Tekijänoikeusfoorumi 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekijänoikeusfoorumi 2013"

Transkriptio

1 Tekijänoikeusfoorumi 2013 Luvattoman verkkojakelun vastaiset toimet mitä tosiasiassa tarvitaan? Anna Vuopala

2 Tekijänoikeuslaki edelliset suuret lainmuutokset tulivat voimaan vuonna 2006 InfoSoc-direktiivin muutokset, myös enforcement- ja sähkökauppadirektiivin määräyksiä Muutos rikoslakiin: tekijänoikeusrikoksen tunnusmerkistö tietoverkoissa TekL:n 60 a - c : Tiedonsaanti tekijänoikeuden loukkaamiseen käytetystä IP-osoitteesta (60a ), kieltotuomio loukkaajaa vastaan (60 ), sekä operaattoria kohtaan osoitettava keskeyttämismääräys(60 c ) oikeuskäytäntöä mm. Pirate Bay-tapaukset v. 2011, joista tullut KKO päätös (ei valituslupaa) Elisan osalta Uusi IPR-tuomioistuin tekijänoikeusloukkauksille (Markkinaoikeuteen), 2013, rikosasiat hoidetaan edelleen paikallisten käräjäoikeuksien toimesta HE nyt eduskunnassa, suoja-aikadirektiivi ja orpoteosdirektiivi

3 Piratismia koskeva lainvalmisteluhistoria Wessbergin puheenjohtamat toimialakeskustelut 2008 Tuloksena kolmijakoinen ohjelma: 1) Luvallisen jakelun edistäminen, ts. liiketoimintamallien kehittäminen Jätetty toimijoiden vastuulle 2) Tiedottaminen luvattoman verkkojakelun aiheuttamista haitoista OKM rahoitusta, toimijoilla toteutusvastuu 3) Lainsäädännölliset toimenpiteet tekijänoikeuksien toimeenpanon tehostamiseksi

4 Hallitusohjelma Kaksi lainvalmisteluhanketta edellisen hallituksen aikana Ilmoitus- t. kirjemenettely (HE 235/2010, rauennut) ja Pääsyn estoa koskeva menettely (TTMK-mietintö 2012, ns. Tekijänoikeuslain 56 g 2) Hallitusohjelmakirjaus 2011 luovien aineistojen luvatonta käyttöä kitketään tiedotuksen keinoin sekä kehittämällä lainsäädäntöä ja tehostamalla täytäntöönpanoa ministeriössä on jatkettu asian selvittelyä v pitäen yhteyttä muihin ministeriöihin ja asiantuntijoihin

5 Ministeriössä käynnissä oleva selvitystyö luvattoman verkkojakelun vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä neljällä eri tasolla Vapaaehtoiset keinot (hakutulosten manipulointi, mainostajat ym.) Tiedotus ja koulutus Uusien laillisten palvelujen kehittäminen Lainsäädännölliset keinot Kirjemenettely Pääsyn estäminen Hidastamismääräys Verkkotunnuksen sulkeminen

6 Ministeriössä käynnissä oleva selvitystyö Ehdotusten kehittäminen +lisäkysymykset luvattoman verkkojakelun syyt Lisävaihtoehtojen arviointi teknisten ja perusoikeudellisten vaikutusten kannalta lievempien keinojen löytäminen yritys löytää keinoja lähempänä laitonta toimintaa Luvattoman verkkojakelun taso, vaikutukset Kokemukset muista maista Vaikutusten arviointi Oikeudenkäynnit piratismin vähentämistoimenpiteenä Tutkitaan mahdollisuutta edistää rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain (1015/2005) mukaisen sovittelun käyttöä erityisesti nuorten tekemissä tekijänoikeuden loukkauksissa

7 Kehitys muissa maissa Norja uudet säännökset voimaan kesällä 2013 uuden pääsyn estomenettelyn säätäminen ( estää tai vaikeuttaa pääsyä verkkosivulle, jonka kautta saatetaan saataviin suuria määriä aineistoja, jotka ilmiselvästi rikkovat tekijänoikeuslakia tai muita lakeja) ei kirjemenettelyä vaihtoehtoisia vähemmän ankaria vaihtoehtoja harkittava vain vakavimmat tapaukset ml. kun ylläpitäjä tuntematon voidaan saada kerralla kaikille operaattoreille, jotka määräyksen kohteena voidaan muuttaa, asettaa määräaikaisena, rahoitus perusoikeuspunninta, blokkaamisen edut on painettava enemmän kuin sen haitat sananvapaudelle Tehostettuja sääntelyjä myös Espanjassa

8 Kehitys muissa maissa Tanskassa on tehty linjaus kahdeksasta aloitteesta v innovaatiofoorumin perustaminen yhteisen tiedotustoiminnan tehostaminen - dialogia käyttäjien kanssa operaattorit aktiivisesti mukana osapuolten kesken laaditaan yhteiset toimintaohjeet sen varalle, että yksi operaattori on saanut estomääräyksen laajentaminen koko kentälle kirjemenettelyä ei oteta käyttöön Ranskassa selvitys (Pierre Lescure) hyvitysmaksusta ml. Hadopilainsäädännöstä toukokuussa 2013 ns. asteittaisen puuttumisen mahdollistava lainsäädäntö (kirjemenettely+ seuraamukset), v oma virasto HADOPI, lähettänyt 1. tason kirjeitä 1,5 miljoona/v.(125000/450),( / 60 hlöä) tehottomuus? laillisten palveluiden käyttö kasvanut UUDISTUS tehtävät viestintävirastolle (CSA), uusia täytäntöönpanokeinoja nykyisten rinnalle?

9 1. Kirjemenettely Kirjemenettely hallituksen esityksen (HE 235/2010) ajatuksena ooli lähettää ilmoituskirjeitä tai - viestejä niille, joiden havaitaan harjoittavan luvatonta tekijänoikeudella suojatun aineiston jakelua tietoverkossa. Menettely vaikuttaisi erityisesti p2p- eli vertaisverkkojen käyttäjiin ja ohjaisi niiden käyttäjiä laillisten palvelujen käyttäjiksi Varsinkin nuorilla olisi mahdollisuus korjata käyttäytymistään eli toimia toisin ilman, että asia etenee poliisitutkintaan tai tuomioistuimen käsittelyyn Tietojen säilytysvelvollisuutta ei sisällytetty hallituksen esitykseen Lausunnoissa vastustettiin tehoton, koska ei oikeusseurauksia tehoton, koska ei vaikuta käyttäytymiseen, toisaalta ei muutoksenhakumahdollisuutta Ministeriön pohdinnassa on ollut Ilmoitusten säilytysvelvollisuus ja vastaanottajan yhteystietojen nopeutettu luovutus Kirjemenettelyn kulut suurin haaste kohdistuu yksittäisiin verkonkäyttäjiin

10 2. Pääsyn estäminen TekL 60 c keskeyttämismääräys oikeuskäytäntö: Pirate Bay tapaukset Tekijänoikeustoimikunnan mietintö 2012:2, 56 g 2 mom. erillinen ehdotus, jonka tavoitteena säätää keinoista puuttua ulkomaisiin laittomiin palveluihin Jatkovalmistelu keskittynyt 60 c :n muuttamiseen perustuen lausuntokierrokselta sekä oikeuskäytännöstä saatuihin kokemuksiin keskeyttämismääräyksen kielteiset piirteet verkkosensuurina, tehokkuus, tekniset seikat asiat: kanteen nostamisedellytys väitettyä loukkaajaa vastaan 60 b :n mukaisesti laillinen aineisto, määräyksen kohtuullisuusarviointi, määräyksen tarkkarajaisuus määräyksen muuttaminen laajennus kaikkiin operaattoreihin, kulut ja niiden jakautuminen

11 3. Hidastamismääräys uusi keino tehostaa tekijänoikeuksien täytäntöönpanoa kyse tuomioistuimen määräyksellä tapahtuvasta teleoperaattoreiden suorittamasta verkkoliikenteen hallinnasta Teknisesti on mahdollista vaikuttaa verkkoliikenteen toimivuuteen niin, että laiton palvelu toimii hitaammin kuin muut lailliset palvelut ei johda verkkosensuuriin, koska aineisto on saatavissa teknisesti IP-liikenteen osalta tarkkarajaisempi kuin keskeyttämismääräys vaihtoehto nykyiselle 60 c :n mukaiselle keskeyttämismääräykselle Verkkoliikenteen hallinta tapahtuu muun muassa ns. DPI-tekniikalla (deep packet inspection) P2P tukisivustot,.torrent tiedostot, ei p2p liikenne sellaisenaan Suoratoistopalvelut Monia haasteita; osittain samat kuin keskeyttämiseen liittyvät haasteet; täytäntöönpanokulut korkeat Viestintäsalaisuuden varmistaminen keskeistä; netin neutraliteetti

12 4. Verkkotunnuksen sulkeminen toimenpiteitä pitäisi kohdistaa loukkaavan toiminnan lähteeseen niihin tahoihin, jotka syyllistyvät tekijänoikeuden loukkaamiseen tai jotka ovat loukkaamisen kanssa jollakin tavalla tekemisissä palvelun ylläpitäjä, ja verkkoyhteyden ja muun infrastruktuurin tarjoava teleoperaattori ko. maassa voidaanko verkkotunnusoperaattoriin kohdistaa vaatimuksia verkkotunnuksen haltijan yhteystietojen luovuttamisesta? voidaanko vaatia, että verkkotunnus suljetaan sen perusteella, ettei sen haltijaan saada yhteyttä? keskusrikospoliisin virka-apu edellyttää, että ko. maassa on samat mahdollisuudet verkkotunnuslaki soveltuu vain Suomessa rekisteröityihin osoitteisiin EU:n sisällä jotain mahdollisuuksia vrt. verkkotunnusoperaattorin prorogaatiosäännökset harmonisointi KV-tasolla edellytys; palvelut rekisteröineet verkkotunnuksensa lähes aina EU:n ulkopuolelle

13 Mitä muutoksia todellisuudessa tarvitaan? Tarve tehdä 60 a - c :n perusteellinen läpikäynti Kansalaisaloite sisältää säännösten kumoamisvaatimuksen Nykyiset keinot säilyvät? 60 a - c Nykyinen keskeyttämismääräys, 60 c, muutoksin ei harkita TTMK:n ehdotusta, ei tarpeen sijoittaa määräystä 56 g 2 mom. Uusia keinoja vaihtoehdoksi voimassa olevalle hidastamismääräys, keinovalikoimassa ensisijalle ei kirjemenettelyä Muutoksia ehdotetaan mahdollisuus puuttua myös sellaisten laittomien palvelujen toimintaan, joiden ylläpitäjiä ei tunneta tai joita ei voida tavoittaa siksi, että ne sijaitsevat ulkomailla (EU:n ulkopuolisessa maassa) määräyksen määräaikaisuus, peruuttaminen, muuttaminen mahdollista

14 Ratkaisun kuvaus 60 c : keskeyttämään tai vaikeuttamaan Lievempien keinojen käytön ensisijaisuus kustannustehokkuus tuomioistuin arvioi Kohtuullisuusarvioinnin laajentaminen palvelun käyttäjän asema erit. laillisen aineiston osalta 60 b :n kanteennostovelvollisuus varsinaista loukkaajaa vastaan 6 kuukauden sisällä vain mikäli ylläpitäjä/ laitonta aineistoa yleisölle saattava tunnistettavissa/tavoitettavissa viimesijainen keino? oikeudenhaltijan on täytynyt yrittää lopettaa toiminta lähempänä lähdettä

15 Kiitos!

Luvattoman verkkojakelun vähentämiskeinojen arviointia

Luvattoman verkkojakelun vähentämiskeinojen arviointia Luvattoman verkkojakelun vähentämiskeinojen arviointia Selvitykset lainvalmistelun tueksi Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2013:13 Luvattoman verkkojakelun vähentämiskeinojen

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus 3 os. 26.10.2011 nro 41552 (liitteenä) Tekijänoikeuslain 60 c :ssä tarkoitettua keskeyttämismääräystä koskeva hakemusasia

Helsingin käräjäoikeus 3 os. 26.10.2011 nro 41552 (liitteenä) Tekijänoikeuslain 60 c :ssä tarkoitettua keskeyttämismääräystä koskeva hakemusasia Helsingin hovioikeus Päätös Antamispäivä 15.6.2012 Nro 1687 Diaarinumero S 11/3097 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 3 os. 26.10.2011 nro 41552 (liitteenä) Asia Valittaja Vastapuoli

Lisätiedot

Arne Wessbergin raportti: Toimialakeskustelut syys-lokakuussa 2008

Arne Wessbergin raportti: Toimialakeskustelut syys-lokakuussa 2008 Opetusministeriö Kulttuuri Undervisningsministeriet Arne Wessbergin raportti: Toimialakeskustelut syyslokakuussa 2008 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:30 Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

LYHTY. Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY. ASIA Lausunto koskien luovien sisältöjen luvatonta verkkojakelua (Dnro 9/040/2009)

LYHTY. Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY. ASIA Lausunto koskien luovien sisältöjen luvatonta verkkojakelua (Dnro 9/040/2009) LYHTY Luovan työn tekijät ja yrittäjät OPETUSMINISTERIÖLLE ASIA Lausunto koskien luovien sisältöjen luvatonta verkkojakelua (Dnro 9/040/2009) LAUSUNNON ANTAJA Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY Luovan

Lisätiedot

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Tekijänoikeuden loukkaukset Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Sisällys 1. Tekijänoikeuden pääpiirteet 3 Tekijänoikeuden syntyminen 3 Tekijänoikeuden sisältö 4 Lähioikeudet 6 Kansainvälinen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verkkotunnuslakia. Ehdotuksen mukaan vähintään 15 vuotiailla henkilöillä

Lisätiedot

AHTO APAJALAHTI KAJ SOTALA JOKAPIRAATINOIKEUS. Pamfletti. Barrikadi-sarja No 16 WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ HELSINKI

AHTO APAJALAHTI KAJ SOTALA JOKAPIRAATINOIKEUS. Pamfletti. Barrikadi-sarja No 16 WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ HELSINKI Jokapiraatinoikeus AHTO APAJALAHTI KAJ SOTALA JOKAPIRAATINOIKEUS Pamfletti Barrikadi-sarja No 16 WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ HELSINKI Ahto Apajalahti & Kaj Sotala & Pulitzer Oy ISBN 978-951-0-36468-0

Lisätiedot

LYHTY. Luovan työn tekijät ja yrittäjät. Asia: Komission teollis- ja tekijänoikeusstrategiaa koskeva tiedonanto (KOM(2011) 287 lopullinen)

LYHTY. Luovan työn tekijät ja yrittäjät. Asia: Komission teollis- ja tekijänoikeusstrategiaa koskeva tiedonanto (KOM(2011) 287 lopullinen) LYHTY Luovan työn tekijät ja yrittäjät OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE Asia: Komission teollis- ja tekijänoikeusstrategiaa koskeva tiedonanto (KOM(2011) 287 lopullinen) Luovan työn tekijät ja yrittäjät

Lisätiedot

HE 78/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuluttajansuojalain

HE 78/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuluttajansuojalain Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain sekä korkolain 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Lausunto Audiovisuaalinen kulttuuri digitaalisessa ympäristössä poliittiset linjaukset 2012 2015, OKM/1/600/2012

Lausunto Audiovisuaalinen kulttuuri digitaalisessa ympäristössä poliittiset linjaukset 2012 2015, OKM/1/600/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi Lausunto Audiovisuaalinen kulttuuri digitaalisessa ympäristössä poliittiset linjaukset 2012 2015, OKM/1/600/2012 Suomen elokuvasäätiö kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

Tekijänoikeuspolitiikka 2012

Tekijänoikeuspolitiikka 2012 Tekijänoikeuspolitiikka 2012 Keskustelumuistio Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:20 Tekijänoikeuspolitiikka 2012 Keskustelumuistio Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Tekijänoikeusfoorum luvattoman verkkojakelun vastaiset toimet 28.10.2013

Tekijänoikeusfoorum luvattoman verkkojakelun vastaiset toimet 28.10.2013 Tekijänoikeusfoorum luvattoman verkkojakelun vastaiset toimet 28.10.2013 Yhteenveto Kuluttajille on tarjolla runsaasti uusia digitaalisia sisältöpalveluita Laillisten palveluiden käyttö kasvaa Laittomat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta LUONNOS 15.7.2003 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tekijänoikeuslakiin ehdotetaan tehtäviksi tekijänoikeuden

Lisätiedot

Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille

Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille Tea Kangasniemi Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille 1. Johdanto Identiteettivarkaus on termi, jota nykyisin käytetään yleisesti, mutta jonka

Lisätiedot

Tekijänoikeuslain uudistustarpeet

Tekijänoikeuslain uudistustarpeet Tekijänoikeuslain uudistustarpeet Kirjastojuridiikan ajankohtaispäivä 26.5.2010 Anna Vuopalaa Opetus- ja kulttuuriministeriö OPETUSMINISTERIÖ /4.6.2010/1. Tekijänoikeustoimikunta ik t imik nt 2008-20092009

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 01.08.2013 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Yleistä henkilötietojen siirrosta ulkomaille 3 2.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi tekijänoikeuslakia ja rikoslakia.

Lisätiedot

LYHTY. Luovan työn tekijät ja yrittäjät. Lausuntomme pääkohdat

LYHTY. Luovan työn tekijät ja yrittäjät. Lausuntomme pääkohdat LYHTY Luovan työn tekijät ja yrittäjät Lausuntomme pääkohdat EU-tutkimuksen mukaan tekijänoikeuden merkitys työllisyydelle on Suomessa toiseksi merkittävin koko EU-alueella. Siksi on myönteistä että tekijänoikeus

Lisätiedot

Toiminnan harjoittamista koskevat ilmoitusvelvollisuudet:

Toiminnan harjoittamista koskevat ilmoitusvelvollisuudet: Lausuntoyhteenveto 1 (26) Viestintäpolitiikan osasto 8.8.2013 YLEISTÄ Suurin osa lausunnonantajista pitää sähköisen viestinnän ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisenlainsäädännön kokoamista ja säännösten

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

Sähköposti: helsinki.ko@oikeus.fi 28.6.2012 kello 15.00 H 11/48307

Sähköposti: helsinki.ko@oikeus.fi 28.6.2012 kello 15.00 H 11/48307 1 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS PÄÄTÖS Nro 33234 3. osasto Hakemusasia Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Telekopio 029 5644 899 Annettu käräjäoikeuden kansliassa Sähköposti: helsinki.ko@oikeus.fi 28.6.2012 kello

Lisätiedot

29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ

29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 5035/01/FI/lopullinen WP 56 Valmisteluasiakirja EU:n tietosuojalainsäädännön kansainvälisestä soveltamisesta EU:n ulkopuolisten www-sivustojen suorittamaan henkilötietojen

Lisätiedot

SUOMALAINEN SISÄLTÖ LUO SUOMALAISIA TYÖPAIKKOJA LUOVA ALA KASVUN MOOTTORIKSI

SUOMALAINEN SISÄLTÖ LUO SUOMALAISIA TYÖPAIKKOJA LUOVA ALA KASVUN MOOTTORIKSI SUOMALAINEN SISÄLTÖ LUO SUOMALAISIA TYÖPAIKKOJA LUOVA ALA KASVUN MOOTTORIKSI 2 Luova ala kasvun moottoriksi Luovan alan merkitys kasvaa sekä Suomessa että maailmalla. Kaikkialla ollaan kiinnostuneita luovan

Lisätiedot

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille 2 ISBN ISBN 978-952-227-699-5 (verkkojulkaisu) Taitto: Edita Publishing Oy Kuvat: Shutterstock (s.4 joyfull/shutterstock.com) Lukijalle Euroopan unionin sisämarkkinat

Lisätiedot

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus Hallintotuomioistuinten toimintakertomus 2011 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS KUOPION HALLINTO-OIKEUS OULUN HALLINTO-OIKEUS ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS TURUN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi televisio- radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tekijänoikeuslain 25 b ja 48 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 21.6.2007 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän tietosuojalakia.

Lisätiedot

ALOITE PUHELINMYYNNIN SÄÄNTELYN UUDISTAMISESTA

ALOITE PUHELINMYYNNIN SÄÄNTELYN UUDISTAMISESTA Muistio KUV/7193/48/2011 08.11.2011 ALOITE PUHELINMYYNNIN SÄÄNTELYN UUDISTAMISESTA Puhelinmyyntiin liittyvät ongelmat ovat työllistäneet kuluttajaviranomaisia viime vuosina runsaasti. Kuluttajaneuvontaan

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka solmii sopimussuhteen Active 24:n kanssa ja johon Active 24 on liikesuhteessa.

Asiakas tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka solmii sopimussuhteen Active 24:n kanssa ja johon Active 24 on liikesuhteessa. Palvelusopimus Version 1.2 Active Domainin ja Webin Palvelusopimus I Yleistä Palvelusopimus tarkoittaa tätä sopimusta ja siihen liittyvää sähköistä tilauskaavaketta, jonka Asiakas täyttää päästäkseen käyttämään

Lisätiedot