MITTALAITTEIDEN ROOLI HAASTAVIEN KAIVOSYMPÄRISTÖJEN MONITOROINNISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MITTALAITTEIDEN ROOLI HAASTAVIEN KAIVOSYMPÄRISTÖJEN MONITOROINNISSA"

Transkriptio

1 1 MITTALAITTEIDEN ROOLI HAASTAVIEN KAIVOSYMPÄRISTÖJEN MONITOROINNISSA Oulun yliopisto CEMIS-Oulu Jarkko Räty Tutkimuspäällikkö, FT Mittaustekniikan yksikkö CEMIS-Oulu /Jarkko Räty/tutkimuspäällikkö

2 2 SISÄLTÖ Esittely- CEMIS ja CEMIS-Oulu Tarpeita ympäristömittauksissa Tutkimushankkeet paljon esimerkkejä Mittaustekniikan yksikkö CEMIS-Oulu /Jarkko Räty

3 CEMIS - CENTRE FOR MEASUREMENT AND INFORMATION SYSTEMS 3 CEMIS (Centre for Measurement and Information Systems) on Oulun ja Jyväskylän yliopistojen, Kajaanin ammattikorkeakoulun, Mittatekniikan keskus MIKES:in ja VTT:n yhteinen mittaus- ja tietojärjestelmiin erikoistunut sopimuspohjainen tutkimus- ja koulutuskeskus Mittaustekniikan yksikkö CEMIS-Oulu /Jarkko Räty

4 CEMIS - CENTRE FOR MEASUREMENT AND INFORMATION SYSTEMS 4 Keskittyy valtakunnallisesti ja alueellisesti tärkeiden sovellusalojen, kuten kaivannaisteollisuuden, uusiutuvan kemiallisen ja mekaanisen metsäteollisuuden, ajoneuvojen tietojärjestelmien, liikunta- ja hyvinvointialan sekä peli- ja simulaatioteknologian mittaus- ja tietojärjestelmäosaamisen kehittämiseen. 110 mittaus- ja tietojärjestelmien asiantuntijaa. Keskuksen vuosirahoitus on noin 10 milj. vuodessa Visiomme on olla vuoteen 2015 mennessä Suomen johtava mittaus- ja tietojärjestelmiin erikoistunut tutkimus- ja koulutuskeskus. Mittaustekniikan yksikkö CEMIS-Oulu /Jarkko Räty

5 OULUN YLIOPISTO MITTAUSTEKNIIKAN YKSIKKÖ CEMIS-OULU 5 Tutkimusalat Analyyttinen kemia/bioanalytiikka Kuvantavat mittaukset Optinen spektroskopia Mittaustekniikan yksikkö CEMIS-Oulu /Jarkko Räty

6 OULUN YLIOPISTO MITTAUSTEKNIIKAN YKSIKKÖ CEMIS-OULU 6 55 asiantuntijan organisaatio Kajaanissa ja Sotkamossa Yksikkö tuottaa ja tarjoaa kansainvälisesti korkeatasoista soveltavan tutkimuksen osaamista optisen spektroskopian, kuvantavien mittausten, analyyttisen kemian ja bioanalytiikan alalla Budjetti 4.5 Meur Mittaustekniikan yksikkö CEMIS-Oulu /Jarkko Räty

7 OULU MINING SCHOOL 7 Mining School (OMS) on vuonna 2007 Oulun yliopistossa toimintansa aloittanut vuorialan koulutus- ja tutkimusverkosto. Oulun yliopiston Oulu Mining Schoolin johtajaksi ja tutkimusprofessoriksi on nimitetty tekniikan tohtori Kari Knuutila. Hän toimii Outotec Oy:n teknologiajohtajana ja hoitaa Oulu Mining Schoolin johtajan tehtävää oman toimensa ohessa. Osana Suomen Vuoriklusteria Oulu Mining School on myös vahvasti mukana rakentamassa alan tutkimuskoordinaatiota Kansainvälisesti korkeatasoisena, tiedekuntien ja tutkimuslaitosten rajat ylittävänä verkostona Oulu Mining School vastaa vuorialalle erikoistuneiden geologien ja diplomi-insinöörien peruskoulutuksesta ja alan täydennyskoulutuksesta CEMIS-Oulun johtaja Vesa Virtanen on myös nimetty OMS ohjausryhmään TIEDEKUNTA TIEDEKUNTA / osasto osasto osaston osasto / Etuniminen Sukuniminen-Sukuniminen

8 TARVE 8 Ympäristönsuojelulaki (YSL) 5 Prosessien toimivuus ja päästöjen tarkkailu Vesien hallinta Ydintoimintaan keskittyminen Kustannusten hallinta Sosiaalinen tarve Mittaustekniikan yksikkö CEMIS-Oulu /Jarkko Rätyv

9 GLOBAALIT AJURIT 9 Ilmastonmuutos? Veden/jäteveden hinta ja saatavuus Kaivosten vesien hallinta Kiristyvät päästövaatimukset Kaivostoiminnan kasvu Mittaustekniikan yksikkö CEMIS-Oulu /Jarkko Räty

10 HYÖDYT 10 Mittaustekniikan yksikkö CEMIS-Oulu /Jarkko Räty

11 HAASTEET 11 Huolto Nopeus Toimintavarmuus Tarkkuus Käyttäjän tarpeet Helppokäyttöisyys Mittaustekniikan yksikkö CEMIS-Oulu /Jarkko Räty

12 SUOMI 12 Mittaustekniikan yksikkö CEMIS-Oulu /Jarkko Räty

13 SUOMI 13 Mittaustekniikan yksikkö CEMIS-Oulu /Jarkko Räty

14 ESIMERKKI 14 EHP-Tekniikka Oy on veden laadun, virtaaman ja sään mittaamiseen erikoistunut ympäristöteknologian yritys Ratkaisut soveltuvat yrityksille ja julkisille organisaatiolle, joilla on tarvetta mitata "taivasalla" ulkoolosuhteissa erilaisia ympäristöseurantaan ja/tai prosessiseurantaan liittyviä muuttujia. Mittaustekniikan yksikkö CEMIS-Oulu /Jarkko Räty

15 ESIMERKKI - RAUTAKAIVOKSEN KUORMITUSMITTAUS VENÄJÄLLÄ Kaivoksen ympäristökuormitusta (virtaama, NO2+NO3-N, NH4-N ja Kalium) mitataan jatkuvatoimisesti vuoden ympäri Mittauskohteeseen noin 25 km ajo erittäin huonoa tietä pitkin vei aikaisemmin paljon työaikaa Aikaisemmin mittaukset tehtiin manuaalisesti (virtaama päivittäin, veden laatu kuukausittain) Nyt kaivoksen kuormitus huomattavasti paremmin selvillä ja työaikaa säästyy => kaivosyhtiö ja viranomaiset tyytyväisiä 15 Mittaustekniikan yksikkö CEMIS-Oulu /Jarkko Räty

16 RIKIN YHDISTEET KAIVOSTOIMINNASSA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI, MITTAUS JA MONITOROINTI - SULKA 16 Rikkiyhdisteiden mittaukseen ja käsittelyyn liittyvän osaamisen merkittävä paraneminen Uutta tietoa rikkiyhdisteiden ympäristövaikutuksista Uusia menetelmiä: rikkiyhdisteiden mittaamiseen monitorointiin ympäristöpäästöjen minimoimiseen

17 SULKA - PARTNERIT 17 TUTKIMUSLAITOKSET: Oulu Mining School, SkyPro Oulu Oulun yliopisto, Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto, Lämpö- ja diffuusiotekniikan laboratorio Oulun yliopisto, CEMIS-Oulu, Analyyttinen kemia ja bioanalytiikka Oulun yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Geologian tutkimuskeskus, Pohjois-Suomen yksikkö, Rovaniemi Lapin ammattikorkeakoulu YRITYKSET: Agnico Eagle, Kittilä, Endomines Oy, Kemira Oyj, Outotec Oyj PAC-Solution, Sotkamo Silver Oy, Talvivaara Ympäristö- ja energia innovaatiokeskittymä, CEE BUDJETTI: 1.8 M

18 SULKA TP3: RIKKIPITOISTEN YHDISTEIDEN MITTAUSMENETELMIEN KEHITTÄMINEN VESINÄYTTEILLE 18 Toteuttaja: Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, CEMIS-Oulu, Analyyttinen kemia ja bioanalytiikka Analyytit: sulfaatti, sulfiitti ja sulfidi Menetelmät: Kapillaarielektroforeesi (CE) Sähkökemiallinen sensori

19 MEAN - ELOHOPEAVAPAA AUTOMAATTINEN ONLINE METALLIANALYSAATTORI 19 Luoda edellytyksiä onlinemetallimittauslaitteen ympärille kehitettävän liiketoiminnan syntymiselle. Kaupallistamiseen tähtäävien toimenpiteiden vievät tutkimusideaa kohti asetettua päämäärää eli kaupallista tuotetta TEKES TUTLi -rahoitteinen hanke Mittaustekniikan yksikkö CEMIS-Oulu /Jarkko Räty

20 NICK 20 NICK - Novel methods for online monitoring environmentally critical substances (primarily nickel) in process and waste water streams Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia on-line/on-site menetelmiä ja laitteita pienten nikkelipitoisuuksien seurantaan kaivannaisteollisuudessa. Hanke tehdään yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyönä (Oulun Yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, VTT ja MIKES) Rahoittaja TEKES Green mining-ohjelma. Mukana useita yrityksiä Mittaustekniikan yksikkö CEMIS-Oulu /Jarkko Räty

21 RACE 21 Rapid and Cost-Effective methods for Detection of Environmentally Harmful Compounds from Waste Waters Tavoitteena on kehittää jatkuvatoimisia mittauslaitteistoja vesien seurantaan. Menetelmät pohjautuvat biosensoriteknologiaan ja suorien optisten menetelmien käyttöön. Innovatiivisten menetelmien hyöty perustuu niiden nopeuteen, spesifisyyteen sekä mittausten ja laitteistojen kustannustehokkuuteen. Sovellusalat:, kemianteollisuus, paperi- ja selluteollisuus, kaivannaisteollisuus Kustannusarvio on euroa. Rahoittaja TEKES (kansallisesti kilpailtu rahoitus) VESI-ohjelma Mukana yrityksiä; Metso Automation, CABB, Ekokem, Stora-Enso EHP-Tekniikka, Mittaustekniikan yksikkö CEMIS-Oulu /Jarkko Räty

22 RACE 22 Reaaliaikainen laitteisto prosessinesteiden ominaisuuksien ja prosessin tilan seurantaan. On-line mittaus nestemäisille näytteille. 1-5 erilaista optista mittausta Fluoresenssi Heijastus (taitekerroin) Läpäisy Sironta Mahdollisuus lisätä mittauspaikkoja

23 RACE 23 RACE - Tavoitteena myös biosensori teknologiaan perustuvia ratkaisuja ympäristöestrogeenien ja toksisten vierasaineiden nopeaan ja kustannustehokkaaseen mittaamiseen teollisuuden vesifraktioista ja kunnallisten jätevesipuhdistamojen vesistä.

24 CEMIS KEHITTÄMISOHJELMA 24 Optisen mittauksen toimintavarmuus: sensorin likaantuminen Jatkuvatoimisissa nesteiden prosessimittauksissa optisten pintojen likaantuminen ongelma, koska se vaikuttaa optisten mittausten tarkkuuteen. Cemis-Oulussa on tehty aiemmin tutkimusta optisten pintojen likaantumisesta. Nyt: Cemis-ohjelmassa ( ) käynnissä työpaketti, missä haetaan ratkaisuja optisten mittalaitteiden toimintavarmuuden parantamiseksi. selvitetty olemassa olevia ratkaisuja optisten mittalaitteiden likaantumisen hallintaan. testataan menetelmiä likaantumisen havaitsemiseen Mittaustekniikan yksikkö CEMIS-Oulu /Jarkko Räty

25 RAIKU ( ) 25

26 RAIKU 26

27 MINEFILTR 27 Lisää uutta tietotaitoa mittaustekniikasta vedenpoistoon kaivannaisteollisuuden materiaalivirroissa Saavutettavia etuja on veden ja energian kulutuksen pieneneminen prosesseissa

28 MINEFILTR 28 Hanke koostuu erityöpaketeista jotka liittyvät vedenpoisto prosessin mittaamiseen ja mallintamiseen, kiintoaineksen ominaisuuksien karakterisointiin ja optisten parametrien mittaamiseen vedenpoistoon liittyvissä prosesseissa. Hankkeen kesto Tehdään Oulun yliopiston ja Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteistyönä

29 MINERAALIAGGLOMERAATIN RAKENNE 29 Sovellettiin µct-kuvausta mineraalipartikkeleiden liimautumisrakenteen tutkimiseen Agglomeraattipalleron rakenne vaikuttaa merkittävästi prosessin toimintaan Tomografinen kuvaus tuottaa tarkat leikekuvat palleron koko tilavuudesta Menetelmä soveltuu myös tuotannon aikana tapahtuvaan at-line -monitorointiin

30 PALVELUKONSEPTIN LUOMINEN BAKTEERIEN TUNNISTAMISEEN TEOLLISUUSPROSESSIEN OPTIMOINNIN KEHITTÄMISEKSI 30 BAKOTUS Kesto: Budjetti: n Yritykumppanit: St1, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, Stora Enso Oyj, Prometec Solutions Oyj, Osuuskunta Ärmätti

31 31 BAKOTUS Tavoite: Palvelukonsepti bakteeriprofiilin nopeaan määrittämiseen teollisuuden prosessinäytteistä -> teollisuusprosessien tehokkaampi hallinta -> kustannustehokaampi prosessi

32 32 TIEDEKUNTA TIEDEKUNTA / osasto osasto osaston osasto / Etuniminen Sukuniminen-Sukuniminen

33 KIITOS! 33

CEMIS. Centre for Measurement and Information Systems

CEMIS. Centre for Measurement and Information Systems CEMIS Centre for Measurement and Information Systems Sisällys Puheenjohtajien katsaus... Johdanto... Johtajan katsaus... CEMIS-kehittämisohjelma... Oulun yliopiston toiminta... Kajaanin ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

CEMIS Toimintakertomus 2014

CEMIS Toimintakertomus 2014 CEMIS Centre for Measurement and Information Systems CEMIS Toimintakertomus 2014 2 www.cemis.fi SISÄLLYS 03 Puheenjohtajien katsaus 04 Johdanto 06 Johtajan katsaus 11 CEMIS kehittämisohjelma 20 Oulun yliopiston

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012. MIKES mukana kaikilla elämänaloilla Akkreditointi EU-lainsäädäntöön CLEEN ajaa kestävää kehitystä

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012. MIKES mukana kaikilla elämänaloilla Akkreditointi EU-lainsäädäntöön CLEEN ajaa kestävää kehitystä Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012 MIKES mukana kaikilla elämänaloilla Akkreditointi EU-lainsäädäntöön CLEEN ajaa kestävää kehitystä 1 Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Älykkäät koneet. Älykkäät koneet -osaamisklusterin sidosryhmälehti. Älykkäät koneet klusteri Highlights 2007-2013

Älykkäät koneet. Älykkäät koneet -osaamisklusterin sidosryhmälehti. Älykkäät koneet klusteri Highlights 2007-2013 Älykkäät koneet -osaamisklusterin sidosryhmälehti 2013 Älykkäät koneet klusteri Highlights 2007-2013 Sisältö 4 FIMA nostaa yritysten kilpailukykyä tutkimustyön avulla 10 Käyttäjä suunnittelun keskiössä

Lisätiedot

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista 0 Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2010 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

materia Jo 70 vuotta vuoriteollisuuden asialla FinnMateria 2014 MESSUOPAS

materia Jo 70 vuotta vuoriteollisuuden asialla FinnMateria 2014 MESSUOPAS materia 4 2014 Jo 70 vuotta vuoriteollisuuden asialla FinnMateria 2014 MESSUOPAS Kaivosteollisuuden, metallinjalostuksen, kiviainesteollisuuden ja maarakentamisen erikoismessut Geologiasta yhteiskunnan

Lisätiedot

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista 1 Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai -kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2012 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun liitto

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

V U O S I 2013 LEHTI P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö. Ympäristötutkimusyhteistyötä Kansainvälisiä hankkeita

V U O S I 2013 LEHTI P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö. Ympäristötutkimusyhteistyötä Kansainvälisiä hankkeita P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö LEHTI V U O S I 2013 Ympäristötutkimusyhteistyötä Kansainvälisiä hankkeita Sisällys P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö LEHTI V U O S I 2013 4 6 8 Jokikunnostuksen

Lisätiedot

Kemian osaamisen kartoitus

Kemian osaamisen kartoitus Tekesin katsaus 266/2010 Kemian osaamisen kartoitus Uusia tuotteita Hilkka Knuuttila koneenrakennusalalle Hilkka Knuuttila Kemian osaamisen kartoitus Tekesin katsaus 266/2010 Helsinki 2010 3 Tekes rahoitusta

Lisätiedot

Etukansi erillisessä tiedostossa

Etukansi erillisessä tiedostossa VTT luo teknologiasta liiketoimintaa VTT-katsaus 2009 Etukansi erillisessä tiedostossa VTT-katsaus 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Toiminta-ajatus VTT tuottaa kansainvälistä kilpailukykyä lisääviä tutkimus-

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TEOLLISUUDEN PÄÄTAPAHTUMA. TeollisuusSummit 2013

POHJOIS-SUOMEN TEOLLISUUDEN PÄÄTAPAHTUMA. TeollisuusSummit 2013 POHJOIS-SUOMEN TEOLLISUUDEN PÄÄTAPAHTUMA TeollisuusSummit 2013 1 Kaupunginjohtaja Matti Pennasen tervehdys TeollisuusSummit 9-10.10.2013 Oulussa, Holiday Inn LUOMME KASVUN MAHDOLLISUUKSIA Lämpimästi tervetuloa

Lisätiedot

Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa

Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2011 Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa Loistavia tuloksia EMRP-hankkeissa Akkreditoinnin merkitys kasvaa 1 Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti

Lisätiedot

Esitys Oulun kaupungin osallistumisesta Oamkin EU hankkeiden rahoittamiseen

Esitys Oulun kaupungin osallistumisesta Oamkin EU hankkeiden rahoittamiseen Esitys Oulun kaupungin osallistumisesta Oamkin EU hankkeiden rahoittamiseen Nimi: LYKKY- Liiketoimintaosaamista hyvinvointialalle ja yhteiskuntavastuullista yrittäjyyttä koulutusyhteistyöllä OSEKK, Oulun

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Raportti alueellisista kuulemistilaisuuksista

Raportti alueellisista kuulemistilaisuuksista liite 3 b Kaivosviranomaistehtävien siirto Tukesiin Raportti alueellisista kuulemistilaisuuksista 31.8.2010 Net Effect Oy Petri Uusikylä Maarit Vuorela Eeva Terävä Elina Auri Sisältö 1 Yhteenveto... 3

Lisätiedot

Etu- ja takakansi eri tiedostossa. VTT-katsaus

Etu- ja takakansi eri tiedostossa. VTT-katsaus Etu- ja takakansi eri tiedostossa VTT-katsaus 2012 Sisältö 2 Toiminta-ajatus ja VTT:n perusarvot 3 Pääjohtajan katsaus 4 Teknologiasta liiketoimintaa 5 VTT Group -organisaatio 6 Esimerkkejä tutkimustuloksista

Lisätiedot

HIHNAKULJETINJÄRJESTELMIEN MODULOINTI

HIHNAKULJETINJÄRJESTELMIEN MODULOINTI 0. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma. Juha Paronen HIHNAKULJETINJÄRJESTELMIEN MODULOINTI Työn tarkastajat: Professori, TkT Jukka Martikainen TkT Vesa

Lisätiedot

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 ESPOO 2012 13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus kokonaisuutena... 3 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa

Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa KUVA TÄHÄN Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa Kainuun ennakointihanke Heli Paavola, Ramboll Management Consulting 1 B:9 Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa 2015 B:9 2

Lisätiedot

Uusi päästökauppakausi - uudet vaatimukset Läpimurto sähkön siirron mittauksissa Tarkka aika - mitä se on?

Uusi päästökauppakausi - uudet vaatimukset Läpimurto sähkön siirron mittauksissa Tarkka aika - mitä se on? Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2013 Uusi päästökauppakausi - uudet vaatimukset Läpimurto sähkön siirron mittauksissa Tarkka aika - mitä se on? 1 MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 2 l 2013

Lisätiedot

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle!

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA Kainuun liitto Keski-Pohjanmaan liitto Lapin liitto Pohjois-Pohjanmaan liitto SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. POHJOIS-SUOMEN NÄKYMÄT...

Lisätiedot

Tekes ja Vihreä ICT Teija Lahti-Nuuttila, Tekes Toimialajohtaja, Energia ja ympäristö

Tekes ja Vihreä ICT Teija Lahti-Nuuttila, Tekes Toimialajohtaja, Energia ja ympäristö Tekes ja Vihreä ICT Teija Lahti-Nuuttila, Tekes Toimialajohtaja, Energia ja ympäristö DM 427289 01-2009 Copyright Tekes Green ICT Tekesin näkökulmasta ICT-laitteiden ja järjestelmien energiatehokkuus ja

Lisätiedot

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 ESPOO 2015 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1. VTT:n kansainvälinen ja kansallinen vaikuttavuus... 4 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI

KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI Suomen mineraaliklusterin vaikuttavuusselvitys Hannu Hernesniemi Birgitta Berg-Andersson Olavi Rantala Paavo Suni Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja:

Lisätiedot

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030 Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Suomen metsäklusteri ja sen asiakastoimialat, lokakuu 2006 Esipuhe Suomen metsäklusteri asiakastoimialoineen kohtaa

Lisätiedot

MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005. MIKES siirtyy uuteen aikaan

MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005. MIKES siirtyy uuteen aikaan MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005 MIKES siirtyy uuteen aikaan 1 2005 Sisältö 3 4 8 Pääkirjoitus......................................... 3 4 MIKES oleellinen osa Otaniemen tiedeyhteisöä............

Lisätiedot

LUT Scientific and Expertise Publications BIOTULI. Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit. Katsaus hankkeeseen. Sanna Tomperi (toim.

LUT Scientific and Expertise Publications BIOTULI. Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit. Katsaus hankkeeseen. Sanna Tomperi (toim. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Tuotantotalouden tiedekunta LUT School of Industrial Engineering and Management LUT Kouvola LUT Scientific and Expertise Publications

Lisätiedot

Projektikatsaus 2007-2008

Projektikatsaus 2007-2008 erve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Projektikatsaus 2007-2008 nergiateollisuus Ry Sandvik Mining and Construction

Lisätiedot

SUOJAPAIKKA METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET. Euroopan johtavat kaivosteknologiamessut Tampereella

SUOJAPAIKKA METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET. Euroopan johtavat kaivosteknologiamessut Tampereella METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET 1 METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET Syyskuu Kesäkuu 4/2007 3/2013 Helmikuu Joulukuu Osoitteellinen jakelu Tietopaketti teollisuuteen 1/2007 5/2006 Osoitteellinen jakelu Alihankintaextra

Lisätiedot