Erilaiset lähestymistavat väkivallan vähentämiseen. Joonas Kekkonen, FM Jatko-opiskelija, Turun yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erilaiset lähestymistavat väkivallan vähentämiseen. Joonas Kekkonen, FM Jatko-opiskelija, Turun yliopisto"

Transkriptio

1 Erilaiset lähestymistavat väkivallan vähentämiseen Joonas Kekkonen, FM Jatko-opiskelija, Turun yliopisto 1

2 Mitä väkivalta on? WHO määrittelee: Väkivalta on fyysisen voiman tai vallan tahallista käyttöä tai sillä uhkaamista, joka kohdistuu ihmiseen itseensä, toiseen ihmiseen tai ihmisryhmään tai yhteisöön ja joka johtaa tai joka voi hyvin todennäköisesti johtaa kuolemaan, fyysisen tai psyykkisen vamman syntymiseen, kehityksen häiriytymiseen tai perustarpeiden tyydyttymättä jäämiseen. Minä puhun esityksen aikana fyysisestä, psyykkisestä ja seksuaalisesta väkivallasta. 2

3 Miten väkivaltaa estetään? Lainsäädännöllä ja sen toimeenpanolla Asennemuutoksien tuottamisella Väkivaltaisten toimintaympäristöjen muuttamisella Nuorten kasvuympäristön muuttamisella Väkivaltaisten yhteiskuntakelpoistamisella Väkivaltaisten profiloimisella ja tukitoimien kohdistamisella heihin 3

4 Mikä on tehokasta? Hyvin harvoista väkivallan vähentämisen keinoista on tehty tai edes kyetään tekemään tehokkuusarvioita Kunnollista ROI-arviointia on vaikea tehdä, usein vaikuttavia tekijöitä on liian monia, joko yht aikaisesti tilannetta parantavia tai ristiriitaisia Kerron esityksen aikana joistain hyväksi koetuista tavoista 4

5 Oikeudenkäyttö Suomessa yhtenäistä oikeudenkäyttöä Ruotsin vallan ajoista, laajaa yhtenäisoikeutta jo luvuilta Rikosten uhrit ovat voineet tuoda asiansa esille käräjille ja saada oikeutta kulloisenkin lain mukaan Tarkoituksena ollut pelottaa rikosta harkitsevia ja pitää tuomioiden avulla yllä yleistä oikeustajua 5

6 Rikosseuraamuslaitos Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta. Perustuu valistuksen ajan ideaaleihin, erityisesti Cesare Beccarian ajatuksiin rangaistaessa ei kosteta vaan korjataan ja ennaltaehkäistään. Taustaoletuksena että rikollinen on rationaalinen toimija 6

7 Poliisi Yhteiskunnan vaikutusvallan kasvaessa poliisitoimi ja 1900-luvuilla laajeni koko maata kattavaksi Poliisi tuo yhteiskunnan vallankäytön paikalliselle tasolle Poliisitoiminnan myötä lain vaikutukset kaikkialla maassa tasoittuivat ja rikoksia ryhdyttiin tutkimaan yhä ammattimaisemmin 7

8 Poliisin tehtävät 1. Oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen 2. Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen 3. Rikosten ennalta estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen Perusajatus on yhdistelmä ihmisten auttamista ja hobbesilaista luonnontilaa vastaan toimimista 8 Thomas Hobbes: Leviathan, 1651

9 Poliisitoiminnan periaatteita Tutkimusten mukaan poliisin paikallaolo estää rikoksia ja ammattimainen esitutkinta on parantanut kansalaisten oikeusturvaa kansalaisten luottamus poistaa väkivaltaa oman käden oikeuden muodossa Poliisin tehtävät ja valtuudet ovat kasvaneet merkittävästi, toimintatavat myötäilevät kulloinkin ajan henkeä 9

10 Onko rikollisuus rationaalista? 10 Graafi: Janne Kivivuori, Optula

11 Rankaiseminen ei riitä On katsottu ettei väkivaltarikollisuutta voida estää vain tuomitsemalla väkivallan tekijöitä Rikollisen käyttäytymisen on katsottu johtuneen liian vähäisestä ulkoisesta ja sisäisestä kontrollista näitä ominaisuuksia täytyy opettaa Tässä ajattelussa ideaalitilanteessa kansalle kyetään luomaan yhteinen moraali jota he toteuttavat itseään ja toisiaan kontrolloiden 11 Edwin H. Sutherland: Principles of Criminology, 1924

12 Ennaltaehkäisyä? Mikä tahansa etukäteen tapahtuva toiminta voidaan katsoa ennaltaehkäiseväksi Kuten jo todettua oikeuden tuomiokin voidaan ajatella ennaltaehkäiseväksi toiminnaksi Katson, että olisi parempi puhua kasvattamisesta, ohjaamisesta, virikkeiden antamisesta, terapoinnista, esimerkin antamisesta, rikollisesta toiminnasta vieroittamisesta, mahdollisuuksien antamisesta tms. Itse ajattelen, että väkivaltaa vähennetään kasvatuksessa etukäteen, ohjauksella ongelmien hetkellä ja jatkuvissa tapauksissa yhteiskunnan toimenpiteillä kuten huostaanotoilla, pidätyksillä, terapialla yms. 12

13 Kuka on ottanut väkivallan vähentämisen tehtäväkseen? Poliisi Koulut Päiväkodit Kansalaisjärjestöt Vankeinhoitolaitos Puolustusvoimat Työpaikat Kunnat 13

14 Mitä väkivaltaa nuoret tekevät? Yleisin väkivallan muoto on kiusaaminen, siihen osallistuu 21% nuorista (M25%/N17%) Toiseksi yleisin on fyysinen väkivalta joka on vahvasti poikiin keskittyvää. Pojista 17% osallistui tappeluun viimeksi kuluneen vuoden aikana Pojista vain 3% on kokenut seksuaalista häirintää viimeisen vuoden aikana, tytöistä 14%. Tekijät ovat niin aikuisia kuin nuoriakin. 14 Venla Salmi: Nuorten rikoskäyttäytyminen ja uhrikokemukset 2012, Venla Salmi, 2012

15 Mitä väkivaltaa 15-16v nuoret kokevat? 15 Venla Salmi: Nuorten rikoskäyttäytyminen ja uhrikokemukset 2012, Venla Salmi, 2012

16 Esimerkki, psyykkinen väkivalta Psyykkinen väkivalta kuten pelottelu, jatkuva vähättely ja nöyryyttäminen Maailman terveysjärjestö Henkinen väkivalta on yleisin nuorten kohtaama väkivallan muoto 16

17 Mutta ovatko nämä kaikki samanlaista väkivaltaa? Koulukiusaaminen Kiusaaminen harrasteissa Sisaruskiusaaminen Työpaikkakiusaaminen Hengellinen väkivalta Kunnianloukkaukset Ihmisryhmää vastaan kohdistunut henkinen väkivalta 17

18 Toinen esimerkki, fyysinen väkivalta Väestöliitolla on Aggression portaat kasvatusmalli jossa ajatuksena on aggressio osana lapsen luonnollista kasvukehitystä. Ohjelma on suunnattu kouluille ja vanhemmille mutta ei ole hoitava. Ihmeelliset vuodet -ohjelma (The Incredible Years) taas opettaa käytöshäiriöisen vanhempia kohtaamaan lastaan ja antaa näille välineitä käytöshäiriöiden hoitoon ja kanssakäymiseen. Molemmat ohjelmat toimivat omassa kontekstissaan hyvin, eri asioita painottaen. 18

19 Mutta onko pelotetta olemassa? 17% pojista osallistui aiemmin mainitun tutkimuksen mukaan tappeluihin. Osa useita kertoja. Poliisin tietojen mukaan vuotiaista nuorista noin 8/ tulee tuomituksi, eli 0,08%. Tällä perusteella teosta tuomituksi tulemisen mahdollisuus on alle 1/200. Eli todella epätodennäköistä. Miksi tämä pelottaisi nuoria jos he olisivat rationaalisia toimijoita tai tottelisivat vain kurinpidon vuoksi? 19

20 Miten rikokset sitten loppuvat? Normirikkomukset kuuluvat jossain määrin nuoruuteen Suuri osa rikollisuudesta loppuu iän myötä Eräs yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä tässä vaiheessa on estää nuorta saamasta rikollista identiteettiä joka pitäisi hänet kiinni rikollisuudessa Ajatus on rousseulaista ihmiskuvaa edustava, ihmisen perustila on harmoninen Howard S. Becker: Outsiders, Rousseau, Jean-Jacques: Yhteiskuntasopimuksesta, eli, Valtiooikeuden johtavat aatteet, 1762, suomeksi Karisto 1997

21 Profilointi Profiloimalla voidaan löytää ne nuoret jotka todennäköisimmin ryhtyvät tekemään rikoksia tai alueet joilla rikoksia tapahtuu eniten ja kohdistaa tukiresurssit tämän tiedon mukaan Toisaalta profilointi herättää kysymyksen syyllistämisestä ja valikoitujen ihmisjoukkojen leimaamisesta 21

22 Toimivia profilointikokemuksia Poliisin toiminnassa profilointia on käytetty vuosikymmeniä Väkivallan ja yleisen rikollisuuden profilointiin on Suomessa selviä työkaluja(1) Helsingin kaupungin koulupalvelut profiloidaan koululaisten taustojen mukaan kokemukset ovat olleet positiivisia ja käytäntöä jatketaan Profiloiduista kansalaisjärjestöjen palveluja ovat esimerkiksi Icehearts ja Kölvit mutta entäs identiteettien antaminen? 22 Sourander et al: Childhood predictors of male criminality: a prospective population-based follow-up study from age 8 to late adolescence. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psyciatry, 2006 May;45(5):578-86, 2006

23 Profiloinnin mittakaava voidaan valita 23 Lehti, Sirén, Aaltonen, Danielsson & Kivivuori: Rikollisuustilanne Rikollisuus ja seuraamusjärjestelmä tilastojen valossa, 2013

24 Elinympäristöjen muuttaminen Elinympäristö on yksi mahdollinen selittäjä nuoren väkivaltaisuudelle, väkivaltaa voidaan siis vähentää muuttamalla ympäristöä Teorian mukaan joillekin elinalueille ja toimintaympäristöille muodostuu väkivaltaa sallivampia kulttuureja(1) Myös fyysisten sairauksien ja vaivojen aiheuttajien vähentäminen voi johtaa väkivallan vähentymiseen 24 1) Park, Robert E., Burgess, Ernest W. & McKenzie, R. D.:The City: Suggestions for Investigation of Human Behavior in the Urban Environment, 1925

25 Miten elinympäristöihin vaikutetaan? Poliisin resursoinnissa huomioidaan alueiden tarpeita, samoin järjestöjen toiminta-alueissa Esimerkiksi lyijyn poisto polttoaineista ja käyttöesineistä on saattanut vähentää väkivaltarikollisuutta Toisaalta esimerkiksi äidin alkoholinkäyttö raskauden aikana vaikuttaa väkivaltaisuuteen Ympäristöllä on perusteltu varhaisia huostaanottoja ja nuorten rikollisten siirtämistä kotiseuduiltaan 25

26 Asenteiden muuttaminen Asenteiden muuttaminen on todella hidas prosessi, vaikutusten saaminen aikaan kestää vuosikymmeniä Tyypillisiä suomalaisia tapoja asenteiden muuttamiseen Suomessa ovat kampanjointi sekä kouluopetuksen kautta toimiminen Pitkän aikavälin menestystarinoita esimerkiksi liikennekuolemien määrän vähentäminen ja parisuhdeväkivalta 26

27 Perheväkivalta on muuttunut 27 Sirén, Aaltonen & Kääriäinen: Suomalaisten väkivaltakokemukset , kansallisen uhritutkimuksen tuloksia, 2009

28 Nopeinta muutos on ollut nuorissa 28 Venla Salmi: Nuorten rikoskäyttäytyminen ja uhrikokemukset, 2009

29 29 Markku Heiskanen & Elina Ruuskanen:Tuhansien Iskujen Maa - Miesten kokema väkivalta Suomessa, 2010

30 Väkivaltaisen yksilön yhteiskuntakelpoistaminen Osa väkivallan tekijöistä tarvitsee pitkäaikaista hoitoa ja tukea Palveluita tarjotaan eniten yhteiskunnan puolelta, mutta yhteiskunnallisia toimijoita kuten Aggredi ja Lyömätön linja työskentelevät väkivaltaa tehneiden ja tekevien miesten kanssa Ongelmiin varhain puuttumalla voidaan vähentää kuluja joita kuntouttaminen, huostaanotot ja muu pitkäaikaishoito aiheuttavat.(1) 30 Paakkonen: Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujärjestelmä vaikeahoitoisuuden näkökulmasta, 2012

31 Miten väkivaltainen voimaannutetaan? Miltei mikä tahansa mielekäs tekeminen toimii Esimerkiksi Time Out! Aikalisä! toimintamalli etsii nuoret jotka ovat tippuneet armeijan ja siviilipalveluksen ohi ja alkaa jäsentää nuorten elämää näiden apuna Useat palvelut kuten työpajat, kurssit ja kohtaamisryhmät tuottavat rutiineja joiden toivotaan auttavan ihmistä sinällään Se että väkivaltainen nuori saadaan mihinkään mukaan mahdollistaa hänen tarpeidensa havaitsemisen ja hänen uudelleenohjaamisensa näiden tarpeiden mukaista apua saamaan 31 Stengård, E., Appelqvist-Schmidlechner, K., Upanne, M., Parkkola, K., Henriksson, M. (2008a). Time out! Aikalisä! Elämä raiteilleen. Varusmiesja siviilipalveluksen ulkopuolelle jääneiden miesten elämäntilanne ja psykososiaalinen hyvinvointi. Stakes, Raportteja 18/2008

32 Muutamia omia ennusteita Koulupudokkaiden määrää ei ole saatu tiputettua. Määrä oli 2012 vuosituhannen kovimmissa luvuissa, 0,34%. Poikien arvosanat ovat jo peruskoulussa selvästi tyttöjä huonommat. Korkeakouluista Suomessa valmistuvista kaksi kolmasosaa on naisia. Koulutusta ja monipuolista oppimista korostavassa maailmassa tämä tarkoittaa että olemme marginalisoimassa pojat. Tämä tulee johtamaan yhteiskunnan ulkopuolelle jäämiseen, radikalisoitumiseen ja väkivaltaan Nuorten ikäluokkakoko tulee kasvamaan. Vaikka yksittäisten nuorten rikosmäärät eivät kasvaisi, väkivallan määrä tulee jo tästä syystä kasvamaan. 32 Tilastokeskus: Peruskoulun koulupudokkaat lukuvuosina 1999/ /2012 OECD: Education at a Glance 2009: OECD indicators

33 Yhteenveto Erilaiset väkivallan muodot vaativat eri keinoja Eri ikäisten väkivaltaan vaikutetaan eri keinoin Erilaiset väkivalta- ja rikoshistoriat vaativat erilaisia keinoja Kannattaa käyttää mieluummin useaa keinoa väkivallan estämiseen kuin vain yhtä, muuten järjestelmä vuotaa Palvelut eivät saa luoda nuorelle rikollista identiteettiä vaan niiden tulee ohjata häntä muihin palveluihin 33

34 34 Siinä se!

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Ensi- ja turvakotien liitto ry Tanja Henttonen Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Tanja Henttonen Pro gradu

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 221 NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO / NUORISOTUTKIMUSSEURA, JULKAISUJA 66

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 221 NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO / NUORISOTUTKIMUSSEURA, JULKAISUJA 66 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 221 NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO / NUORISOTUTKIMUSSEURA, JULKAISUJA 66 NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA, JULKAISUJA 33 Päivi Honkatukia & Janne Kivivuori (toim.)

Lisätiedot

AGGREDI. Toim. Tuula Kekki ja Petri Salakka

AGGREDI. Toim. Tuula Kekki ja Petri Salakka AGGREDI Toim. Tuula Kekki ja Petri Salakka Aggredi Väkivalta ei ole mulle mikään ongelma Tekijät: Tuula Kekki ja Petri Salakka (toim.) Kuvat: Tapani Aulis ja Sami Keski-Nisula Kannen suunnittelu: Aggredin

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

Väkivalta ja terveys maailmassa

Väkivalta ja terveys maailmassa Väkivalta ja terveys maailmassa WHO:n raportti toim. Etienne G. Krug, Linda L. Dahlberg, James A. Mercy, Anthony B. Zwi ja Rafael Lozano L ÄÄKÄRIN SOSIAALINEN VASTUU RY T ERVEYDEN EDISTÄMISEN KESKUS RY

Lisätiedot

Koko yhteisön juttu. Fenomenografinen tutkimus vanhempien käsityksistä koskien. koulun koulukiusaamista koskevaa toimintaa

Koko yhteisön juttu. Fenomenografinen tutkimus vanhempien käsityksistä koskien. koulun koulukiusaamista koskevaa toimintaa Koko yhteisön juttu. Fenomenografinen tutkimus vanhempien käsityksistä koskien koulun koulukiusaamista koskevaa toimintaa Jenny Kerkelä Pro gradu -tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

48/2013. Katsaus toistuvaan rikoksen uhriksi joutumiseen ja sen ehkäisyyn

48/2013. Katsaus toistuvaan rikoksen uhriksi joutumiseen ja sen ehkäisyyn 48/2013 Katsaus toistuvaan rikoksen uhriksi joutumiseen ja sen ehkäisyyn 48/2013 Katsaus toistuvaan rikoksen uhriksi joutumiseen ja sen ehkäisyyn Oikeusministeriö, Helsinki 2013 2.10.2013 Julkaisun nimi

Lisätiedot

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION JÄLKEEN Anne-Mari Tuominiemi Terveyskasvatuksen pro gradu

Lisätiedot

PELOTTAA, ET JOS MÄ TEEN JOTAIN PALJO KAUHEAMPAA

PELOTTAA, ET JOS MÄ TEEN JOTAIN PALJO KAUHEAMPAA PELOTTAA, ET JOS MÄ TEEN JOTAIN PALJO KAUHEAMPAA Haastattelututkimus kahdelle kuritusväkivaltaa käyttäneelle äidille Anna-Mari Paloniitty Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

Kenen ongelma väkivalta on?

Kenen ongelma väkivalta on? Kenen ongelma väkivalta on? Suomalainen hyvinvointivaltio ja väkivallan toimijuus SUVI RONKAINEN Suomen eurooppalaisittain korkeat henkirikollisuusluvut eivät liene kenellekään suuri uutinen. Virallinen

Lisätiedot

Eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksen (HE 34/2004 vp) johdosta

Eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksen (HE 34/2004 vp) johdosta Johanna Sirkiä PUHEENVUORO 1 (8) Eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksen (HE 34/2004 vp) johdosta 1. Seksialan Liiton näkökulma asiaan edustaa suomalaisia ja muita Suomessa vakituisesti asuvia

Lisätiedot

Väestöliiton seksuaaliterveyspoliittinen ohjelma. ISBN 951-9450-30-0 (nid.) ISBN 951-9450-33-5 (PDF)

Väestöliiton seksuaaliterveyspoliittinen ohjelma. ISBN 951-9450-30-0 (nid.) ISBN 951-9450-33-5 (PDF) Väestöliiton seksuaaliterveyspoliittinen ohjelma ISBN 951-9450-30-0 (nid.) ISBN 951-9450-33-5 (PDF) Väestöliitto Iso Roobertinkatu 20 22 A PL 849, 00101 Helsinki Puh. (09)228 050 www.vaestoliitto.fi ISBN

Lisätiedot

TOIMINTAPOLITIIKAT VÄKIVALLAN JA SEN UHAN VÄHENTÄMISEKSI VANKEINHOITOLAITOKSESSA

TOIMINTAPOLITIIKAT VÄKIVALLAN JA SEN UHAN VÄHENTÄMISEKSI VANKEINHOITOLAITOKSESSA Rikosseuraamusviraston julkaisuja 1/2001 TOIMINTAPOLITIIKAT VÄKIVALLAN JA SEN UHAN VÄHENTÄMISEKSI VANKEINHOITOLAITOKSESSA Työryhmän raportti 23.8.2001 1 2 Toimintapolitiikat väkivallan ja sen uhan vähentämiseksi

Lisätiedot

Pelastakaa koulukiusattu!

Pelastakaa koulukiusattu! tutkimus Niina Mäntylä, Jonna Kivelä, Seija Ollila ja Laura Perttola Pelastakaa koulukiusattu! kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Pelastakaa koulukiusattu! Niina Mäntylä, Jonna Kivelä, Seija Ollila ja

Lisätiedot

Koulusurmat. Yhteiskunnalliset ja psykologiset taustat ja ehkäisy. Raija-Leena Punamäki - Kirsi Tirri - Petri Nokelainen - Mauri Marttunen

Koulusurmat. Yhteiskunnalliset ja psykologiset taustat ja ehkäisy. Raija-Leena Punamäki - Kirsi Tirri - Petri Nokelainen - Mauri Marttunen Koulusurmat Yhteiskunnalliset ja psykologiset taustat ja ehkäisy Raija-Leena Punamäki - Kirsi Tirri - Petri Nokelainen - Mauri Marttunen SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN KANNANOTTOJA 2 2011 Suomalaisen Tiedeakatemian

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Hämeenlinna 19.1.2007 Karita Snellman Laura Eerola OPINNÄYTETYÖ Sosiaalialan Koulutusohjelma

Lisätiedot

TUHANSIEN ISKUJEN MAA

TUHANSIEN ISKUJEN MAA European institute for crime prevention and control, affiliated with the United Nations Report nro 66 H E U N I TUHANSIEN ISKUJEN MAA Miesten kokema väkivalta Suomessa Markku Heiskanen & Elina Ruuskanen

Lisätiedot

SOSIAALINEN ONGELMA VEREN PERINTÖ VAI TARTTUVA TAUTI? Ylisukupolvisuus työttömyys-, mielenterveys- ja päihdeongelmissa

SOSIAALINEN ONGELMA VEREN PERINTÖ VAI TARTTUVA TAUTI? Ylisukupolvisuus työttömyys-, mielenterveys- ja päihdeongelmissa SOSIAALINEN ONGELMA VEREN PERINTÖ VAI TARTTUVA TAUTI? Ylisukupolvisuus työttömyys-, mielenterveys- ja päihdeongelmissa Mikko Saastamoinen, 0308142 Kirjallisuusseminaari I Syksy 2011 Lapin Yliopisto Suvi

Lisätiedot

ehyt katsauksia 2/2013

ehyt katsauksia 2/2013 ehyt katsauksia 2/2013 Juho Saari Kuinka narulla voi työntää? Käyttäytymisen muuttamisen uudet innovaatiot taustaselvitys Teksti: Juho Saari, Juho Saari ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, pdf-julkaisu 2013

Lisätiedot

8 RIKOSMEDIAN YHTEYS VÄKIVALLAN PELKOON Mirka Smolej & Janne Kivivuori

8 RIKOSMEDIAN YHTEYS VÄKIVALLAN PELKOON Mirka Smolej & Janne Kivivuori 8 RIKOSMEDIAN YHTEYS VÄKIVALLAN PELKOON Mirka Smolej & Janne Kivivuori Hiljattain näin seuraavan tilanteen: Nuori tyttö, ehkä noin kymmenen vuoden ikäinen, seisoi kioskin edessä. Hän näytti hämmentyneeltä,

Lisätiedot

KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako?

KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako? KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako? Selvitys kasvatusyhteistyöhankkeen vaikutuksista Koivukylän alueella Liisa Rautio Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

PERUSTIETOA KUNNIAAN LIITTYVISTÄ KONFLIKTEISTA JA KUNNIAAN LIITTYVÄSTÄ VÄKIVALLASTA. Johanna Aapakallio

PERUSTIETOA KUNNIAAN LIITTYVISTÄ KONFLIKTEISTA JA KUNNIAAN LIITTYVÄSTÄ VÄKIVALLASTA. Johanna Aapakallio PERUSTIETOA KUNNIAAN LIITTYVISTÄ KONFLIKTEISTA JA KUNNIAAN LIITTYVÄSTÄ VÄKIVALLASTA Johanna Aapakallio 0 Esipuhe Kunniaan liittyvät konfliktit ja kunniaan liittyvä väkivalta ovat olleet kautta aikojen

Lisätiedot

OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut?

OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut? OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut? Katja Kangas Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kesä 2004 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Kangas, K. 2004.

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS 2. Valehtelisin, jos väittäisin SYRJINTÄ JA SYRJIMÄTTÖMYYS SUOMESSA

YHDENVERTAISUUS 2. Valehtelisin, jos väittäisin SYRJINTÄ JA SYRJIMÄTTÖMYYS SUOMESSA YHDENVERTAISUUS 2 Valehtelisin, jos väittäisin SYRJINTÄ JA SYRJIMÄTTÖMYYS SUOMESSA Valehtelisin, jos väittäisin SYRJINTÄ JA SYRJIMÄTTÖMYYS SUOMESSA SISÄMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 7.4.2014

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri

Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri Vertaissovittelun ulkopuolinen arviointiraportti Tomi Kiilakoski Nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisuja

Lisätiedot