TOIMINTA- KERTOMUS 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTA- KERTOMUS 2004"

Transkriptio

1 TOIMINTA- KERTOMUS 2004

2 LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry Puheenjohtajan katsaus...3 Järjestötoiminta...4 Liiton hallitus ja toimisto...5 Jäsenet...8 Edunvalvonta ja koulupolitiikka...8 Koulutus - koulutustoiminta...9 Sisältö Tiedotus ja markkinointi - tiedotustoimikunta...11 Huomionosoitukset - ansiomerkkitoimikunta...12 Erillishankkeet ja työryhmät...12 Kansainvälinen toiminta...13 Opiskelijatoiminta...14 Yhteistyökumppanit...14 Talous Toimintakertomus 2004

3 Puheenjohtajan katsaus Vuosi 2004 oli Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuosi. Kuinka mahtoivat toteutua vuoteen ladatut suuret odotukset liikuntakasvatuksen tärkeyden merkityksestä? Vuoden avausjuhla televisioitiin Helsingistä ja päätösseminaari pidettiin LIITO:n syysseminaarin yhteydessä Jyväskylässä. Koululiikunnan osuus oli tosin juhlista unohtunut ja liikuntaesitykset hoidettiin seurojen voimin. Ideapankin luominen Internettiin kärsi yhteistyökumppaneiden poisvetäytymisestä hankerahoituksen puuttuessa. Seminaarit Jyväskylässä onnistuivat ja kouluissa toteutettuja teemavuoden hankkeita voitiin palkita uusien yhteistyökumppaneiden mahdollistamin Smartmove-stipendein. Julkiseen keskusteluun nousi kiitettävästi nuorten fyysisen kunnon huononeminen ja koululiikunnan merkitys. Ammatillisen koulutuksen ongelmia pohtimaan perustettiin työryhmä. Opetusministeriössä käytiin keskustelemassa liikunnan ja terveystiedon vähyydestä työ- ja toimintakyvyn kannalta. Lisäksi laki vapauttaa liikunnan ja terveystiedon opiskelusta ne, jotka 18 vuotta täytettyään aloittavat opiskelunsa. Tähän lakiin yritämme saada muutosta. Eläkkeelle on siirtymässä suuri joukko aktiivisia liikunnanopettajia, joista monet haluavat edelleen olla mukana liiton toiminnassa. Toimintaa suunnittelemaan kutsuttiin liitoseniorit ja toimintasuunnitelman laatiminen seuraaville vuosille aloitettiin. Toivottavasti mahdollisimman moni virkeä liikunnan eläkeläinen pysyy toiminnassa mukana. Suurten ikäluokkien eläkkeelle lähteminen näkyy liitonkin toiminnassa monella tavalla. Ensinnäkin se näkyy suurena poistumana jäsenmäärässä, mikäli eläkeläisjäsenyyttä ei nähdä riittävän houkuttelevana. Toiseksi se näkyy koulutus- ja muiden tapahtumien osallistujamäärissä. Uusia jäseniä tarvitaan näitä aukkoja paikkaamaan. Jotkut aktiiviset, eläkeikää lähestyvät ovatkin ottaneet yhdeksi tehtäväkseen houkutella nuoret kollegansa paikkakunnaltaan liiton jäseniksi. Tämä onkin arvokasta työtä liiton hyväksi ja lämpimät kiitokset heille tästä. Uutena kansainvälisenä toimintana olemme tutkineet mahdollisuutta laajentaa lähialueyhteistyötä Karjalan tasavallan suuntaan. Tarvetta siellä olisi liikuntavälineistä sekä materiaalista terveystiedon opetuksessa. Hankkeen rahoitussuunnitelmat ovat vielä kesken ja toteutuspäätökset siirtyvät vuoteen Pohjoismaisten liikunnanopettajaliittojen yhteistyö on ollut vilkasta. EUPEA-forumissa käsiteltiin liikunnanopetuksen laatua ja koululiikuntaa eri maissa. Kaikkialla korostetaan säännöllisen koululiikunnan merkitystä nuorison kunnon ylläpitäjänä. Liiton koulutustoiminta on jälleen ollut monipuolista ja suosittua. Uutena kokemuksena oli Puolustusvoimien kanssa aloitetun yhteistyön tuloksena Armeija liikuttaa -koulutus Mikkelissä kesäkuussa. Tavoitteena oli pohtia nuorten kuntoasiaa koulun ja puolustusvoimien näkökulmasta. Koulutus jatkuu talviolosuhteissa Kajaanissa maaliskuussa Erilaiset edunvalvonta-asiat ovat jälleen työllistäneet toimistoa ja hallitusta. On hankittu selvityksiä epäselviin asioihin, otettu yhteyttä päättäjiin ja annettu lausuntoja ja liiton kannanottoja jäsenten tukemiseksi. Terveystiedon opettajien koulutuksen lisääminen kelpoisuuden saavuttamiseksi on suunnittelussa yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa. Samoin terveystiedon opetusvelvollisuus tulee saada muiden reaaliaineiden tasolle. Kiitän lämpimästi toiminnanjohtaja Eva Laaksoa ja koko toimiston henkilökuntaa LIITO:n toiminnan edistämiseen tehdystä työstä! Suurkiitos myös hallituksen jäsenille, jotka oman työnsä ohella jaksavat paneutua meidän kaikkien yhteisiin asioihin. Arja Jääskeläinen Toimintakertomus

4 Järjestötoiminta Kevätkokous Liiton kevätkokous pidettiin opintopäivien yhteydessä Oulussa Ouluhallissa. Liiton toimintakertomus vuodelta 2003 hyväksyttiin. Todettiin tilintarkastajien lausunto ja vahvistettiin liiton tilinpäätös, mikä osoitti ylijäämää 9.334,07. Hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille myönnet tiin tili- ja vastuuvapaus. Hallituksesta olivat erovuorossa: varsinaisista jäsenistä Jari Moberg (hallituksessa 4 v.), Kristiina Tuhkanen (hallituksessa 6 v.), Outi Palkama (hallituksessa 2 v.), Niina Raappana (hallituksessa 4 v.) ja varajäsenistä Martti Iivonen (hallituksessa 6 v.). Hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi Jari Moberg, Outi Palkama, Ranja Kovalainen ja Olli Paakkari. Varajäseneksi valittiin Riitta Pääjärvi-Myllyaho. Liiton tilintarkastajiksi valittiin Tilintarkastusrengas Oy Helsingistä (nimettynä tilintarkastajana Kai Salmivuori) ja voimistelunopettaja Ossi Mikkonen Kouvolasta. Varatilintarkastajiksi valittiin Seppo Pitkänen Helsingistä ja Kalevi Salo Helsingistä. Syyskokous Liiton syyskokous pidettiin Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnassa. Syyskokous vahvisti toimintasuunnitelman ja talousarvion v Jäsenmaksut vuodelle 2005 vahvistettiin seuraavasti: Täysjäsenet Jäsenmaksu sisältäen: - Liikunnanopettaja -lehden 56 Jäsenmaksu sisältäen: - Liikunnanopettaja -lehden - Liikunta & Tiede -lehden 79 Jäsenmaksu sisältäen: - Liikunnanopettaja -lehden - Liikunta & Tiede -lehden - Koululiikunta -lehden 94 Vuodessa: Opiskelija-, tiedotus-, eläkeläisjäsenet, äitiyslomalaiset,hoitovapaalla olevat, työttömät Jäsenmaksu sisältäen: - Liikunnanopettaja -lehden 34 Jäsenmaksu sisältäen: - Liikunnanopettaja -lehden - Liikunta & Tiede -lehden 46 Jäsenmaksu sisältäen: - Liikunnanopettaja -lehden - Liikunta & Tiede -lehden - Koululiikunta -lehden 60 - (sis. KLL:n ilmoittaman korotuksen) Samassa taloudessa asuvista toisen jäsenmaksu ei sisällä lehtiä eikä jäsenpostia 40 4 Toimintakertomus 2004

5 Liiton hallitus ja toimisto Hallitus kokoontui toimintakauden aikana kuusi ker taa. Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: varsinaiset jäsenet: Jääskeläinen (6), Huovinen (5), Karlsson (5), Kovalainen (6), Luode (6), Moberg (5), Paakkari (5), Palkama (6), Stenbacka (5), varajäsenet: Karanko (5), Pääjärvi-Myllyaho (4) sekä opiskelijoiden edustajat: Mäyrä (2), Saarinen (3). Hallitus on pitänyt yhden viikonloppusuunnitteluseminaarin. Muut hallituksen kokoukset on pidetty arkiiltaisin Akava-talossa. Hallituksen kokoussihteerinä toimi Eva Laakso. Hallitukselle esitettävät asiat on valmisteltu seuraavissa toimikunnissa: Ansiomerkkitoimikunta Puheenjohtaja Otso Vilhunen, varapj. Kalevi Salo Jäsenet: Kalevi Salo, Ulla Salojärvi, Eva Laakso Edunvalvonta-, talous ja toimistotoimikunta Puheenjohtaja Arja Jääskeläinen Jäsenet: Terhi Huovinen, Jari Moberg, Eva Laakso Kansainvälinen toimikunta Puheenjohtaja Kenneth Karlsson Jäsenet: Jonne Karanko, Outi Palkama, Riitta Pääjärvi-Myllyaho, Eva Laakso Koulutustoimikunta Puheenjohtaja Jari Moberg Jäsenet: Terhi Huovinen, Ranja Kovalainen, Olli Paakkari, Henna Mäyrä, Mirva Saarinen, Eva Laakso Opintopäivätoimikunta Puheenjohtaja Jari Moberg Jäsenet: Kenneth Karlsson, Jonne Karanko, Outi Palkama, Mairit Pellinen, Tuomo Järvinen, Eva Laakso Pedagoginen & Työsuojelutoimikunta Perusopetus Outi Palkama (pj.), Ranja Kovalainen, Niina Raappana, Arja Jääskeläinen II aste: Lukio & amm.koulutus Riitta Pääjärvi-Myllyaho (pj.), Kenneth Karlsson, Soili Myllyniemi, Alex Miettinen, Niina Raappana, Arja Jääskeläinen Ammattikorkeakoulut Stina Stenbacka (pj.), Marja-Sisko Luode Tiedotus- markkinointi- & jäsenhankintatoimikunta Puheenjohtaja Terhi Huovinen Jäsenet: Jonne Karanko, Stina Stenbacka, Olli Paakkari, Henna Mäyrä, Mirva Saarinen, Eva Laakso Erillistyöryhmät Liikunnan ja Terveystiedon tukiryhmä Bryggare Arto, Haukilahti Timo, Helin Pertti, Homén Carl-Olaf, Laakso Lauri, Mäki Martti, Palvalin Kauko, Pietilä Matti, Saarikangas Martin, Segercrantz Tuula, Simonen Olli, Uotila Kari, Vahasalo Raija + hallituksen jäsenet Toimintakertomus

6 Liitoseniorit -työryhmä Tuire Auhto, Pertti Helin, Tytti Luukko, Jussi Luukko, Helena Rahnasto, Kalevi Salo, Otso Vilhunen Ammatillisen peruskoulutuksen työryhmä Marit Heikura, Alex Miettinen, Soili Myllyniemi, Soila Saarnio, Tuula Segercrantz, Arja Jääskeläinen, Eva Laakso Hallituksen edustukset SLU:n koululais- ja opiskelijaliikunnan toimiala: Eva Laakso Aineopettajaliitto (AOL): Outi Palkama (AOL:n hallituksen jäsen alkaen) Ranja Kovalainen (liiton nimeämä edustaja AOL:ssä) Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajisto (POE): I vas tuuhenkilö: Arja Jääskeläinen varalla: Marja-Sisko Luode II vastuuhenkilö: Stina Stenbacka varalla: Jari Moberg Terveyden edistämisen keskus: I vastuuhenkilö: Stina Stenbacka Terveys ry I vastuuhenkilö: Pertti Helin varalla: Jari Moberg Liikuntatieteellisen seuran hallitus (muutokset alkaen): jäsen: Tuula Segercrantz varajäsen: Kristiina Tuhkanen jäsen: Terhi Huovinen (uusi) varajäsen: Olli Paakkari (uusi) Liikunta & Tiede-lehden toimituskunta: Lauri Laakso OAJ:n pedagoginen toimikunta: Arja Jääskeläinen (varajäsen) Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta & LIKES tutkimuskeskus Terhi Huovinen, Olli Paakkari, Jonne Karanko, Henna Mäyrä, Mirva Saarinen Koululiikuntaliitto KLL Jonne Karanko Nuori Suomi ry. Outi Palkama Suomen Ammatillisten oppilaitosten kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU Marja-Sisko Luode Baltia-yhteistyö & Karjala -yhteistyö Pertti Helin, Vladi Kuivanen (Baltia), Kenneth Karlsson (Karjala) Pohjoismainen yhteistyö (NIS) Kenneth Karlsson 6 Toimintakertomus 2004

7 Liikunnan ja Terveyskasvatuksen neuvotteluryhmä (OPH) Arja Jääskeläinen (OAJ:n kautta), Pertti Helin TELI-toimikunnan koulutustyöryhmä Tuula Segercrantz, Marja-Sisko Luode Liik.kasvatuksen teemavuoden kansallinen neuvotteluryhmä (OPM) Arja Jääskeläinen Liiton toimistossa työskenteli Eva Laakso (toiminnanjohtaja) ja toimistossa Anne Virolainen ja Elina Laakso. Kirjanpitopalvelut ostettiin SLU:n hallintopalveluyksiköltä. Liikunnanopettajayhdistykset ja kerhot Espoon LO-kerho Etelä-Karjalan Liikunnanopettajat ry. Finlands Svenska Gymnastiklärarförbund Helsingin Seudun Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry. Hyvinkään Seudun LO-kerho Hämeenlinnan Seudun Liikunnanopettajat ry. Jyvässeudun liikunnanopettajat ry. Kainuun Liikunnanopettajat ry. Kokkolan Seudun Liikunnanopettajat ry. Kuopion LO-kerho Kymenlaakson LO-kerho Lahden Liikunnanopettajat ry. Lapin Liikunnanopettajat ry. Lohjan LO-kerho Länsi-Pohjan LO-kerho Mikkelin Seudun LO-kerho Oulun Seudun Liikunnanopettajat ry. Pohjois-Karjalan Liikunnanopettajat ry. Porvoon Seudun Liikunnanopettajat ry. Riihimäen Seudun LO-kerho Salon Seudun Liikunnanopettajat ry. Satakunnan Liikunnanopettajat ry. Savonlinnan Liikunnanopettajat ry. Seinäjoen LO-kerho Tampereen Seudun Liikunnanopettajat ry. Turun Liikunnanopettajat ry. Vaasan Liikunnanopettajat ry. Liikunnanopettajakerhojen kanssa tehtiin yhteistyötä erityisesti koulutusasioissa. Edunvalvonta-asioista kerhojen edustajia informoitiin koulutustilaisuuksissa ja kirjeitse. Toimintakertomus

8 Jäsenet Liittoon liittyi toimintavuoden 2004 aikana 79 uutta jäsentä, joista opiskelijajäseniä oli 37. Liitosta erosi 61 jäsentä, joista eläkkeelle siirtymisen vuoksi eronneita oli 33. Lisäksi vuoden lopussa 21 henkilöä erotettiin hallituksen päätöksellä maksamattoman jäsenmaksun vuoksi. Hallituksen opiskelijajäsenet toimivat yhdyshenkilöinä Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnassa opiskelevien ja liiton välillä. Valmistumisvaiheessa oleville opiskelijoille järjestettiin maalisja marraskuussa tiedotustilaisuudet. Tilaisuuteen osallistuivat opiskelijajäsenet ja hallituksen edustaja. Molemmissa tilaisuuksissa liittyi liittoon uusia opiskelijajäseniä. Liiton jäsenmäärä oli vuoden 2004 päättyessä 1314 henkilöä, joista täysmääräistä jäsenmaksua maksavia oli 971 henkilöä ja opiskelija-, tie do tus- eläkeläis-, äitiyslomalais- tai työttömän jäsenmaksua maksavia 311 henkilöä. Jäsenmaksusta vapautettuja oli 32 henkilöä. EDUNVALVONTA JA KOULUPOLITIIKKA - Hallitus & pedagoginen/työsuojelutoimikunta Toimintasuunnitelman mukaiset edunvalvonnan ja koulupolitiikan tavoitteet ja toiminta niiden saavuttamiseksi olivat: Lakien ja asetusten toteutumisen seuranta Tilannetta seurattiin jäseniltä tulleen palautteen ja toimenpide-esitysten pohjalta. Liitto antoi kannanottoja mm. liikunnan hajauttamista koskevissa asioissa (lukio- ja ammatillinen peruskoulutus; koululakien 13. lausumaa ei ole noudatettu). Asia otettiin esille neuvottelussa opetusministeriön virkamiehen kanssa. Erityiskoulujen liikunnanopettajien pätevyyden määrittelevään lakiin sekä lukio ja ammatillista peruskoulutusta koskeviin lakeihin päätettiin lähteä ajamaan tekstimuutoksia. Myös tästä keskusteltiin opetusministeriön virkamiehen kanssa pidetyssä neuvottelussa. Asian käytännön toteutus siirtyi vuoden 2005 alkupuolelle. Terveystieto-oppiaineen aseman vakiinnuttaminen reaaliaineena Opetussuunnitelmien noudattamisen seuranta kunta- ja koulukohtaisissa suunnitelmissa Tuntijakopäätösten vaikutusten seuranta Liikunnan ja terveystiedon opettajien toimenkuvan selkiyttäminen Opetusolosuhteiden ja työsuojelullisten asioiden kehittäminen ja erityisesti turvallisuusriskien ehkäiseminen opettajan ja oppilaan työskentelyssä Arvioinnin kehittäminen Liiton jäsenten tukeminen pedagogisissa kysymyksissä sekä lausuntojen antaminen edunvalvontaasioissa 8 Toimintakertomus 2004

9 Seuraaviin asioihin annettiin liiton kannanotto tai hankittiin muu selvitys: Liikunnanopettajan työnkuva mm. työkyvyttömyyseläkehakemusten yhteydessä Liikunnanopettajan työssään tarvitsemien asusteiden ja liikuntavälineiden hankintojen hyväksyminen verotuksessa. Verohallitukselta saatiin vastaus edellisenä vuonna jätettyyn kirjelmään liikunnanopettajien verotuskäytännön yhtenäistämisestä. Liikunnanopettajan välituntivalvonta Liikuntatilojen poistaminen koulujen yhdistämishankkeessa Liikuntatuntien pituus ja sijoittelu (yksöis/kaksoistunnit) Liikunnanopettajan vastuukysymykset: mm. kypärän käyttö (pyöräily, jääpelit), oppilaiden kuljettaminen opettajan auton kyydissä Taito- ja taideaineiden C-palkkaluokkien jako Lukion ulkopuolella suoritettujen liikuntakurssien hyväksyminen Arvioinnin kehittäminen KOULUTUS - Koulutustoimikunta Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry:n vuoden 2004 koulutustarjonnassa huomioitiin mm. kurssien palautetiedot, opettajakunnalta tulleet tarpeet ja toiveet sekä koulutustoimikunnan uudet ideat. Muutamista kursseista työstettiin myös opetuskäyttöön soveltuvaa videomateriaalia. Kurssien opettajat kirjoittivat pitämistään tunneista etukäteen liikunnanopettaja lehdessä ja kursseille osallistuneet saivat kirjallista materiaalia tuntien sisällöistä. Tulevien vuosien ja erityisesti vuoden 2005 kurssitarjonnan suunnittelua ohjasivat uudet opetussuunnitelmat, terveystieto sekä vuoden 2005 opintopäivien teema kunto ja terveys. Toimintakertomus

10 Koulutuksen tavoitteena oli esitellä uusien sekä vanhojen liikuntamuotojen sovellutuksia koululiikuntaan sekä lisätä erityisesti terveystiedon opetukseen ja opetuksen sisältöihin liittyvää tietoa. Koulutustoimikunnan järjestämät ammatilliset täydennyskoulutustapahtumat sijoittuivat viikonloppuihin jäsentemme toivomusten mukaisesti. Saadun palautteen perusteella aihe- ja ohjaajavalinnat olivat onnistuneita ja kursseista saatu hyöty ammatin kannalta koettiin tarpeelliseksi. Koulutusten hajauttamista eri puolille Suomea lisättiin toimintakauden aikana. Hajauttamista tullaan jatkamaan, vaikka koulutuspaikkoina jotkut isommat kaupungit vetävät muita paremmin kurssilaisia. Koulutustapahtumien vieminen kuitenkin lähemmäksi jäsenkenttää on liiton tarjoama palvelumuoto aktiivisille jäsenilleen sekä aktiivisesti toimiville liikunnanopettaja kerhoille. Koulutusyhteistyö Jyväskylän yliopiston, Eestin liikuntakasvatusliiton, Puolustusvoimien, lajiliittojen, liikuntaseurojen, kentällä toimivien opettajien sekä muiden sidosryhmien kanssa toimi hyvin ja jatkuu edelleen vuonna Opintopäivät Oulussa Opintopäivät Oulussa maaliskuussa olivat onnistunut tapahtuma EYES-liikuntakasvatuksen teemavuoden merkeissä. Päivien teema Liikunta yhdistää ja monipuolinen ohjelma kokosivat Ouluun n. 200 liikunnan ja terveystiedon opettajaa eri puolilta Suomea. Päivien sisällöstä sekä käytännön järjestelyistä vastasivat Oulun seudun ja lähialueiden liikunnan ja terveystiedon opettajat. Armeija liikuttaa Mikkelissä Koulutus kuului osana liiton ja puolustusvoimien toimintavuonna aloitettuun yhteistyöhön, jonka tavoitteena on tuoda esiin nuorten kuntoasiaa koulun ja puolustusvoimien näkökulmasta sekä liikunnanopettajien mahdollisuuksia välittää nuorille tietoa mm. fyysisen kunnon vaatimuksista palvelusaikana. Koulutus sai osallistujilta hyvän palautteen ja toinen osa toteutetaan talviolosuhteissa Kajaanissa kevättalvella Liikuntaseikkailu Jyväskylässä Liikuntaseikkailu kurssi kuului osana EYES-teemavuoden Liikunta yhdistää seminaarisarjaan. Koleasta alkukesän säästä huolimatta kurssi voitiin toteuttaa ja sille osallistuneet saivat aiheesta hyvän tietopaketin oheismateriaaleineen. Pärnun kesäkurssi Pärnun kurssista on muodostunut perinteinen kesäkurssi, jossa oli mukana myös perheenjäseniä. Kurssin antiin oltiin pääosin tyytyväisiä. Jatkossa toivottiin mm. tarjottavan golfpainotteista kurssia. Liitto myönsi jäsenilleen avustusta kurssikustannuksiin. Liikuntaa ja terveystietoa laivaseminaari Tallinnaan Laivaseminaari toteutettiin yhteistyössä Terveys ry:n kanssa, joka vastasi terveystieto-osion toteutuksesta. Liikuntaosioista vastasivat virolaiset ja suomalaiset yhteistyössä. Terveystiedon toteutusta haittasi jonkin verran tulkkauksen puute ja tämä todettiinkin jatkossa jouduttavan hoitamaan toisella tavalla. Sekä suomalaisten että virolaisten liikuntaosiot saivat hyvän palautteen. Syysseminaari & EYES-teemavuoden päätösseminaari Jyväskylässä Teemavuoden valtakunnallinen päätösseminaari pidettiin perjantaina Seminaarin avasi kulttuuriministeri Tanja Karpela. Seminaarin ohjelma ja liikuntailta olivat onnistuneita. Lauantaina syysseminaariosuudessa mm. palkittiin teemavuoden aikana kouluissa toteutettuja liikuntakasvatushankkeita Smartmove stipendeillä. 10 Toimintakertomus 2004

11 Liiton järjestämä täydennyskoulutus Ryhti-ideoita liikuntatunnille Helsingissä, Sirpa Arvonen, 10 osallistujaa Opintopäivät Oulussa, 200 osallistujaa Rentoutus ja stressinhallinta lukion opettajille Riihimäellä, Pertti Helin, Helena Rahnasto, 15 osallistujaa Armeija liikuttaa Mikkelissä, 33 osallistujaa Liikuntaseikkailu Jyväskylässä, 10 osallistujaa, Terhi Huovinen, Mirja Hirvensalo Pärnun kesäkurssi Virossa, Vladimir Kuivanen (kurssivastaava), 30 osallistujaa Palloilupäivä Helsingissä, Jari Moberg, Martti Iivonen, Håkan Johansson, 17 osallistujaa Liikuntaa ja terveystietoa laivasemaari Tallinnassa, 36 osallistujaa Oman elämänsä tanssia & street hip hop Helsingissä, Isto Turpeinen, Piia Koskela, 20 osallistujaa Vanhat tanssit Helsingissä, Tytti Luukko, 22 osallistujaa Syysseminaari & EYES-teemavuoden päätösseminaari Jyväskylässä, 100 osallistujaa TIEDOTUS- JA MARKKINOINTI - tiedotustoimikunta Liikunnanopettaja lehti Liikunnanopettaja lehti ilmestyi neljä kertaa. Lehden sisällöstä vastasi hallituksen nimeämä toimituskunta. Lehden ilmoitusmyynti sekä taitto- ja painotyö ostettiin ulkopuolisina palveluina. Ilmoitusmyynnin tuotto kattoi lehden kustannukset. Yhteistyökumppaneilta saatiin liikuntaa ja terveystietoa käsitteleviä asiantuntija-artikkeleita. Lehden numero 3/04 oli liikuntakasvatuksen teemavuoden Iloa liikkeellä teemanumero. Muu tiedottaminen ja markkinointi Educa-messuilla tammikuussa esiteltiin liiton toimintaa yhteisstandillä muiden koululais- ja opiskelijaliikuntatoimialajärjestöjen kanssa (KLL, OLL, SAKU, SFSI). Koululiikuntalehden kanssa oli edelleen voimassa sivuvaihto-sopimus, joka mahdollisti liiton toiminnan ja opetusmateriaalin markkinoinnin jokaisessa Koululiikunta -lehden numerossa. Samanlainen sopimus oli myös Liikunnanohjaaja lehden kanssa. Opettaja-lehden mainostilan ostamista kokeiltiin ensimmäisen kerran loppuvuodesta opintopäivämarkkinoinnin yhteydessä. Liikunta ja Tiede lehti kuului edelleen liiton jäsenetuihin ja liiton nimeämä edustaja oli jäsenenä lehden toimitusneuvostossa. Liitto hyväksyttiin Liikuntatieteellisen seuran yhteisöjäseneksi alkaen. Liiton toimintaa markkinoitiin Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnassa opiskeleville kaksi kertaa toimintavuoden aikana. Opiskelijajäsenet kävivät myös Åbo Akademin Vaasan opettajakoulutusyksikössä pitämässä vastaavan tilaisuuden. Tiedotustilaisuudet toivat liittoon uusia opiskelijajäseniä. Toiminnanjohtaja osallistui Liikunnanopettaja lehden edustajana liikunta- ja terveysalaa koskeviin lehdistö- ja muihin tiedotustilaisuuksiin. Liiton Internet-sivujen uudistamisesta päätettiin ja toteutus aloitetaan vuoden 2005 alussa. LIIKUNNANOPETTAJA Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry LIITO Toimintakertomus /04 Iloa liikkeellä Hyvä liikunnanopettaja on kiltti ja notkea LIIKUNNANOPETTAJA Opintopäivät Vierumäellä Kunto ja terveys - koululiikunnan ja terveystiedon haasteet 4/04 Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry LIITO

12 HUOMIONOSOITUKSET - Ansiomerkkitoimikunta Kevätkokouksessa jaettiin seuraavat huomionosoitukset: Vuoden liikunnanopettaja Kimmo Mattila Oulusta Liiton kunniajäsenet Seija Niku Oulusta Lauri Laakso Jyväskylästä Vuoden liikunnanopettajakerho Kuopion seudun liikunnanopettajakerho Liiton ansiomerkit Anne Harjama Kuopiosta Miia Tuovinen Kuopiosta Martti Iivonen Espoosta Niina Raappana Oulusta Kristiina Tuhkanen Mäntsälästä Eva Laakso Espoosta Eero Hynninen Siilinjärveltä Jyrki Blom Kuopiosta Jukka Sormunen Kuopiosta Anja Järvinen Helsingistä Wiola Lönnberg Porvoosta Vuoden koululaisliikkuja Jarno Ihme Oulusta Toimintavuoden aikana on lisäksi jaettu seuraavat huomionosoitukset: Liiton viiri Vaino Hussar, Tallinnassa Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, ERILLISHANKKEET JA TYÖRYHMÄT EYES-liikuntakasvatuksen teemavuosi Liikuntakasvatuksen teemavuodelle haettiin EU:n hankeavustusta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (Jyväskylän yliopiston liikuntakasvatuksen laitos, Keski-Suomen Liikunta ja Urheilu, KLL, OLL, SAKU, SFSI). Hankeavustusta ei saatu, mutta suunnitelmat päätettiin toteuttaa sopeuttaen ne liiton ja muiden toimijoiden normaalibudjettiin. Teemavuoden hankkeita olivat yhteinen Internet-sivusto (www.liiku.org) sekä kolme liikuntakasvatusseminaaria, jotka toteutettiin Jyväskylässä tammi-, kesä- ja marraskuussa. Liiton edustaja oli teemavuoden kansallisen neuvottelukunnan jäsen. Teemavuoden päätösseminaari marraskuussa toteutettiin yhteistyössä Opetushallituksen, Lasten ja Nuorten Säätiön sekä liikuntakasvatuksen laitoksen kanssa. 12 Toimintakertomus 2004

13 Hankerahoituksen puuttuminen aiheutti joidenkin yhteistyökumppaneiden vetäytymisen yhteisistä hankkeista kesken vuotta. Internet-sivuston rakentaminen ja ylläpito jäivät liiton tehtäväksi, mikä rasitti liikaa toimiston vähäisiä henkilöresursseja. Teemavuoden aikana mukaan saatiin uusia yhteistyökumppaneita, Lasten ja Nuorten Säätiö (Zest-hanke) sekä lääkefi rma Pfi zer, joiden mukaantulo mahdollisti Smartmove stipendit kouluissa toteutetuille teemavuoden hankkeille. Stipendien saajat julkistettiin ja stipendit jaettiin marraskuussa pidetyssä teemavuoden päätösseminaarissa. Opetushallituksen kautta saadaan vuoden 2005 alkupuolella virallinen arviointi teemavuoden toteutuksesta EU-maissa. Koululais- ja opiskelijaliikunnan toimialan yhteistyö Koululais- ja opiskelijaliikunnan toimialan järjestöjen kanssa etsittiin uusia yhteistyömuotoja, mm. liittojen markkinointi yhteisstandillä Educa-messuilla. Hankerahoituksen saamatta jääminen muutti yhteistyömuotoja toimintavuoden aikana. Teemavuoden toteutusta jatkettiin muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimialajärjestöjen kanssa käytiin marraskuussa Opetusministeriössä keskustelemassa vuoden 2005 toiminta-avustusten määrästä ja koululais- ja opiskelijaliikunnan tilanteesta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Eläkeläistyöryhmä liitoseniorit Eläkkeelle siirtyy lähivuosina suuri määrä liiton aktiivijäseniä, joiden pitäminen liiton eläkeläisjäseninä turvaisi liiton jäsenmäärän säilymisen ennallaan. Asiaa pohtimaan kutsuttiin koolle liitoseniorit työryhmä. Ryhmä kokoontui kaksi kertaa ja toimintasuunnitelman laadinta vuosille aloitettiin. Ammatillisen peruskoulutuksen työryhmä Työryhmä kokoontui yhden kerran kartoittamaan liikunnan ja terveystiedon ongelmia ammatillisessa peruskoulutuksessa. Asioista käytiin informoimassa opetusministeriön ko. koulutuksesta vastuussa olevaa virkamiestä. Selvitettiin ammatillisesta ja lukiokoulutuksesta annetun lain sanamuodon muuttamisprosessia. Päätettiin, että työ- ja toimintakyky nostetaan esille eduskunnan auditoriossa keväällä 2005 järjestettävän liikunnan ja terveystiedon tukiryhmän iltapäiväseminaarissa. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Yhteistyötä koulutus- ja edunvalvonta-asioissa tehtiin erityisesti Pohjoismaiden ja Baltian maiden liikunnanopettajaliittojen kanssa. Selviteltiin mahdollisuuksia laajentaa yhteistyötä Karjalan tasavallan liikunnan ja terveystiedon opettajiin päin. Toimikunnan puheenjohtaja kävi Petroskoissa tutustumassa koululiikunta- ja terveystietoasioihin. Toimikunta selvitti mahdollisuuksia saada hankerahoitusta terveystieto-projektiin, joka suuntautuisi Karjalan tasavaltaan. Asiasta pidettiin yksi neuvottelu, jossa oli mukana Kainuun Etu Oy:n edustaja, jolla on monivuotinen kokemus Karjalan tasavaltaan suuntautuneiden EU:n hankkeiden toteutuksesta ja rahoituksesta. Lopulliset päätökset hankkeesta siirtyivät vuoteen Pohjoismaiden liikunnanopettajaliittojen yhteisen liiton, Nordiska Idrottslärarorganisationers Samråd eli NIS:n toiminta oli vilkasta. NIS:llä on Pohjoismaiden yhteinen edustaja EUPEA:n hallituksessa (ruotsalainen Helena Kronberg), joka raportoi EUPEA:n asioista aktiivisesti kaikille liitoille. Viron liikunnanopettajien kanssa jatkettiin kesällä 2005 Polvassa järjestettävän kansainvälisen kesä- Toimintakertomus

14 kurssin suunnittelua, mm. opintopäivien yhteydessä Oulussa järjestetyssä neuvottelussa. Terveystietoa ja liikuntaa laivaseminaariin lokakuussa Tallinnassa osallistui sekä virolaisia että suomalaisia opettajia. Liiton puheenjohtaja osallistui Ljublanassa lokakuussa pidettyyn EUPEA-kokoukseen. Liike ry:n (Liikunnan kehitysyhteistyö) kanssa neuvoteltiin mahdollisuuksista tarjota liiton muutamalle jäsenelle työharjoittelua Tansaniassa, Liike ry:n kohdemaassa. Asian jatkokehittely tapahtuu vuoden 2005 aikana. Liitto oli jäsenenä seuraavissa kansainvälisissä järjestöissä: Nordiska Idrottslärarorganisationers Samråd (NIS) European Physical Education Association (EUPEA) Federation Internationale d Education Physique (FIEP) International Council on Health, Physical Education, Recreation, Sport and Dance (ICHPER-SD) Europe on the Move (European Network for the promotion of health enhancing physical activity HEPA) OPISKELIJATOIMINTA Liiton hallituksen opiskelijajäsenet toimivat liiton yhdyshenkilöinä liikuntatieteellisessä tiedekunnassa opiskeleviin päin. Tiedekunnassa järjestetyissä infotilaisuuksissa saatiin liittoon parisenkymmentä uutta opiskelijajäsentä. Liiton hallitus on nostanut opiskelujen loppuvaiheessa olevien saamisen liiton jäseneksi yhdeksi toiminnan painopistealueeksi. YHTEISTYÖKUMPPANIT Eduskunta Kansanedustajiin pidettiin yhteyttä sekä koululiikuntaa että terveystietoa koskevissa asioissa. Kulttuuriministeri Tanja Karpela tavattiin liikuntatieteellisessä tiedekunnassa järjestetyssä tilaisuudessa syysseminaarin yhteydessä. Pääministeri Matti Vanhasta lähestyttiin tapaamispyynnöllä, mutta pääministerin aikataulukiireiden vuoksi tapaaminen siirtyi seuraavalle vuodelle. Opetusministeriö Opetusministeriön liikuntayksikön virkamiesten kanssa neuvoteltiin lähinnä järjestöjen toiminta-avustuksiin liittyvistä asioista. Ammatillisen peruskoulutuksen asioista keskusteltiin asiasta vastaavan ministeriön virkamiehen kanssa. Opetushallitus Opetushallituksen pääjohtajan kanssa pidettiin palaveri toukokuussa. Tapaamisessa keskusteltiin liikunnan ja terveystiedon tilanteesta, tuntimääristä sekä täydennyskoulutusmäärärahoista. Opetushallituksen liikunnan opetusneuvoksen kanssa liiton edustajilla oli säännöllinen keskusteluyhteys. Terveystiedon ylitarkastaja sekä liikunnan opetusneuvos luennoivat opintopäivillä Oulussa. Puolustusvoimat Puolustusvoimien kanssa toteutettiin Armeija liikuttaa vapaaehtoinen harjoitus liikunnanopettajille sekä käynnistettiin suunnitelmat seuraavan tapahtuman toteutuksesta. Puolustusvoimien edustajat pitivät demonstraation armeijan kuntotesteistä Oulun opintopäivillä. 14 Toimintakertomus 2004

15 Sosiaali- ja terveysministeriö Terveyttä edistävän liikunnan TELI-toimikunnan mietintö julkistettiin keväällä. Koulutustyöryhmässä olivat mukana liiton edustajat. Terveyden edistämisen keskus, STAKES ja Mielenterveysseura Liitto on Terveyden edistämisen keskuksen jäsenjärjestö. Hallituksen edustaja osallistui keskuksen kevät- ja syyskokouksiin. Toiminnanjohtaja osallistui keskuksen jäsenjärjestöille järjestettyyn strategiaja yhteistyöneuvotteluun. Terveys ry Liitto on Terveys ry:n jäsenjärjestö. Terveys ry:n hallituksessa oli liiton nimeämät edustajat jäsenenä sekä varajäsenenä. Lisäksi liiton puheenjohtaja oli Terveys ry:n hallituksen jäsen OAJ:n edustajana. Yhteistyötä Terveys ry:n kanssa tehtiin terveystiedon osalta mm. Tallinnassa järjestetyssä seminaarissa. Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan kanssa toteutettiin teemavuoden seminaareista kaksi, seikkailukasvatusseminaari kesäkuussa ja teemavuoden päätösseminaari marraskuussa. Opetushallitus vastasi seminaarin sisällöstä yhteistyössä liikuntakasvatuksen laitoksen kanssa. Liitto vastasi seminaarin markkinoinnista ja osasta käytännön järjestelyjä. Opiskelijaedustajat vastasivat liikuntaillan markkinoinnista ja lippujen myynnistä. Terveystieteiden laitoksen kanssa aloitettiin syksyn aikana suunnittelu terveystiedon täydennyskoulutuksen (ov-korvaavuus) järjestämisestä yhteistyössä laitoksen kanssa. Lopulliset päätökset asiasta siirtyivät vuoden 2005 alkupuolelle. LIKES-tutkimuskeskus Liikuntakasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (LIKES) kanssa tehtiin yhteistyötä lähinnä tutkimuskeskuksen tuottaman materiaalin markkinoinnissa ja myynnissä liikunnanopettajille. Liikuntatieteellinen Seura Liiton edustajat seuran hallituksessa (jäsen ja varajäsen) vaihtuivat lokakuussa pidetyssä syyskokouksessa. Liitto hyväksyttiin seuran yhteisöjäseneksi. Liikunta ja Tiede lehden toimitusneuvostossa oli liiton nimeämä edustaja. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Yhteistyötä OAJ:n eri edustajien kanssa tehtiin lähinnä edunvalvontaan liittyvissä asioissa. Pedagogisten Opettajajärjestöjen edustajisto POE Liiton hallituksen edustajat osallistuivat POE:n kevät- ja syysseminaareihin. OAJ:n pedagoginen toimikunta Liiton puheenjohtaja oli toimikunnan varajäsen. Aineopettajaliitto AOL Liiton hallituksen edustajat osallistuivat Aineopettajaliiton syys- ja kevätkokouksiin sekä puheenjohtaja AOL-liittojen puheenjohtajatapaamisiin. AOL:n syyskokouksessa liiton edustaja valittiin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. Suomen Liikunta ja Urheilu SLU Liitto on Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsenjärjestö. Liiton puheenjohtaja oli SLU:n kansainvälisen toimikunnan jäsen. Liiton hallituksen jäsenet ja toiminnanjohtaja osallistuivat SLU:n järjestämiin seminaareihin ja muihin koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin sekä SLU:n kevätkokoukseen. Toimintakertomus

16 SLU:n jäsenjärjestöt Yhteistyötä SLU:n lajiliittojen kanssa tehtiin lähinnä täydennyskoulutuksessa ja tiedotuksessa. Lajiliittojen kouluprojekteja oli mukana opintopäivillä Oulussa sekä syksyn täydennyskoulutusohjelmassa. Liikunnanopettaja lehdestä annettiin palstatilaa kouluprojektien esittelyyn koko jäsenistölle. Liike ry (Liikunnan kehitysyhteistyö Tansaniassa) Liitolla oli Liikuntaystävä yhteistyösopimus edelleen Liike ry:n kanssa. Jäsenmaksulla tuettiin ystäväkoulua Tansaniassa ja lasten koulunkäynnin ja opiskelun lisäämistä koululiikunnan kautta. Lisäksi Liike ry välitti liikuntavälineitä avustuskohteisiin eri yhteistyökumppaneiden avustamana. Liike ry:n toimintaajatus: Koululiikunta on lahja, joka tuo terveyttä, edistää joukkuehenkeä ja reilua peliä sekä luo onnistumisen iloa. Liike ry on suomalainen kansalaisjärjestö, joka tukee lapsia, teinejä ja aikuisia kehitysmaissa saavuttamaan YK:n Millenium tavoitteita koululiikunnan avulla. Koululais- ja opiskelijaliikunnan toimiala Koululais- ja opiskelijaliikunnan toimialan muodostavat Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry (LIITO), Koululiikuntaliitto (KLL), Suomen Ammatillisten oppilaitosten kulttuuri- ja urheiluliitto (SAKU), Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) ja Svenska Finlands Skolidrottsförbund (SFSI). Toimialan yhteisenä visiona oli liikunta osaksi oppimista, osaksi elämää ja yhteinen huolenaihe liikunnan huono tilanne suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Suomen Fysioterapeuttiliitto Suomen Fysioterapeuttiliiton kanssa tehtiin Pärnun kesäkurssiin liittyvää koulutusyhteistyötä. Suomen Leipätiedotus Suomen Leipätiedotuksen materiaalia ja Nauti vapaasti viljasta projektia esiteltiin Oulun opintopäivillä. Liikunnanopettaja lehdessä julkaistiin järjestön tuottamia ravitsemukseen liittyviä artikkeleita. Muut yhteistyökumppanit LIITO:n muita yhteistyökumppaneita olivat mm. Suomen Diabetesliitto, urheiluopistot, Kansanterveyslaitos, Työterveyslaitos, Suomen Syöpäyhdistys, Suomen Lääkäriliitto, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Suomen Vanhempainliito, Suomen Olympiakomitea, Lasten ja Nuorten Säätiö, Kainuun Etu Oy, Filha ry TALOUS Toimintavuoden talous perustui syyskokouksen hyväksymään budjettiin. Toiminta-avustukseen budjetoidun lisäyksen saamatta jääminen aiheutti heti alkuvuodesta budjetin kulujen ja tuottojen sopeuttamisen. Kulupuolelle paineita lisäsivät liikuntakasvatuksen teemavuoden rahoituksen saamatta jääminen ja opintopäivien jonkin verran budjetoitua pienempi tuotto. Tulot muodostuivat jäsenmaksuista, valtionavusta ja oman toiminnan tuotoista. Liiton rahavarat riittivät toiminnan pyörittämiseen eikä toimintasuunnitelmaa jouduttu budjettivajeiden vuoksi karsimaan. 16 Toimintakertomus 2004

LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Vuoden 2013 toiminnan painopistealueet ovat: Edunvalvonnallisiin ja koulupoliittisiin kysymyksiin vaikuttaminen Koululiikunnan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009 ry 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot

Toiminta- kertomus 2013 1

Toiminta- kertomus 2013 1 Toimintakertomus 2013 1 MISSIOMME: Koulun oma liikuttaja. ARVOMME: Vapaus valita, ilo, kannustavuus, haasteellisuus ja aktiivisuus Sisältö 1 Puheenjohtajan & toiminnanjohtajan terveiset...3 2 Koululiikuntaliiton

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013

Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013 TIETOA, TOIVOA, TUKEA Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013 Ytyä yhdistyksestä -teemavuosi www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi Munuais- ja maksaliitto Vuosi 2013 lyhyesti Vuosikertomus 2013

Lisätiedot

Kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2008

Kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2008 Suomen Ringetteliitto ry Hämeentie 105 A, 00550 HELSINKI www.ringette.fi JOHDANTO Ringette syntyi tyttöjen ja naisten yhteiseksi jääpeliksi Kanadassa 45 vuotta sitten. Suomeen pelin toi Juhani Juuso Wahlsten

Lisätiedot

Vuoden 2012 toimintasuunnitelmaan vuosikokous hyväksyi seuraavat painopisteet

Vuoden 2012 toimintasuunnitelmaan vuosikokous hyväksyi seuraavat painopisteet 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2012 SUOMEN LIIKUNNAN AMMATTILAISET RY:N TAUSTA JA TAVOITTEET Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA ry on aloittanut toimintansa 1.1.2007, joten vuosi 2012 oli kuudes toimintavuosi.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011

VUOSIKERTOMUS 2010. hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011 VUOSIKERTOMUS 2010 hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011 Liikuntatieteellisen Seuran vuosikertomus 2010 Vuosi 2010 oli LTS:n 77. toimintavuosi. LTS:n tarkoituksena on edistää Suomessa

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005

Toimintakertomus 2005 1 Toimintakertomus 2005 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama kansalaisjärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja tukea ensisijaisesti heikossa kouluttautumis-

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry

Vuosikertomus 2008. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry Vuosikertomus 2008 Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö on vuonna 1969 perustettu alan yhteinen edunvalvontajärjestö ja kohtaamispaikka.

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 1 YLEISTÄ Vuosi 2004 oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n seitsemäs toimintavuosi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry (OSAKO) perustettiin 5.12.1997. Perustamisasiakirjat

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009

ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen kolmastoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 LEIPURIPÄIVÄT 2014 Suomen Leipuriliitto ry:n 114. vuosikokous ja kesäpäivät 8. 10.8.2014 Porissa Osallistujien majoitus: Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3 Vuosikertomus 1 2 Sisällysluettelo Toiminnanjohtajan katsaus 3 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 4 Toiminnan johtolinjat 4 Missio 4 Arvot 4 Lasten ja nuorten liikunta 5 Lasten liikunnan edistäminen yhteistyössä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry. Sisältö. 1. Puheenjohtajan katsaus

VUOSIKERTOMUS 2011. Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry. Sisältö. 1. Puheenjohtajan katsaus Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry VUOSIKERTOMUS 2011 Sisältö 1. Puheenjohtajan katsaus 2. Kansainvälinen toiminta ja yhteistyö 3. Kotimainen toiminta ja yhteistyö 3.1.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry

TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry TOIMINTAKERTOMUS 2002 SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry 2 SISÄLLYSLUETTELO KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2002 5 KULUTTAJAN OIKEUDET 6 KULUTTAJAN TALOUS 7 - Projektit: 7-8 ELINTARVIKKEET JA RAVITSEMUS 9 TERVEYS,

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA RESERVILÄISLIITTO - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Liittohallituksen esitys Reserviläisliiton sääntömääräisen vuosikokouksen käsittelyyn 21.4.2012 KERTOMUS

Lisätiedot

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen Vuosikertomus 2014 1 Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 4 2.3 Valtion tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012 1/27 Työntäyteinen juhlavuosi Lastensuojelun Keskusliiton 75-vuotisjuhlavuosi oli työntäyteinen. Juhlavuoden

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO VUOSIKERTOMUS 2010

KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO VUOSIKERTOMUS 2010 KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO VUOSIKERTOMUS 2010 Sisältö Vuoden 2010 toiminta Toiminnanjohtajan katsaus 2 Edunvalvonta 3 Kansalaistoiminta 3 Koulutus 4 Malike 4 Viestintä 5 Kurssikeskus Mertiöranta 5 Kehitysvammaisten

Lisätiedot

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011 Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 Sisältö Puheenjohtaja Jukka Relanderin tervehdys... 4 Toiminnanjohtaja Sinikka Sipilän katsaus...

Lisätiedot