Suojakäsineet - yleiset. testausmenetelmät (EN 420) käyttöohjetta koskevat vaatimukset. merkintävaatimukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suojakäsineet - yleiset. testausmenetelmät (EN 420) käyttöohjetta koskevat vaatimukset. merkintävaatimukset"

Transkriptio

1 Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät (EN 420) Yhteenvedossa mainitut vaatimukset Käsineiden on oltava valmistettu antamaan suojaa tarkoitukseen, joihin ne on valmistettu. Käyttäjän ei tule voida vahingoittua saumoista ja reunuksista. Käsineiden tulee olla helpot pukea päälle ja pois päältä. Materiaali ei saa vahingoittaa käyttäjää. Käsineiden ph-arvon tulee olla 3,5 9,5 Nahkakäsineiden kromipitoisuuden (VI) on oltava alle 3 mg/kg. Valmistajan on kerrottava, jos käsine sisältää aineita, jotka voivat aiheuttaa allergioita. Pesuohjeiden noudattamisella ei saa olla vaikutusta suojausvaikutukseen. Käsineiden tulee mahdollistaa sormien paras mahdollinen liikkuvuus ottaen huomioon suojaustarve. Koko Käden ymp. mitta (mm) Pituus (mm) Käsineen vähimmäispituus (mm) On tärkeää valita oikean kokoiset käsineet (katso taulukko yllä). Liian suurten käsineiden käyttö voi lisätä onnettomuusriskiä. Kokojärjestelmä yllä olevassa taulukossa perustuu käden kokoon, toisin sanoen ympärysmittaan ja pituuteen. Standardiin sisältyy myös vaatimus vedenläpäisyn estokyvystä, joka mitataan tarvittaessa. Antistaattisia käsineitä varten on omat säännöksensä. Lisäksi kategoriaan II ja III kuuluvien käsineiden on oltava merkitty: Piktogrammi koskien riskityyppiä, jota vastaan käsine on testattu. Suojaustasot ja viite EN-standardiin, esimerkiksi EN 388, piktogrammin vieressä. Nelinumeroinen koodi CE-merkin viereen (koskee vain suojakäsineitä, jotka kuuluvat luokkaan III - korkea riski). käyttöohjetta koskevat vaatimukset Tämä piktogrammi osoittaa, että käsineiden pakkauksessa on käyttöohje. Käyttöohje tulee säilyttää työpaikalla ja sen on sisällettävä: Valmistajan/edustajan nimi ja osoite. Käsineen nimike ja koko. EN-standardi, jonka mukaisesti käsine on testattu. Merkintöjen ja piktogrammien selitykset. Tietoa aineista, jotka voivat aiheuttaa allergiaa. Hoito- ja säilytysohjeet. Ohjeet siitä, milloin käsineestä tulee jätettä käytön jälkeen. Ohjeet rajoitetusta käytöstä. Varoituksista mekaanisista ja termisistä riskeistä ja/tai kemiallisista terveysriskeistä. Tiedot siitä, mitä kemikaaleja testeissä on käytetty ja millä tasolla (koskee kemikaalisuojakäsineitä) Koskee kemikaaleja, jotka ovat sertifioinnin perustana, muut ovat erikseen. merkintävaatimukset Jokaiseen käsineeseen on merkittävä: Valmistajan nimi Nimike, esimerkiksi TEGERA 9232 Koko CE-merkki

2 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan (en 388) Tämä piktogrammi osoittaa, että käsine on tarkoitettu suojaamaan mekaanisilta vaaroilta. Jotta käsine saadaan merkitä tällä piktogrammilla, se on testattava EN 388 -standardin mukaisesti ja sen on saatava ilmoitetun tarkastuslaitoksen tyyppihyväksyntä. Testissä kokeillaan käsineen kestävyys hankausta, viiltoja, repäisyä ja pistoja vastaan. Nämä ominaisuudet on valittu, jotta testi vastaisi jossain määrin todellisuutta. Testauksen jälkeen käsine saa suojaustason arvon jokaiselle mainituista mekaanisista vaaroista. Tämä arvo vaihtelee välillä 1-5. Paras arvo on 4 tai 5. Käsine merkitään numeroin, jotka vastaavat testissä saatuja arvoja. Numerokoodi on piktogrammin vieressä. Käsineen suojauskykyä erilaisia mekaanisia vaaroja vastaan kokeillaan seuraavasti: A. Hankauskestävyys Käsinemateriaalia hangataan hiekkapaperilla paineen alaisena. Testissä mitataan materiaalin puhkaisemiseen tarvittavien hankauskierrosten lukumäärä. Korkein suojaustaso on 4, joka vastaa kierrosta. Ominaisuus (Maksimaalinen suorituskyky) A) Hankauskestävyys (kierrosten lkm) (4) B) Viillonkestävyys (indeksi) (5) C) Repäisykestävyys (Newton) (4) D) Puhkaisulujuus (Newton) (4) Suojaustaso A) Hankauskestävyys (kierrosten lkm) B) Viillonkestävyys (indeksi) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0 C) Repäisykestävyys (Newton) D) Puhkaisulujuus (Newton) Taulukosta selviävät eri suojaustasoille asetettavat vaatimukset. VAROITUS Jos käsittelet työssäsi konetta, jossa on liikkuvia osia, on erittäin tärkeää valita oikean kokoinen käsine, jonka materiaali ei kestä suurta kulutusta. Tarkoituksena on, että käsine rikkoutuu helposti, jos käsi jää kiinni koneeseen. B. Viillonkestävyys Tässä mitataan kierrosmäärää, joka tarvitaan, jotta tasaisella nopeudella pyörivä terä leikkaisi käsineen läpi.. Tulosta verrataan vertailumateriaaliin, ja vertailusta saadaan indeksiluku. Korkein suojaustaso on 5, joka vastaa indeksilukua 20. C. Repäisykestävyys Käsinemateriaaliin tehdään viilto. Tämän jälkeen mitataan voima, joka tarvitaan materiaalin irti repeytymiseen. Korkein suojaustaso on 4, joka vastaa 75 Newtonin voimaa. D. Puhkaisulujuus Testissä mitataan kuinka suuri voima tarvitaan, jotta saadaan hansikkaaseen reikä naulalla, jolla on määrätyt mitat ja tietty nopeus (10 cm/min). Tässä korkein suojaustaso on 4, joka vastaa 150 Newtonin voimaa.

3 nämä merkinnät käyttäjä voi nähdä kemikaalisuojakäsineissämme (en 374) EN 374-3:2003 EN 374 AHL Käsineet, jotka on hyväksytty EN 374 -normin mukaisesti, on aina merkitty vasemmanpuoleisella piktogrammilla ja yhdellä kolmesta oikeanpuoleisesta piktogrammista. Jos tuote noudattaa standardin aikaisempaa versiota (1994), äärimmäisenä oikealle oleva piktogrammi on mukana. Vuototestaus onko käsine tiivis? EN 374-2:2003 Käsineiden, joiden tehtävänä on suojata mikro-organismeilta ja kemikaaleilta, täytyy olla tiiviit (ilman reikiä). Ohuissa kertakäyttötyyppisissä käsineissä se testataan täyttämällä käsine vedellä tai ilmalla. Jos ulos vuotaa vettä tai ilmaa, käsine on viallinen. Tulos ilmoitetaan suurimpana määränä viallisia käsineitä sataa kohden, mitä pidetään hyväksyttävänä laatutasona (AQL). Taso 2 on alhaisin hyväksyttävä taso, joka oikeuttaa vasemmalla olevan piktogrammin käyttöön. Läpivuoto Permeaatiotesti miten nopeasti kemikaali läpäisee käsineen? EN 374-3:2003 Käsineet, joiden on tarkoitus suojata kemikaaleja vastaan ja jotka on merkitty jollakin vasemmalla olevista piktogrammeista, on ensin käytävä läpi vuototesti. Läpäisyaika mitataan selvittämällä aika, joka kemikaalilta kuluu käsinemateriaalin läpäisemiseen. Alimmalle tasolle, ts. tasolle 1, pääsemiseksi aika on vähintään 10 minuuttia. Korkein taso on 6, joka vastaa vähintään 8 tuntia. AQL Taso 1 < 4,0 Taso 2 < 1,5 Taso 3 < 0,65 Permeaatio Taso 1 Taso 2 Läpäisyaika 10 min 30 min Tällä piktogrammilla merkityt käsineet suojaavat kolmelta kemikaalilta, taulukossa Kemikaalilista EN 374 vähintään 30 minuutin ajan (taso 2). Piktogrammia voidaan täydentää kolmella kirjaimella, jotka kertovat, mistä kemikaaleista on kyse. Käsine voi olla testattu myös muilla kemikaaleilla kuin niillä, jotka ovat mukana luettelossa Kemikaalilista EN 374. Testatut kemikaalit ja niitä koskevat läpäisyajat ilmoitetaan erillisissä tiedoissa. Ota yhteyttä jälleenmyyjään. EN 347-3:2003 Kemikaalilista Tunnus Kemikaali CAS-numero A Metanoli B Asetoni C Asetonitriili D Dikloorimetaani E Hiilidisulfidi F Tolueeni G Dietyyliamiini H Tetrahydrofuraani I Etyyliasetaatti J n-heptaani K Natriumhydroksidi 40% L Rikkihappo 96% EN 374-3:2003 Tämä EN 374:2003 -standardista peräisin oleva piktogrammi kertoo, että käsine ei täytä tason 2 läpäisyaikavaatimuksia kolmen taulukossa Kemikaalilista EN 374 esiintyvän kemikaalin osalta. Käsine voi kuitenkin selviytyä testistä vähemmän kuin kolmen kemikaalin osalta tai saavuttaa lyhyemmän ajan kuin 30 minuuttia. Käsine voi olla testattu myös muilla kemikaaleilla kuin niillä, jotka ovat mukana luettelossa Kemikaalilista EN 374. Testatut kemikaalit ja niitä koskevat läpäisyajat ilmoitetaan erillisissä tiedoissa. VAROITUS Lämpö ja kuluminen vaikuttavat käsineen kykyyn suojata kemikaaleilta. Käsine, joka suojaa joltakin kemikaalilta voi suojata hyvin huonosti toiselta kemikaalilta. Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 60 min 120 min 240 min 480 min HUOMAUTUS Kaikki käsineet on hävitettävä (ympäristöjätteenä jos niin vaaditaan) enintään 8 tunnin kuluttua siitä, kun käsine joutui ensimmäisen kerran kosketuksiin kemikaalin kanssa.

4 Suojakäsineet kuumuutta vastaan (kuumuus ja/tai tuli) (en 407) Standardissa käsitellään termisiltä vaaroilta suojaavien käsineiden testausta. Nämä riskit aiheutuvat yleisimmin syttymisen, säteilyn tai sulan metallin aiheuttamasta korkeasta lämmöstä. Käsineet, jotka on merkitty tällä piktogrammilla, suojaavat joltakin tai joiltakin termisiltä vaaroilta. Piktogrammin vieressä olevat luvut ilmaisevat, mitä vaaroja vastaan käsine suojaa (A-F, ks. taulukko) ja millä suojaustasolla (1-4). Käsineiden on saavutettava vähimmäissuojaustaso 1 hankauskestävyydessä ja repäisykestävyydessä EN 388 -standardin mukaisesti. TESTAUKSESSA MITATAAN SEURAAVIA ASIOITA: A. Syttymisen kestävyys Tässä testissä mitataan, kuinka paljon aikaa kuluu ennen kuin käsinemateriaali lakkaa palamasta ja hehkumasta sen jälkeen, kun se on altistettu kaasuliekille 15 sekunnin ajaksi. Korkein suojaustaso on 4, mikä tarkoittaa enintään kahden sekunnin jälkipaloaikaa ja enintään viiden sekunnin jälkihehkumisaikaa. Jos käsineillä on vaara joutua liekkikosketukseen, niiden on täytettävä vähintään suojaustaso 3. E. Sulametalliroiskeiden kestävyys Testissä mitataan, miten monta sulametallipisaraa tarvitaan, jotta käsinemateriaalin ja ihon välinen lämpötila nousee 40 C. Korkein suojausluokka on 4, joka vastaa vähintään 35 pisaraa. F. Sulan metallin kestävyys Testaus vastaa siihen, kuinka monta grammaa sulaa rautaa tarvitaan vahingoittamaan PVC:stä valmistettua keinotekoista ihoa, joka on kiinnitetty käsinemateriaalin sisäpuolelle. Korkein suojaustaso on 4, mikä vastaa 200 grammaa sulaa metallia. EN Testausmenetelmät Suojaustaso A. Syttymisen kestävyys (s) Jälkihehkumisaika Jälkipaloaika B. Kosketuslämmön kestävyys (s) 20 no requirement 100 C C C C C. Konvektionlämmön kestävyys (s) D. Säteilylämmön kestävyys (s) E. Suojaus pieniltä sulilta metalliroiskeilta (lm.) F. Suojaus suurelta määrältä sulaa metallia B. Kosketuslämmön kestävyys Testissä mitataan lämpötila (100 C 500 C) jolta käsine suojaa 15 sekunnin ajan ilman, että sisälämpötila kohoaa enemmän kuin kymmenellä asteella. Korkein suojaustaso on 4, mikä tarkoittaa että käsine kestää +500 C -asteen lämpötilan. VAROITUS Käsine ei saa joutua liekkikosketukseen, jos se ei täytä suojaustason 3 vaatimuksia syttymisen kestävyyden mittauksessa. C. Konvektiolämmön kestävyys (asteittain läpitunkeva lämpö) Suojaus tarkoittaa sitä aikaa, jonka käsine kykenee viivyttämään avoimen liekin lämmön tunkeutumista käsineen sisään niin, että sisäpuolen lämpötila nousee 24 astetta. Korkein suojaustaso on 4. D. Säteilylämmön kestävyys Käsine altistetaan lämpösäteilylle. Sitten mitataan aikaa, joka kuluu ennen kuin tietty lämpömäärä on tunkeutunut läpi. Korkein suojaustaso on 4, mikä tarkoittaa, että käsine suojaa vähintään 95 sekunnin ajan.

5 Kylmältä suojaavat käsineet (en 511) Tämä piktogrammi osoittaa, että käsine täyttää kylmänkestävyydelle asetetut vaatimukset. Käsineen suojaustaso lukee piktogrammin vieressä. Kylmältä suojaavat käsineet testataan kahdessa erilaisessa kylmätilanteessa: A, konvektiokylmyys (ilman mukana tuleva kylmyys) ja B, kosketuskylmyys (suora kosketus kylmään esineeseen). Kummassakin tapauksessa korkein suojaustaso on 4. Tarvittaessa voidaan testata myös käsineen vastus veden läpäisykyvyn osalta, C. Käsineet pudotetaan vesihauteeseen ja niitä taivutellaan tietyin välein. Jos vesi ei ole tunkeutunut läpi 30 minuutin kuluttua, tulos on 1, muussa tapauksessa 0. X merkitsee, että testausta ei ole tehty. Kylmältä suojaavien käsineiden osalta perusvaatimuksena on, että niiden on saavutettava vähimmäissuojaustaso 1 hankauskestävyydessä ja repäisykestävyydessä EN 388 -standardin mukaisesti. Mekaanisen kestävyyden vaatimus on korkeampi käsineille, joiden on kestettävä äärimmäistä kylmyyttä. Tasosta 3 lähtien käsineiden on saavutettava vähimmäissuojaustaso 2 hankauskestävyydessä ja repäisykestävyydessä. EN Testausmenetelmät Suojaustaso A. Konvektiokylmyys (eristys ITR/m²) I<0,10 0,1<I <0,25 0,15<I <0,22 022<I <0,30 0,30<I B. Kosketuskylmyys (terminen vastus R/m²) R<0,025 0,025<R <0,050 0,050<R <0,100 0,100<R <0,150 0,150<R C. Vedenläpäisy, 30 min läpivuoto ei läpäisyä

6 Elintarvikkeiden käsittelyssä käytettävät käsineet EU:n päädirektiivissä EY/1935/2004 määritetään yleiset suuntaviivat kaikille materiaaleille, jotka voivat joutua kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa riippumatta siitä, onko käsittelyn kohteena pakkaukset tai esimerkiksi käsineet. Käytettävät materiaalit eivät saa vaikuttaa elintarvikkeen ainesosiin siinä laajuudessa, että tämä voi sisältää riskin ihmisten terveydelle. Materiaalit eivät myöskään saa aiheuttaa mitään ei-hyväksyttävää muutosta elintarviketuotteiden rakenteessa tai vaikuttaa tuotteiden makuun ja tuoksuun. Säännös materiaaleille, jotka voivat joutua kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa Säännös 10/2011 korvasi useita aikaisempia direktiivejä, mutta kattaa vain muovit. Muiden materiaalien, esimerkiksi kumin osalta ei ole vielä säännöstä vaan sen sijaan viitataan saksalaisen BfR:n, Das Bundesinstitut für Risikobewertung, suosituksiin. Kaikki analyysit tehdään sen ratkaisemiseksi, missä määrin aineita siirtyy käsineistä erilaisiin elintarvikkeisiin. Elintarvikkeet jaetaan neljään ryhmään: runsaasti vettä sisältävät, runsaasti happoja sisältävät, alkoholipitoiset ja runsaasti rasvaa sisältävät elintarvikkeet. Käsineet, jotka hyväksytään elintarvikkeiden käsittelyyn, merkitään "haarukka ja lasi" -piktogrammilla. On huomattava, että käsine voi soveltua joidenkin, mutta ei kaikkien, elintarvikeryhmien käsittelyyn. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Koestus rasvaisten elintarvikkeiden osalta tehdään käyttäen simulanttia, joka vastaa 100-prosenttista rasvaa, mutta elintarvikkeissa voi olla vaihtelevia rasvapitoisuuksia. Tästä syystä analyysiarvot jaetaan muuntokertoimilla 2 5, jotka vastaavat erilaisia elintarvikkeita. Esimerkiksi lihan käsittelyssä käytetään analyysiarvoa runsasrasvaisille elintarvikkeille jaettuna 4:llä (muuntokerroin 4). Saadun arvon tulee tällöin alittaa raja-arvo 10 mg/dm 2, jotta käsine tulisi hyväksytyksi. Testaus tehdään tiettynä aikana ja tietyssä lämpötilassa. Kumimateriaaleille se on 10 minuuttia, 40 o C. Siirtymä käsinemateriaalista elintarvikesimulanttiin ei saa ylittää 10 mg/dm 2 kokoista materiaalia kohden. Elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien sisältämille aineille ja lisäaineille on olemassa erityiset raja-arvot. Säännös 10/2011 sisältää useita ryhmiä. Migraatioanalyysissä käytetään simulanttia, jonka tarkoituksena on muistuttaa vastaavaa elintarvikeryhmää. Käsineiden materiaalia voidaan testata yhden tai useamman ryhmän kanssa. Elintarvikeryhmä Simulantti Esimerkki elintarvikkeesta Runsasvetiset Tislattu vesi Vihannekset, juomat jne. ph >4,5 Runsashappoiset 3%:inen etikkahappo Tuoremehu, hedelmäpalat, kastike, salaattikastike jne. ph<4,5 Alkoholipitoiset Runsasrasvaiset 10-prosenttinen alkoholi Oliiviöljy tai muu vastaava simulantti Viini, viinietikka Voi, juusto, liha, kala, lintu, suklaa jne. Erityiset ns. muunnoskertoimet koskevat erilaisia elintarvikkeita

Ohjeet, standardit ja CE-merkinnät

Ohjeet, standardit ja CE-merkinnät Ohjeet, standardit ja CE-merkinnät 89/68 6/EG EU 2016/ 425 89/65 /EG EU-direktiivi ja EU-asetukset EN 511 EN 388 EN 407 Eurooppalaisessa lainsäädännössä on määritetty vaatimukset henkilönsuojaimien CE-merkinnälle.

Lisätiedot

Työkäsineiden EN-standardit

Työkäsineiden EN-standardit Työkäsineiden EN-standardit Suojakäsineet luokitellaan kolmeen kategoriaan sen mukaan, minkä tyyppisiltä vaaroilta ne suojaavat: KATEGORIA1 - vain vähäisiltä vaaroilta suojaavat käsineet. Esimerkkejä tämän

Lisätiedot

Tutkimuskäsineet. Leikkauskäsineet. Suojakäsineet

Tutkimuskäsineet. Leikkauskäsineet. Suojakäsineet Käsineet Tutkimuskäsineet. Leikkauskäsineet. Suojakäsineet Käsineet Abenan asiantuntemuksen ja kokemuksen avulla valitset parhaan käsineen kuhunkin tarpeeseen. Käsineiden tärkeimmät valintaperusteet ovat

Lisätiedot

Kemikaalilta suojaavan käsineen valinta

Kemikaalilta suojaavan käsineen valinta Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 26 Kemikaalilta suojaavan käsineen valinta SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Tampere 2004 4 ISBN 952-00-0792-X ISSN 1456-257X Hermes Oy, Tampere 2004 Käsineet suojaavat ihoa

Lisätiedot

KONTAKTIMATERIAALIEN KÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVIA ASIOITA Merja virtanen

KONTAKTIMATERIAALIEN KÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVIA ASIOITA Merja virtanen KONTAKTIMATERIAALIEN KÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVIA ASIOITA Merja virtanen YLEISIÄ OHJEITA KONTAKTIMATERIAALIEN KÄYTÖSTÄ Käytä ruoan valmistuksessa vain sellaisia materiaaleja ja tarvikkeita, jotka on tarkoitettu

Lisätiedot

Kemikaalilta suojaavan käsineen valinta

Kemikaalilta suojaavan käsineen valinta Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 26 Työsuojeluhallinto Kemikaalilta suojaavan käsineen valinta KEMIKAALEILTA SUOJAAVAN KÄSINEEN VALINTA 1 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 26 Kemikaalilta suojaavan käsineen

Lisätiedot

Suojakäsineet. Laadukas valikoima ammattilaisille

Suojakäsineet. Laadukas valikoima ammattilaisille Suojakäsineet Laadukas valikoima ammattilaisille Suojaa itsesi ja työympäristösi Työnantajien on huolehdittava työntekijöiden suojaamisesta ja terveydestä. Euroopan lainsäädännössä käsineet on myös määritelty

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu: 1/5 * 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotetunniste Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen / valmisteen käyttö Hampaiden

Lisätiedot

TARKISTETTU SUOJAKÄSINEITÄ KOSKEVIEN EN - STANDARDIEN OPAS EN GUIDE

TARKISTETTU SUOJAKÄSINEITÄ KOSKEVIEN EN - STANDARDIEN OPAS EN GUIDE TARKISTETTU SUOJAKÄSINEITÄ KOSKEVIEN EN - STANDARDIEN OPAS EN GUIDE SISÄLLYSLUETTELO Vahvempi sitoutuminen terveyteen ja turvallisuuteen 4 Henkilökohtaista suojavarustusta koskevan PPE -direktiivin noudattaminen

Lisätiedot

Tekniset asiakirjat, merkinnät ja käyttöohjeet ja tiedot

Tekniset asiakirjat, merkinnät ja käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 5.12.2017 Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus Tekniset asiakirjat, merkinnät ja käyttöohjeet ja tiedot 1 Tekniset asiakirjat Teknisissä asiakirjoissa on ilmoitettava

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011. 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011. 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa Annettu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2011

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

love TUOTELUETTELO SUOJAKÄSINEET

love TUOTELUETTELO SUOJAKÄSINEET FI love 2015 TUOTELUETTELO SUOJAKÄSINEET %ɏ ɍ H Ƀ ɳOʝ Ejendals AB omistaa TEGERA -tuotemerkin ja markkinoi sitä. Lisätietoja on osoitteessa www.ejendals.com Turvallisuus perustuu välittämiseen ja suojaamiseen.

Lisätiedot

TEOLLISUUSPINNOITTEET

TEOLLISUUSPINNOITTEET TEOLLISUUSPINNOITTEET VRS-POLYDRIVE 95 65 ShA 10 25 mm, Tummansininen 90 kaikki kuivat vetotelapositiot VRS-POLYDRIVE on kulutusta erittäin hyvin kestävä polyuretaanipinnoite kaikkiin kuiviin vetotelapositioihin.

Lisätiedot

Huomioitavat asiat päivittäistavarakaupoissa myytävien käyttö- ja kulutustavaroiden turvallisuudesta ostoprosessissa

Huomioitavat asiat päivittäistavarakaupoissa myytävien käyttö- ja kulutustavaroiden turvallisuudesta ostoprosessissa Huomioitavat asiat päivittäistavarakaupoissa myytävien käyttö- ja kulutustavaroiden turvallisuudesta ostoprosessissa 1 Huomioitavat asiat päivittäistavarakaupoissa myytävien käyttö- ja kulutustavaroiden

Lisätiedot

Mitä kaikkea elintarvikkeen pakkaus kertoo?

Mitä kaikkea elintarvikkeen pakkaus kertoo? Mitä kaikkea elintarvikkeen pakkaus kertoo? SELKOESITE 1 Sisällys Mitä pakkaus kertoo... 3 Elintarvikkeen nimi... 4 Mistä elintarvike on valmistettu... 5 Päiväysmerkinnät... 7 Mistä elintarvike on peräisin...

Lisätiedot

Tehdasvalmisteiset tulisijat - asetusvalmistelun tilanne ja standardit. Karoliina Meurman 11.11.2010 Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät

Tehdasvalmisteiset tulisijat - asetusvalmistelun tilanne ja standardit. Karoliina Meurman 11.11.2010 Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät Tehdasvalmisteiset tulisijat - asetusvalmistelun tilanne ja standardit Karoliina Meurman 11.11.2010 Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät Tukesin markkinavalvonta - tehdasvalmisteiset tulisijat -

Lisätiedot

Henkilösuojainten valinta

Henkilösuojainten valinta Henkilösuojainten valinta Hygieniahoitaja Jaana Kaappa Tays Valkeakoski Työturvallisuus laki 738/2002 Työnantajan on hankittava ja annettava työntekijän käyttöön apuväline tai muu varuste, silloin kun

Lisätiedot

Kansallinen elintarviketietoasetus - pakkaamattomat elintarvikkeet ja niiden merkinnät

Kansallinen elintarviketietoasetus - pakkaamattomat elintarvikkeet ja niiden merkinnät Kansallinen elintarviketietoasetus - pakkaamattomat elintarvikkeet ja niiden merkinnät Elintarviketietoseminaari 17.10.2014, Helsinki Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö Elintarviketietoasetus

Lisätiedot

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika Pirje Lankinen 1 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Art. 15) vakuutuksessa on ilmoitettava, että liitteessä II olevien sovellettavien olennaisten

Lisätiedot

PYSTYPAKASTIN SFS 205 SFS 101 SFS 270 SFS 100 KÄYTTÖOHJE

PYSTYPAKASTIN SFS 205 SFS 101 SFS 270 SFS 100 KÄYTTÖOHJE PYSTYPAKASTIN SFS 205 SFS 101 SFS 270 SFS 100 KÄYTTÖOHJE Laitteen kuvailu 7 1. Päällys 2. Lokero 3. Keskimmäinen lokero 4. Iso lokero 5. Säädettävät jalat 6. Termostaattikytkin 7. Pikapakastuskytkin Kuljetus

Lisätiedot

Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425

Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 Pirje Lankinen 1 Tämän osuuden asiat Soveltamisala Henkilönsuojaimen määritelmä Riskiluokat Olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset Standardit 2 Henkilönsuojainasetuksen

Lisätiedot

Värimylly Kylmäpuristettu Pellavaöljy

Värimylly Kylmäpuristettu Pellavaöljy 1.1 Tuotetunniste: CAS: 8001-26-1 232-278-6 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot: info@gvk.fi www.gvk.fi Hätäpuhelinnumero: Vaaralliset aineosat: Tunnistetiedot Kemiallinen nimi luokitus

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote Päiväys: 12.4.2011 1. TUOTE JA VALMISTAJA Aineen tai valmisteen tunnistetiedot: Tuotenimi: AINO 2-teho WC- raikastin, Forest Aineen ja valmisteen käyttötarkoitus: WC:n hoito Valmistajan,

Lisätiedot

Ohjaamon jälkimaalaus. Ohjaamon peltiosat. Esikäsittely PGRT TÄRKEÄÄ!

Ohjaamon jälkimaalaus. Ohjaamon peltiosat. Esikäsittely PGRT TÄRKEÄÄ! Esikäsittely TÄRKEÄÄ! Korin metalli on suojattu korroosiolta mm. sinkkikerroksella. Täydellisen korroosiosuojauksen varmistamiseksi tämä sinkkikerros on korjattava päällemaalaamalla, jos se on vahingoittunut

Lisätiedot

LITOCHROM STARLIKE. Käyttökohteet:

LITOCHROM STARLIKE. Käyttökohteet: LITOCHROM STARLIKE Kaksikomponenttinen epoksikiinnitys- ja saumausaine keraamisille seinä- ja lattialaatoille sekä keraamisille että lasimosaiikeille.. Kiinnitysaineena käytettäessä, alustan tulee olla

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Teerikukonkuja 4, Helsinki puh

Teerikukonkuja 4, Helsinki puh SULKUTULPAT TURVALLISUUS YMPÄRISTÖ LAATU MUKAVUUS PAINEILMATÄYTTÖISET SULKUTULPAT Paineilmatäyttöisellä tulpalla suljet putket nopeasti ja vaivattomasti. Laajasta valikoimasta tulppia löydät sopivan koon

Lisätiedot

sikapinta/kangaskäsine puolivuori

sikapinta/kangaskäsine puolivuori 101 I/V haljas/kangaskäine leveä ranne koko 10,5 101 K/V haljas/kangaskäsine kokovuori, leveä ranne 101 /V haljas/kangaskäine eddy-vuori, leveä ranne koko 11,5 110 I/V sikapinta/kangaskäsine vuoriton koko

Lisätiedot

EDISTYKSELLINEN PUTKEN TUKI NOPEAA ASENNUSTA JA KONDENSAATION HALLINTAA VARTEN AF/ARMAFLEX -TUOTTEEN KANSSA

EDISTYKSELLINEN PUTKEN TUKI NOPEAA ASENNUSTA JA KONDENSAATION HALLINTAA VARTEN AF/ARMAFLEX -TUOTTEEN KANSSA EDISTYKSELLINEN PUTKEN TUKI NOPEAA ASENNUSTA JA KONDENSAATION HALLINTAA VARTEN AF/ARMAFLEX -TUOTTEEN KANSSA Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Varma Euroclass B/BL-s3,d0 ja suuri vesihöyryn siirtymiskestävyys

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista 264/2012 Dokumentin versiot Viitetiedot På svenska Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Sivu 1/5 Käyttöturvallisuustiedote EY 1907/2006 mukaan. Otepäivä 26.10.2010 Revisio 26.10.2010 Kauppanimi: HAGERTY ULTRASONIC JEWEL CLEAN

Sivu 1/5 Käyttöturvallisuustiedote EY 1907/2006 mukaan. Otepäivä 26.10.2010 Revisio 26.10.2010 Kauppanimi: HAGERTY ULTRASONIC JEWEL CLEAN Sivu 1/5 1 Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Käyttötarkoitus: Jalometallien tai korujen puhdistus- ja hoitotuote Valmistaja/toimittaja: Hagerty

Lisätiedot

Päiväys: 28.01.2004 Edellinen päiväys: 02.07.2002

Päiväys: 28.01.2004 Edellinen päiväys: 02.07.2002 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 28.01.2004 Edellinen päiväys: 02.07.2002 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Teknistä tietoa DK-tarroista

Teknistä tietoa DK-tarroista Teknistä tietoa DK-tarroista Kuten kaikki lämpötulostustekniikkaa käyttävät tarrat, myös Brotherin DK-tarrat on suunniteltu tilapäiseen merkintään. Seuraavat testit osoittavat, että Brotherin - ja -filmitarrat

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Sivu: 1/4 Painatuspäivämäärä 20.04.2012 Versionumero 5 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotetunniste Kauppanimike: Die silicone base Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

3M Suojahaalarit. Turvallisuutta...käyttömukavuutta

3M Suojahaalarit. Turvallisuutta...käyttömukavuutta 3M Suojahaalarit Turvallisuutta......käyttömukavuutta Eurooppalaiset standardit 3M Suojahaalarit 3M valmistaa tuhansia tuotteita työ- ja ympäristönsuojeluuun. Suojainvalikoimaan kuuluvat erilaiset hengityksensuojaimet,

Lisätiedot

SterilClave 75-90 Sisältö

SterilClave 75-90 Sisältö SterilClave 75-90 1 SterilClave 75-90 Sisältö 1. Tuotekuvaus... 4 2. Pääominaisuudet...5 3. Lisäarusteet...8 4. Laitespesifikaatio...11 5. Standardit...12 2 1. Tuotekuvaus SterilClave 75-90 on saatavana

Lisätiedot

Keittiöhanan tyyppihyväksyntätestaus

Keittiöhanan tyyppihyväksyntätestaus TESTAUSSELOSTE NRO RTE368/05 1 (2) Tilaaja Muovi Baari Oy Reiman Vanha yhdystie 17 04430 JÄRVENPÄÄ Tilaus 16.11.2004, Hannu Reiman Yhteyshenkilö VTT:ssä Erikoistutkija Jukka Määttä VTT Rakennus ja yhdyskuntatekniikka

Lisätiedot

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon.

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Sentinel House Instituutin testi Epatherm kalsium-silikaattilevyjen puhtaudesta.

Sentinel House Instituutin testi Epatherm kalsium-silikaattilevyjen puhtaudesta. EPATHERM 1/4 Sentinel House Instituutin testi Epatherm kalsium-silikaattilevyjen puhtaudesta. Epasit GmbH tuotteen valmistajana teetti testin kyseisessä laitoksessa. Testin tuloksena Epatherm levyt ja

Lisätiedot

NuSeal 100 Kirurgisten saumojen tiivistäjä

NuSeal 100 Kirurgisten saumojen tiivistäjä NuSeal 100 Kirurgisten saumojen tiivistäjä NUS001 Käyttöohjeet HyperBranch Medical Technology, Inc. 801-4 Capitola Drive Durham, NC 27713 USA 0344 MedPass International Limited Windsor House Barnwood Gloucester

Lisätiedot

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään.

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään. 1 1. Tuuletus- ja ripustusaukot Sinkittävät kappaleet tulee suunnitella siten, ettei niihin jää umpinaisia tiloja ja taskuja. Aukotuksen ansiosta sinkki pääsee virtaamaan rakenteiden sisään ja ulos, eikä

Lisätiedot

PAKKAUSMERKINNÄT 19.1.2012 Rovaniemi,

PAKKAUSMERKINNÄT 19.1.2012 Rovaniemi, PAKKAUSMERKINNÄT 19.1.2012 Rovaniemi, Marjatta Rahkio, LTK Satu Mustalahti, LTK pakkausmerkinnät Pakkausmerkintävaatimukset on tehty kuluttajan tiedon saannin näkökulmasta Ovat yhtäläiset kaikille pakatuille

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Sivu: 1/5 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotetunniste Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen / valmisteen käyttö Lisäaine

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Missä mennään pakkausmerkintälainsäädännössä?

Missä mennään pakkausmerkintälainsäädännössä? Missä mennään pakkausmerkintälainsäädännössä? Elintarviketietoseminaari 17.10.2014, Helsinki Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö Elintarviketietoasetus pakkausmerkintädirektiivi

Lisätiedot

Dansand. Joint Filling Sand Tuotetietoja, patentoitu täyttöhiekka kiveyksille

Dansand. Joint Filling Sand Tuotetietoja, patentoitu täyttöhiekka kiveyksille Dansand Joint Filling Sand Tuotetietoja, patentoitu täyttöhiekka kiveyksille Ehkäise rikkaruohoja ympäristöystävällisesti ja luonnollisesti Dansand Joint Filling Sand pitää kiveykset puhtaina rikkaruohoista

Lisätiedot

Limsan sokeripitoisuus

Limsan sokeripitoisuus KOHDERYHMÄ: Työn kohderyhmänä ovat lukiolaiset ja työ sopii tehtäväksi esimerkiksi työkurssilla tai kurssilla KE1. KESTO: N. 45 60 min. Työn kesto riippuu ryhmän koosta. MOTIVAATIO: Sinun tehtäväsi on

Lisätiedot

Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Veden kovuus Oppilaan ohje. Veden kovuus

Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Veden kovuus Oppilaan ohje. Veden kovuus Huomaat, että vedenkeittimessäsi on valkoinen saostuma. Päättelet, että saostuma on peräisin vedestä. Haluat varmistaa, että vettä on turvallista juoda ja viet sitä tutkittavaksi laboratorioon. Laboratoriossa

Lisätiedot

Kuntotestissä mittaamme hapenotto- ja verenkiertoelimistön kunnon, lihaksiston toiminta- tai suorituskyvyn ja tarvittaessa kehonkoostumuksen.

Kuntotestissä mittaamme hapenotto- ja verenkiertoelimistön kunnon, lihaksiston toiminta- tai suorituskyvyn ja tarvittaessa kehonkoostumuksen. Kuntotestistä saat arvokasta tietoa tämänpäivän kunnostasi. Olit sitten aloittelija tai huippu-urheilija. Kuntotesti voidaan räätälöidä juuri sinulle sopivaksi kokokonaisuudeksi aikaisemman liikuntahistorian

Lisätiedot

Palostandardoinnin tilanne

Palostandardoinnin tilanne Palostandardoinnin tilanne Tulisijat TC295 TC295 Standardien uusiminen Paloturvallisuuteen liittyviä seikkoja Paloturvallisuuteen liittyvät merkinnät Yhteenveto Standardien uusiminen Standardeja olla uudistamassa

Lisätiedot

Myös normaali sadevesi on hieman hapanta (ph n.5,6) johtuen ilman hiilidioksidista, joka liuetessaan veteen muodostaa hiilihappoa.

Myös normaali sadevesi on hieman hapanta (ph n.5,6) johtuen ilman hiilidioksidista, joka liuetessaan veteen muodostaa hiilihappoa. sivu 1/5 Kohderyhmä: Aika: Työ sopii sekä yläasteelle, että lukion biologiaan ja kemiaan käsiteltäessä ympäristön happamoitumista. Lukion kemiassa aihetta voi myös käsitellä typen ja rikin oksideista puhuttaessa.

Lisätiedot

viiltosuojatut pelastuskäsineet

viiltosuojatut pelastuskäsineet Parempi suoja : SuperFabric HexArmor EXT Rescue sarjan käsineiden sisäkerros valmistetaan SuperFabric -materiaalista. Vaikka materiaalin viilto- ja pistosuojausominaisuudet ovat erinomaiset, tuntuu kangas

Lisätiedot

NVA. VEROILMOITUS 1 (5) Valtuutettu varastonpitäjä MAKEIS-, JÄÄTELÖ- JA VIRVOITUSJUOMAVERO. Verovelvollisen nimi tullipiirille.

NVA. VEROILMOITUS 1 (5) Valtuutettu varastonpitäjä MAKEIS-, JÄÄTELÖ- JA VIRVOITUSJUOMAVERO. Verovelvollisen nimi tullipiirille. NVA VEROILMOITUS 1 (5) Valtuutettu varastonpitäjä MAKEIS-, JÄÄTELÖ- JA VIRVOITUSJUOMAVERO Verovelvollisen nimi tullipiirille Osoite Verokausi Asiakkaan viite Y-tunnus Valmisteverotustunnus tai yhteisilmoitustunnus

Lisätiedot

Lakisääteiset vaatimukset. Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä

Lakisääteiset vaatimukset. Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä Kaikissa maissa sovelletaan lakisääteisiä vaatimuksia ajoneuvoille, joilla ajetaan yleisillä teillä. EU:ssa ne koordinoidaan

Lisätiedot

N:o 697 3725 REGENEROIDUN SELLULOOSAKALVON MÄÄRITELMÄ

N:o 697 3725 REGENEROIDUN SELLULOOSAKALVON MÄÄRITELMÄ N:o 697 3725 Liite 1 REGENEROIDUN SELLULOOSAKALVON MÄÄRITELMÄ Regeneroitu selluloosakalvo on ohut levymäinen materiaali, joka on valmistettu kierrättämättömästä puusta tai puuvillasta saadusta puhdistetusta

Lisätiedot

Loctite -pikaliimat Tutustu koko valikoimaamme mukaan lukien viimeiset innovaatiot

Loctite -pikaliimat Tutustu koko valikoimaamme mukaan lukien viimeiset innovaatiot Loctite -pikaliimat Tutustu koko valikoimaamme mukaan lukien viimeiset innovaatiot Innovaatioita Loctite -pikaliimateknologiassa Loctite -tuotteet ovat ensimmäisinä tarjoneet innovatiivisia ratkaisuja

Lisätiedot

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Versio 1.0 Revisio pvm. 28.12.2010 Sivu: 1 (6) 1. TUOTTEEN JA YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Tuotteen nimi YRITYS : ASLAK PAKKASSUOJAVOIDE : Terveystie 14, Finland Puhelinnumero : 020-759 8960 2. KOOSTUMUS Kemiallinen

Lisätiedot

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa!

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBER comp Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBERcomp KUMIMAALISPRAY RUBBERcomp kumimaalispray on helposti levitettävä, monikäyttöinen, ilmakuivuva erikoiskumipinnoite. Se suojaa käsiteltävän pinnan

Lisätiedot

MARKKINOIDEN TURVALLISIMMAT VIILTO-, PISTO- JA ISKUSUOJATUT KÄSINEET

MARKKINOIDEN TURVALLISIMMAT VIILTO-, PISTO- JA ISKUSUOJATUT KÄSINEET MARKKINOIDEN TURVALLISIMMAT VIILTO-, PISTO- JA ISKUSUOJATUT KÄSINEET maksimi viiltosuojaus käden suojaus vaativimmissa teollisuuden töissä HexArmor -käsineet on valmistettu erittäin paljon testatuista

Lisätiedot

EN-standardien opas. Ansellin EN-standardien yhteenveto-opas, joka ohjaa EU-sertifioitua käsien suojausta.

EN-standardien opas. Ansellin EN-standardien yhteenveto-opas, joka ohjaa EU-sertifioitua käsien suojausta. EN-standardien opas Ansellin EN-standardien yhteenveto-opas, joka ohjaa EU-sertifioitua käsien suojausta. Versio 1.0 2016 SISÄLTÖ 3 Sisältö 4 Tietoja henkilönsuojaimia koskevasta lainsäädännöstä 5 Työskentely

Lisätiedot

Käyttö ja velvollisuudet

Käyttö ja velvollisuudet Käyttötarkoitus Käyttötarkoitus Kohderyhmä Scanian päällirakennetiedot on pääosin tarkoitettu päällirakentajille ja ne koskevat kaikkia Scanian kuorma-autoalustoihin ja valmiisiin kuorma-autoihin tehtyjä

Lisätiedot

Sisäpiirijuttu. The Inside Story

Sisäpiirijuttu. The Inside Story Sisäpiirijuttu The Inside Story Cat -suodattimet Fuel, Oil, and polttoaineelle, Transmission öljylle Filtersja vaihteistolle Näkyvästi parempi Cat -suodattimet Polttoaineelle, Öljylle ja Vaihteistolle

Lisätiedot

Pakkausmerkinnät kalatuotteissa

Pakkausmerkinnät kalatuotteissa Pakkausmerkinnät kalatuotteissa Tytti Itkonen, Evira / VALO / TUTU KALAFOORUMI kevät 2011 1 Neuvoston asetus (EY) N:o 104/2000 Merkintävaatimukset koskevat myytäessä loppukuluttajalle seuraavia kalastustuotteita

Lisätiedot

Katsaus työ- ja suojavaatteiden standardisointiin. Tuoteturvallisuuspäivä / Auli Pylsy

Katsaus työ- ja suojavaatteiden standardisointiin. Tuoteturvallisuuspäivä / Auli Pylsy Katsaus työ- ja suojavaatteiden standardisointiin Tuoteturvallisuuspäivä 10.5.2016/ Auli Pylsy 1 Standardisoimisyhdistys TEVASTA ry Yksi SFS:n 12:sta toimialayhteisöstä, joka huolehtii standardisoimistyöstä

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ASETUKSEN EY 1907/2006 MUKAAN. Painopäivämäärä: Tarkistuspäivämäärä: Kauppanimi: Tierrafino i-paint

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ASETUKSEN EY 1907/2006 MUKAAN. Painopäivämäärä: Tarkistuspäivämäärä: Kauppanimi: Tierrafino i-paint Sivu 1/6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Tuotetunniste: Sakea neste.. Tuotetyyppi: Savipohjainen sisustusmaali sisätiloihin. Käyttö: Ammattimaisten ja tee-se-itse maalareiden

Lisätiedot

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Keräimet asennetaan

Lisätiedot

Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä?

Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä? Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä? Paloseminaari 19 - Paloturvallisuus ja standardisointi Tiina Ala-Outinen VTT Expert Services Oy Sisältö Tyyppihyväksynnästä CE-merkintään CE-merkinnän

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

Kemialliset tutkimukset elintarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi (Eviran ohje 17069/1)

Kemialliset tutkimukset elintarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi (Eviran ohje 17069/1) Kemialliset tutkimukset elintarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi (Eviran ohje 17069/1) Marika Jestoi Evira/Tuoteturvallisuusyksikkö Yleistä ohjeistusta aiheesta toivottu jo pitkään miten

Lisätiedot

Käyttö ja velvollisuudet. Käyttötarkoitus. Kohderyhmä. Edellytykset. Dokumentoidun tarkastuksen vaatimukset

Käyttö ja velvollisuudet. Käyttötarkoitus. Kohderyhmä. Edellytykset. Dokumentoidun tarkastuksen vaatimukset Kohderyhmä Scanian päällirakennetiedot on pääosin tarkoitettu päällirakentajille ja ne koskevat kaikkia Scanian kuorma-autoalustoihin ja valmiisiin kuorma-autoihin tehtyjä päällirakenteita ja muutostöitä.

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

PURISTIN www.vaahtogroup.fi

PURISTIN www.vaahtogroup.fi PURISTIN VRS-GUIDE 0 3 P&J 5-10 mm Tummanharmaa 85 Metalli- tai hiilipohjainen polymeerikaavin paperin- ja huovanjohtotelat VRS-GUIDE on erittäin hyvän kulutuksenkestävyyden ja kaavaroitavuuden ansiosta

Lisätiedot

3M Ikkunakalvot. Prestige Auringonsuoja- ja turvakalvot. Kirkkaasti. Ensiluokkainen

3M Ikkunakalvot. Prestige Auringonsuoja- ja turvakalvot. Kirkkaasti. Ensiluokkainen 3M Ikkunakalvot Prestige Auringonsuoja- ja turvakalvot Kirkkaasti Ensiluokkainen Uuden sukupolven 3M Ikkunakalvo Uutta toimivuutta Useat lämpöä torjuvat ikkunakalvot ovat sävyltään tummia, sisältävät metallia

Lisätiedot

Johtonippusiteet Helppo nopea kiinnitys esim. kaapeleille ja johdoille.

Johtonippusiteet Helppo nopea kiinnitys esim. kaapeleille ja johdoille. Johtonippusiteet Helppo nopea kiinnitys esim. kaapeleille ja johdoille. Pitävä lukitus. Lämmönkesto -40 C +85 C. Materiaali Nylon PA 6.6 Kuormitus N 1000 kpl 1000 kpl 111 1,6-20 0502-11 0502-11 1 0502-11

Lisätiedot

EY-KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EY-ASETUKSEN 1907/2006 MUKAAN

EY-KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EY-ASETUKSEN 1907/2006 MUKAAN EY-KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EY-ASETUKSEN 1907/2006 MUKAAN O-RENGAS-/SILIKONIRASVA Päivämäärä: 4.3.2010 1. Tuotteen ja yrityksen nimi TUOTE: Tubman O-rengas-/silikonirasva, valkoinen peltituubi, 6 tai

Lisätiedot

NIKKELlN ESIINTYMINEN OULUN KAUPUNGIN ALA- JA YLÄASTEIDEN OPPILAIDEN KORUISSA YM. KÄYTTÖESINEISSÄ 1994

NIKKELlN ESIINTYMINEN OULUN KAUPUNGIN ALA- JA YLÄASTEIDEN OPPILAIDEN KORUISSA YM. KÄYTTÖESINEISSÄ 1994 NIKKELlN ESIINTYMINEN OULUN KAUPUNGIN ALA- JA YLÄASTEIDEN OPPILAIDEN KORUISSA YM. KÄYTTÖESINEISSÄ 1994 kaupunki Ympäristövirasto Raportti 3/1994. - IJOulun Oulu NIKKELIPROJEKTI 1994 1 JOHDANTO Oulussa

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Maston Tasoite 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Maston Tasoite 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi, 1.2

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 9 :n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 9 :n nojalla: Sivu 1/6 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 588/2009 elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Noudattaa EU direktiiviä 91/155/ ja sen korjattua muutosta 2001/58/ - Suomi Eco-Clin Des -20 Koodi 11086E Versio 1 Julkaisupäivä 11 Elokuu 2006 1. Kemikaalin ja sen valmistajan,

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote (direktiivin 2001/58/EY mukaan)

Käyttöturvallisuustiedote (direktiivin 2001/58/EY mukaan) Sivu /4. Tuotteen nimi ja valmistaja.. Valmisteen tunnistustiedot Toilet cleaner.2. Valmisteen käyttötarkoitus Kiinteä, hajustettu, sininen WC:n puhdistusaine.3. Yrityksen tunnistustiedot: BUCK-Chemie

Lisätiedot

Normaalisti valmistamme vastuksia oheisen taulukon mukaisista laadukkaista raaka-aineista. Erikoistilauksesta on saatavana myös muita raaka-aineita.

Normaalisti valmistamme vastuksia oheisen taulukon mukaisista laadukkaista raaka-aineista. Erikoistilauksesta on saatavana myös muita raaka-aineita. Putkivastuksien vaippaputken raaka-aineet Vastuksen käyttölämpötila ja ympäristön olosuhteet määräävät minkälaisesta materiaalista vastuksen vaippaputki on valmistettu. Tavallisesti käytettäviä aineita

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan

Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan Suomen säädöskokoelmaan nro 1248/2002 (Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista) Sivulla 5102 liitteessä 1 olevan I

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus CPR. Ja miten se vaikuttaa Rekan kaapeleihin

Rakennustuoteasetus CPR. Ja miten se vaikuttaa Rekan kaapeleihin Rakennustuoteasetus CPR Ja miten se vaikuttaa Rekan kaapeleihin Tärkein ensin: Sinun ei tarvitse huolehtia! Voit huoletta käyttää kaikkia kaapeleitamme, jotka on valmistettu ennen ja jälkeen uusien säännösten

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan SDS numero: 79881 V001.3 Tarkistuspäivämäärä: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Aineen tai valmisteen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06/XI/2006 K(2006) 5185 lopull. EI JULKAISTAVAKSI KOMISSION LAUSUNTO tehty 06/XI/2006 lelujen turvallisuutta koskevan neuvoston direktiivin 88/378/ETY 7 artiklan soveltamisesta

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote EY:n asetuksen 1907/2006 mukaisesti Päiväys: 15-syys-2011*** Muutosnumero: 2*** 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Aineen tai valmisteen sekä Valmisteen

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan SDS numero: 207155 V001.0 Tarkistuspäivämäärä: 22.10.2010 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Aineen

Lisätiedot

MAGNEETTINEN NESTEPINNANOSOITIN NA7-45 Laipoin tai kartiolla

MAGNEETTINEN NESTEPINNANOSOITIN NA7-45 Laipoin tai kartiolla MAGNEETTINEN NESTEPINNAN NA7-45 Laipoin tai kartiolla 11IG-1 Magneettinen nestepinnanosoitin on epäsuora pinnanosoitin. Nesteen korkeustieto siirtyy analogisesti 1:1 suhteella uimurista näyttöön. Tuote

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työmelu ja -tärinä. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työmelu ja -tärinä. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työmelu ja -tärinä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2003 4 ISBN 952-00-1297-4 ISSN 1456 257X 2. uudistettu painos Pk-Paino Oy, Tampere 2003 Työpaikkamelu

Lisätiedot

DRYWITE FORMULA 3 TEKNISET TIEDOT

DRYWITE FORMULA 3 TEKNISET TIEDOT DRYWITE FORMULA 3 TEKNISET TIEDOT 1. TIETOJA AINEESTA / VALMISTEESTA JA YHTIÖSTÄ / JÄLLEENMYYJÄSTÄ TUOTTEEN NIMI: DRYWITE POTATO PREPARATION FORMULA 3 TUOTEKOODIT: DW3 1.5, DW3 6, DW3 25 VALMISTAJA: DRYWITE

Lisätiedot

PlayStation Move-tarkkuusase

PlayStation Move-tarkkuusase FI PlayStation Move-tarkkuusase Käyttöohje CECHYA-ZRA1E 7017291 Osien nimet Näkymä sivulta SELECTnäppäin Yläsuojus Vapautusvipu näppäin näppäin Tulitustilan valitsin Säädettävä tukki Piipun ohjain Pumppulatauskahva

Lisätiedot

Päiväys: 16.03.2003 Edellinen päiväys: 26.04.2001

Päiväys: 16.03.2003 Edellinen päiväys: 26.04.2001 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 16.03.2003 Edellinen päiväys: 26.04.2001 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Lattiakaivot Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan SDS numero: 1250 V001.0 Tarkistuspäivämäärä: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Aineen tai valmisteen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen. Marbocote Cleaner

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen. Marbocote Cleaner KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 197/26/EY, 31 artikla mukainen 1 AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Tuotenimi Kuvaus Yritys Industrial Mould Cleaner Marbocote Ltd Unit B, Telford

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus pakasteista

Maa- ja metsätalousministeriön asetus pakasteista LUONNOS 10.5.2012 Annettu Helsingissä -- päivänä -----kuuta 2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus pakasteista Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot