Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala Maahanmuuttopalvelut / Alipi ALIPIN TOIMINTAKERTOMUS AJALLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala Maahanmuuttopalvelut / Alipi ALIPIN TOIMINTAKERTOMUS AJALLE 1.3.2014-31.12.2014"

Transkriptio

1 Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala Maahanmuuttopalvelut / Alipi ALIPIN TOIMINTAKERTOMUS AJALLE Alipi (Alueellinen integraatiopalvelupiste) aloitti Lahden kaupungin hallinnoimana toimintansa Alipin palvelualueeseen kuuluvat kunnat ja rahoittajat ovat alkaen Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Pukkila ja Sysmä. Vuoden alusta Alipissa jatkoi vanhana työtekijänä palvelusihteeri Nasi Ekholm. Lisäksi palvelupisteeseen rekrytoitiin kaksi uutta palveluohjaajaa, Tiina Miettinen ja Johanna Saari, jotka aloittivat työnsä maaliskuun alusta Alkuvuonna Alipin toiminta oli hetken aikaa pysähdyksissä. Alipin toimipiste muutti osoitteesta Vapaudenkatu 1 Lahden sosiaalikeskuksen tiloihin Alipin hanketyön päätyttyä tammikuussa Alipin toiminnan oli tarkoitus siirtyä Asiakasohjausyksikkö Siiriin. Muutto tiloihin kuitenkin viivästyi niiden kunnostuksen vuoksi. Uusissa tiloissa päästiin aloittamaan Alkuvuosi palveltiin väliaikaisesti Lahden sosiaalikeskuksen tiloissa. Voidaan olettaa, että hanketoiminnan päättyminen ja sijainnin vaihtuminen kaksi kertaa lyhyen ajan sisällä, vaikuttivat jonkin verran asiakasyhteydenottojen määrään. Asiakas- ja viranomaisyhteydenottoja oli yhteensä Palvelumuodossa tapahtui lisäksi suuri muutos. Hanketyöhön kuului työhönvalmennusta ja asiakkaan yksilöllinen pitkäaikainen tuki tarvittaessa. Vakituinen toiminta on lakisääteistä alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluiden tarjoamista, jossa asiakkaan toistuva yksilöllinen tuki ei ole tavoite. Asiakasta pyritään palvelemaan siten, että hän osaa saamiensa ohjeiden perusteella jatkaa asian käsittelyä oikean tahon luona, saada asian päätökseen tai hoitaa asian itse loppuun. Vuonna 2014 järjestettiin kaksi kuntayhteistyökokousta, joihin kutsuttiin palvelualueeseen osallistuneiden kuntien edustajat. Vuoden 2014 aikana päätettiin kokeilla Alipin päivystävää ohjausta ja neuvontaa Heinolassa ja Orimattilassa. Alipin palveluohjaaja päivysti Heinolan kaupunginkirjastolla joka toisen viikon torstaina välisenä aika klo yhteensä 13 kertaa. Heinolan päivystys on tarkoitettu myös Hartolan, Sysmän ja Padasjoen

2 asukkaille. Asiakaskäyntejä on ollut yhteensä 30. Alipin palvelu on koettu Heinolassa tarpeelliseksi ja toiminta jatkuu entiseen malliin myös vuonna Orimattilassa palveluohjaaja vastaanotti asiakkaita kaupungintalolla joka toisen viikon keskiviikkona klo yhteensä 7 kertaa. Jostain syystä asiakkaat eivät löytäneet palvelupistettä ja välisenä aikana asiakaskäyntejä oli vain yksi. Toisaalta orimattilalaiset kertovat asioivansa muutenkin Lahdessa. Orimattilan asiakkaita päätettiin palvella lokakuusta alkaen vain erillisellä ajanvarauksella vähäisestä asiakasmäärästä johtuen. Sama malli jatkuu myös vuonna Vuonna 2014 asiakasyhteydenottoja oli kaiken kaikkiaan 1 045, joista 936 yhteydenottoa ajalla Yhteydenotoista 478 tuli asiakkailta, jotka olivat yhteydessä Alipiin ensimmäistä kertaa. Asiakkaista noin 50 % oli miehiä ja 50 % naisia. Yhteydenotoista enemmistö tuli venäjää äidinkielenä puhuvilta (541). Muita kieliryhmiä oli muun muassa suomalaiset (54), jotka ottivat maahanmuuttajan puolesta yhteyttä sekä persian (47), viron (41), ukrainan (24), georgian (19), kiinan (17), arabian (16), osseetin (14), englannin (10), ja puolan kieliset (8). Tulkkia integraatiopalvelupisteessä käytettiin kolme kertaa. Tällöin asiakas ei ole puhunut muuta kuin omaa äidinkieltään ja kukaan Alipin työntekijöistä ei osannut ko. kieltä. Lopuksi on syytä mainita, että vuoden aikana kävi paljon asiakkaita, jotka käyttivät Alipin ohjausja neuvontapalveluja ensimmäistä kertaa.

3 Y h t eyd eno t t o j e n ylei sim mät p a l v e l u k i elet oliv at venäjä, suomi ja englanti. Asiakkaita palveltiin venäjän kielellä kaikista eniten (492 yhteydenottoa/asiakaskäyntiä). Venäjän kielen lisäksi asiakkaita palveltiin suomen kielellä (295 yhteydenottoa/asiakaskäyntiä) ja englannin kielellä (104 yhteydenottoa/asiakaskäyntiä).

4 Enemmistö asiakkaista oli kotoisin Lahdesta (501). Myös Heinolasta (76) ja Hollolasta (41) oltiin aktiivisesti yhteydessä Alipiin. Muut asiakkaat olivat kotoisin Orimattilasta (27), Nastolasta (23), Kärkölästä (16), Hämeenkoskelta (8), Sysmästä (6), Padasjoelta (2) ja Hartolasta (2). Asiakkaan kotikunta ei ole tiedossa tai yhteydenottopaikkakunta on jokin muu (123). Alipissa voi asioida anonyymisti, joten kaikkien kotikunta ei ole tiedossa. Yhteydenottoja tulee ympäri Suomea. Yhteydenottoja Alipiin tulee myös ulkomailta, paluumuuttajilta, jotka suunnittelevat muuttoa Suomeen Venäjältä. EU-maista ja kolmansista maista tulee yhteydenottoja, kun ulkosuomalaiset suunnittelevat paluuta Suomeen ja kysyvät neuvoja. Yhteydenottajista suurin osa oli vuotiaita (326). Runsaasti yhteydenottoja tuli myös vuotiailta (318). Asiakkaat tulevat pääosin kolmansista maista (705) ja EU-maista (146). Suurimmalla osalla asiakkaista oli korkeakoulutus (236) tai keskiasteen jälkeinen koulutus, joka ei kuitenkaan ollut korkeakoulutusta (185). Lisäksi keskiasteen koulutuksen saaneita asiakkaista oli 117.

5 Yleisimmät syyt yhteydenottoon olivat päätösten ja prosessien selventäminen (308), asumiseen liittyvät kysymykset (219), yhteydenottotarve viranomaiseen tai muuhun tahoon (180) sekä lupa-asiat, rekisteröityminen ja kansalaisuusasiat (164). Yhden asiakaskäynnin keston keskiarvo oli 25 minuuttia. Yhteydenottajilla oli yhdellä käyntikerralla usein monta eri asiaa kysyttävänä. Yhteydenottojen syitä ja asiakkaan asioiden moninaisuutta voidaan havainnollistaa muutamalla konkreettisella esimerkillä. Asiakaskäynti, esimerkki 1: Ukrainasta kotoisin olevat kausityöläiset ottivat puhelimitse yhteyttä Alipiin Kärkölän marjatilalta. He olivat saaneet tiedon ohjaus- ja neuvontapalvelusta Alipin internet-sivuilta. Opiskelijat olivat saapuneet Päijät-Hämeeseen kausityöhön viisumilla ja he halusivat tulla Alipin vastaanotolle Lahteen. Opiskelijat tiedustelivat, voisivatko he anoa Suomesta turvapaikkaa Ukrainan kriisin vuoksi. Asiakkaat olivat aikaisempina vuosina työskennelleet suomalaisilla marjatiloilla ja he olivat erittäin kiinnostuneita muuttamaan Suomeen. Heille selviteltiin, miten ja millä perusteilla Suomeen voi muuttaa, mihin viranomaisiin heidän pitää olla erikseen yhteydessä ja mitä selvityksiä ja lomakkeita heiltä vaaditaan. Tässä tapauksessa asiakkaille informoitiin turvapaikan hakuun liittyvistä edellytyksistä (Maahanmuuttovirasto) sekä oleskelulupa-asioihin liittyvistä toimenpiteistä ja ulkomaalaislainsäädännöstä.

6 Asiakaskäynti, esimerkki 2: Italiasta kotoisin olevat äiti ja hänen 16-vuotias tyttärensä saapuivat Alipin vastaanotolle Lahteen. Heillä asuu sukulaisia Suomessa ja he olivat lomailemassa sukulaisten luona Sysmässä. Asiakkaat halusivat tiedustella, voisivatko he muuttaa Suomeen. Asiakkaille informoitiin, minkälaisia toimenpiteitä heidän pitäisi tehdä. Tapaamisessa selviteltiin äidin työkokemusta ja nykyistä työtilannetta Italiassa. Alipissa ohjattiin mistä ja miten voi hakea työtä Päijät-Hämeessä, mikä on tämänhetkinen työtilanne ja minkälaisia toimenpiteitä heidän pitää tehdä EU:n kansalaisina. Asiakkaat ohjattiin rekisteröitymään poliisille, kun työ/toimeentulo on Suomessa varmistettu. Asiakkaille annettiin mukaan Perustietoa Suomesta -opas. Tyttärelle annettiin ohjausta ja neuvontaa ulkomaalaistaustaisille nuorille suunnatuista lukioista Lahdessa (IB-linja), suomen kielen kursseista ja suomen kielen itseopiskelun eri mahdollisuuksista. Asiakaskäynti, esimerkki 3: Alipin vastaanotolle saapui Vietnamista kotoisin oleva mies, jolla oli suomalainen aviopuoliso ja perhe. Hän oli jäänyt työttömäksi nykyisestä työpaikastaan ja asiakkaalla oli perheongelmia. Asiakas ei osannut hyvin suomea vaikka hän oli asunut Suomessa jo yli 5 vuotta. Asiakkaan tilanteen selvittämiseksi tehtiin yhteistyötä sosiaalitoimen ja TE-toimiston viranomaisten kanssa. Asiakas ohjattiin viranomaisten lisäksi Lahden seurakuntayhtymän puoleen sekä suomen kielen maksuttomille kursseille. Asiakaskäynti, esimerkki 4: Alipin vastaanotolle saapui venäläistaustainen Lahteen paluumuuttajana 10 vuotta sitten muuttanut yli 50-vuotias nainen. Naisen ystävät saattoivat hänet Alipin vastaanotolle. Nainen oli sairastellut pidemmän aikaa vakavasti. Hänellä oli ongelmia kommunikoinnissa ja hän ei ymmärtänyt suomen kieltä. Asiakastapaamisen yhteydessä oltiin yhteydessä eri viranomaisiin, joille tiedotettiin asiakkaan tilanteesta. Asiakkaalle annettiin ohjausta ja apua lomakkeiden täyttämisessä, asumisneuvontaa ja ohjausta sekä tietoa erilaisista palveluista. Kyseisessä tapauksessa tehtiin paljon viranomaisyhteistyötä sosiaalitoimen ja Kelan viranomaisten kanssa. Asiakas oli sairauden vuoksi kykenemätön hoitamaan itse asioitaan. Viranomaisyhteistyön lisäksi asiakas ohjattiin Lahden seurakuntayhtymän ja sen tukihenkilötoiminnan piiriin.

7

8 Yleisin yhteydenottotapa oli käynti ohjaus- / neuvontapaikassa (518). Sen lisäksi yhteyttä otettiin runsaasti puhelimitse (350). Sähköpostitse yhteydenottoja kertyi vain 28. Vilkkain ajankohta yhteydenotoille oli kello yhdeksän ja yhden välillä (633), joista yhteydenotot painottuivat yhdeksän ja yhdentoista välille (367). Eniten yhteydenottoja tehtiin yksin (697). Joskus asiakkaita oli kaksi (153). Työttöminä yhteydenottajista oli 219. Työelämän ulkopuolella olevia (kotiäiti, eläkeläinen, jne.) oli 147, työvoimapoliittiseen koulutukseen osallistujia 126 ja avoimilla markkinoilla työssä olevia 111. Yhteistyöasiakkaiden käynnit ja yhteydenotot Eri yhteistyöasiakkaiden yhteydenottoja oli kuluvan vuoden aikana yhteensä 244. Suosituin yhteydenottotapa oli puhelinsoitto, joita oli yhteensä 141. Käyntejä Alipin ohjauspaikassa oli yhteensä 80. Eniten yhteyttä ottivat eri viranomaiset (183), yritykset (17) ja muut organisaatiot ja yhteistyökumppanit (esim. oppilaitokset, 3.sektori) (44). Palvelualueen kuntien sosiaalitoimesta otettiin myös yhteyttä erilaisissa asiakastapauksissa, jotka vaativat Alipin konsultaatioapua. Näitä asioita olivat mm. Venäjän eläkeasioihin liittyvät toimenpiteet. Konsultaatioapua on annettu myös

9 TE-toimiston viranomaisille eri asiakastilanteissa. Luvuissa ei ole mukana maahanmuuttoasioiden päällikön antama konsultaatioapu viranomaisille ja muille tahoille. Alipin toiminnasta tiedottaminen Alkuvuodesta Alipin toiminnasta ei tiedotettu, koska siinä toimi vain yksi työntekijä maaliskuun alkuun saakka. Sen jälkeen oli kahden uuden työntekijän perehdyttäminen tehtäviin ja muutto uusiin tiloihin. Alipin toiminnasta tiedotettiin yhteistyötahoille ja asiakkaille yhteistyötahojen ja nettisivujen avulla. Alipin toiminnasta oli kuultu enimmäkseen tuttavalta tai sukulaiselta (141). Verrattuna Alipi-hankkeen aikaisiin asiakkaiden yhteydenottoihin, palveluista oli nyt kuultu useammin viranomaisilta tai Alipin www-sivujen kautta. Palvelusta oli saatu tietoa kunnan maahanmuuttopalveluista (101), sosiaalitoimesta (68), seurakunnasta (31), ohjauspisteen esitteestä (31), Internetistä (30), oppilaitoksesta (21) ja TE-toimistosta (18). Alipin työntekijät kävivät aktiivisesti eri oppilaitoksissa kertomassa toiminnastaan suomalaisille ja ulkomaalaisille tutkinto-opiskelijoille. Alipin toimintaa esiteltiin mm. Lahden seurakuntayhtymän tukihenkilökoulutuksissa. Alipin työntekijät osallistuivat maahanmuuttajille suunnattuun tapahtumaan 8-salilla sekä olivat mukana Sosiaalialan osaamiskeskus Verson SOS II - hankkeen / Päijät-Häme ja Lahden sosiaalipalvelujen järjestämässä verkostopäivässä. Alipin palveluohjaajat esittelivät toimintaa Heinolan ja Orimattilan sosiaalitoimen henkilöstöinfotilaisuuksissa. Alipissa vieraili opiskelijoita tutustumassa toimintaan. Alipin internet-sivuja päivitettiin vuoden 2014 aikana aktiivisesti. Vuoden aikana Alipille laadittiin oma logo ja painatettiin postikorttiesitteitä suomeksi, englanniksi ja venäjäksi, joita jaettiin asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Alipin kuntayhteistyö Kuntayhteistyötapaamisia järjestettiin vuonna 2014 kaksi kertaa. Yhteistyötapaamisissa käytiin läpi nykytilanne ja palvelutarve. Yhteisissä kokouksissa sovittiin kuntien edustajien kanssa Alipin ohjauksen ja neuvonnan aloittamisesta Heinolassa ja Orimattilassa. Alipin työntekijät osallistuivat palvelualueeseen kuuluneiden kuntien edustajien yhteisiin tapaamisiin Heinolassa ja Orimattilassa sekä Lahden aikuissosiaalityön yksikössä. Markkinoinnin ja kunnille tiedottamisen ansiosta viranomaisille annettu konsultaatioapu lisääntyi verrattuna hankkeen aikana annettuun konsultaatioapuun.

10 Muu yhteistyö ja aikuiskoulutustyöryhmä Alipilla oli vuoden aikana säännöllistä yhteistyötä Lahden seudulla toimivien oppilaitosten, yhdistysten, TE-toimiston ja Hämeen Ely-keskuksen edustajien kanssa. Aikuiskoulutustyöryhmän yhteisiä kokouksia oli vuoden aikana kolme. Säännöllisissä tapaamisissa vaihdettiin informaatiota maahanmuuttajille suunnatuista suomen kielen kursseista, koulutuksista, lakisääteisistä kotoutumiskoulutuksista ja vapaa-ajan toiminnasta. Alipi on mukana valtakunnallisessa ohjaus- ja neuvontapalvelupisteiden yhteistyöverkostossa. Toimintaa veti vielä vuonna 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön ALPO-tukirakennehanke, joka päättyi Jatkossa kehittämistoiminnasta vastaa TEMin Kotouttamisen osaamiskeskus. Alipin alkukartoitukset ulkomaalaisille opiskelijoille Alipi ja Lahden ammattikorkeakoulu käynnistivät yhteistyössä lakisääteiset alkukartoitukset ulkomaalaisille sairaanhoitoalan opiskelijoille. Ulkomaalaiset opiskelijat ovat tulleet Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikköön suorittamaan englannin kielisen kansainvälisen English Nursing Studies - tutkinnon, joka kestää tutkinnosta riippuen 1,5-3 vuotta. Ulkomaalaisilla hoiva-alan tutkinto-opiskelijoilla on entuudestaan kotimaansa sairaanhoitoalan koulutus. Opiskelijat ovat lähtöisin kolmansista maista (mm. Kiina, Kenia). Joillakin opiskelijoilla on myös pitkä työkokemus sairaanhoitoalalta. Alipissa tehtiin alkuhaastatteluja seitsemälle kansainväliselle tutkinto-opiskelijalle joulukuun loppuun mennessä. Alkuhaastattelujen perusteella opiskelijoille laaditaan lakisääteinen kotoutumissuunnitelma. Tarvittaessa alkuhaastatteluja ja alkukartoituksia laaditaan opiskelijoille vielä vuoden 2015 aikana. Tavoitteena on kartoittaa, miten opiskelijoita voidaan paremmin auttaa sopeutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin ja työelämään. Kokeilun avulla halutaan myös tietää, mitkä eri tukitoimenpiteet koetaan tarpeellisiksi opintojen aikana. Tavoitteena on tukea opiskelijoita sijoittumaan suomalaisille työmarkkinoille, jos he päättävät jäädä Suomeen opintojen päätyttyä. Alkukartoituksia pyritään laatimaan myös tulevaisuudessa, mikäli nykyinen malli osoittautuu hyödylliseksi. Alipi osallisena Minun Tulevaisuuteni -hankkeen suunnittelu- ja ohjausryhmässä

11 Alipi osallistuu Harjulan Setlementin hallinnoimaan Minun tulevaisuuteni! hankkeeseen ( ). Alpin työntekijät antavat konsultaatioapua ja ovat mukana suunnittelu- ja ohjausryhmässä. Hanke on Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama. Se tähtää maahanmuuttajataustaisten, työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien vuotiaiden, työidentiteetin löytämiseen. Hankkeessa tarjotaan räätälöidysti monimuotoista, tarpeeseen perustuvaa ja kohderyhmän edustajien kanssa yhdessä suunniteltua tuki- ja valmennustoimintaa. Hanketta toteuttaa Harjulan Setlementti ry ja Dila Diakonialaitos Lahti. Projektin tavoitteena on toteuttaa työkykyä vahvistavia tuki- ja valmennustoimia noin 50-60:lle Päijät-Hämeen alueella asuvalle, vuotiaalle maahanmuuttajataustaiselle nuorelle, joilla saattaa olla oman työtulevaisuuden hahmottaminen osana suomalaista yhteiskuntaa kateissa, eikä omia mahdollisuuksia ja vahvuuksia tunnisteta. Tukitoimien avulla tavoitteena on herättää ja voimistaa motivaatiota oman työtulevaisuuden näkemiseen positiivisesti ja tavoitteellisesti sekä kannustaa osallistujia myös oma-aloitteisuuteen matkalla kohti tavoitteitaan. Projektin aikana järjestetään neljä viiden kuukauden mittaista jaksoa, johon kuhunkin otetaan osallistujaa. Projekti tarjoaa kullekin osallistujalle keskimäärin 24 tuntia toimintaa/palveluita per kuukausi. Hankkeen avulla pyritään syvemmin oman osaamisen ja mahdollisuuksien tunnistamisen kautta saamaan osallistujissa positiivisia asenteita oman työidentiteetin löytämiseen. Alueellisen integraatiopalvelupisteen toimintakulut Henkilöstökulut 145,46 5 Palvelujen ostot 643,38 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 693,72 7 Vuokrat 105,10 587,66 9 6

12 Vyörytyserät 9,714614*83145,46 10,2618*96587, , ,63 988, % maahanmuuttoasioiden p ä ä l l i k ö n palkkakustannuksista väh. saadut sv-korv. 10 % 3 663,64-473, , ,34 Alueellisen integraatiopalvelupisteen toimintakulut alittuivat, koska varsinainen toiminta alkoi vasta Talousarviossa ei osattu ottaa huomioon kaikkia uusista toimitiloista johtuvia kustannuksia, joista merkittävin oli arvioitua korkeampi vuokra. Muut kustannukset oli arvioitua kokoluokkaa. Arvio toiminnasta Alueellinen integraatiopalvelupiste aloitti ensimmäisen vuoden kuntien yhteisenä toimintana. Yhteistyössä päästiin hyvään alkuun. Palvelut eivät tavoittaneet kaikkien kuntien maahanmuuttajia. Syynä tähän voi olla puutteellinen markkinointi. Toisaalta vuonna 2014 aloitettiin toiminta uusissa tiloissa ja kaksi kolmesta työntekijästä oli uusia. Käytännössä vie oman aikansa, kunnes toiminta saadaan tehtyä tunnetuksi. Muut kunnat tulevat tiiviimmin mukaan toimintaan, kun maahanmuuttopoliittisen ohjelman päivitys aloitetaan.

13 Toiminnan kannalta jonkun verran käytännön vaikeuksia aiheutti, että Asikkala ei ole mukana Alipin toiminnan rahoittamisessa. Tarvetta ohjaus- ja neuvontapalveluille oli myös asikkalalaisilla. Käytännössä oli vaikea erotella asiakkaita palvelussa, jossa henkilö voi asioida myös anonyymisti. Tavoitteessa, että ohjaus- ja neuvontapalvelut ovat lyhytkestoisia, pysyttiin hyvin. Positiivista oli myös, että muiden kuntien työntekijät konsultoivat enenemässä määrin Alipin työntekijöitä. Uudet palveluohjaajat selviytyivät hyvin itsenäisesti hankalistakin asiakastapauksista. Jopa niin hyvin, että toinen heistä rekrytoitiin muualle perustamaan vastaavanlaista palvelupistettä. Tulevaisuus Kuntien edustajien tapaamisia järjestetään tarpeen mukaan, noin neljä kertaa vuodessa. Kuntien edustajiin pidetään tiiviisti yhteyttä sähköpostilla ja tiedotetaan toiminnasta. Vuoden 2015 aikana on tarkoitus päivittää Päijät-Hämeen maahanmuuttopoliittinen ohjelma. Uusina kuntina mukaan tulevat Iitti, Myrskylä ja Pukkila. Ensimmäinen neuvottelu asiasta käydään Päijät-Hämeen liiton edustajien kanssa tammikuun 2015 lopulla. Kuntien mielipidettä toimintatavasta tiedustellaan sähköpostilla ennen tapaamista. Tarkoituksena on järjestää alkuvuodesta 2015 yhteistyötapaaminen viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoille. Päivystys Heinolassa jatkuu ennallaan. Orimattilassa otetaan asiakkaita vastaan ajanvarauksella. Kuntien työntekijöille käydään kertomassa Alipin toiminnasta. Raportin laativat: Palveluohjaajat Johanna Saari ja Tiina Miettinen Palvelusihteeri Nasi Ekholm Maahanmuuttoasioiden päällikkö Anne Saloranta

ALPO-HANKKEIDEN NEUVONTA MAAHANMUUTTAJILLE. Kooste ALPO-rekisteristä vuosilta 2011, 2012 ja 2013 Koonnut Minna Hallikainen, Pointti-hanke 21.5.

ALPO-HANKKEIDEN NEUVONTA MAAHANMUUTTAJILLE. Kooste ALPO-rekisteristä vuosilta 2011, 2012 ja 2013 Koonnut Minna Hallikainen, Pointti-hanke 21.5. ALPO-HANKKEIDEN NEUVONTA MAAHANMUUTTAJILLE Kooste ALPO-rekisteristä vuosilta 2011, 2012 ja 2013 Koonnut Minna Hallikainen, Pointti-hanke 21.5.2014 ALPO-rekisterin käyttäjät 2011 yhteensä 10 hanketta (ALIPI,

Lisätiedot

ALIPI-HANKE 1.4.2008 31.3.2011 PÄÄTÖSSEMINAARI 23.3.2011 SIBELIUSTALO

ALIPI-HANKE 1.4.2008 31.3.2011 PÄÄTÖSSEMINAARI 23.3.2011 SIBELIUSTALO ALIPI-HANKE 1.4.2008 31.3.2011 PÄÄTÖSSEMINAARI 23.3.2011 SIBELIUSTALO Ulkomaan kansalaisten määrä Päijät-Hämeessä vuoden 2010 vaihteessa Määrä Muun kieliset (ei suomi, ruotsi, saame) Asikkala 110 116 Hartola

Lisätiedot

Ajankohtaista Päijät-Hämeen maahanmuuttoohjelman

Ajankohtaista Päijät-Hämeen maahanmuuttoohjelman Ajankohtaista Päijät-Hämeen maahanmuuttoohjelman toteutumisesta Ossi-hankkeen loppuseminaari 9.11.2017 torstaina 9. marraskuu 2017 1 Päijät-Hämeen ulkomaan kansalaiset 2010-2016 7000 6500 6524 6000 5595

Lisätiedot

Raportti Vantaan yhteispalvelupisteiden tutustumiskäynneistä

Raportti Vantaan yhteispalvelupisteiden tutustumiskäynneistä NEO-SEUTU Hamed Shafae 18.12.2009 Raportti Vantaan yhteispalvelupisteiden tutustumiskäynneistä Vantaan kaupungin yhteispalvelun toimipaikat sijaitsevat Tikkurilassa, Myyrmäessä, Hakunilassa, Korsossa ja

Lisätiedot

kokemuksia palvelusetelistä

kokemuksia palvelusetelistä Päijäthämäläisiä kokemuksia palvelusetelistä 31.5.2010 Pirjo Nieminen toiminnanjohtaja Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen i i l kehitys ry Palveluneuvontaa ikääntyville Taustaa Lahden seudun palvelusetelikokeilu

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu 2015

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu 2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2015 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu 2015 Julkaisuvapaa 20.10.2015 kello 9.00 Työttömyys kasvoi Hämeessä, mutta maltillisemmin kuin maassa keskimäärin Kanta-

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Anita Salonen Hämeen ELY-keskus Hämeen ELY-keskus 20.4.2016 1 Maahanmuutto Maahantulosyiden perusteella: Työperusteiset muuttajat Perheperusteiset muuttajat

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys. Sipoon vammaisneuvosto 28.4.2016

Sosiaaliasiamiehen selvitys. Sipoon vammaisneuvosto 28.4.2016 Sosiaaliasiamiehen selvitys Sipoon vammaisneuvosto 28.4.2016 Sosiaalialan osaamiskeskus Verson Sosiaaliasiamiehet sosiaaliasiamiestoiminta VTM Ritva Liukonen ja YTM Anne Korpelainen Toimipisteet Lahti:

Lisätiedot

KUNTASEMINAARI palvelujohtaja Jaana Hokkanen

KUNTASEMINAARI palvelujohtaja Jaana Hokkanen KUNTASEMINAARI 1.10.2013 palvelujohtaja Jaana Hokkanen 1 TYÖTTÖMYYSLUKUJA KUNNITTAIN 8/2013 2 Rakennetyöttömien ikäjakauma 2. neljännes 2013 Nuoret alle 25 25-49v Yli 50v Yli 55v 016 ASIKKALA 12 69 103

Lisätiedot

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti Monikulttuurinen työ/ Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti E N E M M Ä N O S A A M I S T A 04/03/15 1 Mikä Mosaiikki on? Mosaiikki projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto / Uudenmaan ELY-keskus sekä

Lisätiedot

HÄMEEN TYÖLLISYYSTILANTEESTA

HÄMEEN TYÖLLISYYSTILANTEESTA HÄMEEN TYÖLLISYYSTILANTEESTA HÄMEEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS 31.3.2016 Sanna Paakkunainen / Hämeen ELY-keskus Häme 2015 ka. 25 203 (osuus 7,2 %) Häme 2014 ka. 23 796 2 Häme 2015 ka.

Lisätiedot

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1. Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.2016 Turvapaikanhakijat ja kiintiöpakolaiset (Laki kotoutumisen edistämisestä,

Lisätiedot

Työlinja ja Työlinjan maahanmuuttajapalvelut. ALPO-verkostopäivät Mikkelissä 21. 22.5.2014

Työlinja ja Työlinjan maahanmuuttajapalvelut. ALPO-verkostopäivät Mikkelissä 21. 22.5.2014 Työlinja ja Työlinjan maahanmuuttajapalvelut ALPO-verkostopäivät Mikkelissä 21. 22.5.2014 Irma Valtonen Juulia Lätti Mikkeli 22.05.2014 TE-ASIAKASPALVELUKESKUS Tietoa, neuvontaa ja ohjausta puhelimen,

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ 24.5.2013 Maahanmuuttotoimisto 1 Maahanmuuttoon liittyviä käsitteitä Maahanmuuttaja - Suomeen muuttanut henkilö, joka oleskelee maassa muuta

Lisätiedot

Maahanmuuttajaresurssit käyttöön Lappeenrannan seudulla Momentin ponnahduslaudalta työelämään

Maahanmuuttajaresurssit käyttöön Lappeenrannan seudulla Momentin ponnahduslaudalta työelämään Maahanmuuttajaresurssit käyttöön Lappeenrannan seudulla Momentin ponnahduslaudalta työelämään Sosiaalisten verkostojen merkitys työllistymisessä, Kemi 2012 Terhi Jantunen Maahanmuuttotyön ja monikulttuurisuuden

Lisätiedot

Hankkeen tausta ja valmistelu

Hankkeen tausta ja valmistelu Hankkeen tausta ja valmistelu Orimattilan kaupungilla ELY:n kanssa sopimus 20 pakolaisen kuntasijoituksesta vuosittain; sopimus sisältää kiintiöpakolaiset ja oleskeluvan saaneet Kotouttamislain mukaisia

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä- Savossa hankkeessa kehitetään ja tuotetaan maahanmuuttajien

Lisätiedot

Hartolan kunta Sosiaalitoimi, Kuninkaantie 16, Hartola / Hartolan toimintakeskus, Visantie 17 B, 19600 Hartola

Hartolan kunta Sosiaalitoimi, Kuninkaantie 16, Hartola / Hartolan toimintakeskus, Visantie 17 B, 19600 Hartola LIITE 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TYPIN TOIMITILAT Yhteiset toimipisteet 9.11.2015 i fj9-11-2015 I I Y (verkostolla oltava Osoite Aukioloajat vähintään yksi yhteinen toimipiste) Lahti Saimaankatu 64, 3 krs., Ma-pe

Lisätiedot

Elävänä syntyneet Suomessa 1943-2013

Elävänä syntyneet Suomessa 1943-2013 1943 1945 1947 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 Tekninen ja ympäristötoimiala Pauli Mero 15.12.2014 LAPSIPERHEIDEN RAKENNE SUOMESSA,

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

- silta parempaan tulevaisuuteen -

- silta parempaan tulevaisuuteen - - silta parempaan tulevaisuuteen - - silta parempaan tulevaisuuteen - Kuopion seudun työvalmennussäätiön perustivat (25.4.2008): Kuopio, Siilinjärvi, Maaninka, Karttula EkoKuopio ry, Ekomaa-yhdistys ry

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2013

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2013 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2013 Julkaisuvapaa 21.1.2014 kello 9.00 Teollisten työpaikkojen suuri määrä vähenee jatkuvasti ja tämä näkyy joulukuun

Lisätiedot

Sartoneva Hanna - OhjausPiste

Sartoneva Hanna - OhjausPiste Sartoneva Hanna - OhjausPiste..2 OhjausPisteen esittely OVI OSAAMISEEN? Vuodesta 8 syvennetty alueellista yhteistyötä aikuisten ohjauksessa ja neuvonnassa Itä-Uudenmaan Opin Ovi, osana kansallista projektiverkostoa

Lisätiedot

Juuret ja Siivet Kainuussa

Juuret ja Siivet Kainuussa Juuret ja Siivet Kainuussa Maahanmuuttajat aktiiviseksi osaksi kainuulaista yhteiskuntaa 2008-2012 Kainuun Nuotta ry 19.-20.5.2011 Anneli Vatula Kansainvälistyvä Kainuu Kuva: Vuokko Moilanen 2010 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, joulukuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, joulukuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, joulukuu 2015 TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 27.1.2016/Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella

Lisätiedot

Nuorisotakuun tulevaisuuspaja 14.-15.5.2014

Nuorisotakuun tulevaisuuspaja 14.-15.5.2014 Nuorisotakuun tulevaisuuspaja 14.-15.5.2014 Maahanmuuttajanuorten tilanne Pirkanmaalla selvityksen alustavia tuloksia Projektikoordinaattori Lilli Rasilainen Tampereen kaupungin ALMA Alueellisen maahanmuuton

Lisätiedot

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki 24.5.2012 Elina Mäntylä ja Riina Humalajoki 1 Yhteishankinta (kaupunki + ELY) Osallisena

Lisätiedot

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille PALAPELI2-PROJEKTI 1.8.2008-31.12.2012 Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille Palapeli2-projektin tavoite saada hyvin ja tehokkaasti alkuun maahanmuuttajan kotoutumisja

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry ERASMUS KOULUISSA Eurooppalainen Vapaaehtoispalvelu - EVS volunteers 18-30 v. nuori tulee Suomeen vapaaehtoispalveluun suomalaiselle yleishyödyllisille organisaatioille (esim. järjestöjä, kunnallisia toimijoita,

Lisätiedot

KOHTAAMISIA Seminaari monikulttuurisuudesta 21.3.2012 Lahden pääkirjaston auditorio

KOHTAAMISIA Seminaari monikulttuurisuudesta 21.3.2012 Lahden pääkirjaston auditorio Anne Saloranta Lahden kaupungin maahanmuuttoasioiden kehittämispäällikkö KOHTAAMISIA Seminaari monikulttuurisuudesta 21.3.2012 Lahden pääkirjaston auditorio Maahanmuuttoon liittyviä käsitteitä 1 Maahanmuuttaja

Lisätiedot

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language www.infopankki.fi Mitä tutkittiin? Ketä Infopankin käyttäjät ovat ja miten he löytävät Infopankin? Palveleeko sivuston

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskus tiedottaa

Hämeen ELY-keskus tiedottaa HÄMEEN TYÖTTÖMYYDEN LASKU JATKUU HITAASTI Hämeen ELY-keskus tiedottaa Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien (Hämeen ELY-keskuksen toimialue) työ- ja elinkeinotoimistoissa oli helmikuun lopussa 22 436 työtöntä

Lisätiedot

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Päivitetty 21.07./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yhteistyöllä hyvä neuvonta ulkomailta maahan muuttaneelle

Pääkaupunkiseudun yhteistyöllä hyvä neuvonta ulkomailta maahan muuttaneelle Pääkaupunkiseudun yhteistyöllä hyvä neuvonta ulkomailta maahan muuttaneelle Neo-Vantaa, Neo-seudun osahanke 2009-2012 Sari Pajala, Neo-Vantaa & Yhteispalvelu 22.11.2012 Neo-seudun lähtötilanne v. 2009

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 Julkaisuvapaa 24.7.2012 klo 9.00 Kesäkaudelle ominainen työttömyyden kasvu näkyi kesäkuussa Kanta- ja Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Kumppanuushanke Verso

Kumppanuushanke Verso Näkökulmia Versoon Hankeikkuna 19.2.2013 Lapin yliopisto Kumppanuushanke Verso Rovaniemen kaupunki Rovalan Setlementti ry Euroopan Sosiaalirahasto, Suomen valtio, Rovaniemen kaupunki, Rovalan Setlementti

Lisätiedot

NASTOLAN LIIKUNTANEUVONTAPROSESSI Lähetekäytäntö

NASTOLAN LIIKUNTANEUVONTAPROSESSI Lähetekäytäntö Tulokset NASTOLAN LIIKUNTANEUVONTAPROSESSI Lähetekäytäntö LIIKKUMISlähete PERUSTERVEYDEN- HUOLTO Terveysasema, osastonhoitaja, Tuija Aronen ja lääkäri, Niina Riekkinen Neuvola, hyvinvointipäällikkö, Tarja

Lisätiedot

17 Päijät-Häme. 17.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

17 Päijät-Häme. 17.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 17 Päijät-Häme 17.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 17.1. PÄIJÄT-HÄME Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 3 kpl Maaseutumaiset: 5 kpl Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Kuva: Työttömät (ml. lomautetut) työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskusalueella vuosina 2000-2010

Kuva: Työttömät (ml. lomautetut) työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskusalueella vuosina 2000-2010 Hämeen ELY-keskus tiedottaa TOUKOKUUN TYÖLLISYYSKATSAUS Julkaistavissa 22.6.2010 klo 9.00 Hämeen työttömyyden kehitys vuoden 2005 tasolla Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien (Hämeen ELY-keskuksen toimialue)

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2015

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2015 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2015 Julkaisuvapaa 27.1.2016 kello 9.00 Työttömyyden kasvu hidastui vuositasolla loppuvuotta kohden joulukuussa Hämeen

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa syyskuu 2013

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa syyskuu 2013 Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa syyskuu Jesse Marola / Hämeen ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Polkuja yhteisöön -hankkeen uutiskirje 1/2017

Polkuja yhteisöön -hankkeen uutiskirje 1/2017 Polkuja yhteisöön -hankkeen uutiskirje 1/2017 Hanketyöntekijöiden tervehdys! Kevättervehdys Polkuja yhteisöön -hankkeesta! Hankeaikaa on mennyt yhdeksän kuukautta ja melkein saman verran on jäljellä ennen

Lisätiedot

Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014

Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014 Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014 Suomen väestöllinen huoltosuhde vuosina 1970-2040 Lähde: valtiovarainministeriö Osaamista katoaa valtava määrä Työvoima 2,5

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT Sisällysluettelo Ympäristöterveydenhuolto... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto... 4 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 4 Hoidon ja palvelujen saatavuus

Lisätiedot

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaisilla hyvät valmiudet

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa tammikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa tammikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Nuorisotakuun seuranta en ELY-keskuksessa tammikuu Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden osuus kaikista

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Puheenvuoro kuntapäättäjien seminaarissa Jouni Mutanen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Toiminta alkoi 1.1.2007. Kolmen toimialan organisaatio, jossa on

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu 2013 Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % = Alle 25-vuotiaiden kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyyden ylittävien osuus

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Maakuntauudistuksesta aiheutuvat muutokset kotoutumisen edistämiseen

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, 2010 2010 Monikulttuurinen työ

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, 2010 2010 Monikulttuurinen työ Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010 Monikulttuurinen työ Setlementti Louhela ry 7 jakautuu Päätavoite 1. Osatavoite: MONIKULTTUURISUUS ON OSA SETLEMENTTI LOUHELAN KANSALAISTOIMINNAN

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus marraskuu 2012

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus marraskuu 2012 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2012 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus marraskuu 2012 Julkaisuvapaa 21.12.2012 klo 9.00 Työttömyys kasvoi edelleen marraskuussa Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien

Lisätiedot

Salpausselän kuntaliitosselvitys Päijät-Hämeen tulevaisuudennäkymät ennakointiaineistojen valossa

Salpausselän kuntaliitosselvitys Päijät-Hämeen tulevaisuudennäkymät ennakointiaineistojen valossa Salpausselän kuntaliitosselvitys Päijät-Hämeen tulevaisuudennäkymät ennakointiaineistojen valossa Hämeen ELY-keskus erikoissuunnittelija Jesse Marola 12.2.2014 Sisällysluettelo Työllisyyslukuja Salpausselän

Lisätiedot

PALAPELI2 - kotoutumiskoulutusta ja ohjauspalveluja maahanmuuttajille 1.8.2008 31.10.2011

PALAPELI2 - kotoutumiskoulutusta ja ohjauspalveluja maahanmuuttajille 1.8.2008 31.10.2011 PALAPELI2 - kotoutumiskoulutusta ja ohjauspalveluja maahanmuuttajille 1.8.2008 31.10.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Alkuvaiheen suomen kielen ja kotoutumista edistävän opetuksen kehittäminen

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus elokuu 2015

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus elokuu 2015 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2015 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus elokuu 2015 Julkaisuvapaa 22.9.2015 kello 9.00 Hämeessä elokuussa työttömänä työnhakijana yli 24 000 henkilöä Kanta- ja Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu 2012

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu 2012 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2012 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu 2012 Julkaisuvapaa 23.10.2012 klo 9.00 Nuorten työttömyys lisääntyi molemmissa maakunnissa Kanta- ja Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Osallisena Suomessa Delaktig i Finland. Vaasa - Vasa

Osallisena Suomessa Delaktig i Finland. Vaasa - Vasa Osallisena Suomessa Delaktig i Finland Vaasa - Vasa Tina Ura 14.11.2012 Osallisena Suomessa on lainsäädäntöhanke, perustettu kehittämään maahanmuuttajien kotoutumista kokonaisvaltaisesti, kokeilut 30.6.2013

Lisätiedot

Helsingin asiakaspalvelumalli: miten maahanmuuttajat huomioidaan verkossa ja neuvonnassa?

Helsingin asiakaspalvelumalli: miten maahanmuuttajat huomioidaan verkossa ja neuvonnassa? Helsingin asiakaspalvelumalli: miten maahanmuuttajat huomioidaan verkossa ja neuvonnassa? Heli Rantanen & Eija Kyllönen-Saarnio 13.9.2017 Kuntamarkkinat Aiheet Heli Rantanen, projektipäällikkö, 6Aika Asiakaspalvelumalli

Lisätiedot

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015 IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015 ALUKSI Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä julkaisee suppean tilannekatsauksen ajalta 1.1.2015-30.6.2015. Katsauksessa

Lisätiedot

TE-palvelut. aina saatavilla

TE-palvelut. aina saatavilla TE-palvelut aina saatavilla z TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista Työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot) Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus (TE-aspa)

Lisätiedot

Toiminta-alue on Päijät-Häme. Sivu 1 / 6

Toiminta-alue on Päijät-Häme. Sivu 1 / 6 Yhteistyösopimus työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä Päijät-Hämeessä 1 Sopimuksen tarkoitus ja sisältö Tällä sopimuksella sovitaan niistä edellytyksistä, ehdoista ja toimintatavoista,

Lisätiedot

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Riitta Topelius Kehittämispäällikkö Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi -seminaari Kuntamarkkinat 12.9.2012 27.9.2012 1 Ylä-Savo 27.9.2012 2 Väestö ja työpaikat Iisalmi noin

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinotoimistojen palvelupisteiden saavutettavuus

Työ- ja elinkeinotoimistojen palvelupisteiden saavutettavuus Työ- ja elinkeinotoimistojen palvelupisteiden saavutettavuus TE-toimiston sijainti ja opasteet Selkeät, eri kielillä olevat opasteet auttavat palvelujen saavuttamista Liikenneyhteydet ja saavutettavuus

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Päivitetty 27.01.2016/Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Kotona Suomessa -hanke

Kotona Suomessa -hanke Kotona Suomessa -hanke KOTONA SUOMESSA -hanke Uudenmaan ELY-keskuksen koordinaatiohanke HYVÄ ALKU -osahanke Kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuuden ja palveluiden ulkopuolelle jääneiden kotoutumiskoulutuksen

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2012

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2012 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2012 Julkaisuvapaa 22.1.2013 klo 9.00 Työttömien määrä kasvoi joulukuussa Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien työ-

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus maaliskuu 2015

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus maaliskuu 2015 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2015 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus maaliskuu 2015 Julkaisuvapaa 23.4.2015 kello 9.00 Kesätyöpaikat lisäsivät avoimien työpaikkojen määrää Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa syyskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa syyskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa syyskuu Päivitetty 20.10./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi

Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi Osallisena Suomessa Pudasjärvi Kuntamarkkinat 12.9.2012 Virpi Harilahti-Juola Pudasjärven kuntasuunnitelma uusi ja elinvoimainen Pudasjärvi Maahanmuutto yksi Pudasjärven

Lisätiedot

OPUS projektisuunnitelma

OPUS projektisuunnitelma OPUS projektisuunnitelma PROJEKTISUUNNITLEMA 1(5) Taustaa Sotek on ollut mukana vuosina 2012-2013 toteutettavassa, myös Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamassa Tiet työhön 2 hankkeessa. Tiet työhön

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

Perhetukea maahanmuuttajille

Perhetukea maahanmuuttajille Perhetukea maahanmuuttajille Startti Perhetyö Maahanmuuttajille Startti Maahanmuuttajapalvelut tarjoavat ammatillista tukea haastavissa tilanteissa oleville maahanmuuttajataustaisille perheille. Myös toisen

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Nuorisotakuun seuranta en ELY-keskuksessa joulukuu Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden osuus kaikista

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa heinäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa heinäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa heinäkuu Päivitetty 25.08./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

14.4. 2015 Mai-Brit Salo

14.4. 2015 Mai-Brit Salo 14.4. 2015 Mai-Brit Salo Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 18 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä Autamme urheiluseuroja

Lisätiedot

Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010

Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010 Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010 Äidinkieli, vieraskieliset yhteensä, venäjä 31.12.2010 Äidinkieli, vieraskieliset yhteensä, venäjä 31.12.2010 sosiaali- ja terveyspiiri

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Päivitetty 26.07./Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Huhtikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Huhtikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Päivitetty 27.05./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Kurvi-projekti auttaa maahan muuttaneita nuoria ja suomalaista palvelujärjestelmää kohtaamaan toisensa 5/17/2017 1

Kurvi-projekti auttaa maahan muuttaneita nuoria ja suomalaista palvelujärjestelmää kohtaamaan toisensa 5/17/2017 1 Kurvi-projekti auttaa maahan muuttaneita nuoria ja suomalaista palvelujärjestelmää kohtaamaan toisensa 5/17/2017 1 Kurvi-projekti RAY:n tuella (nyk. STEA) Ensimmäinen hankekausi 2012-2015, toimintamallin

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Helmikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Helmikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Päivitetty 24.03./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Oulun yliopisto (tiedot 31.12. 2011)

Oulun yliopisto (tiedot 31.12. 2011) Oulun yliopisto (tiedot 31.12. 2011) Henkilökunta yhteensä 2800 henkilöä Opetus- ja tutkimushenkilökunta 1588 Hallintohenkilökunta 448 (17%), muu henkilökunta 657 Kansainvälinen henkilökunta yhteensä 305

Lisätiedot

Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro. Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012

Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro. Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012 Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012 Hannikaisenkadun sosiaaliasema Asiakaskäynnit vuonna 2011 sosiaaliohjaajan ja sosiaalityöntekijän

Lisätiedot

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sopimus ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden neuvonnasta

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sopimus ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden neuvonnasta 1 Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sopimus ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden neuvonnasta 1. Sopimuksen osapuolet: Helsingin kaupunki Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Kauniaisten kaupunki

Lisätiedot

Opin ovi Etelä-Savossa Maarit Heinikainen

Opin ovi Etelä-Savossa Maarit Heinikainen Opin ovi Etelä-Savossa 20.11.2013 Maarit Heinikainen Etelä-Savon elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmän ja nuorisotakuun neuvottelukunnan yhteinen kokoontuminen 2 AIKUISKOULUTUKSEN OHJAUSPALVELUHANKE

Lisätiedot

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE ORIVEDEN TULOKSET 1 YLEISKATSAUS Asiakaspalautetta kerättiin 24.10. 6.11.2016 2 Yhteensä Orivedeltä noin 450 vastaajaa Suurin osuus vastaanottotoiminnasta Ahkerimpia vastaajia

Lisätiedot

HÄMEEN TYÖTTÖMYYS ALENEE EDELLEEN MAAN KESKIARVOA NOPEAMMIN

HÄMEEN TYÖTTÖMYYS ALENEE EDELLEEN MAAN KESKIARVOA NOPEAMMIN HÄMEEN TYÖTTÖMYYS ALENEE EDELLEEN MAAN KESKIARVOA NOPEAMMIN Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien työ- ja elinkeinotoimistoissa oli lokakuun lopussa 17 174 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2 073 vähemmän (-10,8

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Päivitetty 22.12./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010)

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Luetaan yhdessä-verkosto 15.10.2011 Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman 26.10.2011 Muutokset pähkinänkuoressa: 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot