IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa."

Transkriptio

1 Vain uusi itsenäinen myyntiedustaja voi täyttää tämän sopimuksen. 1. Tämän Sopimuksen solmiminen Itsenäisen Edustajan ("IE") ja ACN Communications Finland Oy:n välille riippuu siitä, hyväksyykö ACN hakemuslomakkeen. Hakemuslomake voidaan tehdä joko paperikappaleena, jolloin IE allekirjoittaa ja palauttaa lomakkeen ACN:lle, tai, mikäli käytettävissä, se voidaan tehdä ACN:n online-hakemuksella, joka täytetään ja lähetetään sähköisesti ACN:lle noudattaen kulloinkin voimassa olevaa ACN:n Step by Step' online-opasta. Tämän Sopimuksen sopimuskausi alkaa Voimaantulopäivänä. IE voi ennen aloituskauden umpeutumista uusia Sopimuksen 12 lisäkuukaudeksi täyttämällä ja palauttamalla uudistamishakemuksen sekä siihen liittyvän uudistamismaksun. Vuotuinen uusintahakemus on saatavana ACN:n Viestintäjärjestelmän kautta. "ACN:n Viestintäjärjestelmä" tarkoittaa mitä tahansa ACN:n kulloinkin IE:lleen viestittämiseen käyttämää viestintäkeinoa, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, ACN:n intranet, jonka IE:t tuntevat nimellä "MyACN", sähköposti, puhelin, faksi, uutiskirje ja/tai kirje. "Voimaantulopäivä" tarkoittaa päivää, jona ACN on hyväksynyt IE:n hakemuksen ACN:n itsenäiseksi edustajaksi tulemisesta rekisteröimällä hakemuksen ACN:n järjestelmiin, ja siten päivää, jona IE:n ja ACN:n välinen sopimussuhde alkaa. "Sopimuskausi" tarkoittaa tämän Sopimuksen voimassaoloaikaa, joka alkaa aloituskauden osalta Voimaantulopäivänä ja päättyy 12 kuukauden kuluttua Team Trainer -aloitusmaksun maksupäivästä tai minkä tahansa peräkkäisen 12 kuukauden jakson kuluttua, jos IE on uudistanut Sopimuksen Sopimusehtojen mukaisesti. IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa. 2. IE maksaa kaikki ACN:ltä ostetut tuotteet, materiaalit ja palvelut eräpäivään mennessä, ja maksun myöhästyessä ACN saattaa vähentää maksamatta olevat velat IE:lle palkkiojärjestelmän mukaisesti kertyneistä varoista. 3. IE on vastuussa omasta liikeyrityksestään, eikä ole ACN:n yrityskumppani, laillinen edustaja tai työntekijä tai osapuoli, jonka kanssa ACN harjoittaa tai hoitaa liiketoimintaa. IE ei väitä millään tavalla olevansa ACN:n yrityskumppani, edustaja tai työntekijä tai osapuoli, jonka kanssa ACN harjoittaa tai hoitaa liiketoimintaa, eikä häntä pidetä työntekijänä lainsäädännön tai verotuksen kannalta. ACN ei ole vastuussa mistään millä tahansa tavalla IE:lle koituneista veloista tai sitoumuksista riippumatta siitä, ovatko kyseiset velat koituneet tämän Sopimuksen voimassaolon aikana. 4. Itsenäiseksi edustajaksi tuleminen ei edellytä muita ostoja tai sijoituksia kuin Team Trainer -aloitusmaksun maksamisen (vastineeksi edustaja saa Team Trainer - aloituspaketin, johon sisältyy Team Trainer -paketti). 5. IE tiedostaa, ettei mikään valtion virasto tai muu sääntelyviranomainen arvioi, kannata tai muuten hyväksy minkään markkinointiyrityksen kauppajärjestelmiä, sopimuksia, tuotteita, jäsenyyttä tai palkkiojärjestelmää.

2 6. IE saa peruuttaa tämän Sopimuksen ACN:lle lähetetyllä kirjallisella ilmoituksella 14 päivän kuluessa tämän Sopimuksen solmimisesta ja: a. IE saa vaatia ACN:ää hyvittämään IE:lle 14 päivän kuluessa kaikki rahat, jotka IE on maksanut ACN:lle b. IE saa palauttaa ACN:n hyvitettäväksi 21 päivän kuluessa irtisanomispäivästä kaikki tavarat, jotka IE on ostanut ACN:n tarjoaman mahdollisuuden yhteydessä ja joita ei ole myyty, sillä ehdolla, että mikäli tavaroiden arvo on laskenut IE:n hallussa olon aikana IE:n toiminnasta tai laiminlyönnistä johtuen ACN:llä on oikeus vähentää IE:lle hyvitettävistä varoista tavaroiden arvon vähennystä vastaava määrä, sekä c. IE saa perua kaikki palvelut, jotka IE on tilannut kyseisten 14 päivän aikana, ja hänelle palautetaan kaikki sellaisista palveluista maksetut rahat sillä ehdolla, että sellaisia palveluja ei ole vielä toimitettu IE:lle. 7. Kaikkien hyvitettävien rahojen palauttamiseksi kohdan 6 mukaisesti IE:n täytyy palauttaa tavarat (ja soveltuvin osin Team Trainer -paketti sekä kaikki muut hänen ostamansa myynninedistämis- tai koulutusmateriaalit) ACN:lle 21 päivän kuluessa irtisanomispäivästä, jolloin ACN maksaa näihin liittyvät rahat takaisin. 8. IE saa irtisanoa tämän Sopimuksen milloin tahansa antamalla kirjallisen irtisanomisilmoituksen ACN:lle 14 päivää etukäteen. Myös ACN saa irtisanoa tämän Sopimuksen välittömästi yksinomaisen harkintansa mukaan minkä tahansa tämän Sopimuksen määräyksen rikkomisen tai ehtojen loukkaamisen vuoksi, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, Team Trainer -aloitusmaksun, vuotuisen uudistamismaksun tai muun soveltuvan maksun suorittamatta jättämisen vuoksi, veroviranomaisille tehtävien tarvittavien rekisteröintien todistamisen laiminlyönnin vuoksi sekä muuten ilman erillistä syytä. Sellainen sopimuksen irtisanominen saatetaan suorittaa Toimintaehdoissa esitettyjen määräysten mukaisesti. a) Mikäli ACN irtisanoo Sopimuksen jostain muusta syystä kuin IE:n tekemän sopimusehtojen rikkomisen ja/tai loukkaamisen vuoksi, IE:lle annetaan irtisanomisesta kirjallinen ilmoitus kolme (3) kuukautta ennakkoon. 9. Mikäli toinen osapuolista irtisanoo Sopimuksen voi IE palauttaa ACN:lle kaikki hankkimansa materiaalit (mukaan lukien koulutus- ja markkinointimateriaalit sekä ohjekirjat), jotka IE on hankkinut yhden vuoden aikana ennen irtisanomista, jolloin ACN korvaa 90 % IE:n niistä maksamasta hinnasta (sis. ALV:n) vähentäen summasta: a.) kaikki myyntipalkkiot, bonukset ja muut IE:n palautettujen tavaroiden osalta saamat etuisuudet; b) kaikki IE:n mistä tahansa syystä ACN:lle maksettavat summat; c.) sillä ehdolla, että: i) IE ei ole ostanut tai hankkinut sellaisia tavaroita tätä Sopimusta loukaten; ii) IE palauttaa sellaiset tavarat ACN:lle käyttämättöminä jälleenmyyntikelpoisessa kunnossa.

3 10. Tämän Sopimuksen irtisanomisen tapahduttua kohdan 9 mukaisesti IE:n täytyy tavaroista maksettujen rahojen hyvittämiseksi toimittaa tavarat ACN:lle 21 päivän kuluessa irtisanomisesta. Ostohinta maksetaan IE:lle sitten, kun ACN on vastaanottanut tavarat, tai välittömästi, jos tavarat ovat jo ACN:n hallussa. 11. Jos tämä Sopimus jostain syystä irtisanotaan, IE:llä on oikeus vapautua kaikista tulevista ACN:ään kohdistuvista sopimusvastuista tämän kauppajärjestelmän osalta, paitsi: a.) sitoumuksista, jotka liittyvät IE:lle suoritettuihin maksuihin sopimuksista, joita IE on tehnyt ACN:n puolesta (jos sellaisia on); b.) sitoumuksista maksaa ACN:n IE:lle jo toimittamien tavaroiden tai palvelujen hinta, mikäli IE ei ole palauttanut kyseisiä tavaroita ACN:lle kohtien 6 ja 9 mukaisesti, sekä c.) kohtien 30 ja 33 määräyksistä, jotka liittyvät ACN:n liiketoiminnan kanssa kilpailuun ja luottamuksellisiin tietoihin tämän sopimuksen irtisanomisen jälkeen siinä määrin, kuin ne pysyvät voimassa irtisanomispäivän jälkeen. d.) ACN:lle ja/tai palvelujen tarjoajille aiheutuneista vahingoista Jos Sopimus on irtisanottu muista syistä kuin i.) IE:n antamasta irtisanomisilmoituksesta; ii.) Sopimusehtojen tai Toimintaehtojen loukkaamisesta; tai iii.) jostain IE:aan liittyvästä syystä, ACN saattaa maksaa IE:lle itse määrittämänsä korvauksen. Korvaus lasketaan ja maksetaan ACN:n yksityiskohtaisesti määrittelemällä tavalla ja sen enimmäissumma vastaa puolta Sopimuksen irtisanomista edeltävien tai seuraavien 0 6 kuukauden aikana arvioiduista tai toteutuneista myyntipalkkioista. Sopimuksen irtisanomisen yhteydessä tai sen jälkeen IE:lla ei ole oikeutta mihinkään muuhun hyvitykseen, palkkioon, korvaukseen tai muuhun maksuun kuin tässä sopimuksessa nimenomaisesti sovittuihin (kohdissa 6 11) eikä ACN:llä ole tämän sopimuksen perusteella mitään muita maksuvelvoitteita (hyvityksinä, korvauksina, myyntipalkkioina, palkkioina tai muina maksuina) IE:aa kohtaan. Nämä ehdot pysyvät voimassa Sopimuksen irtisanomisen jälkeenkin. 12. Tämä Sopimus uusitaan hiljaisesti peräkkäisiksi vuoden mittaisiksi kausiksi, ellei IE anna irtisanomisilmoitusta 14 päivää ennen vuosipäivää tai mikäli ACN irtisanoo Sopimuksen, siitä ilmoitetaan ennakkoon asianmukaisesti kohdassa 8.a. mainittua aikaa noudattaen. Tämän irtisanomislausekkeen mukainen irtisanomisilmoitus voidaan lähettää postitse osapuolten rekisteröityihin osoitteisiin tai johonkin muuhun osapuolen ilmoittamaan osoitteeseen ja irtisanomisaika alkaa lähetyspäivästä tai irtisanomisilmoitus voidaan lähettää sähköpostitse toisen osapuolen sähköpostiosoitteeseen. 13. ACN:n vuotuinen uudistamismaksu tulee maksaa ensimmäisenä vuosipäivänä ja sen jälkeen vuosittain. Tämä hallinnointimaksu peritään ACN:n tarjoamista palveluista, joihin sisältyvät muun muassa, mutta ei niihin rajoittuen, pääkonttorin tukipalvelut, ACN:n viestintäjärjestelmä, henkilökohtaisten asiakkaiden valvonta, alalinjan edustajien valvonta ja tilipalvelut. ACN:n tulee saada vuotuinen

4 uudistamismaksu viimeistään vuosipäivänä tai muuten IE:n asema raukeaa, mistä seuraa tulevien bonusten, myyntipalkkioiden tai muiden ACN:ltä saatavien maksujen menettäminen. Kunkin IE:lle suoritettavan maksun käsittelystä peritään erillinen 2,25 euron (+ALV) maksu. Tämän maksun määrää saatetaan tarkistaa ajoittain, mistä IE:lle ilmoitetaan ACN:n viestintäjärjestelmän avulla. IE suostuu täten siihen, että sellainen summa voidaan vähentää milloin tahansa hänelle tulevista maksuista. 14. Tällä Sopimuksella myönnetään IE:lle rajoitettu ja yksinoikeudeton luvpa mainostaa ja myydä ACN:n tuotteita ja palveluja ACN:n ajoittain määrittelemien ehtojen mukaisesti. Myydessään tai mainostaessaan ACN:n tuotteita tai palveluja IE toimii laillisesti, eettisesti ja moraalisesti moitteettomasti eikä anna vääriä tai harhaanjohtavia lausuntoja ACN:n ja IE:n välisestä suhteesta sekä tuotteista tai palveluista. 15. IE pitää täsmällistä kirjanpitoa eikä ryhdy tai osallistu harhaanjohtavaan, petolliseen tai epäeettiseen toimintaan. IE noudattaa kaikkia ACN:n markkinoimien tuotteiden ja palvelujen myyntiä tai mainontaa säänteleviä lakeja, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kaikkia IE:n tämän Sopimuksen mukaisen liiketoiminnan edellyttämiä lupia ja lisenssejä. ACN pitää IE:n puolesta riittävästi kirjaa kaikista ACN:n IE:lle toimittamista tavaroista tai palveluista, jotka lankeavat IE:n maksettaviksi. Tämä kirjanpito voi olla muodoltaan eritelty tilauslomake, lasku tai kuitti. ACN pitää myös IE:n puolesta riittävää kirjaa kaikista IE:n asiakkaille menestyksekkäästi mainostamista tuotteista ja palveluista ja IE suostuu siihen, että ACN toteuttaa itselaskutusmenettelyn IE:lle tehtävien maksujen osalta. 16. IE suostuu ilmoittautumaan Kaupparekisteriin yksityiseksi elinkeinonharjoittajaksi tai yhtiöksi sekä veroviranomaisille ennakkoperintää ja tarvittaessa ALV:a varten. IE on velvollinen esittämään ACN:lle rekisteritodistuksen joko IE:n hakemusmenettelyn aikana tai, jos IE:n hakemusmenettely on jo suoritettu, välittömästi sen jälkeen tai milloin tahansa ACN:n pyynnöstä ja joka tapauksessa ennen kuin IE:lle maksetaan mitään palkkioita. Kaupparekisteriin ja veroviranomaisille tehtävien rekisteröintien tulee säilyä voimassa, ja kaikki rekisteritilanteen muutokset tulee tiedottaa ja varmentaa ACN:lle. Todistus rekisteröitymisestä (ja kaikki muut varmennukset) voidaan suorittaa joko lähettämällä tuloste rekisterisivuston kuvankaappauksesta, jäljennös rekisteriotteesta tai jollain muulla ACN:n määräämällä tavalla, joka on tiedotettu ACN:n viestintäjärjestelmässä. Jos Kaupparekisteriin ei ilmoittauduta tai rekisteritodistusta ei esitetä, ACN saattaa kieltäytyä käsittelemästä IE:n hakemuksen, ja mikäli IE:n hakemus on jo käsitelty, ACN käyttää oikeuttaan pidättää IE:lle maksettavaksi tulevat palkkiot, kunnes ACN on saanut kyseisen rekisteritodistuksen. Jos IE ei täytä tätä velvoitetta, sitä pidetään tämän Sopimuksen olennaisena rikkomisena ja irtisanomisperusteena, kuten Sopimuksen kohdassa 8 on mainittu. IE ymmärtää ja sitoutuu siihen, että mikäli ACN irtisanoo tämän Sopimuksen, IE menettää kaikki oikeutensa palkkioihin. 17. ACN ei ole velvollinen korvaamaan missään olosuhteissa mitään vahinkoja tai minkäänlaisia menetyksiä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, epäsuorat, erityiset, rangaistusluonteiset, korvaavat tai välilliset vahingot, tappiot tai voitot, joita voi johtua mistä tahansa syystä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, ACN:n ja/tai sen tavaroiden ja tuotteiden toimittajien tekemästä takuun rikkomisesta, viivästyksestä, toimenpiteestä, erehdyksestä tai epähuomiosta tai ACN:n ja/tai sen tavaroiden ja tuotteiden toimittajien tekemän tuotteen tai palvelun lakkauttamisen tai

5 muuttamisen perusteella. ACN:n ja/tai sen tavaroiden ja tuotteiden toimittajien velvollisuudet rajoittuvat kohtuullisiin toimiin ryhtymiseen asiakastilausten käsittelemiseksi pyydettyjen palvelujen vastaanottamisen ja hyväksynnän osalta. 18. IE sitoutuu, että ACN pidättää itsellään nimenomaisesti kaikki yhtiön nimeä, logoa, tavaramerkkejä, palvelumerkkejä ja tekijänoikeusmateriaalia ("Yksinoikeusomaisuus") koskevat omistusoikeudet. IE:lle myönnetään yksinoikeudeton lisenssi käyttää tämän Sopimuskauden aikana ACN:n Yksinoikeusomaisuutta täsmällisesti tämän Sopimuksen mukaisesti. IE ei käytä ACN:n Yksinoikeusomaisuutta millään tavalla paitsi siten, kuin ACN on kirjallisesti sallinut tai ACN:n toimittamassa, suunnittelemassa tai julkaisemassa mainonta- tai myynninedistysmateriaalissa ilmoitetaan. IE ei saa valokopioida tai jäljentää mitään ACN:n toimittamia tai ACN:ltä ostamiansa materiaaleja ilman ACN:n myöntämää kirjallista lupaa ja Yksinoikeusomaisuuden luvaton käyttö on laitonta ja muodostaa ACN.lle perusteen tämän Sopimuksen irtisanomiseen. 19. IE on henkilökohtaisesti vastuussa kaikista lakisääteisistä veroista tai maksuista, kuten tuloverosta, ennakkoperinnästä, muista soveltuvista maksuvelvoitteista ja vakuutusmaksuista, sikäli kuin ne soveltuvat, ja tarvittaessa myynnistä ja myyntipalkkioista perittävän ALV:n maksamisesta. IE pitää asiallista kirjanpitoa tarpeen mukaan sellaisten verojen tai tullien asianmukaisen arvioinnin ja maksun varmistamiseksi. IE sitoutuu ilmoittautumaan verohallinnolle henkilökohtaisesti ALVvelvolliseksi viimeistään heti kun ilmoittautumisen rajaehdot saavutetaan. Jos ALVvelvolliseksi ilmoittautunut IE poistetaan ALV-rekisteristä vapaaehtoisesti tai jostain myystä syystä, hänen tulee ilmoittaa rekisteristä poistamisesta ACN:lle kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa rekisteristä poistosta. Jos IE ilmoittautuu ALVrekisteriin, IE sitoutuu toimittamaan ACN:lle jäljennöksen ALVrekisteritodistuksestaan ja lähettämään ACN:lle ALV-laskun kaikesta ALV:sta, joka saatetaan periä ACN:n IE:lle maksamista rahoista. Jos ACN on velvollinen suorittamaan veroviranomaisille ALV-maksun, joka johtuu siitä, että IE ei ole ilmoittanut ACN:lle ALV-rekisteristä poistamisestaan, niin IE tunnustaa ja sitoutuu siihen, että ACN:llä on oikeus periä häneltä sellainen ALV-summa vähentämällä se IE:n ACN-tililtä tai jollain muulla kulloinkin ACN:n käytettävissä olevalla keinolla. 20. IE on vapaa valitsemaan omat toimintakeinonsa, -menetelmänsä ja -tapansa sekä tämän Sopimuksen alaisen toiminnan työpaikan ja työtunnit, jotka riippuvat ainoastaan tämän Sopimuksen ehdoista sekä Toimintaehdoista. 21. IE saa sponsoroida muita itsenäisiä edustajia, jotka lähettävät ACN:lle allekirjoittamansa hakemuksen ACN:n itsenäiseksi edustajaksi tulemisesta. Äskettäin sponsoroitava itsenäinen edustaja saa myös lähettää hakemuksen onlinehakemusprosessilla, jos se on käytettävissä. IE on velvollinen valvomaan ja tukemaan oman alalinjansa muita itsenäisiä edustajia ja suostuu ylläpitämään säännöllistä viestintää sellaisten alalinjan itsenäisten edustajien tukemiseksi sanallisilla ja kirjallisilla viesteillä. 22. IE käyttää ainoastaan ACN:n tuottamia painomateriaaleja edustaessaan ACN:ää, muita edustajia kouluttaessaan ja/tai tuotteita tai palveluja esitellessään. Väitteitä, lausuntoja, paljastuksia, vakuutuksia tai takuita, joita ei ole painettu ACN:n painomateriaaleihin, ei tehdä niin tuotteita tai palveluja myytäessä kuin mahdollisia uusia edustajia värvättäessäkään. Kaikkia myynninedistämiseen käytettäviä

6 lisämateriaaleja saa käyttää vain poikkeusoloissa ja niiden täytyy olla ACN:n kirjallisesti hyväksymiä ennen käyttöä. IE noudattaa kaikkia ACN:n antamia ohjeita. 23. IE:n ei tarvitse ostaa ACN:ltä mitään tuotteita tai palveluja. Jos IE ostaa ACN:ltä jotain tuotteita tai palveluja, IE maksaa sellaisista tuotteista tai palveluista ACN:n liiketoiminnan asiakasehtojen mukaisesti ja jos IE ei maksa tuotteista tai palveluista kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa eräpäivästä, ACN:llä on oikeus irtisanoa tämä Sopimus. 24. IE saa hankkia niin monta henkilökohtaista asiakasta kuin haluaa. IE saa kustakin hankkimastaan henkilökohtaisesta asiakkaasta myyntipalkkion, joka perustuu IE:n henkilökohtaisten asiakkaiden käyttömaksuihin palkkiojärjestelmän mukaisesti. Kaikki muut IE:n saamat maksut perustuvat tiettyjen pätevyysehtojen täyttymiseen, mikä on selostettu palkkiojärjestelmässä. Myyntipalkkion saamisen edellytyksenä on se, että IE keskittyy ensisijaisesti palvelujen ja tuotteiden myyntiin sellaisille asiakkaille, jotka eivät osallistu ACN:n kauppajärjestelmään. ACN voi tarkistaa myynninedistystuotteista ja neuvotelluista hinnoista maksettavien myyntipalkkioittensa suuruutta. 25. IE tiedostaa, että hänelle ei taata mitään tuloja eikä mitään voittoja tai menestystä eikä ACN tai hänen sponsorinsa takaa mitään voittoja tai odotettavia tuloja, joita IE:na toimimisesta saattaisi koitua. IE ei vakuuta suoraan tai epäsuorasti, että joku saattaa tai voi ansaita tai tulee ansaitsemaan jonkin mainitun brutto- tai nettosumman, eikä että muiden itsenäisten edustajien sponsorointi on helposti saavutettavissa tai jatkettavissa tai että kaikki tai jotkut IE:t menestyvät. 26. IE vapauttaa täten ACN:n vastuusta ja pitää ACN:n ja sen tuotteiden ja palvelujen toimittajat vapaana kaikista vaateista, tappioista, vahingoista ja kustannuksista, mukaan lukien oikeudenkäyntimaksuista, joita syntyy IE:n tämän Sopimuksen vastaisesta toiminnasta tai käytöksestä. Saadakseen hyvitystä ja kustannuksia sellaisista loukkauksista ACN saa pidättää mitä tahansa myyntipalkkioita tai muita IE:lle suoritettavia maksuja ja ilman erillistä ilmoitusta tai vaatimusta käyttää hyväkseen kaikkia muita ACN:n käytettävissä olevia oikeuksia ja oikeuskeinoja. 27. Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja osapuolet alistuvat täten Helsingin käräjäoikeuden yksinomaiseen toimivaltaan kaikkien tästä tai muista tämän Sopimuksen osapuolten välisistä sopimussuhteista syntyvien riitojen osalta. 28. IE tunnustaa, että hän on lukenut ja ymmärtää täysin hakemuslomakkeen (joko paperikappaleen tai sähköisen hakemuksen), nämä ehdot, Toimintaehdot sekä Palkkiojärjestelmän, joista kukin on niiden nykyisessä muodossaan tämän Sopimuksen osia ja jotka yhdessä muodostavat koko ACN:n ja IE:n välisen sopimuksen. IE tunnustaa lisäksi, että ACN pidättää täysimittaisesti oikeuden muuttaa näitä ehtoja, ACN:n toimintaehtoja, Palkkiojärjestelmää, muita julkaisuja sekä tuotteiden hintoja milloin tahansa harkintansa mukaan tekemällä IE:lle kirjallisen tai suullisen ilmoituksen ACN:n viestintäjärjestelmän kautta sillä ehdolla, että ACN antaa IE:lle kirjallisen ilmoituksen 14 päivää ennen IE:n vuosittaisten taloudellisten velvoitteiden mahdollisia muutoksia. IE:n tuotteiden myynnin ja palvelujen myynninedistämisen sekä ACN:n liiketoimintamahdollisuuden mainostamisen jatkaminen tämän Sopimuksen, Toimintaehtojen sekä Palkkiojärjestelmän tarkistuksista annetun ilmoituksen jälkeen merkitsee hänen

7 suostumustaan sellaisiin tämän Sopimuksen, Toimintaehtojen sekä Palkkiojärjestelmän tarkistuksiin ja sitoviin muutoksiin. Vaikka IE:lle saatetaan antaa tietoja ACN:stä, sen liiketoiminnasta, IE:n asemasta ja muista kuin ACN:ää koskevien muiden osapuolien asioista, mukaan lukien hänen sponsoristaan ja muista ACN:n itsenäisistä edustajista ja sikäli kuin sellaiset tiedot ovat epäyhdenmukaisia tämän Sopimuksen ehtojen kanssa (mukaan lukien ACN:n toimintaehdot), tämän Sopimuksen ehdot pysyvät voimassa. Tämän Sopimuksen tarkoituksia varten itsenäisen edustajasopimuksen sivulle merkitty tai, soveltuvin osin, ACN:n online-hakemuksen avulla lähetetty IE:n osoite todetaan IE:n oikeaksi osoitteeksi, kunnes ACN:lle toimitetaan kirjallinen osoittteenmuutosilmoitus. 29. Paitsi mitä kohdassa 28 on mainittu, IE tunnustaa, että Sopimusta ei muuteta tai tarkisteta muutoin kuin ACN:n allekirjoittamalla kirjallisella ilmoituksella. Kumpikin osapuoli tunnustaa, että solmiessaan tämän Sopimuksen se ei tee niin minkäänluonteisen vakuutuksen, lupauksen, hankkeen, takuun tai muun lausunnon (kirjallisen tai suullisen) perusteella tai tällaiseen luottaen, paitsi mitä tässä Sopimuksessa nimenomaisesti saatetaan määrätä (ja vastaavasti kaikki laissa säädetyt ehdot, takuut ja muut määräykset suljetaan täten pois laajimmassa lain sallimassa laajuudessa). Tämä Sopimus sitoo osapuolten perillisiä, seuraajia ja luovutuksensaajia ACN:n hyväksyessä sen kirjallisesti. IE ei saa luovuttaa tai muuten siirtää tässä myönnettyjä itsenäisen edustajan aseman oikeuksia kellekään muulle henkilölle, yritykselle tai yhteisölle ilman ACN:n nimenomaista kirjallista ennakkosuostumusta. Jos jokin toimivaltainen viranomainen toteaa mistä tahansa syystä jonkin Sopimuksen ehdon osittain tai kokonaan pätemättömäksi tai toimeenpanokelvottomaksi, tämä ei vaikuta jäljellä olevien ehtojen tai niiden osien pätevyyteen. 30. Tämän Sopimuksen voimassa ollessa IE ei saa suoraan tai epäsuorasti myydä tai hankkia ACN:n palveluja kenenkään muun ulkopuolisen henkilön välityksellä kuin sellaisen henkilön, jonka ACN on nimennyt tai kirjallisesti hyväksynyt. IE ei saa Sopimuksen Voimassaoloaikana eikä yhdeksänkymmenen (90) päivän aikana Sopimuksen päättymisen jälkeenkään suoraan tai epäsuorasti, houkutella tai hankkia, poistaa tai siirtää ketään ACN:n tai sen tuotteiden ja palvelujen toimittajien asiakasta tai myydä hänelle riippumatta siitä, hankkiko IE asiakkaan alunperin itse (tätä toimintaa kutsutaan tässä yhteydessä Rekrytoinniksi ). Kaikki ACN:n ja sen tuotteiden ja palvelujen toimittajien puolesta IE:n Rekrytoimat asiakkaat todetaan ACN:n ja sen tuotteiden ja palvelujen toimittajien asiakkaiksi eikä sen Itsenäisten edustajien asiakkaiksi. IE tunnustaa, että tällaista Rekrytoinnin kieltoa sovelletaan ankarasti ja että Rekrytoimisen kieltoon voivat vedota myös ACN:n tuotteiden ja palvelujen toimittajat. Rekrytoinnin kielto kieltää lisäksi ACN:n luovuttamien salassapidettävien ja luottamuksellisten tietojen hyödyntämisen tällaisessa tarkoituksessa. Lisäksi tämän Sopimuksen voimassaoloaikana ja yhdeksänkymmentä (90) päivää sen päättymisen jälkeen IE ei saa solmia suoraan markkinointisuhdetta minkään ACN:n tuotteiden ja palvelujen toimittajan kanssa. Tämän Sopimuksen voimassaoloaikana ja yhdeksänkymmentä päivää (90) sen päättymisen jälkeen IE ei saa pyytää ACN:n itsenäistä edustajaa, vaikka hän olisi aktiivinen, epäaktiivinen, yksityishenkilö tai yritys, osallistumaan jonkin muun yhtiön tarjoamaan verkostomarkkinointiohjelmaan riippumatta siitä, tarjoaako sellainen verkostomarkkinointiyhtiö samankaltaisia tuotteita ja palveluja. Tämän sopimuskohdan ja ehdon loukkaaminen johtaa tämän Sopimuksen irtisanomiseen ja

8 kaikkien jakeluoikeuksien sekä kaikkien nykyisten ja tulevien myyntipalkkioiden, bonuksien ja kaikenlaisten maksujen menettämiseen. 31. IE ei puhu ACN:n puolesta tai sen tuotteista tai palveluista televisiossa, radiossa tai missään lehdistössä, painotuotteissa tai viestintävälineissä esitettävässä haastattelussa tai artikkelissa, ellei ACN ole myöntänyt ennakkoon kirjallista lupaa. Jos jokin edellä mainituista ottaa yhteyden IE:aan, hänen täytyy pyytää mediaa ottamaan yhteys suoraan ACN:ään. 32. Jos toinen sopimusosapuoli ei jossain tapauksessa vaadi, että toinen osapuoli noudattaa tämän Sopimuksen ehtoja, se ei mitenkään vaikuta osapuolen oikeuteen vaatia tämän Sopimuksen ehtojen rikkomisesta johtuvia oikeuskeinoja eikä sitä tulkita sellaisten ehtojen jatkuvan tai seuraavan rikkomisen hyväksymiseksi. 33. IE ei paljasta muuten kuin ACN:n valtuuttamana tai edellyttämänä kenellekään liikesalaisuuksia tai luottamuksellisia tietoja, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, alalinjan hierarkioita, jotka pysyvät aina ACN:n omaisuutena, joita saattaa tulla hänen tietoonsa tämän Sopimuksen voimassaoloaikana, ja pitää täysin salaisina kaikki luottamukselliset tiedot eikä käytä tai yritä käyttää sellaisia tietoja millään tavalla, joka saattaisi vahingoittaa tai tuottaa ACN:lle tai sen liiketoiminnalle suoraan tai epäsuorasti tappioita tai jolla todennäköisesti olisi tällainen vaikutus. Tämä rajoitus pysyy voimassa tämän Sopimuksen irtisanomisen jälkeen yhden vuoden ajan, mutta lakkaa pätemästä informaatioon tai tietoon, joka on tullut julkisuuteen muuten kuin hänen syystään. Tämän Sopimuksen päättyessä IE palauttaa kaikki ACN:n liikesalaisuuksia tai luottamuksellisia tietoja koskevat näytteet, muistiinpanot, muistiot tai tiedot (mukaan lukien jäljennökset alalinjan hierarkioista), joita IE tekee tai saa tämän Sopimuksen voimassaoloaikana. IE tunnustaa täten, että sellaiset muistiinpanot, muistiot ja tiedot ovat ACN:n omaisuutta. 34. Tässä toimintaehdossa kuvaillaan ACN:n huolenpitovelvollisuutta tietojen keräämisen ja käytön sekä sen edustajien hallussa olevien tietojen (henkilökohtaisen tai muunlaisen) suhteen. Tässä suhteessa ACN sitoutuu: a) hankkimaan ja käsittelemään henkilötietoja tai henkilötiedot muodostavaa informaatiota oikeudenmukaisesti; b) varmistamaan, että henkilötiedot ovat todenmukaiset ja tarvittaessa päivitetyt; c) pitämään henkilötietoja vain yhteen tai useampaan määriteltyyn lailliseen tarkoitukseen; d) olemaan käyttämättä tai paljastamatta henkilötietoja millään sellaiseen lailliseen tarkoitukseen sopimattomalla tavalla; e) varmistamaan, että henkilötiedot ovat riittäviä, asianmukaisia eivätkä liiallisia sellaisten tarkoitusten suhteen; f) olemaan pitämättä henkilötietoja pitempään kuin sellaisiin tarkoituksiin tarvitaan;

9 g) ryhtymään asianmukaisiin turvatoimiin henkilötietojen luvattoman käytön tai muuttelun, paljastamisen tai tuhoamisen sekä niiden tapaturmien, menetyksen ja tuhoutumisen estämiseksi. 35. IE tunnustaa, että ACN on ilmoittanut hänelle, että hänen ACN:lle antamansa tiedot (mukaan lukien IE:aan, hänen osoitteeseensa ja muihin yksityiskohtiin liittyvät tiedot) pysyvät ACN:n tietokannassa ja ACN käyttää niitä markkinointiin ja muihin hallinnointitarkoituksiin. IE tunnustaa myös, että ACN saa paljastaa nämä tiedot sellaisten tarkoitusten yhteydessä muille ACN-konsernin yrityksille ja muille henkilöille, jotka saattavat sijaita EU:ssa tai Yhdysvalloissa, ja saa erityisesti paljastaa ne muille IE:ille ACN:n hierarkioiden osana. IE suostuu siihen, että ACN pitää, käsittelee ja paljastaa edellä mainitulla tavalla yksilöidyt tiedot, mitkä ovat välttämättömiä tämän Sopimuksen suorittamiseksi.

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot

Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot Luotettava Kumppani on osa tilaajavastuu.fi-palveluita, jotka tarjoaa Suomen Tilaajavastuu Oy ( ST ). Luotettava Kumppani palvelu on riskienhallinnan työkalu,

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Sopimuksen synty ja soveltamisala Kun asiakas varaa :ltä huoneiston majoittumista varten ja vahvistaa varauksen, syntyy osapuolten

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Kun luovutetaan tavaraa tai palvelua korvausta vastaan, on selvitettävä: Kenen tai minkä kanssa järjestän

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ.

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. 1 Yleisehdot ja -tiedot: ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Palvelun tuottaja Y-tunnus Toimintayksikön nimi Toimintayksikön postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Toiminnasta vastaavan henkilön nimi

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE LIITE 2 1. Johdanto Nämä käyttöehdot koskevat GS1 Finland Oy:n (jäljempänä palveluntarjoaja ) tavarantoimittajaasiakkaalle (jäljempänä asiakas )

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa.

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa. KAUPPAKIRJA 1(5) MYYJÄ OSTAJA Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 PL 70, 84101 YLIVIESKA nimi, tunnus Osoite: KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Ylivieskan kaupungin xx kaupunginosan (x.) korttelin

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille:

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille: 1 (6) Päivätoiminta on vanhuksille tarkoitettu määräaikainen tukipalvelu, jolla tuetaan vanhuksen omatoimisuutta ja estetään toimintakyvyn vajeesta johtuvaa syrjäytymistä. Päivätoiminnan tarkoituksena

Lisätiedot

Hankintasopimusluonnos

Hankintasopimusluonnos Tarjouspyyntö 1(5) Hankintasopimusluonnos SOPIMUS [x]palveluiden TUOTTAMISESTA 1. OSAPUOLET TILAAJA Oulun kaupunki / [x] (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0187690-1 PL 1 90015 Oulun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus Terveydenhuollon palvelut, avosairaanhoito

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus Terveydenhuollon palvelut, avosairaanhoito HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Lapsen infektiosairauden kiireellisen hoidon palveluseteli Tällä hakemuksella terveysalan yritys voi hakeutua palvelusetelituottajaksi Jyväskylän kaupungille,

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) 1 SOPIMUS KAUKO- JA LÄHIJUNALIIKENTEEN OSTAMISESTA 1. OSAPUOLET Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR) 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA KOHDE LVM ostaa VR:ltä sopimuskauden

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokralle tarjotaan kioski vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokranantaja haluaa tukea pienyrittäjyyttä ilman tarpeettomia alihankkijoita ja siksi vuokra-alueella tapahtuvan toiminnan järjestäminen alihankintana

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015)

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015) Tarjouspyyntö 1 (7) Hankintailmoitus 12.10.2015 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015) 1. Hankinnan kohde Lapin ELY-keskus

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille 1. Määritelmät. Kulttuurilahja -palvelulla tarkoitetaan Kansan Sivistysrahaston toimeenpanemaa rahankeräystä Internet-osoitteessa

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI [ ]

SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI [ ] SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI JA [ ] [ ]. päivänä [ ]kuuta 2016 Sopimus Työterveyspalvelu Viisarin liiketoiminnan siirtämisestä X Oy:lle SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 Tällä työehtosopimuksella määrätään työehdot Suomen Kansallisoopperan orkesterissa avustajina toimiville

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT Palveluntuottajan nimi Y-tunnus Osoite Puhelinnumero ja telefax Yhteyshenkilö Sähköposti uusi hakemus muutoshakemus jatkohakemus Palvelusetelin

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract RT 80343 KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Osoite Puhelin Laskutusosoite Konsultti Konsultin

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Sopimusosapuolet: Yhteyshenkilö: Jaakko Rissanen Maanmittauslaitos, Yhteyshenkilö: Kari

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5)

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SALON KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä 1 (5) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2002 (TT-STTK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista toimihenkilöstä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä 1 / 6 LUONNOS 1 KAUPPAKIRJA (19.3.2012/UO) KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄ Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä Risto Rytin katu 36 32700 Huittinen OSTAJA (he- / Y-tunnus), jäljempänä Ostaja

Lisätiedot