Tietoa tulkkauksesta. Sisällys. Lyhyesti. Asioimis- ja oikeustulkkaus. Laatinut: Päivi Turunen Versio:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoa tulkkauksesta. Sisällys. Lyhyesti. Asioimis- ja oikeustulkkaus. Laatinut: Päivi Turunen Versio: 15.11.2012"

Transkriptio

1 Tietoa tulkkauksesta Laatinut: Päivi Turunen Versio: Sisällys Lyhyesti Asioimis- ja oikeustulkkaus Ystäväverkostolainen tulkkaamassa Tulkin ja tukihenkilön ero Maksulliset tulkkaustehtävät Palkkiot ja laskutus Ongelmia toimeksiantajan kanssa Ystäväverkostolaisen vastuu Tapaus: Oikeustulkkauksen tila Britanniassa Jos sinulta kysytään tulkkia tai kääntäjää Kiinnostuitko tulkkauksesta? Ohjeita tulkkaustilanteisiin ---- Lyhyesti Viranomaisen on tarvittaessa hankittava asioimis- tai oikeustulkki asiakkaalleen, koska kaikilla on oikeus asioida äidinkielellään, jos englannin kielen taito ei siihen riitä. Tulkin palkkio maksetaan viranomaisen budjetista. Jos Finn-Guildilta, kirkolta tai lähetystöltä pyydetään tulkkia, kehotetaan viranomaista tai käännöstoimistoa kääntymään ammattitulkkien puoleen. Kun ystäväverkostolainen lähtee vaikkapa sosiaalitoimistoon mukaan tueksi ja avuksi, hän voi joutua myös tulkkaamaan. Siksi on hyvä olla selvillä tulkkauksen perusteista. Tulkkia ei kuitenkaan saa korvata vapaaehtoisella ystäväverkostolaisella, jos asiakas tarvitsee tulkkausta jatkuvasti. Ehkäpä suurin ero tulkin ja tukihenkilön välillä on se, että tulkki ei ole kenenkään puolella kun taas ystäväverkostolainen yrittää nimenomaan tukea asiakasta. Tulkin taas on oltava puolueeton, jotta hän säilyttää sekä asiakkaan että toimeksiantajan luottamuksen.silloin kun ystäväverkostolainen ottaa vastaan maksullinen tulkkaustehtävän, hän ei toimi Ystäväverkoston nimissä vaan itsenäisesti ja omalla vastuullaan. Asioimis- ja oikeustulkkaus Britanniassa asuvat tai vierailevat suomalaiset voivat tarvita tulkkia asioidessaanoikeuden, viranomaisten tai sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Tulkkauksen toimeksiantaja voi olla esimerkiksi poliisin tai tuomioistuimen puolesta toimiva käännöstoimisto tai tulkkipyyntö voi tulla suoraan asianajotoimistolta, poliisilta tai sairaalalta. Britanniassa asioimistulkkauksen tarvetta ja siten myös tarjontaa on verrattain vähän, koska suomalaiset osaavat yleensä tarpeeksi englantia yhteydenpitoon esimerkiksi koulujen ja sosiaalipalvelujen kanssa. Oikeudessa ja sairaaloissa tarvetta voi esiintyä enemmän, koska kieli on vaikeampaa ymmärtää. Tulkki on hankittava lakisääteisistä syistä, koska kaikilla on oikeus asioidaäidinkielellään, jos englannin kielen taito ei ole riittävä. Tulkin palkkio maksetaan viranomaisen budjetista ja tulkiksi Suomalainen Ystäväverkosto 1

2 haetaan asianmukaisen koulutuksen suorittanut henkilö(työnimenä voi olla esim. publicserviceinterpreter, courtinterpreter, policeinterpreter, consecutiveinterpreter tai face-tofaceinterpreter). Jos Finn-Guildilta, kirkolta tai lähetystöltä pyydetään tulkkia,kehotetaan viranomaista tai käännöstoimistoa kääntymäänammattitulkkien puoleen. Sairaaloilla ja nykyään myös tuomioistuimilla on omat kanavansa tulkkien hankkimiseen (katso myös kohta Oikeustulkkauksen tila Britanniassa). Lääkärit käyttävät usein puhelintulkkeja. Lisätietoasuomeksi: Lisätietoa englanniksi: Ystäväverkostolainen tulkkaamassa Joskus apuapyytää henkilö, joka osaa englantia mutta haluaa ystäväverkostolaisen tueksi vaikkapa sosiaaliviranomaisen haastatteluun. Joskus taas viranomainen on voinut päättää, että asiakas osaa tarpeeksi englantia, eikä halua kustantaa tulkkia. Ystäväverkostolaisena voit lähteä asiakkaan mukaan tueksi ja avuksi. Tällöin voit joutua myös tulkkaamaan. Tulkkia ei kuitenkaan saa korvata vapaaehtoistyöntekijällä, jos asiakas selvästi tarvitsee jatkuvaa tulkkausta. Ystäväverkostolaisen roolissa et pyydä tulkkauspalkkiota asiakkaalta vaan toimit vapaaehtoisena avustajana. Vaikka et olekaan "virallinen" tulkki, sinua kuitenkin sitovat vaitiolovelvollisuus ja Ystäväverkoston muut periaatteet. On myös hyvä olla selvillä tulkkauksen perusteista. Niistä on tietoa tämän jutun lopussa englanniksi. Tulkin ja tukihenkilön ero Ehkäpä suurin ero tulkin ja tukihenkilön välillä on se, että tulkki ei ole kenenkään puolella kun taas sinä ystäväverkostolaisena yrität nimenomaan tukea asiakasta. Tulkki esimerkiksi saapuu paikalle yksin, eikä hän saa antaa omia yhteystietojaan asiakkaalle. Tulkki ei auta asiakasta keskustelemalla yksityisesti hänen kanssaan tai selittämällä asioita omin sanoin. Tulkin on oltava ehdottoman puolueeton, jotta hän säilyttää sekä asiakkaan että toimeksiantajan luottamuksen. Tukihenkilö taas saapuu paikalle asiakkaan mukana, voi neuvotella hänen kanssaan ja auttaa vaikka poistumalla paikalta ja hakemalla hänelle vesilasillisen. Toimeksiannon hyväksyminen Joskus toimeksiantaja ei yrityksistään huolimatta ole löytänyt asiakkaalleen ammattitulkkiaja pyytää apua Killalta tai kirkolta tai suoraan Ystäväverkoston jäseneltä. Ystäväverkostolainen voi ottaa tulkkaustehtävän vastaan, mikäli hän täyttää toimeksiantajan asettamat pätevyysvaatimukset (kielitaidon lisäksi esimerkiksi lääketieteen tuntemus, viranomaisen toiminnan ymmärtäminen, CRBcheck jne.). Tällöin ystäväverkostolaiselle kuuluu myös asiaankuuluva palkkio, jonka toimeksiantaja maksaa siihen varatusta budjetista.huomaa: Jos ystäväverkostolainen ottaa vastaan maksullinen toimeksiannon, hän ei toimi Ystäväverkoston nimissä vaan itsenäisesti ja omalla vastuullaan. Suomalainen Ystäväverkosto 2

3 Palkkiot ja laskutus Viranomainen voi ilmoittaa taksan, jonka mukaan tuntipalkkio ja matkakulut maksetaan. Jos toimeksiantaja on käännöstoimisto, tuntipalkkiosta ja matkakulujen korvaamisesta voi neuvotella.joihinkin töihin palkkion voi ilmoittaa päivän tai puolen päivän perusteella. Ilta- ja viikonlopputöistä peritään korkeampi taksa, yleensä % enemmän. Toimeksiantaja voi pyytää tulkkia allekirjoittamaan freelance-sopimuksen ja salassapitosopimuksen, vaikka salassapito kuuluukin tulkin velvollisuuteen joka tapauksessa. Sopimus tulkkausajasta, palkkiosta, matkakorvauksista ja muista ehdoista pyydetään kirjallisena, esimerkiksi sähköpostilla. Toimeksiantajan on annettava mahdollisimman paljon tietoa tulkkaustilanteesta: kenelle tulkataan, missä tilanteessa, onko olemassa taustamateriaalia jne. Toimeksiannon päätyttyä tulkki lähettää toimeksiantajalle laskun. Hyvän käytännön mukaisesti laskusta on ilmettävä seuraavat tiedot: laskun päiväys, toimeksiantajan yhteystiedot ja yhteyshenkilö, tulkin yhteystiedot, tulkkausajankohta, tulkkauspalkkio per sovittu jakso (tunti, puoli päivää, päivä), palkkio yhteensä, matkakulut ja muut mahdolliset kulut esim. odotusajasta, laskun loppusumma, eräpäivä, maksuehto ja maksuyhteystiedot. Tulkki on velvollinen ilmoittamaan tulkkaustulonsa tuloverotuksessa. Ongelmia toimeksiantajan kanssa Valitettavasti myös käännösalalla toimii jos jonkinlaisia yhtiöitä, joiden kanssa voi olla vaikeaa tehdä töitä ja asioida. Nyrkkisääntönä jos toimeksianto tulee suoraan viranomaiselta, ohjeet ovat selkeät ja palkkion maksu sujuu viranomaisen normaalien käytäntöjen mukaisesti. Sen sijaan käännöstoimistoilla on monenlaisia käytäntöjä/maksuehtoja/sopimuksia ja usein mitä pienempi firma, sitä kaoottisempaa on rahan käsittely. Joskus mutta onneksi harvoin tulee vastaan myös sellaisia yhtiöitä, joilla ei ole aikomustakaan maksaa palkkioita. Varsinkin asioimistulkkauksessa tällaiset firmat yrittävät käyttää "halpaa työvoimaa" eli maahanmuuttajia, joilla ei ole tietoa palkkioista eikä myöskään ammattitaitoa. Tulkkien pätevyysvaatimukset kun riippuvat toimeksiantajasta ja alasta, eikä niitä ole säädelty lailla. Käännösyhtiön mainetta voi yrittää tarkastaa etukäteen - googlaamalla - tarkastamalla, onko yhtiö rekisteröitynyt Companies Houseen - kääntäjäyhteisö Proz.cominBlue Board -palautesivuilta Jos käännösyhtiö ei halua maksaa palkkiota toimeksiannon jälkeen, voi ottaa yhteyttä - ACASiin (Advisory, Conciliation and Arbitration Service) - Citizens Advice Bureauhunwww.citizensadvice.org.uk Ammattitulkeilla on omat järjestönsä, jotka tarjoavat juridisia neuvoja ja sovittelupalveluja. Asiallinen käyttäytyminen, omien oikeuksien tunteminen ja peräänantamattomuus palkitaan! Ystäväverkostolaisen vastuu Ystäväverkosto, Finn-Guild tai Lontoon suomalainen kirkko eivät ota vastuuta tulkkauspalkkioiden maksamisesta. Jos ystäväverkostolaista pyydetään tulkkaamaan joko Ystäväverkoston kautta tai muutoin ja hän päättää ottaa toimeksiannon vastaan, sopimus tehdään ystäväverkostolaisen ja toimeksiantajan välille. Ystäväverkostolainen on vastuussa palkkion sopimisesta, palkkion laskuttamisesta ja maksun perimisestä toimeksiantajalta. Suomalainen Ystäväverkosto 3

4 Tapaus: Oikeustulkkauksen tila Britanniassa Britannian hallitus on saanut osakseen kovaa kritiikkiä sekä tulkeilta että oikeuslaitokselta päätettyään keskittää oikeustulkkien hankinnan yhden käännösyhtiön tehtäväksi. Ulkoistettu palvelu ei kuitenkaan ole ollut tilanteen tasalla (elokuu 2012). Seurauksena on ollut tuomioiden viivästymistä ja oikeusturvan menetystä. "Court interpreter checks 'non-existent' Jos sinulta kysytään tulkkia tai kääntäjää Tulkkien ja kääntäjien ammattijärjestöillä on internetissä vapaasti käytettävät jäsenrekisterit, joista tulkkia tai kääntäjää voi hakea. Monet ilmoittavat olevansa joko kääntäjiä tai tulkkeja mutta itse asiassa ottavat vastaan molempia toimeksiantoja. Institute of Translation and Interpreting Etusivulla linkki hakutoimintoon Register of Members - useita suomalaisia Chartered Institute of Linguists Vasemmalla paneelissa hakulinkki Find-a-Linguist - täälläkin useita suomalaisia Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto Valitse linkki "Haetko kääntäjää tai tulkkia" ja sitten Laaja haku ja maaksi United Kingdom - useita jäseniä Britanniassa Maailman suurin freelance-tulkkien ja -kääntäjien yhteisö Kaikissa suurimmissa kaupungeissa ja monissa pienissäkin toimii käännös- ja tulkkaustoimistoja. Helpoiten ne löytää keltaisilta sivuilta yell.com hakusanalla "interpreter" tai "translator". Suuret käännösyhtiöt toimivat valtakunnallisesti, vaikka niillä ei olisikaan toimistoa omalla paikkakunnallasi. Jos yell.comin hakukenttään laittaa paikkakunnaksi London, saa kattavimman luettelon Britannian käännöspalveluista. On hyvä muistaa, että käännösyhtiöiden antamat tarjoukset toimeksiannoista ovat kalliimpia kuin suoraan kääntäjiltä tai tulkeilta pyydetyt, koska käännösyhtiö ottaa välistä oman provisionsa. Seuraavat ovat hyödyllisiä tietolähteitä ja myös tulkkihakuja, vaikka suomalaisia jäseniä ei ole: National Register of Public Service Interpreters Association of Police and Court Interpreters Suomalainen Ystäväverkosto 4

5 Kiinnostuitko tulkkauksesta? Asioimistulkiksi voi kouluttautua oman työn ohessa. Jos kiinnostuit tulkkauksesta, lue alla oleva blogi-juttu ja seuraa linkkejä. Laittamalla hakukoneeseen 'publicserviceinterpreting' tai 'asioimistulkkaus' saat tietoa alasta yleensä. Lisätietoa asioimistulkkauksen diplomista Britanniassa Metropolitan Police Test Kursseja Britanniassa Ohjeita tulkkaustilanteisiin Julkaistuenglanniksiblogissa 2008 Interpreting for public services I was recently made to think about the questions surrounding the roles and tasks in public service interpreting (PSI). To throw you into the deep end, in their code of practice the Association of Police and Court Interpretershttp://www.apciinterpreters.org.uk/, founded in 1974, states the following: 26. A Member shall when interpreting convey the exact meaning of what has been said by any party for whom he is interpreting without adding or subtracting anything and a Member shall not give opinions or make comments. 27. A Member shall assist both parties for whom he is interpreting in the understanding of different cultural backgrounds. Sounds very reasonable, and I would like to think every person finding themselves in a role of an interpreter would intuitively want to achieve these goals. But how do they go about it? From my own limited practical experience, and from what I learned on the DPSI coursehttp://www.iol.org.uk/qualifications/exams_dpsi.asp(diploma in Public Service Interpreting, often done as an evening course over a year and equivalent to a first degree), PSI frequently means that you are sitting in a small room with two people conducting an interview or a question-andanswer session. The interviewee is distressed and not sure whether they are providing the right answers to get what they want. The interviewer, although wanting to help and, not least, meet their obligations as a public servant, is sceptical and unsure about the role of the interpreter, and not a little distrusting because only the interviewee and the interpreter share a common language. To be thrown into this situation does not sound like much fun but can be extremely satisfying when everybody leaves that room feeling that they have achieved what they wanted. A few pointers for the interpreter to keep the communication channels open: Introduce yourself. Be prepared. It's ok to keep a reference book or a glossary at hand but you won't have much time to consult them. Suomalainen Ystäväverkosto 5

6 Sit in a place where you can see both parties clearly. Take notes. Talk directly to the person, i.e. don't say "she asks if you have been to the job centre yet" say "have you been to the job centre yet." If in doubt, ask. If somebody tries to speak off the record, remind them that you are there to interpret everything. If somebody tries to make you do something else than interpret, e.g. escort the client someplace else or advocate the client's cause to some other authority, be diplomatic but remind them that you must remain impartial. Note: Unless you are interpreting in some other role, such as the client's mediator or assistant, but in that case everybody must be clear about your role. See comments below. Remember it's confidential. Stay safe. Do not give out your address or personal details. A few scenarios: Somebody tries to challenge your working methods or professionalism Keep calm. Listen and explain your views. It's not out of malice that you're being challenged, often people just don't know what your role is. For example, you might have to ask a few questions to understand what the client wants to say. Meanwhile the interviewer thinks that you're trying to influence the course of the interview and says "What are you talking about, I thought your job was to interpret!" I know from experience it's difficult not to get flustered, and I do, but think Nonviolent Communicationhttp://en.wikipedia.org/wiki/Nonviolent_Communication You feel deep sympathy towards your client and realise that you are ever so slightly twisting your words, or not conveying every nuance, so that the interviewer gets a better impression of the client - only because you want to help Stop and think. You don't know what the interviewer is going to ask next and what they are really aiming at. You don't know what your client is thinking. You assume you know what it's all about but you are not a mind-reader - don't anticipate the course of events, just convey the meaning of what's being said. That's your job, nothing else, and you are not responsible for doing anything else. See point 26 of the code of practice above. You are asked to help solve a deadlocked situation by negotiating with the client "because you understand their culture" See the point above. It can be very flattering, and you're only motivated by your willingness to help, and you have a feeling that just by having a friendly chat with the client they might see reason.interpreter and trainer Jan Cambridge commented on this in one of her lectures (see also She asked the audience what they thought would happen the next time a similar situation arose and the interpreter was not able to solve the problem. You see, the problem is not the interpreter, or even the use of a different language, the problem is somewhere else, whether it's the system itself, a personality issue, incompetence, lying... billions of reasons, for which the interpreter cannot take the responsibility. That's not what point 27 of the code of practice above means. If you take it on yourself to be the problem-solver, think about the next interpreter coming along. Is it fair on them to stretch your role that way? And the system and the people running it are not going to improve that way. But really the point is, you'll just get yourself in a pickle. Suomalainen Ystäväverkosto 6

7 However, your job is to assist both parties... in the understanding of different cultural backgrounds. My understanding of this is that you do it by interpreting in such a way that a cultural misunderstandings are less likely to occur. And I think you'll need somebody more experienced than me to explain how that happens. Another question, which I have to keep in mind and which pops up surprisingly often, is my role in the small Finnish community vs. being an impartial interpreter. I try to give advice to expats and answer their questions through the Finnish School and the Friendship Network, run by the Finnish Church in London and the Finn Guild. So I sometimes mediate or act on behalf of people, but then end up being asked to interpret for them by some third party. This is whatthe Foundation of Public Service Interpreting (FPSI) code of conduct to say about conflict of interest: If the interpreter has any social, political or professional interest in the subject being interpreted, and feels that that interest may cloud or influence the interpretation, then the interpreter must declare that interest to all parties and withdraw from the assignment. If the interpreter realises that he or she knows, or is related to the limited English speaker, the interpreter must declare that knowledge to all parties and get permission to carry on with the interpretation. Finally, I found this short guide, published by a translation company, very helpful: How to work with public service interpretershttp://www.geolanguages.co.uk/images/asset/web_leaflets/how_to_work_with_public _service_interpreters.pdf And here are some pointers for would-be interpreters from the FPSI: Things you may face when you apply for a job as a public service interpreter Good luck, and it really is a great feeling when the message gets across! Suomalainen Ystäväverkosto 7

Tarina kansainvälisestä kaupankäynnistä suomalaisafrikkalaisessa

Tarina kansainvälisestä kaupankäynnistä suomalaisafrikkalaisessa Tarina kansainvälisestä kaupankäynnistä suomalaisafrikkalaisessa yhteishengessä Esipuhe Tämä on tarina siitä mitä tapahtuu kun nigerialaishuijari joutuu itse vedätetyksi. Jos nigerialaishuijaukset eivät

Lisätiedot

Korkeakouluissa! Mahdollisuuksia maahanmuuttajille.

Korkeakouluissa! Mahdollisuuksia maahanmuuttajille. Mahdollisuuksia maahanmuuttajille. Korkeakouluissa! METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU AALTO-YLIOPISTO ARCADA NYLANDS SVENSKA YRKESHÖGSKOLA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU HELSINGIN

Lisätiedot

Hollannin malli: henkilökohtainen budjetti sosiaali- ja terveyspalveluissa

Hollannin malli: henkilökohtainen budjetti sosiaali- ja terveyspalveluissa Hollannin malli: henkilökohtainen budjetti sosiaali- ja terveyspalveluissa - Suomenkielinen tiivistelmä KPMG:n laatimasta raportista - "Description of the Dutch Personal Budget System" -raportti kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Pörssi ry:n juhlavuosimerkki

Pörssi ry:n juhlavuosimerkki Pörssi ry:n juhlavuosimerkki Selaapa tämän vuoden mitä tahansa Pörssikurssia, niin et voi välttyä lukemasta meneillään olevasta juhlavuodesta. Arvoisa ainejärjestömme on elättänyt itsensä 0 vuoden ikään.

Lisätiedot

Helsingin seudun kiinalaiset ja intialaiset osaajat. Maija Merimaa & Taina Kiviniemi Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun kiinalaiset ja intialaiset osaajat. Maija Merimaa & Taina Kiviniemi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingin seudun kiinalaiset ja intialaiset osaajat Maija Merimaa & Taina Kiviniemi Helsingin kaupungin tietokeskus Sisällys Johdanto 5 Tutkimuksen toteutus 7 Uudenmaan kiinalainen ja intialainen väestö

Lisätiedot

Instituutti sai uuden kyltin!

Instituutti sai uuden kyltin! SIIRTOLAISUUS MIGRATION 1/2015 Instituutti sai uuden kyltin! Siirtolaisuus Migration 1/2015 42. vuosikerta / 42 th year ISSN 0355-3779 (painettu) ISSN 1799-6406 (verkkojulkaisu) Julkaisija/Publisher Siirtolaisuusinstituutti

Lisätiedot

of ice hockey at Finn-Guild Puhun ei Suomilainen Teatteria lapsille Lontoossa Illustrate nursery rhymes! Save money with Finn-Guild AGM 15 March

of ice hockey at Finn-Guild Puhun ei Suomilainen Teatteria lapsille Lontoossa Illustrate nursery rhymes! Save money with Finn-Guild AGM 15 March Finn-Guild Journal for the Finnish-British community SPRING 2014 issue 105 Big changes at Finn-Guild Hear Sibelius s violin Lionesses of ice hockey Uusi kasvoja Killassa Brittiruokaa Suomessa Scanadventures

Lisätiedot

2014 See U @ #arenacareerfair

2014 See U @ #arenacareerfair #ARENAcareerfair 2014 See U @ #arenacareerfair #hotjobs #skills Open position #jobs #CV #hotjobs Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Ura- ja rekrytointipalvelut PL 21210 (Runeberginkatu 14-16, Helsinki)

Lisätiedot

Annotated Translation STAR WRECK - IN THE PIRKINNING

Annotated Translation STAR WRECK - IN THE PIRKINNING Annotated Translation STAR WRECK - IN THE PIRKINNING Let s start with correcting an apparently widespread fallacy. You cannot produce a film translation by taking a set of subtitles and substituting it

Lisätiedot

MA in Translation Studies Socio-Translation and Socio-Linguistics. ST/09/01 First submission. 31/5/2010 Laksmi Holland 4,100

MA in Translation Studies Socio-Translation and Socio-Linguistics. ST/09/01 First submission. 31/5/2010 Laksmi Holland 4,100 Student ID number Module Number (1-6) 5 990716 Title of Degree Programme: Title of Module: Assessment Task No. Submission Date Submitted Name of tutor Word Count MA in Translation Studies Socio-Translation

Lisätiedot

Pertti Ruha A Rightless Father

Pertti Ruha A Rightless Father Pertti Ruha A Rightless Father A FATHERLESS CHILD ISBN 952-91-7976-6 copyright Pertti Ruha, Phone +358 40 77 56 303 Kirja kerrallaan, Helsinki 2004 To my child To my own daughter And other children who

Lisätiedot

Peruutusturva. Vakuutusehdot, 1.12.2012 alkaen. - 1 - AIG Europe Limited (Finland Branch) AIG ref: 2001024393 2012-10-17

Peruutusturva. Vakuutusehdot, 1.12.2012 alkaen. - 1 - AIG Europe Limited (Finland Branch) AIG ref: 2001024393 2012-10-17 Peruutusturva Vakuutusehdot, 1.12.2012 alkaen - 1-2012-10-17 Tietoja Travel Guard matkavakuutuspalveluistamme Vakuuttaja Tämän vakuutuksen myöntää AIG Europe Limited sivuliike. Olemme Isossa-Britanniassa

Lisätiedot

KVEEKARIUUTISKIRJE/ KVÄKARNYHETSBREV/ QUAKER NEWSLETTER 1/2013

KVEEKARIUUTISKIRJE/ KVÄKARNYHETSBREV/ QUAKER NEWSLETTER 1/2013 KVEEKARIUUTISKIRJE/ KVÄKARNYHETSBREV/ QUAKER NEWSLETTER 1/2013 Muutama sana Uutiskirjeestä/ About the Newsletter...2 Uutta tukimaksuista...3 New contribution policy...4 Siemen...5 The Seed...7 Työkokousterveiset

Lisätiedot

The Olympics was greeted with some scepticism

The Olympics was greeted with some scepticism The London 2012 Olympic Games is being seen by many within the project management community in the UK as a landmark programme for the profession. In recent decades, project management in the UK as in many

Lisätiedot

Ikkunoita henkilöstötyön tulevaisuuteen

Ikkunoita henkilöstötyön tulevaisuuteen RIITTA VIITALA VESA SUUTARI MARIA JÄRLSTRÖM (Toim.) Ikkunoita henkilöstötyön tulevaisuuteen Tutkimuksia henkilöstöbarometrin 2010 tuloksista VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 171 VAASA

Lisätiedot

TUOTTAJAN ROOLIT JA TOIMENKUVA DOKUMETTISARJAN KRIGENS PRIS TUOTANNOSSA

TUOTTAJAN ROOLIT JA TOIMENKUVA DOKUMETTISARJAN KRIGENS PRIS TUOTANNOSSA TUOTTAJAN ROOLIT JA TOIMENKUVA DOKUMETTISARJAN KRIGENS PRIS TUOTANNOSSA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 1.1. Krigens Pris Sodan hinta... 3 1.2. Tutkimusongelma ja tutkimusmenetelmä... 6 1.3. Keskeiset

Lisätiedot

MEETING AND CONFERENCE TERMINOLOGY

MEETING AND CONFERENCE TERMINOLOGY KOKOUS- JA KONFERENSSISANASTO MEETING AND CONFERENCE TERMINOLOGY Aaltonen - Hallberg-Rautalin (toim.) - Hellberg 2011 (2005) KIELIPALVELUT KIELIKESKUS HELSINGIN YLIOPISTO SISÄLTÖ LYHENTEET... 4 1. TAPAHTUMAT

Lisätiedot

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen TYÖ TULEVAISUUDESSA Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen Suomen uhat ja mahdollisuudet - politiikan keinot uudistaa työn, opiskelun ja muun toiminnan ajoittumista joustavasti ja

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä TK-Eval Selvitysraportti 31.12.2013 1 Alkuperäisestä versiosta lyhennetty

Lisätiedot

Published : 2011-03-11 License : None. Johdanto 1. Stellarium

Published : 2011-03-11 License : None. Johdanto 1. Stellarium STELLARIUM 1 Published : 2011-03-11 License : None Johdanto 1. Stellarium 2 1. STELLARIUM Stellarium on ilmainen avoimen lähdekoodin planetaario-ohjelma. Se on saatavilla Windowsiin, Linuxiin ja Mac OS

Lisätiedot

5-6/2013. CP-Lehti. Tässä numerossa: Näkemisestä ja hahmottamisesta s.34 Valtakunnallisella CP-viikolla s.51

5-6/2013. CP-Lehti. Tässä numerossa: Näkemisestä ja hahmottamisesta s.34 Valtakunnallisella CP-viikolla s.51 5-6/2013 CP-Lehti Tässä numerossa: Näkemisestä ja hahmottamisesta s.34 Valtakunnallisella CP-viikolla s.51 Suomen CP-liitto ry Finlands CP-förbund rf & the Finnish CP Association Malmin kauppatie 26, 00700

Lisätiedot

Local level indicators for good relations Exemplary list of survey questions for local actors developed in Finland

Local level indicators for good relations Exemplary list of survey questions for local actors developed in Finland Working document August 2014 Local level indicators for good relations Exemplary list of survey questions for local actors developed in Finland Monitoring of good relations at local level is a challenging

Lisätiedot

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Laurea tutkii ja kehittää 1/ 2010 Laurea Research & Development Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Service Design is the Future Laurea kasvuyrittäjyyden edistäjänä Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 4. Optimilaiset maailmalla 6 Naamat länsinaapurimme malliin 12 fuksiviikot & fuksiaiset 20

OSAVUOSIKATSAUS 4. Optimilaiset maailmalla 6 Naamat länsinaapurimme malliin 12 fuksiviikot & fuksiaiset 20 Q OSAVUOSIKATSAUS 4 Optimi ry:n virallinen äänenkannattaja 5. vsk nro 4 marraskuu 2007 Optimilaiset maailmalla 6 Naamat länsinaapurimme malliin 12 fuksiviikot & fuksiaiset 20 .:Pääkirjoitus:. K.I.S.S.

Lisätiedot

DEVELOPMENT OF INFORMATION SECURITY SERVICES FOR FINNISH HEALTHCARE ORGANIZATIONS

DEVELOPMENT OF INFORMATION SECURITY SERVICES FOR FINNISH HEALTHCARE ORGANIZATIONS AALTO UNIVERSITY SCHOOL OF ELECTRICAL ENGINEERING Anna Torvinen DEVELOPMENT OF INFORMATION SECURITY SERVICES FOR FINNISH HEALTHCARE ORGANIZATIONS Thesis for Master of Science degree has been submitted

Lisätiedot

Year in Review Vuosikatsaus

Year in Review Vuosikatsaus 2013 Year in Review Vuosikatsaus Osuuspankki Meidän pankki Serving our community for over 55 years! Olemme palvelleet suomalaisyhteisöä yli 55 vuotta! Report of the Board and Management Johtokunnan ja

Lisätiedot

Year in Review Vuosikatsaus

Year in Review Vuosikatsaus 2008 Year in Review Vuosikatsaus Osuuspankki Meidän pankki We are proud once again to report that our financial institution has continued to prosper, even during difficult times with today s economy. We

Lisätiedot

Salomaki Oy HYVINKÄÄ

Salomaki Oy HYVINKÄÄ PATENTIT, HYÖDYLLISYYSMALLIT, MALLIT, TAVARAMERKIT PATENTS, UTILITY MODELS, DESIGNS, TRADEMARKS SUOMI FINLAND VALTAKIRJA Täten POWER OF ATTORNEY for Salomaki Oy HYVINKÄÄ tai määräämänsä valtuutetaan edustamaan

Lisätiedot

VÄLITYSLAUSEKKEEN LAADINNASTA KANSAINVÄLIS- LUONTOISISSA SOPIMUKSISSA I

VÄLITYSLAUSEKKEEN LAADINNASTA KANSAINVÄLIS- LUONTOISISSA SOPIMUKSISSA I Välityslausekkeen laadinnasta kansainvälisluontoisissa sopimuksissa I 13 Defensor Legis N:o 1/2008 VÄLITYSLAUSEKKEEN LAADINNASTA KANSAINVÄLIS- LUONTOISISSA SOPIMUKSISSA I (Über die Formulierung der Schiedsklausel

Lisätiedot

Projektitoiminta 1/2009

Projektitoiminta 1/2009 Projektitoiminta 1/2009 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXII, ISSN 1455-4178 STOP AND REFRESH! Projektipäivät 2009 = IPMA World Congress 15.-17.6.2009 Vuosikymmenen merkittävin projektialan ammattitapahtuma

Lisätiedot