BICHON FRISÉN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BICHON FRISÉN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA"

Transkriptio

1 BICHON FRISÉN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA Hyväksytty Bichon Frisé Ry:n vuosikokouksessa SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt pp.kk.vuosi

2 2 Sisällysluettelo 1. YHTEENVETO RODUN TAUSTA Historia Historia Suomessa JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA Jalostustoimikunnan rakenne RODUN NYKYTILANNE Populaation rakenne ja jalostuspohja Populaation rakenne ja sukusiitos Jalostuspohja Rodun populaatiot muissa maissa Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun käyttötarkoituksesta Jakautuminen näyttely- / käyttö- / tms. -linjoihin PEVISA-ohjelmaan sisällytetty luonteen ja käyttäytymisen ja/tai käyttöominaisuuksien testaus ja/tai kuvaus Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa Käyttö- ja koeominaisuudet Käyttäytyminen kotona sekä lisääntymiskäyttäytyminen Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä ongelmakohdista Terveys ja lisääntyminen PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet Muut Suomessa rodulla todetut merkittävät sairaudet Yleisimmät kuolinsyyt Lisääntyminen Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja lisääntymisessä Ulkomuoto Rotumääritelmä Näyttelyt ja jalostustarkastukset...41

3 Ulkomuoto ja rodun käyttötarkoitus Yhteenveto rodun keskeisimmistä ulkomuoto- ja rakenneongelmista YHTEENVETO AIEMMAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN...42 TOTEUTUMISESTA Käytetyimpien jalostuskoirien taso Nartut Urokset Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Jalostuksen tavoitteet Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille Rotujärjestön toimenpiteet Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta LÄHTEET LIITTEET...61

4 4 1. YHTEENVETO Bichon frisé on noussut viime vuosina muiden vastaavantyyppisten rotujen tavoin Suomessa erittäin suosituksi seurakoiraksi. Rodun ulkomuodollinen taso on maassamme kansainvälisestikin vertaillen korkea, mutta tutkimuksiin perustuvaa tietoa bichon friséiden luonteista ja terveydentilasta on ollut rodun harrastajien käytettävissä varsin vähän. Suomen Kennelliiton jalostustietokanta antaa jonkin verran apua rodun tutkimustulosten seurantaan ja populaation analysoimiseen esimerkiksi sukusiitosprosenttien ja urostilastojen osalta. Tältä osin vaikuttaisi, että rotumme on toistaiseksi melko vakaalla pohjalla. On kuitenkin huomattava, että läheskään kaikki terveydelliset tutkimustulokset eivät näy jalostustietokannassa. Kennelliiton jalostustietokannan antama kuva rodun populaation tilasta on myös liian optimistinen, sillä käytettävissä oleva ohjelma ei ota huomioon jalostuskoirien keskinäisiä sukulaisuussuhteita. Rotujärjestö toteutti vuonna 27 laajan terveyskyselyn, joka suunnattiin erikseen sekä kasvattajille että yksittäisten koirien omistajille. Terveyskyselyn tuloksia tarkastellaan tässä tavoiteohjelmassa lähemmin tuonnempana, mutta yleisesti voidaan todeta sekä omistajien että kasvattajien olevan pääsääntöisesti tyytyväisiä rodun terveydentilaan ja koiriensa luonteisiin. Rotujärjestö uusii terveyskyselyn vuoden 213 aikana, jolloin voidaan vertailla onko rodun terveydessä tapahtunut olennaisia muutoksia. Valtaosa bichon frisé -kasvattajista kuuluu Bichon Frisé Ry:een ja on allekirjoittamalla rotujärjestön sitoumus-kasvattajasopimuksen sitoutunut noudattamaan rodun jalostuksen tavoiteohjelmaa jalostusvalinnoissaan. Rodun suuren kysynnän johdosta myös kaupallisesti toimivia kasvattajia ja tuontipentujen välittäjiä on alkanut valitettavasti etsiytyä tämänkin rodun pariin. Tämänkaltainen kahtiajakautuminen on alkanut jakaa rodun kantaa Suomessa näyttely- ja ns. kotikoiralinjaisiin koiriin, jotka saattavat rakenteellisesti erota huikeastikin toisistaan. Voidaan todeta, että aivan viime aikoina kysyntä on jonkin verran hiljentynyt, mikä suurella todennäköisyydellä karsii osaa kaupallisista intresseistä kiinnostuneita kasvattajia, mikä parantanee rodun yhtenäisyyttä tulevaisuudessa. Vaikkakaan suurin osa rodun yksilöistä ei koskaan käy koiranäyttelyissä, minkä johdosta todellista tasoa on mahdoton määritellä, voidaan todeta että viimeisen 1 vuoden aikana kaikissa Euroopan alueella järjestetyissä FCIn arvonäyttelyissä on aina ollut suomalaisia bichon friséitä voitokkaimpien koirien joukossa, suomalaisia bichon friséitä myös viedään vuosittain ulkomaille, Pohjoismaiden ja Manner-Euroopan lisäksi myös ns. suuriin kennelmaihin kuten Englantiin, Yhdysvaltoihin sekä Australiaan, missä ne kilpailevat menestyksekkäästi näyttelyissä sekä ovat haluttuja jalostuskoiria. Rodun vaativan turkinhoidon vuoksi näyttelyissä käyvät pääasiallisesti kasvattajien sekä rodusta erittäin kiinnostuneiden harrastajien koirat, ns. kotikoirille näyttelyihin osallistuminen on usein liian työlästä trimmauksien yms. vuoksi. Rotujärjestön pääasiallisiksi haasteiksi tällä hetkellä näyttäisivät nousevan systemaattisen tiedon kerääminen ja jakaminen koskien rodun terveydentilaa ja luonteita, omistajien ja kasvattajien motivoiminen jatkuvaan rodun tilanteen seurantaan ja avoimeen tiedonkulkuun, rodun geenipohjan laajentaminen sekä bichon frisén hankkimista harkitsevien henkilöiden informoiminen siitä, minkälainen pentu kannattaa ostaa ja minkälaiselta kasvattajalta. Viimeisen viiden vuoden aikana rodun jalostuspohja on laajentunut jonkin verran. Tuontikoirien määrä on yleisesti selvästi laskenut mutta rodun geenipoolille hyödyllisten jalostuskriteerit täyttävien tuontikoirien määrä on jonkin verran kasvussa.

5 5 Viimeisen viiden vuoden aikana tutkittujen koirien kaihitapaukset ovat vähentyneet. Rotujärjestö järjestää seuraavan laajan terveyskyselyn vuonna 215. Näin ollen voidaan parempi terveysanalyysi tehdä vasta sen jälkeen. Luonteet eivät ole pääsääntöisesti muuttuneet. Koirien koko on vakiintunut ja ulkomuoto on pysynyt vähintään samalla korkealla tasolla. 2. RODUN TAUSTA 2.1 Historia Bichon frisé polveutuu rodusta, jota kutsutaan barbet'ksi. Barbet on hyvin vanha metsästykseen käytetty vesispanieli. Aikojen kuluessa barbet'sta kehittyi pienempi muoto, josta käytettiin nimeä barbichon (pieni barbet, tämä nimi lyheni myöhemmin muotoon bichon). Bichonien ryhmään luetaan kuuluvaksi myös bichon maltese (maltankoira), bichon havanese (havannankoira), bichon bolognese (bolognankoira), löwchen (pieni leijonakoira) ja coton de tulear'in, myös kääpiövillakoiran katsotaan polveutuvan vesispanieleista. Ennen 13-lukua pieniä valkoisia koiria löytyi lähes kaikista Välimeren maista. Vähitellen nämä rodut alkoivat erottua toisistaan kehittyen eri alueilla hieman erilaisiksi. Nykyisin bichon frisénä tuntemamme rotu tunsi tähän aikaan nimen bichon teneriffe (teneriffankoira). Renessanssin aikana nämä pienet koirat saivat suuren suosion aateliston ja varakkaiden porvarisrouvien lemmikkeinä. Aateliston aseman heikentyessä Ranskan vallankumouksen aikana bichonit selvisivät uhkaavalta sukupuuttoon kuolemiselta tulemalla suosituiksi esiintyjiksi kiertävissä sirkuksissa. Suurimmillaan bichonin suosio oli Ranskassa vuosien välillä Henrik III ollessa hallitsijana; koiria puuteroitiin, hajustettiin ja niiden turkkia käherrettiin ja leikattiin. On myös väitetty, että rodun nimi voi tulla sanasta bichonner (kähertää): tosin eräs Belgian bichon frisé - yhdistyksen jäsen on väittänyt, että rotu bichon frisé on ollut olemassa jo ennen kuin sanaa bichonner tunnettiin ja että tämä sana tuli ranskan kieleen rodun suosion myötä! Espanjassa rodun suosio oli suuri 17-luvulla, jolloin Goya maalasi kuuluisat teoksensa, joissa useissa esiintyy bichonin kaltainen koira. Ensimmäisen Maailmansodan aikana rotua uhkasi jälleen kuoleminen sukupuuttoon. Onneksi ranskalaiset ja belgialaiset rodun ystävät ryhtyivät keräämään jäljellä olevia rodun edustajia ja jalostamaan rotua edelleen. Maaliskuun 15. päivänä 1933, Societe Centrale Canine de France hyväksyi rotumääritelmän bichon teneriffe'lle. Koska tämä nimi viittasi enemmän Espanjaan, kuin Ranskaan tai Belgiaan, jossa rotu oli tullut hyvin suosituksi, rodulle haluttiin antaa kuvaavampi nimi Bichon à poil frise (pieni kiharakarvainen koira), tämä nimi hyväksyttiin Ensimmäiset bichon frisé't tulivat USA:han 1956 ranskalaisen Picault'n perheen muuttaessa sinne, seuraavana vuonna rekisteröitiin myös yksi bichon frisé Englannissa. Rodun uusi tuleminen alkoi vasta vuonna 1969, kun USA:ssa Frank Sabella antoi trimmausnäytöksen bichon frisé -yhdistyksen erikoisnäyttelyn yhteydessä. Ensimmäinen bichon frisé nähtiin näyttelyssä Englannissa 1973 ja seuraavana vuonna syntyi ensimmäinen pentue siellä. Japaniin tuli ensimmäinen bichon frisé vuonna 197, Ruotsiin 1976, Norjaan 1977 ja Tanskaan 1978.

6 Historia Suomessa Suomalainen Marjatta Heinonen oli nähnyt näitä koiria käydessään katsomassa koiranäyttelyitä ja vuonna 1977 hän toi ensimmäisen bichon frisé -uroksen Suomeen, koiran nimi oli Beaupres Chico. Koiran omisti Pirjo Antikainen-Heinonen. Seuraavana vuonna Marjatta Heinonen toi lisäksi nartun Beau Monde The Ripple Of Leander'in (tämä koira tuli Englannista, mutta se oli kasvatettu USA:ssa Richard Beauchamp'in kuuluisassa Beau Monde -kennelissä) ja myös toisen uroksen Leander Snow Lord'in. Seuraavina vuosina Marjatta Heinosen Tiny Doll's -kennel kasvatti useita pentueita, mutta lähes kaikki koirat polveutuivat näistä kolmesta ensimmäisestä tuonnista ja hänen hieman myöhemmin tuomastaan uroksesta Leander Snow Demon. 198-luvun alkupuolella astutettiin joitakin narttuja Ruotsissa ja Norjassa ja tuotiin joitakin koiria Englannista ja Ruotsista. Leeward's-kennel aloitti bichon friséiden kasvattamisen 1984, Leeward's -koirat eivät pohjaudu entuudestaan Suomessa olleisiin linjoihin, vaan kennel toi kaikki kantakoiransa Englannista, Australiasta, USA:sta ja Ruotsista. Tämän jälkeen myös muutamat muut kasvattajat alkoivat tuoda koiria Suomeen, ja tällä hetkellä uusia koiria tuodaan vuosittain eri kasvattajien toimesta. Suomen Kennelliitto myönsi Leeward's-kennelille rodun ensimmäisen Vuolasvirta-palkinnon 199, jatkossa Vuolasvirta-palkinto on myönnetty myös Crystal, Diamella, Evivas, Jitterbop, Maclaren's, Iisdogs, Ladykiller's, Sempre Libera, Fine Design ja Sugerin-kenneleille. Rodun taso Suomessa on noussut erittäin nopeasti: Suomesta bichoneita on viety melkeinpä joka puolelle maailmaa, mm. Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan, Hollantiin, Italiaan, Espanjaan, Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Kiinaan, Australiaan, Saksaan, Tsekkiin, Latviaan, Venäjälle, Brasiliaan, Englantiin, Irlantiin, Thaimaahan jne. Rodun suosio Suomessa noussut valtavasti; viime vuosina jatkuvasti noin ja ylikin 5-6 rekisteröintiä vuodessa. Näistä koirista nähdään näyttelyissä murto-osa johtuen todennäköisesti ennen kaikkea näyttelyharrastuksen rodun turkinhoidolle asettamista korkeista tasovaatimuksista. Pääasiallinen rodun käyttötarkoitus on seurakoira, joskin bichon friséiden kanssa harrastetaan myös aktiivisesti esim. agilitya ja jonkin verran tottelevaisuuskokeita. 3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA Bichon Frisé Ry on alunperin perustettu Suomen Seura- ja Kääpiökoirayhdistyksen alajaostoksi. Yhdistys rekisteröitiin virallisesti Bichon Frisé Ry:stä tuli Suomen kennelliiton valtuuston päätöksellä rotujärjestö Viidessä vuodessa jäsenmäärä kohosi alun noin kolmestakymmenestäviidestä 157:ään ja vuoden 1992 loppuun mennessä rotujärjestön jäsenmäärä oli jo 6. Vuoden1995 loppuun mennessä yhdistyksen jäsenmäärä oli 834. Loppuvuodesta 212 Bichon Frisé Ry:llä oli jäseniä kaikkiaan Rotujärjestön toiminta kattaa koko maan ja noin 8 kasvattajista on yhdistyksen jäseniä Jalostustoimikunnan rakenne Yhdistyksen hallitus nimeää yhdistyksen jäsenistä jalostustoimikunnan. Vähintään yhden jalostustoimikunnan jäsenen tulee olla suorittanut SKL:n jalostusneuvojan peruskurssi hyväksytysti tai

7 7 muuten omata vastaava pätevyys. Jalostustoimikunta koostuu 4-6 jäsenestä ja valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Rotujärjestön jalostusneuvonnan tehtävänä on mm. kasvattajien neuvonta ja yhdistelmien suosittelu sekä rotua koskevan tarpeellisen tiedon kerääminen ja edelleen tiedottaminen. Erilaisten terveys- ja luonnekyselyiden käytännön toteuttaminen sekä tuloksien julkistaminen avoimesti kaikkia rodun harrastajia palvelevalla tavalla kuuluu myös jalostustoimikunnalle. Bichon frisé -kasvattajien näyttelyaktiivisuus on erityisen korkeaa, joten jalostustarkastusten tarve on nähty aiemmin vähäisenä, mutta niitä järjestetään tarpeen vaatiessa. Tällä hetkellä jalostustoimikunnassa on 4 jäsentä, joista kolme on suorittanut jalostusneuvojien perus- ja jatkokurssin. Lisäksi jalostustoimikunnassa on yksi rotua arvosteleva ulkomuototuomarijäsen. Jalostustoimikunnalta puuttuu selkeä ohjesääntö, mutta jatkossa voidaan nojautua enemmän tähän jalostuksen tavoiteohjelmaan jalostussuosituksia laadittaessa. 4. RODUN NYKYTILANNE 4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja Vuonna 211 bichon frisé oli rekisteröintimäärien perusteella (572 kpl) 17. suosituin rotu Suomessa. Tuontikoiria oli kyseisenä vuonna 19 kappaletta kaikista rodun rekisteröinneistä. Tuontikoirien määrä on ollut selvässä laskussa, mikä selittyy sillä, että myös pentujen kysyntä on vähentynyt, mikä taas on osaltaan johtanut siihen ettei rodun pariin muutama vuosi sitten etsiytyneillä kaupallisesti toimivilla pentutrokareilla, jotka välittävät Itä-Euroopan maista kokonaisia pentueita, ole ollut pennuistaan niin paljon kysyntää kuin aiemmin. Vuonna 27 rekisteröidyistä tuontikoirista (42) tällaisia oli 36 kappaletta, kun taas vuoden tuontikoirasta vain 7 kappaletta. Siltikin näitä tuonteja on koirakannassamme varmasti luultua enemmän, sillä valtaosa menee täysin lemmikeiksi eikä kaikkia niistä koskaan rekisteröidä Suomen Kennelliitossa. Kokonaisuudessaan vähentynyt rekisteröintien määrä varmasti yhtenäistää rodun ulkomuodollista tasoa, mutta tulevaisuudessa selviää mikä on sen vaikutus rodun populaatiorakenteelle sekä rodun monimuotoisuudelle. Perinnöllinen monimuotoisuus on eliehto jokaiselle rodulle, myös ihmisille kuin eläimille. Seuraavassa kappaleessa Katariina Mäen artikkeli monimuotoisuudesta ja jalostuspohjasta. "Perinnöllinen monimuotoisuus ja jalostuspohja" MMT Katariina Mäki "Rodun perinnöllinen monimuotoisuus tarkoittaa sen geeniversioiden (alleelien) runsautta. Puhutaan myös jalostuspohjan laajuudesta. Mitä monimuotoisempi rotu on, sitä useampia erilaisia versioita sillä on olemassa samasta geenistä. Tämä mahdollistaa rodun yksilöiden geenipareihin heterotsygotiaa, joka antaa niille yleistä elinvoimaa ja suojaa monen perinnöllisen vian ja sairauden puhkeamiselta. Monimuotoisuus on tärkeää myös immuunijärjestelmässä, jonka geenikirjon kapeneminen voi johtaa esimerkiksi tulehdussairauksiin, autoimmuunitauteihin ja allergioihin. Jalostus ja perinnöllinen edistyminenkin ovat mahdollisia vain, jos koirien välillä on perinnöllistä vaihtelua.

8 8 Suurilukuinenkin koirarotu on monimuotoisuudeltaan suppea, jos vain pientä osaa rodun koirista ja sukulinjoista on käytetty jalostukseen tai jos rodussa on koiria, joilla on rodun yksilömäärään nähden liian suuret jälkeläismäärät. Tällaiset koirat levittävät geeniversionsa vähitellen koko rotuun, jolloin jostakin yksittäisestä geeniversiosta saattaa syntyä rodulle uusi tyyppivika tai -sairaus. Vähitellen on vaikea löytää jalostukseen koiria, joilla ei tätä geeniversiota ole. Ihannetilanteessa jalostukseen käytetään puolet syntyvistä koirista, tai pentuekoko huomioiden se rodun osuus, joka saadaan jakamalla luku 2 rodun keskimääräisellä pentuekoolla. Jos rodun pentuekoko on vaikkapa 5, jalostukseen tulisi käyttää 4 rodun koirista. Monimuotoisuutta turvaava rajoitus yksittäisen koiran elinikäiselle jälkeläismäärälle on pienilukuisissa roduissa 5 ja suurilukuisissa 2-3 suhteessa rodun neljän vuoden rekisteröinteihin. Jos rodussa rekisteröidään neljän vuoden aikana keskimäärin 1 koiraa, ei yksittäinen koira saisi olla vanhempana useammalle kuin 2-5 koiralle. Yhdessäkään rodussa ei yhdellä yksilöllä saisi olla enempää kuin 1 jälkeläistä. Toisen polven jälkeläisiä koiralla saisi pienilukuisissa roduissa olla korkeintaan 1 ja suurilukuisissa 4-6 suhteessa neljän vuoden rekisteröinteihin." (lähde: Populaation rakenne ja sukusiitos Vuositilasto Vuositilasto - rekisteröinnit Pennut (kotimaiset) Tuonnit Rekisteröinnit yht Pentueet Pentuekoko 4, 4, 4,2 4,1 4,2 4, 4,2 4,1 4,1 4,2 Kasvattajat Jalostukseen käytetyt eri urokset - kaikki kotimaiset tuonnit ulkomaiset keskimääräine n jalostuskäytön 3 v 7 kk 3 v 3 kk 3 v 4 kk 3 v 1 kk 2 v 1 kk 3 v 7 kk 3 v 5 kk 4 v 2 kk 3 v 6 kk 3 v 4 kk

9 9 ikä Jalostukseen käytetyt eri nartut - kaikki kotimaiset tuonnit keskimääräine n jalostuskäytön ikä 3 v 9 kk 3 v 6 kk 3 v 4 kk 3 v 4 kk 3 v 3 kk 3 v 5 kk 3 v 5 kk 3 v 4 kk 3 v 3 kk 3 v 4 kk Isoisät Isoäidit Sukusiitospros entti 1,66 2,42 2,52 2,72 3,21 3,9 3,56 3,6 5,49 5,14 Seuraavassa kappaleessa on Katariina Mäen artikkeli sukusiitoksesta. Sukusiitos, MMT Katariina Mäki "Sukusiitoksessa uros ja narttu ovat toisilleen läheisempää sukua kuin serkukset. Sukusiitosaste tai - prosentti on todennäköisyys sille, että satunnaisesti valittu geenipari sisältää geenistä kaksi samaa alleelia (versiota), jotka ovat molemmat peräisin samalta esivanhemmalta. Saman esivanhemman tietty alleeli on siis tullut koiralle sekä isän että emän kautta. Tällainen geenipari on homotsygoottinen ja identtinen. Ilman sukusiitosta suurin osa yksilöiden geenipareista on heterotsygoottisia, jolloin haitalliset, resessiiviset alleelit pysyvät vallitsevan, normaalin alleelin peittäminä. Koiran sukusiitosaste on puolet sen vanhempien välisestä sukulaisuussuhteesta. Isä-tytär -parituksessa jälkeläisten sukusiitosaste on 25, puolisisarparituksessa 12,5 ja serkusparituksessa 6,25. Sukusiitos vähentää heterotsygoottisten geeniparien osuutta jokaisessa sukupolvessa sukusiitosasteen verran, joten esimerkiksi puolisisarparituksessa jälkeläisten heterotsygotia vähenee 12,5. Myös todennäköisyys haitallisten resessiivisten ongelmien esiintuloon on puolisisarparituksessa 12,5. Koirilla on rotuja muodostettaessa käytetty runsaasti sukusiitosta. Sukusiitoksella pyritään tuottamaan tasalaatuisia ja periyttämisvarmoja eläimiä. Jos huonot alleelit esiintyvät kaksinkertaisina sukusiitoksen ansiosta, niin mikseivät hyvätkin. Toisaalta sukusiitettykin eläin siirtää vain puolet perimästään jälkeläisilleen, jolloin edulliset homotsygoottiset alleeliyhdistelmät purkautuvat. Lisäksi jokainen yksilö kantaa perimässään useita haitallisia alleeleja, joiden todennäköisyys tulla esiin jälkeläisissä kasvaa sukusiitoksen myötä, joten turvallisia sukusiitosyhdistelmiä ei ole. Tutkimuksissa on todettu sukusiitoksen haittavaikutusten alkavan näkyä eläimen sukusiitosasteen ylittäessä 1. Silloin todennäköisyys hedelmällisyyden ja elinvoiman heikkenemiseen kasvaa, ja nähdään esimerkiksi lisääntymisvaikeuksia, pentukuolleisuuden nousua, pentujen epämuodostumia, vastustuskyvyn

10 1 heikkenemistä sekä tulehdusalttiutta. Ilmiötä kutsutaan sukusiitostaantumaksi. Jos sukusiitosaste kasvaa hitaasti monen sukupolven aikana, haitat ovat pienemmät kuin nopeassa sukusiitoksessa eli lähisukulaisten yhdistämisessä. Sukusiitosasteen suuruus riippuu laskennassa mukana olevien sukupolvien määrästä, joten vain sellaisia sukusiitosasteita voi verrata keskenään, jotka on laskettu tismalleen saman taustainfon perusteella. Jalostuksessa suositellaan neljän-viiden sukupolven perusteella lasketun sukusiitosasteen pitämistä alle 6,25 ". (lähde: Jalostuspohja Taulukko 2. Jalostuspohja per sukupolvi Vuositilasto jalostuspohja Per vuosi - pentueet jalostukse en käytetyt eri urokset - jalostukse en käytetyt eri nartut - isät/emät ,57,52,59,46,51,51,55,57,55,59 - tehollinen populaatio 146 (52 ) 135 (49 ) 165 (52 ) 166 (47 ) 168 (5 ) 158 (5 ) 155 (51 ) 159 (53 ) 147 (52 ) 134 (54 ) - uroksista käytetty jalostukse en - nartuista käytetty jalostukse en Per sukupolvi (4 vuotta) - pentueet jalostukse en käytetyt eri urokset

11 11 - jalostukse en käytetyt eri nartut - isät/emät ,49,46,47,47,51,51,55,55,54,52 - tehollinen populaatio 398 (33 ) 41 (31 ) 418 (32 ) 419 (32 ) 421 (34 ) 385 (32 ) 375 (33 ) 363 (34 ) 35 (34 ) 32 (34 ) - uroksista käytetty jalostukse en - nartuista käytetty jalostukse en Seuraavassa kappaleessa on Katariina Mäen artikkeli tehollisesta populaatiokoosta. "Tehollinen populaatiokoko", MMT Katariina Mäki "Tehollinen populaatiokoko on laskennallinen arvio rodun perinnöllisestä monimuotoisuudesta. Rodun monimuotoisuutta voidaan arvioida myös molekyyligeneettisesti, esimerkiksi immuunijärjestelmää säätelevien DLA-haplotyyppien lukumäärän ja heterotsygotian perusteella. Tehollinen koko kertoo kuinka monen yksilön geeniversioita tietyssä rodussa tai kannassa on. Esimerkiksi lukema 5 tarkoittaa, että rodun perinnöllinen vaihtelu koostuu 5 eri koiran geeniversioista. Mitä pienempi tehollinen koko, sitä nopeammin rodun sisäinen sukulaisuus kasvaa, ja sukusiitoksen välttäminen vaikeutuu. Tehollinen koko arvioidaan aina sukupolvea kohden. Sukupolven pituus on seurakoirilla neljä ja käyttökoirilla viisi vuotta. Nyrkkisääntönä on, että tehollinen koko on enimmillään neljä kertaa jalostukseen käytettyjen, eri sukuisten urosten lukumäärä. Paras tapa arvioida tehollista populaatiokokoa perustuu rodun keskimääräisen sukusiitosasteen kasvunopeuteen. Jos aineisto ei ole sukupuiltaan tarpeeksi täydellinen, voidaan käyttää jalostuskoirien lukumääriin perustuvaa laskentaa, joka on käytössä myös Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä Koiranetissä. Tämä antaa kuitenkin tehollisesta koosta suuren yliarvion, koska siinä oletetaan, etteivät jalostuskoirat ole toisilleen sukua ja että niillä on tasaiset jälkeläismäärät. Jos sukusiitosasteen kasvunopeuteen perustuva tehollinen koko on alle 5-1, rodusta häviää geeniversioita niin nopeasti, ettei luonto pysty tasapainottamaan tilannetta. Silloin on keskityttävä säilyttämään mahdollisimman monen yksilön geenejä käyttämällä niitä kertaalleen jalostukseen. Toisaalta suurimmalla osalla roduistamme on kantoja myös ulkomailla, jolloin voi olla mahdollista tuoda maahamme uutta verta. Monella rodulla ulkomailta ei kuitenkaan ole saatavissa sen erilaisempaa geenimateriaalia

12 12 kuin kotimaastakaan". (lähde: Taulukko 3. Viimeisen 15 vuoden aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt 15 urosta Jalostusurokset Tilastointiaikana Toisessa polvessa Yhteensä # Uros Pentueit a Pentuj a - osuus kumulat. Pentueit a Pentuj a Pentueit a Pentuja 1 LEEWARD'S CHIC SLICKER , APRICOT , ORLANDO CHARNETT , LEEWARD'S ME MYSELF AND I , JITTERBOP AFTER ME PLEASE , LEEWARD'S EGO LIKE HAIRDO , PARAY'S COLD PLAY , OMAR , AMON RA LESTA PLUS , BERNLANDE S CALVIN CLAY 19 84, MACLAREN'S JOHNNY 17 81,

13 13 1 HERBERT 1 2 BROSBOY'S MACGYVER 16 78, BODACIOUS ARCH ENEMY 17 73, PARAY'S PINOT NOIR 17 72, MANOIR'S ZOOM TO WYOMAERS 15 7, Eniten jalostukseen käytettyjen urosten syntymävuodet: LEEWARD S CHIC SLICKER 1997 APRICOT 21 ORLANDO CHARNETT 25 LEEWARD S ME MYSELF AND I 25 JITTERBOP AFTER ME PLEASE 1998 LEEWARD S EGO LIKE HAIRDO 28 PARAY S COLD PLAY 25 OMAR 23 AMON RA LESTA PLUS 27 BERNLANDES CALVIN CLAY 1998 MACLAREN S JOHNNY HERBERT 1995 BROSBOY S MACGYVER 1997 BODACIOUS ARCH ENEMY 27 PARAY S PINOT NOIR 25 MANOIR S ZOOM TO WYOMAERS 26 Rodussamme, jossa keskimääräinen pentuekoko (noin 4 pentua) ja rekisteröintimäärät ovat sen suuruisia, että runsaastikaan jalostukseen käytetty narttu ei pysty tuottamaan matadorimaisesti jälkeläisiä. Siksi

14 14 urosten osuus rodun monimuotoisuudesta ja jatkuvuudesta on väistämättä merkittävämpi kuin yksittäisten narttujen. Prosenttiosuus-sarake kaaviossa kertoo kyseisen uroksen jälkeläismäärän prosentuaalisen osuuden koko rodun rekisteröinneistä tarkasteltuna ajanjaksona. Kumulatiivinen prosentti kertoo, kuinka paljon koko rodun rekisteröinneistä yhteensä on näiden eniten käytettyjen jalostusuroksien jälkeläisiä kyseisenä aikana. Edellä olevan taulukon valossa näyttäisi siltä, että rodussa ei viime vuosina ole ollut sellaisia jalostusuroksia, jotka olisivat ylittäneet liikakäytön rajana pidetyn viisi prosenttia rekisteröinneistä kyseistä sukupolvea kohden. Rodun tilanne ei kuitenkaan ole todellisuudessa tämän asian suhteen aivan näin hyvä, sillä useampi kuin yksi näistä käytetyimmistä uroksista on viime vuosina ylittänyt jälkeläismäärällään toistuvasti viiden prosentin rajan laskettuna vuotuisia rekisteröintejä kohden. Tarkasteltaessa vanhempia rekisteröintitilastoja 198-luvun lopulta aina 2-luvun alkupuoliskolle asti voidaan havaita, että käytetyimmillä jalostusuroksilla on tuolloin säännönmukaisesti ollut liian suuria jälkeläismääriä suhteessa rodun rekisteröintimääriin. Kyseisellä asialla on vahvasti käytännön merkitystä tämän päivän populaation kannalta, sillä monet nykyisistä jalostuskoirista polveutuvat näistä uroksista tai niiden sisaruksista. Arvioitaessa aiemmin rodussa esiintyneen matadorijalostuksen vaikutuksia on todettava, että tietyn uroksen laajan jalostuskäytön vaikutukset ovat merkittävimpiä populaation geenipoolin kannalta silloin, kun sen jälkeläisiäkin käytetään jalostukseen. Tästä syystä on hyödyllistä tarkastella käytetyimpien uroksien keskinäisiä sukulaisuussuhteita. Listan käytetyin uros, Leeward s Chic Slicker on listan viidenneksi käytetyimmän, Jitterbop After Me Please n isä. Listan kuudes, Leeward s Ego Like Hairdo on listan 13:n Bodacious Arch Enemyn poika sekä listan neljännen, Leeward s Me Myself And I n tyttärenpoika. Listan 11:n Maclaren s Johnny Herbertin isä on listan kymmenennen Bernlandes Calvin Clayn isoisä. Bichon Frise Ry on hyväksynyt vuosikokouksessaan 211 PEVISA -ohjelman joka rajoittaa yhden uroksen elinikäisen jälkeläismäärän 1 pentuun. Ennen säännön voimaantuloa 1 pennun rajan olivat jo ylittäneet: Leeward's Chic Slicker, Apricot, Orlando Charnet, Leeward's Me Myself and I, Paray's Cold Play, Jitterbop After Me Please, Leeward's Ego Like Hairdo, MacLaren's Johnny Herbert, Aaponkujan Jori, Leeward's All That Jazz, Lardella's Belmondo ja Sulyka Boomerang. Taulukko 4. Viimeisen 15 vuoden aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt 15 narttua Jalostusnartut

15 15 Tilastointiaikana Toisessa polvessa Yhteensä # Narttu Pentueita Pentuja - osuus Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja 1 SNOWBERRY 5 36, PALOMA BLANCO DIAMOND QUEN 6 32, PILVI PAIMEN ALBERTTINA 6 31, SIR-TAR MARLOTTA 6 3, ALEKSANDRIAN DREAM GIRL 5 3, JITTERBOP MOON CAT 5 3, CANDY 5 29, SINIKANNEL AFRODITE-QUEEN 6 29, ABBY Z DOBRICHOVA 6 27, SNOWOLF'S BLUE-CHIP BRAT 5 26, DIAMELLA HAWAIIAN PEARL 4 26, LEEWARD'S MARY CHRISTMAS 5 25, RONJA 4 25, JITTERBOP MISSWET T-SHIRT 5 25, MACLAREN'S PARC FERME 4 25, Eniten jalostukseen käytettyjen narttujen syntymävuodet: SNOWBERRY 1997

16 16 PALOMA BLANCO DIAMOND QUEN 22 PILVI PAIMEN ALBERTTINA 1998 SIR-TAR MARLOTTA 25 ALEKSANDRIAN DREAM GIRL 22 JITTERBOP MOON CAT 23 CANDY 2 SINIKANNEL AFRODITE-QUEEN 24 ABBY Z DOBRICHOVA 24 SNOWOLF S BLUE-CHIP-BRAT 1998 DIAMELLA HAWAIIAN PEARL 23 LEEWARD S MARY CHRISTMAS 23 RONJA 25 JITTERBOP MISSWET T-SHIRT 1996 MACLAREN S PARC FERME Rodun populaatiot muissa maissa

17 17 Sukulinjoiltaan ja koiramääriltään tärkeimpinä maina bichon frisé-rodun kasvatuksessa voidaan pitää Yhdysvaltoja sekä Englantia. Toki rodun alkuperämaista ranskasta että Belgiasta löytyy myös joitakin hyvin vanhoja sukuja, joita jotkut kasvattajat ovat jo ottaneet jalostusohjelmiinsa mukaan. Rotu on kuitenkin selkeästi suosituin pohjoismaissa, erityisesti Suomessa, sekä edellä mainituissa Yhdysvalloissa ja Englannissa, joten rodun alkuperämaista on hankala löytää enää koiria, joilla ei olisi em maiden sukuja linjoissaan. Ruotsissa bichon friséitä rekisteröitiin vuonna kpl, kpl ja vuonna kpl, joten Ruotsissa rekisteröinnit ovat selvässä laskussa. Norjassa vastaavalla ajanjaksolla tilanne on hieman erilainen: kpl, kpl ja vuonna kpl. American Kennel Clubin rekisteröinneissä bichon frisé oli vuonna 211 sijalla 39, joten rodun suosio on huima, joskin laskenut jonkin verran viimeisen 1 vuoden aikana vuoden sijasta. Englannissa The Kennel Club rekisteröi vuonna 211 peräti 2217 kappaletta bichon friseitä. Suomeen on tuotu koiria eri sukulinjoista molemmista em. maista, mutta valitettavasti rodun terveydelliset tutkimukset eivät ole pohjoismaiden ulkopuolella samaa luokkaa, joten jokainen uusi suku tuo aina tietoisen riskin perinnöllisistä sairauksista. Varsinkin perinnöllinen harmaakaihi, joka saattaa näkyä ilmiasussa vasta koiran ollessa jo vanhempi, pelottaa useita kasvattajia, kun vanhempien tarkkoja terveystuloksia ei ole saatavilla kuten meillä.

18 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta Rodun rekisteröinti määrät ovat olleet hienoissa laskussa parin viimeisen vuoden aikana, mutta suuri vähennys koettiin vuoden 21 rekisteröinneistä vuoden 211 rekisteröinteihin. Rekisteröintimäärien laskulla ei ole suoranaista vaikutusta rodun jalostuspohjaan, koska laskussa ovat lähinnä ulkomaisten pentujobbarien tuomat pentueet jälkeläisineen, kun taas rodun vakiintuneet ja rotujärjestöön kuuluvat kasvattajat jatkavat kasvatustyötään kuten ennenkin. Pentujobbareiden ja ns. villien kasvattajien pentuemäärien väheneminen vähentää myös samojen yhdistelmien uusimista kerta toisensa jälkeen. Molempien, sekä urosten että narttujen jalostukseen käyttöikä on pysynyt jokseenkin samana viimeiset vuodet, pitkällä tähtäimellä kuitenkin hieman noussut, mitä voidaan pitää rodun katarakta-tilanteen takia hyvänä asiana. Sukusiitosasteet ovat olleet laskussa viimeisen 1 vuoden ajan, ja näyttävät nyt vakiintuneen noin 2,5 kohdalle, mikä on aliarvio todellisesta tilanteesta johtuen puutteellisista sukupolvitiedoista. Sukusiitosaste ei ole hyvä, mutta ei myöskään niin huono kuin voisi olettaa, koska rodun kasvattajat ovat joutuneet painottamaan enemmän tiettyjen linjojen jalostukseen käyttöä ja jättämään jotkut linjat pois jalostuksesta perinnöllisen harmaakaihin vuoksi. Edellä esitettyjen tietojen valossa osoitteesta löytyvän jalostustietojärjestelmän antama bichon friséiden tehollinen populaatiokoko on varmasti liian optimistinen lukema. Rotujärjestön käytettävissä olevilla keinoilla ei valitettavasti ole mahdollista laskea todellista tilannetta, jolloin otettaisiin huomioon jalostuskoirien keskinäiset sukulaisuussuhteet, saman koiran käyttäminen jalostukseen useammin kuin kerran sekä näiden koirien jälkeläisten jalostuskäyttöaste. Tästä syystä edellä mainittuun lukemaan on syytä suhtautua suurella varauksella ja tehdä jalostuspäätökset siltä pohjalta, että todellinen tehollisen populaation koko on huomattavasti pienempi. Samasta syystä lienee tarpeetonta tarkastella kyseistä lukemaa sukupolvittain laskettuna. Keskimääräinen sukusiitosaste on eräs keino seurata populaation tilannetta. Sukusiitosastetta tulisi seurata mieluiten mahdollisimman pitkien sukutaulujen avulla, eikä nousua saisi tapahtua yhtä prosenttiyksikköä enempää sukupolvea kohden. Edellä oleva taulukko sukusiitosprosenttien kehityksestä rodussa perustuu Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmän antamiin lukuihin. Ohjelma laskee sukusiitosprosentin lyhyitä sukutauluja käyttäen keskiarvona yksittäisten koirien 3-8 sukupolven sukutaulujen sukusiitosprosenteista, jolloin lukema on parhaimmillaankin suuntaa-antava ja jättää ns. vanhan sukusiitoksen huomiotta. (Lähde: koiranethelp.kennelliitto.fi) Koska edellä esitetyistä taulukoista ilmenee, että suomalainen bichon frisé -kanta polveutuu paljolti samoista yksilöistä, tulee tässä esitettyihin sukusiitosprosenttien keskiarvoihin suhtautua niin ikään suurella varauksella.

19 19 Johtopäätöksenä edellä esitettyjen tilastotietojen valossa voidaan todeta, että populaation tila maassamme saattaa olla jopa kriittinen, vaikkakaan erittäin vakavia terveydellisiä ongelmia ei vielä ole noussut kannassamme esiin. Vierassukuisten tuontikoirien löytäminen lähimaista alkaa olla hankalaa, sillä skandinaaviset verilinjat ovat paljolti keskenään sekoittuneita ja Pohjoismaista on myös viety useita jalostusyksilöitä ympäri maailmaa. Kasvattajien kansainväliselle yhteistyölle asettamat koirien ulkomuodolliset vaatimukset rajoittavat omalta osaltaan vierassukuisen materiaalin käyttämistä, sillä suomalaiset bichon frisét edustavat ulkomuodollisesti rodun huipputasoa, eikä tästä tasosta olla haluttu merkittävässä määrin tinkiä. Rotujärjestö päätti vuosikokouksessaan ottaa käyttöön jälkeläismäärään perustuvan PEVISAohjelman, mikä tarkoittaa sitä että yhdellä uroksella ei voi elinikänään olla enempää kuin 1 jälkeläistä (viimeinen 1n ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan). Jalostukseen käytettävien urosten ja narttujen prosenttiosuudet rodun yksilöistä saisivat olla suuremmat ja lähempänä toisiaan, ja rotujärjestö onkin pyrkinyt suosittelemaan vähän tai ei lainkaan jalostukseen vielä käytettyjä uroksia kasvattajille. Kuitenkin on huomioitava, että koska kasvattajat ovat aktiivisesti pyrkineet pääsemään eroon harmaakaihista rodussa, on kasvattajalle riskialtista käyttää jalostukseen yksilöä, jonka vanhempia ei ole riittävän usein ja vanhana tarkastettu silmien osalta. Näin valitettavasti tilanne on näiden "harvinaisempien" jalostusurosten kohdalla. 4.2 Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun käyttötarkoituksesta Rotumääritelmän mukaan bichon frisé on luonteeltaan iloinen ja leikkisä seurakoira Jakautuminen näyttely- / käyttö- / tms. -linjoihin Bichon frisén ollessa käyttötarkoitukseltaan seurakoira, jonka kanssa harrastetaan aktiivisesti lähinnä näyttelyitä sekä agilitya, ei jakautumista erillisiin linjoihin käytöksen puolesta ole havaittavissa. Rodussa on paljon ns. kotikoiria sekä kotikoirien kasvattajia joilla ei ole eri harrastuksiin tähtäävää tavoitteellista kasvatustoimintaa PEVISA-ohjelmaan sisällytetty luonteen ja käyttäytymisen ja/tai käyttöominaisuuksien testaus ja/tai kuvaus Bichon frisé -rodulla ei ole luonteen tai käyttäytymisen testaukseen ja/tai kuvaukseen suunnattua PEVISA -ohjelmaa.

20 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa Rodun olemassaololle elintärkeää on alkuajoista lähtien ollut sen luonne, joka on mahdollistanut rodun säilymisen niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina. Tänäkin päivänä suurin syy rodun jatkuvasti kasvavaan suosioon on sen avoin, vilkas ja sosiaalinen luonne, mikä tekee siitä erinomaisen seurakoiran. Parhaimmillaan bichon frisé on erinomaisen itsevarma, seurallinen, vilkas ja iloinen sydäntenmurskaaja. Luonteen arvioiminen ilman selkeää mittaria on aina subjektiivista; se, mikä yhden ihmisen mielestä on vain hänen koiransa hauska persoonallisuudenpiirre, voi toisen silmissä olla häiriökäyttäytymistä ja päinvastoin. Koiran luonne ja käyttäytyminen ovat myös osaltaan riippuvaisia ympäristötekijöiden vaikutuksesta, mikä vaikeuttaa niiden objektiivista arvioimista. Joitakin koiria on käynyt luonnetesteissä saaden hyviä arvioita. Lisäksi yksi Bichon Frise on MH-luonnekuvattu. Rotujärjestö on ollut kiinnostunut järjestämään MH-luonnekuvaustilaisuuden pelkästään bichon friséille, mutta edellinen yritys tilaisuuden järjestämiseen kaatui siihen, ettei kuvaajilla ollut vapaita aikoja tilaisuuden järjestämiseen. Ruotsalaisia bichoneja on kuvattu jonkun verran, vuosien välillä 9 kpl. Tällä hetkellä rodun suurimmat haasteet luonteen osalta liittyvät urosten yliseksuaalisuuteen joka saattaa olla perinnöllistä. Rotujärjestön vuonna 27 toteuttamassa terveyskyselyssä kysyttiin luonteista suppeasti. Vastauksien perusteella useimmat bichon friséiden omistajat ja kasvattajat olivat tyytyväisiä koiriensa luonteisiin. Ongelmia koettiin olevan melko vähän, ja tyypillisimmillään sellaisia olivat uroskoiran ylikorostuneen sukupuolivietin aiheuttamat käyttäytymishäiriöt sekä arkuus. Agressiivisuutta on tässä rodussa raportoitu esiintyvän erittäin harvoin. Kyselyyn saatiin tiedot noin 4 yksilön luonteesta, joten tilanne vaikuttaisi olevan kohtalaisen hyvä. Valitettavasti kyselylomakkeen suunnittelussa jalostustoimikunta ei ottanut huomioon, että luonteita olisi ehkä syytä tarkastella laajemmaltikin, kyselyn keskittyessä lähinnä terveydellisiin seikkoihin. Tästä johtuen kysely antoi lähinnä vastauksia vain, mikäli koira oli selkeästi aggressiivinen, joten vähäisemmät luonteen ongelmat kuten liiallinen pehmeys, vieraita tilanteita, ihmisiä tai koiria kohtaan kohdistuva varovaisuus kuten myös liiallinen dominoivuus muita koiria tai ihmisiä kohtaan on jäänyt vastauksissa lähestulkoon huomioimatta. Tästä johtuen kysely saattaa antaa liian positiivisen kuvan rodun tämän hetkisestä tilanteesta luonteiden osalta. Jalostustoimikunta laati tavoiteohjelman mukaisen luonnekyselyn, joka toteutettiin vuosina pääsääntöisesti sähköisen kyselylomakkeen muodossa, mutta muutamia vastauksia saatiin myös postitse. Kyselyn perusteella tilanne oli sama kuin mitä vuoden 27 terveyskyselyn luonneosion vastauksista voitiin päätellä, jopa parempi. Vain muutama kyselyyn vastanneista kuvaili koiraansa hieman araksi tai varautuneeksi. Kyselyyn vastanneista narttujen ja urosten osuus oli 51 uroksia, 49 narttuja. Noin 2 uroksista havaittiin omistajien mukaan merkkejä yliseksuaalisesta käyttäytymisestä (turha astuminen, turha merkkailu), kun vain yksi kyselyyn vastanneista nartun omistajista luonnehti narttunsa käyttäytyvän joskus yliseksuaalisesti. 95 vastanneista oli tyytyväinen koiransa luonteeseen. Vain kaksi vastaajaa kuvaili koiraansa agressiiviseksi, tietyissä tilanteissa, mutta nämäkin yksilöt olivat kotioloissa ja normaaleissa rutiineissa ok, mutta muuttuvat rutiinit tai yllättävät tilanteet saattoivat laukaista aggressiivista käytöstä. Kyselyyn osallistui vain 54 vastaajaa, mikä on rodun kantaan nähden hyvin pieni määrä. Toisaalta, on ajateltava että rodussa ei voi olla suuria ongelmia luonteiden kanssa, koska rotujärjestölle ei tule negatiivista palautetta. Jalostustarkastuksissa on löytynyt muutamia

21 21 epävarmoja yksilöitä, mutta rodun jalostustarkastukset ovat määrältään vähäisiä, koska rotu on nimenomaan näyttelyrotu, ja jalostukseen käytettävät koirat arvioidaan pääsääntöisesti näyttelykehissä. Myöskään näyttelyarvostelujen perusteella rodussa ei esiinny luonneongelmia Käyttö- ja koeominaisuudet Bichon frisé on käyttöominaisuuksiltaan seurakoira mutta soveltuu myös hyvin agilityyn. Rodusta löytyy muutamia agility-valioita. Esimerkiksi vuonna 212 bichon friset saavuttivat 46 tulosta agilityssä. Joitakin koiria osallistuu myös TOKOon. Rodulla ei esiinny vahvaa metsästysvaistoa mutta poikkeuksiakin on Käyttäytyminen kotona sekä lisääntymiskäyttäytyminen Rotujärjestön vuosina tekemän luonnekyselyn tuloksien perusteella voidaan hyvin sanoa, että luonteen osalta bichon frisé edelleen noudattaa rotumääritelmää, eli rotu on säilyttänyt iloisen ja leikkisän luonteensa, takavuosien kovastakin suosiosta huolimatta. Tulosten perusteella varautuneisuutta löytyy muutamissa yksilöissä, samaten joillakin uroksilla yliseksuaalisuutta ja normaalia voimakkaampaa merkkaus-viettiä, joskin omistajat näissä tapauksissa pääsääntöisesti pitivät myös koiran saamaa kotikasvatusta liian pehmeänä. Lievää yliseksuaalisuutta lukuun ottamatta lähes kaikki vastaajat pitivät koiransa käyttäytymistä kotona erittäin hyvänä. Sisäsiisteyden ja yliseksuaalisuuden osalta ei ole pystytty todentamaan mikä osuus käytöksestä on perinnöllistä ja mikä johtuu kotikasvatuksesta. Rodun lisääntymiskäyttäytyminen on koiraeläimelle tyypillistä, eikä rodussa ole havaittu suurempia ongelmia Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä ongelmakohdista Yhteenvetona voidaan todeta, että urosten lisääntynyt taipumus merkkailuun sekä lievä yliseksuaalisuus ovat tänä päivänä suurimmat ongelmakohdat rodun luonteita arvioitaessa. Useimmiten taipumus paljastuu, kun perheessä on useampi kuin yksi koira. Tästä johtuen yhtenä syynä voidaan mahdollisesti pitää koiran tarvetta nousta ylöspäin laumassa tai säilyttää mahdollinen paikka laumassaan. Myöskin liian pehmeä kotikasvatus saattaa olla syynä näihin ongelmiin. Myös pieni, iloinen ja suloinen koira tarvitsee johdonmukaisen kotikasvatuksen. Toisessa ääripäässä on lievää arkuutta, joka tulee ilmi varovaisuutena uusia asioita, ihmisiä ja tilanteita kohtaan. Yksi syistä saattaa löytyä perinnöllisyydestä, mutta myös kotikasvatuksella, eli pienen koiran liiallisella suojelemisella tärkeänä pentuaikana voidaan saavuttaa näitä luonteenpiirteitä. Rotujärjestö pyrkii vaikuttamaan edellä mainittuihin ongelmiin valistamalla kasvattajia sekä pennun ostajia. Rotujärjestön jalostustoimikunta pyrkii lisäämään jalostusneuvontaa.

22 Terveys ja lisääntyminen PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet Bichon frisé- rodun PEVISA-vaatimuksiin kuuluu vuoden 28 vuosikokouksen päätöksellä jalostukseen käytettävien yksilöiden virallinen polvitarkastus raja-arvolla 1 patellaluksaation vastustamiseksi sekä virallinen silmätarkastus, joka ei saa olla 12 kk vanhempi pentueen rekisteröintihetkellä. Perinnöllistä harmaakaihia, PRA:aa, trd:aa tai grd:aa sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Polvien osalta rodun PEVISA ohjelmaan on kuulunut tutkimuspakko jo 1 vuotta. Tutkimustulos ei ensimmäisen viiden vuoden aikana vaikuttanut pentujen rekisteröinteihin. Rotujärjestön sitoumuskasvattajasopimuksessa on pitkään ollut pykälä, jonka mukaan vakavampaa kuin ensimmäisen asteen patellaluksaatiota sairastavaa koiraa ei tule käyttää jalostukseen ja tällöinkin yhdistelmän toisen osapuolen tulee olla täysin tervepolvinen. Käytännössä ensimmäistä astetta vakavampia patellaluksaatioita löytyy kannastamme verrattain harvoin, joten tällä rajoituksella ei ole ollut vaikutusta geenipohjan laajuuteen. Seuraavassa eläinlääkäri Anu Lappalaisen artikkeli patellaluksaatiosta: Polvilumpion sijoiltaan meno eli patellaluksaatio ELL Anu Lappalainen Patellaluksaatio = polvilumpion sijoiltaan meno "Polvinivelen rakenteelliset heikkoudet altistavat patellaluksaatiolle eli polvilumpion sijoiltaan menolle. Jalka-asento on virheellinen ja polvilumpion telaurat ovat liian matalat. Patellaluksaatiota esiintyy suhteellisen runsaasti kääpiöroduilla ja sellaisilla suuremmilla roduilla, joilla on suora takajalka. Vika on periytyvä, mutta periytyvyyden mekanismi ei ole tiedossa. Pienikokoisilla roduilla polvilumpio luksoituu yleensä sisäänpäin (mediaalisesti). Patellaluksaatio on synnynnäinen ja jaetaan vian vakavuuden perusteella neljään eri asteeseen. Eläinlääkäri tutkii polvet tunnustelemalla. I - asteen luksaatiot ovat tavallisesti oireettomia eivätkä kaipaa hoitoa. II- ja III - asteen luksaatioissa koiralla havaitaan selviä liikkumisvaikeuksia. Ravatessaan koira koukistaa hetkittäin raajaansa sen sijaan että tukeutuisi sillä maahan (polvilumpio on luiskahtanut pois paikoiltaan), ja jatkaa sitten normaalia ravia (polvilumpio on palautunut paikoilleen). IV - asteen luksaatiossa polvilumpio on pysyvästi pois paikoiltaan. Usein oireet huomataan tapaturman jälkeen, vaikka kyseessä on synnynnäinen vika. Patellaluksaatio voi myös pahentua eikä nuorena saatu tulos ole välttämättä lopullinen. Lievien patellaluksaation muotojen hoidoksi riittää yleensä lepo ja kipulääkitys. Vaikeat patellaluksaatiot on hoidettava kirurgisesti. Vaikeimman asteen luksaatioissa hoito voi vaatia useita leikkauksia ja ennuste voi olla huono. Muutamat rodut kuuluvat patellaluksaation osalta PEVISA:aan. " (lähde: jalostus-ja kasvatus)

23 23 Taulukko 8. Polvitutkimustilasto (Lähde: jalostus.kennelliitto.fi) Vuosi Syntyneitä Yhteensä Yhteensä

24 24 Taulukko 9. Polvitutkimustilasto prosentteina (Lähde: jalostus.kennelliitto.fi) Vuosi Tutkittu Yhteensä

25 25 Vuosina syntyneillä tutkituilla koirilla vakavimpia, neljännen asteen patellaluksaatioita on löytynyt yhteensä viisi ()kappaletta, yhteensä yli 17 tarkastetusta koirasta.. Kolmannen asteen patellaluksaatioiden esiintymisprosentti on ollut keskimäärin 1 tutkituista koirista. Toisen asteen patellaluksaatioita on löytynyt keskimäärin 3 ko. aineistosta ja ensimmäisen asteen luksaatioita keskimäärin 14. Valtaosa tutkituista koirista, tällä tarkastelukaudella keskimäärin 82 on ollut täysin tervepolvisia. Sitoumuskasvattajasopimus velvoittaa ainoastaan sen vapaaehtoisesti allekirjoittaneita kasvattajia, eikä vaikuta millään tavalla esimerkiksi rotujärjestön ulkopuolisten kaupallisesti toimivien kasvattajien toimintaan. Tästä syystä rotujärjestö päätti aikanaan tiukentaa rodun PEVISA-ohjelmaa polvitutkimusten osalta siten, että ohjelmaan lisättiin pentujen rekisteröinnin ehdoksi vanhempien polvitutkimustulokselle raja-arvo, jonka mukaan jalostukseen käytettävän koiran polvitutkimustulos ei saa olla huonompi kuin 1/1. Patellaluksaation haitat bichon friséille: rotu on erittäin eloisa, joten vakava-asteiset vauriot polvessa haittaavat selvästi sen jokapäiväistä elämää. Vakava-asteinen patellaluksaatio vaatii leikkaushoidon, jotta koira pystyisi kävelemään normaalisti. Kierteiset takaraajat ja liian suorat kulmaukset altistavat patellaluksaatiolle Taulukko 1. Silmätutkimustilasto (Lähde: jalostus.kennelliitto.fi) Vuosi Syntyneitä Tutkittu Tutkittu Terveitä Terveitä

26 Taulukko 11. Silmätutkimustilasto diagnooseittain (Lähde: jalostus.kennelliitto.fi) Diagnoosi Esiintymiä Caruncular trichiasis, todettu 6 Distichiasis, todettu 167 Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 1152 Ektooppinen cilia, todettu 16 Iris coloboma, diagnoosi avoin 1 Kaihin laajuus, kohtalainen 14 Kaihin laajuus, laaja 9 Kaihin laajuus, lievä 33 Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty, epäilyttävä 29 Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty, todettu 3 Kortikaalinen katarakta, epäilyttävä 3 Kortikaalinen katarakta, todettu 72 Lasiaisen rappeuma, epäilyttävä 2 Lasiaisen rappeuma, todettu 3 Linssin etuosan saumalinjan katarakta, epäilyttävä 2 Linssin etuosan saumalinjan katarakta, todettu 17

27 27 Määrittelemättömiä ylimääräisiä ripsiä/karvoja, todettu 25 Nukleaarinen katarakta, todettu 1 PHTVL/PHPV, diagnoosi avoin 6 PHTVL/PHPV, sairauden aste 1 2 PHTVL/PHPV, sairauden aste Posterior polaarinen katarakta, epäilyttävä 2 Posterior polaarinen katarakta, todettu 55 PPM, diagnoosi avoin 2 PPM, iris-iris, todettu 3 PPM, iris-kornea, todettu 1 PRA, epäilyttävä 1 PRA, todettu 1 Punktaatti katarakta, todettu 9 Puutteellinen kyynelkanavan aukko, diagnoosi avoin 1 Puutteellinen kyynelkanavan aukko, todettu 14 RD, geograafinen, todettu 1 RD, multifokaali, todettu 8 Sarveiskalvon dystrofia/degeneraatio, epiteliaalinen 3 Sarveiskalvon dystrofia/degeneraatio, stromaalinen 1 Sarveiskalvon dystrofia/degeneraatio, todettu 28 Silmäluomen sisäänpäin kiertyminen, todettu 12 Silmämuutosten vakavuus, kohtalainen 4

28 28 Silmämuutosten vakavuus, lievä 73 Synnynnäinen katarakta, todettu 1 Totaali katarakta, todettu 3 Trichiasis, todettu 7 Vilkkuluomen rauhasen esiinluiskahdus, todettu 1 PEVISA-ohjelmaan lisättiin vuosikokouksen päätöksellä myös jalostukseen käytettävien koirien silmätutkimuspakko. Rotujärjestö päätti lisäyksestä vuosikokouksessaan 27, mutta koska jalostuksen tavoiteohjelman vahvistaminen ei tuolloin onnistunut, vaadittiin asiasta uusi päätös vuoden 28 vuosikokoukselta. Koska rodussa on löytynyt Suomessa vuosina syntyneiltä bichoneilta 16 virallisesti todettua harmaakaihitapausta, rotujärjestö päätti kartoittaa silmien terveystilannetta tarkemmin. Luontevimmin tämä onnistui PEVISA-ohjelman avulla. Eräs tärkeä syy silmätutkimuspakon lisäämiseksi rodun PEVISA-ohjelmaan oli se, että tämä oli käytännössä ainoa keino velvoittaa myös rotujärjestön ulkopuoliset kasvattajat tutkituttamaan jalostuskoiriaan. Näitä kasvattajia ei ole lukumäärällisesti kovin paljon, mutta heidän kasvattamiensa pentueiden määrä on viime vuosina noussut vuosi vuodelta. Tällä hetkellä voimassa oleva PEVISA-ohjelma sulkee pois jalostuksesta koiran jolla on perinnöllinen katarkta,pra, grd tai trd. Seuraavassa lainauksia eläinlääkäreiden Päivi Vanhapelto sekä Anu Lappalainen kirjoittamasta artikkelista yleisimmistä perinnöllisistä silmäsairauksista: "Yleisimmät perinnölliset silmäsairaudet" ELL Päivi Vanhapelto ja ELL Anu Lappalainen "PRA eli etenevä verkkokalvon surkastuma tuhoaa silmän valoa aistivia soluja. Kyseessä on ryhmä sairauksia, jotka ovat eri geenien aiheuttamia. PRA:ta on montaa tyyppiä, eri rotujen PRA:t ovat erilaisia ja jopa samassa rodussa voi olla useita eri muotoja. PRA on löydetty yli 1 rodulla ja näistä ainakin 22:lla mutaatio on voitu paikallistaa. Se voi esiintyä millä tahansa rodulla. Yleisin periytymismekanismi on autosomaalinen resessiivinen. Kliinisten oireiden ilmenemisikä ja eteneminen vaihtelevat liittyen PRA-muodon syntymekanismiin. Hyvin nuorella koiralla esiintyvä PRA:n muoto liittyy vääränlaiseen näköhermosolujen kehitykseen.".

Esitys Yorkshirenterrieri ry:n kevätkokoukseen

Esitys Yorkshirenterrieri ry:n kevätkokoukseen Esitys Yorkshirenterrieri ry:n kevätkokoukseen Me allekirjoittaneet Yorkshirenterrieri ry:n jäsenet esitämme rotuyhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltäväksi rodun liittämisen PEVISA-ohjelmaan (perinnöllisten

Lisätiedot

BICHON FRISÉN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA VUOSILLE 2014-2018

BICHON FRISÉN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA VUOSILLE 2014-2018 BICHON FRISÉN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA VUOSILLE 2014-2018 Hyväksytty BichonFrisé Ry:n vuosikokouksessa 17.3.2013 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt 10.12.2013 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO HARVALUKUISILLE RODUILLE

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO HARVALUKUISILLE RODUILLE JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO HARVALUKUISILLE RODUILLE Mallirunko on tarkoitettu roduille, joissa on viimeisen viiden vuoden aikana rekisteröity alle 250 koiraa. Jalostuksen tavoiteohjelman suositeltava

Lisätiedot

Keeshondien JTO Mitä jäi käteen? Johdanto. Sukusiitosprosentti Suomen Keeshond ry. Outi Hälli

Keeshondien JTO Mitä jäi käteen? Johdanto. Sukusiitosprosentti Suomen Keeshond ry. Outi Hälli Johdanto Keeshondien JTO 27-211 211 Mitä jäi käteen? Suomen Keeshond ry Outi Hälli 23.1.211 Sukusiitosprosentti Yksittäisen pentueen kohdalla sukusiitosprosentti ei saisi nousta yli 6,2 Vuoden 27 alusta

Lisätiedot

PEVISA - Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma mäyräkoirat, vuosille 2015 2016 hallituksen esitys

PEVISA - Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma mäyräkoirat, vuosille 2015 2016 hallituksen esitys PEVISA - Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma mäyräkoirat, vuosille 2015 2016 hallituksen esitys Suomen Mäyräkoiraliiton hallitus esittää vuoden 2014 loppuun voimassa olevan PEVISA

Lisätiedot

ESPANJANVESIKOIRIEN ROTUPALAVERI 25.9.2010

ESPANJANVESIKOIRIEN ROTUPALAVERI 25.9.2010 ESPANJANVESIKOIRIEN ROTUPALAVERI 25.9.2010 OHJELMA Klo 9.45 klo 10.00 klo 10.15 klo 12.00 klo 12.30 aamukahvi tilaisuuden avaus / Espanjanvesikoirien jalostustoimikunta Luonne ja sen testaaminen sekä luonnetyöryhmän

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO HARVALUKUISILLE RODUILLE

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO HARVALUKUISILLE RODUILLE JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO HARVALUKUISILLE RODUILLE Ohje on tarkoitettu roduille, joissa on viimeisen viiden vuoden aikana rekisteröity alle 250 koiraa. Jalostuksen tavoiteohjelman suositeltava

Lisätiedot

Rodun XX rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma

Rodun XX rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO SUURILUKUISILLE RODUILLE Mallirunko on tarkoitettu roduille, joissa on viimeisen viiden vuoden aikana rekisteröity vähintään 250 koiraa. Hyväksytty SKL-FKK ry:n hallituksessa

Lisätiedot

Miltä näyttää kotimaisten rotujemme perinnöllinen monimuotoisuus? Jalostusvalinta on merkittävin koirarotujen monimuotoisuutta vähentävä tekijä

Miltä näyttää kotimaisten rotujemme perinnöllinen monimuotoisuus? Jalostusvalinta on merkittävin koirarotujen monimuotoisuutta vähentävä tekijä Miltä näyttää kotimaisten rotujemme perinnöllinen monimuotoisuus? Katariina Mäki ja Mauri Kumpulainen Kennelliitolla on meneillään tilaustutkimus kotimaisten rotujen DLA-monimuotoisuudesta. Mukana ovat

Lisätiedot

JALOSTUSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 2014

JALOSTUSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 2014 Jalostusneuvonta. Terveystiedon sekä näyttelytulosten kerääminen ja jakaminen. Jalostustoimikunnalle ei ole tullut suoria jalostustiedusteluja (ns. urostiedusteluja) vuoden 2014 aikana yhtään. Konsultaatiota

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO SUURILUKUISILLE RODUILLE

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO SUURILUKUISILLE RODUILLE JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO SUURILUKUISILLE RODUILLE Mallirunko on tarkoitettu roduille, joissa on viimeisen viiden vuoden aikana rekisteröity vähintään 250 koiraa. Hyväksytty SKL-FKK ry:n hallituksessa

Lisätiedot

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006.

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015 1. KASVATTAJAKOLLEGION TARKOITUS Edistää kromforländerien jalostuksellista

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO SUURILUKUISILLE RODUILLE

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO SUURILUKUISILLE RODUILLE JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO SUURILUKUISILLE RODUILLE Ohje on tarkoitettu roduille, joissa on viimeisen viiden vuoden aikana rekisteröity vähintään 250 koiraa. Jalostuksen tavoiteohjelman suositeltava

Lisätiedot

Miltä näyttää kotimaisten rotujemme perinnöllinen monimuotoisuus?

Miltä näyttää kotimaisten rotujemme perinnöllinen monimuotoisuus? 1 / 6 Miltä näyttää kotimaisten rotujemme perinnöllinen monimuotoisuus? Katariina Mäki ja Mauri Kumpulainen Kennelliitolla on meneillään tilaustutkimus kotimaisten rotujen perinnöllisestä monimuotoisuudesta.

Lisätiedot

Saksanpaimenkoirien jalostuksen tilastokatsaus 2014

Saksanpaimenkoirien jalostuksen tilastokatsaus 2014 Saksanpaimenkoirien jalostuksen tilastokatsaus 2014 Koonnut Eero Lukkari Taulukossa 1 on Jalostustietojärjestelmästä poimittu vuositilasto rekisteröinneistä. Luvuissa on mukana sekä lyhyt- että pitkäkarvaiset.

Lisätiedot

Terveyskysely 2009 yhteenveto

Terveyskysely 2009 yhteenveto Terveyskysely 2009 yhteenveto Kyselyyn osallistui yhteensä 36 cirnecoa (syntymävuodet 1996-2009) 20,7 % Suomessa rekisteröidyistä cirnecoista (174) 33 % elossa olevista vuosina 1997-2009 syntyneistä cirnecoista

Lisätiedot

Briardin rotukohtainen JALOSTUKSEN TAVOITEOHJLEMA

Briardin rotukohtainen JALOSTUKSEN TAVOITEOHJLEMA Briardin rotukohtainen JALOSTUKSEN TAVOITEOHJLEMA BRIARDI ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA Voimassa alkaen 1.1.2013 Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 19.2.2012 SKL:n jalostustieteellinen

Lisätiedot

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.5.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006.

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.5.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.5.2015 1. KASVATTAJAKOLLEGION TARKOITUS Edistää kromforländerien jalostuksellista

Lisätiedot

ESITYS SUOMEN LAIKAJÄRJESTÖ RY:N HALLITUKSELLE

ESITYS SUOMEN LAIKAJÄRJESTÖ RY:N HALLITUKSELLE ESITYS SUOMEN LAIKAJÄRJESTÖ RY:N HALLITUKSELLE Venäläis-eurooppalaisten laikojen jalostustoimikunta esittää Suomen Laikajärjestö ry:n hallitukselle rodun jalostuksen tavoiteohjelman kohta 4.3.2 (s. 22

Lisätiedot

Briardin rotukohtainen JALOSTUKSEN TAVOITEOHJLEMA

Briardin rotukohtainen JALOSTUKSEN TAVOITEOHJLEMA Briardin rotukohtainen JALOSTUKSEN TAVOITEOHJLEMA BRIARDI ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA Voimassa alkaen.. Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa pp.kk.vuosi SKL:n jalostustieteellinen toimikunta

Lisätiedot

Jalostuksen tavoiteohjelma AUSTRALIANKELPIE

Jalostuksen tavoiteohjelma AUSTRALIANKELPIE Jalostuksen tavoiteohjelma AUSTRALIANKELPIE Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 19.04.2015 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt 16.6.2015 Eeva Ylinen, Linda Merk, Henna Porali, Kaisa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO * JTO

SISÄLLYSLUETTELO * JTO SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEENVETO... 3 2. RODUN TAUSTA... 3 3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA... 4 4. RODUN NYKYTILANNE... 5 4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja... 5 4.1.1 Populaation rakenne

Lisätiedot

Vastustettu jalostuksella jo 25 vuotta - väheneekö lonkkavika?

Vastustettu jalostuksella jo 25 vuotta - väheneekö lonkkavika? 1 / 8 Vastustettu jalostuksella jo 25 vuotta - väheneekö lonkkavika? Katariina Mäki Ensimmäinen koirien lonkkanivelen kasvuhäiriön, lonkkavian, vähentämiseksi tarkoitettu vastustamisohjelma on ollut Suomessa

Lisätiedot

KOLMIVUOTISKYSELY Australianterrierikerho ry / jalostustoimikunta

KOLMIVUOTISKYSELY Australianterrierikerho ry / jalostustoimikunta KOLMIVUOTISKYSELY Australianterrierikerho ry / jalostustoimikunta Kolmivuotiskyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa rodusta, sen terveydestä ja elinvoimaisuudesta. Kysely toimitetaan vuosittain kolme vuotta

Lisätiedot

Kennelliiton jalostusstrategian tavoitteet

Kennelliiton jalostusstrategian tavoitteet Jalostustussuositukset ovat tarkasteltavina kahden vuoden tauon jälkeen. Jalostuksellisesti aika on lyhyt, mutta paljon ehtii siinäkin ajassa tapahtua koirarintamalla. On siis hyvä käydä suositukset läpi

Lisätiedot

Ehdotus muutoksista pyreneittenpaimenkoirien jalostussuosituksiin

Ehdotus muutoksista pyreneittenpaimenkoirien jalostussuosituksiin Ehdotus muutoksista pyreneittenpaimenkoirien jalostussuosituksiin Jalostustussuositukset olivat käsiteltävinä kahden vuoden tauon jälkeen vuosikokouksessa 27.11.11. Yksimielisyyteen päästiin vain silmien

Lisätiedot

BORDERCOLLIEN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

BORDERCOLLIEN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA BORDERCOLLIEN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2016-2020 Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa pp.kk.vuosi SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt pp.kk.vuosi Sisältö 1. YHTEENVETO...

Lisätiedot

Suomen Australiankarjakoirat ry:n sääntömääräinen vuosikokous 6.3.2016

Suomen Australiankarjakoirat ry:n sääntömääräinen vuosikokous 6.3.2016 Suomen Australiankarjakoirat ry:n sääntömääräinen vuosikokous 6.3.2016 PAIKKA: Jämsä, Teboil Patalahti osoite: Patalahdentie 20, 42100 Jämsä (9-tien varressa) Klo 14 Valtakirjojen tarkistus ja paikalle

Lisätiedot

Jackrussellinterrieri FCI numero 345 rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma 2013-2017

Jackrussellinterrieri FCI numero 345 rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma 2013-2017 Jackrussellinterrieri FCI numero 345 rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma 2013-2017 Hyväksytty rotua harrastavan yhdistyksen yleiskokouksessa 17.9.2011 Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 26.4.2012

Lisätiedot

Jalostuksen tavoiteohjelma. Lyhytkarvainen mäyräkoira

Jalostuksen tavoiteohjelma. Lyhytkarvainen mäyräkoira Jalostuksen tavoiteohjelma Lyhytkarvainen mäyräkoira Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 23.04.2016 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt [pp.kk.vuosi] [kuva rodun tyypillisestä edustajasta]

Lisätiedot

Sukulaisuussuhteesta sukusiitokseen

Sukulaisuussuhteesta sukusiitokseen Sukulaisuussuhteesta sukusiitokseen MMM, tutkija Katariina Mäki Kotieläintieteen laitos/kotieläinten jalostustiede Helsingin yliopisto Rotumääritelmät kuvaavat tarkasti, millainen jalostukseen käytetyn

Lisätiedot

ESPANJANVESIKOIRIEN ROTUPALAVERI 2014 / ASIALISTA

ESPANJANVESIKOIRIEN ROTUPALAVERI 2014 / ASIALISTA VESIKOIRAT RY/ ESPANJANVESIKOIRIEN JALOSTUSTOIMIKUNTA ESPANJANVESIKOIRIEN ROTUPALAVERI 2014 / ASIALISTA 1) PEVISA-ohjelman tiukennukset SILMÄTARKASTUSLAUSUNTO: astutushetkellä voimassa oleva lausunto,

Lisätiedot

ENGLANNINSETTEREIDEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2016 2020

ENGLANNINSETTEREIDEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2016 2020 ENGLANNINSETTEREIDEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2016 2020 Kanakoirakerho Hönshundssektionen ry Englanninsettereiden jaostoimikunta Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 14.03.2015 SKL:n jalostustieteellinen

Lisätiedot

Shetlanninlammaskoirat ry:n jalostustoimikunta 11.4.2013

Shetlanninlammaskoirat ry:n jalostustoimikunta 11.4.2013 Shetlanninlammaskoirat ry:n terveyskyselyn vastausten tarkastelu Shetlanninlammaskoirien terveyskyselyn tarkoituksena on kartoittaa rodun terveystilannetta. Terveyskyselylomake on Shetlanninlammaskoirat

Lisätiedot

Siitoskoiran valinta. Katariina Mäki 2010

Siitoskoiran valinta. Katariina Mäki 2010 Siitoskoiran valinta Katariina Mäki 2010 Siitoskoiran valintaan vaikuttavat monet asiat. On mietittävä mitkä ovat ensisijaiset jalostustavoitteet, mistä saadaan tarpeeksi tietoa koirista ja mitkä ovat

Lisätiedot

Beaglen jalostuksen tavoiteohjelma

Beaglen jalostuksen tavoiteohjelma Beaglen jalostuksen tavoiteohjelma Suomen Beaglejärjestö Jalostusjaosto 7 / 2013 Sisällysluettelo 1. YHTEENVETO... 3 2. RODUN TAUSTA... 4 3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA... 6 4. RODUN NYKYTILANNE...

Lisätiedot

MITÄ RODULLEMME ON TAPAHTUNUT VIIME VUOSINA! (Tämän artikkelin on laatinut Tarmo Välimäki SDJ.n ja sen jäsenistön käyttöön)

MITÄ RODULLEMME ON TAPAHTUNUT VIIME VUOSINA! (Tämän artikkelin on laatinut Tarmo Välimäki SDJ.n ja sen jäsenistön käyttöön) MITÄ RODULLEMME ON TAPAHTUNUT VIIME VUOSINA! (Tämän artikkelin on laatinut Tarmo Välimäki 24.03.2011 SDJ.n ja sen jäsenistön käyttöön) Käsittelen ja tarkastelen tässä kirjoituksessani jalostustoimikunnan

Lisätiedot

SUOMEN LAIKAJÄRJESTÖ RY. ITÄSIPERIANLAIKAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2013-2017

SUOMEN LAIKAJÄRJESTÖ RY. ITÄSIPERIANLAIKAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2013-2017 SUOMEN LAIKAJÄRJESTÖ RY. ITÄSIPERIANLAIKAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2013-2017 Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 2.3.2013 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt 9.4.2013 1 SUOMEN LAIKAJÄRJESTÖ

Lisätiedot

Jalostuksen tavoiteohjelma RANSKANBULLDOGGI

Jalostuksen tavoiteohjelma RANSKANBULLDOGGI Jalostuksen tavoiteohjelma RANSKANBULLDOGGI Hyväksytty rotua harrastavan yhdistyksen yleiskokouksessa [pp.kk.vuosi] Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa [pp.kk.vuosi] SKL:n jalostustieteellinen toimikunta

Lisätiedot

Jalostuksen tavoiteohjelma. Suomenlapinkoira

Jalostuksen tavoiteohjelma. Suomenlapinkoira Jalostuksen tavoiteohjelma Suomenlapinkoira 06-09 Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 04.0.04 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt 6.06.05 Sisällys. YHTEENVETO... 4. RODUN TAUSTA... 5

Lisätiedot

TERVEYSRISKILASKURI v. 2014

TERVEYSRISKILASKURI v. 2014 TERVEYSRISKILASKURI v. 2014 Perinnölliset sairaudet Hannes Lohi: Koirilla esiintyy heti ihmisen jälkeen lajeista eniten erilaisia perinnöllisiä sairauksia. Yli 400 erilaista perinnöllistä sairautta on

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA PIENI PORTUGALINPODENGO

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA PIENI PORTUGALINPODENGO JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA PIENI PORTUGALINPODENGO Hyväksytty rotuyhdistyksen yleiskokouksessa [pp.kk.vuosi] Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa [pp.kk.vuosi] SKL:n jalostustieteellinen toimikunta

Lisätiedot

Kasvattajapäivät 2014. Rodun tilanne tulevaisuudessa?

Kasvattajapäivät 2014. Rodun tilanne tulevaisuudessa? Kasvattajapäivät 201 Rodun tilanne tulevaisuudessa? SPJ-FSK 17.5.201 Thommy Svevar 17.05.201 Thommy Svevar Suomen Pystykorvajärjestö Finska Spetsklubben r.y. Nykytilanne - analyysi Tilastot osoittavat,

Lisätiedot

Jalostuksen tavoiteohjelma. Karkeakarvainen mäyräkoira

Jalostuksen tavoiteohjelma. Karkeakarvainen mäyräkoira Jalostuksen tavoiteohjelma Karkeakarvainen mäyräkoira Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 23.04.6 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt [pp.kk.vuosi] [kuva rodun tyypillisestä edustajasta]

Lisätiedot

SUOMEN LAIKAJÄRJESTÖ RY. VENÄLÄIS-EUROOPPALAISEN LAIKAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2013-2017

SUOMEN LAIKAJÄRJESTÖ RY. VENÄLÄIS-EUROOPPALAISEN LAIKAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2013-2017 SUOMEN LAIKAJÄRJESTÖ RY. VENÄLÄIS-EUROOPPALAISEN LAIKAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2013-2017 2 Sisältö 1. YHTEENVETO... 3 2. RODUN TAUSTA... 4 2.1 Rodun alkuperä... 4 2.2 Rodun kehitys nykyiseen muotoon...

Lisätiedot

BORDERCOLLIEN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

BORDERCOLLIEN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA BORDERCOLLIEN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2016-2020 Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa pp.kk.vuosi SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt pp.kk.vuosi 1 Sisältö 1. YHTEENVETO

Lisätiedot

AMERIKANCOCKERSPANIELI JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2014-2018

AMERIKANCOCKERSPANIELI JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2014-2018 AMERIKANCOCKERSPANIELI JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2014-2018 Sisällysluettelo Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa [pp.kk.vuosi] SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt [pp.kk.vuosi] 1. YHTEENVETO...4

Lisätiedot

ENGLANNINSETTEREIDEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2016 2020

ENGLANNINSETTEREIDEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2016 2020 ENGLANNINSETTEREIDEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2016 2020 Kanakoirakerho Hönshundssektionen ry Englanninsettereiden jaostoimikunta Hyväksytty rotua harrastavan yhdistyksen yleiskokouksessa [pp.kk.vuosi]

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2014-2018

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2014-2018 AMERIKANCOCKERSPANIELI JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2014-2018 Amerikancockerspanielit ry / JTO... Sivu 1 Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 6.4.2014 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt

Lisätiedot

Jalostuksen tavoiteohjelma Dreeveri

Jalostuksen tavoiteohjelma Dreeveri Jalostuksen tavoiteohjelma Dreeveri Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa [pp.kk.vuosi] SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt [pp.kk.vuosi] Sisällys 1. YHTEENVETO... 4 2. RODUN TAUSTA...

Lisätiedot

AVOIN BRASILIANTERRIERIEN TERVEYSKYSELY

AVOIN BRASILIANTERRIERIEN TERVEYSKYSELY AVOIN BRASILIANTERRIERIEN TERVEYSKYSELY Tämä kysely on koirakohtainen ja eikä sen täyttäminen vaadi Brasilianterrieri - Fox Paulistinha ry jäsenyyttä. Toivomme saavamme tietoa myös täysin terveistä koirista.

Lisätiedot

SUOMEN LAIKAJÄRJESTÖ RY. ITÄSIPERIANLAIKAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2013-2017

SUOMEN LAIKAJÄRJESTÖ RY. ITÄSIPERIANLAIKAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2013-2017 SUOMEN LAIKAJÄRJESTÖ RY. ITÄSIPERIANLAIKAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2013-2017 Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 2.3.2013 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt 9.4.2013 1 SUOMEN LAIKAJÄRJESTÖ

Lisätiedot

Suomen Ajokoirajärjestön jalostusneuvojan toimintaohje

Suomen Ajokoirajärjestön jalostusneuvojan toimintaohje Suomen Ajokoirajärjestön jalostusneuvojan toimintaohje 1. Velvoitteet Ottaessaan vastaan SAJ - FSK:n jalostusneuvojan tehtävät asianomainen sitoutuu noudattamaan rotujärjestön jalostustoimikunnan johtosääntöä

Lisätiedot

Koiranet ja rodun jalostuspohjan arvioiminen

Koiranet ja rodun jalostuspohjan arvioiminen Koiranet ja rodun jalostuspohjan arvioiminen Katariina Mäki 2008 Moni koiraharrastaja laskee nykyisin erilaisia oman koirarotunsa tilaa kuvaavia lukuja, ja Kennelliittokin edellyttää rotujen tilanteen

Lisätiedot

LAGOTTO ROMAGNOLO Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma 2013 2017

LAGOTTO ROMAGNOLO Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma 2013 2017 LAGOTTO ROMAGNOLO Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma 2013 2017 1 Alkuperäinen JTO vuodelta 2008 Tavoiteohjelma 2008 2012 Hyväksytty Suomen Lagottoklubi ry:n yleiskokouksessa 11.03.2006 Hyväksytty

Lisätiedot

Jalostuksen tavoiteohjelma. Suomenlapinkoira

Jalostuksen tavoiteohjelma. Suomenlapinkoira Jalostuksen tavoiteohjelma Suomenlapinkoira Hyväksytty rotua harrastavan yhdistyksen yleiskokouksessa [pp.kk.vuosi] Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa [pp.kk.vuosi] SKL:n jalostustieteellinen toimikunta

Lisätiedot

Suomen Mopsikerho ry 2(64) Jalostuksen tavoiteohjelma

Suomen Mopsikerho ry 2(64) Jalostuksen tavoiteohjelma Mopsin jalostuksen tavoiteohjelma Suomen Mopsikerho ry 2013-2018 Suomen Mopsikerho ry 2(64) Sisällysluettelo 1 YHTEENVETO... 5 2 RODUN TAUSTA... 5 2.1 Rodun alkuperä... 5 2.2 Rodun tausta Suomessa... 7

Lisätiedot

VÄRIT Jalostuskoiraa tulee aina tarkastella kokonaisuutena. Väri on vain yksi osatekijä koirassa. Rotumääritelmässä on määritelty saksanpystykorvien

VÄRIT Jalostuskoiraa tulee aina tarkastella kokonaisuutena. Väri on vain yksi osatekijä koirassa. Rotumääritelmässä on määritelty saksanpystykorvien JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ, KLEINSPITZ JA POMERANIAN Koiranjalostuksen keskeisiä tavoitteita ovat: - rodun geneettisen monimuotoisuuden turvaaminen - rodunomaisen ja yhteiskuntakelpoisen luonteen säilyttäminen

Lisätiedot

Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma kaukasiankoiralle

Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma kaukasiankoiralle Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma kaukasiankoiralle 1 1. YHTEENVETO... 4 2. RODUN TAUSTA... 5 3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA... 6 4. RODUN NYKYTILANNE... 8 4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja...

Lisätiedot

LAGOTTO ROMAGNOLO Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma 2013 2017

LAGOTTO ROMAGNOLO Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma 2013 2017 LAGOTTO ROMAGNOLO Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma 2013 2017 Alkuperäinen JTO vuodelta 2008 Tavoiteohjelma 2008 2012 Hyväksytty Suomen Lagottoklubi ry:n yleiskokouksessa 11.03.2006 Hyväksytty Spanieliliitto

Lisätiedot

Jalostuksen tavoiteohjelma 2016-2020 Suursnautseri

Jalostuksen tavoiteohjelma 2016-2020 Suursnautseri Jalostuksen tavoiteohjelma 6- Suursnautseri Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 7.3.5 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt [pp.kk.vuosi] Sisällys. YHTEENVETO... 3. RODUN TAUSTA... 4 3.

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2012-2016

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2012-2016 YORKSHIRENTERRIERI ry 1(25) 2012-2016 Yorkshirenterrierin rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma. Hyväksytty Yorkshirenterrieri ry:n vuosikokouksessa 17.3.2007 Hyväksytty SKKY:n syyskokouksessa 28.11.2007

Lisätiedot

SUOMENPYSTYKORVAJAOSTON PUHEENJOHTAJAN TOIMINTAOHJE

SUOMENPYSTYKORVAJAOSTON PUHEENJOHTAJAN TOIMINTAOHJE Suomenpystykorvan Rotujaoston ohjesäännön liite 1 SUOMENPYSTYKORVAJAOSTON PUHEENJOHTAJAN TOIMINTAOHJE Yleistä Jaoston puheenjohtajan tulee luottamustoimessaan johtaa jaoston toimintaa 16.8.2014 SPJ:n hallituksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Suomen Japaninpystykorvayhdistys r.y. Voimassa 1.1.2012 31.12.2016

Sisällysluettelo. Suomen Japaninpystykorvayhdistys r.y. Voimassa 1.1.2012 31.12.2016 Suomen Japaninpystykorvayhdistys r.y. JAPANINPYSTYKORVAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA Voimassa 1.1.2012 31.12.2016 Tekijät: Suomen Japaninpystykorvayhdistys r.y:n jalostustoimikunta 2010: Satu Taskinen,

Lisätiedot

Jalostuksen tavoiteohjelma. Beagle

Jalostuksen tavoiteohjelma. Beagle Jalostuksen tavoiteohjelma Beagle Suomen Beaglejärjestö Jalostusjaosto Toukokuu 2015 Sisällysluettelo 1. YHTEENVETO... 3 2. RODUN TAUSTA... 4 3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA... 6 4. RODUN NYKYTILANNE...

Lisätiedot

Jalostuksen tavoiteohjelma 2016-2020 Suursnautseri

Jalostuksen tavoiteohjelma 2016-2020 Suursnautseri Jalostuksen tavoiteohjelma 6- Suursnautseri Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 7.3.5 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt [6.6.5] Sisällys. YHTEENVETO... 3. RODUN TAUSTA... 4 3. JÄRJESTÖORGANISAATIO

Lisätiedot

Jalostuksen tavoiteohjelma 2016 2020 SARPLANINAC

Jalostuksen tavoiteohjelma 2016 2020 SARPLANINAC Jalostuksen tavoiteohjelma 2016 2020 SARPLANINAC Hyväksytty Sarplaninac Club Finland ry:n hallituksen kokouksessa 30.8.2015. Sisällys 1. YHTEENVETO... 3 2. RODUN TAUSTA... 4 3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA

Lisätiedot

SUOMEN MÄYRÄKOIRALIITTO RY - FINSKA TAXKLUBBEN RY JALOSTUSPAKETTI

SUOMEN MÄYRÄKOIRALIITTO RY - FINSKA TAXKLUBBEN RY JALOSTUSPAKETTI SUOMEN MÄYRÄKOIRALIITTO RY - FINSKA TAXKLUBBEN RY JALOSTUSPAKETTI Tämä infopaketti sisältää seuraavaa: Neuvoja aloittelevalle kasvattajalle Jalostusneuvonnan perusohje Jalostustiedustelulomake Hyväksymis-

Lisätiedot

SUOMENPYSTYKORVAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2010 (JTO)

SUOMENPYSTYKORVAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2010 (JTO) SUOMENPYSTYKORVAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2010 (JTO) SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ - FINSKA SPETSKLUBBEN RY (SPJ-FSK) Hyväksytty: SPJ-FSK.n hallituksessa 28.1.2011 Hyväksytty: SPJ-FSK.n vuosikokouksessa

Lisätiedot

CHIHUAHUAN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

CHIHUAHUAN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA CHIHUAHUAN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 3.11.2012 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt 18.12.2012 Voimassa 1.1.2013-31.12.2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Me allekirjoittaneet esitämme, että ranskanbulldoggi-rodulle anotaan PEVISA-ohjelmaa. Esityksemme rodun PEVISA-ohjelmaksi on seuraava:

Me allekirjoittaneet esitämme, että ranskanbulldoggi-rodulle anotaan PEVISA-ohjelmaa. Esityksemme rodun PEVISA-ohjelmaksi on seuraava: Tampereella 20.9.2014 ESITYS PEVISA-OHJELMAKSI Me allekirjoittaneet esitämme, että ranskanbulldoggi-rodulle anotaan PEVISA-ohjelmaa. Esityksemme rodun PEVISA-ohjelmaksi on seuraava: Pentueen vanhemmilla

Lisätiedot

NEWFOUNDLANDINKOIRAN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA vuosille 2011-2015

NEWFOUNDLANDINKOIRAN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA vuosille 2011-2015 NEWFOUNDLANDINKOIRAN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA vuosille 2011-2015 Suomen Newfoundlandinkoirayhdistys ry Finska Newfoundlandshundföreningen rf Hyväksytty rotua harrastavan yhdistyksen yleiskokouksessa

Lisätiedot

Suomen Leonberginkoirat ry JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty vuosikokouksessa

Suomen Leonberginkoirat ry JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty vuosikokouksessa Liite 3 (1) Suomen Leonberginkoirat ry JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ Hyväksytty vuosikokouksessa 29.3.2014 Nämä ohjeet on laadittu yleisesti hyväksyttyjä koiranjalostuksen periaatteita ja Suomen Kennelliiton Finska

Lisätiedot

Mittelspitz - keskikokoinen saksanpystykorva

Mittelspitz - keskikokoinen saksanpystykorva Jalostuksen tavoiteohjelma Mittelspitz - keskikokoinen saksanpystykorva Hyväksytty rotua harrastavan yhdistyksen yleiskokouksessa [pp.kk.vuosi] Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa [pp.kk.vuosi] SKL:n

Lisätiedot

Jalostuksen tavoiteohjelma. Tanskalais-ruotsalainen pihakoira

Jalostuksen tavoiteohjelma. Tanskalais-ruotsalainen pihakoira Jalostuksen tavoiteohjelma Tanskalais-ruotsalainen pihakoira Hyväksytty rotuyhdistyksen yleiskokouksessa [pp.kk.vuosi] Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa [pp.kk.vuosi] SKL:n jalostustieteellinen

Lisätiedot

Epilepsian vastustaminen

Epilepsian vastustaminen Epilepsian vastustaminen Suomenpystykorvilla 1 Suomen Pystykorvajärjestö 3:n rodun rotujärjestö Suomenpystykorva Karjalankarhukoira Pohjanpystykorva Jokaisella rodulla oma rotujaosto ja jalostusryhmä Noin

Lisätiedot

TERVEYSKYSELY. Säkäkorkeus: Paino (yli 3 v:n iässä): Punnitusikä:

TERVEYSKYSELY. Säkäkorkeus: Paino (yli 3 v:n iässä): Punnitusikä: 1/6 Yksi Suomen Puolanvinttikoirat ry:n tehtävistä on kartoittaa puolanvinttikoirien terveystilannetta Suomessa. Vaikka koirasi olisi ollut aina terve tai se olisi jo kuollut, tiedot ovat kuitenkin erittäin

Lisätiedot

Jalostuksen tavoiteohjelma 1.1.2016-31.12.2020. Isomünsterinseisoja 118

Jalostuksen tavoiteohjelma 1.1.2016-31.12.2020. Isomünsterinseisoja 118 Jalostuksen tavoiteohjelma 1.1.2016-31.12.2020 Isomünsterinseisoja 118 Hyväksytty Saksanseisojakerho ry:n vuosikokouksessa 25.4.2015 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt 18.8.2015 Koonnut:

Lisätiedot

Suomen kromfohrländer ry. Kromfohrländerin rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma 2014-2018

Suomen kromfohrländer ry. Kromfohrländerin rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma 2014-2018 Suomen kromfohrländer ry Kromfohrländerin rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma 2014-2018 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt 14.10.2014 Sisällysluettelo 1. YHTEENVETO...3 2. RODUN TAUSTA...4

Lisätiedot

1. YHTEENVETO... 4 2. RODUN TAUSTA... 5 2.1 Historia... 5 2.2 Kanta ulkomailla..12 2.3 Kanta Suomessa... 13

1. YHTEENVETO... 4 2. RODUN TAUSTA... 5 2.1 Historia... 5 2.2 Kanta ulkomailla..12 2.3 Kanta Suomessa... 13 Sisältö 1. YHTEENVETO... 4 2. RODUN TAUSTA... 5 2.1 Historia... 5 2.2 Kanta ulkomailla..12 2.3 Kanta Suomessa... 13 3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA... 14 3.1. Yhdistys... 14 3.2. Jalostustoimikunta...

Lisätiedot

SUOMEN AFFENPINSERIT ry

SUOMEN AFFENPINSERIT ry SUOMEN AFFENPINSERIT ry JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2015 2019 Hyväksytty Suomen Affenpinserit ry:n kevätkokouksessa 23.2.2014. Hyväksytty Suomen Kääpiökoirayhdistys ry:n vuosikokouksessa 27.3.2014. Suomen

Lisätiedot

Jalostuksen tavoiteohjelma. Lyhytkarvainen mäyräkoira

Jalostuksen tavoiteohjelma. Lyhytkarvainen mäyräkoira Jalostuksen tavoiteohjelma Lyhytkarvainen mäyräkoira Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa [pp.kk.vuosi] SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt [pp.kk.vuosi] [kuva rodun tyypillisestä edustajasta]

Lisätiedot

Islanninlammaskoiran jalostuksen tavoiteohjelma 2012-2016 ISLANNINKOIRAT RY ISLANNINLAMMASKOIRAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

Islanninlammaskoiran jalostuksen tavoiteohjelma 2012-2016 ISLANNINKOIRAT RY ISLANNINLAMMASKOIRAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA Islanninlammaskoiran jalostuksen tavoiteohjelma 2012-2016 Islanninkoirat ry:n hyväksymä: Suomen seurakoirayhdistyksen hyväksymä: SKL:n jalostustieteellisen toimikunnan hyväksymä: 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 22.4.2012. SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt 27.09.2012

Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 22.4.2012. SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt 27.09.2012 NOVASCOTIANNOUTAJIEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2013-2017 Rodun novascotiannoutaja rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 22.4.2012 SKL:n jalostustieteellinen

Lisätiedot

LAGOTTO ROMAGNOLO Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma 2013 2017

LAGOTTO ROMAGNOLO Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma 2013 2017 LAGOTTO ROMAGNOLO Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma 2013 2017 Alkuperäinen JTO vuodelta 2008 Tavoiteohjelma 2008 2012 Hyväksytty Suomen Lagottoklubi ry:n yleiskokouksessa 11.03.2006 Hyväksytty Spanieliliitto

Lisätiedot

Sisällys 1. YHTEENVETO...4 2. RODUN TAUSTA... 6 3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA... 8 4. RODUN NYKYTILANNE... 10 4.1. Populaation rakenne ja

Sisällys 1. YHTEENVETO...4 2. RODUN TAUSTA... 6 3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA... 8 4. RODUN NYKYTILANNE... 10 4.1. Populaation rakenne ja Sisällys 1. YHTEENVETO......4 2. RODUN TAUSTA... 6 3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA... 8 4. RODUN NYKYTILANNE... 10 4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja... 10 4.1.2 Jalostuspohja... 18 4.1.3

Lisätiedot

BARBETIN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2014 2018

BARBETIN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2014 2018 BARBETIN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2014 2018 Hyväksytty rotuyhdistyksen Barbet Finland ry:n hallituksen kokouksessa pp.kk.vuosi Hyväksytty barbetin rotukohtaisessa neuvottelussa 09.02.2013.

Lisätiedot

TERVEYSKYSELYLOMAKE. Lomakkeen voi palauttaa osoitteeseen sun.sihteeri@gmail.com tai postitse Catarina Wikström Aitanavain 7 as 6 01660 Vantaa

TERVEYSKYSELYLOMAKE. Lomakkeen voi palauttaa osoitteeseen sun.sihteeri@gmail.com tai postitse Catarina Wikström Aitanavain 7 as 6 01660 Vantaa SUN ry:n yksi tehtävistä on kartoittaa unkarinvinttikoirien terveystilannetta Suomessa. Vaikka koirasi olisi ollut aina terve tai se olisi jo kuollut, tiedot ovat kuitenkin erittäin tärkeitä ja tervetulleita.

Lisätiedot

Ensimmäiset ikäindeksit laskettu berninpaimenkoirille

Ensimmäiset ikäindeksit laskettu berninpaimenkoirille 1 / 5 Ensimmäiset ikäindeksit laskettu berninpaimenkoirille Katariina Mäki Suomen Sveitsinpaimenkoirat ry on kartoittanut berninpaimenkoirien kuolinsyitä ja -ikiä vuodesta 1995 alkaen. Aineistoa on kertynyt,

Lisätiedot

EURASIERIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

EURASIERIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA EURASIERIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2019-2021 Hyväksytty rotua harrastavan yhdistyksen yleiskokouksessa Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt SISÄLLYS

Lisätiedot

Kilpailussa huomioidaan korkeintaan kuusi (6) parasta tulosta pennuilla, aikuisilla ja veteraaneilla.

Kilpailussa huomioidaan korkeintaan kuusi (6) parasta tulosta pennuilla, aikuisilla ja veteraaneilla. Pistelaskusäännöt - NN-kilpailu 2017 Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa näyttelyissä käyneet ja pisteitä keränneet norfolkin- ja norwichinterrierit sekä niiden kasvattajat. Ainoastaan Suomen

Lisätiedot

Jalostuksen tavoiteohjelma TIIBETINMASTIFFI. Voimassa 1.1.2015-31.12.2019

Jalostuksen tavoiteohjelma TIIBETINMASTIFFI. Voimassa 1.1.2015-31.12.2019 Jalostuksen tavoiteohjelma TIIBETINMASTIFFI Voimassa 1.1.2015-31.12.2019 Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa [28.09.2014] SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt [11.11.2014] Sisällys 1.

Lisätiedot

Lancashirenkarjakoira

Lancashirenkarjakoira Suomen Lancashire Heeler -yhdistys ry JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA Lancashirenkarjakoira Hyväksytty rotua harrastavan yhdistyksen yleiskokouksessa 1.11.2015 Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa [pp.kk.vuosi]

Lisätiedot

Jalostuksen tavoiteohjelma Englanninkääpiöterrieri

Jalostuksen tavoiteohjelma Englanninkääpiöterrieri Jalostuksen tavoiteohjelma Englanninkääpiöterrieri Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa [pp.kk.vuosi] SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt [pp.kk.vuosi] Sisällys Sisällys...2 1. YHTEENVETO...4

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA PÄIVITETYSTÄ TOIMINTAOHJEESTA

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA PÄIVITETYSTÄ TOIMINTAOHJEESTA KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA PÄIVITETYSTÄ TOIMINTAOHJEESTA 1. Miksi ehdotuksesta tehdään päätös nyt, kun asiat jäivät rotupalaverissa kesken? Rotupalaverissa ehdittiin käsittelemään ehdotukseen liittyvä kohta

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA. Australianterrierikerho ry

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA. Australianterrierikerho ry JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA Australianterrierikerho ry 2012-2016 Australianterrierien jalostuksen tavoiteohjelma 2012-2016 Hyväksytty Australianterrierikerho ry:n vuosikokouksessa 11.02.2012 SKL-FKK:n jalostustieteellinen

Lisätiedot

BOSTONINTERRIERIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2014-2018

BOSTONINTERRIERIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2014-2018 BOSTONINTERRIERIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2014-2018 Hyväksytty 15.3.2009 Päivitetty 8.7.2012, muutokset kursiivilla (punainen), hyväksytty muutoksin Suomen Bostonit Finnish Bostons ry ylimääräisessä

Lisätiedot

SUOMEN AFFENPINSERIT ry

SUOMEN AFFENPINSERIT ry SUOMEN AFFENPINSERIT ry JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2014 2018 Hyväksytty Suomen Affenpinserit ry:n yleiskokouksessa 23.2.2014. Hyväksytty Suomen Kääpiökoirayhdistys ry:n yleiskokouksessa xx.xx.2014. Suomen

Lisätiedot

CIRNECO DELL ETNAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

CIRNECO DELL ETNAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA CIRNECO DELL ETNAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2011-2015 Suomen Italiaanot ja Cirnecot ry Hyväksytty Suomen Italiaanot ja Cirnecot ry:n hallituksessa 07.05.2011 SISÄLLYS 1 YHTEENVETO...1 2 RODUN TAUSTA...1

Lisätiedot

CIRNECO DELL ETNAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

CIRNECO DELL ETNAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA CIRNECO DELL ETNAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2011-2015 Suomen Italiaanot ja Cirnecot ry Hyväksytty Suomen Italiaanot ja Cirnecot hallitus 28.1.2011 SISÄLLYS 1 YHTEENVETO...1 2 RODUN TAUSTA...1 2.1 RODUN

Lisätiedot