Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala Maahanmuuttopalvelut / Alipi ALIPIN TOIMINTAKERTOMUS AJALLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala Maahanmuuttopalvelut / Alipi ALIPIN TOIMINTAKERTOMUS AJALLE 1.3.2014-31.12.2014"

Transkriptio

1 Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala Maahanmuuttopalvelut / Alipi ALIPIN TOIMINTAKERTOMUS AJALLE Alipi (Alueellinen integraatiopalvelupiste) aloitti Lahden kaupungin hallinnoimana toimintansa Alipin palvelualueeseen kuuluvat kunnat ja rahoittajat ovat alkaen Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Pukkila ja Sysmä. Vuoden alusta Alipissa jatkoi vanhana työtekijänä palvelusihteeri Nasi Ekholm. Lisäksi palvelupisteeseen rekrytoitiin kaksi uutta palveluohjaajaa, Tiina Miettinen ja Johanna Saari, jotka aloittivat työnsä maaliskuun alusta Alkuvuonna Alipin toiminta oli hetken aikaa pysähdyksissä. Alipin toimipiste muutti osoitteesta Vapaudenkatu 1 Lahden sosiaalikeskuksen tiloihin Alipin hanketyön päätyttyä tammikuussa Alipin toiminnan oli tarkoitus siirtyä Asiakasohjausyksikkö Siiriin. Muutto tiloihin kuitenkin viivästyi niiden kunnostuksen vuoksi. Uusissa tiloissa päästiin aloittamaan Alkuvuosi palveltiin väliaikaisesti Lahden sosiaalikeskuksen tiloissa. Voidaan olettaa, että hanketoiminnan päättyminen ja sijainnin vaihtuminen kaksi kertaa lyhyen ajan sisällä, vaikuttivat jonkin verran asiakasyhteydenottojen määrään. Asiakas- ja viranomaisyhteydenottoja oli yhteensä Palvelumuodossa tapahtui lisäksi suuri muutos. Hanketyöhön kuului työhönvalmennusta ja asiakkaan yksilöllinen pitkäaikainen tuki tarvittaessa. Vakituinen toiminta on lakisääteistä alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluiden tarjoamista, jossa asiakkaan toistuva yksilöllinen tuki ei ole tavoite. Asiakasta pyritään palvelemaan siten, että hän osaa saamiensa ohjeiden perusteella jatkaa asian käsittelyä oikean tahon luona, saada asian päätökseen tai hoitaa asian itse loppuun. Vuonna 2014 järjestettiin kaksi kuntayhteistyökokousta, joihin kutsuttiin palvelualueeseen osallistuneiden kuntien edustajat. Vuoden 2014 aikana päätettiin kokeilla Alipin päivystävää ohjausta ja neuvontaa Heinolassa ja Orimattilassa. Alipin palveluohjaaja päivysti Heinolan kaupunginkirjastolla joka toisen viikon torstaina välisenä aika klo yhteensä 13 kertaa. Heinolan päivystys on tarkoitettu myös Hartolan, Sysmän ja Padasjoen

2 asukkaille. Asiakaskäyntejä on ollut yhteensä 30. Alipin palvelu on koettu Heinolassa tarpeelliseksi ja toiminta jatkuu entiseen malliin myös vuonna Orimattilassa palveluohjaaja vastaanotti asiakkaita kaupungintalolla joka toisen viikon keskiviikkona klo yhteensä 7 kertaa. Jostain syystä asiakkaat eivät löytäneet palvelupistettä ja välisenä aikana asiakaskäyntejä oli vain yksi. Toisaalta orimattilalaiset kertovat asioivansa muutenkin Lahdessa. Orimattilan asiakkaita päätettiin palvella lokakuusta alkaen vain erillisellä ajanvarauksella vähäisestä asiakasmäärästä johtuen. Sama malli jatkuu myös vuonna Vuonna 2014 asiakasyhteydenottoja oli kaiken kaikkiaan 1 045, joista 936 yhteydenottoa ajalla Yhteydenotoista 478 tuli asiakkailta, jotka olivat yhteydessä Alipiin ensimmäistä kertaa. Asiakkaista noin 50 % oli miehiä ja 50 % naisia. Yhteydenotoista enemmistö tuli venäjää äidinkielenä puhuvilta (541). Muita kieliryhmiä oli muun muassa suomalaiset (54), jotka ottivat maahanmuuttajan puolesta yhteyttä sekä persian (47), viron (41), ukrainan (24), georgian (19), kiinan (17), arabian (16), osseetin (14), englannin (10), ja puolan kieliset (8). Tulkkia integraatiopalvelupisteessä käytettiin kolme kertaa. Tällöin asiakas ei ole puhunut muuta kuin omaa äidinkieltään ja kukaan Alipin työntekijöistä ei osannut ko. kieltä. Lopuksi on syytä mainita, että vuoden aikana kävi paljon asiakkaita, jotka käyttivät Alipin ohjausja neuvontapalveluja ensimmäistä kertaa.

3 Y h t eyd eno t t o j e n ylei sim mät p a l v e l u k i elet oliv at venäjä, suomi ja englanti. Asiakkaita palveltiin venäjän kielellä kaikista eniten (492 yhteydenottoa/asiakaskäyntiä). Venäjän kielen lisäksi asiakkaita palveltiin suomen kielellä (295 yhteydenottoa/asiakaskäyntiä) ja englannin kielellä (104 yhteydenottoa/asiakaskäyntiä).

4 Enemmistö asiakkaista oli kotoisin Lahdesta (501). Myös Heinolasta (76) ja Hollolasta (41) oltiin aktiivisesti yhteydessä Alipiin. Muut asiakkaat olivat kotoisin Orimattilasta (27), Nastolasta (23), Kärkölästä (16), Hämeenkoskelta (8), Sysmästä (6), Padasjoelta (2) ja Hartolasta (2). Asiakkaan kotikunta ei ole tiedossa tai yhteydenottopaikkakunta on jokin muu (123). Alipissa voi asioida anonyymisti, joten kaikkien kotikunta ei ole tiedossa. Yhteydenottoja tulee ympäri Suomea. Yhteydenottoja Alipiin tulee myös ulkomailta, paluumuuttajilta, jotka suunnittelevat muuttoa Suomeen Venäjältä. EU-maista ja kolmansista maista tulee yhteydenottoja, kun ulkosuomalaiset suunnittelevat paluuta Suomeen ja kysyvät neuvoja. Yhteydenottajista suurin osa oli vuotiaita (326). Runsaasti yhteydenottoja tuli myös vuotiailta (318). Asiakkaat tulevat pääosin kolmansista maista (705) ja EU-maista (146). Suurimmalla osalla asiakkaista oli korkeakoulutus (236) tai keskiasteen jälkeinen koulutus, joka ei kuitenkaan ollut korkeakoulutusta (185). Lisäksi keskiasteen koulutuksen saaneita asiakkaista oli 117.

5 Yleisimmät syyt yhteydenottoon olivat päätösten ja prosessien selventäminen (308), asumiseen liittyvät kysymykset (219), yhteydenottotarve viranomaiseen tai muuhun tahoon (180) sekä lupa-asiat, rekisteröityminen ja kansalaisuusasiat (164). Yhden asiakaskäynnin keston keskiarvo oli 25 minuuttia. Yhteydenottajilla oli yhdellä käyntikerralla usein monta eri asiaa kysyttävänä. Yhteydenottojen syitä ja asiakkaan asioiden moninaisuutta voidaan havainnollistaa muutamalla konkreettisella esimerkillä. Asiakaskäynti, esimerkki 1: Ukrainasta kotoisin olevat kausityöläiset ottivat puhelimitse yhteyttä Alipiin Kärkölän marjatilalta. He olivat saaneet tiedon ohjaus- ja neuvontapalvelusta Alipin internet-sivuilta. Opiskelijat olivat saapuneet Päijät-Hämeeseen kausityöhön viisumilla ja he halusivat tulla Alipin vastaanotolle Lahteen. Opiskelijat tiedustelivat, voisivatko he anoa Suomesta turvapaikkaa Ukrainan kriisin vuoksi. Asiakkaat olivat aikaisempina vuosina työskennelleet suomalaisilla marjatiloilla ja he olivat erittäin kiinnostuneita muuttamaan Suomeen. Heille selviteltiin, miten ja millä perusteilla Suomeen voi muuttaa, mihin viranomaisiin heidän pitää olla erikseen yhteydessä ja mitä selvityksiä ja lomakkeita heiltä vaaditaan. Tässä tapauksessa asiakkaille informoitiin turvapaikan hakuun liittyvistä edellytyksistä (Maahanmuuttovirasto) sekä oleskelulupa-asioihin liittyvistä toimenpiteistä ja ulkomaalaislainsäädännöstä.

6 Asiakaskäynti, esimerkki 2: Italiasta kotoisin olevat äiti ja hänen 16-vuotias tyttärensä saapuivat Alipin vastaanotolle Lahteen. Heillä asuu sukulaisia Suomessa ja he olivat lomailemassa sukulaisten luona Sysmässä. Asiakkaat halusivat tiedustella, voisivatko he muuttaa Suomeen. Asiakkaille informoitiin, minkälaisia toimenpiteitä heidän pitäisi tehdä. Tapaamisessa selviteltiin äidin työkokemusta ja nykyistä työtilannetta Italiassa. Alipissa ohjattiin mistä ja miten voi hakea työtä Päijät-Hämeessä, mikä on tämänhetkinen työtilanne ja minkälaisia toimenpiteitä heidän pitää tehdä EU:n kansalaisina. Asiakkaat ohjattiin rekisteröitymään poliisille, kun työ/toimeentulo on Suomessa varmistettu. Asiakkaille annettiin mukaan Perustietoa Suomesta -opas. Tyttärelle annettiin ohjausta ja neuvontaa ulkomaalaistaustaisille nuorille suunnatuista lukioista Lahdessa (IB-linja), suomen kielen kursseista ja suomen kielen itseopiskelun eri mahdollisuuksista. Asiakaskäynti, esimerkki 3: Alipin vastaanotolle saapui Vietnamista kotoisin oleva mies, jolla oli suomalainen aviopuoliso ja perhe. Hän oli jäänyt työttömäksi nykyisestä työpaikastaan ja asiakkaalla oli perheongelmia. Asiakas ei osannut hyvin suomea vaikka hän oli asunut Suomessa jo yli 5 vuotta. Asiakkaan tilanteen selvittämiseksi tehtiin yhteistyötä sosiaalitoimen ja TE-toimiston viranomaisten kanssa. Asiakas ohjattiin viranomaisten lisäksi Lahden seurakuntayhtymän puoleen sekä suomen kielen maksuttomille kursseille. Asiakaskäynti, esimerkki 4: Alipin vastaanotolle saapui venäläistaustainen Lahteen paluumuuttajana 10 vuotta sitten muuttanut yli 50-vuotias nainen. Naisen ystävät saattoivat hänet Alipin vastaanotolle. Nainen oli sairastellut pidemmän aikaa vakavasti. Hänellä oli ongelmia kommunikoinnissa ja hän ei ymmärtänyt suomen kieltä. Asiakastapaamisen yhteydessä oltiin yhteydessä eri viranomaisiin, joille tiedotettiin asiakkaan tilanteesta. Asiakkaalle annettiin ohjausta ja apua lomakkeiden täyttämisessä, asumisneuvontaa ja ohjausta sekä tietoa erilaisista palveluista. Kyseisessä tapauksessa tehtiin paljon viranomaisyhteistyötä sosiaalitoimen ja Kelan viranomaisten kanssa. Asiakas oli sairauden vuoksi kykenemätön hoitamaan itse asioitaan. Viranomaisyhteistyön lisäksi asiakas ohjattiin Lahden seurakuntayhtymän ja sen tukihenkilötoiminnan piiriin.

7

8 Yleisin yhteydenottotapa oli käynti ohjaus- / neuvontapaikassa (518). Sen lisäksi yhteyttä otettiin runsaasti puhelimitse (350). Sähköpostitse yhteydenottoja kertyi vain 28. Vilkkain ajankohta yhteydenotoille oli kello yhdeksän ja yhden välillä (633), joista yhteydenotot painottuivat yhdeksän ja yhdentoista välille (367). Eniten yhteydenottoja tehtiin yksin (697). Joskus asiakkaita oli kaksi (153). Työttöminä yhteydenottajista oli 219. Työelämän ulkopuolella olevia (kotiäiti, eläkeläinen, jne.) oli 147, työvoimapoliittiseen koulutukseen osallistujia 126 ja avoimilla markkinoilla työssä olevia 111. Yhteistyöasiakkaiden käynnit ja yhteydenotot Eri yhteistyöasiakkaiden yhteydenottoja oli kuluvan vuoden aikana yhteensä 244. Suosituin yhteydenottotapa oli puhelinsoitto, joita oli yhteensä 141. Käyntejä Alipin ohjauspaikassa oli yhteensä 80. Eniten yhteyttä ottivat eri viranomaiset (183), yritykset (17) ja muut organisaatiot ja yhteistyökumppanit (esim. oppilaitokset, 3.sektori) (44). Palvelualueen kuntien sosiaalitoimesta otettiin myös yhteyttä erilaisissa asiakastapauksissa, jotka vaativat Alipin konsultaatioapua. Näitä asioita olivat mm. Venäjän eläkeasioihin liittyvät toimenpiteet. Konsultaatioapua on annettu myös

9 TE-toimiston viranomaisille eri asiakastilanteissa. Luvuissa ei ole mukana maahanmuuttoasioiden päällikön antama konsultaatioapu viranomaisille ja muille tahoille. Alipin toiminnasta tiedottaminen Alkuvuodesta Alipin toiminnasta ei tiedotettu, koska siinä toimi vain yksi työntekijä maaliskuun alkuun saakka. Sen jälkeen oli kahden uuden työntekijän perehdyttäminen tehtäviin ja muutto uusiin tiloihin. Alipin toiminnasta tiedotettiin yhteistyötahoille ja asiakkaille yhteistyötahojen ja nettisivujen avulla. Alipin toiminnasta oli kuultu enimmäkseen tuttavalta tai sukulaiselta (141). Verrattuna Alipi-hankkeen aikaisiin asiakkaiden yhteydenottoihin, palveluista oli nyt kuultu useammin viranomaisilta tai Alipin www-sivujen kautta. Palvelusta oli saatu tietoa kunnan maahanmuuttopalveluista (101), sosiaalitoimesta (68), seurakunnasta (31), ohjauspisteen esitteestä (31), Internetistä (30), oppilaitoksesta (21) ja TE-toimistosta (18). Alipin työntekijät kävivät aktiivisesti eri oppilaitoksissa kertomassa toiminnastaan suomalaisille ja ulkomaalaisille tutkinto-opiskelijoille. Alipin toimintaa esiteltiin mm. Lahden seurakuntayhtymän tukihenkilökoulutuksissa. Alipin työntekijät osallistuivat maahanmuuttajille suunnattuun tapahtumaan 8-salilla sekä olivat mukana Sosiaalialan osaamiskeskus Verson SOS II - hankkeen / Päijät-Häme ja Lahden sosiaalipalvelujen järjestämässä verkostopäivässä. Alipin palveluohjaajat esittelivät toimintaa Heinolan ja Orimattilan sosiaalitoimen henkilöstöinfotilaisuuksissa. Alipissa vieraili opiskelijoita tutustumassa toimintaan. Alipin internet-sivuja päivitettiin vuoden 2014 aikana aktiivisesti. Vuoden aikana Alipille laadittiin oma logo ja painatettiin postikorttiesitteitä suomeksi, englanniksi ja venäjäksi, joita jaettiin asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Alipin kuntayhteistyö Kuntayhteistyötapaamisia järjestettiin vuonna 2014 kaksi kertaa. Yhteistyötapaamisissa käytiin läpi nykytilanne ja palvelutarve. Yhteisissä kokouksissa sovittiin kuntien edustajien kanssa Alipin ohjauksen ja neuvonnan aloittamisesta Heinolassa ja Orimattilassa. Alipin työntekijät osallistuivat palvelualueeseen kuuluneiden kuntien edustajien yhteisiin tapaamisiin Heinolassa ja Orimattilassa sekä Lahden aikuissosiaalityön yksikössä. Markkinoinnin ja kunnille tiedottamisen ansiosta viranomaisille annettu konsultaatioapu lisääntyi verrattuna hankkeen aikana annettuun konsultaatioapuun.

10 Muu yhteistyö ja aikuiskoulutustyöryhmä Alipilla oli vuoden aikana säännöllistä yhteistyötä Lahden seudulla toimivien oppilaitosten, yhdistysten, TE-toimiston ja Hämeen Ely-keskuksen edustajien kanssa. Aikuiskoulutustyöryhmän yhteisiä kokouksia oli vuoden aikana kolme. Säännöllisissä tapaamisissa vaihdettiin informaatiota maahanmuuttajille suunnatuista suomen kielen kursseista, koulutuksista, lakisääteisistä kotoutumiskoulutuksista ja vapaa-ajan toiminnasta. Alipi on mukana valtakunnallisessa ohjaus- ja neuvontapalvelupisteiden yhteistyöverkostossa. Toimintaa veti vielä vuonna 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön ALPO-tukirakennehanke, joka päättyi Jatkossa kehittämistoiminnasta vastaa TEMin Kotouttamisen osaamiskeskus. Alipin alkukartoitukset ulkomaalaisille opiskelijoille Alipi ja Lahden ammattikorkeakoulu käynnistivät yhteistyössä lakisääteiset alkukartoitukset ulkomaalaisille sairaanhoitoalan opiskelijoille. Ulkomaalaiset opiskelijat ovat tulleet Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikköön suorittamaan englannin kielisen kansainvälisen English Nursing Studies - tutkinnon, joka kestää tutkinnosta riippuen 1,5-3 vuotta. Ulkomaalaisilla hoiva-alan tutkinto-opiskelijoilla on entuudestaan kotimaansa sairaanhoitoalan koulutus. Opiskelijat ovat lähtöisin kolmansista maista (mm. Kiina, Kenia). Joillakin opiskelijoilla on myös pitkä työkokemus sairaanhoitoalalta. Alipissa tehtiin alkuhaastatteluja seitsemälle kansainväliselle tutkinto-opiskelijalle joulukuun loppuun mennessä. Alkuhaastattelujen perusteella opiskelijoille laaditaan lakisääteinen kotoutumissuunnitelma. Tarvittaessa alkuhaastatteluja ja alkukartoituksia laaditaan opiskelijoille vielä vuoden 2015 aikana. Tavoitteena on kartoittaa, miten opiskelijoita voidaan paremmin auttaa sopeutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin ja työelämään. Kokeilun avulla halutaan myös tietää, mitkä eri tukitoimenpiteet koetaan tarpeellisiksi opintojen aikana. Tavoitteena on tukea opiskelijoita sijoittumaan suomalaisille työmarkkinoille, jos he päättävät jäädä Suomeen opintojen päätyttyä. Alkukartoituksia pyritään laatimaan myös tulevaisuudessa, mikäli nykyinen malli osoittautuu hyödylliseksi. Alipi osallisena Minun Tulevaisuuteni -hankkeen suunnittelu- ja ohjausryhmässä

11 Alipi osallistuu Harjulan Setlementin hallinnoimaan Minun tulevaisuuteni! hankkeeseen ( ). Alpin työntekijät antavat konsultaatioapua ja ovat mukana suunnittelu- ja ohjausryhmässä. Hanke on Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama. Se tähtää maahanmuuttajataustaisten, työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien vuotiaiden, työidentiteetin löytämiseen. Hankkeessa tarjotaan räätälöidysti monimuotoista, tarpeeseen perustuvaa ja kohderyhmän edustajien kanssa yhdessä suunniteltua tuki- ja valmennustoimintaa. Hanketta toteuttaa Harjulan Setlementti ry ja Dila Diakonialaitos Lahti. Projektin tavoitteena on toteuttaa työkykyä vahvistavia tuki- ja valmennustoimia noin 50-60:lle Päijät-Hämeen alueella asuvalle, vuotiaalle maahanmuuttajataustaiselle nuorelle, joilla saattaa olla oman työtulevaisuuden hahmottaminen osana suomalaista yhteiskuntaa kateissa, eikä omia mahdollisuuksia ja vahvuuksia tunnisteta. Tukitoimien avulla tavoitteena on herättää ja voimistaa motivaatiota oman työtulevaisuuden näkemiseen positiivisesti ja tavoitteellisesti sekä kannustaa osallistujia myös oma-aloitteisuuteen matkalla kohti tavoitteitaan. Projektin aikana järjestetään neljä viiden kuukauden mittaista jaksoa, johon kuhunkin otetaan osallistujaa. Projekti tarjoaa kullekin osallistujalle keskimäärin 24 tuntia toimintaa/palveluita per kuukausi. Hankkeen avulla pyritään syvemmin oman osaamisen ja mahdollisuuksien tunnistamisen kautta saamaan osallistujissa positiivisia asenteita oman työidentiteetin löytämiseen. Alueellisen integraatiopalvelupisteen toimintakulut Henkilöstökulut 145,46 5 Palvelujen ostot 643,38 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 693,72 7 Vuokrat 105,10 587,66 9 6

12 Vyörytyserät 9,714614*83145,46 10,2618*96587, , ,63 988, % maahanmuuttoasioiden p ä ä l l i k ö n palkkakustannuksista väh. saadut sv-korv. 10 % 3 663,64-473, , ,34 Alueellisen integraatiopalvelupisteen toimintakulut alittuivat, koska varsinainen toiminta alkoi vasta Talousarviossa ei osattu ottaa huomioon kaikkia uusista toimitiloista johtuvia kustannuksia, joista merkittävin oli arvioitua korkeampi vuokra. Muut kustannukset oli arvioitua kokoluokkaa. Arvio toiminnasta Alueellinen integraatiopalvelupiste aloitti ensimmäisen vuoden kuntien yhteisenä toimintana. Yhteistyössä päästiin hyvään alkuun. Palvelut eivät tavoittaneet kaikkien kuntien maahanmuuttajia. Syynä tähän voi olla puutteellinen markkinointi. Toisaalta vuonna 2014 aloitettiin toiminta uusissa tiloissa ja kaksi kolmesta työntekijästä oli uusia. Käytännössä vie oman aikansa, kunnes toiminta saadaan tehtyä tunnetuksi. Muut kunnat tulevat tiiviimmin mukaan toimintaan, kun maahanmuuttopoliittisen ohjelman päivitys aloitetaan.

13 Toiminnan kannalta jonkun verran käytännön vaikeuksia aiheutti, että Asikkala ei ole mukana Alipin toiminnan rahoittamisessa. Tarvetta ohjaus- ja neuvontapalveluille oli myös asikkalalaisilla. Käytännössä oli vaikea erotella asiakkaita palvelussa, jossa henkilö voi asioida myös anonyymisti. Tavoitteessa, että ohjaus- ja neuvontapalvelut ovat lyhytkestoisia, pysyttiin hyvin. Positiivista oli myös, että muiden kuntien työntekijät konsultoivat enenemässä määrin Alipin työntekijöitä. Uudet palveluohjaajat selviytyivät hyvin itsenäisesti hankalistakin asiakastapauksista. Jopa niin hyvin, että toinen heistä rekrytoitiin muualle perustamaan vastaavanlaista palvelupistettä. Tulevaisuus Kuntien edustajien tapaamisia järjestetään tarpeen mukaan, noin neljä kertaa vuodessa. Kuntien edustajiin pidetään tiiviisti yhteyttä sähköpostilla ja tiedotetaan toiminnasta. Vuoden 2015 aikana on tarkoitus päivittää Päijät-Hämeen maahanmuuttopoliittinen ohjelma. Uusina kuntina mukaan tulevat Iitti, Myrskylä ja Pukkila. Ensimmäinen neuvottelu asiasta käydään Päijät-Hämeen liiton edustajien kanssa tammikuun 2015 lopulla. Kuntien mielipidettä toimintatavasta tiedustellaan sähköpostilla ennen tapaamista. Tarkoituksena on järjestää alkuvuodesta 2015 yhteistyötapaaminen viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoille. Päivystys Heinolassa jatkuu ennallaan. Orimattilassa otetaan asiakkaita vastaan ajanvarauksella. Kuntien työntekijöille käydään kertomassa Alipin toiminnasta. Raportin laativat: Palveluohjaajat Johanna Saari ja Tiina Miettinen Palvelusihteeri Nasi Ekholm Maahanmuuttoasioiden päällikkö Anne Saloranta

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti Monikulttuurinen työ/ Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti E N E M M Ä N O S A A M I S T A 04/03/15 1 Mikä Mosaiikki on? Mosaiikki projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto / Uudenmaan ELY-keskus sekä

Lisätiedot

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1. Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.2016 Turvapaikanhakijat ja kiintiöpakolaiset (Laki kotoutumisen edistämisestä,

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Anita Salonen Hämeen ELY-keskus Hämeen ELY-keskus 20.4.2016 1 Maahanmuutto Maahantulosyiden perusteella: Työperusteiset muuttajat Perheperusteiset muuttajat

Lisätiedot

Maahanmuuttajaresurssit käyttöön Lappeenrannan seudulla Momentin ponnahduslaudalta työelämään

Maahanmuuttajaresurssit käyttöön Lappeenrannan seudulla Momentin ponnahduslaudalta työelämään Maahanmuuttajaresurssit käyttöön Lappeenrannan seudulla Momentin ponnahduslaudalta työelämään Sosiaalisten verkostojen merkitys työllistymisessä, Kemi 2012 Terhi Jantunen Maahanmuuttotyön ja monikulttuurisuuden

Lisätiedot

Sartoneva Hanna - OhjausPiste

Sartoneva Hanna - OhjausPiste Sartoneva Hanna - OhjausPiste..2 OhjausPisteen esittely OVI OSAAMISEEN? Vuodesta 8 syvennetty alueellista yhteistyötä aikuisten ohjauksessa ja neuvonnassa Itä-Uudenmaan Opin Ovi, osana kansallista projektiverkostoa

Lisätiedot

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille PALAPELI2-PROJEKTI 1.8.2008-31.12.2012 Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille Palapeli2-projektin tavoite saada hyvin ja tehokkaasti alkuun maahanmuuttajan kotoutumisja

Lisätiedot

Kumppanuushanke Verso

Kumppanuushanke Verso Näkökulmia Versoon Hankeikkuna 19.2.2013 Lapin yliopisto Kumppanuushanke Verso Rovaniemen kaupunki Rovalan Setlementti ry Euroopan Sosiaalirahasto, Suomen valtio, Rovaniemen kaupunki, Rovalan Setlementti

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Maakuntauudistuksesta aiheutuvat muutokset kotoutumisen edistämiseen

Lisätiedot

Nuorisotakuun tulevaisuuspaja 14.-15.5.2014

Nuorisotakuun tulevaisuuspaja 14.-15.5.2014 Nuorisotakuun tulevaisuuspaja 14.-15.5.2014 Maahanmuuttajanuorten tilanne Pirkanmaalla selvityksen alustavia tuloksia Projektikoordinaattori Lilli Rasilainen Tampereen kaupungin ALMA Alueellisen maahanmuuton

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys. Sipoon vammaisneuvosto 28.4.2016

Sosiaaliasiamiehen selvitys. Sipoon vammaisneuvosto 28.4.2016 Sosiaaliasiamiehen selvitys Sipoon vammaisneuvosto 28.4.2016 Sosiaalialan osaamiskeskus Verson Sosiaaliasiamiehet sosiaaliasiamiestoiminta VTM Ritva Liukonen ja YTM Anne Korpelainen Toimipisteet Lahti:

Lisätiedot

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, joulukuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, joulukuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, joulukuu 2015 TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 27.1.2016/Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 Julkaisuvapaa 24.7.2012 klo 9.00 Kesäkaudelle ominainen työttömyyden kasvu näkyi kesäkuussa Kanta- ja Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Päivitetty 21.07./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

Perhetukea maahanmuuttajille

Perhetukea maahanmuuttajille Perhetukea maahanmuuttajille Startti Perhetyö Maahanmuuttajille Startti Maahanmuuttajapalvelut tarjoavat ammatillista tukea haastavissa tilanteissa oleville maahanmuuttajataustaisille perheille. Myös toisen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT Sisällysluettelo Ympäristöterveydenhuolto... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto... 4 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 4 Hoidon ja palvelujen saatavuus

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010)

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Luetaan yhdessä-verkosto 15.10.2011 Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman 26.10.2011 Muutokset pähkinänkuoressa: 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia

Lisätiedot

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor MAAHANMUUTTAJAT UUDESSA OULUSSA 2011 Vieraskieliset - suomalaisia, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame 5 013 henkilöä Ulkomaalaiset henkilöt, joilla

Lisätiedot

Opin ovi Etelä-Savossa Maarit Heinikainen

Opin ovi Etelä-Savossa Maarit Heinikainen Opin ovi Etelä-Savossa 20.11.2013 Maarit Heinikainen Etelä-Savon elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmän ja nuorisotakuun neuvottelukunnan yhteinen kokoontuminen 2 AIKUISKOULUTUKSEN OHJAUSPALVELUHANKE

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUUN 2009 SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT

TAMMI-KESÄKUUN 2009 SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT 1 (8) TAMMI-KESÄKUUN 2009 SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT Maakunnan sosiaalipäivystyksiin tulleita päivystystapahtumia on ollut tammi-kesäkuun 2009 välisenä aikana noin 10 % vähemmän viime vuoden vastaavaan

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus maaliskuu 2015

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus maaliskuu 2015 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2015 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus maaliskuu 2015 Julkaisuvapaa 23.4.2015 kello 9.00 Kesätyöpaikat lisäsivät avoimien työpaikkojen määrää Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

Elinikäiseen oppimiseen liittyvä ohjaus

Elinikäiseen oppimiseen liittyvä ohjaus Aikuisopotoiminta Joutsassa 4/2010-5/2011 Seija Vuori Aikuisohjausta paikallisesti hanke, Joutsan kunta 31.5.2011 Elinikäiseen oppimiseen liittyvä ohjaus CEDEFOPIN (=Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen)

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu 2013 Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % = Alle 25-vuotiaiden kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyyden ylittävien osuus

Lisätiedot

TE-palvelut. aina saatavilla

TE-palvelut. aina saatavilla TE-palvelut aina saatavilla z TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista Työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot) Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus (TE-aspa)

Lisätiedot

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sopimus ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden neuvonnasta

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sopimus ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden neuvonnasta 1 Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sopimus ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden neuvonnasta 1. Sopimuksen osapuolet: Helsingin kaupunki Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Kauniaisten kaupunki

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Päivitetty 27.01.2016/Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa Henkilö- ja yhteystiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Kansalaisuus ja äidinkieli (-kielet) Puhelin Sähköposti Siviilisääty Maahantulopäivä Muutto pvm. tähän kuntaan Lähimmän omaisen nimi ja yhteystieto Oleskeluluvan

Lisätiedot

Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake

Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake 1) Päivystysyksikkö * nmlkj Hyvinkää nmlkj Keski-Uusimaa 2) Työvuoro * nmlkj Aktiivityö nmlkj Varallaolo Ilmoituksen/ yhteydenotot perustiedot 3) Yhteydenoton viikonpäivä

Lisätiedot

Kokemuksia ASPA-pilotoinnista

Kokemuksia ASPA-pilotoinnista Kokemuksia ASPA-pilotoinnista Vakuutuspiirin johtaja Irma Parén Etelä-Savon vakuutuspiiri, Kela 1 24.8.2015 Asiakas saa palvelua Kelasta monikanavaisesti Henkilökohtainen palvelu Henkilökohtaista palvelua

Lisätiedot

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ympäristötieto, -kasvatus ja -toiminta Ympäristöasioiden hallinta sekä materiaali- ja energiatehokkuus TOIMINTA-AJATUS Vanamo-hanke edistää ja tukee Päijät-

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa heinäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa heinäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa heinäkuu Päivitetty 25.08./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς;

Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς; Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς; Keski-Suomen TE-toimiston EURES-palvelut 2013 EURES European Employment Services 850 EURES-neuvojaa 32 EU/ETA-maassa, Suomessa 33. Keski-Suomen

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Ajankohtaista Lapin TE-palveluissa

Ajankohtaista Lapin TE-palveluissa Ajankohtaista Lapin TE-palveluissa Työllisyystilanteesta Yhteenvetoa vuoden 2015 palveluihin osallistuneista ja asiakasmääristä Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehittyminen 18.2.2016 Marja Perälä Työttömät

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Päivitetty 26.07./Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Huhtikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Huhtikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Päivitetty 27.05./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Helmikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Helmikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Päivitetty 24.03./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Maahanmuuttotilanne Pirkanmaalla. Pirkanmaa ELY-keskus

Maahanmuuttotilanne Pirkanmaalla. Pirkanmaa ELY-keskus Maahanmuuttotilanne Pirkanmaalla Pirkanmaa ELY-keskus 1.11.2016 Maahanmuuttajat Pirkanmaalla Pirkanmaalla asui vuoden 2015 lopussa yhteensä 506 114 asukasta, joista 21 485 oli vieraskielisiä (4,2 %). Vieraskielisillä

Lisätiedot

Ohjaamo Espoo. Uusi monialainen matalan kynnyksen palvelupiste työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville vuotiaille nuorille

Ohjaamo Espoo. Uusi monialainen matalan kynnyksen palvelupiste työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville vuotiaille nuorille Ohjaamo Espoo Uusi monialainen matalan kynnyksen palvelupiste työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville 17-29- vuotiaille nuorille Asiakasmäärät vuonna 2016 Ohjaamo Espoossa on yksilöasiakkaiden käyntikertoja

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

Raportti kotoutumisesta Suomen ulkomaalaistaustaisen väestön työllisyys, terveys ja palvelujen käyttö

Raportti kotoutumisesta Suomen ulkomaalaistaustaisen väestön työllisyys, terveys ja palvelujen käyttö Raportti kotoutumisesta Suomen ulkomaalaistaustaisen väestön työllisyys, terveys ja palvelujen käyttö Hannamaria Kuusio, erikoistutkija, FT 1 Esityksen sisältö Ketä kotoutetaan Kotoutumisen tarkastelua

Lisätiedot

Tilannekatsaus. Rovaniemen MAKO-kokous Mirva Petäjämaa

Tilannekatsaus. Rovaniemen MAKO-kokous Mirva Petäjämaa Tilannekatsaus Rovaniemen MAKO-kokous 3.10.2013 Mirva Petäjämaa 25.10.2013 Ulkomaan kansalaisten määrä 2001-2012 (Lähde: http://www.intermin.fi/fi/maahanmuutto) Suurimmat kansalaisuusryhmät 2012 (Lähde:

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Päivitetty 22.12./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, huhtikuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, huhtikuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, huhtikuu 2016 TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 24.5.2016/Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä joulukuussa TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 20.1.

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä joulukuussa TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 20.1. Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä joulukuussa 2014 Päivitetty 20.1.2015/SariTeimola Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2009 2014 30

Lisätiedot

HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut

HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut 1 HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut hanke 1.5.2008 30.4.2011 2 NORMI PROJEKTIN VAIHEET 1.Valtava innostus 2.Hirveä hämminki 3.Eläimellinen sekaannus 4.Järkiintymisvaihe

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 05.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi OSSI - osaaminen esiin hanke 1.8.2015-31.1.2018 Projektipäällikkö Siru Kilpilampi 2.10.2015 Ossi -hankkeessa tuotetaan ohjaus- ja koulutusmalli, joka edistää

Lisätiedot

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme lokakuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme lokakuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme lokakuu 2016 Päivitetty 22.11.2016/Sanna Paakkunainen Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2011 2016 2 Hämeen ELY-keskuksen

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Palvelukartta maahanmuuttajaopiskelijan ohjaukseen Ylä-Savossa

Palvelukartta maahanmuuttajaopiskelijan ohjaukseen Ylä-Savossa Palvelukartta maahanmuuttajaopiskelijan ohjaukseen Ylä-Savossa YLÄ-SAVON MAAHANMUUTTA- JANEUVONTA KANSALAISOPISTOT PAKOLAISTYÖ YLÄ-SAVON AMMATTIOPISTO POHJOIS-SAVON TE-TOIMISTO PORTAANPÄÄN KRISTILLINEN

Lisätiedot

Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt. Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut

Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt. Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut Maahanmuuttotilanne Jyväskylässä Ulkomaalaistaustaisia asukkaita Jyväskylässä

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

AHOT-toiminta TAMKissa

AHOT-toiminta TAMKissa AHOT-toiminta TAMKissa AHOT voi jonain päivänä olla kilpailuvaltti! Hanna Saraketo Koulutuspäällikkö, liiketoiminta ja palvelut yksikkö, liiketalouden ja matkailun koulutusohjelmat, Ikaalisten toimipiste

Lisätiedot

HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN AIKUISTEN MT- JA PÄIHDEPALVELUIDEN PALVELUKARTTASUUNNITELMA

HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN AIKUISTEN MT- JA PÄIHDEPALVELUIDEN PALVELUKARTTASUUNNITELMA HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN AIKUISTEN MT- JA PÄIHDEPALVELUIDEN PALVELUKARTTASUUNNITELMA 3.10.2016 Esityksen sisältö Uudet palvelut, toiminnot ja resurssitarpeet vihreällä Päivystyksen yhteydessä olevat 24/7

Lisätiedot

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa helmikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa helmikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa helmikuu Päivitetty 22.03./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Julkaistavissa klo 09:00 TILANNEKATSAUS (ennakkotiedot) Lokakuu 2009 Tilannekatsaus:

Julkaistavissa klo 09:00 TILANNEKATSAUS (ennakkotiedot) Lokakuu 2009 Tilannekatsaus: Julkaistavissa 24.11.2009 klo 09:00 TILANNEKATSAUS (ennakkotiedot) Lokakuu 2009 Tilannekatsaus: www.te-keskus.fi/hame TYÖTTÖMYYS KASVOI EDELLEEN LOKAKUUSSA Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien (Hämeen TE-keskuksen

Lisätiedot

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä Marraskuu 2016 TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 20.12.2016 / Hämeen ELY-keskus, Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen

Lisätiedot

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa 3.3.2016 2 Ennen tulijoiden määrän kasvua: Ensimmäiset oleskeluluvat ja EU-oleskeluoikeuden rekisteröinnit 2014 Oleskeluluvat vuonna 2015 Yhteensä 20 709 oleskelulupaa

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Päivitetty 23.7./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Kumppanuushanke Verso

Kumppanuushanke Verso Kumppanuushanke Verso Rovaniemen kaupunki Rovalan Setlementti ry Euroopan Sosiaalirahasto, Suomen valtio, Rovaniemen kaupunki, Rovalan Setlementti ry Resurssit Manner-Suomen ESR ohjelman toimintalinja

Lisätiedot

LIIKKUMISLÄHETE OPAS S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA

LIIKKUMISLÄHETE OPAS S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA LIIKKUMISLÄHETE ASIAKASKAAVAKE (malli). LIIKUNTASUOSITUKSET LAPSET JA NUORET AIKUISET LIIKKUMISLÄHETE OPAS *

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Marraskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Marraskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta en ELY-keskuksessa Päivitetty 23.12./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Missä mennään Lapin maahanmuuttostrategian valmistelussa?

Missä mennään Lapin maahanmuuttostrategian valmistelussa? Missä mennään Lapin maahanmuuttostrategian valmistelussa? VAIKO-projekti, Lapin ELY-keskus Mirva Petäjämaa MAKO-verkostojen kokoukset 12. - 13.9.2012 Strategian rakenneluonnos Esipuhe NYKYTILA *Lappi maahanmuuton

Lisätiedot

OHJAAMO: NUOREN MUKANA MUUTTUVASSA MAAILMASSA. Teija Felt Työmarkkinaneuvos

OHJAAMO: NUOREN MUKANA MUUTTUVASSA MAAILMASSA. Teija Felt Työmarkkinaneuvos OHJAAMO: NUOREN MUKANA MUUTTUVASSA MAAILMASSA Teija Felt Työmarkkinaneuvos 15.4.2016 Yhteiskunta muuttuu, Ohjaamo tukee Työelämä ja työurat pirstaloituvat, statukset vaihtelevat: työntekijä -> opiskelija

Lisätiedot

Monialainen yhteispalvelu (TYP) ja työllisyyden kokeilut missä mennään?

Monialainen yhteispalvelu (TYP) ja työllisyyden kokeilut missä mennään? Monialainen yhteispalvelu (TYP) ja työllisyyden kokeilut missä mennään? TEM:n ajankohtaisiltapäivä Ohjaamoille 15.3.2016 Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM TYP-lain toimeenpanon etappeja

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Näkökulmia Päijät Hämeen väestön hyvinvointiin menetetyt elinvuodet (PYLL) aineiston perusteella

Näkökulmia Päijät Hämeen väestön hyvinvointiin menetetyt elinvuodet (PYLL) aineiston perusteella Näkökulmia Päijät Hämeen väestön hyvinvointiin menetetyt elinvuodet (PYLL) aineiston perusteella Hallitusseminaari Palvelujohtaja Kuvio 1. Lähtökohta: yksinkertainen laskutoimitus Standardielämä, jota

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä 30.1.2013 Turun kristillinen opisto Laki kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa elokuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Teimola Sari

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa elokuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Teimola Sari Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa elokuu Päivitetty 20.09./Teimola Sari Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Joutsan kunnanhallitus Joutsan kunnanhallitus Joutsan kunnanhallitus

Perusturvalautakunta Joutsan kunnanhallitus Joutsan kunnanhallitus Joutsan kunnanhallitus Perusturvalautakunta 89 28.10.2009 Joutsan kunnanhallitus 280 09.11.2009 Joutsan kunnanhallitus 143 28.06.2010 Joutsan kunnanhallitus 13 10.01.2011 JOUTSAN SEUDUN KOTOUTTAMISOHJELMAN 2010 HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Valtion I kotouttamisohjelma

Valtion I kotouttamisohjelma Valtion I kotouttamisohjelma 7.6.2012 Lähtökohdat Maahanmuutto Suomeen kasvaa ja monipuolistuu: Nyt 170 000 ulkomaan kansalaista Vuonna 2020 Jo 330 000 ulkomaan kansalaista Yli puolet kaikista maahanmuuttajista

Lisätiedot

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, syyskuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty / Hämeen ELY-keskus, Sanna Paakkunainen

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, syyskuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty / Hämeen ELY-keskus, Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, syyskuu 2016 TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 25.10.2016 / Hämeen ELY-keskus, Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen

Lisätiedot

Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa

Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa Kuntien rooli on muuttunut ja muuttumassa Toiminnassa on suuria kuntakohtaisia eroja paikallisten olosuhteiden ja tarpeiden mukaan Kunnat tarvitsevat vastuulliseen työllisyydenhoitoon

Lisätiedot

NUORTEN TYÖTTÖMIEN MÄÄRÄN KASVU JATKUI HÄMEESSÄ JA KOKO MAASSA

NUORTEN TYÖTTÖMIEN MÄÄRÄN KASVU JATKUI HÄMEESSÄ JA KOKO MAASSA NUORTEN TYÖTTÖMIEN MÄÄRÄN KASVU JATKUI HÄMEESSÄ JA KOKO MAASSA Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien työ- ja elinkeinotoimistoissa oli maaliskuun lopussa 18 876 työtöntä työnhakijaa, mikä on 811 vähemmän

Lisätiedot

Katsaus työkykyneuvojien arkeen yksilöllistä tukea työhön paluun onnistumiseksi

Katsaus työkykyneuvojien arkeen yksilöllistä tukea työhön paluun onnistumiseksi Katsaus työkykyneuvojien arkeen yksilöllistä tukea työhön paluun onnistumiseksi Työkykyryhmä 9/2013 1 21.10.2013 Terveysosasto Työkykyneuvonta 2 21.10.2013 Kela tarjoaa uutta työhön paluuta tukevaa asiakaspalvelua

Lisätiedot

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, maaliskuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, maaliskuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, maaliskuu 2016 TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 26.4.2016/Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Työ- ja elinkeinoministeriö Hallitusneuvos Päivi Kerminen Pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikossa

Lisätiedot

Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta

Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta kansalaisten määrä Lapissa 2001-2015 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 1863 2033 2361 2629 2900 3153 3359 3827 3794 3642 Ulkomaalaisten määrä Lapissa

Lisätiedot

LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön. TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014

LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön. TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014 LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014 LuvallaHETU-hanke Hankkeen esittely Hankkeen sisältö Tavoitteet Prosessi muutoksen

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä heinäkuussa TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä heinäkuussa TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä heinäkuussa 2015 Päivitetty 25.08.2015/Sari Teimola Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2010 2015

Lisätiedot

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla OpinTorin projektipäällikkö Kati Korento OSUMAn projektikoordinaattori Helena Ylisirniö Esittelijä Teea Oja KM, kasvatuspsykologi,

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Kiintiöpakolaisten asuttaminen. Espoon Asunnot oy

Kiintiöpakolaisten asuttaminen. Espoon Asunnot oy Kiintiöpakolaisten asuttaminen Espoon Asunnot oy Heidi Pekkarinen 8.2.2016 10 perhekuntaa Syyriasta Maahanmuuttajapalveluiden asiakkaita Lentokentältä suoraan omaan kotiin Vuokrasopimukset allekirjoitettiin

Lisätiedot

Työllisty järjestöön!

Työllisty järjestöön! Työllisty järjestöön! Hankekuvaus vuosille 2012 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa vuodesta 2005 lähtien. Hankkeen kautta

Lisätiedot