Helsinki VÄESTÖLIITTO RY. erityisasiantuntija

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsinki 26.9.2013 VÄESTÖLIITTO RY. erityisasiantuntija"

Transkriptio

1 OIKEUSMINISTERIÖLLE Pyydettynä lausuntonaan luonnoksesta lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta annetun EU direktiivin suhteesta Suomen lainsäädäntöön ja käytäntöihin Väestöliitto ry lausuu kunnioittaen seuraavaa: Väestöliitto on sosiaali- ja terveysalan asiantuntijajärjestö, jonka toiminta painottuu nuorten ja perheiden hyvinvoinnin lisäämiseen, suomalaisen yhteiskunnan monikulttuurisuuden vahvistamiseen sekä seksuaaliterveyden edistämiseen. Väestöliiton Nuorten Seksuaaliterveyden Osaamiskeskuksen päämääränä on edistää nuorten seksuaaliterveyttä. Osaamiskeskuksessa on kaksi toiminta-aluetta: 1) nuorten seksuaaliterveyden ja -kasvatuksen edistäminen sekä 2) nuorten seksuaalisen kaltoinkohtelun, hyväksikäytön ja väkivallan ehkäisyn sekä kohtaamisen erityisasiantuntemus. Osaamiskeskuksen työntekijät ovat vuodesta 2006 lähtien kohdanneet työssään alaikäisiä nuoria, jotka ovat joutuneet seksuaalirikoksen kohteeksi. Parin viimeisen vuoden aikana näistä seksuaalirikoksen kohteeksi joutuneista asiakkaista lähes 30 prosenttia on ollut poikia.

2 Väestöliitto on järjestänyt useamman vuoden ajan nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille koulutuksia, joissa käsitellään seksuaalirikoksen kohteeksi joutuneen nuoren kohtaamista ja auttamista sekä sitä, miten seksuaalirikoksia voidaan ennalta ehkäistä vahvistamalla nuoren tunne- ja turvataitokasvatusta. Vaikka artiklat eivät edellytä lainsäädännön muuttamista, niin haluamme kiinnittää huomiota seuraaviin oman työmme kautta erityisen ongelmallisiksi kokemiimme kohtiin. 18 artikla, Yleiset säännökset lapsiuhrien auttamisesta, tukemisesta ja suojelemista. Vaikka artikla ei edellytä lainsäädännön muuttamista, on syytä kiinnittää huomiota siihen, että Suomesta puuttuvat selkeät valtakunnalliset ohjeistukset siitä, mihin ja kenen toimesta seksuaalirikoksen kohteeksi joutuneet alaikäiset ohjataan avun ja tuen saamiseksi. Pienten lasten seri-asioihin liittyen tai raiskaustapauksissa (RAP-käsikirja) on tehty ohjeistuksia, mutta erityisesti nuoruusikäisille, esimerkiksi netin kautta tapahtuvien seksuaalirikosten kohteeksi joutuneille, ei ole omaa hoitopolkua. Netin kautta tapahtuneissa seksuaalirikoksissa, varsinkin fyysisen kontaktin puuttuessa, nuori ei ohjaudu sen paremmin somaattiselle kuin nuorisopsykiatrian puolelle. Monesti nuori jää täysin henkisen avun ja tuen ulkopuolelle. Esimerkiksi poliisitutkinnan jälkeen nuori ohjataan lastensuojelusta kriisiavun piiriin aivan liian harvoin vaikka nuoresta olisi tehty lastensuojeluilmoitus. Yleisiin säännöksiin tulisi ohjeistaa riittävän selkeästi, että nuoren asiakirjoihin (poliisitutkinta, lastensuojelu tai sairaanhoito) tulisi kirjata se, mille kriisiavun taholle nuori on ohjattu tai saatettu. 19 artikla, Uhrien auttaminen ja tukeminen Poliisin tietoon tulleista alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista suurin osa kohdistuu vuotiaisiin tyttöihin ja poikiin. Usein nuoriin kohdistuneissa seksuaalirikoksissa epäilty on perheen ulkopuolelta. Nuoruusikäisten seksuaalirikosten kohteeksi joutuneiden nuorten auttaminen ja tukeminen toteutuu erittäin huonosti ja on paljolti järjestöjen tai kolmannen sektorin vastuulla. Myöskään nuorten vanhempien ja sisarusten henkiseen tukemiseen tai kriisiapuun ei ole panostettu riittävästi valtakunnallisesti. On täysin sattumanvaraista, millaista apua nuorelle tai hänen sisaruksilleen/vanhemmilleen tarjotaan. Julkiselta puolelta puuttuvat selkeät hoitopolutukset sekä palvelut, josta nuoret ja heidän läheisensä saavat riittävän pitkäkestoista ja asiantuntevaa kriisiapua. Mikäli nuori ei oireile psykoottisesti tai hän ei ole itsetuhoinen, on erittäin vaikeaa saada nuorelle keskusteluapua nuorisopsykiatriselta poliklinikalta. Perheelle on vaikeaa saada apua perheneuvoloista, sillä on tullut esiin, että työntekijät kokevat ettei heillä ole riittävästi tietoa tai osaamista seksuaalirikoksen kohteeksi joutuneiden nuorten ja heidän perheidensä auttamiseksi. Sekä rikoksen kohteeksi joutuneiden nuorten että heidän läheistensä on itse jaksettava etsiä apua, mikä on mielestämme kohtuuton vaatimus.

3 Lastensuojelussa rikosprosessin aktivoitumisen ei ole välttämättä nähty riittäväksi syyksi aloittaa lastensuojeluasiakkuutta. Kun Väestöliitto on pyytänyt lastensuojeluviranomaisilta vastausta siihen, kuka tai mikä taho kantaa rikosprosessin aikana koordinaatiovastuun siitä, että nuori ja vanhemmat (+ perhe) saavat kriisitukea, on lastensuojelusta todettu vanhempien olevan itse vastuussa omista lapsistaan, mikäli lastensuojelun asiakkuutta ei ole aloitettu. Näin ollen perheelle on sälytetty vastuu kriisiavun piiriin hakeutumisesta. Traumaattisen kriisin keskellä perheeltä odotetaan toimintavalmiutta, aktiivista toimijuutta sekä vahvaa psyykkistä kapasiteettia. Tämä on kohtuuton vaatimus huomioiden se, että oman lapsen joutuminen seksuaalirikoksen kohteeksi on erittäin traumaattinen kokemus sekä vanhemmille että nuorelle. 22 artikla, Ehkäisevät interventio-ohjelmat tai -toimet Väestöliitto pitää huolestuttavana sitä, että henkilöille, jotka pelkäävät syyllistyvänsä lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin, ei ole tarjolla riittävästi interventio-ohjelmia tai -toimia, joilla pyritään arvioimaan ja ehkäisemään rikoksenteon riskiä. Lisäksi seksuaalirikoksiin jo syyllistyneille henkilöille ei ole tarjota valtakunnallisesti kattavia terapiapalveluja. Asiakkaille maksuttomia palveluja (terapiapalvelut ja muut interventio-ohjelmat) tulee kehittää edelleen ja niitä tulee olla valtakunnallisesti saatavilla. Alaikäiset, jotka ovat vaarassa syyllistyä tai ovat jo syyllistyneet seksuaalirikoksiin, jäävät vaille asianmukaisia tukitoimia. Ongelmaksi on muodostunut se, että nuorten parissa työskentelevillä ammattilaisilla on puutteelliset tiedot liittyen seksuaalisesti aggressiivisesti käyttäytyvän nuoren kohtaamiseen ja nuoren hoitoonohjaukseen sekä ilmiön tunnistamiseen. Lisäksi on tullut ilmi, että seksuaalirikoksista epäiltyjen alaikäisten nuorten kohdalla ei ole tehty maksusitoumusta Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisen vaikeahoitoisten alaikäisten psykiatriseen tutkimus- ja hoitoyksikköön (EVA), vaikka kaikki edellytykset nuoren hoitoonohjaukseen ovat olleet olemassa. Ongelmana on ollut se, mikä yksikkö - lastensuojelu vai nuorisopsykiatrian poliklinikka - maksaa hoitojakson kulut. Näin ollen kunnassa on päädytty siihen, ettei nuorta ohjata asianmukaiseen yksikköön. Lisäksi on tullut ilmi, ettei lastensuojeluasiakkuutta ole jatkettu, vaikka nuorella on ollut rikosprosessi kesken ja hän on ollut epäiltynä seksuaalirikoksesta. Väestöliitossa on herännyt epäily, että kunnilta puuttuvat selkeät, ajanmukaiset ja päivitetyt toimintaohjeet, miten toimia tilanteessa, kun alaikäistä nuorta epäillään seksuaalirikoksesta. Tämän johdosta Väestöliitto ehdottaa, että kuntia velvoitetaan huolehtimaan siitä, että jokaisella kunnalla on tarvittava ajan tasalla olevan ohjeistus. Helsinki VÄESTÖLIITTO RY Kirsi Porras erityisasiantuntija Arto Nikkarinen lakimies

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

SINÄ ET OLE MYYTÄVÄNÄ. PYSÄYTÄ SEKSIN OSTO ALAIKÄISELTÄ. Faktaa & työkaluja opettajille, vanhemmille ja nuorten parissa työskenteleville aikuisille.

SINÄ ET OLE MYYTÄVÄNÄ. PYSÄYTÄ SEKSIN OSTO ALAIKÄISELTÄ. Faktaa & työkaluja opettajille, vanhemmille ja nuorten parissa työskenteleville aikuisille. SINÄ ET OLE MYYTÄVÄNÄ. PYSÄYTÄ SEKSIN OSTO ALAIKÄISELTÄ. Faktaa & työkaluja opettajille, vanhemmille ja nuorten parissa työskenteleville aikuisille. SEKSIN OSTO ALAIKÄISELTÄ ON RIKOS Meillä aikuisilla

Lisätiedot

Kansallinen ihmiskaupparaportoija. Kertomus 2010 Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen Suomessa

Kansallinen ihmiskaupparaportoija. Kertomus 2010 Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen Suomessa K 17/2010 vp Kansallinen ihmiskaupparaportoija Kansallinen ihmiskaupparaportoija Kertomus 2010 Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen Suomessa Julkaisusarja

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

KUN NUORI KOKEE SEKSUAALISTA VÄKIVALTAA. Opas vanhemmille ja huoltajille

KUN NUORI KOKEE SEKSUAALISTA VÄKIVALTAA. Opas vanhemmille ja huoltajille KUN NUORI KOKEE SEKSUAALISTA VÄKIVALTAA Opas vanhemmille ja huoltajille SISÄLLYS Mitä on seksuaalinen väkivalta? s. 3 Miksi seksuaalista väkivaltakokemusta pitää käsitellä? s. 4 Miten nuori oireilee? s.

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUSRAPORTTI

SUOMEN TUTKIMUSRAPORTTI SUOMEN TUTKIMUSRAPORTTI EMPOWERING CARE Lastensuojeluyksiköissä asuvien tyttöjen kouluttaminen toimimaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Kesäkuu 2013 EMPOWERING CARE. Empowering girls in residential

Lisätiedot

LAPSIASIAVALTUUTETTU 13.11.2008 / Maria Kaisa Aula

LAPSIASIAVALTUUTETTU 13.11.2008 / Maria Kaisa Aula LAPSIASIAVALTUUTETTU 13.11.2008 / Maria Kaisa Aula Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kirjallinen lausunto: HE 126/2008 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsen seksuaalisen hyväksikäytön

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

Selvitys perhe- ja lapsensurmien taustoista vuosilta 2003-2012. Selvitys. Sisäinen turvallisuus

Selvitys perhe- ja lapsensurmien taustoista vuosilta 2003-2012. Selvitys. Sisäinen turvallisuus Selvitys perhe- ja lapsensurmien taustoista vuosilta 2003-2012 Selvitys Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 35/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 30.8.2012 Tekijät

Lisätiedot

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin selvitys lasten päivähoidon tilasta 2013 Lasten päivähoidon selvitys Päivähoidon jäsenkysely

Lisätiedot

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Sisäministeriölle Sisäministeriö asetti 15.04.2014 sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän toimeksiannosta

Lisätiedot

SUOMEN SEITSEMÄS MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POIS- TAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

SUOMEN SEITSEMÄS MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POIS- TAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SUOMEN SEITSEMÄS MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POIS- TAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA Toukokuu 2011 Johdanto Yhdistyneiden kansakuntien kaikkinaisen

Lisätiedot

Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen

Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen Maritta Itäpuisto Katja Lampinen, Petri Miettinen, Sari Naappi, Anne-Maria Perttula, Kaija Smolander, Jyrki Vihriälä OPAS Rahapeliongelmien

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Sisällys 1. Varhaisesta puuttumisesta varhaiseen avoimeen yhteistyöhön 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen osana kuntastrategiaa 3. Puheeksiottamisen

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Huhtikuu 2011 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Varhaisen puuttumisen käsitteet... 4 1.1. Huolen vyöhykkeistö... 4 1.2. Varhainen puuttuminen... 5 1.3.

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Väestöliiton seksuaaliterveyspoliittinen ohjelma. ISBN 951-9450-30-0 (nid.) ISBN 951-9450-33-5 (PDF)

Väestöliiton seksuaaliterveyspoliittinen ohjelma. ISBN 951-9450-30-0 (nid.) ISBN 951-9450-33-5 (PDF) Väestöliiton seksuaaliterveyspoliittinen ohjelma ISBN 951-9450-30-0 (nid.) ISBN 951-9450-33-5 (PDF) Väestöliitto Iso Roobertinkatu 20 22 A PL 849, 00101 Helsinki Puh. (09)228 050 www.vaestoliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Paperittomien oikeus terveyteen

Paperittomien oikeus terveyteen Paperittomien oikeus terveyteen Oppaan suunnittelu ja toteutus: Nada Al Omair Tekstit: Nada Al Omair ja Karoliina Heikinheimo Oppaan taitto, graafinen suunnittelu ja kuvitus: Teemu Helenius Oppaan oikoluku:

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI?

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20 Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu 2005 Julkaisija: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Hatkassa. Selvitys nuorten luvattomista poissaoloista ja sijaishuoltopaikkojen toimintakäytännöistä

Hatkassa. Selvitys nuorten luvattomista poissaoloista ja sijaishuoltopaikkojen toimintakäytännöistä Hatkassa Selvitys nuorten luvattomista poissaoloista ja sijaishuoltopaikkojen toimintakäytännöistä Hatkassa Selvitys nuorten luvattomista poissaoloista ja sijaishuoltopaikkojen toimintakäytännöistä Kirjoittajat:

Lisätiedot

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Ensi- ja turvakotien liitto ry Tanja Henttonen Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Tanja Henttonen Pro gradu

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot