Opetusuunnitelmaan perustuva suunnitelma lukuvuodeksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetusuunnitelmaan perustuva suunnitelma lukuvuodeksi 2014-2015"

Transkriptio

1 Opetusuunnitelmaan perustuva suunnitelma lukuvuodeksi OPETUKSEN YLEINEN JÄRJESTÄMINEN a. Koulun toiminta-ajatus b. Koulun toiminta ja toiminnan tavoitteet lukuvuonna Koulun painopistealueet c. Yleistä Ihalan koulun toiminnasta 2. OPETUSTUNNIT a. Palkkaperusteryhmät ja oppilasmäärät b. Oppiaineet ja tuntijako c. Opettajat, opetustunnit ja erilliskorvaukset 3. IHALAN KOULUN TYÖ- JA LOMA-AJAT LUKUVUONNA a. Lukuvuoden työajat b. Koulun päivärytmi 4. KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTAVA OPETUS a. Leirikoulut b. Yökoulut c. Opintoretket 5. MUUT TARPEELLISET OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 6. KOULUN TAPAHTUMAKALENTERI 7. IHALAN ESIOPETUS

2 1.OPETUKSEN YLEINEN JÄRJESTÄMINEN a.koulun toiminta-ajatus Ihala Ihalan koulun tehtävänä on Raision kaupungin sivistystoimen osana kasvattaa oppilaistaan yhteiskuntaan sopeutuvia, oppimishaluisia ja - kykyisiä sekä kansainvälisesti suuntautuvia tasapainoisia nuoria. Opiskelun päämääränä on saada oppilas tiedostamaan, että opiskelemalla monipuolisesti voi kehittää itseään ja ympäröivää yhteisöä. Perustavoitteena on että oppilas hallitsee opiskelussa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä tarvittavia perustaitoja. Koulun tehtävänä on tarjota turvallinen ympäristö näiden taitojen harjoitteluun. Kauppaopisto/6.luokat Kuudensien luokkien opetus tapahtuu Raision kauppaopiston entisissä tiloissa terveysristeyksen yläkerrassa. Neljä kuudetta luokkaa työskentelevät valtaosin näissä tiloissa, mutta muutamia tunteja pidetään Ihalan koulussa. Konsa Opetus ja kasvatus rinta rinnan *tiivis yhteistyö kotien kanssa, henkilökohtaiset tapaamiset, yhteiset opintoretket sekä arviointikeskustelut Krookila * toimii tilapäisesti Ihalan koulussa koulun korjauksen ajan

3 b.koulun toiminnan tavoitteet lukuvuonna Koulun painopistealueet OPS 2016 Ihalassa rakennetaan uuden opetussuunnitelman perusteita muiden Raision koulujen kanssa. Toimintapäiviä järjestetään vuoden aikana. Oppilaskuntatoiminta Hallitus kokoontuu viikoittain ja aktivoi luokkia kouluun liittyvissä asioissa. Oppilaskunnan hallitus on edustettuna Raision lasten ja nuorten parlamentissa. Englannin kieliluokkatoiminta Opetuksessa käytetään CLIL- menetelmää. Tavoitteena on kasvaminen kansainvälisyyteen, rohkeus kommunikoida vieraalla kielellä ja opiskella osin englannin kielellä. Natiiviopettaja edesauttaa suullisessa/kirjallisessa vuorovaikutuksessa. Blogien kautta oppilaat ottavat yhteyksiä oppilastovereihinsa ja tutustuvat erilaisin englanninkielisiin medioihin. Kiusaamisen vastustaminen-toiminta (KiVa) Ohjelman mukaiset tunnit pidetään 1. ja 4. luokille, muille luokka-asteille tarpeen mukaan. KiVa tiimi (3 opettajaa) avustaa opettajia kiusaamisasioiden hoitamisessa ja hoitaa asioita koulun tasolla. Kansainvälisyys Ystävyyskuntatoiminta on jatkunut Sigtunan Sätunaskolanin kanssa jo useita vuosia. Ruotsalaiset vierailevat Ihalassa syyskuussa 2014 ja Ihalan oppilasryhmä käy keväällä 2015 Ruotsissa. Painopistealueena on lukuvuonna 5.luokkien yhteistyö eri menetelmin. Turvallisuus arkipäivässä Turvakävelyt ovat käytössä koulun käytänteissä. Poistumisharjoitukset järjestetään kerran lukukaudessa. Työhyvinvointia Ihalan tapaan Koulun työhyvinvointisuunnitelman mukaisesti astekohtaiset tiimit/ryhmät kokoontuvat viikottain pohtimaan ajankohtaisia kehittämisasioita. Kuukausittaiset vastuuryhmät virkistävät opettajia omilla ideoillaan. Välkkäritoiminta Oppilasliikuttajia koulutetaan ja aktivoidaan toimimaan nuorempien kavereiden liikuttajina koulupäivän aikana välitunneilla ja muissa tilanteissa. Ohjaajina neljänsien ja viidensien oppilaiden ryhmät. Yrityskylä Kuudennet luokat ovat mukana Yrityskylä -koulutuksessa.

4 c.yleistä Ihalan koulun toiminnasta Ihalan pääkoulussa työskentelee päivittäin n. 320 lasta. Ihalassa toimii 15 perusluokkaa ja kolme esiopetusryhmää. Konsan koulussa opiskelee 31 oppilasta (kaksi perusluokkaa). Kauppaopistossa on neljä luokkaa. Määräaikaisia opettajia on 5 vakituisten opettajien virkavapauksien tähden. A2-kielenä opiskellaan ruotsia(4-6lk.) ja ranskaa(6lk.) Opetusta annetaan myös katolisen, ortodoksisen, islamin uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmien mukaisesti. Maahanmuuttajataustaisille oppilaille annetaan suomi toisena kielenä opetusta(s2) 7 tuntia/21 oppilasta/4,8% oppilaista Ihalan kouluissa päivän 1. tunti alkaa klo 8.25 ja viimeinen tunti päättyy Tähän väliin mahtuu oppitunnit, koululounas ja välitunnit. Konsan ja Kauppiksen yksiköillä aikataulut ovat hieman erilaiset johtuen eri ruokailurytmistä. Koulu kannustaa osaltaan lapsia liikkumaan välituntisin, kulkemaan koulumatkat omin jaloin sekä nukkumaan riittävästi. Ihalan koulussa on kuusi englannin kieliluokkaa. Opiskelu alkaa ensimmäiseltä luokalta. Kieliluokan toiminnan kehittämisestä vastaa kieliluokkaopettajien ryhmä. Koulussa ruokaillaan kolmessa vuorossa ja se vaikuttaa myös päivän muuhun rytmitykseen. Konsaan ruoka tuodaan kauppaopiston keittiöstä ja Kauppis ruokailee Vaisaaren koulussa. Koulujen siivouksesta huolehtii 1-3 siivoojaa. Muusta kiinteistönhoidosta vastaa tekninen keskus. Ihalan päivittäisen koululounaan valmistaa kolmihenkinen keittiöhenkilökunta omassa keittiössämme. Oppilashuoltoasiat uudistuivat ja kouluille laaditaan oma vuosikello ohjeistus syksyn aikana. Iltistoimintaa järjestetään pääosin 1. luokkalaisille Ihalassa, Konsan ja kouluissa. Toiminnasta vastaa Nuoret Kotkat ry. Lukuvuoden toiminnasta tiedotetaan pääosin sähköisellä yhteydenpitovälineellä Wilmalla, koulun nettisivuilla ja erilaisissa vanhempaintapaamisissa.

5 3.IHALAN KOULUN TYÖ-JA LOMA-AJAT a.lukuvuoden työajat Syyslukukausi tiistai lauantai syysloma keskiviikko sunnuntai joululoma perjantai keskiviikko Kevätlukukausi keskiviikko lauantai talviloma maanantai sunnuntai /viikko 8 Ihalan koulun työpäivä lauantaina *vapaapäivä Konsan koulun työpäivä lauantaina *vapaapäivä Teema- ja tapahtumapäiviä (poikkeamia työjärjestyksistä) syyskausi 2014 kevätkausi 2015 lauantai OPS-päivä maanantai opettajakokous torstai 9.10 opettajakokous tiistai 3.3. opettajakokous keskiviikko 5.11 opettajakokous keskiviikko 8.4. opettajakokous tiistaina opettajakokous torstai 7.5. opettajakokous keskiviikko joulukirkot perjantai liikuntapäivä torstai joulusiivous torstai kevätjuhlaa perjantai puurojuhla perjantai kevätjuhlaa

6 5. KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTAVA OPETUS Koulussa on koulun ulkopuolelle sijoittuvaa toimintaa, joka tukee opetussuunnitelman toteuttamista. Luokat suorittavat luokkaretkiä, opintokäyntejä, uintimatkoja yms. Raisioon ja lähialueille. Koulu hoitaa sisäisin järjestelyin opettajien tuntien hoitamisen ja korvausten maksamisen opettajalle voimassa olevien säännösten mukaisesti. Matkojen järjestämistä varten voidaan oppilailta kerätä vapaaehtoisesti varoja kohtuullisuutta noudattaen. Koulu järjestää myös tapahtumapäiviä, jolloin oppilaiden työaika ei noudata hyväksyttyä työjärjestystä. Näitä varten on varattu työsuunnitelmasta poikkeavia työpäiviä. Tällöin korostetaan erityisesti oppilaille omaa vastuuta ja ohjeiden tarkkaa noudattamista. Erityisesti kiinnitetään huomiota turvalliseen liikkumiseen koulun ulkopuolella. Koulussa osallistutaan kunnassa järjestettäviin koulujen välisiin kilpailuihin ja liikennetapahtumiin lähialueilla. a.leirikoulut v E/Haarte 6A/Snellman(pidetty jo) 6E/Ekström huhti-toukokuu/kesäranta elokuu/turun saaristo/2014 huhti-toukokuu/kesäranta c.opintoretket Kaikki luokat tekevät opintoretkiä lähiympäristöön tai kauemmas. 1B/Vanhanen/2B/Pulli toukokuu/sarkamuseo 1C/Uusitalo/1E/Rimpi toukokuu/turun seutu 2A/Rantanen/2E/Rajamäki toukokuu/sastamala 3B/Ollikainen/3C/Riikari/ toukokuu/sastamala 3E/Muurinen toukokuu/pääkaupunkiseutu 4A/Vigren/4B/Vairinen/4C/Paatos/4E/Tervahartiala huhtikuu-toukokuu/turun seutu 5B/Lehtiö/5C/Melkko toukokuu/pääkaupunkiseutu 6A/Snellman/6B/Aura/6C/Lehtelä toukokuu/pääkaupunkiseutu 6E/Ekström toukokuu/turun seutu

7 5. MUUT OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT TARPEELLISET ASIAT Kouluterveydenhoito Terveydenhoitaja Henna Mäkinen huolehtii kaikkien oppilaittemme kouluterveydenhoidosta. Hän ei ole paikalla koulussa tiistaisin. Koululääkäri on paikalla keskiviikkoisin. Laajennetut tarkastukset oppilaille pidetään 1. ja 5. luokilla. Kutosluokkien tyttöjen rokotukset suoritetaan. Hammaslääkärin palvelut ovat myös saatavissa Ihalassa. Muu oppilashuolto Erityisopetus Pasi Ristelä/koulun OHR-koordinaattori Koulupsykologi Tuija Elomäki Perhekeskuksen työntekijät/lastensuojelun työntekijät Ravintopalvelut Ihala(valmistuskeittiö) Konsan koulu(jakelukeittiö) Kauppaopisto(Vaisaaren koulu) Siivous- ja kiinteistöpalvelut Siivoustiimi Kiinteistöpalvelut Kiinteistönhoito Kiinteistöpalvelut Ihalan vanhemmat ry. mukana koulun toiminnassa Vuonna 1995 perustettu yhdistys järjestää oppilaille, vanhemmille ja opettajille yhteisiä tilaisuuksia mm. vanhempainiltoja ja lapsille tapahtumia. Yhdistys pyrkii omalta osaltaan kohentamaan koulun toimintamahdollisuuksia tarjoten oppilaille uusia virikkeitä sekä antaen vanhemmille kanavan vaikuttaa koulun asioihin.

8 6. KOULUN TAPAHTUMAKALENTERI Elokuu-syyskuu Reippaasti kouluun Ti Koulu alkaa Viikko Koulu ja luokkakohtaiset vanhempainillat Viikko Välkkärikoulutusta 4-5 luokkalaisille Ti ke Koulukuvaukset/Ihalan Vanhemmat ry Ke 3.9. Kakkosten urheilukisat Kerttulassa Vieraita Sätunaskolanista Ke Ihalan vanhemmat ry vuosikokous To Hesekisat 3-6-luokat Kerttulassa Ma Opettajakokous klo La 27.9 Kodin ja koulun yhteistyöpäivä Viikot Liikkuminen turvallisesti Kieliluokkien assembly-tapahtuma Konsan luokkien nälkäpäiväkeräys Lokakuu Mielenvirkistystä Viikot Lukuviikot/A.Kiven päivä 10.10/kolmoset Viikko 41 TET-viikko Ti Koulujen välinen jalkapalloturnaus/tytöt ja pojat To 9.10 Opettajakokous/erikoispäivä UK:n vierailupäivä Ihalassa Ma Teatteria Martinsalissa Ti Liikenneturvallisuus kunniaan Ke-su SYYSLOMA Pe YK:n päivä/2.luokat To Halloween disco/6a luokka Kieliluokkien assembly-tapahtuma Marraskuu Kansainvälisyyttä Pohjoismaat tutuksi nelosille Ke 5.11 Opettajakokous Päihdekoulutusta vitosille To Plan päivä/4.luokat Ke SRK:n adventtihartaus Su Ihalan luokkien joulumyyjäiset/piparkakkunäyttely Kieliluokkien assembly -tapahtuma Joulukuu Joulun aikaan Ti Opettajakokous Pe Itsenäinen Suomi/5.luokat Ti Uintikisat 3-6 luokat/ulpukka Ke Joulukirkot/erikoispäivä Konsan joulutilaisuus klo 18.00/vanhemmat To Koulun joulusiivous/erikoispäivä Pe Joulupuuro ja joululauluja/erikoispäivä La Syyskausi loppuu/väliarvioinnit oppilaille klo 9.00

9 Kevätlukukausi 2015 Tammikuu Ti Ma 12.1 Ti Viikko 4 Helmikuu Ti 3.2. Viikko 7 To 12.2 Viikko 8 Uusi vuosi- uudet asiat Kevätlukukausi alkaa Kieliluokalle ilmoittautuminen käynnistyy Opettajakokous Infoa tuleville ykkösille Oppilaskuntavaalit Kieliluokkien assembly -tapahtuma Talven keskellä Kieliluokan soveltuvuustestit Käsityövalinnat/Kielivalinnat(3.luokka ja 4.luokka) Koulujen hiihtokilpailut Sanomalehtiviikko Valentine s day/disco 6E Hiihtoloma Maaliskuu Ti 3.3. Viikko 14 To Huhtikuu Ke 8.4. Viikko 17 Ke 29.4 To Toukokuu Pe 1.5. To Pe To Pe La 30.5 Arjen taidot kunniaan Opettajakokous/erikoispäivä Salibandyturnaus koulujen joukkueille Pääsiäishartaus/SRK Tasa-arvon päivä Kieliluokkien assembly tapahtuma Kevään korvalla Opettajainkokous/erikoispäivä Liikuntaseikkailujakso Oppilaskuntaviikko Vappudisco/6C järj. Vapputalent/järj oppilaskunta Kieliluokkien assembly tapahtuma Retkeillen Vapunpäivä/vapaapäivä 1-2 luokkien uintikisat/ulpukka Opettajakokous Uusien oppilaiden tutustumista Ihalaan Oppilastöiden näyttelyjä Opintoretkiä ja leirikouluja Liikuntapäivä/erikoispäivä Erikoispäivä Erikoispäivä Lukuvuosi päättyy: lukuvuositodistukset jakoon salissa 5-6.luokat, muut luokissa

10 7. IHALAN ESIOPETUS Ihalan koululla kolme ryhmää: vastuuopettaja vastuuopettaja vastuuopettaja Satu Välilehto Hanna Virtanen Marjo Lammes Esiopetuksen tehtävänä on: *edistää lapsen kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen *edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä Ihalan esiopetuksen painopistealueet ovat: *sosiaaliset taidot/hyvät tavat osaamme käyttäytyä tilanteen vaatimalla tavalla kaverin kiusaaminen ei koskaan kuulu tapoihimme *liikunta pihaleikit, hyötyliikunta, perinteinen liikunta salissa ja ulkona *luonto retket luontoon, vuodenaikojen seuraaminen *kädentaidot *pienryhmätoiminta oppijan yksilöllinen huomiointi: yleinen, tehostettu, erityinen tuki

Sivu 1/7 TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2012-2013 Koulun tiedot Koulu: Talman koulu Koulumuoto: peruskoulun luokat 1-6 Opetuskieli: suomi Koulupiiri: Koulun yhteystiedot Koulun nimi: Talman koulu Osoite:

Lisätiedot

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) Sivu 1/33 Työsuunnitelma 1. Koulun perustiedot Koulu: Aleksis Kiven koulu Ylläpitäjä: Siuntion kunta Opetuskieli: Suomi Oppilasmäärä: 394 Opettajien määrä: 37 Koulunkäyntiavustajien määrä: 12 Henkilökunnan

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2011 2012 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011

Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011 Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011 Talkootie 37, 01350 Vantaa 1 Sisällys sivu Aamu- ja välipala 1 Arviointi 1 ATK koulussa 1 Erityisopetus 2 Hammashoitola 2 Henkilökunta 3 Johtokunta 6 Juhlat 6 Järjestyssäännöt

Lisätiedot

Vanhempien kokoamaa käytännön tietoa koulustamme

Vanhempien kokoamaa käytännön tietoa koulustamme Vanhempien A Vantaan seudun steinerkoulu B C Vanhempien kokoamaa käytännön tietoa koulustamme Vantaan seudun steinerkoulu Yhteydet: Satakielentie 5, 01450 VANTAA Puhelin (09) 8386 480 Fax (09) 8386 4814

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille!

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Raunistula yhtenäiskoulun kahdeksannen toimintavuoden tavoitteena ovat viime vuoden tavoin oppilaiden Hyvinvointi Osallisuus Tuki Oppilaiden hyvinvointi on osa koko

Lisätiedot

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03. Syyslukukausi Kevätlukukausi 12.08.-20.12.2013, 90 työpäivää 02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.2014

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2014 2015 www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2014-2015 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS... 8 OPPILASARVIOINTI...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE 2009 1 SISÄLLYS 1 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 3 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Perusopetuksen mukaiset opetuksen tavoitteet...4 2.2 Perusopetuksen arvopohja..5

Lisätiedot

MARTINTALO. Postiosoite: Martintorinkuja 2, 05810 HYVINKÄÄ. rehtori Kari Okkonen 040 572 2271 Kanslia koulusihteeri Sanna Tiikkaja 040 155 6273

MARTINTALO. Postiosoite: Martintorinkuja 2, 05810 HYVINKÄÄ. rehtori Kari Okkonen 040 572 2271 Kanslia koulusihteeri Sanna Tiikkaja 040 155 6273 MARTINTALO Postiosoite: Martintorinkuja 2, 05810 HYVINKÄÄ Vastuuhenkilö puhelin rehtori Kari Okkonen 040 572 2271 Kanslia koulusihteeri Sanna Tiikkaja 040 155 6273 Kiinteistönhoito kiinteistönhoitaja Esa

Lisätiedot

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa.

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa. KOULUN TYÖAJAT JA LOMAPÄIVÄT 8.8 koulu alkoi 14.-18.10 viikko 42 on syysloma 6.12 Itsenäisyyspäivä (perjantai) on vapaapäivä 20.12 perjantai on syyslukukauden viimeinen työpäivä 2.1. kevätlukukausi alkaa

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

SYYSTIEDOTE VANHEMMILLE

SYYSTIEDOTE VANHEMMILLE SYYSTIEDOTE VANHEMMILLE Lukuvuosi on taas käynnistymässä. Se tuo mukanaan uusia sekä vanhoja iloja haasteineen. Koulumme opetusryhmien määrä on kesän aikana lisääntynyt kolmella. Ensimmäistä kertaa aloitamme

Lisätiedot

Opintiella Huittisissa

Opintiella Huittisissa Opintiella Huittisissa Perusopetuksen opas 1 OPINTIELLÄ HUITTISISSA Sisallys Tervetuloa kouluun!... 3 Oppivelvollisuus... 4 Kouluun ilmoittautuminen... 5 Perusopetus Huittisissa... 5 Koulukuljetukset...

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

KOULUAVAIN Aleksis Kiven koulun lukuvuosiopas 2015-2016

KOULUAVAIN Aleksis Kiven koulun lukuvuosiopas 2015-2016 KOULUAVAIN Aleksis Kiven koulun lukuvuosiopas 2015-2016 Hyvät oppilaat ja vanhemmat! Sateinen ja kolea kesä unohtuu loppukesän helteistä ja ennätysmäisestä mustikkasadosta nauttiessa! Tervetuloa aloittamaan

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa elokuu 2013

J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa elokuu 2013 J U H A N N U S K Y L Ä tiedottaa elokuu 2013 1 Ensimmäinen koulupäivä Tiistaina 13.8. Juhannuskylän koulun uudet seitsemäsluokkalaiset tulivat ensimmäistä kertaa yläkouluun. Oppilaat jaettiin luokkiin,

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET Oulunsalon kunnan sivistyslautakunta on kesäkuussa 2011 hyväksynyt opetussuunnitelman yleistä osaa koskevan muutosasiakirjan. Muutokset (2.6, 4 ja 8) löytyvät

Lisätiedot

Lukuvuoden toimintasuunnitelma

Lukuvuoden toimintasuunnitelma Kunta Lukuvuoden toimintasuunnitelma Orimattila Koulu: Myllylän koulu Lukuvuosi: 2011-2012 Perusopetus 1-5 -luokat Yhteystiedot Myllylän koulu Osoite: PL 106 / Seulakuja 10 16301 ORIMATTILA Rehtori: Raimo

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

Oppilaan tuen käsikirja

Oppilaan tuen käsikirja Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Kaarinan kaupunki Taitto ja valokuvat Reima Orvasto reima@grafiro.fi

Lisätiedot

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio Nimi https://peda.net/simo/simon-lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO SIMON LUKION OPISKELIJOILLE... 4 MITEN LUKIOSSA OPISKELLAAN... 4 OPISKELUOHJEITA... 5 KOULUN YHTEYSTIEDOT JA HENKILÖKUNTA... 6 SIMON SIVISTYSLAUTAKUNTA

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki...

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki... Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 1.1 Alueen kuvaus ja alueopetussuunnitelman tehtävä...5 1.2 Taustaa yhtenäisen perusopetuksen alkutaipaleesta alueella... 5 1.2.1 Meltauksen

Lisätiedot