PAPERI JA YMPÄRISTÖ SAMASSA KUVASSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAPERI JA YMPÄRISTÖ SAMASSA KUVASSA"

Transkriptio

1 PAPERI JA YMPÄRISTÖ SAMASSA KUVASSA 1

2 UPM on johtava metsäteollisuuskonserni ja paperinvalmistaja. Osaavat ammattilaisemme ympäri maailman pitävät huolen paperimme korkeasta laadusta, joka on perusta innovatiivisille ja inspiroiville viesteille. Toimimme globaaleilla markkinoilla ja kaikkialla samojen tiukkojen vaatimusten mukaisesti. Vastuullisuus tarkoittaa meille, että toiminnassamme otamme tasapainoisesti huomioon sekä taloudelliset, eettiset että ympäristönäkökulmat. Näin varmistamme tuotteidemme terveen elinkaaren. Valmistettu paperista, jolle on myönnetty EU-kukka logo, rek.nro FI/11/1 Tarkka seuranta, raportointi ja sertifiointi varmistavat, että toimintamme vastaa kestävän kehityksen periaatteita. Sitä samaa edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme. Painettu huhtikuussa 2008 arkkioffset-menetelmällä. Kansi: UPM Finesse premium silk 250 g/m 2. Sisäsivut: UPM Finesse premium silk 170 g/m 2. 2

3 Se on paperia Luonnollisesti Paperia on miellyttävä käsitellä, se tuntuu hyvältä. Se on luonnontuote ja valmistettu uusiutuvasta puukuidusta. Sitä voi uusiokäyttää. Sen voi kierrättää ja lopulta se on bio hajoavaa. Paperi on kätevä tuote tiedonvälitykseen ja pakkaamiseen, mutta myös inspiraation lähde. Onko olemassa parempaa pohjaa ideoille, joiden haluat sananmukaisesti koskettaa? UPM:n laajasta paperivalikoimasta löytyy oikea tuote asiakkaan muuttuviin viestintätarpeisiin, erilaisiin sanoma lehtiin, kirjoihin, aikakausleh- tiin, esitteisiin, luetteloihin, etiketteihin, kortteihin, tai pakkauksiin tuotteiksi, joita käsittelemme päivittäin. Kun paperi valmistetaan ympäristö huomioiden, lopputulos on enemmän kuin kaunista pintaa. UPM:n papereissa ympäristö huomioidaan tuotteen koko elinkaaren ajan, puun taimesta kierrätykseen. Ympäristön huomioiminen ja vastuullisuus ovat olennainen osa jokapäiväistä toimintaa meille kaikille UPM:ssä. Sertifiointi ja seuranta osoittavat, että käytämme uusiokuitua ja että paperimme on valmistettu puusta, joka on hankittu kestävästi hoidetuista metsistä, päästömme ovat alhaiset ja hiilijalanjälkemme on pieni. Tutustu toimintaperiaatteisiimme, arvioi toimintaamme ja haasta meidät maapallon tulevaisuuden parhaaksi. KESTÄVÄN KEHITYKSEN MERKIT 4 5 Merkkien kertomaa PUUTA KESTÄVÄSTI HOIDETUISTA METSISTÄ 6 7 Luonnollisesti ja uusiutuvasti ALHAISET PÄÄSTÖT 8 9 Puhdasta vettä ja sininen taivas KIERRÄTYSKUITU Tämän päivän uutiset eilisen lehdellä PIENI HIILIJALANJÄLKI Kestävää kehitystä tehokkaasti PAPERIN TERVE ELINKAARI Yhteistyötä 3

4 KESTÄVÄN KEHITYKSEN MERKIT MITEN MERKKEJÄ PITÄISI TULKITA? 4

5 Merkkien kertomaa Maailma on täynnä merkkejä. Merkin käyttö ei kuitenkaan ole aina itsestäänselvyys, vaan se on ansaittava. Kaikki ihmisen toiminta vaikuttaa ympäristöön. Tarve minimoida ympäristövaikutuksia on meille kaikille selvä. Viime vuosina asioita on alettu tarkastella entistä laaja-alaisemmin, ja uusia ympäristömerkkejä on otettu käyttöön. Ympäristömerkit ovat keino kertoa, että ympäristönäkökohdat on otettu huomioon käytännön toiminnassa. Lisäksi niiden käyttöä valvotaan ja arvioidaan jatkuvasti. UPM on ollut aina valmis ottamaan käyttöön uusia toimintatapoja. Haluamme jatkuvasti parantaa toimintaamme. Käytämme puuraaka-ainetta ja energiaa tehokkaasti, suosimme uusiutuvia energialähteitä, vähennämme päästöjä niin paljon kuin on mahdollista ja valmistamme tuotteita kierrätysmateriaaleista. Yksi todiste kokonaisvaltaisesta vastuullisuudesta on tuotteillemme myönnetty EU:n ympäristömerkki, EU-kukka. Merkki asettaa tiukat rajat päästöille ilmaan ja veteen, kemikaalien käytölle, jätehuollolle ja energian kulutukselle. EU-kukan saaminen edellyttää myös, että tuotteissa käytetty kuitu on hankittu laillisista ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisista lähteistä. Tämä vapaaehtoinen merkki on osoitus siitä, että UPM:n paperi, painotuotteen perusta, täyttää monipuoliset ympäristövaatimukset. UPM raportoi toimintansa ympäristövaikutuksista EMAS-asetuksen (ECO-Management and Audit Scheme) mukaisesti. Meille ekoajattelu on enemmän kuin trendikäs tapa toimia. Ympäristönsuojelu, ympäristöauditoinnit ja metsäsertifiointi ovat olleet kiinteä osa arkipäivän toimintaa jo vuosikymmeniä, ja suhteemme ympäristöön on luonteva. P.S. Ympäristömerkkien vaatimukset vaihtelevat. Jotkut niistä painottavat yksityiskohtia ja jotkut lähestyvät asiaa kokonaisvaltaisesti. Tavoite on kuitenkin aina sama: helpottaa kuluttajaa tekemään ympäristön kannalta kestäviä valintoja. Tarkempia tietoja EU-kukasta on osoitteessa 5

6 PUUTA KESTÄVÄSTI HOIDETUISTA METSISTÄ ONKO PUUN ALKUPERÄLLÄ MERKITYSTÄ? 6

7 Luonnollisesti ja uusiutuvasti Tänä päivänä noin kolmannes maapallon maapinta-alasta on metsien peitossa. Sen lisäksi, että metsät ovat luonnonmukaisen ja uusiutuvan raakaaineen lähde, ne ovat myös tärkeä suojapaikka sekä ravinnon- ja energianlähde niin eläimille kuin ihmisille. Siksi UPM haluaa ylläpitää tasapainoa luonnon ja ihmisen välillä. UPM ostaa puuta pääosin Pohjois- Euroopan, Venäjän, Keski-Euroopan ja Pohjois-Amerikan boreaalisen ja lämpimän vyöhykkeen metsistä. Pieniä määriä puuta hankitaan puuplantaaseilta eri puolilta maailmaa. Tiedämme puun alku perän ja voimme siten varmistaa, että UPM:n tuotteissa käytetty puukuitu on hankittu laillisista lähteistä ja kestävästi hoidetuista metsistä. Metsäsertifiointi ja puun alkuperän seuranta ovat tärkeimmät työkalut, joiden avulla varmistamme, että käytetty kuitu on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä. UPM tukee kaikkia luotettavia metsäsertifiointijärjestelmiä kuten kansainvälisiä FSC- ja PEFC-järjestelmiä. Kaikilla UPM:n puunhankinta-alueilla on ulkopuolisen tahon todentama puun alkuperän jäljitysjärjestelmä. Kaikki UPM:n metsät on sertifioitu. Niitä hoidamme siten, että ne ovat malliesimerkki siitä, miten taloudellinen, yhteiskunnallinen ja ympäristönäkökulma voidaan ottaa huomioon. P.S. Pystyäkseen toimimaan sekä ihmiset että liike-elämä tarvitsevat luonnonvaroja. Haluamme varmistaa, että metsämme ovat täynnä elämää myös tulevaisuudessa. Monimuotoinen luonto tarjoaa vaihtoehtoja sekä ihmiselle että luonnonvaraisille lajeille nyt ja tulevaisuudessa. Katso lisää osoitteesta Yksityiset metsänomistajat ovat tärkeimpiä puuntoimittajiamme. Heillä on pitkät perinteet hoitaa hyvin perheen metsäomaisuutta. Metsäsertifiointi on myös heille vapaaehtoinen työkalu ja osoitus kestävästä metsänhoidosta. 7

8 ALHAISET PÄÄSTÖT MILLAISTA ON ELÄÄ TEHTAAN VIERESSÄ? 8

9 Puhdasta vettä ja sininen taivas Ihminen ja metsä. Ne ovat yhtä luonnollinen pari kuin puhdas vesi ja raitis ilma. Paperin valmistamiseen tarvitaan vettä, ja teollinen toiminta tuottaa jätettä ja päästöjä. Nykyaikainen teknologia ja vastuullinen toimintatapa minimoivat vaikutuksia lähiympäristön parhaaksi. Haluamme tehtaidemme olevan mahdollisimman harmooninen osa paikallista luontoa ja ympäröivää yhteisöä. Kehitämme prosessejamme ja investoimme niiden parantamiseen jatkuvasti. Veden kulutusta vähennämme kierrättämällä sitä useita kertoja tuotannon eri vaiheissa. Puhdistamme jätevedet nykyaikaisilla ja tehokkailla biologisilla puhdistuslaitoksilla. Tehokkaat kaasujen talteenotto- ja polttojärjestelmät vähentävät päästöjä ilmaan. Polttoainevalinnoilla vaikutamme fossiilisen hiilidioksidin päästöihin. Koulutamme henkilökuntaamme tunnistamaan uusia parannuskeinoja. Vuoropuhelu paikallisten asukkaiden ja yhteistyö viranomaisten kanssa antaa arvokasta palautetta toimintamme kehittämiseen. P.S. Käytämme raaka-aineita mahdollisimman tehokkaasti. Kaikkea ei kuitenkaan voida käyttää ja teollisesta toiminnasta syntyy aina jätettä. Lajittelu, kierrätys ja uudelleenkäyttö energiantuotannossa tai uusien tuotteiden valmistuksessa ovat keinoja, joilla jätteiden määrää voidaan vähentää. Esimerkkinä tästä on UPM ProFi, josta kerrotaan lisää osoitteessa Vastuullisuus on olennainen osa jokapäiväistä työtämme. Joka tehtaalla on sertifioitu ISO ympäristöjärjestelmä, joka on ulkopuolisen tahon todentama ja jonka täytäntöönpanoa seurataan säännöllisesti. 9

10 KIERRÄTYSKUITU VOIKO KAIKEN PAPERIN VALMISTAA UUSIO- KUIDUSTA? 10

11 Tämän päivän uutiset eilisen lehdellä Paperin elinkaari jatkuu, vaikka uutiset vanhenevat ja pakkauspaperit on revitty sisällön tieltä. Sinun panostasi tarvitaan, jotta paperin elämä voi jatkua paperin raaka-aineena ja uutena tuotteena. Kierrätys on olennainen osa ekologisesti vastuullista liiketoimintaa. UPM käyttää uusiokuitua pääosin sanomalehtipaperin valmistuksessa, ja sen käyttö myös muiden paperilajien raaka-aineena kasvaa. Paperin valmistuksessa käytettävä kuitu valitaan huolella tuotteen loppukäytön vaatimukset huomioiden. Mitä laadukkaampaa paperia valmistamme, sitä enemmän tuoretta kuitua tarvitaan. ympäristön kannalta parasta lopputulosta. Kierrätysraaka-aineen käyttö on järkevää, kun sitä on saatavilla tehtaan läheisyydessä, ja kuljetuksista aiheutuvat vaikutukset voidaan minimoida. Tuorekuitu on tärkeä osa puukuitujen kierrätystä. Kuituja voidaan käyttää uudelleen korkeintaan 6 7 kertaa, ennen kuin ne lyhenevät ja käyvät niin hauraiksi, ettei niistä voi enää valmistaa paperia. Jos tuorekuitua ei käytettäisi ollenkaan, maailman kuituvarat hupenisivat nopeasti. P.S. Totta, kierrätyksestä on helppo puhua, mutta se ei onnistu ilman järjestettyä jätepaperin keräystä. UPM edistää kierrätystä aktiivisesti: teemme yhteistyötä eri maissa kierrätyksestä vastuussa olevien tahojen kanssa ja kannustamme ihmisiä laittamaan paperin kiertoon. Luonnon tasapaino vaatii kuitenkin enemmän kuin valinnan tuoreen ja kierrätyskuidun välillä. Kierrätyspaperin käyttö ei välttämättä takaa 11

12 PIENI HIILIJALANJÄLKI MITEN PAPERINVALMISTAJA VOI VAIKUTTAA ILMASTON- MUUTOKSEEN? 12

13 Kestävää kehitystä tehokkaasti Hengityksemme vapauttaa ilmaan hiilidioksidia, jonka kasvit sitovat. Tämä on luonnollista hiilikiertoa. Fossiilisten polttoaineiden käyttö esimerkiksi ajoneuvoissa ja tehtaissa vapauttaa ilmakehään ylimääräistä, esihistorialliselta ajalta peräisin olevaa hiilidioksidia. Määrät ylittävät luonnon sietokyvyn. Maailmanlaajuinen ilmaston lämpeneminen ja siihen liittyvät muutokset ovat vakavia asioita. Niiden ehkäiseminen vaatii panostusta kaikilta, yhteiskunnan jokaisella osa-alueella. Muutokset vaikuttavat jo nyt meidän kaikkien elämään. Paperintuotanto perustuu puukuidun, veden ja energian käyttöön. UPM on vähentänyt tuntuvasti fossiilisia hiilidioksidipäästöjä kehittämällä energiatehokkuutta ja käyttämällä uusiutuvia polttoaineita. Työmme tulokset ovat tuntuvia: kymmenessä vuodessa fossiilisen hiilidioksidin päästöt ovat vähentyneet yli 30 % tuotettua paperitonnia kohti. Taustalla on korkea sähköomavaraisuus ja omien tehdasvoimalaitosten polttoainevalikoima. Oma ja yhteisomistuksessa oleva energiakapasiteettimme on pääasiassa vesi- ja ydinvoimaa sekä biomassasta tuotettua energiaa. Ne eivät aiheuta fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Biomassa on UPM:lle luonnollinen polttoainevalinta. Sitä syntyy tuotannon ja puunhankinnan sivutuotteena. Uusiutuvan energian osuus on jo nyt lähes 60 %. Sellutehtaidemme talteenottolaitokset ovat mittavia bioenergiavoimalaitoksia, joiden lisäksi meillä on useita tehdasvoimalaitoksia, jotka hyödyntävät uusiutuvia polttoaineita. Biovoimalaitoksia rakennetaan lisää. Kestävä tehokkuus merkitsee metsien elinvoimaisuuden säilyttämistä huolehtimalla niiden uusiutumiskyvystä ja monimuotoisuudesta. Kasvavat, kestävästi hoidetut metsät ovat tehokkaita hiilinieluja, ja eri lajit pystyvät sopeutumaan ilmastonmuutokseen monimuotoisessa metsässä. P.S. Kuljetusmuotojen ja -reittien valinta tähtää optimointiin ja tehokkuuteen. Suosimme meri- ja rautatiekuljetuksia sekä täysiä kuormia aina kun mahdollista. Vaadimme kuljetuksiamme hoitavilta kumppaneiltamme vastuullisuutta, ja yhdessä pyrimme löytämään vähäpäästöisiä polttoaineita ja kuljetusratkaisuja. 13

14 PAPERIN TERVE ELINKAARI VOIKO PAPERILLA OLLA MONTA ELÄMÄÄ? 14

15 Yhteistyötä Paperista tehdyt tuotteet ovat kierrätettäviä, luonnonmukaisia. Paperista tehty lopputuote tarjoaa lukijalle ainutlaatuisen kokemuksen. Selattavuudellaan, äänellään ja visuaalisuudellaan paperi herättää yhdellä kosketuksella useamman kuin yhden aistin. Paperi on yhtä innovatiivista ja mielenkiintoista kuin sen loppukäyttö. Asiakkaamme jalostavat paperistamme erilaisia inspiroivia tuotteita, joita miljoonat ihmiset käyttävät ja selaavat päivittäin. Ja jokainen meistä voi vaikuttaa omalta osaltaan paperin elinkaareen. Se on kiinnostava haaste. UPM pyrkii huolehtimaan omasta osuudestaan: haluamme varmistaa, että paperin tie metsästä tuotantoon ja jalostettavaksi ja sen jälkeen kierrätykseen täyttää kestävän kehityksen periaatteen vaatimukset, ja että vaikutus ympäristöön on mahdollisimman vähäinen. Haluamme haastaa myös sinut huolehtimaan omasta osuudestasi. Paperin ja ympäristön sovittaminen samaan kuvaan vaatii meiltä kaikilta tiiviistä yhteistyötä. P.S. Lisätietoja toiminnastamme on osoitteessa / Ympäristö 15

16 Painettu huhtikuussa 2008 arkkioffset-menetelmällä. Kansi: UPM Finesse premium silk 250 g/m 2. Sisäsivut: UPM Finesse premium silk 170 g/m 2. Valmistettu paperista, jolle on myönnetty EU-kukka logo, rek.nro FI/11/1

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hyöty kierrätyksestä Miellytä asiakastasi - mahdollista kierrätys Kustannussäästöt Optimoi pakkaus - tehostat toimintaasi

Lisätiedot

Strategian ytimessä vesi ja kemia

Strategian ytimessä vesi ja kemia E3 vähentää energiaa 135 parannusta vuonna 2012 s. 8 Yritysvastuu 2.0 Vastuullisuus alkaa tuotteesta s. 8 SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2013 Vesikemian osaamisen hallinta Raisa Jyrkinen tietää miten s. 38 Strategian

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Contents SISÄLTÖ UPM KONSERNI 1 Visio, toiminta-ajatus, arvot 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 2010 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 UPM The Biofore Company 10 Strategia 11 Taloudelliset

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ NRO 1 TOUKOKUU 2013 SITA SUOMEN ASIAKASLEHTI USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ KIRSI-MARJA LEPO JA SINIKKA LIEHO, ONNINEN JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Jätteet I. Vastaus. Mitä rikkinäisille farkuille pitää mieluiten tehdä. jälkeen tulee kierrätys materiaalina ja sen jälkeen jätteen

Jätteet I. Vastaus. Mitä rikkinäisille farkuille pitää mieluiten tehdä. jälkeen tulee kierrätys materiaalina ja sen jälkeen jätteen Jätteet I Jätelain tarkoituksena on, että jätteitä käsitellään ympäristön kannalta parhaalla tavalla. Mitä rikkinäisille farkuille pitää mieluiten tehdä jätelain mukaan? a) Farkut heitetään roskiin b)

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

Maapallopeli. jokaisella valinnalla on väliä OPAS OPETTAJALLE KULUTTAJA- JA YMPÄRISTÖKASVATUKSEEN

Maapallopeli. jokaisella valinnalla on väliä OPAS OPETTAJALLE KULUTTAJA- JA YMPÄRISTÖKASVATUKSEEN Maapallopeli jokaisella valinnalla on väliä OPAS OPETTAJALLE KULUTTAJA- JA YMPÄRISTÖKASVATUKSEEN Sisältö 1. Taustaa ympäristöasioihin.................................3 1.1 Kestävä kehitys kestävä kulutus

Lisätiedot

Vesi on välttämätöntä elämälle maapallolla. Olemassaolomme ja

Vesi on välttämätöntä elämälle maapallolla. Olemassaolomme ja Vesipolitiikan puitedirektiivi Vesi on elinehto Vesi on välttämätöntä elämälle maapallolla. Olemassaolomme ja taloudellinen toimintamme on täysin riippuvaista tästä kallisarvoisesta luonnonvarasta. Vettä

Lisätiedot

Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille

Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille 1 Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi Yhteinen maksuton palvelunumero (*) : 00 800 6 7 8 9 10 11 (*)

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2013 Energian tulevaisuus ja sen haasteet Säätövoiman tarve kasvaa 12 Bioenergiaohjelman 16 voimalaitosta 16 Olkiluodossa eletään vahvan kasvun aikaa 26

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA tammikuu 2008 sama pelikenttä kaikille. - EK:n Leif Fagernäs sivut 6-7 energiasektorin tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Vastuullinen yrittäjyys pk-yrityksissä. Käytännön esimerkkejä

Vastuullinen yrittäjyys pk-yrityksissä. Käytännön esimerkkejä Vastuullinen yrittäjyys pk-yrityksissä Käytännön esimerkkejä Tämä esite on toteutettu vuonna 2009 työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta. Turun kauppakorkeakoulun Vastuullisen liiketoiminnan keskus

Lisätiedot

METSÄ BOARD MENESTYY TOIMIMALLA VASTUULLISESTI

METSÄ BOARD MENESTYY TOIMIMALLA VASTUULLISESTI METSÄ BOARD MENESTYY TOIMIMALLA VASTUULLISESTI LUE LISÄÄ Metsä Groupin kestävän kehityksen raportista www.metsagroup.fi/vastuullisuus TYÖHYVINVOINTI JA -TURVALLISUUS lisäävät työntekijöiden terveitä työvuosia,

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2014

YRITYSVASTUURAPORTTI 2014 YRITYSVASTUURAPORTTI 2014 1 (30) YRITYSVASTUURAPORTTI 20144 Kestävää kauneutta vuodesta 1862 Asiakkaamme ovat tuotteillammee suojanneet erilaisia pintoja ja kaunistaneet erilaisia tiloja jo yli 150 vuotta.

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Energia ei lopu. Energia on keskeinen resurssi maapallon MAAPALLO POTILAANA. Energian kysyntä kasvaa väestön kasvun seurauksena

Energia ei lopu. Energia on keskeinen resurssi maapallon MAAPALLO POTILAANA. Energian kysyntä kasvaa väestön kasvun seurauksena MAAPALLO POTILAANA Energia ei lopu Jaakko Ihamuotila M aapallon tulevaisuus energian osalta on ihmiskunnan hallittavissa, kunhan hallitsemme väestönkasvun. Uusia lääkkeitä tarvitaan vanhojen rinnalle,

Lisätiedot

Home. 309 milj. Home. Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12. Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20

Home. 309 milj. Home. Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12. Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20 vuosikertomus 2010 2 13 YHTIÖ Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12 14 21 KESTÄVÄ KEHITYS Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20 Home 22 31 LIIKETOIMINTA

Lisätiedot

Vapaaehtoinen, kansainvälisesti yhtenäinen ympäristötuoteseloste paperin ostajalle

Vapaaehtoinen, kansainvälisesti yhtenäinen ympäristötuoteseloste paperin ostajalle Paperilla on oleellinen asema ihmisten välisessä kommunikaatiossa ja paperia käytetään enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Paperin valmistuksessa käytettävistä raaka-aineista suurin osa on uusiutuvia ja

Lisätiedot

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Etelä-Savon Ely-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen: Uusiutuvat energiamuodot ovat haaste ja suuri mahdollisuus Kansallinen ilmastostrategia ja EU edellyttävät,

Lisätiedot

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia T RY K S A G N R. 541-618 Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia ISBN 978-92-893-2498-4

Lisätiedot

Kalastus Euroopassa. Euroopassa. nro8. Biologinen monimuotoisuus: elämänlanka. Asiakirjat. Kalanviljely Kalanviljelyn pehmeät menetelmät Itävallassa

Kalastus Euroopassa. Euroopassa. nro8. Biologinen monimuotoisuus: elämänlanka. Asiakirjat. Kalanviljely Kalanviljelyn pehmeät menetelmät Itävallassa Kalastus Euroopassa Euroopassa ISSN 1606-0873 nro8 Kesäkuu 2001 Asiakirjat Biologinen monimuotoisuus: elämänlanka Kalanviljely Kalanviljelyn pehmeät menetelmät Itävallassa Tapaaminen Anthony Hawkins, ihmisten

Lisätiedot

lajittelu kannattaa rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet laitokselle Nro 2

lajittelu kannattaa rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet laitokselle Nro 2 Nro 2 MARRASkuu 2012 SITA FINLANDIN ASIAKASLEHTI rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet Orivon laitokselle Pekka Kaven, SRV Rakennusjätteen lajittelu

Lisätiedot

JÄTE ON MUUTAKIN KUIN VAIN KASA ROSKIA

JÄTE ON MUUTAKIN KUIN VAIN KASA ROSKIA JÄTE ON MUUTAKIN KUIN VAIN KASA ROSKIA JÄTE ON VOIMAVARA Kolmesataa kiloa henkilöä kohden vuodessa. Se on jätemäärä, joka syntyy kotitalouksista jokaisen suomalainen heittäessä roskapussit roska-astioihin.

Lisätiedot

Käytetyt moottoriöljyt uudelleen

Käytetyt moottoriöljyt uudelleen UUSIA RATKAISUJA PUHDISTUKSEEN JA HUOLTOON s. 13 Käytetyt moottoriöljyt uudelleen raaka-aineeksi s. 12 Julkaisija Vahterus Oy Päätoimittaja Sari Kesälä Taitto Mainostoimisto Tekokuu Haastattelut Raija

Lisätiedot

Oikotie kestävään yhteiskuntaan: Vähennä hiilijalanjälkeä kymmenen hyvän käytäntömme avulla

Oikotie kestävään yhteiskuntaan: Vähennä hiilijalanjälkeä kymmenen hyvän käytäntömme avulla Oikotie kestävään yhteiskuntaan: Vähennä hiilijalanjälkeä kymmenen hyvän käytäntömme avulla Rakennetaan parempi maailma! Tähän hankkeeseen osallistuu yhdeksän eurooppalaista aluetta ERNACT verkoston johdolla.

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

ITÄMEREN YMPÄRISTÖ, RUOKA JA TERVEYS:

ITÄMEREN YMPÄRISTÖ, RUOKA JA TERVEYS: ITÄMEREN YMPÄRISTÖ, RUOKA JA TERVEYS: TAVOISTA TIETOISUUTEEN OPETTAJAN KÄSIKIRJA Külli Relve Tarton yliopiston luonnontieteellinen museo, Tartto 2013 Pääkirjoittaja: Külli Relve Toimittaja: Eva-Liisa Orula

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot