Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu Kivensilmänkuja 2, 3. kerros HELSINKI

2 1. YLEISTÄ Suomen Monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu on valtakunnallinen liikuntajärjestö, jonka tarkoituksena on edistää monikulttuurista liikuntaa Suomessa, tuottaa liikuntapalveluja ja kehittää niitä kunnallisten liikuntatoimijoiden ja muiden liikunta-alan järjestöjen ja seurojen kanssa. Toiminnan keskeisenä painopisteenä on tukea ja vahvistaa jäsenien yhdistys- ja kansalaistoimintaa, maahanmuuttajien kotoutumista liikunnan avulla ja kulttuurien kohtaamista. Tärkeimmät kumppanit ovat maahanmuuttajien perustamat, liikuntaa järjestävät yhdistykset ja muut liikuntaa edistävät yhteisöt sekä kunnat. Valtakunnallisesti tärkeimpiä yhteistyötahoja ovat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Valo. Lisäksi Fimu tekee yhteistyötä muiden kansalaisjärjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa, joilla on samansuuntaiset tavoitteet. 2. PÄÄMÄÄRÄ Fimun päämääränä on yhtenäinen, monikulttuurinen liikunnan kenttä. 3. TAVOITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Monikulttuurinen toimintaympäristö asettaa erityiset vaatimukset tehdä työtä monikulttuurisen jäsenistön ja liikuntasektorin hyväksi. Erityisvaatimusten alleviivaaminen ja painottaminen myös arvioinneissa ja resurssien jaossa on erittäin tärkeää. Tämän johdosta, rahoituspäätöksiä tehtäessä, Fimun toiminta tarvitsee määrällisiä, riittäviä ja laadullisia resursseja. Fimun tavoitteet 2014: Fimun jäsenpalveluiden kehittäminen Fimun toiminnan vahvistaminen monikulttuurisen liikunnan osaajana ja asiantuntijana (kampanjat ja projektit) Näkyvyys Hallinnon kehittäminen Jäsenpalvelut Fimu markkinoi jäsenyyttä valtakunnallisesti suoraan ja yhteistyöverkoston kautta. Tavoitteena on, että vuoden 2014 lopussa Fimun jäsenmäärä on kasvanut vähintään 10 jäsenyhdistyksellä vuoden 2013 loppuun verrattuna niin, että mukaan on tullut jäseniä uusilta alueilta. Fimu tekee jäsenkartoituksen. Kartoituksen tarkoitus on kerätä ajantasaista tietoa jäsenten tilanteesta, tarpeista ja toiveista, ja kehittää Fimun palveluja niiden perusteella. Fimu luo toimivamman jäsenrekisterin. Sivu 2 / 10

3 Fimu auttaa jäseniä löytämään ja varaamaan harjoituspaikkoja kotipaikkakunnillaan. Jäsenillä ongelma on tiedon puute siitä, missä on harjoituspaikkoja ja miten niitä voi varata. Fimu järjestää jäsenille yhteisiä harjoitusvuoroja ja kaksi tapahtumapäivää. Fimu organisoi jäsenille monipuolisesti liikuntaa tarpeiden mukaan. Tarkoitus on antaa kaikille jäsenille tilaisuus liikkua yhdessä, solmia yhteistyösuhteita ja hälventää ennakkoluuloja. Kenttätyöhön Fimu rekrytoi maahanmuuttajataustaisia liikunnan alan ammattilaisia toiminnanohjaajiksi koordinoimaan ja valvomaan Fimun järjestämää toimintaa. Työnantajana Fimu hyödyntää Työhön kutsu -hankkeen ja muiden tahojen apua, kuten koulutuksia. Uutta toimistotilaa käyttävät työntekijöiden ja vapaaehtoisten lisäksi Fimun jäsenet erilaisiin tarkoituksiin Monikulttuurisen liikuntakentän liikunta-alan ohjaajakoulutus sekä muu osallistava jäsenkoulutus säilyy Fimun tärkeimpinä toimintamuotoina ja ne toteutetaan sekä Fimun toimesta että yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on koulutuksen myötä vahvistaa jäsenseurojen osaaminen. Lisäksi Fimu ohjaa jäsenistöään yhteistyökumppaneiden, kunnallisen ja paikallisten liikuntaseurojen toiminnan pariin. Koulutuksen suurimpana haasteena on saada jäsenseuroille oikeaa tietoa yhdistystoiminnasta. Eri kulttuureista olevien ja osaamiseltaan eritasoisten jäsenseurojen koulutuksen tarve vaihtelee paljon. Koulutuksella on tarkoitus avata ongelmakohtia joita jäsenseurat kohtaavat seuratoiminnan arjessa. Koulutuksessa keskitytään konkreettisiin toimiin. Koulutusten tavoitteena on antaa työvälineitä kehittää ja hallinnoida seuran toimintaa. Etsitään uusia koulutusmalleja, jotka helpottavat jäsenseurojen jokapäiväistä toimintaa. Fimu tukee, kehittää ja konsultoi seuroja seurakäynneillä ja räätälöidyillä koulutusprosesseilla. Fimu ylläpitää ajantasaista jäsenrekisteriä, jolloin se saavuttaa jäsenistönsä reaaliajassa. Lisäksi Fimu tiedottaa tärkeistä ja jäseniään koskevista asioista. Fimu ohjaa entistä aktiivisemmin jäseniään yhteistyöhän toistensa ja Fimun jäsenyhdistysten kesken. Fimu ryhtyy pitämään säännöllisesti jäsenpäivää ; jäsenet voivat tulla toimistolle kysymään, keskustelemaan ja tuomaan omia toiveitaan esille. Mahdollisuuksien puitteissa Fimu tarjoaa hakemusklinikkapalvelua tärkeiden hankehakujen yhteydessä ja tekee tietopaketin hankehakemuksiin liittyen. Fimu aloittaa valtakunnallisen kuntayhteistyön, monikulttuurisen liikunnan aseman parantamiseksi. Toiminnan vahvistaminen Fimu vahvistaa toimintaansa Tekemällä oppii, Punainen kortti rasismille, Nuoriso ja Kunnossa kaiken ikää -hankkeiden avulla sekä SVA:n toiminnan puitteissa. Lisäksi Fimu tuottaa perheliikuntaa kotoutumisen tueksi ja tekee toiminnan sellaiseksi, joka kannustaa lapsia ja vanhempia liikkumaan yhdessä. Fimu tekee toimintansa vahvistamiseksi kampanjoita ja tapahtumia, joissa voidaan yhdessä seurata urheilutapahtumia ja nauttia samalla monikulttuurisesta yhteisöllisyydestä. Sivu 3 / 10

4 Fimun näkyvyys Fimun viestii näkyvästi ja suunnitellun strategian mukaisesti Fimu päivittää kotisivunsa käyttäjälähtöisesti, tuo asioita sosiaaliseen mediaan, tuotteistaa Fimun mainonnan, tekee Fimua tunnetuksi koko maassa ja seuraa aktiivisesti toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Fimu osallistuu yhteistyökumppaneiden järjestämiin tapahtumiin ja verkostoituu entistä vahvemmin monikulttuuristen toimijoiden kanssa. Fimu näkyy myös erillisissä tapahtumissa, kampanjoissa ja julkaisuissa sekä Fimu -lehdessä. Hallinnon kehittäminen Fimu vahvistaa hallintoaan rekrytoimalla järjestö/toimistotyöntekijän toiminnanjohtajan avuksi ja panostaa toiminnanjohtajan resursseja. Fimu kouluttaa henkilöstöä ja hallitusta, pitää yhteyttä tärkeimpiin kumppaneihin, avaa yhteistoiminnan kuntien liikuntaa tuottaviin organisaatioihin ja paikallisten matalan kynnyksen seurojen kanssa. Fimun vahvuuksia ovat pitkä kokemus ja asiantuntemus monikulttuurisesta liikunnasta, pitkä vapaaehtoistyön perinne, laajat kontaktit maahanmuuttajiin jäsenyhdistysten kautta ja laaja, valtakunnallinen yhteistyöverkosto. Fimu jatkaa monikulttuurisen liikunnan virallisena, kehittyvänä kattojärjestönä Suomessa. Toiminnanjohtaja vastaa toiminnan yleisestä suunnittelusta, koordinoinnista, toteutuksesta, järjestöhallinnosta sekä taloudesta. Vuodelle 2014 suunnitellun toiminnan toteuttamiseksi liitto tarvitsee toisen palkatun työntekijän. Fimu rekrytoi järjestötyöntekijän, joka vastaa Fimun jäsenpalveluista, juoksevista toimistoasioista ja avustaa projekteissa. Hallituksen työn tueksi, Fimu asettaa tavoitteidensa toteuttamiseen työryhmät jäsenpalveluille, kuntayhteistyölle, viestintään, koulutukseen ja strategiatyöhön. Monikulttuurisen liikunnan toimintaympäristön haasteita vuonna 2014 ovat luonnollisen väestönkasvun, erityisesti maahanmuuttajien määrän kasvaminen Suomessa. Suurin osa maahanmuuttajista hakeutuu metropolialueelle. Tämä ilmiö lisää Fimun haastetta järjestää monikulttuurista liikuntaa ja saada maahanmuuttajat hakeutumaan kunnallisten liikuntapalveluiden ja muiden liikuntapalveluita tuottavien palveluiden käyttäjiksi. Lisäksi haastetta tuo kiristynyt taloudellinen tilanne, lisääntynyt rasismi ja ylipäätänsä muukalaisviha maahanmuuttajia kohtaan. Monikulttuurisen liikunnan toimintakentän hajanaisuus ja resurssien riittävyys vaikeuttavat yhteisten päämäärien saavuttamista monikulttuurisen liikunnan saavutettavuuteen. Positiivinen haaste on saattaa monikulttuurisen taustan omaavat kansalaiset hakeutumaan yhteistyöhön lähialueen, paikallisten seurojen, liikuntaa tarjoavien käyttäjiksi. Sivu 4 / 10

5 4. KEINOT Fimu vahvistaa hallituksen ja henkilöstönsä osaamista kouluttamalla ja jakamalla tietoa ajankohtaisista toiminnalle tärkeistä asioista. Hallituksen jäseniä kehotetaan osallistumaan ajankohtaisiin seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin. Fimu tekee koulutuksessa myös yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. Lisäksi Fimu tiedottaa jäsenilleen muualla järjestettävistä, niille sopivista yhdistystoiminnan ym. koulutuksista. Fimun koulutuksiin ovat tervetulleita myös muut yhdistykset kuin jäsenet. Koulutusten markkinoinnin ja viestinnän suuri haaste on saada viesti kohdennettua oikeille tahoille oikealla tavalla. Sähköpostin ja Internet viestinnän välineenä eivät riitä. Kieliongelmat sekä koulutuksen sisällön markkinointi ymmärrettävästi on haastavaa. Koulutusten markkinointiin etsitään uusia keinoja ja koulutusten sisältöihin tehdään uusia viestinnällisiä uudistuksia. Lisäksi selvitetään jäsenyhdistyksiltä tarkemmin, millaisia koulutustarpeita niillä on. Fimu työstää yhteistyössä kunnallisten liikuntapaleluiden ja seurojen kanssa painetun julkaisun monikulttuurisen liikunnan alalta, jota jaetaan jäsenistölle ja Fimun yleisötilaisuuksissa ja yhteistyökumppaneille ja maahanmuuttajaorganisaatioille. Fimu järjestää tulevana vuonna Fimu -kampanjan, jossa se suuntaa informatiivisen viestin kattamaan koko Suomen. Fimu markkinoi jäsenyyttä valtakunnallisesti suoraan ja yhteistyöverkoston kautta. Tavoitteena on, että vuoden 2014 lopussa Fimun jäsenmäärä on kasvanut vähintään 20 jäsenyhdistyksellä vuoden 2013 loppuun verrattuna niin, että mukaan on tullut jäseniä uusilta alueilta. Fimu jatkaa jäsenkartoitustaan vuonna Kartoituksen tarkoitus on kerätä ajantasaista tietoa jäsenten tilanteesta, tarpeista ja toiveista, ja kehittää Fimun palveluja niiden perusteella. Fimu luo toimivamman jäsenrekisterin. Fimu ohjaa jäsenistöään kunnallisten liikuntapalveluiden äärelle tehostetun, valtakunnallisen kuntayhteistyön,tiedotuksen ja verkostoitumisen avulla. Fimu auttaa jäseniä löytämään ja varaamaan harjoituspaikkoja kotipaikkakunnillaan. Jäsenillä ongelma on tiedon puute siitä, missä on harjoituspaikkoja ja miten niitä voi varata. Fimu järjestää jäsenille yhteisiä harjoitusvuoroja ja tapahtumapäiviä. Fimu organisoi jäsenille monipuolisesti liikuntaa tarpeiden mukaan. Tarkoitus on antaa kaikille jäsenille tilaisuus liikkua yhdessä, solmia yhteistyösuhteita ja hälventää ennakkoluuloja. Fimu välittää tietoa maahanmuuttajataustaisten ohjaajien koulutuksesta, seminaareista ja tapahtumista. Sivu 5 / 10

6 5. KOHDERYHMÄT NUORET Tavoitteena on saada nuoria mukaan toimintaan projektien, tapahtumien ja työryhmätyöskentelyn kautta. Monikulttuurisen taustan omaavat nuoret ja lapset ovat syrjäytymisvaarassa ja/tai ovat syrjäytyneet. Toisaalta nuoret nähdään voimavara, minkä vuoksi on tärkeää sitouttaa heitä toimintaan ja antaa mahdollisuuksia vaikuttaa heitä koskevissa asioissa. Toimintaan tavoitellaan mukaan erityisesti niin sanottuja toisen tai kolmannen polven maahanmuuttajanuoria, joilla on erilaiset valmiudet kotoutumiselle kuin heidän vanhemmillaan. Fimun nuorisoprojektissa nuoret itse saavat mahdollisuuden suunnitella ja toteuttaa toimintaa ja oppia samalla itse. NAISET JA TYTÖT Matalan kynnyksen, monikulttuurinen liikunnan naisverkosto Fimu käynnistää ns. matalankynnyksen monikulttuurisen liikuntaverkoston jäsenyhdistystensä naisille ja tytöille. Verkoston tarkoituksena on vapaamuotoisen liikuntatoiminnan, vertaisoppimisen ja yhdessäolon kautta tuottaa sosiaalista pääomaa, kotouttamista ja vertaistoimintaa. Hankkeelle haetaan rahoitusta, ensisijaisesti OKM:ltä ja myös muista rahoituslähteistä. Fimun naisia kannustetaan osallistumaan IWG -konferenssiin sekä osallistujana että vapaaehtoisena. PERHEET Tuetaan perheitä kotouttamista auttavilla leireillä ja tapahtumilla ja kannustetaan vanhempia mukaan lastensa harrastuksiin. Tavoitteena on kotouttaminen, osallisuuden lisääminen, verkostoituminen ja tietotaidon lisääminen liikunnan avulla. Lisäksi hankkeen myötä perheitä ohjataan kunnallisten liikuntapalveluiden äärelle. SENIORIT Fimu tukee ja järjestää liikunta paikallisesti seniorit kohderyhmänä ja liikuntaryhmänä 6. TOIMINTA- JA PROJEKTIAVUSTUKSET JA VARAINHANKINTA Fimu rahoittaa varsinaisen toimintansa opetus- ja kulttuuriministeriön varsinaisen toiminnan valtionavustuksella. Fimu on hakenut opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustusta nuorisoprojektiin tytöille ja pojille. Sivu 6 / 10

7 Fimu hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä jatkorahoitusta erityisavustuksista tammi-helmikuussa valtakunnalliseen Punainen kortti rasismille -hankkeeseen kaudelle Fimu hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä jatkorahoitusta erityisavustuksista Tekemällä oppii - koulutus- ja kehittämisprojektiin. Fimu hakee Kunnossa kaiken ikää -ohjelmasta avustusta maahanmuuttajanaisten ja -miesten liikuntaan maaliskuussa. Varainhankintaa Fimu harjoittaa perimällä jäsenseuroilta jäsenmaksut. Uudet jäsenet maksavat liittymismaksun. Fimu solmii sponsorisopimuksia ja julkaisee bannereita ja ilmoituksia kotisivuillaan. Tarjotaan jäsenille mahdollisuuksia varainhankintaan niiden tapahtumissa ja Fimun tapahtumissa, kuten tapahtumapäivissä jäsenille, järjestetään arpajaisia ja myyjäisiä. 7. MENEILLÄÄN OLEVAT PROJEKTIT Punainen kortti rasismille -projekti Kampanjan toimintamallia arvioidaan ja kehitetään ja vakiinnutetaan toimiviksi havaittuja toiminnan tapoja. Etsitään uusia yhteistyökumppaneita ja tiivistetään pohjoismaista Show Racism the Red Card Scandinavia -yhteistyötä. Järjestetään pohjoismainen Punainen kortti rasismille -seminaari maaliskuussa 2014 Helsingissä. Haetaan OKM:stä jatkorahoitusta vuosille Fimu jatkaa rasisminvastaista toimintaa ja aloittaa yhteistyön Olympiakomitean, Valtakunnallisen liikuntajärjestö Valon, Opetushallituksen ja sidosryhmien kanssa rasisminvastaisen toiminnan, jonka tavoitteena on rasisminvastainen toiminnan sisällyttäminen kaikkien lajiliittojen toimintoihin. Syrjinnästä vapaa alue -kampanja Fimu jatkaa kampanjan ohjausryhmässä liikunnan ja urheilun alan vastuutahona. Tavoitteena on kasvattaa kampanjan näkyvyyttä alan toimijoiden parissa ja saada alan toimijoita liittymään mukaan kampanjaan. Valon eettisten sääntöjen luomiseen vaikutetaan niin, että syrjintäkysymykset sisältyvät siihen. Fimu sisällyttää suvaitsevaisuusajattelun kaikkeen koulutukseensa reilun pelin periaatteiden mukaisesti. Maailma kylässä -festivaali Fimu osallistuu Maailma kylässä festivaalipäiviin Helsingissä: työstämällä riittävästi viestintämateriaalia, sitouttamalla vapaaehtoisia ja panostamalla Fimun näkyvyyteen tapahtumassa, informoinnissa ja oheistapahtumissa. Sivu 7 / 10

8 8. YHTEISTYÖ Valo ry, liikunnan aluejärjestöt ja muut liikuntajärjestöt Uuden järjestötyöntekijän toimenkuvaan sisältyy yhteistyön kehittäminen jäsenistönsä lisäksi muiden toimijoiden kanssa. Yhdessä toiminnanjohtajan kanssa Fimu pyrkii edistämään vuoropuhelua Valo ry:n, kunnallisten liikuntaviranomaisten, liikunta-alan opistojen ja liikuntakeskusten kanssa. Lisäksi Fimu kehittää liikunnan verokostojaan. Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) Fimu on edustettuna ETNO:ssa aktiivisena toimijana. Suomen Pakolaisapu ry: Järjestöhautomo Fimu tiivistää yhteistyötään Järjestöhautomon kanssa. Fimu ja Järjestöhautomo järjestävät yhdessä seminaarin maahanmuuttajayhdistyksille yhdistystoiminnasta liikuntatoiminnan näkökulmasta. Fimu kerää Järjestöhautomon kautta tietoa maahanmuuttajayhdistyksistä valtakunnallisesti ja laajentaa siten jäsenpohjaansa. Tilanteen mukaan Fimu tekee yhteistyötä myös Suomen Pakolaisavun muiden hankkeiden kanssa. Urheiluopisto Kisakeskus Urheiluopisto Kisakeskus tarjoaa Fimun jäsenyhdistyksille monikulttuurista liikuntaa ja ohjaajakoulutusta. Yhteistyön tavoitteena on levittää tietoa rohkaista ja kannustaa yhdistyksiä ja niiden puuhaihmisiä hyödyntämään urheiluopistojen tarjoamia mahdollisuuksia jäsentensä hyväksi. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto ry SUH Fimu jatkaa yhteistyötä SUH:n kanssa uimahallien saavutettavuustyössä. Fimu jakaa uutta opasta uimahallien saavutettavuudesta verkostossaan ja jäsenilleen. Fimu jatkaa keskusteluna maahanmuuttajien osallistumisesta uimakouluihin ja uimakoulujen järjestämisestä maahanmuuttajille. Lausunnot ja kannanotot Fimu laatii lausuntoja ja kannanottoja liikunnan kentän muutoksista tarpeen mukaan, ajankohtaisena liikuntalain muutos. Lisäksi Valon eettisten sääntöjen sisältöön Fimu ottaa kantaa oman sektorinsa puitteissa. Sivu 8 / 10

9 9. VERKOSTOTYÖ JA OSALLISTUMISET Fimu edustajat osallistuvat jäsenyytensä puitteissa sääntömääräisiin kokouksiin, järjestö- ja liikuntaseminaareihin, SVA jaostoon, Etnisten suhteiden neuvottelukuntaan, KKI -päiviin sekä toiminnanjohtajien ja puheenjohtajien verkostotapaamisiin sekä kansainvälisiin seminaareihin. 10. MARKKINOINTI Fimun tiedotusstrategian ohjaa viestintää. Fimun kärkiviestit pohjautuvat Fimun arvoihin, toimintaan ja tekemiseen. Fimu tekee tiedotusstrategian, jonka puitteissa tiedotusta tehdään. Samalla se osoittaa tiedotukseen resursseja. Fimun tiedotuksen ja toiminnan pääkieli on suomi. Fimu rohkaisee ja kannustaa maahanmuuttajia opiskelemaan suomea ja käyttämään sitä. Fimu uudistaa kotisivunsa visuaalisesti selkeämmiksi, helpommin luettaviksi ja houkutteleviksi. Fimu lähettää jäsenseuroille sähköisen jäsentiedotteen, tiedotussunnitelman mukaisesti, tarvittaessa ja vähintään kolme kertaa vuodessa. Lisäksi lyhyiden tiedotteiden lähettämisen välineeksi otetaan tekstiviestit. Fimu kasvattaa näkyvyyttään tilaamalla tai tekemällä itse uutta, korkealaatuista tiedotus- ja mainosmateriaalia, roll up -mainostelineitä logolla ja liiton nimellä, esitemateriaalia ja muuta tiedotusmateriaalia. Fimu laatii perustietopaketin liiton toiminnasta medialle ja hakee näkyvyyttä ja kuuluvuutta mediassa monikulttuurinen liikunta viitekehyksenä. 11. KANSAINVÄLISET YHTEYDET Fimu toimii tiedon ja vapaaehtoisten välittäjänä kansainvälisissä liikunta- ja urheilutapahtumissa Suomessa jotta tapahtumien järjestäjät voisivat hyödyntää Fimun jäsenten laajaa kieli- ja kulttuuriosaamista. Fimu vaihtaa kokemuksia ja hyviksi todettuja käytäntöjä ja soveltaa niitä toimintaansa muiden maiden, kuten Ruotsin, monikulttuurisuustyön kattojärjestöjen kanssa. Fimu osallistuu International Working Group on Women and Sport (IWG) -konferenssiin Fimu on jäsen Football Against Racism in Europe (FARE) -järjestössä. Lisäksi Fimu on mukana pohjoismaisessa Show Racism the Red Card Scandinavia ja Euroopan laajuiseen Show Racism the Red Card -verkostossa. 12. TALOUSARVIO 2014 Sivu 9 / 10

10 Talousarvio 2013 on toimintasuunnitelman liitteenä Sivu 10 / 10

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Selvitys Keski-Suomen maahanmuuttaja-yhdistyksistä. Katri Seppänen

Selvitys Keski-Suomen maahanmuuttaja-yhdistyksistä. Katri Seppänen Selvitys Keski-Suomen maahanmuuttaja-yhdistyksistä Katri Seppänen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Marraskuu 2010 Sisältö Johdanto... 1 Maahanmuuttajat Keski Suomessa... 2 Maahanmuuttajayhdistykset...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 YLEISTÄ Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry on valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on organisoida, koordinoida ja tuottaa palveluja erityisesti jäsenistön tarpeisiin.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012. (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012)

Toimintasuunnitelma 2012. (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012) Toimintasuunnitelma 2012 (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012) 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 toiminnanjohto... 3 1.1 Johdanto... 3 1.2 Viestintä... 5 1.3 Kansainvälinen toiminta... 6 2 Opinto-

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty LSV:n vuosikokouksessa 13.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

1. SLU ry Liikunnan ja urheilun puolesta...2. 2. SLU - keskusyksikkö... 5. 3. SLU-hallintopalveluyksikön toiminta... 18

1. SLU ry Liikunnan ja urheilun puolesta...2. 2. SLU - keskusyksikkö... 5. 3. SLU-hallintopalveluyksikön toiminta... 18 Sisällysluettelo 1. ry Liikunnan ja urheilun puolesta...2 1.1. -yhteisö... 2 1.2. ry:n hallinto... 2 1.3. Jäsenjärjestöt... 3 1.4.Strategiatyö... 3 1.5. Vuonna 2002 kiinnittää erityisesti huomiota läpileikkaavasti

Lisätiedot

JÄRJESTÖTIEDOTE 5.10.2011

JÄRJESTÖTIEDOTE 5.10.2011 JÄRJESTÖTIEDOTE 5.10.2011 Järjestötiedote on Järjestöhautomon kuukausittain julkaisema tiedote järjestötoiminnan ajankohtaisista asioista. Tiedotteen kautta saat tietoa ajankohtaisista tapahtumista ja

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1 Valtuuston hyväksymä 24.11.2012 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 Suomi-Venäjä-Seura kansalaistoimija Venäjä-suhteissa II Viestinnästä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Suomen Valmentajat ry 2 SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3. STRATEGIA 2011-2020... 5 4. TOIMINTAVUOSI 2015... 6 4.1. Valmentajuuden

Lisätiedot

Mohsen Zakeri & Minna Tuunainen (toim.) saamisen. - maahanmuuttajien. yhdistystoiminnan problematiikka. p luilla

Mohsen Zakeri & Minna Tuunainen (toim.) saamisen. - maahanmuuttajien. yhdistystoiminnan problematiikka. p luilla Mohsen Zakeri & Minna Tuunainen (toim.) saamisen - maahanmuuttajien yhdistystoiminnan problematiikka p luilla ISBN 978-952-99468-8-4 Julkaisija: Suomen Pakolaisapu ry/järjestöhautomo-projekti Toimitus:

Lisätiedot

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI Ehdotuksia yhdenvertaisten harrastamisen mahdollisuuksien edistämiseksi Nuori Suomi 2012 Toimittanut: Riikka Lahti

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Sisällys AIKA HAASTAA - YLEISTÄ TOIMINTASUUNNITELMASTA 2015... 3 YHDISTYKSET TOIMIVAT JA

Lisätiedot

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 - SISÄLLYS Kainuun Liikunta Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6 Arvostus ja Resurssit Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 Liikunnallinen Elämäntapa Lasten, nuorten ja perheiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Saatesanat Kesäkuussa 2014 Turussa pidettyä Punaisen

Lisätiedot