PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 78 :N MUKAINEN PÄÄTÖS PI LAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMISEKSI TEHDYSTÄ IL MOITUKSESTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 78 :N MUKAINEN PÄÄTÖS PI LAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMISEKSI TEHDYSTÄ IL MOITUKSESTA"

Transkriptio

1 PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Dnro ESA 2008 Y ASIA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 78 :N MUKAINEN PÄÄTÖS PI LAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMISEKSI TEHDYSTÄ IL MOITUKSESTA ASIAN VIREILLETULO Asia on tullut vireille Etelä Savon ympäristökeskukseen ILMOITUKSEN TEKIJÄ Mikkelin kaupunki PL MIKKELI Yhteyshenkilö Hannu Rautio, puh TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisesti pilaantuneen maan puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle ympäristökeskukselle. ILMOITUS PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMISESTA Pilaantuneen alueen sijainti Mikkelin kaupunki Kiinteistötunnukset: , Mannerheimintie MIKKELI Jääkärinkatu Mikkeli Jääkärinkatu 14 FI S:t Michel, Finland

2 Kiinteistöjen omistaja Mikkelin kaupunki 2/13 Alueen kaavoitustilanne ja rajautuminen Historiatietojen perusteella kohdekiinteistöillä on toiminut mm. teollisuuslaitos (meijeri) ja tielaitoksen tukikohta. Toiminta kiinteistöillä on päättynyt ja rakennukset on purettu. Alueelle on suunnitteilla asuntorakentamisen mahdollistava asemakaavan muutos. Alue rajautuu pohjoisen suunnasta Tenholankatuun ja idän suunnassa Mannerheimin tiehen. Kunnostuskohteen maaperän, pohja ja pintavesitietojen kuvaus Maaperätiedot Tutkimusalueen maanpinnassa on humusmaakerros. Täyttökerrosten paksuus vaihtelee 0,65...2,2 metriin maanpinnasta. Täytemaa koostuu sekoittuneesta hiekasta, sorasta ja moreenimaasta. Osassa tutkimuspisteissä havaittiin tiiliä. Täytekerrosten alla perusmaa on hienoa hiekkaa / silttistä hiekkaa tutkimussyvyyksille 3,4...4,6 metriä maanpinnasta. Kalliota ei havaittu. Alueella on maanalaisia kaapeleita. Pinta ja pohjavesitiedot Pohjaveden painetasot havaittiin kahteen tutkimuspisteeseen asennetuissa pohjavesiputkissa tasoilla , eli noin 1,53...2,65 metrin syvyydellä maanpinnasta. Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähimpään pohjavesialueeseen (Hanhikangas) on matkaa noin 400m. Puhdistussuunnitelma Tehdyt tutkimukset Ympäristöteknisissä tutkimuksissa otettiin jatkuvia maanäytteitä ympäristönäytteenottimella (DualTube) varustetulla kevyellä porakoneella muovisiin kertakäyttönäytteenottimiin yhteensä yhdeksästä tutkimuspisteestä. Ker

3 3/13 takäyttönäytteenottimista otettiin yhteensä 82 kpl yksittäisnäytteitä, jotka pakattiin muovipusseihin. Kahteen tutkimuspisteeseen (M3 ja M9) asennettiin pohjavedenhavaintoputki. Maanäytteistä määritettiin hiilivetypitoisuuksia PetroFlag kenttämittarilla (kokonaishiilivetypitoisuus) ja GC/MS laboratorioanalyysillä (öljyhiilivetypitoisuus). PetroFlag analyysejä tehtiin 10 kpl ja GC/MS analyysejä 3 kpl. GC/MS laboratorioanalyysillä määritettiin maanäytteen M3 syv. l,7 1,85 m VOC pitoisuus ja maanäytteiden M3 syv. l,0 l,7 m ja M9 syv. l,85 2,2 m PAHpitoisuudet. Kahdesta maanäytteestä määritettiin alkuainepitoisuuksia ICP/AESlaboratorioanalyysillä. Innov X kenttämittarilla määritettiin aikuainepitoisuuksia 24 maanäytteestä. Tulokset Tutkimuspisteessä M1 syvyydellä 0,5 1,0 metriä maanpinnasta havaittiin Innovx kenttäanalysaattorilla ohjearvon ylittävä pitoisuus 68 mg/kg lyijyä. Tutkimuspisteessä M2 syvyydellä 0 0,65 metriä maanpinnasta havaittiin Innovx kenttäanalysaattorilla ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia mg/kg lyijyä. Lisäksi syvyydellä 0,3 0,65 havaittiin öljyhiilivetyjä ohjearvon ylittävä pitoisuus 790 mg/kg. Öljyhiilivetyjakauma oli raskaita jakeita 64 % ja kevyitä jakeita 36 %. Tutkimuspisteessä M4 syvyydellä 0 0,4 metriä maanpinnasta havaittiin ICP AES laitteistolla raja arvon ylittävä pitoisuus 323 mg/kg lyijyä sekä kohonnut sinkkipitoisuus 144 mg/kg. Sinkkipitoisuus jäi kuitenkin alle ohjearvon. Lisäksi PetroFlag kenttäanalysaattorilla havaittiin kokonaishiilivetypitoisuus 2093 mg/kg. Tutkimuspisteessä M5 syvyydellä 0 0,5 metriä maanpinnasta havaittiin Innov x kenttäanalysaattorilla ohjearvon ylittäviä mg/kg sinkkipitoisuuksia.

4 4/13 PetroFlag kenttäanalysaattorilla havaittiin kokonaishiilivetypitoisuus 328 mg/kg. Tutkimuspisteessä M6 syvyydellä 0 0,7 metriä maanpinnasta havaittiin Innov x kenttäanalysaattorilla raja arvon ylittävä pitoisuus 794 mg/kg sinkkiä sekä PetroFlag kehttäanalysaattorilla kokonaishiilivetypitoisuus 328 mg/kg. Syvyydellä 0,7 1,0 metriä maanpinnasta havaittiin sinkkiä ohjearvon ylittävässä pitoisuudessa 272 mg/kg. Tutkimuspisteessä M8 syvyydellä 1,0 1,6 metriä maanpinnasta havaittiin Petro Flag kenttäanalysaattorilla kokonaishiilivetypitoisuus 1486 mg/kg. Syvyydellä 1,6 2,2 metriä maanpinnasta havaittiin GC/MS laitteistolla ohjearvon ylittävä kokonaishiilivetypitoisuus 600 mg/kg. Öljyhiilivetyjakauma oli raskaita hiilivetyjä 40% ja kevyitä hiilivetyjä 40 %. Lisäksi näytteessä havaittiin kymmeniä mg/kg PAH yhdisteitä ja PAH johdannaisia. Tutkimuspisteessä M9 syvyydellä 1,0 1,5 metriä maanpinnasta havaittiin ICP AES laitteistolla ohjearvon ylittävä pitoisuus 221 mg/kg sinkkiä. Lisäksi Petroflag kenttäanalysaattorilla havaittiin kokonaishiilivetypitoisuus 418 mg/kg. Puhdistuksen tavoitetaso Tavoitteena on poistaa massanvaihdolla maat, joiden haitta ainepitoisuus ylittää metallien osalta valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 asetetut maaperän pilaantuneisuuden alemmat ohjearvot (sinkki 250 mg/kg ja lyijy 200 mg/kg) sekä maat, joiden pitoisuus ylittää öljyjakeiden (>C 10 C 40 ) kynnysarvon (300 mg/kg). Lisäksi kiinteistöiltä on tavoitteena poistaa entisten rakennusten aikaiset rakennusjätteet. Tässä yhteydessä kiinteistöiltä puhdistetaan tulevan pikaruokaravintolan rakenteiden (rakennus ja liikennealue) alapuolelle jäävä maa alue. Eli kiinteistöltä kunnostetaan tässä yhteydessä käyttöön tuleva alue.

5 Kunnostuksen toteutus 5/13 Työ suoritetaan pilaantuneen maan kunnostamiseen perehtyneen asiantuntijan valvonnassa ja maaperän haitta ainepitoisuuksia seurataan kenttämittarien avulla sekä laboratorionäyttein. Pilaantuneet maat sekä rakennusjätteet toimitetaan Metsäsairila Oy:n jäteasemalle Mikkeliin. Työt on tarkoitus tehdä tammikuun 2008 aikana. Ympäristöhaittojen ehkäisy, laadunvalvonta ja puhdistustavoitteen toteaminen Sivullisten pääsy työalueelle estetään. Kunnostettavat massat kuormataan suoraan kuljetusvälineeseen. Poistettavat massat sijoitetaan asianmukaisen luvan omaavaan paikkaan tai käsittelylaitokseen. Pilaantuneen maan kunnostukseen perehtynyt henkilö on työmaalla kunnostuksen aikana ja ottaa näytteitä, tekee havaintoja sekä ohjaa kunnostustyön etenemistä. Poistettavien massojen haittaainepitoisuuksina käytetään tutkimusvaiheessa määritettyjä pitoisuuksia. Haittaainepitoisuuksia seurataan myös kenttämittauslaitteistolla. Kunnostustyöstä pidetään työmaalla työmaapäiväkirjaa, johon kirjataan tiedot työn suorituksesta. Haitta aineiden leviämistä voi tapahtua pölyn tai vesivirtausten mukana. Kunnostustyön aikana kaivantoon mahdollisesti kertyvä öljyinen vesi poistetaan esim. loka autolla. Pintavesien pääsy kaivantoon estetään. Maaperän puhtaus ja kunnostustoimenpiteiden riittävyys varmistetaan määrittämällä kaivannon leikkauspintojen jäännöspitoisuudet laboratorio ja kenttämittauksina. Kunnostustyöstä laaditaan loppuraportti, jossa esitetään kunnostuksen toteutus, jäännöspitoisuudet ja mahdolliset jatkotoimenpiteet. ILMOITUKSEN KÄSITTELY Tiedottaminen ja lausunnot Ilmoituksesta ei ole tiedotettu eikä pyydetty kirjallisia lausuntoja.

6 ETELÄ SAVON YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU 6/13 Ympäristökeskus on tarkastanut Mikkelin kaupungin jättämän ilmoituksen ja hyväksyy maaperän puhdistamisen esitetyn ilmoituksen mukaisesti sekä antaa siinä esitetyn lisäksi kiinteistöjen puhdistamista varten seuraavan määräyksen: Puhdistushankkeen seuranta ja raportointi 1. Kiinteistön puhdistamisesta vastaavan tulee esittää riskinarviointi kiinteistölle jääneistä pilaantuneista massoista Etelä Savon ympäristökeskukselle viimeistään kolme kuukautta tämän päätöksen antamisen jälkeen. (YSL 78 ) Päätöksen perustelut Etelä Savon ympäristökeskuksen käsityksen mukaan kiinteistöllä olevan pilaantuneen maan käsittely ilmoituksessa esitetyllä tavalla sen suunnittelualueella täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain pilaantuneen maaperän puhdistamiselle asettamat vaatimukset eikä työstä tai kiinteistön maaperästä aiheudu jatkossa terveyshaittaa tai vaaraa ympäristölle. Kohteen maaperä on pilaantunut tehdyn selvityksen perusteella meijeri ja varikko ja autopurkamotoiminnan seurauksena. Alueen maaperän pilaantuminen on tapahtunut pitkän ajan kuluessa. Ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanolain (113/2000) 22.1 :n mukaan maaperän pilaantumiseen sovelletaan ympäristönsuojelulain (86/2000) 12 luvun säännöksiä. Lisäksi ennen ympäristönsuojelulain voimaantuloa tapahtuneeseen maaperän pilaantumiseen sovelletaan voimaan panolain 22.2 :n nojalla ympäristönsuojelulain 14 :n nojalla annettavia säännöksiä. Tällainen säännös on valtioneuvosten asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007). Kunnostustyö on päätöstä tehtäessä jo suoritettu. Ilmoituksen mukaan puhdistustyö tehtiin vain uusien rakenteiden alle jäävien maa alueiden osalta. Siten kunnostustyöstä vastaavan tulee esittää riskinarviointi, jonka perusteella voidaan arvioida maaperään rakenteiden ulkopuolisiin maa alueisiin jääneiden haitta aineiden terveyshaitta tai vaara ympäristölle. (Määräys 1)

7 7/13 SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 14, 63, 75, 78 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 24, 25, 26, 27 Laki ympäristölainsäädännön voimaanpanosta (113/2000) 22 Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (1387/2006) MAKSU 301 euroa Ympäristöministeriön asetuksessa alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista säädetään, että pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään maksua 43 euroa/h. Tämän päätöksen käsittelyyn on kulunut aikaa 7 tuntia. PÄÄTÖKSEN JAKELU Päätös Mikkelin kaupunki lasku mukana Tiedoksi Mikkelin kaupunginhallitus Mikkelin ympäristönsuojeluviranomainen Suomen ympäristökeskus, sähköisesti Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla Päätös kuulutetaan Mikkelin kaupungin ilmoitustaululla. MUUTOKSEN HAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto oikeuteen. Valitusoikeus päätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden etua asia saattaa

8 8/13 koskea, sekä kunnanhallituksella ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. Muutosta voidaan hakea myös pelkästään käsittelymaksua koskevaan päätökseen. Käsittelymaksun muutosta haetaan Vaasan hallinto oikeudelta liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti. Valitusosoitus on liitteenä. Ympäristölupainsinööri Ari Liimatainen Ympäristöinsinööri Keijo Lindberg LIITTEET Liite 1 Valitusosoitus Liite 2 Asiakaskysely

9 LIITE 1 Etelä Savon ympäristökeskuksen päätökseen Dnro ESA 2008 Y VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta kirjallisella valituksella Vaasan hallinto oikeudelta. Päätös on annettu Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä, sitä määräaikaan lukematta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. Tämän päätökseen valitusaika päättyy Valituksen toimittaminen Valitus on jätettävä Vaasan hallinto oikeuden kirjaamoon. Käynti ja postiosoite: Korsholman puistikko 43, Vaasa Telefax: Puhelin: Aukioloaika: klo Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Lähettäjän vastuulla asiakirjat saadaan lähettää myös postitse tai lähetin välityksellä. Asiakirjat on jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan ja viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perustelut Valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmään on liitettävä: 1. päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä; 2. todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta; sekä 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi; jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. Oikeudenkäyntimaksu Muutoksenhakijalta peritään Vaasan hallinto oikeudessa muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksuna 82 euroa. Jääkärinkatu Mikkeli Jääkärinkatu 14 FI S:t Michel, Finland