Sähköposti: kello H 11/48307

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähköposti: helsinki.ko@oikeus.fi 28.6.2012 kello 15.00 H 11/48307"

Transkriptio

1 1 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS PÄÄTÖS Nro osasto Hakemusasia Porkkalankatu Helsinki Telekopio Annettu käräjäoikeuden kansliassa Sähköposti: kello H 11/48307 Käräjätuomari Ari Wirén Hakijat 1. EMI Finland Oy Ab 2. Sony Music Entertainment Finland Oy 3. Universal Music Oy 4. Warner Music Finland Oy, joita kaikkia asiassa edustaa Musiikkituottajat - IFPI Finland ry, Helsinki, jonka edustajana asiassa on toiminut asianajaja Lauri Rechardt Asiamiehet (1-4) Asiaan osallinen Asiamiehet Asia Varatuomari Antti Kotilainen ja oikeustieteen maisteri Teemu Laakkonen TeliaSonera Finland Oyj, Helsinki Asianajaja Mikko Manner ja asianajaja Sami Simula Tekijänoikeuslain 60 c :n mukainen keskeyttämismääräystä koskeva hakemus Vireille JOHDANTO, ASIAN AIKAISEMPI KÄSITTELY Hakemuksen vireilletulo, asiassa toimitetut hakemusasian istunnot ja Musiikkituottajat - IFPI Finland ry, Helsinki edustaen seuraavia hakijoina olevia äänitetuottajia: 1. EMI Finland Oy Ab 2. Sony Music Entertainment Finland Oy 3. Universal Music Oy, sekä 4. Warner Music Finland Oy on toimittanut Helsingin käräjäoikeuteen tekijänoikeuslain 60 c :n mukaista keskeyttämismääräystä koskevan hakemuksen. Hakemusasian istunnossa hakemusta on täsmennetty siten, että kohdissa 1-4 kerrotut neljä yhtiötä on ilmoitettu hakijoiksi. Asia H 11/48307 on käsitelty yhdessä asian H 11/51554 kanssa.asiassa on toimitettu kaksi hakemusasian istuntoa ja Käräjäoikeus on toimitetun istunnon jälkeen antanut asiassa H 11/48307 päätöksen Nro

2 2 Helsingin käräjäoikeuden päätös Nro HAKEMUS Helsingin käräjäoikeus on päätöksellään Nro hyväksynyt asian H 11/48307 hakijoiden EMI Finland Oy Ab:n, Sony Music Entertainment Finland Oy:n, Universal Music Oy:n ja Warner Music Finland Oy:n yhteisen hakemuksen perusteen eli vaatimuksen siitä, että välittäjänä toimiva palvelun tarjoaja TeliaSonera Finland Oyj estää asiakkailtaan pääsyn The Pirate Bay -palveluun ja näin keskeyttää tekijänoikeutta (oikeastaan tekijänoikeuslain 45 :n ja 46 :n mukaisia lähioikeuksia) loukkaavaksi väitetyn aineiston saattamisen yleisön saataviin The Pirate Bay -palvelua käyttäen. Käräjäoikeus on edelleen todennut päätöksessään, että toimitettavan jatketussa hakemusasian istunnossa esitettyjen asianosaisten vaatimusten ja asianosaisten esittämän todistelun perusteella käräjäoikeus antaa erillisen päätöksen siitä, millä tavoin TeliaSonera Finland Oyj:n on toteutettava yhtiön asiakkaiden tietoliikenteen estäminen The Pirate Bay -palveluun. Käräjäoikeuden päätöksessä Nro on vielä todettu, että käräjäoikeus ottaa myöhemmin kantaa myös hakijoiden esittämään uhkasakkovaatimukseen sekä asiassa esitettyihin oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta koskeviin vaatimuksiin. Hakijoiden vaatimukset Hakijat EMI Finland Oy Ab, Sony Music Entertainment Finland Oy, Universal Music Oy ja Warner Music Finland Oy (jäljempänä yhteisesti hakijat) ovat vaatineet Helsingin käräjäoikeuteen toimitetun, asiaan osalliselle TeliaSonera Finland Oyj:lle tiedoksi annetun hakemuksen nojalla vireille pannussa hakemuksessaan 1. että käräjäoikeus määrää sakon uhalla välittäjänä toimivan palvelun tarjoajan TeliaSonera Finland Oyj:n estämään asiakkailtaan pääsyn The Pirate Bay - nimiseen Internet-palveluun ja näin keskeyttämään tekijänoikeutta loukkaavaksi väitetyn aineiston, hakemuksen liitteissä 5 A ja 5 C yksilöityjen äänitteiden, saattamisen yleisön saataviin The Pirate Bay -palvelua käyttäen. Hakijat ovat vaatineet, että TeliaSonera Finland Oyj:n tulee toteuttaa 1 kohdassa tarkoitettu esto a. poistamalla The Pirate Bay -palvelun käyttämät domain-nimet nimipalvelimiltaan, sekä b. estämällä asiakkaidensa pääsy The Pirate Bay -palvelun käyttämiin IP- -numeroihin. Hakijat ovat alun perin kertoneet, että kuten Helsingin käräjäoikeuden antaman päätöksen yhteydessä hakijat ilmoittavat ulosottoviranomaiselle ne domain-nimet, jotka on poistettava ja ne IP-numerot, joihin pääsy on estettävä. The Pirate Bay -palvelun käyttämät domain-nimet ja IP-numerot voivat muuttua. Sen johdosta hakijat ovat todenneet, että hakijat tulevat täytäntöönpanovaiheessa ilmoittamaan mahdolliset muutokset palvelun käyttämissä domain-nimissä ja IP-numeroissa kun ne ovat tiedossa.

3 3 Keskeyttämismääräyksen antaminen väliaikaisena 2. Hakijat ovat vaatineet asian kiireellisen luonteen vuoksi, että keskeyttämismääräys annetaan tekijänoikeuslain 60 c 3 momentin mukaisesti väliaikaisena tekijänoikeuden loukkaajia kuulematta. Asiaan osallinen TeliaSonera Finland Oyj oli välittäjänä toimiva palvelun tarjoaja. Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus Kohde, aineistoa yleisön saataviin saattava taho 3. Hakijat ovat vaatineet, että asiaan osallinen TeliaSonera Finland Oyj velvoitetaan korvaamaan hakijoiden yhteiset oikeudenkäyntikulut asiassa korkolain 4 :n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua käräjäoikeuden päätöksen antamisesta lukien. * The Pirate Bay -palvelu Palvelun ylläpitoon sai yhteyden yhteyslomakkeen välityksellä: Hakijat ovat ilmoittaneet, että palvelun ylläpitäjiä olivat hakijoiden tietojen mukaan seuraavat: 1. Fredrik Neij 17/46 Sukhoi Beach 18 Bangkok, Thaimaa [mahdollinen muu osoite: Östgötagatan 72 A, Lgh Tukholma, Ruotsi] 2. Gottfrid Svartholm Warg asuinpaikka tuntematon [mahdollinen muu osoite: Gottfrid Svartholm Warg Box Tukholma, Ruotsi] 3. Peter Sunde Kolmisoppi Markgrafenstrasse 54 Wohnung Berlin, Tyskland Hakijoiden hakemuksen täsmentäminen Helsingin käräjäoikeuden istunnossa sekä hakijoiden oikeudenkäyntikirjelmässä Hakijat ovat täsmentäneet hakemustaan Helsingin käräjäoikeuden istunnossa ja käräjoikeudelle toimitetussa oikeudenkäyntikirjelmässä siten, että TeliaSonera Finland Oyj:n tulee määrätä toteuttamaan hakemuksen 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu esto a. poistamalla The Pirate Bay -palvelun käyttämät domain-nimet nimipalvelimiltaan, eli poistamalla seuraavat The Pirate Bay -domainnimet:

4 4 www -alulla ja ilman www -alkua baiedespirates.be codedsky.com depiraatbaai.be hublist.org kaboooom.in kaboooom.info kaboooom.net kaboooom.org piratebay.am piratebay.cc piratebay.gl piratebay.mu piratebay.net piratebay.org piratebay.se piratebay.so piratebay.tw piratebay.vc piratebay.vg promobay.org shazoom.in themusicbay.com themusicbay.net themusicbay.org thepiratebay.am thepiratebay.com thepiratebay.gl thepiratebay.la thepiratebay.net thepiratebay.se thepiratebay.tw thepromobay.info thepromobay.net yahwroom.in yahwroom.info yahwroom.net yahwroom.org, sekä b. estämällä asiakkaidensa pääsy seuraaviin The Pirate Bay -palvelun käyttämiin IP-numeroihin Hakemuksessa esitetyn uhkasakkoa koskevan vaatimuksen peruuttaminen Hakijat ovat Helsingin käräjäoikeuden istunnossa peruuttaneet vaa-

5 5 timuksensa siitä, että käräjäoikeus antaa hakemuksen 1 ja 2 kohdan mukaiset määräykset sakon uhalla. ASIAAN OSALLISEN TELIASONERA FINLAND OYJ:N LAUSUMAT TeliaSonera Finland Oyj:n vaatimukset TeliaSonera Finland Oyj on vaatinut käräjäoikeudelle toimitetuissa kirjallisissa lausumissaan sekä Helsingin käräjäoikeudessa ja toimitetuissa istunnoissa 1. ensisijaisesti, että Helsingin käräjäoikeus jättää hakemuksen tutkittavaksi ottamatta ja toissijaisesti, että käräjäoikeus hylkää hakemuksen kokonaisuudessaan. 2. TeliaSonera Finland Oyj on yhtynyt asian H 11/51554 asiaan osallisen DNA Oy:n vaatimukseen siitä, että (i) että Helsingin käräjäoikeus hylkää hakijoiden vaatimuksen, että käräjäoikeus määrää sakon uhalla TeliaSonera Finland Oyj:tä estämään asiakkailtaan pääsyn The Pirate Bay -nimiseen Internet-palveluun i) poistamalla The Pirate Bay -palvelun käyttämät domain-nimet nimipalvelimeltaan, ja ii) estämällä asiakkaidensa pääsy The Pirate Bay -palvelun IP-osoitteisiin (ii) että Helsingin käräjäoikeus hylkää hakijoiden vaatimuksen siitä, että Helsingin käräjäoikeus antaa kohdassa 1 tarkoitetun keskeyttämismääräyksen tekijänoikeuslain 60 c :n 3 momentin mukaisesti väliaikaisena väitettyjä loukkaajia kuulematta, tai (iii) että toissijaisesti - mikäli Helsingin käräjäoikeus katsoo, että keskeyttämismääräys on mahdollista antaa hakijoiden vaatimassa muodossa - määrää TeliaSonera Finland Oyj:n ilman sakon uhkaa ja hakijoiden kustannuksella estämään asiakkailtaan pääsyn The Pirate Bay -palveluun i) poistamalla The Pirate Bay -palvelun käyttämät domain-nimet nimipalvelimeltaan, ja ii) estämällä asiakkaidensa pääsy The Pirate Bay -palvelun IP-osoitteisiin, 3. TeliaSonera Finland Oyj on lisäksi vaatinut, että Helsingin käräjäoikeus määrää, että vaadittu keskeyttämismääräys rajataan koskemaan TeliaSonera Finland Oyj:n kuluttaja-asiakkaita siten, että yritysten ja viranomaisten tietoliikenneyhteydet, TeliaSonera Finland Oyj:n ylläpitämät nimipalvelimet ja kauttakulkuliikenne rajoitetaan asiassa annettavan määräyksen ulkopuolelle, 4. että Helsingin käräjäoikeus määrää hakijat asettamaan vakuuden TeliaSonera Finland Oyj:lle aiheutuvien kustannusten korvaamisesta, 5. että Helsingin käräjäoikeus asettaa määräajan sille, mihin saakka annettava väliaikainen keskeyttämismääräys on voimassa ja mihin mennessä pääasiaa koskeva hakemus on keskeyttämismääräyksen raukeamisen uhalla annettava tiedoksi väitetyille loukkaajille, sekä 6. että Helsingin käräjäoikeus joka tapauksessa velvoittaa hakijat korvaamaan TeliaSonera Finland Oyj:n oikeudenkäyntikulut korkolain 4 :n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua käräjäoikeuden tuomiosta lukien.

6 Asian H 11/48307 kanssa yhdessä käsitellyn asian H 11/51554 asiaan osallisen DNA Oy:n kannanotto hakijoiden ilmoittamien IP-osoitteiden osalta DNA Oy on ilmoittanut Helsingin käräjäoikeudelle asiassa H 11/ toimitetussa oikeudenkäyntikirjelmässään, että hakijoiden toimitetussa oikeudenkäyntikirjelmässä mainituista neljästä uudesta IP-osoitteesta IP-osoite ei vaikuttanut olevan The Pirate Bay -palvelun käytössä, minkä ohella IP-osoitteessa oli kuvia ja teknisiä tietoja The Pirate Bay -palvelun käyttämistä palvelinlaitteista. DNA Oy on todennut kirjelmässään, että hakijat vastasivat suoraan lain nojalla DNA Oy:lle ja/tai kolmansille tahoille aiheutuvista vahingoista, mikäli keskeyttämismääräyksen täytäntöönpanon seurauksena pääsy muualle kuin The Pirate Bay -palveluun estyi. KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 1. Helsingin käräjäoikeuden päätös Nro ja sen merkitys Helsingin käräjäoikeuden päätöksellä Nro käräjäoikeus on hyväksynyt asian H 11/48307 hakijoiden EMI Finland Oy Ab:n, Sony Music Entertainment Finland Oy:n, Universal Music Oy:n ja Warner Music Finland Oy:n yhteisen hakemuksen perusteen eli vaatimuksen siitä, että välittäjänä toimiva palvelun tarjoaja TeliaSonera Finland Oyj estää asiakkailtaan pääsyn The Pirate Bay -palveluun ja näin keskeyttää tekijänoikeutta (oikeastaan tekijänoikeuslain 45 :n ja 46 :n mukaisia lähioikeuksia) loukkaavaksi väitetyn aineiston saattamisen yleisön saataviin The Pirate Bay -palvelua käyttäen. Tässä päätöksessä on enää kysymys siitä, millä tavoin TeliaSonera Finland Oyj:n on toteutettava yhtiön asiakkaiden tietoliikenteen estäminen The Pirate Bay -palveluun. Lausunnon antaminen TeliaSonera Finland Oyj:n esittämistä vaatimuksista 1-2 (i-ii) ei siten ole tarpeen asiassa. 2. Istunnossa esitetty henkilötodistelu ja sen merkitys asiassa Helsingin käräjäoikeuden istunnossa on otettu vastaan seuraava henkilötodistelu: * todistaja Antti Tapani Jokinen, sekä * asiaan osallisen edustaja, Osmo Sakari Soinio. Käräjäoikeus toteaa, että todistaja Antti Juhani Jokisen ja todistelutarkoituksessa kuullun Osmo Sakari Soinion kertomukset antavat yhdessä tarkasteltuina luotettavan kuvan siitä, mihin toimenpiteisiin TeliaSonera Finland Oyj:n täytyy ryhtyä hakemuksessa vaadittujen keskeyttämismääräysten johdosta ja siitä, minkälaiset kustannukset näistä toimenpiteistä aiheutuvat TeliaSonera Finland Oyj:lle. 3. Keskeyttämismääräyksen sisältö ja määräyksen antamisen edellytykset Domain-nimien poistaminen ja pääsyn estäminen IP-osoitteisiin Kuten Helsingin käräjäoikeus on todennut päätöksessään Nro 31606, ei sen paremmin The Pirate Bay -palvelun käyttämien domain-nimien poistaminen TeliaSonera Finland Oyj:n nimipalvelimilta kuin TeliaSonera Fin- 6

7 land Oyj:n asiakkaiden pääsyn estäminen The Pirate Bay -palvelun käyttämiin IP-numeroihin ole sellainen toimenpide, jonka toteuttaminen veisi kauan aikaa tai vaatisi runsaasti kustannuksia Internet-operaattorina toimivalta TeliaSonera Finland Oyj:ltä. Helsingin hovioikeus on ratkaissut lainvoimaa vailla olevalla päätöksellään Nro 1687 asiassa S 11/3097 Musiikkituottajat ry:n ja Elisa Oyj:n välisen asian. Hovioikeus on todennut päätöksensä sivulla 15, että Helsingin käräjäoikeuden päätös Nro oli kyetty panemaan täytäntöön kohtuullisin kustannuksin ja käräjäoikeuden päätöksen täytäntöönpano oli ollut tuon asian asiaan osallisen Elisa Oyj:n mukaan helppoa sen jälkeen kun palvelun IP-osoitteet ja domain-nimet olivat olleet tiedossa. Helsingin hovioikeuden päätöksen Nro 1687 sivulla 15 on kerrottu Elisa Oyj:n edustajan arviosta yhtiölle aiheutuneista kustannuksista. Ilmoitettujen kustannusten määrä vastaa käräjäoikeuden arvion mukaan olennaisilta osaltaan niitä kustannuksia, joita nyt käsiteltävän asian asiaan osalliselle Telia- Sonera Finland Oyj:lle aiheutuu hakemuksessa tarkoitettujen keskeyttämismääräysten täytäntöönpanosta. Enforcement-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan sisältö ja Euroopan Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-324/09 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY, annettu teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta (jäljempänä Enforcement-direktiivi) 3 artiklassa Yleinen velvoite säädetään seuraavaa. 1. Jäsenvaltioiden on säädettävä tarvittavat toimenpiteet, menettelyt ja oikeussuojakeinot tässä direktiivissä tarkoitettujen teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi. Näiden toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen on oltava oikeudenmukaisia ja tasapuolisia, ne eivät saa olla liian monimutkaisia tai kalliita eivätkä ne saa sisältää kohtuuttomia määräaikoja tai johtaa aiheettomiin viivytyksiin. 2. Näiden toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen on myös oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, ja niitä on sovellettava siten, että vältetään luomasta esteitä lailliselle kaupankäynnille ja säädetään takeista niiden väärinkäytön estämiseksi. Käräjäoikeus viittaa Enforcement-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan soveltamisen osalta Euroopan Unionin tuomioistuimen asiassa C-324/09 L`Oreal SA et al. v. ebay International AG et al antamaan tuomioon, erityisesti Unionin tuomioistuimen tuomion kohtiin Enforcement-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan mukaisen oikeasuhteisten toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen vaatimus koskee Enforcementdirektiivin 11 artiklan mukaisia kieltotuomioita, joihin nyt käsiteltävänä asiassa tarkoitettu tekijänoikeuslain 60 c :n mukainen keskeyttämismääräys osaltaan sisältyy. Käräjäoikeus viittaa hallituksen esitykseen Eduskunnalle laeiksi teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta (HE 26/ 2006 vp.), erityisesti hallituksen esityksen sivuilla ja lausuttuun. Käräjäoikeus toteaa, että asiassa esitetyn henkilötodistelun, erityisesti todistaja Erka Koivusen kertomuksen, sekä asiassa esitettyjen kirjallisten todisteiden 7

8 kokonaisarvioinnin perusteella The Pirate Bay -palvelun käyttämien domainnimien poistaminen TeliaSonera Finland Oyj:n nimipalvelimilta ja TeliaSonera Finland Oyj:n asiakkaiden pääsyn estäminen The Pirate Bay -palvelun käyttämiin IP-numeroihin takaavat yhdessä tarkasteltuina hakijoille tehokkaan, oikeasuhtaisen ja myös varoittavan oikeussuojakeinon hakijoille ilman, että luotaisiin esteitä lailliselle kaupankäynnille. Keskeyttämismääräyksen antaminen ei riko myöskään tasapuolisuusvaatimusta, koska Helsingin käräjäoikeuden päätöksen Nro kohdissa 5.2. ja 5.3. todetuin tavoin sekä The Pirate Bay -palvelun ylläpitäjät että lähtökohtaisesti myös sanotun palvelun käyttäjät syyllistyvät kukin osaltaan tekijänoikeuslain säännösten rikkomiseen. Vaatimus hakemuksessa tarkoitetun keskeyttämismääräyksen rajoittamisesta kuluttaja-asiakkaisiin Käräjäoikeus toteaa, että TeliaSonera Finland Oyj ei ole esittänyt laillista perustetta sille, että keskeyttämismääräys rajattaisiin koskemaan TeliaSonera Finland Oyj:n kuluttaja-asiakkaita siten, että yritysten ja viranomaisten tietoliikenneyhteydet, TeliaSonera Finland Oyj:n ylläpitämät nimipalvelimet ja kauttakulkuliikenne rajoitettaisiin nyt käsiteltävänä olevassa asiassa annettavan määräyksen ulkopuolelle. Millään TeliaSonera Finland Oyj:n esittämistä tahoista ei voi olla tekijänoikeuslain 60 c :n säännöksen sisältö ja säännöksen esityöt huomioon ottaen oikeutta TeliaSonera Finland Oyj:n kuluttaja-asiakkaista poiketen olla yhteydessä The Pirate Bay -palvelun käytössä oleviin domain-nimiin tai The Pirate Bay -palvelun IP-osoitteisiin. Asian H 11/51554 asiaan osallisen DNA Oy:n oikeudenkäyntikirjelmässä tarkoitetut kaksi IPosoitetta DNA Oy:n Helsingin käräjäoikeudelle toimitetussa oikeudenkäyntikirjelmässä on kerrottu, että hakijoiden hakemuksessa tarkoitetuista IP-osoitteista IP-osoite ei vaikuttanut olevan The Pirate Bay -palvelun käytössä, minkä ohella IP-osoitteessa oli kuvia ja teknisiä tietoja The Pirate Bay -palvelun käyttämistä palvelinlaitteista. Mahdolliset päätöksen muutokset ja täydennykset DNA Oy on toimittanut käräjäoikeudelle kaksi uutta kirjallista todistetta (DNA Oy:n kirjalliset todisteet 28 ja 29), joiden sisältö tukee oikeudenkäyntikirjelmässä esitettyä DNA Oy:n lausumaa. Hakijat eivät ole kiistäneet DNA Oy:n oikeudenkäyntikirjelmässä lausuttua tältä osin. Käräjäoikeus on todennut Internet-haun perusteella, että sekä IP-osoite että IP-osoite kuuluvat Utrace-hakupalvelun perusteella The Pirate Bay -palvelulle. DNA Oy:n kirjelmässä kerrotuissa kahdessa IP-osoitteessa ei kuitenkaan ole suoritetun haun perusteella ollut sellaista aineistoa, jonka osalta voitaisiin antaa hakemuksessa tarkoitettua keskeyttämismääräystä. Tämän vuoksi hakemus myös asian H 11/51554 kanssa yhdessä käsitellyssä asiassa H 11/48307 on hylättävä näiden kahden IPosoitteen osalta. Helsingin käräjäoikeus on todennut päätöksen Nro sivuilla 60-61, että muiden eurooppalaisten tuomioistuinten päätösten ja tuomioiden antamisen jälkeen The Pirate Bay -palvelun ylläpitäjät ovat yhteistyössä sanottua palvelua käyttävien vertaisverkkojen käyttäjien ja kannattajien kanssa pyrkineet kiertämään Euroopassa annettuja tuomioita ja päätöksiä muuttamalla The Pirate Bay -palvelun käyttämiä IP-osoitteita ja palvelun käytössä olevia 8

9 9 palvelimia ja palveluun viittaavia domain-nimiä. Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa on sen vuoksi välttämätöntä varautua siihen, että nyt annettavaa keskeyttämismääräystä ja sillä määrättäviä yksilöityjä estotoimia on tulevaisuudessa muutettava, täydennettävä ja korjattava siltä osin kuin asian hakijoihin ja asiaan osalliseen TeliaSonera Oyj:öön nähden ulkopuoliset tahot pyrkivät kiertämään tätä päätöstä. Käräjäoikeus toteaa samoin kuin päätöksessä Nro 31606, että tekijänoikeuslain 60 c :n mukaisten keskeytysmääräysten antaminen sekä niitä koskevien päätösten muuttaminen, täydentäminen ja korjaaminen, edellyttävät yleisen tuomioistuimen toimenpiteitä. Päätösten muuttaminen on mahdollista tässä hakemusasiassa H 11/48307 niin kauan kuin asia on vireillä. Vastaavia, laajan riita-asian pääasiaan nähden liitännäisiä hakemuksia on mahdollista tehdä myös niin kauan kuin The Pirate Bay -palvelun ylläpitäjiä vastaan virelle pantu laaja riita-asia L 11/48308 on vireillä käräjäoikeudessa tai valituksen johdosta ylemmissä tuomioistuimissa. Tämän päätöksen ja sillä annettavien määräysten osittainen peruuttaminen tai päätöksen peruuttaminen kokonaisuudessaan ovat mahdollisia tekijänoikeuslain 60 c :n 3 momentin nojalla. Koska hakemusasiassa esitettävät vaatimukset eivät saa oikeusvoimaa siten, että olosuhteiden tai tosiseikkojen, esimerkiksi The Pirate Bay -palvelun kulloinkin käyttämien IP-osoitteiden, muuttuessa ei voitaisi esittää uusia vaatimuksia, joilla aikaisempia päätöksiä muutetaan tai täsmennetään, ei ole myöskään estettä sille, että tämän asian hakijat tai asiaan osallinen TeliaSonera Finland Oyj panevat vireille uuden hakemuksen tämän päätöksen muuttamiseksi, täydentämiseksi tai korjaamiseksi. 4. TeliaSonera Finland Oyj:lle aiheutuvien kustannusten korvaamista ja vakuuden asettamista koskevat vaatimukset Tekijänoikeuslain 60 c :n 5 kohdassa säädetään seuraavaa. Keskeyttämismääräystä vaatineen on korvattava sille, jolle määräys on annettu, samoin kuin väitetylle loukkaajalle määräyksen täytäntöönpanosta aiheutunut vahinko sekä asiassa aiheutuneet kulut, jos 60 b :ssä tarkoitettu kanne hylätään tai jätetään tutkimatta taikka jos asian käsittely jätetään sillensä sen vuoksi, että kantaja on peruuttanut kanteensa tai jäänyt saapumatta tuomioistuimeen. Sama on voimassa, jos keskeyttämismääräys 3 momentin nojalla peruutetaan tai 4 momentin nojalla raukeaa. Vahingon ja kulujen korvaamista koskevan kanteen nostamisessa noudatetaan, mitä oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 12 :ssä säädetään. Helsingin hovioikeus on todennut päätöksen Nro 1687 sivuilla 19-20, että tekijänoikeuslain 60 c :n 5 momentin säännöksen nojalla väliaikaisen keskeyttämismääräyksen toteuttaminen tässä vaiheessa asiaan osallisen Elisa Oyj:n vastuulla on ollut tekijänoikeuslain mukaista. Käräjäoikeus toteaa näillä perusteilla, että TeliaSonera Finland Oyj:n esittämät vaatimukset väliaikaista keskeyttämismääräystä koskevan päätöksen täytäntöönpanon kustannusten korvaamisesta TeliaSonera Finland Oyj:lle ja sanottuja kustannuksia koskevan vakuuden asettamista koskeva vaatimus on hylättävä ennenaikaisina, koska asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että hakijoiden tekijänoikeuslain 60 b :n nojalla vireille panema kanne asiassa L 11/48308 olisi

10 10 hylätty tai jätetty tutkimatta tai että sanottu asia olisi jätetty sillensä. 5. Vaatimus määräajan asettamisesta väliaikaisen määräyksen voimassaololle 6. Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuus 7. Oikeus hakea muutosta asiassa Helsingin hovioikeus on todennut päätöksen Nro 1687 sivulla 20, että tekijänoikeuslain 60 c :n 3 momentin mukainen väliaikainen määräys on voimassa kunnes toisin määrätään. Määräys saattaa muodostua pitkäaikaiseksi, mikäli pääasian vastaajia ei saada haastetuiksi. Tämä ei kuitenkaan hovioikeuden mukaan tee määräyksestä lähtökohtaisesti sellaista, joka ei olisi ajallisesti rajoitettu. Käräjäoikeus toteaa nyt käsiteltävänä olevassa asiassa, että nyt annettavan määräyksen voimassaolo riippuu siitä, kuinka kauan laaja hakijoiden vireilla panema riita-asia L 11/48308 on vireillä ja siitä, annetaanko sanotun asian yhteydessä tai nyt käsiteltävänä olevan vireillä ollessa muutoksenhaun johdosta uusia määräyksiä. Käräjäoikeus hylkää näillä perusteilla TeliaSonera Finland Oyj:n esittämän vaatimuksen siitä, että käräjäoikeus asettaa määräajan nyt annettavan väliaikaisen keskeyttämismääräyksen voimassaololle. Käräjäoikeus toteaa, että tekijänoikeuslain 60 c :n mukaista keskeyttämismääräystä koskevaan hakemusasiaan sovelletaan oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 2 :n säännöstä, jonka mukaan asiassa, jossa sovinto ei ole sallittu asianosaiset vastaavat itse oikeudenkäyntikuluistaan, jollei ole erityistä syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan osaksi tai kokonaan vastapuolensa oikeudenkäyntikuluja. Käräjäoikeus toteaa edelleen, että asiaan osallinen TeliaSonera Finland Oyj on esittänyt hakijoiden yhteistä hakemusta vastustaessaan esittänyt varteenotettavia seikkoja ja selvitystä, joiden perusteella hakijat ovat osittain peruuttaneet hakemuksensa ja myös täsmentäneet hakemustaan huomattavasti. Asiassa ei sen vuoksi ole esitetty laillista perustetta sille, että TeliaSonera Finland Oyj olisi määrättävä korvaamaan hakijoiden oikeudenkäyntikulut nyt käsiteltävänä olevassa asiassa. Oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 1 :n 2 momentissa on säädetty, että käräjäoikeuden tuomioon ja lopulliseen päätökseen sekä samassa yhteydessä tehtyyn muuhun ratkaisuun saa hakea muutosta valittamalla, jollei muutoksenhakua ole erikseen kielletty. Oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 1 :n 3 momentin nojalla käräjäoikeuden oikeudenkäynnin aikana tekemään ratkaisuun saa hakea muutosta valittamalla vain, jos se on nimenomaan sallittu. Käräjäoikeus toteaa, että access to justice -periaate ja siihen sisältyvä oikeus hakea muutosta on yksi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeista, joka on turvattu perustuslain 21 :ssä. Käräjäoikeuden tällä päätöksellä annettava tekijänoikeuslain 60 c :ssä tarkoitettu väliaikainen keskeyttämismääräys on voimassa siihen saakka, kunnes väitettyjä loukkaajia kuullaan laajan riita-asian L 11/48308 yhteydessä. Käräjäoi-

11 8. PÄÄTÖSLAUSELMA keuden nyt annettava päätös on voimassa myös kunnes toisin määrätään ja päätöksellä annettava keskeyttämismääräys voi olla voimassa kauan, koska lain säätämisen yhteydessä syntyneen valiokuntamietinnön mukaisesti (LaVM 6/2006 vp.) väliaikaista keskeyttämismääräystä ei tule peruuttaa yksinomaan sillä perusteella, ettei väitettyä loukkaajaa tavoiteta. TeliaSonera Finland Oyj:n oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin asiassa edellyttää sitä, että tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla. Käräjäoikeus on, vaatimukset enemmälti hyläten, ratkaissut asian päätöslauselmasta ilmenevällä tavalla. 1. Määräys Helsingin käräjäoikeus määrää väliaikaisesti välittäjänä toimivan palvelun tarjoajan TeliaSonera Finland Oyj:n estämään asiakkailtaan pääsyn The Pirate Bay -nimiseen Internet-palveluun ja näin keskeyttämään tekijänoikeutta (oikeastaan tekijänoikeuslain 45 :n ja 46 :n mukaisia lähioikeuksia) loukkaavaksi väitetyn aineiston, hakijoiden EMI Finland Oy Ab:n, Sony Music Entertainment Finland Oy:n, Universal Music Oy:n ja Warner Music Finland Oy:n yhteisen hakemuksen liitteissä 5 A ja 5 C yksilöityjen äänitteiden, saattamisen yleisön saataviin The Pirate Bay -palvelua käyttäen seuraavin tavoin: a. poistamalla The Pirate Bay -palvelun käyttämät domain-nimet TeliaSonera Finland Oyj:n nimipalvelimilta, eli poistamalla seuraavat The Pirate Bay -domainnimet: www -alulla ja ilman www -alkua baiedespirates.be codedsky.com depiraatbaai.be hublist.org kaboooom.in kaboooom.info kaboooom.net kaboooom.org piratebay.am piratebay.cc piratebay.gl piratebay.mu piratebay.net piratebay.org piratebay.se piratebay.so piratebay.tw piratebay.vc piratebay.vg promobay.org shazoom.in themusicbay.com themusicbay.net themusicbay.org thepiratebay.am 11

12 12 thepiratebay.com thepiratebay.gl thepiratebay.la thepiratebay.net thepiratebay.se thepiratebay.tw thepromobay.info thepromobay.net yahwroom.in yahwroom.info yahwroom.net yahwroom.org, sekä b. estämällä TeliaSonera Finland Oyj:n asiakkaiden pääsy seuraaviin The Pirate Bay -palvelun käyttämiin IP-numeroihin (IP-osoitteisiin) Käräjäoikeus hylkää enemmälti hakijoiden esittämän IP-osoitteisiin pääsyn estämistä koskevan vaatimuksen (IP-osoitteen ja IP-osoitteen osalta) 2. Määräyksen täytäntöönpano, hakijavakuuden asettaminen 3. Päätöksen ja annettujen määräysten voimassaolo Tämä väliaikaisena annettu keskeyttämismääräys tulee voimaan, kun hakijat ovat asettaneet ulosottokaaren 8 luvun 2 :ssä tarkoitetun hakijavakuuden asianomaiselle ulosottomiehelle. Käräjäoikeus antaa viran puolesta tiedon tästä päätöksestä asiaan osalliselle TeliaSonera Finland Oyj:lle ja varaa vastaajille Fredik Neij-, Gottfrid Swartholm Warg- ja Peter Sunde Kolmisoppi -nimisille henkilöille tilaisuuden tulla kuulluksi nyt käsiteltävänä olevassa asiassa ennen lopullisen keskeyttämismääräyksen antamista asiassa. Hakijoiden EMI Finland Oy Ab:n, Sony Music Entertainment Finland Oy:n, Universal Music Oy:n ja Warner Music Finland Oy:n tulee viimeistään perjantaina panna tämä tekijänoikeuslain 60 c :n mukainen väliaikainen määräys täytäntöön ja viimeistään perjantaina toimittaa käräjäoikeudelle selvitys määräyksen täytäntöönpanosta. Hakijat voivat pyytää edellä asetettujen määräaikojen pidennystä tai uutta määräaikaa. Pyynnöt määräajan pidentämisestä tai uuden määräajan asettamisesta tulee toimittaa edellä mainittujen määräaikojen kuluessa. Tämä päätös ja sillä annetut määräykset ovat tekijänoikeuslain 60 c :n nojalla voimassa toistaiseksi, kunnes asiassa toisin määrätään. Tämä määräys raukeaa, elleivät hakijat EMI Finland Oy Ab, Sony Music En-

13 tertainment Finland Oy, Universal Music Oy ja Warner Music Finland Oy pane vireille tekijänoikeuslain 60 b :ssä säädettyä kannetta kuukauden kuluessa tämän päätöksen antamisesta lukien. Kanteen vireille panoa koskeva määräys voidaan toteuttaa panemalla vireille lisäkanne Helsingin käräjäoikeudessa vireillä olevassa asiassa L 11/ MUUTOKSENHAKU Annettiin kansliassa ja annettiin oikeudenkäymiskaaren 25 luvussa ja 30A luvussa säädetyt muutoksenhakuohjeet, jotka liitettiin lukukappaleeseen käräjäoikeuden kansliassa sekä hakijoiden ja asiaan osallisen asiamiehille sähköpostitse lähetettyihin käräjäoikeuden päätöksen jäljennöksiin. 13 Ari Wirén käräjätuomari

Sähköposti: helsinki.ko@oikeus.fi 28.6.2012 kello 15.00 H 11/51554

Sähköposti: helsinki.ko@oikeus.fi 28.6.2012 kello 15.00 H 11/51554 1 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS PÄÄTÖS Nro 33235 3. osasto Hakemusasia Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Telekopio 029 5644 899 Annettu käräjäoikeuden kansliassa Sähköposti: helsinki.ko@oikeus.fi 28.6.2012 kello

Lisätiedot

ULOSOTTOVIRASTO. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry/otm Teemu Laakkonen. Asianajotoimisto Merilampi Oy/Aa Sakari Aalto

ULOSOTTOVIRASTO. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry/otm Teemu Laakkonen. Asianajotoimisto Merilampi Oy/Aa Sakari Aalto HELSINGIN ULOSOTTOVIRASTO PL 190, Mäkelänkatu 2 A 00511 HELSINKI Puhelin 0100 86315 (lisämaksuton) tai 010 36 22600, Telekopio 010 36 22611 Sähköposti helsinki.uo@oikeus. PÄÄTÖS 17.11.2011 4731/6070/11P

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

Perustelut La VM 6/2006 vp HE 26/2006 vp. seikkana, joka tuomioistuimen tulee ottaa huomioon harkitessaan määräyksen antamista ja

Perustelut La VM 6/2006 vp HE 26/2006 vp. seikkana, joka tuomioistuimen tulee ottaa huomioon harkitessaan määräyksen antamista ja 1 Perustelut La VM 6/2006 vp HE 26/2006 vp Valiokunta toteaa, että 1 momentin viimeisessä virkkeessä tarkoitettuna muuna vastaavana seikkana, joka tuomioistuimen tulee ottaa huomioon harkitessaan määräyksen

Lisätiedot

I MERILAMPI HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDELLE MUSIIKKITUOTTAJAT - IFPI FINLAND RY ELISA OYJ LAUSUMA ASIASSA H 11/20937. Helsinki 25.8.

I MERILAMPI HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDELLE MUSIIKKITUOTTAJAT - IFPI FINLAND RY ELISA OYJ LAUSUMA ASIASSA H 11/20937. Helsinki 25.8. I MERILAMPI HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDELLE MUSIIKKITUOTTAJAT - IFPI FINLAND RY > ELISA OYJ LAUSUMA ASIASSA H 11/20937 Helsinki 25.8.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vaatimukset 3 2. Yleistä hakijoiden 5.8.2011 päivätystä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

kohdistuva kieltotuomiomenettely Tekijänoikeusfoorumi 2011 Anna Vuopala

kohdistuva kieltotuomiomenettely Tekijänoikeusfoorumi 2011 Anna Vuopala Uusi, itsenäinen inen välittv littäjiin kohdistuva kieltotuomiomenettely Tekijänoikeusfoorumi 2011 Anna Vuopala Taustaa Tekijänoikeuksien täytäntöönpanoon tehostaminen; työtä on jatkettu keskeytyksettä

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus 3 os. 26.10.2011 nro 41552 (liitteenä) Tekijänoikeuslain 60 c :ssä tarkoitettua keskeyttämismääräystä koskeva hakemusasia

Helsingin käräjäoikeus 3 os. 26.10.2011 nro 41552 (liitteenä) Tekijänoikeuslain 60 c :ssä tarkoitettua keskeyttämismääräystä koskeva hakemusasia Helsingin hovioikeus Päätös Antamispäivä 15.6.2012 Nro 1687 Diaarinumero S 11/3097 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 3 os. 26.10.2011 nro 41552 (liitteenä) Asia Valittaja Vastapuoli

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta 12/1994 Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1994

Lisätiedot

Inkeri Lilleberg. Simo Nurmi

Inkeri Lilleberg. Simo Nurmi 31.08.2017 Inkeri Lilleberg Simo Nurmi 31.08.2017 31.08.2017 Päätös 1 (3) 1618/781/2017 ÅF-Consult OY Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo Hakija Vireilletulo Päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011. 394/2011 Laki. riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011. 394/2011 Laki. riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 394/2011 Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen.

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen. KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja valituksen kohde Turun hovioikeuden päätös Nro 588 Dnro R 04/152/26.2.2004 Anna- Liisa Yli-Kovero Asia Hakija ja valittaja Virkasuhteen purkaminen Anna-Liisa Yli-Kovero

Lisätiedot

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535.

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. 1 (5) MARKKINAOIKEUDELLE ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. Vastine koskee valittajan tekemää,

Lisätiedot

Lakivaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 15/2006 vp

Lakivaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 15/2006 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 15/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta Lakivaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 4 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 675. Laki. hallinto-oikeuslain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 675. Laki. hallinto-oikeuslain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä elokuuta 2006 N:o 675 686 SISÄLLYS N:o Sivu 675 Laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta... 2097 676 Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta...

Lisätiedot

Oikeusministeriön vastine lakivaliokunnalle annettujen kirjallisten huomautusten johdosta (HE 109/2016 vp)

Oikeusministeriön vastine lakivaliokunnalle annettujen kirjallisten huomautusten johdosta (HE 109/2016 vp) Lainvalmisteluosasto LsN Mari Aalto 27.9.2016 Eduskunnan lakivaliokunnalle Oikeusministeriön vastine lakivaliokunnalle annettujen kirjallisten huomautusten johdosta (HE 109/2016 vp) 1. Yleistä Oikeusministeriön

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.9.2006 ASIA Myllykoski Paper Oy:lle Itä-suomen ympäristölupaviraston päätöksellä nro 122/05/1, 25.11.2005 myönnetyn ympäristöluvan täytäntöönpanokelpoisuutta

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY

LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1.1 Asianosainen voi hakea sääntöjen 36.5 :n nojalla lautakunnalta pikavälimiehen määräämistä tämän liitteen mukaisesti, jos asianosaisen (jäljempänä

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä.

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. PÄÄTÖS Nro 48/05/1 Dnro ISY-2005-Y-46 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2005 HAKIJA Pekka Leppänen ASIA Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. HAKEMUS Pekka Leppänen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp Hallituksen esitys laiksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki LUVAN HAKIJAT Saari Mari ja Tomi Kokkolantie 1132 85180

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997)

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 1 Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 20.5.2008 Lakimies Tuomas Möttönen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Johdon tukipalvelut - 2008 Hallinto-oikeuden toimivalta lastensuojeluasioissa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS JA LAKIALOITE

HALLITUKSEN ESITYS JA LAKIALOITE LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 4 päivänä huhtikuuta 2006 lähettänyt lakivaliokuntaan

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

OTK Jaana Pihkala Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Pieni Roobertinkatu 16 A

OTK Jaana Pihkala Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Pieni Roobertinkatu 16 A TEKIJÄNOIKEUDEN TI VALVONTAKESKUS RY COPYRIGHT INFOR NTI-PIRACY CENTRE HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDELLE SAAPUI 2 6. 05. 20',1 Helsingin kakloikeuteen ASIA HAKIJAT Hakemus keskeyttämismääräyksen antamiseksi TekijäL

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 49/2010 vp. Hallituksen esitys muutoksenhakua käräjäoikeudesta koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 49/2010 vp. Hallituksen esitys muutoksenhakua käräjäoikeudesta koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 49/2010 vp Hallituksen esitys muutoksenhakua käräjäoikeudesta koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä muutoksenhakua käräjäoikeudesta

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2002 N:o Laki. N:o 768. oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2002 N:o Laki. N:o 768. oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2002 N:o 768 775 SISÄLLYS N:o Sivu 768 Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta... 3791 769 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1 3186/03.06.02/2015 259 Teknisen toimen johtajan oikeudenkäyntikulujen korvaaminen Valmistelijat / lisätiedot: Timo Kuismin, puh. 050 544 7261 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

11.6.2010. ITÄ-UUDENMAAN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 1 TUOMIO 10/423. Asiana: R 09/404

11.6.2010. ITÄ-UUDENMAAN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 1 TUOMIO 10/423. Asiana: R 09/404 ITÄ-UUDENMAAN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 1 Laamanni Lars Karlsson Käräjätuomari Vesa Komulainen Käräjätuomari Mikael Selander Sihteeri käräjätuomari Petra Spring-Reiman TUOMIO 10/423 11.6.2010 Asiana: R 09/404

Lisätiedot

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 88/12/1 Dnro PSAVI/46/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2012 ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA Veijo Heiskari

Lisätiedot

Laki. jolle lakivaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o 11/1998 vp, on hyväksynyt seuraavat

Laki. jolle lakivaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o 11/1998 vp, on hyväksynyt seuraavat EV 134/1998 vp - HE 41/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lähestymiskiellosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o. 4~11~?8 vp _I_aiks~

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Päätös 1 (5) Sähköinfo Oy PL 55 02601 Espoo Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Asianosainen Vireilletulo Kouluttajaksi hyväksyminen tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks 1. TAUSTAA Tavoitteena teollisoikeuksien myöntämisen ja käyttämisen tehostaminen Lisää teollis- ja tekijänoikeuksien

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni-Kursanlammen luonnonravintolammikon ympäristölupa, Sodankylä Lapin Villitaimen Osuuskunta Vapaudentie

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Helsinki 25. maaliskuuta 2009 Asiakirja: MB/12/2008 lopullinen

Helsinki 25. maaliskuuta 2009 Asiakirja: MB/12/2008 lopullinen Helsinki 25. maaliskuuta 2009 Asiakirja: MB/12/2008 lopullinen PÄÄTÖS EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION ASIAKIRJOJEN SAAMISESTA YLEISÖN TUTUSTUTTAVAKSI ANNETUN EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

MALMINETSINTÄLUPAA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

MALMINETSINTÄLUPAA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 8.11.2017 1 (5) Lupatunnus Aurion Resources Oy c/o Ab Scandinavian GeoPool Ltd BOX 131 77623 Hedemora, Sweden MALMINETSINTÄLUPAA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi PohjoisSavon oikeusaputoimisto Lausunto 13.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 12/2002 vp). Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavat

Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 12/2002 vp). Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavat ('86 811$19$67$86YS +DOOLWXNVHQ HVLW\V ODLNVL RLNHXGHQNl\PLVNDD UHQ MD HUlLGHQ PXLGHQ ODNLHQ ULLWDDVLDLQ YDO PLVWHOXD SllNlVLWWHO\l VHNl KDNHPXVDVLRLGHQ NlVLWWHO\lNRVNHYLHQVllQQ VWHQPXXWWDPLVHVWD $VLD

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 13.1.2011 Taltionumero 86 Diaarinumero 2098/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija, Jyväskylä Päätös, jota valitus koske Selostus

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

Lausunto a) Lausuntonne käräjäoikeuden kokoonpanosäännöksiä koskevista muutosehdotuksista

Lausunto a) Lausuntonne käräjäoikeuden kokoonpanosäännöksiä koskevista muutosehdotuksista Vantaan käräjäoikeus Lausunto 06.09.2017 Asia: OM 8/41/2015 Oikeusprosessien keventäminen 1. Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Työryhmän ehdotukset ovat lähtökohtaisesti kannatettavia.

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295 Page 1 of 6 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2012 15.6.2012/295 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.6.2012/295 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen

Lisätiedot

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 193/1996 vp esitys Eduskunnalle laiksi kirldcolain muutta Hallituksen misesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolain hallintolainkäyttöä koskevia säännöksiä ehdotetaan tarkistettaviksi sen johdosta,

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen 4.1.2007 1 ASIA LUVAN HAKIJA Ivalojoen Pajakosken alueen rantojen suojaamista koskevan lupapäätöksen nro 90/04/1 rakentamisajan jatkaminen,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2005 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta ja isyyslain muuttamisesta. Asia.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2005 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta ja isyyslain muuttamisesta. Asia. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta ja isyyslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Helsingin oikeusaputoimisto Lausunto 13.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita Yleisesti

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.11.2016 Taltionumero 5073 Diaarinumero 3512/3/15 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Veronmaksajain Keskusliitto ry Lausunto 12.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita

Lisätiedot

osakeyhtiölain kielenhuolto

osakeyhtiölain kielenhuolto Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kielitoimisto Asunto-osakeyhti osakeyhtiölain kielenhuolto Salli Kankaanpää, Aino Piehl ja Matti Räsänen 20.3.2008 Kielenhuoltajien kommenttien aiheita Saako lukija tarpeeksi

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Joensuun kaupunki Lausunto 06.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita Oikeusministeriö

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015

Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015 Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015 Jyrki Nikula Director, IP Legal & Trademarks Mikä on turvaamistoimi? Oikeudenkäymiskaaren 7 luku käsittelee turvaamistoimia Immateriaalioikeutta

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot