MARTINLAAKSO / LAAJAVUOREN KOULUTONTTI, SUUNNITTELU- JA TOTEUTTAMISKILPAILU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MARTINLAAKSO / LAAJAVUOREN KOULUTONTTI, SUUNNITTELU- JA TOTEUTTAMISKILPAILU 3.2.2014 12.5.2014"

Transkriptio

1 Arvostelupöytäkirja 1/6 MARTINLAAKSO / LAAJAVUOREN KOULUTONTTI, SUUNNITTELU- JA TOTEUTTAMISKILPAILU ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA Kilpailutehtävänä oli laatia Martinlaaksoon Laajavuoren koulutontille keskustakortteli, jossa kohtaavat eri-ikäiset ja eri elämänvaiheessa olevat ihmiset sekä palvelut ja virikkeellinen urbaani katuympäristö. Kilpailun tavoitteena oli luoda korkeatasoinen, asuntojakaumaltaan monipuolinen asuinkorttelikokonaisuus, jossa toiminnalliset, arkkitehtoniset, tekniset ja taloudelliset vaatimukset on ratkaistu tasapainoisesti. Kilpailuehdotusten arvosteluperusteet kilpailuohjelman mukaan: Kilpailu ratkaistaan ehdotusten kokonaisidean, laatuarvioinnin, toiminnallisuuden ja toteuttamiskelpoisuuden sekä tarjotun hinnan ( /) perusteella. ARA-tuotannossa noudatetaan ARA:n hyväksymiä luovutushetkellä voimassa olevia tontin hintoja. Lisäksi suunnitelmien arviointi keskittyy seuraaviin osatekijöihin: Martinlaakson kaupunkikuvallisten ja maisemallisten tavoitteiden toteutuminen. mm. liittyminen katutilaan ja muihin rajapintoihin Toiminnallisuus: mm. laadukas piha, toimintojen yhteensovittaminen, kivijalkakauppojen sijoittaminen, liikenteellinen sujuvuus, esteettömyys Asumismuotojen monipuolisuus Pihan laadukkaat suunnitteluratkaisut, mm. hulevedet. Yhteisöllisyyteen liittyvä suunnittelufilosofia Päiväkodin yhdistäminen muuhun rakenteeseen (asuinkortteli ja koulu): pihan toimiva sijoittuminen suhteessa muuhun rakentamiseen, taloudellisuus, liikenteen ja huollon toimiva ja turvallinen järjestely Kilpailuehdotuksia saatiin 9 kpl määräaikaan mennessä klo Ehdotuksen jättivät seuraavat tahot: 1. Lujatalo Oy, Arkkitehtitoimisto ArkOpen Oy 2. Hartela Oy, Innovarch Oy, S-Asunnot 3. Avain Rakennuttaja Oy, T2H Rakennus Oy, Invalidiliitto, Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy 4. Rakennuttajatoimisto HTJ Oy, Avara, Taaleritehdas, Asuntoverstas, A- Kruunu Oy, Sito Oy, Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy 5. NCC, TA-Asunnot Oy, Optiplan, Trafix, Arkkitehtitoimisto Nyman & Ristimäki 6. JM-Suomi Oy, Vuorelma Arkkitehdit Oy 7. Rakennusliike Lapti Oy, Ark 7 Oy 8. Pohjola Rakennus Oy, Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy, Maisemaarkkitehtitoimisto Näkymä Oy, Sito 9. YIT, Yrjö ja Hanna Säätiö, Arkkitehtiryhmä A6

2 Arvostelupöytäkirja 2/6 Ehdotusten arvioinnin on tehnyt asian luottamusmiehille esittelevä apulaiskaupunginjohtaja Juha-Veikko Nikulainen. Lisäksi arvioinnissa ovat olleet mukana seuraavat asiantuntijat: Tarja Laine Timo Kallaluoto Laura Muukka Jyrki Kauhanen Mikko Järvi Johanna Rajala Leea Markkula-Heilamo Tuula Hurme Tomi Henriksson Heikki Virkkunen Elisa Ranta Matti Kärki Arja Lukin Katri Olli Päivi Riehunkangas Jaana Virtanen Pirjo Salo Elina Komulainen kaupunkisuunnittelujohtaja / Kaupunkisuunnittelu aluearkkitehti / Kaupunkisuunnittelu maisema-arkkitehti / Kaupunkisuunnittelu asemakaavasuunnittelija / Kaupunkisuunnittelu kaavoitusinsinööri / Kaupunkisuunnittelu asemakaavasuunnittelija (siht.)/ Kaupunkisuunnittelu yrityspalvelujohtaja / Yrityspalvelut asumisasioiden päällikkö / Yrityspalvelut asumisen erityisasiantuntija / Yrityspalvelut projektijohtaja / Yrityspalvelut erityisasumisen asiantuntija / Yrityspalvelut kaupunkikuva-arkkitehti / Rakennusvalvonta kaupunginarkkitehti / Tilakeskus rakenneinsinööri / Tilakeskus suunnittelija / Sivistystoimi liikenneinsinööri / Kuntatekniikka liikenneinsinööri / Kuntatekniikka suunnitteluinsinööri (vesihuolto)/ Kuntatekniikka Kaikki 9 kilpailuehdotuksen jättänyttä tahoa olivat toteuttajaorganisaatioltaan uskottavia ja niiden referenssit suunnittelutehtävään nähden riittäviä. Ehdotuksista annettu tarjoushinta vaihteli huomattavasti eri kilpailuehdotusten kesken. Eniten ja vähiten tarjonneen välillä oli 230 /. Ehdotukset olivat myös laatutekijöiltään ja kilpailuohjelman tavoitteet huomioiden vaihtelevia. Muutamalta työryhmältä kysyttiin tarkentavia lisäkysymyksiä. Kilpailuraati arvioi kokonaisidealtaan parhaaksi ehdotukseksi Avain Rakennuttaja Oy/T2H Rakennus Oy:n tekemän ehdotuksen, jossa suunnittelijana on Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen. Ehdotuksessa liittyminen ympäristöön, kaupunkikuvalliset tekijät, asumismuotojen monipuolisuus, yhteisöllisyys sekä muu toiminnallisuus oli ratkaistu erinomaisesti. Lisäksi vapaarahoitteisesta tuotannosta tarjottu tonttihinta oli ehdotuksista korkein (650 /). Asuntojen rahoitus- ja hallintamuotojen sekoittaminen mahdollistaa kilpailuohjelmassa edellytetyn eri-ikäisten ja eri elämänvaiheessa olevien ihmisten asumisen alueella. Ehdotus jatkosuunnittelusta Edellä olevan perusteella esitetään, että Martinlaakson keskustakorttelin suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittajaksi valitaan Avain Rakennuttaja Oy:n ja T2H Rakennus Oy:n tekemä Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy:n ehdotus. Kilpailualueen asemakaavan muutosta ryhdytään laatimaan yhteistyössä voittajan kanssa. Asuntojen rahoitus- ja hallintamuodot tarkentuvat kilpailuohjelman mukaisiksi ja tonttien luovutuksista tehdään erilliset päätökset asemakaavoituksen etenemisen myötä.

3 Arvostelupöytäkirja 3/6 Tontinluovutuskilpailun kilpailuehdotukset ja arviointi lyhyesti: 1. Lujatalo Oy, Arkkitehtitoimisto ArkOpen Oy n (n vapaarahoitteista), liiketilaa yht. 180 Parasta suunnitelmassa on asuntojen muunneltavuus ja asuntopiha. Rakennuksen rungosta ulkonevat reppuasunnot on kiva ja raikas idea. Väri- ja materiaalimaailma mietitty tarkkaan. Elinkaarirakentaminen otettu hyvin huomioon muuntojoustavassa asumiskonseptissa Korttelipiha suunniteltu viihtyisäksi asukkaiden yhteiseksi kohtaamispaikaksi, jossa yhteisöllisiä elementtejä. Piha ja hulevedet on hyvin mietitty, viherkatot ja viljelypalstat plussaa. Rakennukset eivät varsinaisesti muodosta korttelimaista rakennetta. Päiväkodin osalta ehdotus ei ole kilpailuohjelman mukainen. Suunnitelmassa ylitetään annetut tontin rajat ja edellytetään kentän siirtoa. Kentän siirtoon ei ole mahdollisuuksia Vantaan tiukan investointiohjelman puitteissa. Ehdotuksessa ei ole esitetty ARA-tuotantoa. 2. Hartela Oy, Innovarch Oy, Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy, S-Asunnot esitetty kaksi ehdotusta: Innovarch Oy ja Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy Visio 1: Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy: n (n vapaarahoitteista tuotantoa ja ara-vuokra- ja asumisoikeusasuntoja) liiketilaa yht. 480 (sis. liike- ja palvelutilaa) Aineistossa on paneuduttu elämänkaarikorttelin konseptiin ja yhteisöllisyyden käsitteeseen kiitettävästi. Yhteisölliset tilat ja aukiotilat on yhdistetty luontevasti. Vaihtelevanmuotoisten rakennusmassojen väliin syntyy mielenkiintoisia tiloja. Omaleimainen kokonaisuus muodostaa ikään kuin oman pikkukaupungin. Rakennusten veistoksellisessa massoittelussa ja sijoittelussa otettu erinomaisesti huomioon näkymät, auringonkierto ja liittyminen luontoon Päiväkoti sopii osana kokonaisuuteen luontevasti Hieman sekava kokonaisuus, mutta voidaan jatkosuunnittelussa kuitenkin hioa. > Toisaalta voidaan nähdä myös vahvuutena Huomattavasti alhaisempi hintatarjous muihin kilpailuehdotuksiin verrattuna Liikenneratkaisu ei selviä esityksestä. Visio 2: Innovarch Oy: n (n vapaarahoitteista tuotantoa ja ara-vuokra- ja asumisoikeusasuntoja), liiketilaa yht. 329 Näyttävät ja ilmeikkäät rakennukset. Korkeatasoinen rakentaminen tuo Martinlaakson keskustalle lisäarvoa. Päiväkodin ja asuintalon väliin syntyy aukio. Asukkailla valittavana monipuolisia asuntoratkaisuja, jotka perustuvat tutkimuksiin. -> asukkaiden toiveet ja muunneltavuus hyvin toteutettavissa. Paneuduttu elämänkaarikorttelin konseptiin ja yhteisöllisyyden käsitteeseen hyvin. Yhteisölliset tilat ja aukiotilat yhdistetty luontevasti. Pienilmastolliset näkökohdat huomioitu hyvin.

4 Arvostelupöytäkirja 4/6 Viereiset asuinrakennukset huomioitu hyvin: Länsipuolella olevan kerrostalon edessä aukeaa piha, mikä tarjoaa mukavat näkymät nykyisille asukkaille Päiväkoti osana kokonaisuutta kompakti ja taloudellinen: mahdollisuudet tehokkaasti toimivaan pohjaratkaisuun ja tilankäyttöön Huomattavasti alhaisempi hintatarjous muihin kilpailuehdotuksiin verrattuna Liikenne- ja hulevesiratkaisut osin puutteellisia tai ei toimivia Suunnitelmassa ei ole esitetty miten ja missä tontin hulevedet käsitellään. 3. Avain Rakennuttaja Oy, T2H Rakennus Oy, Invalidiliitto, Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy n (ehdotuksessa ilmoitettu minimi ja maksimi rakennusoikeus omistusasuntojen osalta, n vapaarahoitteista tuotantoa ja 7200 ara-vuokra- ja asumisoikeus- ja muuta erityisasumista), liiketilaa yht. 400 Asuntojakauman suhteen (vapaarahoitteinen/ara) monipuolisin ja kilpailuohjelman mukainen Hyvä hintatarjous Uusi rakentaminen liittyy hyvin sekä Martinlaakson uuteen rakentamiseen että olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen Korkeatasoista arkkitehtuuria, selkeä kokonaisuus, joka on helposti jaettavissa eri toteutusmuotoihin. Aukiosta ja raitista muodostuu yhteisöllinen julkinen tila, kun liiketilojen lisäksi yhteistiloja ja päiväkodin sali avautuvat raitille. Tosin sisäpihalle ei ole juurikaan esitetty yhteisöllisiä elementtejä. Kivijalkaliiketilat ja kortteliklubi liittyvät hyvin raittiin ja Laajaniityntien pään aukioon Viereiset olemassa olevat asuinrakennukset huomioitu hyvin. Liikenne- ja hulevesiratkaisua sekä päiväkodin yhdistämistä kokonaisuuteen tulisi vielä hioa jatkosuunnittelussa 4. Rakennuttajatoimisto HTJ Oy, Avara, Taaleritehdas, Asuntoverstas, A- Kruunu Oy, Sito Oy, Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy n (n vapaarahoitteista tuotantoa ja ara-vuokra- ja asumisoikeus- tai muuta erityisasumista), liiketilaa yht. 383 Melko monipuolinen rahoitus- ja hallintamuotojakauma. Muodostaa selkeän korttelikokonaisuuden. Liiketilat yhdistyvät hyvin raittiin ja Laajaniitynpään aukioon. Asuntojen muunneltavuutta, asuntotyyppejä ja niiden kohderyhmiä mietitty kiitettävästi. Esitetty runsaasti yhteistiloja asukkaille mm. yhteinen pihasauna, pesula ja kerhotiloja. Talojen väliin muodostuu iso piha, jota on hyvät mahdollisuudet kehitellä viihtyisäksi keitaaksi. Hulevesirakenteiden tekninen toteutus on huomioitu varhaisessa vaiheessa ja käsittelylle on varattu paikka korttelista. Päiväkodin piha pirstoutuu hankalasti valvottavaksi.

5 Arvostelupöytäkirja 5/6 5. NCC, TA-Asunnot Oy, Optiplan, Trafix, Arkkitehtitoimisto Nyman & Ristimäki n (n vapaarahoitteista tuotantoa ja 5645 ara-vuokra- ja asumisoikeus- tai muuta erityisasumista), liiketilaa yht. 100 Pyritty mahdollisimman taloudelliseen ratkaisuun. Saadaan kohtuuhintaisia asuntoja. Ehdotus on melko monipuolinen asuntojen rahoitus- ja hallintamuodon osalta Tontin eteläkulmaan sijoitettu päiväkoti on suhteellisen kompakti ratkaisu, jossa mahdollisuudet tehokkaasti toimivaan pohjaratkaisuun ja tilankäyttöön. Ratkaisussa syntyy myös yhtenäinen, avoin, aurinkoinen päiväkodin leikkipiha tontin keskiosaan. Viereiset asuinrakennukset huomioitu: tosin olevan kerrostalon edessä aukeaa parkkikenttä nykyisille asukkaille. Bertta on ratkaisuna erinomainen, mutta ei sovellu tähän paikkaan. Laajaniityntienpään aukiolle 2 parkkikerrosta kaupunkikuvallisesti tärkeällä paikalla Koska pysäköinti on maan tasossa, ei asuntopihoille jää tilaa oleskelulle, leikille, istutuksille eikä kaupunkiekologialle. Pientä korttelipihaa ei voi korvata päiväkodin pihalla. Ei muodosta yhteisöllistä korttelirakennetta Parkkiratkaisu ei ole kilpailuohjelman mukainen Autoliikenne ja kevyt liikenne risteävät eikä aukiota saada rauhoitettua kevyelle liikenteelle. Vähän kivijalkaliiketilaa 6. JM-Suomi Oy, Vuorelma Arkkitehdit Oy n (n vapaarahoitteista tuotantoa ja 6050 ara-vuokra- ja asumisoikeus- tai muuta erityisasumista), liiketilaa yht. 560 Melko monipuolinen rahoitus- ja hallintamuotojakauma. Jäsentyy mukavasti ja liittyy hyvin olevaan korttelirakenteeseen. Muodostaa eheän korttelikokonaisuuden Elävä kivijalkakerros: esitetty runsaasti kivijalkaliiketilaa, jotka liittyvät hyvin raittiin ja Laajaniityntien pään aukioon Piha-alueilla yhteisöllisyyttä: saunat ja kokoontumistila asukkaille yhteiskäytössä. Viherkattoja on esitetty paljon ja niillä on suuri rooli hulevesien viivytyksessä. Kumppaneita ei esitetty, joten sitoutuminen hankkeeseen epävarmaa Päiväkodin piha pirstoutuu hankalasti valvottaviksi, varjoisiksi kaistaleiksi.

6 Arvostelupöytäkirja 6/6 7. Rakennusliike Lapti Oy, Ark 7 Oy n (arvioitu, kerrosalaa ja sen jakaumaa ei ole ilmoitettu selvästi), liiketilan määrää ei ole mainittu Asuntojen rahoitus- ja hallintamuotojakauma esitetty epämääräisesti, painottuen kuitenkin selvästi vapaarahoitteiseen tuotantoon. Rakennusten vapaa sijoittelu metsäkaupunkiajatuksen mukaisesti kiva idea, mutta ei istu alueen kaupunkirakenteeseen Ei oikein muodosta kokonaista korttelikokonaisuutta, koostuu irrallisista osista. Kokonaisidea voisi kuitenkin soveltua hyvin toisenlaiseen paikkaan. Maanalaiset ratkaisut ovat päiväkotirakentamisessa vieraita; syntyy kalliita ja teknisesti riskialttiita ratkaisuja, pimeä salitila ei ole tavoiteltava. Päiväkodin piha pirstoutuu hankalasti valvottaviksi, varjoisiksi kaistaleiksi. Ei yhteisiä sisäpihoja, eikä ole juurikaan paneuduttu yhteisöllisyyteen Päiväkodin saattoliikenne järjestetty Martinlaaksonpolulta, mikä ei ole sallittu, huoltoliikenteen järjestely hyvä 8. Pohjola Rakennus Oy, Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy, Maisemaarkkitehtitoimisto Näkymä Oy, Sito n (6144 vapaarahoitteista tuotantoa ja 4096 aravuokra- ja asumisoikeus- tai muuta erityisasumista), liiketilaa yht. 210 Melko monipuolinen asumisen rahoitus- ja hallintamuotojakauma. Arkkitehtuuriltaan korkeatasoista, onnistuneet väri- ja materiaalivalinnat, kiinnitetty huomiota myös yksityiskohtiin Esteetön ja houkutteleva sisäpiha kannustaa yhteisöllisyyteen. Esitetty hyvin, miten saadaan luotua Martinlaakson suurpihoille tyypillinen vehreys. Pihalle on saatu suurehko maanvarainen osuus, joka mahdollistaa isot puut ja pinnan läpäisevyyden. Suunnitelma yhdistyy hyvin Laajaniityntien pään aukioon. Istuu hyvin Martinlaakson olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen. Päiväkodin piha pirstoutuu hankalasti valvottaviksi, varjoisiksi kaistaleiksi. Huoltoajo hankala. Alhainen asuntorakennusoikeuden määrä (huomattavasti vähemmän kuin muissa kilpailuehdotuksissa) Ei ole selkeästi määriteltyä huoltopihaa. 9. YIT, Yrjö ja Hanna Säätiö, Arkkitehtiryhmä A6 n (n vapaarahoitteista tuotantoa ja ara-vuokra- ja asumisoikeus- tai muuta erityisasumista), liiketilaa yht. 140 Melko monipuolinen asuntojen rahoitus- ja hallintamuotojakauma. Kivijalkaliiketilat ja yhteistilat yhdistyvät hyvin pikkuaukioihin Korttelikierros-ulkoilureitti on hauska idea. Ei oikein muodosta kokonaista korttelikokonaisuutta, koostuu ikään kuin irrallisista osista Elämänkaariasumista ei käydä läpi ehdotuksessa muuten kuin tuomalla palvelutalokohde kortteliin. Päiväkodin piha pirstoutuu hankalasti valvottavaksi. Pihasuunnitelma on melko viitteellinen. Ei ole selkeästi määriteltyä huoltopihaa. Noin puolet päiväkodin ja asuinkorttelin välissä kulkevasta kevyenliikenteen raitista on huollon käytössä.

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

MYYRMÄEN KESKUSTAN SUUNNITTELU JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU 26.11.2014 31.3.2015

MYYRMÄEN KESKUSTAN SUUNNITTELU JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU 26.11.2014 31.3.2015 MYYRMÄEN KESKUSTAN SUUNNITTELU JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU 26.11.2014 31.3.2015 SISÄLTÖ 1. KILPAILUKUTSU... 3 2. KILPAILUKOHDE... 4 3. KILPAILUTEHTÄVÄ... 5 3.1 Yleiset tavoitteet Myyrmäen keskustan suunnittelusta

Lisätiedot

Lasaretinväylän voima-aseman alueen avoin tontinluovutuskilpailu 25.9.2008 9.1.2009

Lasaretinväylän voima-aseman alueen avoin tontinluovutuskilpailu 25.9.2008 9.1.2009 Lasaretinväylän voima-aseman alueen avoin tontinluovutuskilpailu 25.9.2008 9.1.2009 ARVIOINTIPÖYTÄKIRJA 10.3.2009 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TONTINLUOVUTUSKILPAILUN JÄRJESTELYT 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne

Lisätiedot

Palkintolautakunnan arvostelupöytäkirja 14.12.2012

Palkintolautakunnan arvostelupöytäkirja 14.12.2012 RADANVARSI Lahden keskusta-alueen radanvarren ideakilpailu 2.4.-13.9. 2012 Palkintolautakunnan arvostelupöytäkirja 14.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kilpailutehtävän kuvaus 2. Kilpailun yleisarvostelu 3.

Lisätiedot

Sujuvaa. suurkaupunkia rakentamassa. Vantaan kaupungin. Vanda stads invånartidning Julkinen tiedote Offentligt infoblad 15.3.2014

Sujuvaa. suurkaupunkia rakentamassa. Vantaan kaupungin. Vanda stads invånartidning Julkinen tiedote Offentligt infoblad 15.3.2014 Vantaan kaupungin Vanda stads invånartidning Julkinen tiedote Offentligt infoblad 15.3.2014 Sujuvaa suurkaupunkia rakentamassa Sisäsivuilla kaavoituskatsaus sekä katujen ja viheralueiden suunnittelu- ja

Lisätiedot

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Yhteenvedon rakenne Tämän raportin ensimmäinen osa sisältää

Lisätiedot

Ta m pe re. Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yksi MONIKKOhankkeen kuudesta pilottisuunnitelmasta. Hanke on osa kansallisen

Ta m pe re. Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yksi MONIKKOhankkeen kuudesta pilottisuunnitelmasta. Hanke on osa kansallisen Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yhteisöllisen asumisen suunnitelma Tampereen Vuorekseen. Suunnitelma jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä pohditaan keinoja asukaslähtöisen suunnitteluprosessin

Lisätiedot

KORSON KESKUSTAN SUUNNITTELU- JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU

KORSON KESKUSTAN SUUNNITTELU- JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU KORSON KESKUSTAN SUUNNITTELU- JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU 3.2.2014 9.5.2014 Korson keskustaa Merikotkantien ja Korsonpolun (entinen Korsontie) risteyksessä. Etualalla rakennustyömaa, jossa seisoo eläkkeellä

Lisätiedot

VERMONTIE ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSET, ALUE 116900 HAVAINNEKUVAT

VERMONTIE ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSET, ALUE 116900 HAVAINNEKUVAT VERMONTIE ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSET, ALUE 116900 HAVAINNEKUVAT 04.09.2014 Perkkaa-Vermo / maanomistajien suunnitelma Konsepti Alueesta kehitetään viihtyisä asuinalue, jonka vetovoima perustuu

Lisätiedot

TURENGIN KESKUSTAKORTTELIN YLEISSUUNNITELMA

TURENGIN KESKUSTAKORTTELIN YLEISSUUNNITELMA T ur engi nk es k us t a ny l ei s s uunni t el ma 26. 5. 2008 Ar k k i t eht i t oi mi s t omi k k ohei k k i l äoy S I T OOy T uoma ss a nt a s a l ok y TURENGIN KESKUSTAKORTTELIN YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMAN

Lisätiedot

juhlaa M än tt ä- vi lp pu la

juhlaa M än tt ä- vi lp pu la Vuosirenkaiden juhlaa kannustaa yhteisölliseen elämään MänttäVilppulassa. Suunnitelma tukee eri-ikäisten ja eri elämänvaiheessa olevien itsenäistä asumista kotona. Vuorovaikutusta lisäävät tilat ja toiminnat

Lisätiedot

Kaksitoista asumisen konsepti-ideaa

Kaksitoista asumisen konsepti-ideaa Kaksitoista asumisen konsepti-ideaa Esitetyt kaksitoista konseptia ovat URBA-hankkeen tutkijoiden esittämiä. Joidenkin lähtökohtana ovat hyvinkin suoraan vastaavat ulkomaiset esimerkit, joita on pidetty

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Muuttuva asuminen. Tila-ohjelman tuloskatsaus

Muuttuva asuminen. Tila-ohjelman tuloskatsaus Muuttuva asuminen Tila-ohjelman tuloskatsaus Tila-ohjelma Tekesin Tila-ohjelma on edistänyt suomalaisten yritysten tiloihin liittyvää liiketoimintaa ja kansainvälistä kilpailukykyä. Ohjelmassa on kehitetty

Lisätiedot

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Pakkala 51 Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002079. Vantaa, Kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia

Vaasan keskustastrategia Vaasan keskustastrategia Vaasan kaupunki 2012 Vaasan keskustastrategia Kansikuva: Sito Oy Valokuvat: Sito Oy (ellei toisin mainittu) Viistokuvat: Vaasan kaupunki Pohjakartat: Vaasan kaupunki Havainnekuvat:

Lisätiedot

N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI V Ä L I R A P O R T T I

N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI V Ä L I R A P O R T T I N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI NAANTALIN KAUPUNGIN KESKUSTAN RAKENNEMALLIEN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN VAIHTOEHTORATKAISUT V Ä L I R A P O R T T I 12.02.2009 NAANTALIN KAUPUNGINHALLITUS/ KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A

K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A Asemakaavan havainnekuva K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A RAKENTAMISOHJE ARKKITEHTITOIMISTO HANNU JAAKKOLA OY 29.10.2009 A R K K I T E H T I T O I M I S T O H A N N U J A A K K O L A O Y K E

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA KAAVATUNNUS 15:090 KAAVAN PÄIVÄYS 12.6.2015 SELOSTUKSEN

Lisätiedot

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Esipuhe Lahden keskustan radanvarren kehittämiseen liittyy

Lisätiedot

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014 Maankäytön suunnittelu Keskustavisio 2014 25.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Työn tarkoitus ja tavoitteet... 6 3. Organisaatio ja aikataulu... 8 4. Tavoitteet... 9 4.1 Työlle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Kuntajohtajakokous 15.1.2010 Seutuhallitus 24.3.2010 2 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen

Lisätiedot

Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma

Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEMPÄÄLÄN KUNTA Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma Luonnosvaiheen selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY/ P20751 Selostus 1 (33) Sisällysluettelo

Lisätiedot

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen

Lisätiedot

kerrosten kesken Monikko Moninaisten yhteisöllisten asuinja Tapio Kangasaho Tampereen teknillinen yliopisto Arkkitehtuurin laitos Tampere 2012

kerrosten kesken Monikko Moninaisten yhteisöllisten asuinja Tapio Kangasaho Tampereen teknillinen yliopisto Arkkitehtuurin laitos Tampere 2012 Turku kerrosten kesken MONINAISTN YHTISÖLLISTN ASUIN- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖJN HITTÄMISPILOTIT Tapio angasaho Tampereen teknillinen yliopisto Arkkitehtuurin laitos Tampere 2012 Monikko Moninaisten yhteisöllisten

Lisätiedot

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE JOHDANTO Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille. Visiohankkeessa

Lisätiedot

Turku kerrosten kesken

Turku kerrosten kesken errosten kesken on yhteisöllisen uudisrakentamisen suunnitelma Turun Jyrkkälän alueelle. Suunnittelun tavoitteena on ollut koko alueen asumisen laadun ja imagon kohottaminen. errosten kesken on yksi MONIO-hankkeen

Lisätiedot

NELJÄNTIENRISTEYS. Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014

NELJÄNTIENRISTEYS. Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 NELJÄNTIENRISTEYS Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 2 Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 3 NELJÄNTIENRISTEYS

Lisätiedot