Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu Kivensilmänkuja 2, 3. kerros HELSINKI

2 1. YLEISTÄ Suomen Monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu on valtakunnallinen liikuntajärjestö, jonka tarkoituksena on edistää monikulttuurista liikuntaa Suomessa, tuottaa liikuntapalveluja ja kehittää niitä kunnallisten liikuntatoimijoiden ja muiden liikunta-alan järjestöjen ja seurojen kanssa. Toiminnan keskeisenä painopisteenä on tukea ja vahvistaa jäsenien yhdistys- ja kansalaistoimintaa, maahanmuuttajien kotoutumista liikunnan avulla ja kulttuurien kohtaamista. Tärkeimmät kumppanit ovat maahanmuuttajien perustamat, liikuntaa järjestävät yhdistykset ja muut liikuntaa edistävät yhteisöt sekä kunnat. Valtakunnallisesti tärkeimpiä yhteistyötahoja ovat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Valo. Lisäksi Fimu tekee yhteistyötä muiden kansalaisjärjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa, joilla on samansuuntaiset tavoitteet. 2. PÄÄMÄÄRÄ Fimun päämääränä on yhtenäinen, monikulttuurinen liikunnan kenttä. 3. TAVOITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Monikulttuurinen toimintaympäristö asettaa erityiset vaatimukset tehdä työtä monikulttuurisen jäsenistön ja liikuntasektorin hyväksi. Erityisvaatimusten alleviivaaminen ja painottaminen myös arvioinneissa ja resurssien jaossa on erittäin tärkeää. Tämän johdosta, rahoituspäätöksiä tehtäessä, Fimun toiminta tarvitsee määrällisiä, riittäviä ja laadullisia resursseja. Fimun tavoitteet 2014: Fimun jäsenpalveluiden kehittäminen Fimun toiminnan vahvistaminen monikulttuurisen liikunnan osaajana ja asiantuntijana (kampanjat ja projektit) Näkyvyys Hallinnon kehittäminen Jäsenpalvelut Fimu markkinoi jäsenyyttä valtakunnallisesti suoraan ja yhteistyöverkoston kautta. Tavoitteena on, että vuoden 2014 lopussa Fimun jäsenmäärä on kasvanut vähintään 10 jäsenyhdistyksellä vuoden 2013 loppuun verrattuna niin, että mukaan on tullut jäseniä uusilta alueilta. Fimu tekee jäsenkartoituksen. Kartoituksen tarkoitus on kerätä ajantasaista tietoa jäsenten tilanteesta, tarpeista ja toiveista, ja kehittää Fimun palveluja niiden perusteella. Fimu luo toimivamman jäsenrekisterin. Sivu 2 / 10

3 Fimu auttaa jäseniä löytämään ja varaamaan harjoituspaikkoja kotipaikkakunnillaan. Jäsenillä ongelma on tiedon puute siitä, missä on harjoituspaikkoja ja miten niitä voi varata. Fimu järjestää jäsenille yhteisiä harjoitusvuoroja ja kaksi tapahtumapäivää. Fimu organisoi jäsenille monipuolisesti liikuntaa tarpeiden mukaan. Tarkoitus on antaa kaikille jäsenille tilaisuus liikkua yhdessä, solmia yhteistyösuhteita ja hälventää ennakkoluuloja. Kenttätyöhön Fimu rekrytoi maahanmuuttajataustaisia liikunnan alan ammattilaisia toiminnanohjaajiksi koordinoimaan ja valvomaan Fimun järjestämää toimintaa. Työnantajana Fimu hyödyntää Työhön kutsu -hankkeen ja muiden tahojen apua, kuten koulutuksia. Uutta toimistotilaa käyttävät työntekijöiden ja vapaaehtoisten lisäksi Fimun jäsenet erilaisiin tarkoituksiin Monikulttuurisen liikuntakentän liikunta-alan ohjaajakoulutus sekä muu osallistava jäsenkoulutus säilyy Fimun tärkeimpinä toimintamuotoina ja ne toteutetaan sekä Fimun toimesta että yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on koulutuksen myötä vahvistaa jäsenseurojen osaaminen. Lisäksi Fimu ohjaa jäsenistöään yhteistyökumppaneiden, kunnallisen ja paikallisten liikuntaseurojen toiminnan pariin. Koulutuksen suurimpana haasteena on saada jäsenseuroille oikeaa tietoa yhdistystoiminnasta. Eri kulttuureista olevien ja osaamiseltaan eritasoisten jäsenseurojen koulutuksen tarve vaihtelee paljon. Koulutuksella on tarkoitus avata ongelmakohtia joita jäsenseurat kohtaavat seuratoiminnan arjessa. Koulutuksessa keskitytään konkreettisiin toimiin. Koulutusten tavoitteena on antaa työvälineitä kehittää ja hallinnoida seuran toimintaa. Etsitään uusia koulutusmalleja, jotka helpottavat jäsenseurojen jokapäiväistä toimintaa. Fimu tukee, kehittää ja konsultoi seuroja seurakäynneillä ja räätälöidyillä koulutusprosesseilla. Fimu ylläpitää ajantasaista jäsenrekisteriä, jolloin se saavuttaa jäsenistönsä reaaliajassa. Lisäksi Fimu tiedottaa tärkeistä ja jäseniään koskevista asioista. Fimu ohjaa entistä aktiivisemmin jäseniään yhteistyöhän toistensa ja Fimun jäsenyhdistysten kesken. Fimu ryhtyy pitämään säännöllisesti jäsenpäivää ; jäsenet voivat tulla toimistolle kysymään, keskustelemaan ja tuomaan omia toiveitaan esille. Mahdollisuuksien puitteissa Fimu tarjoaa hakemusklinikkapalvelua tärkeiden hankehakujen yhteydessä ja tekee tietopaketin hankehakemuksiin liittyen. Fimu aloittaa valtakunnallisen kuntayhteistyön, monikulttuurisen liikunnan aseman parantamiseksi. Toiminnan vahvistaminen Fimu vahvistaa toimintaansa Tekemällä oppii, Punainen kortti rasismille, Nuoriso ja Kunnossa kaiken ikää -hankkeiden avulla sekä SVA:n toiminnan puitteissa. Lisäksi Fimu tuottaa perheliikuntaa kotoutumisen tueksi ja tekee toiminnan sellaiseksi, joka kannustaa lapsia ja vanhempia liikkumaan yhdessä. Fimu tekee toimintansa vahvistamiseksi kampanjoita ja tapahtumia, joissa voidaan yhdessä seurata urheilutapahtumia ja nauttia samalla monikulttuurisesta yhteisöllisyydestä. Sivu 3 / 10

4 Fimun näkyvyys Fimun viestii näkyvästi ja suunnitellun strategian mukaisesti Fimu päivittää kotisivunsa käyttäjälähtöisesti, tuo asioita sosiaaliseen mediaan, tuotteistaa Fimun mainonnan, tekee Fimua tunnetuksi koko maassa ja seuraa aktiivisesti toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Fimu osallistuu yhteistyökumppaneiden järjestämiin tapahtumiin ja verkostoituu entistä vahvemmin monikulttuuristen toimijoiden kanssa. Fimu näkyy myös erillisissä tapahtumissa, kampanjoissa ja julkaisuissa sekä Fimu -lehdessä. Hallinnon kehittäminen Fimu vahvistaa hallintoaan rekrytoimalla järjestö/toimistotyöntekijän toiminnanjohtajan avuksi ja panostaa toiminnanjohtajan resursseja. Fimu kouluttaa henkilöstöä ja hallitusta, pitää yhteyttä tärkeimpiin kumppaneihin, avaa yhteistoiminnan kuntien liikuntaa tuottaviin organisaatioihin ja paikallisten matalan kynnyksen seurojen kanssa. Fimun vahvuuksia ovat pitkä kokemus ja asiantuntemus monikulttuurisesta liikunnasta, pitkä vapaaehtoistyön perinne, laajat kontaktit maahanmuuttajiin jäsenyhdistysten kautta ja laaja, valtakunnallinen yhteistyöverkosto. Fimu jatkaa monikulttuurisen liikunnan virallisena, kehittyvänä kattojärjestönä Suomessa. Toiminnanjohtaja vastaa toiminnan yleisestä suunnittelusta, koordinoinnista, toteutuksesta, järjestöhallinnosta sekä taloudesta. Vuodelle 2014 suunnitellun toiminnan toteuttamiseksi liitto tarvitsee toisen palkatun työntekijän. Fimu rekrytoi järjestötyöntekijän, joka vastaa Fimun jäsenpalveluista, juoksevista toimistoasioista ja avustaa projekteissa. Hallituksen työn tueksi, Fimu asettaa tavoitteidensa toteuttamiseen työryhmät jäsenpalveluille, kuntayhteistyölle, viestintään, koulutukseen ja strategiatyöhön. Monikulttuurisen liikunnan toimintaympäristön haasteita vuonna 2014 ovat luonnollisen väestönkasvun, erityisesti maahanmuuttajien määrän kasvaminen Suomessa. Suurin osa maahanmuuttajista hakeutuu metropolialueelle. Tämä ilmiö lisää Fimun haastetta järjestää monikulttuurista liikuntaa ja saada maahanmuuttajat hakeutumaan kunnallisten liikuntapalveluiden ja muiden liikuntapalveluita tuottavien palveluiden käyttäjiksi. Lisäksi haastetta tuo kiristynyt taloudellinen tilanne, lisääntynyt rasismi ja ylipäätänsä muukalaisviha maahanmuuttajia kohtaan. Monikulttuurisen liikunnan toimintakentän hajanaisuus ja resurssien riittävyys vaikeuttavat yhteisten päämäärien saavuttamista monikulttuurisen liikunnan saavutettavuuteen. Positiivinen haaste on saattaa monikulttuurisen taustan omaavat kansalaiset hakeutumaan yhteistyöhön lähialueen, paikallisten seurojen, liikuntaa tarjoavien käyttäjiksi. Sivu 4 / 10

5 4. KEINOT Fimu vahvistaa hallituksen ja henkilöstönsä osaamista kouluttamalla ja jakamalla tietoa ajankohtaisista toiminnalle tärkeistä asioista. Hallituksen jäseniä kehotetaan osallistumaan ajankohtaisiin seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin. Fimu tekee koulutuksessa myös yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. Lisäksi Fimu tiedottaa jäsenilleen muualla järjestettävistä, niille sopivista yhdistystoiminnan ym. koulutuksista. Fimun koulutuksiin ovat tervetulleita myös muut yhdistykset kuin jäsenet. Koulutusten markkinoinnin ja viestinnän suuri haaste on saada viesti kohdennettua oikeille tahoille oikealla tavalla. Sähköpostin ja Internet viestinnän välineenä eivät riitä. Kieliongelmat sekä koulutuksen sisällön markkinointi ymmärrettävästi on haastavaa. Koulutusten markkinointiin etsitään uusia keinoja ja koulutusten sisältöihin tehdään uusia viestinnällisiä uudistuksia. Lisäksi selvitetään jäsenyhdistyksiltä tarkemmin, millaisia koulutustarpeita niillä on. Fimu työstää yhteistyössä kunnallisten liikuntapaleluiden ja seurojen kanssa painetun julkaisun monikulttuurisen liikunnan alalta, jota jaetaan jäsenistölle ja Fimun yleisötilaisuuksissa ja yhteistyökumppaneille ja maahanmuuttajaorganisaatioille. Fimu järjestää tulevana vuonna Fimu -kampanjan, jossa se suuntaa informatiivisen viestin kattamaan koko Suomen. Fimu markkinoi jäsenyyttä valtakunnallisesti suoraan ja yhteistyöverkoston kautta. Tavoitteena on, että vuoden 2014 lopussa Fimun jäsenmäärä on kasvanut vähintään 20 jäsenyhdistyksellä vuoden 2013 loppuun verrattuna niin, että mukaan on tullut jäseniä uusilta alueilta. Fimu jatkaa jäsenkartoitustaan vuonna Kartoituksen tarkoitus on kerätä ajantasaista tietoa jäsenten tilanteesta, tarpeista ja toiveista, ja kehittää Fimun palveluja niiden perusteella. Fimu luo toimivamman jäsenrekisterin. Fimu ohjaa jäsenistöään kunnallisten liikuntapalveluiden äärelle tehostetun, valtakunnallisen kuntayhteistyön,tiedotuksen ja verkostoitumisen avulla. Fimu auttaa jäseniä löytämään ja varaamaan harjoituspaikkoja kotipaikkakunnillaan. Jäsenillä ongelma on tiedon puute siitä, missä on harjoituspaikkoja ja miten niitä voi varata. Fimu järjestää jäsenille yhteisiä harjoitusvuoroja ja tapahtumapäiviä. Fimu organisoi jäsenille monipuolisesti liikuntaa tarpeiden mukaan. Tarkoitus on antaa kaikille jäsenille tilaisuus liikkua yhdessä, solmia yhteistyösuhteita ja hälventää ennakkoluuloja. Fimu välittää tietoa maahanmuuttajataustaisten ohjaajien koulutuksesta, seminaareista ja tapahtumista. Sivu 5 / 10

6 5. KOHDERYHMÄT NUORET Tavoitteena on saada nuoria mukaan toimintaan projektien, tapahtumien ja työryhmätyöskentelyn kautta. Monikulttuurisen taustan omaavat nuoret ja lapset ovat syrjäytymisvaarassa ja/tai ovat syrjäytyneet. Toisaalta nuoret nähdään voimavara, minkä vuoksi on tärkeää sitouttaa heitä toimintaan ja antaa mahdollisuuksia vaikuttaa heitä koskevissa asioissa. Toimintaan tavoitellaan mukaan erityisesti niin sanottuja toisen tai kolmannen polven maahanmuuttajanuoria, joilla on erilaiset valmiudet kotoutumiselle kuin heidän vanhemmillaan. Fimun nuorisoprojektissa nuoret itse saavat mahdollisuuden suunnitella ja toteuttaa toimintaa ja oppia samalla itse. NAISET JA TYTÖT Matalan kynnyksen, monikulttuurinen liikunnan naisverkosto Fimu käynnistää ns. matalankynnyksen monikulttuurisen liikuntaverkoston jäsenyhdistystensä naisille ja tytöille. Verkoston tarkoituksena on vapaamuotoisen liikuntatoiminnan, vertaisoppimisen ja yhdessäolon kautta tuottaa sosiaalista pääomaa, kotouttamista ja vertaistoimintaa. Hankkeelle haetaan rahoitusta, ensisijaisesti OKM:ltä ja myös muista rahoituslähteistä. Fimun naisia kannustetaan osallistumaan IWG -konferenssiin sekä osallistujana että vapaaehtoisena. PERHEET Tuetaan perheitä kotouttamista auttavilla leireillä ja tapahtumilla ja kannustetaan vanhempia mukaan lastensa harrastuksiin. Tavoitteena on kotouttaminen, osallisuuden lisääminen, verkostoituminen ja tietotaidon lisääminen liikunnan avulla. Lisäksi hankkeen myötä perheitä ohjataan kunnallisten liikuntapalveluiden äärelle. SENIORIT Fimu tukee ja järjestää liikunta paikallisesti seniorit kohderyhmänä ja liikuntaryhmänä 6. TOIMINTA- JA PROJEKTIAVUSTUKSET JA VARAINHANKINTA Fimu rahoittaa varsinaisen toimintansa opetus- ja kulttuuriministeriön varsinaisen toiminnan valtionavustuksella. Fimu on hakenut opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustusta nuorisoprojektiin tytöille ja pojille. Sivu 6 / 10

7 Fimu hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä jatkorahoitusta erityisavustuksista tammi-helmikuussa valtakunnalliseen Punainen kortti rasismille -hankkeeseen kaudelle Fimu hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä jatkorahoitusta erityisavustuksista Tekemällä oppii - koulutus- ja kehittämisprojektiin. Fimu hakee Kunnossa kaiken ikää -ohjelmasta avustusta maahanmuuttajanaisten ja -miesten liikuntaan maaliskuussa. Varainhankintaa Fimu harjoittaa perimällä jäsenseuroilta jäsenmaksut. Uudet jäsenet maksavat liittymismaksun. Fimu solmii sponsorisopimuksia ja julkaisee bannereita ja ilmoituksia kotisivuillaan. Tarjotaan jäsenille mahdollisuuksia varainhankintaan niiden tapahtumissa ja Fimun tapahtumissa, kuten tapahtumapäivissä jäsenille, järjestetään arpajaisia ja myyjäisiä. 7. MENEILLÄÄN OLEVAT PROJEKTIT Punainen kortti rasismille -projekti Kampanjan toimintamallia arvioidaan ja kehitetään ja vakiinnutetaan toimiviksi havaittuja toiminnan tapoja. Etsitään uusia yhteistyökumppaneita ja tiivistetään pohjoismaista Show Racism the Red Card Scandinavia -yhteistyötä. Järjestetään pohjoismainen Punainen kortti rasismille -seminaari maaliskuussa 2014 Helsingissä. Haetaan OKM:stä jatkorahoitusta vuosille Fimu jatkaa rasisminvastaista toimintaa ja aloittaa yhteistyön Olympiakomitean, Valtakunnallisen liikuntajärjestö Valon, Opetushallituksen ja sidosryhmien kanssa rasisminvastaisen toiminnan, jonka tavoitteena on rasisminvastainen toiminnan sisällyttäminen kaikkien lajiliittojen toimintoihin. Syrjinnästä vapaa alue -kampanja Fimu jatkaa kampanjan ohjausryhmässä liikunnan ja urheilun alan vastuutahona. Tavoitteena on kasvattaa kampanjan näkyvyyttä alan toimijoiden parissa ja saada alan toimijoita liittymään mukaan kampanjaan. Valon eettisten sääntöjen luomiseen vaikutetaan niin, että syrjintäkysymykset sisältyvät siihen. Fimu sisällyttää suvaitsevaisuusajattelun kaikkeen koulutukseensa reilun pelin periaatteiden mukaisesti. Maailma kylässä -festivaali Fimu osallistuu Maailma kylässä festivaalipäiviin Helsingissä: työstämällä riittävästi viestintämateriaalia, sitouttamalla vapaaehtoisia ja panostamalla Fimun näkyvyyteen tapahtumassa, informoinnissa ja oheistapahtumissa. Sivu 7 / 10

8 8. YHTEISTYÖ Valo ry, liikunnan aluejärjestöt ja muut liikuntajärjestöt Uuden järjestötyöntekijän toimenkuvaan sisältyy yhteistyön kehittäminen jäsenistönsä lisäksi muiden toimijoiden kanssa. Yhdessä toiminnanjohtajan kanssa Fimu pyrkii edistämään vuoropuhelua Valo ry:n, kunnallisten liikuntaviranomaisten, liikunta-alan opistojen ja liikuntakeskusten kanssa. Lisäksi Fimu kehittää liikunnan verokostojaan. Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) Fimu on edustettuna ETNO:ssa aktiivisena toimijana. Suomen Pakolaisapu ry: Järjestöhautomo Fimu tiivistää yhteistyötään Järjestöhautomon kanssa. Fimu ja Järjestöhautomo järjestävät yhdessä seminaarin maahanmuuttajayhdistyksille yhdistystoiminnasta liikuntatoiminnan näkökulmasta. Fimu kerää Järjestöhautomon kautta tietoa maahanmuuttajayhdistyksistä valtakunnallisesti ja laajentaa siten jäsenpohjaansa. Tilanteen mukaan Fimu tekee yhteistyötä myös Suomen Pakolaisavun muiden hankkeiden kanssa. Urheiluopisto Kisakeskus Urheiluopisto Kisakeskus tarjoaa Fimun jäsenyhdistyksille monikulttuurista liikuntaa ja ohjaajakoulutusta. Yhteistyön tavoitteena on levittää tietoa rohkaista ja kannustaa yhdistyksiä ja niiden puuhaihmisiä hyödyntämään urheiluopistojen tarjoamia mahdollisuuksia jäsentensä hyväksi. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto ry SUH Fimu jatkaa yhteistyötä SUH:n kanssa uimahallien saavutettavuustyössä. Fimu jakaa uutta opasta uimahallien saavutettavuudesta verkostossaan ja jäsenilleen. Fimu jatkaa keskusteluna maahanmuuttajien osallistumisesta uimakouluihin ja uimakoulujen järjestämisestä maahanmuuttajille. Lausunnot ja kannanotot Fimu laatii lausuntoja ja kannanottoja liikunnan kentän muutoksista tarpeen mukaan, ajankohtaisena liikuntalain muutos. Lisäksi Valon eettisten sääntöjen sisältöön Fimu ottaa kantaa oman sektorinsa puitteissa. Sivu 8 / 10

9 9. VERKOSTOTYÖ JA OSALLISTUMISET Fimu edustajat osallistuvat jäsenyytensä puitteissa sääntömääräisiin kokouksiin, järjestö- ja liikuntaseminaareihin, SVA jaostoon, Etnisten suhteiden neuvottelukuntaan, KKI -päiviin sekä toiminnanjohtajien ja puheenjohtajien verkostotapaamisiin sekä kansainvälisiin seminaareihin. 10. MARKKINOINTI Fimun tiedotusstrategian ohjaa viestintää. Fimun kärkiviestit pohjautuvat Fimun arvoihin, toimintaan ja tekemiseen. Fimu tekee tiedotusstrategian, jonka puitteissa tiedotusta tehdään. Samalla se osoittaa tiedotukseen resursseja. Fimun tiedotuksen ja toiminnan pääkieli on suomi. Fimu rohkaisee ja kannustaa maahanmuuttajia opiskelemaan suomea ja käyttämään sitä. Fimu uudistaa kotisivunsa visuaalisesti selkeämmiksi, helpommin luettaviksi ja houkutteleviksi. Fimu lähettää jäsenseuroille sähköisen jäsentiedotteen, tiedotussunnitelman mukaisesti, tarvittaessa ja vähintään kolme kertaa vuodessa. Lisäksi lyhyiden tiedotteiden lähettämisen välineeksi otetaan tekstiviestit. Fimu kasvattaa näkyvyyttään tilaamalla tai tekemällä itse uutta, korkealaatuista tiedotus- ja mainosmateriaalia, roll up -mainostelineitä logolla ja liiton nimellä, esitemateriaalia ja muuta tiedotusmateriaalia. Fimu laatii perustietopaketin liiton toiminnasta medialle ja hakee näkyvyyttä ja kuuluvuutta mediassa monikulttuurinen liikunta viitekehyksenä. 11. KANSAINVÄLISET YHTEYDET Fimu toimii tiedon ja vapaaehtoisten välittäjänä kansainvälisissä liikunta- ja urheilutapahtumissa Suomessa jotta tapahtumien järjestäjät voisivat hyödyntää Fimun jäsenten laajaa kieli- ja kulttuuriosaamista. Fimu vaihtaa kokemuksia ja hyviksi todettuja käytäntöjä ja soveltaa niitä toimintaansa muiden maiden, kuten Ruotsin, monikulttuurisuustyön kattojärjestöjen kanssa. Fimu osallistuu International Working Group on Women and Sport (IWG) -konferenssiin Fimu on jäsen Football Against Racism in Europe (FARE) -järjestössä. Lisäksi Fimu on mukana pohjoismaisessa Show Racism the Red Card Scandinavia ja Euroopan laajuiseen Show Racism the Red Card -verkostossa. 12. TALOUSARVIO 2014 Sivu 9 / 10

10 Talousarvio 2013 on toimintasuunnitelman liitteenä Sivu 10 / 10

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Iäkkäiden liikkumiskyky ja kotikuntoisuus säilyy, kun toimintakykyä

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Seuraneuvottelukunta. I Love Sport Oulu hanke

Seuraneuvottelukunta. I Love Sport Oulu hanke 12.12.2011 Seuraneuvottelukunta I Love Sport Oulu hanke Taustaa Suomen ulkomaalaisväestö on viimeisten vuosikymmenien aikana moninkertaistunut. Myös Oulussa maahanmuuttajien määrä on tasaisesti kasvanut.

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Erityisen hyvää liikuntaa

Erityisen hyvää liikuntaa Erityisen hyvää liikuntaa Saku Rikala KKI-Päivät 16.-17.3.2016 Soveltava Liikunta SoveLi ry Valtakunnallinen liikuntajärjestö Tavoitteena parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten mahdollisuuksia liikuntaan

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMIVA JA TOIMINNALLINEN AMMATTIOSASTO ON KIINNOSTAVA JA TEHOKAS Ammattiosaston on oltava vahva edunvalvoja, joka pystyy aidosti ajamaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Liikuntaa edistävien järjestöjen valtionavustukset. - päälinjat ja periaatteet

Liikuntaa edistävien järjestöjen valtionavustukset. - päälinjat ja periaatteet Liikuntaa edistävien järjestöjen valtionavustukset - päälinjat ja periaatteet Keskeiset lähtökohdat Liikuntalain ja asetuksen tavoitteiden noudattaminen Yleisten arviointiperusteiden soveltaminen nykyistä

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

Valtion kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla

Valtion kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla Valtion kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla Monikulttuurisen liikuntakentän uudistaminen seminaari 3.1.2011 Helsinki Yksikön päällikkö Ismo Myllyaho Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

SEURAPOSTI 1 / 2013. Seurapostissa tällä kertaa

SEURAPOSTI 1 / 2013. Seurapostissa tällä kertaa SEURAPOSTI 1 / 2013 Seurapostissa tällä kertaa Ansiomerkit 2013 haku viimeistään 28.2.2013 Ringeten Tukirahaston avustukset vuodelle 2013 Hae seuratoiminnan kehittämistukea 15.3. mennessä Lähde ringetteleirille!

Lisätiedot

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 1 LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KÄRKIHANKE: LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE 2016-2017 Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 2 o OKM toimeenpanee Sipilän

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 4.10.2017 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2016 30.4.2017 1. YLEISTÄ - yhteistyötä kehitetään Jämi Keskuksen kanssa alue-

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija Sisältö Esittely SoveLin kansanterveys- ja vammaisjäsenjärjestöt ja järjestöjenliikunnasta

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus TIEDON

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 30.10.2016 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2017 30.4.2018 1. YLEISTÄ - Kehitetään yhteistyötä alueellisen yläkoululeiritystoiminnan

Lisätiedot

Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto Fimu ry TOIMINTAKERTOMUS 2011

Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto Fimu ry TOIMINTAKERTOMUS 2011 Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto Fimu ry TOIMINTAKERTOMUS 2011 Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto Fimu ry Kivensilmänkuja 2, 3. kerros 00920 HELSINKI puhelin: 050 551 1197 / sähköposti: toimisto@fimu.fi

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA 2016 VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KESKEISET TULOKSET 1(2) Varainhankinta kuuluu nyt aiempaa useammin (73 %! 84 %) osana jonkun toimenkuvaan.

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma 18.10.2011 KEHITTÄMIS- JA JUURRUTUSSUUNNITELMA Kehittämis- ja juurrutussuunnitelman pohjana ovat kunnan yhteistyöryhmän tekemä alkukartoitus iäkkäiden

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä?

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Allianssin strategia Osallisuus Yhdenvertaisuus Nuorisopolitiikasta yleispolitiikkaa Ehkäisevän nuorisotyön painoarvo noussut Allianssi

Lisätiedot

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Valtakunnallinen vertaistoiminnan koulutus 1 Mona Särkelä-Kukko 18.10.2013 1 Sisältö 1. Osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 18.9.2015 1 PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIONAVUSTUS VUONNA 2015 LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO 2 Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustus Valtio tukee lasten ja nuorten

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

Yhteinen työstö. Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia

Yhteinen työstö. Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia Yhteinen työstö Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia STARTTI Yhteinen työstö Yhteinen ääni puuttuu? Urheiluyhteisön yhteiset linjaukset ja tavoitteet kansainväliseen vaikuttamiseen? Tavoittelemme

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA Niina Pajari 17.11.16 Kuusankoski RAY, VEIKKAUS JA FINTOTO YHDISTYVÄT UUDEKSI RAHAPELIYHTIÖKSI -> UUSI RAHAPELIYHTIÖ VEIKKAUS VASTAA VAIN RAHAPELITOIMINNASTA, EIKÄ KÄSITTELE AVUSTUKSIA

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala VAPAAEHTOISTOIMINTAAN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala 1.10.2016 Vapaaehtoistoiminnan toimintamalli Uudenmaan Martoissa Piiri Kouluttaa vapaaehtoisia Tukee, kannustaa ja ohjaa

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä ja hyviksi koetuista toimintakäytännöistä.

Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä ja hyviksi koetuista toimintakäytännöistä. Ehkäisevän päihdetyön teemaviikolla halutaan nostaa esiin hyviä käytäntöjä, joiden avulla ehkäistään ja vähennetään päihdehaittoja sekä edistetään hyvinvointia. Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä

Lisätiedot

Laadukasta yhdistystoimintaa, kokemuksia vuoden ajalta. Piia Iivonen, kyläkehittäjä , Kalanti

Laadukasta yhdistystoimintaa, kokemuksia vuoden ajalta. Piia Iivonen, kyläkehittäjä , Kalanti Laadukasta yhdistystoimintaa, kokemuksia vuoden ajalta Piia Iivonen, kyläkehittäjä 18.11.2014, Kalanti Varsinais-Suomen Kylät ry:n Leader-rahoitteinen kehittämishanke Tarkoituksena yhdistystoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

JÄRJESTÖT KUNTIEN KEHITTÄJÄKUMPPANEINA Eija Heimo, TtT, toiminnanjohtaja

JÄRJESTÖT KUNTIEN KEHITTÄJÄKUMPPANEINA Eija Heimo, TtT, toiminnanjohtaja JÄRJESTÖT KUNTIEN KEHITTÄJÄKUMPPANEINA Eija Heimo, TtT, toiminnanjohtaja YHDESSÄ ENEMMÄN Käytäntöjä ja kokemuksia kumppanuuden rakentamisesta kuntien ja järjestöjen välillä 23.1.2014 Tietoa Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Näkyvyyttä alueen toimijoille!

Näkyvyyttä alueen toimijoille! Näkyvyyttä alueen toimijoille! Uusimaa-viikko on Uudenmaan liiton koordinoima tapahtumaviikko, jonka tarkoituksena on tehdä tunnetuksi maakunnan hyväksi tehtyä työtä ja nostaa esille uusmaalaisia toimijoita.

Lisätiedot

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4. Metropolialueen alueellisen palvelukeskuksen pilottihanke Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.2015 Päivän

Lisätiedot

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke 12.2.2013 Kokkola ja Kruunupyy Kehittämisen painopistealueet: 1. Vuorovaikutuksen lisääminen sosiaali-

Lisätiedot

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja yhteistyökumppaneille 2009 Webropol sähköpostikysely tehtiin kesä- ja elokuussa 2009 NK vastaukset 53 % (N=38, n=20) YTK vastaukset 30 % (N=57, n=17) Asiaa kannatetaan

Lisätiedot

Liikuntalain uudistus

Liikuntalain uudistus Liikuntalain uudistus Liikuntatoimen koulutuspäivät 27.-28.11.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen liikuntaaktiivisuus, liiallinen istuminen.

Lisätiedot

Tarinan strategia 2020

Tarinan strategia 2020 Tarinan strategia 2020 Suomen golfin strategia Visio Parasta vapaa aikaa Missio Golf yhdistää terveysvaikutukset ja yhdessä luonnossa liikkumisen Strateginen tahtotila Golfyhteisöjen toimintatapoja uudistamalla

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET Järjestöpäivät Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala 24.9.2008 Opetusministeriön liikuntayksikkö OPETUSMINISTERIÖ 1 ESR VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA

Lisätiedot

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Urheilujohtaminen seminaari 2.9.2015 Tampere ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat liikuntalain uudistamisessa Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry.

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry. SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA ry. 6. SYYSKUUTA 2016 Suomalaisen keilailun strategia Tämän dokumentin sisältämässä strategiassa linjataan Suomen Keilailuliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka.

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN Valtionavustukseen oikeutetut uudet liikuntaa edistävät järjestöt. Liikuntalain 10 :ssä säädetään, että liikuntaa edistävän järjestön valtionavustuksen

Lisätiedot

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille 10.11.2015 1 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-,

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari 5.12.2008 -kehittämispäällikkö Elina Pajula Aktiivisesti Pohjois-Karjalassa toimii 375 sosiaali-

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot