RAJAMÄEN TERVEYSASEMA HANKESUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAJAMÄEN TERVEYSASEMA HANKESUUNNITELMA"

Transkriptio

1 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA , Sivu 1 / 21 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA HANKESUUNNITELMA TIIVISTELMÄ Rajamäen terveyspalvelut sijaitsevat nyt kahdessa eri toimipisteissä ja kolmessa eri rakennuksessa. Nykyiset tilat eivät vastaa toiminnalle asetettuja vaatimuksia ja rakennusten tekninen kunto on puutteellinen. Alueen väestönkasvun ja terveydenhuollon hoitotakuun myötä tarvitaan lisätiloja uusille työntekijöille. Tuottamalla palvelut keskitetysti (vastaanottotoiminta, neuvola ja suun terveydenhuolto), saataisi säästöä ilmoittautumisen, ajanvarauksen, siivouksen osalta. Laaditun hankesuunnitelman tavoitteena on määrittää terveysaseman sijainti, aikataulu ja kustannukset. Hankkeen sijaintivaihtoehdot ovat Kylänpään uusi kaava-alue kahdessa eri sijainnissa, S- marketin korttelialue, Kiljavan sairaala, Kirkonkylän terveyskeskuksen tontti ja Rajamäen terveysasema nykyinen tonttiympäristö. Luonnosten perusteella on tarkennettu tilaohjelmaa ja vaihtoehdoista on laadittu kustannusarvio. Vaihtoehtojen vertailu on tiivistetty taulukkomuotoon, jossa on huomioitu rakennettavuus, sijainti, vertailukustannustaso ja mahdolliset muut huomiot. Hankkeen tavoitehintainen kustannusarvio on noin kolme miljoonaa euroa alv 0%. Hankkeen suunnittelu ajoittuu vuosille 2014 ja Rakentaminen ajoittuu vuosille 2015 ja Hankesuunnitteluryhmä on päätynyt vaihtoehtovertailuissa suosittelemaan hankkeen toteuttamista vaihtoehdon VE3 pohjalta eli Rajamäen terveysaseman uudisrakennusvaihtoehtoa kunnan omistamalle viereiselle tyhjälle tontille nykyisen terveysaseman viereen.

2 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA , Sivu 2 / 21 TIIVISTELMÄ 1 1 HANKEKUVAUS Rajamäen terveyspalvelut, lähtötilanne Talousarvio Sosiaali- ja terveystoimen Tarveselvitys Tilantarve ja laajuustiedot Nykyiset tilat Arvioitu tilantarve henkilöstö 5 2 SIJAINTIVAIHTOEHDOT Kylänpään uusi kaava-alue kortteli Tontti ja kaava Soveltuvuus terveysaseman paikaksi Kylänpään uusi kaava-alue kortteli Tontti ja kaava Soveltuvuus terveysaseman paikaksi S-marketin tontti, kortteli Tontti ja kaava Soveltuvuus terveysaseman paikaksi Kiljavan sairaala Tontti ja Tilat Soveltuvuus terveysaseman paikaksi Kirkonkylän terveyskeskus Tontti ja kaava Soveltuvuus terveysaseman paikaksi Nykyinen Rajamäen terveysaseman tontti Kaava Kaavamääräykset: Rakennustapaohjeet Soveltuvuus terveysaseman paikaksi 13

3 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA , Sivu 3 / 21 3 NYKYISEN RAJAMÄEN TERVEYSASEMAN TONTIN TARKASTELU Rakennusalue Olemassa olevat rakennukset ja tontti Rakennus Rakennus Tontit Nykyiset tilat ja korjaustarve Neuvolarakennus Terveysasema Hammashuollon tilat Peruskorjaus ja laajennus, vaihtoehto 1 (VE1) Uudisrakennus tontilla 1, vaihtoehto 2 (VE2) Uudisrakennus tontilla 2, vaihtoehto 3 (VE3) 17 4 VAIHTOEHTOJEN VERTAILU 19 5 KUSTANNUSARVIO 20 6 AIKATAULU 20 7 JOHTOPÄÄTÖKSET 21 LIITTEET

4 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA , Sivu 4 / 21 1 HANKEKUVAUS 1.1 Rajamäen terveyspalvelut, lähtötilanne Rajamäen terveyspalvelut sijaitsevat nyt kahdessa eri toimipisteissä ja kolmessa eri rakennuksessa epäkäytännöllisissä, ahtaissa tiloissa. Terveyspalveluiden kannalta Rajamäen palveluiden osalta on oleellista, että palvelut tuotetaan keskitetysti (vastaanottotoiminta, neuvola ja suun terveydenhuolto). Näin on mahdollista saavuttaa synergiahyödyt tilojen, toimintojen ja henkilöstön suhteen. Tilojen tulee olla esteettömiä. 1.2 Talousarvio 2013 Nurmijärven kunnan talousarviossa investointihankkeissa on mukana Rajamäen terveysasema, laajennus ja peruskorjaus. Hankkeen laajuudeksi on arvioitu 1300 brm 2 ja kustannuksiksi Suunnittelumäärärahat ovat vuosille 2013 ja 2014 ja toteutukseen on varattu rakentamismääräraha vuodelle Sosiaali- ja terveystoimen Tarveselvitys Terveystoimen tarveselvityksessä hankkeen sisällöksi esitetään terveysaseman, suun terveydenhuollon ja neuvolan toimintojen keskittämistä saman katon alle. Rajamäen terveyspalveluiden tarve on kasvanut ja hoitotakuussa pysyminen on vaikeutunut ja tullee mahdottomaksi jatkossa. Nykyiset tilat ovat epäkäytännöllisiä ja ahtaita. Tarkoituksena on peruskorjata vanhan terveysaseman ja neuvolan tilat ja rakentaa puuttuvat lisätilat. Hammashuollon tiloista on tarkoitus luopua. Yhteisistä tiloista saadaan synergiaetua toimintojen ja henkilöstön suhteen (ilmoittautuminen, ajanvaraus, siivous välinehuolto). 1.4 Tilantarve ja laajuustiedot 1.41 NYKYISET TILAT Neuvola (Rakennus 1) bruttoala 753 m 2 / huoneala 536 m 2 Terveyskeskus (Rakennus 2) bruttoala 316 m 2 / huoneala 269 m 2 Hammashuollon nykyiset tilat liikekiinteistössä bruttoala 181 m 2 / huoneistoala 167 m 2 / huoneala 154 m 2. Liikekiinteistön tilat poistuvat käytöstä.

5 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA , Sivu 5 / 21 Käytössä oleva tilat yhteensä 1250 brm 2 / huoneala 959 m 2, josta käyttämätön asunto 55,m 2 ja kellaritilat 209 m 2. Pinta-alat on esitetty tarkemmin erillisessä liitteessä ARVIOITU TILANTARVE Tilaohjelman mukainen hyötyhuoneala on 922 m 2. Tässä alassa ei ole mukana liikennetiloja, eikä teknisiä tiloja. Laajennustarve nykytilojen lisäksi on 517 m 2, kun otetaan huomioon poistuvat hammashuollon tilat ja tilat, joiden nykyinen sijainti ei tyydytä. Kokonaan uusia tiloja on 230 m 2. Luonnosten teon jälkeen tilaohjelmaan lisättiin 40 m 2 (jätehuone, potilasarkisto ja postitushuone saapuvalle ja lähtevälle tavaralle). Välinehuolto on ulkoistettu. Hyötyhuonealan lisäksi tarvitaan noin 250 m 2 liikennetilaa (käytävät ja tuulikaapit) ja 120 m2 teknistä tilaa (sähkö, lämmönjako ja iv- konehuone). Rakennukseen tarvittavan väestönsuojan koko on noin 35 m 2. (Suojatila m 2, sulkuteltta 2,5 m 2, käymälät 1,5 m 2 ja ilmanvaihtokoneen tila 1,5 m 2.) Väestönsuojaan voidaan sijoittaa sosiaalitiloja. Yhteensä hyötyala on n m 2 ja bruttoala 1400 m 2. Katso Liite 4. Mallihuoneet katso liite HENKILÖSTÖ Rajamäen väestö 11/2012 tehdyn ennusteen mukaan on n asukasta (Rajamäki 8320, Röykkä 2608) v Henkilökunta nyt 20½ Lisähenkilöt 8 Vastaanotto: 3 lääkäriä 1 lääkäri 2 sairaanhoitaja 1 terveydenhoitaja 1 terveydenhoitaja 1 osastosihteeri Neuvola: 3 terveydenhoitajaa 1 terveydenhoitajaa ½ terveydenhoitaja, vara 1 psykologi 1 puheterapeutti 1 toimintaterapeutti Suun terveydenhuolto: 3 hammaslääkäri 1 hammaslääkäri 4 hammashoitaja 1 hammashoitaja 2 suuhygienistiä 1 Siivooja

6 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA , Sivu 6 / 21 2 SIJAINTIVAIHTOEHDOT 2.1 Kylänpään uusi kaava-alue kortteli 1062 Osoite: Kiljavantie 5 (Rajamäentien ja Kiljavantien risteys), Rajamäki Kaupunginosa Kylänpää, kortteli 1062, tontti 1 Ilmakuva kylänpään alueesta

7 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA , Sivu 7 / 21 Kaavaluonnos 2013 Rajamäki Ruukki kaupallinen konsepti 2.11 TONTTI JA KAAVA Alueella on valmisteilla asemakaavan muutos, jossa sisällöltään vanhentuneita kaavoja päivitetään. Kaava on nyt luonnosvaiheessa ja valmistuu lainvoimaiseksi syksyllä Nykyisessä kaavassa paikalla on Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue (AM) ja Maatalousaluetta (MT). Asemakaavaluonnoksessa kortteli 1062 on merkitty Keskustatoimintojen korttelialueeksi (C). Rakennusoikeus on 5000 m 2 ja kerrosluku on 2. Rakennus tulee kaavan mukaan sijoittaa niin, että se rajaa liikennealuetta ja aukiota. Rakennuksen tulee olla käsin lyötyä punaista tiiltä. Rakennuksen pääsisäänkäynnit tulee rakentaa kaavassa määritellyn kävelytien yhteyteen siten, että rakennuksen läpi muodostuu kulkuyhteys. Tontti on kokonaan viljelykäytössä olevaa peltoaluetta. Maaperä savea, silttiä ja silttistä hiekkaa. Alueen rakentaminen edellyttää pohjan vahvistusta (Kylänpään asemakaava-alueen rakennettavuusselvitys, Airix Ympäristö FMC Group). Meluselvityksen mukaan alueen Rajamäentien ja Kiljavantien puoleisilla reunoilla meluarvot ylittyvät Valtioneuvoston päätöksen mukaisista ohjearvoista, mutta ne pystytään ratkaisemaan kiinnittämällä huomiota rakennuksen ulkokuoren ääneneristykseen SOVELTUVUUS TERVEYSASEMAN PAIKAKSI Alue sijaitsee keskeisesti Rajamäen keskustan tuntumassa olemassa olevien palveluiden yhteydessä. - Asutuksen painopiste on Rajamäentien toisella puolella. - Rajamäentietä pitkin kulkeva julkinen liikenne ei palvele lähellä asuvia - Tonttitehokkuuden täysimääräinen käyttö keskeisellä paikalla edellyttää 2 kerroksista ratkaisua, mikä ei ole tarkoituksenmukaista esteettömälle rakennukselle. Kaavan toteutuminen vaatii n m 2 muuta keskustatoimintaan (julkiset ja kaupalliset palvelut / hallinto / asuminen) liittyvää rakentamista. - Vaihtoehdossa terveysasema on osana rakennettavaa liikerakennusta

8 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA , Sivu 8 / Kylänpään uusi kaava-alue kortteli 1064 Osoite: Metsolankaari, Rajamäki Kaupunginosa Kylänpää, Kortteli 1064 Kaavaluonnos 2013 Terveysasema suunnitelmakaavio 2.21 TONTTI JA KAAVA Alueella on valmisteilla asemakaavan muutos, jossa sisällöltään vanhentuneita kaavoja päivitetään. Kaava on nyt luonnosvaiheessa ja valmistuu lainvoimaiseksi syksyllä Nykyisessä kaavassa alue on varattu Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO). Kortteli kaavoitettiin aikanaan Metsäoppilaitoksen tarpeita varten, mutta suunnitelmat eivät ole toteutuneet. Asemakaavaluonnoksessa kortteli 1064 on merkitty Lähipalvelurakennusten korttelialueeksi (PL). Tonttitehokkuus on e= 0,4 m 2 ja kerrosluku on 2. Rakennuksen tulee olla punaista käsin lyötyä tiiltä, kantikasta julkisivulaudoitusta tai rappausta. Kattopintojen tulee olla peltiä ja väriltään harmaita. Korkeita sokkeleita ei sallita, vaan rakennukset tulee istuttaa maastoon porrastamalla lattiatasoja tai julkisivuja. Alue on osaksi puretun metsäoppilaitoksen pihamaata, jossa kasvaa kaavassa säilytettäviksi merkittyjä puita ja puuryhmiä. Pohjoispuolella on hakattua metsää ja alueen koillisosassa kasvaa istutettua tiheää harmaaleppämetsää. Maasto on loivasti kumpuilevaa, koillisosa on melko tasainen. Pohjamaa on kantavaa hiekkaa ja moreenia. Maaperä on osin kivistä. (Kylänpään asemakaava-alueen rakennettavuusselvitys, Airix Ympäristö FMC Group) SOVELTUVUUS TERVEYSASEMAN PAIKAKSI +Alue sijaitsee keskeisesti Rajamäen keskustan tuntumassa olemassa olevien palveluiden yhteydessä. - Asutuksen painopiste on Rajamäentien toisella puolella. - Rajamäentietä pitkin kulkeva julkinen liikenne ei palvele lähellä asuvia

9 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA , Sivu 9 / S-marketin tontti, kortteli 1076 Osoite: Kiljavantie 3, Rajamäki Kaupunginosa Keskusta, kortteli 1076, tontti 1 S-marketin tontti Kuvassa takana oikealla S- marketin halli 2.31 TONTTI JA KAAVA Alue on asemakaavassa merkitty Liike- ja toimistorakennusten sekä huoltoaseman ja henkilöliikenneterminaalin korttelialueeksi (KHLA). Tontille saa rakentaa asuinhuoneistoja rakennusoikeuteen kuuluvana kiinteistön hoidolle välttämätöntä henkilökuntaa varten. Korttelin tehokkuusluku e = 0,3 ja kerrosluku on 2. Tontin pinta-ala on noin 1,2 ha ja rakennusoikeus noin 3700 m 2. Alue on tasainen maastoltaan tasainen ja lähes kokonaan rakennettu. 2-kerroksisessa liiketalossa toimii mm. huoltoasema, pankki, ravintola ja kampaamo. Tontin takaosassa on päärakennukseen liittyvä, nykyisin S-markettina toimiva, 1-kerroksinen hallirakennus. Nämä S- marketin tilat vapautunevat lähiaikoina. Hallin mitat ovat noin 17,5 m x 61 m = 1067 m SOVELTUVUUS TERVEYSASEMAN PAIKAKSI Alue sijaitsee keskeisesti Rajamäen keskustan tuntumassa olemassa olevien palveluiden yhteydessä. valmiit pysäköintipaikat - Hallirakennus on kooltaan liian pieni - Hallirakennuksen muuttaminen terveysasemaksi ei ole taloudellisesti järkevää: Talon käyttöönotto vaatisi lämmönerityksen parantamista, uusia ikkunoita, uutta talotekniikkaa, viemäreiden rakentamista/ alapohjan puhkomista.

10 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA , Sivu 10 / 21 - Alue ei ole varattu kaavassa julkisille palveluille - Rajamäentietä pitkin kulkeva julkinen liikenne ei palvele lähellä asuvia 2.4 Kiljavan sairaala Osoite: Kiljavantie 539 A, KILJAVA 2.41 TONTTI JA TILAT Kiljavan Sairaala Oy on vuonna 2006 perustettu osakeyhtiö, jonka omistajia ovat Hyvinkään ja Järvenpään kaupungit, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kunnat sekä HUSkuntayhtymä. Sairaala toimii 1938 rakennetussa keuhkotautiparantolassa. Sairaalan tilat saneerattiin soveltuviksi kuntoutustoimintaa varten vuosina SOVELTUVUUS TERVEYSASEMAN PAIKAKSI Valmis ympäristö tiloja vapaana - Vaatii muiden kuntien hyväksynnän - etäisyys Rajamäeltä 6 km - rakennus on suojelukohde, joten mahdollisuudet muuttaa taloa on rajatut.

11 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA , Sivu 11 / Kirkonkylän terveyskeskus Osoite: Sairaalantie 2, Nurmijärvi Kaupunginosa Toreeni, kortteli TONTTI JA KAAVA Alue on asemakaavassa merkitty Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YS). Korttelin tehokkuusluku e = 0,6 ja kerrosluku on 3. Tontin pinta-ala on noin 12,2 ha ja rakennusoikeus m 2. Alueella on pääterveysasema, työterveysasema, 2 palvelukotia ja 3 päiväkotia SOVELTUVUUS TERVEYSASEMAN PAIKAKSI Alue sijaitsee keskeisesti Nurmijärven kirkonkylä keskustan tuntumassa olemassa olevien palveluiden yhteydessä. Nurmijärven pääterveysaseman kaikki palvelut vieressä Synergiaetu olemassa olevien palveluiden kanssa - Etäisyys Rajamäelle 8 km - Alueen parhaat rakennuspaikat on käytetty - 3. kerros (1050 kem 2 ) uudisrakennusosaan? Iv konehuoneen uudelleen rakennus Valmistuneen kokonaisuuden uudelleen muokkaus 2.6 Nykyinen Rajamäen terveysaseman tontti Osoite: Ylisjoentie 6/Terveystie 1, Nurmijärvi Kaupungin osa Rajamäki 414 Uusikylä, kortteli 1210, tontti KAAVA Voimassa oleva asemakaava Puistokuja-Terveystie-Mäenpääntie on päivätty ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa

12 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA , Sivu 12 / KAAVAMÄÄRÄYKSET: YS Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue. Uudisrakennusten tulee arkkitehtuuriltaan sopia olemassa olevaan rakennuskantaan ja miljööseen. Kerroskorkeus on kaksi. Tonttitehokkuusluku on 0,5. Ylisjoentien varteen on merkitty pysäköimispaikka (p). Korttelin tehokkuusluku e=0,5 Viereiset korttelit on kaavassa merkitty erillispientalojen, asuinkerrostalojen tai asuin-, liikeja toimistotalojen korttelialueiksi. Tonttia rajaa pohjoisessa Terveystie, lännessä Ylisjoentie ja etelässä Kinopolku. Kinopolku on kaavassa jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu. Korttelin itäsivua rajaa Puistotie, jolta ei kaavan mukaan saa tehdä ajoneuvoliittymää tontille. Kaava-alue on osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuurihistoriallista ympäristöä, jolla rakennusten ja ympäristön kulttuurihistorialliset ominaispiirteet tulee säilyttää. Kaavamääräysten lisäksi alueella tulee noudattaa rakennustapaohjeita sekä sisätilojen kunnostustarpeet oppaan neuvoja. Alueelle on laadittava erillinen sitova tonttijako. Autopaikkojen vähimmäismäärä YS-alueella on 1ap/ 5 laitospaikkaa + 1ap / 2 työntekijää + asiakaspaikat. Rakentamattomat korttelialueet on pidettävä hoidetussa kunnossa ja tarvittaessa istutettava. alueen puustoa tulee hoitaa jatkuvasti uudistuvana siten, että sen maisemallinen merkitys säilyy.

13 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA , Sivu 13 / 21 Rakennusten ympäristön tulee säilyttää alkuperäinen luonteensa, jossa rakennukset sijaitsevat vapaasti ympäröivässä luonnossa. piha-alueet tulee säilyttää avoimina ja aitaamattomina. Korttelin rajojen aitaaminen on kielletty RAKENNUSTAPAOHJEET Rajamäen tehdasyhdyskunnan rakentamistapaohjeiden tavoitteena (kaavoituslautakunta ) on ohjata korjaus-ja uudisrakentamista niin, että alue säilyy ja kehittyy korkeatasoisen rakentamisen ympäristönä. Korjaus- ja muutostyöt on tehtävä rakennuksen alkuperäistä rakennustapaa noudattaen, alkuperäisten kaltaisia rakennusmateriaaleja ja detaleja käyttäen. Uudisrakennusten tulee olla yksilöllisiä ja paikalleen suunniteltuja, valmiit tyyppitalot eivät suoraan sovellu alueelle. Arkkitehtuuriltaan uudisrakennusten tulee olla moderneja, uusvanhaa vaikutelmaa ja eri tyylilajien sekoittamista tulee välttää. Julkisivujen mittakaavaan ja detaljointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota SOVELTUVUUS TERVEYSASEMAN PAIKAKSI tontin sijainti asutuksen keskellä toiminta voi jatkua rakentamisen aikana vieressä kunnan omistamaa lisämaata - vanhat rakennukset sopivat käyttöön huonosti - purkukustannukset 3 NYKYISEN RAJAMÄEN TERVEYSASEMAN TONTIN TARKASTELU 3.1 Rakennusalue Alueelle ei ole tehty tonttijakoa. Terveysasema ja neuvola sijaitsevat tilalla, jonka rekisterinumero on 2:152. Asemakaavan mukaisen korttelialueen pinta-ala tällä tilalla on 3552 m 2. Viereisen samaan kortteliin kuuluvan tilan, jonka rekisterinumero on 2:432, pintaala on 4802 m 2. YS- korttelin kokonaispinta-ala on 8354 m 2. Nurmijärven kunta omistaa molemmat tilat.

14 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA , Sivu 14 / Olemassa olevat rakennukset ja tontti 3.21 RAKENNUS RAKENNUS 2 Tilalla 2:152 Ylismäentien varrella sijaitsee 1962 rakennettu kaksikerroksinen kellarillinen rakennus. Rakennuksen eteläpäädyssä on 1-kerroksinen osa, jonka alla on autotallit. Rakennuksen kantavat seinät ovat betonia ja tiiltä, ala- ja välipohjat ovat betonia. Päätyjulkisivuissa on punatiiliverhoitu, muissa julkisivuissa on kuitusementtilevyä ja vaakalaudoitusta. Rakennukseen on tehty pieniä muutoksia 1987 ja julkisivuja on korjattu. Kattomuoto on harjakatto, vesikatteena on konesaumattu pelti. Rakennuksessa toimii neuvola, rakennuksen 1-kerroksinen osa on tyhjillään. Laajuus: Bruttoala 713 m 2 Kerrosala 453 m 2, Huoneala 585 m 2 (=1. kerros 164,5 m kerros 156,5 m 2 + asunto 55,5 m 2 ) Lisäksi kellarissa matalaa tilaa 209 m 2 Tilalla 2:152 Terveystien varrella sijaitsee 1960-luvulla rakennettu yksikerroksinen rakennus, jonka eteläsivulle on rakennettu 74 m 2 laajennus vuonna Rakennuksen kantavat seinät ovat tiiltä, alapohjat ovat maanvaraista betonia, yläpohjat ovat puurakenteiset. Laajennusosan runko on puuta. Julkisivuverhouksena on punatiiltä ja kuitusementtilevyä. Vesikatteena on konesaumattu pelti, kattomuoto on harjakatto. Rakennukseen on tehty pieniä muutoksia 1987 ja samalla julkisivuja on korjattu. Rakennuksessa toimii terveysasema. Laajuus :

15 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA , Sivu 15 / 21 Bruttoala 317 m 2 Kerrosala 317 m 2 Huoneala 269 m TONTIT Tontti 1 on loiva länteen viettävä rinne. Terveystie nousee Ylismäentien risteyksessä tasolta 93 m tasolle 96,9 m. Tontin 2 puolella maasto laskee loivasti kaakkoon Puistotien suuntaan. Tontilla 1 on nurmialueita pensasistutuksia ja muutamia suuria puita. Tontilla 2 kasvaa runsaasti puita ja vanhojen purettujen talojen pihat ovat metsittyneitä. Autopaikkoja tontilla 1 on yhteensä 30 kpl: Ylismäentien reunassa on 4 kpl, neuvolan päädyssä 6 kpl ja terveysaseman vieressä 20 kpl. Terveysaseman laajennuksen yhteydessä 1985 tehdyn pohjatutkimuslausunnon perusteella tontin maaperä (vanhan laajennuksen kohdalla) on osittain hyvin tiivistä hiekkaa, joka sisältää kiviä. 3.3 Nykyiset tilat ja korjaustarve 3.31 NEUVOLARAKENNUS Neuvolarakennuksen ensimmäisessä kerroksessa on odotustila 4 pientä n. 15 m 2 vastaanottohuonetta, laboratoriotila, wc ja siivoustila. Näiden tilojen vierellä, mutta eri tasossa on vanha asunto (2h ja keittiö), joka nyt on käyttämättömänä. 2. kerroksessa on 4 entistä asuntoa: 2 kpl 1h + kk ja 2 kpl 2H + K. Näissä tiloissa on neuvolan puheterapeutti, psykologi, ryhmätila, kokoustila ja taukotiloja. Kellarissa on varastoja, pannuhuone, sauna ja sivuosan alla autotallit.

16 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA , Sivu 16 / 21 Rakennus on sisätiloiltaan tyydyttävässä kunnossa. Tilat ovat käyttötarkoitukseensa epätarkoituksenmukaisia, ahtaita ja kylmiä. Tasoerot ja inva-wc:n puute vaikeuttavat liikuntarajoitteisten asiakkaiden liikkumista talossa. Talotekniikka ei vastaa nykyisiä vaatimuksia TERVEYSASEMA Terveysasemarakennuksessa on odotustila, 4 vastaanottotilaa, toimenpidehuone, toimistotiloja, henkilökunnan tiloja, wc- tiloja ja varasto. Rakennus on sisätiloiltaan tyydyttävässä kunnossa. Tilat ovat käyttötarkoitukseensa osin ahtaita. Talotekniikka ei vastaa nykyisiä vaatimuksia. Talon sisäänkäynti, wc- tilat ja toinen käytävä eivät sovi liikuntaesteisille HAMMASHUOLLON TILAT Hammashuollon tilat sijaitsevat Rajamäen Liikeristeyksen talossa toisessa kerroksessa, mikä haittaa liikuntaesteisten pääsyä hoitoon. Tiloja ei voi laajentaa. Tiloissa on odotustila, 2 hammaslääkärin hoitohuonetta, profylaksiatila, toimisto, varasto, sosiaali- ja wc- tiloja. Huoneistoala on 167 m 2. Tilat jäävät pois käytöstä hankkeen toteutuessa. Tilat ovat kunnan omistuksessa.

17 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA , Sivu 17 / Peruskorjaus ja laajennus, vaihtoehto 1 (VE1) Katso liite 1 Tarkoituksena on peruskorjata vanhan terveysaseman ja neuvolan tilat ja rakentaa puuttuvat lisätilat. Peruskorjausvaihtoehdossa olemassa olevat rakennukset on yhdistetty väliosalla ja lisäksi on suunniteltu laajennus. Olemassa olevien rakennusten bruttoala on 1030 m 2 ja laajennusten ala 541 m 2 + ilmastointikonehuone n. 70 m 2 = 1571 m 2. Rakennuksessa 1 on kaksi kerrosta ja kellari. Asiakkaiden tuominen hissittömään toiseen kerrokseen on epätarkoituksenmukaista joten 2. kerrokseen on suunnitelmassa esitetty vain henkilökunnan tiloja ja kokoushuone. 1. kerrokseen on sijoitettu neuvolan tiloja. Rakennuksen sivuosaan, jonka lattia on 1,25 m korkeammalla, kuin muu 1. kerros on esitetty terveyden hoitajien tiloja. Tähän tasoeroon on suunniteltu porras. Rakennus 2 on 1, 05 m korkeammalla kuin rakennus 1. Rakennukset yhdistetään liitososalla ja tasoeroon on esitetty porras ja inva-nostin. Liitososa ulottuu kadun puolella rakennusalueen ulkopuolelle. Rakennuksessa 2 on terveyskeskuksen tiloja. Rakennukseen 2 liitettyyn laajennukseen on sijoitettu hammashuollon tilat. Olemassa olevien rakennusten liittäminen toisiinsa toimivaksi esteettömäksi kokonaisuudeksi on hankalaa. Olemassa olevien tilojen huonekoot ovat yleisesti ottaen liian pieniä ja käytävät liian kapeita. Rakennusten kerroskorkeudet ovat liian matalat nykyisen talotekniikan tilavaatimuksiin nähden. Harjakattojen liittäminen laajennusosiin luontevasti on hankalaa. Rakennusten lämmöneristykset eivät ole nykyisten vaatimusten mukaisia. mataliin kellaritiloihin ei voi suunnitella käyttöä. Tällä vaihtoehdolla ei saada aikaan täysin toimivia tiloja. 3.5 Uudisrakennus tontilla 1, vaihtoehto 2 (VE2) Katso liite 2 Rakennus sijoittuu osaksi olemassa olevien rakennusten paikalle ja jakaa tontin henkilökunnan ja asiakkaiden pysäköintialueisiin. Terveysaseman tilat on sijoitettu samaan tasoon mutkittelevan käytävän varrelle, niin että suun terveydenhuollon ja terveysaseman ilmoittautuminen ja odotustilat ovat yhteiset. Neuvolan sisäänkäynti on erikseen. Henkilökunnan, taukotila, väestönsuojassa olevat pukuhuoneet ja tekniset tilat ovat alakerrassa, jonne sisäänkäynti on Ylisjoentien tasolta. Rakentaminen vaiheistetaan kahteen osaan ja rakentaminen aloitetaan neuvolan päädystä. Neuvola ja terveysasema voivat toimia vanhoissa tiloissa 1. vaiheen aikana. Lopuksi rakennetaan hammashuollon tilat ja liikeristeyksen tiloista muutetaan vasta näiden tilojen valmistuttua. Uudisrakennuksen laajuus 1333 m 2 + ilmastointikonehuone n. 70 m 2 = 1403 m Uudisrakennus tontilla 2, vaihtoehto 3 (VE3) Katso liite 3 Rakennus sijoittuu tontille 2. Rakennus rakennetaan kokonaan yhteen kerrokseen. Terveysasema ja neuvola voivat toimia koko rakentamisen ajan vanhoissa tiloissa.

18 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA , Sivu 18 / 21 Terveysaseman rakennus puretaan ja vanha neuvolarakennus olisi mahdollista siirtää Kotihoidon käyttöön, jolloin nykyinen kotihoidon käytössä oleva rakennus Terveystien pohjoispuolella korttelissa 1209 AO-17, tontti 1 vapautuisi myyntiin. Uudisrakennuksen laajuus 1321 m 2 + ilmastointikonehuone n. 70 m 2 = 1391 m 2.

19 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA , Sivu 19 / 21 4 Vaihtoehtojen vertailu /3.4 Nykyinen Rakennuspaikka Kylänpää 1062 Kylänpää 1064 S-market 1072 Kiljava Kirkonkylä 1210 Uusi Tilaohjelma/ tilat uudet tilat uudet tilat uudet tilat sovellus vanhoihin tiloihin uudet ja olemassa olevat tilat uudet ja peruskorja ttavat tilat uudet tilat 2. Rakennettavuus perustusolot? hyvä hyvä hyvä perustusolot? hyvä hyvä 3. Sijainti hyvä hyvä hyvä huono huono hyvä hyvä 4. Vertailukustannus etäisyys 6 km etäisyys 10 km Muut huomiot sitoutuminen liikerakentamiseen omistusmuoto? sitoutuminen liikerakentamiseen omistusmuoto? sijainti tehokkuus vuokrakohde sijainti heikko tehokkuus purkutyöt Taulukon selitykset: 1. Tilaohjelma/tilat: tilaohjelma = uudisrakennuksissa rakennettavat tilat peruskorjauskohteissa vanhat rakenteet vaikuttavat tehokkuuteen ja tilojen kokoon 2. Rakennettavuus: tontin soveltuvuus kyseiseen käyttötarkoitukseen ja rakentamiseen huonot perustusolot nostavat kustannuksia, esim. paalutus 3. Sijainti: rakennuspaikan sijainti suhteessa rajamäkeläisiin asiakkaisiin 4. Vertailukustannus: Perustasoksi on valittu uudisrakennus ja normaalit perustamisolot = 100, Kiljavalla kustannuksia laskee valmiit alue-, perustus- ja runkotyöt Kirkonkylällä kustannuksia laskee tilojen yhteiskäytöstä johtuva pienempi tilantarve S-marketin tontin kustannuksia nostavat purkukustannukset

20 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA , Sivu 20 / 21 Nykyisten tilojen kustannuksia nostavat purkukustannukset ja vaativat peruskorjaustyöt 5 KUSTANNUSARVIO Uudisrakennuksen yksikkökustannuksia arvioitaessa vertailukohteena on käytetty Nurmijärven terveyskeskuksen kesällä 2012 valmistuneen laajennusosan yksikkökustannuksia sekä otettu huomioon sen jälkeen tapahtunut urakkahintojen kehitys. Yksikkökustannuksiksi (1/2014) on täten arvioitu /hum 2, alv 0%. Uudisrakennuksen kokonaishyötyalan ollessa tilaohjelmassa eritellyn teoreettisen tilantarpeen mukaisesti 922 ohm 2, saadaan tavoitetehokkuudella 1,55 rakennuksen kokonaispinta-alaksi brm 2. Huoneala on 1229 hum2 Vaihtoehdossa VE2 ohjelma ylittyy noin 1,2% ja vaihtoehdossa VE3 vastaavasti alittuu 1,5%. Vaihtoehtojen VE2 ja VE3 lopulliset pinta-alat tulevat riippumaan suunnitelmaratkaisujen todellisista tehokkuuksista eivätkä tule poikkeamaan oleellisesti teoreettisesta ohjelmaalasta. Niinpä kokonaiskustannusten arvioinnin perusteeksi on otettu teoreettinen laajuus. Huonealaa 1229 m2 vastaava tavoitehinta-arvio on tässä vaiheessa noin euroa, alv 0%. 6 AIKATAULU Alustavan aikataulun mukaan suunnittelu ajoittuu vuosille 2014 ja Urakkalaskentavalmius saavutetaan keväällä 2015, minkä jälkeen julkiseen hankintailmoitukseen ja urakkalaskentaan on varattava syksy Hallinnollisen päätöksenteon jälkeen rakennustyöt on mahdollista aloittaa vuoden 2015 jälkipuoliskolla, jolloin rakennus valmistuu käyttöön otettavaksi vuoden 2016 loppuun.

21 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA , Sivu 21 / 21 7 JOHTOPÄÄTÖKSET Hankesuunnitteluryhmä on päätynyt vaihtoehtovertailuissa suosittelemaan hankkeen toteuttamista vaihtoehdon VE3 pohjalta. Kyseisen vaihtoehdon eduiksi katsottiin: - keskeinen sijainti koko Rajamäen taajamaa ajatellen - valmis katuverkko ja liikenneyhteydet - valmis kaava ja rakennuspaikka - edulliset perustamisolosuhteet - ei sidonnaisuuksia muuhun rakentamiseen, esim liikerakentamiseen - uudet tilat ilman vanhoja rasitteita - peruskorjausta tehokkaampi tilaratkaisu Turussa Paula Aantaa Muokkaajat Nurmijärvellä Ville Könönen Ossi Kauppila

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI Oulun kaupunki JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitteluryhmä 10.10.2012 Rehtori Markku Väisänen, opetuspalvelut Kirjastonhoitaja Eeva Mäkinen,

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 07.05.2014 keskiviikko klo 17:45-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Saapuvilla

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA KAAVATUNNUS 15:090 KAAVAN PÄIVÄYS 12.6.2015 SELOSTUKSEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 10. kaupunginosan kortteleita 901-930 koskeva asemakaavan muutos Kuva Juhaninkadulta. 10:017 HYVINKÄÄN KAUPUNKI

Lisätiedot

Riilahden toimintakeskus, peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma 21.5.2014 Täsmennyksiä 4.9.2014 (kappaleet: 12., 15. ja 16.)

Riilahden toimintakeskus, peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma 21.5.2014 Täsmennyksiä 4.9.2014 (kappaleet: 12., 15. ja 16.) 1 (15) Riilahden toimintakeskus, peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma 21.5.2014 Täsmennyksiä 4.9.2014 (kappaleet: 12., 15. ja 16.) Ilmakuva Riilahden toimintakeskuksesta kiinteistörajoineen 2 (15)

Lisätiedot

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 1(22) HAMINAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 Kuva ARKTES Oy 2(22) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos, kortteli 26 Kaavaselostus Vireille tulo Luonnos nähtäville Ehdotus nähtäville KH KV 13.6.2013 LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S Työ nro 1669 18.2.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S K A A V A S E L O S T U S Ilmakuva Nepenmäen koulun kaavamuutosalueen

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0939 MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS VIREILLE TULOSTA ILMOITETTU 15.3.2013 TEKNINEN

Lisätiedot

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot

Diaarinumero: 1236/1/05 Antopäivä: 26.1.2006 Taltio: 104

Diaarinumero: 1236/1/05 Antopäivä: 26.1.2006 Taltio: 104 26.1.2006/104 KHO:2006:2 Maankäyttö ja rakentaminen - Asemakaavan muutos - Sisältövaatimukset - Liikerakennusten korttelialue - Vähittäiskaupan suuryksikkö - UNESCO:n maailmanperintökohde - Vanha Rauma

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne

TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne TORNION KAUPUNKI 3.SUENSAAREN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 SE- KÄ SIIHEN LIITTYVÄN PAIKOITUSALUEEN ASEMA- KAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.11.2005 TORNION KAUPUNKI 2(28) ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE

Lisätiedot

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1 Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 147 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 148 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS ASEMAKAAVASELOSTUS ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS 18.6.2014 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos 1 LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 64/10 02 0300/2013

Lisätiedot

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 25.4.2014 Liisa Parviainen HANKE TREDU Lempäälä Valkeakoskentie 19, 37500 Lempäälä ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Tampereen

Lisätiedot

Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555)

Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555) Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555) Maantiekylä 20.5.2015 (nähtävilläoloajat lisätty selostukseen 8.6.2015) Tämä selostus koskee 20.5.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. nro 3555 KKL hallitus

Lisätiedot

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Pakkala 51 Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002079. Vantaa, Kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 31.1.2014 SISÄLLYS:

Lisätiedot

Keskustakorttelien asemakaavamuutosalueen puusto

Keskustakorttelien asemakaavamuutosalueen puusto Keskustakorttelien asemakaavamuutosalueen puusto Alueella esiintyvät puulajit: KARTTAMERKINTÄ PUULAJI TIETEELLINEN NIMI YHT. KPL HA Pylväshaapa Populus tremula 'Erecta' 33 HE Balkaninhevoskastanja Aesculus

Lisätiedot