Energiatehokkuutta rakennusautomaation auditoinnilla Mobiililaitteesta päivittäinen työkalu HUSe

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiatehokkuutta rakennusautomaation auditoinnilla Mobiililaitteesta päivittäinen työkalu HUSe"

Transkriptio

1 RAKENNUSAUTOMAATION HYÖDYNTÄMINEN SAIRAALAKIINTEISTÖJEN YLLÄPIDOSSA Huoltopäällikkö Leo Sillanpää Energiatehokkuutta rakennusautomaation auditoinnilla Mobiililaitteesta päivittäinen työkalu HUSe Sairaalatekniikan päivät

2 Energiatehokkuus ja ohjaus mm. rakennusautomaation keinoin sairaalassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) ja työ- ja elinkeinoministeriön välisellä energiatehokkuussopimuksella HUS on sitoutunut kaudella toimintansa energiatehokkuuden parantamiseen valtioneuvoston asettamien Suomen energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden mukaisesti. Sopimus liittyy Euroopan yhteisön vuonna 2006 voimaan tulleeseen direktiiviin energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista. Direktiivi antaa jäsenvaltiolle ohjeellisen yhdeksän prosentin energiansäästötavoitteen vuoteen 2016 mennessä ja asettaa julkisen sektorin esimerkillisen toimijan rooliin tavoitteen saavuttamisessa. HUS-Kiinteistöt Oy toteuttaa toimenkuvansa mukaisesti energiatehokkuussuunnitelman toimenpiteitä, joista pääosa liittyy rakennusten tekniseen lämmön- ja sähkönkulutuksen säätelyyn.

3 Rakennusautomaatio rakennusautomaatiolla merkittävä vaikutus kiinteistön energiankulutuksessa Talotekniikalla toteutetaan sairaalatilojen olosuhteet ja rakennusautomaatiojärjestelmällä tätä toteutusta ohjataan, säädetään ja valvotaan. Automaattisten toimintojen avulla optimoidaan olosuhteet ja niiden ylläpitoon vaadittava energia. Järjestelmällä seurataan vaadittavien olosuhteiden toteutumista ja tarvittaessa järjestelmä hälyttää poikkeavuuksista: vika- tai poikkeamahälytykset analysoidaan ja vika korjataan.

4 Lähtökohta operatiivisen säästöpotentiaalin kartoitus rakennusautomaatiojärjestelmien auditointi vuoden 2011 lämmitysja jäähdytyskaudella -> toimenpide-ehdotuksia, joilla tehostettaisiin merkittävästi sairaaloiden energiatehokkuutta heikentämättä tilojen olosuhteita. toteutuksia seurattiin urakoitsijoiden tuottamien raporttien perusteella. Energian kulutusta seurattiin sähkön ja lämmön osalta kiinteistöissä olevan RYHTI-järjestelmän tuottamien energianseurantaraporttien avulla. auditointi toteutettiin rakennusautomaatiojärjestelmän ja kulutusraportoinnin avulla

5 Kohteet HYKS sairaanhoitoalue:! Lastenlinna! Lastenklinikka! Naistenklinikka! Silmä- ja korvasairaala! Terveystieteiden keskuskirjasto! Kätilöopisto! Töölön sairaala! Iho- ja allergiasairaala! Meilahden sairaala (A- ja L-siivet, T-osa)! Peijaksen sairaala Porvoon ja Hyvinkään sairaanhoitoalue:! Hyvinkään sairaala! Kellokosken sairaala! Porvoon sairaala! Kevätkummun sairaala Lohjan ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue:! Lohjan sairaala! Länsi-Uudenmaan sairaala

6 Auditoinnin tavoitteet varmistetaan, että kohteen talotekniset järjestelmät toimivat oikein ja luotettavasti varmistetaan, että niitä käytetään oikein lämmitys- ja jäähdytyskaudella parannetaan taloteknisten järjestelmien toimivuutta ja energiatehokkuutta seurataan ja analysoidaan energiakulutuksen toteutumista ja kehittymistä varmistetaan, että tilojen sisäilman olosuhteet pysyvät hyvinä ja sovitulla tasolla tuotetaan tietoa havaituista poikkeamista ja epäkohdista toimenpideehdotuksineen arvioidaan kohteen mahdolliset muut rakennusautomaatioon liittyvät perusparannustarpeet ja -toimenpiteet tarvittaessa tuetaan kohteen käyttö- ja ylläpitohenkilöstöä talotekniikan käytössä paikalliskoulutuksella

7 Tehtävänanto kohteen kulutustietojen (lämpö, sähkö, vesi, höyry) seuranta ja analysointi (RYHTI- järjestelmän kulutustietojen pohjalta) taloteknisten järjestelmien toimivuuden ja energiataloudellisen toiminnan arviointi lämmityskauden ja jäähdytyskauden aikana rakennusautomaatiojärjestelmän valvomosta hyödyntäen järjestelmän grafiikkakuvia, trendiseuranta-, olosuhde ja hälytysseuranta- ym. tietoja. Keskustelut käyttö- ja huoltohenkilöstön kanssa. yhteenvetoraportin (auditointiraportin) laatiminen lämmitys- ja jäähdytyskauden tilanteista (sisältäen mm. hälytyksien TOP 10 listat / eniten hälyttäneet laitteet) sekä auditointien aikana tehdyistä havainnoista ja epäkohdista toimenpideehdotuksineen jatko- ja korjaustoimenpiteitä varten. Lisäksi arviokohteen mahdollisista muista rakennusautomaatioon liittyvistä perusparannustarpeista ja toimenpiteitä (PTS- / investointiohjelmaa varten)

8 Toimenpiteitä kohteiden toimivuuden ja energiatehokkuuden tehostamiseksi (vähäisiä investointeja vaativat toimenpiteet) tilojen käyttäjiä tulee ohjata käyttämään järjestelmiä energiatehokkaammin ennen lämmityskautta IV-kojeiden lämmön talteenottojen toiminnot tulee tarkastaa asetusarvojen järkeistäminen ja läpikäynti. Tällä hetkellä osassa kohteita lämmitetään tiloja ilmalla (sisään puhallusilman maksimiasetusarvot C). Tilojen radiaattoripatterien toiminta tulee tarkastaa kohteissa havaittiin päällekkäisiä toimintoja lämmityksessä ja jäähdytyksessä IV-kojeiden aikaohjelmien muokkaaminen tilojen käytön mukaan

9 Muita toimenpiteitä (PTS) tulevissa korjauksissa tulisi ottaa huomioon mahdollisuudet varustaa 2-nopeuspuhaltimet taajuusmuuttajilla jotta tarpeenmukainen ohjaustapa voidaan toteuttaa tehokkaammin mikäli kohteen IV-puhaltimia jo tällä hetkellä ohjataan taajuusmuuttajilla, pitää selvittää mahdollisuudet säätää ilmamääriä lämpötilan ja CO2-pitoisuuden mukaan (tarpeenmukainen käyttö) IV-kojeiden varustaminen LTO -järjestelmillä niiltä osin joissa ei ole vielä toteutettu joissain kohteissa on vanhaa alakeskustekniikkaa jotka tulisi saneerata uudempaan luotettavan toiminnan varmistamiseksi

10 Esimerkkejä toteutuksista laitekorjaamista ja lisäämistä: jäätymissuojia joissa viallinen lämpötila-anturi irronneita peltimoottoreita rikkinäisiä paineantureita ja venttiilien toimilaitteita alakeskusten väyläkortteja taajuusmuuttujien parametroinnit ja vaihdot UPS lisäyksiä huonesäätimiä vesimittauksien indikointeja lisäaikapainikkeita

11 Esimerkkejä toteutuksista turvallisuus ja toimintavarmuus: alakeskusmaadoitukset väylähäiriöt ja niiden aiheuttamat toimenpiteet alakeskushuollot muu talotekniikka: valo-ohjaukset jäähdytyskoneet

12 Esimerkkejä toteutuksista Ohjelmointi: virheitä: IV-kone ei tottele ohjelmallisia SEIS-komentoja, LTO:lla käyntilupa, kun ulkolämpö alle 0`C (voidaan hyödyntää 0-18`C), lämmitysportaat lisäyksiä: hälytysohjelmia, hyötysuhdelaskentaohjelmia, yötuuletusohjelmia, huoneen asetusarvon muutos ulkolämpötilalla (testi), grafiikkamuutokset muutoksia: jälkilämmityspattereiden pienin asetusarvo pääkoneen asetusarvoksi, ohjelmallisten raja-arvojen muutoksia järkevimmiksi (LTO:n väärä huurtumisarvo leikkaa siltä tehoa, kun ajaa venttiilin kiinni liian aikaisin) virittämistä: huojuvien säätimien rauhoittaminen siivoamista: käyttämättömiä ja virheellisiä pistetä poistettu

13 Toimenpiteiden vaikutukset sairaalakohteiden energian kulutuksessa 12 kk:n seurantajaksolta Suoritettujen optimointitoimenpiteiden myötä energian kulutuksessa saavutettiin 12 kk:n seurantajaksolla keskimäärin 11 %:n säästöt lämmitysenergian kulutuksessa ja sähköenergian kulutuksessa 3 %:n säästöt verrattuna vastaavaan aikaan vuotta aikaisemmin. (Takaisinmaksuaika noin 3kk; säästö n ).

14 Johtopäätöksiä 1) Muutoksien vaikutusta energian kulutukseen on seurattava: olisi syytä siirtyä energiamittausten osalta kaukoluentaan, jotta saadaan kulutukset tuntiseurantana ja vältytään luentavirheiltä. -> energiamittareiden etäluentaprojekti 2) Keskitetyllä etävalvonnalla voidaan seurata prosessien ja muutoksien pysyvyyttä. -> kiinteistövalvomot etäkäytölle -> palkataan energia-asiantuntija 3) Koulutuksen lisääminen ja RAU-ryhmän perustaminen -> jokaisessa yksikössä rakennusautomaatiosta vastaava henkilö 4) Varmistetaan, että kohteen talotekniset järjestelmät toimivat oikein ja luotettavasti -> lämmönsiirtojärjestelmien olosuhdeselvitys ja kunnostustoimenpiteet

15 Keskusvalvomosta etähallintaan Palvelinkeskeinen etäyhteysjärjestelmä klinikoiden kiinteistövalvomoihin, jota päivittäin hyödyntävät huoltohenkilöstö, urakoitsijat ja suunnittelijat.

16 Etähallinta lähtökohdat, tämä hetki

17 Vaihe #1 Internet

18 Vaihe #2 Internet VPN- tunneli

19 Vaihe #3 Internet VPN- tunneli

20 Vaihe #4 Internet VPN- tunneli SSH- Tunneli

21 Kokonaiskuva VPN- ja SSH-tunneloinnista Admin- verkko Päivystys/ Urakoitsija- verkko Päivystys/ Urakoitsija- verkko Admin- >etokone Päivystäjä- >etokone Urakoitsija- >etokone SSH- Server Mobiili- laite Mobiili- laite

22 Mobiiliratkaisujen hyödyntäminen HelpDesk, vikailmoitusten käsittely Ennakkohuolto, huoltojen käsittely Päivystyskäyttö, kiinteistövalvomoiden etähallinta ja käyttöpäiväkirja Kiinteistöjen pohja-, LVIS-kuvat FaceTime, livekuvan lähetys huoltokohteesta Sähköposti Servus Online Edut Työajan tehostaminen Henkilöresurssien säästö Kilpailukykyinen toiminta Ajan tasalla oleva teknologia Luovuus, käyttäjät itse ehdottavat ideoita

23 Mobiililaitteiden turvallisuus Pystymme etänä tekemään seuraavat asiat: Seuraamaan milloin mobiililaite on ollut viimeksi online tilassa Mitä sovelluksia asennettu Määrittämään turvallisuusasetukset Estämään ohjelmien asennukset Lähettämään ilmoituksia Tyhjentämään muistin (esim. jos laite katoaa) Määrittämään ryhmäasetuksia (esim. laitteeseen tai laitteisiin asennettu sovellus, joka on estetty -> laite siirtyy karanteeniin)

24 Esimerkki online-tilan seurannasta

25 Lämmitys ja jäähdytys pohjapiirustukset, animaatio

26 Etähallinta, animaatio

27 HUSe

28 HUSe Seurantajärjestelmä Sairaala 1 Sairaala 3...xx Sairaala 2

29 Keskitetyn energia- ja olosuhdeseurannan vaikeudet yksittäisten mittausten ja prosessien läpikäynti etäyhteyksillä työlästä. tuhansista taloteknisistä prosesseista poikkeamien löytäminen ja analysointi haastavaa etäyhteydellä nähdään vain sen hetkinen tilannekuva, historia tuntematon manuaalinen läpikäynti vie aikaa korjaavien toimien suorittamiselta useampi erilainen kiinteistövalvomo luo lisähaasteita

30 HUSe: Toimintaperiaate 1. Atmostech-valvomo tekee historiatiedostoja, joista se luo xls-päätteisiä tekstitiedostoja. 2. Valvomo PC siirtää tiedostot palvelimelle, jossa niiden sisältö tallennetaan tietokantaan. 3. Internet-selainpohjainen HUSe-ohjelmisto lukee tietokantaa ja muodostaa raportteja.

31 HUSe: Tilanne Mukana olevat valvomot: Meilahden sairaala Kolmiosairaala Lastenklinikka Lastenlinna Naistenklinikka + Silmä- ja Korvasairaala Terveystieteiden keskuskirjasto Kirurginen sairaala

32 HUSe: Mittaustiedot HUSe: Kriteerit LTO-hyötysuhteet ulkoilman lämpötila tuloilman lämpötila lto:n jälkeen poistoilman lämpötila lto-venttiilin asetusarvo Käyntiajat iv-koneen kävyntieto Olosuhteet sisäänpuhalluslämpötilat huonelämpötilat Toimivuus hälytystiedostot LTO-hyötysuhteet LTO-hyötysuhde >= tavoitearvo Käyntiajat iv-kone käy ennalta määrätysti Olosuhteet sisäänpuhalluslämpötila < huonelämpötila huonelämpötila ylä- ja alarajan välissä Toimivuus hälytysten lukumäärä <= tavoitearvo

33 HUSe LTO-hyötysuhde Mitattu arvo % Tavoite, min % 85% 1.syys 3.syys 5.syys 7.syys 9.syys 11.syys 13.syys

34 HUSe Huonelämpötila 91%

35 HUSe Toimivuus

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

Arvomme Asiakastyytyväisyys Ammattitaito Kustannustehokkuus Ympäristövastuu

Arvomme Asiakastyytyväisyys Ammattitaito Kustannustehokkuus Ympäristövastuu VUOSIKERTOMUS Meilahden potilastorni Rakennuksen energiatehokkuutta merkittävästi parantavan, loppuvuodesta 211 aloitetun Meilahden tornisairaalan peruskorjaus jatkui. HUS:n historian suurimmassa hankkeessa

Lisätiedot

Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut

Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut Opas palvelukiinteistön rakennuttajalle, suunnittelijalle ja käyttäjälle 2 KIINTEISTÖN ENERGIATEHOKKAAT SÄHKÖTEKNISET RATKAISUT ENERGIATEHOKKUUS OHJAA

Lisätiedot

eduskunnan kanslian julkaisu 5/2013 eduskunnan kanslian energiatehokkuussuunnitelma

eduskunnan kanslian julkaisu 5/2013 eduskunnan kanslian energiatehokkuussuunnitelma eduskunnan kanslian julkaisu 5/2013 eduskunnan kanslian energiatehokkuussuunnitelma Eduskunnan kanslian energiatehokkuussuunnitelma Eduskunnan kanslian julkaisu 5/2013 Kannessa Eduskuntatalon pääaulan

Lisätiedot

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Elinkeinoelämän keskusliitto Koonnut: Jutta Linna ja Jenni Nuutinen 12.9.2012 SISÄLLYS 1 Johdanto 5 2 Energiatehokkuus 6 2.1 Energiatehokkuus yleisesti

Lisätiedot

Energiatehokkaan kiinteistön ohjaus, valvonta ja raportointi

Energiatehokkaan kiinteistön ohjaus, valvonta ja raportointi Energiatehokkaan kiinteistön ohjaus, valvonta ja raportointi Teksti ja kuvat: Veijo Piikkilä, Janne Rasi, Toivo Sahlstén Johdanto Kiinteistöautomaatio on kiinteistön käytöstä vastaavan organisaation keskeinen

Lisätiedot

TEM raportteja 18/2011

TEM raportteja 18/2011 TEM raportteja 18/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussuunnitelma Energiaosasto Toukokuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 3 1 Nykyinen energiankäyttö...4 1.1 Kiinteistöjen energiankulutus...4

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA 23.1.2014 1 (7) HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO. Energiansäästön toimintasuunnitelma

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA 23.1.2014 1 (7) HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO. Energiansäästön toimintasuunnitelma 1 (7) Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto 2 (7) Sisältö 1 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston energiansäästösuunnitelma... 2 1.1 Sosiaali- ja terveysviraston energiankulutus...

Lisätiedot

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa KOY Kaari-Salpa, Oulainen Kimmo Aho Jenni Matilainen Martti Hekkanen Oulunseudun ammattikorkeakoulu 30.5.2009 ALKUSANAT Tämä selvitys liittyy ympäristöministeriön

Lisätiedot

SANNA SAARELA TALOTEKNISET JÄRJESTELMÄT KIINTEISTÖN HALTUUNOTOSSA. Diplomityö

SANNA SAARELA TALOTEKNISET JÄRJESTELMÄT KIINTEISTÖN HALTUUNOTOSSA. Diplomityö SANNA SAARELA TALOTEKNISET JÄRJESTELMÄT KIINTEISTÖN HALTUUNOTOSSA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Ahlstedt Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi HR/10.03.2014

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi HR/10.03.2014 1 IV KUNTOTUTKIMUS Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi HR/10.03.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tulevan käytön tarpeet ja tavoitteet... 4 3 Nykytilanteen analysointi, järjestelmien

Lisätiedot

Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet

Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet 1 Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet Harri Mustasilta, Air-ix Talotekniikka Oy Janne Hietaniemi, Timo Husu, Pertti

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma HELSINGIN KAUPUNKI Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus Energiansäästöneuvottelukunta 1.12.2010 Tiivistelmä Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään

Lisätiedot

Loppujulkaisu. Kestävä asuminen ja ympäristö

Loppujulkaisu. Kestävä asuminen ja ympäristö Loppujulkaisu Kestävä asuminen ja ympäristö Kestävä asuminen ja ympäristö Kestävä asuminen ja ympäristö -hanke, K-EASY, tarkasteli kiinteistöjen energiatehokkuuden ohella jätehuoltoa, kierrätystä sekä

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET

Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET 31.3.2015 Granlund Oy / Erja Reinikainen, Lassi Loisa, Anni Tyni FInZEB

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN LÄMMÖNJAKOLAITTEIDEN UUSINTA

KAUKOLÄMMÖN LÄMMÖNJAKOLAITTEIDEN UUSINTA KAUKOLÄMMÖN LÄMMÖNJAKOLAITTEIDEN UUSINTA Ohjeita kaukolämpöasiakkaalle, isännöitsijälle ja urakoitsijalle 15.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 KAUKOLÄMMÖN LÄMMÖNJAKOLAITTEIDEN UUSINNALLA SAAVUTETTAVAT EDUT...

Lisätiedot

Radanpidon sähkönkulutus ja energiansäästöpotentiaali

Radanpidon sähkönkulutus ja energiansäästöpotentiaali 2011 HENNA TEERIHALME Radanpidon sähkönkulutus ja energiansäästöpotentiaali TAUSTAMUISTIO ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMISEN HAASTEISTA JA MAHDOLLISUUKSISTA Henna Teerihalme Radanpidon

Lisätiedot

Energiankäytön tehostaminen hiihtokeskuksissa 4. Nykytilanne 6. Sähkön hankinta 10. Rinteiden kunnostus ja huolto 12. Lumitykit 14

Energiankäytön tehostaminen hiihtokeskuksissa 4. Nykytilanne 6. Sähkön hankinta 10. Rinteiden kunnostus ja huolto 12. Lumitykit 14 1 2 Energiankäytön tehostaminen hiihtokeskuksissa 4 Nykytilanne 6 Sähkön hankinta 10 Rinteiden kunnostus ja huolto 12 Lumitykit 14 Veden pumppaus ja jäähdytys 16 Paineilma 17 Hissit 18 Valaistus 20 Rinnesuunnittelu

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

KAUKOLÄMMITYSLAITTEIDEN KATSELMUS

KAUKOLÄMMITYSLAITTEIDEN KATSELMUS KAUKOLÄMMITYSLAITTEIDEN KATSELMUS Lämpölaitosyhdistys ry Suositus K / 1995 Lämpölaitosyhdistys ry 1995 ISSN 07840217 Viite: LLYkansio 1/5 LÄMPÖLAITOSYHDISTYS RY SUOSITUS K/1995 Kaukolämmityslaitteiden

Lisätiedot

50/50 MENETELMIEN KÄYTTÖÖNOTTO KOULUISSA

50/50 MENETELMIEN KÄYTTÖÖNOTTO KOULUISSA 50/50 MENETELMIEN KÄYTTÖÖNOTTO KOULUISSA Julkaisu nro 6: Dokumentti, joka sisältää yksityiskohtaiset menetelmät 50/50 järjestelmän käyttämiseksi. Työpaketti 2: Perusedellytysten sekä 50/50 projektin metodologian

Lisätiedot

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Motivan julkaisu 2/2001 1 Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Mikko Ahonen Keski-Suomen Energiatoimisto ISBN 952-5304-13-2 ISSN 1456-4483 Copyright Motiva Oy,

Lisätiedot

Juha Pasila. Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa. Energiansäästö ja ilmanlaatu

Juha Pasila. Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa. Energiansäästö ja ilmanlaatu Juha Pasila Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa Energiansäästö ja ilmanlaatu Opinnäytetyö Kevät 2013 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EkoRak VERSIO 8.4.2008 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

AUDITOINTI kehittää kiinteistön hoitoa ja huoltoa

AUDITOINTI kehittää kiinteistön hoitoa ja huoltoa Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry 23.marraskuuta 2011 1 Lokakuu 2012, 23.vuosikerta AUDITOINTI kehittää kiinteistön hoitoa ja huoltoa Kiinteistön ylläpito edellyttää selkeitä suunnitelmia, osaavia kumppaneita

Lisätiedot

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Rakennustuotannon ja talouden laitos Juhani Heljo, Eero Nippala Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset JUHA

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2016

MYNÄMÄEN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2016 MYNÄMÄEN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2016 5.1.2011 SISÄLLYS JOHDANTO...3 1 SOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET...3 2 SOPIMUKSEN RAJAUKSET JA TOIMINTASUUNNITELMAN KATTAVUUS...4 3 ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot