Käyttöopas M2.02 M2.06

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöopas M2.02 M2.06"

Transkriptio

1 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06

2 ii

3 Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle tehtyjen kysymysten ja korjausta tai varaosia koskevien tiedustelujen selvittelyä (ks. sivu 6) Oikeudet muutoksiin pidätetään ilman ennakkoilmoitusta. Copyright 2013 Vetus N.V. Schiedam Holland 1

4 Lue tässä käyttöoppaassa annetut tiedot ja noudata niitä huolellisesti. Näin vältyt onnettomuuksilta, säilytät takuuoikeudet ja moottorisi pysyy erinomaisessa kunnossa. Varmista, että ohjekirjan kokonaisuus pysyy yhtenäisenä ja vauriot materiaalille ehkäistään. Älä altista ohjekirjaa kosteudelle tai kuumuudelle. Älä muuta ohjekirjan sisältöä. Ohjekirja on olennainen osa laitteistoa. Luovuta ohjekirja uudelle omistajalle mikäli vesialus tai moottori myydään. Takuuehdot löydät Vetus Diesel Huolto- ja Takuukirjasesta ( ). 2 Tämä moottori on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan toimituserittelyssä mainitulla tavalla, ja sitä tulee käyttää yksinomaan siihen tarkoitukseen. Valmistaja ei ole vastuussa väärinkäytön aiheuttamista vaurioista. Niistä aiheutuva riski on täysin käyttäjän vastuulla. Koneenasianmukaiseen käyttöön kuuluu myös valmistajan antamien käyttö-, huoltoja korjausohjeiden noudattaminen. Moottoria saavat käyttää, huoltaa ja korjata vain sellaiset henkilöt, jotka ovat perehtyneet näihin toimenpiteisiin ja jotka tuntevat niihin liittyvät vaarat. Asiaankuuluvat määräykset onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä muut yleisesti hyväksytyt turvallisuutta ja käyttötaitoa koskevat määräykset tulee ottaa huomioon. Valmistaja ei ole vastuussa omavaltaisesti moottoriin tehtyjen muutosten aiheuttamasta vauriosta. Myös ruiskutus- ja säätöjärjestelmään kohdistetut toimenpiteet voivat vaikuttaa moottorin toimintaan ja pakokaasupäästöihin. Tällöin ei voida taata ympäristönsuojeluun annettujen asetusten ja määrärysten täyttämistä.

5 Sisältö 1 Turvallisuustoimenpiteet 4 Varoitusmerkit 4 Tulipalon ja räjähdysten ehkäisy 5 Vammojen ehkäisy 6 Ongelmatilanteet 8 2 Johdanto 9 Tyyppimerkintä 10 Moottorinumero 10 Sylinterien numerointi ja pyörimissuuntaan 11 Polttoainepumpun sinetöinti 11 Moottorin osien tunnistus 12 Käyttöpaneelit 14 Käyttökahva 15 3 Ensimmäinen käyttöönotto 16 4 Sisäänajo 25 5 Käyttö 26 Yleisohjeet 26 Käynnistys 28 Ajaminen 32 Pysäytys 34 6 Huolto 36 Johdanto 36 Huoltosuunnitelma 38 Moottoriöljyn tarkistus 40 Jäähdytysvesisuodattimen tarkistus ja puhdistus 41 Jäähdytysnesteen määrän tarkistus 42 Vedenpoisto vedenerotin/polttoainesuodattimesta 44 Moottoriöljyn vaihto 47 Akku, kaapelit ja liitännät 50 Vaihteiston öljymäärän tarkistus 54 Polttoainesuodattimen vaihto 55 Tyhjennys, öljynsuodattimen vaihdon jälkeen 57 Vaihteiston öljynvaihto (Technodrive) 58 Vaihteiston öljynvaihto (ZF-Hurth) 59 Venttiilivälyksen tarkistus 60 Kiilahihnan tarkistus 62 Joustavat moottorikiinnikkeet, letkuliitokset ja kiinnitysvälineet 63 Raakavesipumpun tarkistus 64 Jäähdytysnesteen vaihto 66 Käynnistysmoottorin tarkistus, dynamon tarkistus 70 Pyörimisnopeuden tarkistus 71 Lämmönvaihtimen puhdistus 72 7 Valmistelut talvea varten 76 8 Valmistelut kesää varten 84 9 Vianetsintä Tekniset tiedot 100 Moottorierittelyt 100 Vaihdelaatikon tekniset määritelmät 103 Kiristysmomentit Käyttöaineet 105 Polttoaine 105 Voiteluöljy 106 Jäähdytysaine Sähkökaavio Päämitoitukset Sisältö 113 3

6 1 Turvallisuustoimenpiteet Varoitusmerkit Varoitusmerkit Tässä oppaassa käytetään seuraavia turvallisuutta koskevia varoitusmerkkejä: Vaara Ilmaisee, että on olemassa huomattava mahdollinen vaara, jonka seurauksena voi olla vakava vamma tai kuolema. Varo Ilmaisee, että kyseisten käyttömenetelmien, toimenpiteiden yms. seurauksena voi olla vamma tai koneen kohtalokas vaurioituminen. Jotkin VARO-merkit ilmaisevat myös, että on olemassa mahdollinen vaara, jonka seurauksena voi olla vakava vamma tai kuolema. Symbolit Ilmaisee, että kyseinen toimenpide on suoritettava. Ilmaisee, että määrätty toimenpide on kielletty. Varoitus Ilmaisee, että on olemassa mahdollinen vaara, jonka seurauksena voi olla vamma. Huom Painottaa tärkeitä menettelytapoja, olosuhteita yms. Anna turvallisuusohjeet edelleen muille moottoria käyttäville henkilöille. Yleiset turvallisuutta koskevat ja onnettomuuksia ehkäisevät säännöt ja lait on otettava aina huomioon. 4

7 1 Turvallisuustoimenpiteet Tulipalon ja räjähdysten ehkäisy Palovaara! Älä tupakoi polttoainetta lisättäessä! Estä polttoaineen läikkyminen kuumille pinnoille. Läikkynyt polttoaine on poistettava heti. Älä käytä osien puhdistukseen bensiiniä tai dieselöljyä, vaan kaupan olevia hyvälaatuisia, syttymättömiä ja myrkyttömiä liuotteita. Pidä aina tarkoin silmällä mahdollisia polttoaine- tai öljyvuotoja! Jos havaitset vuodon, ryhdy heti vastatoimenpiteisiin. Jos kuumalle moottorille läikkyy polttoainetta tai öljyä, on olemassa palovaara. Tästä voi olla seurauksena vamma tai laitteiston vaurioituminen. Älä lisää polttoainetta tankkiin moottorin käydessä! Tankkaa vain moottorin ollessa pysähdyksissä. Älä aseta koskaan tulenarkoja aineita moottorin lähelle! Pidä moottori ja moottoritila puhtaana! Poista kaikki tulenarat materiaalit kuten polttoaine, öljy ja kaikki tarpeeton roju ennen kuin ne kasautuvat moottorin lähelle. (Hätä-) apu-käynnistysakun liittäminen Toimi seuraavasti käyttäessäsi apu-käynnistysakkua moottorin käynnistykseen: -- Liitä ensin plus-johto. -- Liitä viimeiseksi maadoitusjohto (miinusnapa) moottorikoteloon. Jos tämä johto liitetään vahingossa moottoriakun miinusnapaan, se saattaa aiheuttaa kipinöintiä. Tämän tuloksena voi olla että akun tuottama räjähtävä kaasu räjähtää. -- Moottorin käynnistyttyä poista ensin maadoitusjohto. 5

8 1 Turvallisuustoimenpiteet Vammojen ehkäisy Moottorin pyörivät osat ovat vaarallisia. Viiltohaavojen ja muun haavoittumisen ehkäisemiseksi älä koskaan kosketa liikkuvia osia moottorin käydessä. Pysäytä moottori ennen huoltoa! Pysäytä moottori aina ennen öljyn, jäähdytysnesteen tai polttoaineen lisäämistä tai vaihtoa. Poista aina virta-avain ja kytke akun pääkytkin pois päältä ennen tarkastusta ja huoltoa. Varmista, että kaikki on kunnossa ennen moottorin uudelleen käynnistystä! Varmista, että kukaan ei käytä moottoria tai ole sen lähellä ennen moottorin käynnistystä. Poista moottorista kaikki asiaan kuulumattomat aineet kuten roju, öljy, työvälineet ja muut osat, jotka eivät millään tavoin kuulu moottoriin. Laita suojukset paikoilleen! Huolehdi, että vammojen ehkäisemiseksi kaikki suojukset ja pyörivien osien suojaimet ovat paikoillaan. Poista väännin, ellei sitä käytetä. Tämän laiminlyönnin seurauksena voi olla vakava vamma tai koneen vaurioituminen. Älä koskaan avaa paisuntasäiliön tulppaa moottorin ollessa käyntilämpötilassa. Tarkista jäähdytysnesteen pinnan korkeus vasta sitten kun moottori on pysäytetty ja lämmönvaihtimen päällä oleva tulppa on kyllin jäähtynyt poistettavaksi paljain käsin. Älä koskaan yritä säätää tuulettimen hihnaa moottorin käydessä. 6

9 1 Turvallisuustoimenpiteet Vammojen ehkäisy Ole varovainen käsitellessäsi akkuhappoa! Jos akkuhappoa on joutunut silmiin tai iholle, pese se heti pois runsaalla vedellä. Jos akkuhappoa joutuu silmiin, pese silmät heti ja käänny lääkärin puoleen. Ole varovainen käsitellessäsi pakkasnestettä! Jos olet vahingossa nauttinut pakkasnestettä, pakota itsesi oksentamaan ja käänny lääkärin puoleen. Jos pakkasnestettä joutuu silmiin, pese ne heti runsaalla vedellä ja käänny lääkärin puoleen. Huolehdi, että sinulla on työhön sopivat asusteet! Oman turvallisuutesi vuoksi saatat tarvita erikoisvarusteita kuten suojakypärän, kasvonsuojaimen, turvajalkineet, suojalasit, paksut käsineet, kuulonsuojaimen jne. Käytä niitä tarvittaessa. Suorita huoltotyöt turvallisesti käyttämällä yksinomaan sopivia työvälineitä. Pakoputkikaasut Älä anna koskaan moottorin käydä, jos siihen ei ole liitetty pakokaasujärjestelmää. 7

10 1 Turvallisuustoimenpiteet Ongelmatilanteet Jos moottori pysähtyy odottamatta: Jos moottori pysähtyy odottamatta, älä käynnistä sitä heti uudelleen. Ota selville mikä sen on aiheuttanut ja tee tarvittavat korjaukset ennen moottorin uudelleen käynnistystä. Laiminlyönti voi aiheuttaa moottorissa vakavia ongelmia. Jos voiteluöljyn paine on alhainen: Pysäytä moottori välittömästi ja tarkista voiteluöljyjärjestelmä. Jos moottori käy alhaisella voiteluöljyn paineella, seurauksena voi olla laakerien ja muiden osien jumiutuminen. Jos moottori ylikuumenee: Jos moottori ylikuumenee, älä kytke sitä heti pois päältä. Jos ylikuumennut moottori pysäytetään yhtäkkiä, seurauksena voi olla jäähdytysnesteen lämpötilan nopea nousu ja liikkuvien osien jumiutuminen. Anna moottorin käydä ensin tyhjäkäynnillä kuumien osien jäähtymiseksi ja lisää vasta sen jälkeen vähitellen jäähdytysnestettä. Muista, että jäähdytysnesteen lisääminen ylikuumenneeseen moottoriin voi aiheuttaa sylinterin pään vaurioitumisen. Jos tuulettimen hihna on katkennut: Pysäytä moottori heti. Jos moottoria käytetään tuulettimen hihnan katkettua, seurauksena voi olla moottorin ylikuumeneminen, mikä puolestaan voi aiheuttaa jäähdytysnesteen suihkuamisen paisuntasäiliöstä. Mikäli moottori käyttäytyy omituisella tavalla: Pysäytä moottori tai vähennä nopeutta niin paljon kuin mahdollista. Älä käytä moottoria ennen kuin vian syy on ratkaistu. 8

11 2 Johdanto Hyvä asiakas, Vetus diesel-moottorit on valmistettu huvialuksia varten. Tarjoamme runsaan valikoiman erilaisia malleja, joissa jokainen erikoisvaatimus on otettu huomioon. Sinun moottorisi on suunniteltu juuri sinun alukseesi sopivaksi. Tämä tarkoittaa sitä, ettei kaikkia tässä käyttöoppaassa mainittuja osia ole välttämättä asennettu sinun moottoriisi. Olemme yrittäneet tehdä eroavuudet selviksi, niin että voit helposti löytää omalle moottorillesi olennaiset käyttö- ja huoltovinkit. Pyydämme sinua lukemaan tämän käyttöoppaan ennen moottorin käyttöönottoa ja ottamaan huomioon käyttö- ja huolto-ohjeet. Vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiisi. Teidän, Vetus n.v. 9

12 2 Johdanto Tyyppimerkintä Moottorinumero 1 Tyyppimerkintä VD Tyyppimerkinnän paikka VD Moottorinumero VD01035 Vetus moottorinumero ja moottoria koskevat tiedot on esitetty tyyppimerkinnässä. Varaosia tilattaessa on ilmoitettava Vetus moottorinumero. Tyyppimerkintä on sijoitettu kuvan osoittamalla tavalla. Mitsubishi moottorinumero on merkitty polttoainepumppuun. 10

13 2 Johdanto Sylinterien numerointi ja pyörimissuuntaan Polttoainepumpun sinetöinti Maksimikäyntinopeuden säätöruuvi Sinetöinti 4 Sylinterien numerointi VD Polttoainepumpun sinetöinti VD00930 Sylinterit on numeroitu juoksevalla numerolla etupuolelta alkaen. Pyörimissuunta Pyörimissuunta näkyy vauhtipyörää kohti vastapäivään. Varo Säätimen päällä olevan sinetöinnin murtaminen säädetyn maksimipyörimisnopeuden ja maksimisisäänruiskutusmäärän muuttamiseksi on annettava yksinomaan valtuutetun Vetus-huoltohenkilöstön tehtäväksi. Sinetöinnin murtamisesta ja säätöjen muuttamisesta voi olla seurauksena -- Moottorin osien nopeampi kuluminen. -- Polttoaineen ja öljyn käytön lisääntyminen. -- Väärin säädetty sisäänruiskutettava määrä ja moottorin huono suorituskyky. -- Päästöjä koskevan lainsäädännön rikkominen. 11

14 2 Johdanto Moottorin osien tunnistus Huoltopuoli 1 Öljyntäyttötulppa 2 Ulkoveden sisääntuloputki ø 20 mm 3 Raakavesipumppu 4 Öljymäärän mittatikku 5 Polttoaineen syöttöpumpun käsikäyttö 6 Öljysuodatin 7 Vedenerotin/polttoainesuodattimen vedenpoistotulppa 8 Vedenerotin/polttoainesuodatin 9 Vaihteiston säätö kaapelin liitäntä 10 Sulake 11 Sähköjärjestelmän liitäntäkotelo 12 Polttoaineen paluuputken liitäntä 8 mm 13 Imuilman äänenvaimennin 14 Vedenerotin/polttoainesuodattimen ilmanpoistonippa 15 Sähköpysäytys käsin 16 Polttoaineen tuloputken liitäntä 8 mm 17 Polttoaineensyöttöpumppu 18 Kaasuvivun säätö kaapelin liitäntä VD

15 2 Johdanto Moottorin osien tunnistus Starttimoottoripuoli 19 Vaihteisto 24 25, 26, , Vaihteiston tyhjennystulppa 21 Vaihteiston öljymäärän mittatikku/täyttötulppa 22 Starttimoottori 23 Laturi 24 Kiilahihna 25 Ylimääräisen paisuntasäiliön liitäntä (vain kölijäähdytysmallissa) 26 Kuumavesisäiliön liitäntä 27 Jäähdytysjärjestelmän ilmanpoistonippa 28 Jäähdytysjärjestelmän täyttötulppa (painike) 29 Paisuntasäiliö 30 Lämmönvaihdin 31 Jäähdytysjärjestelmän vedenpoistotulppa 32 Ilmanvaihtoliitäntä 33 Poistoputken halkaisija ø 40 mm VD

16 2 Johdanto Käyttöpaneelit Vakiopaneeli, malli 22 Fly-bridge -paneeli, ilman volttimittaria, malli 21 1 Pyörimisnopeus/tuntilaskuri 2 Volttimittari 3 Käynnistys-esilämmityskytkin/lukko 4 Raakaveden lämpötilan varoitusvalo 5 Öljynpaineen varoitusvalo 6 Jäähdytysveden lämpötilan varoitusvalo 7 Latausvirran varoitusvalo VD00576 Purjevenepaneeli, malli 10 8 Esilämmityksen tarkistusvalo 9 Vaihteiston öljynpaineen varoitusvalo [1] [1] Valinnainen, ei sisälly vakiovarusteisiin VD

17 2 Johdanto Käyttökahva vaihteisto taaksepäin vapaa vaihteisto eteenpäin kaasu taaksepäin kaasu eteenpäin Yksivipuhallintakahvakahdelle moottorille 6 Käyttökahva Yksivipuhallintakahvayhdelle moottorille VD00788 Ohjausvipu 1:lle tai 2:lle moottorille. Ohjausvipu toimii kaaviossa esitetyllä tavalla. Aloittaen neutraalista, aseta mottori eteentai taaksepäin siirtämällä vipua 35 eteen- tai taaksepäin. Kaasuvipu toimii 60 kulmassa eteenpäin ja 60 kulmassa taaksepäin. 15

18 3 Ensimmäinen käyttöönotto Moottoriöly 2,4 litraa 15W40 OIL OIL API: ACEA: CF4, CG4, CH4, CI4 A3/B3, A3/B4, E7 Esimerkiksi: -- Vetus Marine Diesel Engine Oil 15W40 -- Shell Rimula R4 L 15W40 1 Moottorin käyttöönotto 2 Moottorin täyttö öljyllä VD01013 VD01002 Seuraavat toimenpiteet tulee suorittaa aina ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä. Yleensä moottorit toimitetaan ilman öljyä. Kaada moottoriin öljyä venttiilikannessa olevan täyttöaukon kautta. Määrät ja öljyn erittely ks. sivu 102 ja 106. Toinen öljyntäyttötulppa on sijoitettu keskipakosäätimen kanteen. Tarkista öljymäärä mittatikulla, ks. sivu

19 3 Ensimmäinen käyttöönotto OIL OIL Vetus moottorit toimitetaan varustettuina mm. Technodrive ja ZF-Hurth vaihteistolla. Jos moottorissasi on jonkin muun merkkinen vaihteisto, noudata tällöin sen mukana tulleita öljyn pinnan tarkistusta, huoltoa ja varaosia koskevia käyttöohjeita. 3 Vaihteiston täyttö öljyllä 17 VD VD01034 Täytä vaihteisto öljyllä. Tarkista öljymäärä mittatikulla, ks. sivu 42. Technodrive: malli TMC40P : 0,2 litraa, ATF [1] malli TMC60A : 0,6 litraa, ATF [1] ZF Hurth: malli ZF10M : 0,42 litraa ATF [1] [1] ATF : Automatic Transmission Fluid; Öljynsiirto malli A, Suffix A. [1] ATF :Automatic Transmission Fluid; Transmissie olie type A, Suffix A. 17

20 3 Ensimmäinen käyttöönotto COOLANT Jäähdytysnesteen määrä: 2,2 litraa COOLANT 1 cm ( 3 /8 ) 4 Jäähdytysjärjestelmän täyttö, sisäinen jäähdytys Poista lämmönvaihtimen täyttöaukossa oleva tulppa. Poista termostaattikotelon päällä oleva pultti ilman poistamiseksi tarkoin jäähdytysjärjestelmästä. Huom Mikäli vesilämmitys on liitettynä mottoriin, ks. sivu 20 ja VD01004 Täytä jäähdytysjärjestelmä. 17 Käytä sekoitetta, jossa on 40 % (etyleeni-glykolipohjaista) pakkasnestettä ja 60 % puhdasta vesijohtovettä tai käytä jäähdytysnestettä. Ks. erittelyt sivu 109. Varo Älä täytä jäähdytysjärjestelmää koskaan meritai murtovedellä. VD01005 Jäähdytysnesteen pinnan tulee olla n. 1 cm täyttöaukon alareunan alapuolella. Ilmanpoisto täytön aikana tapahtuu automaattisesti! Laita täyttötulppa paikalleen. Asenna pultti takaisin termostaatin kanteen. VD00158

21 3 Ensimmäinen käyttöönotto 1.5 bar bar DO NOT OPEN 1 DO NOT OPEN 1 5 Jäähdytysjärjestelmän täyttö, runko jäähdyttimellä Poista lämmönvaihtimen täyttöaukossa oleva tulppa do not open (1). Täytä jäähdytysjärjestelmä. Asenna täyttötulppa älä avaa. Irrota painekansi (2) ylimääräisestä laajennussäiliöstä. VD00925 Täytä laajennustankki minimi tasolle. Aseta painekansi takaisin paikoilleen (2). Käytä sekoitetta, jossa on 40 % (etyleeni-glykolipohjaista) pakkasnestettä ja 60 % puhdasta vesijohtovettä tai käytä jäähdytysnestettä. Ks. erittelyt sivu 109. VD00932 Huom Mikäli vesilämmitys on liitettynä mottoriin, ks. sivu 20 ja 21. Varo Älä täytä jäähdytysjärjestelmää koskaan meritai murtovedellä. 19 VD00929

22 3 Ensimmäinen käyttöönotto 1.5 bar 2 DO NOT OPEN 1 6 Jäähdytysjärjestelmän täyttö, mikäli vesilämmitys on liitetty (1) Vesilämmityksen korkein kohta sijaitsee matalammalla tasolla kuin aluksen moottorin laajennussäiliö. Vesilämmitys tullaan täyttämään ja tyhjentämään automaattisesti jäähdytysjärjestelmän täytön aikana.. VD00895 Irrota älä avaa korkki (1) ja täytä jäähdytysjärjestelmä täyttimen kaulan läpi. Lisää jäähdytintä laajennussäiliöön (2) kunnes minimitaso on saavutettu. Käytä sekoitetta, jossa on 40 % (etyleeni-glykolipohjaista) pakkasnestettä ja 60 % puhdasta vesijohtovettä tai käytä jäähdytysnestettä. Ks. erittelyt sivu 109. VD Varo Älä täytä jäähdytysjärjestelmää koskaan meritai murtovedellä.

23 3 Ensimmäinen käyttöönotto 1.5 bar 2 3 DO NOT OPEN 1 7 Jäähdytysjärjestelmän täyttö, mikäli vesilämmitys on liitetty (2) Vesilämmityksen korkein kohta sijaitsee korkeammalla tasolla kuin aluksen moottorin laajennussäiliö. Vesilämmitystä ei tulla täyttämään ja tyhjentämään automaattisesti jäähdytysjärjestelmän täytön aikana. VD00896 Täytä jäähdytysjärjestelmä laajennussäiliön välityksellä (2). Avaa venttiili (3) järjestelmän täytön ja tyhjennyksen aikana. Käytä sekoitetta, jossa on 40 % (etyleeni-glykolipohjaista) pakkasnestettä ja 60 % puhdasta vesijohtovettä tai käytä jäähdytysnestettä. Ks. erittelyt sivu 109. VD00925 Huom Muista sulkea venttiili (3) järjestelmän täytön jälkeen. Varo Älä täytä jäähdytysjärjestelmää koskaan meritai murtovedellä. 21

24 3 Ensimmäinen käyttöönotto FUEL Neutraali Varoitus (Ei kaasua, vaihteisto ei kytketty) Tankkaa ainoastaan moottorin ollessa sammutettuna. Älä roiskuta polttoainetta. Vältä turhaa saastuttamista. 8 Polttoaine VD Muut valmistelut VD00789 Varmista, että polttoainetankissa on dieselöljyä. Käytä yksinomaan puhdasta, vesivapaata, kaupan olevaa dieselöljyä. Polttoaineen laatua koskevat erittelyt ks. sivu 105. Poista ilma polttoainejärjestelmästä, ks. sivu 45. Tarkista, että akku on ladattu ja tarkista akun liitännät. Aseta pääkytkin on -asentoon. Avaa raakavesihana. Tarkista että vaihdelaatikon ohjausvipu on asetettu neutraali -asentoon. 22

25 3 Ensimmäinen käyttöönotto OIL 10 Koekäyttö VD01001 VD01046 Käynnistä moottori. Moottorin käynnistys ja tarkistukset ennen käyttöä, käytön aikana ja välittömästi käynnistyksen jälkeen ovat kuvattuina sivulla 28 ja jäljempänä. Annan moottorin koekäydä noin 2 minuuttia tyhjäkäynnillä. Sammuta moottori. Tarkista öljyn taso. Mikäli vaadittavaa täytä osoitetulle tasolle. Käynnistä moottori. Annan moottorin koekäydä noin 10 minuuttia tyhjäkäynnillä. Sammuta moottori Tarkista että moottori ja kaikki liitännät (polttoaine, jäähdytysneste ja pakokaasu) vuotojen varalta. Varo Pysäytä moottori välittömästi mikäli se tuottaa mitään outoja ääniä, liiallista tärinää tai mustaa savua tulee pakoputkesta! 23

26 3 Ensimmäinen käyttöönotto 11 Tyhjennys VD01003 VD Koeajo vedessä VD00791 Jäähdytysjärjestelmä tulee tyhjentää niin pian kuin moottori saavuttaa normaalin käyttölämpötilan. Avaa täyttimen kaulan korkki. Aseta täyttimen kaulan korkki uudelleen paikoilleen. Tarkista jäähdytysnesteen lämpötila. Tarkista etäohjaimen toimivuus. Koeaja alus vedessä. Vaihtele kierrosnopeutta tyhjäkäynnin ja 2000 kierrosta/min. Lisää jäähdytysnestettä mikäli tarvittavaa. 24

27 4 Sisäänajo Moottorin käyttöiän lisäämiseksi tulee kiinnittää ensimmäisen 50 tunnin aikana huomiota seuraavaan: Anna moottorin lämmetä ennen sen kuormitusta. Vältä kiihdyttämästä nopeasti. Älä käytä moottoria nopeammin kuin 3/4 maksimipyörimisnopeudesta. Ensimmäisten 50:n käyttötunnin aikana suorita seuraava huoltotoimenpide: Poista vesi polttoainesuodattimesta, ks. sivu 44. Vaihda moottoriöljy, ks. sivu 47. Vaihda öljysuodatin, ks. sivu 48. Vaihda polttoainesuodatin, ks. sivu 55. Vaihteiston öljynvaihto (Technodrive), ks. sivu 58. Tarkista vuodot, ks. sivu 63. Tarkista moottorinkinnitykset, ks. sivu 63. Vaihteiston öljynvaihto (ZF-Hurth), ks. sivu 59. Tarkista kiilahihna, ks. sivu 62. Tarkista joustavat moottorikiinnikkeet, ks. sivu

28 5 Käyttö Yleisohjeet Yleiset käyttöohjeet Alla olevia suosituksia noudattamalla lisäät moottorisi käyttöikää, parannat tuloksia ja lisäät käytön taloudellisuutta. Suorita säännöllisesti kaikki mainitut huoltotoimet sekä Päivittäin ennen käynnistystä tapahtuvat toimenpiteet. Käytä pakkasnestettä läpi vuoden suojaamaan moottoria sekä korroosiolta että pakkasvaurioilta. Ks. erittelyt sivu Älä anna moottorin koskaan käydä ilman termostaattia. Käytä hyvälaatuista voiteluöljyä. Ks. erittelyt sivu 106. Käytä hyvälaatuista dieselpolttoainetta, jossa ei ole vettä tai epäpuhtauksia. Pysäytä aina moottorin toiminta heti, jos jokin seuraavista varoitusvaloista syttyy koskien öljynpainetta, jäähdytysveden liian korkeaa lämpötilaa, ulkoveden liian korkeaa lämpötilaa [1] tai latausvirtaa. Noudata aina turvallisuusohjeita, ks. sivu 4. [1] Koskee vain moottoreita, joissa on sisäinen jäähdytys

29 5 Käyttö Yleisohjeet Huom Ensimmäinen käyttöönotto Noudata ohjeita jotka ovat kohdassa Käyttöönotto sivulla 16 ja jäljempänä mikäli laitetta ollaan ottamassa käyttöön ensimmäistä kertaa. Korjausten jälkeiset toimenpiteet: Tarkista, että kaikki turvalaitteet on asennettu ja että kaikki työkalut on poistettu moottorista. Esilämmityksellä tapahtuvassa käynnistyksessä ei saa käyttää muita apuneuvoja (esim. pikakäynnistysinjektiota). Siitä saattaa seurata onnettomuuksia. 27

30 5 Käyttö Käynnistys Tarkista aina ennen käyttöä seuraavat kohdat: Moottorin öljymäärä. Jäähdytysnesteen määrä. puolikaasu, vaihteisto ei kytkettynä Raakavesihana auki. Pääkytkin kytketty. Vaihteisto vapaa -asennossa. 1 Käyttökahva VD Päälle kytkeminen VD00107 Varoitus Älä käynnistä koskaan moottoria, jos polttoaineen injektiopumppu on poistettu. Irrota akkuliitokset. Aseta käyttövipu puolikaasu -asentoon vaihteistoa kytkemättä. Käännä käynnistyskytkintä ohjauspaneelissa myötäpäivään; varoitusvalot öljynpaineelle ja vaihtovirtageneraattorille valaistuvat ja kuuluu hälytysääni. 28

31 5 Käyttö Käynnistys Ympäristön lämpötila Enemmän kuin 5 C +5 C ja -5 C välillä Vähemmän kuin -5 C Maksimi kytkentäaika Esilämmityksen kesto n. 6 sekuntia n. 12 sekuntia n. 18 sekuntia 1 minuutti 3 Esilämmitys Optimaalinen esilämmitysaika riippuu ympäristön lämpötilasta; mitä alempi ympäristön lämpötila, sitä pitempi tarvittava esilämmitysaika. Ks. taulukkoa. Käännä starttiavainta edelleen oikealle asentoon. Mikäli esilämmitys suoritetaan esilämmityksen ilmoitusvalo on päällä ja hälytysääni poissa päältä. VD00108 Pidä avainta n. 6 sekuntia tässä asennossa. Varo Hehkutulppien palamisen välttämiseksi älä koskaan ylitä esilämmityksen maksimiaikaa. 29

32 5 Käyttö Käynnistys 4 Käynnistys VD00109 VD00110 Käännä nyt avainta edelleen start -asentoon. Päästä avain irti heti kun moottori käynnistyy (avain kääntyy takaisin on -asentoon) ja vähennä kaasua. Anna avaimen olla tässä asennossa moottorin käydessä. Varo Päästä avain irti, ellei moottori käynnisty 10 sekunnin sisällä. Anna käynnistysmoottorin jäähtyä 30 sekuntia ennen kuin käännät avaimen taas käynnistys -asentoon. 30

33 5 Käyttö Käynnistys VD00629 Tarkista, että öljynpaineen ja dynamon varoitusvalot ovat sammuneet. Jäähdytysveden pitäisi nyt virrata poistoputkesta; ellei näin tapahdu, pysäytä moottori välittömästi [1]. Anna moottorin käydä tyhjäkäynnillä 5-10 minuuttia. Hyvin suoritettu lämmitys on olennaisen tärkeää maksimaalisen käyttöiän ja suorituskyvyn toteuttamiseksi. Älä koskaan katkaise virtaa pääkytkimellä moottorin ollessa toiminnassa. Varo Älä käännä avainta koskaan start -asentoon moottorin käydessä. Starttimoottori voi sen johdosta vaurioitua. [1] Koskee vain moottoreita, joissa on sisäinen jäähdytys 31

34 5 Käyttö Ajaminen 5 Kierros lukumittari VD00577 Instrumenttipaneelissa on seuraavat mittalaitteet (paneelityypistä riippuen, ks. sivu 17). Tämä ilmoittaa kuinka monta kertaa moottori pyörii yhdessä minuutissa. Samalla ilmoitetaan käyttötuntien lukumäärä. Joutokäynnin pyörimisnopeus: 850 kierr/min Varo Vältä moottorin tyhjäkäyntiä kauemmin kuin 10 minuuttia. Siitä voi olla seurauksena hiilen kerrostuminen polttokammioissa ja polttoaineen vaillinainen palaminen. 32

35 5 Käyttö Ajaminen 6 Volttimittari VD Varoitusvalot 8 Hälytyssummeri Tämä ilmoittaa akun jännitteen. Moottorin pyöriessä akun jännitteen tulee olla 12-14V. Moottorin ollessa pysähdyksissä, starttilukko ensimmäisessä asennossa, volttimittari näyttää n. 12V. Yksikään viidestä varoitusvalosta ei saa palaa moottorin käydessä. Öljynpaineen, latausvirran ja lämpötilan varoitusvalot on kytketty hälytyssummeriin. Jos tämä summeri hälyttää ajon aikana, pysäytä moottori heti. 33

36 5 Käyttö Pysäytys Neutraali 9 Sähköpysäytys VD00790 VD00105 VD00106 Vähennä moottorin nopeus joutokäynnille ja kytke vaihteisto Neutraaliin asentoon. Käännä avainta kokonaan vasemmalle Off -asennon yli. Kun moottori on pysähtynyt, käännä avain takaisin Off -asentoon. Huom Älä koskaan pysäytä moottoria heti pitkän ajon jälkeen. Anna moottorin käydä ensin muutama minuutti joutokäynnillä ennen pysäytystä. 34 Huom Jos moottoria ei käytetä pitkään aikaan, on suositeltavaa sulkea raakavesihana ja kytkeä pääkytkin pois päältä.

37 5 Käyttö Pysäytys 10 Moottorin itsepysäytys VD01037 Pysäytys voi tapahtua myös itse moottorilla painamalla polttoainepumpun päällä olevaa mustaa nappia. Ellei sähkötoiminen polttoaineventtiili sulkeudu, moottori saadaan tällä tavoin pysähtymään. 35

38 6 Huolto Johdanto Johdanto Seuraavat ohjeet on tarkoitettu päivittäiseen ja kausihuoltoon. Suorita jokainen huoltotoimenpide sille tarkoitettuna ajankohtana. Tässä ilmoitetut aikavälit koskevat normaalia käyttöä. Jos käyttöä lisätään, huollon tulee tapahtua useammin. Huollon laiminlyönti saattaa aiheuttaa häiriöitä tai pysyvää vahinkoa moottorin toiminnassa. Takuu ei kata huollon laiminlyönnistä johtuvia vaurioita. 36

39 6 Huolto Johdanto Pidä seuraavat tiedot ajan tasalla lokikirjassa ja/tai Huolto- ja Takuukirjasesta : -- Käyttötuntien määrä (löytyy käyttötuntilaskimesta). -- Öljyn, polttoaineeen ja jäähdytysnesteen lisäykseen tarvittu määrä. -- Ajankohdat, jolloin öljy ja jäähdytysneste on vaihdettu. -- Voiteluöljyn paine ja jäähdytysnesteen lämpötila. -- Luettelo huoltoa vaatineista osista sekä huollon selvitys (säätö, korjaus tai vaihto) sekä jokaisen huoltotoimenpiteen tulokset. - - Käyttöolosuhteissa tapahtuneet muutokset, esim.: Mustaa pakokaasua, jne. 37

40 6 Huolto Huoltosuunnitelma Joka 10. tunti tai päivittäin, ennen käynnistystä sivu Tarkista moottorin öljymäärä 40 Tarkista jäähdytysvesisuodatin 41 Tarkista jäähdytysnesteen määrä 42 Ensimmäisen 50 tunnin jälkeen sivu Poista vesi polttoainesuodattimesta 44 Vaihda moottoriöljy 47 Vaihda öljysuodatin 48 Tarkista vaihteiston öljymäärä 54 Vaihda polttoainesuodatin 55 Tarkista kiilahihna 62 Tarkista joustavat moottorikiinnikkeet 63 Tarkista vuodot 63 Tarkista moottorinkinnitykset 63 Joka 100. tunti, vähintään kerran vuodessa sivu Poista vesi polttoainesuodattimesta 44 Vaihda moottoriöljy 47 Vaihda öljysuodatin 48 Akut, akkukaapelit ja akkuliitännät 50 Tarkista vaihteiston öljymäärä 54 Joka 500. tunti, vähintään kerran vuodessa sivu Vaihda polttoainesuodatin 55 Vaihteiston öljynvaihto (Technodrive) 58 Vaihteiston öljynvaihto ja suodattimen vaihto (ZF-Hurth) 59 Tarkista venttiilivälys 60 Tarkista kiilahihna 62 Tarkista joustavat moottorikiinnikkeet 63 Tarkista vuodot 63 Tarkista moottorinkinnitykset Vaara Tee moottorin huoltotöitä ainoastaan koneen ollessa sammutettuna.

41 6 Huolto Huoltosuunnitelma Joka 500. tunti sivu Sytytystulppien tarkistus [1] Joka tunti, vähintään kerran kahdessa vuodessa sivu Tarkista raakavesïpumpun kunto 64 Vaihda jäähdytysneste 66 Joka tunti sivu Käynnistysmoottorin tarkistus 70 Dynamon tarkistus 70 Tarpeen mukaan sivu Polttoainejärjestelmän ilmanpoisto 45 Tarkista joutokäynnin pyörimisnopeus 71 Puhdista lämmönvaihdin 72 Vaara Tee moottorin huoltotöitä ainoastaan koneen ollessa sammutettuna. [1] Katso huolto-opas, Vetus Mitsubishi jälleenmyyjän suoritettavat tehtävät. 39

42 6 Huolto Moottoriöljyn tarkistus Päivittäin, ennen käynnistystä OIL OIL 1 Öljymäärän mittaaminen VD Öljymäärä VD Öljyn lisääminen VD01013 Pysäytä moottori. Öljymäärän mittatikku löytyy moottorin tyyrpuurisivulta. Öljyn pinnan tulee olla mittatikun ylimmän viivan kohdalla tai sen lähellä [1]. Tarvittaessa lisättävä samanmerkkistä ja samanlaista öljyä. Öljyntäyttötulppa on venttiilikannen päällä. Toinen öljyntäyttötulppa on sijoitettu keskipakosäätimen kanteen, ks. sivu [1] Öljymäärä molempien rajaviivojen välillä: 1,0 litraa

43 6 Huolto Jäähdytysvesisuodattimen tarkistus ja puhdistus Päivittäin, ennen käynnistystä 4 Jäähdytysvesisuodattimen tarkistus VD Jäähdytysvesisuodattimen puhdistus VD00802 Tarkista päivittäin, että jäähdytysvesisuodattimessa ei ole likaa. Huom Koskee vain moottoreita, joissa on sisäinen jäähdytys Sulje raakavesihana ennen suodattimen kannen poistoa. Puhdista jäähdytysvesisuodatin niin usein kuin se on tarpeellista, raakaveden likaisuudesta riippuen, kuitenkin vähintään kerran puolessa vuodessa. Likaantunut jäähdytysvesisuodatin voi aiheuttaa normaalia korkeamman lämpötilan tai moottorin jäähdytysnesteen ylikuumenemisen. Kun kansi on puhdistettu ja asennettu paikalleen, tarkista suodatinkotelon kannen tiiviste. Jos kansi on huonosti tiivistetty, raakavesipumppu imee samalla ilmaa ja tästä voi olla seurauksena moottorin liiallinen lämpeneminen. 41

44 6 Huolto Jäähdytysnesteen määrän tarkistus Päivittäin, ennen käynnistystä COOLANT COOLANT 1 cm ( 3 /8 ) 6 Jäähdytysnesteen määrän tarkistus Tarkista jäähdytysnesteen määrä paisuntasäiliössä. Se on tarkistettava moottorin ollessa kylmä. Poista lämmönvaihtimessa olevan täyttöaukon tulppa. VD Jäähdytysnesteen määrän Jäähdytysnesteen pinnan tulee olla noin 1 cm täyttöaukon alareunan alapuolella. VD Jäähdytysaineen lisäys jäähdytysjärjestelmään Jäähdytysnesteen lisäys tarvittaessa. Sisäiseen jäähdytysjärjestelmään voidaan lisätä pakkasnesteen (40 %) ja puhtaan vesijohtoveden (60 %) sekoitetta, tai erityistä jäähdytysnestettä. Ks. erittelyt sivu 109. VD01004 Varoitus Älä aukaise koskaan lämmönvaihtimen päällä olevaa tulppaa moottorin ollessa käyntilämpötilassa. 42 Huom Nestejäähdytteisen kölin versiolle, ks. sivu 19. Mikäli vesilämmitys on liitettynä, ks. sivu 20 ja 21. Varo Älä täytä jäähdytysjärjestelmää koskaan meritai murtovedellä.

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

M-LINE Meridieselit. Käyttöopas

M-LINE Meridieselit. Käyttöopas M-LINE Meridieselit Käyttöopas 345110.01 ii Käyttöopas Sarjanumerot M2.13 M2.18 M3.29 M3.28 SOLAS M4.35 M4.15 SOLAS M4.45 M4.17 SOLAS M4.56 M4.55 SOLAS Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero:

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä KÄYTTÖOHJE NO.CX-10 Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä 1 Turvaohjeet Lithium-akulle Turvaohjeet Lithium-akulle Litium-akun lataus voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen tai omaisuuden menettämistä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Juoksumaton huolto-ohje

Juoksumaton huolto-ohje Juoksumaton huolto-ohje Maton huoltaminen on tärkeää Matto on juoksumaton tärkein osa. Sen kunnossa pitäminen takaa sen, että laite toimii moitteettomasti vuosikausia eteenpäin. Säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Fiat Doblò paketti- / farmari ajoneuvot (263) 1,6 D Multijet ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20 ORAMIX deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands... 10 suomi... 12 svenska... 14 dansk... 16 norsk... 18 eesti... 20 ðóññêèé 22 polski... 24 150±23 mm 1. 150±3 mm 40 G 3/4 2. 44 G 3/4 160mm 3.

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097 Lumilinko 500-Sarjan tuotenumero A2847 200-Sarjan tuotenumero A21097 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE 900 Moottorinlämmitin Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 400 110 375 9:87-12 Jan 00 47

Lisätiedot

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo Mallinro: 136-1199 Form No. 3407-726 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN SISÄLLYS 1. Laitetoimituksen sisältö s.2 2. Turvaohjeet s.2 3. Varotoimenpiteet s.2 3.1 Toimenpiteet ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon s.3 4. Merkkivalot s.4 5.

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

1. Osat: VEDEN MENO SEKOITUKSEN SÄÄDIN KOVUUDEN SÄÄDIN

1. Osat: VEDEN MENO SEKOITUKSEN SÄÄDIN KOVUUDEN SÄÄDIN ASENNUSOHJE D E L T A S I MP L E X C O MP A C T 1. Osat: 1. OHITUSVENTTIILI 2. VENTTIILIN PESÄKE 3. HARTSISÄILIÖ KOTELO LAITTEELLE 4. JA SUOLALLE 5. SUOLALIUOKSEN VENTT. (uimuri) 6. VEDEN TULO Oy Callidus

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700. Käyttö ja Kunnossapito ILG250FI1, 97-08-15

Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700. Käyttö ja Kunnossapito ILG250FI1, 97-08-15 Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700 Käyttö ja Kunnossapito, 97-08-15 Bensiinimoottori: Honda GX200 Dieselmoottori: Yanmar L60AE, L100AE Hatz 1D31S, 1D60S, 1D60Z, 1D81S Ohje

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC Käyttöohje Air Top 2000 STC Johdanto Hyvä Webasto asiakas! Paljon kiitoksia Webasto Air Top 2000 STC ilmalämmittimen valinnasta. Ilmanlämmittimet Air Top 2000 STC sopivat hyttien, aluksien, kuorma-autojen,

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr Käyttöohje Wöhler HF 300 kosteusmittari puulle. Best.-Nr.23199 2015-11-02 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 1.1 Tiedot käyttöohjeesta... 3 1.2 Varoitukset...3 1.3 Käyttö... 3 1.4 Toimitussisältö...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Kuljetustukien poistaminen

Kuljetustukien poistaminen Pesurumpuun jäänyt kosteus johtuu tehtaalla suoritetusta Tarvikkeet mallista riippuen Turvallisuusohjeet Pyykinpesukone on painava - ole varovainen konetta nostettaessa. Huomio: Jäätyneet letkut voivat

Lisätiedot

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYPUMPPU 1:1 Viton tiivisteet Painesuhde 1:1 - Virtaus 23 l/min A327 Siirtopumppu N 1 packing m 3,6 Kg 4,3 A3271 Siirtopumppu räätälöitävällä 1" imuputkella

Lisätiedot

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1.

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1. Kireyden säätö Mitsubishi/Volvo 1.8 16V -bensiinimoottoreissa GATE-VIITE: VALMISTAJA : MALLI : MOOTTORI : M:N TYYPPI : 5514XS/K015514XS MITSUBISHI / VOLVO Carisma, Pajero IQ, Pajero Pinin, Shogun Pinin,

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot