Uutta teknologiaa, uusia osaajia ja innovaatioita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uutta teknologiaa, uusia osaajia ja innovaatioita"

Transkriptio

1 Oulun yliopisto CEMIS-Oulu Uutta teknologiaa, uusia osaajia ja innovaatioita Tekes, Markus Sommers Jarkko Räty, tutkimuspäällikkö, Oulun Yliopisto CEMIS-Oulu

2 Oulun yliopiston Mittaustekniikan tutkimusyksikkö CEMIS-Oulu asiantuntijan organisaatio Kajaanissa ja Sotkamossa - Yksikkö tuottaa ja tarjoaa kansainvälisesti korkeatasoista soveltavan tutkimuksen osaamista optisen spektroskopian, kuvantavien mittausten, analyyttisen kemian ja bioanalytiikan alalla - Keskeisimmät sovellusalueemme ovat kaivannaisala, ympäristömittaukset, hyvinvointisovellukset (liikunta ja terveys), mekaaninen puunjalostusteollisuus, elektroniikka-, massa- ja paperiteollisuus sekä elintarviketeollisuus

3 Mittaustekniikan tutkimusyksikkö CEMIS-Oulu TULOKSET Tutkimus ja kehitystoiminnan tavoitteet 2011 Toteuma ENNUSTE 2012 ( ) Tutkimushenkilöstö joista tohtoritutkinnon omaavia (%) 21% 23% 22% 21% Kokonaisrahoitus, M (seurantaindikaattori) 6,0 Kilpailtu julkinen kansallinen rahoitus, M 0,3 0,5 0,5 0,5 Kilpailut kansainvälinen tutkimusrahoitus, M 0,1 0,01 0,2 0,1 Yritysrahoitus, M 0,25 0,50 0,35 0,45 Omarahoitus, M (seurantaindikaattori) 0,63 Kansainvälinen tutkija- tai asiantuntijavaihto, htv 2,5 3,0 3 2,75 Yhteistyöyritykset ulkomailla Referoidut tieteelliset julkaisut Ammatti- ja konferenssijulkaisut Koulutukselliset tavoitteet FM- ja DI-tutkintoihin liittyvät opinnäytetyöt Tohtorintutkintoihin liittyvät opinnäytetyöt Innovaatiotoiminnan tavoitteet Keksintöilmoitukset (seurantaindikaattori) 2 Kaupallisesti hyödynnetyt keksinnöt (kumul.) Tutkimus- ja koulutushenkilöstön perustamat yritykset (kumul.)

4 Mittaustekniikan tutkimusyksikkö CEMIS-Oulu TULOKSET PERUSTETUT YRITYKSET: - Lasse Rajakankaan yritys - KAUPALLISESTI HYÖDYNNETYT TEKNOLOGIAT: - Analyyttisen kemian ja bioanalytiikan ryhmän tutkimustuloksen lisensointi yritykselle - Yritys jättää patenttihakemuksen 11/ OPINNÄYTETYÖT: - Juha Kalliokoski, Tekniikan alan väitös, Oulu, "Models of filtration curve as a part of pulp drainage analyzers" - Kalle Kuivalainen, Fysiikan alan väitös, Joensuu, "Glossmeters for the measurement of gloss from flat and curved objects" - Sami Torvinen, DI-työ "Konenäkövalaisimen optiikan toteutus" - Aili Heikkinen 06/2011, Elintarvikebiotekniikan muuntokoulutus - Hilkka Tuominiemi 08/2011, Elintarvikebiotekniikan muuntokoulutus - Helena Kämäräinen 08/2011, Elintarvikebiotekniikan muuntokoulutus - Ulla Pahtamaa 12/2011, Elintarvikebiotekniikan muuntokoulutus

5 PALi PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN - Cemis-Oulu sai Kainuun ELY keskukselta rahoituksen 2010 palvelututkimuksen ja innovaatiokyvykkyyden kehittämiseen - Tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiopalvelut

6 PALi PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN

7 PALi - Tuloksia - Bakteerien profilointi DNA:n avulla - Kenttäkäyttöinen nesteiden optinen online-mittalaite - Antioksidatiivisuusmenetelmän optimointi elintarvikkeille - Resveratrolin analyysi punaviinistä ja puolukasta - Ammoniumin ja metallien CE analyysi haastavista näytematriiseista - Mittalaite barrier-määrityksiin - Käytetään mm. pakkausmateriaalien testauksessa. Mittalaite nähtävillä esittelytilassa - Tuottaa reaaliaikaista kuvainformaatiota nesteen läpäisystä.

8 PALi - Case esimerkki - Bakteerien profilointi DNA:n avulla - Sovellutukset: teollisuusprosessien kontrollointi ja hallinta, sairauksien diagnostiikka, elintarvikkeiden tutkimus 1) NÄYTTEEN ESIKÄSITTELY (KONSENTROINTI) 2) DNA:n eristys 3) PCR (2 leimaa) + Restriktio Finnzymes Phusion Bacterial Profiling Kit 4) PCR tuotteen puhdistus 5) PCR tuotteen kuivaus (lähetys) 6) CE-analyysi (Biocenter, Oulu) 7) Tulosten käsittely, bakteerien tunnistus Peak Scanner

9 PALi Case Esimerkki - Kenttäkäyttöinen nesteiden optinen online-mittalaite - Sovellutukset: teollisuusprosessien kontrollointi ja hallinta mittaustulosten perusteella - Laitteen tärkeimmät ominaisuudet: - Läpäisyn mittaus (Absorptio, transmittanssi) - Sironnan mittaus - Taustan/referenssin mittaus - Optinen näytematka 20 mm - Optisten pintojen puhdistus - Web-pohjainen mittaustietojen seuranta - Mittalaite nähtävillä esittelytilassa

10 LIIKE - Case esimerkki CEMIS kehittämisohjelma Kortisolin mittaus - Biosensoreiden kehittäminen liikunta- ja hyvinvointi sovellutuksiin. - Luotettava ja toistettava menetelmä kortisolin mittaukseen sylkinäytteestä - Sylki tarjoaa verestä tehtäviin mittauksiin verrattuna helpon ja kivuttomamman vaihtoehdon näytteenottoon - Laaja testausjakso kolmella testiryhmällä LIIKE-hankeessa

11 LIIKE - Case esimerkki CEMIS kehittämisohjelma Holografinen disdrometri - Hydrometeorien (vesipisara, lumihiutale) muodon ja hienorakenteen analysointi - Leikekuvaus, jossa kuvat muodostetaan tietokonelaskennalla - Teknologian sovellusalue laaja virtausmittauksista aina Present Weather sensoreihin

12 TUNES - Case esimerkki CEMIS kehittämisohjelma Työpaketti 3- Suotautin - Työpaketissa kehitettiin laitteisto paperimassojen suotautuvuuden tutkimiseen laboratorioympäristössä. - Laitteistolla mitattu erilaisia paperimassoja mm. sakeutta ja suodoskäyriä. - Kiintoaineen ja veden erottaminen tärkeä prosessi mm. metsä- ja kaivannaisteollisuudessa. Tehostamalla veden erottamista kiintoaineesta saadaan kustannussäästöjä. - Laitteiston etuina muunneltavuus -> mahdollista käyttää eri teollisuuden alojen prosessien tutkimiseen pienillä muutoksilla, kuten esimerkiksi kaivoslietteiden mittaamiseen.

13 Model (g/l) TUNES - Case esimerkki CEMIS kehittämisohjelma Työpaketti 2: Hiilihydraattien mittaaminen - Työpaketissa kehitettiin optisia menetelmiä sokereiden määrittämiseen - Sokereiden mittaus antaa tärkeää tietoa mm. tulevista biojalostamoprosesseista 1) Polarisaatio Fotometriin rakennettu yksinkertainen ORD set-up * Soveltuu suhteellisen yksinkertaisille ja läpinäkyville näytteille 2) Optinen monimittaus Voidaan käyttää esim. taitekerroin- ja läpäisymittausta. Näyte voi olla kemiallisesti ja fysikaalisesti kompleksinen. * ORD = optical rotatory dispersion Polarisaatiotason kiertymä a aallonpituuden funktiona Lab (g/l) Optiseen monimittaukseen perustuva malli vs. koivu-uutto näytteiden todellinen sokeripitoisuus.

14 TUNES - Case esimerkki CEMIS kehittämisohjelma OPTINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ PROSESSIEN MONITOROINTIIN - Reaaliaikainen laitteisto prosessinesteiden ominaisuuksien ja prosessin tilan seurantaan. On-line mittaus nestemäisille näytteille erilaista optista mittausta - Fluoresenssi - Heijastus (taitekerroin) - Läpäisy - Sironta - Mahdollisuus lisätä mittauspaikkoja - Mittalaite nähtävillä esittelytilassa

15 TUNES - Case esimerkki CEMIS kehittämisohjelma Työpaketti 2: Teollisuuden ympäristömittaukset - Työpaketissa kehitettiin nopeita ja luotettavia mittausratkaisuja teollisuuden ympäristömittaus tarpeisiin. - Hankkeessa on kehitetty menetelmää ja laitteistoa mitata pieniä metallipitoisuuksia kaivannaisteollisuuden vesistä - Testi-laitteisto valmistunut - Johtanut uuteen kaupallistamishankkeeseen - Mittalaite nähtävillä esittelytilassa

16 MEAN Elohopeavapaa automaattinen online metallianalysaattori - Luoda edellytyksiä online-metallimittauslaitteen ympärille kehitettävän liiketoiminnan syntymiselle. - Kaupallistamiseen tähtäävien toimenpiteiden vievät tutkimusideaa kohti asetettua päämäärää eli kaupallista tuotetta - Sovellusalat: kaivannaisteollisuus, ympäristömittaukset, kemianteollisuus paperi- ja selluteollisuus - Kaksivuotinen hanke alkaa 2013 ja budjetti euroa - Rahoittaja TEKES (kansallisesti kilpailtu rahoitus) Tekes, Heli Huhtala

17 TEKES TUTLI-hanke - RAIKU Raekoon reaaliaikainen ja kustannustehokas hallinta louhinnasta tuotteeksi uusia menetelmiä ja liiketoimintaratkaisu kiviainestuotannon optimointiin.

18 RACE Rapid and Cost-Effective methods for Detection of Environmentally Harmful Compounds from Waste Waters - Tavoitteena on kehittää jatkuvatoimisia mittauslaitteistoja vesien seurantaan. Menetelmät pohjautuvat biosensoriteknologiaan ja suorien optisten menetelmien käyttöön. Innovatiivisten menetelmien hyöty perustuu niiden nopeuteen, spesifisyyteen sekä mittausten ja laitteistojen kustannustehokkuuteen. Sovellusalat:, kemianteollisuus, paperi- ja selluteollisuus, kaivannaisteollisuus - Hankkeen koordinaattori on Oulun yliopiston CEMIS-OULU ja tutkimusta tehdään yksikön molemmissa laboratorioissa Kajaanissa ja Sotkamossa. Lisäksi hankkeessa ovat mukana Itä-Suomen yliopisto ja Suomen ympäristökeskus sekä useita yrityskumppaneita - Kustannusarvio on euroa. Rahoittaja TEKES (kansallisesti kilpailtu rahoitus) VESI-ohjelma

19 NICK Novel methods for online monitoring environmentally critical substances (primarily nickel) in process and waste water streams - Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia on-line/on-site menetelmiä ja laitteita pienten nikkelipitoisuuksien seurantaan kaivannaisteollisuudessa. Hanke tehdään yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyönä (Oulun Yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, VTT ja MIKES) - Kaksivuotinen hanke Rahoittaja TEKES (kansallisesti kilpailtu rahoitus) Green mining-ohjelma ja budjetti euroa - Mukana useita yrityksiä

20 Tilaustutkimus: Valssinauhan kaarevuuden mittaus - Kamera tuottaa hehkuvasta teräsnauhasta videokuvaa, josta tietokone laskee kaarevuuden - Maailmanlaajuisesti uniikki mittausjärjestelmä toteutettiin tilaustutkimuksena - Järjestelmä oli täydessä tuotantokäytössä 6 kk kuluttua hankkeen käynnistymisestä

21 Mineraaliagglomeraatin rakenne - Sovellettiin µct-kuvausta mineraalipartikkeleiden liimautumisrakenteen tutkimiseen - Agglomeraattipalleron rakenne vaikuttaa merkittävästi prosessin toimintaan - Tomografinen kuvaus tuottaa tarkat leikekuvat palleron koko tilavuudesta - Menetelmä soveltuu myös tuotannon aikana tapahtuvaan at-line -monitorointiin

22 Ajankohtaista OCEAN: On-line Sensing of Critical Elements for Advanced Mining - Projektissa kehitetään uutta mittaustekniikkaa kriittisten metallien jatkuva-aikaiseen monitorointiin kaivannaisteollisuuden prosesseista. Tekes, Anton Kalland - Kaksivuotinen hanke TEKES Green Mining haku (lokakuu 2012) - Projekti vastaa suomalaisen ja kansainvälisen kaivannaisteollisuuden sekä globaalien prosessiteknologiaa toimittavien yritysten tarpeisiin kehittää uusia teknisiä ratkaisuja uraanin, sinkin, lyijyn, hopean, elohopean ja litiumin monitorointiin. Tekes, Matias Uusikylä - Yrityksillä vielä mahdollisuuksia tulla kumppaniksi hankkeeseen. Lisätietoja Jarkko Räty tai Toni Laurila MIKES

23 Kansainvälisyys - Kv-konferenssit (esimerkkejä) : - XXVII International conference on Polyphenols 2012, Firenze - XII International conference of flow analysis 2012, Thessaloniki - 10th Workshop on (Bio)sensors and Bioanalytical microtechniques in environmental and clinical analysis, June 19 th 22nd, 2011, Weimar, Germany. - The 8th Pacific Symposium on Flow Visualization and Image Processing, Moscow, Russia, August 21-25th. - International Instrumentation and measurement technology conference, , Kiina Hangzhou. - The 9th Spring Meeting of the International Society of Electrochemistry, May 8-11, 2011, Turku, Finland - 2nd International Conference on Bio-Sensing Technology, October 2011, Amsterdam, The Netherlands - Fifth International Workshop on Biosensors for Food Safety and Environmental Monitoring. October 06-08, 2011, Ouarzazate, Morocco - PALS 2011, , Pietari, Venäjä - Tutkijavaihto - Kv-hankkeiden ja verkostojen rakentaminen

24 KIITOS!

MITTALAITTEIDEN ROOLI HAASTAVIEN KAIVOSYMPÄRISTÖJEN MONITOROINNISSA

MITTALAITTEIDEN ROOLI HAASTAVIEN KAIVOSYMPÄRISTÖJEN MONITOROINNISSA 1 MITTALAITTEIDEN ROOLI HAASTAVIEN KAIVOSYMPÄRISTÖJEN MONITOROINNISSA Oulun yliopisto CEMIS-Oulu Jarkko Räty Tutkimuspäällikkö, FT Mittaustekniikan yksikkö CEMIS-Oulu /Jarkko Räty/tutkimuspäällikkö 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

CEMIS. Centre for Measurement and Information Systems

CEMIS. Centre for Measurement and Information Systems CEMIS Centre for Measurement and Information Systems Sisällys Puheenjohtajien katsaus... Johdanto... Johtajan katsaus... CEMIS-kehittämisohjelma... Oulun yliopiston toiminta... Kajaanin ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

CEMIS Toimintakertomus 2014

CEMIS Toimintakertomus 2014 CEMIS Centre for Measurement and Information Systems CEMIS Toimintakertomus 2014 2 www.cemis.fi SISÄLLYS 03 Puheenjohtajien katsaus 04 Johdanto 06 Johtajan katsaus 11 CEMIS kehittämisohjelma 20 Oulun yliopiston

Lisätiedot

mittari Measurepolis Development Oy:n toimittama mittaustekniikan alan asiantuntijajulkaisu 01/2013 4 Mittaustekniikkaa Kajaanissa Kekkosen ajasta tähän päivään 10 Tieto-Oskarin AKKE valvoo ja varoittaa

Lisätiedot

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista 0 Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2010 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

Kemian osaamisen kartoitus

Kemian osaamisen kartoitus Tekesin katsaus 266/2010 Kemian osaamisen kartoitus Uusia tuotteita Hilkka Knuuttila koneenrakennusalalle Hilkka Knuuttila Kemian osaamisen kartoitus Tekesin katsaus 266/2010 Helsinki 2010 3 Tekes rahoitusta

Lisätiedot

Muutos, verkostot, innovaatiot ja tutkimusrahoitus

Muutos, verkostot, innovaatiot ja tutkimusrahoitus Muutos, verkostot, innovaatiot ja tutkimusrahoitus Toimialajohtaja Ari Grönroos Bio-, lääke- ja elintarviketuotanto Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus 22.11.2006 Kuopio Tekesin strategia

Lisätiedot

Etukansi erillisessä tiedostossa

Etukansi erillisessä tiedostossa VTT luo teknologiasta liiketoimintaa VTT-katsaus 2009 Etukansi erillisessä tiedostossa VTT-katsaus 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Toiminta-ajatus VTT tuottaa kansainvälistä kilpailukykyä lisääviä tutkimus-

Lisätiedot

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 ESPOO 2012 13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus kokonaisuutena... 3 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012. MIKES mukana kaikilla elämänaloilla Akkreditointi EU-lainsäädäntöön CLEEN ajaa kestävää kehitystä

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012. MIKES mukana kaikilla elämänaloilla Akkreditointi EU-lainsäädäntöön CLEEN ajaa kestävää kehitystä Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012 MIKES mukana kaikilla elämänaloilla Akkreditointi EU-lainsäädäntöön CLEEN ajaa kestävää kehitystä 1 Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa

Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2011 Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa Loistavia tuloksia EMRP-hankkeissa Akkreditoinnin merkitys kasvaa 1 Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

Sisäinen arviointi vuonna 2013 rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi vuonna 2013 rahoitetuista hankkeista Sisäinen arviointi vuonna 2013 rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai maakunnan budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2013 käynnissä olleet hankkeet Kainuun liitto Elinkeinopolitiikka

Lisätiedot

KATSAUS FOTOGRAMMETRIAN JA KAUKOKARTOITUKSEN TOIMINTAAN SUOMESSA V. 2000 FOTOGRAMMETRIAN JA KAUKOKARTOITUKSEN SEURA

KATSAUS FOTOGRAMMETRIAN JA KAUKOKARTOITUKSEN TOIMINTAAN SUOMESSA V. 2000 FOTOGRAMMETRIAN JA KAUKOKARTOITUKSEN SEURA KATSAUS FOTOGRAMMETRIAN JA KAUKOKARTOITUKSEN TOIMINTAAN SUOMESSA V. 2000 FOTOGRAMMETRIAN JA KAUKOKARTOITUKSEN SEURA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 KATSAUKSEN LÄHDEAINEISTO... 2 2 OPETUS- JA KOULUTUSTOIMINTA... 2

Lisätiedot

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 ESPOO 2015 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1. VTT:n kansainvälinen ja kansallinen vaikuttavuus... 4 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Ympäristöalan miniklustereiden rakentaminen ja kehittäminen

Ympäristöalan miniklustereiden rakentaminen ja kehittäminen ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2233 Raimo Hyötyläinen, Tapani Ryynänen & Markku Mikkola Ympäristöalan miniklustereiden rakentaminen ja kehittäminen InnoEnvi-hanke VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2233 Ympäristöalan

Lisätiedot

Älykkäät koneet. Älykkäät koneet -osaamisklusterin sidosryhmälehti. Älykkäät koneet klusteri Highlights 2007-2013

Älykkäät koneet. Älykkäät koneet -osaamisklusterin sidosryhmälehti. Älykkäät koneet klusteri Highlights 2007-2013 Älykkäät koneet -osaamisklusterin sidosryhmälehti 2013 Älykkäät koneet klusteri Highlights 2007-2013 Sisältö 4 FIMA nostaa yritysten kilpailukykyä tutkimustyön avulla 10 Käyttäjä suunnittelun keskiössä

Lisätiedot

LUT Scientific and Expertise Publications BIOTULI. Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit. Katsaus hankkeeseen. Sanna Tomperi (toim.

LUT Scientific and Expertise Publications BIOTULI. Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit. Katsaus hankkeeseen. Sanna Tomperi (toim. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Tuotantotalouden tiedekunta LUT School of Industrial Engineering and Management LUT Kouvola LUT Scientific and Expertise Publications

Lisätiedot

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista 1 Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai -kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2012 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun liitto

Lisätiedot

Toimintakokonaisuuksien kehittäminen ja Tekesin rooli siinä

Toimintakokonaisuuksien kehittäminen ja Tekesin rooli siinä Toimintakokonaisuuksien kehittäminen ja Tekesin rooli siinä Martti Äijälä Ydinenergia-alan toimittajat, toimialaryhmän hallitus Helsinki 28.5.2013 Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla

Lisätiedot

VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA 3/2006. Älykästä radiotekniikkaa tulevaisuuden tietoliikenteeseen s. 12. Alumnille aukeni ura Brysselissä s.

VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA 3/2006. Älykästä radiotekniikkaa tulevaisuuden tietoliikenteeseen s. 12. Alumnille aukeni ura Brysselissä s. VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA 3/2006 Sähköä johtava muste tulostuu k ank a alle ja paperille Älykästä radiotekniikkaa tulevaisuuden tietoliikenteeseen s. 12 Alumnille aukeni ura Brysselissä s. 20 Näkymätön

Lisätiedot

V U O S I 2013 LEHTI P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö. Ympäristötutkimusyhteistyötä Kansainvälisiä hankkeita

V U O S I 2013 LEHTI P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö. Ympäristötutkimusyhteistyötä Kansainvälisiä hankkeita P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö LEHTI V U O S I 2013 Ympäristötutkimusyhteistyötä Kansainvälisiä hankkeita Sisällys P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö LEHTI V U O S I 2013 4 6 8 Jokikunnostuksen

Lisätiedot

Etu- ja takakansi eri tiedostossa. VTT-katsaus

Etu- ja takakansi eri tiedostossa. VTT-katsaus Etu- ja takakansi eri tiedostossa VTT-katsaus 2012 Sisältö 2 Toiminta-ajatus ja VTT:n perusarvot 3 Pääjohtajan katsaus 4 Teknologiasta liiketoimintaa 5 VTT Group -organisaatio 6 Esimerkkejä tutkimustuloksista

Lisätiedot

MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005. MIKES siirtyy uuteen aikaan

MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005. MIKES siirtyy uuteen aikaan MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005 MIKES siirtyy uuteen aikaan 1 2005 Sisältö 3 4 8 Pääkirjoitus......................................... 3 4 MIKES oleellinen osa Otaniemen tiedeyhteisöä............

Lisätiedot

Esitys Oulun kaupungin osallistumisesta Oamkin EU hankkeiden rahoittamiseen

Esitys Oulun kaupungin osallistumisesta Oamkin EU hankkeiden rahoittamiseen Esitys Oulun kaupungin osallistumisesta Oamkin EU hankkeiden rahoittamiseen Nimi: LYKKY- Liiketoimintaosaamista hyvinvointialalle ja yhteiskuntavastuullista yrittäjyyttä koulutusyhteistyöllä OSEKK, Oulun

Lisätiedot

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 Keski-SUOMi Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 4 JOHDANTO 6 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTA 7 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2020 9 YLEISKATSAUS

Lisätiedot

RAPORTTI 5/2013. Vapaa-ajan palvelut -ohjelman loppuraportti 2007 2012

RAPORTTI 5/2013. Vapaa-ajan palvelut -ohjelman loppuraportti 2007 2012 RAPORTTI 5/2013 Vapaa-ajan palvelut -ohjelman loppuraportti 2007 2012 10 Vapaa-ajan palvelut -ohjelman loppuraportti 2007 2012 Loppuraportti Tekesin raportti 5/2013 Helsinki 2013 3 Tekes rahoitusta ja

Lisätiedot

Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa

Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa KUVA TÄHÄN Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa Kainuun ennakointihanke Heli Paavola, Ramboll Management Consulting 1 B:9 Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa 2015 B:9 2

Lisätiedot