RAJAMÄEN TERVEYSASEMA HANKESUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAJAMÄEN TERVEYSASEMA HANKESUUNNITELMA"

Transkriptio

1 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA , Sivu 1 / 21 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA HANKESUUNNITELMA TIIVISTELMÄ Rajamäen terveyspalvelut sijaitsevat nyt kahdessa eri toimipisteissä ja kolmessa eri rakennuksessa. Nykyiset tilat eivät vastaa toiminnalle asetettuja vaatimuksia ja rakennusten tekninen kunto on puutteellinen. Alueen väestönkasvun ja terveydenhuollon hoitotakuun myötä tarvitaan lisätiloja uusille työntekijöille. Tuottamalla palvelut keskitetysti (vastaanottotoiminta, neuvola ja suun terveydenhuolto), saataisi säästöä ilmoittautumisen, ajanvarauksen, siivouksen osalta. Laaditun hankesuunnitelman tavoitteena on määrittää terveysaseman sijainti, aikataulu ja kustannukset. Hankkeen sijaintivaihtoehdot ovat Kylänpään uusi kaava-alue kahdessa eri sijainnissa, S- marketin korttelialue, Kiljavan sairaala, Kirkonkylän terveyskeskuksen tontti ja Rajamäen terveysasema nykyinen tonttiympäristö. Luonnosten perusteella on tarkennettu tilaohjelmaa ja vaihtoehdoista on laadittu kustannusarvio. Vaihtoehtojen vertailu on tiivistetty taulukkomuotoon, jossa on huomioitu rakennettavuus, sijainti, vertailukustannustaso ja mahdolliset muut huomiot. Hankkeen tavoitehintainen kustannusarvio on noin kolme miljoonaa euroa alv 0%. Hankkeen suunnittelu ajoittuu vuosille 2014 ja Rakentaminen ajoittuu vuosille 2015 ja Hankesuunnitteluryhmä on päätynyt vaihtoehtovertailuissa suosittelemaan hankkeen toteuttamista vaihtoehdon VE3 pohjalta eli Rajamäen terveysaseman uudisrakennusvaihtoehtoa kunnan omistamalle viereiselle tyhjälle tontille nykyisen terveysaseman viereen.

2 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA , Sivu 2 / 21 TIIVISTELMÄ 1 1 HANKEKUVAUS Rajamäen terveyspalvelut, lähtötilanne Talousarvio Sosiaali- ja terveystoimen Tarveselvitys Tilantarve ja laajuustiedot Nykyiset tilat Arvioitu tilantarve henkilöstö 5 2 SIJAINTIVAIHTOEHDOT Kylänpään uusi kaava-alue kortteli Tontti ja kaava Soveltuvuus terveysaseman paikaksi Kylänpään uusi kaava-alue kortteli Tontti ja kaava Soveltuvuus terveysaseman paikaksi S-marketin tontti, kortteli Tontti ja kaava Soveltuvuus terveysaseman paikaksi Kiljavan sairaala Tontti ja Tilat Soveltuvuus terveysaseman paikaksi Kirkonkylän terveyskeskus Tontti ja kaava Soveltuvuus terveysaseman paikaksi Nykyinen Rajamäen terveysaseman tontti Kaava Kaavamääräykset: Rakennustapaohjeet Soveltuvuus terveysaseman paikaksi 13

3 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA , Sivu 3 / 21 3 NYKYISEN RAJAMÄEN TERVEYSASEMAN TONTIN TARKASTELU Rakennusalue Olemassa olevat rakennukset ja tontti Rakennus Rakennus Tontit Nykyiset tilat ja korjaustarve Neuvolarakennus Terveysasema Hammashuollon tilat Peruskorjaus ja laajennus, vaihtoehto 1 (VE1) Uudisrakennus tontilla 1, vaihtoehto 2 (VE2) Uudisrakennus tontilla 2, vaihtoehto 3 (VE3) 17 4 VAIHTOEHTOJEN VERTAILU 19 5 KUSTANNUSARVIO 20 6 AIKATAULU 20 7 JOHTOPÄÄTÖKSET 21 LIITTEET

4 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA , Sivu 4 / 21 1 HANKEKUVAUS 1.1 Rajamäen terveyspalvelut, lähtötilanne Rajamäen terveyspalvelut sijaitsevat nyt kahdessa eri toimipisteissä ja kolmessa eri rakennuksessa epäkäytännöllisissä, ahtaissa tiloissa. Terveyspalveluiden kannalta Rajamäen palveluiden osalta on oleellista, että palvelut tuotetaan keskitetysti (vastaanottotoiminta, neuvola ja suun terveydenhuolto). Näin on mahdollista saavuttaa synergiahyödyt tilojen, toimintojen ja henkilöstön suhteen. Tilojen tulee olla esteettömiä. 1.2 Talousarvio 2013 Nurmijärven kunnan talousarviossa investointihankkeissa on mukana Rajamäen terveysasema, laajennus ja peruskorjaus. Hankkeen laajuudeksi on arvioitu 1300 brm 2 ja kustannuksiksi Suunnittelumäärärahat ovat vuosille 2013 ja 2014 ja toteutukseen on varattu rakentamismääräraha vuodelle Sosiaali- ja terveystoimen Tarveselvitys Terveystoimen tarveselvityksessä hankkeen sisällöksi esitetään terveysaseman, suun terveydenhuollon ja neuvolan toimintojen keskittämistä saman katon alle. Rajamäen terveyspalveluiden tarve on kasvanut ja hoitotakuussa pysyminen on vaikeutunut ja tullee mahdottomaksi jatkossa. Nykyiset tilat ovat epäkäytännöllisiä ja ahtaita. Tarkoituksena on peruskorjata vanhan terveysaseman ja neuvolan tilat ja rakentaa puuttuvat lisätilat. Hammashuollon tiloista on tarkoitus luopua. Yhteisistä tiloista saadaan synergiaetua toimintojen ja henkilöstön suhteen (ilmoittautuminen, ajanvaraus, siivous välinehuolto). 1.4 Tilantarve ja laajuustiedot 1.41 NYKYISET TILAT Neuvola (Rakennus 1) bruttoala 753 m 2 / huoneala 536 m 2 Terveyskeskus (Rakennus 2) bruttoala 316 m 2 / huoneala 269 m 2 Hammashuollon nykyiset tilat liikekiinteistössä bruttoala 181 m 2 / huoneistoala 167 m 2 / huoneala 154 m 2. Liikekiinteistön tilat poistuvat käytöstä.

5 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA , Sivu 5 / 21 Käytössä oleva tilat yhteensä 1250 brm 2 / huoneala 959 m 2, josta käyttämätön asunto 55,m 2 ja kellaritilat 209 m 2. Pinta-alat on esitetty tarkemmin erillisessä liitteessä ARVIOITU TILANTARVE Tilaohjelman mukainen hyötyhuoneala on 922 m 2. Tässä alassa ei ole mukana liikennetiloja, eikä teknisiä tiloja. Laajennustarve nykytilojen lisäksi on 517 m 2, kun otetaan huomioon poistuvat hammashuollon tilat ja tilat, joiden nykyinen sijainti ei tyydytä. Kokonaan uusia tiloja on 230 m 2. Luonnosten teon jälkeen tilaohjelmaan lisättiin 40 m 2 (jätehuone, potilasarkisto ja postitushuone saapuvalle ja lähtevälle tavaralle). Välinehuolto on ulkoistettu. Hyötyhuonealan lisäksi tarvitaan noin 250 m 2 liikennetilaa (käytävät ja tuulikaapit) ja 120 m2 teknistä tilaa (sähkö, lämmönjako ja iv- konehuone). Rakennukseen tarvittavan väestönsuojan koko on noin 35 m 2. (Suojatila m 2, sulkuteltta 2,5 m 2, käymälät 1,5 m 2 ja ilmanvaihtokoneen tila 1,5 m 2.) Väestönsuojaan voidaan sijoittaa sosiaalitiloja. Yhteensä hyötyala on n m 2 ja bruttoala 1400 m 2. Katso Liite 4. Mallihuoneet katso liite HENKILÖSTÖ Rajamäen väestö 11/2012 tehdyn ennusteen mukaan on n asukasta (Rajamäki 8320, Röykkä 2608) v Henkilökunta nyt 20½ Lisähenkilöt 8 Vastaanotto: 3 lääkäriä 1 lääkäri 2 sairaanhoitaja 1 terveydenhoitaja 1 terveydenhoitaja 1 osastosihteeri Neuvola: 3 terveydenhoitajaa 1 terveydenhoitajaa ½ terveydenhoitaja, vara 1 psykologi 1 puheterapeutti 1 toimintaterapeutti Suun terveydenhuolto: 3 hammaslääkäri 1 hammaslääkäri 4 hammashoitaja 1 hammashoitaja 2 suuhygienistiä 1 Siivooja

6 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA , Sivu 6 / 21 2 SIJAINTIVAIHTOEHDOT 2.1 Kylänpään uusi kaava-alue kortteli 1062 Osoite: Kiljavantie 5 (Rajamäentien ja Kiljavantien risteys), Rajamäki Kaupunginosa Kylänpää, kortteli 1062, tontti 1 Ilmakuva kylänpään alueesta

7 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA , Sivu 7 / 21 Kaavaluonnos 2013 Rajamäki Ruukki kaupallinen konsepti 2.11 TONTTI JA KAAVA Alueella on valmisteilla asemakaavan muutos, jossa sisällöltään vanhentuneita kaavoja päivitetään. Kaava on nyt luonnosvaiheessa ja valmistuu lainvoimaiseksi syksyllä Nykyisessä kaavassa paikalla on Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue (AM) ja Maatalousaluetta (MT). Asemakaavaluonnoksessa kortteli 1062 on merkitty Keskustatoimintojen korttelialueeksi (C). Rakennusoikeus on 5000 m 2 ja kerrosluku on 2. Rakennus tulee kaavan mukaan sijoittaa niin, että se rajaa liikennealuetta ja aukiota. Rakennuksen tulee olla käsin lyötyä punaista tiiltä. Rakennuksen pääsisäänkäynnit tulee rakentaa kaavassa määritellyn kävelytien yhteyteen siten, että rakennuksen läpi muodostuu kulkuyhteys. Tontti on kokonaan viljelykäytössä olevaa peltoaluetta. Maaperä savea, silttiä ja silttistä hiekkaa. Alueen rakentaminen edellyttää pohjan vahvistusta (Kylänpään asemakaava-alueen rakennettavuusselvitys, Airix Ympäristö FMC Group). Meluselvityksen mukaan alueen Rajamäentien ja Kiljavantien puoleisilla reunoilla meluarvot ylittyvät Valtioneuvoston päätöksen mukaisista ohjearvoista, mutta ne pystytään ratkaisemaan kiinnittämällä huomiota rakennuksen ulkokuoren ääneneristykseen SOVELTUVUUS TERVEYSASEMAN PAIKAKSI Alue sijaitsee keskeisesti Rajamäen keskustan tuntumassa olemassa olevien palveluiden yhteydessä. - Asutuksen painopiste on Rajamäentien toisella puolella. - Rajamäentietä pitkin kulkeva julkinen liikenne ei palvele lähellä asuvia - Tonttitehokkuuden täysimääräinen käyttö keskeisellä paikalla edellyttää 2 kerroksista ratkaisua, mikä ei ole tarkoituksenmukaista esteettömälle rakennukselle. Kaavan toteutuminen vaatii n m 2 muuta keskustatoimintaan (julkiset ja kaupalliset palvelut / hallinto / asuminen) liittyvää rakentamista. - Vaihtoehdossa terveysasema on osana rakennettavaa liikerakennusta

8 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA , Sivu 8 / Kylänpään uusi kaava-alue kortteli 1064 Osoite: Metsolankaari, Rajamäki Kaupunginosa Kylänpää, Kortteli 1064 Kaavaluonnos 2013 Terveysasema suunnitelmakaavio 2.21 TONTTI JA KAAVA Alueella on valmisteilla asemakaavan muutos, jossa sisällöltään vanhentuneita kaavoja päivitetään. Kaava on nyt luonnosvaiheessa ja valmistuu lainvoimaiseksi syksyllä Nykyisessä kaavassa alue on varattu Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO). Kortteli kaavoitettiin aikanaan Metsäoppilaitoksen tarpeita varten, mutta suunnitelmat eivät ole toteutuneet. Asemakaavaluonnoksessa kortteli 1064 on merkitty Lähipalvelurakennusten korttelialueeksi (PL). Tonttitehokkuus on e= 0,4 m 2 ja kerrosluku on 2. Rakennuksen tulee olla punaista käsin lyötyä tiiltä, kantikasta julkisivulaudoitusta tai rappausta. Kattopintojen tulee olla peltiä ja väriltään harmaita. Korkeita sokkeleita ei sallita, vaan rakennukset tulee istuttaa maastoon porrastamalla lattiatasoja tai julkisivuja. Alue on osaksi puretun metsäoppilaitoksen pihamaata, jossa kasvaa kaavassa säilytettäviksi merkittyjä puita ja puuryhmiä. Pohjoispuolella on hakattua metsää ja alueen koillisosassa kasvaa istutettua tiheää harmaaleppämetsää. Maasto on loivasti kumpuilevaa, koillisosa on melko tasainen. Pohjamaa on kantavaa hiekkaa ja moreenia. Maaperä on osin kivistä. (Kylänpään asemakaava-alueen rakennettavuusselvitys, Airix Ympäristö FMC Group) SOVELTUVUUS TERVEYSASEMAN PAIKAKSI +Alue sijaitsee keskeisesti Rajamäen keskustan tuntumassa olemassa olevien palveluiden yhteydessä. - Asutuksen painopiste on Rajamäentien toisella puolella. - Rajamäentietä pitkin kulkeva julkinen liikenne ei palvele lähellä asuvia

9 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA , Sivu 9 / S-marketin tontti, kortteli 1076 Osoite: Kiljavantie 3, Rajamäki Kaupunginosa Keskusta, kortteli 1076, tontti 1 S-marketin tontti Kuvassa takana oikealla S- marketin halli 2.31 TONTTI JA KAAVA Alue on asemakaavassa merkitty Liike- ja toimistorakennusten sekä huoltoaseman ja henkilöliikenneterminaalin korttelialueeksi (KHLA). Tontille saa rakentaa asuinhuoneistoja rakennusoikeuteen kuuluvana kiinteistön hoidolle välttämätöntä henkilökuntaa varten. Korttelin tehokkuusluku e = 0,3 ja kerrosluku on 2. Tontin pinta-ala on noin 1,2 ha ja rakennusoikeus noin 3700 m 2. Alue on tasainen maastoltaan tasainen ja lähes kokonaan rakennettu. 2-kerroksisessa liiketalossa toimii mm. huoltoasema, pankki, ravintola ja kampaamo. Tontin takaosassa on päärakennukseen liittyvä, nykyisin S-markettina toimiva, 1-kerroksinen hallirakennus. Nämä S- marketin tilat vapautunevat lähiaikoina. Hallin mitat ovat noin 17,5 m x 61 m = 1067 m SOVELTUVUUS TERVEYSASEMAN PAIKAKSI Alue sijaitsee keskeisesti Rajamäen keskustan tuntumassa olemassa olevien palveluiden yhteydessä. valmiit pysäköintipaikat - Hallirakennus on kooltaan liian pieni - Hallirakennuksen muuttaminen terveysasemaksi ei ole taloudellisesti järkevää: Talon käyttöönotto vaatisi lämmönerityksen parantamista, uusia ikkunoita, uutta talotekniikkaa, viemäreiden rakentamista/ alapohjan puhkomista.

10 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA , Sivu 10 / 21 - Alue ei ole varattu kaavassa julkisille palveluille - Rajamäentietä pitkin kulkeva julkinen liikenne ei palvele lähellä asuvia 2.4 Kiljavan sairaala Osoite: Kiljavantie 539 A, KILJAVA 2.41 TONTTI JA TILAT Kiljavan Sairaala Oy on vuonna 2006 perustettu osakeyhtiö, jonka omistajia ovat Hyvinkään ja Järvenpään kaupungit, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kunnat sekä HUSkuntayhtymä. Sairaala toimii 1938 rakennetussa keuhkotautiparantolassa. Sairaalan tilat saneerattiin soveltuviksi kuntoutustoimintaa varten vuosina SOVELTUVUUS TERVEYSASEMAN PAIKAKSI Valmis ympäristö tiloja vapaana - Vaatii muiden kuntien hyväksynnän - etäisyys Rajamäeltä 6 km - rakennus on suojelukohde, joten mahdollisuudet muuttaa taloa on rajatut.

11 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA , Sivu 11 / Kirkonkylän terveyskeskus Osoite: Sairaalantie 2, Nurmijärvi Kaupunginosa Toreeni, kortteli TONTTI JA KAAVA Alue on asemakaavassa merkitty Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YS). Korttelin tehokkuusluku e = 0,6 ja kerrosluku on 3. Tontin pinta-ala on noin 12,2 ha ja rakennusoikeus m 2. Alueella on pääterveysasema, työterveysasema, 2 palvelukotia ja 3 päiväkotia SOVELTUVUUS TERVEYSASEMAN PAIKAKSI Alue sijaitsee keskeisesti Nurmijärven kirkonkylä keskustan tuntumassa olemassa olevien palveluiden yhteydessä. Nurmijärven pääterveysaseman kaikki palvelut vieressä Synergiaetu olemassa olevien palveluiden kanssa - Etäisyys Rajamäelle 8 km - Alueen parhaat rakennuspaikat on käytetty - 3. kerros (1050 kem 2 ) uudisrakennusosaan? Iv konehuoneen uudelleen rakennus Valmistuneen kokonaisuuden uudelleen muokkaus 2.6 Nykyinen Rajamäen terveysaseman tontti Osoite: Ylisjoentie 6/Terveystie 1, Nurmijärvi Kaupungin osa Rajamäki 414 Uusikylä, kortteli 1210, tontti KAAVA Voimassa oleva asemakaava Puistokuja-Terveystie-Mäenpääntie on päivätty ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa

12 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA , Sivu 12 / KAAVAMÄÄRÄYKSET: YS Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue. Uudisrakennusten tulee arkkitehtuuriltaan sopia olemassa olevaan rakennuskantaan ja miljööseen. Kerroskorkeus on kaksi. Tonttitehokkuusluku on 0,5. Ylisjoentien varteen on merkitty pysäköimispaikka (p). Korttelin tehokkuusluku e=0,5 Viereiset korttelit on kaavassa merkitty erillispientalojen, asuinkerrostalojen tai asuin-, liikeja toimistotalojen korttelialueiksi. Tonttia rajaa pohjoisessa Terveystie, lännessä Ylisjoentie ja etelässä Kinopolku. Kinopolku on kaavassa jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu. Korttelin itäsivua rajaa Puistotie, jolta ei kaavan mukaan saa tehdä ajoneuvoliittymää tontille. Kaava-alue on osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuurihistoriallista ympäristöä, jolla rakennusten ja ympäristön kulttuurihistorialliset ominaispiirteet tulee säilyttää. Kaavamääräysten lisäksi alueella tulee noudattaa rakennustapaohjeita sekä sisätilojen kunnostustarpeet oppaan neuvoja. Alueelle on laadittava erillinen sitova tonttijako. Autopaikkojen vähimmäismäärä YS-alueella on 1ap/ 5 laitospaikkaa + 1ap / 2 työntekijää + asiakaspaikat. Rakentamattomat korttelialueet on pidettävä hoidetussa kunnossa ja tarvittaessa istutettava. alueen puustoa tulee hoitaa jatkuvasti uudistuvana siten, että sen maisemallinen merkitys säilyy.

13 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA , Sivu 13 / 21 Rakennusten ympäristön tulee säilyttää alkuperäinen luonteensa, jossa rakennukset sijaitsevat vapaasti ympäröivässä luonnossa. piha-alueet tulee säilyttää avoimina ja aitaamattomina. Korttelin rajojen aitaaminen on kielletty RAKENNUSTAPAOHJEET Rajamäen tehdasyhdyskunnan rakentamistapaohjeiden tavoitteena (kaavoituslautakunta ) on ohjata korjaus-ja uudisrakentamista niin, että alue säilyy ja kehittyy korkeatasoisen rakentamisen ympäristönä. Korjaus- ja muutostyöt on tehtävä rakennuksen alkuperäistä rakennustapaa noudattaen, alkuperäisten kaltaisia rakennusmateriaaleja ja detaleja käyttäen. Uudisrakennusten tulee olla yksilöllisiä ja paikalleen suunniteltuja, valmiit tyyppitalot eivät suoraan sovellu alueelle. Arkkitehtuuriltaan uudisrakennusten tulee olla moderneja, uusvanhaa vaikutelmaa ja eri tyylilajien sekoittamista tulee välttää. Julkisivujen mittakaavaan ja detaljointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota SOVELTUVUUS TERVEYSASEMAN PAIKAKSI tontin sijainti asutuksen keskellä toiminta voi jatkua rakentamisen aikana vieressä kunnan omistamaa lisämaata - vanhat rakennukset sopivat käyttöön huonosti - purkukustannukset 3 NYKYISEN RAJAMÄEN TERVEYSASEMAN TONTIN TARKASTELU 3.1 Rakennusalue Alueelle ei ole tehty tonttijakoa. Terveysasema ja neuvola sijaitsevat tilalla, jonka rekisterinumero on 2:152. Asemakaavan mukaisen korttelialueen pinta-ala tällä tilalla on 3552 m 2. Viereisen samaan kortteliin kuuluvan tilan, jonka rekisterinumero on 2:432, pintaala on 4802 m 2. YS- korttelin kokonaispinta-ala on 8354 m 2. Nurmijärven kunta omistaa molemmat tilat.

14 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA , Sivu 14 / Olemassa olevat rakennukset ja tontti 3.21 RAKENNUS RAKENNUS 2 Tilalla 2:152 Ylismäentien varrella sijaitsee 1962 rakennettu kaksikerroksinen kellarillinen rakennus. Rakennuksen eteläpäädyssä on 1-kerroksinen osa, jonka alla on autotallit. Rakennuksen kantavat seinät ovat betonia ja tiiltä, ala- ja välipohjat ovat betonia. Päätyjulkisivuissa on punatiiliverhoitu, muissa julkisivuissa on kuitusementtilevyä ja vaakalaudoitusta. Rakennukseen on tehty pieniä muutoksia 1987 ja julkisivuja on korjattu. Kattomuoto on harjakatto, vesikatteena on konesaumattu pelti. Rakennuksessa toimii neuvola, rakennuksen 1-kerroksinen osa on tyhjillään. Laajuus: Bruttoala 713 m 2 Kerrosala 453 m 2, Huoneala 585 m 2 (=1. kerros 164,5 m kerros 156,5 m 2 + asunto 55,5 m 2 ) Lisäksi kellarissa matalaa tilaa 209 m 2 Tilalla 2:152 Terveystien varrella sijaitsee 1960-luvulla rakennettu yksikerroksinen rakennus, jonka eteläsivulle on rakennettu 74 m 2 laajennus vuonna Rakennuksen kantavat seinät ovat tiiltä, alapohjat ovat maanvaraista betonia, yläpohjat ovat puurakenteiset. Laajennusosan runko on puuta. Julkisivuverhouksena on punatiiltä ja kuitusementtilevyä. Vesikatteena on konesaumattu pelti, kattomuoto on harjakatto. Rakennukseen on tehty pieniä muutoksia 1987 ja samalla julkisivuja on korjattu. Rakennuksessa toimii terveysasema. Laajuus :

15 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA , Sivu 15 / 21 Bruttoala 317 m 2 Kerrosala 317 m 2 Huoneala 269 m TONTIT Tontti 1 on loiva länteen viettävä rinne. Terveystie nousee Ylismäentien risteyksessä tasolta 93 m tasolle 96,9 m. Tontin 2 puolella maasto laskee loivasti kaakkoon Puistotien suuntaan. Tontilla 1 on nurmialueita pensasistutuksia ja muutamia suuria puita. Tontilla 2 kasvaa runsaasti puita ja vanhojen purettujen talojen pihat ovat metsittyneitä. Autopaikkoja tontilla 1 on yhteensä 30 kpl: Ylismäentien reunassa on 4 kpl, neuvolan päädyssä 6 kpl ja terveysaseman vieressä 20 kpl. Terveysaseman laajennuksen yhteydessä 1985 tehdyn pohjatutkimuslausunnon perusteella tontin maaperä (vanhan laajennuksen kohdalla) on osittain hyvin tiivistä hiekkaa, joka sisältää kiviä. 3.3 Nykyiset tilat ja korjaustarve 3.31 NEUVOLARAKENNUS Neuvolarakennuksen ensimmäisessä kerroksessa on odotustila 4 pientä n. 15 m 2 vastaanottohuonetta, laboratoriotila, wc ja siivoustila. Näiden tilojen vierellä, mutta eri tasossa on vanha asunto (2h ja keittiö), joka nyt on käyttämättömänä. 2. kerroksessa on 4 entistä asuntoa: 2 kpl 1h + kk ja 2 kpl 2H + K. Näissä tiloissa on neuvolan puheterapeutti, psykologi, ryhmätila, kokoustila ja taukotiloja. Kellarissa on varastoja, pannuhuone, sauna ja sivuosan alla autotallit.

16 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA , Sivu 16 / 21 Rakennus on sisätiloiltaan tyydyttävässä kunnossa. Tilat ovat käyttötarkoitukseensa epätarkoituksenmukaisia, ahtaita ja kylmiä. Tasoerot ja inva-wc:n puute vaikeuttavat liikuntarajoitteisten asiakkaiden liikkumista talossa. Talotekniikka ei vastaa nykyisiä vaatimuksia TERVEYSASEMA Terveysasemarakennuksessa on odotustila, 4 vastaanottotilaa, toimenpidehuone, toimistotiloja, henkilökunnan tiloja, wc- tiloja ja varasto. Rakennus on sisätiloiltaan tyydyttävässä kunnossa. Tilat ovat käyttötarkoitukseensa osin ahtaita. Talotekniikka ei vastaa nykyisiä vaatimuksia. Talon sisäänkäynti, wc- tilat ja toinen käytävä eivät sovi liikuntaesteisille HAMMASHUOLLON TILAT Hammashuollon tilat sijaitsevat Rajamäen Liikeristeyksen talossa toisessa kerroksessa, mikä haittaa liikuntaesteisten pääsyä hoitoon. Tiloja ei voi laajentaa. Tiloissa on odotustila, 2 hammaslääkärin hoitohuonetta, profylaksiatila, toimisto, varasto, sosiaali- ja wc- tiloja. Huoneistoala on 167 m 2. Tilat jäävät pois käytöstä hankkeen toteutuessa. Tilat ovat kunnan omistuksessa.

17 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA , Sivu 17 / Peruskorjaus ja laajennus, vaihtoehto 1 (VE1) Katso liite 1 Tarkoituksena on peruskorjata vanhan terveysaseman ja neuvolan tilat ja rakentaa puuttuvat lisätilat. Peruskorjausvaihtoehdossa olemassa olevat rakennukset on yhdistetty väliosalla ja lisäksi on suunniteltu laajennus. Olemassa olevien rakennusten bruttoala on 1030 m 2 ja laajennusten ala 541 m 2 + ilmastointikonehuone n. 70 m 2 = 1571 m 2. Rakennuksessa 1 on kaksi kerrosta ja kellari. Asiakkaiden tuominen hissittömään toiseen kerrokseen on epätarkoituksenmukaista joten 2. kerrokseen on suunnitelmassa esitetty vain henkilökunnan tiloja ja kokoushuone. 1. kerrokseen on sijoitettu neuvolan tiloja. Rakennuksen sivuosaan, jonka lattia on 1,25 m korkeammalla, kuin muu 1. kerros on esitetty terveyden hoitajien tiloja. Tähän tasoeroon on suunniteltu porras. Rakennus 2 on 1, 05 m korkeammalla kuin rakennus 1. Rakennukset yhdistetään liitososalla ja tasoeroon on esitetty porras ja inva-nostin. Liitososa ulottuu kadun puolella rakennusalueen ulkopuolelle. Rakennuksessa 2 on terveyskeskuksen tiloja. Rakennukseen 2 liitettyyn laajennukseen on sijoitettu hammashuollon tilat. Olemassa olevien rakennusten liittäminen toisiinsa toimivaksi esteettömäksi kokonaisuudeksi on hankalaa. Olemassa olevien tilojen huonekoot ovat yleisesti ottaen liian pieniä ja käytävät liian kapeita. Rakennusten kerroskorkeudet ovat liian matalat nykyisen talotekniikan tilavaatimuksiin nähden. Harjakattojen liittäminen laajennusosiin luontevasti on hankalaa. Rakennusten lämmöneristykset eivät ole nykyisten vaatimusten mukaisia. mataliin kellaritiloihin ei voi suunnitella käyttöä. Tällä vaihtoehdolla ei saada aikaan täysin toimivia tiloja. 3.5 Uudisrakennus tontilla 1, vaihtoehto 2 (VE2) Katso liite 2 Rakennus sijoittuu osaksi olemassa olevien rakennusten paikalle ja jakaa tontin henkilökunnan ja asiakkaiden pysäköintialueisiin. Terveysaseman tilat on sijoitettu samaan tasoon mutkittelevan käytävän varrelle, niin että suun terveydenhuollon ja terveysaseman ilmoittautuminen ja odotustilat ovat yhteiset. Neuvolan sisäänkäynti on erikseen. Henkilökunnan, taukotila, väestönsuojassa olevat pukuhuoneet ja tekniset tilat ovat alakerrassa, jonne sisäänkäynti on Ylisjoentien tasolta. Rakentaminen vaiheistetaan kahteen osaan ja rakentaminen aloitetaan neuvolan päädystä. Neuvola ja terveysasema voivat toimia vanhoissa tiloissa 1. vaiheen aikana. Lopuksi rakennetaan hammashuollon tilat ja liikeristeyksen tiloista muutetaan vasta näiden tilojen valmistuttua. Uudisrakennuksen laajuus 1333 m 2 + ilmastointikonehuone n. 70 m 2 = 1403 m Uudisrakennus tontilla 2, vaihtoehto 3 (VE3) Katso liite 3 Rakennus sijoittuu tontille 2. Rakennus rakennetaan kokonaan yhteen kerrokseen. Terveysasema ja neuvola voivat toimia koko rakentamisen ajan vanhoissa tiloissa.

18 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA , Sivu 18 / 21 Terveysaseman rakennus puretaan ja vanha neuvolarakennus olisi mahdollista siirtää Kotihoidon käyttöön, jolloin nykyinen kotihoidon käytössä oleva rakennus Terveystien pohjoispuolella korttelissa 1209 AO-17, tontti 1 vapautuisi myyntiin. Uudisrakennuksen laajuus 1321 m 2 + ilmastointikonehuone n. 70 m 2 = 1391 m 2.

19 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA , Sivu 19 / 21 4 Vaihtoehtojen vertailu /3.4 Nykyinen Rakennuspaikka Kylänpää 1062 Kylänpää 1064 S-market 1072 Kiljava Kirkonkylä 1210 Uusi Tilaohjelma/ tilat uudet tilat uudet tilat uudet tilat sovellus vanhoihin tiloihin uudet ja olemassa olevat tilat uudet ja peruskorja ttavat tilat uudet tilat 2. Rakennettavuus perustusolot? hyvä hyvä hyvä perustusolot? hyvä hyvä 3. Sijainti hyvä hyvä hyvä huono huono hyvä hyvä 4. Vertailukustannus etäisyys 6 km etäisyys 10 km Muut huomiot sitoutuminen liikerakentamiseen omistusmuoto? sitoutuminen liikerakentamiseen omistusmuoto? sijainti tehokkuus vuokrakohde sijainti heikko tehokkuus purkutyöt Taulukon selitykset: 1. Tilaohjelma/tilat: tilaohjelma = uudisrakennuksissa rakennettavat tilat peruskorjauskohteissa vanhat rakenteet vaikuttavat tehokkuuteen ja tilojen kokoon 2. Rakennettavuus: tontin soveltuvuus kyseiseen käyttötarkoitukseen ja rakentamiseen huonot perustusolot nostavat kustannuksia, esim. paalutus 3. Sijainti: rakennuspaikan sijainti suhteessa rajamäkeläisiin asiakkaisiin 4. Vertailukustannus: Perustasoksi on valittu uudisrakennus ja normaalit perustamisolot = 100, Kiljavalla kustannuksia laskee valmiit alue-, perustus- ja runkotyöt Kirkonkylällä kustannuksia laskee tilojen yhteiskäytöstä johtuva pienempi tilantarve S-marketin tontin kustannuksia nostavat purkukustannukset

20 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA , Sivu 20 / 21 Nykyisten tilojen kustannuksia nostavat purkukustannukset ja vaativat peruskorjaustyöt 5 KUSTANNUSARVIO Uudisrakennuksen yksikkökustannuksia arvioitaessa vertailukohteena on käytetty Nurmijärven terveyskeskuksen kesällä 2012 valmistuneen laajennusosan yksikkökustannuksia sekä otettu huomioon sen jälkeen tapahtunut urakkahintojen kehitys. Yksikkökustannuksiksi (1/2014) on täten arvioitu /hum 2, alv 0%. Uudisrakennuksen kokonaishyötyalan ollessa tilaohjelmassa eritellyn teoreettisen tilantarpeen mukaisesti 922 ohm 2, saadaan tavoitetehokkuudella 1,55 rakennuksen kokonaispinta-alaksi brm 2. Huoneala on 1229 hum2 Vaihtoehdossa VE2 ohjelma ylittyy noin 1,2% ja vaihtoehdossa VE3 vastaavasti alittuu 1,5%. Vaihtoehtojen VE2 ja VE3 lopulliset pinta-alat tulevat riippumaan suunnitelmaratkaisujen todellisista tehokkuuksista eivätkä tule poikkeamaan oleellisesti teoreettisesta ohjelmaalasta. Niinpä kokonaiskustannusten arvioinnin perusteeksi on otettu teoreettinen laajuus. Huonealaa 1229 m2 vastaava tavoitehinta-arvio on tässä vaiheessa noin euroa, alv 0%. 6 AIKATAULU Alustavan aikataulun mukaan suunnittelu ajoittuu vuosille 2014 ja Urakkalaskentavalmius saavutetaan keväällä 2015, minkä jälkeen julkiseen hankintailmoitukseen ja urakkalaskentaan on varattava syksy Hallinnollisen päätöksenteon jälkeen rakennustyöt on mahdollista aloittaa vuoden 2015 jälkipuoliskolla, jolloin rakennus valmistuu käyttöön otettavaksi vuoden 2016 loppuun.

21 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA , Sivu 21 / 21 7 JOHTOPÄÄTÖKSET Hankesuunnitteluryhmä on päätynyt vaihtoehtovertailuissa suosittelemaan hankkeen toteuttamista vaihtoehdon VE3 pohjalta. Kyseisen vaihtoehdon eduiksi katsottiin: - keskeinen sijainti koko Rajamäen taajamaa ajatellen - valmis katuverkko ja liikenneyhteydet - valmis kaava ja rakennuspaikka - edulliset perustamisolosuhteet - ei sidonnaisuuksia muuhun rakentamiseen, esim liikerakentamiseen - uudet tilat ilman vanhoja rasitteita - peruskorjausta tehokkaampi tilaratkaisu Turussa Paula Aantaa Muokkaajat Nurmijärvellä Ville Könönen Ossi Kauppila

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.010 Asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuinrakentamista.

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 1.06 Asumista palveleva yhteiskäyttöinen

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI HAVAINNEKUVA HIETASAARENKADULTA ÖSTERBOTTENSHUS HAITARI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut tiivistää kaupunkirakennetta ja luoda suojaisia pihoja asuinkortteleille. Uudet rakennukset on sovitettu mittakaavaltaan,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. AO-1-korttelialueelle

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa 6.5.2013 71 Asemakaavamääräykset Asemakaava nro 001781 1. Erillispientalojen korttelialue AO. 2. Suurin sallittu kerrosluku Iu½. 3. Asuinrakennus tulee

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 TÄMÄ RAKENTAMISTAPAOHJE KOSKEE MURHEISTENRANNAN ASEMAKAAVA- ALUETTA TÄYDENNYSRAKENNETTAVAN ALUEEN OSALTA. SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. PIENTALOTONTIT

Lisätiedot

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 107 Maanpinnan likimääräinen korkeusasema. Korkeusjärjestelmä NN. 113-13 Rakennusala, jolle saa sijoittaa mainostornin. 134 Istutettava alueen osa. 140-1 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu Tontin osoite: Suokukonkatu 1 Korvaa ko. tontin rakentamisohjeen 26/1984 RAKENTAMISOHJE Hyväksytty Muutos RAKJA 69 20.9.2011

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten kaupungin

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos LIITE 7 Kuva: Rejlers Oy MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos 17.6.2014 2 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE... 3 2.2 Kuvakooste suunnittelualueesta ja rakennetusta

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaise rakennusoikeudesta saa rakentaa asuintiloiksi liike- ja toimistotilojen l saa

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Kuninkaantammi 33397/1. Helsingin Asumisoikeus Oy / Fannynkallio. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamishakemus. Ratkaisu

Kuninkaantammi 33397/1. Helsingin Asumisoikeus Oy / Fannynkallio. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamishakemus. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy Kuninkaantammenkierto 4 26.08.2015 Kuninkaantammi 33397/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Fannynkallio Sijainti Tontti Asemakaava Poikkeamishakemus Ratkaisu 33397

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34.

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34. HANKEELOTU 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34 hnro 730 2003 27.1.2014 Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto Luonnokset 27.01.2014 ijainti Kortteli 40122, tontti 2 Tapulikaupungintie

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT 1 TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT HAKUAIKA: 17.3. - 9.4.2014 KELLO 15:00 MENNESSÄ Yleisehdot ja tiedot: - ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

Lisätiedot

H EKA HERT TONIE MI KIRV ESM IEH EN KAT U 2

H EKA HERT TONIE MI KIRV ESM IEH EN KAT U 2 H EKA HERT TONIE MI KIRV ESM IEH EN KAT U 2 HEKA HERTTONIEMI, KIRVESMIEHENKATU 2 HANKENUMERO 7301020 LUONNOKSET 7.3.2016 Sijainti Kortteli 43081 Kirvesmiehenkatu 2 00880 Helsinki Tontti Tontti sijaitsee

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1 Lammi Vapaat tontit Lammi 251-2 Lammi 252-2 Lammi 252-1 Lammi 252-3 Lammi 259-7 Lammi 259-6 Lammi 265-1 Lammi 259-6 ja 259-7 Palkkisillantie 17 ja 19 Ote asemakaavasta Lammi 265-1 Päivärinne 2 Ote asemakaavasta

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

SENAATTI MYY: MAAKAARENKUJA 2, HELSINKI RAKENNUSPAIKKA HELSINGIN VIIKISSÄ

SENAATTI MYY: MAAKAARENKUJA 2, HELSINKI RAKENNUSPAIKKA HELSINGIN VIIKISSÄ SENAATTI MYY: MAAKAARENKUJA 2, HELSINKI RAKENNUSPAIKKA HELSINGIN VIIKISSÄ Sisällysluettelo Senaatti-kiinteistöt, Maakaarenkuja 2 SISÄLLYSLUETTELO LENTOKENTTÄ VANTAA 1. Johdanto 2. Kohteen yleistiedot 3.

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 1 (18) Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 2 (18) Yleistä Sijainti 10589 / 1 Arielinkatu 16, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1316m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

HASO GUNILLA. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Lähiympäristön suunnitteluohjeet. Ratkaisu. Liikenne

HASO GUNILLA. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Lähiympäristön suunnitteluohjeet. Ratkaisu. Liikenne HANKESELOSTUS HASO GUNILLA hnro () 7302527 20.03.3 HASO GUNILLA Luonnokset 20.3.203 Sijainti 49046 / 3 Gunillantie 23 00870 Helsinki Tontti Tontti on Koirasaarentien, Gunillantien ja Lorentzinkallion rajaamassa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

Pallomäenkuja. Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015)

Pallomäenkuja. Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 69 Pallomäenkuja Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 40094 30 Pallomäenkuja 10 506 180 valmis 4 117 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm:

Lisätiedot

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935 95 Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 41041 11 Aurinkokuja 1 a 453 120 valmis 2 935 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm: Rakennuksen kerrosluku:

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Rakentamistapaohjeet Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus 2 YLEISTÄ Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on täydentää asemakaavakartalla

Lisätiedot

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet 15.5.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 RAKENTAMISTA KOSKEVAT OHJEET KAAVASSA... 2 3 KAAVIOKUVA... 4 4 ALUEEN RAKENTAMISTA

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

! " #$%&!! "#! $#%&#' ()) *#+,-./0 / '4!!)") ))" #)!" ' )#')) '! ))#)! " -'# '))#'# # ' %(%$)! ) ))#)! $!( ''#! '( -!!!( -!)'4#!!)'!!!! #) '(-!!# $)) "!)) "!))!!! ( #) %! /!!%(%$)!$!!!!!!' ))#)! )%&# '))#'!!'"!

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA

MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA Valoputkentie 2 36240 Kangasala 23.3.2012 Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy, Tampere, Y-tunnus 0247838-2 Kangasalan kunnassa, Vatialan alueella

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA. Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi 16.6.2014 A R K K I T E H T U U R A O Y

HANKESUUNNITELMA. Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi 16.6.2014 A R K K I T E H T U U R A O Y HANKESUUNNITELMA Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi HANKESUUNNITELMA 2 (8) Saarijärven ASPA -palavelutalo HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo: 1. HANKKEEN YLEISTIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT 2. TARVESELVITYS

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet Korttelit 9, 10 ja 11 Teema: MODERNI Erityispiirteet Rakennuspaikat sijoittuvat avoimelle peltoaukealle kaupungin sisääntuloväylän varrelle. Rakennuksiin haetaan modernia muotokieltä. Rakennuksen sijoitus

Lisätiedot

MYYDÄÄN KARTANOHOTELLI RADANSUU

MYYDÄÄN KARTANOHOTELLI RADANSUU MYYDÄÄN KARTANOHOTELLI RADANSUU IITTI Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Urajärventie 483, 47400 Kausala Myyntikohde: Myyntikohde käsittää kolme eri kiinteistöä, yksi rakentamaton 8,7 ha tontti ja kaksi kiinteistöä,

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy c/o Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy c/o Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2 HANKESELOSTUS 1 (13) Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2 HANKESELOSTUS 2 (13) Yleistä Sijainti Tontti 36110 / 12 Henrik Lättiläisenkatu 12, Viikki 00560 Helsinki Tontin koko

Lisätiedot

POISTOKARTTA RAKENNUS- JA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET. 1. Aluevarausmerkinnät LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

POISTOKARTTA RAKENNUS- JA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET. 1. Aluevarausmerkinnät LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE. POISTOKARTTA Lokalahden keskusta-alue Uudessakaupungissa 25.8.2016 kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén Hallinto- ja kehittämiskeskus, Kaupunkisuunnittelu 0 300 m Mittakaava 1:3500 POISTOKARTTA RAKENNUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU 24.9.2014 1(5) Johdanto Vertailtavat hankevaihtoehdot Tässä vaihtoehtotarkastelussa on esitelty kaksi vaihtoehtoa Finnsbackan vuonna 1980 valmistuneen, heikkokuntoisen

Lisätiedot

MYYDÄÄN Meltolan sairaala n. 14 000 m 2

MYYDÄÄN Meltolan sairaala n. 14 000 m 2 MYYDÄÄN Meltolan sairaala n. 14 000 m 2 RAASEPORI Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Högbenintie 30, 10350 Meltola Myyntikohde: Sijainti Raaseporissa, sijaitseva 8,337 ha sairaalakiinteistö. Kohde käsittää Meltolan

Lisätiedot

Sijainti ja alue. saakka.

Sijainti ja alue. saakka. Sijainti ja alue Sijainti Kemi on noin 22.400 asukkaan kaupunki, joka sijaitsee Perämeren rannalla noin 110 km Oulusta pohjoiseen ja noin 120 km Rovaniemeltä lounaaseen. Kemin naapurikuntia ovat mm. Keminmaa,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin.

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. TARJOUSPYYNTÖ Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. Tontin kiinteistötunnus on 698 1 26 9. Tontin osoite on Korkalonkatu 12. Tontin pinta ala

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

RANTAJAAKOLA Tyrnävä. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus. Rakentamistapaohjeet. 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011)

RANTAJAAKOLA Tyrnävä. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus. Rakentamistapaohjeet. 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011) RANTAJAAKOLA Tyrnävä Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Rakentamistapaohjeet 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011) TYRNÄVÄN KUNTA Kunnankuja 4 91800 TYRNÄVÄ AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu

Lisätiedot

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Itäreimarintie 5 ja Pallokuja 5, Esirakentaminen Hankenumero 2080109 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Staran

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UUSIKYLÄ II J ASEMAKAAVAN MUUTOS OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 Teema: Forssa Tasot:

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI RAKENTAMISTAPAOHJE 24.3.2014 KORTTELI 603 TONTIT 2-4

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI RAKENTAMISTAPAOHJE 24.3.2014 KORTTELI 603 TONTIT 2-4 Rakentamistapaohje on asemakaavakarttaa (KV..2014 ) täydentävä, se on ohjeellinen ja se koskee uudisrakentamista. Alue on osa valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä, Saarijärven vanhaa

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 18 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2 MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA 3.469 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Turkkirata 27-29, 33960 Pirkkala, sijaitseva uudehko tuotantorakennus ja tontin vuokraoikeus. Vuokratontin kiinteistötunnus

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL Tampere Puh. -

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL Tampere Puh. - 1 / 6 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot 13. Passiivienergiatalo Pekkarinen Simpukankatu 9 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Prosessin aikataulu Työpaja I 24.4.2014: Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Hankesuunnitelman jatkotyöstäminen Työpaja II 26.5.2014: Hankesuunnitelman esittely ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot