Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto Fimu ry Toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty liiton syyskokouksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto Fimu ry Toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty liiton syyskokouksessa 27.11.2010"

Transkriptio

1 Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto Fimu ry Toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty liiton syyskokouksessa Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto Fimu ry Kivensilmänkuja 2, 3 krs Helsinki puh tai sähköposti: 1

2 1. YLEISTÄ Yhteistyössä SLU:n kanssa Fimu kiinnittää kuntien viranomaisten ja eri lajiliittojen huomiota siihen, että maahanmuuttajat saavat riittävästi tietoa mahdollisuuksista harrastaa liikuntaa uudessa kotimaassaan - tiloja ja tukea kotoutumiseen liikunnan avulla. Liiton jäsenseurat eri puolilla Suomea pyrkivät huolehtimaan siitä että omalla alueella yhteistyö sujuu eri lajiliittojen piirien, SLU:n alueitten, kunnan maahanmuuttoasioita hoitavien viranomaisten sekä liikuntavirastojen kanssa. Pyritään saamaan monikulttuuristen urheiluseurojen edustajia aktiivisiksi jäseniksi esim. kuntien monikulttuurisuusasiain neuvottelukuntiin sekä eri lajiliittojen piirijärjestöjen hallintoon. Liiton toiminnassa kohtaavat maahanmuuttajien sekä kantaväestön erilaiset kulttuurit. Yhteisessä toiminnassa ennakkoluulot katoavat. Onnistuneista käytännöistä ja toimintatavoista välitetään tietoa myös liiton ulkopuolelle. Pyritään siihen, että monikulttuurinen liikunta muuttuu vähitellen osaksi kansalaisten arkipäivää. Maahanmuuttajien omissa seuroissa välittyy ja säilyy oma kieli ja kulttuuri nuoremmalle sukupolvelle. Fimu edistää toiminnallaan kantaväestön ja monikulttuuristen seurojen kohtaamisia ja verkostoitumista. 2. MONIKULTTUURISUUSTYÖ Fimu ry aloittaa jäsenseurojen neuvonnan siitä miten hyödyntää opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa ELYn kuntaprojektia maahanmuuttajien kotouttamiseksi liikunnan avulla. Tässä hankkeessa Fimu voi olla välittäjänä kuntien ja maahanmuuttajien omien järjestöjen välillä. SLU:n alueitten avulla pyritään luomaan kontakteja maahanmuuttajien ja kantaväestön urheilu- ja kulttuuriseurojen välille. Kehitetään ns. sisäänheittäjien- ja kontaktihenkilöiden verkosto urheiluseurojen ja maahanmuuttajien välille. Punainen kortti rasismille hanke jatkuu osana liiton kansainvälistä rasisminvastaista työtä jalkapallon parissa. Neuvotellaan Veikkausliigajoukkue FC JJK:n kanssa yhteistyön jatkosta. Hanketta on levitetty myös kouluihin ja muihin lajeihin. Syrjinnästä vapaa alue kampanja jatkuu yhteistyössä Ihmisoikeusliiton, Vammaisfoorumin, sisäministeriön ja Setan kanssa. Vuosina kampanjassa lisätään urheilun ja liikunnan osuutta. 3. YHTEISTYÖ Fimu ry on avoin yhteistyölle kaikkien kanssa. Liitto on verkostoitunut hyvin muiden monikulttuurisen sektorin toimijoiden kanssa. Helsingissä aloitetaan yhteistyö Monihelin kanssa Yhteistyöllä pyritään saamaan maahanmuuttajien omien liikuntajärjestöjen ääni paremmin kuuluviin. Jatketaan vuonna 2010 aloitettuja yhteistyöneuvotteluja Liikkukaa ry:n kanssa. Aluksi pyritään toteuttamaan yhdessä yhteisiä projekteja kuten pohjoismainen Inclusion -seminaari. Tämä yhteinen monikulttuurisen liikunnan seminaari on ensimmäinen askel matkalla kohti toimintakentän eheytymistä. Neuvotteluissa Liikkukaa ry:n kanssa tavoitteena on, että vuoteen 2013 mennessä monikulttuurisen liikunnan sektorilla vaikuttaa yksi vahva maahanmuuttajaseurojen kattojärjestö. 2

3 4. JOHTOELIMET JA TOIMIHENKILÖT Liiton hallintoelimiä ovat liiton vuosikokoukset, joita on kaksi sekä hallitus. Hallitus kokoontuu 8-10 kertaa vuodessa päättämään sille asetetuista tehtävistä. Hallituksen kokouksia johtaa puheenjohtaja ja hänen ollessa estynyt varapuheenjohtaja. Hallitukseen kuuluu seitsemän varsinaista ja kaksi varajäsentä. Liiton rahastonhoitaja valitaan hallituksen sisältä. Jäsenseurat kutsutaan kaksi kertaa vuodessa suunnittelupäiville. Hallituksen työn tukena toimivat seuraavat työryhmät: - Lasten ja nuorten toiminta - Kunto- ja terveysliikunta - Senioriliikunta - Naisten liikunta - Tiedotus - Koulutus ja neuvonta Liiton toimisto sijaitsee osoitteessa Kivensilmänkuja 2, 3.kerros, Myllypuro, Helsinki. Fimu ry:n toiminta on koko sen olemassaolon ajan perustunut toimijoiden vapaaehtoisuuteen. Vapaaehtoiset ovat jatkossakin erittäin tärkeä osa liiton toimintaa. Vuosille 2011 ja 2012 suunnitellun toiminnan toteuttamiseen tarvitaan vapaaehtoisten lisäksi myös palkattua työvoimaa, joka voi keskittyä ensisijaisesti monikulttuurisen liikuntaliiton toimintaan ja sen jäsenseurojen tarpeisiin. Fimu ry pyrkii vuonna 2011 palkkaamaan kolme työntekijää: toimistotyöntekijän, joka voidaan löytää SLU:n Työhönkutsun kautta, toiminnanjohtajan, joka on vastuussa yleisestä toiminnan suunnittelusta, koordinoinnista ja toteutuksesta sekä hankevastaavan, jonka vastuualueena ovat uudet sekä vanhat hankkeet, kuten Punainen kortti rasismille ja Syrjinnästä vapaa alue kampanja. Jäsenistö Jäsenseuroja ovat: 1. Amurcorf ry 2. Berde ry 3. FC Jyväskylä Blackbird ry 4. FC Kosova ry 5. FC Le Blue/EuroAmerica ry 6. FC Nations United ry 7. FC Salama-Hella 8. Fin Tennis & Pentathlon ry 9. Football Club Kurd FCK ry 10. Elise Helsinki ry 11. Elise Vantaa ry 12. Ethiofin urheiluseura ry 13. Hakunilan kansainvälinen yhdistys 14. Helsingin NMKY 15. HITS ry 16. Huki Jyväskylä ry 17. Icehearts ry 18. IFTIN Community ry 19. Itä-Vantaan somalikulttuuriyhdistys 20. Kaksoisvirranmaan ystävyysyhdistys 21. Länsi-Suomen Somaliseura ry 22. Sambo 2000 ry 23. Ramadan United ry 24. R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry 25. Somalinuorten ja perheiden tuki brothers, Sonpet ry 26. Suomalais-kurdilainen urheiluseura ry 27. Suomi-Arabia Ystävyys, Kulttuuri ja urheilu, SAYKUS ry 3

4 28. Suomi-Marokko ystävyys- ja kumppanuusyhdistys 29. Suomi-Turkki yhdistys /Vatanspor 30. Ramadan United ry 31. Urheiluseura Dynamo ry 32. Vantaan monikulttuuriyhdistys Portti ry 33. VFT Vantaa ry 34. Ähl-Löl-Beit kulttuurikeskus Edustukset Liiton hallitus päättää kokouksissaan tarvittavista edustuksista. Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsenliitto Nuori Suomi ry:n jäsenliitto Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsenliitto 5. KOULUTUS Kartoitetaan jäsenseurojen koulutustarpeet kyselylomakkeen avulla. Jatketaan koulutusyhteistyötä järjestötoiminnan perusteista yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Koulutus on avoin kaikille monikulttuurisella kentällä toimiville. Lisäksi Fimu ry:n omille jäsenseuroille räätälöidyssä koulutuksessa käsitellään aiheita, jotka koskevat erityisesti urheiluseuratoimintaa sekä internetin mahdollisuuksia ja omien verkkosivujen tärkeyttä seuroille. Lisäksi kannustetaan jäsenseurojen edustajia osallistumaan SLU:n alueitten järjestötoiminnan, terveysliikunnan ja muille liikuntaan ja urheiluun liittyviin koulutuksiin. Aikaisemmin englanniksi käännetyistä koulutusmateriaaleista pyritään laatimaan monikielinen urheiluseuratoiminnan sanasto. Pyritään muuntamaan koulutusmateriaalit selkokielelle, jotta niitä voitaisiin hyödyntää myös suomen kielen opiskelussa. Ajankohtaistetaan Fimun ja SLU:n yhdessä julkaisemaa Liikuntaopas maahanmuuttajille vihkosta sekä käännätetään sitä myös muille kuin englannin ja venäjän kielille. Mahdollisuuksien mukaan muunnetaan aineisto selkokielelle. 6. KUNTO- JA TERVEYSLIIKUNTA Fimu ryn toiminnassa pyritään jakamaan tietoa terveysliikunnasta ikääntyville maahanmuuttajille sekä omaishoitajille. Omaishoitajat välittävät tietoa senioreille heidän omalla äidinkielellään. Järjestetään senioriliikunnan kursseja sekä liikuntapäiviä maahanmuuttajille. Osa kursseista on tarkoitettu vain naisille ja kurssin järjestelyissä otetaan huomioon musliminaisten tarpeet eli tilat ovat vain naisten käytössä katseilta suojassa ja kouluttajat ovat naisia. Koulutusta suunniteltaessa pyritään yhteistyöhön esim. Ikäinstituutin ja muiden senioriliikunnan koulutusta järjestävien tahojen kanssa. Kannustetaan jäsenseuroja tukemaan perheliikuntaa. Selvitetään miten uudet maahanmuuttajat voisivat kotoutua parhaiten liikunnan kautta. 7. FIMU TAPAHTUMAT Toimintakauden aikana järjestetään Fimu -tapahtumia, jotka sisältävät monikulttuurista liikuntaa sekä eri maiden ruokakulttuuria ja musiikkia monipuolisesti esittelevää ohjelmaa. Ohjelmassa otetaan huomioon kaiken ikäiset ja eri urheilulajit monikulttuuriset olympialaiset. Käytännön järjestelyistä vastaavat liiton jäsenseurat. 4

5 8. LASTEN JA NUORTEN TOIMINTA Jäsenseuroissa on paljon nuoria ja lapsia, joiden saaminen mukaan liikuntaan ja urheiluun on Fimun tärkeimpiä tavoitteita. Yhteistyö Nuori Suomi ry:n kanssa mahdollistaa laadukkaan ohjaajakoulutuksen sekä yhteydet eri lajeihin ja seuroihin. Tarjotaan seuroille mahdollisuutta osallistua Nuori Suomi ry:n koulutuksiin ja kampanjoihin sekä nuorten tapahtumiin. Lisäksi pyritään liiton omissa koulutustapahtumissa tiedottamaan jäsenistölle Nuori Suomi ry:n toiminnasta ja niistä avustuksista, joita Nuori Suomi ry:ltä vuosittain voi hakea. 9. KILPATOIMINTA Fimun kilpailutoiminnan keskeisenä ajatuksena on Fair Play toiminta. Liiton jäsenseurojen edustajista kootaan yhteisiä joukkueita muutamaa eri lajien harrasteturnausta varten. 10. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Osallistutaan kansainväliseen rasisminvastaiseen toimintaan mm. Kepan, Ihmisoikeusliiton, suomalaisen Rasmus-verkoston ja kansainvälisen United -verkoston kautta. Jäsenistöstä löytyy eri maiden urheilukulttuurin ja kielen taitajia, joita myös SLU voi hyödyntää kansainvälisissä yhteyksissään. Fimun kautta eri kielten ja kulttuurien tietotaitoa myös kansainvälisiin kilpailuihin Suomessa. Liitto jatkaa pohjoismaista Show Racism The Red Card projektia. Yhteistyökumppanina on myös Football Against Racism in Europe -verkosto (FARE). Tavoitteena on, että Suomi on aktiivisesti mukana rasisminvastaisessa työssä muiden Euroopan maiden ja FAREn kanssa. FARE tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan jalkapalloliiton UEFA:n kanssa. Järjestetään pohjoismainen, monikulttuurista liikuntaa käsittelevä " Inclusion " -seminaari yhteistyössä Liikkukaa ry:n kanssa. Toteutetaan yhteistyössä HNMKY:n kanssa EU:n nuoriso-ohjelman kansainvälinen Youth in Action - hanke. 11. TIEDOTUS JA MARKKINOINTI Sisäinen tiedotus Tavoitteena on informoida liikunnan ajankohtaisista asioista jäsenseuroja säännöllisesti sähköpostilla. Kehitetään internet-sivuja niin että ne palvelevat jäseniä paremmin. Päivitetään tietoja säännöllisesti. Kannustetaan seuroja tiedottamaan omista toiminnoistaan liiton internet-sivuilla osoitteessa Tarjotaan jäsenseuroille Seurasaitti- koulutusta. Tiedotteissa pyritään käyttämään selkokieltä. Ulkoinen tiedotus Liitto tekee yhteistyötä SLU:n viestinnän kanssa monikulttuurisen liikunnan esille tuomiseksi. Hyödynnetään myös muiden yhteistyökumppaneiden kuten Rasmus-verkoston tiedotuskanavia. 12. VARAINHANKINTA Varainhankinnan perustana ovat opetusministeriön toimintamääräraha, jäsenmaksut sekä mahdolliset kurssimaksut. Lisäksi haetaan erilaisia projektiavustuksia mahdollisuuksien mukaan. 5

Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Finnish Multicultural Sports Federation TOIMINTAKERTOMUS 2010

Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Finnish Multicultural Sports Federation TOIMINTAKERTOMUS 2010 Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Finnish Multicultural Sports Federation TOIMINTAKERTOMUS 2010 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 7.5.2011 SISÄLLYS 1. HALLINTO, TYÖRYHMÄT JA TOIMISTO 2. VUOSIKOKOUKSET

Lisätiedot

Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto, FIMU ry. Toimintakertomus 2008

Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto, FIMU ry. Toimintakertomus 2008 Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto, FIMU ry Toimintakertomus 2008 1. Liiton hallinto ja toimisto...2 2. Vuosikokoukset...2 3. Yhteistyö ja edunvalvonta...3 4. Kansainvälinen toiminta...3 5. Toiminnan

Lisätiedot

Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu Kivensilmänkuja 2, 3. kerros 00920 HELSINKI www.fimu.org 1. YLEISTÄ Suomen Monikulttuurinen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Lasten ja nuorten liikunta 3 Yleistä 3 Lasten ja nuorten liikunnan koulutus

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Selvitys Keski-Suomen maahanmuuttaja-yhdistyksistä. Katri Seppänen

Selvitys Keski-Suomen maahanmuuttaja-yhdistyksistä. Katri Seppänen Selvitys Keski-Suomen maahanmuuttaja-yhdistyksistä Katri Seppänen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Marraskuu 2010 Sisältö Johdanto... 1 Maahanmuuttajat Keski Suomessa... 2 Maahanmuuttajayhdistykset...

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma 212 Toiminta- ja taloussuunnitelma TUL:n valtuuston hyväksymä 27.11.211 Toiminta- ja taloussuunnitelma 212 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Liikuntatoiminta... 4 Lasten ja nuorten liikunta... 4 Yleistä...

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012 Hallitus 12.10.2011 Vuosikokous 27.11.2011 - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012 YLEISTÄ Suomen Pyöräilyunioni ry on jäsenten yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. SPU tukee

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliitto ry

Suomen Cheerleadingliitto ry Suomen Cheerleadingliitto ry Toimintasuunnitelma 2012 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Yleistä... 3 2.1 Organisaatio... 3 2.2 Vakaa talous ja varainhankinta... 4 2.3 Näkyvyyden lisääminen ja mediat... 4 2.4

Lisätiedot

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Lähtökohdat Suomen melonta- ja soutuliiton tarkoituksena on ylläpitää ja edistää melontaa ja soutua sekä olla niiden Suomessa toimivien yhteisöjen keskusjärjestönä

Lisätiedot

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 Hallitus 06.10.2012 Vuosikokous 25.11.2012 - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 YLEISTÄ Suomen Pyöräilyunioni ry on jäsenten yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. SPU tukee

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2007 SISÄLTÖ 1. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU alueensa osaaja...3 1.1. Strategiset valinnat...3 1.2. Toiminnan johtolinjat...4 2. Lasten ja nuorten liikunta...5

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1.

Lisätiedot

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 Hallinto 4 Työvaliokunta 5 Talous ja markkinointi 5 Lääkintä ja antidoping 5 Valmennus ja koulutus 5 Sääntö ja kilpailu 10 Alue

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA 1 Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA 2 Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA Sisällys...2 Johdanto...3 Sukupuolten välinen tasa-arvo...3

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs. 33200 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2/12 Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 AJANKOHTAISTA...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MÄNTSÄLÄN URHEILIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 KYLÄOSASTOJEN TOIMINTASUUNNITELMAT URHEILUSEURA AJO, 1963 VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA ILVES, 1963 SOUKKION JYSKE, 1913 URHEILUSEURA SÄÄKSJÄRVEN KIISTO,

Lisätiedot

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Toimintakäsikirja 2012 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 4 Toiminnan perusperiaatteet... 4 Nuorisotoiminta...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Suomen Judoliitto Toimintasuunnitelma ja budjetti 2015

Suomen Judoliitto Toimintasuunnitelma ja budjetti 2015 Suomen Judoliitto Toimintasuunnitelma ja budjetti 2015 Hallituksen esitys syysliittokokoukselle 22.11.2014 Suomen Judoliitto Perustettu 1958 2 Sisällys 1 Esipuhe... 5 2 Huippuvalmennustoiminta... 7 2.1

Lisätiedot

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8 Euroopan NMKY vierasilla 4.-6.11.2011 3 Nuorisopolitiikkaa ja kohtaamisia Berliinissä 4 LIIKUNTAEXTRA 5-8 Suomen NMKY:n syysliittopäivät Kuopiossa 9 Kohti urheiluvuotta 2012 10 Liitolta hyvää tarjolla

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

YLEISTÄ. Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009

YLEISTÄ. Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009 Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät.

Lisätiedot

ratsastuksen seuraopas

ratsastuksen seuraopas Uudistettu painos 2012 ratsastuksen seuraopas suomen ratsastajainliitto ry Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Mitä on seuratoiminta? 4 Ratsastusseuran perustaminen 5 Seuran toimihenkilöt 6 SRL:n tarjoamat jäsenedut

Lisätiedot

Seuran toimintaympäristö ja toiminnan periaatteet 2. Koulutus 3. Seuran organisaatio 4. Jaostot 5. Talousjaosto 5. Jalkapallojaosto 7

Seuran toimintaympäristö ja toiminnan periaatteet 2. Koulutus 3. Seuran organisaatio 4. Jaostot 5. Talousjaosto 5. Jalkapallojaosto 7 ITÄ-HAKKILAN KILPA RY Sisällys Seuran toimintaympäristö ja toiminnan periaatteet 2 Koulutus 3 Seuran organisaatio 4 Jaostot 5 Talousjaosto 5 Jalkapallojaosto 7 Vammaisliikuntajaosto 12 Salibandyjaosto

Lisätiedot