Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/ (21) Nuorisovaltuusto Kirkkonummen kunnantalo (Ervastintie 2), Kirkkonummisali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/ (21) Nuorisovaltuusto Kirkkonummen kunnantalo (Ervastintie 2), Kirkkonummisali"

Transkriptio

1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/ (21) Aika , klo 17:14-20:05 Paikka Kirkkonummen kunnantalo (Ervastintie 2), Kirkkonummisali Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Nuorisovaltuuston järjestäytyminen 4 Nuorisovaltuuston edustajan ja varaedustajan valinta sivistys- ja vapaaaika lautakuntaan 5 Nuorisovaltuuston edustajan ja varaedustajan valinta kuntatekniikan lautakuntaan 6 Nuorisovaltuuston edustajan ja varaedustajan valinta ruotsinkieliseen varhaiskasvatus- ja opetusjaostoon 7 Nuorisovaltuuston edustajan ja varaedustajan valinta suomenkieliseen varhaiskasvatus- ja opetusjaostoon 8 Nuorisovaltuuston edustajan ja varaedustajan valinta vapaaaikajaostoon 9 Nuorisovaltuuston edustajan valinta kunnanvaltuuston kokoukseen 10 Edustajien valinta Uudenmaan maakunnalliseen nuorisovaltuustoon 11 Ilmoitusasiat

2 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/ (21) Saapuvilla olleet jäsenet Aapo Saranpää Akseli Jokinen Akseli Kiviniemi Alexandra Obrey Arttu Leskinen Emma Alppi Jami Nerg Kaisa Klippi Onni Virtanen Rasmus Lundell Saga Lavi, puheenjohtaja Saku Hiippala Ville Nenonen Muut saapuvilla olleet Seppo Savikuja, nuorisotoimenjohtaja, asiantuntija Martta-Liisa Kosonen, nuorisovaltuuston toimintakoordinaattori, sihteeri Rafaela Nyholm, asiantuntija Allekirjoitukset Seppo Savikuja Puheenjohtaja 3, 1, 2 Saga Lavi Puheenjohtaja Martta-Liisa Kosonen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Emma Alppi Saku Hiippala Pöytäkirjan nähtävänäolo

3 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/ (21) Pöytäkirja on nähtävillä tarkastuspäivää seuraavana arkipäivänä kunnan verkkosivuilla sekä kunnantalon kirjaamossa, 1.krs, Ervastintie 2, Kirkkonummi, virka-aikana. Martta-Liisa Kosonen, pöytäkirjanpitäjä

4 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/ (21) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Nuorisovaltuuston toimintasäännön 4 mukaan järjestäytymiskokouksen kutsuu koolle kunnan nuorisotyöstä vastaava viranhaltija. Kokouksen esityslistan valmistelee nuorisovaltuuston toimintakoordinaattori. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään kokouksen osallistujille vähintään viikkoa ennen kokouksen ajankohtaa. Järjestäytymiskokouksen puheenjohtajana toimii kunnan nuorisotyöstä vastaava viranhaltija siihen asti, kunnes uusi nuorisovaltuuston puheenjohtaja on valittu. Nuorisovaltuuston toimintasäännön 6 mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille kokoukseen kutsuttaville vähintään viikkoa ennen kokouksen ajankohtaa nuorisovaltuuston päättämällä tavalla. Nuorisovaltuuston toimintasäännön 6 mukaan järjestäytymiskokous on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään 2/3 jäsenistä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Nuorisovaltuuston kaikki jäsenet olivat paikalla kokouksessa. Kokouksen sihteerinä toimii nuorisovaltuuston toimintakoordinaattori Martta- Liisa Kosonen. Kokouksessa mukana nuoriso-ohjaaja Rafaela Nyholm asiantuntijana. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/ (21) 2 Pöytäkirjan tarkastus Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Emma Alppi ja Saku Hiippala. Todettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti tiistaihin mennessä ja se allekirjoitetaan esimerkiksi seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirja on nähtävillänä keskivikkona kunnan verkkosivuilla.

6 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/ (21) 3 Nuorisovaltuuston järjestäytyminen KIRDno Valmistelija / lisätiedot: Martta-Liisa Kosonen Nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaisesti nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan valtuustokaudeksi järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajan, kaksi varapuheenjohtajaa ja sihteerin. Nuorisovaltuuston toimintasäännössä 3 määritellään nuorisovaltuuston puheenjohtajan tehtävät seuraavasti: Puheenjohtaja kutsuu nuorisovaltuuston koolle ja johtaa kokousta sekä puheenjohtajistotyöskentelyä. Esityslista ja pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan johdolla. Puheenjohtaja huolehtii nuorisovaltuuston toimivuudesta, toiminnan laillisuudesta ja tasapuolisuudesta. Puheenjohtaja vastaa nuorisovaltuuston hallinnosta ja organisoi nuorisovaltuuston toimintaa. Puheenjohtajalla on oikeus päättää nuorisovaltuustoa koskevista yleisistä asioista, kuten yhteistyökumppaneista. Puheenjohtaja voi tarvittaessa asettaa työryhmiä pienten ja kiireellisten asioiden hoitamista varten. Puheenjohtaja on vastuussa toiminnastaan nuorisovaltuustolle. Nuorisovaltuuston toimintasäännössä 3 määritellään nuorisovaltuuston varapuheenjohtajien tehtävät seuraavasti: Nuorisovaltuustolla on 1. ja 2. varapuheenjohtaja. Varapuheenjohtajien tehtävänä on toimia valintajärjestyksessään puheenjohtajan sijaisena tämän ollessa estynyt sekä hoitaa puheenjohtajan määräämiä tehtäviä. Varapuheenjohtajat ovat vastuussa toiminnastaan nuorisovaltuustolle. Nuorisovaltuusto voi osoittaa varapuheenjohtajille omat vastuualueet nuorisovaltuuston toiminnasta. Nuorisovaltuuston toimintasäännössä 3 määritellään nuorisovaltuuston sihteerin tehtävät seuraavasti: Sihteerin tehtävänä on kirjoittaa esityslistat yhdessä puheenjohtajan ja nuorisovaltuuston toimintakoordinaattorin kanssa ja välittää ne nuorisovaltuustolle sekä tarvittaessa kunnan toimielimille. Sihteeri pitää pöytäkirjaa kokouksista, julkaisee sen sekä huolehtii asiakirjojen säilytyksestä yhdessä nuorisovaltuuston toimintakoordinaattorin kanssa. Sihteeri on vastuussa toiminnastaan puheenjohtajalle. Sihteeri toimii nuorisovaltuuston viestintävastaavana. Viestintävastaavan tehtävänä on huolehtia sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta nuorisovaltuuston viestintäsuunnitelman mukaisesti. Viestintävastaava pitää yllä nuorisovaltuuston sosiaalisen median kanavia ja tekee tarvittaessa yhteistyötä kunnan viestinnästä vastaavien työntekijöiden kanssa. Nuorisovaltuuston toimintasäännön 6 mukaan henkilövaalit toimitetaan suljetulla lippuäänestyksellä. Myös ehdolla olevilla henkilöillä on äänioikeus.

7 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/ (21) Henkilövaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet eniten ääniä lukuun ottamatta nuorisovaltuuston 1. ja 2. varapuheenjohtajan valintaa. 1. ja 2. varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa suhteellisella vaalitavalla, jossa jokaisella nuorisovaltuuston jäsenellä on käytettävissään yksi kokonainen ääni (1) ja yksi puolikas ääni (½). Henkilövaalien tasatilanteessa tuloksen ratkaisee arpa. Valitaan nuorisovaltuustolle puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja sihteeri ajalle Puheenjohtajavaaleihin asettuivat ehdolle Saga Lavi ja Jami Nerg. Puheenjohtajavaaleissa annettiin 13 ääntä. Vaalien tulos: Jami Nerg, 1 ääni Saga Lavi, 11 ääntä Tyhjiä 1 kpl Varapuheenjohtajavaaliin asettuivat ehdolle Emma Alppi ja Arttu Leskinen. 1. ja 2. varapuheenjohtaja valittiinn samassa vaalitoimituksessa suhteellisella vaalitavalla, jossa jokaisella nuorisovaltuuston jäsenellä oli käytettävissään yksi kokonainen ääni (1) ja yksi puolikas ääni (½). Vaalien tulos: Emma Alppi, 8,5 ääntä Arttu Leskinen, 5 ääntä Tyhjiä 3 kpl Sihteerin vaaliin asettuivat ehdolle Aapo Saranpää, Jami Nerg ja Ville Nenonen. Sihteerin vaaleissa annettiin 13 ääntä. Vaalien tulos: Aapo Saranpää, 11 ääntä Jami Nerg, 1 ääni

8 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/ (21) Ville Nenonen, 1 ääni Valittiin nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi Saga Lavi, 1. varapuheenjohtajaksi Emma Alppi, 2. varapuheenjohtajaksi Arttu Leskinen ja sihteeriksi Aapo Saranpää. Puheenjohtajiston toimikausi on nuorisovaltuuston toimikauden loppuun, , saakka.

9 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/ (21) 4 Nuorisovaltuuston edustajan ja varaedustajan valinta sivistys- ja vapaa-aika lautakuntaan KIRDno Valmistelija / lisätiedot: Martta-Liisa Kosonen Nuorisovaltuuston toimintasäännön 3 mukaan toimielimeen valittu nuorisovaltuuston edustaja osallistuu toimielimen kokouksiin ja vie niihin nuorisovaltuuston ja kunnan muiden nuorten näkemyksiä sekä pitää huolen, että nuorisovaltuusto saa tietoja valtuuston, lautakunnan ja työryhmien käsittelemistä asioista. Jos nuorisovaltuuston jäsen eroaa nuorisovaltuuston edustajan tehtävästä kunnan toimielimessä, tulee jäsenen ilmoittaa siitä kirjallisesti nuorisovaltuuston puheenjohtajalle. Tehtävästä eronneen jäsenen tilalle tulee tehtävään valittu varajäsen. Mikäli varajäsentä ei ole, valitaan seuraavassa nuorisovaltuuston kokouksessa uusi edustaja tehtävään. Nuorisovaltuuston toimintasäännön 6 mukaan henkilövaalit toimitetaan suljetulla lippuäänestyksellä. Myös ehdolla olevilla henkilöillä on äänioikeus. Henkilövaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Henkilövaalien tasatilanteessa tuloksen ratkaisee arpa. Valitaan nuorisovaltuuston edustaja ja varaedustaja sivistys- ja vapaaaikalautakuntaan nuorisovaltuuston kaudeksi Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan edustajan paikkaan asettuivat ehdolle Onni Virtanen ja Akseli Jokinen. Ehdokkaat sopivat keskenään edustajan ja varaedustajan paikoista. Valittiin nuorisovaltuuston edustajaksi sivistys- ja vapaa-aikalautakuntaan Onni Virtanen ja varaedustajaksi Akseli Jokinen nuorisovaltuuston kaudeksi saakka.

10 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/ (21) 5 Nuorisovaltuuston edustajan ja varaedustajan valinta kuntatekniikan lautakuntaan KIRDno Valmistelija / lisätiedot: Martta-Liisa Kosonen Nuorisovaltuuston toimintasäännön 3 mukaan toimielimeen valittu nuorisovaltuuston edustaja osallistuu toimielimen kokouksiin ja vie niihin nuorisovaltuuston ja kunnan muiden nuorten näkemyksiä sekä pitää huolen, että nuorisovaltuusto saa tietoja valtuuston, lautakunnan ja työryhmien käsittelemistä asioista. Jos nuorisovaltuuston jäsen eroaa nuorisovaltuuston edustajan tehtävästä kunnan toimielimessä, tulee jäsenen ilmoittaa siitä kirjallisesti nuorisovaltuuston puheenjohtajalle. Tehtävästä eronneen jäsenen tilalle tulee tehtävään valittu varajäsen. Mikäli varajäsentä ei ole, valitaan seuraavassa nuorisovaltuuston kokouksessa uusi edustaja tehtävään. Nuorisovaltuuston toimintasäännön 6 mukaan henkilövaalit toimitetaan suljetulla lippuäänestyksellä. Myös ehdolla olevilla henkilöillä on äänioikeus. Henkilövaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Henkilövaalien tasatilanteessa tuloksen ratkaisee arpa. Valitaan nuorisovaltuuston edustaja ja varaedustaja kuntatekniikan lautakuntaan nuorisovaltuuston kaudeksi Kuntatekniikan lautakunnan edustajan paikkaan asettuivat ehdolle Akseli Kiviniemi ja Arttu Leskinen. Edustajan paikasta käytiin vaali. Vaaleissa annettiin 13 ääntä. Vaalien tulos: Akseli Kiviniemi, 10 ääntä Arttu Leskinen, 1 ääni Tyhjiä 2 kpl

11 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/ (21) Valittiin nuorisovaltuuston edustajaksi kuntatekniikan lautakuntaan Akseli Kiviniemi ja varaedustajaksi Arttu Leskinen nuorisovaltuuston kaudeksi saakka.

12 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/ (21) 6 Nuorisovaltuuston edustajan ja varaedustajan valinta ruotsinkieliseen varhaiskasvatus- ja opetusjaostoon KIRDno Valmistelija / lisätiedot: Martta-Liisa Kosonen Nuorisovaltuuston toimintasäännön 3 mukaan toimielimeen valittu nuorisovaltuuston edustaja osallistuu toimielimen kokouksiin ja vie niihin nuorisovaltuuston ja kunnan muiden nuorten näkemyksiä sekä pitää huolen, että nuorisovaltuusto saa tietoja valtuuston, lautakunnan ja työryhmien käsittelemistä asioista. Jos nuorisovaltuuston jäsen eroaa nuorisovaltuuston edustajan tehtävästä kunnan toimielimessä, tulee jäsenen ilmoittaa siitä kirjallisesti nuorisovaltuuston puheenjohtajalle. Tehtävästä eronneen jäsenen tilalle tulee tehtävään valittu varajäsen. Mikäli varajäsentä ei ole, valitaan seuraavassa nuorisovaltuuston kokouksessa uusi edustaja tehtävään. Nuorisovaltuuston toimintasäännön 6 mukaan henkilövaalit toimitetaan suljetulla lippuäänestyksellä. Myös ehdolla olevilla henkilöillä on äänioikeus. Henkilövaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Henkilövaalien tasatilanteessa tuloksen ratkaisee arpa. Valitaan nuorisovaltuuston edustaja ja varaedustaja ruotsinkieliseen varhaiskasvatus- ja opetusjaostoon nuorisovaltuuston kaudeksi Ruotsinkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston edustajan paikkaan asettuivat ehdolle Rasmus Lundell ja Alexandra Obrey. Ehdokkaat sopivat keskenään edustajan ja varaedustajan paikoista. Valittiin nuorisovaltuuston edustajaksi ruotsinkieliseen varhaiskasvatusja opetusjaostoon Alexandra Obrey ja varaedustajaksi Rasmus Lundell nuorisovaltuuston kaudeksi saakka.

13 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/ (21) 7 Nuorisovaltuuston edustajan ja varaedustajan valinta suomenkieliseen varhaiskasvatus- ja opetusjaostoon KIRDno Valmistelija / lisätiedot: Martta-Liisa Kosonen Nuorisovaltuuston toimintasäännön 3 mukaan toimielimeen valittu nuorisovaltuuston edustaja osallistuu toimielimen kokouksiin ja vie niihin nuorisovaltuuston ja kunnan muiden nuorten näkemyksiä sekä pitää huolen, että nuorisovaltuusto saa tietoja valtuuston, lautakunnan ja työryhmien käsittelemistä asioista. Jos nuorisovaltuuston jäsen eroaa nuorisovaltuuston edustajan tehtävästä kunnan toimielimessä, tulee jäsenen ilmoittaa siitä kirjallisesti nuorisovaltuuston puheenjohtajalle. Tehtävästä eronneen jäsenen tilalle tulee tehtävään valittu varajäsen. Mikäli varajäsentä ei ole, valitaan seuraavassa nuorisovaltuuston kokouksessa uusi edustaja tehtävään. Nuorisovaltuuston toimintasäännön 6 mukaan henkilövaalit toimitetaan suljetulla lippuäänestyksellä. Myös ehdolla olevilla henkilöillä on äänioikeus. Henkilövaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Henkilövaalien tasatilanteessa tuloksen ratkaisee arpa. Valitaan nuorisovaltuuston edustaja ja varaedustaja suomenkieliseen varhaiskasvatus- ja opetusjaostoon nuorisovaltuuston kaudeksi Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston edustajan paikkaan asettuivat ehdolla Arttu Leskinen, Kaisa Klippi ja Ville Nenonen. Edustajan paikasta käytiin vaali. Vaaleissa annettiin 13 ääntä. Vaalien tulos: Arttu Leskinen, 6 ääntä Kaisa Klippi, 5 ääntä Ville Nenonen, 2 ääntä

14 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/ (21) Valittiin nuorisovaltuuston edustajaksi suomenkieliseen varhaiskasvatusja opetusjaostoon Arttu Leskinen ja varaedustajaksi Kaisa Klippi nuorisovaltuuston kaudeksi saakka.

15 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/ (21) 8 Nuorisovaltuuston edustajan ja varaedustajan valinta vapaa-aikajaostoon KIRDno Valmistelija / lisätiedot: Martta-Liisa Kosonen Nuorisovaltuuston toimintasäännön 3 mukaan toimielimeen valittu nuorisovaltuuston edustaja osallistuu toimielimen kokouksiin ja vie niihin nuorisovaltuuston ja kunnan muiden nuorten näkemyksiä sekä pitää huolen, että nuorisovaltuusto saa tietoja valtuuston, lautakunnan ja työryhmien käsittelemistä asioista. Jos nuorisovaltuuston jäsen eroaa nuorisovaltuuston edustajan tehtävästä kunnan toimielimessä, tulee jäsenen ilmoittaa siitä kirjallisesti nuorisovaltuuston puheenjohtajalle. Tehtävästä eronneen jäsenen tilalle tulee tehtävään valittu varajäsen. Mikäli varajäsentä ei ole, valitaan seuraavassa nuorisovaltuuston kokouksessa uusi edustaja tehtävään. Nuorisovaltuuston toimintasäännön 6 mukaan henkilövaalit toimitetaan suljetulla lippuäänestyksellä. Myös ehdolla olevilla henkilöillä on äänioikeus. Henkilövaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Henkilövaalien tasatilanteessa tuloksen ratkaisee arpa. Valitaan nuorisovaltuuston edustaja ja varaedustaja vapaa-aikajaostoon nuorisovaltuuston kaudeksi Vapaa-aikajaoston edustajan paikkaan asettuivat ehdolle Jami Nerg, Ville Nenonen, Aapo Saranpää ja Akseli Jokinen. Edustajan paikasta käytiin vaali. Vaaleissa annettiin 13 ääntä. Vaalien tulos: Jami Nerg, 1 ääni Ville Nenonen, 4 ääntä Aapo Saranpää, 5 ääntä Akseli Jokinen, 3 ääntä

16 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/ (21) Valittiin nuorisovaltuuston edustajaksi vapaa-aikajaostoon Aapo Saranpää ja varaedustajaksi Ville Nenonen nuorisovaltuuston kaudeksi saakka.

17 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/ (21) 9 Nuorisovaltuuston edustajan valinta kunnanvaltuuston kokoukseen KIRDno Valmistelija / lisätiedot: Martta-Liisa Kosonen Kirkkonummen kunnan hallintosäännön 129 mukaisesti nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto voi nimetä valtuuston kokoukseen edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston edustajalla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa. Kunnanvaltuuston seuraava kokous on Valitaan nuorisovaltuuston edustaja kunnanvaltuuston kokoukseen. Nuorisovaltuuston edustajaksi kunnanvaltuuston kokoukseen valittiin Saku Hiippala.

18 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/ (21) 10 Edustajien valinta Uudenmaan maakunnalliseen nuorisovaltuustoon KIRDno Valmistelija / lisätiedot: Martta-Liisa Kosonen Maakunnallinen nuorisovaltuusto perustuu Suomen hallituksen maakuntalakiesitykseen, jonka 26 :ssä velvoitetaan tulevat maakunnat perustamaan nuorten vaikuttajatoimielin eli maakunnallinen nuorisovaltuusto. Jäsenet nuorisovaltuustoon valitaan kuntien vastaavista. Jokainen kunta saa vähintään yhden edustajan. Maakuntien vastuulle jää varmistaa maakunnallisen nuorisovaltuuston toimintaympäristön puitteet eli esimerkiksi tilat. Uudenmaan maakunnallisen nuorisovaltuuston aloitustapaamiseen osallistui Kirkkonummen nuorisovaltuuston edustaja Arttu Leskinen. Aloitustapaamisessa linjattiin, että maakuntanuorisovaltuustoon tulee edustajat kunnista porrastetusti: Helsingistä 5, Vantaalta ja Espoosta 3, yli asukkaan kunnista 2 ja alle asukkaan kunnista 1. Tämä tarkoittaa, että Kirkkonummelta maakunnalliseen nuorisovaltuustoon valitaan 2 edustajaa. Maakunnallinen nuorisovaltuusto kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa ja toteuttaa seuraavia tehtäviä: 1. Edustaa nuoria sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa 2. Toimii nuorten neuvonantaja ryhmänä Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelman työssä ja Ohjaamojen suunnittelussa 3. Valmistelee palvelulupausta ja maakuntastrategiaa 4. Osallistaa nuoria mukaan maakunnan valmisteluun 5. Välittää tietoa uudesta maakunnasta ja maakuntavaaleista Maakunnallisen nuorisovaltuuston jäsenen tehtävänä on edustaa ja tuoda näkyviin alueensa nuorten näkökulmaa maakunnalliseen päätöksentekoon sekä toimia viestinviejänä paikallisen nuorisovaltuustoon. Maakunnallisen nuorisovaltuuston toimikausi on vuosi. Uudenmaan maakunnallisen nuorisovaltuuston järjestäytymiskokous pidetään klo 17 alkaen Helsingin Pasilassa Uudenmaan maakuntaliiton tiloissa (Esterinportti 2). Valitaan kaksi edustajaa Uudenmaan maakunnalliseen nuorisovaltuustoon. Kirkkonummen nuorisovaltuuston edustajiksi Uudenmaan maakunnalliseen nuorisovaltuustoon asettuivat ehdolle Arttu Leskinen, Emma Alppi, Saku Hiippala, Aapo Saranpää ja Ville Nenonen.

19 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/ (21) Edustajien paikasta käytiin vaalit. Vaaleissa annettiin 13 ääntä. Vaalien tulos: Arttu Leskinen, 3 ääntä Emma Alppi, 3 ääntä Saku Hiippala, 2 ääntä Aapo Saranpää, 3 ääntä Ville Nenonen, 1 ääni Tyhjiä 1 kpl Tasan ääniä saaneiden ehdokkaiden kesken suoritettiin arvonta. Valittiin Kirkkonummen nuorisovaltuuston edustajiksi Uudenmaan maakunnalliseen nuorisovaltuustoon Emma Alppi ja Arttu Leskinen.

20 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/ (21) 11 Ilmoitusasiat a Kuuma-kuntien nuorisovaltuustojen tapaaminen Kuumikset Keravalla. Kirkkonummen nuorisovaltuustosta osallistui Aapo Saranpää, Akseli Jokinen, Jami Nerg, Onni Virtanen, Akseli Kiviniemi ja Ville Nenonen. b Uudenmaan maakunnallisen nuorisovaltuuston aloitustapaaminen Kirkkonummen nuorisovaltuustosta osallistui Arttu Leskinen. c Nuva ry:n Aktiivipäivät ABC-koulutus Lempäälässä. Kirkkonummen nuorisovaltuustosta osallistuivat Emma Alppi, Onni Virtanen, Saga Lavi, Akseli Jokinen, Akseli Kiviniemi, Aapo Saranpää ja Jami Nerg. d Lapsen oikeudet toteutuvat mutta miten? työpaja klo Kirkkonummisalissa Nuorisovaltuutetut on kutsuttu luottamushenkilöiden työpajaan, jossa käsitellään Kirkkonummen Lapsiystävällinen kunta toimintamallia. Nuorisovaltuusto päättää merkitä tiedoksi ilmoitusasiat. Hyväksyttiin esitys. Lisäksi merkittiin tiedoksi: e. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n liittokokous järjestetään Helsingissä. Keskusteltiin tapahtumaan osallistumisesta ja tapahtuman kustannuksista. Päätettiin, että Kirkkonummen nuorisovaltuustoa liittokokoukseen lähtevät edustamaan Saga Lavi, Emma Alppi, Aapo Saranpää, Akseli Kiviniemi ja Ville Nenonen. Nuorisovaltuusto kustantaa majoituksen ja osallistumismaksun. Nuorisovaltuuston toimintakoordinaattori hoitaa ilmoittautumisen ja muut käytännön asiat. f. Nuorisovaltuuston toimintakoordinaattori muistutti verokorttien palauttamisesta. g. Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja kiitti nuorisovaltuutettujen aktiivisuudesta järjestäytymiskokouksessa ja toivotti hyvää toimintakautta.

21 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/ (21) Muutoksenhakukielto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Muutoksenhakukielto Muutoksenhakukielto Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 :n mukaan hakea muutosta.

Kirkkonummen kunta Kokouskutsu 1 (14) Nuorisovaltuusto Kirkkonummen kunnantalo (Ervastintie 2), Kirkkonummisali

Kirkkonummen kunta Kokouskutsu 1 (14) Nuorisovaltuusto Kirkkonummen kunnantalo (Ervastintie 2), Kirkkonummisali Kirkkonummen kunta Kokouskutsu 1 (14) Aika 31.10.2017, klo 17:00 Paikka Kirkkonummen kunnantalo (Ervastintie 2), Kirkkonummisali Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (15) Nuorisovaltuusto

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (15) Nuorisovaltuusto Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2018 1 (15) Aika 27.02.2018, klo 17:00-18:21 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, Kirkkonummisali Käsitellyt asiat 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 10 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (16) Nuorisovaltuusto Kirkkonummen kunnantalo, kokoushuone Kajanus (5. krs)

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (16) Nuorisovaltuusto Kirkkonummen kunnantalo, kokoushuone Kajanus (5. krs) Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2017 1 (16) Aika 13.12.2017, klo 17:25-18:36 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, kokoushuone Kajanus (5. krs) Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/ ( 16) Nuorisovaltuusto

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/ ( 16) Nuorisovaltuusto Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2019 1 ( 16) Aika 22.01.2019, klo 17:30-19:38 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, kokoushuone Loja (3.krs) Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 15) Nuorisovaltuusto

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 15) Nuorisovaltuusto Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2018 1 ( 15) Aika 02.10.2018, klo 17:43-19:15 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, Kirkkonummisali Käsitellyt asiat 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 58 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/ (17) Nuorisovaltuusto

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/ (17) Nuorisovaltuusto Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2018 1 (17) Aika 12.06.2018, klo 17:01-18:29 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, kokoushuone Loja (3.krs) Käsitellyt asiat 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Salon kaupunki / /2017

Salon kaupunki / /2017 Salon kaupunki PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(14) Salon kaupunki 207/00.02.12.02/2017 Kokousaika 11.1.2017 klo 16.59 18.44 Kokouspaikka Salon kaupungintalo (kokoustila Mänty), Tehdaskatu 2 Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/ (16) Nuorisovaltuusto

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/ (16) Nuorisovaltuusto Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2018 1 (16) Aika 27.03.2018, klo 17:20-19:14 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, kokoushuone Ervast Käsitellyt asiat 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Salon kaupunki PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu

Salon kaupunki PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu Salon kaupunki Saapunut Salon kaupunki PÖYTÄKIRJA 1/2019 365/00.02.14.15/2019 1 (10) Kokousaika klo 15.30 Kokouspaikka Salon kaupungintalo, Tuomi Käsiteltävät asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/ (15) Nuorisovaltuusto

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/ (15) Nuorisovaltuusto Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/2018 1 (15) Aika 08.05.2018, klo 17:06-17:54 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, Kirkkonummisali Käsitellyt asiat 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan nuorisovaltuusto on sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vapaa-aikajaoston alainen vaikuttamistoimielin.

Kirkkonummen kunnan nuorisovaltuusto on sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vapaa-aikajaoston alainen vaikuttamistoimielin. Nuorisovaltuuston toimintasääntö 1 (7) Kirkkonummen kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Toimintasäännössä määrätään nuorisovaltuuston kokoonpanosta, valintatavasta, tarkoituksesta ja tehtävistä, päätöksenteko-

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

LAIHIAN KUNNAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ LAIHIAN KUNNAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2018 x 1 Sisällys 1. NUORISOVALTUUSTON TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TOIMINTASÄÄNNÖN SOVELTAMINEN 2 3. NUORISOVALTUUSTON VALITSEMINEN

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston toimintasääntö 2019

Nuorisovaltuuston toimintasääntö 2019 Nuorisovaltuuston toimintasääntö 2019 Loviisan nuorisovaltuusto 1 1. Nuorisovaltuuston tarkoitus ja tavoite 2. Toimintasäännön soveltaminen 3. Nuorisovaltuuston valitseminen 4. Järjestäytyminen, tehtävät

Lisätiedot

edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia sidonnaisuuksia

edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia sidonnaisuuksia 1 Vieremän nuorisovaltuusto TOIMINTASÄÄNTÖ 1. Nuorisovaltuuston tarkoitus edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia sidonnaisuuksia toimia nuorison äänenä lautakunnissa

Lisätiedot

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Nuorisoneuvoston tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia

Lisätiedot

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt Punkalaitumen kunta Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus, tavoite ja tehtävät Edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman poliittista tai uskonnollista sidonnaisuutta

Lisätiedot

TOIVAKAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

TOIVAKAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ TOIVAKAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Sisältö: 1 Toiminta-ajatus 2 Tarkoitus 3 Kokoonpano ja valitseminen 4 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 Tehtävät ja toimenkuvat 6 Toimintasuunnitelma ja kertomus

Lisätiedot

Edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia sidonnaisuuksia

Edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia sidonnaisuuksia 1 Sisällysluettelo 1. Nuorisovaltuuston tarkoitus ja tavoite... 1 2. Toimintasäännön soveltaminen... 1 3. Nuorisovaltuuston valitseminen... 1 4. Tehtävät ja toimenkuvat... 3 5. Nuorisovaltuuston järjestäytyminen...

Lisätiedot

Edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia sidonnaisuuksia

Edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia sidonnaisuuksia 1 Sisällysluettelo 1. Nuorisovaltuuston tarkoitus ja tavoite... 1 2. Toimintasäännön soveltaminen... 1 3. Nuorisovaltuuston valitseminen... 1 4. Tehtävät ja toimenkuvat... 3 5. Nuorisovaltuuston järjestäytyminen...

Lisätiedot

KIHNIÖN NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASÄÄNTÖ

KIHNIÖN NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASÄÄNTÖ Liite 1. KIHNIÖN NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASÄÄNTÖ 2018 Toimintasäännössä määrätään nuorisovaltuuston kokoonpanosta, valintatavasta, tarkoituksesta ja tehtävistä, päätöksenteko- ja kokousmenettelystä sekä

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Nuorisovaltuuston toimintasääntö. Voimaan

Kouvolan kaupunki Nuorisovaltuuston toimintasääntö. Voimaan Kouvolan kaupunki Nuorisovaltuuston toimintasääntö Voimaan 1.1.2018 Sisällysluettelo 1. Toimintasäännön soveltaminen... 1 2. Nuorisovaltuuston tarkoitus ja tavoite... 1 3. Nuorisovaltuuston valitseminen...

Lisätiedot

Alavieskan kunnan Nuorisovaltuuston toimintasääntö

Alavieskan kunnan Nuorisovaltuuston toimintasääntö 1 Alavieskan kunnan Nuorisovaltuuston toimintasääntö Hyväksytty kunnanhallituksessa xx.xx.2018 02.10.2017 2 Sisällysluettelo 1. Nuorisovaltuuston tarkoitus ja tavoite... 3 2. Toimintasäännön soveltaminen...

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

PIHTIPUTAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ PIHTIPUTAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Nuorisovaltuusto 13.9.2017 Sivistyslautakunta 24.10.2017 92 Kunnanhallitus 6.11.2017 279 Sisällysluettelo 1. Tavoite ja tarkoitus... 3 2. Valitseminen... 4

Lisätiedot

Isonkyrön nuorisovaltuuston toimintasääntö

Isonkyrön nuorisovaltuuston toimintasääntö Isonkyrön nuorisovaltuuston toimintasääntö 1 Tarkoitus ja tavoite: Nuorisovaltuuston tarkoitus on: -Edistää yhteistyötä nuorten ja kunnan välillä. -Toimia nuorison äänenä lautakunnissa sekä muissa julkisissa

Lisätiedot

Raision kaupungin nuorisovaltuuston toimintasääntö

Raision kaupungin nuorisovaltuuston toimintasääntö 1 Raision kaupungin nuorisovaltuuston toimintasääntö Sisällysluettelo: 1. Nuorisovaltuuston tarkoitus ja tehtävät 2. Yleiset määräykset 3. Valitseminen 4. Jäsenten tehtävät 5. Järjestäytyminen 6. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (10) Kunnanhallitus

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (10) Kunnanhallitus Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2017 1 (10) Aika 19.06.2017, klo 17:32-17:43 Paikka Kunnantalo, Ervastintie 2, kokoustila Ervast Käsitellyt asiat 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Imatran kaupungin nuorisovaltuuston toimintasääntö

Imatran kaupungin nuorisovaltuuston toimintasääntö Imatran kaupungin nuorisovaltuuston toimintasääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.3.2017 Voimassa 1.4.2017 alkaen Sisällysluettelo 1 Nuorisovaltuuston asema... 3 2 Nuorisovaltuuston tarkoitus ja tavoite...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

HÄMEENLINNAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (8) HÄMEENLINNAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ 1. Nuorisovaltuuston tarkoitus ja tavoite Nuorisovaltuusto mahdollistaa kaikille kaupungin nuorille tasavertaiset vaikutusmahdollisuudet nuoria koskevissa

Lisätiedot

Maanantaina klo

Maanantaina klo ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2017 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Maanantaina 12.6.2017 klo 15.30-17.00 Kunnantalo, kokoushuone 2 Tytti

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/ ( 20) Nuorisovaltuusto

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/ ( 20) Nuorisovaltuusto Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2018 1 ( 20) Aika 06.11.2018, klo 17:04-19:02 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, Kokoushuone Loja (3.krs) Käsitellyt asiat 68 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 69 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Raision kaupungin nuorisovaltuuston toimintasääntö

Raision kaupungin nuorisovaltuuston toimintasääntö Raision kaupungin nuorisovaltuuston toimintasääntö Sisällysluettelo: 1. Nuorisovaltuuston tarkoitus ja tehtävät 2. Yleiset määräykset 3. Valitseminen 4. Jäsenten tehtävät 5. Järjestäytyminen 6. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Hyväksytty: Viitasaaren kaupunginhallitus Viitasaaren nuorisovaltuuston toimintasääntö

Hyväksytty: Viitasaaren kaupunginhallitus Viitasaaren nuorisovaltuuston toimintasääntö Hyväksytty: Viitasaaren kaupunginhallitus 22.1.2018 11 Viitasaaren nuorisovaltuuston toimintasääntö Sisällys 1. Nuorisovaltuuston tarkoitus ja tavoite... 4 2. Toimintasäännön soveltaminen... 4 3. Nuorisovaltuuston

Lisätiedot

KANGASALAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

KANGASALAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ KANGASALAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Kunnanhallitus 8.5.2017 1 VIRALLINEN NIMI JA KOTIPAIKKA Kangasalan Nuorisovaltuusto, lyhennetään KNV, kotipaikka Kangasala. 2 TOIMINNAN TARKOITUS TAVOITE Kangasalan

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnan. nuorisovaltuuston johtosääntö

Pyhäjoen kunnan. nuorisovaltuuston johtosääntö Pyhäjoen kunnan nuorisovaltuuston johtosääntö Kunnanhallitus 10.7.2017 1 Sisällysluettelo 1 Tarkoitus ja tavoite... 3 2 Yleiset määräykset... 3 2.1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2.2 Sääntöjen muuttaminen...

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (9) Vammaisneuvosto

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (9) Vammaisneuvosto Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2018 1 (9) Aika 06.03.2018, klo 16:59-18:36 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Ervast, 1 krs. Käsitellyt asiat 5 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 6 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/ (12) Suomenkielinen

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/ (12) Suomenkielinen Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/2017 1 (12) Aika, klo 18:17-18:40 Paikka Kokoushuone Ervast Käsitellyt asiat 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 Pöytäkirjan tarkastus 28 Nuorisovaltuuston edustajan

Lisätiedot

Toimintasääntö. Kurikan Kaupungin Nuorisovaltuuston toimintasääntö

Toimintasääntö. Kurikan Kaupungin Nuorisovaltuuston toimintasääntö Toimintasääntö Kurikan Kaupungin Nuorisovaltuuston toimintasääntö 1. Tarkoitus ja tavoite 2. Yleiset määräykset 3. Valitseminen 4. Tehtävät ja toimenkuvat 5. Järjestäytyminen 6. Toimintasuunnitelma ja

Lisätiedot

NAKKILAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

NAKKILAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ NAKKILAN KUNTA NAKKILAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ 1. Nuorisovaltuuston tavoite ja tarkoitus Osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämisellä ja todellisen vastuun antamisella kasvatetaan myönteisiä

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ (10) Kunnanhallitus

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ (10) Kunnanhallitus Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2017 1 (10) Aika 04.09.2017, klo 17:50-18:06 Paikka Kunnantalo, Ervastintie 2, kokoustila Ervast Käsitellyt asiat 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PYHÄJOEN NUORISOVALTUUSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

PYHÄJOEN NUORISOVALTUUSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS PÖYTÄKIRJA PYHÄJOEN NUORISOVALTUUSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika: 07.06.2018 Paikka : Pyhäjoen kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 ESITYSLISTAN

Lisätiedot

Lempäälän nuorisovaltuuston toimintasääntö

Lempäälän nuorisovaltuuston toimintasääntö Lempäälän nuorisovaltuuston toimintasääntö 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus ja tavoite Nuorisovaltuuston tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorison asemaa Lempäälän kunnassa. Nuorisovaltuusto edustaa nuoria

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 1 Nuorisovaltuusto 18.01.2017 Aika 18.01.2017 klo 16:15-17:06 Paikka Uimahallin kokoustila (2. krs), Koulupolku 5 Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ ( 9) Tarkastuslautakunta

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ ( 9) Tarkastuslautakunta Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/2018 1 ( 9) Aika 25.10.2018, klo 18:00-20:40 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, Herman - kokoustila Käsitellyt asiat 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/ (8) Vammaisneuvosto

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/ (8) Vammaisneuvosto Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 (8) Aika 24.10.2017, klo 17:07-17:31 Paikka Kokoushuone Ervast Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Vammaisneuvoston

Lisätiedot

Saapuvilla olleet jäsenet Autio Marko varapuheenjohtaja. Jokioja Sanni. Markkola Roosa

Saapuvilla olleet jäsenet Autio Marko varapuheenjohtaja. Jokioja Sanni. Markkola Roosa Kihniön nuorisovaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousaika tiistai 20.2.2018 klo 16:30-18:40 Kokouspaikka Kihniön yhtenäiskoulu Saapuvilla olleet jäsenet Autio Marko varapuheenjohtaja Hylkinen

Lisätiedot

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Aika: Torstai kello 17.00-20.00 Paikka: Kouvolan kaupungintalon valtuustosali Torikatu 10, 45100 Kouvola Puheenjohtaja: Sihteeri: Läsnä: Justiina Lampila, nuorisovaltuuston ohjaaja 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja

Lisätiedot

1 / 5 PÖYTÄKIRJA. Aika: :00-10:50 Paikka: Kotka, maakuntatalo

1 / 5 PÖYTÄKIRJA. Aika: :00-10:50 Paikka: Kotka, maakuntatalo 1 / 5 TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 / 2018 PÖYTÄKIRJA KL/005/000202/2018 Aika: 18.1.2018 10:00-10:50 Paikka: Kotka, maakuntatalo 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus As. nro 1 2 Pöytäkirjanpitäjän valinta

Lisätiedot

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Aika: Torstai kello 18.00-20.00 Paikka: Kouvolan kaupungintalon valtuustosali Torikatu 10, 45100 Kouvola Puheenjohtaja: Anssi Moilanen Sihteeri: Noora Mäkelä Läsnä: Justiina Lampila, nuorisovaltuuston

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2014 Sivu 1

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA 20.1.2014 klo 17.30 19.12 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Savolainen Eetu (ja merkintä siitä, kuka Viljanen Topi toimii puheenjohtajana) Eskola Linda Säilä

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015. Sivu 1

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015. Sivu 1 KOKOUSAIKA 19.1.2015 klo 17.30 18.55 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 211 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015 Matintalo Janita pj

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Nuorisovaltuusto 06.02.2018 AIKA 06.02.2018 klo 16:00-17:01 PAIKKA Korvatunturin koulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 241/12.05.

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 241/12.05. Nuorisolautakunta 3 5.03.07 Kunnanhallitus 5 7.03.07 Kunnanhallitus 55 0.05.07 Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 4/.05.00/07 Nuorisolautakunta 5.03.07 3 Kuntalaki (40/05) velvoittaa kuntia huolehtimaan

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston järjestäytymiskokous

Nuorisovaltuuston järjestäytymiskokous Nuorisovaltuuston järjestäytymiskokous Aika: 2.9.2018 klo 13.04 14.45 Paikka: Keinusali, Arx-talo (Keinusaarentie 1) Läsnä: Ekman Janette Gynther Joona Heiskanen Okko Karrimaa Heta Kirvesmäki Venla Könnömäki

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnan Nuorisovaltuuston toimintasääntö alkaen

Pelkosenniemen kunnan Nuorisovaltuuston toimintasääntö alkaen Pelkosenniemen kunnan Nuorisovaltuuston toimintasääntö 1.6.2017 alkaen 1 Toiminnan tarkoitus Nuorisovaltuusto on poliittisesti, uskonnollisesti sekä aatteellisesti sitoutumaton nuorten vaikuttajaryhmä,

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

ROVANIEMEN KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ 1. Luku Yleiset määräykset 1 Toimintasäännön soveltaminen Toimintasäännössä määrätään Rovaniemen nuorisovaltuuston (myöhemmin nuorisovaltuusto) valitsemistavasta

Lisätiedot

Hämeenkyrö Pöytäkirja 2/ ( 8) Tarkastuslautakunta

Hämeenkyrö Pöytäkirja 2/ ( 8) Tarkastuslautakunta Hämeenkyrö Pöytäkirja 2/2019 1 ( 8) Aika 26.02.2019, klo 13:00-15:05 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Pöytäkirjan tarkastus 8 Viranhaltijoiden kuuleminen

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (11)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (11) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2019 1 (11) Tarkastuslautakunta Aika 24.01.2019 klo 15:00-16:44 Paikka Hallintokeskus, kokoustila Aalto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 4/ (10) Tarkastuslautakunta Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja kokouksen päättäminen

Laihia Pöytäkirja 4/ (10) Tarkastuslautakunta Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja kokouksen päättäminen Laihia Pöytäkirja 4/2018 1 (10) Aika 26.04.2018, klo 14:00-16:33 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat 27 Kokouksen avaus 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Edellisen kokouksen pöytäkirjan

Lisätiedot

PYHÄJOEN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

PYHÄJOEN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN PÖYTÄKIRJA 3/18 PYHÄJOEN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS Aika: 05.04.2018 Paikka: Pyhäjoen lukio KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Oulun Nuorten Edustajiston vuoden 2016 puheenjohtaja Petteri Strömberg avaa kokouksen.

Oulun Nuorten Edustajiston vuoden 2016 puheenjohtaja Petteri Strömberg avaa kokouksen. Aika: 23.1.2017 klo 16.30 Paikka: SiKu-talo, Kakaravaara 1 Kokouksen avaus Oulun Nuorten Edustajiston vuoden 2016 puheenjohtaja Petteri Strömberg avaa kokouksen. Päätös: Oulun Nuorten Edustajiston vuoden

Lisätiedot

3.2 Vammaisneuvoston tehtävät

3.2 Vammaisneuvoston tehtävät 1 (5) Imatran kaupungin vanhusneuvoston ja Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven vammaisneuvoston toimintasääntö 1. Toimintasääntö ja sen soveltaminen 2. Neuvostojen toiminnan tarkoitus Toimintasääntöä noudatetaan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNNAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

PELKOSENNIEMEN KUNNAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ PELKOSENNIEMEN KUNNAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty Khall Voimaantulo: 1.6.2017 Sisällys 1 Toiminnan tarkoitus... 3 2 Nuorisovaltuuston jäsenet ja niiden valinta... 3 3 Nuorisovaltuuston

Lisätiedot

PYHÄJOEN NUORISOVALTUUSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

PYHÄJOEN NUORISOVALTUUSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS PÖYTÄKIRJA PYHÄJOEN NUORISOVALTUUSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika: 14.08.2018 Paikka : Pyhäjoen kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 ESITYSLISTAN

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/2017 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/2017 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 26.04.2017 klo 18:00-22:20 Paikka Kunnantalo, Ervastintie 2, kokoustila Herman, 4. kerros Läsnäolijat Seppälä Ulla puheenjohtaja Salonen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

1 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen Puumala Pöytäkirja 1/2018 1 (11) Aika 19.02.2018, klo 18:00-18:17 Paikka Valtuustosali, kunnantalo Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 1/ (15) Vapaa-aikalautakunta

Laihia Pöytäkirja 1/ (15) Vapaa-aikalautakunta Laihia Pöytäkirja 1/2017 1 (15) Aika 24.01.2017, klo 18:25-18:45 Paikka Nuorisotoimisto, Rauhalantie 2 Käsitellyt asiat 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Esityslista 30.8.2017 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO ESITYSLISTA 2/2017 YHTYMÄVALTUUSTON ESITYSLISTA 2/2017 Aika Keskiviikko 30.8.2017 klo 17.00 Paikka

Lisätiedot

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Aika: Torstai kello 17.00-20.00 Paikka: Kouvolan kaupungintalon valtuustosali Torikatu 10, 45100 Kouvola Puheenjohtaja: Sihteeri: Läsnä: Justiina Lampila, nuorisovaltuuston ohjaaja 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTO Esityslista 2/2017

JOENSUUN KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTO Esityslista 2/2017 1/2 JOENSUUN KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTO Esityslista 2/2017 Paikka: Carelicumin auditorio Aika: tiistai 8.2. kello 16:30 12 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.40 13 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2019 22 Tarkastuslautakunta 28.03.2019 _ AIKA 13:00-14:14 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/ (10) Tarkastuslautakunta

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/ (10) Tarkastuslautakunta Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/2017 1 (10) Aika 07.12.2017, klo 18:01-21:03 Paikka Kunnantalo, Ervastintie 2, kokoustila Herman Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Siun sote neuvottelukunta Aika 24.10.2017 klo 15:00-16:12 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 6-10 Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN NUORISOVALTUUSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

PYHÄJOEN NUORISOVALTUUSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS PYHÄJOEN NUORISOVALTUUSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 01.02.2018 Paikka: Pyhäjoen kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN; PUHEENJOHTAJAN,

Lisätiedot

Pöytäkirja

Pöytäkirja 1 (8) n kokous Aika: 14.8.2019 klo 16.30-19.27 Paikka: Kaarina-talo, Lautakunnankatu 1 Jäsenten läsnäolo: Hakala Rasmus Halen Tua, vpj Hamarila Viivi Kontiokorpi Enni Koskinen Eino Lisinen Veeti Majabacka

Lisätiedot

PYHÄJOEN NUORISOVALTUUSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

PYHÄJOEN NUORISOVALTUUSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS PÖYTÄKIRJA PYHÄJOEN NUORISOVALTUUSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika: 03.05.2018 Paikka : Pyhäjoen kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 ESITYSLISTAN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 Nuorisovaltuusto Aika 19.01.2015 klo 17:00-18:00 Paikka Aurinkovuoren koulun neuvottelutila Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2017 Sivu 1

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2017 Sivu 1 KOKOUSAIKA 16.1.2017 klo 17.00 18.31 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kannisto Arttu (ja merkintä siitä, kuka Tynkkynen Alina toimii puheenjohtajana) Silenko Robert Mauriala

Lisätiedot

Laitilan Nuorisovaltuuston kokous Pöytäkirja 1/2017

Laitilan Nuorisovaltuuston kokous Pöytäkirja 1/2017 AIKA: tiistai 9.5.2017 klo 17:25 18:06 PAIKKA: Nuokkari, Kaukolantie 19, 23800 Laitila PAIKALLA: Lahtonen Erika Ihanmäki Jussi Vuorela Ilmari Elo Jalmar Nieminen Tino Nurminen Säde Pöykiö Riku Rantala

Lisätiedot

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Nuorisolautakunta 3 5.03.07 Kunnanhallitus 5 7.03.07 Kunnanhallitus 55 0.05.07 Kunnanvaltuusto 56 9.05.07 Nuorisovaltuuston perustaminen 4/.05.00/07 Nuorisolautakunta 5.03.07 3 Kuntalaki (40/05) velvoittaa

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/ (9) Tarkastuslautakunta

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/ (9) Tarkastuslautakunta Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2018 1 (9) Aika 31.01.2018, klo 18:01-20:40 Paikka Kunnantalo, Ervastintie 2, Herman -kokoustila Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PAIMION NUORISOVALTUUSTO. Toiminnan säännöt ja tavoitteet 1. YLEISTÄ

PAIMION NUORISOVALTUUSTO. Toiminnan säännöt ja tavoitteet 1. YLEISTÄ PAIMION NUORISOVALTUUSTO Toiminnan säännöt ja tavoitteet 1. YLEISTÄ Paimion nuorisovaltuusto toimii Paimion kaupungin nuorisopalveluiden kanssa yhteistyössä ja sen toimipaikka on. sallii siitä käytettävän

Lisätiedot

Naskali Essi pj :issä 5-9

Naskali Essi pj :issä 5-9 KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2013 KOKOUSAIKA 28.1.2013 klo 18.00 19.33 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Naskali Essi pj :issä 5-9 (ja merkintä siitä, kuka Järä Eveliina pj :issä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA... 1 Nuorisovaltuuston kokous ESITYSLISTA AIKA ma 7.1.2019 16.30 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT AS IAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 2 KOKOUKSEN AVAUS... 3 3 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

ROVANIEMEN KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Liite 1 Nuorisovaltuusto 28.4.2009, 7 ROVANIEMEN KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ 1. Luku Yleiset määräykset 1 Toimintasäännön soveltaminen Toimintasäännössä määrätään Rovaniemen nuorisovaltuuston,

Lisätiedot

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2019. Kirkkovaltuusto

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2019. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 23.1.2019 1 KOKOUSKUTSU Forssan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään keskiviikkona 23.1.2019 klo 18.00 Forssan seurakuntatalo, Kartanonkatu 16, 30100 Forssa ASIALISTA 1. Kokouksen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Laitilan Nuorisovaltuuston kokous Esityslista 1/2019

Laitilan Nuorisovaltuuston kokous Esityslista 1/2019 AIKA: 17.1.2019 klo 16.30 - PAIKKA: Laitilan Nuokkari, Kaukolantie 19, 23800 Laitila OSALLISTUJAT: Jäsenet: Antola Maria Harikkala Heta Hiekka Anne Koskela Maria Kylä-Puhju Nuppu Laurila Niklas Mäkelä

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/ (13) Perusturvalautakunta

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/ (13) Perusturvalautakunta Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 (13) Aika 13.09.2017, klo 17:34-17:59 Paikka Kokoushuone Ervasti Käsitellyt asiat 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 Pöytäkirjan tarkastus 33 Perusturvajaoston

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Tarkastuslautakunta. Kokousnumero 1 / 2019 Aika Maanantai klo Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Tarkastuslautakunta. Kokousnumero 1 / 2019 Aika Maanantai klo Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 1 / 2019 Aika Maanantai 4.3.2019 klo 9.00 9.20 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantai 4.3.2019 klo 9.00 Kokoushuone 1 (khall) Nro 1 / 2019 ASIA LIITE 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 02.06.2016 klo 18:00-20:50 Paikka Kunnantalo Ervastintie 2, kokoustila Herman 4. krs. Läsnäolijat Seppälä Ulla puheenjohtaja Salonen Antti

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/ Yhtymäkokous kokouskutsu 2/2017 22.6.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 22.6.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammer, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/ ( 9) Kaavoitusjaosto

Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/ ( 9) Kaavoitusjaosto Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/2019 1 ( 9) Aika 17.06.2019, klo 09:02-09:27 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

HÄMEENLINNAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (8) HÄMEENLINNAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ 1. Nuorisovaltuuston tarkoitus ja tavoite Nuorisovaltuusto mahdollistaa kaikille kaupungin nuorille tasavertaiset vaikutusmahdollisuudet nuoria koskevissa

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 16

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 16 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 16 Tarkastuslautakunta 2013-2016 31.03.2015 AIKA 31.03.2015 18:02-19:29 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 18 13

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2013 1/14

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2013 1/14 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2013 1/14 Nuorisovaltuusto Aika 0 klo 17:00-18:00 Paikka Vääksyn nuorisotalo Käsitellyt asiat Asia Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 106 Sihteerin

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 5/ (12) Tarkastuslautakunta

Laihia Pöytäkirja 5/ (12) Tarkastuslautakunta Laihia Pöytäkirja 5/2018 1 (12) Aika 16.05.2018, klo 12:00-13:59 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Edellisen kokouksen pöytäkirjan

Lisätiedot