Suosta voimaa ja lämpöä. Turve Suomen energiapolitiikassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suosta voimaa ja lämpöä. Turve Suomen energiapolitiikassa 1940 2010 1"

Transkriptio

1 Suosta voimaa ja lämpöä Turve Suomen energiapolitiikassa

2 Käytetyt lyhenteet Vapo Oy:n 70-vuotisjuhlajulkaisu Commemorating the 70th anniversary of Vapo Oy, 26 January 2010 Graafinen suunnittelu ja taitto Juho Jäppinen Kuvat Vapon arkisto kansi ja sivut 1, 3, 4, 10, 119, 195 Juho Jäppinen sivu 171 Kekkilä Oy:n arkisto Käännökset Entrans Oy Kustantaja Vapo Oy Painettu Bookwell Oy, Jyväskylä, 2010 ISBN Copyright Esa Ruuskanen ja Vapo Suosta voimaa ja lämpöä 2

3 E s a Ru u s k a n e n Suosta voimaa ja lämpöä Turve Suomen energiapolitiikassa Power and heat from peat Peat in Finnish energy policy Turve Suomen energiapolitiikassa

4 Suosta voimaa ja lämpöä 4

5 Toimitusjohtaja Matti Hilli Turve mukana suomalaisten arkipäivässä jo 70 vuotta Vapo Oy ja sen edeltävät organisaatiot ovat tehneet 70 vuotta työtä Suomen energiahuollon hyväksi. Vuosikymmenet sisältävät kohokohtia, kriisiaikoja ja tietenkin myös tasaista työntekoa. Valtion laitoksen ja sittemmin osakeyhtiön toiminta alkoi toisen maailmansodan aikana, jolloin Valtion rautateiden polttoainetoimiston tehtävänä oli hankkia polttopuuta valtion laitosten lämmitykseen. Sodan aikana näissä hankintatöissä työskenteli parhaimmillaan noin miestä ja yli hevosta. Sota oli sulkenut rajat ja oli turvauduttava kotimaiseen polttoaineeseen. Niinpä energiahuollossa omavaraisuus oli korkea ja Polttoainetoimiston tehtävä merkittävä sen ylläpitämisessä. Sodan jälkeen alkoi maan jälleenrakennus ja vahvan teollistumisen aika. Samalla energian käyttö muuttui voimakkaasti öljyä suosivaksi. Osasyynä oli tähän bilateraalikauppa Neuvostoliiton kanssa. Tavaraa vaihdettiin öljyyn. Vuonna 1945 organisaatiomme nimi muuttui Valtion Polttoainetoimistoksi (VAPO). Vuoteen 1963 mennes- sä rautateiden dieselöinti oli edennyt niin pitkälle, että VAPO:n tehtävät irrotettiin VR:stä ja päätehtäväksi tuli polttonesteiden varmuusvarastointi sekä kriisiajan energiahuolto. Kansainvälisen energiakriisin alkaessa, ja 1970-lukujen vaihteessa Suomi oli huolestuttavassa määrin tuontienergian varassa. Tuontienergian hinnannousu ja energiapula näkyivät nopeasti suomalaisten arkipäivässä. Energiansäästötoimet käynnistettiin ja omien energiavarojen parempi hyödyntäminen katsottiin tarpeelliseksi. Valtioneuvosto antoikin Vapon tehtäväksi kehittää turpeen energiakäyttöä. Tekniikka ja käytäntö olivat vieraita ja koko ammattiosaaminen jouduttiin opettelemaan hyvin nopeasti valtiovallan antamien kovien tuotantotavoitteiden paineessa. Koko 1970-luku kului turvetuotannon käynnistämiseen ja kehittämiseen sekä turpeen tunnetuksi tekemiseen lukua kuvaavat suuret muutokset ympäristöasioiden hoidossa. Uuden lainsäädännön ja viranomaisohjeiden mukaan turvetuotannon lupakäsittely muotoutui Turve Suomen energiapolitiikassa

6 nykyiseksi vaativaksi ja joka työmaata koskevaksi. Liiketoiminnassa 1980-luvun suurimmat muutokset liittyivät Vapon ensimmäisten voimalaitosten käynnistämiseen. Tarkoituksenamme oli jalostusasteen nostaminen luvulla oma energiantuotanto kasvoi edelleen ja samaan aikaan kehitettiin uusia sekä puuenergian että peltoenergian tuotantoketjuja. Sahojen toimintaa tehostettiin uudistusten myötä. Uutena yksikkönä aloitti ympäristön puhdistamiseen ja jätteiden käsittelyyn erikoistunut Vapo Biotech. Kansainvälistymisen myötä 1990-luvulla alkoi liiketoiminnat myös Ruotsissa. Myöhemmin toiminta laajeni muihin Itämeren ympärysmaihin. Strategiana oli kaikissa maissa tuottaa paikallista energiaa paikallisiin tarpeisiin ja samalla lisätä maiden energiaomavaraisuutta. Myöhemmin 2000-luvulla mukaan tuli öljyä korvaava pelletti ja sen käytön tunnetuksi tekeminen Suomessa. Energiaturpeen käyttö kaukolämmön tuotannossa ja teollisuudessa muotoutui energiavarojen hankinta- ja ympäristösyistä puun ja turpeen yhteiskäytöksi. Puu-turveseos korvaa edelleen monin paikoin kivihiilen käyttöä. Toiminta on siitä vakiintunut nykymuotoiseksi ja monipuoliseksi liiketoiminnaksi. Koko Vapon historian ajan liiketoiminnan uudistuminen ajan tarpeisiin sekä energiaomavaraisuuden parantaminen ovat olleet ja ovat edelleenkin tärkeä tehtävämme. Viime vuosina keskustelu turpeesta on julkisuudessa ollut kriittistä ja jokseenkin värittynyttä. Erityisesti on haluttu laittaa vesiensuojelu ja luontoarvot vastakkain turpeen tuotannon kanssa. Kuitenkin turveala on tehnyt paljon oman ympäristönsuojelunsa kehittämiseksi. Olemme haja-asutusalueen elinkeinoista se, jota valvotaan analyysien sekä tutkimusten mukaan. Emme käytä lisäaineita tuotannossamme. Uutta aluetta perustettaessa selvitämme, mitä luontoarvoja alueelta löytyy, minkä tyyppiseen vesistöön valumavedet laskevat ja mitä vaikutuksia toiminnallamme on lähiympäristölle. Erittäin myönteistä on se, että asiakkaat puhuvat turpeen puolesta. Energiaturpeen avulla saadaan puuenergian käyttöä aidosti lisättyä ja puu-turveseos korvaa kivihiiltä. Jatkossakin tämä polttoaineseos on ainakin miljoonan suomalaisen kodin lämmittämisessä tärkeä polttoaine. Lisäksi turvetta käytetään vihanneksia ja kukkia tuottavilla puutarhoilla sekä kasvualustana että polttoaineena. Maatilat käyttävät turvetta kuivikkeena ja saavat turvelannasta arvokasta ravinnelisää pelloille. Samalla karjatalouden vesistökuormitus vähenee. Turvetta käytetään myös kylpyturpeena, öljyvahinkojen torjunnassa, kosmetiikan valmistuksessa sekä tekstiileissä. Samaan aikaan hyödyntämisen ulkopuolella olevat turvevarat kasvavat ja varastoivat ilmaston kannalta tärkeää hiilidioksidia. On myös hyvä muistaa, että turpeen kuljetusketju on lyhyt esimerkiksi kivihiilen verrattuna. Turpeesta on siis moneksi ja kaikki sen avulla saatu hyöty ja työpaikat vahvistavat kansantalouttamme ja paikallisena luonnonvarana turve on kriisiaikoinakin käytettävissämme. Me vapolaiset hyödynnämme sitä yhteiskunnan tarpeisiin ja sen haluamalla tavalla. Turve on siis vahvasti mukana jokaisen suomalaisen arkipäivässä. Onhan kyse lämmöstä, valosta, ruoasta ja hyvinvoinnista. Vapo Oy:n toimitusjohtaja Matti Hilli. Suosta voimaa ja lämpöä 6

7 Matti Hilli, Managing Director Pe at h a s been pa r t o f t h e everyday life o f t h e Fi n n s f o r 70 y e a r s For 70 years, Vapo Oy and its predecessors have been working to secure Finland s energy supplies. Along the way there have been highlights, crises and of course routine, day-to-day work. First a government body and then a limited company, it all began during the Second World War, when the job of the Finnish State Railways Fuel Office was to procure firewood to heat government facilities. At its peak, this wartime procurement activity employed up to 30,000 men and over 11,000 horses. The war had closed the borders and fuel had to be sourced within Finland. Therefore self-sufficiency in energy supplies was high and the Fuel Office had an important role in keeping it that way. The post-war period was a time of reconstruction and rapid industrialization. At the same time energy usage became dominated by oil. Bilateral trade with the Soviet Union was one of the reasons for this. Goods were exchanged for oil. In 1945 our organization changed its name to the Finnish State Fuel Office (Vapo). By 1963 the railways were largely diesel-powered, and therefore Vapo was separated from the State Railways (VR), and its main function was now strategic liquid fuel reserves and energy supplies in times of crisis. When the international energy crisis broke out at the turn of the 1970s, Finland was precariously dependent on imported energy. Higher imported energy prices and energy shortages were quickly reflected in the everyday life of the Finns. Energy-saving measures were introduced and it was considered essential to make greater use of domestic sources of energy. And so the government turned to Vapo to develop peat as an energy source. The technology and methods were unknown and all the skills had to be acquired very quickly to meet the ambitious production targets set by the government. The whole of the 1970s was taken up by the launching and Turve Suomen energiapolitiikassa

8 development of peat production and making peat known as a product. Big changes in the management of environmental matters dominated the 1980s. New legislation and official guidelines made the processing of peat production permits the demanding procedure it is today affecting every peatland. The biggest business-related changes in the 1980s had to do with the commissioning of Vapo s first power plants. Our objective was to raise the degree of processing. Vapo s own energy generation increased further in the 1990s and at the same time new production chains for both wood energy and energy crops were developed. The company s sawmills were upgraded to make them more efficient. Vapo Biotech, a new unit specializing in environmental rehabilitation and waste processing, started up. International expansion brought the start of business operations in Sweden in the 1990s. Later on the company expanded to other countries round the Baltic Sea. In all countries the strategy was to generate local energy for local needs and at the same time to increase the countries energy self-sufficiency. Pellets, and the range of pellet applications, were introduced to the Finnish market later in the 2000s. Pellets are a substitute for oil. For energy resource procurement and environmental reasons, energy peat usage in district heat generation and industry developed into combined wood and peat usage. Many locations still substitute coal with a mixture of wood and peat. From there, the business has consolidated in its present diverse form. Throughout Vapo s history, adapting the business to the needs of the time and improving energy self-sufficiency have been and still are our important task. The recent public debate surrounding peat has been critical and to some extent biased. In particular, there has been a desire to portray watercourse protection, natural values and peat as being in conflict. The peat sector, however, has done much to improve its own environmental protection. Amongst livelihoods in sparsely populated areas, ours is the one that is subjected to monitoring by analyses and studies. We do not use any fertilizers or additives in our production. When a new area is taken into production we thoroughly investigate what natural values there are in the area, what type of a watercourse the run-off water will flow into and what impacts our activity will have on the immediate vicinity. Our customers speak highly of peat, which is very positive. Energy peat contributes to a genuine increase in wood energy usage and a wood-peat mixture can replace coal. The mixture will continue to be an important fuel heating the homes of upwards of a million Finns. Peat is also used by horticultural producers, both as growing medium and as fuel, to grow vegetables and flowers. Farms use peat as animal litter, whilst peat manure is a valuable source of extra nutrients to spread on fields. In the process, the watercourse load from animal husbandry is also reduced. Further applications include balneological peat, preventing oil slicks, manufacturing cosmetics and textiles. At the same time untapped peat stocks are increasing, whilst helping the atmosphere by sequestering carbon dioxide. It should also be borne in mind that peat transport chains are short compared to those for coal, for example. Peat, then, has many uses and all the benefit and employment derived from it boost our economy. As a local natural resource, peat will also be available in times of crisis. We at Vapo are putting peat to work, meeting the needs and wants of society at all times. Peat, therefore, is very much a part of the day-to-day life of all Finns. It provides heat, light, food and prosperity. Suosta voimaa ja lämpöä 8

9 FT Esa Ruuskanen Es i p u he Tämän työn perimmäisenä tavoitteena on tarkastella turvetta osana Suomen energiahuoltoa ja -politiikkaa 1940-luvulta tähän päivään saakka. Työn suuntaviivoista sovittiin yhteisymmärryksessä Vapo Oy:n toimitusjohtaja Matti Hillin ja ympäristöjohtaja Pirkko Selinin kanssa käydyissä neuvotteluissa vuoden alussa Neuvotteluissa todettiin, ettei teosta kirjoiteta Vapo Oy:n vaan objektiivisuuteen pyrkivän, kriittisen historiantutkimuksen ehdoin. Vapo Oy avasi arkistonsa täysin vapaaseen käyttöön ja avusti laajan haastatteluprojektin toteutuksessa. Työn lähtökohtana on selkeä aukko tutkimuksessa. Turvetta ei ole käsitelty energiapolitiikan tutkimuksissa kuin reunaviitteenä, vaikka kyse on Suomen energiajärjestelmälle ja huoltovarmuudelle merkittävästä kotimaisesta luonnonvarasta. Turpeen osuus maamme kokonaisenergiankulutuksesta on ollut luvuilla noin 4 6 %. Kaukolämmön tuotannossa turpeen osuus on ollut huomattavasti suurempi, noin %. Monien Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomen kaupunkien, esimerkiksi Joensuun, Jyväskylän, Kuopion, Oulun, Rovaniemen, Seinäjoen ja Tampereen, yhdistetty lämmön ja sähkön tuotanto on perustunut 1970-luvulta lähtien energiaturpeen käytölle. Turve on lisäksi tärkeä prosessiteollisuuden sekä paikallisen lämmöntuotannon polttoaine. Turve tukee myös puun energiakäyttöä. Puu-turveseoksella lämpiää noin miljoonan suomalaisen koti. Turpeen energiakäytöllä on Euroopassa satojen vuosien historia. Suomessa turvetta on käytetty polttoaineena 1800-luvun lopulta lähtien, milloin enemmän ja milloin vähemmän. Yhdistävänä tekijänä turpeen energiakäyttöä suosiville kausille on ollut huoli energiaomavaraisuudesta. Tuotantoteknologia on kehittynyt varsin nopeasti luvuilla. Vapo Oy on nykyään maailman johtavia turvetuotantokoneiden suunnittelijoita ja valmistajia. Turpeen energiakäytön vaikutusta on myös ollut, että suomalainen leijupolttoteknologia edustaa maailman huippua yhdistetyssä lämmön ja sähkön tuotannossa. Turpeen energiakäytön poliittiset edellytykset ovat vaihdelleet huomattavasti. Milloin energiapolitiikkaa on hallinnut turvallisuuspolitiikka, talouspolitiikka, ympä- Turve Suomen energiapolitiikassa

10 Suosta voimaa ja lämpöä 10

11 ristöpolitiikka tai ilmastopolitiikka. Viisain ja pitkäkestoisin energiapolitiikka huomioi nuo kaikki. Voin kiittää vilpittömästi siitä, että työn alussa sovittuja pelisääntöjä kunnioitettiin loppuun asti. Käytännön työssä tutkijaa on avustanut historiatoimikunta, jossa ovat olleet mukana Vapo Oy:stä toimitusjohtaja Matti Hilli, kehitysjohtaja Kari Mutka, entinen tutkimusjohtaja Timo Nyrönen, ympäristöjohtaja Pirkko Selin ja entinen toimialajohtaja Seppo Sänkiaho sekä Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitokselta professori Jari Ojala. Työn oikolukijana on toiminut Vapo Oy:n entinen viestintäpäällikkö Onerva Hintikka. Osoitan lämpimät kiitokset heille kaikille. Erikseen kiitän Pirkko Seliniä ponnisteluista työn hyväksi. Työtä ovat tukeneet Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitoksen opiskelijatyönä toteutetut haastattelut vuosina Kiitos Jari Ojalalle ja Pirjo Korkiakankaalle haastattelujen organisoimisesta, haastattelijoina toimineille opiskelijoille, haastateltaville ja Jukka Kinnaslammelle työtä tukevasta gradusta. Haluan kiittää erikseen niitä henkilöitä, joita minulla oli kunnia haastatella. Lämpimät kiitokset taitosta vastanneelle Juho Jäppiselle, kääntäjä Andrew Lightfootille ja Vapo Oy:ssä monia käytännön asioita hoitaneelle Leena Hakuliselle. Omistan kirjan puolisolleni Anna-Marialle sekä lapsilleni Hanna-Sofialle ja Joonalle. Turve Suomen energiapolitiikassa

12 Turve Suomen energiajärjestelmässä ennen öljykriisiä 15 Vanha polttoaine 15 Suomen turveteollisuuden ensimmäinen läpimurto 17 hy d r o t u r v e 21 Turve ei pärjää kivihiilelle ja öljylle 22 Turveteollisuusliitto 25 Hakkaraisen komitea alustaa turpeen toista tulemista 27 Valtiolla on Vapolle uusi tehtävä 29 ha l ko-va p o 32 Pe at a s a n En e r g y So u r c e b e f o r e t h e Fi r s t Oil Crisis 34 Energiapolitiikka ja energiahuolto säädellyssä taloudessa 37 Kallistunut öljy, kytkös kansainvälisiin järjestelmiin ja energiapolitiikan synty 37 kasvusta tinkimättä 42 Turpeestako kotimainen pelastaja 43 miten kaiken olisi pitänyt mennä ilman öljykriisiä 46 Regulaatio työntövoimaksi 48 Turvetuotantopinta-ala moninkertaistuu 51 soiden valmistelu turvetuotantoon lukujen turvetutkimusohjelmat 61 geologian tutkimuslaitos tutki turvevarat 63 vanhat turvetutkimusohjelmat 65 Sääntely purkautuu 71 Va lt i o n polttoainekeskus yhtiöitetään 71 Vapo Oy:n organisaatiouudistus 77 Turvetuotantotöissä siirrytään urakkamalliin 82 haapaveden turvelauhdevoimalaitos 88 Turve lukujen energiastrategioissa 90 Energiaturpeen käyttö Irlannissa, Ruotsissa ja Baltian maissa lukujen turvetutkimusohjelmat 104 Turve Suomen huoltovarmuudessa 107 metsäliitto Vapo Oy:n osakkaana 108 Finnish Energy Policy and Peat as a Source of Energy 111 Suosta voimaa ja lämpöä 12

13 Energiaturve, ympäristönsuojelu ja ympäristötietoisuus 117 Tuotannon ja luonnonsuojelun välisten ristiriitojen alku 117 soidensuojeluohjelmat 122 Ympäristöluvat turvetuotannon sääntelijäksi 126 Turvetuotannon vesiensuojelun kehitys 130 Näkökulma kääntyy polton päästöihin 136 IPCC:n polton päästökerroin 142 Elinkaarianalyysit ja elinkaarimallille perustuvat tutkimukset 145 Peat as a Source of Energy: Environmental Awareness and Environmental Protection 150 Turpeen kaupalliset markkinat 155 Turve nousee kilpailijaksi polttoainemarkkinoilla 155 Palaturvetuotannon kehittyminen 161 Vapo Oy lähtee mukaan lämpöliiketoimintaan 164 Jalostustoiminnan laajentaminen kasvu- ja ympäristöturpeisiin 168 Kansainvälistyvät turvemarkkinat 175 Vapo Oy:n ja turveteollisuuden maine 2000-luvulla 181 The Energy Peat Market in Finland 185 Ulkomaisen turvetuotantoteknologian jäljittelijästä maailman johtavaksi turveteknologiamaaksi 189 Turveteollisuusliiton kehitystyö luvuilla 189 Vapo ottaa vetovastuun ja Neuvostoliitto-yhteistyö vahvistuu 193 Konekauppa hiipuu yhteistyön luonne muuttuu 198 Suomesta k e h i t t y i t u r v e t e k n o l o g i a n h u i p p u o s a a j a 201 Koneiden vientiä ja kansainvälisiä kehitysprojekteja 204 Developments in Peat Harvesting Technology in Finland 207 Kirjassa käytetyt lyhenteet 209 Viitteet 210 Lähteet ja kirjallisuus 216 Turve Suomen energiapolitiikassa

14 Suosta voimaa ja lämpöä 14

15 Tu r v e Su o m e n energiajärjestelmässä ennen öljykriisiä Vanha polttoaine Pistoturve on satoja vuosia vanha polttoaine, jota käytettiin lämmitykseen muun muassa lukujen Alankomaissa ja Iso-Britanniassa. Kuvassa Aitonevan turvekenttä vuonna Johtaja katsoo, kuinka työ on edennyt. Lump peat is a centuries-old fuel that was used for heating, e.g. in the Netherlands and Great Britain from the 17th to the 19th centuries. The picture shows a peat field at Aitoneva in A foreman inspects progress at the site. Turpeen energiakäytöllä on pitkä historia. Irlannissa turvetta on todistettavasti käytetty kotitalouksien energianlähteenä 700-luvulta lähtien, ja turpeesta tuli maan pääpolttoaine puuvarojen ehtymisen seurauksena luvuilla. 1 Monet tutkimukset osoittavat, että turve kohosi merkittäväksi polttoaineeksi myös lukujen Alankomaissa ja Iso-Britanniassa, kun niissä siirryttiin manufaktuuriteollisuuteen. Turpeesta tuli siten myös teollisen tuotannon eikä vain kotitalouksien lämmön lähde. 2 Erityisen hyödylliseksi polttoturve 3 koettiin rautaruukeissa, panimoissa ja keramiikkapajoissa. 4 Koneellisen polttoturvetuotannon alkuna pidetään vuotta 1859, jolloin saksalainen Weber keksi turvepuristimen, jolla voitiin tuottaa viisi tonnia kuivattua turvetta tunnissa. Koneellinen polttoturvetuotanto levisi muutamassa vuodessa Preussiin, Unkariin ja Venäjälle, joissa turvetta käytettiin alkuun sokeriteollisuuden lämmön- ja höyryn lähteenä. Saksalainen turveteknologia oli 1800-luvulla niin ylivoimaista, ettei sille löytynyt haastajaa. Perinteisemmissä turvemaissa Irlannissa, Ruotsissa ja Norjassa turve nostettiin vielä 1800-luvun lopulla käsivoimin ja käytettiin pääosin kotitalouksissa. 5 Yhdysvaltojen itärannikolla kokeiltiin turpeen koneellista nostamista ja puristamista 1800-luvun puolivälistä lähtien. Turve oli siellä kuitenkin kriisiaikojen polttoaine (sisällissota, kivihiilikaivosten lakot) ja tuotanto tyrehtyi heti kivihiilen saannin varmistuttua. Kriisiaikojen polttoainehuollon epävarmuudet johtivat kuitenkin siihen, että turpeen polttoainekäyttöä alettiin tutkia itärannikon yliopistoissa, kuten Massachusetts Institute of Technology:ssa (MIT) ja Yale:ssa. Nämä tutkimukset olivat hyvin edistyksellisiä. Niissä mm. huomattiin, että kivihiileen verrattuna vähärikkisemmän turpeen poltto edistää kattiloiden kestävyyttä ja turpeella saadaan erittäin tehokkaasti höyryä teollisuuskäyttöön. 6 Myös Saksassa ja Venäjällä syntyi polttoturpeen tie- Turve Suomen energiapolitiikassa

16 teellistä tutkimusta, jonka ansiosta metalliteollisuus ryhtyi käyttämään puristettua turvetta koksin tapaan. Samanaikaisesti lisääntyi tietoisuus turpeen tuotannon sivutuotteista kuten tervasta, metyylialkoholista ja ammoniakista. Venäjän keisarikunta oli tiettävästi ensimmäisiä valtioita, joka hyväksyi turpeen standardisoiduksi polttoaineeksi 1900-luvun alussa. Venäjällä tuotettiin polttoturvetta 1900-luvun alussa huikeat 4 miljoonaa tonnia, kun vastaava luku oli Saksassa 2 miljoonaa tonnia, Hollannissa 1 miljoonaa tonnia, Ruotsissa ja Norjassa 1 miljoonaa tonnia ja Irlannissa ja Tanskassa yhteensä 1 miljoonaa tonnia luku ei ollut kuitenkaan turpeen vaan kivihiilen ja öljyn voittokulkua. Turve jäi paikallisesti käytetyksi polttoaineeksi, kun kivihiilen ja raakaöljyn ympärille syntyivät kasvavat maailmanmarkkinat. Öljyn voittokulku oli paljolti yhteydessä meri- ja maantieliikenteen voimankäyttöteknologian kehittymiseen ja yhteen yksittäiseen keksintöön, polttomoottoriin. Kivihiilen käyttöä lisäsivät metalliteollisuuden laajentuminen, talokohtaisten keskuslämmityskattiloiden yleistyminen ja liikenteen uudet keksinnöt höyrylaivat ja höyryveturit. Kivihiilen markkinat olivat jo 1800-luvun lopulla niin laajat, että sen viennistä tuli kannattavaa liiketoimintaa. Saksassa, jossa koneellinen polttoturvetuotanto varsinaisesti alkoi, siirryttiin yhä enemmän kivihiileen tai maakaasuun 1900-luvulla. Vanhoista turvevoimaloista toimi 1960-luvulla enää Rühle. Wiesmoore oli siirtynyt maakaasuun jo 1950-luvun lopulla. 8 Vaikka kivihiili ja öljy valtasivat 1900-luvulla globalisoituvia polttoainemarkkinoita teollisuudessa ja liikenteessä sekä kiinteistöjen kaukolämmityksessä, turpeelle syntyivät vahvat paikalliset markkinat sähkön ja lämmön tuotannossa Neuvostoliitossa, Virossa ja Irlannissa. Voimalaitosten kattilat rakennettiin joko pöly- tai arinapolttoteknologialle ja käytetty polttoaine oli jyrsinturvetta. 9 Turpeen käyttö sähkö- ja lämpövoimaloiden polttoaineena alkoi 1900-luvun alkupuolella. Viron ensimmäinen turvekäyttöinen lämpövoimala otettiin käyttöön jo vuonna Irlannin tasavallan ensimmäinen turvelämpövoimala avattiin Portarlingtonissa vuonna Irlannin valtion turveyhtiö Bord na Mona ja kansallinen sähköyhtiö ESB rakennuttivat useita pölypolttoteknologialla toimivia turvevoimaloita luvuilla luvulla jopa 35 % Irlannin sähkövoimasta tuotettiin turpeella. 12 Turpeen hyötykäytön todellinen jättiläinen oli luvuilla Neuvostoliitto, joka tuotti suurimmillaan 95 % maailman turpeesta (noin 70 milj. tonnia vuodessa). Siitä noin 2/3 jalostettiin maanparannusturpeeksi ja noin 1/3 käytettiin sähkön ja lämmön tuotantoon luvun loppupuolen viisivuotissuunnitelmassa tosin vedettiin suuntaviivoja polttoturpeen lähitulevaisuudessa syrjäyttävälle ratkaisulle, maakaasulle, jonka putkiverkostoa rakennettiin Neuvostoliiton kaupunkien talous- ja lämmitystarkoituksia varten. Tuolloin asetettu linja purkautui vasta kapitalismiin siirtyneessä Venäjän federaatiossa, joka alkoi hakea maakaasusta lähinnä vientituloja. 14 Kun Venäjän federaation alueilla haettiin 2000-luvun alussa paikallisille polttoaineille, turpeelle ja puulle, perustuvia ratkaisuja, tietous turpeen käytöstä oli päässyt pitkälti unohtumaan. 15 Polttoturvetta sähkön ja lämmön tuotannossaan käyttäville maille oli yhteistä, että voimalaitokset rakennettiin suoalueiden läheisyyteen luvun alkupuolen liikenneoloissa kuljetuskustannukset nousivat muuten liian suuriksi ja turve menetti sen jälkeen edullisuusvalttinsa kivihiileen ja raskaaseen polttoöljyyn verrattuna. Suosta voimaa ja lämpöä 16

17 Suomen turveteollisuuden ensimmäinen läpimurto Työvoimavaltainen turvetuotantokenttä Aitonevalla sota-aikana. Turpeen merkitys energiahuoltovarmuudessa kasvoi, kun kivihiilen ja öljyn tuonti tyrehtyi. A labour-intensive peat production field at Aitoneva in wartime. As imports of coal and oil dried up, peat became more important for security of supply reasons. Hollantilaisten ja englantilaisten manufaktuurien polttoturvekokeiluista levisi 1600-luvulla tietoa myös Ruotsin valtakuntaan, joka oli kasvamassa eurooppalaisittain suureksi raudan tuottajaksi. Suomen puolella rautaruukit tukeutuivat energianlähteinä vesivoimaan tai puuhun. Vaihtoehdon polttopuulle esitteli vuonna 1679 Jacob Foenander, joka ilmiselvästi hollantilaisista tai englantilaisista kokeiluista tietoisena toivoi Turun akatemiassa hy- väksytyssä väitöskirjassaan, että jos myös meillä voitaisiin käyttää polttoturvetta hyväksi rautatehtaissa ja ottaa käyttöön polttoaineena, se ei johtaisi ainoastaan maan metsien säästämiseen, vaan voisi myös luotettavien tietojen ja kokemuksen perusteella saada aikaan rautamalmien sulatuksessa raudantuotantoon monen prosentin lisäyksen. Foenanderin ajatukset eivät kuitenkaan herättäneet Suomessa vastakaikua. Yhtenä syynä on pidetty koneel- Turve Suomen energiapolitiikassa

18 listen nosto- ja puristusmenetelmien kehittymättömyyttä. 16 Toisaalta Suomessa ei kärsitty samalla lailla puuvarojen niukkenemisesta kuin tiheään asutuissa Hollannissa ja Englannissa, joiden oli suorastaan pakko löytää puun korvaavia polttoaineita. Saksalaiset turvetuotantokoneiden innovaatiot houkuttelivat muutamia suomalaisyrityksiäkin kokeilemaan turvetta polttoaineena 1800-luvun jälkipuolella. Värtsilän rautatehdas toimi vuodesta 1876 lähtien polttoturpeen voimalla. Samanlaisia manufaktuureja oli myös Taalintehtaalla ja Åminneforsissa. Myös Vaasan Puuvillakehräämö Oy käytti höyryntuotannossaan polttoturvetta. Teollisuuden polttoainetilausten varaan syntyivät myös Suomen ensimmäiset turpeentuottajayritykset: Röisuon turvetehdas Loviisan lähellä, Tampereen Finlaysonin laitos Lamminrahkalla ja Bränntorvkonsortiet i Wasa Pynttärinsuolla. Niiden tuotantovolyymit jäivät kuitenkin kauas emomaa Venäjästä. Suomessa tuotettiin 1800-luvulla yhteensä vain tonnia polttoturvetta, mikä oli 0,2 % Venäjän vuotuisesta tuotannosta. 17 Vaikka Teollisuushallitus ja Suomen Suoviljelysyhdistys kannattivat Senaatin Kauppa- ja teollisuustoimikunnalle esittämässään kannanotossa polttoturpeen käyttöä, sen vuosituotanto jäi Suomessa 1900-luvun alussa alle tonniin. 18 Moottoriajoneuvojen läpimurto 1920-luvulla viritti Suomessa keskustelua siitä, miten liikenteen polttoaineiden saanti voitaisiin turvata kotimaisin keinoin. Tutkimusta tehtiin turpeesta ja puusta valmistettavien synteettisten polttoaineiden hyväksi ja laboratoriokokeet todettiin onnistuneiksi, mutta Suomesta puuttuivat riittävät pääomat ja turpeen tuotannon jatkuvuus. Tuolloisilla menetelmillä turve todettiin liian kalliiksi raaka-aineeksi liikenteen polttoaineille. 19 Liikenteen polttoainekäyttö toteutui turpeen osalta vain rautateillä. Aloite tähän oli lähtöisin Suomen Suoviljelysyhdistykseltä, Voima- ja Polttoainetaloudellisel- ta yhdistykseltä (Ekono) ja Suomalaisten Teknikkojen Seuralta, jotka esittivät vuonna 1921 turvevarojen kartoittamista 5 km säteellä rautateistä. Turvetta oli kokeiltu vetureiden voimanlähteenä mm. USA:ssa, Saksassa ja Englannissa. Aloite ei johtanut laajempaan polttoturpeen käyttöön Suomen rautateillä, ja vuosituotanto jäi luvuilla noin tonniin. 20 Polttoturve ei kyennyt Suomessa läpimurtoon 1900-luvun alkupuolella. Tämä johtui paljolti siitä, että Suomen suot tunnettiin heikosti ja Suomessa oli rajattomilta näyttävät puuvarat ja tottumusta niiden energiakäyttöön sekä kotitalouksissa että puunjalostusteollisuudessa, joka oppi varhain myös tähteiden pääasiassa kuorten arvon höyryn tuotannossa. Suomi pysyikin energiantuotannossaan erittäin puuvaltaisena maana aina 1960-luvun alkupuolelle saakka (Kaavio 1). Sähköntuotannossaan Suomi kasvatti 1920-luvulta lähtien vesivoiman osuutta. Monet arvelivat 1920-luvun lopulla, että tuolloin Euroopan suurimman vesivoimalan, PJ Ka av i o 1. Fossiilisten p o lt t o a i ne i de n ja turpeen k ä y t t ö ja polttopuun hakkuu Suomessa Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käyttö PJ Polttopuun hakkuu Milj. m Lähde: Luettu Figure 1. Consumption of Fossil Fuels and Peat (PJ) and Firewood Cuttings (Million m³) in Finland, Milj. m 3 Suosta voimaa ja lämpöä 18

19 Kuvio 1. Sähkön hankinta Suomessa 1960 ja 2005 Vesivoima 59 % 1960 Ydinvoima 26 % 2005 Lauhdutusvoima 6 % Vesivoima 16 % Lauhdutusvoima 18 % Nettotuonti 5 % Yhteistuotanto teoll. 18 % Yhteistuotanto teoll. 13 % Yhteistuotanto kaukol. 18 % Nettotuonti 20 % Lähde: Luettu Diagram 1. Electricity Generation by Source in Finland in 1960 and Imatran voimalaitoksen, teho riittäisi täyttämään Suomen sähköntarpeet vuosikymmeniksi luvuilla lisäksi osat Oulu- ja Kemijoesta valjastettiin sähköntuotannolle. 21 Korkeasta energiantuotannon omavaraisuusasteesta huolimatta tuontipolttoaineiden, kivihiilen, koksin ja öl- Kaavio 2. Polttoaineiden tuonti Suomeen (tonnia) Kivihiili (Coal) Koksi (Coke) Bensiini (Petroleum) Petroli (Kerosene) Lähde: Polttoainekomitean mietintö Figure 2. Imports of Fuels in Finland (tons), jyn, osuudet alkoivat kasvaa huomattavasti luvuilla (Kaavio 2). Tuontiriippuvuuden kasvu katkesi toiseen maailmansotaan ja sen synnyttämään tuontipolttoaineiden säännöstelyyn. Kotimaiset polttoaineet nousivat huoltovarmuuden osalta arvoon arvaamattomaan. Talvisodan polttoainepulan kokemuksista viisastuneena valtioneuvosto määräsi vuoden 1941 alussa Geologisen toimikunnan (nykyinen GTK) toimialaan myös turvetutkimukset ja palkkasi työn vetäjäksi turvegeologin nimekkeellä FT Martti Salmen. Salmi suoritti apulaisineen kokeita Parkanossa ja Kihniössä, joissa paljastuivat Aitonevan huomattavat turvevarannot. Suon hyödyntämistä pidettiin kannattavana, koska se sijaitsi lähellä rautatietä ja sähkölinjoja. Turveteollisuuden keskusvaliokunnan ehdotuksesta perustettiin vuonna 1943 valtioenemmistöinen turveyhtiö Suo Oy, jonka vähemmistöomistajiksi houkuteltiin Veitsiluoto Oy, Enso-Gutzeit Oy sekä Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaat Oy (myöhemmin Kemira Oy). Käsivoimin tuotettu palaturve toimitettiin sotavuosina etupäässä VR:lle vetureiden polttoaineeksi. 22 VR olikin suurin polttoturpeen käyttäjä 1940-luvun lopulla ja 1950-luvun alussa, jolloin sillä oli turvekäyttöistä Turve Suomen energiapolitiikassa

20 veturia. Palaturve kattoi noin 5 % VR:n kokonaispolttoainekulutuksesta. 23 Turpeelle olisivat olleet olemassa jo sota-aikana varsin suotuisat markkinat, mutta tuotanto ei lähtenyt käyntiin. Syinä voi pitää työvoimapulaa, investointilainojen puutetta ja valtion keskittymistä puuhuollon turvaamiseen. 24 Kun kivihiilitoimitukset olivat ankarien tuonti- ja vientirajoitusten alaisia vielä jatkosodan jälkeisinä vuosina, valtiovalta rohkaisi kotimaisia yrittäjiä polttoturpeen koneelliseen tuotantoon. Keinoksi tuli vuonna 1945 säädetty laki polttoturpeen käytön edistämisestä, joka velvoitti valtion ostamaan valmistajilta takuueriä puun hinnalla, jos raaka-aine täytti tietyt kriteerit. Takuujärjestelmän puitteissa syntyi turveteollisuusyrityksiä, jotka olivat paikallisia ja kooltaan melko pieniä (Taulukko 1). Valtio puolestaan sitoutui käyttämään polttoturvetta itse, ja jopa ostamaan sitä tappiolla. 25 Turpeen ensimmäistä läpimurtoa 1940-luvulla edesauttoi kansainvälinen kriisi, toinen maailmansota, ja kivihiilen sekä koksin saannin vaikeutuminen useiksi vuosiksi sen jälkeenkin. Turpeen menestys sitoutui myöhemminkin paljolti siihen, millaisin ehdoin ja millaisella varmuudella kivihiiltä oli saatavilla Euroopan markkinoilta; lähinnä Saksasta, Puolasta ja Neuvostoliitosta pienaluksilla tai kotimaisilta suurtuojilta, jotka alkoivat rahdata 1970-luvulla kivihiiltä Australiasta, Kiinasta, Indonesiasta ja Etelä-Afrikasta saakka. Toisaalta turpeen menestys sitoutui myös polttoöljyn maailmanmarkkinahintojen ja toimitusvarmuuden kehitykseen. Globalisaation ensimmäinen aalto 1860-luvulta 1920-luvulle oli muokannut energiamarkkinoita siltä osin kansainvälisemmiksi, että kivihiilen ja raakaöljyn maailmanmarkkinahinnat alkoivat toimia referenssihintoina kotimaisillekin polttoaineille. Tämä kehitys oli sitä voimakkaampaa, mitä lähempänä käyttäjä oli satamia. Suomalainen turveteollisuus eli ja kuihtui vuosina subventioiden mukana. Takuujärjestelmän lakkauttaminen 26 vuonna 1953 oli samalla loppu useimmille polttoturpeen tuottamisesta ja myynnistä eläneille pienyrityksille. VR:n siirtyminen dieselkalustoon 1950-luvun lopulla vei jäljelle jääneiltä palaturpeen tuottajilta suurimman asiakkaan. Valtion polttoainehuollon suuntaviivoja vetänyt polttoainekomitea, johon kuuluivat mm. Metsähallituksen pääjohtaja Nils Osara, talousneuvos Helmer Lehti, tohtori Antero Piha, Ulkoasiainministeriön kauppapoliittisen osaston päällikkö Gunnar Palmroth, ylijoh- Taulukko 1. Suomen suurimmat turveteollisuusyritykset vuosina Toiminimi / Company Kuormauspaikka / Place Viimeinen takuuvuosi / Tuotanto, tonnia v / The last year of the price Production, tons quarantee 1. Suo Oy Aitoneva Pajarin polttoturve Pajari Kainaston Polttoturve Oy Survoneva Suomalainen Puu Oy Paltanen SOK Lapinneva Iiron Turve Kauhajoki Pohjanmaan Polttoturve Oy Myllymäki Loimaan Polttoturve Oy Ypäjä Kuortaneen Polttoturve Oy Niinimaa Polttoturvehankinta Oy Hiirola Lähde: Polttoainekomitean mietintö Table 1. Biggest Peat Producing Companies in Finland, Suosta voimaa ja lämpöä 20

Vapo tänään. Vapo p on Itämeren alueen johtava bioenergiaosaaja. Toimintamaat: Suomi, Ruotsi, Tanska, Suomen valtio omistaa emoyhtiö Vapo

Vapo tänään. Vapo p on Itämeren alueen johtava bioenergiaosaaja. Toimintamaat: Suomi, Ruotsi, Tanska, Suomen valtio omistaa emoyhtiö Vapo 15.6.2009 3.6.2009 Vapo tänään Vapo p on Itämeren alueen johtava bioenergiaosaaja. Toimintamaat: Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Puola Suomen valtio omistaa emoyhtiö Vapo Oy:n osakkeista

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 2.1.216 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5

Lisätiedot

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle ll 2010-luvulla Hiilitieto ry:n seminaari 18.3.2010 Ilkka Kananen Ilkka Kananen 19.03.2010 1 Energiahuollon turvaamisen perusteet Avointen energiamarkkinoiden toimivuus

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32 Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32 Vapon historia - Halkometsistä sahoille ja soille 18.4.2011 Vuonna 1945 Suomi

Lisätiedot

Puun ja turpeen käyttö lämpölaitoksissa tulevaisuuden mahdollisuudet

Puun ja turpeen käyttö lämpölaitoksissa tulevaisuuden mahdollisuudet Puun ja turpeen käyttö lämpölaitoksissa tulevaisuuden mahdollisuudet Tilanne tällä hetkellä Kiinteiden puupolttoaineiden käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa 2000-2012 Arvioita tämänhetkisestä tilanteesta

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Suomestako öljyvaltio? Kari Liukko

Suomestako öljyvaltio? Kari Liukko Päättäjien Metsäakatemia Kurssi 34 Maastojakso 22.-24.5 2013 Suomestako öljyvaltio? Kari Liukko Öljyn hinta, vaihtotase, työllisyys, rikkidirektiivi TE 3.5.-13 TE 3.5.-13 TE 26.4.-13 KL 21.8.-12 2 PMA

Lisätiedot

Odotukset ja mahdollisuudet

Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet teollisuudelle teollisuudelle Hannu Anttila Hannu Anttila Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

Tulevaisuuden puupolttoainemarkkinat

Tulevaisuuden puupolttoainemarkkinat Tulevaisuuden puupolttoainemarkkinat Martti Flyktman, VTT martti.flyktman@vtt.fi Puh. 040 546 0937 10.10.2013 Martti Flyktman 1 Sisältö Suomen energian kokonaiskulutus Suomen puupolttoaineiden käyttö ja

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Pelletti Euroopan energialähteenä

Pelletti Euroopan energialähteenä Pelletti Euroopan energialähteenä Pellettienergian info-ilta OAMK, Oulu, 31.3.2009 Veli Pohjonen Helsingin yliopisto Euroopan metsävyöhyke (tumman vihreä) source: European Forest Institute Bioenergia on

Lisätiedot

Uusiutuvan energian tukimekanismit. Bioenergian tukipolitiikka seminaari Hotelli Arthur, Kasperi Karhapää Manager, Business Development

Uusiutuvan energian tukimekanismit. Bioenergian tukipolitiikka seminaari Hotelli Arthur, Kasperi Karhapää Manager, Business Development Uusiutuvan energian tukimekanismit Bioenergian tukipolitiikka seminaari Hotelli Arthur, 17.2.2016 Kasperi Karhapää Manager, Business Development 1 Lämmitysmuodot ja CHP-kapasiteetti polttoaineittain 6

Lisätiedot

Maatalouden energiapotentiaali

Maatalouden energiapotentiaali Maatalouden energiapotentiaali Maataloustieteiden laitos Helsingin yliopisto 1.3.2011 1 Miksi maatalouden(kin) energiapotentiaalit taas kiinnostavat? To 24.2.2011 98.89 $ per barrel Lähde: Chart of crude

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013 METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS LAUHDESÄHKÖN MERKITYS SÄHKÖMARKKINOILLA Lauhdesähkö on sähkön erillissähköntuotantoa (vrt. sähkön ja lämmön yhteistuotanto) Polttoaineilla (puu,

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

Ainevirta-analyysi esimerkki Suomen typpi- ja fosforivirroista

Ainevirta-analyysi esimerkki Suomen typpi- ja fosforivirroista Ainevirta-analyysi esimerkki Suomen typpi- ja fosforivirroista Materiaalivirrat ja ilmastonmuutos Teollisen ekologian seuran seminaari 28.4.2008 Riina Antikainen, Suomen ympäristökeskus Teoreettinen lähestymismalli

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

Metsäenergian käytön kokemukset ja tulevaisuuden haasteet

Metsäenergian käytön kokemukset ja tulevaisuuden haasteet Metsäenergian käytön kokemukset ja tulevaisuuden haasteet Risto Ryymin Jyväskylän Energia Oy Copyright 2014 Jyväskylän Energia Oy Copyright 2014 Jyväskylän Energia Oy Metsäenergian käytöstä Copyright 2014

Lisätiedot

Vaskiluodon Voiman bioenergian

Vaskiluodon Voiman bioenergian Vaskiluodon Voiman bioenergian käyttönäkymiä - Puuta kaasuksi, lämmöksi ja sähköksi Hankintapäällikkö Timo Orava EPV Energia Oy EPV Energia Oy 5.5.2013 1 Vaskiluodon Voima Oy FINLAND Vaasa 230 MW e, 170

Lisätiedot

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 Mikä ihmeen ICES? Mikä on ICES? (International Council for the Exploration of the Sea) (Kansainvälinen

Lisätiedot

Typen ja fosforin alhainen kierrätysaste Suomessa

Typen ja fosforin alhainen kierrätysaste Suomessa Typen ja fosforin alhainen kierrätysaste Suomessa Biolaitosyhdistys ry:n seminaari 16.11.2010 Riina Antikainen Suomen ympäristökeskus Kulutuksen ja tuotannon keskus Sisältö Miksi ravinteet tärkeitä? Miksi

Lisätiedot

Maailma tarvitsee bioenergiaa

Maailma tarvitsee bioenergiaa Maailma tarvitsee bioenergiaa Turpeen ja puun tulevaisuuden näkymät Punkalaidun 15.3.2014 Pasi Rantonen Vapo tänään Toimintamaat: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Latvia, Puola Suomen valtio omistaa

Lisätiedot

Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys

Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys 11.1.16 Tausta Tämä esitys on syntynyt Mikkelin kehitysyhtiön Miksein GreenStremiltä tilaaman selvitystyön

Lisätiedot

Kohti puhdasta kotimaista energiaa

Kohti puhdasta kotimaista energiaa Suomen Keskusta r.p. 21.5.2014 Kohti puhdasta kotimaista energiaa Keskustan mielestä Suomen tulee vastata vahvasti maailmanlaajuiseen ilmastohaasteeseen, välttämättömyyteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Metsäenergian kehitysnäkymät Suomessa - kutsuseminaari

Metsäenergian kehitysnäkymät Suomessa - kutsuseminaari Metsien käytön tulevaisuus Suomessa Metsäenergian kehitysnäkymät Suomessa - kutsuseminaari Jussi Uusivuori Seminaari Suomenlinnassa Maaliskuun 26. päivä 2010 Seminaarin tarkoitus Herättää ajatusten vaihtoa

Lisätiedot

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Jukka Leskelä Energiateollisuus Energia- ja ilmastostrategian valmisteluun liittyvä asiantuntijatilaisuus 27.1.2016 Hiilen käyttö sähköntuotantoon on

Lisätiedot

Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan

Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan Muuttuva Venäjä -metsäseminaari Joensuu 7.5.21 Jari Viitanen Metla Sisällys Raakapuun vienti Venäjältä 1992 28 Venäläisen raakapuun viennin globaali jakautuminen

Lisätiedot

Maakunnan uudet mahdollisuudet bioenergiassa

Maakunnan uudet mahdollisuudet bioenergiassa Maakunnan uudet mahdollisuudet bioenergiassa Keski-Suomen Energiapäivät 2011 2.2.2011 Päivi Peronius Keski-Suomen maakunnan merkittävät raaka-ainevarat Turve Teknisesti turvetuotantoon soveltuu 43 833

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Keski-Suomen metsäbiotalous

Keski-Suomen metsäbiotalous Keski-Suomen metsäbiotalous metsäbiotaloudella suuri merkitys aluetaloudelle Metsäbiotalouden osuus maakunnan kokonaistuotoksesta on 14 %, arvonlisäyksestä 10 % ja työllisyydestä 6 %. Merkitys on selvästi

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Tuulivoima Suomessa Näkökulma seminaari Dipoli 17.9.2008

Tuulivoima Suomessa Näkökulma seminaari Dipoli 17.9.2008 Tuulivoima Suomessa Näkökulma seminaari Dipoli 17.9.2008 Historia, nykypäivä ja mahdollisuudet Erkki Haapanen Tuulitaito Tuulivoimayhdistys 20 vuotta 1970-luvulla energiakriisi herätti tuulivoiman eloon

Lisätiedot

Puun energiakäyttö 2012

Puun energiakäyttö 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 15/2013 Puun energiakäyttö 2012 18.4.2013 Esa Ylitalo Metsähakkeen käyttö uuteen ennätykseen vuonna 2012: 8,3 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana - kokemuksia EU-hankkeista Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, 9.10.2013 Jyrki Raitila, VTT Taustaa VTT (Jyväskylä) ollut mukana useissa EU- ja maakuntaprojekteissa,

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

CROSS CLUSTER 2030 Metsä- ja energiateollisuuden Skenaariot Jaakko Jokinen, Pöyry Management Consulting Oy 8.10.2014

CROSS CLUSTER 2030 Metsä- ja energiateollisuuden Skenaariot Jaakko Jokinen, Pöyry Management Consulting Oy 8.10.2014 CROSS CLUSTER 23 Metsä- ja energiateollisuuden Skenaariot Jaakko Jokinen, Pöyry Management Consulting Oy 8.1.214 MIHIN UUSIA BIOTUOTTEITA TARVITAAN? ÖLJYTUOTTEIDEN NETTOTUONTI Öljyn hinnan nopea nousu

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin

Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin Elinkeinoministeri Olli Rehn Päättäjien 40. Metsäakatemia Majvikin Kongressikeskus 26.4.2016 Pariisin ilmastokokous oli menestys Pariisin

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

Energiaa luonnosta. GE2 Yhteinen maailma

Energiaa luonnosta. GE2 Yhteinen maailma Energiaa luonnosta GE2 Yhteinen maailma Energialuonnonvarat Energialuonnonvaroja ovat muun muassa öljy, maakaasu, kivihiili, ydinvoima, aurinkovoima, tuuli- ja vesivoima. Energialuonnonvarat voidaan jakaa

Lisätiedot

Paavo Suni, KT-yhdistys kommentti: Matti Liski, HSE

Paavo Suni, KT-yhdistys kommentti: Matti Liski, HSE Paavo Suni, KT-yhdistys 26.9.2006 kommentti: Matti Liski, HSE 1. Öljyn huipputuotanto saavutetaan varmuudella 2. Miksi ongelma? 3. Kysyntäinfrastruktuurin muutos ja epävarmuus 4. Strateginen öljyriippuvuus

Lisätiedot

Vesiviljelystä menestyvä elinkeino Saaristomerelle utopiaako?

Vesiviljelystä menestyvä elinkeino Saaristomerelle utopiaako? Vesiviljelystä menestyvä elinkeino Saaristomerelle utopiaako? Timo Mäkinen 1, Leena Forsman 1, Juha Grönroos 2, Markus Kankainen 1, Pekka Salmi 1, Jari Setälä 1, Kimmo Silvo 2, Jouni Vielma 1 1) Riista

Lisätiedot

Metsäenergian saatavuus, käytön kannattavuus ja työllisyysvaikutukset, Case Mustavaara

Metsäenergian saatavuus, käytön kannattavuus ja työllisyysvaikutukset, Case Mustavaara Metsäenergian saatavuus, käytön kannattavuus ja työllisyysvaikutukset, Case Mustavaara TIE-hankkeen päätösseminaari Taivalkoski 27.3.2013 Matti Virkkunen, VTT 2 Sisältö Metsähakkeen saatavuus Mustavaaran

Lisätiedot

Bioöljyjen tuotanto huoltovarmuuden näkökulmasta,

Bioöljyjen tuotanto huoltovarmuuden näkökulmasta, Bioöljyjen tuotanto huoltovarmuuden näkökulmasta, Johtava analyytikko Hannu Hernesniemi Suomesta bioöljyn suurvalta seminaari, Lahti 15.10.2012 15.10.2012 1 Kotimaisen bioöljytuotannon huoltovarmuusvaikutuksia

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, Toimialapäällikkö Markku Alm

Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, Toimialapäällikkö Markku Alm Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, 12.5.2016 Toimialapäällikkö Markku Alm Missä olemme? Minne menemme? Millä menemme? Uusiutuva energia Uusiutuvilla energialähteillä tarkoitetaan aurinko-, tuuli-,

Lisätiedot

Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen

Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen 19.4.2012 Riittääkö bioraaka-ainetta 1 Päästötavoitteet CO 2 -vapaa sähkön ja lämmön tuottaja 4/18/2012 2 Näkökulma kestävään energiantuotantoon Haave: Kunpa ihmiskunta osaisi elää luonnonvarojen koroilla

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

saatavuus energiantuotantoon

saatavuus energiantuotantoon Metsäbiomassan saatavuus energiantuotantoon Timo Karjalainen, Perttu Anttila, Antti Asikainen, Yuri Gerasimov ja Juha Laitila Metsäntutkimuslaitos Bioenergian kestävä tuotanto ja käyttö maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Mitä nyt Baltia? 22.1.2009

Mitä nyt Baltia? 22.1.2009 Hannu Alarautalahti 22.1.2009 1 Mitä nyt Baltia? 22.1.2009 METSÄTALOUS BALTIASSA JA METSÄLIITON PUUNHANKINNASTA BALTIASSA Metsäliitto Osuuskunta Hannu Alarautalahti Baltian puunhankinnan johtaja Hannu

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta. Päättäjien metsäakatemia Majvik Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy

Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta. Päättäjien metsäakatemia Majvik Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta Päättäjien metsäakatemia Majvik 15.9.2010 Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy Maailmalla tapahtuu.. Perinteinen puunjalostus paperiksi

Lisätiedot

POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA TIIVISTELMÄ - PÄIVITYS 12.2.2016

POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA TIIVISTELMÄ - PÄIVITYS 12.2.2016 POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA TIIVISTELMÄ - PÄIVITYS All rights reserved. No part of this document may be reproduced in any form or by any means without

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Bioenergia ry:n katsaus kotimaisten polttoaineiden tilanteeseen

Bioenergia ry:n katsaus kotimaisten polttoaineiden tilanteeseen Bioenergia ry:n katsaus kotimaisten polttoaineiden tilanteeseen 1. Metsähakkeen ja turpeen yhteenlaskettu käyttö laski viime vuonna 2. Tälle ja ensi vuodelle ennätysmäärä energiapuuta ja turvetta tarjolla

Lisätiedot

Vesitehokkuus liiketoiminnan uusi ajuri. Pöyry Forest Industry Consulting oy

Vesitehokkuus liiketoiminnan uusi ajuri. Pöyry Forest Industry Consulting oy Vesitehokkuus liiketoiminnan uusi ajuri Pöyry Forest Industry Consulting oy Sisältö 1. Vesiparadoksi 2. Vesi ja hiili 3. Projekti Geysiiri 2 Vesitehokkuus - liiketoiminnan uusi ajuri 1. Vesiparadoksi Veden

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

bioe-biod Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen

bioe-biod Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen bioe-biod bioenergy and biodiversity in 22 and beyond bioe-biod Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 22 ja sen jälkeen Anniina Haatanen & Michael den Herder Projektin tavoitteet Tavoitteena on luoda

Lisätiedot

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group Venäjän kasvuohjelma Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group lyhyesti Nanso Group on 91 vuotta sitten perustettu vaatetusalan perheyhtiö Nanso Groupilla on vahva brändiportfolio, jonka brändeillä

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Keski-Suomen taloudellinen kehitys 2008-2009 Matalasuhteen

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet

Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet Ainespuun puskurivarastoilla ja metsäenergian terminaaleilla tehoa puunhankintaan 12.12.2014 Antti Saartenoja Maakuntakaavoitus pähkinänkuoressa Yleispiirteinen

Lisätiedot

Global production taloustilastojen haasteena. Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin -seminaari

Global production taloustilastojen haasteena. Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin -seminaari Global production taloustilastojen haasteena Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin -seminaari 22.3.2012 Johdanto Käsikirjan luvut 5, 6, 7 ja 8 liittyvät kaikki global production -teemaan

Lisätiedot

2.10.2014. Business metsässä Hämeenlinnan Verkatehdas 02.10.2014 Sahateollisuuden kehitysnäkymät Kai Merivuori, Suomen Sahat ry

2.10.2014. Business metsässä Hämeenlinnan Verkatehdas 02.10.2014 Sahateollisuuden kehitysnäkymät Kai Merivuori, Suomen Sahat ry 2.10.2014 Business metsässä Hämeenlinnan Verkatehdas 02.10.2014 Sahateollisuuden kehitysnäkymät Kai Merivuori, Suomen Sahat ry Kaikki asiakkaastasi! Sen lisäksi, että sahat tuottavat trendikästä tuotetta,

Lisätiedot

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 21.11.2016 Outi Pakarinen outi.pakarinen@keskisuomi.fi Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 1 Biokaasua Voidaan tuottaa yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä, maatalouden sivuvirroista,

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset 28.4.2009 Joensuu Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäsektori Suomessa + Klusteri työllistää suoraan ja välillisesti n. 200 000 työntekijää

Lisätiedot

Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa. Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy

Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa. Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy 2016-26-10 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet 2. Skenaariot 3. Tulokset ja johtopäätökset 2 1. Tausta ja

Lisätiedot

Mistäuuttakysyntääja jalostustametsähakkeelle? MikkelinkehitysyhtiöMikseiOy Jussi Heinimö

Mistäuuttakysyntääja jalostustametsähakkeelle? MikkelinkehitysyhtiöMikseiOy Jussi Heinimö Mistäuuttakysyntääja jalostustametsähakkeelle? MikkelinkehitysyhtiöMikseiOy Jussi Heinimö 14.11.2016 Mistä uutta kysyntää metsähakkeelle -haasteita Metsähakkeen käyttö energiantuotannossa, erityisesti

Lisätiedot

Suomen metsäteollisuus voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa

Suomen metsäteollisuus voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa Suomen metsäteollisuus voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa Matti Kärkkäinen professori Metsäalan tulevaisuusfoorumi 16.3.2005, Sibelius-talo, Lahti Matti Kärkkäinen 1 Sahatavaran kulutus henkeä kohti

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Energian hankinta ja kulutus

Energian hankinta ja kulutus Energia 2011 Energian hankinta ja kulutus 2011, 3. neljännes Energian kokonaiskulutus laski 2 prosenttia tammi-syyskuussa Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan noin 1029

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Uutta ja uusiutuvaa Energia-alan kehitys vs. Parisiin sopimus. Prof. Jarmo Partanen Ilmastoseminaari

Uutta ja uusiutuvaa Energia-alan kehitys vs. Parisiin sopimus. Prof. Jarmo Partanen Ilmastoseminaari Uutta ja uusiutuvaa Energia-alan kehitys vs. Parisiin sopimus Prof. Jarmo Partanen Jarmo.partanen@lut.fi +358 40 5066564 9.2.2017 Ilmastoseminaari What did we agree in Paris 2015? Country pledges for 2030

Lisätiedot

Sähkön rooli? Jarmo Partanen LUT School of Energy systems Jarmo.Partanen@lut.fi

Sähkön rooli? Jarmo Partanen LUT School of Energy systems Jarmo.Partanen@lut.fi Sähkön rooli? Jarmo Partanen LUT School of Energy systems Jarmo.Partanen@lut.fi TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Sähkömarkkinat 16/03/2016 Jarmo Partanen Sähkömarkkinat Driving Forces Sarjatuotantoon perustuva

Lisätiedot

Tavoitteena sähkön tuotannon omavaraisuus

Tavoitteena sähkön tuotannon omavaraisuus Tavoitteena sähkön tuotannon omavaraisuus Esitelmä Käyttövarmuuspäivässä 2.12.2010 TEM/energiaosasto Ilmasto- ja energiastrategian tavoitteista Sähkönhankinnan tulee perustua ensisijaisesti omaan kapasiteettiin

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Parisiin sopimus vs. Suomen energia- ja ilmastostrategia 2030

Parisiin sopimus vs. Suomen energia- ja ilmastostrategia 2030 Parisiin sopimus vs. Suomen energia- ja ilmastostrategia 2030 Prof. Jarmo Partanen Jarmo.partanen@lut.fi +358 40 5066564 7.10.2016 Eduskunta/Ympäristövaliokunta What did we agree in Paris 2015? Country

Lisätiedot

Bastu-työpaja Virastotalo, Toimialapäällikkö Markku Alm

Bastu-työpaja Virastotalo, Toimialapäällikkö Markku Alm Bastu-työpaja Virastotalo, 21.6.2016 Toimialapäällikkö Markku Alm Uusiutuva energia Uusiutuvilla energialähteillä tarkoitetaan aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergiaa, maalämpöä sekä aalloista ja vuoroveden

Lisätiedot

Metallikaivosteollisuuden kehityspolut vähähiilisessä yhteiskunnassa. Mari Kivinen Geologian tutkimuskeskus

Metallikaivosteollisuuden kehityspolut vähähiilisessä yhteiskunnassa. Mari Kivinen Geologian tutkimuskeskus Metallikaivosteollisuuden kehityspolut vähähiilisessä yhteiskunnassa Mari Kivinen Geologian tutkimuskeskus 10.11.2014 1 Työryhmä GTK Laura Lauri Susanna Kihlman Mari Kivinen Saku Vuori VTT Tiina Koljonen

Lisätiedot

Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuoteen 2020

Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuoteen 2020 Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuoteen 2020 Lauri Hetemäki & Riitta Hänninen Tiedotustilaisuus 27.5.2009, Helsingin yliopiston päärakennus, Helsinki Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 31/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 31/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 31/2014 Puun energiakäyttö 2013 8.7.2014 Jukka Torvelainen Esa Ylitalo Paul Nouro Metsähaketta käytettiin 8,7 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Energiamurros - Energiasta ja CO2

Energiamurros - Energiasta ja CO2 Energiamurros - Energiasta ja CO2 Hybridivoimala seminaari, 25.10.2016 Micropolis, Piisilta 1, 91100 Ii Esa Vakkilainen Sisältö CO2 Uusi aika Energian tuotanto ja hinta Bioenergia ja uusiutuva Strategia

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot