BOTNIAN ASIAKASLEHTI Ympäristö on ykkösasia. Mitä hiilijalanjälki kertoo. Fray Bentos on puhdas tehdas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BOTNIAN ASIAKASLEHTI 3.2008. Ympäristö on ykkösasia. Mitä hiilijalanjälki kertoo. Fray Bentos on puhdas tehdas"

Transkriptio

1 BOTNIAN ASIAKASLEHTI Ympäristö on ykkösasia Mitä hiilijalanjälki kertoo Fray Bentos on puhdas tehdas

2 PÄÄKIRJOITUS Olemme jatkuvassa muutoksessa Sulfaattisellun valmistus aloitettiin teollisessa mittakaavassa vuoden 1850 tienoilla. Samalla käynnistyi teollisuuden jatkuva muutos. Oman 20 vuotta sitten alkaneen selluurani aikana vahvin muutosteema on ollut sellun tuotannon ympäristövaikutusten merkityksen esiin tuominen ja ympäristöhaittojen vähentäminen. Toimiala otti ison harppauksen 1980-luvulla, kun tehtaiden alapuolisten vesistöjen heikko tila toi tarpeen ja paineen vähentää jätevesikuormitusta tuotantoprosesseja uudistamalla ja laajoin puhdistamoinvestoinnein. Parannusten ansiosta vesistöt puhdistuivat jopa hämmästyttävän nopeasti. 90-luvun lopulla ympäristöasioiden huomio alkoi siirtyä kohden puun tuotantoa. Kestävä metsänhoito, luonnontilaisten metsien säilyttäminen ja ekologisesti hyväksyttävä plantaasipuun tuotanto tulivat osaksi jokapäiväistä keskustelua. Puun tuotannon sertifiointi syntyi ja on nyttemmin muodostunut itsestään selväksi osaksi normaalia tuotantoa. Selluteollisuus kasvaa voimakkaimmin Etelä-Amerikassa, myös Kaakkois-Aasiassa kasvu on vahvaa. Vastaavasti vanhaa kapasiteettia on suljettu merkittävästi perinteisillä tuotantoalueilla Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Uusi tuotantoteknologia mahdollistaa tehtaiden ympäristövaikutusten merkittävän vähentämisen. Vastuullinen yritys ei toimi kaksoisstandardeilla, vaan yrityksen toimintatapojen ja tekniikan on täytettävä kaikilla toimintaalueilla samat vaatimukset. Omat tavoitteet on pidettävä korkealla ja kehityksen eteen on tehtävä pitkäjänteistä työtä. ILKKA HÄMÄLÄ Toimitusjohtaja Botnia ECHO Botnian asiakaslehti ilmestyy vuonna 2008 kolme kertaa englannin, saksan ja suomen kielellä. Kansikuva PETTERI KIVIMÄKI Toimitusneuvosto JYRKI YRJÖ-KOSKINEN (puheenjohtaja), TIMO MERIKALLIO, TOM NICKULL, SAIJA TUOMIKOSKI (päätoimittaja, saija. RISTO PITKÄNEN (tuottaja, Lehtikonsepti, toteutus ja graafinen suunnittelu ALMA MEDIA LEHDENTEKIJÄT Kansipaperi GALERIE ART SILK 200 g/m 2, Sisäsivut GALERIE ART SILK 130 g/m 2 Tämän lehden aineistoa voi julkaista uudestaan julkaisijan luvalla. Painotyö F.G. LÖNNBERG, Helsinki ISSN (painettu), ISSN (verkkolehti) 2 botnia echo

3 LYHYESTI KANNESSA: KOSKIMELONTA ON SUOSITTU HARRASTUS BOTNIAN ÄÄNEKOSKEN TEHTAAN LÄHIVESILLÄ. SISÄLTÖ Pääkirjoitus 3 Lyhyesti TEEMA: YMPÄRISTÖ 6 Puusta tehty kestää vertailun 8 Kaikki paperi on vihreää 12 Hiilijalanjäljen jäljillä 15 Ilkka Hämälä sai hyvän perinnön 17 Kestävä kehitys on elinkaariasia 20 Fray Bentos lunastaa ympäristölupauksensa 22 Kuusi kysymystä plantaasiviljelmistä 24 Miten se pitäisi laskea? 28 Maailmankansalainen Inés 30 Kartonkipakkaus kevenee: ympäristö kiittää 32 Erkki Varis: Muutoksen johtaja 35 Albumista Kosken ja metsien voimalla Äänekoski oli ensin koski, sitten kosken ja siitä ylä- ja alajuoksuun leviävien järvien ja laajojen metsien katveeseen syntynyt asutus. Kulkuyhteydet olivat hankalat, ja kylässä oli vuonna 1830 runsaat parikymmentä asumusta. Vuonna 2007 Äänekosken kaupungissa oli kuntaliitosten jälkeen karvan verran yli asukasta. Kasvun siemenet kylvettiin vuonna 1887, kun kauppaneuvos L.J. Hammarén, hänen poikansa prokuristi Edvin Hammarén ja sisarenpoikansa insinööri J.E. Hammarén perustivat Äänekoski Osakeyhtiön harjoittamaan tehdasliikettä. Yhtiö rakensi kosken partaalle teollisuuskeskittymän, jossa valmistettiin PLUGI puuhioketta, kartonkia ja sahatavaraa. Äänekosken tehdasalueella valmistetaan nykyään sellua, paperia, kartonkia, CMC-kemikaalia ja bioenergiaa. Teollisuus on Äänekosken selkäranka. Teollisten työpaikkojen osuus kaikista työpaikoista on yli 40 prosenttia, mikä hakee vertaistaan. Mikä parasta: teollisuus ei ole pilannut vesiluontoa. Tai oikeammin sanottuna metsäteollisuus, selluteollisuus etunenässä, on puhdistanut vedet, jotka se muinoin likasi. Kesäisin äänekoskelaisille ja lukuisille kesävieraille maistuu mökkielämä, kalastus, melominen kaikki mikä tekee Suomen kesästä jäljittelemättömän botnia echo 3

4 KALLE TALONEN Hiilijalanjälki näkyy pian Tuotteiden ja palveluiden hiilijalan jäljestä eli niiden tuottamisen ja kuljettamisen synnyttämistä hiilidioksidipäästöistä on tulossa uusi globaali ympäristömerkintä. Japanissa ja useissa muissa maissa on kehitelty standardia, joka auttaisi kuluttajia vertailemaan tuotteiden hiilijalanjälkiä. Maailman suurin vähittäiskauppaketju Wal-Mart on sitoutunut merkitsemään kaikkien tuotteidensa hiilijalanjäljen vuoteen 2010 men nessä. Useat muut kansainväliset kauppaketjut ovat samalla asialla. Koska sellu ei ole lopputuote, sen hiilijalanjälki on järkevää laskea vain osana lopputuotteen jalanjälkeä. Sellun hiilijalanjälki syntyy metsä taloudessa ja kuljetuksissa. Valmis tuksen hiilidioksidipäästöt eivät aiheuta kasvihuoneilmiötä ja niiden kohdalla on laskelmissa pyöreä nolla. Botnia on selvittämässä sellun osuutta kolmessa lopputuotteessa. Laskelmissa vertaillaan erityyppisten sellujen osuutta lopputuotteiden hiili jalanjäljestä. Lue lisää aiheesta tästä lehdestä s Paperilehti pärjää ympäristövertailussa Verkkolehteä ei tarvitse lukea pitkäänkään, kun sen ympäristövaikutukset ovat paperilehteä suuremmat. Jos paperilehden lukee kaksikin ihmistä, sen jalanjälki on verkkolehteä pienempi. Tukholman teknillisen korkeakoulun tutkimuksessa vertailtiin paperisen sanomalehden, tietokoneelta luettavan verkkolehden ja sähköiselle paperille ladatun e-lehden ympäristövaikutuksia. Tutkimuksessa pyrittiin vertailemaan elinkaaren aikaisia vaikutuksia. Sanomalehden suurimmat ympäristövaikutukset syntyivät painon yhteydessä, verkkolehden osalta merkittävintä oli lukemisen vaatima energia ja e-lehden osalta suurin haitta syntyi itse tuotteen valmistuksessa. Koska verkkolehden ympäristövaikutukset riippuvat olennaisesti siitä, kauanko sitä luetaan, tutkimuksessa tarkasteltiin kahta lukemisajan vaihtoehtoa: 10 minuuttia ja 30 minuuttia. Ympäristövaikutukset riippuvat oleellisesti siitä, miten käytetty sähkö on tehty ja millainen on jätehuoltojärjestelmä, joten vaikutuksia tutkittiin kahdella maantieteellisellä alueella. Eurooppalaisella sähkön- ja jätteentuotannon jakaumalla huonoiten pärjäsi verkkolehti, jos sitä luettiin 30 minuuttia. Seuraavaksi tuli sanomalehti. 10 minuutin lukuajalla e-lehti ja verkkolehti olivat suurin piirtein tasoissa. Tutkijoiden mukaan monia, mahdollisesti ratkaiseviakin seikkoja oli pakko jättää vaille huomiota. Yksi niistä oli, että sanomalehden voi lukea useampi ihminen, ja usein se on jopa tarkoitus. Sanomalehden tarjoaman palvelun informaation, ajanvietteen jne. ympäristövaikutus putoaa toisen lukijan myötä puoleen. Verkkolehden palvelukohtainen ympäristövaikutus sen sijaan kasvaa joka lukukerran myötä. 4 botnia echo

5 LYHYESTI Nimityksiä Botnialle on muodostettu uusi Liiketoiminnan kehittäminen -osaamiskeskus, joka vastaa Botnian strategisesta kehittämisestä ja kehittämisresursseista. Osaamiskeskuksen johtoon on nimitetty Timo Piilonen, Executive Vice President, Business Development. Tuotanto-osaamiskeskuksen johtajaksi on nimitetty Ismo Nousiainen. Hän toimi aiemmin Kemin tehtaan johtajana. Botnia Echo verkossa Botnia Echon näköislehti tarjoaa hakupalvelun, jolla voi etsiä, mitä jostakin aiheesta on kirjoitettu aiemmissa lehdissä. Hakusanaksi voit valita minkä tahansa sanan tai nimen. Yläpalkista löydät myös muita toimintoja, kuten tulostaminen, lehden selaaminen sivuttain tai aukeamittain, koko lehden aukeamien esittely (pikkukuvat) ja isomman tekstikentän suurentaminen (kohdistin). Botnian verkkosivuille tuotetaan Botnia Echoa täydentävää sisältöä. Artikkeleiden linkkiluetteloon pääsee Botnia Echo -painikkeesta Botnian etusivulta. Timo Merikallio on nimitetty Joutsenon ja Rauman tehtaiden johtajaksi. Hän toimi aiemmin Teknologia-osaamiskeskuksen johtajana. Kemin tehtaan johtajaksi on nimitetty Lauri Verkasalo. Hän toimi aiemmin M-realin New Thamesin tehtaan teknisenä johtajana. Emilia Moisio on nimitetty Botnia Pulps GmbH:n Wiesbadenin myyntikonttorin Technical Sales -tiimiin alkaen. Ympäristö- ja asiakasviestintä asiakkaiden puntarissa Botnian asiakkailla oli tilaisuus antaa sanallista palautetta Botnian ympäristö- ja yritysviestinnästä tämänvuotisen asiakastyytyväisyystutkimuksen yhteydessä. Palautteen valossa ainakin osa asiakkaista haluaa Botnialta apua pystyäkseen paremmin auttamaan omia asiakkaitaan ymmärtämään ympäristöasioita. Tietoa ja ymmärrystä sellun ja paperin ympäristösuorituksesta tarvitaan erityisesti uusilla markkinoilla kuten Aasiassa. Tutkimuksen toinen lisäkysymys koski Botnian yritysviestintää, jonka välineet ovat henkilöstölehti Me botnialaiset, sähköinen uutiskirje Botnia News sekä asiakaslehti Botnia Echo. Lehdet saivat voittopuolisesti kiitosta. Botnia Echoa luetaan säännöllisesti ja sen sisältöä pidetään hyödyllisenä ja kiinnostavana. Yhden vastaajan mielestä asiakaslehdessä pitäisi kuitenkin puhua myös ongelmista. Varsinaisen asiakastyytyväisyystutkimuksen kouluarvosanat olivat likimain samalla tasolla kuin viimevuotisessa tutkimuksessa. Tutkimus mittaa asiakassuhteen hoitamista viidellä kriteerillä, jotka ovat Luotettavuus, Tuotteiden laatu ja kehittäminen, Asiakasosaaminen ja tuki asiakkaan prosessiin, Viestintä ja yhteydenpito sekä Uusiutuminen. Arvosanojen keskiarvo on vakiintunut vuodesta 2004 lähtien 8,5:n tasolle. >> Lue lisää asiakastyytyväisyystutkimuksesta Botnian verkkosivuilta botnia echo 5

6 Sellu kuljetetaan UPM:n Nordlandin hienopaperitehtaalle Saksassa merisatamasta sisävesireittiä. KUVA UPM 6 botnia echo

7 PAPERIN MARKKINOILTA TULEVAISUUS PUUSTA TEHTY KESTÄÄ VERTAILUN Uusiutuva raaka-aine on sellun ja paperin valttikortti kaikissa ympäristö vertailuissa. Huoli ilmastonmuutoksesta on tuonut ympäristöareenalle uuden mitta tikun, hiilijalanjäljen botnia echo 7

8 TEKSTIT JUSSI-PEKKA AUKIA KUVAT PAAVO BLÅFIELD KAIKKI PAPERI ON VIHREÄÄ Erilaiset ympäristö merkit ovat tulleet jäädäkseen. Niillä merkittyjen tuotteiden tarjonta ylittää silti vielä kysynnän. Meidän mielestämme kaikki paperi on vihreätä. Teollisuustuotteista se on vihreydessään aivan omaa luokkaansa. Paperi on aidosti kierrätettävä tuote, jonka raaka-ainetuotanto perustuu kestäviin ja uusiutuviin resursseihin, sanoo Igepa-paperitukkukonsernin toimitusjohtaja Winfried Brüggmann. Brüggmannin mukaan paperiteollisuus vähentää jo aktiivisesti kasvihuonepäästöjään. Kaikkien alalla toimivien pitäisi nostaa tämä ja muut tosiasiat enemmän esille. Pelkkä ympäristömerkkeihin tuijottaminen ikään kuin viestii, että merkitön tuotanto ei olisi ympäristön kannalta kestävästi tuotettua. Ja se ei pidä paikkaansa. Igepan pääkonttori on Hampurissa. Igepa on Saksan suurin paperitukku ja yksi Euroopan suurimmista alallaan. Yksityisessä omistuksessa olevalla konsernilla on toimintaa ja yhteistyökumppaneita yhteensä 26 maassa Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella. Suuret eurooppalaiset yritykset ovat levittäneet vastuullisen toiminnan mallia myös kotimarkkinoidensa ulkopuolelle. Kehitys tuotannon ympäristövaikutusten pienentämisessä on ollut viime vuosikymmeninä suorastaan dramaattista. Tämä viesti pitäisi saada kuuluville. Brüggmann kaipaa paperiteollisuuden viestiltä selkeyttä, mutta ei liikaa yksinkertaistamista. Hänen mielestään suurelle yleisölle pitää kertoa asioista selkeämmin. Tuntuu kummalliselta, että joudumme vieläkin vastaamaan esimerkiksi väärinkäsityksiin perustuviin syytteisiin sademetsien tuhoamisesta. Koko alan pitäisi yhdessä selkeyttää sanomaansa ja saada viesti vastuullisesta toiminnasta perille kuluttajille asti. VIHREÄSSÄ ON MONTA SÄVYÄ Igepa toimittaa asiakkailleen suurten tukkurien tavoin erittäin laajan valikoiman eri paperi- ja kartonkilajeja, myös ympäristöystävällisyydellä markkinoitavia vihreitä paperilajeja. Yhtiön merkittävin liiketoiminta-alue on offset-painatuksessa käytettävä graafinen paperi ja kartonki. Liiketoimintayksikön vetäjä Michael Hebeler arvioi, että vihreiden paperilajien kysyntä on hiljalleen noussut. Paperin vihreistä ominaisuuksista puhutaan myös julkisuudessa paljon. KESKUSTELU PAPERI - VALINNOISTA KÄYDÄÄN KIRJA PAINON JA SEN ASIAKKAIDEN KESKEN. Ensiksi täytyy tietysti olla selvillä siitä, mitä sana vihreä kulloinkin tarkoittaa. Britit yhdistävät paperin vihreyden mielessään ensimmäisenä siihen, onko tuotteella FSC-sertifikaatti vai ei. Saksalaisille vihreys taas tarkoittaa lähinnä kierrätyspaperista tehtyä tuotetta. Vihreitä tuotteita kysyvät ennen kaikkea suuryritykset, kuten autonvalmistajat ja kemianyritykset, Bertelsmannin ja Springerin kaltaiset isot kustannusliikkeet, paksuja luetteloja asiakkailleen lähettävät postimyyntiliikkeet ja ympäristöjärjestöt. Euroopan maista Britanniassa kysytään eniten vihreää paperia, mutta myös Saksassa ja Sveitsissä näille tuotteille on suhteellisen paljon kysyntää. Sen jälkeen tulevat Pohjoismaat, Itävalta, Benelux-maat ja Ranska. Muualla Euroopassa kysyntä on hajanaisempaa. Maakohtaiset painotukset kuitenkin vaihtelevat. Britanniassa halutaan ympä ristöleimoja ja ympäristömerkkejä. Viime aikoina on syntynyt ky syn tää myös esimerkiksi tietyn määrän kierrätyspaperia sisältävästä hybridipape rista. Saksassa taas korostuvat kierrätyslaadut ja erilaiset muut vihreiksi sertifioidut paperit. TARJONTAA ENNEN KYSYNTÄÄ Miten iso asia vihreä paperi loppujen lopuksi on eurooppalaiselle paperituk- 8 botnia echo

9 PAPERIN TULEVAISUUS kurille? Brüggmann ja Hebeler arvioivat, että Igepan asiakaskunnassa kysyntä on vielä marginaalista suhteessa siihen, kuinka paljon näistä tuotteista ja ympäristömerkeistä puhutaan julkisuudessa. Painolaitokset asiakkaineen eivät yksinkertaisesti halua riskeerata tuotteidensa laatua. Tämä ei tietenkään ole koko totuus. Lähes kaikella välittämällämme paperilla on sertifioitu puuraaka-aineen alkuperäketju, vaikka useimmat asiakkaat eivät sitä erikseen vaadi, Brüggmann sanoo. Paperin tuottajat ovat tässä asiassa paljon asiakaskuntaansa edellä. Brüggmann kertaa, että paperi on joka tapauksessa vihreää ilman ympäristömerkkejäkin. Tukkuri ei vaikuta asiakkaan tekemiin valintoihin muuten kuin pitämällä tuotteita saatavilla. Keskustelu paperivalinnoista käydään kirjapainon ja sen asiakkaiden kesken. Useimmilla Igepan toimittamilla tuotteilla on jokin ympäristömerkki: FSC, PEFC, Blaue Engel, Pohjoismainen Joutsenmerkki tai EU-kukka. Entä vihreiden tuotteiden mahdollinen hintalisä? Pyrimme siirtämään sertifioitujen tuotteiden käsittelyn ja varastoinnin aiheuttamat lisäkustannukset eteenpäin asiakkaalle ja loppukäyttäjälle. Aina se ei ole mahdollista. Vaikka kiinnostusta olisikin, kuluttaja ei välttämättä ole valmis maksamaan lopputuotteen hinnassa esimerkiksi korkeita sertifiointikustannuksia. TEHOKAS LOGISTIIKKA Igepa group julkaisee paperitehtaiden hyväksymät paperiprofiilit. Tavoitteena on julkistaa tiedot avoimella ja läpinäkyvällä tavalla niitä pyytäville. Tuotteet tulevat Igepan varastoille paperitehtaiden toimesta. Tukkurin vastuulle jäävät toimitukset asiakkaille. Toimitusketjun sisäisessä työnjaossa me vastaamme paperin jakelusta asiakkaallemme eri puolilla Igepan Winfried Brüggmann (oik.) ja Michael Hebeler sanovat, että tuottajat ovat usein kuluttajien edellä sertifiointi asioissa. maailmaa. Logistiikka on ydinosaamistamme. Toimitusten joustavuuden edistämiseksi olemme sijoittaneet varastomme mahdollisimman lähelle asiakkaitamme, Brüggmann kertoo botnia echo 9

10 KÄÄNNETTÄ ODOTELLESSA Saksalaiset ovat ehkä maailman parhaita kierrättäjiä, mutta siihen ympäristöteot useimmilta jäävätkin. Tilanne saattaa kuitenkin olla muuttumassa. Mainostoimisto Machbar sijaitsee Kasselissa lähellä Saksan maantieteellistä keskipistettä. Johtaja Clemens Camphausen kertoo, että yhtiöllä on Hessenin lisäksi asiakkaita Berliinin, Münchenin ja Hampurin kaltaisissa suurissa saksalaiskaupungeissa. Asiakaskunta koostuu kaikenkokoisista yrityksistä, pienistä aivan suurimpiin. Olemme varsin tyypillinen pienehkö suunnittelutoimisto. Yritämme tasapainotella klassisen ja modernin lähestymistavan välillä, ja olemme alusta alkaen tuottaneet mainontaa sekä painotuotteisiin että verkkoon. Toimisto teki keväällä Münchenin jätehuoltolaitokselle menestyksekkään kampanjan kierrätysjätteen paremman lajittelun edistämiseksi. Siinä yhteydessä tuli pohdittua saksalaiskuluttajien suhdetta ympäristönsuojeluun. Ympäristötietoisuus on iskostettu lähes jokaisen saksalaisen tajuntaan. Se ei Kahvipapuja? Münchenin kierrätysastiaa varustettiin kampanjatarroilla, joissa tavallisia saksankielisiä sanoja tavutettiin väärin. Lähdimme siitä, että näille ihmisille ei kannata kertoa kierrätyksen tarpeellisuudesta, vaan siitä että kierrätys on helppoa. Myös kampanjan tavutusvirheet on helppo korjata, Clemens Camphausen kuvaa. Paikalliset viranomaiset alkoivat itsekin keräillä yleisöltä uusia sanoja väärin tavutettavaksi. Opettajajärjestötkään eivät hermostuneet näistä vääristä tavutuksista. Sitä ajaa moottoritiellä isolla autollaan. Tiedät että kulutusjuhlat ovat ohi, mutta ajat siitä huolimatta. kuitenkaan välttämättä näy eikä tunnu ympäristötekoina. Täällä sanotaan, että 92 prosenttia saksalaisista kertoo pitävänsä ympäristönsuojelua tärkeänä, mutta vain kuusi prosenttia tekee asialle käytännössä jotain. YMPÄRISTÖLIIKE TAUSTALLA Ympäristöliike oli 1980-luvulla voimissaan. Ydinvoimaa vastustettiin ja vihreä puolue keräsi merkittävän poliittisen kannatuksen. Pakkausten kierrätystä edistettiin ja julkisten laitosten käyttämälle paperille asetettiin ympäristövaatimuksia. Kansa omaksui viimeistään noihin aikoihin kierrätyksen, ja jos ihmiset täällä sisäistävät jonkin toimintamallin, he myös pitäytyvät siinä. Myös naapurikontrolli auttaa pysymään kaidalla 10 botnia echo

11 PAPERIN TULEVAISUUS polulla. Jos joku laittaa pesemättömän lasin keräysastiaan, naapuri huomauttaa asiasta. Paperin kierrätysaste on Saksassa noin 75 prosenttia, mikä on maailman huippulukemia. Kuitenkin samat ihmiset, jotka keräävät tunnollisesti talteen paperijätteensä, voivat vastustaa kiihkeästi ravintoloiden tupakointikieltoa tai moottoriteiden nopeusrajoituksia. Sitä ajaa moottoritiellä isolla autollaan. Tiedät, että kulutusjuhlat ovat ohi, mutta ajat siitä huolimatta. MUUTOKSEN MERKKEJÄ Viesti ilmastonmuutoksen torjunnasta ja ympäristön huomioimisesta alkaa silti mennä perille. Sosiaalinen paine kohdistuu yksilötasolla esimerkiksi muskelimaasturien omistajiin, ei itse teollisuuteen, joka näitä autoja tuottaa. Monet ihmiset vaistoavat kuitenkin, että tästä uudesta ympäristöhaasteesta ei ehkä enää koskaan palata huolettomaan kulutukseen. Kuluttajia, jotka tekevät tietoisia vihreitä valintoja, on noin neljännes. Heitä on kaikilla poliittisen kentän laidoilla. Osa kulutustapojen muutoksista, kuten ulkomaanmatkailun vähentyminen, johtuu taloudellisista seikoista, kuten polttoaineen hinnasta tai ostovoiman YRITIN TANNOIN SELVITTÄÄ, MIKÄ ON OMA HIILIJALAN- JÄLKEMME. SUURIMMAT PÄÄSTÖT AIHEUTUVAT KUULEMMA TUOSTA NURKASSA SEISOVASTA ILMASTOINTI LAITTEESTA. vähentymisestä. Joidenkin valintojen, kuten biologisesti viljellyn ruoan kasvaneen kysynnän, taustalla on ehkä enemmän ajatus suojella omaa perhettä kuin luontoa. Toki biotuotteiden käyttäjäkin voi hyvin ostaa vaatteensa kansainväliseltä halpavaateketjulta miettimättä, ovatko ne tuotettu kestävällä tavalla. MITEN MAINOSMIES VALITSEE? Ympäristökysymyksillä on suhteellisen harvoin merkitystä mainostoimistossa tehtävissä paperivalinnoissa. Monissa julkisissa laitoksissa on käytettävä kloorittomasti valkaistua ja kierrätyskuidusta valmistettua paperia. Myös suurilla yrityksillä on omat ympäristöpolitiikkansa, mutta pienille yrityksille paperin alkuperällä ja ympäristöominaisuuksilla ei yleensä ole merkitystä. Heillä ei yleensä ole aikaa miettiä koko asiaa. Mainostoimiston työssä huomio kohdistuu tuotantoprosessiin ja erityisesti värien toiston luotettavuuteen, jota ei riskeerata paperin laadusta tinkimällä. Painotkin pitäytyvät mieluusti tutuissa paperilaaduissa, joiden ominaisuudet ne tuntevat. Asiakkaan on saatava juuri sitä, mitä hän vedoksissa on nähnyt. Hinnallakaan ei ole tässä niin suurta merkitystä. Kierrätyspaperimaista ulkonäköä saatetaan joskus jopa tavoitella painoväreillä, ja käyttää samalla tuttua standardipaperia. Paperi valitaan yleensä asiakkaan kanssa vertailemalla visuaalisesti ja sormituntumalla pöydällä olevia vaihtoehtoja. Tällä hetkellä vain yksittäiset ihmiset eri yrityksissä ottavat paperivalintojen ympäristöpuolen puheeksi. Rehellisesti sanoen: en usko ympäristömerkittyjen tuotteiden kysynnän kasvavan asiakaskunnassamme ainakaan lähitulevaisuudessa, Camphausen arvioi. Mainosjulkaisuista tulee joka tapauksessa ennen pitkää jätettä, eikä paperia muutenkaan pidetä kovinkaan tärkeänä asiana. Monet ajattelevat, että korkea kierrätysaste hoitaa tämän ongelman joka tapauksessa botnia echo 11

12 HIILIJALANJÄLJEN JÄLJILLÄ Laskelmissa pitää lähteä tuotteen tehtävästä ja verrata paperia muihin materiaaleihin. UPM:n Keski-Euroopan ympäristöjohtaja Wilhelm Demharter on seurannut monilla markkinoilla toimivan suuryrityksen näkökulmasta ympäristökeskustelua eri maissa. Kierrätyksen, kloori valkaisun ja metsäsertifikaattien jälkeen huomion kohteeksi on nyt noussut hiilidioksiditase. Vaikka asia on todella tärkeä, Demharter haluaisi välttää tilanteen, jossa jälleen keskitytään vain yhteen asiaan kokonaisuuden kustannuksella. Näin kävi kloorittoman valkaisun kanssa. Vieläkin jotkut täällä Saksassa liputtavat TCF:n puolesta, vaikka teknologian kehitys suurissa moderneissa pohjoiseurooppalaisissa ECF-sellutehtaissa ratkaisi tämän asian jo kauan sitten käytännön tasolla ECF:n eduksi, Demharter muistuttaa. Kloorikohu perustui todelliseen ongelmaan, joka näkyi luonnossa ja jolle oli ehdottomasti tehtävä jotain. Yhden teknologian liputtamisen sijasta tehtaiden vaikutuksia on kuitenkin järkevämpi arvioida esimerkiksi ekosysteemejä tarkkailemalla. CO 2 -päästölukuja ei myöskään pitäisi tuijottaa ilman järkevää mittakaavaa. Meidän pitää välttää tilannetta, jossa kahta paperia verrataan toisiinsa hiilidioksiditaselukemien perusteella ilman tietoa siitä, mikä on todella merkitsevä ero ja miten nuo luvut on laskettu. Päästötaseasiat pitää myös suhteuttaa laajempaan kokonaisuuteen. Yhden sanomalehden valmistaminen 12 botnia echo

13 PAPERIN TULEVAISUUS Jos asiakkaamme haluaa nähdä tuotteessa logon, me käytämme sitä, Wilhelm Demharter lupaa. aiheuttaa suurin piirtein saman verran hiilidioksidipäästöjä kuin parin kilometrin matka muskelimaasturilla. LASKENNAN TYÖKALUT UPM seuraa omaa ja toimittajiensa ympäristösuoritusta laajalla indikaattorivalikoimalla. Tiedot kootaan tuotekohtaisille eurooppalaisen käytännön mukaisille Paper Profile -lomakkeille. Laskelmaan sisältyvät myös tuotteessa käytetyn sellun ympäristötiedot. Paperiprofiili on meille ennen kaikkea sisäinen työkalu vertailua varten. Olemme nyt ensimmäistä kertaa liittäneet sen yhteyteen erillisen hiiliprofiililaskelman, joka perustuu viime vuodelta ensimmäistä kertaa laskettuihin ja vielä vaillinaisiin tietoihin, Demharter esittelee. Laskelma rakentuu CEPI:n suuntaaantavalle mallille ja siinä on elinkaariajattelun mukaisesti otettu huomioon päästöt metsänhoidosta tuotantoon. Konsernin tasolla hiilidioksidipäästöistä 45 prosenttia syntyy tuotanto prosesseissa, 40 prosenttia syntyy ostoenergiasta ja 15 prosenttia logis tiikasta. Demharter muistuttaa, että pigmenttejä tai muita vastaavia pienempiä raaka-ainevirtoja ei vielä ole mukana näissä luvuissa. Oma energiantuotanto ja tehtaalla poltetut fossiiliset polttoaineet ovat yleensä tärkein yksittäinen hiilidioksidia päästävä tekijä paperiteollisuudessa. Ulkopuolelta hankittu sähköenergia on toinen keskeinen päästölähde. Kerroin, jolla kilowattitunnit muutetaan hiileksi, riippuu kunkin maan sähköntuotantoolosuhteista. UPM ostaa sähkön maakohtaisilta markkinoilta ja kerää hiilitaseet toimittajilta kustakin maasta. Myös nämä luvut julkaistaan, jolloin kuka tahansa voi varmistaa niiden oikeellisuuden. Saksassa päästöarvot ovat melko korkeat, koska valtakunnanverkon sähkö tuotetaan pääosin hiilellä. Laskelmien päästöarvot ovat paljon alhaisemmat niissä maissa, joissa suuri osa sähköstä tuotetaan ydin- tai vesivoimalla. Näihin maihin kuuluvat Ranska, Ruotsi ja Suomi. PARASTA SAATAVISSA OLEVAA Demharter kertoo, että UPM:n sisäisesti käyttämät vertailuarvot viittaavat aina eurooppalaisissa säädöksissä määri teltyyn parhaaseen saatavissa olevaan teknologiaan (BAT). Kaiken sisäisen toimintamme tulee olla BAT-teknologian sallimissa rajoissa, ja käytämme näitä lukuja myös sisäisen kehitystyömme tavoitearvoina. Samaa edellytämme myös ulkopuolisilta toimittajiltamme. Botnialta Fray Bentosista saatava sellu ei vielä ole mukana UPM:n suurimman Saksan tehtaan, UPM Nordlandin tämän vuoden hiilidioksiditaseessa, sillä luvut kerätään koko vuoden ajalta ja Botnian uusin tehdas käynnistyi vasta loppuvuodesta Fray Bentos on odotetulla tavalla myös ympäristötehokkuudeltaan maailmanluokkaa. Riippumatta siitä, mitä selluja Uruguaysta saatavalla massalla korvataan, se auttaa meitä parantamaan omaa profiiliamme. Sellun osuus lopputuotteen hiilidioksiditaseessa on keskimäärin yhtä suuri kuin varsinaisen paperintuotannon osuus. Päällystämättömässä hienopaperissa, jota muun muassa UPM Nordland valmistaa, sellun osuus on merkittävästi suurempi. Modernin sellutehtaan tuotannon hiilidioksiditase on erittäin kohtuullinen, yleensä vain kiloa tonnilta, sillä nämä tehtaat ovat käytännössä energiaomavaraisia. Etelä- Amerikassa tuotetun sellun laivauskustannukset tosin tuovat hiilijalanjälkeen toisen mokoman lisää. Integroidussa tuotannossa ollaan energian ja hiilijalanjäljen suhteen tehokkaimmillaan. Parhaimmassa tapauksessa moderni sellulinja tuottaa valtaosan paperintuotannon tarvitsemasta energiasta, ja lisäenergia saadaan biopolttoaineista. HIILIDIOKSIDITASE ON HYVÄ RENKI MUTTA HUONO ISÄNTÄ botnia echo 13

14 Saksassa tuotannon hiilidioksiditaseita painaa ostoenergia. Saksalainen sähkö tuotetaan pitkälti hiilellä, mikä johtaa erittäin korkeisiin laskennallisiin päästöarvoihin. Vahvoissa ydinvoimamaissa, kuten Ranskassa ja Ruotsissa, laskennalliset päästöarvot ovat paljon matalammat. UPM on pystynyt pudottamaan 10 vuodessa energiankulutustaan ja hiilidioksidipäästöjään keskimäärin neljänneksellä tuotettua paperitonnia kohti. Suomessa fossiilisen polttoaineen käyttö on vähentynyt lähes kolmannekseen. Se on edellyttänyt miljardiinvestointeja bioenergiaa käyttäviin kattiloihin sekä panostuksia logistiikkaan ja metsänkorjuuseen, Demharter kertoo. Haluamme käyttää metsää mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Tukit päätyvät sahalle, sahausjäte ja pienemmät rungot selluntuotantoon ja kannot ja oksat energiakattiloihin, Demharter kertoo. MITÄ ASIAKAS HALUAA? Yritysten välisessä keskustelussa ympäristöasioista puhutaan asiantuntijoiden kielellä. Mitä lähemmäs loppukäyttäjää mennään, sitä enemmän ympäristöviesti pelkistyy ja vaaditaan erilaisia ympäristömerkkejä. Ympäristömerkkien käyttö lähti liikkeelle metsäsertifikaateista. UPM:n käyttää tuotteissaan myös EU:n ympäristömerkkiä, joka kattaa alkuperäketjun ohella myös useita muita indikaattoreita. Demharter kertoo, että sekä tukkurit että monet merkittävät kustantajat ovat ottaneet käyttöön omat järjestelmänsä, joilla ne seuraavat tavarantoimittajiensa ympäristö suoritusta. Joillekin riittää Paper Profile -informaatio, kun taas jotkut vaativat ymäristömerkittyjä tuotteita. Vaikka maiden ja tuotteiden välillä on suuria eroja, markkinat ovat heränneet tälle kysymykselle ja haluavat ulkopuolisen tahon todentavan, että kaikki on kunnossa. "Jos asiakas haluaa logon, me tarjoamme sen heille." Ympäristöstä huolehtimisesta aiheutuvien kustannusten siirtäminen loppukäyttäjälle asti on silti koko alan globaali haaste. Jostain pitäisi löytyä lisäarvo, jolla maailmanmarkkinahintojen puristuksessa toimivat eurooppalaiset valmistajat rahoit tavat ympäristötehokkuuden parannukset. Ehkä keskeisin ongelma on kuitenkin kuluttajan tasalla: hiilidioksidipäästöt ja muut vastaavat indikaattorit ovat sisäisiä vertailulukuja, joita kuluttaja ei edes ole ostamassa. Ei lukija osta der Spiegel-lehteä paperin hiilidioksiditaseen takia, vaan sen journalistisen sisällön vuoksi. Laatu on vihreyttä tärkeämpi Teknologiayrittäjä Gregor Zimmermann on huomannut paperinkierrätyksen tehostuneen kotikaupungissaan Kasselissa. Kierrätyssäiliön voi nykyisin tilata jopa kotipihalleen, jos kierrätettävää tuntuu olevan tarpeeksi. Kierrätys on minulle itsestään selvä asia. Muita vihreitä paperivalintoja en yksityiselämässäni kuitenkaan juuri tee. Toisaalta ympäristöleimojakaan ei paperikaupan tuotteissa eikä ostettavissa lehdissä juuri näy. Metsäsertifikaatitkin tunnen lähinnä huonekalukaupasta ja tietenkin kuluttajaliikkeen kampanjoista sademetsien puolesta. Oman, energiatehokkaita rakennusmateriaaleja tutkivan yrityksensä viestinnässä Zimmermann käyttää mahdollisimman laadukasta paperia, sillä julkaisujen ulkoasu vaikuttaa suoraan firman uskottavuuteen ja imagoon. Hiilijalanjälki on energiatehokkaita rakennusmateriaaleja kehittävälle Zimmermanille tuttu asia. Hiilijalanjälki kiinnostaa, koska sillä voi tulevaisuudessa olla enemmän vaikutusta myyntiin, ainakin jos asiakkaina on suurempia yrityksiä. Yhä useammat pienetkin yritykset ovat jo alkaneet laskeskella hiilidioksiditaseitaan. Lue lisää > Botnia Echo 14 botnia echo

15 ILKKA HÄMÄLÄ SAI HYVÄN PERINNÖN Toimitusjohtajana syyskuun alussa aloittanut Ilkka Hämälä jatkaa Botnian kehittämistä evoluution kautta. Perintönä tuli vahva yritys. Ilkka Hämälän suhtautuminen ympäristöaktivisteihin on pragmaattinen. Demokraattiseen yhteiskuntaan kuuluu, että mielipiteitä tuodaan esille. Jos aktivismi kohdistuu järkeviin asioihin, jotka ihan oikeasti parantavat ympäristön tilaa, se on tietysti positiivista ja vauhdittaa kehitystä. TEKSTI PEKKA RINNE KUVA LAURI OLANDER/KL Sain perinnöksi vahvan yrityksen, jolla on erittäin monipuolinen tuoteportfolio ja kasvanut tuotantovolyymi. Niiden varaan on hyvä rakentaa, sanoo Ilkka Hämälä. Revoluutioon ei siis ole mitään tarvetta, vaan jatkuvaan evoluutioon perustuva kehitys, jonka kulmakivi on asiakaslähtöisyys, jatkuu. En vie asiakaslähtöisyyttä läpi muutoksena, vaan toimintakulttuurin vahvistamisena. Pyrin siihen, että saamme yhä laajemmin ja paremmin asiakaslähtöisen ajattelun näkyviin organisaatiossa ja kaikessa toiminnassamme. Olennainen kysymys Botnian kannalta on, mitkä asiat ovat tärkeitä asiakkaan näkökulmasta katsoen. Se on tieto ja viesti, jonka viemme prosessinhoitajalle ja jopa yhteistyökumppaneillemme saakka. Meidän pitää pystyä tuottamaan haluttu tuote asiakkaalle sovittuna aikana sen laatuisena, kun on sovittu ja sen laatuisena kuin toimitus oli edellisellä kerralla. Tasalaatuisuus on perusvaatimus ja sen jatkuva varmis botnia echo 15

16 ON SYYTÄ ANALYSOIDA METSÄTEOLLISUUTTA TOIMIALAKOHTAISESTI JA ALUEKOHTAISESTI. taminen ja parantaminen on yksi jatkuvan kehittämisen kohteistamme. Toinen perustuksen kulmakivi on monipuolinen tuotevalikoima ja kolmas paperitekniikan osaaminen. Tuote valikoima on vahvuutemme nyt ja tule vaisuudessa. Erotumme kilpailijoistamme nimenomaan siinä, että olemme valmiita tukemaan asiakasta hänen tuot teensa valmistuksessa. Osaami semme paperitekniikasta, ja nimenomaan kuitujemme käytöstä paperija pakkaustuotteiden valmistuksessa, tukee asiakkaiden liiketoimintaa. Tuoteominaisuuksien räätälöiminen asiakkaiden tarpeen mukaan on tärkeä jatkuvan kehittämisen kohde. Botnialla on nyt kuusi tehdasta ja jokaisella on yhdestä viiteen tuotetta eli tuoteportfoliossa on noin 20 erilaista tuotetta. Se on vahvuus, sillä jos kaikki tehtaat pyrkisivät mahdollisimman laajaan räätälöintiin, tuotteiden tasalaatuisuus ja tehtaitten tehokkuus kärsisivät jatkuvien laadunvaihtojen takia. KORKEA KYNNYS Metsäteollisuus elää murrosvaihetta ja se heijastuu luonnollisesti myös selluteollisuuteen. Vanhaa, loppuun ajettua kapasiteettia suljetaan eikä uutta kapasiteettia ole helppoa tuoda markkinoille. Sellutoimiala on vahvassa muutostilassa. On paljon vanhoja ja pieniä tehtaita, joissa ei erilaisista syistä johtuen ole tehty uudistamisinvestointeja. Toisaalta on paljon uutta, modernia teollisuutta hyvien raaka-ainelähteiden vieressä. Sellutehtaan rakentamisen edellytyksenä olevat raaka-aineresurssit ovat rajalliset ja rakentaminen vaatii paljon pääomia, joiden allokointi tapahtuu vielä hyvin etupainotteisesti. Etupainotteisuus merkitsee sitä, että ennen kuin sellutehdasta voi ryhtyä rakentamaan, on varmistettava raaka-aineen saatavuus pitkäksi ajaksi. Esimerkiksi puuplantaasin kehittäminen maanhankinnasta alkaen vie kymmenisen vuotta. MONIKÄYTTÖISYYS AUTTAA Kaikkiaan maailmassa tuotetaan valkaistua sulfaattisellua toista sataa miljoonaa tonnia. Siitä markkinasellun osuus on noin 50 miljoonaa tonnia. Kulutuksen vuosittainen kasvu on ollut globaalisti 2 3 prosenttia. Ilkka Hämälä uskoo vastaavan kehityksen jatkuvan, mutta painopistealueet muuttuvat. Sellukuituun pohjautuvien tuotteiden käytön laajan kirjon ansiosta kokonaiskysynnän laskua ei ole näkyvissä. Sellukuitu on hyvin monikäyttöinen. Kun puhutaan kokonaisuutena metsäteollisuuden trendeistä, on syytä muistaa, että alalla on hyvin monta erilaisella logiikalla toimivaa bisnesaluetta. On syytä analysoida metsäteollisuutta toimialakohtaisesti ja aluekohtaisesti. Toinen sellukuidun ominaisuus on se, että se kestää rahtausta ympäri maail man. Aikanaan sellu- ja paperitehtaan integrointia pidettiin optimaalisena ratkaisuna, mutta näin ei enää ole vaikka laskennassa otettaisiin huomioon sellutehtaan tuottamat energiahyödyt. Koko liiketoiminnan kannalta integraatista ei ole ratkaisevaa hyötyä, Ilkka Hämälä arvioi. PRIORITEETTILISTA RATKAISEE Hämälä on vastannut muun työn ohella Botnian Venäjän liiketoiminnasta. Yhtiöllä on Leningradin oblastin alueella Podporozhjen saha. Armeeraushavumassan tulevaisuuden reservit ovat paljolti Venäjällä. Hämälä ei usko, että Venäjälle nousee runsaasti sellutehtaita lähitulevaisuudessa, koska infrastruktuuri on yhä heikossa kunnossa. Federaatiolla on vahva halu tukea metsäteollisuuden kehitystä, mutta metsäteollisuusinvestoinnit edellyttävät laajamittaista infrastruktuurin rakentamista yhdessä yhteiskunnan kanssa eikä se ole prioriteettilistalla kärkipäässä. Ohjelmatoimiston osakas Väitetään, että kun teekkarista tulee diplomi-insinööri, hulvattomien tempausten keksijästä tulee silmänräpäyksessä kuivan asiallinen teknokraatti. Ei pidä paikkaansa diplomi-insinööri Ilkka Hämälästä. Botnian sisäinen ohjelmatoimisto Merikallio & Hämälä on ideoinut salamannopeasti ohjelman tilaisuuteen kuin tilaisuuteen. Nyt ohjelmatoimisto on hajonnut. Timo kutsuttiin ulkotöihin ja minä ryhdyin näihin toimitusjohtajan tehtäviin. Ulkotyöt merkitsevät sitä, että Merikallio nimitettiin vastikään Botnian Joutsenon ja Rauman tehtaiden johtajaksi. 16 botnia echo

17 PUHDASTA JÄLKEÄ KESTÄVÄ KEHITYS ON ELINKAARIASIA TEKSTI RISTO PITKÄNEN KUVAT PETTERI KIVIMÄKI Botnian tehtaiden purkuvesistöt ovat uusimman EU-luokituksen mukaan hyvässä kunnossa. Tehtaiden ympäristösuorituskyky on kaikilla mittareilla mitaten maailman ehdotonta huippua. Paikka huipulla edellyttää prosessien ja toimintatapojen jatkuvaa kehittämistä botnia echo 17

18 Ympäristöjohtaja Raili Koponen sanoo, että sellu- ja paperiteollisuuden globaalissa rakennemuutoksessa tulevat tiensä päähän ne tehtaat, jotka eivät ole panostaneet ympäristönsuojeluun. Botnian tehtaat ovat vertailujen kärjessä, koska niissä on noudatettu hyvän talonpidon tapaa ja yhtiön tasolla on investoitu kunkin tehtaan elinkaaren mukaisiin parannuksiin. Mittaviin investointeihin ei ole tarvetta lähitulevaisuudessa, ja hyviä tuloksia on saavutettu kehittämällä toimintatapoja. Botnia on julkaissut vuosittain vuosi kertomuksensa ympäristötilinpäätöksessä Botnian tehtaiden ja muiden suomalaisten ja ruotsalaisten sellutehtaiden tärkeimpien jätevesipäästöjen vertailun. Investoinneilla varmistetaan kärjen joukossa pysyminen. Äänekosken tehtaan lokakuussa käynnistynyt uusi klooridioksidilaitos tuo tehtaan AOX-päästöt halutulle tasolle. Elinkaariajattelu on tuonut uudenlaista ymmärrystä ympäristöasioihin. Tuotannossa se tarkoittaa sitä, että hyvän talonomistajan tapaan välillä maalataan nurkkalautoja. Eli pidetään huoli omaisuudesta niin, että se tuottaa hyvin ja näyttää hyvältä. Ympäristösuorituskykyä voi samalla tavoin parantaa jatkuvasti, Koponen maalailee. SÄÄSTÄMME ENERGIAA MYÖS TUOTTAMALLA TASALAATUISTA SELLUA, JOTA ASIAKKAAT TARVITSEVAT VÄHEMMÄN. "Hyvän talonpitoon" kuuluu myös jokaisen henkilökohtainen ympäristövastuu ja jatkuva toimintatapojen kehitäminen. Kemin tehtaan COD-päästöt saatiin linjaan muiden tehtaiden kanssa hyvin vähäisin laiteinvestoinnein panemalla paukut valkaisun vesikiertojen kehittämiseen. Äänekosken tehdas on Botnian vanhimmasta päästä, mutta vedenkäyttö sellutonnia kohti on alhaisimmasta päästä. HYVINÄ JA HUONOINA AIKOINA Ympäristöpäällikkö Sari Tupitsa sanoo, että ympäristöstä huolehti minen ei ole enää entiseen tapaan hyvien aiko jen ilmiö. Ennen tahtoi käydä niin, että huonoina aikoina ympäristö unohtui ja se muistettiin taas hyvinä aikoina, kun ei ollut muuta huolenaihetta. 18 botnia echo

19 PUHDASTA JÄLKEÄ Ympäristöjohtaja Raili Koponen (vas.) ja ympäristöpäällikkö Sari Tupitsa sanovat, että energiatalous on selluteollisuuden suuri ympäristövaltti. Energiaa syntyy paljon yli oman tarpeen eikä sen tuotanto lisää hiilidioksidin määrää ilmakehässä. Ihmiset tekevät aika paljon päätöksiä ympäristövetoisesti. Huono oma tunto alkaa vähintäänkin silloin kolkuttaa, kun esimerkiksi matkustaa yksin autolla. Me, liki seitsemän miljardia ihmistä, olemme syyskuun lopulla kuluttaneet kaikki resurssit, jotka maapallolla oli tarjota meille tälle vuodelle. Siitä eteenpäin olemme syöneet pääomaa, Koponen lisää. Tupitsan mukaan Botnian asiakkaiden suorat yhteydenotot liittyvät yhä sellun ja lopputuotteen laatuun. Suoria ympäristökyselyitä tulee etupäässä asiak kaiden asiakkailta. Ympäristötietoja toimitetaan toki säännöllisesti asiakkaiden käyttöön. Botnian suurimmat asiakkaat ovat mukana muun muassa Paper Profile -hankkeessa, jossa luodaan yhtenäistä tapaa kertoa paperituotteiden ympäristövaikutuksista. Profiilit ovat tuotekohtaisia, ja selluntuotannon ympäristövaikutukset sisältyvät luonnollisesti sellua sisältävien papereiden ympäristöprofiileihin. Botnian ympäristöasiantuntijat uskovat, että suuret ympäristökysymykset ovat nousemassa pikkuhiljaa myös asiakasyhteistyön ytimeen. Huoli ilmastonmuutoksesta on tuonut ympäristökeskusteluun uuden käsitteen: hiilijalanjäljen. Tuotteiden ja palveluiden elinkaaren aikaisten hiilidioksidipäästöjen laskemiselle ei ole vielä yhtä yhteisesti hyväksyttyä menetelmää. Koska sellu on välituote, sen hiilijalan jälki on osa jonkin lopputuotteen jalanjäljestä. Botnia on teettämässä vertailevia laskelmia muutamalle lopputuotteelle ja eri selluvaihtoehdoille. VEDEN MERKITYS KASVAA Toinen ihmiskuntaa yhdistävä huolenaihe on puhtaan veden riittävyys. On jo kehitetty laskentamalleja, joiden avulla voidaan verrata erilaisten tuotteiden vesijalanjälkeä eli sitä, paljonko vettä niiden tuottamiseen on käytetty niiden elinkaaren aikana. Selluteollisuus on iso vedenkäyttäjä. Botnian tehtaat ovat tässäkin suhteessa hyvin EU:n BAT-suositusten sisäpuolella, mutta vedenkäyttöä halutaan vähentää asteittain. Kuutio vähemmän vettä sellutonnia kohti säästää vuodessa puoli miljoonaa kuutiota vettä. Veden kierrättämistä ei kuitenkaan pidä lisätä lisäämällä kemikaalien kulutusta. Olisi kuin hölmöläisten peiton jatkamista, jos puhdistamolle menevän jäteveden määrää vähennettäisiin pelkästään lisäämällä kemikaalien käyttöä, Koponen pohtii. HYVÄ ELINKAARITUOTE Sulfaattiselluprosessi tuottaa uusiutuvasta raaka-aineesta eli puusta huomattavasti enemmän energiaa kuin se käyt tää. Energiantuotannon hiilidioksidipäästöt eivät lisää kasvihuonekaasujen määrää. Sari Tupitsa sanoo, että sellutehtaiden energiatasetta pitäisi katsoa erityisesti elinkaarinäkökulmasta. Me käytämme uusiutuvaa luonnonvaraa eli puuta raaka-aineena energiatehokkaasti. Tämä on iso plussa elinkaaritarkastelun näkökulmasta, ja tämä meidän pitäisi osata kertoa aktiivisesti myös asiakkaille. Ylijäämäenergia on arvokas sivuvirta, ja tehtaiden energiatehokkuutta lisätään sekä vähentämällä niiden omaa energiankulutusta että ottamalla entistä tarkemmin talteen prosesseissa syntyvä energia. Sähkön hinnat ovat korkeat, mutta ei sellubisnes voi pelkkiin sivuvirtoihin keskittyä. Koko arvoketjun näkökulmasta säästämme energiaa myös tuottamalla tasalaatuista sellua, jota asiakkaat tarvit sevat vähemmän, Raili Koponen linjaa. TÄRKEINTÄ ON METSÄNHOIDON LAATU Botnian Suomen tehtaat käyttävät pääosin PEFC-sertifioitua suomalaista puuta. Kilpaileva FSC-sertifiointi on markkinoilla tunnetumpi, ja monet asiakkaat sitä kyselevät. Botnian Uruguayn tehtaan käyttämä puu on FSCsertifioitua. Botnia ei halua asettua erotuomariksi sertifikaattiasiassa. Koposen mie lestä tärkeintä on, että sertifiointi edistää kestävän metsätalouden periaatteita. Erityisen tärkeää tämä on maissa, joissa ei ole samanlaista metsänhoidon kulttuuria ja tiukkaa lainsäädäntöä kuin Suomessa. Botnia haluaa ympäristöpolitiikkansa mukaisesti edistää kestävän metsätalouden tavoitteiden toteutumista. Uruguayn eukasellun FSC-sertifiointi on ollut mieleen asiakkaillemme. Botnian ympäristötilinpäätös on saatavilla myös Botnian verkkosivuilla: >Ympäristö ja me. Lisää tietoa Paper Profile -hankkeesta osoitteesta: botnia echo 19

20 Uruguayn ympäristövirasto DINAMA vastaa vesinäytteiden ottamisesta. Kuvassa DINAMA:n asiantuntijat Maria José Del Campo (vas.) ja Juan Pablo Peregalli (oik.) keskustelevat Botnian tuotantopäällikön Eugenio Garcían (kesk.) kanssa. TEKSTIT RISTO PITKÄNEN KUVAT GUILLERMO ROBLES FRAY BENTOS LUNASTAA YMPÄRISTÖLUPAUKSENSA Riippumaton konsulttiselvitys vahvistaa, että Botnian Uruguayn tehdas täyttää joka suhteessa sille asetetut tiukat ympäristövaatimukset. Tehdas ei ole kuuden ensimmäisen käyttökuukautensa aikana vaikuttanut haitallisesti Uruguay-joen vedenlaatuun, ja ilmanlaatu on vastannut hyvin ennusteita ja käyttöluvan tavoitteita. 20 botnia echo

PAPERI KESTÄVÄ VAIHTOEHTO. Valitse vastuullisesti. Valitse UPM:n paperi.

PAPERI KESTÄVÄ VAIHTOEHTO. Valitse vastuullisesti. Valitse UPM:n paperi. PAPERI KESTÄVÄ VAIHTOEHTO Valitse vastuullisesti. Valitse UPM:n paperi. KESTÄVÄ KEHITYS ON MATKA 2 Kestävä kehitys tarkoittaa meille UPM:ssä matkaa. Kehitämme jatkuvasti ympäristö-, yhteisö- ja taloustehokkuuttamme.

Lisätiedot

PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana

PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana Huhtikuu 2012 PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 Mitä ympäristömerkit ovat? Tarkoitus Ympäristömerkkien tarkoitus on ohjata ostopäätöksiä

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas

Äänekosken biotuotetehdas Äänekosken biotuotetehdas Metsä Groupin avainluvut 2014 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 10 500 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 122 000 suomalaista metsänomistajaa

Lisätiedot

Missä metsäsektorimme on nyt, ja minne se on menossa?

Missä metsäsektorimme on nyt, ja minne se on menossa? Metsien käytön tulevaisuus Suomessa Suomenlinna 19.11. 2007 Missä metsäsektorimme on nyt, ja minne se on menossa? Risto Seppälä Suomen metsäsektorin tähänastiset kulmakivet Tuotteiden kysynnän kasvu lähimarkkinoilla

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas

Äänekosken biotuotetehdas Äänekosken biotuotetehdas Äänekosken biotuotetehdas Tiedätkö sinä, mikä biotuotetehdas? Biotuotetehtaan ydin on sellutehdas, mutta biotuotetehdas on paljon muutakin. Mitä biotuotteet ovat? Minkälainen

Lisätiedot

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 Avainluvut 2015 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 116 000 suomalaista metsänomistajaa METSÄ FOREST Puunhankinta ja metsäpalvelut

Lisätiedot

Puutarhakalusteita tropiikista?

Puutarhakalusteita tropiikista? Puutarhakalusteita tropiikista? Tietoa kuluttajille Suomen luonnonsuojeluliitto ry Oletko aikeissa ostaa uudet puutarhakalusteet, ja viehättäkö sinua tummasta puusta tehdyt aurinkotuolit, joita mainoslehtiset

Lisätiedot

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Säätytalo Päivittäistavarakauppa ry Toimitusjohtaja 1 Elintarvikeketjun ympäristövastuu ja asiakastoiminnan haasteet Tuoteturvallisuus (Suomessa)

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas Niklas von Weymarn, Metsä Fibre Oy

Äänekosken biotuotetehdas Niklas von Weymarn, Metsä Fibre Oy Äänekosken biotuotetehdas Niklas von Weymarn, Metsä Fibre Oy 1 Johtava toimija valituissa liiketoiminnoissa Keskitymme tuotteisiin ja palveluihin, joissa meillä on vahvaa osaamista ja kilpailuetua ja joiden

Lisätiedot

METSÄN UUDET MAHDOLLISUUDET UPM BIOFORE YHTIÖ. ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen

METSÄN UUDET MAHDOLLISUUDET UPM BIOFORE YHTIÖ. ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen UPM BIOFORE YHTIÖ ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen AGENDA 1. UPM BIOFORE YHTIÖ 2. UUSI METSÄTEOLLISUUS 3. UUDET MAHDOLLISUUDET AGENDA 1. UPM BIOFORE YHTIÖ 2. UUSI METSÄTEOLLISUUS

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Puumarkkinapäivät Reima Sutinen Työ- ja elinkeinoministeriö www.biotalous.fi Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous Biotalous:

Lisätiedot

Keski-Suomen metsäbiotalous

Keski-Suomen metsäbiotalous Keski-Suomen metsäbiotalous metsäbiotaloudella suuri merkitys aluetaloudelle Metsäbiotalouden osuus maakunnan kokonaistuotoksesta on 14 %, arvonlisäyksestä 10 % ja työllisyydestä 6 %. Merkitys on selvästi

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

Stora Enson muutos jatkuu

Stora Enson muutos jatkuu Stora Enson muutos jatkuu Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, Markus Rauramo, talousjohtaja, Juha Vanhainen, Suomen maajohtaja 19.8.2009 Sisältö Stora Enson muutos jatkuu Toimenpiteet Taloudelliset vaikutukset

Lisätiedot

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET Matkalle PUHTAAMPAAN maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET NYT TEHDÄÄN TEOLLISTA HISTORIAA Olet todistamassa ainutlaatuista tapahtumaa teollisuushistoriassa. Maailman ensimmäinen kaupallinen biojalostamo valmistaa

Lisätiedot

METSÄN TULEVAISUUDEN TUOTTEET Teollisuuden metsänhoitajat ry Syysseminaari Metsäpäivillä 6.11.2014

METSÄN TULEVAISUUDEN TUOTTEET Teollisuuden metsänhoitajat ry Syysseminaari Metsäpäivillä 6.11.2014 METSÄN TULEVAISUUDEN TUOTTEET Teollisuuden metsänhoitajat ry Syysseminaari Metsäpäivillä 1 Metsän tulevaisuuden tuotteet: Ohjelma Avaus Olli Laitinen, puheenjohtaja, Teollisuuden metsänhoitajat ry Uudet

Lisätiedot

MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS

MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS OSSI PUROMÄKI METSÄ FIBRE, 1 on kannattava ja kilpailukykyinen metsäteollisuuskonserni 2 Metsä Fibre lyhyesti METSÄ FIBRE Maailman johtavia havuselluntuottajia ja suuri

Lisätiedot

Metsäsertifiointi. Päättäjien metsäakatemia Aluejohtaja Pekka Vainikka

Metsäsertifiointi. Päättäjien metsäakatemia Aluejohtaja Pekka Vainikka Metsäsertifiointi Päättäjien metsäakatemia 22.5.2013 Aluejohtaja Pekka Vainikka Metsäsertifiointi Metsäsertifioinnilla tarkoitetaan menettelyä, jossa riippumaton kolmas osapuoli tarkastaa, vastaako metsien

Lisätiedot

EU:n metsästrategia - metsäteollisuuden näkökulma

EU:n metsästrategia - metsäteollisuuden näkökulma EU:n metsästrategia - metsäteollisuuden näkökulma Robinwood Plus Workshop, Metsäteollisuus ry 2 EU:n metsät osana globaalia metsätaloutta Metsien peittävyys n. 4 miljardia ha = 30 % maapallon maapinta-alasta

Lisätiedot

Luontaisesti syntynyt ekoteollisuuspuisto Case Varkaus

Luontaisesti syntynyt ekoteollisuuspuisto Case Varkaus Luontaisesti syntynyt ekoteollisuuspuisto Case Varkaus 15.3.2006 Eeva Punta Linnunmaa Oy Luontaisesti syntynyt ekoteollisuuspuisto = tyypillisesti syntynyt suomalainen metsäteollisuusintegraatti liitännäisineen

Lisätiedot

KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA UPM TIMBER

KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA UPM TIMBER KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA UPM TIMBER Laadukkaita ja ympäristöystävällisiä PUUTUOTTEITA UPM Timber valmistaa korkealuokkaista mänty- ja kuusisahatavaraa rakennus- ja puusepänteollisuuteen sekä useisiin muihin

Lisätiedot

Matkalle puhtaampaan maailmaan. Jaakko Nousiainen, UPM Biopolttoaineet Puhdas liikenne Etelä-Karjalassa

Matkalle puhtaampaan maailmaan. Jaakko Nousiainen, UPM Biopolttoaineet Puhdas liikenne Etelä-Karjalassa Matkalle puhtaampaan maailmaan Jaakko Nousiainen, UPM Biopolttoaineet Puhdas liikenne Etelä-Karjalassa 30.1.2017 METSÄ ON TÄYNNÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Maailma muuttuu Rajalliset resurssit Globaalin talouden

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen BIOKAASUA METSÄSTÄ Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen KOTIMAINEN Puupohjainen biokaasu on kotimaista energiaa. Raaka-aineen hankinta, kaasun tuotanto ja käyttö tapahtuvat kaikki maamme rajojen

Lisätiedot

PEFC palveluita koko yhteiskunnalle Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry

PEFC palveluita koko yhteiskunnalle Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry PEFC palveluita koko yhteiskunnalle 2.10.2014 Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 PEFC:n kansainvälinen organisaatio PEFC Council on globaali, voittoa tavoittelematon kansainvälinen organisaatio,

Lisätiedot

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, 1 Aiheena tänään Metsäteollisuus vahvassa nousussa Äänekosken biotuotetehdas Investointien vaikutukset puunhankintaan 2

Lisätiedot

Puun monipuolinen jalostus on ratkaisu ympäristökysymyksiin

Puun monipuolinen jalostus on ratkaisu ympäristökysymyksiin Puun monipuolinen jalostus on ratkaisu ympäristökysymyksiin Metsätieteen päivät Metsäteollisuus ry 2 Maailman metsät ovat kestävästi hoidettuina ja käytettyinä ehtymätön luonnonvara Metsien peittävyys

Lisätiedot

Paperin alkuperän hallinnan sertifiointi

Paperin alkuperän hallinnan sertifiointi Paperin alkuperän hallinnan sertifiointi painotalossa Anu Aurassalo Insinöörityöseminaari 14.5.2009 Metropolia AMK Edita lyhyesti Konsernin päätoimialat: markkinointiviestinnän tuotantopalvelut, graafisen

Lisätiedot

Ympäristömerkit helpottavat hankkijan työtä

Ympäristömerkit helpottavat hankkijan työtä Ympäristömerkit helpottavat hankkijan työtä Esimerkkinä metsäsertifiointimerkit 18.1.2011 Vihreät hankinnat haltuun -seminaari Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 Mitä ympäristömerkit

Lisätiedot

Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas

Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas Lehdistötilaisuus 23.4.2014 1 Sisältö Hanke lyhyesti Markkina-asema vahvistuu edelleen Taloudelliset vaikutukset Investointipäätöksen edellytykset Biotuotetehdas

Lisätiedot

Puutavaran kestävä alkuperä metsäsertifiointi pähkinänkuoressa

Puutavaran kestävä alkuperä metsäsertifiointi pähkinänkuoressa Puutavaran kestävä alkuperä metsäsertifiointi pähkinänkuoressa 27.10.2011 Puupäivä 2011, Wanha Satama Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 Mitä ympäristömerkit ovat? Tarkoitus Ympäristömerkkien

Lisätiedot

Metsäsertifiointi puupohjaisten tuotteiden vastuullisuuden osoittamisessa

Metsäsertifiointi puupohjaisten tuotteiden vastuullisuuden osoittamisessa Metsäsertifiointi puupohjaisten tuotteiden vastuullisuuden osoittamisessa Motivan webinaaritilaisuus 24.11.2017 Pääsihteeri Auvo Kaivola Sisältö: Puu on erinomainen materiaali Mistä metsäsertifioinnissa

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN BIOTUOTETEHDAS

ÄÄNEKOSKEN BIOTUOTETEHDAS ÄÄNEKOSKEN BIOTUOTETEHDAS Jyväskylä 13.2.2015 Niklas von Weymarn, tutkimusjohtaja, Metsä Fibre 1 1 Metsä Fibre - osa ia 2 Raakapuun viejästä kansainväliseksi konserniksi in kehitys 1934 2014 Metsäliitto

Lisätiedot

Sahojen merkitys metsäteollisuudelle

Sahojen merkitys metsäteollisuudelle Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistyksen 90-vuotisjuhla Sahojen merkitys metsäteollisuudelle Toimitusjohtaja Ilkka Hämälä, Metsä Fibre 7.4.2017 Metsän ensimmäiset menestystuotteet: terva ja sahatavara

Lisätiedot

Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia. 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM

Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia. 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM Visio The Biofore Company UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta,

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit

Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit Timo Soininen Pääarvioija, Tuotepäällikkö FSC CoC 1 Julkinen Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus Esittely Timo Soininen Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Etelä-Karjalan metsäbiotalous

Etelä-Karjalan metsäbiotalous Etelä-Karjalan metsäbiotalous Etelä-Karjalassa metsäbiotalouden merkitys maakunnan taloudessa on Suomen suurin Metsäbiotalous muodostaa pääosan maakunnan koko biotaloudesta. Esimerkiksi tuotoksesta sen

Lisätiedot

Suomen metsät ja metsäsektori vähähiilisessä tulevaisuudessa

Suomen metsät ja metsäsektori vähähiilisessä tulevaisuudessa Suomen metsät ja metsäsektori vähähiilisessä tulevaisuudessa Tuloksia hankkeesta Low Carbon Finland 25 -platform Maarit Kallio ja Olli Salminen Metsäntutkimuslaitos Metsät ja metsäsektori vaikuttavat Suomen

Lisätiedot

Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen

Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen 19.4.2012 Riittääkö bioraaka-ainetta 1 Päästötavoitteet CO 2 -vapaa sähkön ja lämmön tuottaja 4/18/2012 2 Näkökulma kestävään energiantuotantoon Haave: Kunpa ihmiskunta osaisi elää luonnonvarojen koroilla

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Puu vähähiilisessä keittiössä

Puu vähähiilisessä keittiössä Puu vähähiilisessä keittiössä 16.09.2013 Matti Kuittinen Arkkitehti, tutkija Tässä esityksessä: 1. Miksi hiilijalanjälki? 2. Mistä keittiön hiilijalanjälki syntyy? 3. Puun rooli vähähiilisessä sisustamisessa

Lisätiedot

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY Metsäteollisuuden EU-linjaukset 1 EUROOPAN UNIONI on Suomelle tärkeä. EU-jäsenyyden myötä avautuneet sisämarkkinat antavat viennistä elävälle Suomelle ja suomalaisille

Lisätiedot

Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09. Markkinakatsaus Helsinki

Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09. Markkinakatsaus Helsinki Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09 Markkinakatsaus 24.11.2009 Helsinki Sahateollisuus on metsäteollisuuden selkäranka Järeän puun hankinta käynnistää kaiken keskeisen toiminnan metsissämme Saha- ja vaneriteollisuus

Lisätiedot

Satakunnan metsäbiotalous

Satakunnan metsäbiotalous Satakunnan metsäbiotalous Satakunnassa massa ja paperi ovat metsäbiotalouden kärjessä Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 41 %. Muussa biotaloudessa tärkeimmät sektorit ovat elintarviketeollisuus

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset

Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset Teollisuuden Metsänhoitajat ry:n vuosikokous ja Metsätehon iltapäiväseminaari Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma (MSO)

Lisätiedot

Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina

Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina Marita Laukkanen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) 26.1.2016 Marita Laukkanen (VATT) Tukijärjestelmät ja ilmastopolitiikka 26.1.2016 1 / 13 Miksi

Lisätiedot

Kainuun metsäbiotalous

Kainuun metsäbiotalous n metsäbiotalous elää edelleen puusta Metsäbiotalous muodostaa 41 % maakunnan koko biotalouden tuotoksesta. Työllisyydessä osuus on noin 1,5-kertainen maakuntien keskiarvoon verrattuna. Metsäbiotalouden

Lisätiedot

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT Kuluttajaopas Käytä vaatteitasi Käytä päätäsi Vaali ympäristöä! Rostra Kommunikation v/ David Zepernick,

Lisätiedot

Metsäteollisuuden uusi nousu? Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry 30.5.2011

Metsäteollisuuden uusi nousu? Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry 30.5.2011 Metsäteollisuuden uusi nousu? Toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry 2 Metsäteollisuus pitää Suomen elinvoimaisena Metsäteollisuus on elintärkeä yli 50 paikkakunnalle 50 sellu- ja paperitehdasta Yli 240 teollista

Lisätiedot

Uudenmaan metsäbiotalous

Uudenmaan metsäbiotalous Uudenmaan metsäbiotalous Uusimaa - määrissä suuri, osuuksissa pieni Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 22 %. Tärkein biotalouden sektori on elintarviketeollisuus. Metsäbiotalous

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

Kohti puhdasta kotimaista energiaa

Kohti puhdasta kotimaista energiaa Suomen Keskusta r.p. 21.5.2014 Kohti puhdasta kotimaista energiaa Keskustan mielestä Suomen tulee vastata vahvasti maailmanlaajuiseen ilmastohaasteeseen, välttämättömyyteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

Metsäenergian hankinnan kestävyys

Metsäenergian hankinnan kestävyys Metsäenergian hankinnan kestävyys Karri Pasanen Tutkija Bioenergiaa metsistä tutkimus- ja kehittämisohjelman loppuseminaari 19.4.2012 Mitä kestävyys oikeastaan on? Kestävyyden käsite pohjautuu tietoon

Lisätiedot

Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi. Helena Wessman KCL

Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi. Helena Wessman KCL Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi Helena Wessman KCL Helena Wessman 27.5.2009 1 MITÄ ON KESTÄVÄ KEHITYS? Kestävä kehitys = taloudellisuus+sosiaalinen hyväksyttävyys+ ympäristöystävällisyys

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Suomi kehittyneiden biopolttoaineiden kärjessä UPM Lappeenrannan biojalostamo. Ilmansuojelupäivät 19.8.2015 Stefan Sundman UPM Sidosryhmäsuhteet

Suomi kehittyneiden biopolttoaineiden kärjessä UPM Lappeenrannan biojalostamo. Ilmansuojelupäivät 19.8.2015 Stefan Sundman UPM Sidosryhmäsuhteet Suomi kehittyneiden biopolttoaineiden kärjessä UPM Lappeenrannan biojalostamo Ilmansuojelupäivät 19.8.2015 Stefan Sundman UPM Sidosryhmäsuhteet METSÄ ON TÄYNNÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Maailma muuttuu Rajalliset

Lisätiedot

BIOTUOTETEHDAS Enemmän kuin sellutehdas Tutkimusjohtaja Niklas von Weymarn, Metsä Fibre

BIOTUOTETEHDAS Enemmän kuin sellutehdas Tutkimusjohtaja Niklas von Weymarn, Metsä Fibre BIOTUOTETEHDAS Enemmän kuin sellutehdas Tutkimusjohtaja Niklas von Weymarn, Metsä Fibre 1 Biotalous keskiössä, mutta fossiilitalous heräämässä henkiin Metsäliitto perustetaan Petrokemian lähtölaukaus Äänenkosken

Lisätiedot

Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen PEFC Suomi Auvo Kaivola

Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen PEFC Suomi Auvo Kaivola Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen 24.5.2016 PEFC Suomi Auvo Kaivola Mikä PEFC on? PEFC Council globaali, voittoa tavoittelematon kansallisesti kehitettyjen metsäsertifiointijärjestelmien

Lisätiedot

Odotukset ja mahdollisuudet

Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet teollisuudelle teollisuudelle Hannu Anttila Hannu Anttila Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana - kokemuksia EU-hankkeista Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, 9.10.2013 Jyrki Raitila, VTT Taustaa VTT (Jyväskylä) ollut mukana useissa EU- ja maakuntaprojekteissa,

Lisätiedot

Ympäristöjalanjäljet - miten niitä lasketaan ja mihin niitä käytetään? Hiilijalanjälki

Ympäristöjalanjäljet - miten niitä lasketaan ja mihin niitä käytetään? Hiilijalanjälki Place for a photo (no lines around photo) Ympäristöjalanjäljet - miten niitä lasketaan ja mihin niitä käytetään? Hiilijalanjälki Tekstiilien ympäristövaikutusten arviointi 30.1.2014 VTT, Espoo Johtava

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

metsäteollisuuden tuotantolaitokset Tuotannon supistuminen johtui työkiistan aikaisista seisokeista toisella neljänneksellä.

metsäteollisuuden tuotantolaitokset Tuotannon supistuminen johtui työkiistan aikaisista seisokeista toisella neljänneksellä. Metsäteollisuuden tuotanto Tuotanto Suomessa tammi-syyskuussa 25 Paperia ja Puuta Tuotanto normaalitasolla kolmannella neljänneksellä Kuluvan vuoden heinä-syyskuussa metsäteollisuuden tuotantolaitokset

Lisätiedot

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2014 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää 10 500 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2014 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää 10 500 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. KESTÄVÄSTI METSÄSTÄ Kestävä kehitys on toimintamme perusta Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä.

Lisätiedot

Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri 01.03.2016. 23.6.2016 Esityksen nimi

Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri 01.03.2016. 23.6.2016 Esityksen nimi Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri 01.03.2016 2 23.6.2016 Esityksen nimi Äänekosken biotuotetehdashanke Piiripäällikkö Matti Rossi, Metsä Group Metsä- ja viherpäivät, Jyväskylä, 7.-8.6.2016 Avainluvut

Lisätiedot

PAPERI JA YMPÄRISTÖ SAMASSA KUVASSA

PAPERI JA YMPÄRISTÖ SAMASSA KUVASSA PAPERI JA YMPÄRISTÖ SAMASSA KUVASSA 1 UPM on johtava metsäteollisuuskonserni ja paperinvalmistaja. Osaavat ammattilaisemme ympäri maailman pitävät huolen paperimme korkeasta laadusta, joka on perusta innovatiivisille

Lisätiedot

Tiedotejakelun trendit 2014!

Tiedotejakelun trendit 2014! Tiedotejakelun trendit 2014 Riina Vasala Toimitusjohtaja epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän ammattilaisille työkalun mediajulkisuuden

Lisätiedot

UPM METSÄENERGIA Puhdasta ja edullista energiaa nyt ja tulevaisuudessa

UPM METSÄENERGIA Puhdasta ja edullista energiaa nyt ja tulevaisuudessa UPM METSÄENERGIA Puhdasta ja edullista energiaa nyt ja tulevaisuudessa METSÄSSÄ KASVAA BIO- POLTTOAINETTA Metsäenergia on uusiutuvaa Energiapuu on puuta, jota käytetään energiantuotantoon voimalaitoksissa

Lisätiedot

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA 2.4.2011 Petteri Pihlajamäki Executive Vice President, Pöyry Management Consulting Oy Esityksen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden vienti Suomesta 2003 Arvo 11 mrd. EUR

Metsäteollisuuden vienti Suomesta 2003 Arvo 11 mrd. EUR 1 Metsäteollisuuden vienti Suomesta 2003 Arvo 11 mrd. EUR Eurooppa Aasia 77 % 11 % Muut 16 % Pohjois-Amerikka Afrikka Latin. Amerikka 7 % 2 % 1 % USA 7 % Oseania Päämarkkinamaat Saksa 1 % 18 % Muu Eurooppa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ja talouden tulevaisuus Suomessa vuoteen 2020

Metsäteollisuuden ja talouden tulevaisuus Suomessa vuoteen 2020 Metsäteollisuuden ja talouden tulevaisuus Suomessa vuoteen 2020 Lauri Hetemäki Puu- ja erityisalojen liitto 110 vuotta juhlaseminaari, 14.5.2009, Sibeliustalo, Lahti Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan metsäbiotalous

Keski-Pohjanmaan metsäbiotalous Keski-Pohjanmaan metsäbiotalous Keski-Pohjanmaa puutuotteista pientä lisää biotalouteen Metsäbiotalouden osuus maakunnan koko biotalouden tuotoksesta on 19 %, joka on selvästi maakuntien keskiarvoa pienempi.

Lisätiedot

Pohjois-Savon metsäbiotalous

Pohjois-Savon metsäbiotalous n metsäbiotalous ssa metsäbiotaloudella on merkittävä aluetaloudellinen rooli Metsäbiotalous muodostaa 40 % maakunnan biotalouden tuotoksesta. Biotaloudessa tärkein sektori on elintarviketeollisuus. Metsäbiotalouden

Lisätiedot

Suomen metsäteollisuus voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa

Suomen metsäteollisuus voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa Suomen metsäteollisuus voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa Matti Kärkkäinen professori Metsäalan tulevaisuusfoorumi 16.3.2005, Sibelius-talo, Lahti Matti Kärkkäinen 1 Sahatavaran kulutus henkeä kohti

Lisätiedot

Metsähyvinvoinnin kehitysohjelman ajankohtaistapahtuma 18.11.2014 Biotalous tehdään yhteistyöllä. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö

Metsähyvinvoinnin kehitysohjelman ajankohtaistapahtuma 18.11.2014 Biotalous tehdään yhteistyöllä. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsähyvinvoinnin kehitysohjelman ajankohtaistapahtuma Biotalous tehdään yhteistyöllä Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö www.biotalous.fi Aiheet: 1. Biotalous ja hyvinvointi 2. Biotalous ja yhteistyö

Lisätiedot

Suomen metsien muuttuvat käyttömuodot. Professori Risto Seppälä Metsäntutkimuslaitos

Suomen metsien muuttuvat käyttömuodot. Professori Risto Seppälä Metsäntutkimuslaitos Suomen metsien muuttuvat käyttömuodot Professori Risto Seppälä Metsäntutkimuslaitos Esityksen jäsentely Suomen metsien käyttömuotojen kehitys Suomen metsien käytön tulevaisuus Loppuhuipennus Metsien käyttö

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas 29.4.2015

Äänekosken biotuotetehdas 29.4.2015 Äänekosken biotuotetehdas 29.4.2015 2 Presentation name / Author Maailman ensimmäinen biotuotetehdas Maailman ensimmäinen biotuotetehdas Ilkka Hämälä Äänekosken biotuotetehdas Metsäteollisuuden suurin

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

Elinkaariajattelu autoalalla

Elinkaariajattelu autoalalla Elinkaariajattelu autoalalla Mikä on tuotteen ELINKAARI? Tuotteen vaiheet raaka-aineiden hankinnasta tai tuottamisesta tuotteen käyttöön ja loppukäsittelyyn. MARKKINOINTI JAKELU, KAUPPA TUOTANTO KÄYTTÖ,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/05

Osavuosikatsaus II/05 Osavuosikatsaus II/05 26.7.2005 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Hyvä tulos vaikeassa markkinatilanteessa. Toimitusmäärät laskivat, mutta tuotevalikoima ja myynnin

Lisätiedot

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Laaja valtakunnallinen otanta Kyselyyn vastasi lähes 1700 kauppakamarien jäsenyritystä eri

Lisätiedot

Pirkanmaan metsäbiotalous

Pirkanmaan metsäbiotalous Pirkanmaan metsäbiotalous Pirkanmaa metsäbiotalouden kärkimaakunta Metsäbiotalous muodostaa lähes puolet maakunnan koko biotalouden tuotoksesta. Osuus on selvästi keskimääräistä suurempi. Kivijalkana on

Lisätiedot

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Parempi arkipäivä monille ihmisille Kestävä kehitys IKEAssa Sisältyy kaikkiin toimintoihimme Kestävän kehityksen toimintasuunnitelma FY15 kokonaisvaltainen lähestymistapa

Lisätiedot

Metsäbiojalostamoinvestointien kannattavuus eri politiikkavaihtoehdoissa: Alustavia tuloksia

Metsäbiojalostamoinvestointien kannattavuus eri politiikkavaihtoehdoissa: Alustavia tuloksia Metsäbiojalostamoinvestointien kannattavuus eri politiikkavaihtoehdoissa: Alustavia tuloksia Hanna-Liisa Kangas ja Jussi Lintunen, & Pohjola, J., Hetemäki, L. & Uusivuori, J. Metsäenergian kehitysnäkymät

Lisätiedot

Kanta-Hämeen metsäbiotalous

Kanta-Hämeen metsäbiotalous en metsäbiotalous en biotaloutta vetää elintarvikesektori Metsäbiotalous muodostaa 3-5 % koko maakunnan tuotoksesta, arvonlisäyksestä, investoinneista ja työllisyydestä. Suhteelliset osuudet ovat lähellä

Lisätiedot

Metsäalan merkitys. Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry 26.8.2011

Metsäalan merkitys. Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry 26.8.2011 Metsäalan merkitys Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry Metsäteollisuus on oleellinen osa Suomen kansantaloutta Metsäteollisuuden osuus Suomen Teollisuustuotannosta 13 % Tehdasteollisuuden

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

Vastuullisesti tuotettua, aina tasalaatuista sahatavaraa liiketoimintasi tueksi UPM TIMBER

Vastuullisesti tuotettua, aina tasalaatuista sahatavaraa liiketoimintasi tueksi UPM TIMBER Vastuullisesti tuotettua, aina tasalaatuista sahatavaraa liiketoimintasi tueksi UPM TIMBER UPM TIMBER Sinun ykkösvalintasi Nykyaikaiset ja tehokkaat sahamme sekä ammattitaitoinen henkilöstömme ovat avainasemassa,

Lisätiedot

Biotuotetehdas Äänekosken huima

Biotuotetehdas Äänekosken huima Biotuotetehdas Äänekosken huima Timo Merikallio biotuotetehdasprojektin johtaja Metsä Fibre Oy Matti Tuononen Äänekosken vs. kaupunginjohtaja Idea tehtaasta syntyy. Ensimmäiset ajatukset biotuotetehtaasta

Lisätiedot

Bioenergia, Energia ja ilmastostrategia

Bioenergia, Energia ja ilmastostrategia Bioenergia, Energia ja ilmastostrategia lisääntyvät hakkuut Talousvaliokunnalle ja monimuotoisuus 30.11.2016 Suojeluasiantuntija 10.03.2017 Paloma Hannonen paloma.hannonen@sll.fi 050 5323 219 Suojeluasiantuntija

Lisätiedot

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä ENERGIARATKAISU KIINTEISTÖN KILPAILUKYVYN SÄILYTTÄMISEKSI Osaksi kiinteistöä integroitava Realgreen- tuottaa sähköä aurinko- ja

Lisätiedot

Maapallon kehitystrendejä (1972=100)

Maapallon kehitystrendejä (1972=100) Maapallon kehitystrendejä (1972=1) Reaalinen BKT Materiaalien kulutus Väestön määrä Hiilidioksidipäästöt Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (195=1) Maailman väestön määrä

Lisätiedot

Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009. Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry

Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009. Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009 Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry Paperiteollisuuden tuotannossa jyrkkä käänne vuoden 2008 lopulla 2 Massa-

Lisätiedot

METSÄTEOLLISUUDEN UUDET TUOTTEET

METSÄTEOLLISUUDEN UUDET TUOTTEET METSÄTEOLLISUUDEN UUDET TUOTTEET Kuhmon Metsäpäivän Ideaseminaari 26.3.2014 Janne Seilo Aluejohtaja UPM Metsä Pohjanmaan integraattialue UPM tänään UPM Plywood Vaneri- ja viilutuotteet UPM Biorefining

Lisätiedot