ammas teknikko N:o 1 19 vuosikerta 1962 Sisältää

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ammas teknikko N:o 1 19 vuosikerta 1962 Sisältää"

Transkriptio

1 Sisältää mm. sivu Eteenpäin elävän mieli... 7 ' Eläkevakuutuksesta 8 Elinkeinoilmoituksesta \a kaupparekisterimerkinnästä 9 '. Hammasteknikko-oppilaiden koulutuskysymyksestä 13 Avustuskassan toimintakertomus 20 i Rationalisoitu laboratorio. 21 Hampaonhoitoa Samoasoorilla 23 Merkkivuosia 25 P ammas teknikko N:o 1 19 vuosikerta 1962

2 R ECO riippumoottori moiiit TB suunniteltu erityisesti laboratorio käyttöön kierrosluvut kierr/min For PRECISION denture WORK... Simplon valmistuu 20 minuutissa ilman keittoa. Ei vääristy eikä kutistu. On tarkka, vastaa täysin jäljennöstä.»teho W» y y t i i k ä ä äänetön ja varma käynti e s i t t e l y i i i Simplon COLD-CURING ACRYLIC DENTURE BASE Yksinmyynti HAMMAS OY Kalevan k. 3, puh Näytteitä jo kirlallisuutta saa pyynnöstä valmistojalta. Helpoimmille, nopeimmille ja taloudellisimmille jäljennöksille SIMPLEX-RAPID johtava korjausalne. Täyttää ADA m erik. määr. N:o 12 Typ. 11 *^ DENTAL FILLINGS LIMITED 49 GRAYLING R O A D. LONDON N. 16 ENGLAND 3

3 Kysymyksessä on kulta... Mielenkiinto kultaseoksiin on Suomessakin jatkuvasti kasvamassa. Koska markkinoilla nyt o on useita kultaseoksla saatavana, on lootuselosteen tarve tullut ajankohtaiseksi. American Dental Associationin Erittely N:o 5 on tässä tapauksessa tullut määrääväksi Sjödingin C-kulta täyttää hyvin kaikki ADA:n vaatimukset inture Special - 15 =ast - erinomainen keittookryyli, johon sopii soman tehtaan korjausakryyli täysin huomaamattomasti ADA:n vaatimukset Kulto-plctinoryhmän metallipitoisuus % minimi 78 Hopeapitoisuus % min-mox 0 15 Brinellikovuus korkoisemattomono min-mox Venymä 19,0 12 Vetoroio kg/mm- Sulamispiste C min 899 SPECIAL ja REGULAR amerikkalaiset kylmä- ja kelttoakryyllt yhdessä C-kulta 79,5 8, , C-kullon valmistusta tarkkaillaan ADA:n erittelyn N:a 5 mukaan. Moitteettoman tuloksen perusedellytys. Perffex - korjausaineen kanssa on luotettava yhdistelmä S w e i 9 o n c i nopea jo yksinkertainen korjausakryyli Lci'H< kylmäpolymerlsoituvo pohjousakryyli on hämmästyttävän imukykyinen C-kulta on pohjoismaiden eniten käytetty o v D E N T A L D E P O T hammastarvike oy Helsinki - Arkadiankatu 12 A - puh

4 LUONNOLLISI TOIMITUSKUNTA Päätoimittaja Mauno Elomaa Os. Käpylä, Untamontie 6 C 19, puh Jäsenet: E. O. Vuori jo Kauko Tiainen mm Kirjoituksia lainattaessa on lähde mainittava. VACUUM SUOMEN HAMMASTEKNIKKOJEN LIITTO FINLANDS TANDTEKNIKER FÖRBUND r.y. HELSINKI, Arkadiankatu 14 B 30. Puh , postisiirto Liiton puheenjohtaja Mauno Elomaa, Untamontie 6 C 19 Käpylä, puh Liiton asiamies jo rahastonhoitoja varatuomari Pentti Lehtola, Keijukaistenpolku 6 A 22. Puh. kotiin varmimmin illalla Asiamies tavattavissa torstaisin klo Liiton huoneistossa ouh AVUSTUSKASSA Käpylä, Untamontie 6 C 19. Postisiirtotili Puheenj. Mauno Elomaa Untamontie 6 C 19. Puh Siht. E. O. V u o r 1, Uivilontie 23 D 46, puh , toimeen Avustuskassanholtaja I. V o o r o 1 o, Mannerheimintie 19 A 3, puh , kot ^ Yksinmyyjä: luihu'cuient~ VACUUM hammastarvike oy Helsinki - Arkadiankatu 12 A - puh Eteenpäin elähän mieli Vuosi 1962 on alkanut ripeästi ja tarmokkaasti. Kansa on saanut valita valtion päämiehen ja myöskin uuden eduskunnan. Tätä kirjoitettaessa ei kumpaakaan ole vielä varsinaisesti nimetty eikä tuloksetkaan ole vielä tiedossa. Voimme vain toivoa, että kansamme saa toimintakykyiset ja hyvät asioiden hoitajat. Kun katselemme vuoden ensimmäisen neljänneksen tiimoilta kuluvaa vuotta, on todettava sen kuluneen paremminkin sisäisten asioiden järjestelyissä ja kaavailuissa. Liittomme vuosikokous on pidetty ilahduttavan runsaan jäsenjoukon, yli sadan, läsnäollessa. Kokousasioiden lisäksi oli ohjelmassa erikoisen hyvät filmit pinne- ja linguaalikaari-tekniikasta, joista oli paljon opittavaa. Opetustoiminta onkin Liittomme taholta huomioitu ja mahdollisuuksien mukaan järjestetty ja järjestetään. Eri dentaalialan liikkeet ovatkin antaneet erikoisesti juuri filmien suhteen suuriarvoista tukea. Opetus-, kurssi- ym. toiminnassa on maaseutu huomattavasti heikommassa asemassa kuin Helsinki. Sen takia onkin mahdollisuuksien mukaan toispaikkakuntalaisille pyrittävä eri keskuspaikkoihin järjestämään ns. paikalliskursseja esim. 2-päiväisinä. Tätä tyyliä onkin jo hyvällä menestyksellä kokeiltu ja jota onkin tarkoitus jatkaa Helsinkiä silti unohtamatta. Näin ammattikuntamme kehittyy ja siten pysyy ajan tasalla ja säilyttää edelleenkin hyvän maineensa hyvinä ja kysyttyinä hammasteknikkoina aina ulkomaita myöten. Tällainen toiminta 7

5 Eläkevakuutuksesta Tärkein kuluneen vuoden aikana säädetty kansalaisten sosiaaliturvaan liittyvä laki on työntekijäin eläkelaki. Se suo tuntuvan parannuksen ja varmuuden työsuhteissa olevien henkilöiden eläkeasiaan. Laki koskee siis työnantajia, jotka joutuvat maksamaan vakuutusmaksut, sekä työntekijöitä ja oppilaita, jotka ovat oikeutetut eläkkeeseen. Rinnan tämän lakisääteisen pakollisen vakuutusmuodon on olemassa itsenäisiä yrittäjiä varten sopimukseen perustuva vapaaehtoinen eläkevakuutus. Sen johdosta, että mainittu laki tulee voimaan selvitetään näitä molempia vakuutusmuotoja lukijoille. Pakollinen vakuutus Työntekijäin eläkelain mukaan työnantaja on velvollinen järjestämään lain säätämät vähimmäiseläke-edut kaikille vuotiai!Ie työntekijöille, joiden työsuhde on yhtäjaksoisesti lain tullessa voimaan kestänyt vähintään kuusi kuukautta. Asian luonteesta johtuen on vakuutus otettava jostain vakuutusyhtiöstä. Työntekijälle ei siis aiheudu mitään maksuja tästä pakollisesta vakuutuksesta. Eläketurva sisältää oikeuden vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeeseen. Oikeus vanhuuseläkkeeseen syntyy työntekijälle 65 vuoden iässä, ellei hän silloin enää ole työssä. Mikäli työntekijä saa sairauden perusteella kansaneläkettä, saa hän myös sen estämättä tämän lain tarkoittamaa eläkettä. Eläkkeet on sidottu 100"/(p:sti palkkaindeksiin. Eläkkeen suuruus määritellään prosentteina kunkin työsuhteen loppuaikana saadusta säännöllisestä työansiosta siten, että se on 1 "/o jokaiselta eläkkeeseen oikeuttavalta palvelusvuodelta, kuitenkin korkeintaan 40»/o korkeimmasta eläkkeen perusteena olevasta palkasta. Yhdessä kansaneläkkeen ja muiden mahdollisten lakisääteisten eläkkeiden kanssa saa työntekijän eläke nousta enintään 60 "/odin eläkkeen perusteena olevasta palkasta. Vaikka työntekijä vaihtaisi monastikin työpaikkaa, ei se periaatteessa vaikuta hänen eläkkeeseensä mitään, sillä jokaisella työnantajalla on periaatteessa sama vakuuttamisvelvollisuus työntekijään nähden. Jos on kyse avoimen- tai osakeyhtiön vakuuttamisvelvollisuudesta, ei asia ole aina niinkään selvä huolimatta siitä, että palkat on maksettu suorittamalla veron ennakkopidätykset verokirjalla. Ainakaan kaikilla yhtiöillä ei ole vakuuttamisvelvollisuutta, sillä niiden verokirjalla työskentelevät osakkaat, toimitusjohtajat ja hallituksen jäsenet eivät ole lain tarkoittamassa työsuhteessa yhtiöön nähden, vaan he ovat ikäänkuin omassa työssään. Näin ollen ei heillä olisi velvollisuutta vakuuttaa itseään pakollisesti yhtiön työntekijöinä. Tällaiset tapaukset on viime kädessä ratkaistava asia asialta. Vapaaehtoinen vakuutus Edellä käsitelty pakollinen vakuutus luo siis työntekijöille eleäketurvan. Sen ulkopuolelle jäävät siis itsenäisinä yrittäjinä toimivat hammasteknikot, olipa heillä itsellään lain tarkoittamia vakuutettavia työntekijöitä tai ei. Tällaisilla ammatinharjoittajilla on myös mahdollisuus, mutta ei siis velvollisuutta, ottaa itvaatii työteliäitä ja itsensä uhrautuvia henkilöitä, joitten avulla voidaan tällaista kurssisuunnitelmaa jatkaa ja edelleen toteuttaa. Tämä vuosi voi tuoda hyvinkin paljon tullessaan ja tärkeintä siitä onkin omaa ammattikuntaamme ajatellen, että tyydyttävä työllisyys jatkuisi ja että ammattikuntamme vihdoinkin pääsisi itsenäiseksi ja riippumattomaksi hammasteknikkojen ammattikunnaksi, se olkoon tämän vuoden toiveemme. Elinkeinoilmoituksesta ja kaupparekisterimerkinnästä sekä niihin liittyvistä kirjanpitoveivoiiisuudesta ja Yieistä verotuksesta Kun alalle saapunut oppilas on aikansa ammatissa harjaantunut, on hän oikeutettu vihdoin koettelemaan kykyjään pätevyyskokeissa. Ne läpäistyään hän saa todistuksen, jonka mukaan hänellä on oikeus toimia maassa hammasteknikkona. Tämän jälkeen seuraa työntekijävaihe, joka toisilla jatkuu muuttumattomana, korkeintaan työnantajaa vaihtaen läpi elämän. Toiset taas katsovat eri perusteilla voivansa ottaa yrittäjän riskin ja asiaa puolelta sekä toiselta puntaroituaan ryhtyvät oman laboratorion perustamispuuhiin. Kun asia on siinä pisteessä, on se ollut varmasti pitkäaikaisen harkinnan kohteena, joka on todennäköisesti suuntautunut lähinnä käytännöllisiin puoliin eli työn saantiin, huoneiston hankintaan ja sen sijaintiin sekä kalustoon ja niin edelleen. Tämän pohdinnan ohella on käytännössä olemassa vielä eräs puoli asiaa, joka myös liittyy laboratorion perustamiseen ja sen pitämiseen. Tämä sangen monelle asian vieraampi puoli on se, täytyykö elinkeinon harjoittamisesta tehdä mitään ilmoitusta tai täytyykö kaupparekisteriin tehdä merkintöjä. Näihin molempiin asioihin liittyy laboratorionselleen ryhmäeläkevakuutus jostain vakuutusyhtiöstä. Liitto kehoittaa kaikkia vakuuttamisvelvollisia työnantajia hoitamaan vakuutukset ajoissa kuntoon omin neuvoin. Itsenäisille yrittäjille taas tullaan vuosikokouksen päätöksen mukaisesti toimittamaan kevään aikana sosiaaliministeriön vahvistamilla maksuilla varustetut vakuutustarjoukset edellä käsitellyistä vapaaehtoisista vakuutuksista, joihin sitten itsekukin voi ottaa oman kantansa. P. L. pitäjän kirjanpitovelvollisuus, joka taas puolestaan kytkeytyy tärkeään, vaikka vähemmän miellyttävään verovelvollisuuteen. Jonkinlaisen yleisen käsityksen muodostamiseksi edellä mainituista virallisista asioista koetetaan niistä tehdä jäljempänä yhteenveto. Eiinkeinoiimoituksesta Elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain mukaan jokainen Suomen kansalainen on oikeutettu tietyillä edellytyksillä Suomessa harjoittamaan ansionsaantia tai elatusta tarkoittavaa ja hyviin tapoihin soveltuvaa liikettä tai elinkeinoa kaupungissa tai maalla. Sama oikeus on myös elinkeinotoimintaa harjoittavilla yhtiöillä. Elinkeinoilmoituksen varsinaisena tehtävänä on helpottaa viranomaisten eri elinkeinoihin kohdistuvaa valvontaa. Avoimen ja ohjesääntöisen elinkeinon harjoittamiseen vaaditaan säännönmukaisesti elinkeinoilmoituksen tekeminen. Tällöin on jokaisen ilmoitettava se nimi, jolla toimintaa harjoitetaan. Elinkeinoilmoitus tehdään kaupungissa maistraatille ja maalla henkikirjoittajalle. Sellaiset ammatinharjoittajat, jotka eivät käytä muita työapulaisia kuin aviopuolisoaan tai suoraan etenevää polvea olevia vajavaltaisia jälkeläisiään (= alle 21-vuotiaita lapsiaan tai lastenlapsiaan), ovat vapautetut elinkeinoilmoituksen tekemisestä, mikäli heillä ei ole kauppapuotia, konttoria tai erinäistä myyntipaikkaa, kuten laki juhlallisesti sanoo. Pitääkö laboratoriota kotonaan tai sen ulkopuolella ei siis yksin vaikuta elinkeinoilmoituksen tekemisvelvollisuuteen. Jos ammatinharjoittajalla taas on apunaan pelkkä lähetti, on hänet käytännössä yleensä katsottu velvolliseksi tekemään elinkeinoilmoitus. Mainittuun ilmoitukseen on liitettävä todistus, että hakija nautii kansalaisluottamusta sekä hallitsee itsensä ja omaisuutensa. Lisäksi yksityisen on liitettävä mukaan selvitys laillistamisesta ja yhtiön taas yhtiöjärjestyksensä. 8 9

6 Verotuksesta Koska meillä ei valitettavasti olla päästy Monacon verottoman valtion tasolle, on tässä yhteydessä todettava, että elinkeinoilmoitus liittyy oleellisesti verotukseen. Tavallinen palkannauttijahan suorittaa joka tilinsä yhteydessä veroluokkansa ja suoritetun palkan määrästä riippuvan veron jo ennakolta. Nämä pidätetyt verot verrataan sitten vuoden päättyessä lopullisen veron määrään ja sen mukaan ratkeaa, saako veronmaksaja takaisin vai joutuuko hän ehkä maksamaan lisää veroa. Näin on asia pääpiirteissään. Ammatinharjoittajan ja erilaisten yhtiömuotoisten toiminimien osalta on tilanne toisenlainen, sillä verolain mukaan määritellään näissä tapauksissa eri seikkojen nojalla tietty ansiovuosi, josta taas on suoritettava veroluokan ja muiden seikkojen mukaan muodostuva vero. Ammatinharjoitt.ijalta peritään niin sanotulla ennakkoverolipuua vero nykyisin kuudesti vuodessa. Ilman elinkeinoilmoituksen tekemistä eivät "verokarhutkaan" yleensä osaa ennakkoverolippua uudelle ammatinharjoittajalle lähettää, joten sen tai suoraan verovirastolle tehdyn ilmoituksen tekemättä jättäminen voi pelastaa tilanteen, mutta vain vuodeksi, sillä kun henkilö vuoden päättyessä tekee veroilmoituksen mainiten siinä toimineensa ammatinharjoittajana, käyvät verottajat hänen kimppuunsa alkaen karhuta yhdellä kertaa koko kuluneen ensimmäisen yritysvuoden veroja sekä lähettävät jokseenkin samalla alkavaa vuotta varten ennakkoverolipun. Jos ja kun veroja täytyy maksaa, näyttää siltä, että niiden jakaminen maksusuoritusten suhteen olisi viisainta oman edun vuoksi hajoittaa ja toisin sanoen saattaa myös veroviranomaiset tietoisiksi ammatinharjoittamisen alkamisesta. Meillä ci laki suo mitään erityisiä verottomuuksia uudelle yrittäjälle, joten ainoa tapa varautua tuollaiseen yhden koko vuoden veronmaksuun yht'aikaa on panna summa kasvamaan korkoa. Sitä parempana ja helpompana on kuitenkin pidettävä tasaista veronmaksua. Kaupparekisterimerkinnästä Nykyisin voimassa olevan annetun kaupparekisteriasetuksen mukaan jokainen, joka tahtoo harjoittaa... käsityö- tai muuta liikettä, jonka tarkoituksena on välittömän aineellisen edun saavuttaminen, on velvollinen ennen elinkeinon aloittamista kaupparekisteriin merkittäväksi ilmoittamaan sen nimen, jolla hän aikoo harjoittaa liikettään ja jota siinä tarvittavissa allekirjoituksissaan aikoo käyttää. Toiminimen suhteen lakimme tuntee siis ainoastaan pakollisen rekisteröitäväksi ilmoittamisen. Ilmoitusvelvollisuus on säädöksessä tarkoitetuilla elinkeinonharjoittajilla. Heidät luetaan oikeudellisessa mielessä kauppiaiksi, minkä tunnusmerkkinä voidaan pitää sitä, että tietyn liikkeen tavoitteena on välittömän aineellisen edun saavuttaminen. Liike taas vaatii tiettyä organisatiota ja siihen sisältyy myös vahingonvaaran ja tappion olemassaolo. Osakeyhtiö ja osuusl-.unta, joilla täytyy olla yhtiöjärjestys ja säännöt, on ilmoitettava kaupparekisteriin riippumatta siitä, harjoittaako se elinkeinoa vai ei. Niiden, jotka harjoittavat elinkeinoa omaksi elatukselisccn käyttämättä muita työapulaisia kuin aviopuolisoa tai suoraan etenevää polvea olevia vajaavaltaisia jälkeläisiään ja pitämättä siinä kauppapuotia, konttoria tai erinäistä myyntipaikkaa, ei tarvitse ilmoittaa itseään kaupparekisteriin. Myös käsityöläiset, jotka pääasiallisesti tilauksesta valmistavat tuotteita, ovat ilmoitusvelvollisuudesta vapaat. Tähän luokkaan kuulunevat useimmat hammasteknikko-yrittäjätkin. Heidän elinkeinotoiminnan harjoittaminen tapahtuu niin vähäisissä puitteissa, että sillä ei voida katsoa olevan kauppiaallista ominaisuutta eli melkoista riskiä ja tietynalaista organisatiota. Vapaiden ammatiten kuten siis hammafteknikonamraatinharjoittajia ei ole pidetty kauppiaina. Heidän toimintaansa ei ole katsottu liittyvän sellaista vahingonvaaraa, joka on olennaista kauppiaan yritystoiminnalle, kun taas toisissa vapaissa ammateissa työtä on pidetty kutsumustyönä, joka ei tarkoita ansionsaantia. Tavallisella hammasteknikolla ei siis yleensä ole velvollisuutta eikä myöskään oikeutta saada nimeään, jolla hän harjoittaa ammattiaan, rekisteröidyksi kaupparekisteriin. Ilmoitus kaupparekisteriin on kaupungissa maistraatille ja maalla sen paikkakunnan henkikirjoittajalle, missä liikettä aiotaan harjoittaa, kirjallisesti määrätylle lomakkeelle kahtena kappaleena tehtävä ja säädetyt rekisteröimismaksut siihen liitettävä. Kaupparekisterimerkinnät ovat julkisia ja saadaan niistä haluttaessa otteita. Kirjanpitoveivollisuudesta Tähän samaan asiaan liittyvä, mutta kenties näkyvin ja harmillisin puoli paperisodasta on se velvollisuus, jonka v säädetyt kirjanpitolaki ja -asetus asettavat joka päivä hammasteknikoille. Asetuksen mukaan kirjanpitovelvollisia ovat luettelossa nimenomaan omana ryhmänä mainitut hammasteknikot. Tämä tarkoittaa siis sekä ammatinharjoittajina toimivia että yhtiömuotoisia laboratorioita. Kuitenkin sellaiset kirjanpitovelvolliset, jotka eivät ole velvollisia käyttämään toiminimeä ja ilmoittamaan sitä merkittäväksi kaupparekisteriin, kuuluvat kirjanpitovelvollisten ensimmäiseen eli velvollisuuden laajuuteen nähden helpoimpaan ryhmään, johon kuuluvien on lain mukaan merkittävä kirjaan rahatulonsa ja -menonsa, liikkeestä sen harjoittamiseen kuulumattomaan tarkoitukseen ottamansa tavarat sekä kunkin kalenterivuoden lopussa omaisuutensa ja velkansa. Tähän kirjanpitovelvollisten ryhmään kuulunee valtaosa hammasteknikoista. Sen sijaan ne elinkeinonharjoittajat, joilla on velvollisuus ilmoittaa toiminimensä kaupparekisteriin kuuluvat kirjanpitovelvollisten toiseen ryhmään, aiie Hammasnikkari parka. Hän teki työt taksojen!»hammasteknikko» lehden seuraava numero ilmestyy kesäkuun puolessa välissä. Tähän numeroon aiottu aineisto pitää olio toimituksessa toukokuun 15 p:ään mennessä. Toimitus johon kuuluvien on pidettävä lain mukaan ainakin yhdenkertaista kirjanpitoa. Kirjanpitovelvollisten kolmanteen ryhmään taas kuuluvat osakeyhtiöt, kommandiittiyhtiöt, avoimet yhtiöt ja osuusgunnat, joilta vaaditaan kahdenkertainen kirjanpito. Käsitelty aihe on siksi laaja, että sitä ei rajoitetuilla palstatiloilla voi käsitellä mitenkään perusteellisesti, mutta mikäli yhteenveto on jossain määrin ollut omiaan selvittämään näitä käsitteitä, voitaneen sen katsoa saavuttaneen tarkoituksensa. P. L. 10 II

7 Hammasteknikko-oppilaiden pätevyyskokeet Lääkintöhallitus on määrännyt toimeenpantavaksi pätevyyskokeet hammasteknikko-oppilaille maaliskuun päivinä 1962 Helsingissä. Näihin kokeisiin haluavien on maaliskuun 10. päivään 1962 mennessä lähetettävä hakemuksensa tutkijalautakunnan sihteerille, os. Hammasteknikko Mauno Elomaa, Untamontie 6 C 19, Käpylä. Mukaan on liitettävä: virkatodistus tai siviilirekisteriote, todistukset tai jäljennökset oikeaksi todistettuna niiltä kursseilta, joihin on osallistunut sekä työtodistukset, joista käy ilmi milloin on opin aloittanut ja jäljennös oppisopimuksesta sekä todistus nykyisestä työpaikasta. Huomautamme, että oppiajan täytyy olla vähintään 4 vuotta (48 kk), asevelvollisuus- ja sotaväessäoloaikaa el oteta huomioon, sekä iän vähintään 21 vuotta. Valituksi tulleille ilmoitetaan hyvissä ajoin hyväksymisestä, tarvittavista työvälineistä ja -aineista sekä kokeiden tarkemmasta alkamisajasta ja -paikasta. Hakijan nimi ja tarkka postiosoite on myöskin esiinnyttävä hakupapereissa. Helsingissä, helmikuun 1. päivänä LääkintöhallitHksen asettama hammasteknikkojen Tutkijalautakunta Hammasteknikko-oppilaiden koulutuskysymyksistä Rehtori Kalervo K. Koivumaa Hammasteknillisellä alalla ilmenee, niin kuin monella muullakin ammatialalla viime aikoina on ollut laita, ammatin edistyminen ja monipuolistuminen sekä vaatimusten kasvaminen siinä, että koulutuksessa tapahtuu siirtymistä koulumuotoiseen opetukseen. Yhä kasvavassa määrin on käynyt selväksi, että pelkästään laboratorioissa suoritettu opin jakaminen, jonka tukena on lyhyitä teoreettisia kursseja, ei saata antaa niin monipuolisessa ammatissa kuin hammasteknikon ammatti on, riittävää tietoa ja taitoa, joka vastaisi nykyaikaisen hammasprotetiikan suurta teknillistä kehittymistä. Meillä Suomessa on lisäksi opiskelua haittaamassa toistaiseksi suomenkielisen oppikirjallisuuden puute. Hammasteknikon ammatti on tällä hetkellä monella tavoin murroskaudessa ja etsimässä selviä toimintalinjoja, josta tavallaan on merkkinä myöskin edellä mainittu kehitys koulutuksessa. Koska kuitenkin ainakin toistaiseksi vielä on mahdollista valmistua hammasteknikon ammattiin oppisopimustietä on nähdäkseni paikallaan erikoisesti tämän lehden palstoilla tarkastella koulutuskysymyksiä. Oppisopimuslaki on annettu sekä täydennetty lailla ja valtioneuvoston päätöksellä sen soveltamisesta samana vuonna. Näiden nojalla on Kauppa- ja teollisuusministeriö, minkä alaisuuteen hammasteknikkojen koulutuksen valvonta kuuluu, antanut päätöksen alan opplohjelmasta ja -ajasta Samalla ministeriö julkaisi alan opiskeluoppaan, kaikkien teknikoiden tunteman "vihreän kirjan". Näiden lakien ja määräysten tarkoituksena on säännöstellä ja selvittää elinkeinonharjoittajan luona ammattioppilaana olevan sekä työnantajan välisiä oppilassuhteesta johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia. Oppisopimussuhde merkitsee molemmille osapuolille sitoumusta, mikä asettaa melkoiset velvoitteet ja vastuun, työnantajalle siinä, että oppilas määräajan kuluessa saa riittävän ja pätevän koulutuksen ammatin kaikilla haaroilla sekä oppilaalle siinä, että hän todella pyrkii omaksumaan opin ja harrastaa alaa monasti vielä varsinaisen tuottavan työn ulkopuolella siten, että hän oppiajan kuluttua pystyy selviämään ammattitutkinnosta. Koulutuksen tason edes jollakin tavoin kohtuullisena säilyttämiseksi on selvää, että oppilaan voi ottaa vain laillistettu hammasteknikko. Tämän johdosta kuuluu oppilaiden pito myös Lääkintöhallituksen valvontaan, sillä sehän juuri pitää luetteloa laillistetuista teknikoista samoin kuin myös järjestää ja valvoo oppilaiden pätevyyskokeet. Huolimatta siitä, että Lääkintöhallituksen määräyksen mukaan yhtä valmista teknikkoa kohti voi laboratoriossa olla vain yksi oppilas ja enintäänkin vain 13

8 kolme, on oppilaiden tai oppilasasemassa olevien harjoittelijoiden luku päässyt, ilmeisesti aikaisemmin vallinneen ja nyt uudelleen jatkuvan taloudellisen korkeasuhdanteen johdosta kasvamaan suhteettoman suureksi. Syynä tähän on myöskin oppilaaksi-oton varsin väljä valvonta ja tähän asti puuttuneet tarkemmat määräykset koulutusta suorittavien laboratorioiden laadusta. Oppilaiden suuri lukumäärä paljastui Hammasteknikkokoulun johtokunnan toimesta muodostetun ja hra Elomaan puheenjohdolla toimivan koulutuskomitean suorittaman tiedustelun avulla. Sanomalehdissä helmikuussa 1960 julkaistuun ilmoitukseen, missä kaikkia oppilaina olevia kehoitettiin lähettämään tiedot itsestään ja harjoittelupaikastaan sekä -ajasta, vastasi yli 200 henkilöä. Näistä kuitenkin vain n :llä oli voimassa oppisopimus. Osalla vastaajista oppisopimusaika oli jo mennyt umpeen ja näistä pääosa on tähän hetkeen mennessä jo suorittanut, mikäli heidän taitonsa ja tietonsa ovat siihen riittäneet, pätevyyskokeet. Niistä taas, joilla oppisopimus oli tai on edelleen voimassa, on suurin osa osallistunut HammasteknikkokouluUa pidettyihin ns. I- ja Il-kursseihin ja myös heistä on osa jo ehtinyt valmistua. Kuitenkin varsin suuri osa vastaajista oli ilman oppisopimusta ja näin ollen heitä ei voida pitää oppisopimuslain alaisina eikä siis varsinaisesti- oppilaina, alalle koulutettavina. Osa näistä on sellaisissa työpaikoissa, että heidän on ollut mahdollista tehdyn tiedustelun jälkeen saada oppisopimus työnantajan kanssa solmittua ja näin tulla todella oppilaaksi alalle. Monet kuitenkin lienevät sellaisessa asemassa, että työnantaja ei voi tai ei halua oppisopimusta harjoittelijan kanssa tehdä johtuen joko siitä, että laboratoriolla ei ole oppilaanapito-oikeutta tai oppilaita on jo suurin sallittu määrä. Kolmas ja varsin luonnollinen syy sopimuksesta pidättäytymiseen on työssä olevan huono edistyminen ammatissa. On luonnollista, että henkilöllä, jolla ei ole virallista oppisopimusta, ei ole mitään mahdollisuuksia valmistua hammasteknikoksi. Koulutuskomitean selville saama suuri "oppilas"-määrä on, verrattuna koko hammasteknikkokunnan lukumäärään, mikä tällä hetkellä Lääkintöhallituksen virallisen luettelon mukaan on noin 350 teknikkoa, joista 2 3 "/o naisia, suhteeton ja koko tämän määrän valmistuminen teknikoiksi tästä hetkestä laskien eteenpäin parin-kolmen vuoden sisällä merkitsisi käsitykseni mukaan melkoista ylituotantoa. Tästä johtuisi vuorostaan epätervettä kilpailua, joka yleensä tapahtuisi työn laadun kustannuksella hinta- ja palkkarintamalla huolimatta voimakkaistakin järjestöjen päätöksistä. Onkin ilmeistä, että koko tuo oppilasmäärä ei voi valmistua alalle laillistetuiksi aikaisemmin mainittujen syiden nojalla. Moni jäänee laboratorioihin työntekijöiksi kehittyen ehkä jollakin rajoitetulla ammatin alalla varsin taitavaksi kuitenkaan pystymättä hallitsemaan koko alan teknillisiä ja tietopuolisia hienouksia. Joutuessani Hammasteknikkokoulun rehtorina vastaamaan myös oppisopimusoppilaiden ns. täydennyskoulutuksesta, millä alalla vallitsevan kielenkäytön mukaan ymmärretään kursseja, joilla annetaan opetusta mainituille oppilaille, olen joutunut kiinnittämään huomiota muutamiin seikkoihin, joista on aihetta mainita. Ensinnäkin on käynyt ilmeiseksi, että aikaisemmin ei millään tavoin ole vaadittu sitä, että oppilaat osallistuisivat määräaikoina kursseille. Luonnollisesti on tarkoitus, että oppisopimusajan kuluessa suoritetaan nämä kurssit, joita on nykyisin kuten aikaisemminkin oli laita, kahdet. Nyt koulu kutsuu oppilaat kursseille, joilta poisjääminen on mahdollista vain painavan, oikeaksi todistetun syyn nojalla. Toiseksi on kursseille osallistuneiden oppilaiden työtaidossa ja osaamisessa suuria eroja, mikä osittain on luonnollista, mutta monasti taso-ero on luvattoman suuri. Niin kauan kuin oppiaika on ammatissa 4 vuotta eikä esim. ammatti-liitto ole sitä esittänyt pidennettäväksi viiteen tai ehkä kuuteenkin vuoteen, ei ole mahdollista pitää oppilasta yhtä vuotta vain kipsipöydän ja korjausten kimpussa. On kuitenkin osoittautunut, että moni kurssille kutsuttu oppilas ei ole koko työssäoloaikanaan saanut näitä aputöitä kummempia tehdä. Koska oppiaika on niin lyhyt, että monipuolisten töiden oppiminen vie siitä suuren osan, niin jo ennen I-kurssille saapumista edellytetään oppilaan osaavan, paitsi mainitut kipsi ja korjaustyöt, myös osaproteesien asettelutöitä ja hampaallista leukaa taikka entistä proteesia vastaan suoritetun kokoleuan asettelun Samoin hänen tulee olla perillä juotostöiden ja mahdollisesti myös jo valutyön teknillisestä suorituksesta: metallin sulatuksesta ja valulingon pyöräytyksestä. Jos oppilas ei ole näihin töihin tutustunut ovat kurssin opetukset tällöin liian vaikeita eivätkä työsuoritukset voi edistyä tyydyttävästi. Sillä vaikka I-kurssi kestääkin kolme viikkoa ei sen puitteissa ole mahdollisuuksia tällaisten alkeiden opetukseen. Pääpaino pannaan artikulaatioteorialle, materiaaliopille ja hammasanatomialle. Mutta kurssilla joudutaan luonnollisesti jo käymään lyhyesti käsiksi metallityötekniikkaan. Saattaa tuntua siltä, että edellä esitetyt vaatimukset alkuopinnoista ovat melko suuret, mutta juuri oppiajan sekä kurssiopetukseen käytettävän ajan lyhyys antavat oikeutuksen niille, mitä seikkaa vielä Kauppa- ja teollisuusministeriön määräykset osapuolten yleisistä velvollisuuksista ("vihreä kirja", sivu 5) vahvistavat: " että oppiaikanaan saa tilaisuuden syventyä monipuolisesti kaikkiin työpaikassa esiintyviin töihin eikä joudu suorittamaan kohtuuttomasti vähempiarvoisia aputöitä, jotka eivät edistä hänen ammattitaitoaan." I-kurssin suoritettuaan oppilas saa todistuksen, missä hänen tie

9 tonsa ja taitonsa pyritään arvioimaan asiallisesti antamatta liian hyvien arvosanojen muodossa väärää kuvitelmaa hyvästä osaamisesta mikäli niin ei ole ollut laita, kuin myös pyrkimättä painamaan arvostelua aiheetta alas. Muutaman oppilaan kohdalla on jouduttu antamaan ehdot teoreettisessa osaamisessa ja, mikä pahempaa, muutaman oppilaan työnantajalle on ollut pakko ilmoittaa, että edistyminen kursseilla on viitannut täydellisesti taipumusten puuttumiseen alalle. Oppilaan oltua jo monta vuotta opissa on tämä varsin katkeraa, kun taitamattomuutta ja edistymättömyyttä ei ole aikaisemmin huomattu. Totuuden nimessä on kuitenkin todettava, että eräissä tapauksissa on työnantaja odottanut juuri koulun lausuntoa oman käsityksensä tueksi voidakseen poistaa oppilaan. Virallisena opetuspaikkana on koulun luonnollisestikin helpompi olla ankara soveltumattomuuden toteamisessa kuin yksityisen työnantajan. Ennen toista kurssia, Il-kurssia, on oppilaan saaräva työpaikallaan perehtyä hyvin kokopurentojen asetteluun ja runsaasti osaproteesien asetteluun ja pinteiden vääntöön. Tällöin eivät tietystikään riitä yksinkertaiset yksivartiset pinteet vaan töiden tulee käsittää monimutkaisempia pinnerakennelmia. Mikäli varsinaisina töinä laboratoriolla ei näitä töitä esiinny on työnantajan luonnollisesti annettava oppilaalle fantomiharjoituksia. Ennen toisha kurssia on oppilaan myös perehdyttävä yksinäisten kruunujen valmistukseen. Richmond-kruunut ja kokovaletut sekä renkaalla ja valukannella tehdyt kultakruunut kuuluvat jo tässä vaiheessa ilman muuta ohjelmaan. Tämä sen takia, että IIkursseilla käsitellään juuri erikoisesti metallitöitä, mitkä meillä ovat erikoisen pahana kompastuskivenä pätevyyskokeissa. Kurssilla ei ehditä tehdä muuta kuin jokunen kruunu ja yksi viiden hampaan silta, sillä ohjelmaan kuuluu vielä oikomislaitteita, immediatproteesit sekä kokoproteesiopin kertaustakin. Huolimatta siitä, että nykyisin käytössä oleva kurssijärjestelmä kaksine kolmiviikkoisine kursseineen, joilla kummallakin on erillinen, pätevien opettajien antama teoreettinen opetus, on huomattavasti pitempi verrattuna ennen pidettyihin kaksiviikkoisiin, yhteisin luennoin ja puolen päivän töin toimineisiin kursseihin, on teoreettisen koulutuksen aika kuitenkin kovin lyhyt. Jotta tämä voitaisiin parhaalla mahdollisella teholla käyttää hyväksi on edellä esitetyllä tavalla ollut pakko kiinnittää huomiota laboratorioiden osuuteen koulutuksessa. Hammasteknikkoliiton hra puheenjohtaja on esittänyt laajennetun kurssiohjelman käyttöönottoa neljine, viisine kuukauden pituisine kursseineen, mutta tähän järjestelmään ei Hammasteknikkokoulun tilojen ahtauden vuoksi ole minkäänlaisia mahdollisuuksia mennä. Lisäksi henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, joka käsitys saattaa olla tietysti juuri koulumiehen mielipide, että perusteellisen kouluopetuksen rinnalla tuskin löytyy mitään todella pätevää syytä ylläpitää oppisopimuskoulutusta niin vaikeassa ja laajassa ammatissa kuin hammasteknikon ammatti on. Koulutuksen laajentamisen ymmärtämiseen viittaa myös erikoisesti Hammasteknikkoliiton Kauppa- ja teollisuusministeriölle antama lausunto Hammasteknikkokoulun opetusohjelmasta, missä liiton hallitus ehdottaa koulun 2. ja 3. luokan opetusaikaa pidennettäväksi runsaasti kahdeksi kuukaudeksi, 60 päiväksi. Oma käsitykseni on muotoutumassa sellaiseksi, jouduttuani teknikko-koulutuksen kanssa puuhaamaan, että neljän vuoden oppiaika ei ole riittävän pitkä edes koulutietä käytettäessä ja mikäli koulutuksen pidentämiseen voidaan mennä voidaan luonnollisestikin eri luokkien oppiaikaa pidentää. Tämä vaatii kuitenkin lisää varoja muutenkin kalliiseen koulutukseen ja tällöin ilmeisestikin kasvavaa ymmärtämystä hammasteknikoiden puolelta koulutusta kohtaan. Koulun mahdollinen saaminen valtion hallintaan ja tällöin tarkoituksenmukaisimmin Lääkintöhallituksen alaisuuteen, helpottaisi luonnollisesti taloudellista tilannetta. Turun yliopiston Hammaslääketieteenlaitoksen rakennukseen varattu n. 300 m-:n tila teknikkokoulua varten mahdollistaa lisäksi koulun siirtämisen suurempiin tiloihin mikäli tulee kysymys koulutuskapasiteetin riittävyydestä tulevaisuudessa.. Työpaikoilla tapahtuvan oppisopimusoppilaiden koulutuksen yhdenmukaistamiseksi on koulu laatinut luettelon laboratorioiden vähimmäisvaatimuksista, mikä on toimitettu Kauppa- ja teollisuusministeriölle. Luettelo on erittäin yksinkertainen eikä se sisällä suuria vaatimuksia, oleellista on se, että oppilaita kouluttavalla laboratoriolla tulee olla käyttökelpoiset metallityövälineet sekä riittävät työtilat. Oheisena tämä luettelo. H ammasteknillisen I Pöydät: työnvälineistö-ehdotus koulutuslaboratorion 1) Teknikon työpöytä, jossa on oma työpaikka jokaista teknikkoa ja oppilasta varten. Työpöydässä laatikot työvälineille ja roskalaatikko.. 2) Kipsipöytä, erillinen, kosteutta kestävällä materiaalilla päällystetty pöytä; lähellä vesijohto ja viemäri. 3) Metaiiivaiupöytä, erillinen, kuumuutta kestävällä materiaalilla päällystetty pöytä. 4) Akryyiipöytä, erillinen pöytä. 5) Hiontapöytä, erillinen pöytä tai muiden pöytien (kohta 2 tai 3) yhteydessä oleva työtila. II Työtuolit: Jokaisella työntekijällä korkeudeltaan säädettävä ja miei. säädettävällä selkänojalla varustettu tuoli. III Valaisimet: Jokaisella työpaikalla ja eriiiiseilä työpöydällä riittävän valon antava työpaikkavaiaisin. Riittävä yieisvalo. IV Työkoneet ja laitteet: 1) Porakone jokaista varsinaista työpaikkaa varten. 2) Kipsipöydäiiä vibraattori.. 3) Kipsipöydäiiä kipsiieikkuri (-tahko). 4) Vaiupöydäiiä esiiämmitysuuni aikuiämmitystä varten (voi toimia myös kaasulla). 5) Vaiupöydäiiä miei. termostaatilla varustettu iämmitysuuni (sähk.)

10 V 6) Vaiupöydäiiä kaasupistooli (ja kaasupullot, mikäli talouskaasuverkostoa ei ole). 7) Akryylipöydällä akryylinkeitin (kaasu- tai sähkölevy ja riittävän suuri kcittokattila, miei. kuitenkin automaattikeitin tai kuumailmakaappi). 8) Akryylipöydällä kyvettipuristin. 9) Puhdistuspöydällä puhdistusmoottori. 10) Kultavaaka, riittävän herkkä. IV Työkalut: kipsikuppeja ja kipsilusikoita amalgamatäppäimiä, meisti huhmari ja lasisauva akryylinsekoitusastioita valukyvettejä, kyvettikehikkoja kyvettejä ja kruunukyvetti artikulaattoreita, Gysi, Dentatus tai Hanau b) Henkilökohtaiset jokaiseiia työntekijänä: viivotin, kipsiveitsi iso ja pieni vahaveitsi suorat sakset ja kruunusakset katkaisupihdit ja laakapihdit kruunupihdit ja atulat isot ja pienet juotossatulat viila n:o 2, le Cron instrumentti sivellin, lehtisahanvarsi bunsenlamppu letkuineen riippumoottori "teknillinen" käsikappale poralaatikko a.o. porineen ja hiomakivineen ja nuolipihdit niskan vääntöpihdit jousenvääntöpihdit kourupihdit ja kolmikärkipihdit Erikseen voidaan etuna koulutukselle pitää seuraavia laitteita: Kromi-kobolttitöitä varten: Valusylinterin suuri Iämmitysuuni 1200 C. Voimakasrakenteinen linko. Asetyleeni- ja happipullot pilleineen. Ilmakompressori, hiekkapuhallin, suurikierroksinen k./min., katkaisumoottori sekä nopea n k/min. porakone erilaisine erikoishiomakivineen. Elektrolyyttinen puhdistuskoje. Posliininpoltto: Erikoissähköuuni sekä muotoiluun tarvittavat välineet. Lopuksi todettakoon, että HammasteknikkokouluUa pyrkimyksenäni on huolehtia oppisopimusoppilaiden koulutuksesta käytettävissä olevien rajoitettujen mahdollisuuksien puitteissa siten, että oppisopimusajoista voidaan ja myös on välttämätöntä pitää kiinni ja että työpaikoilla tapahtuvaa käytännön opetusta voidaan tehostaa ja vaatimuksia lisätä sekä koulutettavien saavuttamien taitojen että kouluttajien, eli siis työnantajien opetustoiminnan laadussa ja määrässä. Tähän antaakin aikaisemmin mainitussa Teknikkoiiiton lausunnossa oleva maininta hyvät toiveet: "... alan nykyinenkin vahvistettu opiskeiuopas on työvaatimuksissaan laajempi kuin koulun opetusohjelma." Näin ollen luonnollisestikin pätevyyskokeiden vaatimukset voidaan asettaa varsin korkeiksi ja siten taata tyydyttävä taso sekä koulun kautta että oppisopimustietä vaimistuvliie oppilaille niin kauan kuin tämä toinenkin tie on käytössä tai mikäli se jää pysyvästi käytettäväksi. On kuitenkin muistettava, että eräitä tärkeitä työaloja täydennyskurssiohjeimasta pakostakin jää pois, mm erikoisesti kromikoboittityöt, keramiikka, kiinteät oikomisiaitteet ja erilaiset attachmenttityöt, mitkä kaikki ovat merkittäviä pyrkiessämme ammattitaidossa kansainväliselle normaalitasolle. Koulun ohjelmaan nämä iuonnoiiisestikin kuuluvat joskin näiden taitojen laajempi hallinta jääkin mestaritutkinnon perusvaatimuksiin. mmaskultaa LEVYÄ LANKAA VALUA esterback Oy (NW) Helsinki Eerikinkatu 7 puh

11 Suomen Hammasteknikkojen Liitto ry:n avnstnskassan toimintakertomus vuodelta 1961 Avustuskassan 11. toimintavuosi on kulunut viikkaan avustustoiminnan merkeissä. Niinpä on saavutettu uusi ennätys myönnettyjen avustusten määrään nähden. Maksettujen avustusten rahallinen arvo on ensi kerran kohonnut niin suureksi, että tilikausi on alijäämäinen, johon on osaksi myös vaikuttanut yleiskulujen normaalia suurempi määrä. Hallitus Avustuskassan hallitus on ollut kokoonpanoltaan seuraava: Mauno Elomaa, puheenjohtajana Unto Maaniemi, varapuheenjohtajana Ilmari Waarala, Avustuskassan hoitajana E. O. Vuori, sihteerinä Erkki Lappi, varajäsenenä Kokoukset Avustuskassan varsinainen kokous pidettiin Helsingissä tammikuun 28 päivänä jäsenen läsnäollessa. Hallitus on kokoontunut 8 kertaa ja pöytäkirjoissa on 66 pykälää. Avustuskassojen Yhdistyksen kokouksessa Helsingissä edusti kassaa Mauno Elomaa. Tilintarkastajina ovat olleet hammasteknikko Atle Semenius Suomen Hammasteknikkojen Liitosta ja ulkopuolisena asiantuntijana ekonomi R. Helien. Jäsenistö Kassan jäsenmäärä oli kuluneen toimintakauden lopussa 153 henkilöä, joista Al-luokkaan kuuluvia 51, A2-luokkaan kuuluvia 20, Bl-luokkaan kuuluvia 55 ja B2-luokkaan kuuluvia 23. Hautausavustuksen osalta kuuluvia 4. Uusia jäseniä on liittynyt 7, kuolemantapauksia on ollut 2. Eronneita ei ole yhtään. Maksuluokkasiirtoja on ollut 5. Jäsenmaksut on peritty varsinaisen kokouksen päätöksen mukaan kerran vuodessa postisiirtotilin välityksellä. Jäsenmaksuja on kertynyt mk :, joista on saatavia mk :. Maksu on suoritettu tyydyttäväksi. Avustukset Avustusmaksuja on suoritettu mk, joista sairausavustuksia 360 päivältä mk :, hautausavustuksia mk : ja ylimääräisä avustuksia mk :. Talous Kassan taloudellinen asema ja tilikauden tulos selviävät liitteenä olevista taseista. Sääntöjen mukaisesti ehdotetaan tilinpäätöksen osoittama alijäämä mk : otettavaksi lisäavustusrahastosta. Lisäksi hallitus ehdottaa sääntöjen 21 :n mukaisesti lisäavustusrahaston varoista erotettavaksi mk : v ylimääräisiä avustuksia varten, joista sääntöjen 17 :n mukaan voivat kaikki sairausavustuksen tarpeessa olevat päästä osallisiksi. Avustuskassa on kertomusvuonna ostanut mk : arvosta valtion vuoden 1961 obligatioita. Rahastot Avustuskassan rahastot ovat edellä mainitun alijäämäisen tilikauden jälkeen seuraavat: vararahasto : lisäavustusrahasto : Helsingissä tammikuun 27 p:nä Suomen Hammasteknikkojen Liitto r.y:n Avustuskassa Mauno Elomaa Unto Maaniemi puheenjoht. varapuh.joht. Ilmari Vaaraia E. O. Vuori Avustuskassan hoit. sihteeri Rationalisoitu laboratorio //. Vaku-tekniikka. Myös valu-tekniikka on tullut yleiseksi laboratorioissa, esimerkkinä muilta teoiiisuusaioiita. Vaku-vibraatiomeneteimä on erittäin taloudellista. Se ei edellytä suuria lisähankintoja ja tuloksena on aina kulloinkin käytettävän materiaalin homogenisuus. a) Metallitekniikassa vahamaiiien upottaminen valumuottiin tapahtuu ilman minkäänlaisia ilmakuplia, jolloin valuista tulee tarkat. b) Proteesitöissä väitetään niinikään ilmakuplat kyvettiiniaiton yhteydessä, jolloin paljon aikaa ja vaivaa säästyy viimeistelyn helpottuessa. c) Jäljennöksiä vaiettaessa saavutetaan parempia tuloksia. Vaku-suiatus ja -valumenetelmä on edullista mm seuraavista syistä: a) metalliseosten sulatus voi tapahtua ilman avoiiekkiä, h) sulatuksen aikana seos ei joudu ilman kanssa kosketukseen. Tällä tavalla on metaiiiproteesi laadullisesti paras mahdollinen. Avoiiekiiiä suiattamiseen sisältyy huomattavia varjopuolia, metalli hapettuu, joutuu hiilellä ja rikillä seostetuksi. Lisäksi voimme vaiutähteet käyttää sellaisinaan uudelleen, ilman että ne kärsisivät laadullisesti. Vaku-meneteimäiiä vaietut työt ovat taivutuskestävyydeltään "/o lujempia kuin muulia vaiumeneteimäiiä vaietut. ///. Hionta ja kiilloitustckniikka. Siirtyminen uudenlaisiin moottoreihin tuo huomattavia etuja mukanaan: a) poivikatkaisijaiia varustettu moottori jättää kädet vapaiksi, h) pikaiiitännän ansiosta on mahdollista vaihtaa kulloinkin tarvittavat porat ja hiomakivet moottoria pysäyttämättä, c) USA:ssa ei enää käytetä pöytämoottoreita, joiden kierrosluku on aiie k/min. Sitäpaitsi uudenmalliset moottorit on varustettu laitteilla, jotka tekevät työskentelyn pöiyvapaaksi ja hygieniseksi (sähkötoiminen imuiaite pölyn poistoa varten). Pöiynpoisto moottorien yhteydessä tulee olla siten järjestetty, että a) työhuone pysyy puhtaana, samoin vaatteet, h) pöiynpoisto on mahdollista moottorin kummassakin päässä, c) työskentely moottorin ääressä on silti vapaata, d) särkymättömyys, e) yksinkertaisuus, f) helposti siirrettävä, läpinäkyvä suojaievy kasvoja vastaan. /V. Metallivalutekniikka. Nykyaikaisten metalliseosten, erikoisesti Cr-Co-Mo, tehokasta hyväksikäyttöä silmälläpitäen on hyvin rationalisoidussa laboratoriossa oltava käytettävissä mahdollisimman monipuoliset laitteet, joiden tulee olla: 1. helppokäyttöiset, 2. tarkat, 3. teknillisiltä omiinaisuuksiitaan kestävät

12 Vahatyöt. Vahatöiden yhteydessä tulisi mahdoiiisimman paljon käyttää valmiita profiiilvahoja. Tällöin säästetään ensiksikin paljon aikaa ja toiseksi ne ovat oikean muotoisia. Huolimatta siitä, että tällaisia valmiita profiileja on ollut mahdollista saada jo lähes 20 vuotta, monessa laboratoriossa yhä vielä muovaillaan esim. runkotyöt tankovahasta. Kyvetti ja laboratorio kuuluvat yhteen. Valmiiksi poiymerisoidun työn kaivaminen kyvetistä kaikkine hankaiuuksineen on tuttua jokaiselle teknikolle. Lukemattomat särkyneet hampaat ovat todistuksena menetelmän epävarmuudesta ja hankaluudesta. Kaikista yrityksistä huolimatta ei ole vieläkään keksitty täysin pätevää kyvettiä, jolloin valmiit työt saataisiin nopeasti, helposti ja ehdottoman varmasti ulos. Ainoa poikkeus lienee ruiskuvaiukyvetti. Apuhuoneiden organisointi 1. Kipsihuone, jossa laitteet kipsitöitä, massaaniaittoa yms. varten. 2. Valu- ja ruiskuvaiuhuone siihen tarvittavine laitteineen. 3. Huone akryylitöitä varten, jossa tilava poiymerlsointiiaite. 4. Keramiikkahuone, etuiämmitys- ja poittouuneineen. 5. Huone, jossa työt poistetaan kyveteistä paineilmalla toimivien meisseieiden avulla. 6. Happohuone tehokkaalla iimanpoistoiaitteeiia happohöyryjen poistoa varten. 7. Hionta- ja kiiiioitushuone pikahiomakoneineen, hiekkapuhaitimineen ym. Hammasteknillisen olan eri haarojen taloudellisuus I. Paineiimatekniikka II. Vaku-tekniikka III. Hionta- ja kiiiioitustekniikka IV. Valutekniikka V. Hammastekniiiiset pikkutyöt VI. Jäteainetekniikka I. Paineiimatekniikka Siirtyminen käyttämään paineilmalaitteita laboratoriossa merkitsee suurta edistysaskelta. Amerikkalaisten tietojen mukaan tällaisten laitteiden käyttö on osoittautunut taloudellisesti kannattavaksi jo yhdessä kuukaudessa johtuen parantuneista työsuorituksista. Tämä merkitsee huomattavaa liikevaihdon kohoamista vuodessa. Korkea kierrosluku nopea suoritus. Siirtymistä käyttämään nopeita moottoreita voidaan pitää vaiiankumoukseiiisena edistysaskeleena hammastekniikassa. Paineilmaa jota teollisuudessa on jo kauan käytetty on ruvettu käyttämään myös meidän alallamme käyttövoimana. Sen hyväksikäyttö on osoittautunut erittäin taloudelliseksi niin laboratorioissa kuin hammaslääkäreiden vastaanottohuoneissakin koneiden käyttövoimana (ruiskuvaiukone, teknillinen turbiini, paineiimameisseli, Vaku-kompressori ym). Ruiskuvaiukone proteeseja varten on tuonut suuria parannuksia proteesitekniikkaan. Suurimpia etuja sen käytössä on ajan säästö. a) Akryylin sekoittaminen, täppääminen ym. vaiheet odotuksineen jäävät pois. h) Keittäminen jää kokonaan pois ruiskuvalu kestää vain muutamia sekunteja. Lisäksi on tällä menetelmällä seuraavia etuja: a) Käytännöllisesti olematon aineen muuttuminen (ainoastaan n. 1 "/o tapauksista). h) Li jäännösmonomeria, joren ei mitään kemiallista ärsytystä kudoksissa. c) Lrinomainen istuvuus, vahvuus. Värin muuttumista todettu ainoastaan 1 "/o kaikista tapauk- HAMMASTARVIKELIIKE Hampaanhoitoa 8amoasaarilla 4. o s a Weil, well. Siinä siis istuimme korkeilla baarituoleilla pikku italianon kanssa ja liruttelimme kurkkuumme kunnon vanhaa "Johnya". Kuten lukijat ovat jo aikaisemmin huomanneet olen erittäin sympaattinen henkilö ja annan kaiken viehätysvoimani pursua sellaisen kaverin yli, joka tarjoaa kunnon ryypyn. Tämä kerta oli kuitenkin poikkeus. Tunsin vaistomaista vastenmielisyyttä tätä pientä likaista ja lihavaa Italian kansalaista kohtaan. Eikä aikaakaan, kun sista, jotavastoin tavallisissa akryyiiproteeseissa tämä prosenttiluku on 6 "/o. Ruiskuvaiumeneteimäiiä valmistetut proteesit ovat halvempia. Pelätty korottaminen jää kokonaan pois. Jatk. VARADENT UUSI OSOITE: TARKKAMPUJANKATU 3 Tervetuloa PUH tutustumaan 22 23

13 hänen liukas kielensä jo lauloi seuraavaa: "Minä tiedän mitä Te tarvitsette, Mister." (Mies oli ilmeisesti selvänäkijä!) "Te tarvitsette osoitteen! ' Hymyilin pikkuisen toiseen poskeeni ja annoin ylähuuleni väristä lateraalin kohdalta. "Kyllähän Te tiedätte!" "Ja hinta", kysyin lempeästi. Silmää räpäyttämättä tämä lunkki ja pinnari vastasi: "1000 Ruotsin kruunua!" Silloin sattui ensimmäisen ja viimeisen kerran, että vedin viskiä väärään henkitorveen! Aikani köhittyäni palasi puhekykyni. Minä: Mistä on kysymys, Saahan kuningattarestako? Hän: Hinta on ehkä vähän kova, mutta matka on ilmainen! Minä: On se vain helkkarin kova hinta vieheestä! Hän: Tuollainen puhe loukkaa minua, Herra, ei ole kysymys virvelistä, pilkistä tai edes pohjaongestakaan! Minä: Mistä sitten on kysymys? Hän: Ettekö tiedä, että pakolaispassin omistajalla on oikeus värväytyä Amerikan tai Englannin armeijaan määräajaksi? Te annatte minulle tuhannen kruunua ja minä annan Teille värvärin osoitteen! Tästä taas näemme, että puhumalla asiat selvenevät ja että erehdykset ovat inhimiliisä! Vanhat, jo vähän ruostuneet hälytyskellot soittivat päässäni kahta pitkää ja yhtä lyhyttä! Sovimme niin, että hän antaisi heti osoitteen ja minä 500 "kovaa". Sitten menisimme hotelliini, jossa hän saisi loput 400 kruunua (olin hieman onnistunut tinkimään hinnasta). Näin tapahtuikin, vaihdoimme yht'aikaa "lappuja". Minun lapussani luki yksinkertaisesti: Homeopaatit Sven Svensson, Stralsundsvägen 32. No, tilasimme taksin ja lähdimme hotelliini ja koettakaa arvata, jos tämä liukas kaveri oli minusta koskaan kauempana kuin 20 senttimetriä! "Äitcenmaidon" nauttimisen jälkeen oli kova ja katala maailma sentään opettanut yhtä sun toista! Päästyämme hotellihuoneeseeni autoin ystävällisesti takin pois hänen yltään, pyysin istumaan siksi, kunnes saisin kokoon pari "Neuvoa-antavaa". Pikku pullukka viihtyi suurenmoisesti, kaadoin lasit täyteen ja juuri, kun hän ojentautui sitä ottamaan pamahti erikoislyöntini, lyhyt oikea suora hänen leuankärkeensä! Vallilassa tämä lyönti on saanut nimen "Korttelinmurskaaja", Ratinassa: "Kloku löi kakstoist" ja Pispalassa kaverit käyvät metallurgian oppikurssia valmistaakseen omatekoisia aseita, sillä ennen suo sulaa, ennenkuin hamppari saa aseenkantoluvan! Sieppasin kummatkin "hörpyt" poskeeni, laskin ammeen täyteen kuumaa vettä, riisuin tajuttoman "asiamiehen" (arvaatte, että minulla on ollut parempaakin riisuttavaa!) ja pulautin hänet veden lämpöiseen syleilyyn. Ei aikaakaan, kun kaveri räpyttää silmiään ja huutaa: "Mamma Mia!" Mutta mitäs minä hänen mammastaan, minulla on oma! Painoin yhdeksän kertaa hänen päänsä veden alle ja aina kysyin: "Osoite?" Mutta en saanut oikeata vastausta ja kunnioitukseni alkoi nousta. Tässähän oli ilmeisesti kyseessä oikea "kovanaama". Mutta, jos oli kaverilla sisua oli minullakin kikkoja. Kaadoin ammeen täyteen pesupulveria, toiseen kouraan otin vanhaa kunnon suomalaista pyykkisaippuaa ja toiseen yhtä kunnon suomalaisen "pesuvampun". Sillä karkealla puolella kun pesin hänen selkänsä, jo alkoi kuulua säveliä, eikä lirutuksia! Oikea osoite oli: insinööritoimisto Stigell & Järrel. Sama tie, mutta numero 16. Kuivasin kaverin karkealla pyyheliinalla (vastaa Sandfors'in santapaperia n:o 6). Sidoin tyypin jalat ja kädet parilla solmiolla ja ennenkuin laitoin hänelle suukapulan keskustelin hänen kanssaan lempeästi sanoen: "Toverini, paras ystäväni' menen nyt tähän osoitteeseen ja, jos se on petosta, saat toisen suomalaisen kylvyn!" Mutta sanoin, pitäen nicnen taidepaussin, sitten: "Menemme oikeaan suomalaiseen saunaan. Siellä on lämpöä 125 astetta ja kaikki hakkaavat itseään joulukuusen oksilla!" Hepun silmät pyörivät jo siihen malliin, että luulin hänen sammuvan. Viime voimillaan hän vielä huiskaasi: "Kyllä se numero on sentään viisitoista!" Tästä taas näemme, rakkaat veljet, jaloviinassa ja muissa happamissa aineissa, miten kavala on maailma! No, ja eteenpäin. Hyppäsin taksiin surrutellcn annettuun osoitteeseen ja oikeahan se olikin. Eikä minun tarvinnut, kun kerran vilkaista kirjoituspöydän takana olevaa miestä, kun jo otin parhaan asentoni ja ilmoittauduin sotilaallisesti: "herra eversti, Eduardo Hampula Suomen tasavallan erikoisjoukoista, pyytää puhutella!" Hämmästynyt ilme nousi hitaasti hänen kasvoilleen, sillä kukapa olisi osannut arvata miehen sotilasarvoa, kun tämä istuu siviilivaatteissa kirjoituspöytänsä takana! Mutta sotilas tuntee aina sotilaan ja tästä miehestä huokui sellainen kylmä henkäys kuin ainakin henkilöstä, joka on tottunut komentamaan ja toteamaan, että käskyt täytetään. Ia jäänsiniset silmät tarkistivat minut ylhäältä alas. Tuollaisessa pitkässä englantilaisnaamassa näkyy kaikki aivan selvästi, vaikka heillä on sellainen lapsellinen luulo, että kaikkien englantilaisten isät ovat olleet poperinpelaajia ja että "pokerinaama" kulkee perintönä isältä pojalle! Tällä oli vielä erittäin hyvinhoidetut viikset, tiesin tarkasti, että Englannin armeijassa saa pitää viiksiä vain kersantit ja sen jälkeen everstistä lähtien korkeammat sotilasarvon omaavat henkilöt. Yksinkertaista, rakas Watson, vai kuinka? Eversti latasi huolitelluin liikkein piippunsa, pani tulta, imaisi, pani peukalon päälle piipunpesän, poisti peukalon ja veti sauhut "poterot" täyteen. Odotin, että jotain olisi tullut uloskin, mutta se oli turha toivo! Hetken kuluttua hän otti kärytorven pois suustaan ja kysyi: "Oletteko hypännyt lentokoneesta?" "Kyllä, herra", vastasin ystävällisesti, "kuusitoista kertaa laskuvarjon kanssa ja kaksi kertaa ilman!" "Kuinka se on mahdollista", kysyi hän ällistellen ja pokerinaamansa unohtaen. "Katsokaas, Sir", sanoin vakavasti. "Olen lentänyt kahdesti vuorokoneella Tukholmaan, eikä ne siellä antaneet koneen laskeuduttua Brommaan mitään laskuvarjoa, vaan jokainen sai hypätä suoraan kentälle!" Hiljaisuus ja pientä tuiketta jäänsinisissä. "Kelpaatte kersantiksi laskuvarjojouk- Onnittelemme Merkkivuosia viettäviä 50 vuotta täyttää hammasteknikko Kaaria Manninen Mikkelissä. 50 vuotta täyttää hammasteknikko Ville Kostiainen Kuopiossa.. Sydämelliset onnittelut. koihin", sanoi eversti. "Amerikka tai Englanti?" "Amerikka", vastasin lujasti. Täytettiin papereita ja sahasin nimeni noin kolmeenkymmeneen paperiin ja passiini lyötiin melkoinen kasa leimoja. "Onneksi olkoon", sanoi hän viimein, "nyt kuulutte Amerikan ilmavoimille. Lähemmät ohjeet seuraa." "Sir, onko teillä satamakorttelissa joitakin asiamiehiä?" "Ei", vastasi hän lyhyesti. "Toimistomme on julkinen salaisuus!" Sillälailla! Palattuani hotelliin katselin hetken Alberto Luganoa, sillä se oli todellakin pikku italianon nimi, otin hänen lompakkonsa ja sieltä rahani ynnä kymmenen kruunua! "Tämä on pesumaksu", sanoin lempeästi, "äläkä enää koskaan koeta peipata suomalaista." Olisi teidän, rakkaat kittarit, pitänyt nähdä millä vauhdilla hän häipyi maisemasta! Myöhemmin sain hänestä surullisia uutisia. Eräs tanskalainen vastarintaryhmä ampui aamunkoitteessa Alberto Luganon, eihän häntä enää kukaan tuntenut pesun jälkeen! Minä puolestani painelin ohjeitten! mukaan Norjan rajalle, etappiteitä myöten Norjan rannikolle, kalastusaluksessa Englantiin ja sitten saattueessa Bostoniin. Tämä matka oli melko yksitoikkoinen, joten en viitsi sitä kuvata. Tuskin siihen pystyisinkään, sillä käytin koko ajan ulkomailla olevien "kittarien" ohjesääntöä, jonka ensimmäinen pykälä on: "Viski kylmänä ja tytöt kuumina!" Ensi kerralla kerron hyökkäyksestä Okinawaan ja miten kutsumustehtäväni lähestyi

14 APUKEINOJA, JOTKA ANTAVAT TEILLE paremman tuloksen helpommalla Kokeilkoo näitä De Treyn' mollejo, joisso on motolot cuspit, lof, SUPER-SETTING VALUN NOPEUTTAJA Voitatte oikoo, lisäätte vormuutto Vohosto kulloksi 15 min. = ojonsäästö Kyvetti voidoon osettoo suoroon punohehkuiseen uuniin volumosson rikkoutumotto = vormuus Tovollinen tekniikkonne + Super Setting ' = nopeompi jo porempi tulos Super Setting takaa tarkan valun. SUPER-WET-SPRÄY UUSI KEINO POISTAA PINTAJÄNNITYS VAHAMALLISTA 11 F, 12F, 13F. Tässä oso niistä yhdestätoisto mollisto, joito nyt on sootovono De Trey'n posterioori-molllstosto. MATALAT CUSPIT Posterioorit, joisso on motolot cuspit, sopivot erikoisesti selloislsso topouksisso, joisso esiintyy voimokosto reserptioto toi liikkuvio kohoutumio jo joisso tosopoinoisuus on tärkeintä. POSTERIOORIT Posterioorit helpottovot osetteluo jo vormistovot hyvän ortikuloinnin. De Trey'n posterioorien onnistunut muotoilu on takeena tosopoinosuudesto jo helposto osettelusto. lof 11 F 12 F 13 F Ei penslousto vohomollin vohingoittumlnen mohdotonto 1/2 sekunnin poinnollus riittää o i s u i ov DENTALDEPOT ^o Suuria t a s ö p e t t e l a s u 26 "Amolgomoted Dentol" tuote Fnglontiloisen Dentistsply Ltd.:n, Brighton, voimistomot Amolgomoted Dentol Trode Distributors Ltd., Lontoo, V/ 1 Suomesso: OY DENTALDEPOT AB

15 VARMA Memmert- LUOTETTAVA polymerisointikaappi DEGUSSAN YKSINMYYNTIOIKEUDET SIIRTYNEET MEILLE TEHDAS, 30NKA DENTAALI KULTAAN LUOTETAAN TiiyBin auvomatisoilu liinbisalcsalainb HAMMASVÄLINE Oy HELSINKI ASEMA-AUKIO 2 C PUH HAMMASVÄLINE OY ASEMA-AUKIO 2 C, - HELSINKI. PUH

16 W MSP- Riippumoottori Watt Kierr./min Laadultaan hinnaltaan paras edullinen HUIPPUTASON HAMMAS AJANMUKAISEEN PROTETIIKKAAN UUDET KERAAMISET MASSAT ANATOMISESTI OIKEAT VARIT LUONNONMUKAINEN OPTIIKKA MALLIT ERI IKÄKAUSILLE HELPPO TYÖSKENTELYTEKNIIKKA Yksinmyynti: I A M H Oy. HAMMAS- JA SAIRASTARVIKE 1**^? HELSINKI TAMPERE TURKU IA p p p voimakas nopea äännettömämpi erikoisen luotettava jatkuvaan pitkäoikoseen käyttöön sopiva hyvin taipuisa moottoriletku Maassamme eniten käytetty KALTENBACH & VOIGT BIBERACH/RISS VITA ZAHNFABRIK SÄCKINGEN Suomessa : ^ DENTALDEPOT AB 30

17 tiirteith Hampaita ei pidä valikoida voin pituuden ia leveyden mukaan, vaon potilaan ihmistyyppiä on myöskin huomioitava. Uusi ihmistyyppejä vastaava BIODENT TH-työvollkoima Yksilöllisten hampaiden koetteleminen potilaalle tämä eittämätön työn helpotus ei soo ajautua karille varasto-pulmien takia. on yhtäaikaa sekä elävä mollikartta, elävä väriasteikko että hommosvorasto. Oy Dentaldepot Ab esittelee Teille tämän mielellään v DENTALDEPOT AB 9 Varma opas esteettisen ja yksilöllisen proteesin aikaansaamiseksi on "Ihmistyyppejä vastaava Biodent-Järjestelmä". Ellei Teillä vielä ole tätä kuvastoa, kirjoittakaa meille. (irjapaino Oy Versoi, Helsinki 1962

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1.

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Kaakon Beagle ry (entinen Etelä-Suomen Beagleyhdistys ry) ja sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Yhdistys on Suomen kennelliitto-finska

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ulla Huovinen HAAGA-HELIA amk ulla.huovinen@haaga-helia.fi Työsuhteessa vai yrittäjänä? Työtä tehdään joko työntekijänä tai yrittäjänä Vaikuttaa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy PL 1140 00101 Helsinki 20.02.2015 2014/76024 7 Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy Jari Niiranen Peltoniementie 6 a 30 40520 Jyväskylä Aliot-Cioud Oy, 2658934-3 Kaupparekisteri-ilmoituksenne on

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen Uusi yritys ja rekisteröityminen Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Mikä on YTJ? Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä Verohallituksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen yhdessä ylläpitämä tietojärjestelmä

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki.

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. Asunto Oy Kahisevanrinteen Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita tonttia n:o 10 Espoon kaupungin

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki.

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA 1 (5) 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä.

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. Sivu: 1(5) Kysytty 01-09-2014. Voimassa 28-08-2014 lähtien Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. 2 Yhtiön kotipaikka on Tyrnävä. 3 Yhtiön

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Tikkakosken Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1$ Yhdistyksen nimi on Joensuun Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Joensuun kaupungin alue. Yhdistys kuuluu jäsenenä

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT. Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino

VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT. Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT.»«Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino 'Vaasan Suomalaisen SYaisklubin Säännöt. 1. Yhdistyksen, jonka nimenä on "Vaasan Suomalainen Naisklubi", kotipaikkana 'on Vaasan kaupunki

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT

HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT Vahvistettu 29.2.2012 Helsingin Taksiautoilijat r.y.:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Taksiautoilijat r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistys

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT 2011 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry (epävirallisesti lyhennettynä SVL), jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi,

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Vastaavan hoitajan pätevyyteen ja anniskelupassiin liittyviä yleisimpiä kysymyksiä

Vastaavan hoitajan pätevyyteen ja anniskelupassiin liittyviä yleisimpiä kysymyksiä Vastaavan hoitajan pätevyyteen ja anniskelupassiin liittyviä yleisimpiä kysymyksiä Kysymys: Kuka saa järjestää kokeita anniskelupassin saamiseksi? Vastaus: Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1371/2002

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 )

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 ) 25.2.2015 1 (5) Fennian hallituksen ehdotus 20.4.2015 yhtiökokoukselle koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista: Muutosehdotuksien pääasiallinen sisältö on: 1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

ilmoittautuminen rekistereihin

ilmoittautuminen rekistereihin Yrityksen perustaminen ja ilmoittautuminen rekistereihin Verohallinto Sisältö Perustamisilmoitus Mikä on Y-tunnus? Yksityinen elinkeinonharjoittaja perustaminen Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustaminen

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. AURAMO-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on tukea: korkeatasoista partiojohtajakoulutusta Suomessa,

Lisätiedot

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n säännöt Hyväksytty STTK:n liittokokouksessa 5.-6.11.2009 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 1 Yhdistyksen nimi on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ruotsiksi Tjänstemannacentralorganisationen

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella.

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella. Helsingin Jousiammuntapiiri Helsingfors Bågskyttedistrikt r.y. SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA, ALUE JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi, nimi on Helsingin Jousiammuntapiiri

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914.

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN SÄÄNNÖT. HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNA 1914 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSELRAN SÄÄNNÖT HÄMEENLINNA

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA HAKIJA Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo Iskalan pengerrysyhtiö

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 SUOMEN MOPSIKERHO RY:N SÄÄNNÖT Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Mopsikerho ry ja sen tarkoituksena on kaikin

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osuuskunta / osuuspankki

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osuuskunta / osuuspankki TOIMINIMI PERUSTAMISSOPIMUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ OSUUS, OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET SEKÄ MUUTA JÄSENYYTEEN LIITTYVÄÄ ILMOITETTAVAA (täytä tarvittaessa) Osuus Osuuden nimellisarvo (jos on) Osakepääoma ja osakkeet

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on suomeksi Helsingin miekkailijat ry, ruotsiksi Helsingfors fäktare rf ja sen virallinen lyhenne on HFM. Siitä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT ------- Nämä säännöt on hyväksytty Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 21.5.2003 ja

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-oy Vesalan pientalot 16.10.2015 12:01:06 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 16.10.2015 Toiminimi: Asunto-oy Vesalan pientalot Yritys- ja

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Vaali toimitetaan hallituksen vahvistamien ohjeiden mukaisesti.

Vaali toimitetaan hallituksen vahvistamien ohjeiden mukaisesti. Vaalijärjestys Valtuusto 2.9.2014 VALTUUSTON VAALI 1 VAALITAPA Tässä vaalijärjestyksessä Kelan toimihenkilöt ry:tä kutsutaan yhdistykseksi, jonka valtuuston varsinaiset ja varajäsenet valitaan yhdistyksen

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

ASUNTO-OY KRAAKUNVARPU. Yhtiöjärjestys. 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Kraakunvarpu ja kotipaikka Turun kaupunki.

ASUNTO-OY KRAAKUNVARPU. Yhtiöjärjestys. 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Kraakunvarpu ja kotipaikka Turun kaupunki. 1 ASUNTO-OY KRAAKUNVARPU Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Kraakunvarpu ja kotipaikka Turun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on Turun kaupungin Varissuon kaupunginosan 37. korttelin tontin n:o

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010

Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010 Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2011 ASIA HAKIJA Tieksin pengerrysyhtiö nimisen järjestely-yhtiön sääntöjen vahvistaminen Ilmajoen kunnassa

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali.

Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali. Pohjois-Karjalan 13.4.2010 Hevosjalostusliitto ry Tervehdys! Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali. Kokous pidetään Joensuun raviradalla pääkatsomossa tiistaina 4.5. Kokous

Lisätiedot

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Yleistä - Laki osaamisen kehittämisestä Työmarkkinajärjestöt sopivat maaliskuussa 2013 osaamisen

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot