Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu Kivensilmänkuja 2, 3. kerros HELSINKI

2 1. YLEISTÄ Suomen Monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu on valtakunnallinen liikuntajärjestö, jonka tarkoituksena on edistää monikulttuurista liikuntaa Suomessa, tuottaa liikuntapalveluja ja kehittää niitä kunnallisten liikuntatoimijoiden ja muiden liikunta-alan järjestöjen ja seurojen kanssa. Toiminnan keskeisenä painopisteenä on tukea ja vahvistaa jäsenien yhdistys- ja kansalaistoimintaa, maahanmuuttajien kotoutumista liikunnan avulla ja kulttuurien kohtaamista. Tärkeimmät kumppanit ovat maahanmuuttajien perustamat, liikuntaa järjestävät yhdistykset ja muut liikuntaa edistävät yhteisöt sekä kunnat. Valtakunnallisesti tärkeimpiä yhteistyötahoja ovat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Valo. Lisäksi Fimu tekee yhteistyötä muiden kansalaisjärjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa, joilla on samansuuntaiset tavoitteet. 2. PÄÄMÄÄRÄ Fimun päämääränä on yhtenäinen, monikulttuurinen liikunnan kenttä. 3. TAVOITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Monikulttuurinen toimintaympäristö asettaa erityiset vaatimukset tehdä työtä monikulttuurisen jäsenistön ja liikuntasektorin hyväksi. Erityisvaatimusten alleviivaaminen ja painottaminen myös arvioinneissa ja resurssien jaossa on erittäin tärkeää. Tämän johdosta, rahoituspäätöksiä tehtäessä, Fimun toiminta tarvitsee määrällisiä, riittäviä ja laadullisia resursseja. Fimun tavoitteet 2014: Fimun jäsenpalveluiden kehittäminen Fimun toiminnan vahvistaminen monikulttuurisen liikunnan osaajana ja asiantuntijana (kampanjat ja projektit) Näkyvyys Hallinnon kehittäminen Jäsenpalvelut Fimu markkinoi jäsenyyttä valtakunnallisesti suoraan ja yhteistyöverkoston kautta. Tavoitteena on, että vuoden 2014 lopussa Fimun jäsenmäärä on kasvanut vähintään 10 jäsenyhdistyksellä vuoden 2013 loppuun verrattuna niin, että mukaan on tullut jäseniä uusilta alueilta. Fimu tekee jäsenkartoituksen. Kartoituksen tarkoitus on kerätä ajantasaista tietoa jäsenten tilanteesta, tarpeista ja toiveista, ja kehittää Fimun palveluja niiden perusteella. Fimu luo toimivamman jäsenrekisterin. Sivu 2 / 10

3 Fimu auttaa jäseniä löytämään ja varaamaan harjoituspaikkoja kotipaikkakunnillaan. Jäsenillä ongelma on tiedon puute siitä, missä on harjoituspaikkoja ja miten niitä voi varata. Fimu järjestää jäsenille yhteisiä harjoitusvuoroja ja kaksi tapahtumapäivää. Fimu organisoi jäsenille monipuolisesti liikuntaa tarpeiden mukaan. Tarkoitus on antaa kaikille jäsenille tilaisuus liikkua yhdessä, solmia yhteistyösuhteita ja hälventää ennakkoluuloja. Kenttätyöhön Fimu rekrytoi maahanmuuttajataustaisia liikunnan alan ammattilaisia toiminnanohjaajiksi koordinoimaan ja valvomaan Fimun järjestämää toimintaa. Työnantajana Fimu hyödyntää Työhön kutsu -hankkeen ja muiden tahojen apua, kuten koulutuksia. Uutta toimistotilaa käyttävät työntekijöiden ja vapaaehtoisten lisäksi Fimun jäsenet erilaisiin tarkoituksiin Monikulttuurisen liikuntakentän liikunta-alan ohjaajakoulutus sekä muu osallistava jäsenkoulutus säilyy Fimun tärkeimpinä toimintamuotoina ja ne toteutetaan sekä Fimun toimesta että yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on koulutuksen myötä vahvistaa jäsenseurojen osaaminen. Lisäksi Fimu ohjaa jäsenistöään yhteistyökumppaneiden, kunnallisen ja paikallisten liikuntaseurojen toiminnan pariin. Koulutuksen suurimpana haasteena on saada jäsenseuroille oikeaa tietoa yhdistystoiminnasta. Eri kulttuureista olevien ja osaamiseltaan eritasoisten jäsenseurojen koulutuksen tarve vaihtelee paljon. Koulutuksella on tarkoitus avata ongelmakohtia joita jäsenseurat kohtaavat seuratoiminnan arjessa. Koulutuksessa keskitytään konkreettisiin toimiin. Koulutusten tavoitteena on antaa työvälineitä kehittää ja hallinnoida seuran toimintaa. Etsitään uusia koulutusmalleja, jotka helpottavat jäsenseurojen jokapäiväistä toimintaa. Fimu tukee, kehittää ja konsultoi seuroja seurakäynneillä ja räätälöidyillä koulutusprosesseilla. Fimu ylläpitää ajantasaista jäsenrekisteriä, jolloin se saavuttaa jäsenistönsä reaaliajassa. Lisäksi Fimu tiedottaa tärkeistä ja jäseniään koskevista asioista. Fimu ohjaa entistä aktiivisemmin jäseniään yhteistyöhän toistensa ja Fimun jäsenyhdistysten kesken. Fimu ryhtyy pitämään säännöllisesti jäsenpäivää ; jäsenet voivat tulla toimistolle kysymään, keskustelemaan ja tuomaan omia toiveitaan esille. Mahdollisuuksien puitteissa Fimu tarjoaa hakemusklinikkapalvelua tärkeiden hankehakujen yhteydessä ja tekee tietopaketin hankehakemuksiin liittyen. Fimu aloittaa valtakunnallisen kuntayhteistyön, monikulttuurisen liikunnan aseman parantamiseksi. Toiminnan vahvistaminen Fimu vahvistaa toimintaansa Tekemällä oppii, Punainen kortti rasismille, Nuoriso ja Kunnossa kaiken ikää -hankkeiden avulla sekä SVA:n toiminnan puitteissa. Lisäksi Fimu tuottaa perheliikuntaa kotoutumisen tueksi ja tekee toiminnan sellaiseksi, joka kannustaa lapsia ja vanhempia liikkumaan yhdessä. Fimu tekee toimintansa vahvistamiseksi kampanjoita ja tapahtumia, joissa voidaan yhdessä seurata urheilutapahtumia ja nauttia samalla monikulttuurisesta yhteisöllisyydestä. Sivu 3 / 10

4 Fimun näkyvyys Fimun viestii näkyvästi ja suunnitellun strategian mukaisesti Fimu päivittää kotisivunsa käyttäjälähtöisesti, tuo asioita sosiaaliseen mediaan, tuotteistaa Fimun mainonnan, tekee Fimua tunnetuksi koko maassa ja seuraa aktiivisesti toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Fimu osallistuu yhteistyökumppaneiden järjestämiin tapahtumiin ja verkostoituu entistä vahvemmin monikulttuuristen toimijoiden kanssa. Fimu näkyy myös erillisissä tapahtumissa, kampanjoissa ja julkaisuissa sekä Fimu -lehdessä. Hallinnon kehittäminen Fimu vahvistaa hallintoaan rekrytoimalla järjestö/toimistotyöntekijän toiminnanjohtajan avuksi ja panostaa toiminnanjohtajan resursseja. Fimu kouluttaa henkilöstöä ja hallitusta, pitää yhteyttä tärkeimpiin kumppaneihin, avaa yhteistoiminnan kuntien liikuntaa tuottaviin organisaatioihin ja paikallisten matalan kynnyksen seurojen kanssa. Fimun vahvuuksia ovat pitkä kokemus ja asiantuntemus monikulttuurisesta liikunnasta, pitkä vapaaehtoistyön perinne, laajat kontaktit maahanmuuttajiin jäsenyhdistysten kautta ja laaja, valtakunnallinen yhteistyöverkosto. Fimu jatkaa monikulttuurisen liikunnan virallisena, kehittyvänä kattojärjestönä Suomessa. Toiminnanjohtaja vastaa toiminnan yleisestä suunnittelusta, koordinoinnista, toteutuksesta, järjestöhallinnosta sekä taloudesta. Vuodelle 2014 suunnitellun toiminnan toteuttamiseksi liitto tarvitsee toisen palkatun työntekijän. Fimu rekrytoi järjestötyöntekijän, joka vastaa Fimun jäsenpalveluista, juoksevista toimistoasioista ja avustaa projekteissa. Hallituksen työn tueksi, Fimu asettaa tavoitteidensa toteuttamiseen työryhmät jäsenpalveluille, kuntayhteistyölle, viestintään, koulutukseen ja strategiatyöhön. Monikulttuurisen liikunnan toimintaympäristön haasteita vuonna 2014 ovat luonnollisen väestönkasvun, erityisesti maahanmuuttajien määrän kasvaminen Suomessa. Suurin osa maahanmuuttajista hakeutuu metropolialueelle. Tämä ilmiö lisää Fimun haastetta järjestää monikulttuurista liikuntaa ja saada maahanmuuttajat hakeutumaan kunnallisten liikuntapalveluiden ja muiden liikuntapalveluita tuottavien palveluiden käyttäjiksi. Lisäksi haastetta tuo kiristynyt taloudellinen tilanne, lisääntynyt rasismi ja ylipäätänsä muukalaisviha maahanmuuttajia kohtaan. Monikulttuurisen liikunnan toimintakentän hajanaisuus ja resurssien riittävyys vaikeuttavat yhteisten päämäärien saavuttamista monikulttuurisen liikunnan saavutettavuuteen. Positiivinen haaste on saattaa monikulttuurisen taustan omaavat kansalaiset hakeutumaan yhteistyöhön lähialueen, paikallisten seurojen, liikuntaa tarjoavien käyttäjiksi. Sivu 4 / 10

5 4. KEINOT Fimu vahvistaa hallituksen ja henkilöstönsä osaamista kouluttamalla ja jakamalla tietoa ajankohtaisista toiminnalle tärkeistä asioista. Hallituksen jäseniä kehotetaan osallistumaan ajankohtaisiin seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin. Fimu tekee koulutuksessa myös yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. Lisäksi Fimu tiedottaa jäsenilleen muualla järjestettävistä, niille sopivista yhdistystoiminnan ym. koulutuksista. Fimun koulutuksiin ovat tervetulleita myös muut yhdistykset kuin jäsenet. Koulutusten markkinoinnin ja viestinnän suuri haaste on saada viesti kohdennettua oikeille tahoille oikealla tavalla. Sähköpostin ja Internet viestinnän välineenä eivät riitä. Kieliongelmat sekä koulutuksen sisällön markkinointi ymmärrettävästi on haastavaa. Koulutusten markkinointiin etsitään uusia keinoja ja koulutusten sisältöihin tehdään uusia viestinnällisiä uudistuksia. Lisäksi selvitetään jäsenyhdistyksiltä tarkemmin, millaisia koulutustarpeita niillä on. Fimu työstää yhteistyössä kunnallisten liikuntapaleluiden ja seurojen kanssa painetun julkaisun monikulttuurisen liikunnan alalta, jota jaetaan jäsenistölle ja Fimun yleisötilaisuuksissa ja yhteistyökumppaneille ja maahanmuuttajaorganisaatioille. Fimu järjestää tulevana vuonna Fimu -kampanjan, jossa se suuntaa informatiivisen viestin kattamaan koko Suomen. Fimu markkinoi jäsenyyttä valtakunnallisesti suoraan ja yhteistyöverkoston kautta. Tavoitteena on, että vuoden 2014 lopussa Fimun jäsenmäärä on kasvanut vähintään 20 jäsenyhdistyksellä vuoden 2013 loppuun verrattuna niin, että mukaan on tullut jäseniä uusilta alueilta. Fimu jatkaa jäsenkartoitustaan vuonna Kartoituksen tarkoitus on kerätä ajantasaista tietoa jäsenten tilanteesta, tarpeista ja toiveista, ja kehittää Fimun palveluja niiden perusteella. Fimu luo toimivamman jäsenrekisterin. Fimu ohjaa jäsenistöään kunnallisten liikuntapalveluiden äärelle tehostetun, valtakunnallisen kuntayhteistyön,tiedotuksen ja verkostoitumisen avulla. Fimu auttaa jäseniä löytämään ja varaamaan harjoituspaikkoja kotipaikkakunnillaan. Jäsenillä ongelma on tiedon puute siitä, missä on harjoituspaikkoja ja miten niitä voi varata. Fimu järjestää jäsenille yhteisiä harjoitusvuoroja ja tapahtumapäiviä. Fimu organisoi jäsenille monipuolisesti liikuntaa tarpeiden mukaan. Tarkoitus on antaa kaikille jäsenille tilaisuus liikkua yhdessä, solmia yhteistyösuhteita ja hälventää ennakkoluuloja. Fimu välittää tietoa maahanmuuttajataustaisten ohjaajien koulutuksesta, seminaareista ja tapahtumista. Sivu 5 / 10

6 5. KOHDERYHMÄT NUORET Tavoitteena on saada nuoria mukaan toimintaan projektien, tapahtumien ja työryhmätyöskentelyn kautta. Monikulttuurisen taustan omaavat nuoret ja lapset ovat syrjäytymisvaarassa ja/tai ovat syrjäytyneet. Toisaalta nuoret nähdään voimavara, minkä vuoksi on tärkeää sitouttaa heitä toimintaan ja antaa mahdollisuuksia vaikuttaa heitä koskevissa asioissa. Toimintaan tavoitellaan mukaan erityisesti niin sanottuja toisen tai kolmannen polven maahanmuuttajanuoria, joilla on erilaiset valmiudet kotoutumiselle kuin heidän vanhemmillaan. Fimun nuorisoprojektissa nuoret itse saavat mahdollisuuden suunnitella ja toteuttaa toimintaa ja oppia samalla itse. NAISET JA TYTÖT Matalan kynnyksen, monikulttuurinen liikunnan naisverkosto Fimu käynnistää ns. matalankynnyksen monikulttuurisen liikuntaverkoston jäsenyhdistystensä naisille ja tytöille. Verkoston tarkoituksena on vapaamuotoisen liikuntatoiminnan, vertaisoppimisen ja yhdessäolon kautta tuottaa sosiaalista pääomaa, kotouttamista ja vertaistoimintaa. Hankkeelle haetaan rahoitusta, ensisijaisesti OKM:ltä ja myös muista rahoituslähteistä. Fimun naisia kannustetaan osallistumaan IWG -konferenssiin sekä osallistujana että vapaaehtoisena. PERHEET Tuetaan perheitä kotouttamista auttavilla leireillä ja tapahtumilla ja kannustetaan vanhempia mukaan lastensa harrastuksiin. Tavoitteena on kotouttaminen, osallisuuden lisääminen, verkostoituminen ja tietotaidon lisääminen liikunnan avulla. Lisäksi hankkeen myötä perheitä ohjataan kunnallisten liikuntapalveluiden äärelle. SENIORIT Fimu tukee ja järjestää liikunta paikallisesti seniorit kohderyhmänä ja liikuntaryhmänä 6. TOIMINTA- JA PROJEKTIAVUSTUKSET JA VARAINHANKINTA Fimu rahoittaa varsinaisen toimintansa opetus- ja kulttuuriministeriön varsinaisen toiminnan valtionavustuksella. Fimu on hakenut opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustusta nuorisoprojektiin tytöille ja pojille. Sivu 6 / 10

7 Fimu hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä jatkorahoitusta erityisavustuksista tammi-helmikuussa valtakunnalliseen Punainen kortti rasismille -hankkeeseen kaudelle Fimu hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä jatkorahoitusta erityisavustuksista Tekemällä oppii - koulutus- ja kehittämisprojektiin. Fimu hakee Kunnossa kaiken ikää -ohjelmasta avustusta maahanmuuttajanaisten ja -miesten liikuntaan maaliskuussa. Varainhankintaa Fimu harjoittaa perimällä jäsenseuroilta jäsenmaksut. Uudet jäsenet maksavat liittymismaksun. Fimu solmii sponsorisopimuksia ja julkaisee bannereita ja ilmoituksia kotisivuillaan. Tarjotaan jäsenille mahdollisuuksia varainhankintaan niiden tapahtumissa ja Fimun tapahtumissa, kuten tapahtumapäivissä jäsenille, järjestetään arpajaisia ja myyjäisiä. 7. MENEILLÄÄN OLEVAT PROJEKTIT Punainen kortti rasismille -projekti Kampanjan toimintamallia arvioidaan ja kehitetään ja vakiinnutetaan toimiviksi havaittuja toiminnan tapoja. Etsitään uusia yhteistyökumppaneita ja tiivistetään pohjoismaista Show Racism the Red Card Scandinavia -yhteistyötä. Järjestetään pohjoismainen Punainen kortti rasismille -seminaari maaliskuussa 2014 Helsingissä. Haetaan OKM:stä jatkorahoitusta vuosille Fimu jatkaa rasisminvastaista toimintaa ja aloittaa yhteistyön Olympiakomitean, Valtakunnallisen liikuntajärjestö Valon, Opetushallituksen ja sidosryhmien kanssa rasisminvastaisen toiminnan, jonka tavoitteena on rasisminvastainen toiminnan sisällyttäminen kaikkien lajiliittojen toimintoihin. Syrjinnästä vapaa alue -kampanja Fimu jatkaa kampanjan ohjausryhmässä liikunnan ja urheilun alan vastuutahona. Tavoitteena on kasvattaa kampanjan näkyvyyttä alan toimijoiden parissa ja saada alan toimijoita liittymään mukaan kampanjaan. Valon eettisten sääntöjen luomiseen vaikutetaan niin, että syrjintäkysymykset sisältyvät siihen. Fimu sisällyttää suvaitsevaisuusajattelun kaikkeen koulutukseensa reilun pelin periaatteiden mukaisesti. Maailma kylässä -festivaali Fimu osallistuu Maailma kylässä festivaalipäiviin Helsingissä: työstämällä riittävästi viestintämateriaalia, sitouttamalla vapaaehtoisia ja panostamalla Fimun näkyvyyteen tapahtumassa, informoinnissa ja oheistapahtumissa. Sivu 7 / 10

8 8. YHTEISTYÖ Valo ry, liikunnan aluejärjestöt ja muut liikuntajärjestöt Uuden järjestötyöntekijän toimenkuvaan sisältyy yhteistyön kehittäminen jäsenistönsä lisäksi muiden toimijoiden kanssa. Yhdessä toiminnanjohtajan kanssa Fimu pyrkii edistämään vuoropuhelua Valo ry:n, kunnallisten liikuntaviranomaisten, liikunta-alan opistojen ja liikuntakeskusten kanssa. Lisäksi Fimu kehittää liikunnan verokostojaan. Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) Fimu on edustettuna ETNO:ssa aktiivisena toimijana. Suomen Pakolaisapu ry: Järjestöhautomo Fimu tiivistää yhteistyötään Järjestöhautomon kanssa. Fimu ja Järjestöhautomo järjestävät yhdessä seminaarin maahanmuuttajayhdistyksille yhdistystoiminnasta liikuntatoiminnan näkökulmasta. Fimu kerää Järjestöhautomon kautta tietoa maahanmuuttajayhdistyksistä valtakunnallisesti ja laajentaa siten jäsenpohjaansa. Tilanteen mukaan Fimu tekee yhteistyötä myös Suomen Pakolaisavun muiden hankkeiden kanssa. Urheiluopisto Kisakeskus Urheiluopisto Kisakeskus tarjoaa Fimun jäsenyhdistyksille monikulttuurista liikuntaa ja ohjaajakoulutusta. Yhteistyön tavoitteena on levittää tietoa rohkaista ja kannustaa yhdistyksiä ja niiden puuhaihmisiä hyödyntämään urheiluopistojen tarjoamia mahdollisuuksia jäsentensä hyväksi. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto ry SUH Fimu jatkaa yhteistyötä SUH:n kanssa uimahallien saavutettavuustyössä. Fimu jakaa uutta opasta uimahallien saavutettavuudesta verkostossaan ja jäsenilleen. Fimu jatkaa keskusteluna maahanmuuttajien osallistumisesta uimakouluihin ja uimakoulujen järjestämisestä maahanmuuttajille. Lausunnot ja kannanotot Fimu laatii lausuntoja ja kannanottoja liikunnan kentän muutoksista tarpeen mukaan, ajankohtaisena liikuntalain muutos. Lisäksi Valon eettisten sääntöjen sisältöön Fimu ottaa kantaa oman sektorinsa puitteissa. Sivu 8 / 10

9 9. VERKOSTOTYÖ JA OSALLISTUMISET Fimu edustajat osallistuvat jäsenyytensä puitteissa sääntömääräisiin kokouksiin, järjestö- ja liikuntaseminaareihin, SVA jaostoon, Etnisten suhteiden neuvottelukuntaan, KKI -päiviin sekä toiminnanjohtajien ja puheenjohtajien verkostotapaamisiin sekä kansainvälisiin seminaareihin. 10. MARKKINOINTI Fimun tiedotusstrategian ohjaa viestintää. Fimun kärkiviestit pohjautuvat Fimun arvoihin, toimintaan ja tekemiseen. Fimu tekee tiedotusstrategian, jonka puitteissa tiedotusta tehdään. Samalla se osoittaa tiedotukseen resursseja. Fimun tiedotuksen ja toiminnan pääkieli on suomi. Fimu rohkaisee ja kannustaa maahanmuuttajia opiskelemaan suomea ja käyttämään sitä. Fimu uudistaa kotisivunsa visuaalisesti selkeämmiksi, helpommin luettaviksi ja houkutteleviksi. Fimu lähettää jäsenseuroille sähköisen jäsentiedotteen, tiedotussunnitelman mukaisesti, tarvittaessa ja vähintään kolme kertaa vuodessa. Lisäksi lyhyiden tiedotteiden lähettämisen välineeksi otetaan tekstiviestit. Fimu kasvattaa näkyvyyttään tilaamalla tai tekemällä itse uutta, korkealaatuista tiedotus- ja mainosmateriaalia, roll up -mainostelineitä logolla ja liiton nimellä, esitemateriaalia ja muuta tiedotusmateriaalia. Fimu laatii perustietopaketin liiton toiminnasta medialle ja hakee näkyvyyttä ja kuuluvuutta mediassa monikulttuurinen liikunta viitekehyksenä. 11. KANSAINVÄLISET YHTEYDET Fimu toimii tiedon ja vapaaehtoisten välittäjänä kansainvälisissä liikunta- ja urheilutapahtumissa Suomessa jotta tapahtumien järjestäjät voisivat hyödyntää Fimun jäsenten laajaa kieli- ja kulttuuriosaamista. Fimu vaihtaa kokemuksia ja hyviksi todettuja käytäntöjä ja soveltaa niitä toimintaansa muiden maiden, kuten Ruotsin, monikulttuurisuustyön kattojärjestöjen kanssa. Fimu osallistuu International Working Group on Women and Sport (IWG) -konferenssiin Fimu on jäsen Football Against Racism in Europe (FARE) -järjestössä. Lisäksi Fimu on mukana pohjoismaisessa Show Racism the Red Card Scandinavia ja Euroopan laajuiseen Show Racism the Red Card -verkostossa. 12. TALOUSARVIO 2014 Sivu 9 / 10

10 Talousarvio 2013 on toimintasuunnitelman liitteenä Sivu 10 / 10

Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto Fimu ry Toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty liiton syyskokouksessa 27.11.2010

Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto Fimu ry Toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty liiton syyskokouksessa 27.11.2010 Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto Fimu ry Toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty liiton syyskokouksessa 27.11.2010 Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto Fimu ry Kivensilmänkuja 2, 3 krs 00920 Helsinki

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo. 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen

SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo. 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen Taustaa Suomen Pakolaisavusta Järjestö perustettiin vuonna 1965 uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kehitysyhteistyöjärjestö

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

Seuratuen painopisteet

Seuratuen painopisteet Seuratuki 2013 Seuratuki Urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen Seuratoiminnan laadun vahvistamiseen Perustoiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen Liikunnan harrastamisen mahdollistamiseksi

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

TEEKKAREIDEN URHEILU- JA VOIMAILUKERHO RY

TEEKKAREIDEN URHEILU- JA VOIMAILUKERHO RY Sisällys 1. UUSI TOIMINTA VUONNA 2014... 3 1.1. Aiemmin käynnistyneet projektit... 3 1.2. Uudet projektit... 3 2. VAKIINTUNUT TOIMINTA VUONNA 2014... 4 2.1. TUrVoKe ry... 4 2.2. Hallinto... 4 2.3. Jäsenpalvelut...

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet strategiset tavoitteet jäsenistölle laadukasta kansalaistoimintaa tukevaa koulutusta seurojen toiminnan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Seuratuki 2013 haku ja arviointi

Seuratuki 2013 haku ja arviointi Seuratuki 2013 haku ja arviointi Seuratuki vuonna 2013 Valtiontalouden tarkastusviraston raportti (VTV 14/2012) OKM jakaa seuratuen eli vastaa koko prosessista Tuen suuruus 3 850 000 euroa (kasvu 2 350

Lisätiedot

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia 2018-2021 Liiton kansainvälisen strategian yleiset periaatteet 1/2 Suomen Akateemisten Naisten Liitto (SANL) on osa kansainvälistä korkeasti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022 Esitys ylimääräiselle kokoukselle 18.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö ja sen muutokset... 3 2. Visio 1.1.2022...

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Katsaus vuoteen 2017 Toimintakauden 2017-2018 aikana VANVARYn toimintaan ei suunnitella merkittäviä suunnanmuutoksia, mutta näkyvyyttä ja vaikuttavuutta pyritään lisäämään

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella

Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella Seuraseminaari 19.11.2011 Vahva ja aktiivinen lajiliitto seurojen tukena Seuroja 331 Luokkaliittoja 42 Jäseniä n. 60.000 Veneitä 23.692

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset Yhdistysohjelma Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset TOIMINTA 1. Yhdistyksen perustoimintaa ja ohjelmaa rakennetaan rohkeasti uudelleen Yhdistyksen toiminta on jäsenlähtöistä ja se näyttäytyy raikkaana

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta.

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta. Suomen Sulkapalloliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Hyväksytty liittohallituksessa 9.12.2015 Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan,

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Terveyttä edistävä Vapaaehtoistyötä arvostava TNV:n arvot ja visio Ihmisläheinen ja positiivinen Luotettava ja osaava VANTAAN KAUPUNKI/ LIIKUNTAPALVELUT JÄSENET OHJAAJAT Valo,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos LAATUOHJELMA yhteiset kriteerit luonnos 28.11.2016 SEURATOIMINNAN LUPAUS - MENESTYSSUUNNITELMASTA Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Seuraneuvottelukunta. I Love Sport Oulu hanke

Seuraneuvottelukunta. I Love Sport Oulu hanke 12.12.2011 Seuraneuvottelukunta I Love Sport Oulu hanke Taustaa Suomen ulkomaalaisväestö on viimeisten vuosikymmenien aikana moninkertaistunut. Myös Oulussa maahanmuuttajien määrä on tasaisesti kasvanut.

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Helvi Sipilä seminaari 24.4.2013

Helvi Sipilä seminaari 24.4.2013 Helvi Sipilä seminaari 24.4.2013 n näkökulma Maahanmuuttajien järjestötoimintaan Matti Forsberg järjestökonsultti n toiminnot Avoimia koulutuksia yhdistystoiminnasta Henkilökohtaista neuvontaa puhelimitse

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkoston Monihelin toiminnan tavoitteena on jäsenjärjestöjen

Lisätiedot

Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto Fimu ry TOIMINTAKERTOMUS 2011

Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto Fimu ry TOIMINTAKERTOMUS 2011 Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto Fimu ry TOIMINTAKERTOMUS 2011 Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto Fimu ry Kivensilmänkuja 2, 3. kerros 00920 HELSINKI puhelin: 050 551 1197 / sähköposti: toimisto@fimu.fi

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Luova & innostava toiminnansuunnittelu sekä budjetointi

Luova & innostava toiminnansuunnittelu sekä budjetointi Luova & innostava toiminnansuunnittelu sekä budjetointi 1 Päivän ohjelma 10.00-10.30 Aamukahvi, esittelyt, päivän ohjelma 10.30-11.30 Toimintasuunnitelma ja budjetti. Ketä ja mitä varten 11.30-11.40 Ryhmäytyminen

Lisätiedot

Hae vuoden 2013 seuratukea!

Hae vuoden 2013 seuratukea! Hae vuoden 2013 seuratukea! Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukien hakuaika on 24.1. 15.3.2013 Tuen hakuperiaate on muuttunut aiemmista vuosista! Hakemuksen tulee olla perillä OKM:ssä 15.3.2013! Varaa

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Iäkkäiden liikkumiskyky ja kotikuntoisuus säilyy, kun toimintakykyä

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo etunimi.sukunimi@vtkl.fi Esityksen sisältö Koordinaatiossa tapahtunutta

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Valtion kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla

Valtion kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla Valtion kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla Monikulttuurisen liikuntakentän uudistaminen seminaari 3.1.2011 Helsinki Yksikön päällikkö Ismo Myllyaho Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Liikuntaa edistävien järjestöjen valtionavustukset. - päälinjat ja periaatteet

Liikuntaa edistävien järjestöjen valtionavustukset. - päälinjat ja periaatteet Liikuntaa edistävien järjestöjen valtionavustukset - päälinjat ja periaatteet Keskeiset lähtökohdat Liikuntalain ja asetuksen tavoitteiden noudattaminen Yleisten arviointiperusteiden soveltaminen nykyistä

Lisätiedot

JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018

JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018 JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018 JHL Sisä-Suomen aluetoimisto 15.8.2017 Liittostrategiassa määritellyt strategiset päämäärät ovat Järjestäytymisasteen kasvu liiton sopimusaloilla. Jäsenten työolosuhteiden

Lisätiedot

PALOMA- projekti 2013-2015

PALOMA- projekti 2013-2015 Toimintamalli ikääntyvien maahanmuuttajien hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi Jyvässeudulla asuinalueittain PALOMA- projekti 2013-2015 PÄÄTAVOITE Pysyvän asuinalueittaisen toimintamallin

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä!

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä! Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry Ilo toimia yhdessä! 10.11.2014 Sihteeriyhdistys - Sekreterarföreningen ry Voittoa tavoittelematon ammatillinen yhdistys ja kollegaverkosto. Yhdistyksemme tarkoituksena

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Tommi Yläkangas, Toiminnanjohtaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1. Soveltava Liikunta

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Erityisen hyvää liikuntaa

Erityisen hyvää liikuntaa Erityisen hyvää liikuntaa Saku Rikala KKI-Päivät 16.-17.3.2016 Soveltava Liikunta SoveLi ry Valtakunnallinen liikuntajärjestö Tavoitteena parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten mahdollisuuksia liikuntaan

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Kuva: Tuula Palaste-Eerola

Kuva: Tuula Palaste-Eerola Kuva: Tuula Palaste-Eerola Näkyvyyttä alueen toimijoille! Uusimaa-viikko on Uudenmaan liiton koordinoima tapahtumaviikko, jonka tarkoituksena on tehdä tunnetuksi maakunnan hyväksi tehtyä työtä ja nostaa

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kansalliset kilpailut Arvokilpailut 2017 Linjaus tason mukaan Uinnin kilpailukalenteri 2016 Tulonlähde Valmentautuminen FINAn

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Päävalmentaja, s (100 %) Päävalmentaja, hs (50 %) NOV / TRE (100 %) + toimintakulut NOV / TKU (100 %) + toimintakulut NOV / HKI (100 %) + toimintakulut

Lisätiedot

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku Seuraseminaari 28.10.2017 OKM:n seuratuen 2018 haku Hakuaika: alkaa 13.11.2017 ja päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi (tarkista täytyykö lähettää vielä sen jälkeen

Lisätiedot

SEURAPOSTI 1 / 2013. Seurapostissa tällä kertaa

SEURAPOSTI 1 / 2013. Seurapostissa tällä kertaa SEURAPOSTI 1 / 2013 Seurapostissa tällä kertaa Ansiomerkit 2013 haku viimeistään 28.2.2013 Ringeten Tukirahaston avustukset vuodelle 2013 Hae seuratoiminnan kehittämistukea 15.3. mennessä Lähde ringetteleirille!

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMIVA JA TOIMINNALLINEN AMMATTIOSASTO ON KIINNOSTAVA JA TEHOKAS Ammattiosaston on oltava vahva edunvalvoja, joka pystyy aidosti ajamaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2017 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Ulla Silventoinen, Liikuntatoimen ylitarkastaja, PSAVI 28.9.2017 1 Valtionavustukset liikunnan tukemiseen Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset Kehittämisavustukset:

Lisätiedot

Paneelikeskustelun pohjaksi ESAVIn kehittämispäivä Anna Kemppinen

Paneelikeskustelun pohjaksi ESAVIn kehittämispäivä Anna Kemppinen Paneelikeskustelun pohjaksi ESAVIn kehittämispäivä Anna Kemppinen 3.5.2017 Asenteet Turvallisuus Vuorovaikutus Osallistuminen kunnioitus ennakkoluulot ja mielikuvat luottamus monimuotoisuuden arvostaminen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi 2011 Vapaaehtoisena vaikutat

Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi 2011 Vapaaehtoisena vaikutat Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi 2011 Vapaaehtoisena vaikutat 1 Lähtökohdat EU:n teemavuosi kaikissa jäsenmaissa EU:n tavoitteet Euroopan laajuinen viestintäkampanja Volunteering in the European Union-tutkimus

Lisätiedot

NOPUS. Pohjoismainen koulutusohjelma sosiaalipalvelujen kehittämiseksi

NOPUS. Pohjoismainen koulutusohjelma sosiaalipalvelujen kehittämiseksi NOPUS Pohjoismainen koulutusohjelma sosiaalipalvelujen kehittämiseksi Organisaatio Pohjoismaisen Ministerineuvoston alainen laitos Suomessa Nopus-toiminta perustuu Stakesin ja Vaasan kaupungin väliseen

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

Hyvä alku Hämeessä ESR

Hyvä alku Hämeessä ESR Hyvä alku Hämeessä ESR Hyviä käytäntöjä ja materiaaleja alkuvaiheen maahanmuuttajaopetukseen Projektipäällikkö Tiina Alhainen ja Projektisuunnittelija Katja Maetoloa Ammattiopisto Tavastia/ Koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot