Käyttöopas M2.02 M2.06

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöopas M2.02 M2.06"

Transkriptio

1 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06

2 ii

3 Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle tehtyjen kysymysten ja korjausta tai varaosia koskevien tiedustelujen selvittelyä (ks. sivu 6) Oikeudet muutoksiin pidätetään ilman ennakkoilmoitusta. Copyright 2013 Vetus N.V. Schiedam Holland 1

4 Lue tässä käyttöoppaassa annetut tiedot ja noudata niitä huolellisesti. Näin vältyt onnettomuuksilta, säilytät takuuoikeudet ja moottorisi pysyy erinomaisessa kunnossa. Varmista, että ohjekirjan kokonaisuus pysyy yhtenäisenä ja vauriot materiaalille ehkäistään. Älä altista ohjekirjaa kosteudelle tai kuumuudelle. Älä muuta ohjekirjan sisältöä. Ohjekirja on olennainen osa laitteistoa. Luovuta ohjekirja uudelle omistajalle mikäli vesialus tai moottori myydään. Takuuehdot löydät Vetus Diesel Huolto- ja Takuukirjasesta ( ). 2 Tämä moottori on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan toimituserittelyssä mainitulla tavalla, ja sitä tulee käyttää yksinomaan siihen tarkoitukseen. Valmistaja ei ole vastuussa väärinkäytön aiheuttamista vaurioista. Niistä aiheutuva riski on täysin käyttäjän vastuulla. Koneenasianmukaiseen käyttöön kuuluu myös valmistajan antamien käyttö-, huoltoja korjausohjeiden noudattaminen. Moottoria saavat käyttää, huoltaa ja korjata vain sellaiset henkilöt, jotka ovat perehtyneet näihin toimenpiteisiin ja jotka tuntevat niihin liittyvät vaarat. Asiaankuuluvat määräykset onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä muut yleisesti hyväksytyt turvallisuutta ja käyttötaitoa koskevat määräykset tulee ottaa huomioon. Valmistaja ei ole vastuussa omavaltaisesti moottoriin tehtyjen muutosten aiheuttamasta vauriosta. Myös ruiskutus- ja säätöjärjestelmään kohdistetut toimenpiteet voivat vaikuttaa moottorin toimintaan ja pakokaasupäästöihin. Tällöin ei voida taata ympäristönsuojeluun annettujen asetusten ja määrärysten täyttämistä.

5 Sisältö 1 Turvallisuustoimenpiteet 4 Varoitusmerkit 4 Tulipalon ja räjähdysten ehkäisy 5 Vammojen ehkäisy 6 Ongelmatilanteet 8 2 Johdanto 9 Tyyppimerkintä 10 Moottorinumero 10 Sylinterien numerointi ja pyörimissuuntaan 11 Polttoainepumpun sinetöinti 11 Moottorin osien tunnistus 12 Käyttöpaneelit 14 Käyttökahva 15 3 Ensimmäinen käyttöönotto 16 4 Sisäänajo 25 5 Käyttö 26 Yleisohjeet 26 Käynnistys 28 Ajaminen 32 Pysäytys 34 6 Huolto 36 Johdanto 36 Huoltosuunnitelma 38 Moottoriöljyn tarkistus 40 Jäähdytysvesisuodattimen tarkistus ja puhdistus 41 Jäähdytysnesteen määrän tarkistus 42 Vedenpoisto vedenerotin/polttoainesuodattimesta 44 Moottoriöljyn vaihto 47 Akku, kaapelit ja liitännät 50 Vaihteiston öljymäärän tarkistus 54 Polttoainesuodattimen vaihto 55 Tyhjennys, öljynsuodattimen vaihdon jälkeen 57 Vaihteiston öljynvaihto (Technodrive) 58 Vaihteiston öljynvaihto (ZF-Hurth) 59 Venttiilivälyksen tarkistus 60 Kiilahihnan tarkistus 62 Joustavat moottorikiinnikkeet, letkuliitokset ja kiinnitysvälineet 63 Raakavesipumpun tarkistus 64 Jäähdytysnesteen vaihto 66 Käynnistysmoottorin tarkistus, dynamon tarkistus 70 Pyörimisnopeuden tarkistus 71 Lämmönvaihtimen puhdistus 72 7 Valmistelut talvea varten 76 8 Valmistelut kesää varten 84 9 Vianetsintä Tekniset tiedot 100 Moottorierittelyt 100 Vaihdelaatikon tekniset määritelmät 103 Kiristysmomentit Käyttöaineet 105 Polttoaine 105 Voiteluöljy 106 Jäähdytysaine Sähkökaavio Päämitoitukset Sisältö 113 3

6 1 Turvallisuustoimenpiteet Varoitusmerkit Varoitusmerkit Tässä oppaassa käytetään seuraavia turvallisuutta koskevia varoitusmerkkejä: Vaara Ilmaisee, että on olemassa huomattava mahdollinen vaara, jonka seurauksena voi olla vakava vamma tai kuolema. Varo Ilmaisee, että kyseisten käyttömenetelmien, toimenpiteiden yms. seurauksena voi olla vamma tai koneen kohtalokas vaurioituminen. Jotkin VARO-merkit ilmaisevat myös, että on olemassa mahdollinen vaara, jonka seurauksena voi olla vakava vamma tai kuolema. Symbolit Ilmaisee, että kyseinen toimenpide on suoritettava. Ilmaisee, että määrätty toimenpide on kielletty. Varoitus Ilmaisee, että on olemassa mahdollinen vaara, jonka seurauksena voi olla vamma. Huom Painottaa tärkeitä menettelytapoja, olosuhteita yms. Anna turvallisuusohjeet edelleen muille moottoria käyttäville henkilöille. Yleiset turvallisuutta koskevat ja onnettomuuksia ehkäisevät säännöt ja lait on otettava aina huomioon. 4

7 1 Turvallisuustoimenpiteet Tulipalon ja räjähdysten ehkäisy Palovaara! Älä tupakoi polttoainetta lisättäessä! Estä polttoaineen läikkyminen kuumille pinnoille. Läikkynyt polttoaine on poistettava heti. Älä käytä osien puhdistukseen bensiiniä tai dieselöljyä, vaan kaupan olevia hyvälaatuisia, syttymättömiä ja myrkyttömiä liuotteita. Pidä aina tarkoin silmällä mahdollisia polttoaine- tai öljyvuotoja! Jos havaitset vuodon, ryhdy heti vastatoimenpiteisiin. Jos kuumalle moottorille läikkyy polttoainetta tai öljyä, on olemassa palovaara. Tästä voi olla seurauksena vamma tai laitteiston vaurioituminen. Älä lisää polttoainetta tankkiin moottorin käydessä! Tankkaa vain moottorin ollessa pysähdyksissä. Älä aseta koskaan tulenarkoja aineita moottorin lähelle! Pidä moottori ja moottoritila puhtaana! Poista kaikki tulenarat materiaalit kuten polttoaine, öljy ja kaikki tarpeeton roju ennen kuin ne kasautuvat moottorin lähelle. (Hätä-) apu-käynnistysakun liittäminen Toimi seuraavasti käyttäessäsi apu-käynnistysakkua moottorin käynnistykseen: -- Liitä ensin plus-johto. -- Liitä viimeiseksi maadoitusjohto (miinusnapa) moottorikoteloon. Jos tämä johto liitetään vahingossa moottoriakun miinusnapaan, se saattaa aiheuttaa kipinöintiä. Tämän tuloksena voi olla että akun tuottama räjähtävä kaasu räjähtää. -- Moottorin käynnistyttyä poista ensin maadoitusjohto. 5

8 1 Turvallisuustoimenpiteet Vammojen ehkäisy Moottorin pyörivät osat ovat vaarallisia. Viiltohaavojen ja muun haavoittumisen ehkäisemiseksi älä koskaan kosketa liikkuvia osia moottorin käydessä. Pysäytä moottori ennen huoltoa! Pysäytä moottori aina ennen öljyn, jäähdytysnesteen tai polttoaineen lisäämistä tai vaihtoa. Poista aina virta-avain ja kytke akun pääkytkin pois päältä ennen tarkastusta ja huoltoa. Varmista, että kaikki on kunnossa ennen moottorin uudelleen käynnistystä! Varmista, että kukaan ei käytä moottoria tai ole sen lähellä ennen moottorin käynnistystä. Poista moottorista kaikki asiaan kuulumattomat aineet kuten roju, öljy, työvälineet ja muut osat, jotka eivät millään tavoin kuulu moottoriin. Laita suojukset paikoilleen! Huolehdi, että vammojen ehkäisemiseksi kaikki suojukset ja pyörivien osien suojaimet ovat paikoillaan. Poista väännin, ellei sitä käytetä. Tämän laiminlyönnin seurauksena voi olla vakava vamma tai koneen vaurioituminen. Älä koskaan avaa paisuntasäiliön tulppaa moottorin ollessa käyntilämpötilassa. Tarkista jäähdytysnesteen pinnan korkeus vasta sitten kun moottori on pysäytetty ja lämmönvaihtimen päällä oleva tulppa on kyllin jäähtynyt poistettavaksi paljain käsin. Älä koskaan yritä säätää tuulettimen hihnaa moottorin käydessä. 6

9 1 Turvallisuustoimenpiteet Vammojen ehkäisy Ole varovainen käsitellessäsi akkuhappoa! Jos akkuhappoa on joutunut silmiin tai iholle, pese se heti pois runsaalla vedellä. Jos akkuhappoa joutuu silmiin, pese silmät heti ja käänny lääkärin puoleen. Ole varovainen käsitellessäsi pakkasnestettä! Jos olet vahingossa nauttinut pakkasnestettä, pakota itsesi oksentamaan ja käänny lääkärin puoleen. Jos pakkasnestettä joutuu silmiin, pese ne heti runsaalla vedellä ja käänny lääkärin puoleen. Huolehdi, että sinulla on työhön sopivat asusteet! Oman turvallisuutesi vuoksi saatat tarvita erikoisvarusteita kuten suojakypärän, kasvonsuojaimen, turvajalkineet, suojalasit, paksut käsineet, kuulonsuojaimen jne. Käytä niitä tarvittaessa. Suorita huoltotyöt turvallisesti käyttämällä yksinomaan sopivia työvälineitä. Pakoputkikaasut Älä anna koskaan moottorin käydä, jos siihen ei ole liitetty pakokaasujärjestelmää. 7

10 1 Turvallisuustoimenpiteet Ongelmatilanteet Jos moottori pysähtyy odottamatta: Jos moottori pysähtyy odottamatta, älä käynnistä sitä heti uudelleen. Ota selville mikä sen on aiheuttanut ja tee tarvittavat korjaukset ennen moottorin uudelleen käynnistystä. Laiminlyönti voi aiheuttaa moottorissa vakavia ongelmia. Jos voiteluöljyn paine on alhainen: Pysäytä moottori välittömästi ja tarkista voiteluöljyjärjestelmä. Jos moottori käy alhaisella voiteluöljyn paineella, seurauksena voi olla laakerien ja muiden osien jumiutuminen. Jos moottori ylikuumenee: Jos moottori ylikuumenee, älä kytke sitä heti pois päältä. Jos ylikuumennut moottori pysäytetään yhtäkkiä, seurauksena voi olla jäähdytysnesteen lämpötilan nopea nousu ja liikkuvien osien jumiutuminen. Anna moottorin käydä ensin tyhjäkäynnillä kuumien osien jäähtymiseksi ja lisää vasta sen jälkeen vähitellen jäähdytysnestettä. Muista, että jäähdytysnesteen lisääminen ylikuumenneeseen moottoriin voi aiheuttaa sylinterin pään vaurioitumisen. Jos tuulettimen hihna on katkennut: Pysäytä moottori heti. Jos moottoria käytetään tuulettimen hihnan katkettua, seurauksena voi olla moottorin ylikuumeneminen, mikä puolestaan voi aiheuttaa jäähdytysnesteen suihkuamisen paisuntasäiliöstä. Mikäli moottori käyttäytyy omituisella tavalla: Pysäytä moottori tai vähennä nopeutta niin paljon kuin mahdollista. Älä käytä moottoria ennen kuin vian syy on ratkaistu. 8

11 2 Johdanto Hyvä asiakas, Vetus diesel-moottorit on valmistettu huvialuksia varten. Tarjoamme runsaan valikoiman erilaisia malleja, joissa jokainen erikoisvaatimus on otettu huomioon. Sinun moottorisi on suunniteltu juuri sinun alukseesi sopivaksi. Tämä tarkoittaa sitä, ettei kaikkia tässä käyttöoppaassa mainittuja osia ole välttämättä asennettu sinun moottoriisi. Olemme yrittäneet tehdä eroavuudet selviksi, niin että voit helposti löytää omalle moottorillesi olennaiset käyttö- ja huoltovinkit. Pyydämme sinua lukemaan tämän käyttöoppaan ennen moottorin käyttöönottoa ja ottamaan huomioon käyttö- ja huolto-ohjeet. Vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiisi. Teidän, Vetus n.v. 9

12 2 Johdanto Tyyppimerkintä Moottorinumero 1 Tyyppimerkintä VD Tyyppimerkinnän paikka VD Moottorinumero VD01035 Vetus moottorinumero ja moottoria koskevat tiedot on esitetty tyyppimerkinnässä. Varaosia tilattaessa on ilmoitettava Vetus moottorinumero. Tyyppimerkintä on sijoitettu kuvan osoittamalla tavalla. Mitsubishi moottorinumero on merkitty polttoainepumppuun. 10

13 2 Johdanto Sylinterien numerointi ja pyörimissuuntaan Polttoainepumpun sinetöinti Maksimikäyntinopeuden säätöruuvi Sinetöinti 4 Sylinterien numerointi VD Polttoainepumpun sinetöinti VD00930 Sylinterit on numeroitu juoksevalla numerolla etupuolelta alkaen. Pyörimissuunta Pyörimissuunta näkyy vauhtipyörää kohti vastapäivään. Varo Säätimen päällä olevan sinetöinnin murtaminen säädetyn maksimipyörimisnopeuden ja maksimisisäänruiskutusmäärän muuttamiseksi on annettava yksinomaan valtuutetun Vetus-huoltohenkilöstön tehtäväksi. Sinetöinnin murtamisesta ja säätöjen muuttamisesta voi olla seurauksena -- Moottorin osien nopeampi kuluminen. -- Polttoaineen ja öljyn käytön lisääntyminen. -- Väärin säädetty sisäänruiskutettava määrä ja moottorin huono suorituskyky. -- Päästöjä koskevan lainsäädännön rikkominen. 11

14 2 Johdanto Moottorin osien tunnistus Huoltopuoli 1 Öljyntäyttötulppa 2 Ulkoveden sisääntuloputki ø 20 mm 3 Raakavesipumppu 4 Öljymäärän mittatikku 5 Polttoaineen syöttöpumpun käsikäyttö 6 Öljysuodatin 7 Vedenerotin/polttoainesuodattimen vedenpoistotulppa 8 Vedenerotin/polttoainesuodatin 9 Vaihteiston säätö kaapelin liitäntä 10 Sulake 11 Sähköjärjestelmän liitäntäkotelo 12 Polttoaineen paluuputken liitäntä 8 mm 13 Imuilman äänenvaimennin 14 Vedenerotin/polttoainesuodattimen ilmanpoistonippa 15 Sähköpysäytys käsin 16 Polttoaineen tuloputken liitäntä 8 mm 17 Polttoaineensyöttöpumppu 18 Kaasuvivun säätö kaapelin liitäntä VD

15 2 Johdanto Moottorin osien tunnistus Starttimoottoripuoli 19 Vaihteisto 24 25, 26, , Vaihteiston tyhjennystulppa 21 Vaihteiston öljymäärän mittatikku/täyttötulppa 22 Starttimoottori 23 Laturi 24 Kiilahihna 25 Ylimääräisen paisuntasäiliön liitäntä (vain kölijäähdytysmallissa) 26 Kuumavesisäiliön liitäntä 27 Jäähdytysjärjestelmän ilmanpoistonippa 28 Jäähdytysjärjestelmän täyttötulppa (painike) 29 Paisuntasäiliö 30 Lämmönvaihdin 31 Jäähdytysjärjestelmän vedenpoistotulppa 32 Ilmanvaihtoliitäntä 33 Poistoputken halkaisija ø 40 mm VD

16 2 Johdanto Käyttöpaneelit Vakiopaneeli, malli 22 Fly-bridge -paneeli, ilman volttimittaria, malli 21 1 Pyörimisnopeus/tuntilaskuri 2 Volttimittari 3 Käynnistys-esilämmityskytkin/lukko 4 Raakaveden lämpötilan varoitusvalo 5 Öljynpaineen varoitusvalo 6 Jäähdytysveden lämpötilan varoitusvalo 7 Latausvirran varoitusvalo VD00576 Purjevenepaneeli, malli 10 8 Esilämmityksen tarkistusvalo 9 Vaihteiston öljynpaineen varoitusvalo [1] [1] Valinnainen, ei sisälly vakiovarusteisiin VD

17 2 Johdanto Käyttökahva vaihteisto taaksepäin vapaa vaihteisto eteenpäin kaasu taaksepäin kaasu eteenpäin Yksivipuhallintakahvakahdelle moottorille 6 Käyttökahva Yksivipuhallintakahvayhdelle moottorille VD00788 Ohjausvipu 1:lle tai 2:lle moottorille. Ohjausvipu toimii kaaviossa esitetyllä tavalla. Aloittaen neutraalista, aseta mottori eteentai taaksepäin siirtämällä vipua 35 eteen- tai taaksepäin. Kaasuvipu toimii 60 kulmassa eteenpäin ja 60 kulmassa taaksepäin. 15

18 3 Ensimmäinen käyttöönotto Moottoriöly 2,4 litraa 15W40 OIL OIL API: ACEA: CF4, CG4, CH4, CI4 A3/B3, A3/B4, E7 Esimerkiksi: -- Vetus Marine Diesel Engine Oil 15W40 -- Shell Rimula R4 L 15W40 1 Moottorin käyttöönotto 2 Moottorin täyttö öljyllä VD01013 VD01002 Seuraavat toimenpiteet tulee suorittaa aina ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä. Yleensä moottorit toimitetaan ilman öljyä. Kaada moottoriin öljyä venttiilikannessa olevan täyttöaukon kautta. Määrät ja öljyn erittely ks. sivu 102 ja 106. Toinen öljyntäyttötulppa on sijoitettu keskipakosäätimen kanteen. Tarkista öljymäärä mittatikulla, ks. sivu

19 3 Ensimmäinen käyttöönotto OIL OIL Vetus moottorit toimitetaan varustettuina mm. Technodrive ja ZF-Hurth vaihteistolla. Jos moottorissasi on jonkin muun merkkinen vaihteisto, noudata tällöin sen mukana tulleita öljyn pinnan tarkistusta, huoltoa ja varaosia koskevia käyttöohjeita. 3 Vaihteiston täyttö öljyllä 17 VD VD01034 Täytä vaihteisto öljyllä. Tarkista öljymäärä mittatikulla, ks. sivu 42. Technodrive: malli TMC40P : 0,2 litraa, ATF [1] malli TMC60A : 0,6 litraa, ATF [1] ZF Hurth: malli ZF10M : 0,42 litraa ATF [1] [1] ATF : Automatic Transmission Fluid; Öljynsiirto malli A, Suffix A. [1] ATF :Automatic Transmission Fluid; Transmissie olie type A, Suffix A. 17

20 3 Ensimmäinen käyttöönotto COOLANT Jäähdytysnesteen määrä: 2,2 litraa COOLANT 1 cm ( 3 /8 ) 4 Jäähdytysjärjestelmän täyttö, sisäinen jäähdytys Poista lämmönvaihtimen täyttöaukossa oleva tulppa. Poista termostaattikotelon päällä oleva pultti ilman poistamiseksi tarkoin jäähdytysjärjestelmästä. Huom Mikäli vesilämmitys on liitettynä mottoriin, ks. sivu 20 ja VD01004 Täytä jäähdytysjärjestelmä. 17 Käytä sekoitetta, jossa on 40 % (etyleeni-glykolipohjaista) pakkasnestettä ja 60 % puhdasta vesijohtovettä tai käytä jäähdytysnestettä. Ks. erittelyt sivu 109. Varo Älä täytä jäähdytysjärjestelmää koskaan meritai murtovedellä. VD01005 Jäähdytysnesteen pinnan tulee olla n. 1 cm täyttöaukon alareunan alapuolella. Ilmanpoisto täytön aikana tapahtuu automaattisesti! Laita täyttötulppa paikalleen. Asenna pultti takaisin termostaatin kanteen. VD00158

21 3 Ensimmäinen käyttöönotto 1.5 bar bar DO NOT OPEN 1 DO NOT OPEN 1 5 Jäähdytysjärjestelmän täyttö, runko jäähdyttimellä Poista lämmönvaihtimen täyttöaukossa oleva tulppa do not open (1). Täytä jäähdytysjärjestelmä. Asenna täyttötulppa älä avaa. Irrota painekansi (2) ylimääräisestä laajennussäiliöstä. VD00925 Täytä laajennustankki minimi tasolle. Aseta painekansi takaisin paikoilleen (2). Käytä sekoitetta, jossa on 40 % (etyleeni-glykolipohjaista) pakkasnestettä ja 60 % puhdasta vesijohtovettä tai käytä jäähdytysnestettä. Ks. erittelyt sivu 109. VD00932 Huom Mikäli vesilämmitys on liitettynä mottoriin, ks. sivu 20 ja 21. Varo Älä täytä jäähdytysjärjestelmää koskaan meritai murtovedellä. 19 VD00929

22 3 Ensimmäinen käyttöönotto 1.5 bar 2 DO NOT OPEN 1 6 Jäähdytysjärjestelmän täyttö, mikäli vesilämmitys on liitetty (1) Vesilämmityksen korkein kohta sijaitsee matalammalla tasolla kuin aluksen moottorin laajennussäiliö. Vesilämmitys tullaan täyttämään ja tyhjentämään automaattisesti jäähdytysjärjestelmän täytön aikana.. VD00895 Irrota älä avaa korkki (1) ja täytä jäähdytysjärjestelmä täyttimen kaulan läpi. Lisää jäähdytintä laajennussäiliöön (2) kunnes minimitaso on saavutettu. Käytä sekoitetta, jossa on 40 % (etyleeni-glykolipohjaista) pakkasnestettä ja 60 % puhdasta vesijohtovettä tai käytä jäähdytysnestettä. Ks. erittelyt sivu 109. VD Varo Älä täytä jäähdytysjärjestelmää koskaan meritai murtovedellä.

23 3 Ensimmäinen käyttöönotto 1.5 bar 2 3 DO NOT OPEN 1 7 Jäähdytysjärjestelmän täyttö, mikäli vesilämmitys on liitetty (2) Vesilämmityksen korkein kohta sijaitsee korkeammalla tasolla kuin aluksen moottorin laajennussäiliö. Vesilämmitystä ei tulla täyttämään ja tyhjentämään automaattisesti jäähdytysjärjestelmän täytön aikana. VD00896 Täytä jäähdytysjärjestelmä laajennussäiliön välityksellä (2). Avaa venttiili (3) järjestelmän täytön ja tyhjennyksen aikana. Käytä sekoitetta, jossa on 40 % (etyleeni-glykolipohjaista) pakkasnestettä ja 60 % puhdasta vesijohtovettä tai käytä jäähdytysnestettä. Ks. erittelyt sivu 109. VD00925 Huom Muista sulkea venttiili (3) järjestelmän täytön jälkeen. Varo Älä täytä jäähdytysjärjestelmää koskaan meritai murtovedellä. 21

24 3 Ensimmäinen käyttöönotto FUEL Neutraali Varoitus (Ei kaasua, vaihteisto ei kytketty) Tankkaa ainoastaan moottorin ollessa sammutettuna. Älä roiskuta polttoainetta. Vältä turhaa saastuttamista. 8 Polttoaine VD Muut valmistelut VD00789 Varmista, että polttoainetankissa on dieselöljyä. Käytä yksinomaan puhdasta, vesivapaata, kaupan olevaa dieselöljyä. Polttoaineen laatua koskevat erittelyt ks. sivu 105. Poista ilma polttoainejärjestelmästä, ks. sivu 45. Tarkista, että akku on ladattu ja tarkista akun liitännät. Aseta pääkytkin on -asentoon. Avaa raakavesihana. Tarkista että vaihdelaatikon ohjausvipu on asetettu neutraali -asentoon. 22

25 3 Ensimmäinen käyttöönotto OIL 10 Koekäyttö VD01001 VD01046 Käynnistä moottori. Moottorin käynnistys ja tarkistukset ennen käyttöä, käytön aikana ja välittömästi käynnistyksen jälkeen ovat kuvattuina sivulla 28 ja jäljempänä. Annan moottorin koekäydä noin 2 minuuttia tyhjäkäynnillä. Sammuta moottori. Tarkista öljyn taso. Mikäli vaadittavaa täytä osoitetulle tasolle. Käynnistä moottori. Annan moottorin koekäydä noin 10 minuuttia tyhjäkäynnillä. Sammuta moottori Tarkista että moottori ja kaikki liitännät (polttoaine, jäähdytysneste ja pakokaasu) vuotojen varalta. Varo Pysäytä moottori välittömästi mikäli se tuottaa mitään outoja ääniä, liiallista tärinää tai mustaa savua tulee pakoputkesta! 23

26 3 Ensimmäinen käyttöönotto 11 Tyhjennys VD01003 VD Koeajo vedessä VD00791 Jäähdytysjärjestelmä tulee tyhjentää niin pian kuin moottori saavuttaa normaalin käyttölämpötilan. Avaa täyttimen kaulan korkki. Aseta täyttimen kaulan korkki uudelleen paikoilleen. Tarkista jäähdytysnesteen lämpötila. Tarkista etäohjaimen toimivuus. Koeaja alus vedessä. Vaihtele kierrosnopeutta tyhjäkäynnin ja 2000 kierrosta/min. Lisää jäähdytysnestettä mikäli tarvittavaa. 24

27 4 Sisäänajo Moottorin käyttöiän lisäämiseksi tulee kiinnittää ensimmäisen 50 tunnin aikana huomiota seuraavaan: Anna moottorin lämmetä ennen sen kuormitusta. Vältä kiihdyttämästä nopeasti. Älä käytä moottoria nopeammin kuin 3/4 maksimipyörimisnopeudesta. Ensimmäisten 50:n käyttötunnin aikana suorita seuraava huoltotoimenpide: Poista vesi polttoainesuodattimesta, ks. sivu 44. Vaihda moottoriöljy, ks. sivu 47. Vaihda öljysuodatin, ks. sivu 48. Vaihda polttoainesuodatin, ks. sivu 55. Vaihteiston öljynvaihto (Technodrive), ks. sivu 58. Tarkista vuodot, ks. sivu 63. Tarkista moottorinkinnitykset, ks. sivu 63. Vaihteiston öljynvaihto (ZF-Hurth), ks. sivu 59. Tarkista kiilahihna, ks. sivu 62. Tarkista joustavat moottorikiinnikkeet, ks. sivu

28 5 Käyttö Yleisohjeet Yleiset käyttöohjeet Alla olevia suosituksia noudattamalla lisäät moottorisi käyttöikää, parannat tuloksia ja lisäät käytön taloudellisuutta. Suorita säännöllisesti kaikki mainitut huoltotoimet sekä Päivittäin ennen käynnistystä tapahtuvat toimenpiteet. Käytä pakkasnestettä läpi vuoden suojaamaan moottoria sekä korroosiolta että pakkasvaurioilta. Ks. erittelyt sivu Älä anna moottorin koskaan käydä ilman termostaattia. Käytä hyvälaatuista voiteluöljyä. Ks. erittelyt sivu 106. Käytä hyvälaatuista dieselpolttoainetta, jossa ei ole vettä tai epäpuhtauksia. Pysäytä aina moottorin toiminta heti, jos jokin seuraavista varoitusvaloista syttyy koskien öljynpainetta, jäähdytysveden liian korkeaa lämpötilaa, ulkoveden liian korkeaa lämpötilaa [1] tai latausvirtaa. Noudata aina turvallisuusohjeita, ks. sivu 4. [1] Koskee vain moottoreita, joissa on sisäinen jäähdytys

29 5 Käyttö Yleisohjeet Huom Ensimmäinen käyttöönotto Noudata ohjeita jotka ovat kohdassa Käyttöönotto sivulla 16 ja jäljempänä mikäli laitetta ollaan ottamassa käyttöön ensimmäistä kertaa. Korjausten jälkeiset toimenpiteet: Tarkista, että kaikki turvalaitteet on asennettu ja että kaikki työkalut on poistettu moottorista. Esilämmityksellä tapahtuvassa käynnistyksessä ei saa käyttää muita apuneuvoja (esim. pikakäynnistysinjektiota). Siitä saattaa seurata onnettomuuksia. 27

30 5 Käyttö Käynnistys Tarkista aina ennen käyttöä seuraavat kohdat: Moottorin öljymäärä. Jäähdytysnesteen määrä. puolikaasu, vaihteisto ei kytkettynä Raakavesihana auki. Pääkytkin kytketty. Vaihteisto vapaa -asennossa. 1 Käyttökahva VD Päälle kytkeminen VD00107 Varoitus Älä käynnistä koskaan moottoria, jos polttoaineen injektiopumppu on poistettu. Irrota akkuliitokset. Aseta käyttövipu puolikaasu -asentoon vaihteistoa kytkemättä. Käännä käynnistyskytkintä ohjauspaneelissa myötäpäivään; varoitusvalot öljynpaineelle ja vaihtovirtageneraattorille valaistuvat ja kuuluu hälytysääni. 28

31 5 Käyttö Käynnistys Ympäristön lämpötila Enemmän kuin 5 C +5 C ja -5 C välillä Vähemmän kuin -5 C Maksimi kytkentäaika Esilämmityksen kesto n. 6 sekuntia n. 12 sekuntia n. 18 sekuntia 1 minuutti 3 Esilämmitys Optimaalinen esilämmitysaika riippuu ympäristön lämpötilasta; mitä alempi ympäristön lämpötila, sitä pitempi tarvittava esilämmitysaika. Ks. taulukkoa. Käännä starttiavainta edelleen oikealle asentoon. Mikäli esilämmitys suoritetaan esilämmityksen ilmoitusvalo on päällä ja hälytysääni poissa päältä. VD00108 Pidä avainta n. 6 sekuntia tässä asennossa. Varo Hehkutulppien palamisen välttämiseksi älä koskaan ylitä esilämmityksen maksimiaikaa. 29

32 5 Käyttö Käynnistys 4 Käynnistys VD00109 VD00110 Käännä nyt avainta edelleen start -asentoon. Päästä avain irti heti kun moottori käynnistyy (avain kääntyy takaisin on -asentoon) ja vähennä kaasua. Anna avaimen olla tässä asennossa moottorin käydessä. Varo Päästä avain irti, ellei moottori käynnisty 10 sekunnin sisällä. Anna käynnistysmoottorin jäähtyä 30 sekuntia ennen kuin käännät avaimen taas käynnistys -asentoon. 30

33 5 Käyttö Käynnistys VD00629 Tarkista, että öljynpaineen ja dynamon varoitusvalot ovat sammuneet. Jäähdytysveden pitäisi nyt virrata poistoputkesta; ellei näin tapahdu, pysäytä moottori välittömästi [1]. Anna moottorin käydä tyhjäkäynnillä 5-10 minuuttia. Hyvin suoritettu lämmitys on olennaisen tärkeää maksimaalisen käyttöiän ja suorituskyvyn toteuttamiseksi. Älä koskaan katkaise virtaa pääkytkimellä moottorin ollessa toiminnassa. Varo Älä käännä avainta koskaan start -asentoon moottorin käydessä. Starttimoottori voi sen johdosta vaurioitua. [1] Koskee vain moottoreita, joissa on sisäinen jäähdytys 31

34 5 Käyttö Ajaminen 5 Kierros lukumittari VD00577 Instrumenttipaneelissa on seuraavat mittalaitteet (paneelityypistä riippuen, ks. sivu 17). Tämä ilmoittaa kuinka monta kertaa moottori pyörii yhdessä minuutissa. Samalla ilmoitetaan käyttötuntien lukumäärä. Joutokäynnin pyörimisnopeus: 850 kierr/min Varo Vältä moottorin tyhjäkäyntiä kauemmin kuin 10 minuuttia. Siitä voi olla seurauksena hiilen kerrostuminen polttokammioissa ja polttoaineen vaillinainen palaminen. 32

35 5 Käyttö Ajaminen 6 Volttimittari VD Varoitusvalot 8 Hälytyssummeri Tämä ilmoittaa akun jännitteen. Moottorin pyöriessä akun jännitteen tulee olla 12-14V. Moottorin ollessa pysähdyksissä, starttilukko ensimmäisessä asennossa, volttimittari näyttää n. 12V. Yksikään viidestä varoitusvalosta ei saa palaa moottorin käydessä. Öljynpaineen, latausvirran ja lämpötilan varoitusvalot on kytketty hälytyssummeriin. Jos tämä summeri hälyttää ajon aikana, pysäytä moottori heti. 33

36 5 Käyttö Pysäytys Neutraali 9 Sähköpysäytys VD00790 VD00105 VD00106 Vähennä moottorin nopeus joutokäynnille ja kytke vaihteisto Neutraaliin asentoon. Käännä avainta kokonaan vasemmalle Off -asennon yli. Kun moottori on pysähtynyt, käännä avain takaisin Off -asentoon. Huom Älä koskaan pysäytä moottoria heti pitkän ajon jälkeen. Anna moottorin käydä ensin muutama minuutti joutokäynnillä ennen pysäytystä. 34 Huom Jos moottoria ei käytetä pitkään aikaan, on suositeltavaa sulkea raakavesihana ja kytkeä pääkytkin pois päältä.

37 5 Käyttö Pysäytys 10 Moottorin itsepysäytys VD01037 Pysäytys voi tapahtua myös itse moottorilla painamalla polttoainepumpun päällä olevaa mustaa nappia. Ellei sähkötoiminen polttoaineventtiili sulkeudu, moottori saadaan tällä tavoin pysähtymään. 35

38 6 Huolto Johdanto Johdanto Seuraavat ohjeet on tarkoitettu päivittäiseen ja kausihuoltoon. Suorita jokainen huoltotoimenpide sille tarkoitettuna ajankohtana. Tässä ilmoitetut aikavälit koskevat normaalia käyttöä. Jos käyttöä lisätään, huollon tulee tapahtua useammin. Huollon laiminlyönti saattaa aiheuttaa häiriöitä tai pysyvää vahinkoa moottorin toiminnassa. Takuu ei kata huollon laiminlyönnistä johtuvia vaurioita. 36

39 6 Huolto Johdanto Pidä seuraavat tiedot ajan tasalla lokikirjassa ja/tai Huolto- ja Takuukirjasesta : -- Käyttötuntien määrä (löytyy käyttötuntilaskimesta). -- Öljyn, polttoaineeen ja jäähdytysnesteen lisäykseen tarvittu määrä. -- Ajankohdat, jolloin öljy ja jäähdytysneste on vaihdettu. -- Voiteluöljyn paine ja jäähdytysnesteen lämpötila. -- Luettelo huoltoa vaatineista osista sekä huollon selvitys (säätö, korjaus tai vaihto) sekä jokaisen huoltotoimenpiteen tulokset. - - Käyttöolosuhteissa tapahtuneet muutokset, esim.: Mustaa pakokaasua, jne. 37

40 6 Huolto Huoltosuunnitelma Joka 10. tunti tai päivittäin, ennen käynnistystä sivu Tarkista moottorin öljymäärä 40 Tarkista jäähdytysvesisuodatin 41 Tarkista jäähdytysnesteen määrä 42 Ensimmäisen 50 tunnin jälkeen sivu Poista vesi polttoainesuodattimesta 44 Vaihda moottoriöljy 47 Vaihda öljysuodatin 48 Tarkista vaihteiston öljymäärä 54 Vaihda polttoainesuodatin 55 Tarkista kiilahihna 62 Tarkista joustavat moottorikiinnikkeet 63 Tarkista vuodot 63 Tarkista moottorinkinnitykset 63 Joka 100. tunti, vähintään kerran vuodessa sivu Poista vesi polttoainesuodattimesta 44 Vaihda moottoriöljy 47 Vaihda öljysuodatin 48 Akut, akkukaapelit ja akkuliitännät 50 Tarkista vaihteiston öljymäärä 54 Joka 500. tunti, vähintään kerran vuodessa sivu Vaihda polttoainesuodatin 55 Vaihteiston öljynvaihto (Technodrive) 58 Vaihteiston öljynvaihto ja suodattimen vaihto (ZF-Hurth) 59 Tarkista venttiilivälys 60 Tarkista kiilahihna 62 Tarkista joustavat moottorikiinnikkeet 63 Tarkista vuodot 63 Tarkista moottorinkinnitykset Vaara Tee moottorin huoltotöitä ainoastaan koneen ollessa sammutettuna.

41 6 Huolto Huoltosuunnitelma Joka 500. tunti sivu Sytytystulppien tarkistus [1] Joka tunti, vähintään kerran kahdessa vuodessa sivu Tarkista raakavesïpumpun kunto 64 Vaihda jäähdytysneste 66 Joka tunti sivu Käynnistysmoottorin tarkistus 70 Dynamon tarkistus 70 Tarpeen mukaan sivu Polttoainejärjestelmän ilmanpoisto 45 Tarkista joutokäynnin pyörimisnopeus 71 Puhdista lämmönvaihdin 72 Vaara Tee moottorin huoltotöitä ainoastaan koneen ollessa sammutettuna. [1] Katso huolto-opas, Vetus Mitsubishi jälleenmyyjän suoritettavat tehtävät. 39

42 6 Huolto Moottoriöljyn tarkistus Päivittäin, ennen käynnistystä OIL OIL 1 Öljymäärän mittaaminen VD Öljymäärä VD Öljyn lisääminen VD01013 Pysäytä moottori. Öljymäärän mittatikku löytyy moottorin tyyrpuurisivulta. Öljyn pinnan tulee olla mittatikun ylimmän viivan kohdalla tai sen lähellä [1]. Tarvittaessa lisättävä samanmerkkistä ja samanlaista öljyä. Öljyntäyttötulppa on venttiilikannen päällä. Toinen öljyntäyttötulppa on sijoitettu keskipakosäätimen kanteen, ks. sivu [1] Öljymäärä molempien rajaviivojen välillä: 1,0 litraa

43 6 Huolto Jäähdytysvesisuodattimen tarkistus ja puhdistus Päivittäin, ennen käynnistystä 4 Jäähdytysvesisuodattimen tarkistus VD Jäähdytysvesisuodattimen puhdistus VD00802 Tarkista päivittäin, että jäähdytysvesisuodattimessa ei ole likaa. Huom Koskee vain moottoreita, joissa on sisäinen jäähdytys Sulje raakavesihana ennen suodattimen kannen poistoa. Puhdista jäähdytysvesisuodatin niin usein kuin se on tarpeellista, raakaveden likaisuudesta riippuen, kuitenkin vähintään kerran puolessa vuodessa. Likaantunut jäähdytysvesisuodatin voi aiheuttaa normaalia korkeamman lämpötilan tai moottorin jäähdytysnesteen ylikuumenemisen. Kun kansi on puhdistettu ja asennettu paikalleen, tarkista suodatinkotelon kannen tiiviste. Jos kansi on huonosti tiivistetty, raakavesipumppu imee samalla ilmaa ja tästä voi olla seurauksena moottorin liiallinen lämpeneminen. 41

44 6 Huolto Jäähdytysnesteen määrän tarkistus Päivittäin, ennen käynnistystä COOLANT COOLANT 1 cm ( 3 /8 ) 6 Jäähdytysnesteen määrän tarkistus Tarkista jäähdytysnesteen määrä paisuntasäiliössä. Se on tarkistettava moottorin ollessa kylmä. Poista lämmönvaihtimessa olevan täyttöaukon tulppa. VD Jäähdytysnesteen määrän Jäähdytysnesteen pinnan tulee olla noin 1 cm täyttöaukon alareunan alapuolella. VD Jäähdytysaineen lisäys jäähdytysjärjestelmään Jäähdytysnesteen lisäys tarvittaessa. Sisäiseen jäähdytysjärjestelmään voidaan lisätä pakkasnesteen (40 %) ja puhtaan vesijohtoveden (60 %) sekoitetta, tai erityistä jäähdytysnestettä. Ks. erittelyt sivu 109. VD01004 Varoitus Älä aukaise koskaan lämmönvaihtimen päällä olevaa tulppaa moottorin ollessa käyntilämpötilassa. 42 Huom Nestejäähdytteisen kölin versiolle, ks. sivu 19. Mikäli vesilämmitys on liitettynä, ks. sivu 20 ja 21. Varo Älä täytä jäähdytysjärjestelmää koskaan meritai murtovedellä.

M3.28. Käyttöopas. Sarjanumerot. Vetus moottorinumero: Mitsubishi: Vaihteiston sarjanumero:

M3.28. Käyttöopas. Sarjanumerot. Vetus moottorinumero: Mitsubishi: Vaihteiston sarjanumero: M3.28 Käyttöopas VD01117 M3.28 Käyttöopas M3.28 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle tehtyjen kysymysten

Lisätiedot

M4.15 M4.17. Käyttöopas

M4.15 M4.17. Käyttöopas M4.15 M4.17 Käyttöopas VD01047 M4.17 Käyttöopas M4.15 M4.17 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle tehtyjen

Lisätiedot

DT44 DTA44 DT66 DTA66. Käyttöopas

DT44 DTA44 DT66 DTA66. Käyttöopas DT44 DTA44 DT66 DTA66 Käyttöopas VD00466 DT44 Copyright 2004 Vetus den Ouden n.v. Schiedam Holland Käyttöopas DEUTZ DT44 DT66 DTA44 DTA66 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Deutz: Vaihteiston sarjanumero:

Lisätiedot

M-LINE Meridieselit. Käyttöopas

M-LINE Meridieselit. Käyttöopas M-LINE Meridieselit Käyttöopas 345110.01 ii Käyttöopas Sarjanumerot M2.13 M2.18 M3.29 M3.28 SOLAS M4.35 M4.15 SOLAS M4.45 M4.17 SOLAS M4.56 M4.55 SOLAS Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero:

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS!

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Käytä suojavarusteita, kun työskentelet ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän

Lisätiedot

- --. SHINDAIWA KÄYTTÖOPAS 'EB2510 PUHALLIN. shindpart Naumber 6i891w2-94310 Reav. 2/07

- --. SHINDAIWA KÄYTTÖOPAS 'EB2510 PUHALLIN. shindpart Naumber 6i891w2-94310 Reav. 2/07 SHINDAIWA KÄYTTÖOPAS - --. 'EB2510 PUHALLIN shindpart Naumber 6i891w2-94310 Reav. 2/07 I Sisällysluettelo: 1. Tekninen erittely s 1 2. Käynnistäminen ja pysäyttäminen s2 3. Tyhjäkäyntinopeuden säätäminen

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen täyttö. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän VAROITUS!

Jäähdytysnesteen täyttö. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän VAROITUS! Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Kun jäähdytysjärjestelmään tehdään muutoksia, se on tyhjennettävä, täytettävä uudelleen

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle Moottorin jäähdytysnesteellä voidaan lämmittää ulkoisia elementtejä. Tällaisia ovat mm. umpikorit, nosturiohjaamot ja säilytyslaatikot. Lämpö otetaan sylinteriryhmän virtauksesta ja se palautetaan jäähdyttimen

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS!

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Yleistä akkujen ylläpidosta Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Akut sisältävät syövyttävää happoa. Tämän vuoksi on oltava varovainen sekä käytettävä asianmukaisia suojavarusteita työskenneltäessä akkujen

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Ford Focus 2,0 l16v, moottorikoodit EDDB, EDDC, EDDD ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Fiat 500 1,2 l, moottorikoodi 169 A4.000 ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä Hammashihnan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, CT884 K1 automallissa 1997 Opel Omega B (25_,26_,27_) 2,5 l V6, moottorikoodi X25XE ContiTech ohjeistaa, miten välttää

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

ZF-automaattivaihteiston 8HP öljynvaihtosarja

ZF-automaattivaihteiston 8HP öljynvaihtosarja Palohaavojen vaara jouduttaessa kosketuksiin kuuman öljyn kanssa. Lievät tai keskivakavat vammat mahdollisia. Käytä suojalaseja. Käytä suojakäsineitä. Käytä suojavaatetusta. Omaisuusvahingot mahdollisia

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Hankkimallasi Lava vakuumipakkauslaitteella on 2 vuoden takuu. Takuu ei kata vahinkoa, mikäli ilmapumppuun on päästetty nestettä. On tärkeä tietää,

Lisätiedot

Tervetuloa. Polttoainelinjaston huolto, nykyaikaiset polttoaineet ongelmineen

Tervetuloa. Polttoainelinjaston huolto, nykyaikaiset polttoaineet ongelmineen Tervetuloa Polttoainelinjaston huolto, nykyaikaiset polttoaineet ongelmineen Koneiden yleisimmin käyttämät polttoaineet Diesel Bensiini 2T Bensiini Diesel ja Bensiini Suomessa ja EU:ssa (muuta ei saatavana)

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet Ford Focus C-Max 1,6 l Ti -malliin, moottorin koodi HXDA, SIDA Hammashihnan vaihdon yhteydessä tapahtuu usein vakavia

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Audi A3 1,8 l T. moottorikoodi ARZ ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä Hammashihnan vaihdon

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Ford Galaxy (WRG) 2000 2006, 1,9 l 85 kw, moottorikoodi AUY, mallivuodesta 2003 alkaen Hammashihnasarjat CT1028K3,

Lisätiedot

Turvaohjeet. Turva- ja ohjetarrat. Viimeistelysarja Vaahtomerkitsin Multi Pro ruiskutuslaitteelle VAARA. Asennusohjeet

Turvaohjeet. Turva- ja ohjetarrat. Viimeistelysarja Vaahtomerkitsin Multi Pro ruiskutuslaitteelle VAARA. Asennusohjeet Form No. Viimeistelysarja Vaahtomerkitsin Multi Pro 1750 -ruiskutuslaitteelle Mallinro: 136-0457 3411-665 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Vaahtomerkitsinsarja on edellytys tämän tuotteen asennukselle. Lisätietoja

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

Mitä keväällä kuuluu tehdä? Odotetaanko vain, että veneily alkaa? Vai pitikö jostain ottaa vastuuta ihan itse?

Mitä keväällä kuuluu tehdä? Odotetaanko vain, että veneily alkaa? Vai pitikö jostain ottaa vastuuta ihan itse? Mitä keväällä kuuluu tehdä? Odotetaanko vain, että veneily alkaa? Vai pitikö jostain ottaa vastuuta ihan itse? Miksi minä? Aluksen omistajalla on laivaisännän vastuu. Aluksen päälliköllä on päällikön vastuu.

Lisätiedot

Application and processing note (P)

Application and processing note (P) Application and processing note (P) Article Number: 113703 Languages: fi BERNER_Application_and_processing_note_(P) 83892[PDF]_fi.pdf 2015-02-09 PAINE/ALIPAINEPUMPPUSARJA 113703 KÄYTTÖOPAS Lomake 824342

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 stop BREWING heißes wasser B-2264 empty low temperature empty Käyttöohje Cafitesse 400 - LED-merkkivalot LED (vihreä) LED (keltainen) LED (punainen) LED (punainen) stop BREWING

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat

Lisätiedot

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Näiden ohjeiden kaikki kohdat on luettava huolellisesti läpi ja kaikki ohjeet huomioitava. Ennen asennustöiden alkua tulee suodatinlaitteen täydellinen toimitus

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS!

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS! Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua vahingossa virheellisen

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT

WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT TYÖSKENTELY OHJE POLTTO-AINEEN TYHJENNYS/ TÄYTTÖLAITTEELLE WL1050-E HYVÄKSYTYT POLTTOAINEET: BENSIINI, DIESEL JA ETANOLI SÄILIÖN TILAVUUS 115 LITRAA Imu toiminto Suljettu Uudelleentäyttö

Lisätiedot

Harjoitus 8. Mäntämoottorin rakenteeseen perehtyminen

Harjoitus 8. Mäntämoottorin rakenteeseen perehtyminen Harjoitus 8 Mäntämoottorin rakenteeseen perehtyminen Harjoituksen tarkoituksena on perehtyä mäntämoottorin rakenteeseen tutustumalla eri osakokonaisuuksiin. Harjoitus tehdään moottoritelineeseen asennetulla

Lisätiedot

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA KULJETTAJAN KÄSIKIRJA www.fogmaker.com Art. No. 8012-010 Edition 2.1 1 Yleinen kuvaus Tämä linja-auto on varustettu täysautomaattisella moottoritilan ja mahdollisen erillisen lisälämmitintilan sammutusjärjestelmällä.

Lisätiedot

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille 12428 Radio-ohjattava 4WD Buggy WLtoys 1:12 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille Tuotteen

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. 49cc Crossi mopo

KÄYTTÖOHJE. 49cc Crossi mopo KÄYTTÖOHJE 49cc Crossi mopo Tekniset tiedot 1. Moottori: 49cc, 1-sylinterinen / ilmajäähdytteinen/ 2-tahti. 2. Bensiini: lyijytön bensa + 2-tahtiöljyn sekoitus. 3. Käynnistin: manuaalinen (vetonaru) 4.

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

Uusi FWB500 ilmakiväärisi on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna.

Uusi FWB500 ilmakiväärisi on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna. KÄYTTÖOHJE FEINWERKBAU 500 ILMAKIVÄÄRI Ennen aseen käyttöä Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. Aseesi toimii moitteettomasti vain jos käsittelet sitä oikein ja huollat

Lisätiedot

Hyvän S O S SM -näytteen ottaminen. Cat S O S SM -palvelut

Hyvän S O S SM -näytteen ottaminen. Cat S O S SM -palvelut Hyvän S O S SM -näytteen ottaminen Cat S O S SM -palvelut Näin otat hyvän öljynäytteen S O S SM -ohjelma on yksi osa jatkuvaa kunnontarkkailua, jota voit harjoittaa saadaksesi selville huolto-ohjelman

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija: Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet.

Lisätiedot

Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979)

Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979) Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979) Sivu 1 / 7 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN.

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. PAKKAUKSEN MUKANA TULEVA SUODATIN ON ASENNETTAVA KYLMÄVESILIITÄNTÄÄN. KATSO SIVU 4, KUVA 1 (SUODATIN NRO 12) MAKSIMI PAINE ILMAN

Lisätiedot

JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE

JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE 1/8 KÄYTÖN ALOITUS Täyttö Kierrä tankin yläosa irti vastapäivään pitämällä toisella kädellä kiinni tankista ja tarttumalla toisella kädellä päädyn uritettuun osaan. Varo, ettei

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Fiat Doblò paketti- / farmari ajoneuvot (263) 1,6 D Multijet ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Käyttöohje Kytkin - Henkilöautot Sivuttaisheiton tarkastuslaite Keskitystuurna

Käyttöohje Kytkin - Henkilöautot Sivuttaisheiton tarkastuslaite Keskitystuurna Tuotenumero 4200 080 560 Sisällys 1. Esipuhe... 1 2. Toimituksen sisältö... 2 3.... 2 3.1 Sivuttaisheiton tarkastuslaitteen asennus... 3 3.2 Kytkinlevyn asennus... 4 3.3 Mittarin asennus ja säätäminen...

Lisätiedot

Nokka-akselin hammashihnan vaihto Volvon B4204T moottorin

Nokka-akselin hammashihnan vaihto Volvon B4204T moottorin Harjoitus 4 Nokka-akselin hammashihnan vaihto Volvon B4204T moottorin Harjoituksen tarkoituksena on perehtyä nykyaikaisen, kahdella sylinterikannen yläpuolisella nokka-akselilla varustetun ottomoottorin

Lisätiedot

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Polttokennojärjestelmä VeGA Huoltovihko VeGA Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Kuva Kuva 5 Kuva 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Huoltovihko VeGA Sarjanumero VeGA

Lisätiedot

PAC 1600. Asennus- ja käyttöohje. Edistykselliset akkulaturit

PAC 1600. Asennus- ja käyttöohje. Edistykselliset akkulaturit PAC 1600 Asennus- ja käyttöohje Edistykselliset akkulaturit Sisällys POWERFINN PAC 1600...2 Yleistä...2 Asennus...3 Käyttö...4 Turvaohjeita...5 Vianmääritys ja korjaus...6 Takuu...6 Liite A...6 Liite B...7

Lisätiedot

S-polven asennuksen jälkeen voit kiinnittää sen halutessasi metallilevyllä seinään.

S-polven asennuksen jälkeen voit kiinnittää sen halutessasi metallilevyllä seinään. CREAVIT WC-ISTUIMEN ASENNUSOHJE WC-istuinten mitat Koti t Q2 Q3 WN 3141 175 235 235 DR3141 180 225 240 VT3641 175 230 230 SL 3141 180 220 225 KR 3141 180 210 220 SA 3141 185 235 235 MR 3641 175 185 215

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot