IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa."

Transkriptio

1 Vain uusi itsenäinen myyntiedustaja voi täyttää tämän sopimuksen. 1. Tämän Sopimuksen solmiminen Itsenäisen Edustajan ("IE") ja ACN Communications Finland Oy:n välille riippuu siitä, hyväksyykö ACN hakemuslomakkeen. Hakemuslomake voidaan tehdä joko paperikappaleena, jolloin IE allekirjoittaa ja palauttaa lomakkeen ACN:lle, tai, mikäli käytettävissä, se voidaan tehdä ACN:n online-hakemuksella, joka täytetään ja lähetetään sähköisesti ACN:lle noudattaen kulloinkin voimassa olevaa ACN:n Step by Step' online-opasta. Tämän Sopimuksen sopimuskausi alkaa Voimaantulopäivänä. IE voi ennen aloituskauden umpeutumista uusia Sopimuksen 12 lisäkuukaudeksi täyttämällä ja palauttamalla uudistamishakemuksen sekä siihen liittyvän uudistamismaksun. Vuotuinen uusintahakemus on saatavana ACN:n Viestintäjärjestelmän kautta. "ACN:n Viestintäjärjestelmä" tarkoittaa mitä tahansa ACN:n kulloinkin IE:lleen viestittämiseen käyttämää viestintäkeinoa, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, ACN:n intranet, jonka IE:t tuntevat nimellä "MyACN", sähköposti, puhelin, faksi, uutiskirje ja/tai kirje. "Voimaantulopäivä" tarkoittaa päivää, jona ACN on hyväksynyt IE:n hakemuksen ACN:n itsenäiseksi edustajaksi tulemisesta rekisteröimällä hakemuksen ACN:n järjestelmiin, ja siten päivää, jona IE:n ja ACN:n välinen sopimussuhde alkaa. "Sopimuskausi" tarkoittaa tämän Sopimuksen voimassaoloaikaa, joka alkaa aloituskauden osalta Voimaantulopäivänä ja päättyy 12 kuukauden kuluttua Team Trainer -aloitusmaksun maksupäivästä tai minkä tahansa peräkkäisen 12 kuukauden jakson kuluttua, jos IE on uudistanut Sopimuksen Sopimusehtojen mukaisesti. IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa. 2. IE maksaa kaikki ACN:ltä ostetut tuotteet, materiaalit ja palvelut eräpäivään mennessä, ja maksun myöhästyessä ACN saattaa vähentää maksamatta olevat velat IE:lle palkkiojärjestelmän mukaisesti kertyneistä varoista. 3. IE on vastuussa omasta liikeyrityksestään, eikä ole ACN:n yrityskumppani, laillinen edustaja tai työntekijä tai osapuoli, jonka kanssa ACN harjoittaa tai hoitaa liiketoimintaa. IE ei väitä millään tavalla olevansa ACN:n yrityskumppani, edustaja tai työntekijä tai osapuoli, jonka kanssa ACN harjoittaa tai hoitaa liiketoimintaa, eikä häntä pidetä työntekijänä lainsäädännön tai verotuksen kannalta. ACN ei ole vastuussa mistään millä tahansa tavalla IE:lle koituneista veloista tai sitoumuksista riippumatta siitä, ovatko kyseiset velat koituneet tämän Sopimuksen voimassaolon aikana. 4. Itsenäiseksi edustajaksi tuleminen ei edellytä muita ostoja tai sijoituksia kuin Team Trainer -aloitusmaksun maksamisen (vastineeksi edustaja saa Team Trainer - aloituspaketin, johon sisältyy Team Trainer -paketti). 5. IE tiedostaa, ettei mikään valtion virasto tai muu sääntelyviranomainen arvioi, kannata tai muuten hyväksy minkään markkinointiyrityksen kauppajärjestelmiä, sopimuksia, tuotteita, jäsenyyttä tai palkkiojärjestelmää.

2 6. IE saa peruuttaa tämän Sopimuksen ACN:lle lähetetyllä kirjallisella ilmoituksella 14 päivän kuluessa tämän Sopimuksen solmimisesta ja: a. IE saa vaatia ACN:ää hyvittämään IE:lle 14 päivän kuluessa kaikki rahat, jotka IE on maksanut ACN:lle b. IE saa palauttaa ACN:n hyvitettäväksi 21 päivän kuluessa irtisanomispäivästä kaikki tavarat, jotka IE on ostanut ACN:n tarjoaman mahdollisuuden yhteydessä ja joita ei ole myyty, sillä ehdolla, että mikäli tavaroiden arvo on laskenut IE:n hallussa olon aikana IE:n toiminnasta tai laiminlyönnistä johtuen ACN:llä on oikeus vähentää IE:lle hyvitettävistä varoista tavaroiden arvon vähennystä vastaava määrä, sekä c. IE saa perua kaikki palvelut, jotka IE on tilannut kyseisten 14 päivän aikana, ja hänelle palautetaan kaikki sellaisista palveluista maksetut rahat sillä ehdolla, että sellaisia palveluja ei ole vielä toimitettu IE:lle. 7. Kaikkien hyvitettävien rahojen palauttamiseksi kohdan 6 mukaisesti IE:n täytyy palauttaa tavarat (ja soveltuvin osin Team Trainer -paketti sekä kaikki muut hänen ostamansa myynninedistämis- tai koulutusmateriaalit) ACN:lle 21 päivän kuluessa irtisanomispäivästä, jolloin ACN maksaa näihin liittyvät rahat takaisin. 8. IE saa irtisanoa tämän Sopimuksen milloin tahansa antamalla kirjallisen irtisanomisilmoituksen ACN:lle 14 päivää etukäteen. Myös ACN saa irtisanoa tämän Sopimuksen välittömästi yksinomaisen harkintansa mukaan minkä tahansa tämän Sopimuksen määräyksen rikkomisen tai ehtojen loukkaamisen vuoksi, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, Team Trainer -aloitusmaksun, vuotuisen uudistamismaksun tai muun soveltuvan maksun suorittamatta jättämisen vuoksi, veroviranomaisille tehtävien tarvittavien rekisteröintien todistamisen laiminlyönnin vuoksi sekä muuten ilman erillistä syytä. Sellainen sopimuksen irtisanominen saatetaan suorittaa Toimintaehdoissa esitettyjen määräysten mukaisesti. a) Mikäli ACN irtisanoo Sopimuksen jostain muusta syystä kuin IE:n tekemän sopimusehtojen rikkomisen ja/tai loukkaamisen vuoksi, IE:lle annetaan irtisanomisesta kirjallinen ilmoitus kolme (3) kuukautta ennakkoon. 9. Mikäli toinen osapuolista irtisanoo Sopimuksen voi IE palauttaa ACN:lle kaikki hankkimansa materiaalit (mukaan lukien koulutus- ja markkinointimateriaalit sekä ohjekirjat), jotka IE on hankkinut yhden vuoden aikana ennen irtisanomista, jolloin ACN korvaa 90 % IE:n niistä maksamasta hinnasta (sis. ALV:n) vähentäen summasta: a.) kaikki myyntipalkkiot, bonukset ja muut IE:n palautettujen tavaroiden osalta saamat etuisuudet; b) kaikki IE:n mistä tahansa syystä ACN:lle maksettavat summat; c.) sillä ehdolla, että: i) IE ei ole ostanut tai hankkinut sellaisia tavaroita tätä Sopimusta loukaten; ii) IE palauttaa sellaiset tavarat ACN:lle käyttämättöminä jälleenmyyntikelpoisessa kunnossa.

3 10. Tämän Sopimuksen irtisanomisen tapahduttua kohdan 9 mukaisesti IE:n täytyy tavaroista maksettujen rahojen hyvittämiseksi toimittaa tavarat ACN:lle 21 päivän kuluessa irtisanomisesta. Ostohinta maksetaan IE:lle sitten, kun ACN on vastaanottanut tavarat, tai välittömästi, jos tavarat ovat jo ACN:n hallussa. 11. Jos tämä Sopimus jostain syystä irtisanotaan, IE:llä on oikeus vapautua kaikista tulevista ACN:ään kohdistuvista sopimusvastuista tämän kauppajärjestelmän osalta, paitsi: a.) sitoumuksista, jotka liittyvät IE:lle suoritettuihin maksuihin sopimuksista, joita IE on tehnyt ACN:n puolesta (jos sellaisia on); b.) sitoumuksista maksaa ACN:n IE:lle jo toimittamien tavaroiden tai palvelujen hinta, mikäli IE ei ole palauttanut kyseisiä tavaroita ACN:lle kohtien 6 ja 9 mukaisesti, sekä c.) kohtien 30 ja 33 määräyksistä, jotka liittyvät ACN:n liiketoiminnan kanssa kilpailuun ja luottamuksellisiin tietoihin tämän sopimuksen irtisanomisen jälkeen siinä määrin, kuin ne pysyvät voimassa irtisanomispäivän jälkeen. d.) ACN:lle ja/tai palvelujen tarjoajille aiheutuneista vahingoista Jos Sopimus on irtisanottu muista syistä kuin i.) IE:n antamasta irtisanomisilmoituksesta; ii.) Sopimusehtojen tai Toimintaehtojen loukkaamisesta; tai iii.) jostain IE:aan liittyvästä syystä, ACN saattaa maksaa IE:lle itse määrittämänsä korvauksen. Korvaus lasketaan ja maksetaan ACN:n yksityiskohtaisesti määrittelemällä tavalla ja sen enimmäissumma vastaa puolta Sopimuksen irtisanomista edeltävien tai seuraavien 0 6 kuukauden aikana arvioiduista tai toteutuneista myyntipalkkioista. Sopimuksen irtisanomisen yhteydessä tai sen jälkeen IE:lla ei ole oikeutta mihinkään muuhun hyvitykseen, palkkioon, korvaukseen tai muuhun maksuun kuin tässä sopimuksessa nimenomaisesti sovittuihin (kohdissa 6 11) eikä ACN:llä ole tämän sopimuksen perusteella mitään muita maksuvelvoitteita (hyvityksinä, korvauksina, myyntipalkkioina, palkkioina tai muina maksuina) IE:aa kohtaan. Nämä ehdot pysyvät voimassa Sopimuksen irtisanomisen jälkeenkin. 12. Tämä Sopimus uusitaan hiljaisesti peräkkäisiksi vuoden mittaisiksi kausiksi, ellei IE anna irtisanomisilmoitusta 14 päivää ennen vuosipäivää tai mikäli ACN irtisanoo Sopimuksen, siitä ilmoitetaan ennakkoon asianmukaisesti kohdassa 8.a. mainittua aikaa noudattaen. Tämän irtisanomislausekkeen mukainen irtisanomisilmoitus voidaan lähettää postitse osapuolten rekisteröityihin osoitteisiin tai johonkin muuhun osapuolen ilmoittamaan osoitteeseen ja irtisanomisaika alkaa lähetyspäivästä tai irtisanomisilmoitus voidaan lähettää sähköpostitse toisen osapuolen sähköpostiosoitteeseen. 13. ACN:n vuotuinen uudistamismaksu tulee maksaa ensimmäisenä vuosipäivänä ja sen jälkeen vuosittain. Tämä hallinnointimaksu peritään ACN:n tarjoamista palveluista, joihin sisältyvät muun muassa, mutta ei niihin rajoittuen, pääkonttorin tukipalvelut, ACN:n viestintäjärjestelmä, henkilökohtaisten asiakkaiden valvonta, alalinjan edustajien valvonta ja tilipalvelut. ACN:n tulee saada vuotuinen

4 uudistamismaksu viimeistään vuosipäivänä tai muuten IE:n asema raukeaa, mistä seuraa tulevien bonusten, myyntipalkkioiden tai muiden ACN:ltä saatavien maksujen menettäminen. Kunkin IE:lle suoritettavan maksun käsittelystä peritään erillinen 2,25 euron (+ALV) maksu. Tämän maksun määrää saatetaan tarkistaa ajoittain, mistä IE:lle ilmoitetaan ACN:n viestintäjärjestelmän avulla. IE suostuu täten siihen, että sellainen summa voidaan vähentää milloin tahansa hänelle tulevista maksuista. 14. Tällä Sopimuksella myönnetään IE:lle rajoitettu ja yksinoikeudeton luvpa mainostaa ja myydä ACN:n tuotteita ja palveluja ACN:n ajoittain määrittelemien ehtojen mukaisesti. Myydessään tai mainostaessaan ACN:n tuotteita tai palveluja IE toimii laillisesti, eettisesti ja moraalisesti moitteettomasti eikä anna vääriä tai harhaanjohtavia lausuntoja ACN:n ja IE:n välisestä suhteesta sekä tuotteista tai palveluista. 15. IE pitää täsmällistä kirjanpitoa eikä ryhdy tai osallistu harhaanjohtavaan, petolliseen tai epäeettiseen toimintaan. IE noudattaa kaikkia ACN:n markkinoimien tuotteiden ja palvelujen myyntiä tai mainontaa säänteleviä lakeja, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kaikkia IE:n tämän Sopimuksen mukaisen liiketoiminnan edellyttämiä lupia ja lisenssejä. ACN pitää IE:n puolesta riittävästi kirjaa kaikista ACN:n IE:lle toimittamista tavaroista tai palveluista, jotka lankeavat IE:n maksettaviksi. Tämä kirjanpito voi olla muodoltaan eritelty tilauslomake, lasku tai kuitti. ACN pitää myös IE:n puolesta riittävää kirjaa kaikista IE:n asiakkaille menestyksekkäästi mainostamista tuotteista ja palveluista ja IE suostuu siihen, että ACN toteuttaa itselaskutusmenettelyn IE:lle tehtävien maksujen osalta. 16. IE suostuu ilmoittautumaan Kaupparekisteriin yksityiseksi elinkeinonharjoittajaksi tai yhtiöksi sekä veroviranomaisille ennakkoperintää ja tarvittaessa ALV:a varten. IE on velvollinen esittämään ACN:lle rekisteritodistuksen joko IE:n hakemusmenettelyn aikana tai, jos IE:n hakemusmenettely on jo suoritettu, välittömästi sen jälkeen tai milloin tahansa ACN:n pyynnöstä ja joka tapauksessa ennen kuin IE:lle maksetaan mitään palkkioita. Kaupparekisteriin ja veroviranomaisille tehtävien rekisteröintien tulee säilyä voimassa, ja kaikki rekisteritilanteen muutokset tulee tiedottaa ja varmentaa ACN:lle. Todistus rekisteröitymisestä (ja kaikki muut varmennukset) voidaan suorittaa joko lähettämällä tuloste rekisterisivuston kuvankaappauksesta, jäljennös rekisteriotteesta tai jollain muulla ACN:n määräämällä tavalla, joka on tiedotettu ACN:n viestintäjärjestelmässä. Jos Kaupparekisteriin ei ilmoittauduta tai rekisteritodistusta ei esitetä, ACN saattaa kieltäytyä käsittelemästä IE:n hakemuksen, ja mikäli IE:n hakemus on jo käsitelty, ACN käyttää oikeuttaan pidättää IE:lle maksettavaksi tulevat palkkiot, kunnes ACN on saanut kyseisen rekisteritodistuksen. Jos IE ei täytä tätä velvoitetta, sitä pidetään tämän Sopimuksen olennaisena rikkomisena ja irtisanomisperusteena, kuten Sopimuksen kohdassa 8 on mainittu. IE ymmärtää ja sitoutuu siihen, että mikäli ACN irtisanoo tämän Sopimuksen, IE menettää kaikki oikeutensa palkkioihin. 17. ACN ei ole velvollinen korvaamaan missään olosuhteissa mitään vahinkoja tai minkäänlaisia menetyksiä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, epäsuorat, erityiset, rangaistusluonteiset, korvaavat tai välilliset vahingot, tappiot tai voitot, joita voi johtua mistä tahansa syystä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, ACN:n ja/tai sen tavaroiden ja tuotteiden toimittajien tekemästä takuun rikkomisesta, viivästyksestä, toimenpiteestä, erehdyksestä tai epähuomiosta tai ACN:n ja/tai sen tavaroiden ja tuotteiden toimittajien tekemän tuotteen tai palvelun lakkauttamisen tai

5 muuttamisen perusteella. ACN:n ja/tai sen tavaroiden ja tuotteiden toimittajien velvollisuudet rajoittuvat kohtuullisiin toimiin ryhtymiseen asiakastilausten käsittelemiseksi pyydettyjen palvelujen vastaanottamisen ja hyväksynnän osalta. 18. IE sitoutuu, että ACN pidättää itsellään nimenomaisesti kaikki yhtiön nimeä, logoa, tavaramerkkejä, palvelumerkkejä ja tekijänoikeusmateriaalia ("Yksinoikeusomaisuus") koskevat omistusoikeudet. IE:lle myönnetään yksinoikeudeton lisenssi käyttää tämän Sopimuskauden aikana ACN:n Yksinoikeusomaisuutta täsmällisesti tämän Sopimuksen mukaisesti. IE ei käytä ACN:n Yksinoikeusomaisuutta millään tavalla paitsi siten, kuin ACN on kirjallisesti sallinut tai ACN:n toimittamassa, suunnittelemassa tai julkaisemassa mainonta- tai myynninedistysmateriaalissa ilmoitetaan. IE ei saa valokopioida tai jäljentää mitään ACN:n toimittamia tai ACN:ltä ostamiansa materiaaleja ilman ACN:n myöntämää kirjallista lupaa ja Yksinoikeusomaisuuden luvaton käyttö on laitonta ja muodostaa ACN.lle perusteen tämän Sopimuksen irtisanomiseen. 19. IE on henkilökohtaisesti vastuussa kaikista lakisääteisistä veroista tai maksuista, kuten tuloverosta, ennakkoperinnästä, muista soveltuvista maksuvelvoitteista ja vakuutusmaksuista, sikäli kuin ne soveltuvat, ja tarvittaessa myynnistä ja myyntipalkkioista perittävän ALV:n maksamisesta. IE pitää asiallista kirjanpitoa tarpeen mukaan sellaisten verojen tai tullien asianmukaisen arvioinnin ja maksun varmistamiseksi. IE sitoutuu ilmoittautumaan verohallinnolle henkilökohtaisesti ALVvelvolliseksi viimeistään heti kun ilmoittautumisen rajaehdot saavutetaan. Jos ALVvelvolliseksi ilmoittautunut IE poistetaan ALV-rekisteristä vapaaehtoisesti tai jostain myystä syystä, hänen tulee ilmoittaa rekisteristä poistamisesta ACN:lle kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa rekisteristä poistosta. Jos IE ilmoittautuu ALVrekisteriin, IE sitoutuu toimittamaan ACN:lle jäljennöksen ALVrekisteritodistuksestaan ja lähettämään ACN:lle ALV-laskun kaikesta ALV:sta, joka saatetaan periä ACN:n IE:lle maksamista rahoista. Jos ACN on velvollinen suorittamaan veroviranomaisille ALV-maksun, joka johtuu siitä, että IE ei ole ilmoittanut ACN:lle ALV-rekisteristä poistamisestaan, niin IE tunnustaa ja sitoutuu siihen, että ACN:llä on oikeus periä häneltä sellainen ALV-summa vähentämällä se IE:n ACN-tililtä tai jollain muulla kulloinkin ACN:n käytettävissä olevalla keinolla. 20. IE on vapaa valitsemaan omat toimintakeinonsa, -menetelmänsä ja -tapansa sekä tämän Sopimuksen alaisen toiminnan työpaikan ja työtunnit, jotka riippuvat ainoastaan tämän Sopimuksen ehdoista sekä Toimintaehdoista. 21. IE saa sponsoroida muita itsenäisiä edustajia, jotka lähettävät ACN:lle allekirjoittamansa hakemuksen ACN:n itsenäiseksi edustajaksi tulemisesta. Äskettäin sponsoroitava itsenäinen edustaja saa myös lähettää hakemuksen onlinehakemusprosessilla, jos se on käytettävissä. IE on velvollinen valvomaan ja tukemaan oman alalinjansa muita itsenäisiä edustajia ja suostuu ylläpitämään säännöllistä viestintää sellaisten alalinjan itsenäisten edustajien tukemiseksi sanallisilla ja kirjallisilla viesteillä. 22. IE käyttää ainoastaan ACN:n tuottamia painomateriaaleja edustaessaan ACN:ää, muita edustajia kouluttaessaan ja/tai tuotteita tai palveluja esitellessään. Väitteitä, lausuntoja, paljastuksia, vakuutuksia tai takuita, joita ei ole painettu ACN:n painomateriaaleihin, ei tehdä niin tuotteita tai palveluja myytäessä kuin mahdollisia uusia edustajia värvättäessäkään. Kaikkia myynninedistämiseen käytettäviä

6 lisämateriaaleja saa käyttää vain poikkeusoloissa ja niiden täytyy olla ACN:n kirjallisesti hyväksymiä ennen käyttöä. IE noudattaa kaikkia ACN:n antamia ohjeita. 23. IE:n ei tarvitse ostaa ACN:ltä mitään tuotteita tai palveluja. Jos IE ostaa ACN:ltä jotain tuotteita tai palveluja, IE maksaa sellaisista tuotteista tai palveluista ACN:n liiketoiminnan asiakasehtojen mukaisesti ja jos IE ei maksa tuotteista tai palveluista kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa eräpäivästä, ACN:llä on oikeus irtisanoa tämä Sopimus. 24. IE saa hankkia niin monta henkilökohtaista asiakasta kuin haluaa. IE saa kustakin hankkimastaan henkilökohtaisesta asiakkaasta myyntipalkkion, joka perustuu IE:n henkilökohtaisten asiakkaiden käyttömaksuihin palkkiojärjestelmän mukaisesti. Kaikki muut IE:n saamat maksut perustuvat tiettyjen pätevyysehtojen täyttymiseen, mikä on selostettu palkkiojärjestelmässä. Myyntipalkkion saamisen edellytyksenä on se, että IE keskittyy ensisijaisesti palvelujen ja tuotteiden myyntiin sellaisille asiakkaille, jotka eivät osallistu ACN:n kauppajärjestelmään. ACN voi tarkistaa myynninedistystuotteista ja neuvotelluista hinnoista maksettavien myyntipalkkioittensa suuruutta. 25. IE tiedostaa, että hänelle ei taata mitään tuloja eikä mitään voittoja tai menestystä eikä ACN tai hänen sponsorinsa takaa mitään voittoja tai odotettavia tuloja, joita IE:na toimimisesta saattaisi koitua. IE ei vakuuta suoraan tai epäsuorasti, että joku saattaa tai voi ansaita tai tulee ansaitsemaan jonkin mainitun brutto- tai nettosumman, eikä että muiden itsenäisten edustajien sponsorointi on helposti saavutettavissa tai jatkettavissa tai että kaikki tai jotkut IE:t menestyvät. 26. IE vapauttaa täten ACN:n vastuusta ja pitää ACN:n ja sen tuotteiden ja palvelujen toimittajat vapaana kaikista vaateista, tappioista, vahingoista ja kustannuksista, mukaan lukien oikeudenkäyntimaksuista, joita syntyy IE:n tämän Sopimuksen vastaisesta toiminnasta tai käytöksestä. Saadakseen hyvitystä ja kustannuksia sellaisista loukkauksista ACN saa pidättää mitä tahansa myyntipalkkioita tai muita IE:lle suoritettavia maksuja ja ilman erillistä ilmoitusta tai vaatimusta käyttää hyväkseen kaikkia muita ACN:n käytettävissä olevia oikeuksia ja oikeuskeinoja. 27. Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja osapuolet alistuvat täten Helsingin käräjäoikeuden yksinomaiseen toimivaltaan kaikkien tästä tai muista tämän Sopimuksen osapuolten välisistä sopimussuhteista syntyvien riitojen osalta. 28. IE tunnustaa, että hän on lukenut ja ymmärtää täysin hakemuslomakkeen (joko paperikappaleen tai sähköisen hakemuksen), nämä ehdot, Toimintaehdot sekä Palkkiojärjestelmän, joista kukin on niiden nykyisessä muodossaan tämän Sopimuksen osia ja jotka yhdessä muodostavat koko ACN:n ja IE:n välisen sopimuksen. IE tunnustaa lisäksi, että ACN pidättää täysimittaisesti oikeuden muuttaa näitä ehtoja, ACN:n toimintaehtoja, Palkkiojärjestelmää, muita julkaisuja sekä tuotteiden hintoja milloin tahansa harkintansa mukaan tekemällä IE:lle kirjallisen tai suullisen ilmoituksen ACN:n viestintäjärjestelmän kautta sillä ehdolla, että ACN antaa IE:lle kirjallisen ilmoituksen 14 päivää ennen IE:n vuosittaisten taloudellisten velvoitteiden mahdollisia muutoksia. IE:n tuotteiden myynnin ja palvelujen myynninedistämisen sekä ACN:n liiketoimintamahdollisuuden mainostamisen jatkaminen tämän Sopimuksen, Toimintaehtojen sekä Palkkiojärjestelmän tarkistuksista annetun ilmoituksen jälkeen merkitsee hänen

7 suostumustaan sellaisiin tämän Sopimuksen, Toimintaehtojen sekä Palkkiojärjestelmän tarkistuksiin ja sitoviin muutoksiin. Vaikka IE:lle saatetaan antaa tietoja ACN:stä, sen liiketoiminnasta, IE:n asemasta ja muista kuin ACN:ää koskevien muiden osapuolien asioista, mukaan lukien hänen sponsoristaan ja muista ACN:n itsenäisistä edustajista ja sikäli kuin sellaiset tiedot ovat epäyhdenmukaisia tämän Sopimuksen ehtojen kanssa (mukaan lukien ACN:n toimintaehdot), tämän Sopimuksen ehdot pysyvät voimassa. Tämän Sopimuksen tarkoituksia varten itsenäisen edustajasopimuksen sivulle merkitty tai, soveltuvin osin, ACN:n online-hakemuksen avulla lähetetty IE:n osoite todetaan IE:n oikeaksi osoitteeksi, kunnes ACN:lle toimitetaan kirjallinen osoittteenmuutosilmoitus. 29. Paitsi mitä kohdassa 28 on mainittu, IE tunnustaa, että Sopimusta ei muuteta tai tarkisteta muutoin kuin ACN:n allekirjoittamalla kirjallisella ilmoituksella. Kumpikin osapuoli tunnustaa, että solmiessaan tämän Sopimuksen se ei tee niin minkäänluonteisen vakuutuksen, lupauksen, hankkeen, takuun tai muun lausunnon (kirjallisen tai suullisen) perusteella tai tällaiseen luottaen, paitsi mitä tässä Sopimuksessa nimenomaisesti saatetaan määrätä (ja vastaavasti kaikki laissa säädetyt ehdot, takuut ja muut määräykset suljetaan täten pois laajimmassa lain sallimassa laajuudessa). Tämä Sopimus sitoo osapuolten perillisiä, seuraajia ja luovutuksensaajia ACN:n hyväksyessä sen kirjallisesti. IE ei saa luovuttaa tai muuten siirtää tässä myönnettyjä itsenäisen edustajan aseman oikeuksia kellekään muulle henkilölle, yritykselle tai yhteisölle ilman ACN:n nimenomaista kirjallista ennakkosuostumusta. Jos jokin toimivaltainen viranomainen toteaa mistä tahansa syystä jonkin Sopimuksen ehdon osittain tai kokonaan pätemättömäksi tai toimeenpanokelvottomaksi, tämä ei vaikuta jäljellä olevien ehtojen tai niiden osien pätevyyteen. 30. Tämän Sopimuksen voimassa ollessa IE ei saa suoraan tai epäsuorasti myydä tai hankkia ACN:n palveluja kenenkään muun ulkopuolisen henkilön välityksellä kuin sellaisen henkilön, jonka ACN on nimennyt tai kirjallisesti hyväksynyt. IE ei saa Sopimuksen Voimassaoloaikana eikä yhdeksänkymmenen (90) päivän aikana Sopimuksen päättymisen jälkeenkään suoraan tai epäsuorasti, houkutella tai hankkia, poistaa tai siirtää ketään ACN:n tai sen tuotteiden ja palvelujen toimittajien asiakasta tai myydä hänelle riippumatta siitä, hankkiko IE asiakkaan alunperin itse (tätä toimintaa kutsutaan tässä yhteydessä Rekrytoinniksi ). Kaikki ACN:n ja sen tuotteiden ja palvelujen toimittajien puolesta IE:n Rekrytoimat asiakkaat todetaan ACN:n ja sen tuotteiden ja palvelujen toimittajien asiakkaiksi eikä sen Itsenäisten edustajien asiakkaiksi. IE tunnustaa, että tällaista Rekrytoinnin kieltoa sovelletaan ankarasti ja että Rekrytoimisen kieltoon voivat vedota myös ACN:n tuotteiden ja palvelujen toimittajat. Rekrytoinnin kielto kieltää lisäksi ACN:n luovuttamien salassapidettävien ja luottamuksellisten tietojen hyödyntämisen tällaisessa tarkoituksessa. Lisäksi tämän Sopimuksen voimassaoloaikana ja yhdeksänkymmentä (90) päivää sen päättymisen jälkeen IE ei saa solmia suoraan markkinointisuhdetta minkään ACN:n tuotteiden ja palvelujen toimittajan kanssa. Tämän Sopimuksen voimassaoloaikana ja yhdeksänkymmentä päivää (90) sen päättymisen jälkeen IE ei saa pyytää ACN:n itsenäistä edustajaa, vaikka hän olisi aktiivinen, epäaktiivinen, yksityishenkilö tai yritys, osallistumaan jonkin muun yhtiön tarjoamaan verkostomarkkinointiohjelmaan riippumatta siitä, tarjoaako sellainen verkostomarkkinointiyhtiö samankaltaisia tuotteita ja palveluja. Tämän sopimuskohdan ja ehdon loukkaaminen johtaa tämän Sopimuksen irtisanomiseen ja

8 kaikkien jakeluoikeuksien sekä kaikkien nykyisten ja tulevien myyntipalkkioiden, bonuksien ja kaikenlaisten maksujen menettämiseen. 31. IE ei puhu ACN:n puolesta tai sen tuotteista tai palveluista televisiossa, radiossa tai missään lehdistössä, painotuotteissa tai viestintävälineissä esitettävässä haastattelussa tai artikkelissa, ellei ACN ole myöntänyt ennakkoon kirjallista lupaa. Jos jokin edellä mainituista ottaa yhteyden IE:aan, hänen täytyy pyytää mediaa ottamaan yhteys suoraan ACN:ään. 32. Jos toinen sopimusosapuoli ei jossain tapauksessa vaadi, että toinen osapuoli noudattaa tämän Sopimuksen ehtoja, se ei mitenkään vaikuta osapuolen oikeuteen vaatia tämän Sopimuksen ehtojen rikkomisesta johtuvia oikeuskeinoja eikä sitä tulkita sellaisten ehtojen jatkuvan tai seuraavan rikkomisen hyväksymiseksi. 33. IE ei paljasta muuten kuin ACN:n valtuuttamana tai edellyttämänä kenellekään liikesalaisuuksia tai luottamuksellisia tietoja, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, alalinjan hierarkioita, jotka pysyvät aina ACN:n omaisuutena, joita saattaa tulla hänen tietoonsa tämän Sopimuksen voimassaoloaikana, ja pitää täysin salaisina kaikki luottamukselliset tiedot eikä käytä tai yritä käyttää sellaisia tietoja millään tavalla, joka saattaisi vahingoittaa tai tuottaa ACN:lle tai sen liiketoiminnalle suoraan tai epäsuorasti tappioita tai jolla todennäköisesti olisi tällainen vaikutus. Tämä rajoitus pysyy voimassa tämän Sopimuksen irtisanomisen jälkeen yhden vuoden ajan, mutta lakkaa pätemästä informaatioon tai tietoon, joka on tullut julkisuuteen muuten kuin hänen syystään. Tämän Sopimuksen päättyessä IE palauttaa kaikki ACN:n liikesalaisuuksia tai luottamuksellisia tietoja koskevat näytteet, muistiinpanot, muistiot tai tiedot (mukaan lukien jäljennökset alalinjan hierarkioista), joita IE tekee tai saa tämän Sopimuksen voimassaoloaikana. IE tunnustaa täten, että sellaiset muistiinpanot, muistiot ja tiedot ovat ACN:n omaisuutta. 34. Tässä toimintaehdossa kuvaillaan ACN:n huolenpitovelvollisuutta tietojen keräämisen ja käytön sekä sen edustajien hallussa olevien tietojen (henkilökohtaisen tai muunlaisen) suhteen. Tässä suhteessa ACN sitoutuu: a) hankkimaan ja käsittelemään henkilötietoja tai henkilötiedot muodostavaa informaatiota oikeudenmukaisesti; b) varmistamaan, että henkilötiedot ovat todenmukaiset ja tarvittaessa päivitetyt; c) pitämään henkilötietoja vain yhteen tai useampaan määriteltyyn lailliseen tarkoitukseen; d) olemaan käyttämättä tai paljastamatta henkilötietoja millään sellaiseen lailliseen tarkoitukseen sopimattomalla tavalla; e) varmistamaan, että henkilötiedot ovat riittäviä, asianmukaisia eivätkä liiallisia sellaisten tarkoitusten suhteen; f) olemaan pitämättä henkilötietoja pitempään kuin sellaisiin tarkoituksiin tarvitaan;

9 g) ryhtymään asianmukaisiin turvatoimiin henkilötietojen luvattoman käytön tai muuttelun, paljastamisen tai tuhoamisen sekä niiden tapaturmien, menetyksen ja tuhoutumisen estämiseksi. 35. IE tunnustaa, että ACN on ilmoittanut hänelle, että hänen ACN:lle antamansa tiedot (mukaan lukien IE:aan, hänen osoitteeseensa ja muihin yksityiskohtiin liittyvät tiedot) pysyvät ACN:n tietokannassa ja ACN käyttää niitä markkinointiin ja muihin hallinnointitarkoituksiin. IE tunnustaa myös, että ACN saa paljastaa nämä tiedot sellaisten tarkoitusten yhteydessä muille ACN-konsernin yrityksille ja muille henkilöille, jotka saattavat sijaita EU:ssa tai Yhdysvalloissa, ja saa erityisesti paljastaa ne muille IE:ille ACN:n hierarkioiden osana. IE suostuu siihen, että ACN pitää, käsittelee ja paljastaa edellä mainitulla tavalla yksilöidyt tiedot, mitkä ovat välttämättömiä tämän Sopimuksen suorittamiseksi.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1(5) THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT MIKÄLI KIRJALLISESTI EI OLE NIMENOMAISESTI MUUTOIN SOVITTU, NOUDATETAAN SEURAAVIA YLEISIÄ SOPIMUSEHTOJA THERMO FISHER SCIENTIFIC OY:N VALMISTAMIEN JA/TAI

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Käyttöehdot Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Disney Interactive tarjoaa käyttäjiensä käyttöön sivustonsa, ohjelmistonsa, sovelluksensa, sisältönsä, tuotteensa ja palvelunsa ( Disney-palvelut ), joiden tuotemerkki

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT

TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1. TARJOUS, VAHVISTUS TAI SOPIMUS TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT Näitä TP Vision Finland Oy myyntiehtoja (jäljempänä: "Ehdot ja Edellytykset") sovelletaan ja ne muodostavat erottamattoman osan

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä VAIHTOSOPIMUS RCI Vaihtosopimus 2 Liite 1 - Vakiomuotoinen tietolomake vaihtosopimuksille 4 Liite 2 - Erillinen, vakiomuotoinen peruuttamislomake vaihtojärjestelmän jäsensopimuksen peruuttamisoikeuden

Lisätiedot

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä Nämä ovat Vattenfall Oy:n (jäljempänä Vattenfall ) OnLine-palvelun ja siihen liittyvän sovelluksen, sivuston, sisällön sekä ohjelmiston (jäljempänä

Lisätiedot

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Varoitus: tämän tekijänoikeudella suojatun materiaalin luvaton kopiointi tai jakelu on laitonta. 1. Sopimus -ja käyttöoikeusehtojen

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n ("Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi.

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi. F-SECURE -LISENSSIEHDOT TÄRKEÄÄ LUE SEURAAVAT F-SECURE-OHJELMISTON KÄYTTÖÄ KOSKEVAT LISENSSIEHDOT ("EHDOT") HUOLELLISESTI. ALLA OLEVAN HYVÄKSYMISVAIHTOEHDON VALITSEMINEN TAI OHJELMISTON ASENTAMINEN, KOPIOIMINEN

Lisätiedot

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen ALSO Toimitusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen 1 Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan ALSO Finland Oy:n (myöh. ALSO) ja asiakkaan (myöh. ostaja) väliseen tuotteiden sekä palvelujen (myöh. tavara)

Lisätiedot

ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus

ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus TIEDOKSI KÄYTTÄJÄLLE: LUKEKAA TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI. KOPIOIMALLA TAI ASENTAMALLA OHJELMISTON TAI SEN OSAN TAI KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA TAI JOTAKIN SEN OSAA HYVÄKSYTTE

Lisätiedot

BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS

BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLA ENNEN KUIN ASENNAT TAI KÄYTÄT OHJELMISTOA. TÄMÄ SOPIMUS SISÄLTÄÄ EHTOJA, JOTKA RAJOITTAVAT TAI POISTAVAT RIMin VASTUUN SINUA KOHTAAN JA

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

VERKKOKAUPPA JA MUU ETÄMYYNTI

VERKKOKAUPPA JA MUU ETÄMYYNTI Kuluttajaoikeuden linjauksia VERKKOKAUPPA JA MUU ETÄMYYNTI 1 LINJAUKSEN LÄHTÖKOHTIA... 2 2 ETÄMYYNTISÄÄNNÖSTEN SOVELTAMINEN JA LAIN PAKOTTAVUUS... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 2 4 MILLOIN KYSEESSÄ ON ETÄMYYNTI...

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen.

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen. RAHATILIN TILIEHDOT Määritelmät Asiakkaalla tarkoitetaan tilinomistajaa, tilinomistajan edunvalvojaa tai edunvalvontavaltuutettua. Tilinomistajalla tarkoitetaan henkilöä, jolle Pankki on velkaa tilillä

Lisätiedot

AB SCIEXIN HUOLTOEHDOT

AB SCIEXIN HUOLTOEHDOT AB SCIEXIN HUOLTOEHDOT Yleiset ehdot (sovelletaan kaikkiin huoltosuunnitelmiin sekä kaikkiin aika- ja materiaaliperusteisiin huoltoihin) 1. Koko sopimus AB Sciex ( Palveluntarjoaja ) ja asiakas sopivat

Lisätiedot

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Virallinen lehti nro L 095, 21/04/1993 s. 0029-0034 Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 12

Lisätiedot

TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT

TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT Tervetuloa Taltionin käyttäjäksi! Näissä käyttöehdoissa sovitaan Taltionialustan ( Taltioni ) käyttöä koskevista ehdoista sekä oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi sen käyttäjänä.

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot