Aikuisten vastuu ja välittäminen - kahdeksan tienviittaa terveyteen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aikuisten vastuu ja välittäminen - kahdeksan tienviittaa terveyteen"

Transkriptio

1 Aikuisten vastuu ja välittäminen - kahdeksan tienviittaa terveyteen Valtakunnalliset lastensuojelupäivät, Turku ohjelmajohtaja Maija Perho

2 Hallitusohjelman kirjaukset Terveyden edistämisen (TEPO) ja Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin (LAPO) politiikkaohjelmissa: "Ohjelmassa on kiinnitettävä huomiota mm. TEPO lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn vastuiden jakoon ja resursointiin liikunnan ja kulttuurin merkitykseen hyvinvoinnin edellytyksenä sekä fyysisen ympäristön terveellisyyteen

3 LAPO lasten ja nuorten terveyserojen kaventamiseen sekä terveiden elintapojen ja mielenterveyden edistämiseen lapsiperheiden hyvinvoinnin, taloudellisen aseman ja palveluiden parantamiseen vanhemmuuden tukemiseen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen päätösten lapsivaikutusten arvioinnin kehittämiseen

4 Lapsen kehitys Tytti Solantaus

5 TEPO:n keskeinen viesti kuntajohdolle on ollut seuraava: terveyden edistämisen on oltava aidosti poikkihallinnollista kunnan koko johtoryhmän on omilla vastuualueillaan sitouduttava terveyden edistämiseen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja toimenpiteet on integroitava kiinteästi toiminta- ja taloussuunnitteluun hallinnon rajat eivät saa olla esteenä aidolle moniammatilliselle yhteistyölle panostaminen lasten- ja perheiden palveluihin on investointi tulevaisuuteen neuvolatyöstä moniammatillisiin perhekeskuksiin, tuetaan vanhemmuutta ja koko perhettä

6 Lastensuojelulaki, asetus neuvolatoiminnasta, kouluterveydenhuollosta etc., nuorisolain uudistus sekä terveydenhuoltolakiesitys antavat vankan juridisen pohjan em. tavoitteiden toteuttamiselle.

7 Terveydenhuoltolakiesitys HE 90/2010: 12 Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia. Lisäksi edellytetään mm. terveys- ja hyvinvointivaikutusten huomioonottamista päätöksenteon valmistelussa sekä kunnan asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin ja siihen vaikuttavien tekijöiden seurantaa väestöryhmittäin. Lastensuojelulain 12 :n mukaisen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen osa em. strategista suunnittelua.

8 Mitä hyvinvointisuunnitelman tulee sisältää? Lähtökohtana hyvä, turvallinen elin- ja kasvuympäristö: - perhe - koti- ja lähiympäristö - päivähoito - koulu - harrastukset (nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimi, järjestöt) Miten neuvola, päivähoito/leikkitoiminta, eskari, koulu, iltapäiväkerhot, sosiaalityö tukevat lapsen tervettä kasvua ja kehitystä ja ehkäisevät ongelmia ennalta? Miten eri tahojen vastuut ja niihin liittyvät toimenpiteet on kirjattu, miten niitä seurataan? Suunnitelma EI siis ole vain kooste sote- palveluista ja mahdollisesti koulujen oppilashuollosta, vaan koskee myös ympäristön suunnittelua, kaavoitusta ja rakentamista, kulttuuria, liikuntaa ja nuorisotyötä sekä järjestöjen, seurakuntien ja elinkeinoelämän toimintaa.

9 Kahdeksan tienviittaa terveyteen - ohjeita ja käytäntöjä lasten ja nuorten terveyden edistämiseen Terveyden edistämisen politiikkaohjelman, Sitran Terveydenhuollon ohjelman ja Terveyden edistämisen keskuksen yhteistyönä tuottama julkaisu Lasten ja nuorten terveyden edistämisen saralla tehdään paljon hienoa työtä. Nämä opit pitää levittää kaikkien käyttöön. Parannuksiin ei välttämättä tarvita lisää rahaa. Oikealla asenteella ja uusilla oivalluksilla voidaan yhdessä saada paljon aikaan. (Paula Risikko, peruspalveluministeri julkaisun esipuheessa) Päättäjien ja muiden aikuisten on kannettava kaikki se vastuu, joka on mahdollista: hyvänä vanhemmuutena, eri kasvuyhteisöissä ja lapsen luontaisessa lähiympäristössä.

10 Aikuiset ovat lasten ja nuorten terveyden tärkeimpiä tekijöitä. Kaikilla on mahdollisuus välittää ja vaikuttaa - koko kylä kasvattaa. Kaupan kassakin on arjen aikuinen.

11 Kuntien, järjestöjen ja elinkeinoelämän yhteistyöllä päästään parempiin tuloksiin. Ylitetään totutut rajat ja otetaan kulttuuri-, liikuntaja nuorisotoimi mukaan.

12 Arkiset terveystottumukset ja valinnat opitaan kotona, päivähoidossa ja koulussa. Perheitä on tuettava arjen valinnoissa.

13 Eriarvoistumista ja syrjäytymistä voi ja pitää ehkäistä ajoissa. Toimivat esimerkit ja mallit yhteiseksi omaisuudeksi.

14 Elinympäristö helpottaa tai vaikeuttaa terveiden valintojen tekemistä. Päätöksentekijöiden tehtävä on huolehtia, että lasten ja nuorten elinympäristö tukee terveyttä.

15 Nuoret ovat keskenään hyvin erilaisia. Mikä motivoi yhtä, ei toiselle toimi lainkaan, myös terveydessä. Kun tunnetaan nuorten alakulttuureja, pystytään vaikuttamaan.

16 Aikuisten on syytä mennä mukaan nuorten maailmaan, myös virtuaalisesti! Otetaan huomioon nuorten omat areenat, kulttuurit, idolit ja vertaisryhmät.

17 Terveyden edistämisen pitää olla hauskaa ja antaa aineksia omiin oivalluksiin.

18 Nuorten terveyden edistämisen laajoilla areenoilla on tärkeää löytää parhaat terveyden asianajajat myös kodin ulkopuolelta: ylimmät johtajat, päälliköt, rehtorit ne, jotka tekevät päätöksiä. Asioiden laaja-alainen ymmärtäminen, avarakatseisuus ja ennakkoluulottomuus ovat keinoja moniarvoisuutta ymmärtävään ja erilaisuudenkin hyväksyvään terveysviisauteen. (Lasse Kannas, dekaani, terveyskasvatuksen professori) Terveys ei ole vain yksilön asia, vaan siihen liittyy vahvasti yhteisöllinen ulottuvuus. Lapsuudessa ja nuoruudessa erityisen tärkeä asia on aikuisten esimerkki. Sitä kautta esimerkiksi humalajuomisen kulttuuri uusiintuu sukupolvelta toiselle. (Tommi Hoikkala, tutkimusjohtaja, Nuorisotutkimusverkosto)

19 Kasvatusvastuuta ei voi ulkoistaa. Vanhempia ei kuitenkaan saa jättää yksin. Kaikki vanhemmat tarvitsevat tukea, osa paljon, osa vähemmän. Neuvoloiden ja koulujen terveydenhoitajilla on tärkeä tukijan ja auttajan rooli, johon pitää olla aikaa ja resursseja. Olemme tällä hetkellä huolestuneita siitä, että hyväksi koetulle ja kehutulle neuvolatyölle ei kaikissa kunnissa anneta riittäviä resursseja. Se johtaa perheiden eriarvoistumiseen. (Leila Lehtomäki, puheenjohtaja, Suomen Terveydenhoitajaliitto)

20 Aamulehden pääkirjoitus : Sosiaali- ja terveyspuolella ensimmäiseksi tingitään ennaltaehkäisevästä työstä, kun raha on tiukalla. Ongelmien syiden sijasta hoidetaan niiden seurauksia ja ollaan tyytyväisiä, jos voimavarat riittävät edes siihen. Ja sitten tuskaillaan, kun euron säästöstä ennen pitkää koituu kahden euron kulut. Politiikkaohjelman keskeisin viesti onkin: Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, varhainen puuttuminen ts. painopisteen muuttaminen korjaavasta ehkäisevään, on välttämätön suunnanmuutos.

Ohjeita ja käytäntöjä lasten ja nuorten terveyden edistämiseen

Ohjeita ja käytäntöjä lasten ja nuorten terveyden edistämiseen Ohjeita ja käytäntöjä lasten ja nuorten terveyden edistämiseen 25 Lasten ja nuorten terveyden edistämisen saralla tehdään paljon hienoa työtä. Nämä opit pitää levittää kaikkien käyttöön. Parannuksiin ei

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Sisältö Esipuhe 3 1 Sukupuolten välinen tasa-arvo kunnan tehtävänä 5 2 Tasa-arvolainsäädäntö

Lisätiedot

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Lastenneuvolan perhetyö Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Anita Tervo 31.10.2010 2 Sisältö 1. Johdanto...3 2. Lastenneuvolan perhetyö...5 3. Lastenneuvolan perhetyön

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄN LIIKUNNAN JA RAVINNON KEHITTÄMISLINJOISTA

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄN LIIKUNNAN JA RAVINNON KEHITTÄMISLINJOISTA Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2008:10 Valtioneuvoston periaatepäätös TERVEYTTÄ EDISTÄVÄN LIIKUNNAN JA RAVINNON KEHITTÄMISLINJOISTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Periaatepäätöksen toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19 c cc Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma 2008-2013 Sodankylän kunta 2/30 Sisällysluettelo Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman tarkoitus 3 Hyvinvointiohjelman taustaa ja valmistelua

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA VISIO 2012-2016 Tervolaiset lapset ja nuoret kasvavat turvallisessa ja myönteisessä ympäristössä terveiksi, itsenäisiksi ja aktiivisiksi aikuisiksi.

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 Sisällys 1. Rallattelusta rullaamaan 3 2. Visio kohti unelmaa 4 3. Toiminta-ajatus 4 4. Arvot 5 5. Tavoitteet ja innostaminen 6 6. Strategiset valinnat 6 6.1 Toiminta-alue 6

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

PERHEKESKUKSEN PERUSTAMISEN HANKESUUNNITELMA

PERHEKESKUKSEN PERUSTAMISEN HANKESUUNNITELMA PERHEKESKUKSEN PERUSTAMISEN HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Perhekeskuksen tarve ja tausta(miksi?) 1 2. Kohderyhmä ja hyödynsaajat (Keitä varten?) 4 3. Tavoitteet ja tulokset (Mitä on tarkoitus saada

Lisätiedot

KOULUTERVEYS 2008: FORSSAN KUNTARAPORTTI AMMATTIIN OPISKELEVISTA

KOULUTERVEYS 2008: FORSSAN KUNTARAPORTTI AMMATTIIN OPISKELEVISTA Riikka Puusniekka, Hanna Harju, Annikka Sinkkonen, Jukka Jokela, Topi Kinnunen, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen KOULUTERVEYS 2008: FORSSAN KUNTARAPORTTI AMMATTIIN OPISKELEVISTA Helsinki: Sosiaali- ja

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

LAITILAN LAPSIPOLIITTINEN OHJELMA

LAITILAN LAPSIPOLIITTINEN OHJELMA LASTEN LAITILA LAITILAN LAPSIPOLIITTINEN OHJELMA 2004-2008 1 Ohjelman laativat: Helinä Huttunen rehtori Matti Nurminen sivistystoimenjohtaja Sari Rantanen sosiaalijohtaja Ohjelman valmisteluun osallistuivat:

Lisätiedot

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin PÄLKÄNEEN HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii 1. Taustaa... 1 2. Hyvinvointi ja sen kuvaaminen... 3 3. Hyvinvointitiedon tarkastelu ja kehityskohteiden määrittäminen...

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Huhtikuu 2011 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Varhaisen puuttumisen käsitteet... 4 1.1. Huolen vyöhykkeistö... 4 1.2. Varhainen puuttuminen... 5 1.3.

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 TUTKIMUKSIA Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) LÄHTÖTELINEISSÄ Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta Turun ammattikorkeakoulun raportteja 198 Turun

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö MEHTÄLÄ, ULLA ESIOPETUKSEN TIEDONSIIRTOMALLI ERI TOIMIJOIDEN KOKEMANA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot