1. Johdanto Yrityssalo Oy:n tehtävät Toimitusjohtajan katsaus Salon elinkeinorakenne lukuina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Johdanto 3 1.1. Yrityssalo Oy:n tehtävät 3 1.2. Toimitusjohtajan katsaus 3 1.3. Salon elinkeinorakenne lukuina 31.12.2014 4"

Transkriptio

1 TOIMINTAKATSAUS 2014

2 2 TOIMINTAKATSAUS VUODESTA 2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto Yrityssalo Oy:n tehtävät Toimitusjohtajan katsaus Salon elinkeinorakenne lukuina Yrityssalon toiminta vuonna Neuvontapalvelut ja verkostotoiminta Perustamisneuvonta yrittäjyyteen tähtääville Yritysten yleisneuvonta ja yrityskehittäminen, yritystapahtumat Yritysverkostotoiminta 2.2. Kansainvälinen toiminta Yritysten kansainvälistymispalvelut Vientirengas- ja kumppanuusohjelmatoiminta vuonna Yrityssalon hanketoiminta Hankintaosaaminen yritysten kasvun tueksi / Hankintaprofessuuri EETU Energiasta maakunnan etu Salon Voimala palvelupistetoiminta EGR ja Työtä Salossa kampanja Protomon kaltainen StartUp Salo toiminta Äkillinen rakennemuutos Seutupilotti: Herkästi reagoiva ja pitkäjänteinen rakennemuutostoiminta seutukaupungeissa Salo 2020 a vision of the future Teijon kansallispuistosta kasvun eväät Osaamiskeskusohjelma OSKE 2.4. Ostopalvelusopimuksilla tuotetut kehittämispalvelut Invest-in toiminta ja sijoittumispalvelut Yritysalueiden kehittäminen Hyvinvointiteknologian kehittäminen Salon alueella Sopimus yritysneuvontapalveluiden toteuttamisesta Somerolla 3. Yrityssalon asiakastyytyväisyyskysely Seudullinen, kansallinen ja kansain välinen yhteistyö Viestintä Yrityssalon hankkeet Hallinto Arvio vuoden 2015 toiminnasta 19

3 3 1 Johdanto 1.1 Yrityssalon tehtävät Yrityssalo Oy on Salon kaupungin kokonaan omistama, voittoa tavoittelematon elinkeinoyhtiö. Yrityssalo Oy:n perustehtävä Salon kaupungin antaman toimeksiannon mukaisesti: Yritysten perusneuvonta- ja kehittämispalvelujen tarjoaminen Yritysten kasvun edistäminen Uusien työpaikkojen lisääminen Tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksien kehittäminen Mitä tämä tarkoittaa käytännössä: Kaupunki päättää elinkeinopoliittisista linjauksista (vrt. elinkeinopoliittinen ohjelma) Yrityssalo vastaa vision operatiivisesta toimeenpanosta ja toteutuksesta Yrityssalon on tuettava kaikin eri keinoin uusien työpaikkojen syntymistä ja olemassa olevien työpaikkojen säilymistä 1.2. Toimitusjohtajan katsaus vuodesta 2014 Talouden valonpilkahduksista huolimatta epävarmuus alueella on jatkunut vuonna Työttömyys on kasvanut Suomessa kaikkien ELY -keskusten alueella, joskin Varsinais-Suomessa kasvu on ollut muuta maata hitaampaa. Salossa työttömyysaste nousi joulukuussa vuoden takaisesta 16,8 %:sta 17,4 %:iin. Ikävän prosentin takaa löytyvät kuitenkin faktiset numerot, joiden perusteella voidaan todeta, että henkilöiden määrä ei ole juurikaan noussut, vaan työvoima on vähentynyt alueella n. 600 henkilöllä. Positiivisia signaaleja saatiin vuoden viimeisestä tilastosta, jossa uusien työttömien määrä on lähes puolittunut vuoden takaisesta. Varsinais-Suomen maakuntaennuste vuodelle 2015 toteaa, että Salossa ja Turunmaalla ovat maakunnan suurimmat kasvuodotukset: Valopilkkuna on Salon seutu, jossa investointeja suunnittelevien osuus on noussut. Myös kannattavuusodotuksissaan Salon seudun yrittäjät ovat viimevuotiseen tapaan muiden seutukuntien yrittäjiä myönteisimpiä. Sen jälkeen, kun Salo nimettiin äkillisen rakennemuutoksen alueeksi vuonna 2009, on ELY-keskuksella ollut mahdollisuus myöntää salolaisille yrityksille kehittämisavustusta yrityksen investointeihin ja toiminnan kehittämiseen. Yritysten kehittämisavustusta voidaan myöntää yritysten tila- ja koneinvestointeihin sekä toiminnan muihin kehittämistoimiin kuten tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen. Yritykset ovat Salon seudulla hyödyntäneet kehittämistukea aktiivisesti kilpailukykynsä parantamiseksi ja varmistamiseksi. Vuoden 2009 jälkeen yli 110 Salon alueen yritystä on käynnistänyt ELY -keskuksen tuella lähes 200 investointi- tai kehittämishanketta Salo nimettiin korkeamman yritystuen alueeksi. Tämä tarkoittaa, että yritysten kehittämistukea voidaan myöntää investointeihin aikaisempaa korkeamman tukiprosentin mukaan ja tietyillä edellytyksillä myös isojen yritysten hankkeisiin. Pienen yrityksen osalta (1-50 henkilöä) tukiprosentti voi olla jopa 30

4 4 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista, keskisuuren yrityksen ( henkilöä) tuki voi olla maksimissaan 20 prosenttia ja suuren yrityksen (yli 250 henkilöä) osalta tuki voi olla maksimissaan 10 prosenttia. Tulevalle vuodelle yritysten arvioidut investointi- ja kehittämishankkeet ovat yli 15 milj., mikä on viestitetty ELY:lle ja TEM:lle. Vuonna 2014 Saloon perustettiin uusia yrityksiä 284 kpl, mikä on hieman enemmän kuin edellisenä vuotena (273 kpl). Perustetuista yrityksistä 42 % on yhtiömuodoltaan osakeyhtiöitä. Huomioiden lakanneet yritykset yritysten nettolisäys vuonna 2014 oli 146 kpl. Positiivisena asiana voidaan pitää, että joka kuukausi tusinan verran yrityksiä tulee lisää. Invest in -toimintaa on tehty kiinteässä yhteistyössä Salon kaupunkikehityspalveluiden kanssa. TeamSalo - hengessä on toteutettu ensimmäisen luukun periaatetta, jolla varmistetaan, että kontaktoiva yritys saa palvelua kenelle tahansa yhteydenotto tuleekaan. Viikottain sijoittuviin yrityksiin otetaan yhteyttä ja meihin kontaktoidaan suoraan. Kuluneen vuoden positiivisin uutinen oli Nordean palvelukeskuksen sijoittuminen Saloon. Ensivaiheen vajaat 80 työpaikkaa tulee lähivuosina toivottavasti tuplaantumaan. Onnistumisia oli yhteensä 18 casea, joiden yhteenlaskettu työpaikkojen määrä on 162 kpl. Aikaisempina vuosina sijoittuneet yritykset kuten esim. Orion on rekrytoinut lisää henkilöstöä toiminnan käynnistyttyä koko laajuudessa Salossa. Yrityssalon tavoitteena vuonna 2014 on ollut perustehtävien lisäksi vaikuttaa laajasti ja monialaisesti yritysten verkottamiseen, mikä näkyi runsaana tilaisuuksien määränä. Vuoden vaihteessa tehtyyn sähköiseen kyselyyn saatiin yli 600 vastausta, joista lähes 90 % oli tyytyväisiä saamaansa palveluun ja halusi suositella Yrityssaloa kollegoilleen. Vuodenvaihteessa Yrityssalon henkilöstön määrä lähes puolittui, joka edellytti kaikilta joustavuutta, entistä tiiviimpää yhteistyötä, ketteryyttä ja monipuolisen osaamisen hyödyntämistä. Hallinnollisesti tavoitteena oli yhtiön talouden tasapainottaminen, jossa onnistuttiin hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Projektien päättymisen myötä henkilökunnan lukumäärä on vuoden vaihteessa 11, joista kahdeksan on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Jyrki Sjöholm Toimitusjohtaja 1.3. Salon elinkeinorakenne lukuina Yrityksiä Salossa kpl (pl. asoy, koy) Yritysten nettolisäys 146 yritystä (vrt. v kpl, v kpl) perustetut yritykset uutta yritystä (vrt. v kpl, v kpl) lakkautetut yritykset kpl (vrt. v kpl, v kpl) Työttömyysaste Salossa ,4 % (vrt ,8 %) - työttömien määrä hlöä - työvoimaa yhteensä hlöä Tietolähde: Suomen Asiakastieto Oy , Työllisyyskatsaus V-S ELY-keskus

5 5 2 YRITYSSALON TOIMINTA VUONNA Neuvontapalvelut ja verkostotoiminta Perustamisneuvonta yrittäjyyteen tähtääville Yrityssalo tarjoaa yrittäjyyttä pohtiville ja yrittäjyyteen tähtääville henkilöille henkilökohtaista neuvontaa, jonka tuloksena saadaan päämäärät paperille sekä mahdollisesti lähtölaukaus yrittäjyyteen. Kaikki ideat eivät aina johda yrittäjyyteen. Kiinnostus sivutoimiseen yrittäjyyteen on ollut kasvussa. Neuvonnan tavoitteena on, että yritysideoista syntyy alueelle menestyviä yrityksiä ja että yrittäjäkandidaatti löytää oikeat kontaktit heti alkutaipaleelle. Neuvontapalvelut ovat maksuttomia ja neuvonta luottamuksellista. Neuvonta on perusta pidemmälle yhteistyölle ja asiakkuudelle Yrityssalossa. Neuvontapalveluiden kysyntä ja tilaisuusosallistumiset ovat kasvaneet vuoden 2014 aikana. Yritysneuvojat auttavat mm. yritysidean arvioinnissa, liikeidean kehittämisessä, talouslaskelmien teossa, rahoitusmahdollisuuksien selvittämisessä, yritysmuodon valitsemisessa, toimitilojen löytämisessä jne. Henkilökohtaista neuvontaa täydentävät lukuisat tilaisuudet sekä asiakkaiden käytössä olevat sähköiset palvelut kuten Yritystulkki. Henkilökohtainen neuvonta perustuu yritysneuvojan asiantuntijuuteen ja osaamiseen sekä koko toimintaympäristön markkinatilanteen tuntemiseen. Kooste Yrityssalon asiakkuudenhallintaohjelmasta koskien perustamisneuvontapalvelua vuonna 2014: Yrityssalon perustamisneuvonta toimii yhteistyössä mm. TE-toimiston kanssa ja ohjaa asiakkaita hakemaan starttirahaa. Yritysneuvojat laativat TE-toimiston pyynnöstä lausunnot starttirahahakemuksiin. Lisäksi TE toimiston kanssa järjestetään yhteistyössä Perustaisinko yrityksen? info, joka on ensiaskeleen info kohti yrittäjyyttä. Vuonna 2014 Varsinais-Suomen TE-toimisto teki myönteisiä starttirahapäätöksiä Saloon yhteensä 63 kpl, joista 40 oli starttirahaan ja 23 jatkostarttiin. 56 eri henkilöä hyödynsi tätä aloittavan yrittäjän henkilökohtaista tukea. Perustamisneuvontaan liittyen yhteistyökumppaneita ovat olleet myös mm. Salon seudun Yrityskummit, verottaja, yrittäjien työttömyyskassa, paikalliset lakitoimistot, vakuutusyhtiöt ja pankit sekä Salon seudun aikuisopisto. Yrityssalo on mukana valtakunnallisissa Yritys-Suomi palveluissa ja on osallistunut valtakunnalliseen Oma Yritys-Suomi palvelun kehittämiseen TEM:n johdolla. Vuonna 2014 perustamisneuvontaan liittyviä palveluja ja tilaisuuksia on rahoitettu pääosin ESR-hankkeista YPK ja YPK Resurssi. Yrityssalo on koordinoinut em. maakunnallisia hankkeita, jotka päättyvät ja Hankkeiden päättyessä perustamisneuvontapalvelut siirtyvät perusrahoituksella rahoitettavaksi. Perustamisneuvonnasta ovat vastanneet pääasiallisesti Armi Metsänoja, Jukka Heinonen (rahoitus) sekä muut Yrityssalon yritysneuvojat. Rahoituslähde: ESR-hankkeet YPK ja YPK Resurssi

6 Yritysten yleisneuvonta ja yrityskehittäminen, yritystapahtumat Salossa on reilu yritystä. Asiakastiedon Myyntioptimi palvelun mukaan aktiivista toimintaa on yrityksellä. Näistä yrityksistä vientiä ja/tai tuontia harjoittavia yrityksiä on 224 kpl. Alueelle on omaleimaista yritteliäs ilmapiiri ja yhdessä tekemisen meininki. Yhteisellä tahdolla ja näkemyksillä on hyvä rakentaa uutta, entistäkin vahvempaa Saloa. Siitä esimerkkinä voi mainita yhteistyön: erikokoiset yritykset tekevät hedelmällistä yhteistyötä keskenään. Isojen ja pienten yritysten yhteistyöstä on esimerkkinä vireä verkostotoiminta, jota Yrityssalo osin koordinoi. Huolimatta sähköisten yrityskehityspalvelujen kasvamisesta, henkilökohtainen yritysneuvonta toimiville yrityksille on ollut tärkeä palvelumuoto elinkeinoyhtiössä. Yrityksillä on vaiheita, jolloin ulkopuolinen apu antaa vauhtia päätöksenteolle ja helpottaa ratkaisujen tekemistä. Yrityksen kasvun ja kehityksen haasteena on usein rahoitukselliset asiat ja siksi usealla yrittäjillä on kiinnostusta rahoitusneuvontaan ja eri rahoitusinstrumentteihin. Yritysneuvojien aktiivisen kontaktoinnin tuloksena on kyetty kohdentamaan neuvontapalveluita juuri oikeisiin asiakasryhmiin. Kooste Yrityssalon asiakkuudenhallintaohjelmasta koskien yritysten neuvontapalvelua vuonna 2014: Neuvonta perustuu yritysneuvojan osaamiseen ja kokemukseen sekä keskinäiseen luottamukseen. Neuvontaa täydentävät lukuisat infotilaisuudet sekä verkostotapaamiset. Vaikka elinkeinoyhtiön toimitilat sijaitsevat Salon keskustan tuntumassa, yritysneuvojat ovat liikkuneet hyvin aktiivisesti myös reuna-alueilla. Yrityssalon neuvontapalvelu ovat maksutonta ja luottamuksellista neuvontaa ja jatkumo pidemmälle yhteistyölle Yrityssalon kanssa. Neuvontapalveluita täydentävät lukuisat tilaisuudet, joiden teemoina on ollut mm. myynti, yrityksen sähköinen kauppa ja sähköinen näkyvyys, yritysrahoitus, yrityksen talousasiat ja verotus jne. Lisäksi on järjestetty verkostoitumisen ympärille erilaisia aamutilaisuuksia ja iltatreffejä, joiden tavoitteena on lisätä yhteistyötä yli toimialarajojen sekä vähän aikaa toimineiden ja konkariyrittäjien kesken. Vuonna 2014 yritysneuvontaan liittyviä palveluja ja tilaisuuksia on rahoitettu pääosin ESR-hankkeista UKK, YPK Resurssi, jotka ovat päättymässä alkuvuonna Hankkeiden päättyessä palvelut siirtyvät perusrahoituksella rahoitettavaksi. Yritysten yleisneuvonnasta ovat vastanneet pääasiallisesti Jukka Heinonen (rahoitus), Armi Metsänoja (vähän aikaa toimineet yritykset), Juha Metsänoja ja Maija Pirvola sekä muut Yrityssalon yritysneuvojat. Rahoituslähde: ESR-hankkeet UKK, YPK Resurssi

7 Yritysverkostotoiminta Salossa yritykset ovat entistä voimakkaammin verkostoituneita. Verkostoituminen on lisääntynyt, koska yritykset pyrkivät entistä enemmän keskittymään ydinosaamiseensa. Yritykset pärjäävät kiristyvässä kilpailussa parhaiten, kun ne eivät käytä resurssejaan itselleen vähemmän tärkeisiin toimintoihin vaan keskittyvät siihen toimintaan, joka luo yritykselle eniten arvoa. On ollut hienoa todeta, että myös kilpailijat kykenevät verkostoitumaan keskenään. Yrityssalossa on koottu yrityksiä toimialan tai osaamisen mukaan erilaisiin verkostoihin, joille järjestetään verkostotapaamisia, koordinoidaan yritysten myynninedistämiseen liittyviä toimenpiteitä, järjestetään tutustumis- ja kontaktimatkoja sekä muuta toimialakehittämistä. Yrityssalon koordinoimissa verkostoissa toiminta on aktiivista ja tavoitteellista. Verkostotoiminnalla toteutetaan tehokkaasti ns. ryhmäneuvontaa. Suurin osa mukanaolevista yrityksistä on mikroyrityksiä ja ne sijaitsevat hajallaan eri puolella Saloa. Yritysverkostojen aikaansaamiseen ja ylläpitämiseen hyödynnetään palvelumuotoilua, jossa huomioidaan käyttäjälähtöisesti tarpeet ja liiketoiminnalliset tavoitteet. Kooste Yrityssalon koordinoimasta verkostotoiminnasta 2014: Cluster descriptions "name of cluster" number of companies in cluster field(s) of business (e.g. manufacture of chemical products) form and theme of cooperation (e.g. R&D, procurement, export, lobbying) location and geographical span (e.g. city, county or broader region) 1 Metallifoorumi - Manufactoring industry 30 manufacturing, product development, subcontracting, design industry-infos, networking, training Salo region 2 Wood product industry 20 Manufacturing, product development, subcontracting, design and modernization networking, planning of widening services for home and office building Salo 3 Kuvan Voima - Digital imaging 12 media solutions, special imaging services for b2b, import and representative for special cameras networking, wide versatile media and imaging offerings Salo 4 SaloFood - local food products 40 jointed product delivery in local retail stores networking, trade infos, b2c marketing Salo region 5 SaloShops - local trade business 40 specialized trade business for b2c networking, infos and trade-based training, b2c marketing and event production Salo 6 Tourism and leisure activities 40 7 SaloTech - network for ICT business 30 tourism business and leisure time activities, nature based tourism activities R&D, software services, testing services, consulting, manufatoring, production, sourcing networking, training, productization and widening the nature based services in Teijo National Park networking, new and wider ICT business development Salo Salo 8 Sakko ry - Accountants association 80 the professional duties of accountancy networking, education Salo region 9 LED lighting 5 led innovation and solutions, lins component supplier, design and manufacture networking, export Salo region 10 Maritime business 10 subcontracting, manufactoring, installation networking, export Salo 11 Knowledge intensive mobile solutions for energy efficiency 5 energy efficient solutions in challenging environment, R&D, manufactoring networking, export Salo Vuonna 2014 verkostotoimintaan liittyvää toimintaa on rahoitettu pääosin ESR-hankkeista UKK, YPK Resurssi sekä EAKR hankkeesta Hankintaosaaminen, jotka ovat päättyneet vuoden 2014 aikana tai päättymässä alkuvuonna Hankkeiden päättyessä palvelut siirtyvät perusrahoituksella rahoitettavaksi. Yritysten verkostotoiminnasta ovat vastanneet pääasiallisesti Juha Metsänoja (b2b), Maija Pirvola (b2c), Hannu Ketola (Kuvan Voima), Armi Metsänoja (Sakko ry) sekä muut Yrityssalon yritysneuvojat. Rahoituslähde: ESR-hankkeet UKK, YPK Resurssi

8 Kansainvälinen toiminta Yritysten kansainvälistymispalvelut Vuonna 2014 Yrityssalon kv-palvelut ovat liitetty osaksi maakunnallista Team Finland toimintaa. Yrityssalon kansainvälistymisneuvonta on ensiasteen neuvontaa, jossa asiakasta ohjataan eteenpäin valtakunnallisten kumppanien palveluiden piiriin. Kansainvälistymistoiminnalla tavoitellaan salolaisten yritysten kannattavaa kasvua valitulla markkina-alueella. Kansainvälistyminen avaa yrityksille mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaa. TF-kumppaneita ovat mm. ELY-keskus, Export Finland, Finnvera, KPMG, Finnpartnership. Kumppaneiden kanssa on järjestetty Salossa kansainvälistymisiltapäiviä, joissa on keskitytty ajankohtaisten palveluiden viestintään, kansainvälistymisen mahdollisuuksiin ja liiketoimintakumppanuuksiin sekä yrityspuheenvuoroissa kokemusten vaihtoon. Vuonna 2014 yritysten kansainvälistymiseen liittyviä palveluja ja tilaisuuksia on rahoitettu pääosin ESRhankkeesta Kv-YPK ja UKK, jotka ovat päättyneet sekä päättymässä Hankkeiden päättyessä palvelut siirtyvät perusrahoituksella rahoitettavaksi. Yritysten kv-palveluista ovat vastanneet pääasiallisesti Maija Pirvola sekä muut Yrityssalon yritysneuvojat Rahoituslähde: ESR-hankkeet UKK, Kv-YPK Vientirengas- sekä kumppanuusohjelmatoiminta vuonna 2014 Yrityssalo hallinnoi vuoden 2014 aikana yhtä vientirengasta Venäjälle, jossa toteuttajana oli RusAdv. Yrityssalo hallinnoi myös neljää kumppanuusohjelmaa, joissa toteuttajana oli Sarus Oy. Yrityssalon tehtävänä on ohjelmien hallinnointi. Vuoden 2014 aikana kehitetty toiminnasta elinkeinoyhtiölle riskitön malli. Hallinnointi ja ohjelmien koordinointi on Leila Asikaisen vastuulla. Rahoituslähde: TEMin kansainvälistymisavustus pk-yrityksille

9 Yrityssalon hanketoiminta Hankintaosaaminen yritysten kasvun tueksi / Hankintaprofessuuri Yrityssalo hallinnoi yhteistyöprojektia Turun yliopiston kauppakorkeakoulun kanssa. Projektin tavoitteena oli teknologiateollisuuden hankintatoimen toimitusketjuosaamisen kehittäminen sekä yritysten osaamisen parantaminen teknologioiden, toimittajien ja toimitusverkostojen valinnoissa ja kytkeytymisessä. Lisäksi projektin tavoitteena oli tukea varsinaissuomalaisten yritysten kytkeytymistä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten globaaleihin osaamisverkostoihin. Yliopistolla oli hankerahoituksella määräaikainen hankintaprofessuuri, joka hankerahoituksen päättyessä siirtyi yliopiston rahoitettavaksi. Projektista ovat vastanneet Maija Pirvola sekä Leila Asikainen yhteistyössä Turun yliopiston kauppakorkeakoulun kanssa. Hanke päättyi Rahoituslähde: EAKR hanke Hankintaosaaminen yritysten kasvun tueksi EETU Energiasta maakunnan etu Yrityssalo on ollut kumppanina maakunnallisessa Valonian hallinnoimassa EETU - Energiasta maakunnan etu hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on ollut edistää yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytyksiä energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden avulla. Yrityksille on järjestetty useita tilaisuuksia sekä tutustumismatkoja liittyen energiatukiin sekä energia-asioihin. Lisäksi hankkeessa on pilotoitu energiaystävällisen yritysalueen liiketoiminnallista mallia, jossa esimerkkinä on ollut Metsäjaanun alue. Hankerahoitus jatkuu asti. EETU -toiminnasta ovat vastanneet Pekka Kallio ja Riikka Nurmi. Hanke päättyy Rahoituslähde: EETU Energiasta maakunnan etu hanke, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto Salon Voimala palvelupistetoiminta Salon Voimala on ESR-rahoitteinen palvelupisteprojekti, jonka tavoitteena on tarjota neuvontaa ja tukea uutta suuntaa työurilleen etsiville salonseutulaisille. Voimala on tukenut myös yrityksiä rekrytoinnissa, joka onkin ollut vuoden 2014 pääasiallisin painopiste. Voimalan myötä Yrityssalon palvelukokonaisuuteen syntyi kokonaan uusi kohderyhmä. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat olleet yrittäjyyttä pohtivat työnhakijat. Vuonna 2014 on selvitetty yritysten osaamistarpeita painottuen erityisesti ICT-sektoriin ja softaosaamiseen. Loppuvuonna 2014 käynnistettiin Salon kaupungin kanssa yhteistyössä InnomoHub niminen kokeilu, jonka ideana on tarjota fasiliteetit kokoontumisiin ja työskentelyyn sekä tukea ja kontakteja liiketoiminta-aihioiden eteenpäin saattamiseksi. Voimalan toiminnasta ovat vastanneet pääasiallisesti Susanne Luukkonen ja Hannu Ketola (Innomo Hub). Hanke päättyy Rahoituslähde: ESR-hanke Palvelupiste

10 EGR ja Työtä Salossa kampanja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen EGR-projekti toteutti alkuvuonna Salon seudulla laajan Harava puhelinhaastattelututkimuksen, jonka avulla selvitettiin yritysten kasvu- ja kehittämistarpeita sekä rekrytointitarpeita. Tutkimuksen jälkeen Yrityssalo käynnisti Työtä Salossa! kampanjan ja kontaktoi yritystä joko puhelimitse (430 kpl) tai henkilökohtaisella käynnillä (170 kpl). Pääasiallisin tavoite oli kertoa palkkatukien mahdollisuuksista, Voimalan toteuttamista osaajahauista sekä muista yritysten kehittämispalveluista. Proaktiivinen toiminta sai paljon kiitosta yrityksiltä. Kampanjointi oli tuloksellista ja palkkatukien käyttö avoimen sektorin puolella on kasvanut merkittävästi. Kyseessä oli ns. työnetsintäpalvelu, jonka ELY-keskus osti Yrityssalolta. Työtä Salosta! kampanjasta olivat pääasiallisessa vastuussa Juha Metsänoja ja Elina Ilmanen, osaajahauista Susanne Luukkonen. Rahoituslähde: Erillisrahoitus Varsinais-Suomen ELY-keskukselta perustuen tarjouskilpailuun Protomon kaltainen StartUp Salo -toiminta Vuonna 2014 Yrityssalo toteutti Protomon kaltaista toimintaa 6 kk ajan. StartUp Salon tarkoituksena oli tarjota yrittäjäurasta kiinnostuneille ohjattu ympäristö ja asiantuntijoiden tuki uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, prototyyppien tekemiseen sekä markkinoille viemiseen. Erityisenä painopisteenä vuonna 2014 oli peli- ja sovellusteknologiaan sekä hyvinvointi- ja terveysteknologiaan liittyvät innovaatiot. Osallistujien tärkeänä sparraajana on toiminut Salon seudun Yrityskummien verkosto. Toiminto päättyi hankerahoituksen päättyessä StartUp Salon toiminnasta ovat vastanneet Marjatta Eskelinen-Välimaa ja Tommi Virtanen. Rahoituslähde: Protomo toimintaympäristön kehittämisavustus Äkillinen rakennemuutos Salon seutu on ollut Valtioneuvoston nimeämä äkillisen rakennemuutoksen alue syksystä 2009 alkaen. Alueella on panostettu merkittävästi äkillisen rakennemuutoksen vaikutusten lieventämiseen. Vaikuttamiseen liittyvää toimintaa on ohjattu Maakuntaliiton rahoittamalla koordinaatiohankkeella, jonka toimintaan on osallistunut kaikki alueen ja osin maakunnan keskeiset aluekehittäjät Salon seutukunta nimettiin Itä- ja Pohjois-Suomen kanssa korkeamman yritystuen alueeksi. Tällä päätöksellä TEM halusi kohdistaa käytettävissä olevia varoja entistä tehokkaammin. Tuki kohdistuu pääasiallisesti tuotannollisen teollisuuden toimialan investointeihin (75%).

11 11 Ohessa kooste myönnetyistä tuista vuodesta 2009 alkaen kesäkuulle 2014 Yritysten kehittämistuet mennessä Salo Somero SEUTU rahoitettuja hankkeita rahoitettuja yrityksiä euroja uusia työpaikkoja ,87 per uusi työpaikka Yritysten kehittämistuet Salo Somero SEUTU KOKONAISINVESTOINNIT Investoinnit % Tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen % Muut kehittämistoimenpiteet % Pienen yrityksen palkka- ja muut toimintamenot % % 7 % Yritysten kehittämistukien tuella on Salon seudulla toteutunut vähintään 57 miljoonan euron investoinnit. Em. summat perustuvat ELY-keskuksen tekemiin myönteisiin tukipäätöksiin. Yrityssalossa pääasiallisin vastuu hankkeesta on ollut Tommi Virtasella. Hanke päättyi Rahoituslähde: Maakunnan kehittämisraha Seutupilotti: Herkästi reagoiva ja pitkäjänteinen rakennemuutostoiminta seutukaupungeissa Salon kaupunki valmisteli 2013 TEM:lle seutupilottihanketta, jonka toteuttaja Salossa Yrityssalo on. Hankkeen tavoitteena on tukea seutukaupunkien ratkaisukeskeisiä pyrkimyksiä elinkeinorakenteensa monipuolistamiseksi ja työpaikkojen syntymiseksi. Mukaan hankkeessa on Salon lisäksi seitsemän kaupunkia: Hamina, Hanko, Imatra, Keuruu, Kouvola, Lieksa ja Raasepori. Pilottihanke on tehnyt yhteistyötä rakennemuutosasioissa myös Oulun kanssa. Samaan aikaan Salon vetämän seutupilotin kanssa käynnistyi neljä muuta pilottihanketta, joiden tehtävänä on myös luoda kehitettävissä teemoissa kaupunkeja kokoava malli, jossa useita kuntia ja alueita toimii yhdessä. Olennaista piloteissa ovat kokeilevuus, alueiden väliset ja sisäiset kumppanuudet ja linkit yrityksiin. Pilottien teemat ovat: Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit, Pk-teollisuuden uudistaminen ja kilpailukyky, Liikunta ja urheilumatkailu ja Arktisuus. Lisäksi on käynnistetty seutukaupunkien rakennemuutoksen hoitoon keskittyvä erillinen hanke. Seutupilotti hankkeen vastuutaho Yrityssalossa on Tommi Virtanen. Hanke päättyy Rahoituslähde: TEM Salo 2020 a vision of the future Yrityssalo toteutti laajan selvityshankkeen Salo2020, jossa oli tavoitteena selvittää ne toimialat ja tulevat kasvutrendit, jotka vaikuttavat alueen elinvoimaisuuden palautumisessa. Projektissa selvitettiin myös mahdolliset kasvun esteet. Salo 2020 hankkeessa laadittiin nykytila-analyysi perustuen Tilastokeskuksen suhdannetietoihin, toteutettiin laaja yritystutkimus sekä toteutettiin kärkiyritysten syvähaastatteluja. Kesäkuussa 2014 järjestettiin seminaari Minne menet Salo!, jonka tuloksena saatiin vahvistusta alueen kasvulle merkittävistä kehittämisen toimenpidekokonaisuuksista.

12 12 Seuraavassa osallistujien ja asiantuntijoiden kooste toimenpidekokonaisuuksista, mihin Salossa pitäisi jatkossa panostaa: 1. Yritysten välisen yhteistyön edistäminen ja verkottaminen - ei enää perinteistä klusteritoimintaa, vaan aktiivista verkostotoimintaa toimialakohtaisesti sekä osaamiseen perustuen 2. Yritysten osaamisen uudistaminen ja kilpailukyvyn kehittäminen 3. Kansainvälistymisen edistäminen ja yritysten kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen 4. Uudet teknologia-avaukset 5. Salo hengen kohottaminen ja tietoisuuden kasvattaminen oman alueen yrityksistä ja osaajista Yrityssalossa pääasiallisin vastuu selvityshankkeesta on ollut Maija Pirvolalla, Jukka Heinosella (yrityshaastattelut) ja Tommi Virtasella (tietojen analysointi). Hanke päättyi Rahoituslähde: Maakunnan kehittämisraha Teijon kansallispuistosta kasvun eväät Syyskuussa käynnistyneen projektin tavoitteena on parantaa Teijon kansallispuiston vaikutusalueella olevien palveluyritysten toimintaympäristöä ja toimintaedellytyksiä. Teijon retkeilyalue muuttui Suomen 39. kansallispuistoksi vuodenvaihteessa Yritysten on jatkossa huomioitava kestävä matkailu sekä luonto- ja kulttuuriperintöarvot omassa liiketoiminnassaan. Salon matkailulla on mahdollisuus profiloitua kiinnostavana luontomatkailukohteena, mikäli yritykset tuottavat teemaan sopivia hyvinvointipalveluita. Myös kansainvälistyminen luo uusia mahdollisuuksia yrityksille. Projektin toiminnassa keskitytään mm. saavutettavuuden parantamiseen, luontomatkailupalveluiden tuotekehitykseen, puistopariyhteistyön käynnistämiseen Saaristomeren kansallispuiston kanssa. Yrityssalossa pääasiallisin vastuu hankkeesta on Riikka Nurmella. Hanke päättyy Rahoituslähde: Maakunnan kehittämisraha Osaamiskeskusohjelma OSKE Salo on ollut vuodesta 2009 mukana TEM:n OSKE toiminnassa Jokapaikan Tietotekniikka osiossa. OSKEn päätavoitteena oli tukea alueellisia vahvuuksia, alueiden erikoistumista ja osaamiskeskusten välistä yhteistyötä. Salossa keskityttiin sovellettavan tietotekniikkaosaamisen hyödyntämiseen kaikilla toimialoilla. Kehittämisen ja yhteistyön tavoitteena oli synnyttää uusia yrityksiä ja toimiviin yrityksiin uutta liiketoimintaa, uudenlaisia verkostoja ja yritysryhmiin uusia liiketoimintamalleja. Salossa OSKE-toiminnan tuloksena on syntynyt mm. SaloTech verkosto. Vuonna 2014 OSKE järjesti ison päätöstapahtuman SALO ICT Projektirahoitus päättyi Yrityssalossa pääasiallisin vastuu hankkeesta oli Peter Soinulla. Rahoituslähde: TEM:n Osaamiskeskusohjelma ja Maakunnan kehittämisraha

13 Ostopalvelusopimuksilla tuotetut kehittämispalvelut Invest in toiminta ja sijoittumispalvelut Vuodesta 2012 lähtien Yrityssalon ja Salon kaupungin kesken on ollut ostopalvelusopimus, jossa Yrityssalo on tuottanut asiantuntijapalveluita kaupungin hallinnoimalle Invest In hankkeelle (EAKR). Yrityssalon vastuulla on ollut sijoittumispalvelut Saloon sijoittuville yrityksille sekä proaktiivinen potentiaalisten yritysten kontaktointi ja yhteydenpido. Yhteydenpitoa pidetään myös alueen kiinteistöomistajiin. Yrityssalossa on ollut nimettynä tehtäviin yksi yritysneuvoja (Jouko Urmas) sekä vuonna 2014 erillistehtäviin (4 kk) yksi asiantuntija (Peter Soinu). Yhteistyösopimus päättyy Invest in Salo tuloksia vuonna 2014 Vireille tulleet yrityscaset Sijoittuneet yritykset 18 Syntyneet työpaikat 162 Lisärekrytointia aik. sijoittuneissa yrityksissä 2 aktiivisia 47 kpl Yritysalueiden kehittäminen Vuodesta 2013 lähtien Yrityssalon ja Salon kaupungin kesken on ollut ostopalvelusopimus, jossa Yrityssalo on tuottanut asiantuntijapalveluita kaupungin hallinnoimalle Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää hankkeelle (EAKR). Yrityssalon vastuulla on ollut yritysaluetoimikuntien kokoaminen ja toiminnan koordinointi sekä yritysalueiden sähköisen saavutettavuuden ja sijaintinäkyvyystarpeiden kehittäminen. Yrityssalossa on ollut nimettynä tehtäviin yksi yritysneuvoja (Pekka Kallio). Yhteistyösopimus päättyy Hyvinvointiteknologian kehittäminen Salon alueella Vuodesta 2012 lähtien Yrityssalon ja Salon kaupungin kesken on ollut ostopalvelusopimus, jossa Yrityssalo on tuottanut asiantuntijapalveluita kaupungin hallinnoimalle Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin hankkeelle (EAKR). Yrityssalon vastuulla on ollut yritysyhteistyö Salon vanhuspalveluyksikön sekä hyvinvointiteknologiasta ja hyvinvointipalveluiden tuottamisesta kiinnostuneiden ICT-sektorin yritysten kanssa. Hankkeessa on kehitetty tuotekehitys- ja testauskonsepti nimeltään Expert Village. Yrityssalossa on ollut nimettynä tehtäviin yksi yritysneuvoja (Janne Seittenranta 01-03/2014 sekä Kari Mahlberg 04-12/2014). Yhteistyösopimus päättyi

14 Sopimus yritysneuvontapalveluiden toteuttamisesta Somerolla Yrityssalo solmi ostopalvelusopimuksen Someron kaupungin elinkeinoyksikön kanssa neuvontapalveluiden tuottamisesta someroisille asiakkaille. Neuvontapalvelut toteutuvat pääasiassa Salossa. Someron kaupunki maksaa sovitun korvauksen riippumatta asiakasmääristä sekä mahdolliset matkakulut toteutuneen mukaan. Somerolaisia asiakkaita palveltiin loppuvuonna 2014 seuraavasti: Lisäksi Somerolla järjestettiin 2 eri tilaisuutta ja somerolaiset asiakkaat osallistuivat 4 eri tilaisuuteen Salossa. Someroyhteistyöstä on vastannut Maija Pirvola. Somerolaisia asiakkaita ovat palvelleet useat yritysneuvojat. Yhteistyösopimus päättyy Yrityssalon asiakastyytyväisyyskysely Alkuvuonna 2015 toteutettiin sähköinen asiakastyytyväisyystutkimus Yrityssalon asiakkaille. Tutkimus toteutettiin sähköisen Digium ohjelman avulla. Vastauksia saatiin määräaikaan mennessä yhteensä 617 kpl. Asiakastyytyväisyystutkimukseen vastanneista 65 % oli yrittäjiä, yritysjohtajia tai yritysten avainhenkilöitä. 86 % vastaajista oli erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä palveluihin. 88 % vastanneista totesi voivansa suositella palveluita kollegalleen. Tulokset esitetty tarkemmin oheisissa kuvioissa. Tuloksia analysoitaessa voidaan todeta nykyisten asiakkaiden olevan tyytyväisiä palvelutarjontaan.

15 15

16 16 4. Seudullinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö Yrityssalo on ollut vuoden 2014 aikana jäsenenä seuraavissa yhteisöissä: Salon Yrittäjät ry Turun Kauppakamari Salon osasto + elinkeinopolitiikan valiokunta Ykkösakseli ry Sakko ry Suomen Yrityskummit ry PTY Palvelulaitosten työnantajajärjestö Yrityssalo on osallistunut seuraavien tahojen kanssa kehittämisyhteistyöhön: Varsinais-Suomen TE-toimisto, TY-neuvottelukunta Varsinais-Suomen liitto, maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) elinkeinojaosto ja maaseutujaosto Team Finland Varsinais-Suomi kumppanuusverkosto Varsinais-Suomen ELY keskus, elinkeinojaosto ja maaseutujaosto Varsinais-Suomen Liitto, maakunnallinen matkailun yhteistyöryhmä Seutujohtajien ja maakunnallisen yritysneuvojien työryhmä SaloMill yhteistyöryhmä (perustuu seudullisten yrityspalveluiden tuottamiseen) Jäsenyyksiä SSKKY:n eri jaostoissa Yrityssalon muita yhteistyötahoja ja julkisia kumppaneita Salon alueen yrittäjäyhdistykset: Halikon Yrittäjät, Kiikala-Suomusjärvi-Kisko Yrittäjät, Kuusjoki- Muurla-Pertteli Yrittäjät, Perniö-Särkisalo Yrittäjät, Salon Yrittäjät Varsinais-Suomen Yrittäjät Salon Yrittäjänaiset Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen Liitto Varsinais-Suomen TE-palvelut Tekes Finnvera Finpro: ExportFinland, VisitFinland, InvestinFinland Finnpartnership Suomen Teollisuusrahoitus Salon seudun yrityskummit Mainitsemisen arvoinen yhteistyötaho Yrityssalolle on ollut paikallinen yrityskummijärjestö, jossa on lähes 30 eri alan edustajaa Salon seudulta. Yrityskummien toiminta on vireää ja työtunteja on kertynyt vuonna 2014 reilu 300 h. Vuonna 2014 kokeiluna oli kuukausittaiset Kummiklinikat. Lisäksi vuonna 2014 paikalliset yrityskummit nimettiin omaksi alueelliseksi toimijaksi Varsinais-Suomeen ja suoraan Suomen Yrityskummit ry.n toiminnan alle. 5. Viestintä Yrityssalon ulkoista viestintää on toteutettu sähköisesti uutiskirjeen ja muiden sähköisesti kohdistettujen viestien avulla. Vuonna 2014 Yrityssalo lähetti yhteensä 21 uutiskirjettä asiakkailleen, jakelun ollessa noin sähköpostiosoitetta. Tämän lisäksi pienemmällä jakelulla lähti erilaisia tiedotesähköposteja erilaisista tilaisuuksista ja verkostotapaamisista kohdistetuille kohderyhmille. Uutiskirjeet ovat luettavissa osoitteessa https://hmail.hakosalo.fi/yrityssalo/yrityssalon_uutiskirjeet/.

17 17 Paikallislehdissä (Salon Seudun Sanomat, Salonjokilaakso, Perniön Seudun Lehti) julkaistiin tilaisuuksiin perustuvia ilmoituksia. Yrityssalo julkaisi vuoden 2014 aikana lehdistötiedotteita ja kirjoitti artikkeleita sidosryhmäjulkaisuihin. Yrityssalon ajankohtaisasioista tiedotetaan myös jokaisessa Salon kaupungin kaupunkitiedotteessa, joka ilmestyy yhdeksän (9) kertaa vuodessa ja jaetaan jokaiseen salolaiseen kotitalouteen. sivuston käväijästatistiikkaa ajalta Yrityssalo hallinnoi vuonna 2014 myös seuraavia portaaleja:

18 18 6. Hallinto Yhtiön hallituksessa on kahdeksan varsinaista jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenistä 3 edustaa elinkeinoelämää ja 4 poliittisia puolueita. Kaupunginjohtaja on hallituksen jäsen viran perusteella. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet : Honkanen Raimo, puheenjohtaja varajäsen Asko Määttänen Keskustapuolue Jussila Mikko, varsinainen jäsen varajäsen Leena Manner-Salomaa Kokoomus Seppälä Eija, varsinainen jäsen varajäsen Pekka Kymäläinen Sosialidemokraatit Ylönen Heli, varsinainen jäsen varajäsen Pirkko Rannikko Vihreät Rantakokko Antti, varsinainen jäsen varajäsen Irma Nieminen Salon kaupungin edustaja Helander Pekka, varapuheenjohtaja varajäsen Esko Lammervo Kauppakamarin edustaja Isotalo Kalle, varsinainen jäsen varajäsen Olli Lehti Kauppakamarin edustaja Korpineva Kimmo, varsinainen jäsen varajäsen Ari Järvi Yrittäjäjärjestöjen edustaja Vuonna 2014 pidettiin 6 hallituksen kokousta. Varsinainen yhtiökokous, jossa hyväksytään edellisen vuoden tilinpäätös, pidetään yhtiöjärjestyksen mukaisesti kesäkuun 2015 loppuun mennessä. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Jyrki Sjöholm ja sijaisena kehittämispäällikkö Maija Pirvola. Taloushallinnon vastuuhenkilönä toimii toimistopäällikkö Leila Asikainen. Henkilöt ovat osallistuneet hallituksen kokouksiin valmistelijoina ja esittelijöinä. Tilintarkastajana toimii Oy Audiarev Ab, vastuutilintarkastajana Jukka Korin.

Teijon kansallispuisto perustettu 1.1.2015. TOIMINTAKATSAUS 2015 Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy

Teijon kansallispuisto perustettu 1.1.2015. TOIMINTAKATSAUS 2015 Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Teijon kansallispuisto perustettu 1.1.2015 TOIMINTAKATSAUS 2015 Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 1.1 Yrityssalon tehtävät... 3 1.2 Toimitusjohtajan katsaus vuodesta

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 18.1.2017 Myönnetty rahoitus maakunnittain 2016 Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista toimenpide ehdotukset id TEM:lle Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 Hoivapalvelualan yritysten liiketoimintaosaamisen i i i khi kehittäminen i

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2015 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 2.2.2016 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yritysten toimintaympäristön Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa SOTE- JA ALUEHALLINTOUUDISTUS n aluehallintoryhmän 7.3.2016 kokouksen toimeksiannon mukaisesti n elinkeinopalveluiden kokonaisuus, nykytilakuvaus työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen,

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio LIITE 1 Neuvotteleva virkamies Johanna Osenius 17.12.2015

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio LIITE 1 Neuvotteleva virkamies Johanna Osenius 17.12.2015 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio LIITE 1 Neuvotteleva virkamies Johanna Osenius 17.12.2015 SALON SEUDUN NIMEÄMINEN ÄKILLISEN RAKENNEMUUTOKSEN ALUEEKSI VUODEN 2017 LOPPUUN Säädösperusta Nimettävä alue

Lisätiedot

Äkillisen rakennemuutoksen rahoitus ja Terva ryhmän toimijoiden tukitoimet Oulun seudun ICT-alan murroksessa. Terva ryhmä Leila Helaakoski

Äkillisen rakennemuutoksen rahoitus ja Terva ryhmän toimijoiden tukitoimet Oulun seudun ICT-alan murroksessa. Terva ryhmä Leila Helaakoski Äkillisen rakennemuutoksen rahoitus ja Terva ryhmän toimijoiden tukitoimet Oulun seudun ICT-alan murroksessa Terva ryhmä Leila Helaakoski 2.12.2014 Terva -ryhmä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen johdolla

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Yritysten rahoitus- ja kehittämispäivä Kuusamossa 26.4.2016 Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Kari Skyttä 26.4.2016 Myönnetty rahoitus v. 2015

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Pohjois-Savon maakuntaseminaari 27.9.2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Tornionjokilaakson kuntaseminaari

Tornionjokilaakson kuntaseminaari Tornionjokilaakson kuntaseminaari 28.-29. syyskuuta 2016 Muonion Oloksella Kai Kaatra Maa- ja metsätalousministeriö Rajajokisopimuksen tarkoitus 1. Sopimuksen tarkoituksena on a) turvata vesienhoitoalueella

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA MIKÄ ON STARTIA? Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia yksi Suomen 32 uusyrityskeskuksesta toimii osana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKia uusien yrittäjien neuvontapalvelut seitsemän kunnan alueella käytettävissä

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

TOIMINTAKATSAUS 2016 Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy

TOIMINTAKATSAUS 2016 Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy TOIMINTAKATSAUS 2016 Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 1.1 Yrityssalon tehtävät... 3 1.2 Toimitusjohtajan katsaus vuodesta 2016... 3 1.3 Salon elinkeinorakenne lukuina

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-30.6. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 28.9.2016 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Etelä-Savossa Rahoituslähteet: TEM: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 2.9.2016 ERM ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa

Lisätiedot

Työnantajien aamukahvit

Työnantajien aamukahvit Työnantajien aamukahvit 7.10.2014 TE-toimiston rekrytointipalvelut Kehittämispäällikkö Jouni Korhonen 1 TE-palvelut.fi - Suomen eniten käytetty rekrytointipalvelu TE-toimiston (TE-palvelut.fi) Avoimet

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden ja yhteistyötoimenpiteen hakulanseeraus 24.4.2015 Kirsi Viljanen kirsi.viljanen@mmm.fi Sivu 1 27.4.2015 Taustaa ja perusteluita koordinaatiolle

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

PALVELUT YRITYKSILLE. Jari Kauppila, Varsinais-Suomen ELY-keskus. Team Finland Varsinais-Suomi

PALVELUT YRITYKSILLE. Jari Kauppila, Varsinais-Suomen ELY-keskus. Team Finland Varsinais-Suomi PALVELUT YRITYKSILLE Jari Kauppila, Varsinais-Suomen ELY-keskus Team Finland Varsinais-Suomi Team.Finland.fi Team Finland -organisaatiot Valtioneuvoston kanslia Työ- ja elinkeinoministeriö Ulkoasiainministeriö

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Keitä Salon osaamiskeskittymä

Keitä Salon osaamiskeskittymä Keitä Salon osaamiskeskittymä palvelee? Teollisuusfoorum Katse tulevaisuuteen 14.2.2017 Mika Mannervesi 1 Älykkään teknologian Salo Kuvitus: Janne Harju / Napa Illustrations Salon osaamiskeskittymä pähkinäkuoressa

Lisätiedot

Sillanrakentaja-pilotti Yrityspalvelut -tilaisuus

Sillanrakentaja-pilotti Yrityspalvelut -tilaisuus Sillanrakentaja-pilotti Yrityspalvelut -tilaisuus EGR-rahoitus Sillanrakentaja -pilotissa Sillanrakentaja on Broadcom yhtiöstä irtisanottujen työllisyystilanteen parantamiseen perustuvan EGR-hankkeen toimenpide

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille BUUSTIa kasvuun rahoituksesta 17.2.2016 Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskus Esityksen aiheena Yritysten kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

TEM:n alueosaston uudistuksia

TEM:n alueosaston uudistuksia TEM:n alueosaston uudistuksia Toimialojen rahoitusseminaari 11.-12.5.2016 Sirpa Hautala Yritys- ja alueosasto/yrityspalvelut ryhmä Yritys- ja alueosaston organisaatio Mari Anttikoski Marja-Riitta Pihlman

Lisätiedot

Salon seudun KOKO. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010. Maakunnan kehittämisraha Projektisuunnitelma

Salon seudun KOKO. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010. Maakunnan kehittämisraha Projektisuunnitelma 1(7) Salon seudun KOKO Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010 Maakunnan kehittämisraha Projektisuunnitelma 2(7) Hankkeen nimi Salon seudun KOKO Tiivistelmä Salon seudun KOKO:n tärkein tehtävä on rakentaa

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Paltamo 10.2.2015 Yleistä maaseudun yritystuesta Monipuolisempaa ja vahvempaa yrittäjyyttä maaseudun yritystuilla. Yritysten perustamista ja investointeja

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Asiantuntija Kalevi Hiivala Sivu 1 19.2.2015 Esityksen sisältö Yleistä maaseudun yritystuesta Investointituki Perustamistuki Valintakriteerit Hakeminen

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Valtion kasvupalvelut o o o ELY-keskusten elinkeinopalvelut, kuten yrityksen kehittämisavustus, toimintaympäristön

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla EMV:n uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Unto Väkeväinen Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Esityksen sisältö:

Lisätiedot

Anna tilaa yrittäjyydelle

Anna tilaa yrittäjyydelle Tervetuloa! Anna tilaa yrittäjyydelle Kouvolan Uusyritysneuvonnan 20-vuotisjuhla 9.12.2016 Kouvolassa Yrityspalvelupäällikkö Leena Gardemeister, Kinno 2 Matkakertomus Toiminta alkaa Kouvolan seudun kuntayhtymässä

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Infotilaisuus hankehakijoille ELY-keskus 22.1.2015 Komission näkemys Suomen kilpailukyvystä Nurkkakuntaisuus uhkaa Merkittävimmät ongelmat jalostusasteessa ja innovaatiotoiminnassa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 - Ajankohtaista 17.12.2015 - Hallitusohjelman kärkitavoitteet - AIKO-rahoitus - Toimeenpanosuunnitelman tarkistus Maakuntajohtaja, joulukuu 2015 Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Uusiutuva energia NYT! tilaisuus 24.2.2016 Timitran Linna, LIEKSA ELY-keskus Haetut yritystuet tukimuodoittain vuonna 2015. -

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely 24.2.2016 Antti Niemi POVERIA BIOMASSASTA Toteutusaika: 1.9.2015-30.6.2018 Budjetti: 798 645 Päärahoittaja: ELY-keskus Euroopan maaseuturahaston varoista Tavoite: Uusiutuvan

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

SEUTUKAUPUNGIT SOVELTAMISEN MESTARIT (SEUTU-OHJELMA) OHJELMAN TEKNISET TIEDOT

SEUTUKAUPUNGIT SOVELTAMISEN MESTARIT (SEUTU-OHJELMA) OHJELMAN TEKNISET TIEDOT SEUTUKAUPUNGIT SOVELTAMISEN MESTARIT (SEUTU-OHJELMA) OHJELMAN TEKNISET TIEDOT VERKOSTO Hallinnoija: Isäntäkaupungit: Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä 1. Kauhajoki 2. Kurikka 3. Lieksa 4. Forssa 5.

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

Tekesin tunnusluvut DM

Tekesin tunnusluvut DM Tekesin tunnusluvut 2015 2015 DM 1572568 Tunnuslukuja Tekesin rahoituksesta 2015 Rahoitus yrityksille ja tutkimukseen 575 M 2 400 rahoitustunnustelua 3 080 rahoitushakemusta Hakemusten käsittelyaika 54

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA. Liisa Saarenmaa MMM SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus

BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA. Liisa Saarenmaa MMM SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA Liisa Saarenmaa MMM 23.11.2015 SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus Sipilän hallitusohjelman toimintasuunnitelma Muutosohjelma, jonka tavoitteena nostaa Suomen talous

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu 12.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut ELY-keskus

Lisätiedot

Maaseudun alueelliset kehittämistoimet , valmistelun tilanne

Maaseudun alueelliset kehittämistoimet , valmistelun tilanne Maaseudun alueelliset kehittämistoimet 2014-2020, valmistelun tilanne 22.8.2013 Itä-Suomen maaseudun kehittäjät Valamossa Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Alueellinen maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen 1 20.11.2015 Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen Jarmo Kauppinen kehittämisjohtaja, varatoimitusjohtaja JOSEK Oy Mistä

Lisätiedot

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä.

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. Mitä ennakointi on ja miten siihen tulee suhtautua Seija Kiiskilä, Keski-Suomi ennakoi Mistä työvoima 2020 26.08.2011 Ennakointi on yhteistyötä Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. 2 1 Tehdäänkö

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Maaseutuohjelman kertauskurssi Rakuunanmäellä

Yhdessä enemmän. Maaseutuohjelman kertauskurssi Rakuunanmäellä Yhdessä enemmän Maaseutuohjelman kertauskurssi Rakuunanmäellä 11.3.2016 Yhteistyöllä Kilpailukykyä -hanke Toteuttaa Kaakkois-Suomen alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelmaa 2014-2020. Tavoitteet: Maaseudun

Lisätiedot

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille 2014 2016 Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta 22.1.2014 Janne Känkänen Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittäminen 2014-2016

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa. Laatija:

Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa. Laatija: Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa Laatija: Kv-toiminta EP:n liitossa Liitossa erillinen kansainvälistymisen vastuualue, jossa keskitytään kv-asioihin Toimintaa ohjaavat maakuntastrategia,

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Sisältö - Kasvu & kansainvälistyminen - Rahoituspalvelut - Verkostopalvelut - Ajankohtaista 10-2015

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman toteutuminen

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman toteutuminen Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman 007-013 toteutuminen Ohjausryhmä ja hankkeiden yhteistapaaminen Helsinki 1.9.009 Kirsi Kaunisharju Kehittämisohjelman strateginen

Lisätiedot