TOIMINTAKERTOMUS 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2012"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Yrityssalo Oy - Salon kaupungin elinkeinoyhtiö

2 2 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Salo on ollut nimettynä äkillisen rakennemuutoksen alueeksi yli kolme vuotta. Vuoden 2012 aikana rakennemuutostyö ja elinkeinoelämän elvyttäminen ovat hiljalleen edenneet ja yritykset ovat osanneet hyödyntää hyvin esim. kehittämisavustus- ja investointitukimahdollisuuden. Yritysten kehittämishankkeiden elvyttävä vaikutus ulottuu kuitenkin pitkälle tulevaisuuteen ja tuloksellisuus on nähtävissä vasta tulevaisuudessa. Vuosi 2012 on ollut erityisen haasteellinen liittyen toimintaympäristön merkittäviin muutoksiin sekä työttömyyden rajuun kasvuun. Matkapuhelinyhtiö Nokia Salo ilmoitti helmikuussa siirtävänsä matkapuhelintuotantoaan pääosin Aasiaan ja myöhemmin kesäkuussa koko tuotannon päättymisestä Salossa ja tehtaan toimintojen alasajosta lokakuun loppuun 2012 mennessä. Salossa oleva tuotekehitys säästyi irtisanomisilta, jonka seurauksena Nokia työllisti Salossa lähes henkilöä. Matkapuhelintehtaan tuotannon päättymisen johdosta työpaikkansa menettäneitä ex-nokialaisia on vuonna 2012 n hlöä. Tämän lisäksi Nokian alihankkijoilta (DHL, Foxconn, ISS Palvelut, Sodexho) on kadonnut noin 170 työpaikkaa saman ajan kuluessa. Muita merkittäviä irtisanomisia oli mm. Halikko Worksin yrityssaneeraus 06/2012, Ceikomixin konkurssi 06/2013 ja Mesera Salon toimipisteen lakkauttaminen. Syksyn aikana vahvistui mm. seuraavien uusien yritysten sijoittuminen Saloon; Orion Salon tehdas, Talking People, Solu Digital, MediConsult, Opiframe. Mittavat irtisanomiset ovat heijastuneet koko toimintaympäristöön laaja-alaisesti ja aiheuttanut pkyrityksissä jopa kehittämistaantumaa. Yrityssalon kaikissa toimenpiteissä on haluttu tuoda esille positiivista asennetta ja selkeää tilannekuvaa. Eri tilaisuuksissa ja yritystapaamisissa on haluttu rohkaista erilaistumiseen ja yhdessä tekemisen merkitystä. Yrityksissä muutosvalmius ja ketteryys ovat avainasemassa tällä hetkellä. Yrityssalon tuettujen toimenpiteiden avulla on terävöitetty yritysten liiketoimintamalleja. Yrityksille on tiedotettu eri keinoin siitä, miten EU mahdollistaa paikallisten yritysten kasvun kohti tulevaa ja miten äkillinen rakennemuutos voidaan nähdä jopa mahdollisuutena uudelle. Yritysilmastoa on pyritty pitämään vireänä tarjoamalla joustavasti eri keinoja. Vuosi 2012 on myös ollut haasteellinen Yrityssalon henkilöstömuutosten johdosta. Kaupan- ja palvelualan yritysneuvoja Riikka Nurmi siirtyi huhtikuussa uusiin haasteisiin. Hänen tilalleen rekrytoitiin maaseudun yritysasiamies Leena Erälinna. Yrityspalveluyksikköä vahvistettiin samaan aikaan Juha Metsänojan rekrytoinnilla. Lokakuussa käynnistettiin yt-neuvottelut, jonka tavoitteena oli yhdistää maaseutuohjelmasta rahoitettavan kahden hankkeen toiminta. Yt.n tuloksena Jarmo Peltolan työsuhde päättyi Yritysneuvoja Jari Välimaa siirtyi töihin yrityspalvelukeskus Potkuriin ja hänen tehtäviin palkattiin alkaen Armi Metsänoja. Turun Protomon lakkauttamisen johdosta Tanja Kiviniemen ja Jukka Pulkkisen työsuhteita ei jatkettu vuoden 2013 puolelle. Viestintäsihteeri Jaana Kostamon työsuhde lakkautettiin Toimitusjohtaja Kari Vähä irtisanoutui tehtävistään 12/2012, jonka johdosta hallitus käynnisti uuden toimitusjohtajan haun.

3 3 Salon elinkeinorakenne lukuina aktiivisia yrityksiä kpl (pl asoy, koy) bruttolisäys 174 yritystä - perustetut yritykset uutta yritystä - lakkautetut yritykset 149 kpl työttömyysaste Salossa ,5 %, työttömien määrä ,2 % - työttömien määrä hlöä - lomautetut 480 hlöä - työvoimakoulutuksessa 862 hlöä - palkkatuetussa työssä 364 hlöä - työvoimaa yhteensä hlöä Tietolähde: Suomen Asiakastieto Oy , V-S TE-toimisto YRITYSSALON TOIMINTA VUONNA 2012 Perustamisneuvonta Henkilökohtainen neuvonta yrittäjyyttä pohtiville, yrittäjyyteen tähtääville sekä vähän aikaa toimineille on edelleen ollut tärkein palvelumuoto kaikista sähköisistä palveluista huolimatta. Henkilökohtainen neuvonta perustuu neuvojan osaamiseen, kokemukseen sekä tietotaitoon. Neuvonnan lisäksi on tarjottu yrittäjyyteen sekä yrityksen perustamiseen liittyvää avoimia valmennuksia sekä infoja. Neuvontatapahtumissa on keskitytty yrittäjäkandidaatin osaamisen ja yrittäjyyteen sopivuuden kartoittamiseen, alustavan liikeidean läpikäyntiin, toiminnan kannattavuuteen ja alkurahoituksen tarpeeseen sekä viranomaisyhteyksien selvittämiseen. Yrityksen eri perustamistapoja (uusi yritys, yrityskauppa, osakkuus, franchising) käydään usein myös läpi. Yritysneuvojat laativat myös lausunnot starttiraha- ja jatkostarttihakemuksiin sekä Finnveran lainahakemuksiin. Vuonna 2012 Saloon perustettujen yritysten bruttolisäys oli 174 yritystä. Perustettuja yrityksiä oli 323 uutta yritystä (pl. asoy, koy). Lakkautettuja yrityksiä oli 149 kpl.

4 4 Seuraavassa vertailutietoa perustettujen yritysten lukumäärään Salossa: Tietolähde: Suomen Asiakastieto, Nokia Bridge ohjelma Vuonna 2012 Yrityssalo koordinoi Salon Nokia Bridge yrittäjyyspolun Start Up valmennuksien toteutuksen sekä Salossa että Turussa. Nokia Bridge yrittäjyyspolkuun osallistuivat Nokia Salon irtisanonut henkilöt, jotka tähtäsivät oman yrityksen perustamiseen tai sivutoimiseen yrittäjyyteen. Osallistujat olivat tuotekehityksen, tuotannon ja tukipalveluiden työntekijöitä, joilla oli mahdollisuus hakea Nokian myöntämää Grants yrittäjyystukea yrittäjävalmennuksen päätteeksi. Yrityssalo laati keväällä Nokian pyynnöstä erilliset lausunnot Nokia Grants yrittäjyystukiin. Rahoituslähde:Perusrahoitus sekä ESR-hankkeista YPK, YPK Resurssi ja UKK Yritysten perusneuvonta ja yritystapahtumat Henkilökohtainen neuvonta ja muu yrityspalvelu jo toimiville yrityksille on myös ollut tärkeä palvelumuoto kaikista sähköisistä palveluista huolimatta. Yrityksillä on vaiheita, jolloin ulkopuolinen apu antaa vauhtia päätöksenteolle. Henkilökohtainen neuvonta perustuu aikaisempaan yhteistyöhön Yrityssalon ja/tai yritysneuvojan kanssa, yritysneuvojan osaamiseen ja kokemukseen sekä keskinäiseen luottamukseen. Neuvontatapahtumat on pyritty toteuttamaan pääsääntöisesti asiakkaan tiloissa. Neuvontatapahtumiin liittyy kiinteästi eri teemoihin perustuvat yritysinfot sekä valmennukset, jotka on suunnattu yrittäjille ja yritysten avainhenkilöille. Yrityksille suunnatuissa tilaisuuksissa tavoitteena on tarjota osaamista aiheen teemaan sekä neuvoja kehittämisen toteutuksen tueksi. Vuonna 2012 toteutettiin sekä keväällä että syksyllä erilliset tilaisuussarjat Avaimet uuteen kasvuun ja Markkinat muuttuu teemoilla, joissa kävi yhteensä lähes 380 eri osallistujaa. Yrityssalo järjesti vuoden 2012 aikana kolme mittavaa yritystapahtumaa, joissa kahdessa ensimmäisessä tavoitteena oli luoda uskoa Salon uuteen nousuun ja esitellä yritysten menestystarinoita. Kevään tilaisuudessa Hjallis Harkimo oli tsemppaamassa salolaisia. Syksyllä pohdittiin Salon tulevaisuuden uutta suuntaa Jorma Terentjeffin johdolla. Kumpikin tilaisuus kokosi Astrum -keskukseen lähes 400 yrittäjää kerrallaan. Kolmas mittava Go Skolkovo yritystapahtuma, joka toteutettiin yhteistyössä Salon kaupungin kanssa, toi Venäjän piilaakson

5 5 Skolkovon päättäjiä, avainhenkilöitä ja yrityksien edustajia Saloon solmimaan kumppanuuksia ja yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Yrityssalon Yritystreffit toteutettiin 7 kertaa vuoden 2012 aikana. Rahoituslähde:Perusrahoitus ja ESR-hankkeista UKK, YPK Resurssi, KV-YPK, Osaamiskeskusohjelma Yritystoiminnan kehittäminen Yrityssalo kautta yritys on löytänyt apua esimerkiksi henkilöstön osaamisen, yrityksen liiketoiminnan tai tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä yrityksen laajentamiseen. Yrityssalon rahoitusneuvonta on pohtinut yrittäjän kanssa eri rahoitustarpeita ja -lähteitä, laatinut investointilaskelmia sekä rahoitussuunnitelmia. Yrityssalon kautta on voitu myöntää tukea ulkopuolisen asiantuntijan palkkaamiseen, kun kyseessä on ollut kehittäminen jolla aikaansaadaan merkittävää kasvua yrityksen liikevaihtoon, luodaan uusia työpaikkoja tai säilytetään olemassa olevia työpaikkoja. Yrityssalossa on tehty yhteensä 74 päätöstä yrityskohtaiseen asiantuntijatukeen, jossa yritykselle on myönnetty keskimäärin tukea. Taustalla on kolme ESR-rahoitteista hanketta, joka mahdollistaa em. tuen myöntämisen pkyritykselle. Rahoituslähde: ESR-hankkeista UKK, YPK Resurssi sekä Kasvuyrityspalvelu (TYT) Yritysverkostotoiminta Yrityssalo koordinoi neljää alueellista yritysverkostoa alueella: SaloShops erikoiskaupan yritysverkosto SaloFood lähiruokatuottajien yritysverkosto SaloVisit matkailupalveluiden yritysverkosto SaloTech ICT-toimialan yritysverkosto. Verkostotoiminnalla toteutetaan tehokkaasti ns. ryhmäneuvontaa yrityksille, edistetään yritysten keskinäistä verkostoitumista sekä kehitetään yritysten liiketoimintaa. Suurin osa mukanaolevista yrityksistä on pieniä ja ne sijaitsevat hajallaan eri puolella Saloa. Pienet yritykset saavat vahvuutta liiketoimintaansa verkottuessaan toisten kanssa. Yritysverkostojen aikaansaamiseen ja ylläpitämiseen hyödynnetään palvelumuotoilun ideologiaa. Rahoituslähde: ESR-hanke UKK

6 6 Yritysneuvonnan asiakasmäärät 2012 Tapahtuma Tavoite 2012 Toteuma Perustamisneuvonta-asiakkaita 450 hlöä 764 hlöä - joista Nokia Bridge asiakkaita 184 hlöä - joista Protomo asiakkaita 249 hlöä Neuvonta jo toimivalle yritykselle 750 eri yritystä 807 eri yritystä Asiakastapahtumia yhteensä kpl kpl Osallistujia koulutus- ja infotilaisuuksissa kpl kpl Kansainvälistymispalvelut yrityksille Yrityssalo on koordinoinut maakunnallista kansainvälistymisneuvontaa vuoden 2012 aikana. Tavoitteena on ollut tuottaa kokonaisvaltaista, monipuolista ja yrityksille tarpeellista tukea kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Tarjottavat yrityspalvelut ovat liittyneet yrityksen markkinoille menon valmisteluun ja/tai suunnitteluun, viennin käynnistämiseen ja edistämiseen, etabloitumiseen valituille kv-markkinoille sekä markkina-aseman parantamiseen ja kasvattamiseen ko. kohdemaassa. Vuonna 2012 Yrityssalossa on keskitytty uusien potentiaalisten markkina-alueiden kartoittamiseen erityisesti Venäjän, Lähi-Idän ja Vietnamin alueilla. Yrityskohtaisia markkinaselvityksiä on toteutettu lähes joka puolelle maailmaa. Yleisesti yritysneuvojan roolina on ollut arvioida yrityksen kansainvälistymismahdollisuuksia, kertoa tarjolla olevista tukimahdollisuuksista sekä tukea yritystä uusille markkinoille menossa. Kansainvälistymistoiminnalla tavoitellaan varsinaissuomalaisten yritysten kannattavaa kasvua valitulla markkina-alueella. Yritysten liikevaihdon kasvaessa syntyy uusia työpaikkoja, jonka seurauksena koko maakunnan talous vireytyy. Rahoituslähde: ESR-hanke Kv-YPK

7 7 Vientirengastoiminta Yhtenä tehokkaana kansainvälistymiskeinona pk-yrityksille on osallistua vientirengastoimintaa, jossa 4-6 yritystä käynnistää vientitoimintaa valittuun kohdemaahan yhteisesti palkatun yhteisvientipäällikön tuella. Toiminta vaatii yrityksiltä aktiivista vuorovaikutusta ja sitoutumista onnistuakseen. Yrityssalo hallinnoi vuoden 2012 lopulla kolmea vientirengasta, joista yksi suuntautui Irakiin, toinen Lähi-Itään ja kolmas Venäjälle. Jokaisessa vientirenkaassa on oma vientipäällikkö, joka tuntee kohdemaan kontaktit ja toimintakulttuurin erinomaisesti. Yrityssalolle jää hallinnointikorvausta vientirenkaista keskimäärin 5-7%. Rahoituslähde:TEMin kansainvälistymisavustus pk-yrityksille, josta hallinnointituki jää Yrityssalolle

8 8 IPP in Vietnam IPP Innovation Partnership Program projektia rahoittaa Ulkoministeriö. Yrityssalolla ja Danangin alueella (Vietnam) käynnistyi vuoden pituinen kehitysyhteistyöhanke , jossa Yrityssalolla on tavoitteena etsiä alueen yrityksille kumppanuuksia, asiakkuuksia ja muita partnereita kohdemaasta. Vietnamin tavoitteena on kehittää omaa kansallista innovaatiojärjestelmää ja julkisia yrityspalveluja. Esimerkkinä heille on Yrityssalon eri toimintojen benchmarkaus. Danangissa on kumppanina Danang Department of Industry and Trade (DOIT). IPP projekti on jatkoa kaupunginjohtajan pitkäaikaiselle yhteistyölle Vietnamissa. Vietnamin kumppanit vierailivat Salossa syyskuussa Yrityssalosta tehtiin kaksi vastavierailua Danangiin. Rahoituslähde: IPP Innovation Partnership Progra, UM Protomo toiminta Vuonna 2012 Yrityssalo toteutti Protomo toimintaa sekä Turussa että Salossa. Perusideana oli tarjota yrittäjäurasta kiinnostuneille riskitön vaihtoehto, ohjattu ympäristö ja asiantuntijoiden tuki uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä markkinoille viemiseen. Protomossa työskennellään tiimeissä, joissa jokaisen tiimiläisen erityisosaamista hyödynnetään siihen, että ideasta syntyy yritys.protomoon liittyi vuoden 2012 aikana yhteensä 249 henkilöä. Tavoitteena oli koota 31 tiimiä, joista Saloon 10 tiimiä ja Turkuun 21 tiimiä lopetettiin Protomo toiminta Turussa. Protomo toiminta jatkuu uudistuneena Salossa. Rahoituslähde: Protomo toimintaympäristötuki Uudet liiketoimintamahdollisuudet ICT-sektorilla Vuonna 2012 Osaamiskeskusohjelman toimintojen tavoitteena oli käynnistää uusia liiketoimintaalustoja Saloon, joilla aikaansaadaan kokonaan uudenlaista liiketoimintaa yrityksissä ja kasvumahdollisuuksia toimintaympäristössä. Uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisen taustalla oli Salon kaupungin elinkeinopoliittinen visio (hyväksytty 2011): Elinkeinoelämän tulevaisuuden visio Salo on Suomen johtava tutkimuksen ja tuotekehitystoiminnan keskus langattoman tiedonsiirron sekä hyvinvointi- ja terveysteknologian sektoreilla

9 9 Kaupungin strategisen vision pohjalta Yrityssalo kokosi paikallisen ICT-sektorin yritykset yhteiseen verkostoon SaloTech, jonka avulla esitellään laaja-alaisesti alueen ICT-osaamista sekä yrityksiä sekä kootaan yhteen langattomaan tiedonsiirtoon liittyvää ekosysteemiä. Laajemmalle yritysryhmälle oli mahdollista esitellä myös potentiaalisia uusia businessaihioita kuten esimerkiksi 3D pikavalmistus. SaloTech yritysverkoston toimintoja vakiinnutetaan edelleen vuoden 2013 aikana. Yrityssalo ja SaloTech olivat yhteistyössä Salon vanhuspalvelun kanssa vastuussa alueen hyvinvointiteknologian kehittämisestä alueella. Yrityssalon osalta em. keskittyi erityisesti ICTyritysten aktivoimiseen ko. toimialalle sekä hyvinvointiteknologiasovellusten aikaansaamiseen alueella. Kaupungin osalta em. toiminto keskittyi testausympäristön luomiseen sekä yritysten testausprosessien läpiviemiseen. Rahoituslähde:Osaamiskeskusohjelma JPT ja ESR hankkeista UKK Ohjelmisto-osaaminen Trendikäs peliala on ollut nousussa kuluvan vuoden aikana Salossa. Uudistumishaasteen edessä oleva Salo voisi kasvattaa ohjelmisto-osaamiseen perustuvaa palveluliiketoimintaa näin totesi Jorma Ollila 01/2011 Astrum keskuksen avajaisissa. Ollila arvioi jo vuotta aikaisemmin Salon mahdollisuuksia! Peliteknologian osalta Yrityssalo on keskittynyt ohjelmisto-osaamisen kasvattamiseen. Syksyn 2012 aikana järjestettiin ohjelmisto-osaamiseen perusteita koskeva valmennuskokonaisuus, jossa osallistujia olivat opiskelijoita, työnhakijoita sekä työssä olevia työntekijöitä. Peliteknologian start up -toimintaan liittyen Yrityssalo liittyi mukana Microsoft BizSpark-ohjelmaan, jossa tavoitteena on tukea aloittelevien ohjelmistoyritysten alkutaivalta. Ohjelmistopuolen kasvunäkymiin liittyen päädyttiin fokusoimaan Protomotoimintaa vuonna 2013 Salossa erityisesti peli- ja ohjelmistokehitykseen sekä hyvinvointi- ja terveysteknologiakehitykseen. Rahoituslähde:Osaamiskeskusohjelma JPT ja ESR hankkeista UKK Korkeakouluyhteistyö Korkeakouluyhteistyön lähtökohtana on tuottaa alueen yrityksille korkeakoulutasoista osaamista sekä tuoda yrityksiin uusia näkemyksiä, testattuja toimintatapoja ja tutkimuksellista tietoa yliopistomaailmasta. Yhteistyötä on tehty Turun yliopisto BID Innovaatioit ja Yrityskehitys yksikön sekä Turun yliopisto Kauppakorkeakoulun kanssa. Salon IDEAtehdas toiminnan tavoitteena oli luoda paikallinen innovaatioympäristö alueen yrityksille, jossa yritykset voivat avoimen innovaation periaatteiden mukaan aikaansaada uudenlaista yhteistyötä, luoda yhdessä uusia tuotteita ja hyödyntää eri osapuolien erityisosaamista. BID tuotti sopimuksen mukaisia toimenpiteitä, toteutti aiheeseen soveltuvia tietoiskuja sekä koordinoi IDEAtehdas-toimintaa sitoutuneiden yritysten yritysryhmätyöskentelyä. Tuloksena syntyi uudenlaista yritysten välistä yhteistyötä sekä kaksi konkreettista tuotetta kahdelle salolaiselle

10 10 yritykselle. Sopimus BIDIn kanssa päättyi Salon I&E kehittämistoimintojen tavoitteena oli kehittää alueen yrittäjäympäristöä infrastruktuurin ja toimintamallien tasolla. Ideana oli hyödyntää yliopiston tutkimustuloksia ja osaamista yritysten kehittämisessä ja tuotteiden kaupallistamisessa. BID tuotti kolme erilliskokonaisuutta sopimuksen mukaisesti. Salon haasteellinen tilanne vaikutti hankkeen toteutukseen ja toimintojen tuloksellisuus oli välttävää. Sopimus BIDin kanssa päättyi Turun yliopiston Kauppakorkeakoulun kanssa käynnistettiin yhteistyö , jossa tavoitteena on kehittää teknologiateollisuuden yritysten tietoisuutta hankintaosaamisen kilpailukykyvaikutuksista. Kauppakorkeakoulu toteutti sopimuksen mukaan yrityshaastattelun sekä suunnitteli niiden pohjalta kehittämisohjelman seuraaville vuosille(tietoiskuja, seminaareja, koulutusta). Sopimus jatkuu asti. Åkillinen rakennemuutos Salon seudulla rakennemuutos on alueella toimivan elektroniikkateollisuuden päähankkijan toimintamallin ja globaalin alaan liittyvän muutoksen seurausta. Samanaikainen taloudellinen taantuma ja mittavat irtisanomiset tekevät sen haasteelliseksi. Rakennemuutoksen mahdollistamia yritysten kehittämisavustuksia on hyödynnetty kiitettävästi. Vuoden 2012 lopussa oli käynnistetty 76 eri yrityksessä kaiken kaikkiaan 110 hanketta tuen ollessa keskimäärin 15%. Näiden tuloksena arvioidaan syntyvän 354 uutta työpaikkaa. Valtio haki keväällä Euroopan Globalisaatiorahastosta Saloon EGR-rahoitusta Nokian Salon irtisanottavien työntekijöiden tukitoimiin. EGR-rahoituksella voidaan tukea maailmankaupan rakenteellisten muutosten seurauksena työnsä menettäneitä ihmisiä uudelleenkoulutuksessa ja - sijoittumisessa sekä työllistymisessä. Valtion osuus rahoituksessa on 50% ja EGR:n osuus 50%. Hakemus hyväksyttiin ja Saloon korvamerkittiin 10,3 milj. euroa työvoimapoliittista rahoitusta saakka. TEM valmisteli toista valtakunnallista hakemusta loppuvuonna, joka koski Salon lisäksi pääkaupunkiseutua, Tamperetta ja Oulua. Hakemuksessa kohdistettiin Varsinais- Suomeen 10,9 milj. euroa tukikaudelle Uusi EGR-rahoitus II on korvamerkitty ex-nokialaisten työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. Muu tukirahoitus kohdistunee muihin työtä vaikka oleviin työnhakijoihin. Salon Voimala Salon Voimalan toiminta käynnistyi elokuussa Se oli jatkoa Nokia Salon tiloissa toimineelle Bridge infolle, jossa Yrityssalo palvelu maaliskuusta lähtien. Voimala on Yrityssalon koordinoima ja EU:n rahoittama palvelupiste uutta suuntaa työurilleen etsiville salonseutulaisille, joita neuvotaan työllistymiseen, kouluttautumiseen ja yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä. Salon Voimalasta sai henkilökohtaista neuvontaa paikan päällä sekä sähköisesti. Salon Voimala järjesti yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa viikoittain useita työllistymistä edistäviä ja

11 11 työhyvinvointia ylläpitäviä tapahtumia, tilaisuuksia ja koulutuksia. Voimalan kävijämäärä on noin hlöä/kuukausi. Voimalan myötä Yrityssalon palvelukokonaisuuteen syntyi kokonaan uusi kohderyhmä. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat olleet yrittäjyyttä pohtivat työnhakijat. Voimalan perustaminen on äkillisen rakennemuutoksen konkreettisia toimenpiteitä ja seurausta Salon toimintaympäristössä tapahtuneille viimeaikaisille muutoksille. Työllisyys Salossa on heikentynyt nopeasti. Työmarkkinoille tulee yhä enemmän kokeneita ammattiosaajia, jotka tarvitsevat työllistymistä edistäviä palveluja. Salon Voimalassa on purettu TE-toimiston ruuhkaa ja näin varmistettu tasapuolinen työvoimapalveluiden tarjonta kaikille asiakkaille. Seudullinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö Yrityssalo on ollut vuoden 2012 aikana jäsenenä seuraavissa yhteisöissä: Suomen Yrittäjät ry Salon Yrittäjät ry Turun Kauppakamari Salon osasto SEKES Seudulliset Kehittämisyhteisöt ry Ykkösakseli ry Sakko ry YES maakunnallinen yrittäjyyskasvatusverkosto Suomen Yrityskummit ry TEKEL Suomen Teknologiakeskusten Liitto Suomalais-Saksalainen Kauppakamari Suomalais-Ruotsalainen Kauppakamari PTY Palvelulaitosten työnantajajärjestö VIESTINTÄ Yrityssalon ulkoista viestintä toteutetaan sähköisesti uutiskirjeen ja muiden sähköisesti kohdistettujen viestien avulla. Uutiskirjeitä lähti vuoden 2012 aikana 8 kpl jakelun ollessa sähköpostiosoitetta. Uutiskirjeet luettavissa osoitteessa Yrityssalon asiakaslehdet julkaistiin ja Paikallislehdissä (Salon Seudun Sanomat, Turun Sanomat, Salonjokilaakso, Perniön Seudun Lehti, Somerolehti) julkaistiin tilaisuuskutsuja. Yrityssalo on julkaissut vuoden aikana useita lehdistötiedotteita, jotka kaikki luettavissa osoitteessa Yrityssalon sivustolla oli ajalla joka päivä keskimäärin 145 käyntiä. Seuraavassa tarkempaa statistiikkaa sivuston kävijöistä:

12 12 Yrityssalo hallinnoi myös seuraavia portaaleja: HANKKEET 2012 Yrityssalon hallinnoimat hankkeet vuonna 2012 UKK Uusi kasvu ja kansainvälistyminen (ESR) asti Kv-YPK maakunnallinen yritysten kansainvälistymishanke (ESR) asti YPK maakunnallinen yrityspalveluhanke (ESR) asti YPK Resurssi maakunnallinen yritysten kehittämistukihanke (ESR) asti OSKE JPT (Osaamiskeskusohjelman Jokapaikan tietotekniikka) asti Protomo (ELYn toimintaympäristötuki) asti Yritysten kasvupalvelut (ELYn toimintaympäristötuki) asti MASVA maaseudun neuvontahanke (Maaseutuohjelma) asti EETU energiatehokkuushanke (Maaseutuohjelma) asti Hankintaosaaminen (EAKR) asti IPP projekti (UM) asti ÄRM Salon äkillisen rakennemuutoksen koordinaatiohanke (EAKR) asti Palvelupiste - Salon Voimalan toteutushanke (EAKR) asti

13 13 HENKILÖSTÖ Yrityssalo Oy:n henkilöstö ja vastuualueet Yrityspalvelut: Pirvola Maija, Erälinna Leena Heinonen Jukka, Metsänoja Juha Metsänoja Armi Rantamäki Elina Salotech: Soinu Peter Koskinen Ville kehittämispäällikkö yritysneuvonta / maaseutu erityisasiantuntija, rahoitus palvelupäällikkö yritysasiamies projektikoordinaattori, Protomo-ohjelma, Saloshops, viestintä ohjelmapäällikkö, Salo-Tech yritysverkosto projektipäällikkö, elämys- ja peliteknologia Kansainvälistyminen: Hynninen Marko ohjelmapäällikkö, KV-palvelut Eskelinen-Välimaa Marjatta erityisasiantuntija, KV-palvelut Seren Johanna kv-neuvoja, kv-palvelut, Turku Ylieskola Katariina erityisasiantuntija, KV-palvelut Rakennemuutos: Virtanen Tommi Ilmanen Elina Luukkonen Susanne Rannama Raidi Tulonen Annikki Protomo: Pulkkinen Jukka Kiviniemi Tanja Erityispalvelut: Kallio Pekka Peltola Jarmo Urmas Jouko Hallinto: Vähä Kari, Asikainen Leila Kostamo Jaana Metsämäki Kristina Mäkinen Marit projektipäällikkö, Äkillinen rakennemuutos palveluneuvoja, palvelupiste Voimala palveluneuvoja, projektipäällikkö palvelupiste Voimala palveluneuvoja, palvelupiste Voimala palveluneuvoja, palvelupiste Voimala projektipäällikkö, Protomo-ohjelma projektikoordinaattori, Protomo-ohjelma, Turku elinkeinoasiamies yritysasiamies, maaseutu yritysasiamies, Invest In Salo toimitusjohtaja toimistopäällikkö viestintäsihteeri toimistosihteeri projektikoordinaattori, ESR-hankkeet Henkilöstön kehittämiskeskusteluja on vuoden aikana käyty useita. Tavoitekeskustelut käytiin syksyn 2012 aikana. Keskustelujen perusteella eräitä tehtäväkuvia ja vastuualueita tarkennettiin, samoin pelisääntöjä eri toimenpiteissä, asiakashallintajärjestelmän hyödyntämisessä sekä eri hankkeiden toteutuksissa.

14 14 HALLINTO Yhtiön hallituksessa on seitsemän varsinaista jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenistä 3 edustaa elinkeinoelämää ja 3 poliittisia puolueita. Kaupunginjohtaja on hallituksen jäsen viran perusteella. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet: Isotalo Kalle, puheenjohtaja Harilo Vesa Kimmo Kunnia Rannikko-Iltanen Seija Rantakokko Antti Sjöholm Jyrki Toivonen Jyrki varajäsen Henrik Nieminen varajäsen Lehti Olli varajäsen Passi Anne varajäsen Määttänen Asko varajäsen Salminen Hannu varajäsen Seppo Liina varajäsen Nieminen Riitta Vuonna 2012 pidettiin 8 hallituksen kokousta. Varsinainen yhtiökokous, jossa päätetään hallituksen jäsenistä, pidetään yhtiöjärjestyksen mukaisesti kesäkuun 2013 loppuun mennessä. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Kari Vähä ja sijaisena kehittämispäällikkö Maija Pirvola. Taloushallinnon vastuuhenkilönä toimii toimistopäällikkö Leila Asikainen. Tilintarkastajana toimii Oy Audiarev Ab, vastuutilintarkastajana Jukka Korin.

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Tervetuloa Yrityssaloon Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö Armi Metsänoja Yrityssalo lyhyesti Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, osakeyhtiömuotoinen,

Lisätiedot

Rakennemuutos, Salo. Tommi Virtanen Yrityssalo Oy 20.3.2013

Rakennemuutos, Salo. Tommi Virtanen Yrityssalo Oy 20.3.2013 Rakennemuutos, Salo 21.3.2013 Tommi Virtanen Yrityssalo Oy Tommi Virtanen ÄKILLINEN RAKENNEMUUTOS Salo nimettiin äkillisen rakennemuutoksen alueeksi 16.9.2009 2008-2009 Salon seudulta hävisi noin 2 000

Lisätiedot

JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Varsinais-Suomessa

JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Varsinais-Suomessa JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Varsinais-Suomessa JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Päätehtävä: Kiihdyttää uutta, maailmanlaajuisesti kilpailukykyistä ICTtoimialan liiketoimintaa. Visio: Ohjelmakauden päättyessä

Lisätiedot

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Vauhtia kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Kotimarkkinoilta kansainväliseen kasvuun Kasvuun ja kansainvälistymiseen parhaiten sopivat julkiset palvelut ja rahoitus

Lisätiedot

1. Johdanto 3 1.1. Yrityssalo Oy:n tehtävät 3 1.2. Toimitusjohtajan katsaus 3 1.3. Salon elinkeinorakenne lukuina 31.12.2014 4

1. Johdanto 3 1.1. Yrityssalo Oy:n tehtävät 3 1.2. Toimitusjohtajan katsaus 3 1.3. Salon elinkeinorakenne lukuina 31.12.2014 4 TOIMINTAKATSAUS 2014 2 TOIMINTAKATSAUS VUODESTA 2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1. Yrityssalo Oy:n tehtävät 3 1.2. Toimitusjohtajan katsaus 3 1.3. Salon elinkeinorakenne lukuina 31.12.2014 4 2. Yrityssalon

Lisätiedot

Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset

Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset 25.3.2015 Maija Pirvola, Yrityssalo Yrityssalo Oy 25.3.2015 Tässä esityksessä Yritysten kehittämispalvelut (ELY) Team Finland palvelut verkossa

Lisätiedot

ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen. kansainvälistymiseen

ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen. kansainvälistymiseen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen Kansainvälisen kasvun ja rahoituksen aamu 12.3.2014 Varsinais-Suomen ELY-keskus/Timo Mäkelä 13.3.2014 1 Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja muut kehittämispalvelut

Lisätiedot

Novagon toiminnan tuloksia 2014

Novagon toiminnan tuloksia 2014 YRITYSKEHITYS FÖRETAGSUTVECKLING BUSINESS DEVELOPMENT Novagon toiminnan tuloksia 2014 26.2.2015 Mikael Borgman 1 Hallitus Mikael Borgman Leo Rintanen Vesa Siljamo Juha-Pekka Isotupa Ulla Vilén-Gunnarsson

Lisätiedot

Huhtikuun uutisia Atria lopettaa lihanleikkuun ja teurastuksen Kannuksessa Atria vähentää väkeä Atria supistaa toimintaansa muun muassa Kannuksessa

Huhtikuun uutisia Atria lopettaa lihanleikkuun ja teurastuksen Kannuksessa Atria vähentää väkeä Atria supistaa toimintaansa muun muassa Kannuksessa Historiaa Pouttu Oy, perustettu Kannukseen 1938 Kannuslainen Poutun suku omistanut v. 2007 omistus siirtyi pääomasijoittaja Sponsor Capital Oy:lle 2007 syksyllä Sponsor Capital myi Lihapouttu Oy:n Atrialle

Lisätiedot

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

1. Johdanto 3 1.1. Yrityssalo Oy:n tehtävät 3 1.2. Toimitusjohtajan katsaus 3 1.3. Salon elinkeinorakenne lukuina 31.12.2014 4

1. Johdanto 3 1.1. Yrityssalo Oy:n tehtävät 3 1.2. Toimitusjohtajan katsaus 3 1.3. Salon elinkeinorakenne lukuina 31.12.2014 4 TOIMINTAKATSAUS 2014 2 TOIMINTAKATSAUS VUODESTA 2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1. Yrityssalo Oy:n tehtävät 3 1.2. Toimitusjohtajan katsaus 3 1.3. Salon elinkeinorakenne lukuina 31.12.2014 4 2. Yrityssalon

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus, kehittämispäällikkö Martti Rantala

Varsinais-Suomen ELY-keskus, kehittämispäällikkö Martti Rantala EUROOPAN GLOBALISAATIORAHASTON HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUDET NOKIAN IRTISANOMISISSA 1. EGR:n toimintaperiaatteet EU:n rahoitusinstrumenttina suurissa rakennemuutostilanteissa on Euroopan globalisaatiorahasto

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Teijon kansallispuisto perustettu 1.1.2015. TOIMINTAKATSAUS 2015 Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy

Teijon kansallispuisto perustettu 1.1.2015. TOIMINTAKATSAUS 2015 Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Teijon kansallispuisto perustettu 1.1.2015 TOIMINTAKATSAUS 2015 Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 1.1 Yrityssalon tehtävät... 3 1.2 Toimitusjohtajan katsaus vuodesta

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

Metsästä energiaa yrittämällä

Metsästä energiaa yrittämällä Metsästä energiaa yrittämällä Energia-alan asiantuntijaseminaari Pohtossa 1.4.2009 Asiantuntija, TE-keskus Sivu 1 2.4.2009 Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskus (TE-keskus) TE-keskukset ovat työ-

Lisätiedot

Hankintaosaaminen kasvun tukena -projekti Turun kauppakorkeakoulu

Hankintaosaaminen kasvun tukena -projekti Turun kauppakorkeakoulu Hankintaosaaminen kasvun tukena -projekti Turun kauppakorkeakoulu Hankintaosaaminen kasvun tueksi -projektin tavoitteet (2012-06/2014) Projektin tavoitteena on tukea varsinaissuomalaisten yritysten kytkeytymistä

Lisätiedot

Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin...

Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin... Marketta Korhonen Minustako yrittäjä? Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin... pakon sanelemana työttömyyden kautta (itsensä työllistäminen) koulutuksen kautta harrastuksen kautta franchising yrittäjyyden

Lisätiedot

Yritys-Suomen markkinointi Kotkan-Haminan seudulla Kristiina Kuparinen Cursor Oy 20.03.2012

Yritys-Suomen markkinointi Kotkan-Haminan seudulla Kristiina Kuparinen Cursor Oy 20.03.2012 Yritys-Suomen markkinointi Kotkan-Haminan seudulla Kristiina Kuparinen Cursor Oy 20.03.2012 Kotkan-Haminan seutu viisi kuntaa noin 88.000 asukasta noin 5000 yritystä meri ja raja 2 Avainluvut 2011 konserni

Lisätiedot

STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE. Armi Metsänoja

STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE. Armi Metsänoja STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE 2014 Starttiraha on henkilökohtainen tuki mahdollista myös useammalle samaan yritykseen Starttiraha ei ole Yritystuki ei yrityksen rahoitusta tai tuloa, ei kuulu

Lisätiedot

Yrityskehityksen ja elinkeinotoiminnan organisoitumisen vaihtoehdot. Selonteko valtuustolle 4.11.2013 Muutosjohtaja Risto Kortelainen

Yrityskehityksen ja elinkeinotoiminnan organisoitumisen vaihtoehdot. Selonteko valtuustolle 4.11.2013 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Yrityskehityksen ja elinkeinotoiminnan organisoitumisen vaihtoehdot Selonteko valtuustolle 4.11.2013 Muutosjohtaja Risto Kortelainen 23.10.2013 Elinkeinopoliittiset toiminta- ja organisaatiomallit JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYTTÄ ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUUN

KANSAINVÄLISYYTTÄ ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUUN KANSAINVÄLISYYTTÄ ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUUN Mistä apua ja rahoitusta kansainvälisyyteen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Yritysrahoitusryhmä Jarmo Kallio 13.12.2010 1 ELY-keskuksen

Lisätiedot

STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE. Armi Metsänoja

STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE. Armi Metsänoja STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE 2013 Starttiraha on henkilökohtainen tuki mahdollista myös useammalle samaan yritykseen Starttiraha ei ole yritystuki ei yrityksen rahoitusta tai tuloa, ei kuulu

Lisätiedot

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen 25.9.2015 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostus, markkinoille saattaminen ja kehittäminen Maaseuturahastossa Lopputuote maataloustuote (jalostuksen

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS. Mikko Ahonen Fasilitaattori. 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi

JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS. Mikko Ahonen Fasilitaattori. 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS Mikko Ahonen Fasilitaattori 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi Esityksen sisältö 1. Mikä Protomo? 2. Kansallinen Protomo-verkosto 3. Protomo-toiminta Jyväskylässä 4. Protomon

Lisätiedot

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Päijät-Hämeen Yrityksille Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Jari Turunen ICT -liiketoiminnankehittäjä Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Omistus Lahden kaupunki 74 % Lähikunnat 10 % Yksityiset

Lisätiedot

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11. TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista TE-palvelut ovat julkisia työ- ja elinkeinopalveluita, joita tarjoavat Työ- ja

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä Hallituspartnerit ry:n toiminta alkoi Tampereella vuonna 2003. Alueellisia yhdistyksiä on sen jälkeen perustettu mm. Turkuun, Ouluun,

Lisätiedot

Rahoitusta yritystoiminnan

Rahoitusta yritystoiminnan Rahoitusta yritystoiminnan alkuun Finnverasta rahoitusta yritystoiminnan käynnistämiseen Suunnitteletko yrityksen perustamista? Hyvä liikeidea, yrittäjävalmiudet ja huolellinen suunnittelu auttavat liiketoiminnan

Lisätiedot

FCG GRANT ADVISORS. Osaajia EU rahoituksen hakemiseen ja hyödyntämiseen

FCG GRANT ADVISORS. Osaajia EU rahoituksen hakemiseen ja hyödyntämiseen FCG GRANT ADVISORS Osaajia EU rahoituksen hakemiseen ja hyödyntämiseen Osaamista tarvitaan nyt jos koskaan EU ohjelmakaudella 2014 2020 suomalaisilla on kansallisella tasolla käytössä aiempaa vähemmän

Lisätiedot

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia 2009-2015 Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 VISIO 2015: Suomen ympäristötehokkain ja yritysystävällisin

Lisätiedot

Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut

Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut Joensuun seutu Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut www.josek.fi Josek on yrityksiä varten Josek palvelee kaikkia Joensuun seudun yrityksiä, niin toimintaansa

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Yhdessä maailmalle! Sari Paavilainen kansainvälistymisasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus 27.11.2014

Yhdessä maailmalle! Sari Paavilainen kansainvälistymisasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus 27.11.2014 Yhdessä maailmalle! Sari Paavilainen kansainvälistymisasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus 27.11.2014 Mitä hyötyä vientiverkostosta ja kumppanuusohjelmasta on yritykselle? Kustannustehokas tapa avata

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUPARLAMENTTI

ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUPARLAMENTTI ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUPARLAMENTTI Rahoitusmahdollisuudet mikroyrityksen sähköisen liiketoiminnan kehittämisessä Kuortanen 1.9.2009 Jarmo Kallio MIKROYRITYS Yritys joka työllistää alle 10 työntekijää

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot

KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus

KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus ELYjen toimipaikat ja aluejako Asetusluonnoksen 1.9. mukaan JOHTAJA LUONNOS 14.10.2009

Lisätiedot

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Hankeaika 2013 2014 Kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset

Lisätiedot

Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on. kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti.

Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on. kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti. Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti. H A A S T E E N A K A S V U Suomessa syntyy kansainvälisesti katsoen

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUIDEN TUOTTAMISESTA

SOPIMUS PALVELUIDEN TUOTTAMISESTA 1 (6) SOPIMUS PALVELUIDEN TUOTTAMISESTA 1. Sopijapuolet Lappeenrannan kaupunki (y-tunnus 0162193-3), Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta (jäljempänä Kaupunki ) (y-tunnus 1565217-5),, (jäljempänä Wirma

Lisätiedot

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin 25.9.2013 Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma tausta ja tavoite Ulkoasiainministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima ohjelma Tavoitteena lisätä suomalaisten

Lisätiedot

Löytyikö Salosta työpaikkoja? Tuloksia Yrityssalon työnetsinnästä. Juha Metsänoja, Elina Ilmanen

Löytyikö Salosta työpaikkoja? Tuloksia Yrityssalon työnetsinnästä. Juha Metsänoja, Elina Ilmanen Löytyikö Salosta työpaikkoja? Tuloksia Yrityssalon työnetsinnästä Juha Metsänoja, Elina Ilmanen Palvelun kohderyhmäyrityksiin kuuluivat Yritysharavan yhteydessä rekrytointitarpeista raportoineet yritykset

Lisätiedot

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin 20.9.2011 Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma tausta ja tavoite Ulkoasiainministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima ohjelma Tavoitteena lisätä suomalaisten

Lisätiedot

Russia Business Point -hanke

Russia Business Point -hanke Russia Business Point -hanke 1.9.2015 31.8.2017 Hankkeen budjetti ja kohderyhmä Kokonaisbudjetti 220.000 Rahoittajana Hämeen liitto (EAKR), hallinnoijana Linnan Kehitys Oy Hankkeessa mukana yhteistyökumppaneina:

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa SOTE- JA ALUEHALLINTOUUDISTUS n aluehallintoryhmän 7.3.2016 kokouksen toimeksiannon mukaisesti n elinkeinopalveluiden kokonaisuus, nykytilakuvaus työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen,

Lisätiedot

Hankintaosaamisesta kilpailukykyä

Hankintaosaamisesta kilpailukykyä Hankintaosaamisesta kilpailukykyä Salon hankintaosaamiskartoituksen tuloksia, mitä seuraavaksi? Harri Lorentz, Kalle Väänänen Turun kauppakorkeakoulu Kartoitus hankintatoimen haasteista ja kehitystarpeista

Lisätiedot

LUOVA TALOUS. Luovan alan edistämisen kokemuksia ja näköalat tulevaisuuteen. Petra Tarjanne TEM

LUOVA TALOUS. Luovan alan edistämisen kokemuksia ja näköalat tulevaisuuteen. Petra Tarjanne TEM LUOVA TALOUS Luovan alan edistämisen kokemuksia ja näköalat tulevaisuuteen Petra Tarjanne TEM digitalisoituminen elämyksellisyys globalisaatio vastuullisuus Yritysten verkostomaisten toimintamallien lisääntyminen:

Lisätiedot

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin. Verkoilla maailmalle

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin. Verkoilla maailmalle Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin Verkoilla maailmalle 12.6.2013 Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma tausta ja tavoite Ulkoasiainministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima ohjelma Tavoitteena

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 OHJELMAKOKONAISUUDEN RAKENNE valtakunnallinen teknologiateollisuuden kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut SeutuYP koordinaattoreiden työkokous Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 1. Raahen

Lisätiedot

CREATIVE INDUSTRIES FINLAND. Silja Suntola Luova Suomi, projek>johtaja Aalto yliopisto

CREATIVE INDUSTRIES FINLAND. Silja Suntola Luova Suomi, projek>johtaja Aalto yliopisto CREATIVE INDUSTRIES FINLAND Silja Suntola Luova Suomi, projek>johtaja Aalto yliopisto Luovien alojen valtakunnallinen kehigäjä 1. Tietoa luovista aloista ja taloudesta 2. Yhteiskunnallisen keskustelun

Lisätiedot

Katsaus Lisää tähän kansainvälistymispalvelujen kokonaistarjontaan. KiVi 2009 Kajaani 10.11.2009. Aluepäällikkö Keijo Putkonen.

Katsaus Lisää tähän kansainvälistymispalvelujen kokonaistarjontaan. KiVi 2009 Kajaani 10.11.2009. Aluepäällikkö Keijo Putkonen. Katsaus Lisää tähän kansainvälistymispalvelujen otsikko kokonaistarjontaan KiVi 2009 Kajaani 10.11.2009 Aluepäällikkö Keijo Putkonen EK Oulu KTM (5/2004): Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta

Lisätiedot

KV-OSAAMINEN TYÖELÄMÄSSÄ. Arcusys Oy Jari Järvelä

KV-OSAAMINEN TYÖELÄMÄSSÄ. Arcusys Oy Jari Järvelä KV-OSAAMINEN TYÖELÄMÄSSÄ Arcusys Oy Jari Järvelä OLEMME 90 KANSAINVÄLISYYS ARCUSYSISSÄ Kansainvälinen työyhteisö Kansainvälisyys ollut tietoinen päätös Työkieli on englanti Yrityksen liiketoiminta kansainvälistymässä

Lisätiedot

Infotilaisuus yrityspalveluista Tampereen kaupunkiseudulla. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy

Infotilaisuus yrityspalveluista Tampereen kaupunkiseudulla. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy Infotilaisuus yrityspalveluista Tampereen kaupunkiseudulla Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy Esityksen tavoite Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy

Lisätiedot

BUUSTIa bisnekseen seminaari 13.2.2015

BUUSTIa bisnekseen seminaari 13.2.2015 BUUSTIa bisnekseen seminaari 13.2.2015 Ohjelma 12:10 12:50 Kristian Träskelin, Case VR: muuttuva liiketoimintaympäristö 12:50 13:30 Hans Martens, SEW-Eurodrive palveluliiketoiminta 13:30 14:15 Hannu Salo,

Lisätiedot

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Polina Kiviniemi Vapaa-ajan palvelut ohjelma / FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Karjalan matkailun kehittämispäivä 12.10.2010 Imatra

Lisätiedot

Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo

Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen Enterprise Europe Networkin esittelyvideo ENTERPRISE EUROPE NETWORK -yrityspalveluverkosto Yli 50 maata Yli 600 partneriorganisaatiota Yli 3000 asiantuntijaa EU:n

Lisätiedot

JULKINEN SEKTORI Yrityksen kehittämisen tukena

JULKINEN SEKTORI Yrityksen kehittämisen tukena JULKINEN SEKTORI Yrityksen kehittämisen tukena Kimmo Puolitaival Osastopäällikkö Yritysosasto Varsinais-Suomen TE-keskus 1 Vuonna 2006, yhteensä 137 milj. euroa elinkeinotoiminnan kehittämiseen Varsinais-

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Oske tänään miten huomenna? Sidosryhmäseminaarit Syksyllä 2011

Oske tänään miten huomenna? Sidosryhmäseminaarit Syksyllä 2011 Oske tänään miten huomenna? Sidosryhmäseminaarit Syksyllä 2011 Taustaa ja tavoitteita TEM johtaa Oske-ohjelman toteutusta Nykyisen ohjelmakauden linjaukset ja tavoitteet PÄÄOSASSA Keskustelun avaus, ajatuksia

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 1 Taustaa Työ- ja elinkeinoministeriö kehittää ja koordinoi Yritys-Suomi-palvelukokonaisuutta Suomalainen yrityspalvelujärjestelmä on tehtyjen tutkimusten

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Team Finland LetsGrow

Team Finland LetsGrow Team Finland LetsGrow Rahoitusohjelma Elokuu 2014 Finnveralta ja Tekesiltä rahoitusta, Finprolta neuvontaa kansainväliseen kasvuun Hyvässä taloudellisessa tilanteessa olevalle Suomeen rekisteröidylle pk-yritykselle

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen 1.9.2011 Riitta Ilola Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Strategiayksikkö, Riitta Ilola 6.9.2011 1

Lisätiedot

Ys.fi ja seututyön tilanne 18.10.2011

Ys.fi ja seututyön tilanne 18.10.2011 Ys.fi ja seututyön tilanne 18.10.2011 Merja Heinonen yrityssuomi.fi, puh. 040 595 4920, merja.heinonen@ely-keskus.fi 19.10.201 1 Portaalin seuraavassa kehitysvaiheessa: Sisällöt nousevat asiayhteyteensä

Lisätiedot

Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3.

Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3. Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3.2015 Toimeenpanon aikataulu 2015-2016 Laki voimaan 1.1.2015, kaikki

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.04.09 2 LIIKEIDEA Iivari Mononen -konserni valmistaa ja myy infrastruktuurin rakentamisessa tarvittavia korkean

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN YRITTÄJYYS 2020 Maaseudun yrittäjyysseminaari Heureka, Tikkurila 18.3.2011 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseutuelinkeino-osasto

Lisätiedot

Yrityksille suunnatut palvelut Vantaalla. Kimmo Viljamaa Vantaan kaupunki

Yrityksille suunnatut palvelut Vantaalla. Kimmo Viljamaa Vantaan kaupunki Yrityksille suunnatut palvelut Vantaalla Kimmo Viljamaa Vantaan kaupunki Yleistä 10.12.2015 2 Sijainti vahvuutena 10.12.2015 Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 3 Työpaikkojen määrä Työpaikat sektoreittain

Lisätiedot

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku 6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016 Info=laisuus 7.3.2016 Turku Ohjelma 6Aika- strategian esiiely ja kuutoskaupunkien odotukset ESR- pilonhankkeille Anna- Mari Sopenlehto,

Lisätiedot

Yritystuet ja innovaatiorahoitus - taustaa ja yleisiä näkökohtia - Johtaja Timo Kekkonen

Yritystuet ja innovaatiorahoitus - taustaa ja yleisiä näkökohtia - Johtaja Timo Kekkonen Yritystuet ja innovaatiorahoitus - taustaa ja yleisiä näkökohtia - Johtaja Timo Kekkonen Yritystuet keskustelun tausta ja yleisiä huomioita Keskustelu käynnistyi poliittisella tasolla ja julkisuudessa

Lisätiedot

Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa?

Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa? Yritys-Suomi -seminaari 06.05.2010 Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa? - Miten sopimus syntyi Kotkan-Haminan seudulla? 10.5.2010 asiantuntija Eeva Koskimies Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 PÖYTÄKIRJA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 19.11.09 kello 9 11 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat:

Lisätiedot

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Kesto: 1.1.2015 31.12.2017 Hallinnoija: Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija), muut toteuttajat: Nivala-Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan seutukunnat

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus

Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus 1. EAKR-projektihakemuksessa oli lueteltu ryhmä yrityksiä esimerkkeinä. Onko kyseisiltä yrityksiltä tai laajemmin suoritettu tarkempaa

Lisätiedot

Vientirenkaan kautta Venäjälle. Kivi 2009 Live! Joensuu 8.10.2009

Vientirenkaan kautta Venäjälle. Kivi 2009 Live! Joensuu 8.10.2009 Kivi 2009 Live! Joensuu 8.10.2009 Karelment Oy Karelment Oy -Nurmeksessa toimiva talotehdas - perustettu 1994 Yhtiön omistus ja johto Toimitusjohtaja Kyösti Kettunen, Nurmes Markkinointijohtaja Ari Kilpeläinen,

Lisätiedot

S o s i a a l i s e n y r i t t ä j y y d e n k a n s a l l i n e n t e e m a t y ö

S o s i a a l i s e n y r i t t ä j y y d e n k a n s a l l i n e n t e e m a t y ö S o s i a a l i s e n y r i t t ä j y y d e n k a n s a l l i n e n t e e m a t y ö Liiketoiminta & ansaintalogiikka Koulutus & oppiminen Ohjaus & neuvonta Sosiaalisten vaikutusten mittaaminen & hyödyntäminen

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio LIITE 1 Neuvotteleva virkamies Johanna Osenius 17.12.2015

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio LIITE 1 Neuvotteleva virkamies Johanna Osenius 17.12.2015 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio LIITE 1 Neuvotteleva virkamies Johanna Osenius 17.12.2015 SALON SEUDUN NIMEÄMINEN ÄKILLISEN RAKENNEMUUTOKSEN ALUEEKSI VUODEN 2017 LOPPUUN Säädösperusta Nimettävä alue

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot