IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa."

Transkriptio

1 Vain uusi itsenäinen myyntiedustaja voi täyttää tämän sopimuksen. 1. Tämän Sopimuksen solmiminen Itsenäisen Edustajan ("IE") ja ACN Communications Finland Oy:n välille riippuu siitä, hyväksyykö ACN hakemuslomakkeen. Hakemuslomake voidaan tehdä joko paperikappaleena, jolloin IE allekirjoittaa ja palauttaa lomakkeen ACN:lle, tai, mikäli käytettävissä, se voidaan tehdä ACN:n online-hakemuksella, joka täytetään ja lähetetään sähköisesti ACN:lle noudattaen kulloinkin voimassa olevaa ACN:n Step by Step' online-opasta. Tämän Sopimuksen sopimuskausi alkaa Voimaantulopäivänä. IE voi ennen aloituskauden umpeutumista uusia Sopimuksen 12 lisäkuukaudeksi täyttämällä ja palauttamalla uudistamishakemuksen sekä siihen liittyvän uudistamismaksun. Vuotuinen uusintahakemus on saatavana ACN:n Viestintäjärjestelmän kautta. "ACN:n Viestintäjärjestelmä" tarkoittaa mitä tahansa ACN:n kulloinkin IE:lleen viestittämiseen käyttämää viestintäkeinoa, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, ACN:n intranet, jonka IE:t tuntevat nimellä "MyACN", sähköposti, puhelin, faksi, uutiskirje ja/tai kirje. "Voimaantulopäivä" tarkoittaa päivää, jona ACN on hyväksynyt IE:n hakemuksen ACN:n itsenäiseksi edustajaksi tulemisesta rekisteröimällä hakemuksen ACN:n järjestelmiin, ja siten päivää, jona IE:n ja ACN:n välinen sopimussuhde alkaa. "Sopimuskausi" tarkoittaa tämän Sopimuksen voimassaoloaikaa, joka alkaa aloituskauden osalta Voimaantulopäivänä ja päättyy 12 kuukauden kuluttua Team Trainer -aloitusmaksun maksupäivästä tai minkä tahansa peräkkäisen 12 kuukauden jakson kuluttua, jos IE on uudistanut Sopimuksen Sopimusehtojen mukaisesti. IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa. 2. IE maksaa kaikki ACN:ltä ostetut tuotteet, materiaalit ja palvelut eräpäivään mennessä, ja maksun myöhästyessä ACN saattaa vähentää maksamatta olevat velat IE:lle palkkiojärjestelmän mukaisesti kertyneistä varoista. 3. IE on vastuussa omasta liikeyrityksestään, eikä ole ACN:n yrityskumppani, laillinen edustaja tai työntekijä tai osapuoli, jonka kanssa ACN harjoittaa tai hoitaa liiketoimintaa. IE ei väitä millään tavalla olevansa ACN:n yrityskumppani, edustaja tai työntekijä tai osapuoli, jonka kanssa ACN harjoittaa tai hoitaa liiketoimintaa, eikä häntä pidetä työntekijänä lainsäädännön tai verotuksen kannalta. ACN ei ole vastuussa mistään millä tahansa tavalla IE:lle koituneista veloista tai sitoumuksista riippumatta siitä, ovatko kyseiset velat koituneet tämän Sopimuksen voimassaolon aikana. 4. Itsenäiseksi edustajaksi tuleminen ei edellytä muita ostoja tai sijoituksia kuin Team Trainer -aloitusmaksun maksamisen (vastineeksi edustaja saa Team Trainer - aloituspaketin, johon sisältyy Team Trainer -paketti). 5. IE tiedostaa, ettei mikään valtion virasto tai muu sääntelyviranomainen arvioi, kannata tai muuten hyväksy minkään markkinointiyrityksen kauppajärjestelmiä, sopimuksia, tuotteita, jäsenyyttä tai palkkiojärjestelmää.

2 6. IE saa peruuttaa tämän Sopimuksen ACN:lle lähetetyllä kirjallisella ilmoituksella 14 päivän kuluessa tämän Sopimuksen solmimisesta ja: a. IE saa vaatia ACN:ää hyvittämään IE:lle 14 päivän kuluessa kaikki rahat, jotka IE on maksanut ACN:lle b. IE saa palauttaa ACN:n hyvitettäväksi 21 päivän kuluessa irtisanomispäivästä kaikki tavarat, jotka IE on ostanut ACN:n tarjoaman mahdollisuuden yhteydessä ja joita ei ole myyty, sillä ehdolla, että mikäli tavaroiden arvo on laskenut IE:n hallussa olon aikana IE:n toiminnasta tai laiminlyönnistä johtuen ACN:llä on oikeus vähentää IE:lle hyvitettävistä varoista tavaroiden arvon vähennystä vastaava määrä, sekä c. IE saa perua kaikki palvelut, jotka IE on tilannut kyseisten 14 päivän aikana, ja hänelle palautetaan kaikki sellaisista palveluista maksetut rahat sillä ehdolla, että sellaisia palveluja ei ole vielä toimitettu IE:lle. 7. Kaikkien hyvitettävien rahojen palauttamiseksi kohdan 6 mukaisesti IE:n täytyy palauttaa tavarat (ja soveltuvin osin Team Trainer -paketti sekä kaikki muut hänen ostamansa myynninedistämis- tai koulutusmateriaalit) ACN:lle 21 päivän kuluessa irtisanomispäivästä, jolloin ACN maksaa näihin liittyvät rahat takaisin. 8. IE saa irtisanoa tämän Sopimuksen milloin tahansa antamalla kirjallisen irtisanomisilmoituksen ACN:lle 14 päivää etukäteen. Myös ACN saa irtisanoa tämän Sopimuksen välittömästi yksinomaisen harkintansa mukaan minkä tahansa tämän Sopimuksen määräyksen rikkomisen tai ehtojen loukkaamisen vuoksi, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, Team Trainer -aloitusmaksun, vuotuisen uudistamismaksun tai muun soveltuvan maksun suorittamatta jättämisen vuoksi, veroviranomaisille tehtävien tarvittavien rekisteröintien todistamisen laiminlyönnin vuoksi sekä muuten ilman erillistä syytä. Sellainen sopimuksen irtisanominen saatetaan suorittaa Toimintaehdoissa esitettyjen määräysten mukaisesti. a) Mikäli ACN irtisanoo Sopimuksen jostain muusta syystä kuin IE:n tekemän sopimusehtojen rikkomisen ja/tai loukkaamisen vuoksi, IE:lle annetaan irtisanomisesta kirjallinen ilmoitus kolme (3) kuukautta ennakkoon. 9. Mikäli toinen osapuolista irtisanoo Sopimuksen voi IE palauttaa ACN:lle kaikki hankkimansa materiaalit (mukaan lukien koulutus- ja markkinointimateriaalit sekä ohjekirjat), jotka IE on hankkinut yhden vuoden aikana ennen irtisanomista, jolloin ACN korvaa 90 % IE:n niistä maksamasta hinnasta (sis. ALV:n) vähentäen summasta: a.) kaikki myyntipalkkiot, bonukset ja muut IE:n palautettujen tavaroiden osalta saamat etuisuudet; b) kaikki IE:n mistä tahansa syystä ACN:lle maksettavat summat; c.) sillä ehdolla, että: i) IE ei ole ostanut tai hankkinut sellaisia tavaroita tätä Sopimusta loukaten; ii) IE palauttaa sellaiset tavarat ACN:lle käyttämättöminä jälleenmyyntikelpoisessa kunnossa.

3 10. Tämän Sopimuksen irtisanomisen tapahduttua kohdan 9 mukaisesti IE:n täytyy tavaroista maksettujen rahojen hyvittämiseksi toimittaa tavarat ACN:lle 21 päivän kuluessa irtisanomisesta. Ostohinta maksetaan IE:lle sitten, kun ACN on vastaanottanut tavarat, tai välittömästi, jos tavarat ovat jo ACN:n hallussa. 11. Jos tämä Sopimus jostain syystä irtisanotaan, IE:llä on oikeus vapautua kaikista tulevista ACN:ään kohdistuvista sopimusvastuista tämän kauppajärjestelmän osalta, paitsi: a.) sitoumuksista, jotka liittyvät IE:lle suoritettuihin maksuihin sopimuksista, joita IE on tehnyt ACN:n puolesta (jos sellaisia on); b.) sitoumuksista maksaa ACN:n IE:lle jo toimittamien tavaroiden tai palvelujen hinta, mikäli IE ei ole palauttanut kyseisiä tavaroita ACN:lle kohtien 6 ja 9 mukaisesti, sekä c.) kohtien 30 ja 33 määräyksistä, jotka liittyvät ACN:n liiketoiminnan kanssa kilpailuun ja luottamuksellisiin tietoihin tämän sopimuksen irtisanomisen jälkeen siinä määrin, kuin ne pysyvät voimassa irtisanomispäivän jälkeen. d.) ACN:lle ja/tai palvelujen tarjoajille aiheutuneista vahingoista Jos Sopimus on irtisanottu muista syistä kuin i.) IE:n antamasta irtisanomisilmoituksesta; ii.) Sopimusehtojen tai Toimintaehtojen loukkaamisesta; tai iii.) jostain IE:aan liittyvästä syystä, ACN saattaa maksaa IE:lle itse määrittämänsä korvauksen. Korvaus lasketaan ja maksetaan ACN:n yksityiskohtaisesti määrittelemällä tavalla ja sen enimmäissumma vastaa puolta Sopimuksen irtisanomista edeltävien tai seuraavien 0 6 kuukauden aikana arvioiduista tai toteutuneista myyntipalkkioista. Sopimuksen irtisanomisen yhteydessä tai sen jälkeen IE:lla ei ole oikeutta mihinkään muuhun hyvitykseen, palkkioon, korvaukseen tai muuhun maksuun kuin tässä sopimuksessa nimenomaisesti sovittuihin (kohdissa 6 11) eikä ACN:llä ole tämän sopimuksen perusteella mitään muita maksuvelvoitteita (hyvityksinä, korvauksina, myyntipalkkioina, palkkioina tai muina maksuina) IE:aa kohtaan. Nämä ehdot pysyvät voimassa Sopimuksen irtisanomisen jälkeenkin. 12. Tämä Sopimus uusitaan hiljaisesti peräkkäisiksi vuoden mittaisiksi kausiksi, ellei IE anna irtisanomisilmoitusta 14 päivää ennen vuosipäivää tai mikäli ACN irtisanoo Sopimuksen, siitä ilmoitetaan ennakkoon asianmukaisesti kohdassa 8.a. mainittua aikaa noudattaen. Tämän irtisanomislausekkeen mukainen irtisanomisilmoitus voidaan lähettää postitse osapuolten rekisteröityihin osoitteisiin tai johonkin muuhun osapuolen ilmoittamaan osoitteeseen ja irtisanomisaika alkaa lähetyspäivästä tai irtisanomisilmoitus voidaan lähettää sähköpostitse toisen osapuolen sähköpostiosoitteeseen. 13. ACN:n vuotuinen uudistamismaksu tulee maksaa ensimmäisenä vuosipäivänä ja sen jälkeen vuosittain. Tämä hallinnointimaksu peritään ACN:n tarjoamista palveluista, joihin sisältyvät muun muassa, mutta ei niihin rajoittuen, pääkonttorin tukipalvelut, ACN:n viestintäjärjestelmä, henkilökohtaisten asiakkaiden valvonta, alalinjan edustajien valvonta ja tilipalvelut. ACN:n tulee saada vuotuinen

4 uudistamismaksu viimeistään vuosipäivänä tai muuten IE:n asema raukeaa, mistä seuraa tulevien bonusten, myyntipalkkioiden tai muiden ACN:ltä saatavien maksujen menettäminen. Kunkin IE:lle suoritettavan maksun käsittelystä peritään erillinen 2,25 euron (+ALV) maksu. Tämän maksun määrää saatetaan tarkistaa ajoittain, mistä IE:lle ilmoitetaan ACN:n viestintäjärjestelmän avulla. IE suostuu täten siihen, että sellainen summa voidaan vähentää milloin tahansa hänelle tulevista maksuista. 14. Tällä Sopimuksella myönnetään IE:lle rajoitettu ja yksinoikeudeton luvpa mainostaa ja myydä ACN:n tuotteita ja palveluja ACN:n ajoittain määrittelemien ehtojen mukaisesti. Myydessään tai mainostaessaan ACN:n tuotteita tai palveluja IE toimii laillisesti, eettisesti ja moraalisesti moitteettomasti eikä anna vääriä tai harhaanjohtavia lausuntoja ACN:n ja IE:n välisestä suhteesta sekä tuotteista tai palveluista. 15. IE pitää täsmällistä kirjanpitoa eikä ryhdy tai osallistu harhaanjohtavaan, petolliseen tai epäeettiseen toimintaan. IE noudattaa kaikkia ACN:n markkinoimien tuotteiden ja palvelujen myyntiä tai mainontaa säänteleviä lakeja, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kaikkia IE:n tämän Sopimuksen mukaisen liiketoiminnan edellyttämiä lupia ja lisenssejä. ACN pitää IE:n puolesta riittävästi kirjaa kaikista ACN:n IE:lle toimittamista tavaroista tai palveluista, jotka lankeavat IE:n maksettaviksi. Tämä kirjanpito voi olla muodoltaan eritelty tilauslomake, lasku tai kuitti. ACN pitää myös IE:n puolesta riittävää kirjaa kaikista IE:n asiakkaille menestyksekkäästi mainostamista tuotteista ja palveluista ja IE suostuu siihen, että ACN toteuttaa itselaskutusmenettelyn IE:lle tehtävien maksujen osalta. 16. IE suostuu ilmoittautumaan Kaupparekisteriin yksityiseksi elinkeinonharjoittajaksi tai yhtiöksi sekä veroviranomaisille ennakkoperintää ja tarvittaessa ALV:a varten. IE on velvollinen esittämään ACN:lle rekisteritodistuksen joko IE:n hakemusmenettelyn aikana tai, jos IE:n hakemusmenettely on jo suoritettu, välittömästi sen jälkeen tai milloin tahansa ACN:n pyynnöstä ja joka tapauksessa ennen kuin IE:lle maksetaan mitään palkkioita. Kaupparekisteriin ja veroviranomaisille tehtävien rekisteröintien tulee säilyä voimassa, ja kaikki rekisteritilanteen muutokset tulee tiedottaa ja varmentaa ACN:lle. Todistus rekisteröitymisestä (ja kaikki muut varmennukset) voidaan suorittaa joko lähettämällä tuloste rekisterisivuston kuvankaappauksesta, jäljennös rekisteriotteesta tai jollain muulla ACN:n määräämällä tavalla, joka on tiedotettu ACN:n viestintäjärjestelmässä. Jos Kaupparekisteriin ei ilmoittauduta tai rekisteritodistusta ei esitetä, ACN saattaa kieltäytyä käsittelemästä IE:n hakemuksen, ja mikäli IE:n hakemus on jo käsitelty, ACN käyttää oikeuttaan pidättää IE:lle maksettavaksi tulevat palkkiot, kunnes ACN on saanut kyseisen rekisteritodistuksen. Jos IE ei täytä tätä velvoitetta, sitä pidetään tämän Sopimuksen olennaisena rikkomisena ja irtisanomisperusteena, kuten Sopimuksen kohdassa 8 on mainittu. IE ymmärtää ja sitoutuu siihen, että mikäli ACN irtisanoo tämän Sopimuksen, IE menettää kaikki oikeutensa palkkioihin. 17. ACN ei ole velvollinen korvaamaan missään olosuhteissa mitään vahinkoja tai minkäänlaisia menetyksiä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, epäsuorat, erityiset, rangaistusluonteiset, korvaavat tai välilliset vahingot, tappiot tai voitot, joita voi johtua mistä tahansa syystä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, ACN:n ja/tai sen tavaroiden ja tuotteiden toimittajien tekemästä takuun rikkomisesta, viivästyksestä, toimenpiteestä, erehdyksestä tai epähuomiosta tai ACN:n ja/tai sen tavaroiden ja tuotteiden toimittajien tekemän tuotteen tai palvelun lakkauttamisen tai

5 muuttamisen perusteella. ACN:n ja/tai sen tavaroiden ja tuotteiden toimittajien velvollisuudet rajoittuvat kohtuullisiin toimiin ryhtymiseen asiakastilausten käsittelemiseksi pyydettyjen palvelujen vastaanottamisen ja hyväksynnän osalta. 18. IE sitoutuu, että ACN pidättää itsellään nimenomaisesti kaikki yhtiön nimeä, logoa, tavaramerkkejä, palvelumerkkejä ja tekijänoikeusmateriaalia ("Yksinoikeusomaisuus") koskevat omistusoikeudet. IE:lle myönnetään yksinoikeudeton lisenssi käyttää tämän Sopimuskauden aikana ACN:n Yksinoikeusomaisuutta täsmällisesti tämän Sopimuksen mukaisesti. IE ei käytä ACN:n Yksinoikeusomaisuutta millään tavalla paitsi siten, kuin ACN on kirjallisesti sallinut tai ACN:n toimittamassa, suunnittelemassa tai julkaisemassa mainonta- tai myynninedistysmateriaalissa ilmoitetaan. IE ei saa valokopioida tai jäljentää mitään ACN:n toimittamia tai ACN:ltä ostamiansa materiaaleja ilman ACN:n myöntämää kirjallista lupaa ja Yksinoikeusomaisuuden luvaton käyttö on laitonta ja muodostaa ACN.lle perusteen tämän Sopimuksen irtisanomiseen. 19. IE on henkilökohtaisesti vastuussa kaikista lakisääteisistä veroista tai maksuista, kuten tuloverosta, ennakkoperinnästä, muista soveltuvista maksuvelvoitteista ja vakuutusmaksuista, sikäli kuin ne soveltuvat, ja tarvittaessa myynnistä ja myyntipalkkioista perittävän ALV:n maksamisesta. IE pitää asiallista kirjanpitoa tarpeen mukaan sellaisten verojen tai tullien asianmukaisen arvioinnin ja maksun varmistamiseksi. IE sitoutuu ilmoittautumaan verohallinnolle henkilökohtaisesti ALVvelvolliseksi viimeistään heti kun ilmoittautumisen rajaehdot saavutetaan. Jos ALVvelvolliseksi ilmoittautunut IE poistetaan ALV-rekisteristä vapaaehtoisesti tai jostain myystä syystä, hänen tulee ilmoittaa rekisteristä poistamisesta ACN:lle kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa rekisteristä poistosta. Jos IE ilmoittautuu ALVrekisteriin, IE sitoutuu toimittamaan ACN:lle jäljennöksen ALVrekisteritodistuksestaan ja lähettämään ACN:lle ALV-laskun kaikesta ALV:sta, joka saatetaan periä ACN:n IE:lle maksamista rahoista. Jos ACN on velvollinen suorittamaan veroviranomaisille ALV-maksun, joka johtuu siitä, että IE ei ole ilmoittanut ACN:lle ALV-rekisteristä poistamisestaan, niin IE tunnustaa ja sitoutuu siihen, että ACN:llä on oikeus periä häneltä sellainen ALV-summa vähentämällä se IE:n ACN-tililtä tai jollain muulla kulloinkin ACN:n käytettävissä olevalla keinolla. 20. IE on vapaa valitsemaan omat toimintakeinonsa, -menetelmänsä ja -tapansa sekä tämän Sopimuksen alaisen toiminnan työpaikan ja työtunnit, jotka riippuvat ainoastaan tämän Sopimuksen ehdoista sekä Toimintaehdoista. 21. IE saa sponsoroida muita itsenäisiä edustajia, jotka lähettävät ACN:lle allekirjoittamansa hakemuksen ACN:n itsenäiseksi edustajaksi tulemisesta. Äskettäin sponsoroitava itsenäinen edustaja saa myös lähettää hakemuksen onlinehakemusprosessilla, jos se on käytettävissä. IE on velvollinen valvomaan ja tukemaan oman alalinjansa muita itsenäisiä edustajia ja suostuu ylläpitämään säännöllistä viestintää sellaisten alalinjan itsenäisten edustajien tukemiseksi sanallisilla ja kirjallisilla viesteillä. 22. IE käyttää ainoastaan ACN:n tuottamia painomateriaaleja edustaessaan ACN:ää, muita edustajia kouluttaessaan ja/tai tuotteita tai palveluja esitellessään. Väitteitä, lausuntoja, paljastuksia, vakuutuksia tai takuita, joita ei ole painettu ACN:n painomateriaaleihin, ei tehdä niin tuotteita tai palveluja myytäessä kuin mahdollisia uusia edustajia värvättäessäkään. Kaikkia myynninedistämiseen käytettäviä

6 lisämateriaaleja saa käyttää vain poikkeusoloissa ja niiden täytyy olla ACN:n kirjallisesti hyväksymiä ennen käyttöä. IE noudattaa kaikkia ACN:n antamia ohjeita. 23. IE:n ei tarvitse ostaa ACN:ltä mitään tuotteita tai palveluja. Jos IE ostaa ACN:ltä jotain tuotteita tai palveluja, IE maksaa sellaisista tuotteista tai palveluista ACN:n liiketoiminnan asiakasehtojen mukaisesti ja jos IE ei maksa tuotteista tai palveluista kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa eräpäivästä, ACN:llä on oikeus irtisanoa tämä Sopimus. 24. IE saa hankkia niin monta henkilökohtaista asiakasta kuin haluaa. IE saa kustakin hankkimastaan henkilökohtaisesta asiakkaasta myyntipalkkion, joka perustuu IE:n henkilökohtaisten asiakkaiden käyttömaksuihin palkkiojärjestelmän mukaisesti. Kaikki muut IE:n saamat maksut perustuvat tiettyjen pätevyysehtojen täyttymiseen, mikä on selostettu palkkiojärjestelmässä. Myyntipalkkion saamisen edellytyksenä on se, että IE keskittyy ensisijaisesti palvelujen ja tuotteiden myyntiin sellaisille asiakkaille, jotka eivät osallistu ACN:n kauppajärjestelmään. ACN voi tarkistaa myynninedistystuotteista ja neuvotelluista hinnoista maksettavien myyntipalkkioittensa suuruutta. 25. IE tiedostaa, että hänelle ei taata mitään tuloja eikä mitään voittoja tai menestystä eikä ACN tai hänen sponsorinsa takaa mitään voittoja tai odotettavia tuloja, joita IE:na toimimisesta saattaisi koitua. IE ei vakuuta suoraan tai epäsuorasti, että joku saattaa tai voi ansaita tai tulee ansaitsemaan jonkin mainitun brutto- tai nettosumman, eikä että muiden itsenäisten edustajien sponsorointi on helposti saavutettavissa tai jatkettavissa tai että kaikki tai jotkut IE:t menestyvät. 26. IE vapauttaa täten ACN:n vastuusta ja pitää ACN:n ja sen tuotteiden ja palvelujen toimittajat vapaana kaikista vaateista, tappioista, vahingoista ja kustannuksista, mukaan lukien oikeudenkäyntimaksuista, joita syntyy IE:n tämän Sopimuksen vastaisesta toiminnasta tai käytöksestä. Saadakseen hyvitystä ja kustannuksia sellaisista loukkauksista ACN saa pidättää mitä tahansa myyntipalkkioita tai muita IE:lle suoritettavia maksuja ja ilman erillistä ilmoitusta tai vaatimusta käyttää hyväkseen kaikkia muita ACN:n käytettävissä olevia oikeuksia ja oikeuskeinoja. 27. Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja osapuolet alistuvat täten Helsingin käräjäoikeuden yksinomaiseen toimivaltaan kaikkien tästä tai muista tämän Sopimuksen osapuolten välisistä sopimussuhteista syntyvien riitojen osalta. 28. IE tunnustaa, että hän on lukenut ja ymmärtää täysin hakemuslomakkeen (joko paperikappaleen tai sähköisen hakemuksen), nämä ehdot, Toimintaehdot sekä Palkkiojärjestelmän, joista kukin on niiden nykyisessä muodossaan tämän Sopimuksen osia ja jotka yhdessä muodostavat koko ACN:n ja IE:n välisen sopimuksen. IE tunnustaa lisäksi, että ACN pidättää täysimittaisesti oikeuden muuttaa näitä ehtoja, ACN:n toimintaehtoja, Palkkiojärjestelmää, muita julkaisuja sekä tuotteiden hintoja milloin tahansa harkintansa mukaan tekemällä IE:lle kirjallisen tai suullisen ilmoituksen ACN:n viestintäjärjestelmän kautta sillä ehdolla, että ACN antaa IE:lle kirjallisen ilmoituksen 14 päivää ennen IE:n vuosittaisten taloudellisten velvoitteiden mahdollisia muutoksia. IE:n tuotteiden myynnin ja palvelujen myynninedistämisen sekä ACN:n liiketoimintamahdollisuuden mainostamisen jatkaminen tämän Sopimuksen, Toimintaehtojen sekä Palkkiojärjestelmän tarkistuksista annetun ilmoituksen jälkeen merkitsee hänen

7 suostumustaan sellaisiin tämän Sopimuksen, Toimintaehtojen sekä Palkkiojärjestelmän tarkistuksiin ja sitoviin muutoksiin. Vaikka IE:lle saatetaan antaa tietoja ACN:stä, sen liiketoiminnasta, IE:n asemasta ja muista kuin ACN:ää koskevien muiden osapuolien asioista, mukaan lukien hänen sponsoristaan ja muista ACN:n itsenäisistä edustajista ja sikäli kuin sellaiset tiedot ovat epäyhdenmukaisia tämän Sopimuksen ehtojen kanssa (mukaan lukien ACN:n toimintaehdot), tämän Sopimuksen ehdot pysyvät voimassa. Tämän Sopimuksen tarkoituksia varten itsenäisen edustajasopimuksen sivulle merkitty tai, soveltuvin osin, ACN:n online-hakemuksen avulla lähetetty IE:n osoite todetaan IE:n oikeaksi osoitteeksi, kunnes ACN:lle toimitetaan kirjallinen osoittteenmuutosilmoitus. 29. Paitsi mitä kohdassa 28 on mainittu, IE tunnustaa, että Sopimusta ei muuteta tai tarkisteta muutoin kuin ACN:n allekirjoittamalla kirjallisella ilmoituksella. Kumpikin osapuoli tunnustaa, että solmiessaan tämän Sopimuksen se ei tee niin minkäänluonteisen vakuutuksen, lupauksen, hankkeen, takuun tai muun lausunnon (kirjallisen tai suullisen) perusteella tai tällaiseen luottaen, paitsi mitä tässä Sopimuksessa nimenomaisesti saatetaan määrätä (ja vastaavasti kaikki laissa säädetyt ehdot, takuut ja muut määräykset suljetaan täten pois laajimmassa lain sallimassa laajuudessa). Tämä Sopimus sitoo osapuolten perillisiä, seuraajia ja luovutuksensaajia ACN:n hyväksyessä sen kirjallisesti. IE ei saa luovuttaa tai muuten siirtää tässä myönnettyjä itsenäisen edustajan aseman oikeuksia kellekään muulle henkilölle, yritykselle tai yhteisölle ilman ACN:n nimenomaista kirjallista ennakkosuostumusta. Jos jokin toimivaltainen viranomainen toteaa mistä tahansa syystä jonkin Sopimuksen ehdon osittain tai kokonaan pätemättömäksi tai toimeenpanokelvottomaksi, tämä ei vaikuta jäljellä olevien ehtojen tai niiden osien pätevyyteen. 30. Tämän Sopimuksen voimassa ollessa IE ei saa suoraan tai epäsuorasti myydä tai hankkia ACN:n palveluja kenenkään muun ulkopuolisen henkilön välityksellä kuin sellaisen henkilön, jonka ACN on nimennyt tai kirjallisesti hyväksynyt. IE ei saa Sopimuksen Voimassaoloaikana eikä yhdeksänkymmenen (90) päivän aikana Sopimuksen päättymisen jälkeenkään suoraan tai epäsuorasti, houkutella tai hankkia, poistaa tai siirtää ketään ACN:n tai sen tuotteiden ja palvelujen toimittajien asiakasta tai myydä hänelle riippumatta siitä, hankkiko IE asiakkaan alunperin itse (tätä toimintaa kutsutaan tässä yhteydessä Rekrytoinniksi ). Kaikki ACN:n ja sen tuotteiden ja palvelujen toimittajien puolesta IE:n Rekrytoimat asiakkaat todetaan ACN:n ja sen tuotteiden ja palvelujen toimittajien asiakkaiksi eikä sen Itsenäisten edustajien asiakkaiksi. IE tunnustaa, että tällaista Rekrytoinnin kieltoa sovelletaan ankarasti ja että Rekrytoimisen kieltoon voivat vedota myös ACN:n tuotteiden ja palvelujen toimittajat. Rekrytoinnin kielto kieltää lisäksi ACN:n luovuttamien salassapidettävien ja luottamuksellisten tietojen hyödyntämisen tällaisessa tarkoituksessa. Lisäksi tämän Sopimuksen voimassaoloaikana ja yhdeksänkymmentä (90) päivää sen päättymisen jälkeen IE ei saa solmia suoraan markkinointisuhdetta minkään ACN:n tuotteiden ja palvelujen toimittajan kanssa. Tämän Sopimuksen voimassaoloaikana ja yhdeksänkymmentä päivää (90) sen päättymisen jälkeen IE ei saa pyytää ACN:n itsenäistä edustajaa, vaikka hän olisi aktiivinen, epäaktiivinen, yksityishenkilö tai yritys, osallistumaan jonkin muun yhtiön tarjoamaan verkostomarkkinointiohjelmaan riippumatta siitä, tarjoaako sellainen verkostomarkkinointiyhtiö samankaltaisia tuotteita ja palveluja. Tämän sopimuskohdan ja ehdon loukkaaminen johtaa tämän Sopimuksen irtisanomiseen ja

8 kaikkien jakeluoikeuksien sekä kaikkien nykyisten ja tulevien myyntipalkkioiden, bonuksien ja kaikenlaisten maksujen menettämiseen. 31. IE ei puhu ACN:n puolesta tai sen tuotteista tai palveluista televisiossa, radiossa tai missään lehdistössä, painotuotteissa tai viestintävälineissä esitettävässä haastattelussa tai artikkelissa, ellei ACN ole myöntänyt ennakkoon kirjallista lupaa. Jos jokin edellä mainituista ottaa yhteyden IE:aan, hänen täytyy pyytää mediaa ottamaan yhteys suoraan ACN:ään. 32. Jos toinen sopimusosapuoli ei jossain tapauksessa vaadi, että toinen osapuoli noudattaa tämän Sopimuksen ehtoja, se ei mitenkään vaikuta osapuolen oikeuteen vaatia tämän Sopimuksen ehtojen rikkomisesta johtuvia oikeuskeinoja eikä sitä tulkita sellaisten ehtojen jatkuvan tai seuraavan rikkomisen hyväksymiseksi. 33. IE ei paljasta muuten kuin ACN:n valtuuttamana tai edellyttämänä kenellekään liikesalaisuuksia tai luottamuksellisia tietoja, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, alalinjan hierarkioita, jotka pysyvät aina ACN:n omaisuutena, joita saattaa tulla hänen tietoonsa tämän Sopimuksen voimassaoloaikana, ja pitää täysin salaisina kaikki luottamukselliset tiedot eikä käytä tai yritä käyttää sellaisia tietoja millään tavalla, joka saattaisi vahingoittaa tai tuottaa ACN:lle tai sen liiketoiminnalle suoraan tai epäsuorasti tappioita tai jolla todennäköisesti olisi tällainen vaikutus. Tämä rajoitus pysyy voimassa tämän Sopimuksen irtisanomisen jälkeen yhden vuoden ajan, mutta lakkaa pätemästä informaatioon tai tietoon, joka on tullut julkisuuteen muuten kuin hänen syystään. Tämän Sopimuksen päättyessä IE palauttaa kaikki ACN:n liikesalaisuuksia tai luottamuksellisia tietoja koskevat näytteet, muistiinpanot, muistiot tai tiedot (mukaan lukien jäljennökset alalinjan hierarkioista), joita IE tekee tai saa tämän Sopimuksen voimassaoloaikana. IE tunnustaa täten, että sellaiset muistiinpanot, muistiot ja tiedot ovat ACN:n omaisuutta. 34. Tässä toimintaehdossa kuvaillaan ACN:n huolenpitovelvollisuutta tietojen keräämisen ja käytön sekä sen edustajien hallussa olevien tietojen (henkilökohtaisen tai muunlaisen) suhteen. Tässä suhteessa ACN sitoutuu: a) hankkimaan ja käsittelemään henkilötietoja tai henkilötiedot muodostavaa informaatiota oikeudenmukaisesti; b) varmistamaan, että henkilötiedot ovat todenmukaiset ja tarvittaessa päivitetyt; c) pitämään henkilötietoja vain yhteen tai useampaan määriteltyyn lailliseen tarkoitukseen; d) olemaan käyttämättä tai paljastamatta henkilötietoja millään sellaiseen lailliseen tarkoitukseen sopimattomalla tavalla; e) varmistamaan, että henkilötiedot ovat riittäviä, asianmukaisia eivätkä liiallisia sellaisten tarkoitusten suhteen; f) olemaan pitämättä henkilötietoja pitempään kuin sellaisiin tarkoituksiin tarvitaan;

9 g) ryhtymään asianmukaisiin turvatoimiin henkilötietojen luvattoman käytön tai muuttelun, paljastamisen tai tuhoamisen sekä niiden tapaturmien, menetyksen ja tuhoutumisen estämiseksi. 35. IE tunnustaa, että ACN on ilmoittanut hänelle, että hänen ACN:lle antamansa tiedot (mukaan lukien IE:aan, hänen osoitteeseensa ja muihin yksityiskohtiin liittyvät tiedot) pysyvät ACN:n tietokannassa ja ACN käyttää niitä markkinointiin ja muihin hallinnointitarkoituksiin. IE tunnustaa myös, että ACN saa paljastaa nämä tiedot sellaisten tarkoitusten yhteydessä muille ACN-konsernin yrityksille ja muille henkilöille, jotka saattavat sijaita EU:ssa tai Yhdysvalloissa, ja saa erityisesti paljastaa ne muille IE:ille ACN:n hierarkioiden osana. IE suostuu siihen, että ACN pitää, käsittelee ja paljastaa edellä mainitulla tavalla yksilöidyt tiedot, mitkä ovat välttämättömiä tämän Sopimuksen suorittamiseksi.

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

Osapuolet. a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja. b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ).

Osapuolet. a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja. b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ). Osapuolet a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ). Siivousyritys ja Asiakas jäljempänä myös yhdessä Sopijapuolet ja erikseen Sopijapuoli.

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

SAVALANCHE-VERKKOKAUPPIASTA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT

SAVALANCHE-VERKKOKAUPPIASTA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT SAVALANCHE-VERKKOKAUPPIASTA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT 1 TAUSTA JA TARKOITUS Näillä sopimusehdoilla ("Sopimus") sovitaan ehdoista, joilla sopimukseen sitoutuva osapuoli ("Verkkokauppias") sitoutuu toimimaan

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. YLEISTÄ Tervetuloa Sito-yhtiöiden (jäljempänä Sito ) Kaiku-palveluun (jäljempänä Palvelu ). Palvelun käyttöä koskevat seuraavat sopimusehdot (jäljempänä Sopimusehdot

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC Siilinjärven kunta Leasingsopimus (limiitti) 072821-LC01-000-000 3 Step IT Oy (jäljempänä Vuokralleantaja ), Y-tunnus 2161942-7, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki, vuokraa Vuokralleottajalle tämän sopimuksen

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus:

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus: LUOTTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, 86601 Haapavesi Y-tunnus: 0184872-4 Haapaveden Vesi Oy (jäljempänä Luotonottaja) Perustettava yhtiö 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS MATKAVIESTINTUKIASEMA (YHTIÖNTIE)

MAANVUOKRASOPIMUS MATKAVIESTINTUKIASEMA (YHTIÖNTIE) MAANVUOKRASOPIMUS MATKAVIESTINTUKIASEMA (YHTIÖNTIE) Maanvuokrasopimus perustuu yhdyskuntalautakunnan päätökseen xx x. SOPIJAOSAPUOLET Vuokranantaja: Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus 0203026-2) PL 52 02701

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Palveluntuottajan nimi. Puhelinnumero/faksinumero

Palveluntuottajan nimi. Puhelinnumero/faksinumero Suun terveydenhuolto Hakemus 1 (4) HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Suun terveydenhuollon palveluseteli Tällä hakemuksella yritys tai itsenäinen ammatinharjoittaja voi hakeutua Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway Amway Partner Stores Pyydämme sinua lukemaan nämä sivut, ennen kuin ostat tuotteita Amivon yhteistyöyritysten verkkokaupoista. Amivon yhteistyöyrityksiä koskeva ohjelma tarjoaa ostosmahdollisuuksia, jotka

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio Salassa pidettävä kohtien 5, 6, 7 ja 8 osalta, JulkL 24 1 mom. 17 ja 20 kohta OSAKASSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6 1.2 Yleisradio Oy Radiokatu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja Marraskuu 2017 - MERKINTÄSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus 2625992-6, jäljempänä Yhtiö ), ja 1.2 Nimi: _ Henkilötunnus (jäljempänä Merkitsijä ) Yhtiö on tarjonnut Merkitsijälle mahdollisuutta

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

LVV-KOE 10.5.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(5)

LVV-KOE 10.5.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(5) LVV-KOE 10.5.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(5) KYSYMYS 1 a) Asunto-osakeyhtiössä tapahtuvaan huoneiston hallintaanottoon sovelletaan asunto-osakeyhtiölain säännöksiä. Ko. lain 85 :n mukaisesti yhtiön on vuokrattava

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet 1. Johdanto Shellin toimiessa Suomessa saattaa syntyä tilanteita, joissa Shell kerää henkilötietoja. Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet on laadittu, jotta voidaan

Lisätiedot

U R H E I L I J A S O P I M U S

U R H E I L I J A S O P I M U S U R H E I L I J A S O P I M U S Sopimuksen tausta ja tavoitteet Suomen Ilmailuliitto ry (jäljempänä SIL ) ja (SIL:n jäsenmaksun maksanut jäsen, jäljempänä Urheilija, molemmat yhdessä jäljempänä Osapuolet

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015 Etämyynnin määritelmiä (KSL 6:7) Etämyyntisopimus: etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN JA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN välillä [. päivänä kuuta 2017] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400 VAKUUTUSKIRJA Sivu Ryhmatapatu rmavakuutus 1 Vakuutustunnus 25.11.2010 70090201950 Asiakastunnus 20532702 RESERVILAISLIITTO RY DOBELNINKATU 2 00260 HELSINKI Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e RESERVILAISLIITTO

Lisätiedot

V AK I O M U O T O I S E T E U R O O P P AL AISET

V AK I O M U O T O I S E T E U R O O P P AL AISET V AK I O M U O T O I S E T E U R O O P P AL AISET K U L U T T AJALUOTTOTIEDO T ( S E C C I ) 1. Luotonantajan/-välittäjän nimi ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelin Sähköpostiosoite Faksi Internet-osoite

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS 1. PANTINANTAJA Keski-Suomen Valokuituverkot Oy (y-tunnus: 2556709-7), osoite: Tuurinkyläntie 2, 63610 Tuuri (jäljemäpänä Pantinantaja ) 2. PANTINSAAJAT 1) kunta 2) kunta

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan tehdyksi 2 vuodeksi. Sopimus

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen:

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen: TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: 2. Toimeksisaaja Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy (y-tunnus 1053452-4) Aleksis Kiven katu 11 C, 33100 Tampere Puh. 010 346

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot

Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot Luotettava Kumppani on osa tilaajavastuu.fi-palveluita, jotka tarjoaa Suomen Tilaajavastuu Oy ( ST ). Luotettava Kumppani palvelu on riskienhallinnan työkalu,

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun (jäljempänä Palvelu )

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan yhteyshenkilö: Lähiosoite:

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Ruokaasuomesta.fi -palvelun käyttö- ja sopimusehdot ruokaringeille

Ruokaasuomesta.fi -palvelun käyttö- ja sopimusehdot ruokaringeille Ruokaasuomesta.fi -palvelun käyttö- ja sopimusehdot ruokaringeille 28.04.2017 Ruokaasuomesta.fi on verkkokauppapalvelu, jossa useat myyjät myyvät ja markkinoivat tuotteitaan ja palveluitaan. Myyjät vastaavat

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4

Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4 1 TUOTANNOLLISEN TILAN VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja: Vuokralainen: Sopimuksen tarkoitus: Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4 Siparila Oy (jäljempänä

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

4. TELE FINLANDIN TUOTEMERKKIEN JA YHTEISTYÖN TUNNUKSIEN KÄYTTÖ

4. TELE FINLANDIN TUOTEMERKKIEN JA YHTEISTYÖN TUNNUKSIEN KÄYTTÖ TeliaSonera Finland Oyj/Tele Finland - Varainhankintasopimus 1. OSAPUOLET TeliaSonera Finland Oyj/Tele Finland Y-tunnus 1475607-9 Osoite: PL 040, 00051 SONERA Puh. 020401 (jäljempänä Tele Finland ) ja

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

T U O T AN T O S O P I M U S

T U O T AN T O S O P I M U S Luonnos T U O T AN T O S O P I M U S X ja Y ja Z välillä paikka.. 17307 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 1 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 3. Ohjelma... 1 4. Hinta- ja maksuehdot... 2 5. y ja Tuottajan

Lisätiedot

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Kela, Suomen Apteekkariliitto, Helsingin Yliopiston Apteekki ja Itä- Suomen yliopiston apteekki ovat 24.1.2013 allekirjoittaneet uudistetun

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

Optiosopimus. Turun kaupungin, YH- Länsi Oy:n. Kiinteistö Oy Turun Yliopistonkatu 30:n. välillä

Optiosopimus. Turun kaupungin, YH- Länsi Oy:n. Kiinteistö Oy Turun Yliopistonkatu 30:n. välillä Optiosopimus Turun kaupungin, YH- Länsi Oy:n ja Kiinteistö Oy Turun Yliopistonkatu 30:n välillä..2012 ASTREA Asianajotoimisto Attorneys at Law 2/6 OPTIOSOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Optio-oikeuden myöntäjä

Lisätiedot

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN SOPIMUSEHDOT i. YLEISTÄ Nämä ehdot koskevat GBC Networks Oy:n puhelinjärjestelmää ja palveluita. Liittymän nouseva ja laskeva liikenne tuotetaan tele- ja/tai datakaapelia ja/tai langatonta verkkoa hyödyntäen.

Lisätiedot

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Kun luovutetaan tavaraa tai palvelua korvausta vastaan, on selvitettävä: Kenen tai minkä kanssa järjestän

Lisätiedot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Rakenna digitaalisesti! Määräykset ja ehdot LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Huomaa, että kaikkien verkkokilpailuihin osallistuvien täytyy noudattaa alla esitettyjä

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet LIITE 7: Sopimusluonnos 0(5) SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Toimittaja:

Lisätiedot

VENUU OY:N JA TILAN VÄLINEN SOPIMUS JA KÄYTTÖEHDOT

VENUU OY:N JA TILAN VÄLINEN SOPIMUS JA KÄYTTÖEHDOT VENUU OY:N JA TILAN VÄLINEN SOPIMUS JA KÄYTTÖEHDOT Sisällysluettelo 1. Sopimusosapuolet 2. Sopimuksen kohde 3. Tilan oikeudet ja velvollisuudet 3.1. Tilan oikeus päättää tarjoomasta 3.2. Sopimukset ja

Lisätiedot

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 42 16.11.1999 LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ 1. Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää kuntajaostolta

Lisätiedot

2. Omistus- ja hallintaoikeus Omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteeseen siirtyy lopullisen kauppakirjan allekirjoituksella.

2. Omistus- ja hallintaoikeus Omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteeseen siirtyy lopullisen kauppakirjan allekirjoituksella. Esisopimuksen kohdan "Esisopimuksen perusteella tapahtuvat maksut" perusteella maksettu kauppahinnan osasuoritus 30.000 euroa ja varsinaisen kaupan solmimisen yhteydessa maksettava 280.000 euroa muodostavat

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

Opiskelijoiden tietokonelaitteistoa koskeva sopimus

Opiskelijoiden tietokonelaitteistoa koskeva sopimus Opiskelijoiden tietokonelaitteistoa koskeva sopimus 1. Sopimuksen osapuolet Optima (alla nimettynä Optima ) Optiman täysi-ikäinen allekirjoittanut opiskelija, tai alaikäisen Optiman opiskelijan allekirjoittanut

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot