Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 Hyvä elämä Kaarinassa KAARINAN Kaarinan vihreiden ajatuksia ja tavoitteita vuosille VIHREÄT Anna äänesi vihreämmälle tulevaisuudelle Kuusistonsalmi ja Kaarinan vesitorni Eduskuntavaalit 2003

2 KAARINAN VIHREÄT Avoimuus Riippumattomuus Inhimillisyys Ekologisuus Kansanvaltaisuus Taloudellisuus Vastuullisuus Suunnitelmallisuus Julkaisija: Kaarinan Vihreät ry Toimitus: Hannu Rautanen (vastaava) Outi Ahonen Hannele Haapaniemi Tomi Kurkilahti Jenni Rautanen Kuvat: Tomi Kurkilahti Hannu Rautanen Hannu Lahtonen Taitto: A1 Media Oy Koriston kokousaitta Luhtikuja KAARINA Kaarinan Vihreät ry PL KAARINA Pj Anna-Leena Gröning puh Sivu Valtuustokausi on nyt puolivälissä Kaarina - Turun seudun Kauniainen...5 Terveydestä huolehtimalla syrjäytymistä ehkäisemään...6 Ei kiitos kosteusongelmille!...7 Me arvostamme menneiden sukupolvien työtä...8 Lemunniemen alueelle tulossa lisää asukkaita...9 Littoistenjärven kehittämissuunnitelma valmistuu talven aikana Liito-oravilla elämänoikeus Koulutiet turvallisiksi...13 Kotimäen kouluun uudenaikainen oppimisympäristö Koulujen suuret luokat jäivät historiaan Koululaisten hoitoon oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa...18 Kaarinassa kelpaa harrastaa...19 Ville Niinistö - Parempaa sanottavaa Outi Ahonen Kokoonnumme säännöllisesti idyllisessä aitassa. Kokoontumisemme ovat kaikille kiinnostuneille avoimia. Kokousajankohdat löytyvät kotisivultamme ja Kaarina-lehden yhdistykset toimivat-palstalta. Tervetuloa mukaan! 2

3 Kaarinan vihreät Tunnetta myös politiikkaan Kaarinan vihreillä on kaksi ehdokasta eduskuntavaaleissa: Outi Ahonen ja Ville Niinistö. Heihin voit tutustua sisäsivuilla. Sydäntä ja asiantuntemusta eduskuntaan On aika arvioida syksyllä 2000 asetettuja tavoitteita Esittelemme tässä lehdessä niitä asioita, jotka ovat edenneet ajatustemme mukaisesti. Tarkat tavoitteet löydät kotisivuiltamme. Olemme iloisia poliittisen yhteistyön parantumisesta. Kaipaamme silti kaupungin toimintaan enemmän herkkyyttä ja tunnetta ihmisen ja luonnon ymmärtämistä. Kaupunki on palvelulaitos, jossa kaupunkilaisten muuttuvat tarpeet on tärkeä tunnistaa ja kehittää toimintaa sen mukaan. Raha ei saa olla suunnittelun ainut lähtökohta. Valtuustokausi on nyt puolivälissä Kaarinan palvelut parantuneet Kaarinan vihreät ovat tyytyväisiä kehitykseen, jota olemme voineet edistää kuluneet kaksi vuotta. Palvelujen tasoa ja laatua on parannettu. On tunnustettu, miten tärkeää on toimia ennaltaehkäisevästi. On sitten kyse lastenhoidosta, oppimisvaikeuksista, terveydestä, vanhustenhuollosta, kaavoituksesta tai liikennesuunnittelusta. Ympäristöviihtyvyyttä on lisätty ja turvallisuutta parannettu. Kaupungin keskusta on siistiytynyt ja liikenneturvallisuus lisääntynyt. Paljon parantamista on vielä asenteissa. Luontoa ja kulttuuriympäristöä ei oteta tarpeeksi huomioon, vaan ne koetaan useimmiten rasitteiksi tai pelkiksi tuotantovälineiksi. Välillä tuntuu kuin kaupunki olisi yritys, jonka kaikkea toimintaa ohjaa vain raha. Sydäntä ja syvempää elämän ymmärtämistä kaivataan enemmän. Ihmisten tarpeet ovat elämänläheisiä ja inhimillisiä. Palveluja on voitu parantaa, koska verotuloja on kertynyt yli odotusten. Myös palvelutuotanto on ollut edullista, koska Kaarina on kooltaan pieni, asukastiheys on suuri ja taloutta on hoidettu hyvin. 3

4 Valtuustokausi on nyt puolivälissä Terveys on meille tärkeä asia Olemme olleet eri mieltä enemmistön kanssa siitä, miten terveyskeskusta johdetaan ja palveluja siellä tuotetaan. Kaupungin johdon on tärkeää tukea osaavaa terveyskeskusta ja annettava työrauha palvelutuotannolle, jota kaarinalaiset arvostavat. Kaikista kuntayhtymistä ei tule luopua eikä niiden päätöksiä saa sanella. Kasvu vaatii rakentamista ja palveluja Kaarinan väestömäärä lisääntyi vuonna 2002 reilun prosentin 269 uudella kaarinalaisella. Meitä on kesän koittaessa Viime vuonna toteutunut kasvu on hallittavissa. Valtuusto haluaa vielä suurempaa väestönlisäystä. Silloin palvelujen kysyntä ja rakentamistarpeet kasvavat: kaupungin rahat vähenevät ja palveluista on tingittävä. Me vihreät kannatamme maltillista kasvua. Tällöin päiväkodit ja koulut eivät tule ahtaiksi tai lapsiryhmät liian suuriksi. Meillä on paremmat mahdollisuudet hoitaa vanhuksemme kunnolla ja huolehtia perheiden ja nuortemme hyvinvoinnista. Maltillinen kasvu on kaikkien etu. Kestävä kehitys etenee ontuen Kaarinassa on nyt toiminut kaksi vuotta kestävän kehityksen toimikunta. Se on kuullut eri työpaikkoja ja osastoja. Näin on kartoitettu kokonaistilanne. - Monissa työpaikoissa on edetty kestävän kehityksen polun alkuun hienosti, toteaa toimikunnan puheenjohtaja Hannu Lahtonen - Toimikuntamme on saanut kartoituksensa valmiiksi ja ennen kevättä työmme julkistetaan. Ehdotamme, että Kaarinassa tuetaan edelleen työpaikkoja kestävän kehityksen edistämisessä. On valitettavaa, ettei Kaarinan ylimmässä johdossa nähdä ympäristöjohtamisen tärkeyttä kuten me toivoisimme. Olemme kuitenkin sitkeitä ja uskomme, että silmät vielä aukeavat. Hyvä ja terveellinen ympäristö on asetettava kaikkien päätösten peruslähtökohdaksi. Vastuullinen kulutus on vastuuta tulevaisuudesta: lapsistamme ja heidän elämänehdoistaan. Kaupungin on tärkeä olla tiennäyttäjä. Kaarinan vihreät on kahdeksalla valtuutetulla kolmanneksi suurin poliittinen ryhmittymä Kaarinan valtuustossa. Vihreillä on kaupunginhallituksen pöytäkunnassa kolme edustajaa. 4

5 Kaarina - Turun seudun Kauniainen Kaarinan taloustilanne muuttui viime vuonna aina vaan paremmaksi. Verotulot kasvoivat odottamattoman paljon ja kulut pysyivät kurissa. Pitkäaikaista lainaa ei tarvinnut nostaa lainkaan ja vanhojakin lainoja maksettiin pois. Talouden vakaus heijastui palvelutuotantoon ja rakentamiseen. Kaarinaa voi väittää Turun seudun Kauniaisiksi, väläyttää tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Tomi Kurkilahti. Kaarinan taloudessa menee tosi lujaa: vuoden 2002 ylijäämä on 10 M ja tälle vuodelle on jo tullut kuin lottovoittona vuoden 2001 yhteisöveron tuottoja 1.8 M. - Luvut ovat huimia, jos leikittelemme niillä hiukan. Yhden veroprosentin tuotto on näet 2,5 M. Viime vuoden veroprosenttimme 17.5 % olisi voinut olla Kauniaisten tasolla eli 15 %, jopa allekin. Olisimme silti pysyneet budjetissa, heittää Tomi Kurkilahti. Talouden suotuisan kehityksen merkittävä syy on valtionosuusuudistukset. Kaarinan koko, sijainti ja rakenne on sellainen joka suosii valtionosuuksia jaettaessa. Toinen tekijä on hyvät veronmaksajat, kaarinalainen veronmaksaja tienaa eniten Varsinais-Suomessa. Koko Suomen kattavassa tilastossa kaarinalainen on 11. sijalla. Muina hyvän tuloksen tekijöinä ovat olleet edullisesti ja tehokkaasti tuotetut palvelut. Jos ylijäämät alkavat olla viime vuoden tasolla, on veroja ja maksuja tasattava, mutta ei tietenkään velkaannuttamalla kaupunkia tai laskemalla palvelutasoa. Korkeasti koulutetut, hyvin ansaitsevat ja runsaasti veroja maksavat kaupunkilaiset vaativat tietenkin kunnon palveluja: lapsille hyvää päivähoitoa, ajanmukaisia kouluja ja vanhuksille hoitoa, sanoo Tomi Kurkilahti. Kaarinan taivaalla ei näy talouden uhkatekijöitä, mutta rajojemme ulkopuolella niitä on enemmänkin. Siksi taloudenhoidossa varautuminen on viisautta ja ylirikkaaksi heittäytyminen varomattomuutta. Kaupungin väestö ikääntyy nopeasti. Vanhusten hoiva-, ja hoitotarpeen lisääntyminen on järkevä ennakoida. Lähivuosina jää kymmeniä kaupungin työntekijöitä osaaikaiselle tai varsinaiselle eläkkeelle. On tarkasti selvitettävä, miten työtehtävät organisoidaan kasvattamatta ja rasittamatta liikaa henkilöstöä samalla kuitenkin mahdollistaen kokonaan uusien tehtävien hoidon. Tuleviin investointeihin - Kotimäen koulu, Lemunalueen kunnallistekniikka, kulttuuritalo, ja muut vapaa-ajan hankkeet - on viisasta varautua. Kaupungin rakennusten, putkistojen ja teiden saneeraus vaatii myös rahaa. Omaisuuden hyvä hoito on varallisuuden lisäämistä. Tomi Kurkilahti on valtuuston I varapuheenjohtaja, tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja ja käräjäoikeuden lautamies. Hän on myös A1 Median Oy:n toimitusjohtaja, Kaarinan yrittäjien hallituksen jäsen ja tunnettu partiojohtaja. Tomi asuu Koristossa. puh

6 Terveydestä huolehtimalla syrjäytymistä ehkäisemään On sattuvasti sanottu, että jokainen kaupungin päätös on terveyspäätös. Kaikella, mitä teemme, on vaikutuksia välillisesti tai välittömästi ihmisten terveyteen. Olemme olleet eri mieltä enemmistön kanssa siitä, miten terveyskeskusta rahoitetaan ja sinne voimavaroja suunnataan. Emme ole ymmärtäneet ja hyväksyneet talouden prosenttilinjaa, jossa ei palvelutarpeita tarkastella niiden merkittävyyden mukaan erityisesti terveyden kannalta. Terveyskeskus on joutunut karsimaan suunnitelmiaan ja siten ennaltaehkäisevää työtä on siirretty tulevaisuuteen. Tyytyväisiä olemme, että tavoitteittemme mukaisesti on jälleen aloitettu kymppiluokka, maahanmuuttajien suomen kielen opetus, annettu varoja ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön, luotu malli huumeiden käytön vähentämiseen ja käyttöön puuttumiseen. Samoin psyykkistä ennaltaehkäisytyötä on koulukuraattorin viran perustaminen ja erityisopettajien lisääminen. Osattomiksi eivät ole jääneet Nuorten paja eikä työttömien toiminta. Eri hallintokunnat ovat yhdistäneet voimiaan ja saaneet hyviä tuloksia niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin parissa. Kasvava vanhusten määrä asettaa meille uusia haasteita. Vanhusten hoito on saanut suunnitelmansa, jota on pystytty hyvin toteuttamaankin. Silti paljon on vielä tehtävää. - Kyllä minä näen terveydenhuollossa tärkeäksi asiakaskeskeisen työtavan. Asiakkaan tarpeet, ihmisarvo ja keskinäinen kunnioitus hoitotilanteessa ovat laatutekijöitä, joita ei pidä unohtaa. Arkityöni vanhusten parissa antaa minulle paljon. Haluan tehdä sen eteen töitä, ettei meillä vaan ajauduta Turun-malliin, jossa vasta valitusten avulla saadaan vanhuksilla inhimillistä hoitoa, sanoo kaupunginvaltuutettu Anneli Suutari. Terveydenhoito on kasvava toimiala, jossa ei voida edetä onnistuneesti, jos unohdetaan kasvava väestö ja muuttuva terveystilanne. Toiminnan tehostaminen ja yhteistyö sosiaalitoimen kanssa ovat avainkysymyksiä varsinkin vanhustenhuollossa. Huono merkki suuresta työtaakasta on terveyskeskuksen lääkäripula, joka on pikaisesti ratkaistava. Me emme kaipaa viikkojen jonoja lääkärille pääkaupunkiseudun malliin. Rahasta se ei voi olla kiinni, kun kaupunki tekee valtavia ylijäämäbudjetteja. Kyse on tahdosta me haastamme muut puolueet kanssamme tähän tahtoon. Terveys on kaiken lähtökohta. 6 Anneli Suutari on kaupunginhallituksen jäsen ja kaupunginvaltuutettu. Hän asuu Littoisissa. puh

7 Ei kiitos kosteusongelmille! Olemme saaneet koko talven lukea lehdistä turkulaisen Pääskyvuoren koulun kosteusongelmista. Kaarinassa on ollut samanlaisia murheita viime vuonna, mutta ongelmat ovat olleet yleensä pienempiä. Ruotsinkielinen päiväkoti Folkhälsan on parhaillaan evakossa kosteusvaurioiden takia. Olemme todella huolissamme siitä, että lapsiamme pidettiin niin kauan homehtuvissa tiloissa, kertoo Anne-Leena Gröning. Osa kaupungin työntekijöistä ja poliitikoista on ollut aktiivisesti ajamassa järjestelmää, jonka avulla hyvä ilmanlaatu varmistettaisiin etukäteen. Sellainen toimintamalli ei ole saanut varauksetonta kannatusta. - Yleinen kommentti on, että työntekijällä on päässä vikaa, kun hän alkaa epäillä silmiensä kutinan, ihottuman, aivastelun, väsymyksen, huimauksen ja käheän kurkun johtuvankin työpaikan huonosta ilmasta, toteaa työsuojeluvaltuutettu ja kaupunginvaltuuston jäsen Terttu Eriksson. - On erittäin vaikeaa osoittaa, että ongelmat johtuvat juuri työpaikasta. Yleensä se torjutaan väittämällä, että oireet ovat peräisin kotoa. Eräissä tapauksissa on Suomessa menty niin pitkälle, että asiat on tutkittu perin juurin. Jos puhjennut sairaus on syntynyt työpaikalla, joutuu kaupunki maksumieheksi. Se tietenkin on sairastuneelle pieni lohtu. Rakennustekniikassa syyllistyttiin muutama vuosikymmen sitten alkeellisiin rimanalituksiin. Niinpä monet rakennukset on tehty niin, että maan kosteus nousee kapillaari-ilmiönä lattioiden alle muodostaen pysyvää homekasvustoa. Kosteusvaurio voi tulla tietenkin myös katon kautta tai vuotavista putkista. - Kyllä Kaarinassa täytyy olla varaa siihen, että kaikki kaupungin rakennukset tutkitaan säännöllisesti ja varmistetaan, ettei kosteusongelmia ole. Ihmisten terveyteen vaikuttavat puutteet on korjattava aina heti, vaatii Terttu Eriksson. - Ajatelkaa, että aikuisilla on näissä kysymyksissä apunaan edes työsuojelu, mutta lapsilla ei ole mitään. Lasten sairastumiset ja oireilu menevät yleensä vain allergisuuden lisääntymisen syyksi. Sairas rakennus oireyhtymä on jo 30 vuotta vanha käsite. Sillä ymmärretään sellaisia oireita, jotka liittyvät mm. koneellisesti hoidettuun sisäilmaan. Ilma on kuivaa ja veto on jatkuvaa. Osa ihmisistä alkaa oireilla tällaisissa rakennuksissa, kuten edellä kuvattiin. Tilanne on vakavampi, jos työpaikalla on hoitamaton kosteusvaurio. Se voi johtaa moniin sairauksiin pahimmillaan työpaikan vaihtoon tai jopa eläkepäätökseen. 7 Anne-Leena Gröning on kemisti ja asuu Kuusistossa. Hän on kaavoitus- ja rakennuslautakunnan jäsen, käräjäoikeuden lautamies ja Kaarinan Vihreiden puheenjohtaja. puh

8 Me arvostamme menneiden sukupolvien työtä Jokaiselle ihmiselle, oli hän sitten kuinka maailmankansalainen tahansa, on tärkeää tuntea oman kotiseutunsa menneisyyttä. Lapsen itsetuntoa kasvattaa ja identiteettiä vahvistaa nähdä ja kokea vanhoja historiallisia ympäristöjä ja lukea niistä, jotta hän kiinnittyy oman arkiympäristöönsä - tähän kaupunkiin ja maahan. Menneiden sukupolvien käden jälki, taidot ja arkielämä on arvokasta ja kunniakasta säilyttää tuleville sukupolville suorastaan velvollisuus. Me vihreät ajattelemme näin. Siksi me haluamme, että Kaarinaa suunnitellaan ja rakennetaan kunnioittaen mennyttä ja ympäristöä. Tämä periaatteemme on törmännyt jälleen poliittisen enemmistön kovaan betonilinjaan, kun olemme yrittäneet saada muita kannallemme. Meidän velvollisuutemme on säilyttää kaupungin omistama Yli-Lemun tilan maakuntakaavassa suojeltu miljöö. Kunnostamiseen ja entisöintiin on saatavissa rahaa niin läänin, maakunnan, valtakunnan kuin EU:nkin tasoilta. Tarvitaan tahtoa ainakin jäähallin verran, sanoo Hannu Rautanen. Yli-Lemun tilan mailla on asuttu vuosisatoja. Jäljellä on rakennuksia ja niiden vehreää ympäristöä, joista välittyy maatalousvaltaisen Kaarinan arkipäivä vuosikymmenten takaa. Ehkä merkittävin yksittäinen tapahtuma on Suomen sodan aikainen 1808 käyty Lemun taistelu. 8

9 Lemun alueelle tulossa lisää asukkaita Lemunniemi Kaarina Lemun aluetta kaavoitetaan juuri nyt. Sinne suunnitellaan koteja ainakin 8000 kaarinalaiselle. Kyse on suuresta asiasta myös kaupungin mittakaavassa saamme yli kolmanneksen lisää asukkaita ja menetämme osan erinomaisista virkistysalueista. Asetettu väestötavoite on ylimitoitettu: Kaarinassa on ollut 8000 asukasta nykyistä vähemmän vuonna 1977 eli 25 vuotta sitten. Lemunniemen asukastavoite on asetettu ilman perusteellista taustatietoa ja pohdintaa. Uusi alue tarvitsee yhdyskuntatekniset verkkonsa ja väestö palvelunsa. Niiden-kään kustannuksista ei ole esitetty edes arvioita väestötavoitetta käsiteltäessä. Kaavatyössä on tärkeää edetä kestävän kehityksen periaatteiden mukaan ja nykyaikaista suunnittelua noudattaen. Asukkaiden ääntä on kuunneltava ja pyrittävä korkeatasoiseen ympäristöön. Hyvin toteutuessaan alueelle jää kiinnekohtia menneiden aikojen elämään. Hannu Rautanen on rehtori, kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu, terveyskeskuksen yhtymäkokouksen II varapuheenjohtaja ja kaupunginhallituksen edustaja teknisessä lautakunnassa. puh

10 Littoistenjärven kehittämissuunnitelma valmistuu talven aikana - järven tarjoamia virkistysmahdollisuuksia yhä hyödyntämättä Littoistenjärvi on Turun kaupunkiseudun suurin järvi ja Kaarina Turun seudun vetovoimaisin kaupunki, kuten reilu vuosi sitten valmistuneessa Kaarina-strategiassa visioidaan. Strategian mukaan eräs keskeinen kaupungin vetovoimatekijä on kestävä kehitys. Tällä valtuustokaudella Littoistenjärvi ja strategia ovat kulkeneet käsi kädessä, sillä järvelle on alun perin vihreiden aloitteeseen (1999) perustuen tilattu kuntoutus- ja kehittämissuunnitelma Turun yliopiston biologian laitokselta. Suunnitelman on tarkoitus valmistua kuluvan talven aikana ja se tuottaa samalla tietoa EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin (2000) edellyttämistä seikoista. 10 Littoistenjärvi on hyvin matala, syvimmilläänkin vain kolmeen metriin ulottuva rehevä järvi. Takavuosina järven ekologiaan liittyviä ongelmia ovat olleet mm. massiiviset vesiruttoesiintymät sekä etenkin viime vuosina sinileväkukinnot. Järven tulevaisuuden kannalta merkittäviä toimenpiteitä ovat olleet vedenoton lopettaminen sekä ilmastuslaitteiston asentaminen kolmisen vuotta sitten. Järven tilasta on mittaustietoa aina viime vuosisadan alkupuolelta saakka. Viime vuosikymmeninä seurannasta ovat huolehtineet niin Turun yliopiston kuin Åbo akademinkin tutkijat. Yhä silti monet kaupungin toimet saattavat luoda potentiaalisia riskejä Littoistenjärvelle. Tällaisia voivat olla esimerkiksi harkitsemattomat kaavoitustoimet, järveen

11 johdettavat pintavedet ja läheisillä teillä tapahtuvat kemikaalien kuljetukset. Toisaalta myös huono ilmanlaatu saattaa heikentää järven elinvoimaisuutta, sillä hapan ja ravinteikas sadevesi voi kulkeutua tuulien mukana järveen kauempaakin. Ajankohtaisin uhka liittyy vuodenaikaan ja poikkeukselliseen ankaraan talveen, jonka seurauksena myös Littoistenjärven eliöt saattavat kamppailla jään alla henkensä puolesta happikadon uhatessa, kertoo ympäristölautakunnan jäsen Jenni Rautanen. Kauniin luonnon lisäksi Littoistenjärvi tarjoaa myös paljon kulttuurisia voimavaroja. Historia leimaa järven rantojen käyttöä ja etenkin Liedon puolelle sijoittuva Verkatehtaan miljöö on ainutlaatuinen asumiskäyttöön kunnostettu teollisen työn muistomerkki. Littoistenjärven tulevaisuuden kannalta Liedon ja Kaarinan välisen yhteistyön merkitys on suuri. Kuntalaiset eivät järven kummallakaan puolen huomaa veteen piirrettyä rajaviivaa eikä järvivesi pysy kuntarajojen sisällä. Littoistenjärveä tulisikin kehittää kokonaisuutena. Ainakin Kaarinassa Vihreät ovat visioineet rantojen kunnostamisesta ihmisten yhteiseen käyttöön, joka samalla huomioisi järven arvokkaan kulttuuri- ja luonnonympäristön. Rannansuuntaiset luonto- ja kulttuuripolut opasteinen voisivat palvella niin kuntalaisia kuin kaarinalaisten koulujen oppilaitakin. Jopa opastuskeskus vuokrattavine jollineen voisi olla mahdollinen. Littoistenjärvelle kuuluu tänään hyvää, mutta paljon sen tarjoamista mahdollisuuksista on yhä hyödyntämättä. Kaarinan liito-oravilla elämänoikeus Kaarinalaiset voivat yhä olla ylpeitä Littoisten Lintulassa kaikessa hiljaisuudessa asustelevista liito-oravistaan, vaikka maan isokenkäiset aina pääministeriä myöten meluavat niiden lajitovereiden vuoksi tiedotusvälineissä. Littoisissa kaavoituksen uhalta säästyneet liiturit voivat hyvin. Ne ovat tiettävästi asustelleet muun muassa yhdessä Kaarinan Vihreiden pari vuotta sitten ripustamista pöntöistä. Tuoreeltaan Kaarinassakin Lakarin kaatopaikan laajennusaikeet uhkaavat läheisen liitooravametsikön asukkeja. Jenni Rautanen on biologian opiskelija, nuorin kaupunginvaltuutettu, ympäristönsuojelulautakunnan jäsen ja SM-kultamitalisti joukkueaerobicissa puh Ville Niinistö on poliittisen historian opiskelija ja Kaarinan ympäristönsuojelulautakunnan puheenjohtaja. puh

12 Kaarinan liito-oravilla elämänoikeus Suhtautuminen liito-oravan suojeluun osoittaa, että kaikki eivät vielä osaa arvostaa ympäristönsuojelulainsäädäntöämme, sanoo Ville Niinistö. Esimerkiksi Lakarin kaatopaikan laajentamisen yhteydessä kaupungin olisi tullut ensin tehdä selvitykset laajennuksen merkityksestä liito-oravalle, eikä suinpäin hyväksyä laajennusesitystä, joka saattaa olla lainvastainen. Ville Niinistö pitää tilannetta nurinkurisena. On huonoa suunnittelua, jos kuntalaisten rahoja hukataan päätöksiin, joita myöhemmin joudutaan ympäristökeskuksen tai hallintooikeuden päätöksen johdosta muuttamaan. Meidän pitäisi nähdä ympäristömme rikkautena ja vahvuutena, joka tulisi ottaa kaikessa päätöksenteossa jo suunnitteluvaiheessa huomioon. Tällöin ympäristönsuojelu olisi suunnitelmallista, tehokasta ja myös hyvin edullista. Kaarinan vihreät ovat asentaneet useita liito-oravan pönttöjä Kaarinan metsiin. Liito-orava on itäisen taigan tyyppilaji, jonka läntisimmät asuinalueet ulottuvat Suomeen. Se on harvinaistunut tehometsätalouden ja haapaa ja lahopuuta sisältävien elinympäristöjen pirstoutumisen vuoksi. Suomi on EU:hun liittyessään sitoutunut osana luontodirektiiviä säilyttämään uhanalaiseksi luokitellun liito-oravan suotuisan suojelun tason. Kaarinan Vihreät pitävät liito-oravien elinympäristöjen turvaamista kunnia-asiana, joka samalla edistää monipuolisten metsälaikkujen säilymisen ihmisasukkienkin lähivirkistysalueina. Ennen kaikkea liito-oravien huomioimisessa on kysymys lain noudattamisesta, jonka on oltava niin kaupungin viranomaisten, poliittisten päättäjien kuin tavallisten kuntalaistenkin velvollisuus. Liito-oravan havaintoalueita Kaarinassa 12

13 Koulutiet turvallisiksi Suurin osa Kaarinan kouluista sijaitsee vilkasliikenteisten katujen varsilla. Lasten koulumatkalla on paljon vaarapaikkoja. Vanhemmat ja koulut ovat vedonneet kaupunkiin kirjelmin ja adressein useita kertoja liikenneturvallisuuden lisäämiseksi. Ehdotukset ovat liian usein kaikuneet kuuroille korville. Parannuksia on tehty nihkeästi. Onko kaupunki vain autoja varten? Liikenneturvattomuus ei koske yksin kouluja. Päiväkotien kohdalla tilanne on täysin sama. Muissa pohjoismaissa ja muualla Euroopassa Suomea autoistuneimmissa maissa koulut ja päiväkodit huomaa heti, sillä niitä ohittavilla kaduilla on liikennehidasteita: kavennuksia, korokkeita Nopeus on pakko laskea alhaiseksi. Vaarallinen on tilanne myös Hovirinnantiellä Hovirinnan koulun edessä. Vaikka tie on suora ja näkyvyys hyvä, nopeudet vastaavasti ovat korkeita. Pyhän Katariinantiellä on Vaarniemen koulun vieressä etenkin aamuisin vaarallisia tilanteita, kun lapsia tuodaan kouluun. Kolareilta ei ole vältytty, vaikka toistaiseksi vakavia henkilövahinkoja ei ole sattunut. - Vaadimme autopuolueen valtuutettuja asettamaan lasten turvallisuuden vauhdin hurman edelle! - Tässä asiassa näkyy kaarinalainen sitkeä asennevamma: auto on edellä pienten lasten liikenneturvallisuutta. Vaikka moni valtuutettu vaaleissa lupaa olla lasten asialla, valtuustossa hän edustaa tässä kysymyksessä autopuoluetta, vakuuttaa valtuutettu Hannele Haapaniemi. Yksi räikeimmistä esimerkeistä on Poikluomantie, jonka varrella on kaupungin toiseksi suurin Piispanristin koulu, Poikluoman ja Koivukulman päiväkodit ja koululaisten iltapäiväkerho seurakuntatalossa. - Lapset joutuvat ylittämään koulutiellään mutkaisen Poikluomantien monin paikoin kotikaduiltaan tullessaan ilman suojatietä. Mutkaisella kadulla, jossa ajetaan rajoituksista huolimatta kovaa ja jossa on paljon näköesteitä, liikenneturvallisuuteen on aika löytyä ratkaisuja. Hannele Haapaniemi on lastentarhanopettaja, joka asuu Poikluomassa. Hän on kaupunginvaltuutettu ja teknisen lautakunnan jäsen. puh

14 Kotimäen kouluun uudenaikainen oppimisympäristö Kotimäen koulu valmistuu syksyksi Littoislaiset saavat vuosia odottamansa koulun. Lapsia ei tarvitse enää kuljettaa kaupungin suureen koulukeskukseen, vaan koulu on omalla kylällä. "Kyllä on ihana asia Littoisten lapsille", toteaa Outi Ahonen. Kotimäen koulu on Kaarinan ensimmäinen yhtenäiskoulu, jossa ovat kaikki perusopetuksen luokat 1-9. Tosin kaksi ensimmäistä luokka-astetta jäävät vanhan Ristikallion koulun tiloihin. Uuteen kouluun rakennetaan tilat myös sivukirjastolle ja nuorisolle. Koulun aloittaessa oppilasmäärä on noin 600 oppilasta. Kaarinan valtuusto päätti koulun koosta ja muodosta vuosi sitten. Koulu aiottiin rakentaa koko kylän yhteiseksi kouluksi Liedon kanssa. Siksi koulurakennus sijaitsee aivan Liedon rajalla. Vihreät kannattivat kyläkoulua ja kahta pienempää kouluyksikköä. Silloin Ristikallion koulu olisi saneerattu kokonaan kouluksi. Kaarinan valtuusto päätti toisin: koulu tehdään vain omille oppilaille. Samalla siitä tulee Kaarinan suurin koulu. Outi Ahonen kertookin: "Olen lähtenyt mukaan Ristikallion koulun vanhempainyhdistykseen, jotta voin olla kehittämässä nykyistä ja tulevaa koulua. Uskon, että Kotimäen koulusta tulee uudenaikainen oppimisympäristö Littoisten lapsille." Kotimäen koulu, julkisivu 14

15 Asuntotilat opetustiloiksi Uuden koulun suunnitelmat ovat pitkällä. Kovin eri ikäiset lapset sijoitetaan omiin soluihinsa: pienimmät yläkertaan ja isommat alakertaan. Kummallakin on oma sisäänkäyntinsä. Lasten koulupäivä voidaan rytmittää siten, että välitunnit ajoittuvat eri aikoihin. Niin on tehtävä ruokailujenkin kanssa, sillä lasten on syötävä useammassa vuorossa. Viimeisin koulua koskeva päätös tehtiin tammikuussa. Vahtimestarin asuntoon varatut sata neliötä käytetään opetustiloihin, eikä koululle tule asuntoa. "Olen koululaisten äitinä iloinen siitä, että kaikki mahdolliset neliöt käytetään koulun opetustiloiksi. Yleensähän koulut tahtovat tulla varsin äkkiä ahtaiksi," sanoo Outi Ahonen. Huippuluokan varustelu Koulun rakentaminen ja varustaminen maksavat yhteensä yli 10 M - paljon enemmän kuin yksikään Kaarinan koulu aikaisemmin. Koulun arkkitehtoniset ratkaisut, rakentamistapa ja varustus ovat hyvin nykyaikaiset. Tieto- ja viestintätekniikasta on suunnittelijoiden pöydillä kehittymässä yksi koulun vahvuuksista. Työpisteitä on paljon myös käytävillä ja auloissa. Kielistudiot ja tietokoneluokat kuuluvat huoneohjelmaan. Oma liikuntasali helpottaa tuntien pitämistä, vaikka monitoimitalokaan ei ole kaukana. Ensimmäisen kerran Kaarinassa asennetaan opetustiloihin jopa hiilidioksiditunnistimet, joiden avulla ohjataan sisäilmanlaatua aivan toisella tavalla kuin vanhoissa kouluissamme. Koulun avara keskus Keskellä koulua on ruokasali. Se toimii myös näyttämön katsomona ja koulun torina eli agorana. Sieltä näkee lasiseinän läpi koulun mediateekkiin ja kirjastoon. Agora on auki kattoon asti. Toisen kerroksen käytävien työpisteiltä näkee torille. Kirjaston vieressä on nuorisotila. Luonnospiirustuksista henkii avoimuus ja uusi näkemys koulun arkipäivästä: tiloja ja toimintoja on aamusta iltaan. Kotimäen koulusta tulee Kaarinan ensimmäinen 2000-luvun koulu. Outi Ahonen on vihreiden eduskuntavaaliehdokas, Kaarinan kaupunginvaltuutettu ja lastenpsykiatrian erikoislääkäri. Hänen perheeseensä kuuluvat aviomies Timo, Ristikallion koulun ekaluokkalainen Susanna ja kuusivuotias Matias. Ahoset asuvat Hiiskanmäessä. puh puh

16 Koulujen suuret luokat jäivät historiaan - mutta toisin ovat päiväkotien ryhmäkoot Kunnallisvaalien yksi teema oli Kaarinassa saada kouluihin pienemmät luokat. Määrärahoja oli leikattu ja vanhemmat olivat huolissaan yli 30 oppilaan koululuokista. Niin opettajat kuin vanhemmatkin olivat yhtä mieltä siitä, että oppimisvaikeudet on helpompi voittaa, kun opettajalla on enemmän aikaa oppilailleen. Niinpä kunnallisvaaleissa 2000 Kaarinan valtuustoon pääsikin neljä opettajaa. Politiikasta kiinnostui myös moni vanhempi. - On tietenkin mukava todeta, että demokratia toimii kotikunnassa. Onhan valtuusto vaalien jälkeen päättänyt, että alimpien luokkien ryhmäkoko ei saa olla yli 25 oppilasta. Ylimmillä luokilla vastaava raja on 30 oppilasta. Me vihreät asetimme tavoitteeksi vielä viisi oppilasta pienemmät ryhmät. Tekemistä vielä siis riittää, sanoo Saila Tuokko. - Olin vuonna 2000 Hovirinnan koulun vanhempainyhdistystä tukemassa ja teimme paljon työtä sen eteen, että suurista luokista päästäisiin. Oma esikoiseni oli silloin suuressa luokassa. Meistä tuntui, ettei toimintaamme hyväksytty. Vihreät olivat asettaneet selkeät tavoitteet ja olivat kanssamme samoilla linjoilla. Sain kipinän ja lähdin mukaan politiikkaan. 16 Sirkka Sura on kasvatustieteen lehtori Turun yliopistossa ja koulupsykologi. Hän on koulutuslautakunnan jäsen ja asuu Auranlaaksossa. puh Saila Tuokko on äitiyslomalla ja tekee töitä kotonaan hoitaen kolmea lastaan. Saila on koulutuslautakunnan varajäsen ja vihreiden sihteeri. Hän on miehensä kanssa saanut juuri valmiiksi uuden omakotitalon Koristonrannan alueelle. puh

17 Kaarinassa ei ole ryhmäkoolla kattoa Koulutuslautakunnan jäsen ja Kaarinassa viisi vuotta koulupsykologina toiminut Sirkka Sura on myös tyytyväinen ryhmäkokojen rajaamiseen. - Olen aikanaan koulupsykologin työssäni nähnyt, miten tärkeää on, että opettajilla on aikaa oppilailleen. Suuressa luokassa ristiriidat ja äänekkäiden oppilaiden työn parissa pitäminen vievät niin paljon aikaa, että oppimisvaikeuksia ei ehdi aina edes nähdä. Kun on aikaa, on aikaa myös oppilasta auttaa. Olen iloinen, että olen voinut lautakunnassa olla mukana viemässä tätä asiaa oikeaan suuntaan, toteaa Sura. - Toisin on päiväkotiryhmien laita: 30 lasta saattaa olla samassa ryhmässä ja sen lisäksi lapsia siirrellään ryhmästä toiseen kesken toimintakauden. Pienet ryhmät ja pysyvät ihmissuhteet olisivat laatua myös päivähoidossa. Kaarinassa ryhmäkoon kattoa ei ole määritelty vaan pelataan taloudellisuuden nimissä suhdeluvuilla, kertoo lastentarhanopettaja ja kaupunginvaltuutettu Hannele Haapaniemi. Koulut ja opetus tarvitsevat tietenkin myös muita periaatteellisia ratkaisuja. Koulujen tuntimäärien kasvattaminen, tukiopetuksen ja kerhotuntien lisääminen ovat välineitä, joilla oppimista helpotetaan ja syrjäytymistä torjutaan. Peruskorjauksilla ja laitehankinnoilla parannetaan työskentelyolosuhteita. Näissä asioissa Kaarinalla on parantamisen varaa. Hannele Haapaniemi on lastentarhanopettaja, joka asuu Poikluomassa. Hän on kaupunginvaltuutettu ja teknisen lautakunnan jäsen. puh

18 Koululaisten hoitoon oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa Pienten lasten vanhempien työpäivät ovat pidempiä kuin lasten koulupäivät. Koulutunnit loppuvat usein jo kahdeltatoista. Koululainen saa odottaa monta yksinäistä tuntia kotona, kun vanhemmat tulevat töistä vasta muutaman tunnin kuluttua. Pienimmät koululaiset ovat liian pieniä olemaan yksin kotona. Hyvin järjestetty koululaisten hoito luo lapsille turvaa ja vähentää vanhempien huolia. Toiminta tukee perheitä, joilla ei ole muita keinoja järjestää lastensa hoitoa. Kaikille kaarinalaisille ensimmäisen ja toisen luokan oppilailla on oltava mahdollisuus laadukkaaseen ja korkeatasoiseen iltapäivä- ja aamuhoitoon. - Hoidon järjestely on vaihdellut riippuen siitä, missä se järjestetään ja kuka sen järjestää, korostaa sosiaalilautakunnan jäsen Christina Kuusela. - Ei ole oikeudenmukaista, jos hoidon hinta riippuu järjestäjästä. Lapset ovat hoidossa kouluilla ja koulun ulkopuolisissa tiloissa. Lapsilla ei ole aina edes omaa tilaa, vaan he kiertävät luokasta toiseen. Vapaaseen leikkiin ei ole välineitä, vaikka koulupäivät saattavat hoidon kanssa venähtää kahdeksantuntisiksi. Hoidossa on nähtävä lapsen paras. Vihreät ovat tehneet iltapäivähoidosta aloitteen. Se palautettiin uudelleen valmisteltavaksi viime syksynä. Silloin sosiaalilautakunnan vihreät jäsenet Terttu Eriksson ja Christina Kuusela jättivät lautakunnalle oman ehdotuksensa. Heillä on kummallakin kokemusta koululaisten arkipäivästä, koska he ovat luokanopettajia. - Halusimme ehdotuksellamme vauhdittaa asiaa ja tuoda omia ajatuksiamme valmistelun tueksi. Kaarinan sosiaaliosaston on hyvä ottaa vastuu iltapäivähoidon järjestämisestä ja valvonnasta. Turvallinen, tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen iltapäivä- ja aamuhoito koituu suoraan kaupunkimme lasten hyväksi. Hoidon laadukkaasta järjestämisestä voimme olla valtakunnallisestikin ylpeitä, sanoo Terttu Eriksson. - Olemme toiveikkaita, että iltapäivähoito tulee kuntoon ensi syksyksi: lapsia hoitaa pätevä henkilökunta ja lapsiryhmät ovat pieniä. Välipalankin järjestäminen päivittäin on tärkeää. Christina Kuusela on luokanopettaja ja sosiaalilautakunnan jäsen. Hän asuu Hovirinnassa. puh Terttu Eriksson on luokanopettaja, kaupungin- ja työsuojeluvaltuutettu sekä sosiaalilautakunnan jäsen. Hän asuu Koristonmetsässä. puh

19 Kaarinassa kelpaa harrastaa Tänä vuonna valmistuu odotettu jäähalli. Littoisissa pelataan uudella kumirouhehiekkatekonurmella ja samanlainen valmistuu myöhemmin Keskusliikuntapuistoon. Jo aiemmin on saatu uimahalli saneerattua ja uusi nurmikenttä jalkapalloilijoille uimahallin viereen. Urheilun harrastamiseen alkaa olla mukavasti tiloja, mutta on muistettava, että urheiluseurat tarvitsevat myös toiminta-avustuksensa, painottaa Jenni Rautanen. Tärkeä päätös on tehty myös kulttuuritalon rakentamisesta. Kaarinaan on suunniteltu useita kertoja jäähallia. Hanke on aina kaatunut suuriin rakennuskustannuksiin ja heikkoon taloustilanteeseen. Tilanne muuttui, kun toimeen tarttui halliyhtiö, joka tyytyi toteuttamaan harjoitushallin. Rakentamis- ja käyttökustannukset ovat kohtuullisemmat. Kaupunki on tukemassa niin rahallisesti kuin käytännöllisesti halliyhtiön menestymistä. Nuorille haluttiin omaan kaupunkiin uusi harrastuspaikka. Hanke eteni yksituumaisesti. Jäähalli valmistuu ensi syksyksi. Hallin viereen rakennetaan kumirouhehiekkatekonurmi, johon tulee vielä lämmitys, mikä pidentää kentän käyttöaikaa. Kentän puku- ja suihkutilat rakennetaan samalla kertaa. Näiden harrastuspaikkojen valmistuttua on nuorilla jääurheilun ja jalkapallon harrastajilla erinomaiset puitteet. Vaikka hankkeet ovat vihreille olleet vaikeita hyväksyä niiden suuren energiankulutuksen takia, olemme punninneet vaakakupissa nuorten harrastusmahdollisuuksien lisäämisen vielä tärkeämmäksi. Kuluneet kaksi vuotta ovat olleet vilkasta ja toimeliasta aikaa kansalaistoimen lautakunnassa, sanoo Sirkka Mylly. Lautakunta vastaa vapaa-ajan harrastuksista ja on siksi ollut keskeisesti suunnittelemassa toteutuvia hankkeita. Nuorille ja aikuisillekin saadaan aivan valtava määrä uusia urheiluharrastustiloja. Kulttuuritalosta on tehty jo periaatepäätös ja nyt on aika suunnata katseet monipuolisempaan nuoriso- ja kulttuurityön kehittämiseen, iloitsee Sirkka Mylly. Sirkka Mylly on Piikkiön sosiaalijohtaja, kaupunginvaltuutettu ja kansalaistoimen lautakunnan puheenjohtaja. Hän asuu Kairiskulmalla. puh Jenni Rautanen on biologian opiskelija, nuorin kaupunginvaltuutettu, ympäristönsuojelulautakunnan jäsen ja SMkultamitalisti joukkueaerobicissa puh

20 Ville Niinistö Parempaa sanottavaa 157 Ville Niinistö, 26 v. Valt.yo., poliittisen historian opiskelija Korkeakoulupoliittinen sihteeri Kaarinan ympäristönsuojelulautakunnan puheenjohtaja Olen kotoisin Hovirinnasta, jossa olen asunut lähes 20 vuotta. Kouluni olen käynyt Kaarinassa, Hovirinnan ala-asteelta Vaarniemen yläasteen kautta Kaarinan lukioon, josta valmistuin vuonna Nuorempana pelasin jalkapalloa Kaarinan Nappuloissa ja Kaarinan Pojissa toistakymmentä vuotta, olin myös useamman vuoden mukana partiossa Kuusiston Linnanyrjänissä. Opiskeluaikanani olen ollut vuoden vaihtoopiskelijana Lontoossa ja neljä kuukautta suurlähetystöharjoittelijana Jakartassa, Indonesiassa. Olen ehdokkaana eduskuntaan, koska haluan olla rakentamassa entistä parempaa maata kaikille suomalaisille. Uskon, että politiikassa minulla on eniten annettavaa tälle yhteiskunnalle. Toivottavasti olen tukesi arvoinen. Olen arvopoliitikko. Mielestäni hyvinvointivaltion tehtävä on parantaa ihmisten elämän laatua. Reilussa yhteiskunnassa kaikki ovat tasa-arvoisia - yksilön vapauteen yhdistyy vastuu muista ihmisistä ja ympäristöstä. Koulutukseen ja tieteeseen, terveydenhuoltoon sekä liikuntaan ja kulttuuriin panostaminen edistää hyvinvointia ja sivistystä. Työllisyyttä on lisättävä tukemalla palvelualoja ja pienyrittäjyyttä. Oikeilla valinnoilla voi rakentaa parempaa yhteiskuntaa lisäämättä valtionvelkaa. 20

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1 Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut 7.4.2011 Eva Storgårds 1 Visio Perustehtävä Kaupungin missio eli perustehtävä on palvelujen järjestäminen kansalaisille suomen ja ruotsin kielellä

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA KUNNAN STRATEGIA 2010 2014 Hyväksytty kv 14.6.2010 23 Hankasalmen kunnan tehtävä (MISSIO) Hankasalmi on hyvä kunta asua, kasvaa, kasvattaa, ikääntyä, tehdä työtä, yrittää ja

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta KUNTALAISTUTKIMUS 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä näkemyksiä, päätöksentekoa ja osallistumista koskevat kysymykset 2015 Kyselylomakkeen kysymykset: 13-17, 24-, -,, 37 Näpäytä solua

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone heli.kiemunki (Lapin ammattiopisto), olet kirjautuneena sisään. 10. maaliskuuta 2011 10:39:58 Your boss is {0} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Keskisuomalaisille kansanedustajille

Keskisuomalaisille kansanedustajille Keskisuomalaisille kansanedustajille eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta 20.11.2011 Neuvottelukunnan tehtävä Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia keskisuomalaisten eläkeläisten yhdyssiteenä sekä harjoittaa

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 2. - 8.3.2012 1 (7)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 2. - 8.3.2012 1 (7) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 2. - 8.3.2012 1 (7) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=199 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen 1. kesälahtelainen 71 37,17% 2. kiteeläinen

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Selviääkö Pihtiputaan mummo ja Jämsän äijä vanhustenhuollon palveluviidakosta?

Selviääkö Pihtiputaan mummo ja Jämsän äijä vanhustenhuollon palveluviidakosta? Selviääkö Pihtiputaan mummo ja Jämsän äijä vanhustenhuollon palveluviidakosta? Palvelurakenneselvityksen loppuseminaari 14.6.2011 Sinikka Tyynelä Yksikön johtaja Ikääntyvien asumispalvelut / Keski-Suomi

Lisätiedot

LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017

LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 Suomen ruotsalainen kansanpuolue on sinun äänesi tasa-arvoisen Suomen puolesta. Me työskentelemme kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA TAUSTAA Markkuun seudun kyläyhdistys ja aiemmin kylätoimikunta on toiminut aktiivisesti pian 20 vuotta Kylän alueella asuu tällä hetkellä arviolta yli 300 henkeä Aktiivista ja elinvoimaista ydinmaaseutua

Lisätiedot

Vaaliohjelma 2014 Haaparannan Moderaatit

Vaaliohjelma 2014 Haaparannan Moderaatit Vaaliohjelma 2014 Haaparannan Moderaatit Målgrupp: Haparanda Ingress: Haaparanta tarvitsee uuden poliittisen johdon Brödtext: Sosiaalidemokraatit ovat olleet vallassa Haaparannassa vuosikymmenien ajan.

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. K O O D E E Kangasalan Kristillisdemokraattien tiedotuslehti 3/2012 Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. Sisällys: Puheenjohtajan mietteitä.. 3 Vierailu

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI

TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI TALENTUM HELSINKI 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Terhi Majasalmi ISBN: 978-952-14-1884-6 ISBN:978-952-14-1883-9 Ulkoasu: Lapine Oy Paino: BALTO print 2012

Lisätiedot

Hannele Kaan Laaja-alainen erityisopettaja. Kati Lahdenkauppi Luokanopettaja. Kiviniemen koulu 1-6 lk Oulu

Hannele Kaan Laaja-alainen erityisopettaja. Kati Lahdenkauppi Luokanopettaja. Kiviniemen koulu 1-6 lk Oulu Hannele Kaan Laaja-alainen erityisopettaja Kati Lahdenkauppi Luokanopettaja Kiviniemen koulu 1-6 lk Oulu Meidän työpaikkamme Kiviniemen koulu Perusopetusryhmiä 12 ja alueellisia pienryhmiä 4 Oppilaita

Lisätiedot

Kodin, koulun ja kouluterveydenhuollon yhteistyömallin kehittäminen. Marjaana Soininen Didaktiikan professori Turun yliopisto, Rauman OKL

Kodin, koulun ja kouluterveydenhuollon yhteistyömallin kehittäminen. Marjaana Soininen Didaktiikan professori Turun yliopisto, Rauman OKL Kodin, koulun ja kouluterveydenhuollon yhteistyömallin kehittäminen Marjaana Soininen Didaktiikan professori Turun yliopisto, Rauman OKL Hankkeen lähtökohtia Aiemmin tutkimus on painottunut vanhempiin

Lisätiedot

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 2011 LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 12.10.2011 Liikunnan arvostus Pieksa ma ella ja sen jäsenseurat(33 kpl) ovat huolissaan Pieksämäen liikunta ja urheilutoiminnan näivettymisestä ja kaupungin liikuntaorganisaation

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2011 Kuntatalo Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin

Lisätiedot

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 269 Haluaisin kysyä muutaman kysymyksen, jotka liittyvät yhteiskuntamme muodostavien eri sukupolvien

Lisätiedot

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos Päiväkoti- ja Kouluverkko Toinen luonnos 6.11.2009 Sipoon kunnan kasvustrategiassa varaudutaan 35 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2025 mennessä. Kaavoitusohjelman mukaiset asukasmäärälisäykset ja palveluiden

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI Tavoitteenamme on laadukkaat ja monipuoliset kunnalliset lähipalvelut, jotka ovat jokaisen kuntalaisen saavutettavissa. Lähtökohtana on asukkaiden hyvä

Lisätiedot

Kemin kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkojen tarveselvitys

Kemin kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkojen tarveselvitys Kemin kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkojen tarveselvitys Vastaajia yhteensä 261 kpl Naisia 195kpl (74,7%) Miehiä 66 kpl (25,3%) Vastanneiden ikä Mielestäni alakoulun (0-6 lk) oppilaan lähikoulun tulisi

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

JÄRJESTÖT, PERHEET JA VAPAAEHTOISTOIMINTA

JÄRJESTÖT, PERHEET JA VAPAAEHTOISTOIMINTA JÄRJESTÖT, PERHEET JA VAPAAEHTOISTOIMINTA Emma & Elias -avustusohjelman tutkimuksen taustoittava väliraportti Petri Paju Tutkija, Lastensuojelun Keskusliitto Emma & Elias -ohjelma 2016 1 / 28 Emma & Elias

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 1. 19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä

Lisätiedot

VEROILLA JA VAROILLA

VEROILLA JA VAROILLA VEROILLA JA VAROILLA LÄHITAPIOLAN SELVITYS TERVEYS- JA HYVINVOINTIPALVELUJEN TULEVAISUUDESTA SUOMESSA Melina Mäntylä & Juha Vekkilä 27.5.2015 TUTKIMUSKOKONAISUUDESTA YLEISESTI Tutkimuksella haluttiin tuoda

Lisätiedot

Lastentarhanopettajan ammattietiikka

Lastentarhanopettajan ammattietiikka Lastentarhanopettajan ammattietiikka Johdanto Erityisosaamista edustavat ammattikunnat ovat perinteisesti sitoutuneet erilaisiin eettisiin periaatteisiin, arvoihin ja toimintakäytänteisiin, jotka ilmaisevat

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA 24.2.2015 Salo Katri Inkinen, erityisperhetyöntekijä, Tl&p-menetelmäkouluttaja Lausteen perhekuntoutuskeskus, Vaalan Perheyksikkö, Turku MITEN KOULUTUSTA

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Sorkkisten koulun lakkauttaminen

Sorkkisten koulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 67 26.10.2015 Kunnanhallitus 192 02.11.2015 Valtuusto 53 09.11.2015 Sorkkisten koulun lakkauttaminen 250/12.00.00/2015 Kasvope 26.10.2015 67 Euran kunnan kouluverkkosuunnitelmaa

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhdentyminen Toimintakulttuurien yhtenäistäminen. Oppilaitosjohdon foorumi Ritva Järvinen Aija Rinkinen

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhdentyminen Toimintakulttuurien yhtenäistäminen. Oppilaitosjohdon foorumi Ritva Järvinen Aija Rinkinen Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhdentyminen Toimintakulttuurien yhtenäistäminen Oppilaitosjohdon foorumi 14.6.2012 Ritva Järvinen Aija Rinkinen Toimintakulttuurien yhtenäistäminen Ovatko varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Kurrekoti. Ammatillinen perhekoti. Ø koti seitsemälle lapselle. Ø kaksi tukiasuntoa, kun aika on kypsä omien siipien kokeiluun.

Kurrekoti. Ammatillinen perhekoti. Ø koti seitsemälle lapselle. Ø kaksi tukiasuntoa, kun aika on kypsä omien siipien kokeiluun. S Y K S Y 2 0 1 3 Kurrekoti Ammatillinen perhekoti Loistava sijainti! päiväkoti 500 m alakoulu 500 m yläkoulut 6km ja 12 km Lahti 12 km Nastola 12 km Helsinki 100 km E75 moottoritieliittymä 2 km Villähteen

Lisätiedot

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on VIRITTÄYTYMINEN AIHEESEEN Haluaisin, että kirkko johon kuulun on LEIKIN TAVOITE Johdatella ajatuksia illan aiheeseen. Herätellä miettimään mitä minä ajattelen kirkosta, sekä tuoda esiin myös toisten ajatuksia,

Lisätiedot

Koti, koulu ja lapsen paras. Kari Uusikylä MLL -seminaari

Koti, koulu ja lapsen paras. Kari Uusikylä MLL -seminaari Koti, koulu ja lapsen paras Kari Uusikylä MLL -seminaari 30.09.2016 Miksi yhteistyötä? Siksi, että se on lapsen etu Opiskelu tehostuu Ongelmat tunnistetaan Muodostuu aito kouluyhteisö, turvallinen, välittävä,

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 4.10.2013 Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Anneli Rautiainen

Lisätiedot

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista Terveys Antakaa esimerkkejä a. terveyden eri ulottuvuuksista b. siitä, kuinka eri ulottuvuudet vaikuttavat toisiinsa. c. Minkälaisia kykyjä ja/tai taitoja yksilö tarvitsee terveyden ylläpitoon 1 Terveys

Lisätiedot

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka MAOL 17.11.2012 Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013 2014 2015 2016 Esi-, 2017 perus- ja lisäopetuksen opsin perusteet

Lisätiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vastausta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vesa.raasumaa@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Tiivistelmä Olen 5% Tyttö 5 % Poika 5 % 5% Vuosiluokkani on 8,% 3,8% 7. 5 % 8. 8. % 9. 7 3.8 % 5% Alakouluni

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Mummot, muksut ja kaikki muut

Mummot, muksut ja kaikki muut Mummot, muksut ja kaikki muut Keitä perheeseen kuuluu? Mikä on perheessä pyhää? Perhekerho- ja pikkulapsityön neuvottelupäivät 17.-18.3.2011 Meillä siihen kuuluu meidän lisäksi mun vanhemmat ja sisarukset,

Lisätiedot

Entten tentten ja pelistä pois? 2016

Entten tentten ja pelistä pois? 2016 Entten tentten ja pelistä pois? 2016 Riitta Kauppinen Kansalaistoiminnan päällikkö Pelastakaa Lapset ry Maaliskuu 2016 Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle ohjelma 1301 lasta 313 000 100 harrastusta 462 toisen

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Huomisen eväskori pakataan kasvatustyössäkin jo tänään Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Ketkä ovat

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Aloittelevan kunnallispoliitikon tunnustukset

Aloittelevan kunnallispoliitikon tunnustukset Aloittelevan kunnallispoliitikon tunnustukset Jyrki J.J. Kasvi (toisinto vuonna 1997 tehdyistä kalvoista) Ekaa kertaa pappia kyydissä Mikä Espoo, missä Espoo Myyttien ja tosiasioiden erottaminen Miten

Lisätiedot

Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA

Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA Maarit Alikoski 15.9.2015 ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 15.92015 Kuva: Pasi Tarvainen 2015 Rovaniemen maaseudun kehittämisohjelma 2013-2020 Laaja yhteys

Lisätiedot

ARVOKIRJA. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot

ARVOKIRJA. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot ARVOKIRJA Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot 2 Tehtävämme on edistää kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-,

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta. Maria Kaisa Aula Helsinki

Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta. Maria Kaisa Aula Helsinki Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta Maria Kaisa Aula 18.2.2010 Helsinki 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja koulu Kaikki lapset ovat samanarvoisia Julkisen vallan päätöksissä

Lisätiedot

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA!

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! Diak Länsi 29.11.2007 Rehtori, dosentti Jorma Niemelä 1. Ihmisarvoinen vanhuus kuuluu jokaiselle. Siihen kuuluu oikeus olla osallisena ympäröivästä yhteisöstä

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012 Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Opetustoimen toiminta-ajatuksena on tukea lapsen ja nuoren kehittymistä ja kasvua yhteistyökykyiseksi,

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PUHEISTA TEKOIHIN LIIKKUMALLA

TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PUHEISTA TEKOIHIN LIIKKUMALLA TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PUHEISTA TEKOIHIN LIIKKUMALLA Kevätpäivän tasaus Kajaani 21.3.2011 Juha Rehula Puheenjohtaja, Kuntoliikuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeri Suomen Kuntoliikuntaliitto ry 1 Tulevaisuuden

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA MITÄ VOIMME TEHDÄ? VIRANOMAISYHTEISTYÖN PARANTAMINEN, KOSKA: SELVITYS PERHE- JA LAPSENSURMIEN TAUSTOISTA VUOSILTA 2003-2012: YKSI SELVITYKSESSÄ HAVAITTU SELKEÄ

Lisätiedot

Hyvää huomista. - yhteisiä tekoja ja viisaita valintoja

Hyvää huomista. - yhteisiä tekoja ja viisaita valintoja Hyvää huomista - yhteisiä tekoja ja viisaita valintoja 12.11.2009 4V-hanke 1.4.2008-31.3.2011 Etelä-Suomen EAKR-ohjelma, toimintalinja Suurten kaupunkiseutujen kehittäminen Kansallinen rahoittaja Uudenmaan

Lisätiedot

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN Lapsen oikeus perhesuhteisiin Perhe ja perhesuhteiden ylläpitäminen ovat tärkeitä mm. lapsen itsetunnon, identiteetin ja kulttuurisen yhteenkuuluvuuden

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien mahdollisuudet lihavuuden ehkäisyssä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Opetusneuvos Marjaana Manninen,

Lisätiedot

Riittävän hyvää isä? Esitelmää MLL:n isyyspäivillää 6.3 2009

Riittävän hyvää isä? Esitelmää MLL:n isyyspäivillää 6.3 2009 Riittävän n hyvä isä? Esitelmä MLL:n isyyspäivill ivillä 6.3 2009 Milloin riittävyys on koetuksella? Epävarmuus riittävyydest vyydestä ennen kuin on edes saanut lapsen. Silloin kun lapsemme voi psyykkisesti

Lisätiedot

Valiokuntamalli. Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja

Valiokuntamalli. Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja Valiokuntamalli Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja Kempele Oulu 193 000 Hailuoto 1 000 Kempele 16 800 Lumijoki 2 100 Liminka Tyrnävä 6 600 9 500 Muhos 9 000 VALTUUSTON TIIMITYÖSKENTELY KEMPELEESSÄ

Lisätiedot

OAJ:n valtuustovaalit 2010

OAJ:n valtuustovaalit 2010 VANTAAN OPETTAJA VAALIEXTRA 8.2.2010 Vantaan opettajien ammattiyhdistys ry Talkootie 7, 01350 Vantaa puh: 09-873 4020, toimisto@voay.fi, www.voay.fi Tiedottaja: Annika Arstila-Aaltonen p. 050-4096 460

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 1 Varhainen tukihyvinvoinnin edellytys lapselle KT, erikoistutkija Liisa Heinämäki Stakes Liisa Heinämäki Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen

Lisätiedot

Miten liikkuminen näkyy Helsingin varhaiskasvatuksen strategisissa linjauksissa?

Miten liikkuminen näkyy Helsingin varhaiskasvatuksen strategisissa linjauksissa? Miten liikkuminen näkyy Helsingin varhaiskasvatuksen strategisissa linjauksissa? Strategia => viraston tuloskortti => alueen toimintasuunnitelma Sanoista tekoihin Onko tuloskortin kirjaus näkynyt toimintana

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot