Miksi hintavakaus on tärkeää? Oppilaan opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miksi hintavakaus on tärkeää? Oppilaan opas"

Transkriptio

1 Miksi hintavakaus on tärkeää? Oppilaan opas

2 Mitä kymmenellä eurolla voi ostaa? Miltä kuulostaisi esimerkiksi kaksi cd-singleä tai jokin hyvä lehti joka viikko kuukauden ajan? Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, miten tämä on mahdollista? Miten paperinpalalla voi ostaa tuotteita tai palveluita? Itse setelin valmistus kun maksaa vain muutaman sentin. Luottamus on arvokasta Miksi setelipaperilla sitten on niin paljon arvoa? Kysymys on yksinkertaisesti luottamuksesta. Jos paras ystäväsi lainaa sinulta kymmenen euroa, tiedät, että hän maksaa sen sinulle takaisin. Kun rahan kuten euron arvo on vakaa, voit myös olla varma, että saat setelilläsi aina tavaroita ja palveluita koko seteliin merkityn summan edestä. Jos rahan arvo laskisi huomattavasti, siihen ei enää luotettaisi. Raha on arvokasta juuri siksi, että siihen luotetaan. 2

3 Vaihdon välineenä on järkevämpää käyttää rahaa kuin tavaroita Oletetaanpa, että rahaa ei olisi olemassa. Ostaminen ja myyminen hoituisi vaihtokaupan avulla. Jos leipuri haluaisi leikkauttaa tukkansa viittä limppua vastaan, hänen olisi ensin löydettävä parturi, joka olisi valmis ottamaan viisi limppua työnsä vastineeksi. Ja kun parturi puolestaan tarvitsisi parin kenkiä, hänen olisi löydettävä kenkäkauppias, joka olisi valmis vaihtamaan kenkäparin limppuihin. Ihmisten olisi aina löydettävä joku, joka olisi valmis vaihtokauppaan. Ja vaikka tällainen henkilö löytyisikin, olisi silti aina erikseen neuvoteltava, miten monella limpulla voi ostaa tukanleikkuun, miten monella tukanleikkuulla kengät jne. Rahan käyttö helpottaa elämää kolmella tavoin. Ensinnäkin se on vaihdon väline kysynnän ja tarjonnan ei tarvitse kohdata niin kuin vaihdantataloudessa. Toisekseen raha on laskentayksikkö hinnat merkitään rahayksikköinä eikä tavaroina tai palveluina. Kolmanneksi raha toimii arvon säilyttäjänä rahaa voi laittaa säästöön ostaakseen sillä jotakin tulevaisuudessa. 3

4 Hintavakaus ja kuluttajien rahan arvo Hintavakaus tarkoittaa sitä, että raha säilyttää arvonsa ajan mittaan. Tämä on tärkeää esimerkiksi silloin, kun rahaa säästetään myöhempää käyttöä varten. Kuvittele, miltä tuntuisi, jos olisit säästänyt 10 euroa ostaaksesi kaksi cd-singleä, mutta yhteishinta olisikin sillä välin ehtinyt nousta 12 euroon. Kun sitten lisää säästettyäsi menisit kauppaan 12 euron kanssa, cd-singlet maksaisivatkin jo 14 euroa. Onneksi hinnat eivät kuitenkaan yleensä nouse näin nopeasti (ks. inflaatiotaulukko sivuilla 14 15). Miten hintojen muutosta mitataan? Hintavakautta mitataan kuluttajahintaindeksillä, joka kootaan kerran kuussa niin sanotun ostoskorin avulla. Ostoskoriin valitaan joukko tuotteita, joita kotitaloudet tyypillisesti ostavat. Ostoskorin tuotteiden yhteenlaskettu hinta toimii yleisen hintatason mittarina, ja sen avulla voidaan säännöllisesti nähdä, minkä verran hinnat ovat nousseet (tai laskeneet, mitä kuitenkin tapahtuu erittäin harvoin). 4

5 Inflaatio, deflaatio ja hintavakaus Inflaatiolla tarkoitetaan yleisen hintatason nousua. Inflaation mahdollisuus syntyy, jos rahaa on liian paljon ja tavaroita ja palveluita liian vähän. Hinnat voivat nousta eri syistä. Oletetaan vaikka, että kaupassa on enää yksi cd jäljellä ja kaikki haluavat ostaa sen. Levykauppias korottaa todennäköisesti cd:n hintaa, koska tietää, että kysyntää on paljon ja cd:stä saa helposti paremman hinnan. Tuotteiden hinta voi nousta myös, jos niiden tuotantokustannukset nousevat. Jos esimerkiksi energian hinta nousee, myös cd-levyjen valmistuskustannukset nousevat, jolloin valmistaja nostaa tappion välttämiseksi hintojaan. Samasta syystä levykauppias pyrkii siirtämään hinnannousun kuluttajan maksettavaksi. 5

6 Molemmissa tapauksissa kuvitteellinen 10 euron seteli on menettänyt osan arvostaan eli ostovoimastaan, koska sillä ei enää saa kahta cd-singleä. Inflaatiosta voidaan kuitenkin puhua vain silloin, jos näin käy koko ostoskorin tuotevalikoimalle eikä vain yhdelle yksittäiselle tuotteelle. Deflaatio voidaan määritellä inflaation vastakohdaksi tai tilanteeksi, jossa yleinen hintataso laskee jatkuvasti. Deflaation syynä voi olla tuotteiden ja palvelujen vähäinen kysyntä, joka pakottaa yritykset myymään tuotteitaan aiempaa halvempaan hintaan. Hintojen sanotaan olevan vakaat, kun ne pysyvät keskimäärin samoina pitemmällä aikavälillä eivät nouse (inflaatio) eivätkä laske (deflaatio). Jos esimerkiksi 50 eurolla voi ostaa suunnilleen saman ostoskorillisen kuin vuotta tai kahta aikaisemminkin, yleisen hintatason voidaan sanoa olevan vakaa. 6

7 Hintavakaus edistää talouskasvua ja työllisyyttä parantamalla hintojen vertailtavuutta Kun hinnat pysyvät vakaina, on helpompi vertailla tuotteiden ja palvelujen hintoja ja päättää, mitä ostaa ja mistä. Vakaan hintatason ansiosta on helppo todeta, onko merkkifarkkujen hinta kallistunut verrattuna urheilujalkineiden hintaan. Näin kuluttajien on helpompi päättää, mitä he haluavat rahoillaan ostaa. Myös yritykset saavat riittävästi tietoa investointipäätöstensä tueksi. Näin voimavarat jakaantuvat mahdollisimman tuottavalla tavalla ja talouden tuotantopotentiaali kasvaa. 7

8 Inflaation (tai deflaation) ollessa nopeaa kaikkien hyödykkeiden hinnat muuttuvat merkittävästi ja usein eikä muutoksia pystytä ennakoimaan. Tällöin on vaikea arvioida, muuttuuko jokin tietty tuote hintojen vaihdellessa kalliimmaksi vai halvemmaksi suhteessa muihin tuotteisiin. Yritykset ja kuluttajat voivat siis tulkita hintamuutokset väärin ja tehdä virhearvioita ostopäätöksissään. Tämä taas tarkoittaa, että voimavaroja ei käytetä tuottavasti. pienentämällä rahan lainaamisen kustannuksia Kun hinnat pysyvät vakaina, säästäjät ja lainanantajat ovat valmiita hyväksymään säästöilleen matalamman koron, koska he uskovat säästöjensä arvon pysyvän ennallaan pidemmän aikaa. Jos rahan arvo alenisi jatkuvasti, säästäjät ja lainanantajat haluaisivat turvata säästöjensä tulevan arvon vaatimalla rahalleen korkeampaa korkoa. 8

9 Niin sijoittajat kuin lainanottajatkin hyötyvät matalista koroista. Korkojen ollessa matalat myös lainakustannukset pysyvät alhaisina. Tämä koskee niin uusiin koneisiin investoivia yrityksiä kuin auto- tai asuntolainaa ottaneita yksityishenkilöitäkin. Kun yritykset lisäävät investointejaan, niiden kilpailukyky paranee ja talouteen syntyy uusia työpaikkoja. Tämä on toinen syy siihen, miksi vakaa hintataso vaikuttaa niin merkittävästi talouskasvun ja työllisyyden kohenemiseen. Hintavakauden yhteiskunnallinen merkitys Hintavakaudella on keskeinen merkitys myös yhteiskunnan vakaudelle. Inflaation vallitessa hinnat muuttuvat yleensä ennalta arvaamattomalla tavalla, jolloin monet menettävät rahaa. Inflaatio saattaa esimerkiksi pienentää säästöjen arvoa. Inflaatiosta kärsivät tyypillisesti eniten juuri yhteiskunnan heikoimmat, koska heillä ei ole riittävästi mahdollisuuksia suojata omaisuuttaan. Nopea inflaatio (tai deflaatio) onkin usein saanut aikaan yhteiskunnallista epätasaarvoa ja levottomuutta. 9

10 Eurojärjestelmä hintavakauden vartija Euroopan keskuspankki ja euroalueen kansalliset keskuspankit muodostavat yhdessä euroalueen keskuspankkijärjestelmän, jota kutsutaan eurojärjestelmäksi (ks. kartta). Eurojärjestelmän ensisijainen tavoite on pitää koko euroalueen hinnat vakaina. EKP:n rahapolitiikan tavoitteena on pitää euroalueen vuotuinen inflaatiovauhti hyvin hitaana eli lähellä kahta prosenttia mutta kuitenkin hieman alle kahden prosentin keskipitkällä aikavälillä. Kahden cd-singlen hinnan pitäisi siis pysyä suunnilleen nykyisellään myös tulevaisuudessa (ks. inflaatiotaulukko sivuilla 14 15). 10

11 Euroalue Euroalue Vuonna 2007 euroalueeseen kuuluvat Belgia, Saksa, Irlanti, Kreikka, Espanja, Ranska, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Itävalta, Portugali, Slovenia ja Suomi. Ruotsi Suomi Helsinki Erityisasemassa olevat jäsenvaltiot EU:n jäsenvaltiot, jotka eivät ole ottaneet euroa käyttöön Dublin Irlanti Iso- Britannia Lontoo Ranska Alankomaat Tanska Kööpenhamina Amsterdam Berliini Bryssel Saksa Belgia Luxemburg Luxemburg Pariisi Tukholma Praha Tšekki Wien Itävalta Slovenia Ljubljana Varsova Puola Latvia Riika Slovakia Liettua Vilna Bratislava Budapest Unkari Tallinna Viro Romania Bukarest Italia Sofia Bulgaria Portugali Lissabon Madrid Espanja Rooma Kreikka Ateena Madeira (PT) Kanarian saaret (ES) Valletta Malta Tilanne vuonna 2007 Azorit (PT) Ranskan Guadeloupe Martinique Guayana (FR) (FR) (FR) Réunion (FR) Kypros Nicosia

12 Sanasto Deflaatio: yleisen hintatason lasku, jota mitataan esim. kuluttajahintaindeksillä. Euroalue: euroalueeseen kuuluvat ne Euroopan unionin jäsenvaltiot, jotka ovat ottaneet käyttöön euron yhteisenä rahana. Eurojärjestelmä: koostuu Euroopan keskuspankista ja niiden EU: n jäsenvaltioiden kansallisista keskuspankeista, jotka ovat ottaneet käyttöön euron. Euroopan keskuspankki (EKP): EKP perustettiin , ja se sijaitsee Frankfurt am Mainissa, Saksassa. Eurojärjestelmä rakentuu EKP:n ympärille. Euroopan keskuspankkijärjestelmä (EKPJ): koostuu EKP:stä sekä kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kansallisista keskuspankeista riippumatta siitä, ovatko ne ottaneet käyttöön euron. Hintavakaus: Hintavakauden ylläpitäminen on eurojärjestelmän ensisijainen tavoite. EKP:n neuvosto, joka on EKP:n ylin päätöksentekoelin, on määritellyt hintavakauden euroalueen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin (YKHI) alle 2 prosentin vuotuiseksi nousuksi. Hintavakauden tavoitteeseen pyrittäessä tähdätään inflaatiovauhdin säilyttämiseen alle 2 prosentissa mutta kuitenkin lähellä kahta prosenttia keskipitkällä aikavälillä. 12

13 Inflaatio: yleisen hintatason nousu, jota mitataan esim. kuluttajahintaindeksillä. Korko: lainasummasta laskettava prosentuaalinen osuus, jonka lainanantaja saa vastineeksi rahan lainaamisesta toiselle henkilölle (tai pankille) tai joka lainanottajan on maksettava vastineeksi siitä, että saa rahaa lainaksi. Kuluttajahintaindeksi: kootaan kuukausittain käyttäen niin kutsuttua ostoskoria. Euroalueella käytettävä indeksi on nimeltään yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi (YKHI). Sen laatimisessa käytettävät tilastointimenetelmät on yhdenmukaistettu niin, että ne ovat samat kaikissa euroalueen maissa. Vaihtokauppa: tavaroiden tai palvelujen vaihtaminen päittäin käyttämättä rahaa vaihdon välineenä. Vaihtokauppaa voidaan käydä vain silloin, kun molemmat osapuolet tarvitsevat toistensa tarjoamia tavaroita tai palveluja. 13

14 Inflaatiotaulukko 1. Inflaation vaikutus kahden cd-singlen yhteishintaan, joka tällä hetkellä on 10 euroa (hinta n vuoden kuluttua) Vuotuinen inflaatiovauhti: 1% 2% 5% 10% 30% Vakaa hintataso Inflaatio kiihtyy 1 vuoden kuluttua 10,10 10,20 10,50 11,00 13,00 2 vuoden kuluttua 10,20 10,40 11,03 12,10 16,90 3 vuoden kuluttua 10,30 10,61 11,58 13,31 21,97 4 vuoden kuluttua 10,41 10,82 12,16 14,64 28,56 5 vuoden kuluttua 10,51 11,04 12,76 16,11 37,13 6 vuoden kuluttua 10,62 11,26 13,40 17,72 48,27 7 vuoden kuluttua 10,72 11,49 14,07 19,49 62,75 8 vuoden kuluttua 10,83 11,72 14,77 21,44 81,57 9 vuoden kuluttua 10,94 11,95 15,51 23,58 106,04 10 vuoden kuluttua 11,05 12,19 16,29 25,94 137,86 14

15 2. Inflaation vaikutus rahan ostovoimaan (perusvuonna ostovoima = 100, n vuoden kuluttua ostovoima tietyn inflaatioprosentin mukaan laskettuna) Vuotuinen inflaatiovauhti: 1 % 2 % 5 % 10 % 30 % Vakaa hintataso Inflaatio kiihtyy 1 vuoden kuluttua 99,0 98,0 95,2 90,9 76,9 2 vuoden kuluttua 98,0 96,1 90,7 82,6 59,2 3 vuoden kuluttua 97,1 94,2 86,4 75,1 45,5 4 vuoden kuluttua 96,1 92,4 82,3 68,3 35,0 5 vuoden kuluttua 95,1 90,6 78,4 62,1 26,9 6 vuoden kuluttua 94,2 88,8 74,6 56,4 20,7 7 vuoden kuluttua 93,3 87,1 71,1 51,3 15,9 8 vuoden kuluttua 92,3 85,3 67,7 46,7 12,3 9 vuoden kuluttua 91,4 83,7 64,5 42,4 9,4 10 vuoden kuluttua 90,5 82,0 61,4 38,6 7,3 15

16 BANK OF GREECE EUROSYSTEM Euroopan keskuspankki Kaiserstrasse Frankfurt am Main ISBN (painettu julkaisu) SAKSA ISBN (verkkojulkaisu) FI

M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä?

M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä? M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä? SISÄLLYS 1 2 3 4 5 Esipuhe 5 Miksi hintavakaus on tärkeää? 6 Tiivistelmä 6 2 Luku 2 Rahan lyhyt historia 15 2.1 Rahan tehtävät 16 2.2 Rahan muodot 18 1 Luku

Lisätiedot

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille Euroopan unioni Eurooppa. Tietolehti nuorille Tämä tietolehti ja siihen liittyvä opettajan opas ovat saatavilla internetissä osoitteessa http://europa.eu/teachers corner/index_fi.htm https://bookshop.europa.eu/fi/home/

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi Sijoittajan korko-opas 2011 www.porssisaatio.fi Korot osana taloutta... 4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana... 7 Suorat korkosijoitukset... 9 Korkorahastot...19 Säästö- ja eläkevakuutukset... 21

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 3 27 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2012 1 Sisällys Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Täyttä rahaa Ehdotus rahatalousjärjestelmän vakauttamiseksi. Lokakuu 2013, versio 1.00

Täyttä rahaa Ehdotus rahatalousjärjestelmän vakauttamiseksi. Lokakuu 2013, versio 1.00 Ehdotus rahatalousjärjestelmän vakauttamiseksi Lokakuu 2013, versio 1.00 Alkuperäinen teksti: Positive Money The Positive Money System in Plain English Suomennos: Mika Kolehmainen, Tomi Meilahti, Toma

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS

EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 6 27 FI 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 kuukausikatsaus kes ä kuu Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S Syyskuu 2001 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Syyskuu 2001 Euroopan keskuspankki, 2001 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 0112007 0212007 0312007 0412007 0512007 0612007 0712007 0812007 0912007 1012007 1112007 1212007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU Vuonna 2007 kaikkien :n julkaisujen

Lisätiedot

EUROOPAN RAHAPOLIITTINEN INSTITUUTTI. LÄHENTYMISRAPORTTI Euroopan yhteisön perustamissopimuksen. mukainen raportti

EUROOPAN RAHAPOLIITTINEN INSTITUUTTI. LÄHENTYMISRAPORTTI Euroopan yhteisön perustamissopimuksen. mukainen raportti EUROOPAN RAHAPOLIITTINEN INSTITUUTTI LÄHENTYMISRAPORTTI Euroopan yhteisön perustamissopimuksen artiklan 109j mukainen raportti Maaliskuu 1998 Euroopan rahapoliittinen instituutti, 1998 Postfach 16 03 19,

Lisätiedot

2007 2007 TOMUS 2007 VUOSIKERTOMUS VUOSIKER 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 ANKKI 2007 KESKUSP AN 2007 OOP EUR

2007 2007 TOMUS 2007 VUOSIKERTOMUS VUOSIKER 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 ANKKI 2007 KESKUSP AN 2007 OOP EUR FI EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS Vuonna 2008 kaikkien EKP:n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 10 euron setelistä. VUOSIKERTOMUS Euroopan keskuspankki, 2008 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN

VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN PRO GRADU-TYÖ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KAUPPAKORKEAKOULU 2012 AUTHOR Markus Aaltonen Department of Economics Jyväskylä University

Lisätiedot

Miten velkakriisi päättyy?

Miten velkakriisi päättyy? Miten velkakriisi päättyy? Miten suojautua euron heikentymistä vastaan Meelis Atonen Tavex konserni, hallintoneuvoston jäsen, kultapuolen johtaja EU presidentti Herman van Rompuysanoi uskovansa, että euroaluetta

Lisätiedot

Kuinka huono Suomen hintakilpailukyky oikein on?

Kuinka huono Suomen hintakilpailukyky oikein on? artikkeli pekka sauramo Erikoistutkija palkansaajien tutkimuslaitos pekka.sauramo@labour.fi Kuvat maarit kytöharju Kuinka huono Suomen hintakilpailukyky oikein on? Suomalaisessa kilpailukykykeskustelussa

Lisätiedot

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg TASAVERO Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä Martti Nyberg www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

Näin saat rahat riittämään

Näin saat rahat riittämään Rahankäytön opas 1 Sisällys Näin saat rahat riittämään... 3 Suunnittele rahankäyttöä...4 Kuukauden tulot ja menot... 5 Laskujen maksaminen... 6 Lainat ja luotot... 12 Tarjouksia ja mainoksia... 13 Näin

Lisätiedot

euro on yhteinen raha

euro on yhteinen raha euro on yhteinen raha 2 2002 2 EUROLEIJA 2 / 2002 euro on yhteinen raha Kaksitoista Euroopan maata käyttää nyt yhteistä rahaa, euroa. Eurooppa on maanosa, johon Suomi kuuluu. Euroopassa on yhteensä 43

Lisätiedot

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 Tiivistelmän johdanto... iii 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden

Lisätiedot

[markkinointiesite, maaliskuu 2015]

[markkinointiesite, maaliskuu 2015] SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ RAHASTOSIJOITTAJAN OPAS [markkinointiesite, maaliskuu 2015] Yksinkertainen on tehokasta! www.seligson.fi 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS OPPAAN ESITTELY 2 MIKSI SIJOITAMME?

Lisätiedot

Sijoittaminen opas uteliaille

Sijoittaminen opas uteliaille Sijoittaminen opas uteliaille SIJOITTAMINEN OPAS UTELIAILLE Lukijalle... 3 Minäkö sijoittaja?... 4 Ostatko osakkeita vai menetkö metsään?... 7 Osake on osuus yhtiöstä... 12 Osakesijoittajan tuotonlähteet...

Lisätiedot

Working Paper Suomen ulkomaankaupan erikoistuminen: Keiden kanssa kilpailemme?

Working Paper Suomen ulkomaankaupan erikoistuminen: Keiden kanssa kilpailemme? econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

SUOMI JA EMU: Euron hyödyt, kustannukset ja tie eteenpäin

SUOMI JA EMU: Euron hyödyt, kustannukset ja tie eteenpäin SUOMI JA EMU: Euron hyödyt, kustannukset ja tie GnS economicsin erikoisraportti 2012 Tämä GnS economicsin raportti ei sisällä kehotusta ostaa mitään hyödykkeitä, arvopapereita tai investointeja. Raportissa

Lisätiedot

Raha-asiat järjestyksessä

Raha-asiat järjestyksessä Raha-asiat järjestyksessä 2013 Apua budjetin tekoon Neuvoja ja vinkkejä Taloutesi hoitoon Taloutesi hoitoon Kaikilla meillä on tulevaisuutta koskevia unelmia. Osa haluaa ehkä ostaa asunnon tai auton tai

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa 2014

Verkkokauppa Pohjoismaissa 2014 Verkkokauppa Pohjoismaissa 2014 Sisältö Tietoja raportista 2 Esipuhe: Håkan Ericsson 3 PostNordin asiantuntijat: Nyt kanavat kohtaavat 4 5 Pohjoismaat 6 17 Case: Näin Panduro onnistuu verkkokaupassa Pohjoismaissa

Lisätiedot

Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella

Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella EURO 10.9.99 5.10.1999 12:09 Sivu 2 Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella 2 Yhteisen eurooppalaisen valuutan euron vaikutukset suomalaisen pk-yrityksen toimintaan voidaan kiteyttää

Lisätiedot

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 Osakeopas Tax Guide for 2013 Investors 2013 Osakeopas OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 OSAKE SIJOITUSKOHTEENA 5 Osake, osakas 5 Tuotto 5 Paras pitkällä aikavälillä 5 Likviditeetti, helppohoitoisuus

Lisätiedot