Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60 op)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60 op)"

Transkriptio

1 Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60 op) Valintaperusteet 2019 Muutokset valintaperusteisiin: hakeminen Opintopolku-palvelussa, hakuryhmä 1: valintakoekirja Edellisen vuoden pisterajat olivat: Esivalinta. Hakuryhmä 1: 13 p. (ei etusijaa)., Hakuryhmä 2: etusija 3; 3 p., Hakuryhmä 3: 13 p., Hakuryhmä 4: 20 p. Lopullinen valinta. Hakuryhmä 1: 14 p., Hakuryhmä 2: 15 p., Hakuryhmä 3: 14 p., Hakuryhmä 4: 13 p. Hakeminen opintoihin Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa ( Hakuaika 2.1. klo klo Hakemuksen on oltava perillä korkeakoulussa tai tallennettuna hakujärjestelmässä viimeistään klo Hakija voi hakea yhteen hakuryhmään. Opiskelija suorittaa opinnot aina siinä ryhmässä, jossa on tullut valituksi. Myös harjoittelu tulee suorittaa ko. ryhmän mukaan. Aloituspaikkoja on tiedekunnan ulkopuolisille hakijoille 75*), jakautuen hakuryhmiin seuraavasti: Hakuryhmä 1: varhaiskasvatuksen erityisopetus 20 Hakuryhmä 2: kehitysvammaisten oppilaiden erityisopetus 17 Hakuryhmä 3: luokkamuotoinen ja osa-aikainen erityisopetus 20*) Hakuryhmä 4: osa-aikainen erityisopetus 18 *) Sisäänotossa on varattu lisäksi Jyväskylän yliopiston luokanopettajakoulutuksen opiskelijoille 25 opiskelupaikkaa, joista osa täytetään opettajankoulutuslaitoksen ilmoittautumismenettelyn kautta ja vähintään 5 paikkaa opettajankoulutuslaitoksen kiintiöhaun kautta. Kiintiön kautta valittavia opiskelijoita varten julkaistaan valintaperusteet erikseen. Valintamenettely Valintamenettely on kaksivaiheinen. Esivalinta Kaikilta valintakokeisiin kutsuttavilta vaaditaan asetuksen mukainen pohjakoulutus (ks. Hakukelpoisuusvaatimukset). Ensin suoritetaan hakemuksessa ja sen liitteissä esitettyihin tietoihin perustuva esivalinta, jossa saadun pistemäärän osoittamassa järjestyksessä valintakokeisiin kutsutaan noin kaksinkertainen määrä hakijoita valittavien uusien opiskelijoiden määrään nähden. Kutsu valintakokeisiin tehdään esivalinnan pistemäärän perusteella kuitenkin siten, että HAKURYHMÄ 1: varhaiskasvatuksen erityisopetus, 20 etusija annetaan hakijoille, joilla on suoritettuna erityispedagogiikan perusopinnot (25 op/15 ov) / erityispedagogiikan approbatur-arvosana. HAKURYHMÄ 2: kehitysvammaisten oppilaiden erityisopetus, 17 ensimmäinen etusija annetaan soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on suoritettuna erityispedagogiikan perusopinnot (15 ov/25 op) / erityispedagogiikan approbatur-arvosana ja opettajan pedagogiset opinnot

2 (35 ov/60 op), sekä vähintään vuoden työkokemus soveltuvalla kehitysvamma-alalla, ja toinen etusija hakijoille, joilla on suoritettuna erityispedagogiikan perusopinnot (15 ov/25 op) / erityispedagogiikan approbatur-arvosana ja vähintään vuoden työkokemus soveltuvalla kehitysvamma-alalla sekä kolmas etusija erityispedagogiikan perusopinnot (15 ov/25 op) / erityispedagogiikan approbatur-arvosanan suorittaneille. HAKURYHMÄ 3: luokkamuotoinen ja osa-aikainen erityisopetus, 20 kaikilta valintakokeisiin kutsuttavilta vaaditaan erityispedagogiikan perusopinnot/ erityispedagogiikan approbatur-arvosana/erityispedagogiikan sivuaineopinnot (25 op/15 ov) suoritettuina ja vähintään vuoden (12kk) opettajakokemus. HAKURYHMÄ 4: osa-aikainen erityisopetus, 18 kaikilta valintakokeisiin kutsuttavilta vaaditaan erityispedagogiikan perusopinnot/ erityispedagogiikan approbatur-arvosana/erityispedagogiikan sivuaineopinnot (25 op/15 ov) suoritettuina ja opettajan pedagogiset opinnot (60 op /35ov) suoritettuna sekä vähintään vuoden (12kk) opettajakokemus. Ulkomailla suoritetun erityisopettajan tutkinnon täydentäminen Hakija, jolla on ulkomailla suoritettu erityisopettajan tutkinto ja jonka täytyy täydentää tutkintoaan Opetushallituksen määräämän 15 opintopisteen verran, voi hakea opinto-oikeutta kyseisiin opintoihin Erillisten erityisopettajaopintojen valintamenettelyn yhteydessä. Hakijat käyttävät samaa hakulomaketta kuin muutkin. Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa käännös pohjakoulutuksen todistuksista ja kopio Opetushallituksen päätöksestä. Valintakoe järjestetään maanantaina ja valintakokeeseen kuuluu yksilöhaastattelu ja kirjallinen tehtävä. Valintakokeeseen on syytä varata koko päivä. Suomen kielen taidon osoittaminen Mikäli hakija on saanut koulusivistyksen muulla kuin suomen kielellä, hänen on liitettävä hakemukseen todistus riittävästä suomen kielen taidosta. Suomen kielen taidon voi osoittaa kielikokeella: Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI): suoritettu tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa, tai Valtionhallinnon kielikoe: arvosanalla hyvät taidot kaikista osa-alueista Katso tarkemmin: Varasijavalinta Kaikki hylkäämättömät huomioidaan varasijoilta. Jos opiskelija lykkää opintojensa aloittamista lukuvuodeksi , hänen tilalleen otetaan varasijalta opiskelija. Pisteitys Esivalinnan pistemäärä hakuryhmissä 1 ja 2 (maksimipistemäärä 31 pistettä) muodostuu kahdesta osasta, jotka ovat soveltuva työkokemus 0 6 pistettä yliopistolliset opintokokonaisuudet 0 25 pistettä ja hakuryhmissä 3 ja 4 esivalinnan pistemäärä (maksimipistemäärä 25 pistettä) muodostuu seuraavasti: yliopistolliset opintokokonaisuudet 0 25 pistettä

3 A) Soveltuva työkokemus (vaaditaan vähintään 12 kk hakuryhmissä 3 ja 4 ja pisteytetään hakuryhmissä 1 ja 2, joissa maksimipistemäärä 6 pistettä) Soveltuva työkokemus kasvatus-, terveys- ja sosiaalialalla mennessä. Työkokemusaikaa laskettaessa huomioon otetaan ne kalenterikuukaudet, jolloin hakija on ollut työssä vähintään 18 päivää (virkasuhde) tai 14 päivää (työsuhde) päätoimisena työntekijänä (väh. 20 t /vko, opetustyössä 16t /vko). Työkokemus osoitetaan ajan tasalla olevalla nimikirjanotteella tai palvelutodistuksella tai työtodistuksen kopiolla (soveltuvasta työkokemuksesta), josta käy selvästi ilmi viran tarkka nimike, päätoimisuus ja alkamis- ja päättymispäivät. Soveltuva päätoiminen työkokemus: Ryhmä 1: Lastentarhanopettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettajana /erityislastentarhanopettaja tai esiasteen opettaja. Ryhmä 2: Ohjaukseen ja opetukseen liittyvä kehitysvamma-alan työkokemus julkiseen koulutus- ja kasvatusjärjestelmään kuuluvassa yksikössä. Ryhmät 3 ja 4: Opetuskokemus peruskoulussa, toisen asteen oppilaitoksessa tai korkea-asteen oppilaitoksessa (pohjavaatimuksena 12 kk). Hakuryhmissä 1 ja 2 pisteitä soveltuvan työkokemuksen kokonaisista vuosista saa seuraavasti: 1 vuosi (12 kk) = 2 pistettä 2 vuotta (24 kk) = 4 pistettä 3 vuotta (36 kk) = 6 pistettä Hakuryhmissä 3 ja 4 työkokemuksesta ei saa pisteitä. B) Yliopistolliset opintokokonaisuudet/arvosanat, jotka ovat laajuudeltaan vähintään 25 op/15 ov (maksimipistemäärä 25 pistettä) Perus/aine/syventävät opinnot siten, että oppiaineen korkein opintokokonaisuus pisteytetään. Opintokokonaisuudet voivat olla tutkintoon sisältyviä tai tutkinnon ulkopuolella suoritettuja. Niiden tulee olla kokonaisia ja niistä tulee olla kokonaismerkintä/arviointi. Huomioon otetaan vain ne opintokokonaisuudet, jotka on suoritettu hakuajan päättymiseen mennessä ja jotka ovat laajuudeltaan vähintään 25 op/15 ov. Opintokokonaisuuksista perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisia opintoja (POM-opinnot), varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavia opintoja (VAAM-opinnot), opettajan pedagogisia opintoja (60 op/35 ov) tai hakuryhmissä 3 ja 4 erityispedagogiikan perusopintoja, ei pisteitetä. Myöskään kasvatustieteen perusopinnoista ei saa pisteitä, jos ne ovat sisältyneet opettajan pedagogisiin opintoihin. Maksimipistemäärä on 25 pistettä. Hakuryhmissä 1-3 pisteitä saa opintokokonaisuuksista seuraavasti: Erityispedagogiikan opintokokonaisuus: perus-, aine- ja syventävät opinnot = 10 pistettä perus- ja aineopinnot = 5 pistettä perusopinnot = 3 pistettä (hakuryhmissä 3 ja 4 ei pisteitä) Muut yliopistolliset opintokokonaisuudet/arvosanat, jotka ovat laajuudeltaan vähintään 25 op/15 ov: perus- aine- ja syventävät opinnot = 7 pistettä perus- ja aineopinnot = 3 pistettä

4 perusopinnot = 2 pistettä Hakuryhmässä 4 pisteitä opintokokonaisuuksista saa seuraavasti: Erityispedagogiikan opintokokonaisuus, kasvatustieteen opintokokonaisuus, opinto-ohjaajan erilliset opinnot, perusopetuksessa opetettavan oppiaineen opintokokonaisuus ns. yhteiset aineet vuosiluokilla 7-9.: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieras kieli, terveystieto, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, liikunta, musiikki, kuvataide sekä käsityö ja kotitalous. perus-, aine- ja syventävät opinnot = 10 pistettä perus- ja aineopinnot = 5 pistettä perusopinnot = 3 pistettä (hakuryhmissä 3 ja 4 ei saa pisteitä erityispedagogiikan perusopinnoista, joiden suorittaminen on pohjavaatimuksena kaikilla näihin ryhmiin hakevilla) Yhteiskuntaoppi pisteitetään aineopintojen mukaisesti, mikäli kyseessä on opetettavan aineen opinnot 60 op. Opinto-ohjaajan erilliset opinnot pisteitetään aineopintojen mukaisesti. Muut yliopistolliset opintokokonaisuudet, jotka ovat laajuudeltaan vähintään 25 op/15 ov: perus-, aine- ja syventävät opinnot = 7 pistettä perus- ja aineopinnot = 3 pistettä perusopinnot = 2 pistettä Esivalintaan tyytymätön voi pyytää Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnalta kirjallisesti oikaisua 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Oikaisupyynnössä on yksilöitävä, millä perusteella ja mihin osaan muutosta haetaan. Oikaisupyyntö tulee osoittaa yliopiston muutoksenhakulautakunnalle ja lähettää seuraavaan osoitteeseen: Jyväskylän yliopiston kirjaamo, PL 35, Jyväskylän yliopisto. Lopullinen valinta Lopullinen opiskelijaksi valinta tapahtuu kahden valintakoeosion summapistemäärän perusteella kuitenkin siten, että kirjallisesta kokeesta pitää saada vähintään 1 piste ja yksilöhaastattelusta vähintään 5 pistettä. Saman pistemäärän saaneet asetetaan paremmuusjärjestykseen: 1) yksilöhaastattelun pistemäärän 2) kirjallisen kokeen pistemäärän 3) esivalinnan pistemäärän perusteella Hakukelpoisuusvaatimukset RYHMÄ 1: varhaiskasvatuksen erityisopetus Lastentarhanopettajan tai kasvatustieteen kandidaatin (lastentarhanopettajakoulutus/varhaiskasvatuksen opettajakoulutus) tutkinnon suorittaneille. 1.1 Opintojen laajuus 60 op Lastentarhanopettajan tai kasvatustieteen kandidaatin (lastentarhanopettajakoulutus/varhaiskasvatuksen opettajakoulutus) tutkinnon suorittaneille. 1.2 Opintojen laajuus 40 op Kohdassa 1.1 mainitun tutkinnon lisäksi erityispedagogiikan perusopinnot (25 op/15 ov), erityispedagogiikan approbatur-arvosanan tai varhaisvuosien erityiskasvatuksen opinnot (25 op/15ov) suorittaneille.

5 RYHMÄ 2: kehitysvammaisten oppilaiden erityisopetus Soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille (soveltuva ylempi tai alempi yliopistollinen tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto sosiaali-, kasvatus- ja/tai terveysalalla, esim. sosiaalialan ko., fysioterapian ko.). 2.1 Opintojen laajuus 60 op Soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille (soveltuva ylempi tai alempi yliopistollinen tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto sosiaali-, kasvatus- ja/tai terveysalalla, esim. sosiaalialan ko., fysioterapian ko.). 2.2 Opintojen laajuus 40 op Kohdassa 2.1 mainitun tutkinnon lisäksi erityispedagogiikan perusopinnot (15 ov/25 op) tai erityispedagogiikan approbatur-arvosanan suorittaneille. RYHMÄ 3: luokkamuotoinen ja osa-aikainen erityisopetus Luokanopettajakelpoisuuden omaaville, joilla on vähintään yksi vuosi (12 kk) opettajakokemusta sekä erityispedagogiikan perusopinnot suoritettuina. 3.1 Opintojen laajuus 40 op Luokanopettajan kelpoisuuden omaaville, joilla lisäksi erityispedagogiikan perusopinnot (25 op/15 ov) tai erityispedagogiikan approbatur-arvosana tai erityispedagogiikan sivuaineopinnot luokanopettajille (25 op/15 ov) suoritettuina. RYHMÄ 4: osa-aikainen erityisopetus Ylemmän yliopistollisen korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on vähintään yksi vuosi (12 kk) opettajakokemusta sekä opettajan pedagogiset opinnot ja erityispedagogiikan perusopinnot suoritettuina Opintojen laajuus 40 op Ylemmän yliopistollisen tutkinnon (ei luokanopettajan kelpoisuutta) lisäksi erityispedagogiikan perusopinnot (25 op/15 ov), tai erityispedagogiikan approbatur-arvosanan suorittaneille. Huom! Luokanopettajan kelpoisuuden omaavat hakevat ryhmään 3. Edeltävien opintojen tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Kielitaitovaatimukset Hakijalta, jonka koulusivistys on jollain muulla kuin suomen kielellä, edellytetään suomen kielen taidon osoittamista esimerkiksi kielikokeella seuraavasti: Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI): suoritettu tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa, tai Valtionhallinnon kielikoe: arvosanalla hyvät taidot kaikista osa-alueista Katso tarkemmin: Terveydelliset vaatimukset Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta alkaen. Rajoitukset koskevat Jyväskylän yliopistossa seuraavia aloja: psykologia, sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vamman tai muun fyysisten tai psyykkisten rajoitteiden takia henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen.

6 Myös oppilaitoksen päätös aiemman opiskeluoikeuden peruuttamiseksi voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa. Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä. Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä opintojen aikana. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset). Jyväskylän yliopistossa tämä koskee seuraavia aloja: psykologia, sosiaalityö, opettajankoulutus sekä liikuntabiologia. (laki 954/2011 yliopistolain muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus 1034/2011 yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta) Lisätietoja: Pääsy- ja soveltuvuuskoe Valintakoe järjestetään Valintakoepaikka ilmoitetaan valintakokeisiin kutsuttaville kutsussa. Hakija vahvistaa tai peruuttaa valintakokeeseen osallistumisensa nettilomakkeella mennessä. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen. Aikataulutoiveita ei voida ottaa vastaan. Valintakokeisiin osallistuvan on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä. Valintakoepäivät ovat: Hakuryhmä 1: maanantai Hakuryhmä 2: tiistai Hakuryhmä 3: keskiviikko Hakuryhmä 4: torstai Kirjallista koeta varten hakijan tulee lukea hakuryhmässä 1 teos: VIITALA R. & PIHLAJA P Varhaiserityiskasvatus. PS-kustannus. hakuryhmissä 2-4 teos: JAHNUKAINEN, M. (toim.) Lasten erityishuolto ja opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino. Valintakokeen osiot: Kirjallinen koe (1 10 pistettä) Kirjallinen koe perustuu hakuryhmässä 1 teokseen VIITALA R. & PIHLAJA P.; Varhaiserityiskasvatus PS-kustannus. ja hakuryhmissä 2-4 teokseen JAHNUKAINEN, M. (toim.) Lasten erityishuolto ja opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino. Yksilöhaastattelu (2 12 pistettä) Yksilöhaastattelun suorittaa kaksi haastattelijaa. Vanhoja valintakoekysymyksiä ei ole saatavilla.

7 Jos hakija tarvitsee aisti- tai liikuntavamman, sairauden tai jonkun muun näihin verrattavissa olevan syyn takia yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa (esim. aineisto word-tiedostona, tehtävät pistekirjoituksella, irtopöytä, sihteeriapu, lisäaika), on hakijan tai häntä avustavan henkilön tehtävä vapaamuotoinen hakemus mennessä. Hakemuksesta on käytävä täsmällisesti ilmi, millaisia yksilöllisiä järjestelyjä haetaan. Kyseisen ajankohdan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että hakija osoittaa, että tarve yksilöllisiin järjestelyihin on syntynyt hakuajan päättymisen jälkeen. Hakemus lähetetään osoitteeseen: Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, opiskelijavalinta/eok-opinnot PL 35, Jyväskylän yliopisto. Yksilöllisiä järjestelyjä hakevan on liitettävä hakemukseen erikoislääkärinlausunto tai muu siihen rinnastettava asiantuntijalausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja erityisjärjestelyn tarve. Lukemisen tai kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi riittää erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Hakija voi esittää hakemuksen liitteeksi lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen. Yksilöllisten järjestelyjen tarvetta ei tarvitse osoittaa erillisellä liitteellä, jos hakija tarvitsee pyörätuolin käyttämiseen liittyviä tila- ja kalustejärjestelyjä. Tarvittavat liitteet Liitteet toimitetaan sähköisesti Opintopolku-palveluun (klo 15.00) mennessä. 1) kopio pohjatutkinnon todistuksesta (esim. KK/KM-tutkintotodistus ja sen liitteet esim. kelpoisuusliitteet) 2) kopiot tai opintosuoritusotteet hakijan suorittamista kokonaisista yliopistollisista opintokokonaisuuksista (esim. ne, jotka eivät sisälly edellä mainittuun pohjatutkintoon) 3) palvelutodistus / nimikirjanote tai kopiot soveltuvan työkokemuksen työtodistuksista 4) kopio suomen kielen taidon osoittavasta todistuksesta, jos hakija on suorittanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen kielellä 5) ulkomaisen tutkinnon osalta opetushallituksen rinnastamispäätös Hakemusta voi täydentää 7 vuorokautta hakuajan päätymisen jälkeen. Hakuvaiheessa riittää, että hakija toimittaa kopion pyydetystä liitteestä. Alkuperäiset todistukset tarkastetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä opintojen alkaessa. Jos hyväksyminen on perustunut hakijan antamiin virheellisiin tietoihin, opinto-oikeus peruutetaan. Muita kuin pyydettyjä liitteitä ei huomioida. Ulkomailla suoritetuista tutkintotodistuksista, jotka eivät ole suomen tai englanninkielisiä, tulee toimittaa myös virallisesti oikeaksi todistettu suomen tai englanninkielinen käännös. Virallinen käännös (suomeksi tai englanniksi) voi olla joko, todistuksen antaneen oppilaitoksen myöntämä käännös, virallisesti oikeaksi todistettu kopio oppilaitoksen myöntämästä käännöksestä (kopion voi virallisesti todentaa oikeaksi ainoastaan julkinen notaari (maistraatissa), virallisen kääntäjän tekemä käännös tai virallisesti oikeaksi todistettu kopio virallisen kääntäjän tekemästä käännöksestä Lisätietoa hakemisesta Opintoihin haetaan opintopolku-palvelussa. Soveltuvuuskokeisiin kutsuttavat julkaistaan mennessä luvan antaneiden osalta verkossa osoitteessa: Hakijat saavat tiedon tuloksista myös sähköpostitse. Tieto esivalinnan tuloksista lähetetään kaikille hakijoille. Opiskelijavalinnan lopulliset tulokset julkistetaan mennessä Opintopolku palvelussa ja sähköpostitse kaikille valintakokeisiin osallistuneille.

8 Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää kirjallisesti oikaisua 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Oikaisupyynnössä on yksilöitävä, millä perusteella ja mihin osaan muutosta haetaan. Oikaisupyyntö tulee osoittaa yliopiston muutoksenhakulautakuntalle ja lähettää seuraavaan osoitteeseen: Jyväskylän yliopiston kirjaamo, PL 35, Jyväskylän yliopisto. Opiskelupaikan vastaanottaminen Opintojen aloittaminen ja opintoaikojen rajaus Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan Opintopolku-palvelussa (klo 15.00) mennessä. Opiskelupaikan vastaanottamisesta tiedotetaan tarkemmin hyväksytyille. OPINTO-OIKEUDEN VOIMASSAOLO Opinto-oikeus on voimassa kaksi vuotta. Vuoden 2019 opiskelijavalinnoissa koulutukseen hyväksytyn opiskelijan opinto-oikeus on voimassa saakka. Opinnot tulee aloittaa lukuvuonna Opintojen aloitukseen voi anoa lykkäystä kirjallisella vapaamuotoisella anomuksella (Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, PL 35, Jyväskylän yliopisto). Lykkäystä on mahdollista saada raskauden tai varusmies-/siviilipalveluksen tms. syyn perusteella. Lykkäystä tulee anoa mennessä. Suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu vapaaehtoisen asepalveluksen tai asevelvollisuuden suorittamisesta taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä Opinnoista ei peritä maksua. Neuvonta ja lisätiedot Lisätiedustelut puh