa

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS PROJEKTITOIMINNAN PERUSTEET TENTTI 28.4.2001 Tonja Molin-Juustila Kustakin tehtävästä max 6 pistettä. Vastaukset arvostellaan 0,5 pisteen tarkkuudella. Oikeat vastaukset

Lisätiedot

opiskelun suunnittelujärjestelmä, kurki ja ilmo käyttävät kaikki samaa tietokantaa, ja uusi järjestelmä tulee osaksi tätä.

opiskelun suunnittelujärjestelmä, kurki ja ilmo käyttävät kaikki samaa tietokantaa, ja uusi järjestelmä tulee osaksi tätä. 25.1.2010 Palaverin kysymyksien selvittelymuistio Mitä ominaisuuksia halutaan? Sopivat ajat sprinttien jälkeisiin demoihin/palavereihin. - mitkä ajat sopivat? Pekka : pe 12-16 Tommi : pe 8-16 Onko ohjelmointikielen

Lisätiedot

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi Vaatimustenhallinta

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi Vaatimustenhallinta T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Sisältö Tämä on dokumentti esittelee tietokonegrafiikkaalgoritmien visualisointijärjestelmän kehitysprojektissa käytettävän vaatimustenhallintamenetelmän. Päivämäärä

Lisätiedot

Opas koulujen VALO-hankintaan. Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy

Opas koulujen VALO-hankintaan. Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy Opas koulujen VALO-hankintaan Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy Mikä ihmeen VALO? VALO = vapaat ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot Kyse on siis Open Sourcesta eli vapaista

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. (välipalautukseen muokattu versio) Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus

Projektisuunnitelma. (välipalautukseen muokattu versio) Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus Projektisuunnitelma (välipalautukseen muokattu versio) Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus Ville Toiviainen Tomi Tuovinen Lauri af Heurlin Tavoite Projektin tarkoituksena

Lisätiedot

IT ja viestintäteknologia

IT ja viestintäteknologia IT ja viestintäteknologia 206 Verkkosivujen tuottaminen Kuva: Skills Finland / Markku Heikkilä Lajivastaavat Miikka Merikanto 1 / 12 Suomen Liikemiesten Kauppaopisto miikka.merikanto(at)businesscollege.fi

Lisätiedot

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria Sivu: 1 / 10 Testausdokumentti Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto Versiohistoria Versio Päivitykset 0.4 Lisätty mod_form.php -tiedostoon liittyvät testit 0.5 Lisätty johdanto 1.0 Dokumentti

Lisätiedot

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu 1. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu valmistelee toimeksiannon. määrittää seuraavan kauden tarjonnan. Valitaan kehitysaiheet lle työstettäväksi. Yhteys n yhteyshenkilöön. Ollaan

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Labra

Testaussuunnitelma Labra Testaussuunnitelma Labra Helsinki 25.8.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 1 Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9+1op) Projektiryhmä Anssi Kapanen,

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus

Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus Ville Toiviainen Tomi Tuovinen Lauri af Heurlin Tavoite Projektin tarkoituksena on luoda valmis sekvenssiohjelma säätötekniikan

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI Jani Niemi Eurajoen kristillinen opisto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 1 ASIAKKAAN JA PROJEKTIN ESITTELY...1 1.1 Aikataulu...1 2 SUUNNITTELU...2 2.1

Lisätiedot

Jyrki Kullaa ohjaava opettaja. Mika Miettinen puheenjohtaja

Jyrki Kullaa ohjaava opettaja. Mika Miettinen puheenjohtaja TKI-Projekti: /3 Aloituskokous Aika 6..204 klo.00 Paikka Metropolia AMK, Eerikinkatu 36, Helsinki Läsnä Sebastian Gumenius sihteeri Jyrki Kullaa ohjaava opettaja Mika Miettinen puheenjohtaja. Kokouksen

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Luuppi-projekti http://code.google.com/p/luuppi/

Testaussuunnitelma Luuppi-projekti http://code.google.com/p/luuppi/ Testaussuunnitelma Luuppi-projekti http://code.google.com/p/luuppi/ versio 1.0 Projektiryhmä: Panu Tunttunen Petri Ikävalko Mikko Kuivanen Johannes Lampela Eero Jaakonaho Kari Jussila Saila Oldén Päiväys

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely. Kymenlaakson partiopiirin jäsenrekisteri

Vaatimusmäärittely. Kymenlaakson partiopiirin jäsenrekisteri Vaatimusmäärittely Kymenlaakson partiopiirin jäsenrekisteri SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tarkoitus ja kattavuus... 3 1.2 Tuote ja sen ympäristö... 3 1.3 Määritelmät, termit ja käytetyt lyhenteet... 4 1.4

Lisätiedot

Aika Vaihe Lopputulos

Aika Vaihe Lopputulos Ruokis-hanke ICT PROJEKTI: Projektin ohjaaja: Lasse Seppänen Projektipäällikkö: Tommi Leppänen Projektin jäsenet: Jenita Karimäki, Tuija Pörhölä, Kalle Veuro ja Olli Savisaari Projekti Projektin tarkoitus

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 7/8: Tekninen toteutus Edellinen

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Nero-ryhmä

Projektisuunnitelma Nero-ryhmä Projektisuunnitelma Nero-ryhmä Kuusela Johannes Muukkonen Jyrki Sjöblom Teemu Sundberg Ville Suominen Osma Tuohenmaa Timi Ohjelmistotuotantoprojekti Helsinki 9.9.2004 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Projektisopimus. 1. Sopimuksen osapuolet. 2. Määrittelyt. 2.1 Johtoryhmä. 2.2 Suunnitteludokumentit

Projektisopimus. 1. Sopimuksen osapuolet. 2. Määrittelyt. 2.1 Johtoryhmä. 2.2 Suunnitteludokumentit Projektisopimus 1. Sopimuksen osapuolet Projektin toimeksiantaja (jäljempänä Tilaaja) on Jyväskylän yliopiston alaisista organisaatiosta koostuva ryhmä, johon kuuluvat: Virtuaaliyliopisto ja Hallinnon

Lisätiedot

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet Ohjelmistoprojektin hallinta 1 Sisältö Projektiorganisaatio ja sidosryhmät Ohjelmistoprojektin kulku Projektin suunnittelu Ositus Osallistujat Työmäärän arviointi

Lisätiedot

Työkalut ohjelmistokehityksen tukena

Työkalut ohjelmistokehityksen tukena 1 Työkalut ohjelmistokehityksen tukena Johdanto 2 Työkaluja eli ohjelmistotyötä tukevia ohjelmistoja käytetään ohjelmistoalan yrityksissä nykypäivänä paljon. Työkalut auttavat ohjelmistoalan ihmisiä suunnittelemaan

Lisätiedot

File [Otsikko] 2014-02-26 40212. Projektisuunnitelma. SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista

File [Otsikko] 2014-02-26 40212. Projektisuunnitelma. SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista apj2014 Projektisuunnitelma 1 (6) Projektisuunnitelma SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista Versio 1.0 Muutoshistoria umero Pvm Selitys Tekijä(t) 0.1 12.2.2014 Projektisuunnitelmaluonnos

Lisätiedot

Projektinhallinta SFS-ISO mukaan

Projektinhallinta SFS-ISO mukaan Projektinhallinta SFS-ISO 21500 mukaan (Ohjeita projektinhallinnasta, 2012) 13.4.2017 Panu Kiviluoma Osaamistavoitteet Luennon jälkeen osaat selittää, mitä tarkoitetaan Projektilla Projektinhallinnalla

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Toiminnallinen määrittely: Editori Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.01 7.11.01 Pekka Koskinen Alustava sisällysluettelo 0.1 12.11.01 Pekka

Lisätiedot

Toteutusvaihe T2 Edistymisraportti

Toteutusvaihe T2 Edistymisraportti Toteutusvaihe T2 Edistymisraportti Sisällysluettelo 1. Projektin tila...3 1.1. Suoritetut tehtävät...4 1.2. Käytetyt menetelmät...5 1.3. Ongelmat...6 1.4. Jatkosuunnitelmat...6 Versio- ja muutoshistoria

Lisätiedot

Sähköisen projektikansion dokumentointi Innon levyasemalle \\kapa10\inno

Sähköisen projektikansion dokumentointi Innon levyasemalle \\kapa10\inno Valmistelu Suunnittelu ja organisointi Aloitus Toteutus Päätös Projektiidea, tarjous ja into tehdä! Valmentajan / ohjaavan opettajan nimeäminen Projektitiimin kokoaminen / roolit Sopimus toimeksiantajan

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN Hallinto- ja palveluosasto/hallintoyksikkö Terja Ketola PTJ2008-työsuunnitelma 1 (5)

Valtioneuvoston kanslia VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN Hallinto- ja palveluosasto/hallintoyksikkö Terja Ketola PTJ2008-työsuunnitelma 1 (5) Terja Ketola PTJ2008-työsuunnitelma 1 (5) AIKATAULU JA TEHTÄVÄT / PTJ2008 VALMIS MENOSSA MYÖHÄSSÄ ALOITTAMATTA ALUSTAVA AJANKOHTA EI PIDETTY / TEHTY 1 Määrittelyn läpikäynti PTi, TKe, IHa, TRö 34 23.8.2007

Lisätiedot

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Kulttuurituotanto projektina Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Tuotannon vaiheet (IDEA) tavoitteiden määrittely määrälliset, laadulliset, taloudelliset suunnittelu toteutus

Lisätiedot

A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen

A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen 1 AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen Projektisuunnitelma Tommi Salminen, Hanna Ukkola, Olli Törmänen 19.09.2014 1 Projektin

Lisätiedot

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testiraportti, vaihe T1. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testiraportti, vaihe T1

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testiraportti, vaihe T1. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testiraportti, vaihe T1 T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Sisältö Tästä dokumentista ilmenee T1-vaiheessa suoritettu testaus, sen tulokset ja poikkeamat testisuunnitelmasta. Päivämäärä 1.12.2002 Projektiryhmä Keimo keimo-dev@list.hut.fi

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY MS

TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY MS TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY 11.11.2015 MS YLEISTÄ 1/2 jäsennelty etenee yleiskuvauksesta yksityiskohtiin kieliasultaan selkeä kuvaa myös tulevan järjestelmän ympäristöä tarpeellisella tarkkuudella kuvaa

Lisätiedot

0.47 27.11.2005 Santeri Saarinen Korjattu testaustasoja ja tehty tarkennuksia I1-testaukseen

0.47 27.11.2005 Santeri Saarinen Korjattu testaustasoja ja tehty tarkennuksia I1-testaukseen Muutoshistoria Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.1 24.10.2005 Elina Kontro Laatuasiat siirretty omaan dokumenttiin jatkotyöstetty 0.2 27.10.2005 Santeri Saarinen Bugien elinkaari yms. asioita jatkettu 0.3 28.10.2005

Lisätiedot

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä ecome Ecome Finland Oy Itämerenkatu 3 p. 020 7749 580 00180 Helsinki p. 020 7749 585 Suomi - Finland ecome@ecome.fi y. 2193874-3 www.ecome.fi Ecome-järjestelmä pähkinänkuoressa Ecome on suomalaisen yhtiön

Lisätiedot

Suunnitteluvaihe prosessissa

Suunnitteluvaihe prosessissa Suunnittelu Suunnitteluvaihe prosessissa Silta analyysin ja toteutuksen välillä (raja usein hämärä kumpaankin suuntaan) Asteittain tarkentuva Analyysi -Korkea abstraktiotaso -Sovellusläheiset käsitteet

Lisätiedot

Projektisuunnitelma PULSU. Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Projektisuunnitelma PULSU. Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Projektisuunnitelma PULSU Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 op) Projektiryhmä Heikki Manninen Noora Joensuu

Lisätiedot

Uudelleenkäytön jako kahteen

Uudelleenkäytön jako kahteen Uudelleenkäyttö Yleistä On pyritty pääsemään vakiokomponenttien käyttöön Kuitenkin vakiokomponentit yleistyneet vain rajallisilla osa-alueilla (esim. windows-käyttöliittymä) On arvioitu, että 60-80% ohjelmistosta

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Radio-ohjattavan pienoismallin mekatroniikan ja ohjelmiston kehitys

Projektisuunnitelma. Radio-ohjattavan pienoismallin mekatroniikan ja ohjelmiston kehitys 1 Radio-ohjattavan pienoismallin mekatroniikan ja ohjelmiston kehitys Muutoshistoria Versionumero Pvm Selitys Tekijä(t) 0.1 18.9.2012 Otso Saarentaus 2 Sisällysluettelo 1 PROJEKTIN SISÄLTÖ... 3 1.1 TAUSTA......3

Lisätiedot

AS Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt - Projektisuunnitelma

AS Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt - Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt - Projektisuunnitelma PiccSIM - TrueTime integrointi Henri Öhman 31.1.2012 1. Projektityön tavoite PiccSIM on Aalto-yliopistolla kehitetty simulointiympäristö,

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen Käyttöohje projektien toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...3

Lisätiedot