LAPIN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUS RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPIN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUS RY"

Transkriptio

1 1 LAPIN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUS RY SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT 3. TULOSALUEET 3.1 Tulosalue 1. KÄSITYÖKULTTUURI 3.2 Tulosalue 2. KÄSITYÖTAIDOT 3.3 Tulosalue 3. KÄSITYÖELINKEINO 4. HALLINTO JA TALOUS 4.1 Kokoukset 4.2 Jäsenistö 4.3 Resurssit 4.4 Talous LIITTEET Toimintatilastot Toimipisteiden vuosikoonti - Käsityötaidot; koulutus - Käsityötaidot; taiteen perusopetus (PEUKKU) - Käsityötaidot; kesä PEUKKU - Käsityöelinkeino; koulutus Toimipaikkaluettelo Tilinpäätös 2004

2 2 1. JOHDANTO Lapin käsi- ja taideteollisuus ry:n 96. toimintavuosi painottui * Incentive Innovaatiot projektin käytännön toimenpiteiden toteuttamiseen * Lapsille ja nuorille suunnattujen palvelujen lisäämiseen * Käsityökeskusten toiminnan kehittämiseen sidosryhmien kanssa Incentive Innovaatiot projekti päättyi ja toimintavuoden aikana toteutettiin koulutuksen ja konsultoinnin lisäksi internet-sivusto, joka löytyy osoitteesta Sivut ovat rakennettu niin, että niitä voivat hyödyntää yrittäjät itse sekä yhteinen markkinointijärjestelmä. Projektin arvioinnissa positiivista palautetta sai sivujen lisäksi yrittäjien omiin tarpeisiin räätälöity konsultointi sekä ammattitaitoiset kouluttajat. Incentive Innovaatiot -projektista saadut hyvät palautteet käsityöläisten ja matkailun yhteistyöstä ja sen laajemmasta kehittämisestä kannustivat Lapin yliopiston ja yhdistyksen käynnistämään yhteisen hankesuunnittelun. Tavoitteena on koko lääniä kattava hanke, jossa kehittämiskohteena on käsityö- ja matkailuelinkeinon laajempi yhteistyö käsittäen tuotteet ja palvelut sekä Taikarumpu -sivuston sisällön ja tuotteiden kehittäminen. Hankehakemus jätettiin Lapin liittoon huhtikuussa ja tavoitteena on käynnistää hanke vuoden 2005 aikana. Käsityökoulu PEUKUSSA käynnistettiin syksyllä uudet ryhmät, aikuisten PEUKKU ja jatko PEUKKU, sekä lisättiin perusryhmien määrää tavoitteena päästä taiteen perusopetuksen piiriin. Kesäkuussa toteutetun kesä PEUKUN suosio jatkui edelleen ja eri käsityökeskuksissa järjestetyille kursseille osallistui yhteensä 144 innokasta lasta. Reissu PEUKKU toteutettiin toimintavuoden aikana Rovaniemen maalaiskunnan alueella taiteen keskustoimikunnan avustuksella. Käytännön järjestelyistä ja opetuksesta vastasivat Rovaniemen maalaiskunta ja käsityökoulu PEUKUN opettajat. Haasteena tulevaisuudelle on edelleenkin toiminnan vakinaistaminen ja rahoituksen järjestäminen.

3 3 Käsityökeskusten merkitys virikkeellisen toiminnan tarjoajana, sosiaalisen kanssakäymisen kohtaamispaikkana ja alueellisen kulttuurin ylläpitäjänä on kasvanut. Käsityökeskukset Kemissä, Pellossa, Rovaniemellä, Tervolassa ja Torniossa kehittivät toimintojaan alueellisista tarpeista lähtien yhteistyössä asiakkaiden, kuntien sekä sidosryhmien kanssa. Käsityökeskusten palvelujen kysyntää edistivät myös julkiset tiedotusvälineet lähinnä televisio, jossa käsityötekniikat ja käsillä tekeminen olivat runsaasti ja näyttävästi esillä. Nuorten osuus palvelujen käyttäjinä on myös selvästi lisääntynyt ja varsinainen neulomisja pesukonehuovutusbuumi näkyi lankojen myynnin lisäyksenä. TEKEMISEN ILOA -kampanjan kautta saatiin käsityökeskusten sekä kurssien käyttöön omia, raikkaita malleja sekä tekniikoita, joiden avulla vähemmänkin käsitöitä harrastanut on onnistunut lopputuloksessa. Lisäksi kampanja on tuonut uusia asiakkaita sekä lisännyt yhdistysten välistä yhteistyötä. Esitämme lämpimät kiitokset toimintavuodesta 2004 asiakkaillemme, kunnille sekä lukuisille sidosryhmille. 2. TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT Järjestö on valtakunnallinen käsi- ja taideteollisuusalan neuvontajärjestö, jonka muodostavat valtakunnallisella tasolla Käsi- ja taideteollisuusliitto, aluetasolla 22 käsi- ja taideteollisuusyhdistystä ja 25 myymälää sekä paikallistasolla 15 käsi- ja taideteollisuuskeskusta ja 120 käsityökeskusta. Lapin käsi- ja taideteollisuus ry:llä on 5 käsityökeskusta ja käsi- ja taideteollisuusmyymälä. Käsityökeskukset sijaitsevat seuraavilla paikkakunnilla: Kemi, Pello,, Tervola, Tornio sekä myymälä LUHTI Rovaniemellä. Lapin käsi- ja taideteollisuus ry:n toiminta-ajatuksena on kehittää, tuottaa ja markkinoida asiakaslaatuisia tuotteita ja palveluita sekä säilyttää ja edistää käsillä tekemisen taitoja tarjoamalla tilat, välineet, materiaalit ja tarpeellinen neuvonta. Kantovoimatekijänä on lappilaisen luonnon ja perinteen sekä maantieteellisen sijainnin järkevä hyödyntäminen yhteistyössä yrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Toiminnan tavoitteena on aikaansaada uutta, korkeatasoista ja alueelliseen kulttuuriin liittyvää käsi- ja taideteollisuutta. Toimintatapana on mm. alan edistäminen kehittämisprojektien avulla ja keskeisiä palvelumuotoja ovat henkilökohtainen ja ryhmäneuvonta, kurssit, kerhot, näyttelyt, tiedotustoiminta sekä liiketaloudellinen toiminta.

4 4 3. TULOSALUEET 3.1 Tulosalue 1 KÄSITYÖKULTTUURI Tavoite Rahoitus- ja toimintamallin kehittäminen maakuntaan suunnattuun lasten- ja nuorten käsityökouluun, reissu PEUKKUUN ja osallistuminen ajankohtaisiin näyttelyihin ja tapahtumiin. Toiminta Reissu PEUKKUA toteutettiin edelleen Rovaniemen maalaiskunnan alueella, mutta laajempaa hanketta asian kehittämiseksi ei toimintavuoden aikana pystytty käynnistämään. Kansainvälistä tuulahdusta yhdistyksen toimintaan saatiin Namibiasta, Ambomaalla järjestetyn korityöpajan tuloksista kootulla näyttelyllä sekä helmi- ja siemenkirjontapajalla. Toiminnanjohtaja osallistui käsityö- ja kulttuurimatkalle Namibiaan Matkan aikana järjestettiin työpaja, jonka tarkoituksena oli suunnitella uudenlaisia kori- ja keramiikkatuotteita vienti- ja matkailumarkkinoille. Namibialaiset käsityöläisnaiset, suomalaiset muotoilijat ja muotoilun opiskelijat sekä taideopiskelijat Windhoekista Namibiasta kohtasivat yhteisten materiaalien äärellä Ambomaalla. Nawa nawa näyttely koostui kuvista, tuotteista ja tarinoista, jotka liittyivät työpajaan sekä matkaan. Näyttely järjestettiin Rovaniemellä sekä lisäksi Helsingissä, Seinäjoella ja Jyväskylässä. Näyttelyn yhteydessä järjestettiin helmi- ja siemenkirjontapaja, jossa opettajana toimi Melanie Harteveld-Becker Windhoekista. Yhteistyökumppaneita työpajassa, näyttelyn järjestämisessä ja matkalla olivat Taideteollinen korkeakoulu, Helsingin, Jyväskylän ja Lapin yliopistot, Matkailun yliopisto, Namibian kansallisgalleria, Namibian yliopisto sekä Suomen Windhoekin suurlähetystö. Käsityökeskukset ovat osallistuneet alueellisiin tapahtumiin sekä järjestäneet omia näyttelyitä. Käsityökulttuurin tulosalue toteutuu päivittäisessä käsityökeskusten toiminnassa ja liittyy tuotesuunnitteluun, tekniseen toteutukseen, tietotaidon vaihtoon jne. Yhdistys järjesti matkan Ouluun käsityömessuille ja matkalle osallistui 42 innokasta käsityön harrastajaa.

5 5 3.2 Tulosalue 2 KÄSITYÖTAIDOT Käsillä tekemisen tarve sekä arvostus ovat lisääntyneet, josta esimerkkeinä käsityömessujen suuri suosio sekä tiedotusvälineiden, etenkin TV:n, lähettämät käsityön tekemisestä kertovat ohjelmat. TV:n kautta leviävä julkisuus on tuonut myös uusia asiakkaita käsityökeskusten palvelujen pariin. Lasten- ja nuorten käsityökoulut ja -kurssit ovat edelleen erittäin suosittuja ja toimintavuoden aikana lisättiin tarjontaa kurssien sekä käsityökoulu PEUKUN kautta. Lähivuosien painopiste tulee olemaan edelleen lasten- ja nuorten käsityöpalvelujen kehittäminen. Tavoite Käsityökoulu PEUKUN opetusohjelman ja sisällön kehittämien taiteen perusopetuksen vaatimaan laajuuteen, Pellon käsityökoulun kehittämien yhteistyössä kansalaisopiston kanssa sekä koulutuksen ja työpajatoiminnan järjestäminen yhteistyössä kuntien kanssa alueellisista tarpeista lähtien. Toiminta Käsityökoulu PEUKUSSA käynnistettiin uutena aikuis PEUKKU, jatko PEUKKU ja kaksi uutta perus PEUKKU ryhmää. Opetusohjelmaa sekä sisältöä on ollut kehittämässä Hanna-Kaisa Männikkö Lapin yliopistosta. Hän on osallistunut Keski- Suomen käsi- ja taideteollisuus ry:n järjestämään koulutukseen, jossa on laadittu opetusohjelma käsityökoulu PEUKULLE. Lasten kesäkursseille kesä PEUKKUUN osallistui ennätysmäärä 144 lasta. Aiheina olivat suositun kudonnan lisäksi huovutus ja kankaanpainanta ja opettajina toimivat vastaavat neuvojat sekä PEUKUN opettajat. Lyhyitä asiakas- ja teemakohtaisia kursseja on järjestetty työyhteisöille sekä kaikille avoimina kursseina, mutta kehittämisen painopiste on ollut käsityökoulu PEUKUN kehittämisessä. Pienillä paikkakunnilla yhteistyö sidosryhmien kanssa sekä palvelujen uudelleen miettiminen on ollut välttämätöntä toiminnan jatkumisen turvaamiseksi. Pellon ja Tervolan käsityökeskuksissa on järjestetty kurssitoimintaa yhteistyössä kansalaisopiston kanssa. Tervolan käsityökeskus hoitaa nuorten työpajan tekstiilityön ohjauksen sekä kansalaisopiston kudonnan. Neuvotteluissa on korostunut yhdistyksen neuvojien laaja asiantuntemus, kokemus sekä yhteistyön mahdollisuus. Käsityökeskukset ovat erikoistuneet seuraaville osaamisalueille: Pello Kemi Tervola Tornio käsityökoulu, kudonnan ja ompelun neuvontapalvelut, kurssiyhteistyö kansalaisopiston kanssa, verhoilu asiakaslähtöiset kudonnan neuvontapalvelut, tuotekehitys asiakaslähtöiset kurssi- ja kudonnan neuvontapalvelut, käsityökoulu PEUKKU, lasten- ja nuorten kesä PEUKKU kurssit, tuotekehitys puolinukkaraanujen tuotanto, markkinointi ja tuotekehitys, nuorten työpajatoiminta ja kansalaisopiston kudonta lasten- ja nuorten kesä PEUKKU kurssit, tornionjokilaaksolainen kulttuuri, asiakaslähtöiset kudonnan neuvontapalvelut, tuotekehitys

6 6 3.3 Tulosalue 3 KÄSITYÖELINKEINO Yhdistyksen elinkeinotoiminnan edistäminen tapahtuu etupäässä myymälä LUHDIN sekä erilaisten tapahtumien ja projektien kautta. Toimintavuoden tärkeimmät kehittämistoimenpiteet toteutettiin Incentive Innovaatiot projektin kautta. Incentive Innovatiot-projekti oli Lapin TE-keskuksen yritysosaston rahoittama koulutusprojekti, joka koostui käytännönläheisestä ja asiakaslähtöisestä tuotekehitystyöstä, koulutuksesta, markkinointijärjestelmän kehittämisestä sekä yrityskohtaisesta konsultoinnista. Projekti oli osa valtakunnallista Taito Innovaatiot hanketta, jota koordinoi Käsi- ja taideteollisuusliitto. Incentive Innovaatiot -projekti käynnistyi ja päättyi Projektin taustalla olivat käsityöyrittäjyyteen viime vuosina Lapissa suunnatut hankkeet ja selvitykset. Incentive Innovaatiot -projekti jatkoi luontevasti yhdistyksessä aikaisemmin toteutettuja hankkeita; yrittäjyyteen suunnattua Tuomarkki -hanketta, tuotesuunnitteluun ja sisältöön painottuvaa Tarinatuote- hanketta ja käsityömatkailuun erikoistunutta, kansainvälistä Eurotex -hanketta. Tavoite Incentive Innovaatiot -projektin tavoitteena on luoda verkosto, jossa käsityöyrittäjät tarjoavat organisoidun ja jatkuvasti kehittyvän markkinointijärjestelmän kautta tuotteita työsidonnaisia matkoja järjestäville yrityksille. Lähtökohtana hankkeelle ovat olleet kannustematkailuun liittyvät lahjatarpeet. Projektissa oli mukana 10 käsityöyritystä. Toiminta Projektin toiminta muodostui koulutuksesta, yrityskohtaisesta konsultoinnista, yhteisistä myyntitilanteista sekä tapaamisista matkailualan toimijoiden kanssa. Yksi keskeinen tavoite oli sähköisen markkinointityökalun kehittäminen. Lopputuloksena on projektin käsityöläisiä ja heidän tuotteitaan esittelevä Taikarumpu -sivusto internetosoitteessa Sivuston tarkoituksena on tuoda esille lappilaisia käsityöyrityksiä, heidän tuotteitaan, ajatuksiaan sekä osaamista. Koulutuspäivien tuloksena yritykset ovat saaneet rautaisannoksen tietoa incentivematkailun erityispiirteistä, matkamuistojen tuotesuunnittelun näkökulmasta sekä käsityöyrityksen yrityskuvasta ja taloudesta. Yrityskohtaiset konsultoinnit ovat antaneet täsmätietoa yrityksen ongelma-alueisiin. Kouluttajina ja konsultteina ovat toimineet matkailun, muotoilun ja yritystalouden ammattilaiset.

7 7 4. HALLINTO JA TALOUS 4.1 Kokoukset Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous sekä johtokunta, joka toimii yhdistyksen hallituksena. Yhdistyksen varsinainen kokous pidettiin Rovaniemellä ja kokouksen puheenjohtajana toimi Tuulikki Lehmusvuori. Yhdistyksen johtokunta muodostui eri alojen asiantuntijoista ja johtokunnan kokouksia pidettiin 3. Johtokunta Puheenjohtaja Linnansaari Päivi, lehtori Varapuheenjohtaja Janger Juha, yrittäjä Jäsenet Airaksinen Maarit, sihteeri Kurttila Minna, suunnittelija Pelttari-Heikka Sari, toimittaja Ollila Taina, toimitusjohtaja Tervasmäki Ritva, rouva Välikangas Heli, yritysasiamies Rovaniemen maalaiskunta Rovaniemen maalaiskunta Tornio Pello Rovaniemen maalaiskunta 4.2 Jäsenistö Yhdistyksen jäsenistön muodostavat yksityiset henkilöt ja toimintavuoden jäsenmäärä oli Resurssit Henkilöstö Sassi Birgitta, toiminnanjohtaja Jankeri Katríina, erikoisneuvoja Harju Anne-Mai, vast. neuvoja Pello Hooli Vappu, vast. neuvoja Tornio Kesti Anna-Mari vast.neuvoja Kemi Nordlund Arja, kutoja Kemi Ranta Terttu, vast. neuvoja Tervola Incentive Innovaatiot hanke Kuukasjärvi Tuula, projektipäällikkö

8 8 Käsityökoulu PEUKKU Heikkinen Tuija Kautto-Seinäjokinen Tuija Työssäoppiminen Männikkö Hanna-Kaisa Ohinmaa Heli Työllistämistuella Lintula Tarja Pernu Tuula Takalo Meeri Pello Kurssiopettajat Karhu Pirjo Harjoittelijat Mustikka Sari Harri Marjaana Pello Väisänen Tuula-Riitta Tornio Lapin Kotiteollisuus Ky, Luhti Karhu Pirjo, myymälänhoitaja Karila Anne lauantai- ja kiireapulainen 4.4 Talous Yhdistyksen toiminta katettiin opetusministeriön ja kuntien tuella sekä oman toiminnan tuotoilla. Yhdistyksen varsinainen valtionapu oli ,00 euroa, toimintavuoden tulos oli ,05 ylijäämäinen ja taseen loppusumma oli ,60. Yhdistyksen rahoitusrakenne oli seuraava: omarahoitus 34 % OPM 43 % muu julkinen 23 %

9 9 LIITTEET Toimintatilastot Toimipisteiden vuosikoonti - Käsityötaidot; koulutus - Käsityötaidot; taiteen perusopetus (PEUKKU) - Käsityötaidot; kesä PEUKKU - Käsityöelinkeino; koulutus Toimipaikkaluettelo Tilinpäätös 2004

VUOSI 2013. Anne Ossi Toiminnanjohtaja

VUOSI 2013. Anne Ossi Toiminnanjohtaja SISÄLLYSLUETTELO Toiminnanjohtajan katsaus 1. Toiminta-ajatus 2. Visio ja strategia 3. Organisaatio 4. Tulosalueet 4.1. Taitokulttuuri 4.1.1. Kenkävero 4.1.2. Tulokset ja niiden arviointi 4.1.3. Näyttelytoiminta

Lisätiedot

Taito Innovaatiot 2001 2006 -projektin toiminta ja tulokset

Taito Innovaatiot 2001 2006 -projektin toiminta ja tulokset Taito Innovaatiot 2001 2006 -projektin toiminta ja tulokset Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry 2006 Taitto: Maini Tulokas Sisällysluettelo ESIPUHE...4 KÄSITYÖALAN YHTEISTYÖ...5 TAITO INNOVAATIOT 2001

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S 2014 V U O S I K E R T O M U S www.taitopohjoiskarjala.fi Taito Pohjois-Karjala ry 1 www.taitopohjoiskarjala.fi 2 SISÄLTÖ TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS... 5 1 JOHDANTO... 6 2 TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT... 8 2.2

Lisätiedot

Taito Innovaatiot 2001 2006 -projektin toiminta ja tulokset

Taito Innovaatiot 2001 2006 -projektin toiminta ja tulokset TIIVISTELMÄ Taito Innovaatiot 2001 2006 -projektin toiminta ja tulokset Taito Innovaatiot 2001 2006 -projekti oli Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n valtakunnallinen käsi- ja taideteollisuusalan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia

TOIMINTAKERTOMUS. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia SISÄLLYS 1 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajan katsaus vuoteen 2013...4 2 Kuopion Rouvasväenyhdistys

Lisätiedot

SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO TOIMINTAKERTOMUS 2012

SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO TOIMINTAKERTOMUS 2012 SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO TOIMINTAKERTOMUS 2012 2 SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO Suomen käsityön museo on käsityön ja käsiteollisuuden valtakunnallinen erikoismuseo - ihmisten ja tiedon kohtauspaikka. Museossa on myös

Lisätiedot

2 Hankkeen nimi ja tunnus: Taitosaari3- esinekulttuurinen tuotekehityshanke, tunnus 2159

2 Hankkeen nimi ja tunnus: Taitosaari3- esinekulttuurinen tuotekehityshanke, tunnus 2159 20.01.2011 LOPPURAPORTTI Taitosaari3 - esinekulttuurinen tuotekehityshanke ajalla 1.3.2008-31.12.2010 1 Hankkeen toteuttaja: Keski-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry 2 Hankkeen nimi ja tunnus: Taitosaari3-

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.11.2011 Diaarinumero EPOELY/346/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007 Taito Craftnet -projekti 2004-2007 Taito Craftnet 2 projektin loppuraportin ovat rahoittaneet kauppa- ja teollisuusministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Kuva 1. Yksityiskohta sydänvadista,

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010. Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011

KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010. Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011 KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1. Kehittäminen

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011

ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011 ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011 2 Sisällysluettelo Yleistä Johdanto - Tekemisen riemua 3 Nuorisoseuratoiminnan suunnat 2010-2012 4 1. Kalevan Nuorten toiminta Etelä-Hämeessä 5 Etelä-Hämeen

Lisätiedot

Taitomarkkinointi-projekti 2007 2008

Taitomarkkinointi-projekti 2007 2008 Taitomarkkinointi-projekti 2007 2008 TIIVISTELMÄ Taitomarkkinointi-projekti on osa Käsi- ja taideteollisuusliiton käsityöelinkeinon kehittämisohjelmaa 2007 2015, joka pohjautuu kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 Euroopan maaseudun kehittämisen rahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 1. YLEISTÄ Oulujärvi LEADER ry on yhdistys, joka aktivoi ja tukee maaseudun asukkaita

Lisätiedot

SISÄLTÖ. LIITTEET Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilintarkastuskertomus

SISÄLTÖ. LIITTEET Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilintarkastuskertomus 1 2 SISÄLTÖ KUOPION ROUVASVÄENYHDISTYS RY:N HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS KUOPION MUOTOILUAKATEMIAN JOHTAJAN KATSAUS KUOPION MUOTOILUAKATEMIAN KOULUTUSOHJELMAT JA OPETUKSEN TAVOITTEET KUOPION ROUVASVÄENYHDISTYS

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia

TOIMINTAKERTOMUS. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia Savonia-ammattikorkeakoulu PL 98 (Piispankatu 8) 70101 Kuopio Puh. (017)

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3 Vuosikertomus 1 2 Sisällysluettelo Toiminnanjohtajan katsaus 3 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 4 Toiminnan johtolinjat 4 Missio 4 Arvot 4 Lasten ja nuorten liikunta 5 Lasten liikunnan edistäminen yhteistyössä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lapin taiteilijaseura ry Jorma Eton tie 6 96100 ROVANIEMI 050 406 3632 galleria@lapintaiteilijaseura.com www.lapintaiteilijaseura.fi www.gallerianapa.fi 1 Lapin taiteilijaseuran toimintakertomus

Lisätiedot

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 4.1 KOLIKO, Koulun liikuntakoordinaattorit

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Yhteisö lehti. Nro 3 2014. Eskolan kylä perusti yrityksen palveluiden turvaamiseksi. Hännän huisketta ja haukahtelua Multasniemellä

Yhteisö lehti. Nro 3 2014. Eskolan kylä perusti yrityksen palveluiden turvaamiseksi. Hännän huisketta ja haukahtelua Multasniemellä Yhteisö lehti Nro 3 2014 Eskolan kylä perusti yrityksen palveluiden turvaamiseksi Hännän huisketta ja haukahtelua Multasniemellä Maaseutu kutsui uranvaihtoon Pohjois-Pohjanmaa Sisältö 2 Pääkirjoitus 3

Lisätiedot

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY Sisällysluettelo I YLEISTÄ 3 II HALLINTO 5 1.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 O U L U N T A I T E I L I J A S E U R A O U L U A R T I S T S A S S O C I A T I O N Hallituskatu 5, PL 42, 90015 Oulun kaupunki, puh. 044 3133163 e-mail: ouluntaiteilijaseura@gmail.com,

Lisätiedot