PAPERITTOMIEN TERVEYDEN- HUOLTOPALVELUT JA TURVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAPERITTOMIEN TERVEYDEN- HUOLTOPALVELUT JA TURVA"

Transkriptio

1 050 Peruste # turva PAPERITTOMIEN TERVEYDEN- HUOLTOPALVELUT JA TURVA Kysymys paperittomille siirtolaisille tarjotuista terveydenhuoltopalveluista on pitkään ollut poliittinen kiistakapula Helsingin kaupunginhallituksessa. Niin kannattajat kuin vastustajat ovat vedonneet turvaan. Mutta mitä he oikeastaan tarkoittavat? karla malm

2 Paperittomien terveydenhuoltopalvelut ja turva 051 yyskuussa 2012 Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Emma Karin (vihr.) tekemän ponnen paperittomien siirtolaisten terveydenhuollosta. Samassa kuussa Hanna-Kaisa Siimes (vas.) teki asiasta aloitteen. Sosiaali- ja terveyslautakunta lisäsi esitykseen kiireellisyysvaatimuksen, jonka apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty (kok.) jätti kuitenkin asian esittelijänä pois. Kaupunginhallituksen enemmistön kannatuksesta huolimatta asia palasi jopa kolme kertaa valmisteluun. (Helsingin kaupunki 2013b; HS 2014.) Joulukuussa 2013 Helsingin kaupunginhallitus sai tarpeekseen kädenväännöstä. Se päätti ulottaa kiireellisen terveydenhuollon paperittomille siirtolaisille samaan hintaan kuin muille helsinkiläisille sekä tarjota lapsille ja raskaana oleville naisille laajat terveyspalvelut. (Helsingin kaupunki 2013a.) Palveluiden laajentamisen kannattajat olivat pitäneet näitä asioita vähimmäisvaatimuksinaan. Käytännön yksityiskohdat ja palveluiden aloittamisen ajankohta sovittiin tarkennettavaksi myöhemmin. Kannattajat julistivat inhimillisyyden vihdoinkin toteutuneen päätöksenteossa. Paperittomien siirtolaisten laajojen terveyspalvelujen kannattajat perustelivat kantaansa sillä, että terveyspalveluiden epääminen jättää muutoinkin haavoittuvaisessa asemassa olevat ihmiset oman onnensa nojaan. Kannattajien näkemysten mukaan yhtäläiset oikeudet eivät ole toteutuneet, kun ihmiset ovat asemansa perusteella joutuneet eriarvoiseen asemaan hoitoa hakiessaan. Turva ja turvallisten olosuhteiden takaaminen olivat keskeisiä asioita aloitteen kannattajien argumenteissa. Tasapuolisen hoidon tarjoaminen on näyttäytynyt turvallisuuden edellytyksenä ja näin ollen perustavanlaatuisena ihmisoikeuskysymyksenä. Muun muassa Pakolaisneuvonta ry:n Paperittomat -hankkeen sivuilla (Paperittomat hanke 2014) esitetään YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitean määritelmä oikeudesta terveyteen. Sen mukaan oikeus terveyteen velvoittaa allekirjoittaneet jäsenvaltiot joiden joukkoon Suomi kuuluu takaamaan erityisesti haavoittuvaisimmille ja marginaalissa oleville ryhmille syrjimättömän pääsyn terveystiloihin, hyödykkeisiin ja palveluihin. Sen lisäksi valtioiden tulisi sitoutua edellä mainittujen asioiden oikeudenmukaiseen jakeluun ja laatia kansallinen terveysstrategia, jossa huomioidaan marginaaliryhmien tarpeet. Myös Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE vetosi taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin ottaessaan kantaa laajempien terveyspalveluiden puolesta. Lisäksi kannanotossa korostetaan erityisesti paperittomien lasten asemaa sekä nostetaan esiin YK:n Lapsen oikeuksien julistus. Viesti on selvä: on Suomen velvollisuus huolehtia, että turvalliset olosuhteet taataan jokaisel-

3 052 Peruste # Christelle Mas Bullet Pineapple. Radiographs installed in lightboxes. (48 x 40 x 12 cm). 2007

4 Paperittomien terveydenhuoltopalvelut ja turva 053 le asemasta riippumatta. (ETENE 2013.) Miksi Helsingin kaupunginhallitus ei sitten yksimielisesti riemuinnut aloitteesta, vaan päätyi pitkään poliittiseen kamppailuun? Emma Kari nosti blogissaan esiin tapauksen, jossa kolmiviikkoinen vauva oli jäänyt hengitysongelmiensa hoitoa (Kari 2013). Voisi kuvitella, ettei kolmiviikkoisen vauvan hoito ole poliittisesti houkutteleva vastustuksen kohde. Kuka julkisesti haluaisi ilmoittaa vastustavansa turvallisten olosuhteiden takaamista ja muun muassa paperittomien lasten terveydenhuoltopalveluita? Näin muotoiltuna kysymys on ehkä hivenen epäreilu. Se kuulostaa kovasti samalta kuin kysyisi, kuka haluaa olla pahan puolella hyvää vastaan. Joulukuussa 2013 Helsingin kaupunginhallituksen äänestyksessä terveydenhuoltopalveluiden laajentamisen vastustajiksi ilmoittautuivat Juha Hakola (kok.), Jussi Halla-aho (ps.), Arja Karhuvaara (kok.), Tatu Rauhamäki (kok.) ja Lasse Männistö (kok.) (Helsingin kaupunki 2013a). On aika ottaa selvää, mitä aloitteen vastustajat ajattelevat sen suhteesta turvaan ja turvallisuuteen. rajalliset resurssit Kokoomuksen valtuustoryhmän enemmistö vastusti terveydenhuoltopalveluiden laajentamista. Aivan yksimielisenä rintama ei säilynyt, sillä Laura Rissanen (kok.) äänesti terveydenhuoltopalveluiden laajentamisen puolesta. Tämä ei liene yllättävää, sillä Rissanen toimii Pakolaisneuvonta ry:n puheenjohtajana ja on näin ollen toteuttamassa Paperittomat-hanketta. Hän kieltäytyi haastattelusta jääviyteen vedoten. ALOITTEEN VASTUSTAJAKIN SIIS VETOAA JONKINLAISEEN TURVAA UHKAAVAAN VAARAAN. TÄSSÄ TAPAUKSESSA TURVALLISUUTTA EDUSTAA SUOMALAINEN HYVINVOINTIVALTIO JA SEN PALVELUT, JOIDEN RESURSSIEN KESTÄVYYDESTÄ OLLAAN HUOLISSAAN. Kokoomuksen valtuustoryhmässä Rissanen jäi kuitenkin aloitteen ainoaksi kannattajaksi. Kysytäänpä Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Lasse Männistöltä, miksi hän päätyi vastustamaan terveydenhuoltopalveluiden laajentamista. Männistö mainitsee kantansa keskeiseksi syyksi, että suomalaisten verovaroin rahoitetut palvelut on tarkoitettu Suomen kansalaisille ei kaikille maailmassa. Hän huomauttaa kiireellisen hoidon olevan tarjolla kaikille Suomessa oleskeleville jo nyt. Suoranaisissa hätätilanteissa akuutti hoito siis järjestetään. Laajempien terveyspalveluiden tarjoamisessa ei Männistön mukaan ole ensisijaisesti kysymys turvallisuudesta. Männistö toki myöntää, että palveluiden takaaminen kaikille parantaisi maassa olevien paperittomien turvallisuutta ja asemaa. Hän kuitenkin vetoaa resurssien rajallisuuteen ja sanoo, että pidemmällä aikajänteellä palveluiden laajentamisella olisi terveyspalveluita rapauttava vaikutus. Aloitteen vastustajakin siis vetoaa jonkinlaiseen turvaa uhkaavaan vaa-

5 054 Peruste # MUTTA ONHAN MEILLÄ VARSIN LÄHELLÄ TOINENKIN HYVINVOINTIVALTIO, JOKA ON PALJON AVOKÄTISEMPI JULKISTEN PALVELUIDENSA SUHTEEN. RUOTSISSA TERVEYSTARKASTUKSET OVAT PAPERITTOMILLE MAKSUTTOMIA, LASTEN TERVEYSPALVELUT OVAT YHTÄ LAAJAT KUIN SYNTYPERÄISILLE RUOTSALAISILLE JA KIIREELLINEN HOITO AIKUISILLE TOTEUTETAAN SAMANLAISENA KAIKILLE. raan. Tässä tapauksessa turvallisuutta edustaa suomalainen hyvinvointivaltio ja sen palvelut, joiden resurssien kestävyydestä ollaan huolissaan. Mutta onhan meillä varsin lähellä toinenkin hyvinvointivaltio, joka on paljon avokätisempi julkisten palveluidensa suhteen. Ruotsissa terveystarkastukset ovat paperittomille maksuttomia, lasten terveyspalvelut ovat yhtä laajat kuin syntyperäisille ruotsalaisille ja kiireellinen hoito aikuisille toteutetaan samanlaisena kaikille. Miten Lasse Männistö suhtautuu Ruotsin kokemuksiin? Ruotsissa kokemukset ovat eri alueilla vaihtelevia. Suomen taloudellinen tilanne, etenkin julkisen talouden kestävyyden osalta, on valitettavasti hyvin erilainen Ruotsiin verrattuna. Ruotsilla menee paljon meitä paremmin. Männistö toistaa kannattavansa kiireellistä hoitoa. Erityisen tarpeettomana hän pitää sitä, että kiireetön hammashoito koskisi kaikkia ulkomaiden kansalaisia. Hän ei myöskään allekirjoita väitettä siitä, että laajempien terveyspalveluiden tarjoamatta jättäminen rikkoisi YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta, jos kiireellinen hoito joka tapauksessa tarjotaan. Männistön mukaan Suomi on jo eturintamassa siinä, millaiset palvelut ja mahdollisuudet se tarjoaa myös paperittomille. ETENEn kannanottoa Männistö tulkitsee niin, että akuuteissa tilanteissa hoito on taattava. Tarkentamatta jää, tarkoittaako Männistö akuutilla tilanteella välitöntä kiireellistä hoitoa vai myös muita tapauksia. ETENEn kannanotossa nostetaan esiin potilaat, joille suositellaan välttämättömän hoidon tarjoamista kiireellisten palveluiden ohella. Tällaisina esimerkkitapauksina pidetään HIV-positiivisia odottavia äitejä ja huonossa tasapainossa olevia diabetespotilaita. Heidän tilanteensa ei varsinaisesti ole akuutti, mutta ETENE päätyi pitämään riittämätöntä hoitoa hoitoeettisestä näkökulmasta kestämättömänä. (ETENE 2013.) kenelle turvallisuus kuuluu? Sekä terveydenhuoltopalveluiden laajentamisen vastustajat että kannattajat vetoavat jonkinlaiseen turvaan, mutta

6 Paperittomien terveydenhuoltopalvelut ja turva 055 käsitteen sisältö, ja se, kenelle se kuuluu, ymmärretään eri tavoin. Vastustajien argumenteissa turvallisuus kuuluu ensisijaisesti Suomen kansalaisille ja toissijaisesti ulkopuolisille. Turva on siis nimenomaan kansalaisille kuuluva asia, josta tulisi huolehtia vain kunkin kansallisvaltion kansalaisten osalta. Uhkaksi nähdään rajalliset resurssit ja Suomen mahdollinen houkuttelevuus laittoman siirtolaisuuden kohdemaana. Kannattajille turva tarkoittaa käytännössä eri asiaa: sen tason tulee olla samanlainen niin syntyperäiselle Suomen kansalaiselle kuin paperittomalle siirtolaiselle. Erottelua turvallisuuden tasojen välillä ei tehdä, ellei sellaiseksi lasketa sitä, että vähimmäisvaatimuksena pidetään raskaana olevien ja lasten terveydenhoidon takaamista. Paperittomien terveydenhuollon laajentamisen puolustajat puhuvat ihmisoikeuksista, kun sen vastustajien argumentit tuntuisivat perustuvan pikemminkin kansalaisten oikeuksiin. Ei ihme, että vastustajat ja kannattajat eivät vaikuttaneet keskustelussa aina ymmärtävän toisiaan. Kirjoittaja on 24-vuotias bloggaaja ja valtiotieteiden kandidaatti Helsingin yliopistosta. lähteet: Helsingin kaupunki (2013a). Kaupunginhallitus. Ns. paperittomien henkilöiden terveydenhuollon järjestäminen / sosiaali- ja terveyslautakunta hela/kaupunginhallitus/suomi/paatostiedote/2013/halke_ _khs_44_pt/index.html Viitattu Helsingin kaupunki (2013b). Kaupunginhallitus. Esityslista 44/2013. Päätöshistoria. Halke_ _Khs_44_Pt/84D95FCF-8DBA CB-2A9332A81F8B/Ns_paperittomien_ henkiloiden_terveyspalveluiden_ja.pdf Viitattu HS (2014) Laitinen, Joonas & Rissanen, Virve: Virkamiehet torppaavat poliitikot usein Helsingissä. Helsingin Sanomat Viitattu ) Kari, Emma (2013) Lapsen henki ei saa olla oleskeluluvasta kiinni. lapsen-henki-ei-saa-olla-oleskeluluvasta-kiinni/ Viitattu Paperittomat-hanke (2014) Paperittomuudesta. Oikeus terveyteen. fi/?page_id=347 Viitattu ETENE (2013) Kannanotto paperittomien henkilöiden asemaan ja kohteluun. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE. get_file?folderid=436529&name=dlfe-6224.pdf. Viitattu

Paperittomien oikeus terveyteen

Paperittomien oikeus terveyteen Paperittomien oikeus terveyteen Oppaan suunnittelu ja toteutus: Nada Al Omair Tekstit: Nada Al Omair ja Karoliina Heikinheimo Oppaan taitto, graafinen suunnittelu ja kuvitus: Teemu Helenius Oppaan oikoluku:

Lisätiedot

Maahanmuutto palvelemaan kansallista etua

Maahanmuutto palvelemaan kansallista etua www.suomenuutiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! PERUS- SUOMALAINEN 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja Mikä ajaa nuoren rikoksen tielle?

Lisätiedot

Kuntakirja uudistusajatuksia

Kuntakirja uudistusajatuksia Kuntakirja uudistusajatuksia 30995_Polemia_81.indd 1 11.11.2011 15.02 30995_Polemia_81.indd 2 11.11.2011 15.02 Antti Mykkänen (toim.) Kuntakirja uudistusajatuksia K U N N A L L I S A L A N K E H I T T

Lisätiedot

LAUSUNTO l LAPS/ 280/2013 24.2.2015

LAUSUNTO l LAPS/ 280/2013 24.2.2015 LAUSUNTO l LAPS/ 280/2013 24.2.2015 Eduskunnan hallintovaliokunnalle Viite: Lausuntopyyntö 18.2.2015 Asia: Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kunnan velvollisuudesta

Lisätiedot

sosiaali- ja TErvEysalaN EETTiNEN perusta ETENE-julkaisuja 32

sosiaali- ja TErvEysalaN EETTiNEN perusta ETENE-julkaisuja 32 sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta ETENE-julkaisuja 32 ETENE-julkaisuja 32 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN EETTINEN PERUSTA ISSN-L 1458-6193 ISSN 1458-6193 (painettu) ISSN 1797-9889 (verkkojulkaisu) ISBN

Lisätiedot

28.8.2013. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro.

28.8.2013. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro. HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE KESKUSTELU- PÖYTÄKIRJA HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO Keskustelupöytäkirja 12 2013 Kokousaika: klo 18.00 20.16 Kokouspaikka: Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Näkökulmia yhdenvertaisuuteen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Näkökulmia yhdenvertaisuuteen sosiaali- ja terveydenhuollossa RIITTÄVÄT PALVELUT JOKAISELLE Näkökulmia yhdenvertaisuuteen sosiaali- ja terveydenhuollossa Juha Teperi, Lauri Vuorenkoski, Kristiina Manderbacka, Eeva Ollila, Ilmo Keskimäki ja Stakes Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

En ole rasisti, mutta...

En ole rasisti, mutta... En ole rasisti, mutta... Suvi Keskinen, Anna Rastas & Salla Tuori (toim.) En ole rasisti, mutta Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä Vastapaino & Nuorisotutkimusverkosto Tampere 2009 Vastapaino

Lisätiedot

URA. Valintana yrittäjyys. 36 Muutoksia vakuutuksissa 9 Liiton uusi hallitus. EDUNVALVONTA Akava ulkona eläkeratkaisusta. ILMIÖ Työelämä murroksessa

URA. Valintana yrittäjyys. 36 Muutoksia vakuutuksissa 9 Liiton uusi hallitus. EDUNVALVONTA Akava ulkona eläkeratkaisusta. ILMIÖ Työelämä murroksessa MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 4-2014 EDUNVALVONTA Akava ulkona eläkeratkaisusta ILMIÖ Työelämä murroksessa OIKEILLE URILLE Lisää vetoa työnhakuun KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi Valintana

Lisätiedot

Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10.

Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10. Raision Vasemmistoliitto LOKAKUU #2/2012 Ehdokkaiden nimet ja numerot keskiaukeamalla. Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10. www.raisio.vas.fi 2 vasen raisio #2/2012 3 pääkirjoitus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain 52 b ja 52 c :n muuttamisesta LUONNOS 25.6.2014 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

Kohti viisaampaa yhteiskuntaa

Kohti viisaampaa yhteiskuntaa Sisäinen kipinä ohjaa tekemään hyvää Kohti viisaampaa yhteiskuntaa teksti: Kaija Lindström Kansalaiset ovat huolissaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuudesta. He pohtivat myös, onko päätöksenteko

Lisätiedot

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä SELVITYS SUOMALAIS-THAIMAALAISTEN LAPSIPERHEIDEN TILANTEESTA SEKÄ ERITYISPIIRTEISTÄ, -TARPEISTA JA -HAASTEISTA Monikulttuuriyhdistys Familia

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

ASUKKAIDEN VANTAA. Terveyskeskuksia puolustava. Kansanliike asukkaiden terveydeksi. Vantaan sosiaali- ja terveysasemat

ASUKKAIDEN VANTAA. Terveyskeskuksia puolustava. Kansanliike asukkaiden terveydeksi. Vantaan sosiaali- ja terveysasemat ASUKKAIDEN VANTAA MARRASKUU 2009 SKP:N VANTAAN KAUPUNKIJÄRJESTÖN LEHTI WWW.SKP-VANTAA.FI JUHA KOVANEN Katriinan Martinlaakson Myyrmäen Vantaan t Marja-rata Uhanalaiset Korson Koivukylän Tikkurilan Hakunilan

Lisätiedot

VAIHTOEHTO. Kansa EU:n perustuslakia vastaa EU :LLE. Terveisiä Tanskasta ja Islannista. Epädemokraattinen laki epädemokraattiset

VAIHTOEHTO. Kansa EU:n perustuslakia vastaa EU :LLE. Terveisiä Tanskasta ja Islannista. Epädemokraattinen laki epädemokraattiset EU :LLE VAIHTOEHTO 4/2006 Kansa EU:n perustuslakia vastaa Eduskunnassa järjestettiin itsenäisyyspäivän aattona arvoton näytelmä. Eduskunta päätti äänin 125 39 hyväksyä EU:n perustuslain, jonka Ranska ja

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kakkua jaettavaksi Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi kaks kunnallisalan kehittämissäätiö KAKKUA JAETTAVAKSI Kunnallisalan kehittämissäätiön

Lisätiedot

Kerjäläisiin liittyvien viranomaistoimien yhdenmukaistamistarvetta kartoittava ja tarvittavia ohjeita tai lainsäädäntömuutoksia valmisteleva työryhmä

Kerjäläisiin liittyvien viranomaistoimien yhdenmukaistamistarvetta kartoittava ja tarvittavia ohjeita tai lainsäädäntömuutoksia valmisteleva työryhmä Kerjäläisiin liittyvien viranomaistoimien yhdenmukaistamistarvetta kartoittava ja tarvittavia ohjeita tai lainsäädäntömuutoksia valmisteleva työryhmä Ihmisoikeusliitto esittää työryhmälle harkittavaksi

Lisätiedot

Esteiden poistaminen Romaninaiset ja julkisen terveydenhuollon saatavuus

Esteiden poistaminen Romaninaiset ja julkisen terveydenhuollon saatavuus European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia Observatories Européen des Phénomènes Racistes et Xénophobes Europäische STELLE zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit Esteiden poistaminen

Lisätiedot

EESPÄIN! Niin gimis on Stadi 4/2013. Voittoa tekevä Helsinki leikkaa peruspalveluista s. 3. Rakenneuudistuksia lapsiperheiden kustannuksella s.

EESPÄIN! Niin gimis on Stadi 4/2013. Voittoa tekevä Helsinki leikkaa peruspalveluista s. 3. Rakenneuudistuksia lapsiperheiden kustannuksella s. EESPÄIN! Avauksia toisenlaiseen Helsinkiin. Vaihtoehtoja vasemmalta. 4/2013 VEIKKO KOIVUSALO Niin gimis on Stadi Voittoa tekevä Helsinki leikkaa peruspalveluista s. 3 Rakenneuudistuksia lapsiperheiden

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön - miten muutamme maailman

Teoriasta käytäntöön - miten muutamme maailman Teoriasta käytäntöön - miten muutamme maailman Teoriasta käytäntöön on kooste artikkeleista, joissa käsittelen sitä kuinka voimme arjessamme tehdä päätöksiä ja valintoja jotta uusi maailma olisi mahdollinen

Lisätiedot

PERUSTULO TYÖMARKKINOIDEN JA SOSIAALITURVAN UUDISTAJANA. Perustulokeskustelu puolueohjelmissa ja valtiopäiväasiakirjoissa vuosina 1980-2008

PERUSTULO TYÖMARKKINOIDEN JA SOSIAALITURVAN UUDISTAJANA. Perustulokeskustelu puolueohjelmissa ja valtiopäiväasiakirjoissa vuosina 1980-2008 PERUSTULO TYÖMARKKINOIDEN JA SOSIAALITURVAN UUDISTAJANA Perustulokeskustelu puolueohjelmissa ja valtiopäiväasiakirjoissa vuosina 1980-2008 Sari Paatelainen Pro gradu -tutkielma Yhteiskuntapolitiikka Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Laki ja asiakkaan oikeudet

Laki ja asiakkaan oikeudet Laki ja asiakkaan oikeudet Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Loppuraportti IV RAPORTTI 48 2011 RAPORTTI 48 /2011 Laki ja asiakkaan oikeudet Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset

Lisätiedot

Rakkaus kuuluu kaikille!

Rakkaus kuuluu kaikille! Rakkaus kuuluu kaikille! Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Hyvä keskisuomalainen kansanedustaja! Jyväskylän yliopiston lähes 12 000 opiskelijaa edustava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta kannattaa

Lisätiedot

TULKKAUS TURVAPAIKKAMENETTELYSSÄ OPAS TULKEILLE

TULKKAUS TURVAPAIKKAMENETTELYSSÄ OPAS TULKEILLE TULKKAUS TURVAPAIKKAMENETTELYSSÄ OPAS TULKEILLE 1 ERF Euroopan pakolaisrahasto osallistuu hankeen rahoittamiseen. Tekijä on yksin vastuussa julkaisussa esitetyistä näkemyksistä, eikä Euroopan komissio

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

Rakenteet, avuttomuus ja lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Raportti II RAPORTTI

Rakenteet, avuttomuus ja lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Raportti II RAPORTTI Rakenteet, avuttomuus ja lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Raportti II RAPORTTI 14 2009 Kirjoittajat ja Taitto: Christine Strid ISBN 978-952-245-063-0 (painettu)

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot