Johdatus tuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johdatus tuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun"

Transkriptio

1 Johdatus tuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Teemu Turunen Profit-Visio Oy

2 Profit-Visio Oy Perheomisteinen liikkeenjohdon konsultointi- ja valmennusyritys Toiminut Pohjois-Karjalassa vuodesta 1988 Asiantuntijat ja yrittäjät KTM Teemu Turunen Omistajanvaihdokset ja yritysjärjestelyt sekä talouden ja rahoituksen kehittäminen Ins. Seppo Turunen Johdon valmennus MA Tuomas Turunen Luovan yrittäjyyden kehittäminen

3 Profit-Visio Oy - osaamisalueet Omistajanvaihdokset ja yritysjärjestelyt Yrityskauppa- tai sukupolvenvaihdosprosessit Arvonmääritykset, rahoitus- ja verosuunnittelu Yritysjärjestelyt Johdon valmennus Liiketoimintasuunnitelman ja strategian kehittäminen (kansallinen ja kansainvälinen taso) Hallitus- ja johtoryhmätyöskentely Talouden ja rahoituksen kehittäminen Luovan talouden yritysten ja yritysympäristöjen kehittäminen (osakkuusyhtiö Turundot Oy)

4 Profit-Visio Oy - asiakkaat ja sidosryhmät Loppuasiakkaat pääasiassa pk-teollisuus- ja palveluyrityksiä, joilla toimintaa Pohjois- Karjalassa ja Itä-Suomen läänin alueella Tärkeitä sidosryhmiä Seudulliset elinkeinoyhtiöt (esim. Josek, KETI, Pikes, Tiedepuisto) Pankit ja erityisrahoituslaitokset (erityisesti Finnvera) Tilitoimistot- ja asianajotoimistot ELY-keskukset Uusyrityskeskukset Karelia-AMK ja UEF

5 Hinnoittelun lähtökohtia

6 Yritystoiminnan perusongelmat talouden näkökulmasta Kustannukset on katettava tuotoilla (tulot menot) taloudellisuusongelma Yrityksen on tyypillisesti maksettava menonsa ennen kuin se saa maksuja niitä vastaavista tuloista (esim. ostot on maksettava, ennen kuin myynnistä saatavia kassaanmaksuja) rahoitusongelma Rahoitusongelman ratkaiseminen edellyttää voitonjakomahdollisuutta mm. korkoina ja osinkoina (tulot-menot voitonjako) kannattavuusongelma

7 Hinnoittelun peruslähtökohdista Tavoitteena kannattava kokonaisliiketoiminta Hinnoittelun ei tulisi olla yrityksen kokonaiskannattavuuden suunnittelusta irrallinen saareke Yksittäiset tuotteet ja palvelut hinnoitellaan yhä useammin markkinahinnan perusteella Kilpailluilla markkinoilla yksittäisen yrityksen liikkumavara hinnoittelussa on kapea Yrityksen kannattavuutta hallitaan ensisijaisesti vaikuttamalla kustannuksiin kustannukset useimmiten sovitettava markkinahintaan Poikkeuksena ainutlaatuista lisäarvoa tarjoavat tuotteet (selvä poikkeama markkinatarjontaan)

8 Osaamisen hinnoittelusta Hinnoitellaan käytännössä sitä lisäarvoa, jota tietyssä aikayksikössä pystytään asiakkaalle tuottamaan Asiakkaalla ei mahdollisuutta tehdä työtehtävää ainakaan yhtä tehokkaasti itse Hintaraamit saadaan useimmiten toimialan markkinahinnoista Erityisesti kapeilla erikoisaloilla muistettava, että asiakkaan kokonaiskustannus ratkaisee (mm. matkakustannukset) Oman toiminnan kannattavuuden kannalta keskeistä työprosessin standardointi ja vieminen palvelutuotteeksi Keskittyminen selkeästi määriteltyihin palvelukokonaisuuksiin useimmiten tehostaa omaa työskentelyä Ajankäytön arviointi ja työn suunnittelu helpottuu Palvelun suora yhteys tekijän ajankäyttöön ei näy asiakkaalle (tämä ei aina kuitenkaan etu)

9 Tuloslaskelman hyödyntäminen hinnoittelussa

10 Tuloslaskelma hinnoittelun apuna - yrityksen kustannusrakenne Talouden kokonaissuunnittelun ja kustannusperusteisen hinnoittelun kannalta keskeistä luoda kokonaisnäkemys yrityksen kustannusrakenteesta Toimivilla yrityksillä tuloslaskelma tarjoaa tähän kirjanpitoon perustuvan pitkälle standardoidun välineen Rakenteen analysointi: näkökulma euroista prosentteihin Suhteutetaan tuloslaskelman kustannuserät ja tulosrivit yrityksen liikevaihtoon laskemalla näiden erien osuus prosentteina liikevaihdosta Prosentit usein saatavilla suoraan näkyviin myös tilitoimiston/kirjanpito-ohjelman raportteihin

11 Tuloslaskelman keskeisten erien sisältö (1) Liikevaihto Pääsääntöisesti vain yrityksen toimialan mukaiset myyntituotot vähintään arvonlisäverokannoittain eriteltyinä Liiketoiminnan muut tuotot Esim. toimialaan kuulumattomat myyntituotot, vakuutuskorvaukset, saadut avustukset ja tuet Aine- ja tarvikekäyttö Pääsääntöisesti ostojen kulut sisältäen alihankinnat, joihin toimittaja on hankkinut materiaalit Varastojen muutos = oikaistaan aine- ja tarvikekäytön se osa, joka on mennyt varaston kasvattamiseen (plusmerkkinen varaston muutos) tai jolla varasto on koko pienentynyt (miinus-merkkinen varaston muutos) tilikauden aikana

12 Tuloslaskelman keskeisten erien sisältö (2) Ulkopuoliset palvelut Ulkopuolella teetetty alihankinta, jos kyseessä on pelkkä työsuoritus (toimittaja ei hanki materiaaleja omaan lukuunsa) Vuokratyövoiman kulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot + pakolliset sivukulut sekä vapaaehtoiset eläke- ja henkilövakuutukset Ei sisällä muita vapaaehtoisia henkilöstöstä aiheutuvia kuluja (esim. koulutuskulut, virkistys- ja harrastustoiminnan kulut, matkakulut esitetään liiketoiminnan muissa kuluissa) Poistot Yrityksen useamman tilikauden ajan tuloa tuottavien menojen jaksotus tilikauden kuluiksi Tyypillisesti esimerkiksi yrityksen omistamien rakennusten ja pitkän käyttöiän koneiden ja kaluston hankintahinnat

13 Tuloslaskelman keskeisten erien sisältö (3) Liiketoiminnan muut kulut Käytännössä kaikki operatiivisen toiminnan kulut, jotka eivät sisälly muihin eriin Rahoitustuotot ja -kulut Rahoituksesta johtuvat tuotot ja kulut pl. rahaliikenteen kulut Satunnaiset tuotot ja -kulut Luonteeltaan hyvin harvoin toistuvat tai kertaluonteiset tuotot ja kulut Konserniavustukset Tilinpäätössiirrot ja välittömät verot Varausten sekä poistoeron muutokset Verot yritystoiminnan tuloksesta

14 Hinnoittelun vaiheet

15 1. Arvioi tuotteen/palvelun markkinat hinnoittelun näkökulmasta Pyri muodostamaan yleiskuva omaa vastaavien tuotteiden/ palveluiden kannattavuusrakenteesta Käytä hintatiedon lähteinä esim. hinnastoja, julkisten tarjouskilpailuiden julkisia hintatietoja, kokeneita alan ammattilaisia, jne. Tarkastele hintaa suhteessa muiden toimijoiden liiketoiminnan kokoon ja rakenteeseen Arvioi oman hinnoittelusi lähtökohtia suhteessa markkinoihin Yleinen vastaavien tuotteiden tarjonta- ja hintakilpailutilanne (tuotteen ainutlaatuisuus ja niukkuus markkinoilla)? Hinnoitellaanko palvelu aika- vai työsuoriteperusteisesti Onko omassa tuotteessasi sellaisia lisäarvoja, joita muilla ei ole? Pystytkö toimimaan kilpailijoitasi pienemmin kustannuksin?

16 2. Selvitä omat tuotekohtaiset kustannukset (omakustannushinta) Aiheuttamisperiaate Mitä kustannuseriä tuotteen/palvelun tuottaminen yrityksessäsi synnyttää? Miten näihin kustannuksiin voidaan vaikuttaa? Ns. muuttuvat kustannukset toteutuvat tuotteen/palvelun menekin suhteessa Tyypillisesti tuotteeseen kohdistuvat aine- ja tarvikeostot, ulkopuoliset palvelut ja henkilöstökustannukset Ns. kiinteät kustannukset toteutuvat joka tapauksessa tuotteen/palvelun menekistä riippumatta Tyypillisesti tuloslaskelman erissä liiketoiminnan muut kulut, poistot, rahoituskulut

17 3. Määrittele hintaprofiili Hinnanasetanta suhteessa markkinahintaan Hinnan suhteuttaminen oman tuotteen ja kilpailijoiden tuotteiden lisäarvoon asiakkaalle Halutaanko omalla hinnoittelulla edistää / rajoittaa tuotteen tai palvelun menekkiä? Hinnanasetanta suhteessa omakustannushintaan Mikä on hinnoiteltavaan tuotteen tai palvelun suhde yrityksesi tuote- ja palvelukokonaisuuteen? Voidaanko esim. pienempi (jopa negatiivinen) kate hyväksyä? tuotteella edistetään, jonkin toisen muiden tuotteiden menekkiä (ns. sisäänheittotuotteet) tuote ei ole yrityksen kokonaiskannattavuuden kannalta olennainen (ns. liitännäistuotteet)?

18 4. Aseta lähtöhintataso ja säädä markkinareaktion perusteella Pyri välttämään lähtötason asettamista alakanttiin Hintaa useimmiten helpompaa korjata alaspäin kuin ylöspäin Seuraa hintamuutosten vaikutusta tuotteen menekkiin ja asiakaspalautteeseen Seuraa omien kustannusten kehittymistä Mm. sisäänostohintojen muutokset, palkankorotukset, yleinen inflaatiotaso Kaikissa merkittävimmissä hinta- ja kustannustason muutostilanteissa muista tarkastaa suhde omakustannushintaan ja yrityksen kokonaiskannattavuuteen

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM.

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM. Juha Siikavuo J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat... 3 Firmani ja minä, tmi, ay, ky ja

Lisätiedot

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS Kirjatiivistelmä LASKENTATOIMI JA RAHOITUS SUPER VALMENNUS s. 32 s. 33 s. 31 s. 34 s. 35 s. 13 s. 39 s. 41 s. 38 s. 37 s. 28 Ulkoinen laskentatoimi eli rahoituksen laskentatoimi tuottaa informaatiota erityisesti

Lisätiedot

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ JA ANALYSOINTI Tulos, tase ja tunnusluvut SISÄLTÖ Tuloslaskelman ja taseen sisältö Yrityksen tilan ja kehityksen

Lisätiedot

Hinnoittelu kannattavuuden perusta Lasse Karjalainen, Simulo Oy (lasse.karjalainen@simulo.fi, 0400 716 420)

Hinnoittelu kannattavuuden perusta Lasse Karjalainen, Simulo Oy (lasse.karjalainen@simulo.fi, 0400 716 420) Hinnoittelu kannattavuuden perusta Lasse Karjalainen, Simulo Oy (lasse.karjalainen@simulo.fi, 0400 716 420) Hinnoittelu ja markkinointi Talouden osaaminen ja suunnittelu tuo ryhtiä hinnoitteluun Tulostavoitteet

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS businessoulu.com 2015 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen

Lisätiedot

YT1. Yrityksen suunnitteluopas

YT1. Yrityksen suunnitteluopas YT1 Yrityksen suunnitteluopas 2015 2 (24) Sisältö 1. Yrittämisen edellytykset...3 1.1 Ammattitaito...3 1.2 Koulutus...3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä...3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen...3 1.5

Lisätiedot

TULOSLASKELMA. Liikevaihto. En Oikein Väärin tiedä

TULOSLASKELMA. Liikevaihto. En Oikein Väärin tiedä Kirjanpitokysely 1 Vastatkaa laittamalla rasti kohtaan oikein, väärin tai en tiedä. Nimi Pisteytys: Oikea vastaus (1), väärä vastaus (-0,5) ja en tiedä (0). E-mail Ammatti Organisaatio Syntymävuosi Päiväys

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS 2015 YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS SISÄLTÖ 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen 4 1.5 Vaihtoehtona liiketoimintakonseptin

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 30.12.2014 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TALOUSHALLINNON KOODISTO... 3 2 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TILINPÄÄTÖSRAPORTOINTI... 4 3 AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Yritys talouden näkökulmasta. Jussi Mankki Syfo Oy. Kirjanpitovelvollisuus

Yritys talouden näkökulmasta. Jussi Mankki Syfo Oy. Kirjanpitovelvollisuus Yritys talouden näkökulmasta Jussi Mankki Syfo Oy 1 Kirjanpitovelvollisuus Kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia. Yrityksen johto on vastuussa kirjanpidon järjestämisestä. Kirjanpito pitää erillään

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

Berg Paula. Tilinpäätösanalyysi. Case Metalli Oy

Berg Paula. Tilinpäätösanalyysi. Case Metalli Oy 1 Berg Paula Tilinpäätösanalyysi Case Metalli Oy Opinnäytetyö Kevät 2010 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemusalan yksikkö Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

Yritystoiminnan tunnusluvut Toimiala Online -palvelussa

Yritystoiminnan tunnusluvut Toimiala Online -palvelussa 1 1(8) Yritystoiminnan tunnusluvut Toimiala Online -palvelussa Tilastokeskuksen yritysaineistosta on laskettu Toimiala Online -palveluun kolme tunnuslukutaulukkoa vuosilta 2006-2009e. Vuosi 2009 on ennakkotietoa,

Lisätiedot

Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen

Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen Tammi- ja helmikuussa pörssiyhtiöt julkaisevat tiedot edellisen vuoden taloudellisesta menestymisestään. Näitä tietoja käsitellään mediassa,

Lisätiedot

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA... 1 AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISPERUSTEITA... 2 YRITYSKOKOA KOSKEVAT MÄÄRITELMÄT... 3 KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN...

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ TASEKIRJA

TURVATIIMI OYJ TASEKIRJA TASEKIRJA Kaudelta 1.1. - 31.12.2011 Yhtiön nimi: Turvatiimi Oyj Osoite: Esterinportti 2 Kotipaikka: Helsinki Kaupparekisterinumero 388.208 Y-tunnus: 0667761-0 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ?

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? SISÄLLYSLUETTELO 4 LUKIJALLE 5 YRITTÄJYYDEN SYNTYTARINA 6 KÄSITYS YRITTÄJYYDESTÄ 7 AJATTELEMISEN AIHETTA 7 Minustako yrittäjä? 7 Yrittäjyyden asema tänään

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2008. Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1

TILINPÄÄTÖS 2008. Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1 TILINPÄÄTÖS 2008 Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1 2 Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2008 Sisältö Tietoja osakkeenomistajille... 4 Hallituksen toimintakertomus... 5 Konsernin tuloslaskelma... 9 Konsernin tase...

Lisätiedot

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet / Laskentatoimi Syksy 2011 Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

JULKISEN RUOKAPALVELUN TALOUDEN SEURANTA JA KEHITTÄMINEN

JULKISEN RUOKAPALVELUN TALOUDEN SEURANTA JA KEHITTÄMINEN JULKISEN RUOKAPALVELUN TALOUDEN SEURANTA JA KEHITTÄMINEN Jussi Rissanen Opinnäytetyö Kesäkuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP-toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä Hankkeen toteuttajat: Yhteistyössä mukana: 2 Sanna Huovinen

Lisätiedot