Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry:n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry:n"

Transkriptio

1 Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry:n TOIMINTAKERTOMUS 2005

2 LIIKUNNANOPETTAJA Koulupesis tarjoaaaa liikkumisen iloa 2/05 LIIKUNNANOPETTAJA Parkour on enemmän kuin urheilulaji 1/05 Terveystietoa oppimaan Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry LIITO LIIKUNNANOPETTAJA 3/05/05 Teknologia liikuntakasvatuksessasessa Teemana Terveystieto Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry LIITO Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry LIITO Sisältö Puheenjohtajan katsaus... 3 Järjestötoiminta... 5 Jäsenet... 8 Edunvalvonta ja koulupolitiikka... 8 Koulutus -Koulutus -toimikunta... 9 Tiedotus- ja markkinointi -tiedotustoimikunta Huomionosoitukset -Ansiomerkkitoimikunta Erillishankkeet ja työryhmät Kansainvälinen toiminta -kansainvälinen toimikunta Opiskelijatoiminta Yhteistyökumppanit Talous... 16

3 Puheenjohtajan katsaus Vuosi 2005 oli jälleen tehokas ja työntäyteinen vuosi LIITO:n toiminnassa. Monipuolista koulutusta järjestettiin eri puolilla Suomea, ja kansainvälisiin koulutuksiin osallistuttiin mm. Eestissä ja Islannissa. Tarkempi selvitys koulutustilaisuuksista koulutustoimikunnan yhteydessä. Terveystiedon aseman vakiinnuttaminen on ollut yksi LIITO:n painopistealue. Kysymyksiä ovat herättäneet opettajien pätevyysvaatimukset, tuntien sijoittelu eri vuosiluokille, opetuksen jakaminen eri aineiden opettajille, opetusvelvollisuus, sekä terveystieto tulevana yo-kirjoitusten reaalikokeena. Koulutuspäivät Helsingissä ja Kuopiossa, sekä Jyväskylän syysseminaari osoittivat jatkuvan lisäkoulutuksen tarpeellisuuden. Opetushallitus on lähettänyt kouluille mallikokeen kirjoituksiin valmistautumisen ohjeeksi. Lukion terveystiedon opetusvelvollisuus on sama kuin peruskoulussa, siis 23 h, kun se muissa reaaliaineissa on 21 h. Opetusvelvollisuudet ovat palkkaasioita, ja tämän vuoksi olemme lähettäneet OAJ:n neuvottelijoille useamman kirjelmän asian hoitamiseksi mahdollisimman pian. Tilanteesta on keskusteltu puheenjohtaja Kangasniemen, neuvottelupäällikkö Jäsken sekä työmarkkina-asiamiesten Kekin ja Pankkosen kanssa. Asiasta on kuulemma neuvoteltu useamman kerran Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kanssa pääsemättä kuitenkaan yksimieliseen ratkaisuun. Epäkohta olisi mahdollista korjata sopimuskauden aikana. Aineopettajaliitossa ovat erisuuret opetusvelvollisuudet herättäneet voimakasta mielipiteiden kuohuntaa. AOL:n syyskokous hyväksyi toimintasuunnitelmaansa maininnan eri aineiden opetusvelvollisuuksien tarkastelusta. Tämä herätti äidinkielen, matematiikan ja kieltenopettajat vaatimaan uutta kokousta tilanteen muuttamiseksi. Järjestetty kokous todettiin kuitenkin laittomaksi, mutta asioista kuitenkin keskusteltiin. Aineopettajien heikkous vaikuttaa on juuri siinä, että on monta aineryhmää ja kaikille on tärkeää vain oma etu. Aineopettajaliiton palkkatavoitteisiin OAJ:lle tulevalle neuvottelukierrokselle on liitetty mukaan myös terveystiedon opetusvelvollisuus. Toivottavasti asia ratkeaa kuitenkin jo ennen sitä. Yksi tulevaan palkkaukseen vaikuttava asia on TVA, eli työn vaativuuden arviointi. Tähän ollaan OAJ:ssä neuvottelemassa kriteereitä. Nyt ei siis arvioida yksittäisen opettajan työtä, vaan nimenomaan työn vaativuutta. Olemme laittaneet liikunnanopettajan työn vaatimukset tiedoksi neuvottelijoille, mutta voi olla että kriteerit tulevat olemaan samat kaikille opettajille. Näin ainakin epäili OAJ:n Pekka Pankkonen LIITO:n kerhojen koulutustilaisuudessa. Marraskuussa kävimme tapaamassa opetusministeri Kalliomäkeä. Käsittelimme liikunnan vähäistä määrää lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Keväällä lähetimme opetusministeriölle muutosesityksen lakiin ammatillisesta koulutuksesta ja lukiolakiin. Muutos koskee kohtaa, jossa säädetään, että liikunta ja terveystieto ovat vapaaehtoisia niille opiskelijoille, jotka 18 vuotta täytettyään aloittavat opiskelunsa. Kevään neuvottelujen jälkeen asiasta ei ole kuulunut mitään, ja nyt ministeri lupasi jouduttaa asian edistymistä. Keskustelimme myös korkean tason asiantuntijoista ja vaikuttajista koostuvan liikunnan neuvottelukunnan perustamisesta. Olisi tärkeää saada julkiseen keskusteluun liikuntakasvatuksen tärkeys ja yhteiskunnallinen merkittävyys. Erilaisista edunvalvonta-asioista tulee jatkuvasti kyselyjä. Hyvä niin, sillä sitä vartenhan meillä on oma liitto. Mutta kuten ennenkin olen todennut, niin kaikkiin asioihin emme voi vaikuttaa vaikka kuinka haluaisimme. Voimme antaa suosituksia, mutta emme määrätä. Ja vaikka moniin epäkohtiin puututaan, ne eivät suinkaan ratkea hetkessä, mutta työtä tehdään asoiden ratkaisemiseksi. Työssään tyytyväinen liikunnan- ja terveystiedon opettaja on paras kiitos myös LIITO:n toiminnalle. Kansainvälisen toiminnan uutena projektina on laadittu hankesuunnitelma liikunta- ja terveyskasvatuksen edistämiseksi Karjalan tasavallan kouluissa. Tarkoituksena olisi tuottaa materiaalia terveyskasvatuksen opettamiseen ja kouluttaa opettajia. Tutkitaan myös mahdollisuutta liikuntavälineiden hankkimiseen kouluille. Liiton edustajat ovat käyneet neuvottelemassa Kostamuksen ja Petroskoin opetusviranomaisten ja liikunnanopettajien kanssa. Kaksi liikunnanopettajaa Petroskoista osallistui Polvan kesäkurssiin ja he pitivät siellä demonstraation koripallon opetuksesta. Projektista on tehty aiesopimus, ja hankkeen laajuus riippuu rahoituksen järjestymisestä. Monipuolinen ja tehokas työ ei olisi onnistunut ilman toimiston uhrautuvaa panostusta liikunnan ja terveystiedon aseman parantamiseen. Suurkiitos toiminnanjohtaja Eva Laaksolle, Annelle ja Elinalle, sekä aktiivisille hallituksen jäsenille! Toimintakertomus

4 Ordförandets överblick Året 2005 var ett effektivt och arbetsfullt år för Gymnastiklärarförbundet. Det ordnades mångsidiga skolningstillfällen runtom i landet. Vid internationella skolningsdagarna i Estland och Island fanns också deltagare från Finlands Gymnastiklärarförbund. Närmare redovisning från dessa skolningsdagar ger skolningskommittèen. Tyngdpunkten för GLF har varit att fastställa hälsokunskapens ställning. Frågor om lärarnas kompetenskrav, undervisningstimmarnas spridning på olika årsklasser, undervisningens delande med olika ämneslärare, undervisningsskyldighet samt hälsokunskapens framtid som realämne vid studentskrivningarna. Skolningsdagarna i Helsingfors och Kuopio samt höstseminariet i Jyväskylä påvisade att behovet av regelbunden tilläggsskolning finns. Undervisningsministeriet har skickat till skolorna modellprov av hälsokunskap för att underlätta förberedelserna till studentskrivningarna. Undervisningsskyldigheten i hälsokunskap i gymnasiet är samma som i grundskolan nämligen 23 timmar emedan den är 21 timmar i övriga reala ämnen. Det är en lönefråga och därför har vi skickat flera brev angående undervisningsskyldighetens storlek till lärarnas fackorganisation. Vi har diskuterat med ordförande Kangasniemi, förhandlingsordförande Jäske samt med arbetsmarknadsjuristerna Kekin och Pankkonen. Vi har underhandlat även med den kommunala arbetsmarknadsorganisationen utan att det lätt till något resultat. Vi hoppas på att kunna rätta till problemet så fort som möjligt. Inom ämneslärarförbundet har har undervisningsskyldighetens storlek väckt starka åsikter. Vid deras höstmöte godkändes årsplaneringens punkt om tillsyning av de olika ämnens undervisningsskyldigheters storlek. Detta väckte motstånd från modersmåls-, matematik- och språklärarna vilka krävde ett nytt höstmöte. Nya mötet blev ogiltigförklarat men diskussioner pågicks. Ämneslärarnas svaghet syns i deras splittring i många ämnesgrupper och alla håller på sin egen fördel. I lärarnas fackförbunds kommande förhandlinsomgång har det tillagts om lönefrågan i hälsokunskapens undervisningsskyldighet. Vi hoppas ändå på en lösning före det. En sak som inverkar på lönen är förmätningen av arbetets krav. Lärarnas fackförbund håller på att sätta kriterier på detta. Det gäller alltså inte den enskilda lärarens arbete utan arbetets krävande natur. Vi har meddelat gyymnastiklärarnas arbetskrav åt förhandlarna. Lärarnas fackförbundets Pekka Pankkonen misstänkte ändå att kriterierna kommer att vara lika för alla lärare. I november hade vi möte med undervisningsminister Kalliomäki. Då behandlades gymnastikens få timantal i gymnasiet och i yrkesskolan. På våren skickade vi ett ändringsförslag till lagen om yrkesskolutbildning och till gymnasielagen åt undervisningsministern. Ändringen angick den del av lagen som skriver att för de som börjar studera 18 år fyllda är gymnastik och hälsokunskap frivilligt. Minsistern lovade då skynda på ärendet. Vi diskuterade också om att grunda en gymnastikens förhandlingskommittèe som skall bestå av sakkunniga och verksamma medlemmar av hög nivå. Det skulle vara viktigt att få med i den offentliga diskussionen betydelsen av gymnastikuppfostran och dess inverkan på samhället. Det kommer många frågor till oss om intressebevakning vilket är bra. Därför har vi ju ett eget förbund. Tyvärr kan vi inte ändra på alla saker fast vi skulle vilja det. Vi kan ändast ge förslag och rekommendera men inte bestämma. Vi försköker lösa problemen men det tar tid. En gymnastik- och hälsolärare som är nöjd i sitt arbete är det bästa tack förbundet kan få för sina aktioner. Ett nytt internationellt projekt är planeringen av att befrämja gymnastik- och hälsofostran i de Karelska skolorna. Tanken är att tilldela material och redskap för undervisning och att skola lärare. Representanter för förbundet har varit till Kostamus och Petroskoi för att diskutera med undervisningsministeriet och gymnstiklärarna där. Två gymnastiklärare från Petroskoi deltog i sommarlägret i Polva och höll en demonstration om korgboll. Projektets utbredning beror på finansiernigen. Ett effektivt och mångsidigt arbete skulle inte ha lyckats utan kanslipersonalens engagerande i att befrämja gymnastik- och hälsokunskap. Ett stort tack till verksamhetsledare Eva Laakso, Anne och Elina samt alla aktiva förbundsmedlemmar! 4 Toimintakertomus 2005

5 J Järjestötoiminta Kevätkokous Liiton kevätkokous pidettiin opintopäivien yhteydessä Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä. Liiton toimintakertomus vuodelta 2004 hyväksyttiin. Todettiin tilintarkastajien lausunto ja vahvistettiin liiton tilinpäätös, mikä osoitti ylijäämää 1.556,04 euroa. Hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille myönnet tiin tili- ja vastuuvapaus. Hallituksesta olivat erovuorossa varsinaisista jäsenistä Terhi Huovinen (hallituksessa 2 v.), Kenneth Karlsson (hallituksessa 2 v.), Marja-Sisko Luode (hallituksessa 6 v.), Ann-Christine Stenbacka (hallituksessa 6 v.) sekä varajäsenistä Jonne Karanko (hallituksessa 4 v.). Varsinaisiksi jäseniksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle hallitukseen valittiin Terhi Huovinen, Kristiina Tuhkanen, Alex Miettinen ja Arto Mäkipelto sekä varajäseneksi Jonne Karanko. Liiton tilintarkastajiksi valittiin Tilintarkastusrengas Oy Helsingistä (nimettynä tilintarkastajana Kai Salmivuori) ja voimistelunopettaja Ossi Mikkonen Kouvolasta. Varatilintarkastajiksi valittiin Seppo Pitkänen Helsingistä ja Kalevi Salo Helsingistä. Syyskokous Liiton syyskokous pidettiin kerhojen koulutuspäivän yhteydessä. Syyskokous vahvisti toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle Jäsenmaksuihin ei esitetty muutoksia ja ne vahvistettiin vuodelle 2006 seuraavasti: Täysjäsenet Vuodessa: Jäsenmaksu sisältäen: - Liikunnanopettaja -lehden 56 Jäsenmaksu sisältäen: - Liikunnanopettaja -lehden - Liikunta & Tiede -lehden 79 Jäsenmaksu sisältäen: - Liikunnanopettaja -lehden - Liikunta & Tiede -lehden - Koululiikunta -lehden 94 Opiskelija-, tiedotus-, eläkeläisjäsenet, äitiyslomalaiset, hoitovapaalla olevat, työttömät Jäsenmaksu sisältäen: - Liikunnanopettaja -lehden 34 - Liikunta & Tiede -lehden 46 Jäsenmaksu sisältäen: - Liikunnanopettaja -lehden - Liikunta & Tiede -lehden - Koululiikunta -lehden 60 (sis. KLL:n ilmoittaman korotuksen) Samassa taloudessa asuvista toisen jäsenmaksu 40 - ei sisällä lehtiä eikä jäsenpostia Toimintakertomus

6 Liiton hallitus ja toimisto Hallitus on kokoontunut toimintakauden aikana seitsemän ker taa. Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin seuraavasti: varsinaiset jäsenet: Arja Jääskeläinen (7), Kristiina Hannula (ent. Tuhkanen) (5), Terhi Huovinen (5), Ranja Kovalainen (6), Alex Miettinen (6), Jari Moberg (4), Arto Mäkipelto (6), Olli Paakkari (4), Outi Palkama (6), varajäsenet: Jonne Karanko (6), Riitta Pääjärvi-Myllyaho (6) sekä opiskelijoiden edustajat Mirva Saarinen (6) ja Jarno Purtsi (5). Hallitus on pitänyt yhden viikonloppusuunnitteluseminaarin. Muut hallituksen kokoukset on pidetty arki-iltaisin Akavatalossa. Hallituksen kokoussihteerinä on toiminut Eva Laakso. Hallitukselle esitettävät asiat on valmisteltu seuraavissa toimikunnissa: Ansiomerkkitoimikunta Pj. Otso Vilhunen, varapj. Kalevi Salo Jäsenet: Kalevi Salo, Ulla Salojärvi, Kenneth Karlsson, Eva Laakso Edunvalvonta-, talous ja toimistotoimikunta Pj. Arja Jääskeläinen Jäsenet: Terhi Huovinen, Alex Miettinen, Jari Moberg, Kristiina Hannula, Eva Laakso Kansainvälinen toimikunta Pj. Kenneth Karlsson, varapj. Jonne Karanko Jäsenet: Jonne Karanko, Arto Mäkipelto, Riitta Pääjärvi-Myllyaho, Eva Laakso Koulutustoimikunta Pj. Jari Moberg Jäsenet: Terhi Huovinen, Ranja Kovalainen, Alex Miettinen, Olli Paakkari, Outi Palkama, Jarno Purtsi, Mirva Saarinen, Eva Laakso Opintopäivätoimikunta Pj. Arto Mäkipelto Jäsenet: Jari Moberg, Riitta Pääjärvi-Myllyaho, Eva Laakso & koulutustoimikunta, Jorma Hyytiä, Annu Ridanpää-Taittonen (Kuortaneen Urheiluopiston edustajat), Seija Tanhuanpää (Seinäjoen kerhon edustaja) Pedagoginen & Työsuojelutoimikunta Pj. Kristiina Hannula (ent. Tuhkanen) Jäsenet: Ranja Kovalainen, Alex Miettinen, Jari Moberg, Arto Mäkipelto, Outi Palkama, Eva Laakso Tiedotus- markkinointi- & jäsenhankintatoimikunta Pj. Terhi Huovinen Jäsenet: Jonne Karanko, Olli Paakkari, Jarno Purtsi, Mirva Saarinen, Eva Laakso ja muiden toimikuntien jäsenet etäjäseninä Erillistyöryhmät Liikunnan ja Terveystiedon tukiryhmä (kerran vuodessa) Bryggare Arto, Haukilahti Timo, Helin Pertti, Homén Carl-Olaf, Laakso Lauri, Laitinen Timo, Mäki Martti, Palvalin Kauko, Pietilä Matti, Saarikangas Martin, Segercrantz Tuula, Simonen Olli, Uotila Kari, Vahasalo Raija + hallituksen jäsenet Eläkeläistyöryhmä Tuire Auhto, Kalevi Salo, Helena Rahnasto, Pertti Helin, Tytti Luukko, Jussi Luukko, Otso Vilhunen, Arja Jääskeläinen, Eva Laakso Ammatillisen peruskoulutuksen työryhmä Arja Jääskeläinen, Alex Miettinen, Marit Heikura, Tuula Segercrantz, Soila Saarnio, Soili Myllyniemi, Eva Laakso 6 Toimintakertomus 2005

7 Liiton toimistossa työskentelivät Eva Laakso (toiminnanjohtaja) ja toimistossa Anne Virolainen ja Elina Laakso. Kirjanpitopalvelut ostettiin SLU:n hallintopalveluyksiköltä. Liikunnanopettajayhdistykset ja -kerhot Espoon Liikunnanopettajakerho Etelä-Karjalan Liikunnanopettajat ry. Finlands Svenska Gymnastiklärarförbund Helsingin Seudun Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry. Hyvinkään Seudun Liikunnanopettajakerho Hämeenlinnan Seudun Liikunnanopettajat ry. Jyvässeudun liikunnan ja terveystiedon opettajat ry. Kainuun Liikunnanopettajat ry. Kuopion seudun liikunnanopettajat Kymenlaakson liikunnan ja terveystiedon opettajat Lahden Liikunnanopettajat ry. Lapin Liikunnanopettajat ry. Lohjan Liikunnanopettajakerho Länsi-Pohjan Liikunnanopettajakerho Mikkelin Seudun Liikunnanopettajakerho Oulun Seudun Liikunnan- ja Terveystiedon opettajat ry. Pohjois-Karjalan Liikunnanopettajat ry. Porvoon Seudun Liikunnanopettajat ry. Riihimäen Seudun Liikunnanopettajakerho Salon Seudun Liikunnanopettajat ry. Satakunnan Liikunnanopettajat ry. Savonlinnan seudun liikunnanopettajat ry. Seinäjoen Seudun Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat Tampereen Seudun Liikunnan- ja Terveystiedon Opettajat ry. Turun Liikunnanopettajat ry. Vaasan Liikunnanopettajat ry. Liikunnanopettajakerhojen kanssa tehtiin yhteistyötä erityisesti koulutusasioissa. Edunvalvonta-asioista kerhojen edustajille järjestettiin koulutustilaisuus syyskokouksen yhteydessä OAJ-Akava talossa Helsingissä. Koulutukseen osallistuvien oli mahdollista osallistua myös samaan aikaan Messukeskuksessa oleville Kauneus ja Terveysmessuille. Toimintakertomus

8 J Jäsenet Liittoon liittyi toimintavuoden aikana 47 uutta jäsentä (v jäsentä), joista opiskelijajäseniä oli 16 (v opiskelijajäsentä). Liitosta erosi 42 jäsentä (v jäsentä), joista eläkkeelle siirtymisen vuoksi eronneita oli 26 (vuonna jäsentä). Lisäksi vuoden lopussa 27 henkilöä on erotettu hallituksen päätöksellä maksamattoman jäsenmaksun vuoksi (v jäsentä). Hallituksen opiskelijajäsenet ovat toimineet yhdyshenkilöinä Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnassa opiskelevien ja liiton välillä. Liiton jäsenmäärä oli vuoden 2005 päättyessä 1292 jäsentä, joista täysmääräistä jäsenmaksua maksavia oli 899 ja opiskelija-, tie do tus- eläkeläis-, äitiyslomalais- tai työttömän jäsenmaksua maksavia 356. Jäsenmaksusta vapautettuja oli 37. Edunvalvonta ja koulupolitiikka Hallitus ja pedagoginen / työsuojelutoimikunta Edunvalvonta ja työsuojelutoimikunnassa valmistellaan edunvalvonta- ja koulupolitiikkaan liittyviä kysymyksiä. Toimintasuunnitelman mukaiset edunvalvonnan ja koulupolitiikan tavoitteet ja toiminta niiden saavuttamiseksi olivat: Lakien ja asetusten toteutumisen seuranta Erityisesti opettajan pätevyyksiin, ja lukion liikunnan jaksottamiseen liittyviä kysymyksiä on seurattu ja niistä on keskusteltu päättäjien kanssa. Terveystieto-oppiaineen aseman vakiinnuttaminen reaaliaineena ja yo-tutkinnon osana Terveystiedon työryhmän perustamisesta tehtiin päätös. Työryhmä aloittaa toimintansa vuoden 2006 kevään aikana. Liiton terveystiedon koulutuksissa on jäsenille tiedotettu terveystieto ainereaalissa aiheesta. Opetussuunnitelmien noudattamisen seuranta kunta- ja koulukohtaisissa suunnitelmissa Asiaa on seurattu lähinnä jäseniltä liittoon tulleiden yhteydenottojen pohjalta. Liiton jäsenten tukeminen pedagogisissa ja arviointiin liittyvissä kysymyksissä Vastauksia ja kannanottoja vuoden aikana jäsenistöltä tulleisiin lukuisiin kysymyksiin on annettu mm. seuraavista aiheista: liikunnasta kieltäytyjät vinkkejä tunneille, arviointi, lukion terveystiedon kurssien sijoittelu sekä ohjeita lukion kurssien osalta (vanhat tanssit) Lausuntojen antaminen edunvalvonta-asioissa Liitto on antanut lausuntoja lukuisiin liikuntaa ja terveystietoa koskeviin edunvalvonnallisiin kysymyksiin, joista luettelo jäljempänä. Tuntijakopäätösten vaikutusten seuranta Liikunnan ja terveystiedonopettajan toimenkuvan selkiyttäminen Työn vaativuustekijöistä on annettu lausunto ja asiasta on keskusteltu OAJ:n sekä muiden aineopettajajärjestöjen edustajien kanssa. Opetusolosuhteiden ja työsuojelullisten asioiden kehittäminen erityisesti turvallisuusriskien ehkäiseminen opettajan ja oppilaan työskentelyssä Opetusolosuhteista ja työturvallisuudesta on hallituksen kokouksissa keskusteltu ja mietitty parannusehdotuksia, mm. liikunnanopetuksen ryhmäkoot ja meluhaitat. Liikunnanopettajakerhojen ja yhdistysten kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen Kerhojen koulutuspäivän teema oli opetusalan palkkausuudistus. Päivän aikana keskusteltiin myös terveystiedon opetusmateriaalin keräämisestä yhteistyössä uusituille nettisivuille. Asian kehittelyä jatketaan. Seuraaviin asioihin on annettu liiton kannanotto, lausunto tai hankittu muu selvitys: Terveystiedon opetusvelvollisuus Liitto on toimintavuoden aikana useasti (ensimmäisen kerran 15.2.) tiedustellut asiaa OAJ:lta ja saanut kirjallisen 8 Toimintakertomus 2005

9 vastauksen. OAJ:n vastaus terveystiedon opetusvelvollisuuteen on julkaistu mm. Liikunnanopettaja lehdessä 2/05. OAJ:n vastaus ei ole tyydyttänyt hallitusta ja asiaa hoidetaan edelleen. Liikunnanopettajan opetusvelvollisuus ammatillisessa koulutuksessa Esitys asiasta lähetetty OAJ:lle Asian jatkokeskustelut siirtyivät vuoden 2006 puolelle. Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta ( 12) sekä lukiokoulutuksesta ( 7) Liitto on 1.3. lähettänyt opetusministeriöön esityksen ko. lakipykälien sanamuodon muuttamiseksi. Opetusministeriöstä on kaksi kertaa tiedusteltu asian etenemistä ja asiasta on keskusteltu myös opetusministeri Antti Kalliomäen kanssa pidetyssä neuvottelussa Liikunnanopettajan työnkuva Lausuntoja liikunnanopettajan työnkuvasta ja vaativuustekijöistä on annettu mm. tapaturmavakuutuspäätöksiin sekä verotuskäytäntöön vaikuttamisessa (ammattiin liittyvien hankintojen hyväksyminen verotuksessa vähennyskelpoisiksi). Opettajan palkan muodostuminen kunnallisella puolella (ent. C-palkkaluokat) Lausunto ja esimerkkilaskelma on julkaistu Liikunnanopettaja lehdessä 4/05 sekä liiton Liikunnanopettajan työn vaativuutta nostavat tekijät TVA Liikunnanopettajan työnvaativuutta nostavia tekijöitä koskeva kirjelmä on lähetetty OAJ:lle Hollannin opetusministerille vetoomus liikuntatuntimäärien säilyttämiseksi Pyyntö kirjelmän lähettämiseksi on tullut EUPEA:n kautta kaikille jäsenmaille ja vastaus liiton kirjeeseen saatiin Hollannin opetusministeriltä Liikunnanopettajan välituntivalvonta Liikuntatiloihin liittyviä lausuntoja Liikuntatuntien pituuteen ja sijoitteluun liittyviä lausuntoja Liikunnanopettajan vastuukysymyksiin liittyviä lausuntoja Kaikille avoin liikunta Opetusministeriön työryhmän muistio - liiton lausunto Lupa kuulua, lupa näkyä SLU:n työryhmän muistio - liiton lausunto Pedagogisen/työsuojelutoimikunnan työtä johti Kristiina Hannula. Koulutus -Koulutustoimikunta Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry:n vuoden 2005 koulutustarjonnassa huomioitiin mm. kurssien palautteet, opettajakunnalta tulleet muut toiveet sekä koulutustoimikunnan uudet ideat. Vuoden 2005 kurssitarjonnan suunnittelua ovat ohjanneet uudet opetussuunnitelmat, terveystieto sekä opintopäivien teema kunto ja terveys. Opintopäivien suosituimpia sisältöjä tarjottiin yhden päivän koulutuksina syyskaudella, mm. Pilates sekä Etnobik-tanssit, johon yhdistettiin myös suosittu Showtanssi. Koulutuksen tavoitteena oli esitellä uusien sekä vanhojen liikuntamuotojen sovellutuksia koululiikuntaan. Terveystiedon opetukseen ja sisältöihin liittyvä koulutus huomioitiin erityisesti toimintavuoden koulutustarjonnassa. Terveystiedon teemapäiviltä Helsingistä ja Kuopiosta sekä terveystiedon opintopäiviltä Jyväskylästä saatiin yhteensä noin 150 osallistujalta koulutuksen sisältöjen edelleen kehittämiseen arvokasta tietoa. Palautteet terveystiedon koulutuksista ovat olleet positiivisia ja koulutus koettiin tarpeelliseksi. Koulutuksen onnistumiseen on vaikuttanut yhteistyöverkosto, jonka kautta luennoitsijoiksi on saatu hyviä terveystiedon asiantuntijoita sekä kentältä että eri organisaatioiden piireistä. Koulutustoimikunnan järjestämät ammatilliset täydennyskoulutustapahtumat sijoittuivat viikonloppuihin jäsentemme toivomusten mukaisesti. Saadun palautteen perusteella aihe- ja ohjaajavalinnat olivat onnistuneita ja kursseista saatu hyöty koettiin myös ammatin kannalta tarpeelliseksi. Koulutusten hajauttamista eri puolille Suomea toteutettiin mahdollisuuksien mukaan. Hajauttamista tullaan jatkamaan, vaikka koulutuspaikkoina jotkut isommat kaupungit vetävät muita paremmin kurssilaisia sekä luennoitsijoiden saatavuus on parempi isommissa kaupungeissa. Koulutustapahtumien hajauttaminen ympäri Suomea, lähemmäksi jäsenkenttää on liiton tarjoama palvelumuoto aktiivisille jäsenilleen sekä aktiivisesti toimiville liikunnanopettajakerhoille. Koulutusyhteistyö Jyväskylän yliopiston, Eestin liikuntakasvatusliiton, Puolustusvoimien, lajiliittojen, liikuntaseurojen, kentällä toimivien opettajien, liikunnanopettajakerhojen sekä muiden sidosryhmien kanssa toimi hyvin vuonna Toimintakertomus

10 Opintopäivät Opintopäivien teemana oli Kunto ja Terveys - koululiikunnan ja terveystiedon haasteet, ja teema oli huomioitu sekä luennoissa että demonstraatioissa. Myös uusia tuulia jäsenten kokeiltavaksi oli ohjelmaan sisällytetty. Opintopäivät järjestettiin yhteistyössä Suomen Urheiluopiston sekä Lahden seudun liikunnan- ja terveystiedon opettajat ry:n ja Kymenlaakson liikunnanopettajat ry:n kanssa. Polvan kansainvälinen kesäkurssi Polvan kansainväliselle kesäkurssille osallistui nelisensataa liikunnanopettajaa, joista n. 300 oli virolaista, 30 suomalaista ja muut eri puolilta Eurooppaa sekä joitakin osallistujia ja kouluttajia Kanadasta, Japanista sekä Yhdysvalloista. Liitto oli kutsunut mukaan Petroskoista kaksi liikunnanopettajaa, joista toinen toimi kurssilla myös kouluttajana. Kutsu liittyi Karjalan tasavallan liikunnanopettajien kanssa käynnistettävään yhteistyöhön. Puitteet Polvassa olivat erinomaiset ja virolaiset liikunnanopettajat olivat hoitaneet järjestelyt hyvin. Suomen ja Viron 10 vuotta kestänyt yhteistyö huomioitiin avajaistilaisuudessa. Liiton entiselle puheenjohtajalle Pertti Helinille, nykyiselle puheenjohtajalle Arja Jääskeläiselle sekä toiminnanjohtaja Eva Laaksolle luovutettiin Viron opetusministerin kunniakirjat. Suomen opetusministerille Antti Kalliomäelle luovutettiin vastaava kunniakirja eduskunnassa järjestetyn tapaamisen yhteydessä. Terveystiedon teemapäivät Helsingissä sekä Kuopiossa Terveystiedon teemapäivien Miten toteutan lukion terveystiedon kurssit sisältö ja luennoitsijat saivat osallistujilta hyvän palautteen. Erityisesti opettajien (liikunnan, biologian ja maantiedon, psykologian) esittelyt kurssien omista toteutuksista otettiin hyvin vastaan. Kerhojen koulutustilaisuus Helsingissä Kerhojen koulutustilaisuudessa käsiteltiin mm. palkkausjärjestelmän uudistamista, mistä aiheesta alusti Pekka Pankkonen Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:stä. Syysseminaari Jyväskylässä Syysseminaari järjestettiin Jyväskylässä yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan kanssa yhteistyössä. Luennoitsijat ja luentojen sisällöt saivat hyvän palautteen osallistujilta. Seminaariin osallistujille oli varattu mahdollisuus osallistua myös Liikunnan perinteisiin tanssiaisiin. Liiton järjestämä täydennyskoulutus / kouluttajat / osallistujamäärät Kunto ja terveys opintopäivät Suomen Urheiluopistolla, Vierumäellä, 320 osallistujaa ja 15 kouluttajaa Terveystiedon teemapäivä Helsingissä, 60 osallistujaa, kouluttajina Harri Vertio, Heidi Peltonen, Eeva-Liisa Ryhänen, Timo Renfors, Sari Penttilä, Pirjo Orkovaara, Timo Parkkinen Polvan kansainvälinen kesäkurssi , Viro, Polva, osallistujia 400, joista suomalaisia 30. Kouluttajat Virosta, Suomesta, Japanista, Kanadasta, Yhdysvalloista, Italiasta, Saksasta Soveltavan liikunnan kurssi 3.9. Oulussa, 14 osallistujaa, kouluttajana Terhi Huovinen Terveystiedon teemapäivä Kuopiossa, 25 osallistujaa, kouluttajina osittain samat kuin Helsingin teemapäivässä (Harri Vertion tilalla Heikki Pekkarinen). Etnobikia ja Show-tanssia Helsingissä, 16 osallistujaa, kouluttajina Katia Enbuske (Etnobik) ja Piia Koskela (Showtanssi). Pilates kurssi Lahdessa, 15 osallistujaa, kouluttajana Tarja Inovaara Vanhat Tanssit Turussa, 20 osallistujaa, kouluttajana Tytti Luukko Terveystiedon Opintopäivät Jyväskylässä, 50 osallistujaa, luennoitsijat Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitokselta Lasse Kannas, Raili Välimaa, Jorma Tynjälä, Jarmo Liukkonen, psykologian laitokselta Marja Kokkonen, Kilpisen koulusta Sami Kalaja sekä Tekry:stä Tuula Segercrantz. Koulutustoimikunnan työtä johti Jari Moberg. 10 Toimintakertomus 2005

11 Tiedotus- ja markkinointi -tiedotustoimikunta Toimikunnan tavoitteet ja työskentelytavat 2005 Tiedotus- ja markkinointitoimikunnan keskeisiä tavoitteita vuodelle 2005 olivat LIITO ry:n verkkosivujen uudistaminen, Liikunnanopettaja-lehden kehittäminen saadun palautteen pohjalta, liikunnan ja terveystiedon esillä pitäminen julkisessa keskustelussa sekä uusien varainhankintakeinojen etsiminen ja uusien jäsenten saaminen LIITO ry:n toimintaan. Toimikunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa, joista toinen oli puhelinkokous matkakustannusten ja ajan säästämiseksi. Kokousten välillä toimikunta vei asioita eteenpäin sähköpostin avulla. LIITO ry:n verkkosivut Liiton uusia verkkosivuja työstettiin vuoden mittaan ja ne saatiin toimintaan marraskuussa 2005 uudessa osoitteessa www. liito.fi. Vain jäsenille -tiedoston sisällön tuottaminen tapahtuu kevään 2006 aikana. Tiedotus- ja markkinointitoimikunta vastasi hallituksen ohjauksessa sivujen sisällöstä. Sivujen teknisestä toteutuksesta vastasi Prismasonic Oy:stä Marno Hanttu. Ulkoasun suunnitteluun osallistui Liikunnanopettaja lehden graafinen suunnittelija Nina Karjalainen Kajaanin Offsetpaino Oy:stä. Verkkosivujen uudistamisen keskeisenä ajatuksena oli sivujen helppokäyttöisyyden ja informatiivisuuden parantaminen. Liikunnanopettaja -lehti Liikunnanopettaja -lehti ilmestyi neljä kertaa. Lehden sisällöstä vastasi hallituksen nimeämä toimituskunta. Lehden ilmoitusmyynti sekä taitto- ja painotyö ostettiin ulkopuolisena palveluna. Lehden teemoja vuonna 2005 olivat Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuoden arviointi sekä teknologia liikuntakasvatuksessa (1/05), liikunnanopettajuus ja kestävä kehitys (2/05), terveystieto (3/05) sekä hyvinvointi (4/05). Erityisesti terveystieto-teemanumerosta tuli lukijoilta laajasti kiitosta. Lehti on vakiinnuttanut asemansa tasokkaana liikunnan ja terveystiedon ammatillisena tiedotus- ja keskustelufoorumina. Julkisen keskustelun virittäminen Liikunnan ja terveystiedon opetus kouluissa on näkynyt jonkin verran julkisessa keskustelussa. Valtakunnallisissa ja paikallisissa lehdissä on julkaistu lukuisia LIITO ry:n jäsenten kirjoituksia, jotka ovat kirvoittaneet myös muita ottamaan kantaa oppiaineiden merkityksestä. Pääsääntöisesti kirjoittelu on ollut oppiaineidemme kannalta myönteistä ja asiallista huonot koululiikuntakokemukseni -tyyppistä kirjoittelua mediassa on näkynyt vähemmän. Kirjoittelun pohjalta näyttäisi siltä, että julkisessa keskustelussa koululiikunta ja terveystieto mielletään ainakin jossakin määrin merkityksellisiksi väestön terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä. Merkittävä julkisen keskustelun avaus vuonna 2005 oli TV 2:ssa LIITO ry:n aloitteesta käyty liikuntakasvatusta käsittelevä Suuri juniori-ilta keskustelu. Keskustelussa liittoamme edusti puheenjohtaja Arja Jääskeläinen. Muu tiedotus- ja markkinointitoiminta LIITO ry:n toimintaa markkinoitiin Jyväskylän liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnassa sekä Vaasan opettajakoulutusyksikössä opiskeleville. Koulutuksiin osallistuneille sekä materiaalitilauksia tehneille ei-jäsenille lähetettiin tietoa liiton jäsenyydestä. Uusia jäseniä saatiin 47 ja eronneita oli 42. Toiminnasta tiedottaminen potentiaalisille uusille jäsenille eli kaikille liikunnan ja terveystiedon opettajina toimiville on haaste edelleen vuonna Varainhankintaa tehtiin ilmoitusmyynnin lisäksi opetusmateriaalin myynnillä. Yhteistyökumppanien mukana olo opintopäiville ja terveystiedon syysseminaarissa toivat lisätuottoa liitolle. Hätäensiapukoulutussuunnitelmat tuottivat loppuvuodesta myös sopimuksen liiton varainhankintaan. Tiedotus- ja markkinointitoimikunnan työtä johti Terhi Huovinen. Toimintakertomus

12 HHuomionosoitukset -Ansiomerkkitoimikunta Kevätkokouksessa jaettiin seuraavat huomionosoitukset: Kultainen plaketti Vuoden liikunnanopettaja Liiton kunniajäsenet Heimo Nupponen, Jyväskylä Jukka-Pekka Sarkkinen, Tampere Tuula Eloranta, Jyväskylä Ulla Syrjävaara, Lahti Liiton ansiomerkit Vuoden terveystiedonopettaja Ahlqvist Hannele Ismo Lehtinen, Helsinki Hirvonen Helinä Karjalainen Marja Vuoden 2004 koululaisliikkuja Leppänen Eira Pyry Ahokas, Tampere Luode Marja-Sisko Stenbacka Ann-Christine EKoululais- ja opiskelijaliikunnan toimialan yhteistyö Erillishankkeet ja työryhmät Koululais- ja opiskelijaliikunnan toimialan järjestöjen kanssa jatkettiin yhteistyötä Liikunta osaksi oppimista yhteisellä teemalla, jota eri kannanotoissa tuotiin esiin. SLU:n ohjelmatyöhön ja strategiaan otettiin kantaa ja pyydettiin huomioimaan koululais- ja opiskelijaliikuntajärjestöjen rooli suomalaisessa liikuntakulttuurissa ja kaikissa SLU:n liikuntapoliittisissa ohjelmissa. Eläkeläistyöryhmä liitoseniorit Ryhmä kokoontui yhden kerran ja kokouksessa laadittiin tarkennettu suunnitelma vuoden 2005 toiminnalle. Suunnitelman mukaisesti toteutettiin patikointiviikko Lapissa Leena Jääskeläisen organisoimana ja vetämänä. Teatteriesityksestä Viimeinen sikari pääsi lokakuussa nauttimaan parikymmentä liitosenioria. Toimintaa jatketaan ja kehitetään edelleen saatujen kokemusten pohjalta. Ammatillisen peruskoulutuksen työryhmä Työryhmä kokoontui yhden kerran ja tapaamisessa jatkettiin keskustelua liikunnan ja terveystiedon ongelmien kartoituksessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Asioita otettiin esille myös opetusministerin tapaamisessa Opetusministeriölle jätettiin maaliskuussa aloite lain ammatillisesta peruskoulutuksesta 12 sanamuodon liikunta ja terveystieto ovat vapaaehtoisia opiskelijalle, joka opiskelun aloittaessaan on täyttänyt 18 vuottta. Lakitekstin muutostoiveesta keskusteltiin myös opetusministerin kanssa. Lukiolain 7 :ssä on vastaava sanamuoto ja esitys koski myös lukiolain ko. kohtaa. Ammatillisen koulutuksen liikunnanopettajan opetusvelvollisuusasia nostettiin esille. 12 Toimintakertomus 2005

13 Kansainvälinen toiminta -kansainvälinen toimikunta Kansainvälinen yhteistyö käsitti vakiintuneita toimintamuotoja, mm. pohjoismainen yhteistyö NIS:n kautta, Viron ja muiden Baltian maiden kanssa tehtävä yhteistyö sekä EUPEA-yhteistyö. Liikunta- ja terveyskasvatusyhteistyön kehittäminen Karjalan tasavallassa yhdessä paikallisten asiantuntijoiden kanssa tuli uutena toimintamuotona liiton kansainväliseen toimintaan. Lisäksi osallistuttiin Vierumäen kansainvälisen kesäkurssin ohjelman suunnitteluun sekä FIEP-kongressin alustaviin suunnittelupalavereihin. Liiton edustajat ovat osallistuneet mm. NIS:n kokoukseen Norjassa ja Ruotsissa sekä EUPEA-Foorumiin Italiassa. Lisäksi hallituksen jäsenet ovat osallistuneet erilaisiin liikunta- ja terveysalan kansainvälisiin kongresseihin ja muihin koulutustapahtumiin. Pohjoismainen yhteistyö / NIS Pohjoismaiden liikunnanopettajaliittojen yhteisen liiton, Nordiska Idrottslärarorganisationers Samråd eli NIS:in toiminta huipentui Islannissa Husavikissa kesäkuussa pidettyyn kongressiin. Kongressi, johon osallistui kymmenen suomalaista, sai hyvän palautteen. NIS:n kokous pidettiin kongressin yhteydessä. Yhteisen pohjoismaisen edustajan nimeämisestä Helena Kronbergin tilalle EUPEA:n hallitukseen keskusteltiin alustavasti. Myös liiton hallituksessa on asia huomioitu ja siihen palataan vuoden 2006 aikana. Nordisk Kongress antoi poliittisille päättäjille suunnatun kannanoton korkeatasoisen liikuntakasvatuksen merkityksestä lasten ja nuorten jatkuvalle fyysiselle aktiivisuudelle. Baltia -yhteistyö Viron liikunnanopettajien kanssa järjestettiin heinä-elokuun vaihteessa Polvassa kansainvälinen kesäkurssi, johon osallistui nelisensataa liikunta- ja terveyskasvattajaa Virosta, Suomesta, lukuisista muista Euroopan maista, USA:sta, Japanista, Kanadasta sekä Karjalan Tasavallasta. Myös kouluttajat olivat eri maista, suurin osa Virosta ja Suomesta. Ohjelma oli monipuolinen, kurssipaikat hyvät ja käytännön järjestelyt myös hyvin hoidettu. Karjala yhteistyö Karjala yhteistyön kehittämistä jatkettiin edellisen vuoden selvityksen perusteella. Laadittiin hankesuunnitelma Liikunta- ja terveyskasvatuksen edistäminen Karjalan Tasavallan kouluissa. Hallituksen nimeämät hankesuunnittelijat Pertti Helin ja Tuula Segercrantz vierailivat toukokuussa Kostamuksessa ja Petroskoissa tapaamassa paikallisia opetusviranomaisia, yliopistojen opettajia sekä koulujen liikunnanopettajia. Alustavat suunnitelmat hankkeelle esiteltiin käynnin yhteydessä. Tapaamisten tuloksena päätettiin keskittää hankesuunnitelma Petroskoin alueelle. Hankkeelle haettiin vv rahoitusta ulkoasiain ministeriön lähialueiden määrärahoista sekä lisätukea opetusministeriöltä (kansainvälisen toiminnan kehittäminen v. 2006). Liitto oli jäsenenä seuraavissa kansainvälisissä järjestöissä: Nordiska Idrottslärarorganisationers Samråd (NIS) European Physical Education Association (EUPEA) Federation Internationale d Education Physique (FIEP) International Council on Health, Physical Education, Recreation, Sport and Dance (ICHPER-SD) Europe on the Move (European Network for the promotion of health enhancing physical activity HEPA) Kansainvälisen toimikunnan työtä johti Kenneth Karlsson. Toimintakertomus

14 Opiskelijatoiminta Liiton hallituksen opiskelijajäsenet toimivat liiton yhdyshenkilöinä liikuntatieteellisessä tiedekunnassa opiskeleviin päin. Tiedekunnassa järjestetyissä infotilaisuuksissa saatiin liittoon parisenkymmentä uutta opiskelijajäsentä. Liiton hallitus on nostanut opiskelujen loppuvaiheessa olevien saamisen liiton jäseneksi yhdeksi toiminnan painopistealueeksi. Yhteistyökumppanit Eduskunta Kansanedustajiin pidettiin yhteyttä sekä koululiikuntaa että terveystietoa koskevissa asioissa. Opetusministeri Antti Kalliomäen kanssa pidettiin palaveri eduskunnassa Opetusministeriö Opetusministeriön virkamiehiin oltiin yhteydessä koululiikuntaan ja terveystietoon liittyvien asioiden tiimoilta. Ammatillisen peruskoulutuksen lukiolain tekstimuutosehdotuksen etenemistä seurattiin. Lukion liikunnan tilanne ( liikunnanopetusta oltava läpi koko lukiokoulutuksen, ponsi 13) nostettiin keskusteluissa esiin. Opetushallitus Opetushallitukseen pidettiin säännöllistä yhteyttä sekä liikunnan että terveystiedon asioissa. Terveystiedon ylitarkastaja osallistui terveystiedon teemapäivään sekä Helsingissä että Kuopiossa. Liitto oli mukana yhteistyökumppaniensa aloitteessa perustaa liikuntakasvatuksen neuvottelukunta. Asiasta on keskusteltu myös opetushallituksen pääjohtaja Lindroosin kanssa. Liiton edustajat ottivat asian esille keskusteluissa opetusministeri Antti Kalliomäen kanssa. Opetushallitusta pyydettiin mukaan ns. opetusviranomaistahoksi Terveyden edistäminen liikuntakasvatuksen avulla Karjalan Tasavallan kouluissa hankkeeseen. Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry on omalla panoksellaan ollut mukana Opetushallituksen koolle kutsuman kestävän kehityksen koulutusjaoston toiminnassa. Koulutusjaostoon on kutsuttu opetushallituksen ja ministeriöiden virkamiesten lisäksi suuri joukko eri kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten edustajia, jotka omalta osaltaan tuovat näkemystä kestävän kehityksen ja elämäntavan edistämiseen kasvatuksessa. Kyseisen toimikunnan toimikaudeksi on asetettu Hallituksen nimeämänä edustajana toimikunnassa on Jonne Karanko. Puolustusvoimat Puolustusvoimien kanssa jatkettiin Armeija liikuttaa vapaaehtoinen harjoitus liikunnanopettajille koulutuksen suunnittelua toteutettavaksi tammikuussa 2006 talviolosuhteissa Rovaniemellä. Sosiaali- ja terveysministeriö Terveyttä edistävän liikunnan toteuttaminen ammatillisessa koulutuksessa projekti käynnistyi TELI toimenpideohjelman pohjalta. Asiaa esiteltiin mm. liiton syysseminaarissa Jyväskylässä. Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa tehtiin muuta yhteistyö mm. terveystietoon liittyen (erilaisista tupakoinnin lopettamis- ja valituskampanjoista tiedottaminen liiton jäsenille). Ministeriön neuvottelevan virkamiehen Olli Simosen aloitteesta liitto sai lahjoituksena Tupakka ja miehen terveys -kirjan Erkki Poikosen säätiöltä jaettavaksi liiton jäsenille koulutustilaisuuksissa. Kirjaa on jaettu opintopäivillä sekä terveystiedon teemapäivillä. Terveyden edistämisen keskus Tekry Liitto on Terveyden edistämisen keskuksen jäsenjärjestö. Hallituksen edustaja osallistui keskuksen kevät- ja syyskokouksiin. Liiton edustajat ovat osallistuneet erilaisiin Tekryn järjestämiin tapahtumiin. 14 Toimintakertomus 2005

15 Terveys ry Liitto on Terveys ry:n jäsenjärjestö. Terveys ry:n hallituksessa oli liiton nimeämät edustajat: jäsenenä Pertti Helin sekä varajäsenenä Jari Moberg. Lisäksi liiton puheenjohtaja Arja Jääskeläinen oli Terveys ry:n hallituksen jäsen OAJ:n edustajana. Kristiina Hannula valittiin Terveys ry:n hallitukseen. Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Terveystieteiden laitoksen kanssa jatkettiin keskusteluja yhteistyöstä terveystiedon täydennyskoulutuksen osalta. Syysseminaari järjestettiin laitoksen kanssa yhteistyössä. Dekaani Lasse Kannas oli luennoimassa terveystieto yo-kirjoituksissa aiheesta myös opintopäivillä. Liikunnanopettaja lehden eri numeroissa (mm. Terveystiedon teemanumerossa 3/05) on julkaistu useita laitoksen henkilökunnan kirjoittamia asiantuntija-artikkeleita, mm. terveystiedon arvioinnista. LIKES-tutkimuskeskus Liikuntakasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (LIKES) kanssa tehtiin yhteistyötä lähinnä tutkimuskeskuksen tuottaman materiaalin markkinoinnissa ja myynnissä liikunnanopettajille. Liikuntatieteellinen Seura Liitto on Liikuntatieteellisen seuran yhteisöjäsen ja liiton edustajat ovat seuran hallituksessa (jäsen Terhi Huovinen, varajäsen Olli Paakkari). Liikunta ja Tiede lehden toimitusneuvostossa oli liiton nimeämänä edustajana edelleen Lauri Laakso. Liikuntatieteellisen Seuran kanssa osallistuttiin FIEP-kongressin 2008 alustavaan suunnittelutilaisuuteen. Liiton toiminnanjohtaja ja hallituksen jäseniä on osallistunut seuran järjestämään koulutukseen, mm. Liikuntatieteen päivät ja Liikuntalääketieteen päivät. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Yhteistyötä OAJ:n eri edustajien kanssa tehtiin lähinnä edunvalvontaan liittyvissä asioissa. Terveystiedon opetusvelvollisuusasiassa oltiin OAJ:hin yhteydessä useamman kerran vuoden aikana. Kerhojen koulutustilaisuudessa OAJ:n edustaja Pekka Pankkonen oli kertomassa opetusalan palkkausuudistuksesta. OAJ:tä pyydettiin ns. asiantuntijajäseneksi Terveyden edistäminen liikuntakasvatuksen avulla Karjalan Tasavallan kouluissa hankkeeseen. Pedagogisten Opettajajärjestöjen edustajisto POE Liiton hallituksen edustajat osallistuivat POE:n kevät- ja syysseminaareihin. OAJ:n pedagoginen toimikunta Liiton puheenjohtaja oli toimikunnan varajäsen. Aineopettajaliitto AOL Liiton hallituksen edustaja Outi Palkama valittiin Aineopettajaliiton hallitukseen. Toisena edustajana AOL:n virallisissa kokouksissa on ollut Ranja Kovalainen. Liiton puheenjohtaja Arja Jääskeläinen osallistui AOL-liittojen puheenjohtajatapaamisiin. AOL:n ylimääräiseen syyskokoukseen joulukuussa osallistuivat liiton em. edustajina Ranja Kovalainen ja Alex Miettinen sekä Outi Palkama (AOL:n hallitus) sekä puheenjohtaja Arja Jääskeläinen. Suomen Liikunta ja Urheilu SLU Liitto on Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsenjärjestö. Liiton puheenjohtaja oli SLU:n kansainvälisen toimikunnan jäsen. Liiton hallituksen jäsenet ovat osallistuneet SLU:n järjestämiin seminaareihin ja toiminnanjohtaja muihin koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin sekä SLU:n ja opetusministeriön järjestämille Järjestöpäiville. SLU:ta pyydettiin mukaan ns. asiantuntijajäseneksi Terveyden edistäminen liikuntakasvatuksen avulla Karjalan Tasavallan kouluissa hankkeeseen. Puheenjohtaja Arja Jääskeläinen on ollut SLU:n kansainvälisen ja ansiomerkkitoimikunnan jäsen ja varapuheenjohtaja Terhi Huovinen on ollut SLU:n Hyvä Seura-valiokunnan jäsen(ent. koulutusvaliokunta). SLU:n jäsenjärjestöt Yhteistyötä SLU:n lajiliittojen kanssa tehtiin lähinnä täydennyskoulutuksessa ja tiedotuksessa. Pesäpalloliiton kouluttajat Mika Helminen ja Mari Miettinen osallistuivat Polvan kansainväliselle kurssille. Tanssiurheiluliiton kouluttajat ja hallituksen jäsenet Carola Tuokko ja Raili Tilli ohjasivat paritanssidemonstraatiot Polvan kesäkurssilla. Yhteistyötä Tanssiurheiluliiton kanssa kehitettään edelleen kesäkurssilta saatujen hyvien kokemusten pohjalta. Myös Pesäpalloliiton kouluttajat saivat hyvää palautetta kurssilaisilta. Toimintakertomus

16 Liike ry (Liikunnan kehitysyhteistyö Tansaniassa) Liitolla oli Liikuntaystävä yhteistyösopimus edelleen Liike ry:n kanssa. Jäsenmaksulla tuettiin ystäväkoulua Tansaniassa ja lasten koulunkäynnin ja opiskelun lisäämistä koululiikunnan kautta. Lisäksi Liike ry välitti liikuntavälineitä avustuskohteisiin eri yhteistyökumppaneiden avustamana. Liike ry:n toiminta-ajatus: Koululiikunta on lahja, joka tuo terveyttä, edistää joukkuehenkeä ja reilua peliä sekä luo onnistumisen iloa. Liike ry on suomalainen kansalaisjärjestö, joka tukee lapsia, teinejä ja aikuisia kehitysmaissa saavuttamaan YK:n Millenium tavoitteita koululiikunnan avulla. Koululais- ja opiskelijaliikunnan toimiala Koululais- ja opiskelijaliikunnan toimialan muodostavat Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry (LIITO), Koululiikuntaliitto (KLL), Suomen Ammatillisten oppilaitosten kulttuuri- ja urheiluliitto (SAKU), Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) ja Svenska Finlands Skolidrottsförbund (SFSI). Toimialan yhteisenä visiona on liikunta osaksi oppimista, osaksi elämää ja yhteinen huolenaihe liikunnan tilanne suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Suomen Fysioterapeuttiliitto Suomen Fysioterapeuttiliittoa pyydettiin yhteistyökumppaniksi Terveyden edistäminen liikuntakasvatuksen avulla Karjalan Tasavallan kouluissa hankkeeseen. Muut yhteistyökumppanit LIITO:n muita yhteistyökumppaneita olivat mm. Suomen Diabetesliitto, urheiluopistot, Kansanterveyslaitos, Työterveyslaitos, Suomen Syöpäyhdistys, Suomen Lääkäriliitto, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Suomen Vanhempainliito, Suomen Olympiakomitea, Lasten ja Nuorten Säätiö, Kainuun Etu Oy, Filha ry Suomen Urheiluopisto ja Kuortaneen Urheiluopisto Suomen Urheiluopiston kanssa toteutettiin onnistuneet opintopäivät Vierumäellä jo kolmannen kerran. Kuortaneen Urheiluopiston kanssa käynnistyi keväällä tiivis yhteistyö vuoden 2006 opintopäivien järjestelyjen osalta. Kansanterveyslaitos Kansanterveyslaitosta pyydettiin ns. asiantuntijajäseneksi Terveyden edistäminen liikuntakasvatuksen avulla Karjalan Tasavallan kouluissa hankkeeseen. Lasten ja Nuorten Säätiö Lasten ja Nuorten Säätiölle ja liikuntakasvatuksen laitokselle annettiin tiedotusapua lehden ja nettisivujen kautta liikuntakasvatuksen teemavuonna alkaneelle ja toimintavuonna jatkuneelle Smartmove stipendihankkeelle. Kainuun Etu Oy Kainuun Etu Oy:ltä saatiin asiantuntija-apua Terveyden edistäminen liikuntakasvatuksen avulla Karjalan Tasavallan kouluissa hankkeen suunnitteluvaiheessa. Kainuun Etu Oy:n Matti Nissinen oli järjestämässä tapaamiset liiton edustajille (Pertti Helin ja Tuula Segercrantz) Karjalan Tasavallan opetusviranomaisten luokse ja osallistui myös neuvotteluihin, joiden pohjalta tasavallan opetusministeriön kanssa aiesopimus hankkeelle saatiin allekirjoitettua. Filha ry Liitto oli mukana antamassa asiantuntija- ja tiedotusapua keväällä Helsingissä järjestetyssä Tupakoinnin vastustamiseen liittyvän seminaarin järjestelyissä. Talous Toimintavuoden talous perustui syyskokouksen hyväksymään budjettiin. Tulot muodostuivat jäsenmaksuista, valtionavusta ja oman toiminnan tuotoista. Opetusministeriön toiminta-avustukseen saatiin euron korotus. Oman toiminnan tuottotavoite ylitti budjetoidun. Liiton nettisivujen uudistus sekä tietokone- ja kalustohankinnat olivat suurimmat yksittäiset ylimääräiset kuluerät. Lehden hyvä ilmoitusmyynnin kehitys on mahdollistanut lehden kehittämisen. Hallituksen ja toimiston yhteistyössä toteuttaman tarkan talousseurannan ansiosta liiton rahavarat riittivät toiminnan pyörittämiseen eikä toimintasuunnitelmaa jouduttu budjettivajeiden vuoksi missään vaiheessa vuotta karsimaan.

LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Vuoden 2013 toiminnan painopistealueet ovat: Edunvalvonnallisiin ja koulupoliittisiin kysymyksiin vaikuttaminen Koululiikunnan

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS 2004

TOIMINTA- KERTOMUS 2004 TOIMINTA- KERTOMUS 2004 LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry Puheenjohtajan katsaus...3 Järjestötoiminta...4 Liiton hallitus ja toimisto...5 Jäsenet...8 Edunvalvonta ja koulupolitiikka...8 Koulutus

Lisätiedot

Tavoite Keskeiset toimenpiteet Mittarit/Arviointi Vastuu

Tavoite Keskeiset toimenpiteet Mittarit/Arviointi Vastuu LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1. Liiton uuden strategian mukaiset valinnat 2. Vuoden 2016 toiminnan tärkeimmät tavoitteet Tavoite Keskeiset toimenpiteet Mittarit/Arviointi

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA

TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA Projekti on yhteistyöprojekti Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry:n sekä Karjalan tasavallan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

3. Tehokas yhteiskunnallinen vaikuttaminen Tavoite Keskeiset toimenpiteet Mittarit/Arviointi Vastuu

3. Tehokas yhteiskunnallinen vaikuttaminen Tavoite Keskeiset toimenpiteet Mittarit/Arviointi Vastuu LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. Liiton uuden strategian mukaiset valinnat 2. Vuoden 2017 toiminnan tärkeimmät tavoitteet Tavoite Keskeiset toimenpiteet Mittarit/Arviointi

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2012 Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Veli-Matti Viitala

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010

Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010 Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Liikuntatieteellinen Seura ry. Yhdistyksen nimestä käytetään lyhennettä LTS. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa.

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. 2 (7) Yleistä Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. Lisäksi hallituksen tavoitteena oli kehittää yhdistystoimintaa

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto 1 AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS 2016 1. Johdanto 2. Kehittämisverkoston toimijat ja järjestäytyminen 3. Teemaryhmien toiminnankuvaus 4. Tavoitteiden

Lisätiedot

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä.

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. MAOL TIEDOTTAA Liiton tavoitteena on sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen avulla tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. Liiton eri tiedotuskanavat

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005 1(5) Aika 11.5.2005 Paikka Läsnä Poissa Asianajotoimisto Auhto Laitinen Tuominen Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2013 Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Tea Lassinaro Marjo

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 6.10.2011

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 6.10.2011 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 6.10.2011 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2010 31.7.2011...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2011 2012...5 Tilinpäätös 31.7.2011...6 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2011

Lisätiedot

17.8.2015 PÄÄTÖSLUETTELO 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 10/2015

17.8.2015 PÄÄTÖSLUETTELO 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 10/2015 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 10/2015 Aika: Maanantai 17.8.2015 Kello 16:53-20:31 Paikka: Visamäki, Hämeenlinna Läsnä: Emma Heinänen, puheenjohtaja Lauri Säilä, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

TOIVAKKA AUTOURHEILUKERHO RY. PÖYTÄKIRJA 1 (4) TOIVAKKA. 1 Kerhon puheenjohtaja Martti Liukkonen avasi kokouksen.

TOIVAKKA AUTOURHEILUKERHO RY. PÖYTÄKIRJA 1 (4) TOIVAKKA. 1 Kerhon puheenjohtaja Martti Liukkonen avasi kokouksen. TOIVAKKA AUTOURHEILUKERHO RY. PÖYTÄKIRJA 1 (4) 41660 TOIVAKKA 11.9.1999 SYYSKOKOUS Aika 11.9.1999 klo 15.00 16.35 Paikka Hirsiaho, Huikko Läsnä 21 jäsentä (osanottajaluettelo liitteenä) 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen.

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH r.y., josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä HSKH. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5)

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Tiistai 19.4.2011 klo 18.00 Paikka Liiton keskustoimisto, Helsinki Osanottajat Sirpa Paatero (3) puheenjohtaja Kari Uotila

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry.

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Valmistuvien opettajien infotilaisuus 3.5.2017 OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. 1 Opetusalan ammattijärjestö OAJ 2 JÄSENJAKAUMA 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 Lastentarhanopettajaliitto

Lisätiedot

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä.

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Aika: 22.1.2016 klo 18.30 Paikka: Hervannan vapaa-aikakeskus, Sali 222, Lindforsinkatu 5, Tampere

Aika: 22.1.2016 klo 18.30 Paikka: Hervannan vapaa-aikakeskus, Sali 222, Lindforsinkatu 5, Tampere Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2016 Aika: 22.1.2016 klo 18.30 Paikka: Hervannan vapaa-aikakeskus, Sali 222, Lindforsinkatu 5, Tampere Läsnä: Ari Immonen Jari Yltävä Tarja Myry Olli Lassinaro Anu Karrimaa Anna

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla:

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla: Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden ainejärjestö Legio Ostiensis ry Esityslista Hallituksen järjestäytymiskokous Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu Paikalla: Buket Yüksel Tuulia

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY. VUOSIKOKOUS

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY. VUOSIKOKOUS Pöytäkirja 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY. VUOSIKOKOUS 2002 AIKA: Maanantai 11.3.2002 klo 16.00 PAIKKA: Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto, Vuorikatu 22 LÄSNÄ: Camilla von Bonsdorff, puheenjohtaja

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2017 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

MAOL ry / Rautatieläisenkatu 6 / 00520 Helsinki / puh. 09 150 2338 / www.maol.fi / maol-toimisto@maol.fi

MAOL ry / Rautatieläisenkatu 6 / 00520 Helsinki / puh. 09 150 2338 / www.maol.fi / maol-toimisto@maol.fi 75 vuotta 2010 MAOL ennen MAOL perustetaan Kerhotoiminnan alkuvaiheet Kerhojen perustamisvuodet Liiton toiminnan alkuvaiheita Liiton hallituksen puheenjohtajat Toimintaa 70- ja 80-luvulla MAOL-julkaisut

Lisätiedot

Vuosikertomus 2015. LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry. FÖRBUNDET FÖR LÄRARE I IDROTT OCH HÄLSOKUNSKAP r.f.

Vuosikertomus 2015. LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry. FÖRBUNDET FÖR LÄRARE I IDROTT OCH HÄLSOKUNSKAP r.f. Vuosikertomus 2015 LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry FÖRBUNDET FÖR LÄRARE I IDROTT OCH HÄLSOKUNSKAP r.f. Sisältö Sisältö Puheenjohtajan katsaus... 3 Ordförandes överblick... 4 Järjestötoiminta...

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Lukion-opettajien koulutushanke LOPStuki2016

Lukion-opettajien koulutushanke LOPStuki2016 Lukion-opettajien koulutushanke LOPStuki2016 Koulutuksen eri moduulit 1. Lukion toimintakulttuurin uudistaminen (Moduuli 1) 1. Arviointi sähköinen arviointi? 2. Ainerajat ylittävä yhteistyö Aineopettajien

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

Endurance Ultrarunning Team Finland ry

Endurance Ultrarunning Team Finland ry Aika: klo 14.00 Paikka: Urheiluopisto Solvalla, Espoo 1. Arto Ahola avasi kokouksen 2. Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Arto Ahola sihteeriksi Mikael Heerman pöytäkirjan tarkastajiksi Tero Hyppölä

Lisätiedot

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Johtaja 26.9.2017 Hannu Sulin OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN ASETUS YLEISISTÄ KIRJASTOISTA 1 Asetuksen sisältö Yleistä Yleisistä kirjastoista annetussa laissa (1492/2016)

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali. Aika 21.8.2014 klo 11:00 1/6 Paikka Jämin ilmailukeskus, Reima Center LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Haapala Heikki Haikonen Markku Lehtonen Esko Lehtonen Kalle

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku

Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku 16.11.2015 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen 3

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 YLEISTÄ Vuosi 2005 oli OuLVI:n 43. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus Minna Leppänen avasi kokouksen klo 15:30 Ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1 Kokouksen avaus Minna Leppänen avasi kokouksen klo 15:30 Ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. IGS Finnish Chapterin perustamiskokous Aika: Keskiviikko 19.5.2010 klo 15.30 Paikka: Viapipe Oy, Vernissakatu 6, 01300 Vantaa 1 Kokouksen avaus Minna Leppänen avasi kokouksen klo 15:30 Ja toivotti läsnäolijat

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TOTEUTUNEET OHJAAJAKOULUTUKSET 2009-

TOTEUTUNEET OHJAAJAKOULUTUKSET 2009- TOTEUTUNEET OHJAAJAKOULUTUKSET 2009- Päivämäärä Koulutuksen nimi Kohderyhmä Laajuus 12.3.2014 MOD2 Ohjauksen erilaisia mahdollisuuksia 4/4 n, Itä-Suomen ja Tampereen yliopiston 11.3.2014 Moduuli 3 (Joensuu)

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Muistio 1a/2014 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunnan (JANE) kokous

Muistio 1a/2014 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunnan (JANE) kokous Muistio 1a/2014 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunnan (JANE) kokous Aika Torstai 16.1.2014 klo 16 17.25 Paikka Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, maakuntasali Jakelu: Katja Asikainen pj (x) Tommi

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n yhdistyskokous

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n yhdistyskokous :n yhdistyskokous Aika Torstai 18.11.2010 klo 15.00 16.00 Paikka Osallistujat Tampere-talo, Yliopistonkatu 55, Tampere Jäsenten valtuuttamat viralliset edustajat ja muut paikalla olijat Yhdistyskokousasiat

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 2.-3.12.2017, alkaen lauantaina 2.12. klo 14:00 Paikka: Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 9 A/2016

Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 9 A/2016 Pöytäkirja 9 A/2016 1 (7) Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 9 A/2016 Aika tiistaina klo 10 10.50 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja DataCityn neuvotteluhuone 2, Lemminkäisenkatu 14 18 A,

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007 N:o 859 864 SISÄLLYS N:o Sivu 859 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta... 3867 860

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2016 Yleistä Vuosi 2016 oli pelastusliiton 87. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Suvi Pietarinen Tutkija, Laboratoriet för trä- och pappers kemi Åbo Akademi Porthansgatan 3, 20500 Åbo 02 2154887, e-mail suvi.pietarinen@abo.

Suvi Pietarinen Tutkija, Laboratoriet för trä- och pappers kemi Åbo Akademi Porthansgatan 3, 20500 Åbo 02 2154887, e-mail suvi.pietarinen@abo. JÄSENTIEDOTE 2004 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 05 Seitsemännet ympäristötieteen päivät Jyväskylässä 2 Vuosikokouksen pöytäkirja 3 Toimintakertomus vuodelta 2003 5 Toimintasuunnitelma vuodelle 2004

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot