Lyödyt lyöjät -seminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lyödyt lyöjät -seminaari 20.11.2013"

Transkriptio

1 Lyödyt lyöjät -seminaari Poikien ja nuorten miesten väkivalta Seminaariraportti

2 Sisältö 1. Johdanto 2. Seminaariesitykset 2.1 Mistä aggressiot tulevat 2.2 Aggredi kokemuksia väkivaltatyöstä 2.3 Väkivallasta ja sen vähentämisestä Satakunnassa 2.4 Näkökulmia poikien ja nuorten miesten asemaan rikoksen uhrina 2.5 Erilaiset lähestymistavat väkivallan vähentämiseen 2.6 Näkökulmia väkivaltakulttuuriin 3. Paneelikeskustelu ja johtopäätökset Liite 1: Seminaariohjelma Liite 2: Osanottajalista Liite 3: Seminaariesitykset

3 1. Johdanto Turva Pro -verkosto järjesti Porin yliopistokeskuksessa seminaarin aiheesta Lyödyt lyöjät Poikien ja nuorten miesten väkivalta. Seminaari käsitteli poikien ja nuorten miesten väkivaltaa, ja väkivaltaa suomalaisessa yhteiskunnassa yleensä, monista eri näkökulmista. Tavoitteena oli sekä lisätä ymmärrystä syistä väkivallan takana että ennen kaikkea löytää keinoja väkivallan ennaltaehkäisemiseen ja vähentämiseen. Seminaarin puheenjohtajana toimi Sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö Tarja Mankkinen Sisäasiainministeriöstä. Tervetuliaispuheessaan hän toi esiin muun muassa sen, että vaikka väkivaltatilanteeseen voi joutua kuka tahansa, 90 % suomalaisista ei koskaan kohtaa väkivaltaa. Väkivalta kohdistuu vain pieneen osaan ihmisistä ja siihen syyllistyvät harvat, mutta toistuvasti. Se, että pojat ja miehet ovat yliedustettuja sekä väkivallan tekijöinä että uhreina on tiedetty jo pitemmän aikaa. Mankkinen toivoi, että asioita käsiteltäisiin aiheen raskaudesta huolimatta positiivisessa vireessä, ratkaisukeskeisesti: useat käytännön kokemukset ovat osoittaneet, että väkivaltaa on mahdollista vähentää. Esityksissään seminaarin aihepiiriä eri näkökulmista valottivat psykiatrian toimialuejohtaja Kirsi- Maria Haapasalo-Pesu Satakunnan sairaanhoitopiiristä, vastaava työntekijä Petri Salakka HelsinkiMission Aggredi-hankkeesta, sosiaalityöntekijä Marika Nirhamo Satakunnan sosiaalipäivystyksestä, komisario Tuomo Katajisto Satakunnan poliisilaitokselta, projektisuunnittelija Nina Vaaranen-Valkonen Rikosuhripäivystyksestä, tutkija Joonas Kekkonen Väestöliitosta sekä FT Kimmo Ahonen Tampereen teknillisen yliopiston Porin laitokselta. Seminaarin esiintyjistä koottu paneeli keskusteli tilaisuuden päätteeksi muun muassa siitä, että avun tarvitsijat ja heille tarkoitetut palvelut eivät kohtaa. Pojat ja nuoret miehet jäävät helposti yksin ongelmiensa kanssa. Todettiin myös, että Suomessa on paljon väkivallan vähentämiseen ja uhrien auttamiseen tarkoitettuja palveluita, työkaluja ja korkeatasoista tutkimusta, joita kukaan ei koordinoi. Palvelut ovat voimakkaasti erkoistuneita, vaikka ihmiset tarvitsevat kokonaisvaltaista apua. Juuri apua tarvitsevan ihmisen kohtaaminen kokonaisvaltaisesti ja inhimillisesti muodostui keskustelun vahvaksi viestiksi kaikille alalla toimiville. Porissa 4.joulukuuta 2013 Minna Haapakoski koulutuspäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto, Porin laitos Turva Pro -verkosto

4 2. Seminaariesitykset 2.1 Mistä aggressiot tulevat Seminaarin ensimmäinen varsinainen esiintyjä oli psykiatrian toimialuejohtaja Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu Satakunnan sairaanhoitopiiristä. Hänen esityksen käsitteli sitä, mitä aggressiot ovat ja mistä ne tulevat. Haapasalo-Pesu aloitti esityksensä määrittelemällä aggression. Aggressiolle on tunnusomaista voimakas tunnetila. Se voi ilmetä haastavana käytöksenä, vihamielisyytenä tai hyökkäävyytenä ja se voi olla luonteeltaan fyysistä, mutta myös verbaalista tai sosiaalista. Geneettisyys määrittelee, millainen temperamentti ihmisellä on ja eri temperamenttiset ihmiset poikkeavat toisistaan aggressiotaloudeltaan. Kasvatus ja ympäristö muokkaavat synnynnäisestä temperamentista persoonallisuuden. Kasvatuksen tarkoituksena on tehdä erilaisista ihmisistä riittävän samanlaisia, jotta yhteistyelo ja yhteistyö onnistuvat. Aivoissa ei ole pelkästään aggressioita tuottavia osia. On kuitenkin havaittu, että aggressiiviseen käyttäytymiseen liittyy aivojen rakenteellisia poikkeavuuksia, samoin aineenvaihdunnallisia poikkeavuuksia, kuten serotoniinin heikentynyt pitoisuus, on havaittu. Joskus erilaisilla mielenterveydenhäiriöillä ja neuropsykologisilla häiriöillä voi olla yhteys väkivaltaisuuteen. Aggressiolla on kahdet kasvot - se palvelee myönteisellä tavalla nuoren kasvu- ja itsenäistymistapahtumaa silloin, kun nuori käyttää sitä itsensä terveeseen puolustamiseen, uuden oppimiseen ja uusien alueiden valtaamiseen. Aggressioihin voidaan vaikuttaa parhaiten oikeanlaisella kasvatuksella, jossa muun muassa aikuinen on läsnä, lasta/nuorta tuetaan vihantunteiden kesytyksessä esimerkillä ja auttamalla käsittelemään raivoa rakentavalla tavalla. Kun aikuinen tulee itse toimeen raivonsa kanssa, hallitsee sen ja säilyttää myönteisyyttään ainakin vähän, nuori saa tavallaan nähdä vihansa muuttuvan lievemmäksi. Keskeistä kasvatuksessa on, että aggressiiviseen käyttäytymiseen ei vastata aggressiivisella tavalla. 2.2 Aggredi kokemuksia väkivaltatyöstä Vastaava työntekijä Petri Salakka kertoi omassa osuudessaan Helsinki/Mission Aggredihankkeesta, joka keskittyy kodin ulkopuolisen väkivallan vähentämiseen. Hanke on RAY:n rahoittama. Se on suunnatta vuotiaille henkilöille. Tyypillinen asiakas on mies, jolla on takanaan useita väkivaltarikoksia ja joka on juuri vapautunut vankilasta. Asiakkaat eivät koe, että väkivalta olisi heille ongelma. Aggrediin osallistuminen on vapaaehtoista ja ilmaista. Asiakastyön osa-alueet ovat: 1) impulsiivinen väkivalta 2) välineellinen väkivalta ja/tai taloudellista hyötyä tavoitteleva väkivalta 3) järjestäytyneeseen rikollisuuteen kytkeytyvä väkivalta 4) sisäisesti eristäytyneen henkilön suunnittelema tai toteuttama väkivalta sekä 5) fantasiapohjainen väkivalta (koulu- ja/tai joukkosurmaa suunnittelevat henkilöt) Aggredin hoitoideologian peruspilarit ovat: Asiakkaan oman totuuden kunnioittaminen / sosiaalinen konstruktionismi

5 Avoin dialogi ja reflektiivinen parityöskentely Ei diagnooseja Hoidollista työtä ei määritellä yhteiskunnan normien ja sääntöjen mukaan Väkivallan sietäminen Hoidon tavoitteena on identiteetin muutos: asiakas alkaa nähdä itsensä jonakuna muuna, kuten perheenisänä, työntekijänä tai opiskelijana. Salakka korosti viranomaisten ja järjestöjen merkitystä toisiaan täydentävinä palveluväylinä myös eri toimijoiden välinen yhteistyö on tärkeää, jotta saadaan aikaan tarvittavia muutoksia. 2.3 Väkivallasta ja sen vähentämisestä Porissa Sosiaalityöntekijä Marika Nirhamo Satakunnan sosiaalipäivystyksestä ja komisario Tuomo Katajisto Satakunnan poliisilaitokselta kertoivat hankkeesta, joka tähtää väkivallan vähentämiseen Porissa. Kaupungissa erityisesti törkeiden väkivaltarikosten määrä on korkeampi kuin vertailukaupungeissa. Porissa on käynnissä OM:n rahoittama kaupungin ja Porin poliisilaitoksen toteuttama hanke väkivallan vähentämiseksi. Hankkeen osa-alueita ovat muun muassa väkivallan tihentymäkartoituksen laatiminen, yhteisöllisten toimien käynnistäminen sekä verkostoituneen toimintamallin luominen. Tihentymäkartoituksen tulosten perusteella tiedetään, mille alueille (HotSpot) väkivalta keskittyy. Kartoituksessa tarkasteltiin sekä julkisilla paikoilla että kodeissa tapahtuvaa väkivaltaa. Näin on pystytty muun muassa identifioimaan ne yksityisasunnot (10 osoitetta), joissa väkivaltaa ilmenee toistuvasti. Poikkeuksellista Porissa on päihteiden vaikutuksen alaisena olleiden suuri osuus (80 %) kaikista väkivaltarikoksiin syyllisiksi epäillyistä. Hankkeen vaikuttamiskohteet ovat: Palveluiden kehittäminen sekä epäiltyjen ja uhrien ohjaaminen palvelujen piiriin Valvonnan lisääminen HotSpot-alueilla HotSpot-aikaan: poliisi, kamerat, yleisön aktiivisuus Ravintoloihin vaikuttaminen: anniskelu, järjestyksenvalvonta, yhteistyö Alkoholinkäytön vähentäminen Pysyvän verkostoituneen toimintamallin luominen ja sen integroiminen muuhun toimintaan ja tavoitteisiin 2.4 Näkökulmia poikien ja nuorten miesten asemaan rikoksen uhrina Projektisuunnittelija Nina Vaaranen-Valkonen Rikosuhripäivystyksestä kertoi organisaationsa 4- vuotisesta hankkeesta, joka keskittyy nuoriin rikoksenuhreihin. Hankkeessa on muun muassa tuotettu materiaalia, joka kertoo, miten rikosprosessi etenee rikosilmoituksesta aina mahdolliseen korkeimman oikeuden käsittelyyn saakka. Hankkeessa toimitaan niillä foorumeilla, joilla nuoretkin ovat eli netissä sekä Rikosuhripäivystyksen kotisivujen kautta (www.riku.fi/nuoret; nuorille suunnattu live-chat) että IRC-gallerian yhteydessä (yhteydenottonappula, kuukausiteema, blogi ja kysely). Lähtökohtana on ollut ajatus siitä, että aikuisen on helpompi löytää nuoren luo kuin nuoren aikuisen luo.

6 Uhritutkimuksen mukaan suomalaiset lapset ja nuoret kohtaavat väkivaltaa huomattavasti enemmän kuin aikuiset (Ellonen, ym. 2008; Sirén, Aaltonen, Kääriäinen, 2010). Samalla tiedetään, että vain pieni osa nuoriin kohdistuvasta väkivallasta tulee poliisin tai muiden viranomaisten tietoon (Sirén, Danielsson, Kivivuori, 2012). Ylipäätään pojat ja nuoret miehet vaikenevat heihin kohdistuneesta väkivallasta ja rikoksista niin nyrkiniskuista kuin seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Kulttuurissamme on piirteitä, jotka kannustavat vaikenemiseen: miehen pitääkin kestää lyöntejä. Haasteelliseksi nuoren rikoksen uhrin auttamisen tekee, että he Eivät tiedä oikeuksiaan Häpeävät ja haluavat tietoisesti unohtaa Pelkäävät kertoa rikoksesta Kokevat, että ovat ansainneet rangaistuksen Suojelevat vanhempiaan Eivät luota aikuisiin Suomessa uhrien tukemisen järjestelmä on rakentunut oletukselle, että apua tarvitsevat hakevat sitä itse. Tämä on kohtuuton vaatimus erityisesti nuorten rikoksen uhrien kohdalla. Meiltä myös pitkälti puuttuvat palvelut, joita nuoret miehet haluavat ottaa vastaan. Samalla tiedetään, että tehokkain tapa torjua rikoksia on auttaa uhria. Osana toimintaansa Rikosuhripäivystys kouluttaa valtakunnallisesti nuoren kanssa työskenteleviä ammattilaisia nuoren rikoksen uhrin tunnistamisesta, kohtaamisesta ja tukemisesta. Vuosina järjestetään viisi valtakunnallista seminaaria näistä aiheista. Ne nousivat esille, kun Rikosuhripäivystys kysyi yli 300 nuorten parissa toimivilta ammattilaisilta, mistä he haluaisivat lisää tietoa. Lisäksi tietoa toivottiin seksuaalirikoksista. Näihin kentän tarpeisiin seminaarisarjalla pyritään vastaamaan. 2.5 Erilaiset lähestymistavat väkivallan vähentämiseen Tutkija Joonas Kekkonen Väestöliitosta antoi kattavan kuvauksen väkivallan vähentämisen eri keinoista näkökulmasta riippuen. Väkivaltaa voidaan estää tai vähentää muun muassa lainsäädännöllä ja sen toimeenpanolla, asennemuutoksien tuottamisella, väkivaltaisten toimintaympäristöjen muuttamisella, nuorten kasvuympäristön muuttamisella, väkivaltaisten yhteiskuntakelpoistamisella ja väkivaltaisten profiloimisella ja tukitoimien kohdistamisella heihin. Eri toimien tehokkuudesta ei ole tutkimustietoa, mutta on selvää, että esimerkiksi asennemuutoksen aikaansaaminen on erittäin aikaa vievää. Profiloimalla voidaan esimerkiksi löytää ne nuoret, jotka todennäköisimmin ryhtyvät tekemään rikoksia tai alueet, joilla rikoksia tapahtuu eniten, ja kohdistaa tukiresurssit tämän tiedon mukaan. Toisaalta profilointi herättää kysymyksen syyllistämisestä ja valikoitujen ihmisjoukkojen leimaamisesta. Elinympäristö on yksi mahdollinen selittäjä nuoren väkivaltaisuudelle: väkivaltaa voidaan siis vähentää muuttamalla ympäristöä. Teorian mukaan joillekin elinalueille ja toimintaympäristöille muodostuu väkivaltaa sallivampia kulttuureja tähän on siis pyrittävä vaikuttamaan. Myös fyysisten sairauksien ja vaivojen aiheuttajien vähentäminen voi johtaa väkivallan vähentymiseen. Mitä sitten on nuoriin kohdistuva tai nuorten harjoittama väkivalta: Yleisin väkivallan muoto on kiusaaminen, siihen osallistuu 21 % nuorista (M25 %/N17 %)

7 Toiseksi yleisin on fyysinen väkivalta joka on vahvasti poikiin keskittyvää. Pojista 17 % osallistui tappeluun viimeksi kuluneen vuoden aikana Pojista vain 3 % on kokenut seksuaalista häirintää viimeisen vuoden aikana, tytöistä 14 %. Tekijät ovat niin aikuisia kuin nuoriakin Miten rikokset loppuvat: Normirikkomukset kuuluvat jossain määrin nuoruuteen Suuri osa rikollisuudesta loppuu iän myötä Eräs yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä tässä vaiheessa on estää nuorta saamasta rikollista identiteettiä, joka pitäisi hänet kiinni rikollisuudessa Yhteenvetona Kekkonen korosti, että erilaiset väkivallan muodot, eri-ikäisten harjoittama väkivalta ja erilaiset väkivalta- ja rikoshistoriat vaativat eri keinoja väkivallan kitkemiseksi. Kannattaa siis käyttää mieluummin useaa keinoa väkivallan estämiseen kuin vain yhtä, muuten järjestelmä vuotaa. Keskeistä on myös, että palvelut eivät saa luoda nuorelle rikollista identiteettiä. Ongelmaksi Kekkonen mainitsi, että mikään taho Suomessa ei koordinoi erilaisia palveluja, projekteja tai tutkimustietoa näin emme saavuta sitä vaikuttavuutta, mihin meillä olisi mahdollisuudet. 2.6 Näkökulmia väkivaltakulttuuriin FT Kimmo Ahonen Tampereen teknillisen yliopiston Porin laitokselta tarjoili mielenkiintoisia näkökulmia väkivaltakulttuuriin pohtimalla muun muassa väkivallan biologista ja kulttuurista alkuperää. Hän antoi ajattelemisen aihetta myös lainaamalla Max Weberiä: Yhteiskunnalla on fyysisen väkivallan legitiimi monopoli. Ahonen marssitti yleisön eteen myös elokuvien sankareita, jotka usein ovat väkivaltaisia miehiä toki heidän väkivaltansa esitetään yleensä oikeutettuna. Toisaalta nähdään myös, että fiktio ei vain lietso väkivaltaa, vaan myös ehkäisee sitä. Valistus ennen sensuuria lienee siis toimivampi ratkaisu. Ahonen toi myös esille näkökulman väkivallan hyväksytyistä rajoista. Esimerkiksi jääkiekkoon liittyen on meillä keskusteltu kiivaastikin väkivallan hyväksyttävyydestä. On myös hyvä tiedostaa, että pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna yhteiskuntamme on nyt turvallisempi kuin koskaan, samalla toleranssimme väkivaltaan liittyen on alentunut merkittävästi.

8 3. Paneelikeskustelu ja johtopäätökset Seminaarin esiintyjistä koottu paneeli keskusteli lopuksi muun muassa siitä, että avun tarvitsijat ja heille tarkoitetut palvelut eivät kohtaa. Pojat ja nuoret miehet jäävät helposti yksin ongelmiensa kanssa. Suomessa on paljon väkivallan vähentämiseen ja uhrien auttamiseen tarkoitettuja palveluita, projekteja, työkaluja ja korkeatasoista tutkimusta, joista edes alalla toimivat esimerkiksi tahot, joiden pitäisi ohjata avuntarvitsijoita eteenpäin eivät ole tietoisia. Ollaan kapeissa siiloissa, voimakkaasti erikoistuneita, vaikka ihmiset tarvitsevat kokonaisvaltaista apua. Panelistit toivat myös esiin huolensa siitä, että ihminen unohtuu helposti erilaisissa palvelukanavissa: ei kohdata ihmistä ihmisenä, vaan esimerkiksi rikollisena tai päihteiden väärinkäyttäjänä tai rikoksen uhrina. Olisi tärkeää, että kohtaamiset olisivat inhimillisiä ja asiakkaan tilannetta kokonaisvaltaisesti tarkastelevia. Erityisesti oltiin huolissaan siitä, että kukaan ei kuuntele tosissaan nuoria. Paradoksaalista kyllä, suurimmalla osalla ihmisistä menee erittäin hyvin, myös lapsilla ja nuorilla. Keskustelu kiertyikin siihen, miten resurssit olisi jaettava. Olisiko mahdollista kohdentaa resurssit nimenomaan niille, joilla menee huonosti tai jotka ovat vaarassa ajautua esimerkiksi väkivallantekijöiksi, ilman, että aiheutuisi yksilöiden tai ryhmien leimaamista? Samalla voisi ajatella, että parempiosaiset ihmiset joilla on omia henkisiä ja aineellisia resursseja hoitaisivat omat asiansa mahdollisimman pitkälle itse. Rahat eivät riitä kaikkeen. Paljon pohdintaa aiheutti myös se, mikä ohjaa resurssien jakamista eri ongelma-alueille. Todettiin, että sekä julkinen keskustelu, politiikka ja tutkimustulokset ohjaavat vahvasti sitä, mihin eri aikoina fokusoidutaan. Olisiko nyt poikien ja nuorten miesten vuoro?

Erilaiset lähestymistavat väkivallan vähentämiseen. Joonas Kekkonen, FM Jatko-opiskelija, Turun yliopisto

Erilaiset lähestymistavat väkivallan vähentämiseen. Joonas Kekkonen, FM Jatko-opiskelija, Turun yliopisto Erilaiset lähestymistavat väkivallan vähentämiseen Joonas Kekkonen, FM Jatko-opiskelija, Turun yliopisto 1 Mitä väkivalta on? WHO määrittelee: Väkivalta on fyysisen voiman tai vallan tahallista käyttöä

Lisätiedot

AGGREDI. Toim. Tuula Kekki ja Petri Salakka

AGGREDI. Toim. Tuula Kekki ja Petri Salakka AGGREDI Toim. Tuula Kekki ja Petri Salakka Aggredi Väkivalta ei ole mulle mikään ongelma Tekijät: Tuula Kekki ja Petri Salakka (toim.) Kuvat: Tapani Aulis ja Sami Keski-Nisula Kannen suunnittelu: Aggredin

Lisätiedot

Turvallinen ympäristö, viihtyisä asuinalue. Rikoksentorjunta kunnissa - turvallisesti kotona, asuinalueilla ja liikenteessä -seminaarin loppuraportti

Turvallinen ympäristö, viihtyisä asuinalue. Rikoksentorjunta kunnissa - turvallisesti kotona, asuinalueilla ja liikenteessä -seminaarin loppuraportti Turvallinen ympäristö, viihtyisä asuinalue Rikoksentorjunta kunnissa - turvallisesti kotona, asuinalueilla ja liikenteessä -seminaarin loppuraportti 2011 RIKOKSENTORJUNTA KUNNISSA Sisällysluettelo OSA

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteen koulutus Tekijä Tiivistelmä opinnäytetyöstä Sassi Satu Työn nimi Päiväkotikiusaaminen Lastentarhanopettajien, lastenhoitajien ja

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10 Sisällysluettelo: ESIPUHE... 1 1. SELVITYKSEN TAUSTA... 2 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Tilastoja... 3 1.3 Lähisuhdeväkivaltaan liittyviä julkaisuja ja kartoituksia... 4 1.4 Turvakotiverkoston valtakunnallistaminen...

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 Oulun turvallisuustyöryhmä Pasi Rissanen turvallisuusasiantuntija Heikki Kontsas riskienhallintapäällikkö Kevät 2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 4 1.1 Turvallisuusohjelman

Lisätiedot

Teoilla tuloksiin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset

Teoilla tuloksiin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset Teoilla tuloksiin Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset Sisäministeriö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä / 28.10.2014 Tekijät / Sisäisen turvallisuuden sihteeristö, Sisäministeriö Julkaisun laji /

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

-VERTAISSOVITTELU- Sovittelumenetelmä kouluille. perustietoa. Maija Gellin

-VERTAISSOVITTELU- Sovittelumenetelmä kouluille. perustietoa. Maija Gellin -VERTAISSOVITTELU- Sovittelumenetelmä kouluille perustietoa Maija Gellin 2006 2 Copyright Maija Gellin 2006 Suomen Sovittelufoorumi ry Versohanke Eteläinen Salmitie 1 02430 Masala koordinaattori Maija

Lisätiedot

Työkaluja ja tilannetajua ITSETUHOISTEN JA VÄKIVALTAISTEN NUORTEN AMMATILLINEN KOHTAAMINEN

Työkaluja ja tilannetajua ITSETUHOISTEN JA VÄKIVALTAISTEN NUORTEN AMMATILLINEN KOHTAAMINEN Kunta 1, alue 1 Kunta 3, Kunta 1, alue 2 Kunta 1, alue 2 Kunta 2, alue 1 Kunta 3, alue 1 Kunta 3, alue 2 Kunta 3, alue 3 Kunta 3 Kunta 3, alue 3 Kunta 3, alue 3 alue 4 Vanhempien ja sisaruksen kanssa asuminen

Lisätiedot

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville Simo Pernu Mikko Pohjola ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville SISÄLLYS ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...4 2 VANHEMMUUDEN MUUTOKSET...7 2.1 Muutoksia vanhemmuudessa...7 2.2 Isyyden muutokset...11

Lisätiedot

Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa

Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa kuva Andrei Bildjuschkin Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa Turun lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä 2013 1 Tiivistelmä 1. Johdanto ja työryhmä 2. Mitä väkivalta on Lähisuhdeväkivallan

Lisätiedot

Kauppakeskus nuorten vapaa-ajan tilana

Kauppakeskus nuorten vapaa-ajan tilana NUORTEN PALVELU RY Kauppakeskus nuorten vapaa-ajan tilana Kauppakeskusten nuoret -hankkeen loppuraportti Hankkeen toiminta-aika 1.5.2012-31.3.2013 KIITOKSET Kiitos kaikille hankkeessa mukana olleille kauppakeskuksille,

Lisätiedot

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA Turun Tyttöjen Talon kävijöiden kokemuksia toimintaan osallistumisen vaikutuksista Sosiaalityön pro gradu tutkielma Johanna Hedman 72860 Kevät 2011 Sosiaalitieteiden laitos Turun

Lisätiedot

PAIKALLINEN TURVALLISUUSANALYYSI

PAIKALLINEN TURVALLISUUSANALYYSI Helsingin poliisilaitos Itäkeskuksen poliisipiiri Myllypuro-Seura Helsingin kaupunki Turvallisuus- ja valmiusosasto Kontula-Seura Puotila-Seura PAIKALLINEN TURVALLISUUSANALYYSI Kontula, Kivikko, Kurkimäki,

Lisätiedot

Outi Kaljunen (toim.) NEPSY KÄSIKIRJA. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Outi Kaljunen (toim.) NEPSY KÄSIKIRJA. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Outi Kaljunen (toim.) NEPSY KÄSIKIRJA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 3/2011 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja C 3/2011 Outi Kaljunen (toim.) NEPSY

Lisätiedot

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 Yhteistyössä Tampereen kaupunki ja Nuorisoasuntoliitto ry Annastiina Jansén Nuorisoasuntoliitto ry Jenni Mäki Tampereen asuntotoimi

Lisätiedot

VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA?

VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA? VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA? Perhekasvatustyön tukiohjelma auttaa afrikkalaisia oman kulttuurinsa myönteisiin muutoksiin Anna Kaarina Palmu Kehittämishanke Marraskuu 2012 Seksuaaliterapian ammatilliset

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä SELVITYS SUOMALAIS-THAIMAALAISTEN LAPSIPERHEIDEN TILANTEESTA SEKÄ ERITYISPIIRTEISTÄ, -TARPEISTA JA -HAASTEISTA Monikulttuuriyhdistys Familia

Lisätiedot

Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi

Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi I Valtioneuvostolle Rikoksentorjuntaneuvosto esitti kansallisen rikoksentorjuntaohjelman toteutuksen seurantaraportissaan (Toteutuvatko turvallisuustalkoot?

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri

Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri Vertaissovittelun ulkopuolinen arviointiraportti Tomi Kiilakoski Nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisuja

Lisätiedot

Ankkuri-malli moniviranomaisyhteistyössä

Ankkuri-malli moniviranomaisyhteistyössä Ankkuri-malli moniviranomaisyhteistyössä Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimenpiteen 24 toimeenpano alle 18-vuotiaiden rikoksen tekijöiden rikoskierteen ehkäisemiseen Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN

Lisätiedot