Vääpelikilta ry TOIMINTAKERTOMUS. Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vääpelikilta ry TOIMINTAKERTOMUS. Verksamhetsberättelse"

Transkriptio

1 1 Vääpelikilta ry TOIMINTAKERTOMUS Verksamhetsberättelse 2009

2 2 KULUNUT VUOSI 2009 Vuosi 2009 oli tasaisen toiminnan vuosi. Mitään mullistavaa ei tapahtunut ja kaikki sujui suunnitellulla tavalla. Vuoden suurin voimainkoitos oli henkilökohtainen yhteydenotto killan jäsenistöön. Tarkoitus oli olla yhteydessä jokaiseen killan jäseneen. Tämä onnistui lähes 100 %:sti. Ehkä pienenä yllätyksenä voi pitää sitä, miten tärkeänä yhteydenottoa pidettiin. Samalla selvisi se, että 95 % jäsenistöstä piti paperista jäsenkirjettä sähköistä parempana. Vääpelikurssi pidettiin jälleen perinteiseen tapaan. Killan jäsenet osallistuivat toisten järjestämiin koulutustilaisuuksiin pyydettyinä kouluttajina. Tiedotustoiminta oli edelleen erinomaista maanlaajuisestikin tarkasteltuna. Timo Syrjänotko, Vääpelikilta ry:n puheenjohtaja 2009 VERKSAMHETEN UNDER var ett år av jämn verksamhet. Inget omvälvande inträffade; allt förlöpte enligt planerna. Årets största kraftmätning var att försöka få personlig kontakt med hela medlemskåren. Det lyckades vi också med i det närmaste till 100%. L Lite överraskande var det kanske att uppleva hur viktig den personliga kontakten ansågs vara. Samtidigt visade det sig att 95% av medlemskåren anser att ett medlemscirkulär till pappers är bättre än ett epost-baserat rundbrev. Utbildningsprogrammet genomfördes åter på traditionellt vis. Gillets medlemmar deltog i andra kurser som inbjudna utbildare. Informationsverksamheten låg fortsättningsvis på en utmärkt nivå - också ur ett nationellt perspektiv. Timo Syrjänotko, ordförande för Vääpelikilta rf under 2009

3 3 HALLINTO Vuoden 2008 syyskokouksessa valittu uusi johtokunta aloitti toimintansa vuoden alussa. Yhdistyksen kevät- ja syyskokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja vahvistettiin tilinpäätös ja toimintasuunnitelma. Johtokunta ja tehtävät: Puheenjohtaja 1.varapuheenjohtaja tiedotusjaoston johtaja 2.varapuheenjohtaja perinnejaoston johtaja sihteeri kuljetusjaoston johtaja koulutusjaoston johtaja maakunta-joukot yhdyshenkilö lääkintäjaoksen johtaja taisteluväline- ja ammuntajaoston johtaja liikuntajaoston johtaja Veteraanityön yhteyshenkilö lääkintäjaosto liikunta Timo Syrjänotko Juha Parkkonen Juhani Keto-oja Timo Tuomi Ari Hautala Heikki Pietilä Markku Nieminen Risto Tarkiainen Jouko Alanen Terhi Latva-Käyrä Raimo Puotsaari muu henkilöstö rahastonhoitaja muonitusjaoston johtaja hengellinen työ lippuvääpeli tilintarkastajina toimivat Lassi Paavonkallio Niko Huttunen Teijo Junnola Herman Ljungberg ja Raimo Pesonen

4 4 OSALLISTUMINEN PIIRIN JA LIITON KOKOUKSIIN Ensimmäinen varapuheenjohtaja Juha Parkkonen toimi edustajanamme piirin ja liiton kokouksissa. YHTEISTYÖTÄ JA EDUSTUSTA Yhdistyksen aselajiluonteesta johtuen useimmat jäsenistä kuuluivat myös johonkin muuhun maanpuolustusyhdistykseen. Näin yhdistysten välinen yhteistoiminta on luontevaa ja jokapäiväistä. Puolustusvoimien osalta tärkeimmät kontaktit olivat Helsingin aluetoimisto, Kaartin Jääkärirykmentti ja Hämeen Rykmentti. Maanpuolustusyhdistyksen Helsingin maanpuolustuspiirin lisäksi yhteistyö huollon koulutuksen toteuttamisessa ja kehittämisessä oli tiivistä myös Päijät-Hämeen ja Uudenmaan maanpuolustuspiirien kanssa. Yhteistyö Reserviläisurheiluliiton kanssa säilyi aktiivisena koska ResUL:n toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen on myös Vääpelikilta ry:n johtokunnan jäsen. JÄSENET Jäseniä killassa oli vuoden vaihteessa 179, mikä tarkoittaa, että meillä oli 14 jäsentä enemmän kuin vastaavana aikana vuotta aikaisemmin. Tilastotietoja Vääpelikilta ry:n jäsenistöstä Painottunut ikärakenne Vuoden 2009 lopussa Vääpelikilta ry:ssä oli 179 jäsentä, joista viisi on naisia. Vuoden 2009 aikana jäsenmäärä kasvoi 14 jäsenellä eli lähes 10 prosenttia. Jäsenten ikärakenne on painottunut. Nelikymppiset muodostavat kolmanneksen kaikista jäsenistä. Jäsenten keski-ikä on 46 vuotta. Vääpelikilta ry:ssä on sekä nuoria että iäkkäitä jäseniä vähemmän kuin Reserviläisliiton yhdistyksissä keskimäärin. Myös Vääpelikilta ry:n jäsenten keski-ikä on hieman alhaisempi kuin Reserviläisliiton yhdistyksissä keskimäärin.

5 5 Kasvava yhdistys Vääpelikilta ry on kasvanut viimevuosina voimakkaasti. Jäsenmäärää ovat kasvattaneet sekä uudet maanpuolustuksesta kiinnostuneet henkilöt että muissa yhdistyksissä jo toimivat henkilöt. Vääpelikilta ry:n puheenjohtajan lisäksi yhdistykseen kuuluu myös viiden muun reserviläisyhdistyksen puheenjohtajat. Muiden reserviläisyhdistysten varapuheenjohtajia on lisäksi 9 kappaletta sekä sihteereitä 3 ja rahastonhoitajia kaksi kappaletta. Huollon aliupseerien yhdistys Vääpelikilta ry on vahvasti aliupseerien järjestö. Upseerit ja miehistö muodostavat jäsenistöstä vain noin 14 prosenttia. Sotilasarvoista yleisin on ylikersantti. Sotilasarvojakaumakin osoittaa, että Vääpelikilta ry on ennen kaikkea huollon erikoiskoulutettujen aliupseerien yhdistys. Yhdistyksen jäsenistä alle neljännes on vääpelin-sotilasmestarin arvoisia kokeneita aliupseereja. Muilta jäseniltä yhdistyksen säännöt edellyttävät huollon koulutusta. Puolustusvoimien tuntemat aktiivit Vääpelikilta ry:n aktiiviset jäsenet tunnetaan myös puolustusvoimien suunnassa. Yli kolme neljäsosaa yhdistyksen reserviin kuuluvista jäsenistä (143) on ylennetty yhdistyksen toiminta-aikana ja 65 jäsentä viimeisen viiden vuoden aikana. Erinomainen ylennyshistoria selittyy osin sillä, että merkittävä osa Vääpelikilta ry:n uusista jäsenistä on tutustunut yhdistyksen toimintaan MPK ry:n sotilaallisilla kursseilla, joille sotilaslääni on kutsunut perustamisvastuullaan oleviin joukkoihin sijoittuja reserviläisiä.

6 6 Jäseniä ympäri maan Vääpelikilta ry:n jäsenet asuvat 42 eri kunnan alueella. Vaikka suurin osa jäsenistä on pääkaupunkiseudun suurista kaupungeista, niin jäseniä on myös mm. Hämeestä, Pohjanmaalta ja Itä-Suomesta. Yhteensä 44 jäsentä asuu Etelä-Suomen sotilasläänin ulkopuolella. Tiedot: Reserviläisliiton jäsenrekisteri AATTEELLINEN JA HENGELLINEN TYÖ Vääpelikilta ry:n jäsenet osallistuivat toimintavuoden aikana useisiin maanpuolustusjuhliin ja muihin aatteellisiin maanpuolustustyön tilaisuuksiin. Itsenäisyyspäivänä järjestettiin Helsingissä perinteinen kansalaisjuhla Yliopiston juhlasalissa. Yhdistyksen jäsenten suosima Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n vastaanotto oli jälleen ravintola Ostrobotniassa. ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUMALANPALVELUS JA SEPPELEEN- LASKU Vääpelikilta ry organisoi Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n reseviläisten itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksen, joka järjestettiin tänä vuonna Leppävaaran kirkossa, yhteistyössä paikallisen seurakunnan kanssa. Jumalanpalveluksessa saarnasi Vääpelikilta ry:n hengellisestä työstä vastaava teologian tohtori Niko Huttunen. Niko Huttunen Timo Tuomi ja Timo Syrjänotko Kuvat Veikko Hiiri Mukana oli myös runsaasti partiolaisia. Kirkkokansaa oli yhteensä noin 250 henkeä. Jumalanpalveluksen lopuksi kirkosta lähti seppelepartio Espoon sankarihaudoille.

7 7 KOULUTUS Ari Hautala Vääpelikillan koulutuksen vuosittainen voimannäytös puolustusvoimien tilaama VÄÄPELIKURSSI käytiin Huhtikuussa Santahaminassa. Kurssilla oppilailla annettiin perusteet toimia torjuntakomppanian vääpelinä. Tänä vuonna teimme myös yhteistyötä samaan aikaan olleen komppanian upseereille suunnatun huollonkurssin kanssa yhteisten koulutusrastien muodossa. Tällä tavoin saimme tulevien komppanianpäälliköiden ja vääpeleiden huomaamaan yhteistyön merkityksen komppanian huollon suunnittelussa ja toteutuksessa. Vääpelikurssilla pääsee useat vääpelikillan jäsenet nousujohteisesti etenemään erilaisissa kouluttaja tehtävissä. Kurssi toimii myös oivana kanavana uusien huollon erikoisosaamisen hallitsevien reserviläisten rekrytoinnissa Vääpelikiltaan. Ari Hautala, koulutusjaoksen johtaja AMMUNTA Markku Nieminen Vääpelikillan ampumatoiminta Töölöntorin ampumaradalla vuonna Kävijöistä Timo Kyyhkynen, Timo Tuomi sekä Markku Nieminen muodostivat ylläpitävän kolmikon jotka mahdollistivat toiminnan radalla. Mukana oli muutamia henkilöitä muista kerhoista koska sunnuntain vuoro oli heille sopiva. Vuonna 2009 Vääpelikiltalaisia kävi ampumassa 39 kertaa 43:sta sekä koko vuonna kävijöitä oli 112 henkeä 39:llä vuorolla. Markku Nieminen, ammuntajaoksen johtaja MUONITUS Lassi Paavonkallio Perinteisesti on katsottu, että vääpelit vastaavat siitä, että armeija pystyy marssimaan. Eli ruokaa täytyy olla. Vääpelikilta on toiminut kahdella pääsaralla. Toinen on ollut koulutus ja toinen erilaisissa tilaisuuksissa ruokahuollosta vastaaminen. Molemmissa olemme onnistuneet hyvin. Lassi Paavonkallio, muonitusjaoksen johtaja KILTALAISTEN TOIMINTA PERUSTAMISTETEHTÄVISSÄ Timo Tuomi Vuonna 2008 kootut perustamisryhmät pääsivät vuonna 2009 tositoimiin, käytännössä kaikkia Santahaminan Radioniemessä perustettuja kursseja oli varustamassa Helsingin KOTU-yksikön PERK-ryhmäläiset. Helsingin PERK-ryhmien jäsenistä noin puolet on Vääpelikilta ry:n jäseniä. Timo Tuomi, kuljetusjaoksen johtaja

8 8 VIESTINTÄ Juha Parkkonen Vääpelikilta ry toteutti toimintavuoden keväällä puhelinkampanjan, jossa johtokunnan jäsenet soittivat jokaiseen yhdistyksen jäseneen. Puhelujen avulla kartoitettiin tarkemmin kunkin jäsenen aikaisempaa aktiivisuutta sekä toiveita yhdistyksen toiminnan suhteen. Jäsenille myös kerrotiin yhdistyksen tulevista tapahtumista ja muusta toiminnasta sekä yhdistyksen kautta saatavissa olevista tuotteista ja palveluista. Lisäksi puhelun yhteydessä tarkistetiin jäsenten yhteystietojen ajantasaisuus. Puhelinkampanja sai jäsenistön keskuudessa erinomaisen vastaanoton. Yhdistyksen verkkosivujen rakennetta tarkistettiin ja niiden sisältöä pidettiin aktiivisesti ajantasallla. Sivujen avulla jäsenille ja yhteistyökumppaneille tarjottiin ajantasaista tietoa yhdistyksen toiminnasta. Sivut ovat myös tärkeä väline uusien jäsenten rekrytoinnissa. Sivuilla julkaistiin vuoden aikana myös 32 ajankohtaista tiedotetta. Yhdistys julkaisi toimintavuoden aikana 3 jäsenkirjettä, jotka postitettiin kaikille jäsenille sekä tärkeimmille yhteistyökumppaneille. Jäsenkirjeet julkaistiin pdfmuodossa myös yhdistyksen verkkosivuilla. Näiden lisäksi niille yhdistyksen jäsenistä, joiden sähköpostiosoite oli tiedossa, lähetettiin toimintavuoden aikana yhteensä useita sähköpostiviestiä lähinnä ajankohtaisista yhdistyksen tapahtumista. Jäsenkirjeiden lisäksi tiedottamisessa hyödynnettiin kaikille jäsenille postitettua Helsingin Reservin Sanomat lehteä, jonka jokaisessa 10 numerossa oli tiedot yhdistyksen tulevasta toiminnasta sekä yhteystiedot. Lehdessä julkaistiin myös muutamia Vääpelikilta ry:n toimintaa koskevia artikkeleita. Tiedotustapahtumat Vääpelikilta ry järjesti Hämeen Rykmentissä palveleville varusmiehille tietoiskut reserviläistoiminnasta sekä kesäkuussa että joulukuussa. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 500 moottori-, aseseppähuoltopalvelu- ja lääkintäaliupseerikurssien oppilasta ja apukouluttajaa sekä henkilökuntaan kuuluvaia kouluttajia. Tilaisuudessa lähes kolmannes varusmiestä ilmoitti olevansa kiinnostunut reserviläistoiminnasta. Oman kotipaikkakuntansa reserviläisyhdistyksestä kiinnostuneiden varusmiesten yhteystiedot lähetettiin kyseisten Reserviläisliiton piirien tai yhdistysten yhteyshenkilöille. Juha Parkkonen, tiedotusjaoksen johtaja

9 9 LÄÄKINTÄ Heikki Pietilä Vääpelikillan Lääkintäjaoston vuosi 2009 koostui useista tapahtumista, jotka ovat kuuluneet kalenteriin jo usean vuoden ajan. Osa tapahtumista toteutettiin kuitenkin kokonaan uudella tavalla. Lääkintäjaoston reserviläisiä osallistui maaliskuussa Tampereen Yliopistollisessa sairaalassa pidettyyn Kymijoki 2009 Kenttälääkintäkurssin suunnittelu päivään. Paikalla oli mm. Jari Peltonen (kurssin johtaja), Juha Tiainen ja Heikki Pietilä. Kyseiset jäsenet osallistuivat myös varsinaisen kurssin toteutukseen, koulutukseen ja johtamiseen syksyllä Karjalan Prikaatissa. Huhtikuussa pidettiin Santahaminassa perinteinen lääkinnänkurssi, joka toteutettiin tällä kertaa kokonaan toiminnallisena harjoituksena. Kurssi muodosti kaksi lääkintäryhmää, joista toinen toimi sidontapaikalla ja toinen oli lepo ja potilaskuvausosastossa. Vaikka viikonloppu oli vähäuninen, sai se kuitenkin kiitettävän loppupalautteen. Kurssin johti Teemu Purojärvi ja kurssia vääpelöi Jari Heinonen. Syyskuussa Karjalan Prikaatin tukema ja Pahkajärven ampuma-alueella järjestetty Kymijokiharjoitukseen kuulunut Kenttälääkintäkurssi keräsi joukkoja myös lääkintäjaostosta: kurssin johti Jari Peltonen apunaan Juha Tiainen ja Heikki Pietilä. Lääkintäjaoston aktiivit osallistuivat myös kokoharjoituksen lääkinnällisiin varotoimiin mm. kovapanosammuntojen aikana. Sissikurssin lääkintämiehenä toimi Markku Viikki. Lääkintä Kymijoki Rankavammapotilas ja lämpimänäpidon harjoitusta. Kouluttajana Heikki Pietilä. Kuva Marko Laakso

10 10 Syyskuussa järjestettiin myös Kenttälääkinnän Kouluttaja koulutus, johon osallistui aiemmilla kursseilla apukouluttajina ja kurssilaisina olleita reserviläisiä. Tarkoitus on, että kyseiset kurssilaiset ottavat johtovastuun lääkinnän-kursseilla nyt Lokakuussa järjestetty lääkinnänkurssi oli tällä kertaa siviileille kohdennettu Maastoensiapukurssi. Kurssille osallistui paljon ihmisiä, joilla ei ollut aikaisempaa koke musta sotaväen toiminnasta. Tämä asetti kurssin johdolle, Teemu Purojärvelle ja Jari Heinoselle, uusia haasteita. Samalla tämä kurssi toimi uusille kouluttajille (Karoliina Pulkkinen, Ari Arotie, Mikko Suorajärvi, Markku Viikki) ensimmäisenä varsinaisena koulutus tapahtumana. Kurssin johtaja, Teemu Purojärvi kommentoikin kurssia seuraavasti: Uudet kouluttajat suoriutuivat tehtävästä loistavasti ja näin ollen lääkinnän kouluttajien osalta tulevaisuus näyttää valoisalta. Heikki Petilä, lääkintäjaoksen johtaja LIIKUNTATOIMINTA 2009 Risto Tarkiainen Vääpelikilta ry:n liikuntatoiminnan suunnittelussa peruslähtökohtana oli kenttäkelpoisuutta tukeva liikunta. Suunnitelman laatimiseen osallistuivat Raimo Puotsaari ja Risto Tarkiainen. Toimintavuonna järjestettiin harjoitusmarsseja tavoitteena osallistuminen Kesäyön marssiin Vantaalla, harjoitusmarssit järjestettiin , , ja Reserviläisten kenttäkelpoisuustestejä järjestettiin sekä keväällä (09.05.) sekä syksyllä Näissä arviointitilaisuuksissa mitattiin sekä lihas- että kestävyyskuntoa. Edellä mainitut tapahtumat järjestettiin yhteistyössä Helsingin reservipiirien ja Helsingin maanpuolustuspiirin kanssa. Näihin tapahtumiin osallistui muutamia Vääpelikilta ry:n jäseniä. Vääpelikilta oli järjestämässä perheliikunta- ja tiedotuspäivää Tapahtumassa tiedotettiin piirin tapahtumista ja paikan päällä pystyi suorittamaan mm. UKKkävelytestin sekä puristusvoimatestin. Toimihenkilöinä tässä tapahtumassa olivat jäsenistöstämme Juha Parkkonen ja Risto Tarkiainen. Sähköistä kuntokorttia käytti omaehtoisen liikunnan rekisteröintiin 22 yhdistyksen jäsentä. Kymmenen aktiivisinta olivat: NIMI PISTEET Lasse Seitavuopio 634 Pekka Kärnä 242 Terhi Latva-Käyrä 238 Keijo Luostarinen 135 Kaj Tuovinen 88

11 11 Juha Parkkonen 79 Jari Järvi 56 Matti Könönen 48 Risto Tarkiainen 46 Erkki Joukainen 36 Toimintasuunnitelmaan kirjatut sauvakävely ja suunnistus jäivät toteuttamatta. Suurin haaste liikuntatoiminnan rekisteröinnissä on osallistujien aktiivisuuden kirjaaminen. Sähköinen kuntokortti tarjoaa siihen hyvän mahdollisuuden, mikäli yhdistystasolla osataan käyttää sitä hyväksi. Tähän asiaan kiinnitetään jatkossa lisää huomiota. PERINNE Juhani Keto-oja Vääpelikilta ry:n perinnejaoksen toimintakertomus vuodelta 2009 Vääpelikilta ry:n perinnejaokselle kuuluvat seuraavat asiakokonaisuudet, jotka se esittelee johtokunnalle: ylennykset, maanpuolustustyöhön liittyviltä sidosryhmiltä anottavat huomionosoitukset ja ansiomerkit, Vuoden Vääpeli, Vääpelikiltaristit, Vääpelikillan pöytästandaarit, Vääpelikillan lippu ja historiikin toimittaminen viiden vuoden ajanjaksoin. Tunnetusti ylennykset tapahtuvat vain puolustusvoimien toimesta. Vääpelikilta ry ainoastaan esittelee mahdollisten edellytysten täyttyessä kyseisen jäsenen ylennystä seuraavaan sotilasarvoon. Jäsenistömme ylennykset puolustusvoimissa vuonna : - ylikersantiksi Teemu Purojärvi - kersantiksi Kriatian Ukkonen : - luutnanteiksi Hannu Hämäläinen, Juha Parkkonen, Juha Tiainen ja Mikael Wathén - ylivääpeliksi Jari Järvi - vääpeliksi Niko Huttunen - ylikersanteiksi Soini Hyttinen ja Nikolai Ylirotu - kersantiksi Juha Hokkanen - alikersantiksi Timo Tuomi Huomionosoitukset ja ansiomerkit Vuonna 2009 huomionosoituksia ja ansoimerkkejä ansioituneille killan jäsenille Vääpelikilla ry:n esityksistä on myönnetty seuraavati: Reserviläisliitto ry:n hopeinen ansiomitali (HAM) - Hannu Hämäläinen (Uusimaa)

12 12 Reserviläisliitto ry pronsinen ansiomitalai (PAM) - Jyrki Aikkola Maanpuolustusmitali, soljen kera (Mp-mitali) - Erkki Joukainen - Markku Nieminen Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n 2. luokan ansiomerkki (am 2) - Ari Hautala - Timo Hietala - Hannu Hämäläinen (Uusimaa) - Terhi Latva-Käyrä Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n 3. luokan ansiomerkki (am 3) - Jari Järvi (Etelä-Häme) - Herman Ljungberg, tilintarkastaja - Marko Silvander (Varsinais-Suomi) - Marko Sipura (Päijät-Häme) Vuoden Vääpeli Vuoden Vääpeli-kunniamainita on perustettu vuonna Kunniamainintaan liittyy kiertopokaali, jota pidetään vuoden hallussa sekä kunniakirja. - Juha Parkkonen Vääpelikiltaristi Ansiomerkkinä Vääpelikiltaristi perustettiin vuonna 2005 Vääpelikilta ry:n omaksi ja omien jäsenistön palkitsemiseksi. Vuonna 2009 Vääpelikiltaristejä myönnettiin seuraaville ansioituneille jäsenille: - Ari Hautala n:o 21 - Lassi Paavonkallio n:o 22 Vääpelikilta ry:n pöytästandaari Vääpelikilta ry:n pöytästandaari on perustettu vuonna Vääpelikilta ry:n pöytästandaareja vuonna 2009 on myönnetty seuraavasti: - Antti-Jussi Väinölä, majuri - Soini Hyttinen, 50 v - Harri Kaijansinkko, 50 v - Juha Parkkonen, pj - Timo Syrjänotko, pj - HÄMR JP / AUK - HÄMR JP / Lääkintäkoulun lääkintäaliupseerikurssi, kurssi päättyi

13 13 Vääpelikilta ry:n lippu Vääpelikillan lippu on perustettu 2006, jolloin myös lippu vihittiin ja siunattiin käyttöön. Vuonna 2009 lippuvääpelinä on edelleen toiminut Teijo Junnola Juhani Keto-oja, perinnejaoksen johtaja TALOUS Lassi Paavonkallio Killan talous on vakaalla pohjalla ja taloudellinen kehitys on ollut varsin tyydyttävä. Hyvään tulokseen ovat vaikuttaneet monet eri asiat yhdessä. On ollut muonitusta, merkkien myyntiä sekä killan omien tuotteiden markkinointia. Olemme myös saaneet piirin tukea. Lassi Paavonkallio, rahastonhoitaja JÄSENKIRJE Vääpelikillan jäsenkirje on osoittautunut uudistuneessa muodossaan varsin suosituksi yhteydenpitovälineeksi. Kuluneena vuotena niitä ilmestyi kolme numeroa. Pysyimme hyvin suunnitellussa ilmestymismäärässä, joksi olimme arvioineet 3-4 kappaletta vuodessa. VÄÄPELIKILTALAISET HUOLLON TÖISSÄ Soini Hyttinen MPK järjesti ampujille lisäkurssi Padasjoella Kurssin huollosta vastasi Soini Hyttinen, apunaan kiltalaiset Erkki Hollmén ja Timo Kivinen. Timo Kyyhkynen oli mukana kouluttajana. Soini Hyttinen, muonitusryhmän jäsen TUTUSTUMISKÄYNTI Joukko killan jäseniä ja muita reservin aktiiveja kävi tutustumassa Vuosaaren satamaan Aihe oli kiinnostava ja juttua olisi riittänyt pitemmäksikin aikaa. Mukana oli henkilöit monista eri yhdistyksistä. Kokonaisvahvuus oli 28 henkilöä.

14 14 Panoraamakuva satamasta. Kuva Anders Åsten Näkymä sataman komentosillalta VIERAILEVIA LUENNOITSIJOITA Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Ennen varsinaista kokousta Kaartin Jääkärirykmentissä huoltopalvelualan koulutuksesta vastaava vääpeli Jyrki Surkka piti omiin kokemuksiinsa perustuvan esitelmän huoltopalvelualan kehityksestä kansainvälisissä operaatioissa. Yli kahdenkymmenen vuoden aikana Libanonissa, Makedoniassa, Bosniassa ja Kosovossa palvellut Surkka toi selkeästi esiin mm. kansainvälisten huolintayritysten merkityksen korostumisen kansainvälisissä sotilasoperaatioissa.

15 15 Jyrki Surkka Kuva Juha Parkkonen Matti Ponteva Syyskokous pidettiin Tällä kertaa olimme saaneet esitelmän pitäjäksi lääkintäeversti Matti Pontevan. Eversti Ponteva esitteli puolustusvoimain vuonna 2000 valmistuneen koulutuspaketin Tulikaste, jonka toteuttamisessa hän oli toiminut asiantuntijana. Valitettavasti koulutuspakettiin kuuluva 36 minuuttia pitkää elokuvaa ei ollut mahdollista esittää tällä kertaa. Toivottavasti saamme uuden mahdollisuuden. Opetuselokuva voitti vuonna 2000 vuoden parhaan sotilaselokuvan palkinnon alan tärkeimmällä kansainvälisellä sotilasalan filmifestivaalilla Italian Braccianossa. KUVIA ILMAN SANOJA

16 16 MERKKIPÄIVÄ Killan perustajajäsen Soini Hyttinen täytti kesällä 50 vuotta. Killan jäsenet kävivät häntä onnittelemassa ja luovuttamassa killan lahjana standaarin ja kiltapaidan. Päivänsankaria onnittelemassa Teijo Junnola ja Niko Huttunen

17 17 VÄÄPELÖINTIÄ TOIMINTARAHASTON KARTUTTAMISEKSI Alkukesällä ( ) killan toimesta muonitettiin Espoonkruunu Oy:n toimintapäivän osanottajat Laajalahdessa. Timo Tuomi paistoi muutaman sata lättyä ja Soini Hyttinen vastasi muusta syötävästä tunnetulla taidollaan. Timo Tuomi Soini Hyttinen

VÄÄPELIKILTA RY. Toimintakertomus vuodelta. Verksamhetsberättelse

VÄÄPELIKILTA RY. Toimintakertomus vuodelta. Verksamhetsberättelse 1 VÄÄPELIKILTA RY Toimintakertomus vuodelta Verksamhetsberättelse 2010 2 KULUNUT VUOSI 2010 Vuosi 2010 oli lähes edellisen vuoden kaltainen, tasaista toimintaa ja aherrusta. Jäsenten lukumäärä pysyi suunnilleen

Lisätiedot

VÄÄPELIKILTA RY. Vuosi kääntyy kohti loppuaan ja katseet luodaan kohti tulevaa. PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS. Hyvät kiltaveljet ja sisaret

VÄÄPELIKILTA RY. Vuosi kääntyy kohti loppuaan ja katseet luodaan kohti tulevaa. PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS. Hyvät kiltaveljet ja sisaret VÄÄPELIKILTA VÄÄPELIKILTA RY Jäsenkirje 3/2009 PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät kiltaveljet ja sisaret Vuosi kääntyy kohti loppuaan ja katseet luodaan kohti tulevaa. Kulunut vuosi oli toiminnallisesti paljon

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 S I S Ä L T Ö TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 1. Aatteellinen toiminta 2. Kuntoliikunta- ja maastotoiminta 3. Ampuma- ja kilpailutoiminta 4. Muu toiminta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 4 3.4 Urheilutoiminta... 4

Lisätiedot

Vääpelikilta ry Toimintakertomus 2008

Vääpelikilta ry Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 2008 Sisällys Laadun ja kasvun vuosi 1 Hallinto 2 Yhteistyö ja edustukset 3 Jäsenet 4 Aatteellinen ja hengellinen työ 5 Koulutus 6 Ammunta ja liikunta 7 Veteraanit ja perinteet 8 Vierailut

Lisätiedot

SR ry. Jäsentiedote 1/2011

SR ry. Jäsentiedote 1/2011 Tervehdys, Sipoon ressu! SR ry Jäsentiedote 1/2011 Talvi on jo pitkällä ja kohta koittaa toiminnallinen kevät. Vuosi 2011 tuo yhdistyksemme toimintaan paljon uusia tuulia ja huikeita juttuja. Tähtihetki

Lisätiedot

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY.

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014. YLEISTÄ Vuosi 2014 on yhdistyksen 58. toimintavuosi. Jatketaan omalla valitulla

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN MAANPUOLUSTUKSEN TUKI RY www.pkreservi.fi 1 1. YLEISTÄ TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

SR ry. Jäsentiedote 2/2011

SR ry. Jäsentiedote 2/2011 Jäsentiedote 2/2011 Tervehdys, Sipoon ressu! Syksy on alkanut, niin myös aktiivinen reserviläistoiminta yhdistyksessämme. Tiedossa onkin paljon erilaista reserviläistoimintaa hyvässä porukassa. Tässä tiedotteessa

Lisätiedot

VÄÄPELIKILTA RY. Jäsenkirje 2/2009. Hyvät kiltaveljet ja sisaret

VÄÄPELIKILTA RY. Jäsenkirje 2/2009. Hyvät kiltaveljet ja sisaret VÄÄPELIKILTA VÄÄPELIKILTA RY Hyvät kiltaveljet ja sisaret Jäsenkirje 2/2009 Kevät on vaihtunut kesäksi ja kesäkin kallistuu syksyksi. Kulunut alkuvuosi oli täynnä toimintaa ja touhua. Tapahtumia on ollut

Lisätiedot

Lisäksi Reserviläisliitolla on ansioristi, josta on säädetty asetuksella 655/1982. Ansioristiä voidaan myöntää myös soljella.

Lisäksi Reserviläisliitolla on ansioristi, josta on säädetty asetuksella 655/1982. Ansioristiä voidaan myöntää myös soljella. RESERVILÄISLIITTO ry Helsinki, 1.3.2008 RESERVILÄISLIITON ANSIOMITALIEN SÄÄNNÖT Reserviläisliitto Reservin Aliupseerien Liitto ry:n ansiomitalijärjestelmä on perustettu vuonna 1980. Nämä mitalisäännöt,

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 KORPILAHDEN RESERVILÄISET RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 KORPILAHDEN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2018 KORPILAHDEN RESERVILÄISET RY Sisältö A. Toiminnan arvot ja toiminta-ajatus B. Toiminnan painopistealueet vuonna 2018 C. Toiminta vuonna 2018 1. Päätapahtumat ja toiminta vuonna

Lisätiedot

VÄÄPELIKILTA RY PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS. Jäsenkirje 3/2010. Hyvät kiltalaiset,

VÄÄPELIKILTA RY PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS. Jäsenkirje 3/2010. Hyvät kiltalaiset, VÄÄPELIKILTA VÄÄPELIKILTA RY Jäsenkirje 3/2010 PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät kiltalaiset, Vuosi lähenee loppuaan ja yhdistyksemme syyskokous on pidetty ja uusi puheenjohtaja sekä johtokunta valittu. Uusi

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2014

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2014 Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2014 Tuloslaskelma ja Tase KERAVAN RESERVILÄISET RY Toimintakertomus 2014 Kerava Yleistä Vuosi 2014 oli yhdistyksemme 56. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Tuloslaskelma ja Tase Yleistä Vuosi 2009 oli yhdistyksemme 51. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Jäsenkyselyn toteutus Reserviläisliiton jäsenkysely toteutettiin 19.-26.3. välisenä aikana webropol-kyselysovelluksella.

Lisätiedot

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008 SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli ry:n 17.toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 107 + 2 kannattajajäsentä. 21.9. järjestettiin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 5 3.4 Urheilutoiminta... 5

Lisätiedot

Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta Käsky 1 (5) Etelä-Savon Aluetoimisto MIKKELI MH21394 27.6.2011

Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta Käsky 1 (5) Etelä-Savon Aluetoimisto MIKKELI MH21394 27.6.2011 Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta Käsky 1 (5) 27.6.2011 ETELÄ-SAVON RESERVILÄISTEN RYNNÄKKÖKIVÄÄRIAMMUNTAKILPAILU 3.9.2011 1 JÄRJESTÄJÄ, KILPAILUAIKA JA -PAIKKA järjestää viiteasiakirjan mukaisesti Itä-

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri ry/varsinais-suomen Reserviläispiiri ry TOIMINTAOHJE

Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri ry/varsinais-suomen Reserviläispiiri ry TOIMINTAOHJE PALKITSEMISET JA HUOMIONOSOITUKSET 1. YLEISTÄ 2. HUOMIONOSOITUKSET 2.1 Yleistä Ohjeella määritetään muistamiseen ja palkitsemiseen liittyvät säännöt ja periaatteet Varsinais-Suomen Reserviupseeri- ja Varsinais-Suomen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

SR ry. Jäsentiedote 1/2010

SR ry. Jäsentiedote 1/2010 Tervehdys, Sipoon ressu! SR ry Jäsentiedote 1/2010 Kesä kolkuttelee jo ovilla. Kesällä ja etenkin syksyllä on tiedossa paljon erilaista reserviläistoimintaa hyvässä porukassa. Tässä tiedotteessa pieni

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2009

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2009 SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 YLEISTÄ Vuosi 2009 oli ry:n 19.toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 107 varsinaista jäsentä ja 2 kannattajajäsentä.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Varsinais-Suomen Reserviläispiirin toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Toimintasuunnitelma Varsinais-Suomen Reserviläispiirin toimintasuunnitelma vuodelle 2018 Varsinais-Suomen Reserviläispiirin toimintasuunnitelma vuodelle 2018 Varsinais-Suomen Reserviläispiirin toimintasuunnitelma 2018 Vuoden painopistealueet ovat Reserviläisliiton linjausten mukaisesti: 1.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2016 Yleistä Vuosi 2016 oli pelastusliiton 87. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

VÄÄPELIKILTA RY PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS. Jäsenkirje 2/2010

VÄÄPELIKILTA RY PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS. Jäsenkirje 2/2010 VÄÄPELIKILTA VÄÄPELIKILTA RY Jäsenkirje 2/2010 PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS HYVÄT KILTALAISET, runsasluminen mutta vesiarvoltaan vähäinen talvi on takana ja kesä on saapunut. Kevään toiminta on ollut vilkasta.

Lisätiedot

ITÄ-HELSINGIN RESERVIUPSEERIT R.Y.

ITÄ-HELSINGIN RESERVIUPSEERIT R.Y. ITÄ-HELSINGIN RESERVIUPSEERIT R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1. YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMINNANTARKASTAJAT VUONNA 2014 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Perinnetoimikunta Perinnetoimikunta

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2015 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2015... 3

Lisätiedot

Kiltauutiset 1 / 2012

Kiltauutiset 1 / 2012 Kiltauutiset 1 / 2012 Kuva: Amanda Virtanen 1 Hei kiltaveljet ja -sisaret Vauhdikas vuosi 2011 on saatu päätökseen ja vähintään yhtä vauhdikas vuosi 2012 on alkanut. Toivottavasti kaikki ovat jo unohtaneet

Lisätiedot

PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue...3 2 Tarkoitus ja toiminta...3 3 Lahjoitukset...3 4 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2010 Yleistä Vuosi 2010 oli yhdistyksemme 52. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2016 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2016... 3

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Taas on vuosi vaihtunut. Yhdistys piti syyskokouksensa ilman suurempia

Lisätiedot

KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ

KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ RESERVILÄISLIITTO ON AVOIN KAIKILLE Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, johon kuuluu lähes 40.000 suomalaista. Joukossa on sekä miehiä että naisia.

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa.

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. 2 (7) Yleistä Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. Lisäksi hallituksen tavoitteena oli kehittää yhdistystoimintaa

Lisätiedot

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ 1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ SF-Caravan Ydin-Häme ry on perustettu Tuusulassa 19.11.2011 Kantele Caravan nimellä. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Ylä-Savon Veteraaniopettajatoiminta

Ylä-Savon Veteraaniopettajatoiminta Ylä-Savon Veteraaniopettajatoiminta Toiminta alkoi 25. 3. 1997. Jo perustamistilaisuudessa yhdistyksen nimestä keskusteltaessa tuli esille se, että perustettava yhdistys aloittaisi toimintansa alueellisena

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

VÄÄPELIKILTA RY TAHTOA LÖYTYY, ENTÄ TAITOA? Halut ne on hiirelläkin. Maanpuolustustahtoa toiminnasta. Jäsenkirje 1/2008

VÄÄPELIKILTA RY TAHTOA LÖYTYY, ENTÄ TAITOA? Halut ne on hiirelläkin. Maanpuolustustahtoa toiminnasta. Jäsenkirje 1/2008 VÄÄPELIKILTA VÄÄPELIKILTA RY Jäsenkirje 1/2008 TAHTOA LÖYTYY, ENTÄ TAITOA? Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS) julkaisi joulukuussa uusimman mittauksen, joka osoittaa suomalaisten maanpuolustustahdon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Jäsenkirje 1/2009. Ensimmäinen suurempi tapahtuma tulee olemaan henkilökohtainen yhteydenotto jokaiseen jäseneen johtokunnan taholta.

Jäsenkirje 1/2009. Ensimmäinen suurempi tapahtuma tulee olemaan henkilökohtainen yhteydenotto jokaiseen jäseneen johtokunnan taholta. VÄÄPELIKILTA VÄÄPELIKILTA RY Jäsenkirje 1/2009 UUSI PUHEENJOHTAJA Uusi puheenjohtaja on aina kovan paikan edessä aloittaessaan työsarkaansa kaikissa yhdistyksissä. Erikoisesti tämä korostuu meidän Vääpelikilta

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisältö 1 Toiminnan perusteet... 3 1.1 Toiminta-ajatus... 3 1.2 Toiminnan arvot... 3 1.3 Keskeiset tehtävät... 3 2 Tavoitteet vuodelle 2016...

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

Lasten ja vapaaehtoistoimijoiden tapaturma- ja vastuuvakuutuksen voimassaolon varmistaminen ks. Yhdistysnetti

Lasten ja vapaaehtoistoimijoiden tapaturma- ja vastuuvakuutuksen voimassaolon varmistaminen ks. Yhdistysnetti MLL:n paikallisyhdistyksen hallinnon vuosikello (Lähde: MLL /Yhdistysnetti) TAMMIKUU Yhdistyksen hallituksen järjestäytymiskokous Varan, sihteerin, rahastonhoitajan, jäsenvastaavan ja muiden vastuuhenkilöiden

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017 Seinäjoki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 Yleistä Kerhon tehtävänä on maanpuolustustahdon ja taitojen ylläpitäminen ja niiden kohottaminen, turvallisuuspoliittisen tiedon jakaminen, fyysisen kunnon

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Temmeksen kyläyhdistys ry. Toimintakertomus 2013

Temmeksen kyläyhdistys ry. Toimintakertomus 2013 Temmeksen kyläyhdistys ry Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Sivu 2(8) Yleistä Temmeksen kyläyhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueensa asukkaiden asumisolosuhteisiin, - ympäristöön, -viihtyvyyteen

Lisätiedot

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Virallinen toiminta... 2 2.1. Yhdistyksen kokoukset... 2 2.2. Tietotekniikan

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

Kiltauutiset 2/2016. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Kiltauutiset 2/2016. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kiltauutiset 2/2016 Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Puheenjohtajalta Arvon jäsenet Kesä on ovella. Väki lähtee mökeille tai matkoille viettämään lomiaan tai vapaitaan. Toivottavasti emme unohda kuitenkaan

Lisätiedot

TURUN KEMISTIKERHO RY

TURUN KEMISTIKERHO RY TURUN KEMISTIKERHO RY Vuosikertomus 2011 Yleistä Turun Kemistikerho ry on Turun alueella asuvien Suomalaisten Kemistien Seuran (SKS) jäsenten välinen yhdistys, joka emoseuransa tavoin pyrkii edistämään

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014

TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014 TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014 Toiminta Hallitus Suomen Saksanpystykorva harrastaja Sapy ry:n tarkoituksena on tehdä eri saksanpystykorvia ja eri harrastusmuotoja tunnetuksi, tuoda rotujen harrastajat yhteen,

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

Tapiolan Reserviupseerit r.y:n

Tapiolan Reserviupseerit r.y:n Tapiolan Reserviupseerit r.y. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Sivu 1 ( 5 ) Tapiolan Reserviupseerit r.y:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Tapiolan Reserviupseerit ry, josta myöhemmin käytetään sanaa

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Heidi Honkamaa Risto Sinkko Kadettikunnan syyskokous 24.10.2015 Toteutus Webropol-kysely toteutettiin aikavälillä 17.09-30.09.2015 Kysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen tehtävänä on: - toimita jäsenten yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen tehtävänä on: - toimita jäsenten yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien 1/6 Hämeenlinnan Reserviläiset Aliupseerit ry Yhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Reserviläiset Aliupseerit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki.

Lisätiedot

Kiltauutiset 4/2013. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Kiltauutiset 4/2013. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kiltauutiset 4/2013 Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kaartin Jääkärirykmentin Kilta KUTSU Arvoisat Kiltaveljet ja -sisaret Kaartin Jääkärirykmentin Killan perinteinen Itsenäisyyspäivän kahvitilaisuus pidetään

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Ruoveden metsästysseurassa oli vuoden lopussa 109 varsinaista maksanutta jäsentä, joista 13 oli vapaajäsentä. Johtokunnan puheenjohtajana toimi Juhani Sillanpää varapuheenjohtajana

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2015

Toimintakertomus 2015 Tapahtui vuonna 2015 12.1. Johtokunnan kokous Salmissa 15.1. Pirkanmaan aluetoimiston tiedotustilaisuus Tampereella - Jari Jännetyinen yhdistyksen edustajana 2.2. Kevätkokouskutsu tekstiviestinä 9.2. Vanhankirjallisuuden

Lisätiedot

VÄÄPELIKILTA RY PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS. Hyvät Vääpelikilta ry:n jäsenet,

VÄÄPELIKILTA RY PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS. Hyvät Vääpelikilta ry:n jäsenet, VÄÄPELIKILTA VÄÄPELIKILTA RY Jäsenkirje 1/2011 PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Vääpelikilta ry:n jäsenet, Pitkä ja luminen talvi on takana ja melkein kesäkin. Ensimmäinen reilut puoli vuotta puheenjohtajana

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Toimintakertomus Alajärven Yrittäjät Ry

Toimintakertomus Alajärven Yrittäjät Ry Toimintakertomus 2016 Alajärven Yrittäjät Ry Yleistä Alajärven Yrittäjät on kaupungissa toimivien yritysten ja yrittäjien etujärjestö, joka valvoo yrittäjien ja yritysten toiminnallisia ja taloudellisia

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2006

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2006 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2007 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puh. (09) 680 401 24.1.2007 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

Rovaniemen Reserviläiset ry www.reservilaisliitto.fi /rovaniemenreservilaiset

Rovaniemen Reserviläiset ry www.reservilaisliitto.fi /rovaniemenreservilaiset TOIMINTAKERTOMUS Rovaniemen Reserviläiset ry www.reservilaisliitto.fi /rovaniemenreservilaiset Toimintakertomus 1.1.2013 31.12.2013 Yhdistys on katsottu toimineen epävirallisesti jo vuodesta 1935 lähtien.

Lisätiedot

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK Isänmaallisuus Vapaaehtoisuus Osaaminen Kuva Joonas Pehkonen Maanpuolustuskoulutusyhdistys Perustettiin vuonna 1993 valtakunnalliseksi organisaatioksi, joka kouluttaa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1998

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1998 JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY Hallitus Jyväskylä 13.3.1999 1(4) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1998 1. Yleistä 2. Yhdistyksen hallinto Vuosi 1998 oli Jyväskylän Reserviupseerit ry:n (vuoteen 1966 saakka Jyväskylän

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011 Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry Vuosikertomus 2010 Yleistä Toiminnan tarkoitus Tukea yhdessä Lihastautiliiton kanssa neuromuskulaarisia tauteja sairastavien ja

Lisätiedot

Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 28.10.2014 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 28.10.2014 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1(6) Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 28.10.2014 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 58. toimintavuosi on Reserviläisliitto

Lisätiedot

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2013

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2013 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2013 Vuosi 2013 Vuosi 2013 oli yhdistyksen 76. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia, yritysvierailuja ja virkistystilaisuuksia.

Lisätiedot