Työkäsineiden EN-standardit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työkäsineiden EN-standardit"

Transkriptio

1 Työkäsineiden EN-standardit Suojakäsineet luokitellaan kolmeen kategoriaan sen mukaan, minkä tyyppisiltä vaaroilta ne suojaavat: KATEGORIA1 - vain vähäisiltä vaaroilta suojaavat käsineet. Esimerkkejä tämän kategorian käsineistä ovat talouskäsineet, jotka suojaavat pesu-, tiskaus-, puhdistusaineilta sekä käsineet, jotka suojaavat lämpimiltä esineiltä tai lämpötiloilta, jotka eivät ylitä +50 C. Muita tämän kategorian käsineitä voivat olla kevyissä töissä, kuten esim. puutarhatöissä tai muissa vähäisiä vaaroja sisältävissä töissä, käytettävät käsineet. KATEGORIA 2 - kaikki käsineet, joita ei ole luokiteltu kategoriaan 1 tai 3. Tämän kategorian käsineitä käytetään töissä, joissa vahingoittumisriskiä ei ole luokiteltu joko vähäiseksi tai erittäin suureksi. Kategoria 2:n käsineiltä vaaditaan myös, että ne on testattu ja tyyppihyväksytty hyväksytyn testauslaitoksen toimesta. Näissä käsineissä on oltava CE-merkki ja piktogrammi, joka ilmoittaa käsineiden suojaustarkoituksen. KATEGORIA 3 - suurelta vahingoittumisvaaralta ja riskiltä suojaavat käsineet. Tämän kategorian käsineitä käytetään, kun työ saattaa aiheuttaa vakavan tai pysyvän vamman, esimerkiksi käsiteltäessä erittäin aggressiivisia kemikaaleja. CE-merkinnän ja piktogrammin lisäksi tulee käsineissä olla 4-numeroinen koodi, joka ilmoittaa tyyppihyväksynnän suorittaneen laitoksen. Käsinevalmistajan tuotannon tai valmiiden tuotteiden laatua valvotaan säännöllisin tarkastuksin. EN-Standardeja EN-420 Työkäsineiden yleisvaatimukset EN-374 Kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet EN-455 Terveydenhuollossa käytettävät kertakäyttökäsineet EN-388 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan EN ISO Viillon kesto teräviä esineitä vastaan. ASTM D Suojaus injektioneuloilta ja kanyyleilta EN-511 EN-407 EN EN EN ESD Kylmältä suojaavat käsineet Suojakäsineet kuumuutta vastaan Suojaus mekaanista värähtelyä ja iskuja vastaan Hitsaajien suojakäsineet Jännitetyössä käytettävät eristeaineiset hansikkaat ja rukkaset Electro Static Discharge (=elektrostaattinen purkaus) EN-420 Kaikki kuvaston käsineet täyttävät perusvaatimukset Suojakäsineiden yleiset vaatimukset: Käsineet itsessään eivät saa aiheuttaa vaaraa tai vahinkoa. Käsinemateriaalin on oltava ph-arvoltaan neutraali, nahkakäsineiden ph-arvo on oltava vaihteluvälillä 3,5-9,5. Kromipitoisuuden korkein sallittu arvo on 3 mg/kg (6-arvoinen kromi). Valmistajan on ilmoitettava, mikäli käsineissä on käytetty tunnetusti allergiaa aiheuttavia aineita. Käsineiden koko on myös standardisoitu esim. minimipituuden suhteen. EN-374 Suojakäsineet kemikaaleja ja mikro-organismeja vastaan Suomessa käytetään noin erilaista kemikaalia tuotteessa eri teollisuuden aloilla ja kotitalouksissa. Oikea tapa suojautua näiltä kemikaaleilta on testatut ja hyväksytyt kemikaalilta suojaavat käsineet. Aluksi on selvitettävä kaksi perusasiaa kemikaalin nimi, mielellään tuoteselosteesta ja kuinka kauan kemikaalia käsitellään. Sen jälkeen autamme mielellämme Sinua löytämään käyttöösi oikean käsineen. LAAJUUS Standardi määrittelee käsineiden suojaustason kemikaaleja ja/tai mikro-organismeja vastaan. ABC MÄÄRITELMÄ - KÄSINEIDEN KÄYTTÖIKÄ Degraatio (hajoaminen, vanheneminen) tarkoittaa vahingollista muutosta käsinemateriaalin yhdessä tai useammassa aineosassa. Hajoamisnopeus riippuu siitä kemikaalista, jonka kanssa käsine on ollut kosketuksessa. Penetraatio - (vuototestaus) tarkoittaa sitä kemikaalien ja mikro-organismien virtaa, joka tunkeutuu huokoisten materiaalien, saumojen, pienten reikien tai materiaalien pikkuvirheiden läpi. Permeaatio - (läpäisyvyys) tarkoittaa prosessia, jossa kemikaali ohittaa suojamateriaalin molekyylitasolla. Jos käsineen suojakalvo on valmistettu esim. luonnonkumista tai muovista, se ei suojaa kemikaaleilta. Lisäksi, jos ulkopinta on huokoinen, se voi toimia jopa sienenä joka imee kemikaalit itseensä. Tämän vuoksi on erittäin tärkeä mitata läpäisyaika. MITATTU Tiiviys: Pienin sallittu pituus vesitiivistä materiaalia, jonka täytyy vastata EN 420 standardin minimipituusvaatimuksia. Penetraatio: Käsineessä ei saa olla vuotoja ilman ja/tai veden suhteen ja sen tulee täyttää tietyt tuotannon laatutason vaatimukset - nk AQL-taso. Pienempi AQL arvo tarkoittaa tasaisempaa laatua. Esim. AQL 1,5 on parempi kuin AQL 4,0.

2 EN-374 Jatkuu... Hyväksytty laatutaso-yksikkö AQL Taso 3 < 0.65 G1 Taso 2 < 1.5 G1 Taso 1 < 4.0 S4 Tarkastustaso ABC Kemikaalilta suojaavien käsineiden piktogrammi ilmoittaa kolmen kirjaimen yhdistelmän. Ne näyttävät koodikirjaimet kolmelle eri kemikaalille (listaus 12 määritellystä standardikemikaalista - kts. taulukko alla), joiden läpäisyaika on vähintään 30 minuuttia. Koodi Kemikaali Cas numero Kategoria A Metanoli Alkoholi B Asetoni Ketoni C Asetoninitriili Nitriilisekoitus D Dikloorimetaani Klorinisoitu parafiini E Hiilisulfidi Orgaaninen seos rikkiä F Tolueeni Aromaattinen hiilivety G Dietyyliamiini Amiini H Tetrahydrofuraani Heterosyklinen ja eteerinen seos I Etyyliasetaatti Esteri J n-heptaani Tyydytetty hiilivety K Natriumhydroxidi 40% Epäorgaaninen emäs L Rikkihappo 96% Epäorgaaninen mineraalihappo PERMEAATIO: Jokainen testattu kemikaali luokitellaan läpäisyajan mukaan (suojaustaso 0-6) Läpäisyaika Suojaus-luokka Läpäisyaika Suojaus-luokka > 10 minuuttia Luokka 1 > 120 minuuttia Luokka 4 > 30 minuuttia Luokka 2 > 240 minuuttia Luokka 5 > 60 minuuttia Luokka 3 > 480 minuuttia Luokka 6 Piktogrammi Alhainen suojaus kemikaaleja vastaan tai Vesitiivis tulee näkyä, kun käsineet eivät ole läpäisseet ylläolevan luettelon kolmen eri kemikaalin 30 minuutin minimi läpäisyaikaa, mutta täyttävät kuitenkin läpitunkeutuvuustestin vaatimukset. Piktogrammi Suojaus mikro-organismeja vastaan tulee näkyä, kun käsine saavuttaa suojaustason 2 läpitunkeutuvuustestissä. Alla olevassa taulukossa on yleiskatsaus eri käsinemateriaalien kemikaalinkestävyyteen. Kemikaaliryhmä Luonnonkumi Nitriili Neopreeni PVC PVA Butyl Liuotinaineet X X Ketonit X - X - X X Hapot X X X X - Hiilivedyt - X X - X Öljyt - X X X X Rasvat - X X X - Orgaaniset liuotinaineet - X X - X VAROITUS: Tämä tieto kemikaaleista ei aina vastaa käsineiden todellista käyttöaikaa työpaikalla. Tämän vuoksi on tärkeää ottaa selvää mikä käsine antaa parhaimman suojauksen omaan käyttöön. Elintarvike Elintarvikelakia sovelletaan Maatilalta lautaselle -periaatteen mukaisesti ja tällä matkalla elintarvikkeet eivät saa saastua. Laki on suunniteltu ja sovellettu kaikille elintarvikealan toimijoille. Jokaisessa ketjun vaiheessa on saastumisriskejä. Riskit jaetaan kolmeen eri osioon, fysikaalisiin, kemiallisiin sekä mikrobiologisiin riskeihin. Asetuksen 1935/2004 mukaan elintarvikkeet eivät saa saastua ja käsineet on merkittävä haarukka/lasi symbolilla tunnistamista ja jäljittämistä varten. Käsinemateriaalit, jotka yleensä ovat kosketuksessa elintarvikkeiden kanssa, ovat kumi (lateksi) sekä muovi (vinyyli). Tänä päivänä EU:n sisällä ei ole direktiiviä kumille, mutta useat maat noudattavat kansainvälisiä asetuksia tai tukeutuvat amerikkalaisiin säännöksiin. Muoville (vinyyli) on olemassa direktiivi 2007/19, joka ohjaa elintarvikkeiden kanssa kosketuksessa olevien materiaalien käyttöä. Tässä direktiivissä mainitaan selkeästi, että kaikki vinyylikäsineiden käyttö rasvaisten elintarvikkeiden yhteydessä on laitonta ja on mahdollinen vaara ihmisen terveydelle. Asetus 2023/2006 on laadunvarmistusjärjestelmä. Valmistajan on käynnistettävä ja toteutettava tehokas laadunvarmistusjärjestelmä. Tähän sisältyy mm. raakaainekontrollit, henkilökunnan koulutus, tilat, laitteet, toimintatavat ja toimintavälineet, implementointi sekä rekisteröinnin dokumentointi.

3 EN-455 Terveydenhuollon kertakäyttökäsineille asetetut vaatimukset Standardi spesifioi kertakäyttökäsineiden vaatimukset ja testausmenetelmät terveydenhuoltoon. Vaatimukset asetetaan ja mitataan mm. Tiiveys. Kokomääritys. Kestävyys ja paksuus. Vetomurtolujuus ennen kiihdytettyä vanhentamista ja sen jälkeen. Biologinen suojaus. EN-388 Suojakäsineet mekaanisia ja fyysisivaaroja vastaan Testattava neljä pakollista ominaisuutta. Kaikkien EN 388:n mukaan testattujen käsineiden suoritustaso ilmoitetaan tekstissä seuraavassa järjestestyksessä. 1 Hankauskestävyys Materiaali altistetaan hiekkapaperihionnalle tasaisen paineen alla. Suojauskerroin määritetään sen jälkeen yhden ja neljän välille riippuen siitä, kuinka monta kierrosta käsine kestää rikkoutumatta. Mitä korkeampi luku taulukossa, sitä parempi käsine - katso taulukko. 2 Viillonkestävyys Lasketaan vähin kierrosmäärä (pyöreä leikkausterä), joka riittää käsineen materiaalin viiltämiseen. Suojauskerroin määritetään yhden ja viiden välille, jossa viisi on paras tulos. 3 Repäisylujuus Lasketaan käsinemateriaalin rikkirepäisemiseen tarvittava voima.suojauskerroin määritetään yhden ja neljän välille. 4 Puhkaisulujuus Kuinka paljon voimaa tarvitaan käsinemateriaalin puhkaisemiseksi piikillä. Suojauskerroin määritetään yhden ja neljän välille. Sähköstaattisuus Piktogrammi käsineessä ilmoittaa, että käsine on hyväksytty ja vastustuskykyinen sähköstaattisia varauksia vastaan. Luku 0 merkitsee, että käsine jää alle minimisuojaustason. Jos joku testituloksista on merkitty X:llä tarkoittaa se, että kyseistä ominaisuutta ei ole testattu. Testi Suojaustaso Hankauskestävyys (kierrosta) Viillonkestävyys (kierrosta) 1,2 2, Repäisylujuus (Newton) Puhkaisulujuus (Newton) EN ISO13997 Mekaaninen ominaisuus Viiltosuoja teräviä esineitä vastaan. Vaihtoehtoinen testausmenetelmä EN 358 standardin mukaiselle viillonkestävyystestille. Suora terä leikkaa vakionopeudella- ja massalla materiaalia jolloin voidaan mitata voima, joka syntyy kun leikataan 20mm materiaalin läpi. Leikkauksessa tarvittava voima ilmoitetaan (N) ASTM D Suoja injektioneuloja / kanyyleja vastaan Standardi mittaa voimaa joka tarvitaan läpäisemään materiaali 21-, 25-, tai 28 gaugen neulalla. Voima ilmoitetaan (N)

4 EN-511 Suojaus kylmyyttä vastaan Osaksi testissä mitataan, kuinka käsineen materiaali johtaa kylmää, osaksi materiaalin eristämiskykyä (kosketuksessa).viimeinen numero piktogrammin yhteydessä ilmoittaa läpäiseekö vesi materiaalin 30 minuutin kuluttua vai ei. Piktogrammin yhteydessä ilmoitetaan kolmeosainen numero. Ensimmäinen numero ilmoittaa materiaalin suojauskyvyn läpitunkeutuvaa kylmyyttä vastaan (suojaustaso 0-4) Toinen numero ilmoittaa materiaalin suojauskyvyn kylmien esineiden kosketuksessa (suojaustaso 0-4) Mitä korkeampi suojaustaso, sitä parempi eristämiskyky. Kolmas numero ilmoittaa vesitiiveyden (suojaustaso 0 tai 1) 0 = vesi läpäisee materiaalin 30 min kuluttua 1 = vesi ei läpäise materiaalia 30 min kuluttua EN-407 Suojaus kuumuutta vastaan EN-standardin piktogrammin numerot ilmoittavat, mitkä tulokset käsine on saanut kussakin testissä. Mitä suurempi numero, sen parempi tulos. Seuraavat osiot testataan: 1 Materiaalin syttymisen kestävyys Käsinemateriaalia venytetään ja se sytytetään kaasuliekillä. Liekkiä on suunnattava materiaaliin vähintään 15 sekuntia. Liekin sammuttamisen jälkeen mitataan, kuinka kauan materiaali kytee tai palaa. 2 Suojaus kosketuslämpöä vastaan Käsinemateriaali altistetaan C C asteen kuumuudelle. Testissä mitataan aika, joka kuluu käsineen sisälämpötilan nousemiseen 10 astetta lämpimämmäksi kuin materiaalin alkulämpötila (n. 25 C). Hyväksytyn tuloksen saamiseksi ajan on oltava vähintään 15 sekuntia. Poikkeuksena luokan 2 käsineiden materiaali, jonka on kestettävä vähintään 250 C 15 sekunnin ajan ennen kuin materiaalin lämpötila nousee + 35 C. 3 Suojaus avotulta vastaan Testissä mitataan aika, joka kuluu käsinemateriaalin sisäpinnan lämpötilan nousemiseksi + 24 asteella, kun materiaalia lämmitetään kaasuliekillä (80Kw/m2). 4 Suojaus säteilylämpöä vastaan Käsinemateriaali jännitetään kw/m2 - tehoisen lämmönlähteen eteen. Mitataan keskiarvoaika 2,5 kw/m2:n lämmönläpäisylle. 5 Suojaus sulaneen metallin pieniä roiskeita vastaan Testi perustuu tiettyyn määrään sulametalliroiskeilta, jotka nostavat materiaalin ja ihon välisen lämpötilan Suojaus sulaneen metallin suuria roiskeita vastaan Keinotekoinen PVC-huppu kiinnitetään materiaalin sisäpuolelle. Sen jälkeen käsinemateriaalin päälle kaadetaan sulaa rautaa. Testissä mitataan, kuinka monta grammaa sulaa rautaa tarvitaan PVC-kalvon vahingoittamiseksi. Testi Mittayksikkö: Suoritustaso: Nro Jälkipaloaika Sekunteja Jälkikytemisaika Sekunteja loputon Kosketuslämpö Lämpötila C 15 sek. jälkeen Avotuli Sekunteja Säteilylämpö Sekunteja Metalliroiskeet Tippamäärä Sulametalli Grammaa = suurempi tai yhtä suuri kuin = pienempi tai yhtä pieni kuin EN Mekaaninen värähtely ja isku - Käsitärinä Käsineiden kautta kämmeniin kohdistuvan tärinänarviointi ja mittausmenetelmät. Standardin mukaan käsine ei saa vahvistaa taajuudeltaan keskivahvaa tärinää (31,5 Hz Hz). Korkeataajuuksista tärinää (200 Hz Hz) käsineen tulee vaimentaa 40%.

5 EN Hitsaajien suojakäsineet Tässä standardissa määritellään hitsauksessa ja vastaavissa töissä käytettävien käsineiden rakenteelliset vaatimukset ja testausmenetelmät. Käsineet suojaavat kädet ja ranteet. EN standardin testivaatimukset ovat yhdistelmä EN 388 ja EN 407 standardien mukaisista vaatimuksista. Hitsaajien käsineet pitää suojata käyttäjää mm. sulan metallin roiskeilta, lyhytaikaiselta liekkikosketukselta sekä kosketus- ja säteilylämmöltä. Hitsaajien käsineet suojaavat myös mekaanisilta vaaroilta. Käsineet luokitellaan rakenteen ja käyttötarkoituksen mukaan: Tyyppi A käsineet suojaavat paremmin lämpöä vastaan, kun taas Tyyppi B käsineet suojaavat vähemmän lämpöä vastaan, mutta ovat rakenteeltaan joustavampia ja mukavampia käytössä. EN Jännitetyössä käytettävät eristeaineiset käsineet ja rukkaset Sähköriskeiltä suojautuminen edellyttää erikoiskäsineiden käyttöä. Ainoastaan EN-standardin mukaisesti valmistetut ja hyväksytyt käsineet soveltuvat sähköiskuvaaran sisältäviin töihin. Oikean käsineen valitsemiseksi on tärkeää tietää, kuinka suuria jännitevoimakkuuksia työpisteessä saattaa esiintyä. Oikea käsine oikeille jännitteille - katso taulukko alla. Saatavissa on myös sopivia päällyskäsineitä sähkönsuojakäsineen suojaamiseksi kovalta kulutukselta, teräviltä kaapelinpäiltä jne. Luokka Testattu: Hyväksytty jänniteympäristö: Luokka Testattu: Hyväksytty jänniteympäristö: V 500V V V V 1 000V V V V 7 500V V V ESD Electro Static Discharge (=elektrostaattinen purkaus) Ihmiskeho johtaa erinomaisesti sähköä. Kun ihminen esimerkiksi kulkee lattian poikki, riisuu synteettisen vaatekappaleen tai työskentelee tiskin ääressä, hän saattaa muodostaa usean tuhannen voltin suuruisen staattisen varauksen. Joskus sen seurauksena voi olla tälli, sähköisku. Monilla teollisuusaloilla staattinen purkaus voi vahingoittaa tuotteita. Ennen kaikkea tämä koskee nykyisin lisääntyvää elektroniikkateollisuutta, jonka eri komponentit ovat erittäin herkkiä. Muita esimerkkejä ovat: autoteollisuus, jossa staattinen sähkö aiheuttaa tulipalonvaaran maalausyksiköissä kemian- ja pyrotekniikanteollisuus, joissa on räjähdysvaara, laboratorioisssa, joissa on ylläpidettävä tarkat mittausolosuhteet. Staattinen sähkö voi myös aiheuttaa tuotantohäiriöitä. Kuinka staattisesta sähköstä sitten pääsee eroon? Sen voi johtaa pois käyttämällä sopivia ESD-tuotteita, esim. sähköä poisjohtavia pöytiä, tuoleja ja lattioita sekä käyttämällä ESD-vaatteita, kenkiä, käsineitä ja rannekkeita. Tietyissä olosuhteissa koko työympäristo on ESD-suojattu, nk EPAalue = ESD Protected Area. Jotta staattisen purkausten aiheuttamilta vahingoilta vältytään, on työympäristön ESD-tuotteiden ominaisuudet määriteltävä hyvin tarkasti. Tietoa eri nahkalaaduista Tiesitkö, että ihosi on erittäin herkkä lämpötilan- ja kosteudenmuutoksille. Iho reagoi niinkin pieniin lämpötilanmuutoksiin kuin +/-0,2. Nahka on luonnonmateriaali, joka sopeutuu lämpötilanmuutoksiin ja suojaa sekä kylmältä että kuumalta. Työkäsineissä käytetään pääasiassa kolmea eri nahkalaatua: sian-, naudan- ja vuohennahkaa. Niiden ominaisuudet ovat erilaisia ja voidaan kuvata lyhyesti seuraavasti, katso seuraava sivu:

TARKISTETTU SUOJAKÄSINEITÄ KOSKEVIEN EN - STANDARDIEN OPAS EN GUIDE

TARKISTETTU SUOJAKÄSINEITÄ KOSKEVIEN EN - STANDARDIEN OPAS EN GUIDE TARKISTETTU SUOJAKÄSINEITÄ KOSKEVIEN EN - STANDARDIEN OPAS EN GUIDE SISÄLLYSLUETTELO Vahvempi sitoutuminen terveyteen ja turvallisuuteen 4 Henkilökohtaista suojavarustusta koskevan PPE -direktiivin noudattaminen

Lisätiedot

more than you expect Käsineet

more than you expect Käsineet Käsineet Kuvaston käsineiden perusominaisuudet täyttävät EN-40 standardin yleiset vaatimukset ja käsineet ovat CE merkittyjä (89/686/EEC). * Käsineet ovat kat ellei toisin mainita. PALM = PU pinnoite kämmenessä

Lisätiedot

MALLISTO VAATIVIIN OLOSUHTEISIIN

MALLISTO VAATIVIIN OLOSUHTEISIIN MULTINORM MALLISTO VAATIVIIN OLOSUHTEISIIN 2 MITÄ ON Multinorm? Multinorm tarkoittaa montaa normia - ja tätä kaikkea Blåkläder Multinorm -mallisto on! Blåkläder Multinorm -mallisto tarjoaa optimaalista

Lisätiedot

70 vuotta. Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

70 vuotta. Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi 70 vuotta Hyvinvointia työstä Kemikaalialtistuminen ja siltä suojautuminen palokohteissa vanhempi tutkija Juha Laitinen http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2010/t2531.pdf Juha Laitinen, Suomen JVT- ja

Lisätiedot

Kapeammalla palstalla on sanasto, jossa

Kapeammalla palstalla on sanasto, jossa Puhdistuspalvelu Sisältö MATERIAALIN KÄYTTÄJÄLLE... 4 1 MITÄ SIIVOUS ON?... 5 2 YLLÄPITOSIIVOUS... 7 2.1 PUHDISTUSMENETELMÄT... 7 2.2 SIIVOUSVÄLINEET... 9 2.3 PESUAINEEN KÄYTTÖOHJE... 13 2.4 SIIVOUSKONEET...

Lisätiedot

ÖLJYTUOTTEET - perusohjeita terveysvaarojen välttämiseksi

ÖLJYTUOTTEET - perusohjeita terveysvaarojen välttämiseksi ÖLJYTUOTTEET - perusohjeita terveysvaarojen välttämiseksi Korjaamot Konepajat Teollisuus Sisällysluettelo Johdanto 3 Moottoripolttonesteet 4 Moottoribensiinit 4 Dieselöljy 6 Voiteluaineet 7 Yleistä 7 Moottoriöljyt

Lisätiedot

Sulaton työsuojelu. ValuAtlas Valimotekniikan perusteet Seija Meskanen. Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu

Sulaton työsuojelu. ValuAtlas Valimotekniikan perusteet Seija Meskanen. Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Sulaton työsuojelu Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Työsuojelun keskeisin laki on työturvallisuuslaki (299/1958). Tätä täydentävät muut lait ja asetukset sekä työmarkkinajärjestöjen sopimukset.

Lisätiedot

Leikkuunesteiden käytön, kierrätyksen ja jätehuollon yleisopas. Henri Puustinen

Leikkuunesteiden käytön, kierrätyksen ja jätehuollon yleisopas. Henri Puustinen Leikkuunesteiden käytön, kierrätyksen ja jätehuollon yleisopas Henri Puustinen 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 B) 70201 KUOPIO GSM 044 785 5023 faksi 017 255 5014 julkaisut@savonia.fi

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 86 Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen Työhygienia Kemialliset ja fysikaaliset tekijät Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-082-6 Multiprint 2008 2 ESIPUHE Tämän

Lisätiedot

Koko tuotevalikoima sisältäen varusteet 45 käyttöesimerkkiä Koe valotekniikka tosiaikaisesti ja 3D:nä Internertissä

Koko tuotevalikoima sisältäen varusteet 45 käyttöesimerkkiä Koe valotekniikka tosiaikaisesti ja 3D:nä Internertissä TYÖVALOT Koko tuotevalikoima sisältäen varusteet 45 käyttöesimerkkiä Koe valotekniikka tosiaikaisesti ja 3D:nä Internertissä www.hella.com/worklights SISÄLTÖ Valotekniikat mitä olisi hyvä tietää Laatutestit

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE Graafinen Teollisuus ry 2 Esipuhe Ajatus alakohtaisen räjähdyssuojausasiakirjaoppaan laatimisesta syntyi keväällä 2005 Graafinen Teollisuus ry:n

Lisätiedot

KEMIKAALIVASTAAVAN OPAS

KEMIKAALIVASTAAVAN OPAS KEMIKAALIVASTAAVAN OPAS Tuula Perunka ja Päivi Pirilä OuLUMA-keskus 2013 Lukijalle Tämä opas on suunnattu peruskoulun ja lukion kemikaaleista vastaaville henkilöille. Olemme työssämme havainneet, että

Lisätiedot

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus LELUJEN TURVALLISUUS Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Fotolia Orange Tuesday Euroopan unionissa asuu noin 80 miljoonaa alle 14-vuotiasta lasta ja

Lisätiedot

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

FORUM. Jokaisen laakerin pitäisi saada rinnalleen hyvä tiiviste sivu 2. Kunnonvalvonta lisää turvallisuutta Hojumin voimalaitoksessa sivu 4

FORUM. Jokaisen laakerin pitäisi saada rinnalleen hyvä tiiviste sivu 2. Kunnonvalvonta lisää turvallisuutta Hojumin voimalaitoksessa sivu 4 FORUM SKF:n asiakaslehti No 30 Jokaisen laakerin pitäisi saada rinnalleen hyvä tiiviste sivu 2 Kunnonvalvonta lisää turvallisuutta Hojumin voimalaitoksessa sivu 4 Hyviä uutisia elintarviketeollisuudelle

Lisätiedot

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups.

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups. KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA 82xx SVENSKA DANSK DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS www.krups.com NORSK ITALIANO SUOMI 13 14 12 11 10 15 16 17 18 9 19 8 7 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 KRUPS

Lisätiedot

Suojakaasukäsikirja.

Suojakaasukäsikirja. Suojakaasukäsikirja. MISON, RAPID PROCESSING ja ODOROX, CORGON, CRONIGON ja VARIGON ovat Linde AG:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Suojakaasun tehtävät...sivu 4 MISON suojakaasuohjelma...sivu 8 Työympäristö...Sivu

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta www.isocket.fi

HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta www.isocket.fi SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta Kiitos että hankit isocket tuotteen! Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Näin kykenet hyödyntämään laitteen kaikkia

Lisätiedot

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet T1 -moduli 1.1 Sähkövirta Kun avaat hanan, vesi alkaa virrata. Veden määrän voidaan ilmoittaa vaikkapa litroina minuutissa. Kun kytket valot, lamppu syttyy, koska sähkövirta kulkee johdoissa. Sähkövirran

Lisätiedot

Vaaralliset kemikaalit

Vaaralliset kemikaalit Työsuojeluoppaita ja ohjeita 20 Vaaralliset kemikaalit SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Sosiaali ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus Tampere

Lisätiedot

OY HEMPEL (FINLAND) AB

OY HEMPEL (FINLAND) AB Kiitos, kun valitsit Hempelin Tervetuloa lukemaan Hempelin veneenhoito-opasta. Näiden ohjeiden avulla maalausprojektisi onnistuu. Koko Hempel-valikoiman tietojen lisäksi oppaassa on yksityiskohtaiset ohjeet

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Lue ehdottomasti laitteen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

Lukijalle... 6. Lyhenteet ja sanasto... 7. 1 Bensiinimoottorin merkitys... 8. 2 Bensiinin laatuvaatimukset... 10. 3 Bensiinilaadut...

Lukijalle... 6. Lyhenteet ja sanasto... 7. 1 Bensiinimoottorin merkitys... 8. 2 Bensiinin laatuvaatimukset... 10. 3 Bensiinilaadut... Bensiiniopas Sisällysluettelo Lukijalle... 6 Lyhenteet ja sanasto... 7 1 Bensiinimoottorin merkitys... 8 1.1 Bensiinimoottoreiden kehitys... 8 1.2 Bensiinin suoraruiskutus... 8 1.3 Bensiiniautojen osuus

Lisätiedot

Ehjin nahoin Napon kanssa Oppitunti 1 Iho

Ehjin nahoin Napon kanssa Oppitunti 1 Iho Ehjin nahoin Napon kanssa Oppitunti 1 Iho (7 9-vuotiaat) Opettajan ohjeet Milloinkaan ei ole liian varhaista tutustuttaa lapsia turvallisuuden peruskäsitteisiin, jotka liitetään aikuisten maailmassa työterveyteen

Lisätiedot