TOIMINTA- KERTOMUS 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTA- KERTOMUS 2004"

Transkriptio

1 TOIMINTA- KERTOMUS 2004

2 LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry Puheenjohtajan katsaus...3 Järjestötoiminta...4 Liiton hallitus ja toimisto...5 Jäsenet...8 Edunvalvonta ja koulupolitiikka...8 Koulutus - koulutustoiminta...9 Sisältö Tiedotus ja markkinointi - tiedotustoimikunta...11 Huomionosoitukset - ansiomerkkitoimikunta...12 Erillishankkeet ja työryhmät...12 Kansainvälinen toiminta...13 Opiskelijatoiminta...14 Yhteistyökumppanit...14 Talous Toimintakertomus 2004

3 Puheenjohtajan katsaus Vuosi 2004 oli Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuosi. Kuinka mahtoivat toteutua vuoteen ladatut suuret odotukset liikuntakasvatuksen tärkeyden merkityksestä? Vuoden avausjuhla televisioitiin Helsingistä ja päätösseminaari pidettiin LIITO:n syysseminaarin yhteydessä Jyväskylässä. Koululiikunnan osuus oli tosin juhlista unohtunut ja liikuntaesitykset hoidettiin seurojen voimin. Ideapankin luominen Internettiin kärsi yhteistyökumppaneiden poisvetäytymisestä hankerahoituksen puuttuessa. Seminaarit Jyväskylässä onnistuivat ja kouluissa toteutettuja teemavuoden hankkeita voitiin palkita uusien yhteistyökumppaneiden mahdollistamin Smartmove-stipendein. Julkiseen keskusteluun nousi kiitettävästi nuorten fyysisen kunnon huononeminen ja koululiikunnan merkitys. Ammatillisen koulutuksen ongelmia pohtimaan perustettiin työryhmä. Opetusministeriössä käytiin keskustelemassa liikunnan ja terveystiedon vähyydestä työ- ja toimintakyvyn kannalta. Lisäksi laki vapauttaa liikunnan ja terveystiedon opiskelusta ne, jotka 18 vuotta täytettyään aloittavat opiskelunsa. Tähän lakiin yritämme saada muutosta. Eläkkeelle on siirtymässä suuri joukko aktiivisia liikunnanopettajia, joista monet haluavat edelleen olla mukana liiton toiminnassa. Toimintaa suunnittelemaan kutsuttiin liitoseniorit ja toimintasuunnitelman laatiminen seuraaville vuosille aloitettiin. Toivottavasti mahdollisimman moni virkeä liikunnan eläkeläinen pysyy toiminnassa mukana. Suurten ikäluokkien eläkkeelle lähteminen näkyy liitonkin toiminnassa monella tavalla. Ensinnäkin se näkyy suurena poistumana jäsenmäärässä, mikäli eläkeläisjäsenyyttä ei nähdä riittävän houkuttelevana. Toiseksi se näkyy koulutus- ja muiden tapahtumien osallistujamäärissä. Uusia jäseniä tarvitaan näitä aukkoja paikkaamaan. Jotkut aktiiviset, eläkeikää lähestyvät ovatkin ottaneet yhdeksi tehtäväkseen houkutella nuoret kollegansa paikkakunnaltaan liiton jäseniksi. Tämä onkin arvokasta työtä liiton hyväksi ja lämpimät kiitokset heille tästä. Uutena kansainvälisenä toimintana olemme tutkineet mahdollisuutta laajentaa lähialueyhteistyötä Karjalan tasavallan suuntaan. Tarvetta siellä olisi liikuntavälineistä sekä materiaalista terveystiedon opetuksessa. Hankkeen rahoitussuunnitelmat ovat vielä kesken ja toteutuspäätökset siirtyvät vuoteen Pohjoismaisten liikunnanopettajaliittojen yhteistyö on ollut vilkasta. EUPEA-forumissa käsiteltiin liikunnanopetuksen laatua ja koululiikuntaa eri maissa. Kaikkialla korostetaan säännöllisen koululiikunnan merkitystä nuorison kunnon ylläpitäjänä. Liiton koulutustoiminta on jälleen ollut monipuolista ja suosittua. Uutena kokemuksena oli Puolustusvoimien kanssa aloitetun yhteistyön tuloksena Armeija liikuttaa -koulutus Mikkelissä kesäkuussa. Tavoitteena oli pohtia nuorten kuntoasiaa koulun ja puolustusvoimien näkökulmasta. Koulutus jatkuu talviolosuhteissa Kajaanissa maaliskuussa Erilaiset edunvalvonta-asiat ovat jälleen työllistäneet toimistoa ja hallitusta. On hankittu selvityksiä epäselviin asioihin, otettu yhteyttä päättäjiin ja annettu lausuntoja ja liiton kannanottoja jäsenten tukemiseksi. Terveystiedon opettajien koulutuksen lisääminen kelpoisuuden saavuttamiseksi on suunnittelussa yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa. Samoin terveystiedon opetusvelvollisuus tulee saada muiden reaaliaineiden tasolle. Kiitän lämpimästi toiminnanjohtaja Eva Laaksoa ja koko toimiston henkilökuntaa LIITO:n toiminnan edistämiseen tehdystä työstä! Suurkiitos myös hallituksen jäsenille, jotka oman työnsä ohella jaksavat paneutua meidän kaikkien yhteisiin asioihin. Arja Jääskeläinen Toimintakertomus

4 Järjestötoiminta Kevätkokous Liiton kevätkokous pidettiin opintopäivien yhteydessä Oulussa Ouluhallissa. Liiton toimintakertomus vuodelta 2003 hyväksyttiin. Todettiin tilintarkastajien lausunto ja vahvistettiin liiton tilinpäätös, mikä osoitti ylijäämää 9.334,07. Hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille myönnet tiin tili- ja vastuuvapaus. Hallituksesta olivat erovuorossa: varsinaisista jäsenistä Jari Moberg (hallituksessa 4 v.), Kristiina Tuhkanen (hallituksessa 6 v.), Outi Palkama (hallituksessa 2 v.), Niina Raappana (hallituksessa 4 v.) ja varajäsenistä Martti Iivonen (hallituksessa 6 v.). Hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi Jari Moberg, Outi Palkama, Ranja Kovalainen ja Olli Paakkari. Varajäseneksi valittiin Riitta Pääjärvi-Myllyaho. Liiton tilintarkastajiksi valittiin Tilintarkastusrengas Oy Helsingistä (nimettynä tilintarkastajana Kai Salmivuori) ja voimistelunopettaja Ossi Mikkonen Kouvolasta. Varatilintarkastajiksi valittiin Seppo Pitkänen Helsingistä ja Kalevi Salo Helsingistä. Syyskokous Liiton syyskokous pidettiin Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnassa. Syyskokous vahvisti toimintasuunnitelman ja talousarvion v Jäsenmaksut vuodelle 2005 vahvistettiin seuraavasti: Täysjäsenet Jäsenmaksu sisältäen: - Liikunnanopettaja -lehden 56 Jäsenmaksu sisältäen: - Liikunnanopettaja -lehden - Liikunta & Tiede -lehden 79 Jäsenmaksu sisältäen: - Liikunnanopettaja -lehden - Liikunta & Tiede -lehden - Koululiikunta -lehden 94 Vuodessa: Opiskelija-, tiedotus-, eläkeläisjäsenet, äitiyslomalaiset,hoitovapaalla olevat, työttömät Jäsenmaksu sisältäen: - Liikunnanopettaja -lehden 34 Jäsenmaksu sisältäen: - Liikunnanopettaja -lehden - Liikunta & Tiede -lehden 46 Jäsenmaksu sisältäen: - Liikunnanopettaja -lehden - Liikunta & Tiede -lehden - Koululiikunta -lehden 60 - (sis. KLL:n ilmoittaman korotuksen) Samassa taloudessa asuvista toisen jäsenmaksu ei sisällä lehtiä eikä jäsenpostia 40 4 Toimintakertomus 2004

5 Liiton hallitus ja toimisto Hallitus kokoontui toimintakauden aikana kuusi ker taa. Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: varsinaiset jäsenet: Jääskeläinen (6), Huovinen (5), Karlsson (5), Kovalainen (6), Luode (6), Moberg (5), Paakkari (5), Palkama (6), Stenbacka (5), varajäsenet: Karanko (5), Pääjärvi-Myllyaho (4) sekä opiskelijoiden edustajat: Mäyrä (2), Saarinen (3). Hallitus on pitänyt yhden viikonloppusuunnitteluseminaarin. Muut hallituksen kokoukset on pidetty arkiiltaisin Akava-talossa. Hallituksen kokoussihteerinä toimi Eva Laakso. Hallitukselle esitettävät asiat on valmisteltu seuraavissa toimikunnissa: Ansiomerkkitoimikunta Puheenjohtaja Otso Vilhunen, varapj. Kalevi Salo Jäsenet: Kalevi Salo, Ulla Salojärvi, Eva Laakso Edunvalvonta-, talous ja toimistotoimikunta Puheenjohtaja Arja Jääskeläinen Jäsenet: Terhi Huovinen, Jari Moberg, Eva Laakso Kansainvälinen toimikunta Puheenjohtaja Kenneth Karlsson Jäsenet: Jonne Karanko, Outi Palkama, Riitta Pääjärvi-Myllyaho, Eva Laakso Koulutustoimikunta Puheenjohtaja Jari Moberg Jäsenet: Terhi Huovinen, Ranja Kovalainen, Olli Paakkari, Henna Mäyrä, Mirva Saarinen, Eva Laakso Opintopäivätoimikunta Puheenjohtaja Jari Moberg Jäsenet: Kenneth Karlsson, Jonne Karanko, Outi Palkama, Mairit Pellinen, Tuomo Järvinen, Eva Laakso Pedagoginen & Työsuojelutoimikunta Perusopetus Outi Palkama (pj.), Ranja Kovalainen, Niina Raappana, Arja Jääskeläinen II aste: Lukio & amm.koulutus Riitta Pääjärvi-Myllyaho (pj.), Kenneth Karlsson, Soili Myllyniemi, Alex Miettinen, Niina Raappana, Arja Jääskeläinen Ammattikorkeakoulut Stina Stenbacka (pj.), Marja-Sisko Luode Tiedotus- markkinointi- & jäsenhankintatoimikunta Puheenjohtaja Terhi Huovinen Jäsenet: Jonne Karanko, Stina Stenbacka, Olli Paakkari, Henna Mäyrä, Mirva Saarinen, Eva Laakso Erillistyöryhmät Liikunnan ja Terveystiedon tukiryhmä Bryggare Arto, Haukilahti Timo, Helin Pertti, Homén Carl-Olaf, Laakso Lauri, Mäki Martti, Palvalin Kauko, Pietilä Matti, Saarikangas Martin, Segercrantz Tuula, Simonen Olli, Uotila Kari, Vahasalo Raija + hallituksen jäsenet Toimintakertomus

6 Liitoseniorit -työryhmä Tuire Auhto, Pertti Helin, Tytti Luukko, Jussi Luukko, Helena Rahnasto, Kalevi Salo, Otso Vilhunen Ammatillisen peruskoulutuksen työryhmä Marit Heikura, Alex Miettinen, Soili Myllyniemi, Soila Saarnio, Tuula Segercrantz, Arja Jääskeläinen, Eva Laakso Hallituksen edustukset SLU:n koululais- ja opiskelijaliikunnan toimiala: Eva Laakso Aineopettajaliitto (AOL): Outi Palkama (AOL:n hallituksen jäsen alkaen) Ranja Kovalainen (liiton nimeämä edustaja AOL:ssä) Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajisto (POE): I vas tuuhenkilö: Arja Jääskeläinen varalla: Marja-Sisko Luode II vastuuhenkilö: Stina Stenbacka varalla: Jari Moberg Terveyden edistämisen keskus: I vastuuhenkilö: Stina Stenbacka Terveys ry I vastuuhenkilö: Pertti Helin varalla: Jari Moberg Liikuntatieteellisen seuran hallitus (muutokset alkaen): jäsen: Tuula Segercrantz varajäsen: Kristiina Tuhkanen jäsen: Terhi Huovinen (uusi) varajäsen: Olli Paakkari (uusi) Liikunta & Tiede-lehden toimituskunta: Lauri Laakso OAJ:n pedagoginen toimikunta: Arja Jääskeläinen (varajäsen) Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta & LIKES tutkimuskeskus Terhi Huovinen, Olli Paakkari, Jonne Karanko, Henna Mäyrä, Mirva Saarinen Koululiikuntaliitto KLL Jonne Karanko Nuori Suomi ry. Outi Palkama Suomen Ammatillisten oppilaitosten kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU Marja-Sisko Luode Baltia-yhteistyö & Karjala -yhteistyö Pertti Helin, Vladi Kuivanen (Baltia), Kenneth Karlsson (Karjala) Pohjoismainen yhteistyö (NIS) Kenneth Karlsson 6 Toimintakertomus 2004

7 Liikunnan ja Terveyskasvatuksen neuvotteluryhmä (OPH) Arja Jääskeläinen (OAJ:n kautta), Pertti Helin TELI-toimikunnan koulutustyöryhmä Tuula Segercrantz, Marja-Sisko Luode Liik.kasvatuksen teemavuoden kansallinen neuvotteluryhmä (OPM) Arja Jääskeläinen Liiton toimistossa työskenteli Eva Laakso (toiminnanjohtaja) ja toimistossa Anne Virolainen ja Elina Laakso. Kirjanpitopalvelut ostettiin SLU:n hallintopalveluyksiköltä. Liikunnanopettajayhdistykset ja kerhot Espoon LO-kerho Etelä-Karjalan Liikunnanopettajat ry. Finlands Svenska Gymnastiklärarförbund Helsingin Seudun Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry. Hyvinkään Seudun LO-kerho Hämeenlinnan Seudun Liikunnanopettajat ry. Jyvässeudun liikunnanopettajat ry. Kainuun Liikunnanopettajat ry. Kokkolan Seudun Liikunnanopettajat ry. Kuopion LO-kerho Kymenlaakson LO-kerho Lahden Liikunnanopettajat ry. Lapin Liikunnanopettajat ry. Lohjan LO-kerho Länsi-Pohjan LO-kerho Mikkelin Seudun LO-kerho Oulun Seudun Liikunnanopettajat ry. Pohjois-Karjalan Liikunnanopettajat ry. Porvoon Seudun Liikunnanopettajat ry. Riihimäen Seudun LO-kerho Salon Seudun Liikunnanopettajat ry. Satakunnan Liikunnanopettajat ry. Savonlinnan Liikunnanopettajat ry. Seinäjoen LO-kerho Tampereen Seudun Liikunnanopettajat ry. Turun Liikunnanopettajat ry. Vaasan Liikunnanopettajat ry. Liikunnanopettajakerhojen kanssa tehtiin yhteistyötä erityisesti koulutusasioissa. Edunvalvonta-asioista kerhojen edustajia informoitiin koulutustilaisuuksissa ja kirjeitse. Toimintakertomus

8 Jäsenet Liittoon liittyi toimintavuoden 2004 aikana 79 uutta jäsentä, joista opiskelijajäseniä oli 37. Liitosta erosi 61 jäsentä, joista eläkkeelle siirtymisen vuoksi eronneita oli 33. Lisäksi vuoden lopussa 21 henkilöä erotettiin hallituksen päätöksellä maksamattoman jäsenmaksun vuoksi. Hallituksen opiskelijajäsenet toimivat yhdyshenkilöinä Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnassa opiskelevien ja liiton välillä. Valmistumisvaiheessa oleville opiskelijoille järjestettiin maalisja marraskuussa tiedotustilaisuudet. Tilaisuuteen osallistuivat opiskelijajäsenet ja hallituksen edustaja. Molemmissa tilaisuuksissa liittyi liittoon uusia opiskelijajäseniä. Liiton jäsenmäärä oli vuoden 2004 päättyessä 1314 henkilöä, joista täysmääräistä jäsenmaksua maksavia oli 971 henkilöä ja opiskelija-, tie do tus- eläkeläis-, äitiyslomalais- tai työttömän jäsenmaksua maksavia 311 henkilöä. Jäsenmaksusta vapautettuja oli 32 henkilöä. EDUNVALVONTA JA KOULUPOLITIIKKA - Hallitus & pedagoginen/työsuojelutoimikunta Toimintasuunnitelman mukaiset edunvalvonnan ja koulupolitiikan tavoitteet ja toiminta niiden saavuttamiseksi olivat: Lakien ja asetusten toteutumisen seuranta Tilannetta seurattiin jäseniltä tulleen palautteen ja toimenpide-esitysten pohjalta. Liitto antoi kannanottoja mm. liikunnan hajauttamista koskevissa asioissa (lukio- ja ammatillinen peruskoulutus; koululakien 13. lausumaa ei ole noudatettu). Asia otettiin esille neuvottelussa opetusministeriön virkamiehen kanssa. Erityiskoulujen liikunnanopettajien pätevyyden määrittelevään lakiin sekä lukio ja ammatillista peruskoulutusta koskeviin lakeihin päätettiin lähteä ajamaan tekstimuutoksia. Myös tästä keskusteltiin opetusministeriön virkamiehen kanssa pidetyssä neuvottelussa. Asian käytännön toteutus siirtyi vuoden 2005 alkupuolelle. Terveystieto-oppiaineen aseman vakiinnuttaminen reaaliaineena Opetussuunnitelmien noudattamisen seuranta kunta- ja koulukohtaisissa suunnitelmissa Tuntijakopäätösten vaikutusten seuranta Liikunnan ja terveystiedon opettajien toimenkuvan selkiyttäminen Opetusolosuhteiden ja työsuojelullisten asioiden kehittäminen ja erityisesti turvallisuusriskien ehkäiseminen opettajan ja oppilaan työskentelyssä Arvioinnin kehittäminen Liiton jäsenten tukeminen pedagogisissa kysymyksissä sekä lausuntojen antaminen edunvalvontaasioissa 8 Toimintakertomus 2004

9 Seuraaviin asioihin annettiin liiton kannanotto tai hankittiin muu selvitys: Liikunnanopettajan työnkuva mm. työkyvyttömyyseläkehakemusten yhteydessä Liikunnanopettajan työssään tarvitsemien asusteiden ja liikuntavälineiden hankintojen hyväksyminen verotuksessa. Verohallitukselta saatiin vastaus edellisenä vuonna jätettyyn kirjelmään liikunnanopettajien verotuskäytännön yhtenäistämisestä. Liikunnanopettajan välituntivalvonta Liikuntatilojen poistaminen koulujen yhdistämishankkeessa Liikuntatuntien pituus ja sijoittelu (yksöis/kaksoistunnit) Liikunnanopettajan vastuukysymykset: mm. kypärän käyttö (pyöräily, jääpelit), oppilaiden kuljettaminen opettajan auton kyydissä Taito- ja taideaineiden C-palkkaluokkien jako Lukion ulkopuolella suoritettujen liikuntakurssien hyväksyminen Arvioinnin kehittäminen KOULUTUS - Koulutustoimikunta Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry:n vuoden 2004 koulutustarjonnassa huomioitiin mm. kurssien palautetiedot, opettajakunnalta tulleet tarpeet ja toiveet sekä koulutustoimikunnan uudet ideat. Muutamista kursseista työstettiin myös opetuskäyttöön soveltuvaa videomateriaalia. Kurssien opettajat kirjoittivat pitämistään tunneista etukäteen liikunnanopettaja lehdessä ja kursseille osallistuneet saivat kirjallista materiaalia tuntien sisällöistä. Tulevien vuosien ja erityisesti vuoden 2005 kurssitarjonnan suunnittelua ohjasivat uudet opetussuunnitelmat, terveystieto sekä vuoden 2005 opintopäivien teema kunto ja terveys. Toimintakertomus

10 Koulutuksen tavoitteena oli esitellä uusien sekä vanhojen liikuntamuotojen sovellutuksia koululiikuntaan sekä lisätä erityisesti terveystiedon opetukseen ja opetuksen sisältöihin liittyvää tietoa. Koulutustoimikunnan järjestämät ammatilliset täydennyskoulutustapahtumat sijoittuivat viikonloppuihin jäsentemme toivomusten mukaisesti. Saadun palautteen perusteella aihe- ja ohjaajavalinnat olivat onnistuneita ja kursseista saatu hyöty ammatin kannalta koettiin tarpeelliseksi. Koulutusten hajauttamista eri puolille Suomea lisättiin toimintakauden aikana. Hajauttamista tullaan jatkamaan, vaikka koulutuspaikkoina jotkut isommat kaupungit vetävät muita paremmin kurssilaisia. Koulutustapahtumien vieminen kuitenkin lähemmäksi jäsenkenttää on liiton tarjoama palvelumuoto aktiivisille jäsenilleen sekä aktiivisesti toimiville liikunnanopettaja kerhoille. Koulutusyhteistyö Jyväskylän yliopiston, Eestin liikuntakasvatusliiton, Puolustusvoimien, lajiliittojen, liikuntaseurojen, kentällä toimivien opettajien sekä muiden sidosryhmien kanssa toimi hyvin ja jatkuu edelleen vuonna Opintopäivät Oulussa Opintopäivät Oulussa maaliskuussa olivat onnistunut tapahtuma EYES-liikuntakasvatuksen teemavuoden merkeissä. Päivien teema Liikunta yhdistää ja monipuolinen ohjelma kokosivat Ouluun n. 200 liikunnan ja terveystiedon opettajaa eri puolilta Suomea. Päivien sisällöstä sekä käytännön järjestelyistä vastasivat Oulun seudun ja lähialueiden liikunnan ja terveystiedon opettajat. Armeija liikuttaa Mikkelissä Koulutus kuului osana liiton ja puolustusvoimien toimintavuonna aloitettuun yhteistyöhön, jonka tavoitteena on tuoda esiin nuorten kuntoasiaa koulun ja puolustusvoimien näkökulmasta sekä liikunnanopettajien mahdollisuuksia välittää nuorille tietoa mm. fyysisen kunnon vaatimuksista palvelusaikana. Koulutus sai osallistujilta hyvän palautteen ja toinen osa toteutetaan talviolosuhteissa Kajaanissa kevättalvella Liikuntaseikkailu Jyväskylässä Liikuntaseikkailu kurssi kuului osana EYES-teemavuoden Liikunta yhdistää seminaarisarjaan. Koleasta alkukesän säästä huolimatta kurssi voitiin toteuttaa ja sille osallistuneet saivat aiheesta hyvän tietopaketin oheismateriaaleineen. Pärnun kesäkurssi Pärnun kurssista on muodostunut perinteinen kesäkurssi, jossa oli mukana myös perheenjäseniä. Kurssin antiin oltiin pääosin tyytyväisiä. Jatkossa toivottiin mm. tarjottavan golfpainotteista kurssia. Liitto myönsi jäsenilleen avustusta kurssikustannuksiin. Liikuntaa ja terveystietoa laivaseminaari Tallinnaan Laivaseminaari toteutettiin yhteistyössä Terveys ry:n kanssa, joka vastasi terveystieto-osion toteutuksesta. Liikuntaosioista vastasivat virolaiset ja suomalaiset yhteistyössä. Terveystiedon toteutusta haittasi jonkin verran tulkkauksen puute ja tämä todettiinkin jatkossa jouduttavan hoitamaan toisella tavalla. Sekä suomalaisten että virolaisten liikuntaosiot saivat hyvän palautteen. Syysseminaari & EYES-teemavuoden päätösseminaari Jyväskylässä Teemavuoden valtakunnallinen päätösseminaari pidettiin perjantaina Seminaarin avasi kulttuuriministeri Tanja Karpela. Seminaarin ohjelma ja liikuntailta olivat onnistuneita. Lauantaina syysseminaariosuudessa mm. palkittiin teemavuoden aikana kouluissa toteutettuja liikuntakasvatushankkeita Smartmove stipendeillä. 10 Toimintakertomus 2004

11 Liiton järjestämä täydennyskoulutus Ryhti-ideoita liikuntatunnille Helsingissä, Sirpa Arvonen, 10 osallistujaa Opintopäivät Oulussa, 200 osallistujaa Rentoutus ja stressinhallinta lukion opettajille Riihimäellä, Pertti Helin, Helena Rahnasto, 15 osallistujaa Armeija liikuttaa Mikkelissä, 33 osallistujaa Liikuntaseikkailu Jyväskylässä, 10 osallistujaa, Terhi Huovinen, Mirja Hirvensalo Pärnun kesäkurssi Virossa, Vladimir Kuivanen (kurssivastaava), 30 osallistujaa Palloilupäivä Helsingissä, Jari Moberg, Martti Iivonen, Håkan Johansson, 17 osallistujaa Liikuntaa ja terveystietoa laivasemaari Tallinnassa, 36 osallistujaa Oman elämänsä tanssia & street hip hop Helsingissä, Isto Turpeinen, Piia Koskela, 20 osallistujaa Vanhat tanssit Helsingissä, Tytti Luukko, 22 osallistujaa Syysseminaari & EYES-teemavuoden päätösseminaari Jyväskylässä, 100 osallistujaa TIEDOTUS- JA MARKKINOINTI - tiedotustoimikunta Liikunnanopettaja lehti Liikunnanopettaja lehti ilmestyi neljä kertaa. Lehden sisällöstä vastasi hallituksen nimeämä toimituskunta. Lehden ilmoitusmyynti sekä taitto- ja painotyö ostettiin ulkopuolisina palveluina. Ilmoitusmyynnin tuotto kattoi lehden kustannukset. Yhteistyökumppaneilta saatiin liikuntaa ja terveystietoa käsitteleviä asiantuntija-artikkeleita. Lehden numero 3/04 oli liikuntakasvatuksen teemavuoden Iloa liikkeellä teemanumero. Muu tiedottaminen ja markkinointi Educa-messuilla tammikuussa esiteltiin liiton toimintaa yhteisstandillä muiden koululais- ja opiskelijaliikuntatoimialajärjestöjen kanssa (KLL, OLL, SAKU, SFSI). Koululiikuntalehden kanssa oli edelleen voimassa sivuvaihto-sopimus, joka mahdollisti liiton toiminnan ja opetusmateriaalin markkinoinnin jokaisessa Koululiikunta -lehden numerossa. Samanlainen sopimus oli myös Liikunnanohjaaja lehden kanssa. Opettaja-lehden mainostilan ostamista kokeiltiin ensimmäisen kerran loppuvuodesta opintopäivämarkkinoinnin yhteydessä. Liikunta ja Tiede lehti kuului edelleen liiton jäsenetuihin ja liiton nimeämä edustaja oli jäsenenä lehden toimitusneuvostossa. Liitto hyväksyttiin Liikuntatieteellisen seuran yhteisöjäseneksi alkaen. Liiton toimintaa markkinoitiin Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnassa opiskeleville kaksi kertaa toimintavuoden aikana. Opiskelijajäsenet kävivät myös Åbo Akademin Vaasan opettajakoulutusyksikössä pitämässä vastaavan tilaisuuden. Tiedotustilaisuudet toivat liittoon uusia opiskelijajäseniä. Toiminnanjohtaja osallistui Liikunnanopettaja lehden edustajana liikunta- ja terveysalaa koskeviin lehdistö- ja muihin tiedotustilaisuuksiin. Liiton Internet-sivujen uudistamisesta päätettiin ja toteutus aloitetaan vuoden 2005 alussa. LIIKUNNANOPETTAJA Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry LIITO Toimintakertomus /04 Iloa liikkeellä Hyvä liikunnanopettaja on kiltti ja notkea LIIKUNNANOPETTAJA Opintopäivät Vierumäellä Kunto ja terveys - koululiikunnan ja terveystiedon haasteet 4/04 Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry LIITO

12 HUOMIONOSOITUKSET - Ansiomerkkitoimikunta Kevätkokouksessa jaettiin seuraavat huomionosoitukset: Vuoden liikunnanopettaja Kimmo Mattila Oulusta Liiton kunniajäsenet Seija Niku Oulusta Lauri Laakso Jyväskylästä Vuoden liikunnanopettajakerho Kuopion seudun liikunnanopettajakerho Liiton ansiomerkit Anne Harjama Kuopiosta Miia Tuovinen Kuopiosta Martti Iivonen Espoosta Niina Raappana Oulusta Kristiina Tuhkanen Mäntsälästä Eva Laakso Espoosta Eero Hynninen Siilinjärveltä Jyrki Blom Kuopiosta Jukka Sormunen Kuopiosta Anja Järvinen Helsingistä Wiola Lönnberg Porvoosta Vuoden koululaisliikkuja Jarno Ihme Oulusta Toimintavuoden aikana on lisäksi jaettu seuraavat huomionosoitukset: Liiton viiri Vaino Hussar, Tallinnassa Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, ERILLISHANKKEET JA TYÖRYHMÄT EYES-liikuntakasvatuksen teemavuosi Liikuntakasvatuksen teemavuodelle haettiin EU:n hankeavustusta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (Jyväskylän yliopiston liikuntakasvatuksen laitos, Keski-Suomen Liikunta ja Urheilu, KLL, OLL, SAKU, SFSI). Hankeavustusta ei saatu, mutta suunnitelmat päätettiin toteuttaa sopeuttaen ne liiton ja muiden toimijoiden normaalibudjettiin. Teemavuoden hankkeita olivat yhteinen Internet-sivusto (www.liiku.org) sekä kolme liikuntakasvatusseminaaria, jotka toteutettiin Jyväskylässä tammi-, kesä- ja marraskuussa. Liiton edustaja oli teemavuoden kansallisen neuvottelukunnan jäsen. Teemavuoden päätösseminaari marraskuussa toteutettiin yhteistyössä Opetushallituksen, Lasten ja Nuorten Säätiön sekä liikuntakasvatuksen laitoksen kanssa. 12 Toimintakertomus 2004

13 Hankerahoituksen puuttuminen aiheutti joidenkin yhteistyökumppaneiden vetäytymisen yhteisistä hankkeista kesken vuotta. Internet-sivuston rakentaminen ja ylläpito jäivät liiton tehtäväksi, mikä rasitti liikaa toimiston vähäisiä henkilöresursseja. Teemavuoden aikana mukaan saatiin uusia yhteistyökumppaneita, Lasten ja Nuorten Säätiö (Zest-hanke) sekä lääkefi rma Pfi zer, joiden mukaantulo mahdollisti Smartmove stipendit kouluissa toteutetuille teemavuoden hankkeille. Stipendien saajat julkistettiin ja stipendit jaettiin marraskuussa pidetyssä teemavuoden päätösseminaarissa. Opetushallituksen kautta saadaan vuoden 2005 alkupuolella virallinen arviointi teemavuoden toteutuksesta EU-maissa. Koululais- ja opiskelijaliikunnan toimialan yhteistyö Koululais- ja opiskelijaliikunnan toimialan järjestöjen kanssa etsittiin uusia yhteistyömuotoja, mm. liittojen markkinointi yhteisstandillä Educa-messuilla. Hankerahoituksen saamatta jääminen muutti yhteistyömuotoja toimintavuoden aikana. Teemavuoden toteutusta jatkettiin muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimialajärjestöjen kanssa käytiin marraskuussa Opetusministeriössä keskustelemassa vuoden 2005 toiminta-avustusten määrästä ja koululais- ja opiskelijaliikunnan tilanteesta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Eläkeläistyöryhmä liitoseniorit Eläkkeelle siirtyy lähivuosina suuri määrä liiton aktiivijäseniä, joiden pitäminen liiton eläkeläisjäseninä turvaisi liiton jäsenmäärän säilymisen ennallaan. Asiaa pohtimaan kutsuttiin koolle liitoseniorit työryhmä. Ryhmä kokoontui kaksi kertaa ja toimintasuunnitelman laadinta vuosille aloitettiin. Ammatillisen peruskoulutuksen työryhmä Työryhmä kokoontui yhden kerran kartoittamaan liikunnan ja terveystiedon ongelmia ammatillisessa peruskoulutuksessa. Asioista käytiin informoimassa opetusministeriön ko. koulutuksesta vastuussa olevaa virkamiestä. Selvitettiin ammatillisesta ja lukiokoulutuksesta annetun lain sanamuodon muuttamisprosessia. Päätettiin, että työ- ja toimintakyky nostetaan esille eduskunnan auditoriossa keväällä 2005 järjestettävän liikunnan ja terveystiedon tukiryhmän iltapäiväseminaarissa. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Yhteistyötä koulutus- ja edunvalvonta-asioissa tehtiin erityisesti Pohjoismaiden ja Baltian maiden liikunnanopettajaliittojen kanssa. Selviteltiin mahdollisuuksia laajentaa yhteistyötä Karjalan tasavallan liikunnan ja terveystiedon opettajiin päin. Toimikunnan puheenjohtaja kävi Petroskoissa tutustumassa koululiikunta- ja terveystietoasioihin. Toimikunta selvitti mahdollisuuksia saada hankerahoitusta terveystieto-projektiin, joka suuntautuisi Karjalan tasavaltaan. Asiasta pidettiin yksi neuvottelu, jossa oli mukana Kainuun Etu Oy:n edustaja, jolla on monivuotinen kokemus Karjalan tasavaltaan suuntautuneiden EU:n hankkeiden toteutuksesta ja rahoituksesta. Lopulliset päätökset hankkeesta siirtyivät vuoteen Pohjoismaiden liikunnanopettajaliittojen yhteisen liiton, Nordiska Idrottslärarorganisationers Samråd eli NIS:n toiminta oli vilkasta. NIS:llä on Pohjoismaiden yhteinen edustaja EUPEA:n hallituksessa (ruotsalainen Helena Kronberg), joka raportoi EUPEA:n asioista aktiivisesti kaikille liitoille. Viron liikunnanopettajien kanssa jatkettiin kesällä 2005 Polvassa järjestettävän kansainvälisen kesä- Toimintakertomus

14 kurssin suunnittelua, mm. opintopäivien yhteydessä Oulussa järjestetyssä neuvottelussa. Terveystietoa ja liikuntaa laivaseminaariin lokakuussa Tallinnassa osallistui sekä virolaisia että suomalaisia opettajia. Liiton puheenjohtaja osallistui Ljublanassa lokakuussa pidettyyn EUPEA-kokoukseen. Liike ry:n (Liikunnan kehitysyhteistyö) kanssa neuvoteltiin mahdollisuuksista tarjota liiton muutamalle jäsenelle työharjoittelua Tansaniassa, Liike ry:n kohdemaassa. Asian jatkokehittely tapahtuu vuoden 2005 aikana. Liitto oli jäsenenä seuraavissa kansainvälisissä järjestöissä: Nordiska Idrottslärarorganisationers Samråd (NIS) European Physical Education Association (EUPEA) Federation Internationale d Education Physique (FIEP) International Council on Health, Physical Education, Recreation, Sport and Dance (ICHPER-SD) Europe on the Move (European Network for the promotion of health enhancing physical activity HEPA) OPISKELIJATOIMINTA Liiton hallituksen opiskelijajäsenet toimivat liiton yhdyshenkilöinä liikuntatieteellisessä tiedekunnassa opiskeleviin päin. Tiedekunnassa järjestetyissä infotilaisuuksissa saatiin liittoon parisenkymmentä uutta opiskelijajäsentä. Liiton hallitus on nostanut opiskelujen loppuvaiheessa olevien saamisen liiton jäseneksi yhdeksi toiminnan painopistealueeksi. YHTEISTYÖKUMPPANIT Eduskunta Kansanedustajiin pidettiin yhteyttä sekä koululiikuntaa että terveystietoa koskevissa asioissa. Kulttuuriministeri Tanja Karpela tavattiin liikuntatieteellisessä tiedekunnassa järjestetyssä tilaisuudessa syysseminaarin yhteydessä. Pääministeri Matti Vanhasta lähestyttiin tapaamispyynnöllä, mutta pääministerin aikataulukiireiden vuoksi tapaaminen siirtyi seuraavalle vuodelle. Opetusministeriö Opetusministeriön liikuntayksikön virkamiesten kanssa neuvoteltiin lähinnä järjestöjen toiminta-avustuksiin liittyvistä asioista. Ammatillisen peruskoulutuksen asioista keskusteltiin asiasta vastaavan ministeriön virkamiehen kanssa. Opetushallitus Opetushallituksen pääjohtajan kanssa pidettiin palaveri toukokuussa. Tapaamisessa keskusteltiin liikunnan ja terveystiedon tilanteesta, tuntimääristä sekä täydennyskoulutusmäärärahoista. Opetushallituksen liikunnan opetusneuvoksen kanssa liiton edustajilla oli säännöllinen keskusteluyhteys. Terveystiedon ylitarkastaja sekä liikunnan opetusneuvos luennoivat opintopäivillä Oulussa. Puolustusvoimat Puolustusvoimien kanssa toteutettiin Armeija liikuttaa vapaaehtoinen harjoitus liikunnanopettajille sekä käynnistettiin suunnitelmat seuraavan tapahtuman toteutuksesta. Puolustusvoimien edustajat pitivät demonstraation armeijan kuntotesteistä Oulun opintopäivillä. 14 Toimintakertomus 2004

15 Sosiaali- ja terveysministeriö Terveyttä edistävän liikunnan TELI-toimikunnan mietintö julkistettiin keväällä. Koulutustyöryhmässä olivat mukana liiton edustajat. Terveyden edistämisen keskus, STAKES ja Mielenterveysseura Liitto on Terveyden edistämisen keskuksen jäsenjärjestö. Hallituksen edustaja osallistui keskuksen kevät- ja syyskokouksiin. Toiminnanjohtaja osallistui keskuksen jäsenjärjestöille järjestettyyn strategiaja yhteistyöneuvotteluun. Terveys ry Liitto on Terveys ry:n jäsenjärjestö. Terveys ry:n hallituksessa oli liiton nimeämät edustajat jäsenenä sekä varajäsenenä. Lisäksi liiton puheenjohtaja oli Terveys ry:n hallituksen jäsen OAJ:n edustajana. Yhteistyötä Terveys ry:n kanssa tehtiin terveystiedon osalta mm. Tallinnassa järjestetyssä seminaarissa. Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan kanssa toteutettiin teemavuoden seminaareista kaksi, seikkailukasvatusseminaari kesäkuussa ja teemavuoden päätösseminaari marraskuussa. Opetushallitus vastasi seminaarin sisällöstä yhteistyössä liikuntakasvatuksen laitoksen kanssa. Liitto vastasi seminaarin markkinoinnista ja osasta käytännön järjestelyjä. Opiskelijaedustajat vastasivat liikuntaillan markkinoinnista ja lippujen myynnistä. Terveystieteiden laitoksen kanssa aloitettiin syksyn aikana suunnittelu terveystiedon täydennyskoulutuksen (ov-korvaavuus) järjestämisestä yhteistyössä laitoksen kanssa. Lopulliset päätökset asiasta siirtyivät vuoden 2005 alkupuolelle. LIKES-tutkimuskeskus Liikuntakasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (LIKES) kanssa tehtiin yhteistyötä lähinnä tutkimuskeskuksen tuottaman materiaalin markkinoinnissa ja myynnissä liikunnanopettajille. Liikuntatieteellinen Seura Liiton edustajat seuran hallituksessa (jäsen ja varajäsen) vaihtuivat lokakuussa pidetyssä syyskokouksessa. Liitto hyväksyttiin seuran yhteisöjäseneksi. Liikunta ja Tiede lehden toimitusneuvostossa oli liiton nimeämä edustaja. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Yhteistyötä OAJ:n eri edustajien kanssa tehtiin lähinnä edunvalvontaan liittyvissä asioissa. Pedagogisten Opettajajärjestöjen edustajisto POE Liiton hallituksen edustajat osallistuivat POE:n kevät- ja syysseminaareihin. OAJ:n pedagoginen toimikunta Liiton puheenjohtaja oli toimikunnan varajäsen. Aineopettajaliitto AOL Liiton hallituksen edustajat osallistuivat Aineopettajaliiton syys- ja kevätkokouksiin sekä puheenjohtaja AOL-liittojen puheenjohtajatapaamisiin. AOL:n syyskokouksessa liiton edustaja valittiin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. Suomen Liikunta ja Urheilu SLU Liitto on Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsenjärjestö. Liiton puheenjohtaja oli SLU:n kansainvälisen toimikunnan jäsen. Liiton hallituksen jäsenet ja toiminnanjohtaja osallistuivat SLU:n järjestämiin seminaareihin ja muihin koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin sekä SLU:n kevätkokoukseen. Toimintakertomus

16 SLU:n jäsenjärjestöt Yhteistyötä SLU:n lajiliittojen kanssa tehtiin lähinnä täydennyskoulutuksessa ja tiedotuksessa. Lajiliittojen kouluprojekteja oli mukana opintopäivillä Oulussa sekä syksyn täydennyskoulutusohjelmassa. Liikunnanopettaja lehdestä annettiin palstatilaa kouluprojektien esittelyyn koko jäsenistölle. Liike ry (Liikunnan kehitysyhteistyö Tansaniassa) Liitolla oli Liikuntaystävä yhteistyösopimus edelleen Liike ry:n kanssa. Jäsenmaksulla tuettiin ystäväkoulua Tansaniassa ja lasten koulunkäynnin ja opiskelun lisäämistä koululiikunnan kautta. Lisäksi Liike ry välitti liikuntavälineitä avustuskohteisiin eri yhteistyökumppaneiden avustamana. Liike ry:n toimintaajatus: Koululiikunta on lahja, joka tuo terveyttä, edistää joukkuehenkeä ja reilua peliä sekä luo onnistumisen iloa. Liike ry on suomalainen kansalaisjärjestö, joka tukee lapsia, teinejä ja aikuisia kehitysmaissa saavuttamaan YK:n Millenium tavoitteita koululiikunnan avulla. Koululais- ja opiskelijaliikunnan toimiala Koululais- ja opiskelijaliikunnan toimialan muodostavat Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry (LIITO), Koululiikuntaliitto (KLL), Suomen Ammatillisten oppilaitosten kulttuuri- ja urheiluliitto (SAKU), Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) ja Svenska Finlands Skolidrottsförbund (SFSI). Toimialan yhteisenä visiona oli liikunta osaksi oppimista, osaksi elämää ja yhteinen huolenaihe liikunnan huono tilanne suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Suomen Fysioterapeuttiliitto Suomen Fysioterapeuttiliiton kanssa tehtiin Pärnun kesäkurssiin liittyvää koulutusyhteistyötä. Suomen Leipätiedotus Suomen Leipätiedotuksen materiaalia ja Nauti vapaasti viljasta projektia esiteltiin Oulun opintopäivillä. Liikunnanopettaja lehdessä julkaistiin järjestön tuottamia ravitsemukseen liittyviä artikkeleita. Muut yhteistyökumppanit LIITO:n muita yhteistyökumppaneita olivat mm. Suomen Diabetesliitto, urheiluopistot, Kansanterveyslaitos, Työterveyslaitos, Suomen Syöpäyhdistys, Suomen Lääkäriliitto, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Suomen Vanhempainliito, Suomen Olympiakomitea, Lasten ja Nuorten Säätiö, Kainuun Etu Oy, Filha ry TALOUS Toimintavuoden talous perustui syyskokouksen hyväksymään budjettiin. Toiminta-avustukseen budjetoidun lisäyksen saamatta jääminen aiheutti heti alkuvuodesta budjetin kulujen ja tuottojen sopeuttamisen. Kulupuolelle paineita lisäsivät liikuntakasvatuksen teemavuoden rahoituksen saamatta jääminen ja opintopäivien jonkin verran budjetoitua pienempi tuotto. Tulot muodostuivat jäsenmaksuista, valtionavusta ja oman toiminnan tuotoista. Liiton rahavarat riittivät toiminnan pyörittämiseen eikä toimintasuunnitelmaa jouduttu budjettivajeiden vuoksi karsimaan. 16 Toimintakertomus 2004

Tavoite Keskeiset toimenpiteet Mittarit/Arviointi Vastuu

Tavoite Keskeiset toimenpiteet Mittarit/Arviointi Vastuu LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1. Liiton uuden strategian mukaiset valinnat 2. Vuoden 2016 toiminnan tärkeimmät tavoitteet Tavoite Keskeiset toimenpiteet Mittarit/Arviointi

Lisätiedot

3. Tehokas yhteiskunnallinen vaikuttaminen Tavoite Keskeiset toimenpiteet Mittarit/Arviointi Vastuu

3. Tehokas yhteiskunnallinen vaikuttaminen Tavoite Keskeiset toimenpiteet Mittarit/Arviointi Vastuu LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. Liiton uuden strategian mukaiset valinnat 2. Vuoden 2017 toiminnan tärkeimmät tavoitteet Tavoite Keskeiset toimenpiteet Mittarit/Arviointi

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI RINNAKKAISSEMINAARI 8: Rehtorin työnkuva, pätevyysvaatimukset ja opetusalan työaikajärjestelyt tulevaisuudessa Matti Lahtinen, OPH Kristiina Haavisto,

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Pasi Pitkänen 1.varapuheenjohtaja, edunvalvontavaliokunnan pj Marko Luostarinen 2. varapuheenjohtaja

Pasi Pitkänen 1.varapuheenjohtaja, edunvalvontavaliokunnan pj Marko Luostarinen 2. varapuheenjohtaja 1 YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN TARKOITTAMA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Toiminnan tavoitteena edunvalvonnan saralla oli pyrkiä kohti pitkän aikavälin tavoitetta saada Kuopioon Suomen parhaat yrittämisen olosuhteet.

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

Vuosikokouksen pöytäkirja

Vuosikokouksen pöytäkirja Vuosikokouksen pöytäkirja Lähettänyt Sivujen ylläpitäjä 07.08.2008 Viimeksi päivitetty 05.11.2009 PÖYTÄKIRJA 1(3) VUOSIKOKOUS Aika la 19.7.2008 klo 13.00-14.35 Paikka Iisalmi, hotelli-ravintola Seurahuone

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE

HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE 12.12.2008 2008 Opetushallitus Helsinki Nina Raki, Omnia Projektin organisaatio OHJAUSRYHMÄ (OPH, sidosryhmäedustajat) Koordinointi

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2015 Yleistä Vuosi 2015 oli pelastusliiton 86. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan työskentely. Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto

Eettisen toimikunnan työskentely. Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto Eettisen toimikunnan työskentely Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto Toimikunnan asema Toimikunnalla ei ole lakisääteistä asemaa Toiminta perustuu rehtorin päätökseen Toimikunnan tehtävä Eettisten asioiden

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010

Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010 Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Liikuntatieteellinen Seura ry. Yhdistyksen nimestä käytetään lyhennettä LTS. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Oikaristen sukuseura ry:n

Oikaristen sukuseura ry:n Oikaristen sukuseura ry:n toimintakertomus 2015 Kuva: Sirpa Heikkinen 2015 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 24.11.2015 Oikaristen 16-vuotias sukuseura toimi aktiivisesti. Seuran tavoitteena on

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

9. Syksyn seuraseminaari, HSRC ehdottanut ajankohdaksi 4.-5.9.2010

9. Syksyn seuraseminaari, HSRC ehdottanut ajankohdaksi 4.-5.9.2010 SSqL:n hallituksen kokous 7. / 2010 pöytäkirja AIKA 17.6.2010 torstai klo 17.30 20.30 PAIKKA Helsinki, SLU, Kunto kabinetti Läsnä Leo Hatjasalo pj. Lars Ekholm (esittelijä) Tomi Niinimäki Juha Sarlund

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Itä-Suomen Ammattitaito ry.

Itä-Suomen Ammattitaito ry. Itä-Suomen Ammattitaito ry. yhdistys perustettu vuonna 2003 toimialue: Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois- Karjalan ja Kainuun maakunnat jäseninä toimialueen merkittävimmät ammatillisen koulutuksen järjestäjät

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA Suomen kesäyliopistot r.y. Finlands sommaruniversitet r.f. The Association of Summer Universities in Finland Sisällysluettelo: Sivu 3 Kesäyliopiston

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

Liikkuva koulu. Hankkeesta ohjelmaksi 2012-2015

Liikkuva koulu. Hankkeesta ohjelmaksi 2012-2015 Liikkuva koulu Hankkeesta ohjelmaksi 2012-2015 11.9.2012 Mikä on Liikkuva koulu? YLE Keski-Pohjanmaa: http://yle.fi/uutiset/valitunneilla_peuhaus_kasvatt aa_lapsen_liikuntakakkua/6283397 Koulun liikuntaolosuhteiden

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

17.8.2015 PÄÄTÖSLUETTELO 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 10/2015

17.8.2015 PÄÄTÖSLUETTELO 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 10/2015 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 10/2015 Aika: Maanantai 17.8.2015 Kello 16:53-20:31 Paikka: Visamäki, Hämeenlinna Läsnä: Emma Heinänen, puheenjohtaja Lauri Säilä, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus Minna Leppänen avasi kokouksen klo 15:30 Ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1 Kokouksen avaus Minna Leppänen avasi kokouksen klo 15:30 Ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. IGS Finnish Chapterin perustamiskokous Aika: Keskiviikko 19.5.2010 klo 15.30 Paikka: Viapipe Oy, Vernissakatu 6, 01300 Vantaa 1 Kokouksen avaus Minna Leppänen avasi kokouksen klo 15:30 Ja toivotti läsnäolijat

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007 N:o 859 864 SISÄLLYS N:o Sivu 859 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta... 3867 860

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY SYYSKOKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 11.10.2014 klo 15:30 Paikka: Nuorisotalo, Toivakka Läsnä: Niina Ikonen Kirsi Hokkanen Juha Lampinen Heimo Nieminen Arto Virtanen Topi Saareleinen Hanna-Kaisa Mäki-Kulmala

Lisätiedot

OPI kurssin sisältö ja toteutus

OPI kurssin sisältö ja toteutus OPI kurssin sisältö ja toteutus tiedotustilaisuus palveluntuottajille 4.2.2015 Irja Kiisseli Suunnittelija Kuntoutusryhmä 2 Esitys sisältää OPI-kurssien taustaa Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Tietoa

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

SUOMALAISET MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 Koulutustutkimusfoorumin seminaari Ylijohtaja Petri Pohjonen Opetushallitus

SUOMALAISET MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 Koulutustutkimusfoorumin seminaari Ylijohtaja Petri Pohjonen Opetushallitus SUOMALAISET MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 Koulutustutkimusfoorumin seminaari 17.11.2011 Ylijohtaja Petri Pohjonen Opetushallitus Koulutustutkimusfoorumi Koulutustutkimusfoorumin tavoitteena on tiivistää

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. 14.12.2011 1 (5) Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.1011 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

KOKKOLAN SUUNNISTAJAT RY SYYSKOKOUS 30.11.2008 VESI-VEIJARI, HAKALAHDENKATU TERVETULOA

KOKKOLAN SUUNNISTAJAT RY SYYSKOKOUS 30.11.2008 VESI-VEIJARI, HAKALAHDENKATU TERVETULOA KOKKOLAN SUUNNISTAJAT RY SYYSKOKOUS 30.11.2008 VESI-VEIJARI, HAKALAHDENKATU TERVETULOA -------------------------------------------------------------------------------------------------- ESITYSLISTA 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä.

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Lisätiedot

SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 1. Yleistä Liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2017 hyväksyttiin syyskokouksessa 8.11.2016. Liiton tehtäviä ovat: - Esitysten ja

Lisätiedot

Jyrki Vihriälä / EduCluster Finland Oy / Kokkola Hyvät käytännöt seminaari, laatustrategian toimeenpanon tuki

Jyrki Vihriälä / EduCluster Finland Oy / Kokkola Hyvät käytännöt seminaari, laatustrategian toimeenpanon tuki Jyrki Vihriälä / EduCluster Finland Oy 11.12.2012 / Kokkola Hyvät käytännöt seminaari, laatustrategian toimeenpanon tuki OSALLISTUJILLE MAKSUTON KOULUTUS Opetushallituksen rahoittamaa osallistujille maksutonta

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät

Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät Koulutustutkimusfoorumin kokous 25.2.2015 Kari Nyyssölä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Koulutustutkimusfoorumi Koulutustutkimusfoorumi (KTF) on Opetushallituksen

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Toimintakertomus

Toimintakertomus Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 YLEISTÄ HALLITUS YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ Kokoukset Yhdistyksen jäsenet

Lisätiedot

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 13.11.2010 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 13.11.2010 klo 12.31 14.25 Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Vuosikokouspöytäkirja

Vuosikokouspöytäkirja Vuosikokouspöytäkirja RKL Naisten klubin vuosikokous 2012 Paikka: Aika: Läsnä: Hanasaaren kurssikeskus kokoustila Stig (2 krs.) lauantaina 17. marraskuuta 2012 klo 16.00 alkaen, Helena Railama, Marja Aaltonen,

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

Valiokunnan kokoonpano kaudella

Valiokunnan kokoonpano kaudella Valiokunnan kokoonpano kaudella 2016-2017 Kai Hildén Turku pj. Tuomas Eivola Tampere Marja Hongisto Turku Piritta Maja Kuortane Eino Styrman Helsinki Juha Viberg Kotka Avaintehtävät: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien mahdollisuudet lihavuuden ehkäisyssä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Opetusneuvos Marjaana Manninen,

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014 Aika 9.2.2014 klo 14.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00. ja esitteli vierailijan, Salon kyläasiamies

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY SYYSKOKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 19.10.2013 klo 15:00 Paikka: Paloisten koulukeskus, Toivakka Läsnä: Juha Lampinen Markus Mäki-Kulmala Topi Saarelainen Hanna-Kaisa Mäki-Kulmala Elias Mäki-Kulmala Niina Ikonen

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1.-2.12.2009 Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta 2 UUDISTUNEET AMMATILLISET

Lisätiedot

Tapani Saarinen toivotti syyskokoukseen osallistuneet johtokunnan puolesta tervetulleiksi ja avasi syyskokouksen klo 18:05.

Tapani Saarinen toivotti syyskokoukseen osallistuneet johtokunnan puolesta tervetulleiksi ja avasi syyskokouksen klo 18:05. Kangasalan Melojat ry TYÖJÄRJESTYS Kangasalan Melojien syyskokous Aika: 22.11.2016 klo 18:00 Paikka: Vesaniemen takkahuone, Kangasala 1 Kokouksen avaus Tapani Saarinen toivotti syyskokoukseen osallistuneet

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA LÄÄNI MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA 1999-2001 20.1.1999 20.9.1999 v. 1999 20.1.2000 20.9.2000 v. 2000 20.1.2001

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Avaussananat 3.11.2008. Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö Leena Nissilä. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Avaussananat 3.11.2008. Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö Leena Nissilä. Osaamisen ja sivistyksen asialla Avaussananat 3.11.2008 Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö Leena Nissilä Osaamisen ja sivistyksen asialla PERUSOPETUKSESSA TAPAHTUU Hallitusohjelma voimavaroja suunnataan erityisesti perusopetuksen

Lisätiedot

Laki. Lain soveltam isala. Opettajankoulutustehtävä. Ammatillisen opettajankoulutuksen jäljestäminen. Muu ohjaus ja kehittämisvastuu

Laki. Lain soveltam isala. Opettajankoulutustehtävä. Ammatillisen opettajankoulutuksen jäljestäminen. Muu ohjaus ja kehittämisvastuu EV 81/1996 vp - HE 49/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ammatillisesta opettajankoulutuksesta ja erliiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o

Lisätiedot

Kehittämisohjelma prosessina kunnan tasolla

Kehittämisohjelma prosessina kunnan tasolla Oulun kaupunki Opetustoimi Erityisen tuen keskus - 2008 Kehittämisohjelma prosessina kunnan tasolla Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 MAAHANMUUTTAJIEN

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Suomen geoteknillinen yhdistys - Finlands geotekniska förening r.y. Finnish Geotechnical Society

Suomen geoteknillinen yhdistys - Finlands geotekniska förening r.y. Finnish Geotechnical Society SGY Säännöt 1(5) Suomen geoteknillinen yhdistys - Finlands geotekniska förening r.y. Finnish Geotechnical Society SÄÄNNÖT 1 $ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen geoteknillinen yhdistys

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot