TOIMINTAKERTOMUS 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2012"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Yrityssalo Oy - Salon kaupungin elinkeinoyhtiö

2 2 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Salo on ollut nimettynä äkillisen rakennemuutoksen alueeksi yli kolme vuotta. Vuoden 2012 aikana rakennemuutostyö ja elinkeinoelämän elvyttäminen ovat hiljalleen edenneet ja yritykset ovat osanneet hyödyntää hyvin esim. kehittämisavustus- ja investointitukimahdollisuuden. Yritysten kehittämishankkeiden elvyttävä vaikutus ulottuu kuitenkin pitkälle tulevaisuuteen ja tuloksellisuus on nähtävissä vasta tulevaisuudessa. Vuosi 2012 on ollut erityisen haasteellinen liittyen toimintaympäristön merkittäviin muutoksiin sekä työttömyyden rajuun kasvuun. Matkapuhelinyhtiö Nokia Salo ilmoitti helmikuussa siirtävänsä matkapuhelintuotantoaan pääosin Aasiaan ja myöhemmin kesäkuussa koko tuotannon päättymisestä Salossa ja tehtaan toimintojen alasajosta lokakuun loppuun 2012 mennessä. Salossa oleva tuotekehitys säästyi irtisanomisilta, jonka seurauksena Nokia työllisti Salossa lähes henkilöä. Matkapuhelintehtaan tuotannon päättymisen johdosta työpaikkansa menettäneitä ex-nokialaisia on vuonna 2012 n hlöä. Tämän lisäksi Nokian alihankkijoilta (DHL, Foxconn, ISS Palvelut, Sodexho) on kadonnut noin 170 työpaikkaa saman ajan kuluessa. Muita merkittäviä irtisanomisia oli mm. Halikko Worksin yrityssaneeraus 06/2012, Ceikomixin konkurssi 06/2013 ja Mesera Salon toimipisteen lakkauttaminen. Syksyn aikana vahvistui mm. seuraavien uusien yritysten sijoittuminen Saloon; Orion Salon tehdas, Talking People, Solu Digital, MediConsult, Opiframe. Mittavat irtisanomiset ovat heijastuneet koko toimintaympäristöön laaja-alaisesti ja aiheuttanut pkyrityksissä jopa kehittämistaantumaa. Yrityssalon kaikissa toimenpiteissä on haluttu tuoda esille positiivista asennetta ja selkeää tilannekuvaa. Eri tilaisuuksissa ja yritystapaamisissa on haluttu rohkaista erilaistumiseen ja yhdessä tekemisen merkitystä. Yrityksissä muutosvalmius ja ketteryys ovat avainasemassa tällä hetkellä. Yrityssalon tuettujen toimenpiteiden avulla on terävöitetty yritysten liiketoimintamalleja. Yrityksille on tiedotettu eri keinoin siitä, miten EU mahdollistaa paikallisten yritysten kasvun kohti tulevaa ja miten äkillinen rakennemuutos voidaan nähdä jopa mahdollisuutena uudelle. Yritysilmastoa on pyritty pitämään vireänä tarjoamalla joustavasti eri keinoja. Vuosi 2012 on myös ollut haasteellinen Yrityssalon henkilöstömuutosten johdosta. Kaupan- ja palvelualan yritysneuvoja Riikka Nurmi siirtyi huhtikuussa uusiin haasteisiin. Hänen tilalleen rekrytoitiin maaseudun yritysasiamies Leena Erälinna. Yrityspalveluyksikköä vahvistettiin samaan aikaan Juha Metsänojan rekrytoinnilla. Lokakuussa käynnistettiin yt-neuvottelut, jonka tavoitteena oli yhdistää maaseutuohjelmasta rahoitettavan kahden hankkeen toiminta. Yt.n tuloksena Jarmo Peltolan työsuhde päättyi Yritysneuvoja Jari Välimaa siirtyi töihin yrityspalvelukeskus Potkuriin ja hänen tehtäviin palkattiin alkaen Armi Metsänoja. Turun Protomon lakkauttamisen johdosta Tanja Kiviniemen ja Jukka Pulkkisen työsuhteita ei jatkettu vuoden 2013 puolelle. Viestintäsihteeri Jaana Kostamon työsuhde lakkautettiin Toimitusjohtaja Kari Vähä irtisanoutui tehtävistään 12/2012, jonka johdosta hallitus käynnisti uuden toimitusjohtajan haun.

3 3 Salon elinkeinorakenne lukuina aktiivisia yrityksiä kpl (pl asoy, koy) bruttolisäys 174 yritystä - perustetut yritykset uutta yritystä - lakkautetut yritykset 149 kpl työttömyysaste Salossa ,5 %, työttömien määrä ,2 % - työttömien määrä hlöä - lomautetut 480 hlöä - työvoimakoulutuksessa 862 hlöä - palkkatuetussa työssä 364 hlöä - työvoimaa yhteensä hlöä Tietolähde: Suomen Asiakastieto Oy , V-S TE-toimisto YRITYSSALON TOIMINTA VUONNA 2012 Perustamisneuvonta Henkilökohtainen neuvonta yrittäjyyttä pohtiville, yrittäjyyteen tähtääville sekä vähän aikaa toimineille on edelleen ollut tärkein palvelumuoto kaikista sähköisistä palveluista huolimatta. Henkilökohtainen neuvonta perustuu neuvojan osaamiseen, kokemukseen sekä tietotaitoon. Neuvonnan lisäksi on tarjottu yrittäjyyteen sekä yrityksen perustamiseen liittyvää avoimia valmennuksia sekä infoja. Neuvontatapahtumissa on keskitytty yrittäjäkandidaatin osaamisen ja yrittäjyyteen sopivuuden kartoittamiseen, alustavan liikeidean läpikäyntiin, toiminnan kannattavuuteen ja alkurahoituksen tarpeeseen sekä viranomaisyhteyksien selvittämiseen. Yrityksen eri perustamistapoja (uusi yritys, yrityskauppa, osakkuus, franchising) käydään usein myös läpi. Yritysneuvojat laativat myös lausunnot starttiraha- ja jatkostarttihakemuksiin sekä Finnveran lainahakemuksiin. Vuonna 2012 Saloon perustettujen yritysten bruttolisäys oli 174 yritystä. Perustettuja yrityksiä oli 323 uutta yritystä (pl. asoy, koy). Lakkautettuja yrityksiä oli 149 kpl.

4 4 Seuraavassa vertailutietoa perustettujen yritysten lukumäärään Salossa: Tietolähde: Suomen Asiakastieto, Nokia Bridge ohjelma Vuonna 2012 Yrityssalo koordinoi Salon Nokia Bridge yrittäjyyspolun Start Up valmennuksien toteutuksen sekä Salossa että Turussa. Nokia Bridge yrittäjyyspolkuun osallistuivat Nokia Salon irtisanonut henkilöt, jotka tähtäsivät oman yrityksen perustamiseen tai sivutoimiseen yrittäjyyteen. Osallistujat olivat tuotekehityksen, tuotannon ja tukipalveluiden työntekijöitä, joilla oli mahdollisuus hakea Nokian myöntämää Grants yrittäjyystukea yrittäjävalmennuksen päätteeksi. Yrityssalo laati keväällä Nokian pyynnöstä erilliset lausunnot Nokia Grants yrittäjyystukiin. Rahoituslähde:Perusrahoitus sekä ESR-hankkeista YPK, YPK Resurssi ja UKK Yritysten perusneuvonta ja yritystapahtumat Henkilökohtainen neuvonta ja muu yrityspalvelu jo toimiville yrityksille on myös ollut tärkeä palvelumuoto kaikista sähköisistä palveluista huolimatta. Yrityksillä on vaiheita, jolloin ulkopuolinen apu antaa vauhtia päätöksenteolle. Henkilökohtainen neuvonta perustuu aikaisempaan yhteistyöhön Yrityssalon ja/tai yritysneuvojan kanssa, yritysneuvojan osaamiseen ja kokemukseen sekä keskinäiseen luottamukseen. Neuvontatapahtumat on pyritty toteuttamaan pääsääntöisesti asiakkaan tiloissa. Neuvontatapahtumiin liittyy kiinteästi eri teemoihin perustuvat yritysinfot sekä valmennukset, jotka on suunnattu yrittäjille ja yritysten avainhenkilöille. Yrityksille suunnatuissa tilaisuuksissa tavoitteena on tarjota osaamista aiheen teemaan sekä neuvoja kehittämisen toteutuksen tueksi. Vuonna 2012 toteutettiin sekä keväällä että syksyllä erilliset tilaisuussarjat Avaimet uuteen kasvuun ja Markkinat muuttuu teemoilla, joissa kävi yhteensä lähes 380 eri osallistujaa. Yrityssalo järjesti vuoden 2012 aikana kolme mittavaa yritystapahtumaa, joissa kahdessa ensimmäisessä tavoitteena oli luoda uskoa Salon uuteen nousuun ja esitellä yritysten menestystarinoita. Kevään tilaisuudessa Hjallis Harkimo oli tsemppaamassa salolaisia. Syksyllä pohdittiin Salon tulevaisuuden uutta suuntaa Jorma Terentjeffin johdolla. Kumpikin tilaisuus kokosi Astrum -keskukseen lähes 400 yrittäjää kerrallaan. Kolmas mittava Go Skolkovo yritystapahtuma, joka toteutettiin yhteistyössä Salon kaupungin kanssa, toi Venäjän piilaakson

5 5 Skolkovon päättäjiä, avainhenkilöitä ja yrityksien edustajia Saloon solmimaan kumppanuuksia ja yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Yrityssalon Yritystreffit toteutettiin 7 kertaa vuoden 2012 aikana. Rahoituslähde:Perusrahoitus ja ESR-hankkeista UKK, YPK Resurssi, KV-YPK, Osaamiskeskusohjelma Yritystoiminnan kehittäminen Yrityssalo kautta yritys on löytänyt apua esimerkiksi henkilöstön osaamisen, yrityksen liiketoiminnan tai tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä yrityksen laajentamiseen. Yrityssalon rahoitusneuvonta on pohtinut yrittäjän kanssa eri rahoitustarpeita ja -lähteitä, laatinut investointilaskelmia sekä rahoitussuunnitelmia. Yrityssalon kautta on voitu myöntää tukea ulkopuolisen asiantuntijan palkkaamiseen, kun kyseessä on ollut kehittäminen jolla aikaansaadaan merkittävää kasvua yrityksen liikevaihtoon, luodaan uusia työpaikkoja tai säilytetään olemassa olevia työpaikkoja. Yrityssalossa on tehty yhteensä 74 päätöstä yrityskohtaiseen asiantuntijatukeen, jossa yritykselle on myönnetty keskimäärin tukea. Taustalla on kolme ESR-rahoitteista hanketta, joka mahdollistaa em. tuen myöntämisen pkyritykselle. Rahoituslähde: ESR-hankkeista UKK, YPK Resurssi sekä Kasvuyrityspalvelu (TYT) Yritysverkostotoiminta Yrityssalo koordinoi neljää alueellista yritysverkostoa alueella: SaloShops erikoiskaupan yritysverkosto SaloFood lähiruokatuottajien yritysverkosto SaloVisit matkailupalveluiden yritysverkosto SaloTech ICT-toimialan yritysverkosto. Verkostotoiminnalla toteutetaan tehokkaasti ns. ryhmäneuvontaa yrityksille, edistetään yritysten keskinäistä verkostoitumista sekä kehitetään yritysten liiketoimintaa. Suurin osa mukanaolevista yrityksistä on pieniä ja ne sijaitsevat hajallaan eri puolella Saloa. Pienet yritykset saavat vahvuutta liiketoimintaansa verkottuessaan toisten kanssa. Yritysverkostojen aikaansaamiseen ja ylläpitämiseen hyödynnetään palvelumuotoilun ideologiaa. Rahoituslähde: ESR-hanke UKK

6 6 Yritysneuvonnan asiakasmäärät 2012 Tapahtuma Tavoite 2012 Toteuma Perustamisneuvonta-asiakkaita 450 hlöä 764 hlöä - joista Nokia Bridge asiakkaita 184 hlöä - joista Protomo asiakkaita 249 hlöä Neuvonta jo toimivalle yritykselle 750 eri yritystä 807 eri yritystä Asiakastapahtumia yhteensä kpl kpl Osallistujia koulutus- ja infotilaisuuksissa kpl kpl Kansainvälistymispalvelut yrityksille Yrityssalo on koordinoinut maakunnallista kansainvälistymisneuvontaa vuoden 2012 aikana. Tavoitteena on ollut tuottaa kokonaisvaltaista, monipuolista ja yrityksille tarpeellista tukea kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Tarjottavat yrityspalvelut ovat liittyneet yrityksen markkinoille menon valmisteluun ja/tai suunnitteluun, viennin käynnistämiseen ja edistämiseen, etabloitumiseen valituille kv-markkinoille sekä markkina-aseman parantamiseen ja kasvattamiseen ko. kohdemaassa. Vuonna 2012 Yrityssalossa on keskitytty uusien potentiaalisten markkina-alueiden kartoittamiseen erityisesti Venäjän, Lähi-Idän ja Vietnamin alueilla. Yrityskohtaisia markkinaselvityksiä on toteutettu lähes joka puolelle maailmaa. Yleisesti yritysneuvojan roolina on ollut arvioida yrityksen kansainvälistymismahdollisuuksia, kertoa tarjolla olevista tukimahdollisuuksista sekä tukea yritystä uusille markkinoille menossa. Kansainvälistymistoiminnalla tavoitellaan varsinaissuomalaisten yritysten kannattavaa kasvua valitulla markkina-alueella. Yritysten liikevaihdon kasvaessa syntyy uusia työpaikkoja, jonka seurauksena koko maakunnan talous vireytyy. Rahoituslähde: ESR-hanke Kv-YPK

7 7 Vientirengastoiminta Yhtenä tehokkaana kansainvälistymiskeinona pk-yrityksille on osallistua vientirengastoimintaa, jossa 4-6 yritystä käynnistää vientitoimintaa valittuun kohdemaahan yhteisesti palkatun yhteisvientipäällikön tuella. Toiminta vaatii yrityksiltä aktiivista vuorovaikutusta ja sitoutumista onnistuakseen. Yrityssalo hallinnoi vuoden 2012 lopulla kolmea vientirengasta, joista yksi suuntautui Irakiin, toinen Lähi-Itään ja kolmas Venäjälle. Jokaisessa vientirenkaassa on oma vientipäällikkö, joka tuntee kohdemaan kontaktit ja toimintakulttuurin erinomaisesti. Yrityssalolle jää hallinnointikorvausta vientirenkaista keskimäärin 5-7%. Rahoituslähde:TEMin kansainvälistymisavustus pk-yrityksille, josta hallinnointituki jää Yrityssalolle

8 8 IPP in Vietnam IPP Innovation Partnership Program projektia rahoittaa Ulkoministeriö. Yrityssalolla ja Danangin alueella (Vietnam) käynnistyi vuoden pituinen kehitysyhteistyöhanke , jossa Yrityssalolla on tavoitteena etsiä alueen yrityksille kumppanuuksia, asiakkuuksia ja muita partnereita kohdemaasta. Vietnamin tavoitteena on kehittää omaa kansallista innovaatiojärjestelmää ja julkisia yrityspalveluja. Esimerkkinä heille on Yrityssalon eri toimintojen benchmarkaus. Danangissa on kumppanina Danang Department of Industry and Trade (DOIT). IPP projekti on jatkoa kaupunginjohtajan pitkäaikaiselle yhteistyölle Vietnamissa. Vietnamin kumppanit vierailivat Salossa syyskuussa Yrityssalosta tehtiin kaksi vastavierailua Danangiin. Rahoituslähde: IPP Innovation Partnership Progra, UM Protomo toiminta Vuonna 2012 Yrityssalo toteutti Protomo toimintaa sekä Turussa että Salossa. Perusideana oli tarjota yrittäjäurasta kiinnostuneille riskitön vaihtoehto, ohjattu ympäristö ja asiantuntijoiden tuki uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä markkinoille viemiseen. Protomossa työskennellään tiimeissä, joissa jokaisen tiimiläisen erityisosaamista hyödynnetään siihen, että ideasta syntyy yritys.protomoon liittyi vuoden 2012 aikana yhteensä 249 henkilöä. Tavoitteena oli koota 31 tiimiä, joista Saloon 10 tiimiä ja Turkuun 21 tiimiä lopetettiin Protomo toiminta Turussa. Protomo toiminta jatkuu uudistuneena Salossa. Rahoituslähde: Protomo toimintaympäristötuki Uudet liiketoimintamahdollisuudet ICT-sektorilla Vuonna 2012 Osaamiskeskusohjelman toimintojen tavoitteena oli käynnistää uusia liiketoimintaalustoja Saloon, joilla aikaansaadaan kokonaan uudenlaista liiketoimintaa yrityksissä ja kasvumahdollisuuksia toimintaympäristössä. Uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisen taustalla oli Salon kaupungin elinkeinopoliittinen visio (hyväksytty 2011): Elinkeinoelämän tulevaisuuden visio Salo on Suomen johtava tutkimuksen ja tuotekehitystoiminnan keskus langattoman tiedonsiirron sekä hyvinvointi- ja terveysteknologian sektoreilla

9 9 Kaupungin strategisen vision pohjalta Yrityssalo kokosi paikallisen ICT-sektorin yritykset yhteiseen verkostoon SaloTech, jonka avulla esitellään laaja-alaisesti alueen ICT-osaamista sekä yrityksiä sekä kootaan yhteen langattomaan tiedonsiirtoon liittyvää ekosysteemiä. Laajemmalle yritysryhmälle oli mahdollista esitellä myös potentiaalisia uusia businessaihioita kuten esimerkiksi 3D pikavalmistus. SaloTech yritysverkoston toimintoja vakiinnutetaan edelleen vuoden 2013 aikana. Yrityssalo ja SaloTech olivat yhteistyössä Salon vanhuspalvelun kanssa vastuussa alueen hyvinvointiteknologian kehittämisestä alueella. Yrityssalon osalta em. keskittyi erityisesti ICTyritysten aktivoimiseen ko. toimialalle sekä hyvinvointiteknologiasovellusten aikaansaamiseen alueella. Kaupungin osalta em. toiminto keskittyi testausympäristön luomiseen sekä yritysten testausprosessien läpiviemiseen. Rahoituslähde:Osaamiskeskusohjelma JPT ja ESR hankkeista UKK Ohjelmisto-osaaminen Trendikäs peliala on ollut nousussa kuluvan vuoden aikana Salossa. Uudistumishaasteen edessä oleva Salo voisi kasvattaa ohjelmisto-osaamiseen perustuvaa palveluliiketoimintaa näin totesi Jorma Ollila 01/2011 Astrum keskuksen avajaisissa. Ollila arvioi jo vuotta aikaisemmin Salon mahdollisuuksia! Peliteknologian osalta Yrityssalo on keskittynyt ohjelmisto-osaamisen kasvattamiseen. Syksyn 2012 aikana järjestettiin ohjelmisto-osaamiseen perusteita koskeva valmennuskokonaisuus, jossa osallistujia olivat opiskelijoita, työnhakijoita sekä työssä olevia työntekijöitä. Peliteknologian start up -toimintaan liittyen Yrityssalo liittyi mukana Microsoft BizSpark-ohjelmaan, jossa tavoitteena on tukea aloittelevien ohjelmistoyritysten alkutaivalta. Ohjelmistopuolen kasvunäkymiin liittyen päädyttiin fokusoimaan Protomotoimintaa vuonna 2013 Salossa erityisesti peli- ja ohjelmistokehitykseen sekä hyvinvointi- ja terveysteknologiakehitykseen. Rahoituslähde:Osaamiskeskusohjelma JPT ja ESR hankkeista UKK Korkeakouluyhteistyö Korkeakouluyhteistyön lähtökohtana on tuottaa alueen yrityksille korkeakoulutasoista osaamista sekä tuoda yrityksiin uusia näkemyksiä, testattuja toimintatapoja ja tutkimuksellista tietoa yliopistomaailmasta. Yhteistyötä on tehty Turun yliopisto BID Innovaatioit ja Yrityskehitys yksikön sekä Turun yliopisto Kauppakorkeakoulun kanssa. Salon IDEAtehdas toiminnan tavoitteena oli luoda paikallinen innovaatioympäristö alueen yrityksille, jossa yritykset voivat avoimen innovaation periaatteiden mukaan aikaansaada uudenlaista yhteistyötä, luoda yhdessä uusia tuotteita ja hyödyntää eri osapuolien erityisosaamista. BID tuotti sopimuksen mukaisia toimenpiteitä, toteutti aiheeseen soveltuvia tietoiskuja sekä koordinoi IDEAtehdas-toimintaa sitoutuneiden yritysten yritysryhmätyöskentelyä. Tuloksena syntyi uudenlaista yritysten välistä yhteistyötä sekä kaksi konkreettista tuotetta kahdelle salolaiselle

10 10 yritykselle. Sopimus BIDIn kanssa päättyi Salon I&E kehittämistoimintojen tavoitteena oli kehittää alueen yrittäjäympäristöä infrastruktuurin ja toimintamallien tasolla. Ideana oli hyödyntää yliopiston tutkimustuloksia ja osaamista yritysten kehittämisessä ja tuotteiden kaupallistamisessa. BID tuotti kolme erilliskokonaisuutta sopimuksen mukaisesti. Salon haasteellinen tilanne vaikutti hankkeen toteutukseen ja toimintojen tuloksellisuus oli välttävää. Sopimus BIDin kanssa päättyi Turun yliopiston Kauppakorkeakoulun kanssa käynnistettiin yhteistyö , jossa tavoitteena on kehittää teknologiateollisuuden yritysten tietoisuutta hankintaosaamisen kilpailukykyvaikutuksista. Kauppakorkeakoulu toteutti sopimuksen mukaan yrityshaastattelun sekä suunnitteli niiden pohjalta kehittämisohjelman seuraaville vuosille(tietoiskuja, seminaareja, koulutusta). Sopimus jatkuu asti. Åkillinen rakennemuutos Salon seudulla rakennemuutos on alueella toimivan elektroniikkateollisuuden päähankkijan toimintamallin ja globaalin alaan liittyvän muutoksen seurausta. Samanaikainen taloudellinen taantuma ja mittavat irtisanomiset tekevät sen haasteelliseksi. Rakennemuutoksen mahdollistamia yritysten kehittämisavustuksia on hyödynnetty kiitettävästi. Vuoden 2012 lopussa oli käynnistetty 76 eri yrityksessä kaiken kaikkiaan 110 hanketta tuen ollessa keskimäärin 15%. Näiden tuloksena arvioidaan syntyvän 354 uutta työpaikkaa. Valtio haki keväällä Euroopan Globalisaatiorahastosta Saloon EGR-rahoitusta Nokian Salon irtisanottavien työntekijöiden tukitoimiin. EGR-rahoituksella voidaan tukea maailmankaupan rakenteellisten muutosten seurauksena työnsä menettäneitä ihmisiä uudelleenkoulutuksessa ja - sijoittumisessa sekä työllistymisessä. Valtion osuus rahoituksessa on 50% ja EGR:n osuus 50%. Hakemus hyväksyttiin ja Saloon korvamerkittiin 10,3 milj. euroa työvoimapoliittista rahoitusta saakka. TEM valmisteli toista valtakunnallista hakemusta loppuvuonna, joka koski Salon lisäksi pääkaupunkiseutua, Tamperetta ja Oulua. Hakemuksessa kohdistettiin Varsinais- Suomeen 10,9 milj. euroa tukikaudelle Uusi EGR-rahoitus II on korvamerkitty ex-nokialaisten työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. Muu tukirahoitus kohdistunee muihin työtä vaikka oleviin työnhakijoihin. Salon Voimala Salon Voimalan toiminta käynnistyi elokuussa Se oli jatkoa Nokia Salon tiloissa toimineelle Bridge infolle, jossa Yrityssalo palvelu maaliskuusta lähtien. Voimala on Yrityssalon koordinoima ja EU:n rahoittama palvelupiste uutta suuntaa työurilleen etsiville salonseutulaisille, joita neuvotaan työllistymiseen, kouluttautumiseen ja yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä. Salon Voimalasta sai henkilökohtaista neuvontaa paikan päällä sekä sähköisesti. Salon Voimala järjesti yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa viikoittain useita työllistymistä edistäviä ja

11 11 työhyvinvointia ylläpitäviä tapahtumia, tilaisuuksia ja koulutuksia. Voimalan kävijämäärä on noin hlöä/kuukausi. Voimalan myötä Yrityssalon palvelukokonaisuuteen syntyi kokonaan uusi kohderyhmä. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat olleet yrittäjyyttä pohtivat työnhakijat. Voimalan perustaminen on äkillisen rakennemuutoksen konkreettisia toimenpiteitä ja seurausta Salon toimintaympäristössä tapahtuneille viimeaikaisille muutoksille. Työllisyys Salossa on heikentynyt nopeasti. Työmarkkinoille tulee yhä enemmän kokeneita ammattiosaajia, jotka tarvitsevat työllistymistä edistäviä palveluja. Salon Voimalassa on purettu TE-toimiston ruuhkaa ja näin varmistettu tasapuolinen työvoimapalveluiden tarjonta kaikille asiakkaille. Seudullinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö Yrityssalo on ollut vuoden 2012 aikana jäsenenä seuraavissa yhteisöissä: Suomen Yrittäjät ry Salon Yrittäjät ry Turun Kauppakamari Salon osasto SEKES Seudulliset Kehittämisyhteisöt ry Ykkösakseli ry Sakko ry YES maakunnallinen yrittäjyyskasvatusverkosto Suomen Yrityskummit ry TEKEL Suomen Teknologiakeskusten Liitto Suomalais-Saksalainen Kauppakamari Suomalais-Ruotsalainen Kauppakamari PTY Palvelulaitosten työnantajajärjestö VIESTINTÄ Yrityssalon ulkoista viestintä toteutetaan sähköisesti uutiskirjeen ja muiden sähköisesti kohdistettujen viestien avulla. Uutiskirjeitä lähti vuoden 2012 aikana 8 kpl jakelun ollessa sähköpostiosoitetta. Uutiskirjeet luettavissa osoitteessa Yrityssalon asiakaslehdet julkaistiin ja Paikallislehdissä (Salon Seudun Sanomat, Turun Sanomat, Salonjokilaakso, Perniön Seudun Lehti, Somerolehti) julkaistiin tilaisuuskutsuja. Yrityssalo on julkaissut vuoden aikana useita lehdistötiedotteita, jotka kaikki luettavissa osoitteessa Yrityssalon sivustolla oli ajalla joka päivä keskimäärin 145 käyntiä. Seuraavassa tarkempaa statistiikkaa sivuston kävijöistä:

12 12 Yrityssalo hallinnoi myös seuraavia portaaleja: HANKKEET 2012 Yrityssalon hallinnoimat hankkeet vuonna 2012 UKK Uusi kasvu ja kansainvälistyminen (ESR) asti Kv-YPK maakunnallinen yritysten kansainvälistymishanke (ESR) asti YPK maakunnallinen yrityspalveluhanke (ESR) asti YPK Resurssi maakunnallinen yritysten kehittämistukihanke (ESR) asti OSKE JPT (Osaamiskeskusohjelman Jokapaikan tietotekniikka) asti Protomo (ELYn toimintaympäristötuki) asti Yritysten kasvupalvelut (ELYn toimintaympäristötuki) asti MASVA maaseudun neuvontahanke (Maaseutuohjelma) asti EETU energiatehokkuushanke (Maaseutuohjelma) asti Hankintaosaaminen (EAKR) asti IPP projekti (UM) asti ÄRM Salon äkillisen rakennemuutoksen koordinaatiohanke (EAKR) asti Palvelupiste - Salon Voimalan toteutushanke (EAKR) asti

13 13 HENKILÖSTÖ Yrityssalo Oy:n henkilöstö ja vastuualueet Yrityspalvelut: Pirvola Maija, Erälinna Leena Heinonen Jukka, Metsänoja Juha Metsänoja Armi Rantamäki Elina Salotech: Soinu Peter Koskinen Ville kehittämispäällikkö yritysneuvonta / maaseutu erityisasiantuntija, rahoitus palvelupäällikkö yritysasiamies projektikoordinaattori, Protomo-ohjelma, Saloshops, viestintä ohjelmapäällikkö, Salo-Tech yritysverkosto projektipäällikkö, elämys- ja peliteknologia Kansainvälistyminen: Hynninen Marko ohjelmapäällikkö, KV-palvelut Eskelinen-Välimaa Marjatta erityisasiantuntija, KV-palvelut Seren Johanna kv-neuvoja, kv-palvelut, Turku Ylieskola Katariina erityisasiantuntija, KV-palvelut Rakennemuutos: Virtanen Tommi Ilmanen Elina Luukkonen Susanne Rannama Raidi Tulonen Annikki Protomo: Pulkkinen Jukka Kiviniemi Tanja Erityispalvelut: Kallio Pekka Peltola Jarmo Urmas Jouko Hallinto: Vähä Kari, Asikainen Leila Kostamo Jaana Metsämäki Kristina Mäkinen Marit projektipäällikkö, Äkillinen rakennemuutos palveluneuvoja, palvelupiste Voimala palveluneuvoja, projektipäällikkö palvelupiste Voimala palveluneuvoja, palvelupiste Voimala palveluneuvoja, palvelupiste Voimala projektipäällikkö, Protomo-ohjelma projektikoordinaattori, Protomo-ohjelma, Turku elinkeinoasiamies yritysasiamies, maaseutu yritysasiamies, Invest In Salo toimitusjohtaja toimistopäällikkö viestintäsihteeri toimistosihteeri projektikoordinaattori, ESR-hankkeet Henkilöstön kehittämiskeskusteluja on vuoden aikana käyty useita. Tavoitekeskustelut käytiin syksyn 2012 aikana. Keskustelujen perusteella eräitä tehtäväkuvia ja vastuualueita tarkennettiin, samoin pelisääntöjä eri toimenpiteissä, asiakashallintajärjestelmän hyödyntämisessä sekä eri hankkeiden toteutuksissa.

14 14 HALLINTO Yhtiön hallituksessa on seitsemän varsinaista jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenistä 3 edustaa elinkeinoelämää ja 3 poliittisia puolueita. Kaupunginjohtaja on hallituksen jäsen viran perusteella. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet: Isotalo Kalle, puheenjohtaja Harilo Vesa Kimmo Kunnia Rannikko-Iltanen Seija Rantakokko Antti Sjöholm Jyrki Toivonen Jyrki varajäsen Henrik Nieminen varajäsen Lehti Olli varajäsen Passi Anne varajäsen Määttänen Asko varajäsen Salminen Hannu varajäsen Seppo Liina varajäsen Nieminen Riitta Vuonna 2012 pidettiin 8 hallituksen kokousta. Varsinainen yhtiökokous, jossa päätetään hallituksen jäsenistä, pidetään yhtiöjärjestyksen mukaisesti kesäkuun 2013 loppuun mennessä. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Kari Vähä ja sijaisena kehittämispäällikkö Maija Pirvola. Taloushallinnon vastuuhenkilönä toimii toimistopäällikkö Leila Asikainen. Tilintarkastajana toimii Oy Audiarev Ab, vastuutilintarkastajana Jukka Korin.

Salo tarvitsee aikaansaavia yrityksiä! s. 2 YRITYSSALO GRAAFINEN OHJEISTO 12/2008. s. 8. s.12. s. 4. s. 6. Tulevaisuuden osaamista

Salo tarvitsee aikaansaavia yrityksiä! s. 2 YRITYSSALO GRAAFINEN OHJEISTO 12/2008. s. 8. s.12. s. 4. s. 6. Tulevaisuuden osaamista Yrityssalo Oy:n asiakaslehti - www.yrityssalo.fi Helmikuu 2012 JEISTO 12/2008 YRITYSSALO GRAAFINEN OHJEISTO 12/2008 Yrityssalo mahdollistaa yrityksille ympäristön kasvaa, kehittyä ja kansainvälistyä Salo

Lisätiedot

MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15

MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15 YRITYSSALO OY:N ASIAKASLEHTI / Teema: suuntana yrittäjyys TOUKOKUU 2011 MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri. Kokemuksia Yrityssalosta. Yrityssalo Oy:n asiakaslehti Syyskuu 2009. Tässä numerossa mm. Uutta syksyllä 2009

Tapahtumakalenteri. Kokemuksia Yrityssalosta. Yrityssalo Oy:n asiakaslehti Syyskuu 2009. Tässä numerossa mm. Uutta syksyllä 2009 Yrityssalo Oy:n asiakaslehti Tässä numerossa mm. Uutta syksyllä 2009 Sivulla 3 tietoa mm. yritysten elive-klinikasta ja syksyn yrittäjätreffeistä Sivulla 6 uusia työkaluja mm. ICT-alan yrityksille ja palvelutoimialan

Lisätiedot

Kehittämisyhtiö KeuLink Oy VUOSIKERTOMUS

Kehittämisyhtiö KeuLink Oy VUOSIKERTOMUS Kehittämisyhtiö KeuLink Oy VUOSIKERTOMUS 2008 SISÄLLYS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 2 KEHITTÄMISYHTIÖ KEULINK OY... 4 YRITYSTARINA: TARHIANSUUN LIIKEKESKUS... 6 LÄNSI-SUOMEN KASVUKOLMIO OY... 7 KEULINK

Lisätiedot

1 Toimitusjohtajan katsaus

1 Toimitusjohtajan katsaus Osavuosiraportti 1/2008 Sisällys 1 Toimitusjohtajan katsaus...2 2 Hanketoiminta 1/2008...3 2.1 Rekrytointi- ja tulomuuttohanke...4 2.2 REINO -projekti...4 3 KOSEKin tilastot tammi-maaliskuu 2008...6 4

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Yritystukiasiat ovat edelleen erityisen merkityksellisiä uusille ja myös jo toiminnassa oleville yrityksille.

VUOSIKERTOMUS 2011. Yritystukiasiat ovat edelleen erityisen merkityksellisiä uusille ja myös jo toiminnassa oleville yrityksille. SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS.. 1. KEHITTÄMISKESKUKSEN TOIMINTA. 1.1. YRITYSNEUVONTA. 1.2. YRITYSNEUVONTAA JA KEHITTÄMISTÄ TUKEVAT TOIMINNOT.. 1.2.1. SUOMEN UUSYRITYSKESKUKSET RY (SUK). 1.2.2. SEUDULLISET

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Vastaanottaja. Tredea. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT

Vastaanottaja. Tredea. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT Vastaanottaja Tredea Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT Ramboll P.O. Box 25 Säterinkatu 6 FI-02601 ESPOO

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009. 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn toiminnan tulokset.

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009. 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn toiminnan tulokset. LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11582 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.01.2015 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt Seudulliset yrityspalvelut Hyvät käytännöt 1 Viestintä Forssa: Tehokas viestintä löytää perille.... 4 Seinäjoki: Seudullisten yrityspalvelujen yhteinen viestintäsuunnitelma tehostaa toimintaa.... 6 Verkostot

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1 / 2012 VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa KOKO onnistui Porin seudulla YRITYSPALVELU ENTER OSAKSI PRIZZTECHIÄ Tässä lehdessä

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä LIITE 1: ALUEKESKUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Mitkä ovat aluekeskusohjelman painopisteitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus YRITYSKOLMIO ry:n VUOSIKERTOMUS 2012

Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus YRITYSKOLMIO ry:n VUOSIKERTOMUS 2012 Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus YRITYSKOLMIO ry:n VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS.. 1. YRITYSKOLMION TOIMINTA. 1.1. YRITYSNEUVONTA 1.2. YRITYSNEUVONTAA JA KEHITTÄMISTÄ TUKEVAT

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia SEKES ry Seudulliset Kehittämisyhteisöt nro 1/2012 Terästä, kultaa ja energiaa Raahen seudulta Yritys-Suomea kehitetään seuduilla Hyvät käytännöt kiertämään Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia Digium

Lisätiedot

Kasvua vihreästä energiasta

Kasvua vihreästä energiasta TOIMITUSJOHTAJAN KYNÄSTÄ Kasvua vihreästä energiasta Vihreys on ollut viime vuoden kasvava teema sekä Lappeenrannan seudulla että toimenpiteissämme. Me tahdomme olla osa uusiutuvan energian ja vihreän

Lisätiedot

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2009 1 SISÄLTÖ 1. Säätiön perustaminen ja tarkoitus 3 2. Säätiön hallinto 3 3. Suomen Itämeri-instituutti 4 3.1. Henkilöstö 4 3.2. Neuvottelukunta 5 4.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 1 2015 1 KUVAT JA GRAAFINEN SUUNNITTELU JAN LUSTIG KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 1 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO REAGOINNISTA RAKENNEMUUTOKSEN ENNAKOINTIIN...

Lisätiedot

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2012

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2012 KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 0 Sisältö. YHTIÖ... SWOT... TALOUS, VERTAILU RAHOITUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA... SUHDANNEKEHITYS... SIDOSRYHMÄTYYTYVÄISYYSKYSELY... ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY... HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYSKYSELYN

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n tiedotuslehti. Kansainvälinen arktinen osaamiskeskus. Vetoapua kasvuyrityksille

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n tiedotuslehti. Kansainvälinen arktinen osaamiskeskus. Vetoapua kasvuyrityksille Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n tiedotuslehti 1 / 2015 Kansainvälinen arktinen osaamiskeskus Suomeen Vetoapua kasvuyrityksille Fortum, Kuusakoski ja S-ryhmä auttavat kotimaisia pk- ja startup-yrityksiä kasvupolulle.

Lisätiedot