AS Teollisuuden tietojärjestelmät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AS-116.3111 Teollisuuden tietojärjestelmät"

Transkriptio

1 AS-6.3 Teollisuuden tietojärjestelmät Kotitehtävä 7. Max 5 pistettä. Demo ja/tai mennessä sähköpostitse Neuvontaa saa samasta osoitteesta Aihe: Sisältö: Java web-sovelluspalvelun kehittäminen. Tehdään Web-sovelluspalvelu (SearchAssistant), joka suorittaa hakuja Dict.org sanakirjan Web Service-rajapintojen kautta o Kyseessä on näin Web-sovelluspalvelu, joka toimii myös asiakkaan roolissa. Työkalut: Harjoitustyökoneella tunnuksena on sukunimi ja salasanana opiskelijanumero (muistakaa vaihtaa salasana) Harjoituksessa käytetään avoimen lähdekoodin GlassFish-projektin tarjoamia JAX-WS (Java API for XML Web Services) työkaluja palvelun toteuttamiseen. JAX-WS on osa Oraclen Java EE alustaa ja tavallaan korvaa vanhemman JAX-RPC:n siirtymällä RPC-tyylisestä (Remote Procedure Call) lähestymisestä enemmän dokumentti- ja sanomapohjaisiin web-sovelluspalveluihin. Erilaisten käännös, generointi ym. tehtävien hallintaan käytetään Ant-työkalua (ant.apache.org) ja build-skriptejä. Ajonaikaisena J2EE säilönä web-sovelluspalveluille käytetään Glassfish J2EE sovelluspalvelinta. Java EE 7 SDK:n ja GlassFish-serverin voi ladata kotikoneelle osoitteista ja Harjoitustyökoneella ohjelmistot ovat valmiiksi asennettuna. Kehitysympäristönä käytetään Eclipse-kehitysympäristöä, jonka saa ladattua https://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-ee-developers/lunar. Harjoitustyökoneella ohjelmisto on valmiiksi asennettuna (C:\eclipse) Harjoitus koostuu kolmesta osasta:. Tehdään staattinen asiakas Dict.org sanakirjapalvelulle ja muutetaan asiakas yleiskäyttöiseksi luokaksi DictionaryClient. (JAX-WS:llä voi luoda myös dynaamisia asiakkaita, joilla sitominen voidaan tehdä ajonaikaisesti.) Halutessasi voit tutustua sanakirjaan myös web-käyttöliittymän kautta osoitteessa 2. Tehdään palvelu SearchAssistant, joka tarjoaa käyttäjäystävällisen getsimpledefinition()-metodin. SearchAssistant käyttää DictionaryClient asiakasta hakujen tekemiseen. Tässä tehtävä palvelu toimii ikään kuin kääreenä taustalla olevalle Dict.org sanakirjapalvelulle. 3. Tehdään yksinkertainen asiakas SearchAssistant-palvelun toiminnan kokeilemiseksi.

2 . DictionaryClientTester +main() Temporary classes for testing purposes. 3. SearchAssistantTester +main() 2. ISearchAssistant DictionaryClient +getworddefinition() +getdefinitionsarraylist() SearchAssistant +getsimpledefinition() SearchAssistant Dict.org WS interface DictService.asmx?WSDL dictionaryservicestubs searchassistantstubs

3 Aluksi: Web-sovelluspalvelun tekemisessä JAX-WS:llä merkittävä osa työtä on valmiiden työkalujen käyttämistä web-sovelluspalvelurajapintoja vastaavien tynkäluokkien luontiin tai web-sovelluspalvelurajapintojen generointiin toteutuksen pohjalta. Tässä harjoituksessa näitä työkaluja käytetään ant-skriptin build.xml kautta, joka tässä annetaan kutakuinkin valmiina. JAX-WS:ään ja käytettäviin työkaluihin voi tutustua esim. GlassFish-projektin JAX-WS referenssitoteutuksen dokumentaation ja ohjeistuksen avulla osoitteessa https://jax-ws.java.net/. Pluginin asentaminen Jotta Eclipsessä voidaan luoda GlassFish-projekteja, on Eclipseen asennettava plugin sitä varten. Avaa Eclipse Marketplace valitsemalla Help->Eclipse Marketplace. Hae Marketplacesta plugineja kirjoittamalla Find-kenttään esimerkiksi Glassfish. Valitse listasta GlassFish Java EE Glassfish tools for Luna ja klikkaa Install. Asennus saattaa kestää jonkin aikaa ja voit joutua välillä hyväksymään sopimusehtoja yms. Ympäristön konfigurointi Koska tässä harjoituksessa käytetään ant-skriptejä mm. kääntämiseen, täytyy JDK:n (Java Development Kit) puolelta asettaa tools.jar käytettävän JRE:n (Java Runtime Environment) saataville. Se lisätään Eclipsen JRE-valikoimaan seuraavasti: Window -> Preferences, Java -> Installed JREs, painetaan Addpainiketta, valitaan Standard VM ja klikataan Next. JRE home-poluksi asetetaan C:\Program Files\Java\jdk.8.0_20 (tai muu hakemisto, mistä JDK löytyy). Tämän jälkeen painetaan Add External JARs.. -painiketta ja selataan jdk.8.0_20\lib\ ja lisätään tools.jar. (Sovellusta ajettaessa tulee huolehtia, että käytetään oikeaa ajoympäristöä ja tarvittaessa valita Run-kohdasta Java Application, jonka JREvälilehdeltä asetetaan kyseinen JRE. ) Lisäksi Glassfish täytyy lisätä palvelimiin Window->Preferences->Server->Runtime Environments alta. Add ja Glassfish 4.0, JDK:ksi jdk.8.0_20 ja kansioksi C:\Program Files\Java\glassfish4\glassfish tai muu hakemisto mistä glassfish löytyy. Osa, Asiakkaan tekeminen Dict.org sanakirjapalvelulle. Käynnistä Eclipse. Luo uusi Dynamic Web Project -projekti nimeltään SearchAssistant. Valitse Target Runtimeksi GlassFish Server 4.0 ja konfiguraatioksi Default Configuration for GlassFish 4.0. Projektin luonnin yhteydessä määrittele Glassfishille myös oikea juurihakemisto (harjoitustyökoneella C:\Program Files\Java\glassfish4\glassfish) tai luo uusi paikallinen serveri. 2. Ennen varsinaisen asiakkaan koodaamista on generoitava sen tarvitsemat tynkäluokat (stub) sanakirjapalvelun palvelukuvauksesta. Tutustu myös palvelukuvaukseen esim. selaimella (http://services.aonaware.com/dictservice/dictservice.asmx?wsdl). Generointi tapahtuu käyttäen JAX-WS:n wsimport työkalua. Generointia varten on luotu valmis ant-tehtävä build.xml tiedostoon. Kopio se projektin hakemistoon. Tutustu tiedoston sisältöön ja käy läpi eri vaiheet, jotka generointi pitää sisällään. Tutustu varsinkin parametreihin ja tehtävään, jossa sanakirjapalvelun tynkäluokat luodaan palvelukuvaukseen (WSDL) perustuen. 3. Seuraavaksi generoidaan tynkäluokat ajamalla generate-dictionary-stubs. Ant-tehtävän saa ajettua helposti valitsemalla Eclipsen outline-näkymästä hiiren oikealla painikkeella kyseisen tehtävän kohdalta Run As -> Ant Build ja valitsemalla Targets välilehdeltä generate-dictionary-stubs. 4. Onnistuneen operaation tuloksena Console-näkymään tulee lopuksi teksti BUILD SUCCESSFUL. Päivittämällä projektin sisällön Package Explorer-näkymästä, pitäisi Java Resources/src-kansion alle ilmestyä uusi pakkaus tynkäluokkineen. Silmäile syntyneitä uusia luokkia ja vertaa tarvittaessa sanakirjapalvelun WSDL-kuvaukseen. (Näkymän saa päivitettyä valitsemalla projektin kohdalta oikealla hiirinäppäimelllä avautuvasta valikosta Refresh.) 5. Luo seuraavaksi uusi luokka nimeltä DictionaryClient pakettiin aos.jws.dictionary. Lisää luokkaan DictService tyyppinen yksityinen jäsenmuuttuja dict, jonka instantioit rakentajassa. Lisää luokalle

4 myös toinen yksityinen jäsenmuuttuja DictServiceSoap nimeltä dictsoap ja lisää luokan rakentajaan myös: dict = new DictService(); // Alustaa palvelua vastaavan tyngän dictsoap = dict.getdictservicesoap(); // SOAP binding DictService tarjoaa muitakin tapoja palvelun kutsumiseen (HttpGet,HttpPost,Soap,Soap2), mutta tässä käytetään SOAP:ia. 6. Kirjoita sitten DictionaryClient-luokalle julkinen metodi getworddefinition(string word), joka hakee ja palauttaa sanakirjapalvelulta annetun parametrin mukaisen WordDefinition olion. return dictsoap.define(word); 7. Kokeillaan sanakirjapalvelun ja client-luokan toimintaa väliaikaisen testiluokan avulla. Luo main metodin sisältämä DictionaryClientTester luokka aos.jws.testers-pakkaukseen ja lisää luonnin yhteydessä valinta kohtaan public statid void main Luo main-metodin sisällä DictionaryClient-instanssi ja käytä sitä seuraavasti: DictionaryClient dc = new DictionaryClient(); String testword = "substitute"; WordDefinition worddefresult = dc.getworddefinition(testword); // returns original word passed and the number of definitions found System.out.println( "Dictionary returned "+ worddefresult.getdefinitions().getdefinition().size() + " definitions for word "+ worddefresult.getword() ); Voit ajaa DictionaryClientTester-sovellusta painamalla luokan kohdalla hiiren oikeaa painiketta ja valitsemalla Run As -> Java Application. Ajamalla Debug-tilassa (Debug As -> Java Application) voit lisäksi sopivan breakpointin asetettuasi tarkastella esim. DictionaryClient-oliolta ja sanakirjapalvelulta haun tuloksena saatua WordDefinition-oliota. 8. Seuraavaksi modifioidaan DictionaryClient-luokkaa yleiskäyttöisemmäksi lisäämällä helppokäyttöisempi getdefinitionsarraylist() -metodi määritelmien hakemiseen. Metodin paluuarvon tulee olla tyypiltään ArrayList<Definition> ja parametrina se ottaa merkkijonon word. return (ArrayList<Definition>) dictsoap.define(word).getdefinitions().getdefinition(); 9. Voit kokeilla uutta metodia DictionaryClientTester-luokalla vaikkapa seuraavasti: ArrayList<Definition> definitions = dc.getdefinitionsarraylist("substitute"); for(int i=0; i < definitions.size(); ++i ) { } System.out.println( "\n Definition by "+ definitions.get(i).getdictionary().getname()+": \n"+ definitions.get(i).getworddefinition() ); Osa 2, SearchAssistant web-sovelluspalvelun toteuttaminen. Web-sovelluspalvelussa hyödynnetään edellisessä vaiheessa luotua DictionaryClient-luokkaa, joka kapseloi Dict.org sanakirjapalvelun ja sen kutsumekanismin. Tässä osassa luotavan websovelluspalvelun on tarkoitus tarjota alkuperäistä Dict.org palvelua yksinkertaisempi palvelurajapinta.

5 2. Luo uusi rajapinta ISearchAssistant pakettiin aos.jws.service. Määritä rajapintaan seuraava metodi: public String getsimpledefinition(string word); 3. Luo tämän jälkeen rajapinnan toteuttava luokka SearchAssistant samaan pakkaukseen. getsimpledefinition()-metodissa yksinkertaisesti luo uusi DictionaryClient ja käytä sen tarjoamaa hakumetodia määritelmien hakemiseen. Palauta saadun ArrayListin ensimmäisestä alkiosta palvelun palauttama määritelmä seuraavasti: DictionaryClient dc = new DictionaryClient(); ArrayList<Definition> defs = dc.getdefinitionsarraylist(word); if( defs.size() > 0) { return defs.get(0).getworddefinition(); } else { return "no definition found"; } 4. Määritellään seuraavaksi SearchAssistant-luokka julkaistavaksi web-sovelluspalveluna lisäämällä luokan eteen Lisää tämän jälkeen kooditiedoston alkuun import javax.jws.webservice (josta kyseinen annotaatio löytyy) esim. hyväksymällä Eclipsen ehdottama korjausehdotus virheilmoituksesta. Näin annotoidun luokan jokaista julkista metodia vastaava web-sovelluspalvelumetodi luodaan palvelurajapintaan. Tässä harjoituksessa tämä annotaatio riittää, sillä tässä tapauksessa kaikki julkisest metodit julkaistaan automaattisesti ja käytössä on ainoastaan perustietotyyppejä parametreina ja paluuarvoina. 5. Sovelluksen siirto palvelimelle tapahtuu helpoiten valitsemalla projektin kohdalta oikealla hiirinäppäimellä avautuvasta valikosta Run As -> Run on Server -> GlassFish 4.0, muut asetukset oletusarvoilla, paitsi (harjoitustehtäväkoneella) Domain pathiksi pitää asettaa: C:\Users\<user>\domain. Mikäli sovelluspalvelin ei vielä ole käynnissä se käynnistyy ja sovellus siirretään palvelimelle ajoon. Eclipsen Servers-näkymästä voi seurata palvelimia ja siellä ajossa olevia sovelluksia. 6. Tutustu luotuun palvelukuvaukseen osoitteessa Voit myös kokeilla palvelimella ajossa olevaa web-sovelluspalvelua sen selaintestikäyttöliittymän avulla osoitteessa Osa 3, SearchAssistant palvelun toiminnallisuuden kokeilu. Tehdään vielä asiakas juuri luodulle ja käyttöönotetulle SearchAssistant-palvelulle sen nopeaksi testaamiseksi. 2. Kuten osassa, tarvittavat ant-tehtävät on annettu ant-skriptissä (generate-searchassistant-stub). Täydennä tehtävän parametreihin luomasi palvelun WSDL-palvelukuvauksen sijainti ja generoi tynkäluokat (muista päivittää projektipuu jos tynkäluokat eivät näy). 3. Tee uusi asiakasluokka palvelun kokeilemiseksi aot.jws.testers-pakkaukseen kuten osassa. Anna luokan nimeksi SearchAssistantServiceTester ja lisää main-metodiin: SearchAssistantService saservice = new SearchAssistantService(); SearchAssistant sa = saservice.getsearchassistantport(); System.out.println("Definition for substitute is "+ sa.getsimpledefinition("substitute")); 4. Aja testiluokka valitsemalla Run As -> Java Application

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seinäjoki 2015 SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS SukuJutut 1.3.2015 Copyright 1993-2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seppo

Lisätiedot

Mikä Linux on?... 2 Lubuntu yleiskatsaus... 5 Tiedostojen hallinta... 9 Asetukset ja ylläpito... 13 Komentorivi... 23 Hyödyllisiä linkkejä...

Mikä Linux on?... 2 Lubuntu yleiskatsaus... 5 Tiedostojen hallinta... 9 Asetukset ja ylläpito... 13 Komentorivi... 23 Hyödyllisiä linkkejä... 1. Mikä Linux on?... 2 1.1. Vahvuudet ja heikkoudet... 2 1.2. Tietoturva... 3 1.3. Linux-ohjelmat vs. Windows-ohjelmat... 3 1.4. Erilaiset jakeluversiot (distribuutiot eli distrot)... 4 2. Lubuntu yleiskatsaus...

Lisätiedot

Käyttäjän ohje 1.10.2008

Käyttäjän ohje 1.10.2008 KALENTERI JA SÄHKÖ KALENTERI JA SÄHKÖ- 1(12) 1.10.2008 Tässä ohjeessa neuvotaan, miten Metropolian henkilökunnan sähköpostin käyttäjä voi itse asentaa älypuhelimeensa sähköpostin ja kalenterin synkronointitoiminnot.

Lisätiedot

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa!

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! - Elikkä tässä ohjeessa näet kuinka voit tehdä peda.net palveluun koti/etätehtäviä tai vaikka kokeitten tekoa, tapoja on rajattomasti.

Lisätiedot

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78)

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Sisältö KOULUTUKSEN SISÄLTÖ... 3 MIKÄ ON CONDES?... 4 CONDESIN OSAT JA

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi FACEBOOK-KURSSI 1 Sisältö Rekisteröityminen... 2 Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Timo Väänänen 13.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu-tutkielma Tiivistelmä

Lisätiedot

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Käsikirja Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Copyright 2010 Parametric Technology Corporation. Parametric Technology Corporation omistaa sekä tämän ohjelman että siihen kuuluvan dokumentaation tekijänoikeudet.

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 3: * Tehtävä 1, ** Tehtävä 2

TEHTÄVÄ 3: * Tehtävä 1, ** Tehtävä 2 TEHTÄVÄ 3: Symantec Endpoint Protection Manager, SEPM asetukset, asennustiedoston tekeminen, asennus asiakaskoneisiin ja niiden keskitetty hallinta Server 2008 käyttöjärjestelmässä Symantec Endpoint Protection

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu

Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu Ounet on talotekniikan keskitetyn etähallinnan internet-palvelu. Se on tarkoitettu Ouman-automaatiolaitteiden etäkäyttöön niin tietokoneen kuin mobiililaitteenkin

Lisätiedot

PHOTOSHOP. kuvankäsittelyn perusteet. Lauri Tolppa

PHOTOSHOP. kuvankäsittelyn perusteet. Lauri Tolppa PHOTOSHOP kuvankäsittelyn perusteet Lauri Tolppa Tavalliset digitaalikuvat voivat olla usein sellaisenaan kovin tylsiä. Oikeaa ohjelmaa käyttäessä kuvankäsittelyssä mahdollisuudet ovat melkein rajattomat.

Lisätiedot

Maarit Hynninen-Ojala. Moodle 2.3.2+ Opiskelijan opas

Maarit Hynninen-Ojala. Moodle 2.3.2+ Opiskelijan opas Moodle 2.3.2+ Opiskelijan opas Sisällys 1 Opiskelijana Moodlessa ohje 1 1.1 Kirjautuminen Moodleen 1 1.2 Etusivu 2 1.3 Navigointi 3 1.4 Minun Moodleni 4 1.5 Omat käyttäjätiedot 4 1.6 Omien käyttäjätietojen

Lisätiedot

Nettisivujen Päivitysohje

Nettisivujen Päivitysohje Hämeenlinnan rauhanyhdistys ry Nettisivujen Päivitysohje Ohje päivitetty 18.7.2012 Hallintapaneeli Kirjautuminen nettisivujen hallintaan Hallintapaneeliin päästään kirjautumaan klikkaamalla linkkiä nettisivujen

Lisätiedot

PC-WISUN KÄYTTÄJÄN SIIRTYMINEN WEBWISUN KÄYTTÖÖN

PC-WISUN KÄYTTÄJÄN SIIRTYMINEN WEBWISUN KÄYTTÖÖN PC-WISUN KÄYTTÄJÄN SIIRTYMINEN WEBWISUN KÄYTTÖÖN Sisällysluettelo: 1. JOHDANTO... 3 2. WEBWISUUN KIRJAUTUMINEN... 3 2.1 WebWisuun kirjautuminen salasanan avulla... 3 2.1.1 Lisenssinumero... 3 2.1.2 Salasana...

Lisätiedot

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit Muistin hallinta 51 3. Muistin hallinta Tämä luku käsittelee erityyppisiä muisteja ja ohjelman sijoittelua muistiin, dynaamisen muistin hallintaa ja yleensä muistinhallintaa. Pääpaino on siinä, miten muisti

Lisätiedot

AINA. Käyttäjän opas. Laajakaistaliittymä UUDENAJAN TEKNOLOGIAA & VANHANAJAN PALVELUA

AINA. Käyttäjän opas. Laajakaistaliittymä UUDENAJAN TEKNOLOGIAA & VANHANAJAN PALVELUA AINA Laajakaistaliittymä Käyttäjän opas UUDENAJAN TEKNOLOGIAA & VANHANAJAN PALVELUA SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVETULOA... 3 1.1. Mitä tarvitaan?...3 1.2. Perustietoja yhteydestä...3 2. AVAUSPAKETIN SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Tässä harjoituksessa silmäillään millaisia työkaluja Photoshopista löytyy.

Tässä harjoituksessa silmäillään millaisia työkaluja Photoshopista löytyy. 1 Kuvankäsittelyn perusteet Photoshop CS Yleisohjeita harjoituksia varten lue nämä ensin! Kansion luominen: Luo ennen harjoituksia H asemalle itsellesi kansio harjoituksissa käytettäville kuville (esim.

Lisätiedot

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen Word 2010 Tehokas käyttö Päivitetty 2.11.2012 2000-2012 Sisällysluettelo: 1 Johdanto... 1 2 Asetukset... 1 2.1 Oletusasetukset... 1 2.2 Riviväli ja välistys... 1 3 Tyylit asiakirjassa... 4 3.1 Yleistä

Lisätiedot

Debian GNU/Linux 2.2 asennusohje ARM

Debian GNU/Linux 2.2 asennusohje ARM Debian GNU/Linux 2.2 asennusohje ARM Bruce Perens Sven Rudolph Igor Grobman James Treacy Adam Di Carlo Suomentanut Tapio Lehtonen Suomentanut Antti Juhani Kaijanaho

Lisätiedot

PIKAOHJE VOLA-ALGE-TIMING ALPPIHIIHTO-OHJELMAAN (versio 1.2. / 9.9.2014)

PIKAOHJE VOLA-ALGE-TIMING ALPPIHIIHTO-OHJELMAAN (versio 1.2. / 9.9.2014) PIKAOHJE VOLA-ALGE-TIMING ALPPIHIIHTO-OHJELMAAN (versio 1.2. / 9.9.2014) Tietoja ohjeesta: Kalevi Korhonen Puh. 0400 765 291 EMAIL kalevi.korhonen@pp.inet.fi Ohjelman voit ladata ositteesta: http://www.vola.fr/eng/timing/product/skialp-pro/690.html

Lisätiedot

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN Tämän harjoituksen tarkoituksena on varmistaa verkon asetukset sekä päivittää Windows käyttäen Windows Update -palvelua. Dokumentin lopussa on palautettava

Lisätiedot

Rajapinta (interface)

Rajapinta (interface) 1 Rajapinta (interface) Mikä rajapinta on? Rajapinta ja siitä toteutettu luokka Monimuotoisuus ja dynaaminen sidonta Rajapinta vs periytyminen 1 Mikä rajapinta on? Rajapintoja käytetään, kun halutaan määritellä

Lisätiedot

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto)

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) Tämä on Wikikirjaston GIMP-kirjan (http://fi.wikibooks.org/wiki/gimp) tulostettava versio. GIMP on avoimeen lähdekoodiin perustuva ilmainen kuvankäsittelyohjelma.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 IVUT SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI TALKOISSA 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 YLLÄPITOTILANÄKYMÄN TYÖKALUT 8 Valikkorivi 8 Palkki sivujen järjestyksen vaihtamiseen 8 SIVUJEN LUOMINEN

Lisätiedot

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe 0 rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh Manuaali mobiililaitteen käytöstä Samsung Galaxy tab 2 jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

Lisätiedot

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014 Windows 7 Hannu Matikainen Päivitetty 4.7.2014 Sisältö WINDOWS-VERSIOT... 1 TYÖPÖYTÄ... 1 KUVAKKEET... 2 Kuvakkeiden ominaisuudet... 3 Pikakuvakkeet... 3 TEHTÄVÄPALKKI... 4 Tehtäväpalkin kuvakkeet... 5

Lisätiedot

6/20: Tietorakenteita

6/20: Tietorakenteita Ohjelmointi 1 / syksy 2007 6/20: Tietorakenteita Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/20 Opelta lähti

Lisätiedot