Käyttöopas M2.02 M2.06

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöopas M2.02 M2.06"

Transkriptio

1 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06

2 ii

3 Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle tehtyjen kysymysten ja korjausta tai varaosia koskevien tiedustelujen selvittelyä (ks. sivu 6) Oikeudet muutoksiin pidätetään ilman ennakkoilmoitusta. Copyright 2013 Vetus N.V. Schiedam Holland 1

4 Lue tässä käyttöoppaassa annetut tiedot ja noudata niitä huolellisesti. Näin vältyt onnettomuuksilta, säilytät takuuoikeudet ja moottorisi pysyy erinomaisessa kunnossa. Varmista, että ohjekirjan kokonaisuus pysyy yhtenäisenä ja vauriot materiaalille ehkäistään. Älä altista ohjekirjaa kosteudelle tai kuumuudelle. Älä muuta ohjekirjan sisältöä. Ohjekirja on olennainen osa laitteistoa. Luovuta ohjekirja uudelle omistajalle mikäli vesialus tai moottori myydään. Takuuehdot löydät Vetus Diesel Huolto- ja Takuukirjasesta ( ). 2 Tämä moottori on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan toimituserittelyssä mainitulla tavalla, ja sitä tulee käyttää yksinomaan siihen tarkoitukseen. Valmistaja ei ole vastuussa väärinkäytön aiheuttamista vaurioista. Niistä aiheutuva riski on täysin käyttäjän vastuulla. Koneenasianmukaiseen käyttöön kuuluu myös valmistajan antamien käyttö-, huoltoja korjausohjeiden noudattaminen. Moottoria saavat käyttää, huoltaa ja korjata vain sellaiset henkilöt, jotka ovat perehtyneet näihin toimenpiteisiin ja jotka tuntevat niihin liittyvät vaarat. Asiaankuuluvat määräykset onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä muut yleisesti hyväksytyt turvallisuutta ja käyttötaitoa koskevat määräykset tulee ottaa huomioon. Valmistaja ei ole vastuussa omavaltaisesti moottoriin tehtyjen muutosten aiheuttamasta vauriosta. Myös ruiskutus- ja säätöjärjestelmään kohdistetut toimenpiteet voivat vaikuttaa moottorin toimintaan ja pakokaasupäästöihin. Tällöin ei voida taata ympäristönsuojeluun annettujen asetusten ja määrärysten täyttämistä.

5 Sisältö 1 Turvallisuustoimenpiteet 4 Varoitusmerkit 4 Tulipalon ja räjähdysten ehkäisy 5 Vammojen ehkäisy 6 Ongelmatilanteet 8 2 Johdanto 9 Tyyppimerkintä 10 Moottorinumero 10 Sylinterien numerointi ja pyörimissuuntaan 11 Polttoainepumpun sinetöinti 11 Moottorin osien tunnistus 12 Käyttöpaneelit 14 Käyttökahva 15 3 Ensimmäinen käyttöönotto 16 4 Sisäänajo 25 5 Käyttö 26 Yleisohjeet 26 Käynnistys 28 Ajaminen 32 Pysäytys 34 6 Huolto 36 Johdanto 36 Huoltosuunnitelma 38 Moottoriöljyn tarkistus 40 Jäähdytysvesisuodattimen tarkistus ja puhdistus 41 Jäähdytysnesteen määrän tarkistus 42 Vedenpoisto vedenerotin/polttoainesuodattimesta 44 Moottoriöljyn vaihto 47 Akku, kaapelit ja liitännät 50 Vaihteiston öljymäärän tarkistus 54 Polttoainesuodattimen vaihto 55 Tyhjennys, öljynsuodattimen vaihdon jälkeen 57 Vaihteiston öljynvaihto (Technodrive) 58 Vaihteiston öljynvaihto (ZF-Hurth) 59 Venttiilivälyksen tarkistus 60 Kiilahihnan tarkistus 62 Joustavat moottorikiinnikkeet, letkuliitokset ja kiinnitysvälineet 63 Raakavesipumpun tarkistus 64 Jäähdytysnesteen vaihto 66 Käynnistysmoottorin tarkistus, dynamon tarkistus 70 Pyörimisnopeuden tarkistus 71 Lämmönvaihtimen puhdistus 72 7 Valmistelut talvea varten 76 8 Valmistelut kesää varten 84 9 Vianetsintä Tekniset tiedot 100 Moottorierittelyt 100 Vaihdelaatikon tekniset määritelmät 103 Kiristysmomentit Käyttöaineet 105 Polttoaine 105 Voiteluöljy 106 Jäähdytysaine Sähkökaavio Päämitoitukset Sisältö 113 3

6 1 Turvallisuustoimenpiteet Varoitusmerkit Varoitusmerkit Tässä oppaassa käytetään seuraavia turvallisuutta koskevia varoitusmerkkejä: Vaara Ilmaisee, että on olemassa huomattava mahdollinen vaara, jonka seurauksena voi olla vakava vamma tai kuolema. Varo Ilmaisee, että kyseisten käyttömenetelmien, toimenpiteiden yms. seurauksena voi olla vamma tai koneen kohtalokas vaurioituminen. Jotkin VARO-merkit ilmaisevat myös, että on olemassa mahdollinen vaara, jonka seurauksena voi olla vakava vamma tai kuolema. Symbolit Ilmaisee, että kyseinen toimenpide on suoritettava. Ilmaisee, että määrätty toimenpide on kielletty. Varoitus Ilmaisee, että on olemassa mahdollinen vaara, jonka seurauksena voi olla vamma. Huom Painottaa tärkeitä menettelytapoja, olosuhteita yms. Anna turvallisuusohjeet edelleen muille moottoria käyttäville henkilöille. Yleiset turvallisuutta koskevat ja onnettomuuksia ehkäisevät säännöt ja lait on otettava aina huomioon. 4

7 1 Turvallisuustoimenpiteet Tulipalon ja räjähdysten ehkäisy Palovaara! Älä tupakoi polttoainetta lisättäessä! Estä polttoaineen läikkyminen kuumille pinnoille. Läikkynyt polttoaine on poistettava heti. Älä käytä osien puhdistukseen bensiiniä tai dieselöljyä, vaan kaupan olevia hyvälaatuisia, syttymättömiä ja myrkyttömiä liuotteita. Pidä aina tarkoin silmällä mahdollisia polttoaine- tai öljyvuotoja! Jos havaitset vuodon, ryhdy heti vastatoimenpiteisiin. Jos kuumalle moottorille läikkyy polttoainetta tai öljyä, on olemassa palovaara. Tästä voi olla seurauksena vamma tai laitteiston vaurioituminen. Älä lisää polttoainetta tankkiin moottorin käydessä! Tankkaa vain moottorin ollessa pysähdyksissä. Älä aseta koskaan tulenarkoja aineita moottorin lähelle! Pidä moottori ja moottoritila puhtaana! Poista kaikki tulenarat materiaalit kuten polttoaine, öljy ja kaikki tarpeeton roju ennen kuin ne kasautuvat moottorin lähelle. (Hätä-) apu-käynnistysakun liittäminen Toimi seuraavasti käyttäessäsi apu-käynnistysakkua moottorin käynnistykseen: -- Liitä ensin plus-johto. -- Liitä viimeiseksi maadoitusjohto (miinusnapa) moottorikoteloon. Jos tämä johto liitetään vahingossa moottoriakun miinusnapaan, se saattaa aiheuttaa kipinöintiä. Tämän tuloksena voi olla että akun tuottama räjähtävä kaasu räjähtää. -- Moottorin käynnistyttyä poista ensin maadoitusjohto. 5

8 1 Turvallisuustoimenpiteet Vammojen ehkäisy Moottorin pyörivät osat ovat vaarallisia. Viiltohaavojen ja muun haavoittumisen ehkäisemiseksi älä koskaan kosketa liikkuvia osia moottorin käydessä. Pysäytä moottori ennen huoltoa! Pysäytä moottori aina ennen öljyn, jäähdytysnesteen tai polttoaineen lisäämistä tai vaihtoa. Poista aina virta-avain ja kytke akun pääkytkin pois päältä ennen tarkastusta ja huoltoa. Varmista, että kaikki on kunnossa ennen moottorin uudelleen käynnistystä! Varmista, että kukaan ei käytä moottoria tai ole sen lähellä ennen moottorin käynnistystä. Poista moottorista kaikki asiaan kuulumattomat aineet kuten roju, öljy, työvälineet ja muut osat, jotka eivät millään tavoin kuulu moottoriin. Laita suojukset paikoilleen! Huolehdi, että vammojen ehkäisemiseksi kaikki suojukset ja pyörivien osien suojaimet ovat paikoillaan. Poista väännin, ellei sitä käytetä. Tämän laiminlyönnin seurauksena voi olla vakava vamma tai koneen vaurioituminen. Älä koskaan avaa paisuntasäiliön tulppaa moottorin ollessa käyntilämpötilassa. Tarkista jäähdytysnesteen pinnan korkeus vasta sitten kun moottori on pysäytetty ja lämmönvaihtimen päällä oleva tulppa on kyllin jäähtynyt poistettavaksi paljain käsin. Älä koskaan yritä säätää tuulettimen hihnaa moottorin käydessä. 6

9 1 Turvallisuustoimenpiteet Vammojen ehkäisy Ole varovainen käsitellessäsi akkuhappoa! Jos akkuhappoa on joutunut silmiin tai iholle, pese se heti pois runsaalla vedellä. Jos akkuhappoa joutuu silmiin, pese silmät heti ja käänny lääkärin puoleen. Ole varovainen käsitellessäsi pakkasnestettä! Jos olet vahingossa nauttinut pakkasnestettä, pakota itsesi oksentamaan ja käänny lääkärin puoleen. Jos pakkasnestettä joutuu silmiin, pese ne heti runsaalla vedellä ja käänny lääkärin puoleen. Huolehdi, että sinulla on työhön sopivat asusteet! Oman turvallisuutesi vuoksi saatat tarvita erikoisvarusteita kuten suojakypärän, kasvonsuojaimen, turvajalkineet, suojalasit, paksut käsineet, kuulonsuojaimen jne. Käytä niitä tarvittaessa. Suorita huoltotyöt turvallisesti käyttämällä yksinomaan sopivia työvälineitä. Pakoputkikaasut Älä anna koskaan moottorin käydä, jos siihen ei ole liitetty pakokaasujärjestelmää. 7

10 1 Turvallisuustoimenpiteet Ongelmatilanteet Jos moottori pysähtyy odottamatta: Jos moottori pysähtyy odottamatta, älä käynnistä sitä heti uudelleen. Ota selville mikä sen on aiheuttanut ja tee tarvittavat korjaukset ennen moottorin uudelleen käynnistystä. Laiminlyönti voi aiheuttaa moottorissa vakavia ongelmia. Jos voiteluöljyn paine on alhainen: Pysäytä moottori välittömästi ja tarkista voiteluöljyjärjestelmä. Jos moottori käy alhaisella voiteluöljyn paineella, seurauksena voi olla laakerien ja muiden osien jumiutuminen. Jos moottori ylikuumenee: Jos moottori ylikuumenee, älä kytke sitä heti pois päältä. Jos ylikuumennut moottori pysäytetään yhtäkkiä, seurauksena voi olla jäähdytysnesteen lämpötilan nopea nousu ja liikkuvien osien jumiutuminen. Anna moottorin käydä ensin tyhjäkäynnillä kuumien osien jäähtymiseksi ja lisää vasta sen jälkeen vähitellen jäähdytysnestettä. Muista, että jäähdytysnesteen lisääminen ylikuumenneeseen moottoriin voi aiheuttaa sylinterin pään vaurioitumisen. Jos tuulettimen hihna on katkennut: Pysäytä moottori heti. Jos moottoria käytetään tuulettimen hihnan katkettua, seurauksena voi olla moottorin ylikuumeneminen, mikä puolestaan voi aiheuttaa jäähdytysnesteen suihkuamisen paisuntasäiliöstä. Mikäli moottori käyttäytyy omituisella tavalla: Pysäytä moottori tai vähennä nopeutta niin paljon kuin mahdollista. Älä käytä moottoria ennen kuin vian syy on ratkaistu. 8

11 2 Johdanto Hyvä asiakas, Vetus diesel-moottorit on valmistettu huvialuksia varten. Tarjoamme runsaan valikoiman erilaisia malleja, joissa jokainen erikoisvaatimus on otettu huomioon. Sinun moottorisi on suunniteltu juuri sinun alukseesi sopivaksi. Tämä tarkoittaa sitä, ettei kaikkia tässä käyttöoppaassa mainittuja osia ole välttämättä asennettu sinun moottoriisi. Olemme yrittäneet tehdä eroavuudet selviksi, niin että voit helposti löytää omalle moottorillesi olennaiset käyttö- ja huoltovinkit. Pyydämme sinua lukemaan tämän käyttöoppaan ennen moottorin käyttöönottoa ja ottamaan huomioon käyttö- ja huolto-ohjeet. Vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiisi. Teidän, Vetus n.v. 9

12 2 Johdanto Tyyppimerkintä Moottorinumero 1 Tyyppimerkintä VD Tyyppimerkinnän paikka VD Moottorinumero VD01035 Vetus moottorinumero ja moottoria koskevat tiedot on esitetty tyyppimerkinnässä. Varaosia tilattaessa on ilmoitettava Vetus moottorinumero. Tyyppimerkintä on sijoitettu kuvan osoittamalla tavalla. Mitsubishi moottorinumero on merkitty polttoainepumppuun. 10

13 2 Johdanto Sylinterien numerointi ja pyörimissuuntaan Polttoainepumpun sinetöinti Maksimikäyntinopeuden säätöruuvi Sinetöinti 4 Sylinterien numerointi VD Polttoainepumpun sinetöinti VD00930 Sylinterit on numeroitu juoksevalla numerolla etupuolelta alkaen. Pyörimissuunta Pyörimissuunta näkyy vauhtipyörää kohti vastapäivään. Varo Säätimen päällä olevan sinetöinnin murtaminen säädetyn maksimipyörimisnopeuden ja maksimisisäänruiskutusmäärän muuttamiseksi on annettava yksinomaan valtuutetun Vetus-huoltohenkilöstön tehtäväksi. Sinetöinnin murtamisesta ja säätöjen muuttamisesta voi olla seurauksena -- Moottorin osien nopeampi kuluminen. -- Polttoaineen ja öljyn käytön lisääntyminen. -- Väärin säädetty sisäänruiskutettava määrä ja moottorin huono suorituskyky. -- Päästöjä koskevan lainsäädännön rikkominen. 11

14 2 Johdanto Moottorin osien tunnistus Huoltopuoli 1 Öljyntäyttötulppa 2 Ulkoveden sisääntuloputki ø 20 mm 3 Raakavesipumppu 4 Öljymäärän mittatikku 5 Polttoaineen syöttöpumpun käsikäyttö 6 Öljysuodatin 7 Vedenerotin/polttoainesuodattimen vedenpoistotulppa 8 Vedenerotin/polttoainesuodatin 9 Vaihteiston säätö kaapelin liitäntä 10 Sulake 11 Sähköjärjestelmän liitäntäkotelo 12 Polttoaineen paluuputken liitäntä 8 mm 13 Imuilman äänenvaimennin 14 Vedenerotin/polttoainesuodattimen ilmanpoistonippa 15 Sähköpysäytys käsin 16 Polttoaineen tuloputken liitäntä 8 mm 17 Polttoaineensyöttöpumppu 18 Kaasuvivun säätö kaapelin liitäntä VD

15 2 Johdanto Moottorin osien tunnistus Starttimoottoripuoli 19 Vaihteisto 24 25, 26, , Vaihteiston tyhjennystulppa 21 Vaihteiston öljymäärän mittatikku/täyttötulppa 22 Starttimoottori 23 Laturi 24 Kiilahihna 25 Ylimääräisen paisuntasäiliön liitäntä (vain kölijäähdytysmallissa) 26 Kuumavesisäiliön liitäntä 27 Jäähdytysjärjestelmän ilmanpoistonippa 28 Jäähdytysjärjestelmän täyttötulppa (painike) 29 Paisuntasäiliö 30 Lämmönvaihdin 31 Jäähdytysjärjestelmän vedenpoistotulppa 32 Ilmanvaihtoliitäntä 33 Poistoputken halkaisija ø 40 mm VD

16 2 Johdanto Käyttöpaneelit Vakiopaneeli, malli 22 Fly-bridge -paneeli, ilman volttimittaria, malli 21 1 Pyörimisnopeus/tuntilaskuri 2 Volttimittari 3 Käynnistys-esilämmityskytkin/lukko 4 Raakaveden lämpötilan varoitusvalo 5 Öljynpaineen varoitusvalo 6 Jäähdytysveden lämpötilan varoitusvalo 7 Latausvirran varoitusvalo VD00576 Purjevenepaneeli, malli 10 8 Esilämmityksen tarkistusvalo 9 Vaihteiston öljynpaineen varoitusvalo [1] [1] Valinnainen, ei sisälly vakiovarusteisiin VD

17 2 Johdanto Käyttökahva vaihteisto taaksepäin vapaa vaihteisto eteenpäin kaasu taaksepäin kaasu eteenpäin Yksivipuhallintakahvakahdelle moottorille 6 Käyttökahva Yksivipuhallintakahvayhdelle moottorille VD00788 Ohjausvipu 1:lle tai 2:lle moottorille. Ohjausvipu toimii kaaviossa esitetyllä tavalla. Aloittaen neutraalista, aseta mottori eteentai taaksepäin siirtämällä vipua 35 eteen- tai taaksepäin. Kaasuvipu toimii 60 kulmassa eteenpäin ja 60 kulmassa taaksepäin. 15

18 3 Ensimmäinen käyttöönotto Moottoriöly 2,4 litraa 15W40 OIL OIL API: ACEA: CF4, CG4, CH4, CI4 A3/B3, A3/B4, E7 Esimerkiksi: -- Vetus Marine Diesel Engine Oil 15W40 -- Shell Rimula R4 L 15W40 1 Moottorin käyttöönotto 2 Moottorin täyttö öljyllä VD01013 VD01002 Seuraavat toimenpiteet tulee suorittaa aina ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä. Yleensä moottorit toimitetaan ilman öljyä. Kaada moottoriin öljyä venttiilikannessa olevan täyttöaukon kautta. Määrät ja öljyn erittely ks. sivu 102 ja 106. Toinen öljyntäyttötulppa on sijoitettu keskipakosäätimen kanteen. Tarkista öljymäärä mittatikulla, ks. sivu

19 3 Ensimmäinen käyttöönotto OIL OIL Vetus moottorit toimitetaan varustettuina mm. Technodrive ja ZF-Hurth vaihteistolla. Jos moottorissasi on jonkin muun merkkinen vaihteisto, noudata tällöin sen mukana tulleita öljyn pinnan tarkistusta, huoltoa ja varaosia koskevia käyttöohjeita. 3 Vaihteiston täyttö öljyllä 17 VD VD01034 Täytä vaihteisto öljyllä. Tarkista öljymäärä mittatikulla, ks. sivu 42. Technodrive: malli TMC40P : 0,2 litraa, ATF [1] malli TMC60A : 0,6 litraa, ATF [1] ZF Hurth: malli ZF10M : 0,42 litraa ATF [1] [1] ATF : Automatic Transmission Fluid; Öljynsiirto malli A, Suffix A. [1] ATF :Automatic Transmission Fluid; Transmissie olie type A, Suffix A. 17

20 3 Ensimmäinen käyttöönotto COOLANT Jäähdytysnesteen määrä: 2,2 litraa COOLANT 1 cm ( 3 /8 ) 4 Jäähdytysjärjestelmän täyttö, sisäinen jäähdytys Poista lämmönvaihtimen täyttöaukossa oleva tulppa. Poista termostaattikotelon päällä oleva pultti ilman poistamiseksi tarkoin jäähdytysjärjestelmästä. Huom Mikäli vesilämmitys on liitettynä mottoriin, ks. sivu 20 ja VD01004 Täytä jäähdytysjärjestelmä. 17 Käytä sekoitetta, jossa on 40 % (etyleeni-glykolipohjaista) pakkasnestettä ja 60 % puhdasta vesijohtovettä tai käytä jäähdytysnestettä. Ks. erittelyt sivu 109. Varo Älä täytä jäähdytysjärjestelmää koskaan meritai murtovedellä. VD01005 Jäähdytysnesteen pinnan tulee olla n. 1 cm täyttöaukon alareunan alapuolella. Ilmanpoisto täytön aikana tapahtuu automaattisesti! Laita täyttötulppa paikalleen. Asenna pultti takaisin termostaatin kanteen. VD00158

21 3 Ensimmäinen käyttöönotto 1.5 bar bar DO NOT OPEN 1 DO NOT OPEN 1 5 Jäähdytysjärjestelmän täyttö, runko jäähdyttimellä Poista lämmönvaihtimen täyttöaukossa oleva tulppa do not open (1). Täytä jäähdytysjärjestelmä. Asenna täyttötulppa älä avaa. Irrota painekansi (2) ylimääräisestä laajennussäiliöstä. VD00925 Täytä laajennustankki minimi tasolle. Aseta painekansi takaisin paikoilleen (2). Käytä sekoitetta, jossa on 40 % (etyleeni-glykolipohjaista) pakkasnestettä ja 60 % puhdasta vesijohtovettä tai käytä jäähdytysnestettä. Ks. erittelyt sivu 109. VD00932 Huom Mikäli vesilämmitys on liitettynä mottoriin, ks. sivu 20 ja 21. Varo Älä täytä jäähdytysjärjestelmää koskaan meritai murtovedellä. 19 VD00929

22 3 Ensimmäinen käyttöönotto 1.5 bar 2 DO NOT OPEN 1 6 Jäähdytysjärjestelmän täyttö, mikäli vesilämmitys on liitetty (1) Vesilämmityksen korkein kohta sijaitsee matalammalla tasolla kuin aluksen moottorin laajennussäiliö. Vesilämmitys tullaan täyttämään ja tyhjentämään automaattisesti jäähdytysjärjestelmän täytön aikana.. VD00895 Irrota älä avaa korkki (1) ja täytä jäähdytysjärjestelmä täyttimen kaulan läpi. Lisää jäähdytintä laajennussäiliöön (2) kunnes minimitaso on saavutettu. Käytä sekoitetta, jossa on 40 % (etyleeni-glykolipohjaista) pakkasnestettä ja 60 % puhdasta vesijohtovettä tai käytä jäähdytysnestettä. Ks. erittelyt sivu 109. VD Varo Älä täytä jäähdytysjärjestelmää koskaan meritai murtovedellä.

23 3 Ensimmäinen käyttöönotto 1.5 bar 2 3 DO NOT OPEN 1 7 Jäähdytysjärjestelmän täyttö, mikäli vesilämmitys on liitetty (2) Vesilämmityksen korkein kohta sijaitsee korkeammalla tasolla kuin aluksen moottorin laajennussäiliö. Vesilämmitystä ei tulla täyttämään ja tyhjentämään automaattisesti jäähdytysjärjestelmän täytön aikana. VD00896 Täytä jäähdytysjärjestelmä laajennussäiliön välityksellä (2). Avaa venttiili (3) järjestelmän täytön ja tyhjennyksen aikana. Käytä sekoitetta, jossa on 40 % (etyleeni-glykolipohjaista) pakkasnestettä ja 60 % puhdasta vesijohtovettä tai käytä jäähdytysnestettä. Ks. erittelyt sivu 109. VD00925 Huom Muista sulkea venttiili (3) järjestelmän täytön jälkeen. Varo Älä täytä jäähdytysjärjestelmää koskaan meritai murtovedellä. 21

24 3 Ensimmäinen käyttöönotto FUEL Neutraali Varoitus (Ei kaasua, vaihteisto ei kytketty) Tankkaa ainoastaan moottorin ollessa sammutettuna. Älä roiskuta polttoainetta. Vältä turhaa saastuttamista. 8 Polttoaine VD Muut valmistelut VD00789 Varmista, että polttoainetankissa on dieselöljyä. Käytä yksinomaan puhdasta, vesivapaata, kaupan olevaa dieselöljyä. Polttoaineen laatua koskevat erittelyt ks. sivu 105. Poista ilma polttoainejärjestelmästä, ks. sivu 45. Tarkista, että akku on ladattu ja tarkista akun liitännät. Aseta pääkytkin on -asentoon. Avaa raakavesihana. Tarkista että vaihdelaatikon ohjausvipu on asetettu neutraali -asentoon. 22

25 3 Ensimmäinen käyttöönotto OIL 10 Koekäyttö VD01001 VD01046 Käynnistä moottori. Moottorin käynnistys ja tarkistukset ennen käyttöä, käytön aikana ja välittömästi käynnistyksen jälkeen ovat kuvattuina sivulla 28 ja jäljempänä. Annan moottorin koekäydä noin 2 minuuttia tyhjäkäynnillä. Sammuta moottori. Tarkista öljyn taso. Mikäli vaadittavaa täytä osoitetulle tasolle. Käynnistä moottori. Annan moottorin koekäydä noin 10 minuuttia tyhjäkäynnillä. Sammuta moottori Tarkista että moottori ja kaikki liitännät (polttoaine, jäähdytysneste ja pakokaasu) vuotojen varalta. Varo Pysäytä moottori välittömästi mikäli se tuottaa mitään outoja ääniä, liiallista tärinää tai mustaa savua tulee pakoputkesta! 23

26 3 Ensimmäinen käyttöönotto 11 Tyhjennys VD01003 VD Koeajo vedessä VD00791 Jäähdytysjärjestelmä tulee tyhjentää niin pian kuin moottori saavuttaa normaalin käyttölämpötilan. Avaa täyttimen kaulan korkki. Aseta täyttimen kaulan korkki uudelleen paikoilleen. Tarkista jäähdytysnesteen lämpötila. Tarkista etäohjaimen toimivuus. Koeaja alus vedessä. Vaihtele kierrosnopeutta tyhjäkäynnin ja 2000 kierrosta/min. Lisää jäähdytysnestettä mikäli tarvittavaa. 24

27 4 Sisäänajo Moottorin käyttöiän lisäämiseksi tulee kiinnittää ensimmäisen 50 tunnin aikana huomiota seuraavaan: Anna moottorin lämmetä ennen sen kuormitusta. Vältä kiihdyttämästä nopeasti. Älä käytä moottoria nopeammin kuin 3/4 maksimipyörimisnopeudesta. Ensimmäisten 50:n käyttötunnin aikana suorita seuraava huoltotoimenpide: Poista vesi polttoainesuodattimesta, ks. sivu 44. Vaihda moottoriöljy, ks. sivu 47. Vaihda öljysuodatin, ks. sivu 48. Vaihda polttoainesuodatin, ks. sivu 55. Vaihteiston öljynvaihto (Technodrive), ks. sivu 58. Tarkista vuodot, ks. sivu 63. Tarkista moottorinkinnitykset, ks. sivu 63. Vaihteiston öljynvaihto (ZF-Hurth), ks. sivu 59. Tarkista kiilahihna, ks. sivu 62. Tarkista joustavat moottorikiinnikkeet, ks. sivu

28 5 Käyttö Yleisohjeet Yleiset käyttöohjeet Alla olevia suosituksia noudattamalla lisäät moottorisi käyttöikää, parannat tuloksia ja lisäät käytön taloudellisuutta. Suorita säännöllisesti kaikki mainitut huoltotoimet sekä Päivittäin ennen käynnistystä tapahtuvat toimenpiteet. Käytä pakkasnestettä läpi vuoden suojaamaan moottoria sekä korroosiolta että pakkasvaurioilta. Ks. erittelyt sivu Älä anna moottorin koskaan käydä ilman termostaattia. Käytä hyvälaatuista voiteluöljyä. Ks. erittelyt sivu 106. Käytä hyvälaatuista dieselpolttoainetta, jossa ei ole vettä tai epäpuhtauksia. Pysäytä aina moottorin toiminta heti, jos jokin seuraavista varoitusvaloista syttyy koskien öljynpainetta, jäähdytysveden liian korkeaa lämpötilaa, ulkoveden liian korkeaa lämpötilaa [1] tai latausvirtaa. Noudata aina turvallisuusohjeita, ks. sivu 4. [1] Koskee vain moottoreita, joissa on sisäinen jäähdytys

29 5 Käyttö Yleisohjeet Huom Ensimmäinen käyttöönotto Noudata ohjeita jotka ovat kohdassa Käyttöönotto sivulla 16 ja jäljempänä mikäli laitetta ollaan ottamassa käyttöön ensimmäistä kertaa. Korjausten jälkeiset toimenpiteet: Tarkista, että kaikki turvalaitteet on asennettu ja että kaikki työkalut on poistettu moottorista. Esilämmityksellä tapahtuvassa käynnistyksessä ei saa käyttää muita apuneuvoja (esim. pikakäynnistysinjektiota). Siitä saattaa seurata onnettomuuksia. 27

30 5 Käyttö Käynnistys Tarkista aina ennen käyttöä seuraavat kohdat: Moottorin öljymäärä. Jäähdytysnesteen määrä. puolikaasu, vaihteisto ei kytkettynä Raakavesihana auki. Pääkytkin kytketty. Vaihteisto vapaa -asennossa. 1 Käyttökahva VD Päälle kytkeminen VD00107 Varoitus Älä käynnistä koskaan moottoria, jos polttoaineen injektiopumppu on poistettu. Irrota akkuliitokset. Aseta käyttövipu puolikaasu -asentoon vaihteistoa kytkemättä. Käännä käynnistyskytkintä ohjauspaneelissa myötäpäivään; varoitusvalot öljynpaineelle ja vaihtovirtageneraattorille valaistuvat ja kuuluu hälytysääni. 28

31 5 Käyttö Käynnistys Ympäristön lämpötila Enemmän kuin 5 C +5 C ja -5 C välillä Vähemmän kuin -5 C Maksimi kytkentäaika Esilämmityksen kesto n. 6 sekuntia n. 12 sekuntia n. 18 sekuntia 1 minuutti 3 Esilämmitys Optimaalinen esilämmitysaika riippuu ympäristön lämpötilasta; mitä alempi ympäristön lämpötila, sitä pitempi tarvittava esilämmitysaika. Ks. taulukkoa. Käännä starttiavainta edelleen oikealle asentoon. Mikäli esilämmitys suoritetaan esilämmityksen ilmoitusvalo on päällä ja hälytysääni poissa päältä. VD00108 Pidä avainta n. 6 sekuntia tässä asennossa. Varo Hehkutulppien palamisen välttämiseksi älä koskaan ylitä esilämmityksen maksimiaikaa. 29

32 5 Käyttö Käynnistys 4 Käynnistys VD00109 VD00110 Käännä nyt avainta edelleen start -asentoon. Päästä avain irti heti kun moottori käynnistyy (avain kääntyy takaisin on -asentoon) ja vähennä kaasua. Anna avaimen olla tässä asennossa moottorin käydessä. Varo Päästä avain irti, ellei moottori käynnisty 10 sekunnin sisällä. Anna käynnistysmoottorin jäähtyä 30 sekuntia ennen kuin käännät avaimen taas käynnistys -asentoon. 30

33 5 Käyttö Käynnistys VD00629 Tarkista, että öljynpaineen ja dynamon varoitusvalot ovat sammuneet. Jäähdytysveden pitäisi nyt virrata poistoputkesta; ellei näin tapahdu, pysäytä moottori välittömästi [1]. Anna moottorin käydä tyhjäkäynnillä 5-10 minuuttia. Hyvin suoritettu lämmitys on olennaisen tärkeää maksimaalisen käyttöiän ja suorituskyvyn toteuttamiseksi. Älä koskaan katkaise virtaa pääkytkimellä moottorin ollessa toiminnassa. Varo Älä käännä avainta koskaan start -asentoon moottorin käydessä. Starttimoottori voi sen johdosta vaurioitua. [1] Koskee vain moottoreita, joissa on sisäinen jäähdytys 31

34 5 Käyttö Ajaminen 5 Kierros lukumittari VD00577 Instrumenttipaneelissa on seuraavat mittalaitteet (paneelityypistä riippuen, ks. sivu 17). Tämä ilmoittaa kuinka monta kertaa moottori pyörii yhdessä minuutissa. Samalla ilmoitetaan käyttötuntien lukumäärä. Joutokäynnin pyörimisnopeus: 850 kierr/min Varo Vältä moottorin tyhjäkäyntiä kauemmin kuin 10 minuuttia. Siitä voi olla seurauksena hiilen kerrostuminen polttokammioissa ja polttoaineen vaillinainen palaminen. 32

35 5 Käyttö Ajaminen 6 Volttimittari VD Varoitusvalot 8 Hälytyssummeri Tämä ilmoittaa akun jännitteen. Moottorin pyöriessä akun jännitteen tulee olla 12-14V. Moottorin ollessa pysähdyksissä, starttilukko ensimmäisessä asennossa, volttimittari näyttää n. 12V. Yksikään viidestä varoitusvalosta ei saa palaa moottorin käydessä. Öljynpaineen, latausvirran ja lämpötilan varoitusvalot on kytketty hälytyssummeriin. Jos tämä summeri hälyttää ajon aikana, pysäytä moottori heti. 33

36 5 Käyttö Pysäytys Neutraali 9 Sähköpysäytys VD00790 VD00105 VD00106 Vähennä moottorin nopeus joutokäynnille ja kytke vaihteisto Neutraaliin asentoon. Käännä avainta kokonaan vasemmalle Off -asennon yli. Kun moottori on pysähtynyt, käännä avain takaisin Off -asentoon. Huom Älä koskaan pysäytä moottoria heti pitkän ajon jälkeen. Anna moottorin käydä ensin muutama minuutti joutokäynnillä ennen pysäytystä. 34 Huom Jos moottoria ei käytetä pitkään aikaan, on suositeltavaa sulkea raakavesihana ja kytkeä pääkytkin pois päältä.

37 5 Käyttö Pysäytys 10 Moottorin itsepysäytys VD01037 Pysäytys voi tapahtua myös itse moottorilla painamalla polttoainepumpun päällä olevaa mustaa nappia. Ellei sähkötoiminen polttoaineventtiili sulkeudu, moottori saadaan tällä tavoin pysähtymään. 35

38 6 Huolto Johdanto Johdanto Seuraavat ohjeet on tarkoitettu päivittäiseen ja kausihuoltoon. Suorita jokainen huoltotoimenpide sille tarkoitettuna ajankohtana. Tässä ilmoitetut aikavälit koskevat normaalia käyttöä. Jos käyttöä lisätään, huollon tulee tapahtua useammin. Huollon laiminlyönti saattaa aiheuttaa häiriöitä tai pysyvää vahinkoa moottorin toiminnassa. Takuu ei kata huollon laiminlyönnistä johtuvia vaurioita. 36

39 6 Huolto Johdanto Pidä seuraavat tiedot ajan tasalla lokikirjassa ja/tai Huolto- ja Takuukirjasesta : -- Käyttötuntien määrä (löytyy käyttötuntilaskimesta). -- Öljyn, polttoaineeen ja jäähdytysnesteen lisäykseen tarvittu määrä. -- Ajankohdat, jolloin öljy ja jäähdytysneste on vaihdettu. -- Voiteluöljyn paine ja jäähdytysnesteen lämpötila. -- Luettelo huoltoa vaatineista osista sekä huollon selvitys (säätö, korjaus tai vaihto) sekä jokaisen huoltotoimenpiteen tulokset. - - Käyttöolosuhteissa tapahtuneet muutokset, esim.: Mustaa pakokaasua, jne. 37

40 6 Huolto Huoltosuunnitelma Joka 10. tunti tai päivittäin, ennen käynnistystä sivu Tarkista moottorin öljymäärä 40 Tarkista jäähdytysvesisuodatin 41 Tarkista jäähdytysnesteen määrä 42 Ensimmäisen 50 tunnin jälkeen sivu Poista vesi polttoainesuodattimesta 44 Vaihda moottoriöljy 47 Vaihda öljysuodatin 48 Tarkista vaihteiston öljymäärä 54 Vaihda polttoainesuodatin 55 Tarkista kiilahihna 62 Tarkista joustavat moottorikiinnikkeet 63 Tarkista vuodot 63 Tarkista moottorinkinnitykset 63 Joka 100. tunti, vähintään kerran vuodessa sivu Poista vesi polttoainesuodattimesta 44 Vaihda moottoriöljy 47 Vaihda öljysuodatin 48 Akut, akkukaapelit ja akkuliitännät 50 Tarkista vaihteiston öljymäärä 54 Joka 500. tunti, vähintään kerran vuodessa sivu Vaihda polttoainesuodatin 55 Vaihteiston öljynvaihto (Technodrive) 58 Vaihteiston öljynvaihto ja suodattimen vaihto (ZF-Hurth) 59 Tarkista venttiilivälys 60 Tarkista kiilahihna 62 Tarkista joustavat moottorikiinnikkeet 63 Tarkista vuodot 63 Tarkista moottorinkinnitykset Vaara Tee moottorin huoltotöitä ainoastaan koneen ollessa sammutettuna.

41 6 Huolto Huoltosuunnitelma Joka 500. tunti sivu Sytytystulppien tarkistus [1] Joka tunti, vähintään kerran kahdessa vuodessa sivu Tarkista raakavesïpumpun kunto 64 Vaihda jäähdytysneste 66 Joka tunti sivu Käynnistysmoottorin tarkistus 70 Dynamon tarkistus 70 Tarpeen mukaan sivu Polttoainejärjestelmän ilmanpoisto 45 Tarkista joutokäynnin pyörimisnopeus 71 Puhdista lämmönvaihdin 72 Vaara Tee moottorin huoltotöitä ainoastaan koneen ollessa sammutettuna. [1] Katso huolto-opas, Vetus Mitsubishi jälleenmyyjän suoritettavat tehtävät. 39

42 6 Huolto Moottoriöljyn tarkistus Päivittäin, ennen käynnistystä OIL OIL 1 Öljymäärän mittaaminen VD Öljymäärä VD Öljyn lisääminen VD01013 Pysäytä moottori. Öljymäärän mittatikku löytyy moottorin tyyrpuurisivulta. Öljyn pinnan tulee olla mittatikun ylimmän viivan kohdalla tai sen lähellä [1]. Tarvittaessa lisättävä samanmerkkistä ja samanlaista öljyä. Öljyntäyttötulppa on venttiilikannen päällä. Toinen öljyntäyttötulppa on sijoitettu keskipakosäätimen kanteen, ks. sivu [1] Öljymäärä molempien rajaviivojen välillä: 1,0 litraa

43 6 Huolto Jäähdytysvesisuodattimen tarkistus ja puhdistus Päivittäin, ennen käynnistystä 4 Jäähdytysvesisuodattimen tarkistus VD Jäähdytysvesisuodattimen puhdistus VD00802 Tarkista päivittäin, että jäähdytysvesisuodattimessa ei ole likaa. Huom Koskee vain moottoreita, joissa on sisäinen jäähdytys Sulje raakavesihana ennen suodattimen kannen poistoa. Puhdista jäähdytysvesisuodatin niin usein kuin se on tarpeellista, raakaveden likaisuudesta riippuen, kuitenkin vähintään kerran puolessa vuodessa. Likaantunut jäähdytysvesisuodatin voi aiheuttaa normaalia korkeamman lämpötilan tai moottorin jäähdytysnesteen ylikuumenemisen. Kun kansi on puhdistettu ja asennettu paikalleen, tarkista suodatinkotelon kannen tiiviste. Jos kansi on huonosti tiivistetty, raakavesipumppu imee samalla ilmaa ja tästä voi olla seurauksena moottorin liiallinen lämpeneminen. 41

44 6 Huolto Jäähdytysnesteen määrän tarkistus Päivittäin, ennen käynnistystä COOLANT COOLANT 1 cm ( 3 /8 ) 6 Jäähdytysnesteen määrän tarkistus Tarkista jäähdytysnesteen määrä paisuntasäiliössä. Se on tarkistettava moottorin ollessa kylmä. Poista lämmönvaihtimessa olevan täyttöaukon tulppa. VD Jäähdytysnesteen määrän Jäähdytysnesteen pinnan tulee olla noin 1 cm täyttöaukon alareunan alapuolella. VD Jäähdytysaineen lisäys jäähdytysjärjestelmään Jäähdytysnesteen lisäys tarvittaessa. Sisäiseen jäähdytysjärjestelmään voidaan lisätä pakkasnesteen (40 %) ja puhtaan vesijohtoveden (60 %) sekoitetta, tai erityistä jäähdytysnestettä. Ks. erittelyt sivu 109. VD01004 Varoitus Älä aukaise koskaan lämmönvaihtimen päällä olevaa tulppaa moottorin ollessa käyntilämpötilassa. 42 Huom Nestejäähdytteisen kölin versiolle, ks. sivu 19. Mikäli vesilämmitys on liitettynä, ks. sivu 20 ja 21. Varo Älä täytä jäähdytysjärjestelmää koskaan meritai murtovedellä.

M4.15 M4.17. Käyttöopas

M4.15 M4.17. Käyttöopas M4.15 M4.17 Käyttöopas VD01047 M4.17 Käyttöopas M4.15 M4.17 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle tehtyjen

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

TOHATSU MD 40,50B MD 70,90B MD 115 A OMISTAJAN KÄSIKIRJA

TOHATSU MD 40,50B MD 70,90B MD 115 A OMISTAJAN KÄSIKIRJA TOHATSU MD 40,50B MD 70,90B MD 115 A OMISTAJAN KÄSIKIRJA MD 40B MD 50B MD 70B MD 90B MD 115A 40507090115141108 SISÄLLYSLUETTELO : SIVU 1. TOHATSU PERÄMOOTTORISI : ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

TOHATSU MFS 30B OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 30B

TOHATSU MFS 30B OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 30B TOHATSU MFS 30B OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 30B 30141108 SISÄLLYSLUETTELO : SIVU 1. TOHATSU PERÄMOOTTORISI : ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 3 2. TEKNISET TIEDOT 4 3. MOOTTORIN OSAT 5 4. MOOTTORIN ASENNUS 6 MOOTTORIN

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Sisällysluettelo Tämä käyttöohje koskee mallia Rider ProFlex 21 AWD Johdanto...3

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja...

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... Sisältö Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... 5-6 Moottorikelkan tunnistus... 5 Hallintalaitteet... 5 Polttoaine-öljy...

Lisätiedot

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 16 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 33-11 SISÄLTÖ Käyttöohje Rider 16 Johdanto... 2 Ajo ja kuljetus yleisellä tiellä... 2 Hinaus...

Lisätiedot

2008-2010 SPORTSMAN 500-800 HO / EFI / X2 / TOURING

2008-2010 SPORTSMAN 500-800 HO / EFI / X2 / TOURING 2008-2010 SPORTSMAN 500-800 HO / EFI / X2 / TOURING OMISTAJAN KÄSIKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1-2 TAKUUEHDOT 3 TURVALLISUUSOHJEET 4-5 VAROITUSTARRAT 6-15 TAKUUKORTIN TÄYTTÖ 16 AJONEUVON VALMISTE-/MALLINUMEROT

Lisätiedot

TOHATSU MFS 15C, 20C OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 15C MFS 20C

TOHATSU MFS 15C, 20C OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 15C MFS 20C TOHATSU MFS 15C, 20C OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 15C MFS 20C 1520141108 SISÄLLYSLUETTELO : SIVU 1. TOHATSU PERÄMOOTTORISI : ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 3 2. TEKNISET TIEDOT 4 3. MOOTTORIN OSAT 5 4. MOOTTORIN ASENNUS

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Piaggio Fly 50 4t 4v. Käyttöohjekirja. SGN Group / SGN Motors Oy

Piaggio Fly 50 4t 4v. Käyttöohjekirja. SGN Group / SGN Motors Oy Piaggio Fly 50 4t 4v Käyttöohjekirja SGN Group / SGN Motors Oy PIAGGIO HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Olemme laatinet tämän käyttöoppaan, jotta saisit hyödynnettyä ajoneuvoasi mahdollisimman

Lisätiedot

Vespa Primavera 50 4T. Vespa Primavera 125ie 150ie

Vespa Primavera 50 4T. Vespa Primavera 125ie 150ie Vespa haluaa kiittää sinua tuotteensa valitsemisesta. Olemme laatinet tämän käyttöoppaan, jotta saisit hyödynnettyä ajoneuvoasi mahdollisimman kattavasti. Lue se huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla

Lisätiedot

KÄYTÄ VAIN ALKUPERÄISVARAOSIA!

KÄYTÄ VAIN ALKUPERÄISVARAOSIA! ESIPUHE Kiitos että valitsitte yrityksemme valmistaman ajoneuvon. Olemme varmoja, että valintasi oli oikea. Ennen ensimmäistä ajoonlähtöä suosittelemme, että luet tämän omistajan käsikirjan huolellisesti

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW GB FR INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. MANUEL

Lisätiedot

GILERA Runner Purejet 50 Omistajan käsikirja

GILERA Runner Purejet 50 Omistajan käsikirja GILERA Runner Purejet 50 Omistajan käsikirja runner04kansi_2.indd 3 06/17/04, 4:46 PM Maahantuoja: SUMEKO OY Kytömaantie 14, 04200 KERAVA Puh. (09) 502 812 fax (09) 2587 7922 Sähköposti: etunimi.sukunimi@sgn.fi

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI sampo R O S E N L E W SR1046X HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI ALKUSANAT Tämän kirjan tarkoituksena on auttaa käyttäjää tutustumaan harvesteriin. On tärkeää, että harvesterin käyttäjä

Lisätiedot

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Sisällysluettelo 1. Käytetyt symbolit 3 1.1 Symbolit 3 1.2 ACS 600/601/650 3 2. Tärkeitä vihjeitä 3 2.1 Käyttäjäryhmä 3 2.2 Sopimus 4 2.3

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot